Willem Jacob Marinus de Jonge (1940-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2023 (laatst herzien juli 2023)

 


 

[1] Willem Jacob Marinus de Jonge, Wim, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 27.06.1940, propaedeutisch examen 1958|a, kandidaatsexamen 1960|b| en ingenieursexamen elektrotechniek Eindhoven 1965, promotie Eindhoven 09.04.1970|b|, hoogleraar Eindhoven (1979-2005), RNL, overl. Veldhoven 20.06.2023, begr. Veldhoven (Bpl. De Hoge Boght) 26.06.2023.
 
Noten: |a| Provinciale Noord-Brabantsche courant 11.07.1958; |b| Eindhovensch dagblad 11.07.1960; |c| proefschrift: N.M.R. in some antiferromagnetic hydrated complex Mn(II) chlorides; promotor: P. van der Leeden (1910-1994).
 
[2] Marinus Jacobus de Jonge, geb. Kruiningen 22.11.1915, overl. voor 1996, otr. Almelo 1939|b|, otr. Leeuwarden xx.11.1939|c|, otr. Sneek xx.11.1939|d|, tr. Almelo 16.11.1939
[3] Geertruida Dijstelberge, Truus, geb. Leeuwarden 08.01.1918, overl. Geleen 17.01.1996, crem. Geleen (Nedermaas) 20.01.1996. [Born 1978]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem Jacob Marinus de Jonge, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 27.06.1940|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 29.06.1940 (Leeuwarderadeel van 22 tot en met 28 Juni); |b| Twentsche courant 07.11.1939; |c| Leeuwarder nieuwsblad 08.11.1939 (Leeuwarden, 4–8 Nov.); |d| Nieuwsblad van Friesland 13.11.1939 (Sneek van 1–8 Nov.).

 

[4] Willem Adriaan de Jonge, geb. Middelburg 26.08.1892, opzichter Rijkswaterstaat, oud-waterbouwkundige van de Rijkswaterstaat (1967), RON, overl. Maastricht 04.12.1967, tr. Oostkapelle 29.08.1913

[5] Cornelia Lucretia Lievense, geb. Domburg 06.03.1895, overl. Geleen 30.04.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Susanna de Jonge, geb. Kruiningen 28.11.1914, tr. Maastricht 15.11.1945 Willem Hendrik Wissing, geb. Delft 03.07.1914, z.v. Hendrik Laurens Wissing en Hendrika Willemina Sonneveld. [Geleen 1978]

2.                   Marinus Jacobus de Jonge, geb. Kruiningen 22.11.1915; volgt [2].

3.                   Arij Cornelis de Jonge, geb. Herten 25.02.1917, overl. Geleen 24.08.1968, tr. Johanna Sophia Keus, geb. ’s-Gravenhage 17.08.1911, overl. Sittard 16.11.1964, d.v. Albertus Keus, kleermaker, en Huibertje Paschier.
     JSK tr. 1e ’s-Gravenhage 18.12.1935 Klaas Avis, geb. Haarlemmermeer 24.08.1910, rechercheur van politie, z.v. Frederik Johannes Avis, carosseriebouwer, en Maartje Voogt.

4.                   Pieternella de Jonge, geb. Roermond 03.05.1918. [Maaastricht 1978]

5.                   Cornelis Leonardus de Jonge, geb. Roermond 28.12.1919, tr. G. Vos. [Maastricht 1978].

6.                   Daniel de Jonge, geb. Roermond 22.04.1921, overl. Maastricht 13.02.1945|a|.

7.                   A.L. de Jonge. [Terlinden 1978]

 

Noten: |a| ook overl.akte Geleen 1945 no.27.

 

[6] Jacob Dijstelberge, geb. Harlingen 09.12.1888, fabrieksarbeider (1917,1918), remmer bij een spoorwegmaatschappij (1919), overl. Deventer 23.02.1951|a|, tr. Leeuwarden 02.06.1917

[7] Hittje Hoekstra, geb. Leeuwarden 14.08.1897, overl. Almelo 26.03.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Dijstelberge, geb. Leeuwarden 08.01.1918; volgt [3].

2.                   Jan Adrianus Dijstelberge, geb. Leeuwarden 27.08.1919.

 

Noten: |a| ook overl.akte Almelo 1951 no.129.

 

[8] Arij de Jonge, geb. Wemeldinge 11.12.1858, huisknecht (mrt1883), agent van politie (aug1883,1885), gevangenbewaarder (1890,1913), hoofdbewaarder bij het gevangeniswezen (1921), overl. Goes 26.09.1935, tr. Middelburg 02.03.1883 

[9] Grietje Susanna van de Luijster, geb. Middelburg 20.09.1855, overl. Goes 03.08.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Leonard de Jonge, geb. Vlissingen 29.08.1883, hoofdonderwijzer, ‘vermoedelijk ten tijde van de Waternooddramp op 01.02.1953  overleden’ Bruinisse/Nieuwerkerk 08.04.1953|a|, tr. Bruinisse 31.05.1912 Catharina Johanna Bastmeijer, geb. Bruinisse 15.12.1884, overl. Nieuwerkerk 13.05.1950, d.v. Nicolaas Johannes Bastmeijer, hoofdonderwijzer, en Johanna Margaretha Lievense.

2.                   Kuintje Johanna de Jonge, geb. Vlissingen 27.11.1885, overl. (gevonden) Bruinisse 30.03.1953|c|.

3.                   Johanna Maatje de Jonge, geb. Middelburg 30.12.1890, overl. Goes 09.09.1953, tr. Goes 19.05.1921 Jan van Zweeden, geb. Goes 18.07.1890, banketbakker, overl. Goes 10.09.1957, z.v. Cornelis van Zweeden, winkelier, en Jacoba Droogers.

4.                   Willem Adriaan de Jonge, geb. Middelburg 26.08.1892; volgt [4].

5.                   Leijn de Jonge, geb. Middelburg 15.09.1895, ambtenaar bij de Raad van Arbeid, overl. Middelburg 10.11.1962, tr. Goes 06.10.1921 Pieternella Wilhelmina Verheule, geb. Goes 29.12.1895, d.v. Geerard Verheule, boekhandelaar, en Adriana Cornelia Wessels.

 

Noten: |a| overl.akte Bruinisse 10.04.1953 no.113 & overl.akte Nieuwerkerk 13.04.1953 no.94; |c| overl.akte Bruinisse 09.04.1953 no.90, overl.akte Nieuwerkerk 30.03.1953 no.179 (ingeschreven extract uit Bruinisse) & overl.akte Nieuwerkerk 25.095.1955 no.101 (inschrijving vanwege de Minister van Justitie, overl. Nieuwerkerk 01.02.1953).

 

[10] Marinus Jakobus Lievense, geb. Westkapelle 08.05.1860, dijkwerker (1884), veldwachter (1886,1891), rijksveldwachter (1895,1897), brigadier (1913), later brigadier-majoor bij de Rijksveldwacht (1922,1923), overl. Middelburg 01.08.1930|a|, tr. Westkapelle 20.06.1884

[11] Pieternella Cijvat, geb. Zoutelande 29.05.1864, dienstbode (1884), overl. ’s-Gravenhage 25.01.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Lievense, geb. Westkapelle 10.12.1884, overl. Aagtekerke 27.05.1886.

2.                   Leuntje Lievense, geb. Westkapelle 23.01.1886, dienstbode (1908), tr. ’s-Gravenhage 08.01.1908 Jan Jacob Pieroen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1885, brievenbesteller, z.v. Jan Jacob Pieroen, timmerman, en Gerritje Walen.

3.                   Daniel Lievense, geb. Aagtekerke 28.12.1886, koffiehuishouder, overl. ’s-Gravenhage 06.06.1945, tr. ’s-Gravenhage 22.03.1917 Geertruida Frederika Greup, geb. Wassenaar 28.08.1875, overl. Wassenaar 08.08.1957, d.v. Jan Frederik Greup en Margaretha Geertruida van Bergen.

4.                   Aarnoud Lievense, geb. Aagtekerke 11.01.1888, smid (1913).

5.                   Lievinus Lievense, geb. Aagtekerke 25.02.1889.

6.                   Cornelia Lucretia Lievense, geb. Aagtekerke 10.02.1890, overl. Aagtekerke 23.04.1890.

7.                   Jan Lievense, geb. Aagtekerke 24.02.1891, matroos-torpedist (1913), schipper bij de marine (1930), overl. Heemstede 08.09.1953, tr. Den Helder 26.06.1930 Justina Alida Koehorst, geb. Haarlem 01.03.1889, overl. Heemstede 09.06.1950, d.v. Theodorus Hendrik Koehorst, werkman (1889), aannemer van het leggen van gas- en waterleidingen (1911), en Geertruida Wilhelmina van Someren.
     JAK tr. 1e Amsterdam 11.05.1911 Gerrit Willem Johannes Frederik Pieters, geb. Deventer 21.05.1886, tafelbediende (1911), hotelhouder (1929), overl. Den Helder 28.03.1929, z.v. Gerrit Willem Pieters, timmerman, en Anna Cornelia Gerritsen.

8.                   Cornelia Lucretia Lievense, geb. Domburg 06.03.1895; volgt [5].

9.                   Marinus Jacobus Lievense, geb. Domburg 03.09.1896, korporaal-konstabel bij de Koninklijke Marine (1922,1927), overl. Den Helder 19.01.1927, tr. Amsterdam 24.08.1922 Aaltje Prosé, geb. Amsterdam 19.04.1894, overl. na 1927, d.v. Zweitse Prosé, bootwerker, en Marijke Dijkstra.

10.               Adriaan Leendert Lievense, geb. Domburg 24.08.1897, rijksklerk, tr. Middelburg 29.09.1922 Catharina Lahr, geb. Middelburg 27.08.1897, d.v. Abraham Lahr en Catharina Krijger.

11.               Lourus Johan Lievense, geb. Domburg 10.11.1903, korporaal-monteur bij de Koninklijke Marine (1923), archivaris, tr. Amsterdam 03.05.1923 Catharina IJdo, geb. Amsterdam 27.10.1902, d.v. Hendrik IJdo, werkman, en Neeltje Rechtuijt. [Australië 1952]

 

Noten: |a| ook overl.akte Oostkapelle 1930 no.11.

 

[12] Jan Adrianus Dijstelberge, geb. Franeker 15.10.1845, horlogemaker (1878,1884), uurwerkmaker (1886,1905), overl. Harlingen 07.01.1905; tr. 1e Harlingen 31.10.1878 Elsina Magdalena Kerkstra, geb. Rotterdam 23.01.1857, overl. Harlingen 27.02.1882, d.v. Eltje Kerkstra, kapitein ter koopvaardij,  en Anna Magdalena Bos; tr. 2e Leeuwarden 06.08.1884

[13] Gerarda de Vries, geb. Leeuwarden 24.09.1858, overl. Harlingen 18.06.1904.

Uit het huwelijk Dijstelberge-Kerkstra:

1.                   Godefriedus Dijstelberge, geb. Harlingen 12.01.1881, overl. Harlingen 10.02.1884.

2.                   Eltje Lourens Dijstelberge, geb. Harlingen 14.01.1882, overl. Harlingen 06.04.1882.

Uit het huwelijk Dijstelberge-de Vries:

3.                   Godefriedus Dijstelberge, geb. Harlingen 01.07.1885, overl. Harlingen 21.01.1886.

4.                   Jetje Dijstelberge, geb. Harlingen 12.06.1886, overl. Harlingen 24.11.1890.

5.                   Godefriedus Dijstelberge, geb. Harlingen 12.12.1887, werktuigkundige (1919), ambtenaar bij de Arbeidsinpectie (1942), overl. Groningen 30.07.1942, tr. Groningen 17.07.1919 Christiena Anna Maria Sjerps, geb. Leeuwarden 25.09.1895, overl. na 1942, d.v. Johan Sjerps, koopman, en Gepke Aafien Fokkens.

6.                   Jacob Dijstelberge, geb. Harlingen 09.12.1888; volgt [6].

7.                   levenloze zoon, Harlingen 15.06.1890.

8.                   Nicolaas Dijstelberge, geb. Harlingen 04.08.1891, huzaar (1910).

9.                   Jetje Marianna Dijstelberge, geb. Harlingen 04.08.1892, leerlingverpleegster Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam (1919-1920).

10.               Marianna Jetje Dijstelberge, geb. Harlingen 18.01.1895, leerlingverpleegster Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam (1918).

11.               Markus Dijstelberge, geb. Harlingen 04.03.1896, leraar bij het nijverheidsonderwijs, overl. Amsterdam 11.01.1962, tr. Groningen 26.04.1923 Jeltje van Eeken, geb. Harlingen 12.11.1894, overl. Amsterdam 10.07.1970, d.v. Albert van Eeken, touwslagersknecht (1894), touwslager (1923), en Engelina Graafhuis.

 

[14] Sikke Hoekstra, geb. Hardegarijp (Tietjersteradeel) 28.09.1867, arbeider (1892), grondwerker (1918), arbeider (1931), overl. Leeuwarden 24.11.1954; tr. 2e Leeuwarden 05.09.1931 Jantje Gerbens de Graaf, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 19.12.1871, overl. Leeuwarden 07.11.1948, d.v. Gerben Johannes de Graaf, arbeider, en Trijntje Foppes de Vries; tr. 1e Leeuwarden 12.11.1892

[15] Geertje Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.09.1868, ‘vroeger dienstbode, thans zonder beroep’ (1892), overl. Leeuwarden 18.03.1929.

     JdG tr. 1e Tietjerksteradeel 22.02.1896 Sjouke Talman, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 30.09.1851, zwartverwer, overl. Leeuwarden 19.03.1926, z.v. Douwe Wijbes Talman en Sijtske Hendriks Visscher; uit dit huwelijk: Foppe Talman, geb. Leeuwarden 10.03.1912, tr. Leeuwarden 31.07.1936 Dirkje Hoekstra (1913-), d.v. Sikke Hoekstra en Geertje Schaaf.
     ST tr. 1e Smallingerland 05.12.1878 Grietje Damstra, geb. Drachten (Smallingerland) 13.11.1857, dienstmeid (1878), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 09.12.1894, d.v. Marten Martens Damstra, wagenmakersknecht (1857), wagenmaker (1878,1894), en Grietje Willems Dijkstra.

Kind van Geertje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Klaas Schaaf, later Hoekstra, geb. Vrouwenparichie (Het Bildt) 24.07.1892|a|, groenteventer, overl. Leeuwarden 28.06.1964, tr. Leeuwarden 06.11.1918 Martha Politiek, geb. Leeuwarden 13.04.1894, overl. Leeuwarden 16.10.1953, d.v. Jacob Politiek, olieslagersknecht (1894), schoenmaker (1918), en Hendrika Annemie de Vries.

Uit dit huwelijk:

2.                   Naentske Hoekstra, geb. Leeuwarden 22.12.1893, overl. Leeuwarden 12.01.1916, tr. Leeuwarden 23.05.1914 Hendrik Slot, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 27.07.1892, papierbewerker, z.v. Albert Slot, werkman (1892), arbeider (1914), en Jantje Stienstra.

3.                   Jantje Hoekstra, geb. Leeuwarden 31.01.1895, overl. Harlingen 13.05.1918, tr. Leeuwarden 08.09.1917|b| Faas Baarda, geb. Harlingen 06.12.1896|c|, korporaal der infanterie (1917), z.v. Gosse Baarda en Hotske Hettes Jellema.

4.                   Hittje Hoekstra, geb. Leeuwarden 14.08.1897; volgt [7].

5.                   Dirk Hoekstra, geb. Leeuwarden 26.10.1900, overl. Leeuwarden 21.05.1907.

6.                   Sijbe Hoekstra, geb. Leeuwarden 09.03.1902, overl. Leeuwarden 30.01.1916.

7.                   Tjibbe Hoekstra, geb. Leeuwarden 28.12.1906, groenteventer, tr. Leeuwarden 09.05.1934 Douwtje van der Bij, geb. Gorredijk (Opsterland) 18.11.1909, overl. Baarn 19.08.1959, d.v. Hjerke van der Bij, kruidenier, en Jeltje van der Wal.

8.                   Dirkje Hoekstra, geb. Leeuwarden 06.07.1913, tr. Leeuwarden 31.07.1936 Foppe Talman, geb. Leeuwarden 10.03.1912, kantoorbediende, z.v. Sjouke Talman (1851-1926) en Jantje de Graaf (1871-1948).

 

Noten: |a| aangifte door Dirk Schaaf, oud 58 jaar, gardenier {opa} (geb.akte Het Bildt 1892 no.161); |b| bruidegom Faas Baarda, zoon van de gewezen echtelieden Gosse Baarda en Hotske Hettes Jellema; |c| aangifte door Gelfske Kuiken, oud 40 jaar, vroedvrouw, de moeder, ‘bij vonnis der Arr.Rb. Leeuwarden van 01.03.1894, gescheiden echtgenote van Gosse Baarda, welk vonnis alhier is ingeschreven den 04.04.1896’ (geb.akte Harlingen 1896 no.290).

 

[16] Kornelis de Jonge, geb. Wemeldinge 29.12.1831, slager/slachter, overl. Wemeldinge 07.12.1859, z.v. Arij de Jonge en Janna Gijsel (zie Bijlage A); tr. Wemeldinge 16.04.1857

[17] Johanna Heilman, geb. Hoedekenskerke 21.05.1834, arbeidster (1859,1860), overl. Yerseke 25.05.1914, d.v. Bastiaan Heilman, timmerman, en Maatje de Jonge; tr. 2e Goes 01.08.1861 Leijn Heijnsdijk, geb. Kattendijke 23.04.1836, boerenknecht (1861), arbeider (1862,1892), overl. Yerseke 29.05.1912, z.v. Adriaan Heijnsdijk, arbeider, en Johanna de Wilde.

Uit het huwelijk de Jonge-Heijnsdijk (vader ook Cornelis):

1.                   Arij de Jonge, geb. Wemeldinge 11.12.1858; volgt [8].

2.                   Cornelia Maatje de Jonge, geb. Hoedekenskerke 01.01.1860, overl. Hoedekenskerke 20.04.1860.

Uit het huwelijk Heijnsdijk-Heilman (vader ook Lijn):

3.                   Adriaan Heijnsdijk, geb. Kloetinge 17.04.1862, arbeider, overl. Yerseke 03.03.1886.

4.                   Bastiaan Heijnsdijk, geb. Kloetinge 07.07.1863, overl. Kloetinge 24.07.1863.

5.                   Bastiaan Heijnsdijk, geb. Kloetinge 30.12.1864, overl. Kloetinge 28.05.1867.

6.                   Johannis Heijnsdijk, geb. Kloetinge 25.03.1866, arbeider (1887), nachtwaker (1928), overl. Yerseke 16.04.1928, tr. Wemeldinge 06.10.1887 Jannetje Zoeteweij, geb. Schore 11.05.1866, dienstmeid (1887), overl. Goes 02.08.1942, d.v. Maria Zoeteweij, arbeidster.

7.                   Maatje Heijnsdijk, geb. Kloetinge 15.12.1867, dienstmeid (1892), overl. Yerseke 16.06.1934, tr. Yerseke 10.03.1892 Jan de Jonge, geb. Baarland 06.08.1868, schippersknecht, z.v. Jan de Jonge, arbeider (1868), koopman (1892), en Francina Goossen.

8.                   Johanna Heijnsdijk, geb. Kloetinge 16.06.1870, overl. Kloetinge 04.08.1871.

9.                   Johanna Heijnsdijk, geb. Kloetinge 28.02.1872, dienstmeid (1892), overl. Yerseke 08.11.1950, tr. Yerseke 10.03.1892 Tonis van der Have, geb. Nieuwerkerk 15.11.1870, schipper (1892), mosselkweker (1937), overl. Yerseke 17.05.1937, z.v. Joost van der Have, commissionair, en Sara Heijboer.

10.               Cornelia Heijnsdijk, geb. Kloetinge 25.11.1873, overl. Kapelle 07.01.1916, tr. Yerseke 19.10.1899 Jacobus van Liere, geb. Kapelle 28.08.1875, koopman (1899), koopman in groenten (1916,1918), overl. Kapelle 01.11.1918,  z.v. Marinus van Lee en Elizabeth Mol.
     JvL tr. 2e Kapelle 29.09.1916 Neeltje Hoogesteger, geb. Kapelle 27.04.1885, overl. Goes 30.12.1932, d.v. Abraham Hoogesteger, veldarbeider, en Adriana Molendijk.
     NH tr. 1e Kapelle 15.05.1908 Johannis Hengsdijk, geb. Arnemuiden 18.08.1886, veldarbeider, overl. Kapelle 18.09.1914, z.v. Jacob Hengsdijk, spoorwegbeambte (1886), spoorwegarbeider-telegrafist (1908), en Tannetje Verhaagen; tr. 3e Kapelle 18.08.1922 Adriaan Karelse, geb. Borssele 03.07.1874, werkman (1899), landarbeider (1922), los werkman (1937), overl. Goes 15.09.1937|a|, z.v. Matthijs Karelse, veldwachter, en Adriana Corstanje, arbeidster.
   AK tr. 1e Driewegen 14.12.1899 Jannetje Korstanje, geb. Driewegen 01.01.1876, dienstmeid (1899), overl. Borssele 19.02.1916, d.v. Adriaan Korstanje, arbeider, en Adriana Steketee, landbouwster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kapelle 1937 no.27.

 

[18] Willem van de Luijster, geb. Oostburg 04.06.1823, broodbakker (1854,1862), bakkersknecht (1866), overl. Middelburg 12.07.1866, z.v. Jannis van de Luijster, voerman, en Suzanna van Roo; tr. Middelburg 02.08.1854

[19] Kuintje de Groot, geb. Papendrecht 27.12.1823, dienstbode (1854), werkvrouw (1884), overl. Middelburg 06.06.1910, d.v. Hendrik de Groot, gerechtsdienaar, en Grietje Roos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Susanna van de Luijster, geb. Middelburg 20.09.1855; volgt [9].

2.                   Susanna Willemina van de Luijster, geb. Middelburg 22.03.1857, overl. Middelburg 03.10.1857.

3.                   Susanna Willemina van de Luijster, geb. Middelburg 07.06.1858, overl. Middelburg 19.06.1922, tr. Middelburg 28.05.1884 Willem Frederik Diermanse, geb. Middelburg 19.02.1859, bediende, overl. Middelburg 05.09.1934, z.v. Abraham Machiel Diemanse, kleermaker, en Jacomijna Haccou.

4.                   Pieternella van de Luijster, geb. Middelburg 14.01.1860, overl. Middelburg 17.09.1860.

5.                   Pieternella Neeltje van de Luijster, geb. Middelburg 28.10.1862, overl. Middelburg 16.05.1869.

 

[20] Daniel Lievense, geb. Westkapelle 03.11.1831, dijkwerker (1857,1867), landbouwer (1881), overl. Westkapelle 25.03.1881, z.v. Levinus Lievense en Lourina Roelse; tr. Westkapelle 13.11.1857

[21] Cornelia Lucretia van der Wiere, geb. Middelburg 31.01.1829, overl. Westkapelle 06.02.1919, d.v. Marinus Jacobus van der Wiere, weversknecht (1829), opzichter der calicotsfabriek (1857), en Elizabeth de Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lourina Lievense, geb. Westkapelle 04.02.1859, dienstbode (1887), landbouwster (1897), overl. Westkapelle 09.11.1918, tr. 1e Westkapelle 23.12.1887 Jan Sanderse, geb. Westkapelle 15.04.1855, landbouwer, overl. Westkapelle 02.02.1896, z.v. Pieter Sanderse en Kornelia Hendrikse; tr. 2e Westkapelle 19.02.1897 Lourus Verhulst, geb. Westkapelle 18.02.1869, landbouwer, overl. Vlissingen 15.04.1934, z.v. Noach Verhulst en Elizabeth Houmes.

2.                   Marinus Jakobus Lievense, geb. Westkapelle 08.05.1860; volgt [10].

3.                   Elizabeth Johanna Lievense, geb. Westkapelle 24.02.1862, dienstbode (1886), overl. Westkapelle 14.10.1943, tr. Westkapelle 15.05.1886 Pieter Verstraate, geb. Westkapelle 04.10.1862, dijkwerker, overl. Westkapelle 01.02.1943, z.v. Jan Verstraate, dijkwerker, en Paulina Huibregtse.

4.                   Levinus Lievense, geb. Westkapelle 27.07.1863, dijkwerker, tr. Westkapelle 21.11.1884 Neeltje Gabrielse, geb. Westkapelle 24.04.1865, d.v. Jakobus Gabrielse, landbouwer, en Kornelia Minderhoud.

5.                   Martina Anthonetta Lievense, geb. Westkapelle 06.03.1867, overl. Middelburg 05.05.1949, tr. Middelburg 19.05.1893 Gerrit de Gast, geb. Oude-Tonge 10.03.1865, molenaar, overl. Middelburg 21.07.1920, z.v. Marinus de Gast en Adriana van Heij.

 

[22] Aarnoud Cijvat, ook Aarnout, geb. Zoutelande 20.05.1822, kuiper (1848,1854), dagloner (1855), kuiper (1858,1862), dagloner (1864), landbouwer (1865,1890), overl. Zoutelande 10.03.1900, z.v. Jan Cijvat, landbouwer, en Janna Dommisse; tr. Zoutelande 26.04.1844

[23] Leuntje Jobse, geb. Zoutelande 12.12.1824, overl. Zoutelande 26.09.1895, d.v. Rogier Jobse, landbouwer, en Magdalena Adriaanse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Cijvat, geb. Zoutelande 06.07.1845, boerenknecht (1874), landbouwer (1914), overl. Meliskerke 01.10.1914, tr. Meliskertke 27.02.1874 Adriana Hoveijn, geb. Aagtekerke 26.09.1852, dienstbode (1874), overl. Veere 13.06.1935, d.v. Wouter Hoveijn en Neeltje Dommisse.

2.                   Magdalena Cijvat, geb. Zoutelande 06.09.1846, dienstbode (1873), overl. Koudekerke 12.04.1926, tr. Zoutelande 14.03.1873 Cornelis Lorier, geb. Koudekerke 25.02.1849, boerenknecht (1873), landbouwer (1920), overl. Koudekerke 14.12.1920, z.v. Andries Lorier, landbouwer, en Jacomina Leijnse.

3.                   Johanna Cijvat, geb. Zoutelande 24.06.1848, dienstbode (1882), overl. Vlissingen 09.01.1935, tr. Nieuw- en Sint Joosland 03.06.1882 Izaak Janse, geb. Oost- en West-Souburg 09.07.1845, landbouwer (1870), arbeider (1881), dagloner (1882), overl. Middelburg 03.09.1930|a|, z.v. Pieter Janse en Pieternella Louwerse.
     IJ tr. 1e Middelburg 02.03.1870 Tannetje Gideonse, geb. Middelburg 23.01.1844, overl. Oost- en West-Souburg 24.01.1881, d.v. Abraham Gideonse, landbouwer, en Johanna Abrahamse.

4.                   Elizabet Cijvat, geb. Zoutelande 31.08.1850, dienstbode (1877), overl. Koudekerke 01.09.1931, tr. Koudekerke 31.08.1877 Adriaan Maas, geb. Koudekerke 27.10.1853, boerenknecht, z.v. Jacobus Maas, arbeider, en Johanna Wisse, arbeidster.

5.                   Maria Cijvat, geb. Zoutelande 18.01.1853, dienstmeid (1883), overl. Aagtekerke 08.12.1933, tr. 1e Aagtekerke 28.12.1883 Willem Dekker, geb. Aagtekerke 10.04.1832, landbouwer, z.v. Cornelis Dekker en Leuntje Wisse; tr. 2e Aagtekerke 01.09.1898 Pieter Kesteloo, geb. Domburg 14.03.1859, landbouwer (1880), arbeider (1891,1898), overl. Middelburg 04.02.1934, z.v. Pieter Kesteloo en Pietronella van der Meule.
     PK tr. 1e Domburg 24.01.1880 Susanna de Pagter, geb. Domburg 03.06.1857, overl. Domburg 04.07.1891, d.v. Leijn de Pagter, landbouwer, en Maatje Francke.

6.                   Rogier Cijvat, geb. Zoutelande 28.03.1854, overl. Zoutelande 16.02.1860.

7.                   Neeltje Cijvat, geb. Zoutelande 22.09.1855, dienstbode (1881), overl. Rotterdam 25.03.1939, tr. Vlissingen 18.05.1881 Jan de Landmeter, geb. Biggekerke 24.12.1852, boerenknecht (1874), arbeider (1881), overl. Koudekerke 02.06.1926, z.v. Andries de Landmeter en Tannetje de Rijke.
     JdL tr. 1e Biggekerke 17.07.1874 Maria Boon, geb. Grijpskerke 02.05.1850, dienstmeid (1874), overl. Vlissingen 29.01.1881, d.v. Pieter Boon, smid, en Eva Schreijenberg.

8.                   Adriaan Cijvat, geb. Zoutelande 31.05.1858, boerenknecht (1884), veldarbeider (1915), overl. Koudekerke 17.09.1915, tr. Grijpskerke 23.04.1884 Johanna Dingemanse, geb. Meliskerke 18.10.1859, dienstbode (1884), overl. Koudekerke 15.03.1933, d.v. Kornelis Dingemanse, landbouwer, en Kornelia van de Vate.

9.                   Leuntje Cijvat, geb. Zoutelande 31.10.1862, dienstbode (1891), overl. Oostkapelle 04.02.1950, tr. Middelburg 16.10.1891 Cornelis Annot, geb. Vrouwenpolder 26.08.1860, koopman, overl. Oostkapelle 24.10.1943, z.v. Frans Annot en Maria de Voogd.

10.               Pieternella Cijvat, geb. Zoutelande 29.05.1864; volgt [11].

11.               Lourina Cijvat, geb. Zoutelande 24.10.1865, overl. Middelburg 08.06.1939, tr. Zoutelande 28.07.1893 Johannes Boone, geb. Oostkapelle 13.09.1865, boerenknecht (1893), opperman (1946), overl. Middelburg 10.01.1946, z.v. Marcus Boone, arbeider, en Johanna Karman.

12.               Cornelia Cijvat, geb. Zoutelande 09.07.1867, dienstbode (1890), overl. Zoutelande 18.12.1934, tr. Zoutelande 07.05.1890 Pieter Mesie, geb. Biggekerke 04.10.1868, boerenknecht, overl. Zoutelande 06.11.1951, z.v. Jakobus Mesie, arbeider, en Leuntje de Priester.

 

Noten: |a| overl.akte Nieuw- en Sint Joosland 1930 no.8.

 

[24] Godefridus Dijstelberge, geb. Rotterdam 27.09.1811, commies te Kollum (1837,1844), rijkscommies (1850,1884), zaakwaarnemer (1889), overl. Lemmer (Lemsterland) 07.11.1889, z.v. Marcus Dijstelberge, commies bij ’s Rijksbelastingen, en Elizabeth van Gelderen; tr. 1e Schoterland 19.05.1837 Kornelia Gorter, geb. Heerenveen ca. 1811, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.08.1840, d.v. Wigle Sjoerds Gorter (-1826) en Joukje Cornelis Bakker (-1832); tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 10.05.1843

[25] Marrigje Oostrum, geb. Bodegraven 18.10.1811, ingek.lidmaat Oudwoude en Westergeest 24.05.1837 (van ’s-Gravenhage), ingek.lidmaat Kollum 29.11.1840 (van Oudwoude en Westergeest), ingek.lidmaat Franeker 15.12.1844 (van Kollum), overl. Harlingen 08.05.1867, d.v. Jacob Oostrum en Teuntje Verboom.

Uit het huwelijk Dijstelberge-Gorter:

1.                   Elizabeth Dijstelberge, ook Eliesabeth, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.03.1838, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.05.1838.

Uit het huwelijk Dijstelberge-Oostrum:

2.                   Marcus Jacobus Dijstelberge, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.02.1844, zeeman (1864), gepasporteerd uit de zeemilitie 14.06.1868.

3.                   Jan Adrianus Dijstelberge, geb. Franeker 15.10.1845; volgt [12].

4.                   Jacobus Antonius Cornelis Dijstelberge, geb. Sneek 04.03.1850, kleermaker, tr. Harlingen 04.12.1873 Tjerkje Hilverda, geb. Harlingen 22.06.1845, naaister, overl. Harlingen 05.09.1875, d.v. Tabes Hilverda, gleibakker, en Rinske Vlietstra.

5.                   Godefridus Jan Dijstelberge, geb. Sneek 29.08.1852, overl. Sneek 24.08.1853.

6.                   Elizabeth Dijstelberge, geb. Sneek 30.12.1854, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1954|a|, tr. 1e Harlingen 27.06.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 15.09.1887, ingeschr. Harlingen 14.01.1888) Jakob Wijga, geb. Leeuwarden 19.01.1852, rogmolenaar, z.v. Enne Wijga, korenmolenaar, en Hendrikje Soeter; tr. 2e Amsterdam 15.07.1896 Jacob Hoek, geb. Katwijk ca. 1844, winkelier (1883), magazijnmeester (1896), z.v. Jacob Hoek en Zoetje van Duijn.
     JH tr. 1e ’s-Graveland 19.07.1883 Geertje Reijmerink, geb. ’s-Graveland 07.04.1848, overl. voor 1896, d.v. Frederik Reijmerink en Geesje Smink.

 

Noten: |a| ook overl.akte De Bilt 1954 no.90.

 

[26] Jacob Sjoerds de Vries, geb. Leeuwarden 25.09.1821, vleeshouwer/slager, overl. Leeuwarden 24.04.1896, z.v. Sjoerd Andries de Vries, slachter/vleeshouwer, en Janke Pieters de Vries; tr. Leeuwarden 08.04.1857

[27] Jetske Molenaar, geb. Leeuwarden 26.12.1833, overl. Leeuwarden 13.04.1916, d.v. Bauke Molenaar, broodbakker, en Gerarda Stok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoerd de Vries, geb. Leeuwarden 18.09.1857, slager, overl. Leeuwarden 29.11.1935, tr. Leeuwarden 07.12.1892 Trijntje Wijngaarden, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 06.02.1868, overl. Leeuwarden 27.08.1945, d.v. Romke Andries Wijngaarden, werkman, en Lijsbeth Kornelis Holwerda.

2.                   Gerarda de Vries, geb. Leeuwarden 24.09.1858; volgt [13].

3.                   Janke de Vries, geb. Leeuwarden 02.12.1860, overl. Winschoten 22.02.1890, tr. Leeuwarden 24.04.1889 Berend Pieter Engelkes, geb. Bellingwolde 16.02.1862, commissionair in manufacturen (1889), koopman (1890,1892), overl. Winschoten 10.10.1939, z.v. Sibolt Habbes Engelkes, landbouwer, en Albertje Dallinga.
     BPE tr. 2e Winschoten 21.09.1892 Geesien Tholen, geb. Winschoten 20.03.1863, overl. Winschoten 30.06.1923, d.v. Johannes Tholen, goud- en zilversmid, en Friesina Groeneveld.

4.                   Bauke de Vries, geb. Leeuwarden 27.07.1866, overl. Leeuwarden 27.11.1941.

5.                   Grietje de Vries, geb. Leeuwarden 02.11.1869, overl. Leeuwarden 03.03.1940, tr. Leeuwarden 07.12.1892 Iebele Stoffels, geb. Leeuwarden 20.05.1863, kantoorbediende, overl. Leeuwarden 04.10.1935, z.v. Tjeerd Hendriks Stoffels, verver, en Sjoukje Hansma.

6.                   Maria Elisabeth Sophia de Vries, geb. Leeuwarden 18.08.1872, overl. Leeuwarden 06.01.1874.

7.                   Nicolaas de Vries, geb. Leeuwarden 30.08.1875, overl. Leeuwarden 20.03.1886.

 

[28] Klaas Jippes Hoekstra, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 27.11.1823, boerenknecht (1855), arbeider (1857,1900), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 28.04.1900, z.v. Jippe Klases Hoekstra, arbeider, en Gertje Andries Postma; tr. Tietjerksteradeel 19.05.1855

[29] Jantje Sikkes van der Woude, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 02.02.1831, arbeidster (1884,1900), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 28.03.1909|a|, d.v. Sikke Jans van der Woude, arbeider, en Tjimkjen Rommerts Kingsbergen, arbeidster.

Uit het huwelijk Hoekstra-van der Woude:

1.                   Geertje Hoekstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.05.1857, dienstmeid (1892), arbeidster (1900), overl. Noordbergum (Tietjerksteradeel) 23.12.1933, tr. 1e Tietjerksteradeel 21.05.1892 Taeke Alberts Ketelaar, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.06.1846, arbeider, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 04.01.1895, z.v. Albert Jans Ketelaar en Trijntje Keimpes Kooistra; tr. 2e Tietjerksteradeel 11.08.1900 Gerben Hamstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 03.07.1857, arbeider, overl. Noordbergum (Achtkarspelen) 26.06.1941, z.v. Wijtze Pieters Hamstra, arbeider, en Rientje Minzes Zwerver.
     TK tr. 1e Tietjerksteradeel 28.09.1882 Jantje Martens Ede, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 11.10.1856, boerenmeid (1882), arbeidster (1889), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 05.03.1889, d.v. Marten Geerts Ede, arbeider, en Taetske Meines de Haan.
     GH tr. 1e Tietjerksteradeel 15.09.1888 Sitske Michiels Kooistra, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 04.02.1864, overl. Eestrum (Tietjerksteradeel) 20.01.1895, d.v. Michiel Egberts Kooistra en Janke Jans de Vries.

2.                   Rommert Hoekstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.04.1859, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 03.10.1861.

3.                   Romkje Hoekstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 27.01.1862, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 03.03.1872.

4.                   Jippe Hoekstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.12.1863, arbeider, overl. Leeuwarden 14.10.1932, tr. Tietjerksteradeel 08.11.1884 Ybeltje Koop, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.12.1858, arbeidster, overl. Leeuwarden 20.08.1932, d.v. Sijbren Klazes Koop, arbeider, en Yttje Pieters Vriesenga, arbeidster.

5.                   Sikke Klazes Hoekstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 28.09.1867; volgt [14].

6.                   Tjimkje Hoekstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 26.09.1871, arbeidster, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 19.04.1947, tr. Tietjerksteradeel 19.02.1898 Pals Kingma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 14.12.1874, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 30.12.1947, z.v. Jan Pals Kingma, arbeider (1874), koedrijver (1898), en Corneliske Kingsbergen.

 

Noten: |a| per abuis vader Jan Sikkes van der Woude (overl.akte Tietjerksteradeel 1909 no.70).

 

[30] Dirk Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 18.12.1833, werkman (1856,1858), arbeider (1860), schoenmaker (1862,1864), werkman (1865,1868), schoenmaker (1871), schipper (1872), werkman (1874), schipper (1876), werkman (1882), gardenier (1890), koopman (1891), gardenier (apr1891,jul1892), arbeider (nov1892), arbeider (1895), werkman (1900), gardenier (1908), overl. Leeuwarden 24.03.1924, z.v. Sijbe Sjoerds Schaaf, schoenmaker, en Baukje Dirks Kunst; tr. Het Bildt 15.05.1856

[31] Naentske Palstring, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 27.12.1834, dienstbaar (1856), overl. Leeuwarden 14.10.1924, d.v. Cornelis Hendriks Palstring, wever, en Hitje Jans Bos.

Uit dit huwelijk (moeder ook Naeaentske):

1.                   Dirk Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 10.02.1857, schipper, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 26.07.1912, tr. Het Bildt 18.05.1882 Hendrikje Koelmans, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 20.11.1860, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 29.09.1918, d.v. Bokke Koelmans, werkman, en Janke Nauta.

2.                   levenloze zoon, Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.11.1858.

3.                   Cornelis Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.05.1860, werkman, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 12.04.1891.

4.                   Sijbe Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.06.1862.

5.                   Hiltje Schaaf, geb. Oudkerk (Tietjerksteradeel) 22.03.1864|a|, dienstmeid (1890), tr. Leeuwarderadeel 10.05.1890 Klaas Stienstra, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 22.04.1867, werkman, z.v. Tjerk Betzes Schaaf, werkman, en Aukje Klazes Smidt.

6.                   Baukje Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 08.09.1865, dienstmeid (1891), overl. Franeker 10.01.1947, tr. 1e Leeuwarderadeel 04.04.1891 Gerlof Terpsma, geb. Herbaijum ca. (Franekeradeel) 31.01.1855, van boerenbedrijf, overl. Leeuwarden 21.11.1926, z.v. Gerlof Piers Terpsma en Elske Jans Pars; tr. 2e Leeuwarden 03.06.1931 Gerrit Koningsveld, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 17.11.1867, koopman, overl.Franeker02.06.1943, z.v. Hendrikus Koningsveld en Maria Visser.
     GK tr. 1e Franeker 29.09.1889 Trijntje Dijkstra, geb. Franeker 11.01.1869, overl. Franeker 13.07.1926, d.v. Klaas Gerlofs Dijkstra, slager, en Janke Hiddenga.

7.                   Geertje Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.09.1868; volgt [15].

8.                   Sjoerd Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 27.05.1871, werkman (1908), gardenier (1937), overl. Vrouwenparichie (Het Bildt) 06.01.1937, tr. Het Bildt 10.12.1908 Tietje Feenstra, geb. Dokkum 11.09.1877, overl. Oudebildtzijl (Het Bildt) 22.11.1962, d.v. Hijlle Feenstra, schipper, en Gertje van Boerum.

9.                   Hinke Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 21.06.1872, dienstbode (1895), overl. Franeker 30.12.1947, tr. Franeker 14.05.1895 Pier Salverda, geb. Franeker 17.05.1871, boerenknecht, overl. Franeker 20.05.1940, z.v. Age Piers Salverda, arbeider (1871), gardenier (1895), en Martje van der Meulen.

10.                levenloze dochter, Vrouwenparochie (Het Bildt) 03.11.1874.

11.                Trijntje Schaaf, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 22.03.1876, overl. Hilversum 25.01.1957, tr. Het Bildt 24.05.1900 Johannes de Lang, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.11.1871, werkman, overl. Leeuwarden 12.09.1946, z.v. Pieter de Lang, werkman, en Lijsbert van der Ploeg.

 

Noten: |a| moeder Nienske.

 


Bijlage A

 

[32] Arij de Jonge, geb. Wemeldinge ca. 1800, arbeider, overl. Wemeldinge 25.11.1831; tr. Wemeldinge 29.04.1830

[33] Janna Gijsel, geb. Wemeldinge ca. 1803/1804, arbeidster (1830,1843,1847), overl. Wemeldinge 14.08.1847, d.v. Cornelis Gijsel, arbeider, en Neeltje van Boven; tr. 2e Wemeldinge 21.12.1843|b| Huijbrecht Karstanje, geb. Wemeldinge ca. 1775, slachter voor anderen (1843), slachter (1844,1859), overl. Wemeldinge 22.12.1859|d|, z.v. Adriaan Karstanje en Anna Smallegange.

     HK tr. 1e voor 1804 Elizabeth Jurina de Bruine, geb. Wissenkerke ca. 1776, arbeidster, overl. Wemeldinge 23.10.1842|e|, d.v. Willem de Bruine en Sara Schipper.

Uit het huwelijk de Jonge-Gijsel:

1.                   Kornelis de Jonge, geb. Wemeldinge 29.12.1831|a|; volgt [16].

Uit het huwelijk Karstanje-Gijsel:

2.                   Adriaan Huijbrecht Korstanje, geb. Wemeldinge 30.03.1844|c|, overl. Wemeldinge 31.08.1847.

 

Noten: |a| aangifte door Cornelus Gijsel, oud 48 jaar, arbeider {opa} (geb.akte Wemeldinge 1831 no.33); |b| bruidegom in ake Karstanje, ‘verklaarde uit hoofde van een tijdelijk gebrek aan de regter hand niet te kunnen teekenen’ (huw.akte Wemeldinge 1843 no.21); |c| vader in akte Korstanje, tekent met Karstanje (geb.akte Wemeldinge 1844 no.13); |d| overleden Hubrecht, wedr Gijssel (overl.akte Wemeldinge 1859 no.47); |e| e.v. Huibregt Korstanje.

 

[64] Adriaan de Jonge, geb. ca. 1765, arbeider, overl. Wemeldinge 02.05.1823|a|, z.v. Arie de Jonge en Janna Hendrikse Bosch; tr.

[65] Tannetje Walrave, arbeidster, overl. Wemeldinge ‘in den jare’ 1803.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana de Jonge, geb. Wemeldinge xx.07.1790, arbeidster, tr. Waarde 22.09.1813 Huibrecht van de Vrede, geb. Yerseke xx.11.1761, arbeider, z.v. Marinus van de Vrede en Jannetje Kole.
     HvdV tr. 1e Cornelia Jansen, overl. Waarde 21.03.1812.

2.                   Dina de Jonge, geb. Wemeldinge ca. 1793/1794, arbeidster, overl. Wemeldinge 14.03.1862, tr. Wemeldinge 31.12.1823 Boudewijn Bouterse, geb. Wemeldinge ca. 1792/1793, arbeider, overl. Wemeldinge 26.03.1855, z.v. Kornelis Bouterse en Dina van de Peerel, arbeidster (1823).

3.                   Arij de Jonge, geb. Wemeldinge ca. 1800; volgt [32].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Wemeldinge 1823 no.10).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren