Johannes Josephus Maria Kalkhoven (1929-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juli 2022)

 


 

[1] Johannes Josephus Maria Kalkhoven, Hans, geb. Sambeek 11.10.1929, eindexamen HBS-B Sint Joriscollege Eindhoven 1947|a|, propedeutisch examen 1949|b|, kandidaatsexamen 1952|c| en ingenieursexamen civiele techniek Delft 1953|d|, ingenieur 1e klasse Bouwbureau THE (01.04.1961)|j|, hoofd Bouwtechnische Dienst THE (1971), hoofdingenieur A (1981), OON 1981|e|, overl. Geldrop 21.09.2011, crem. Heeze 27.09.2011, tr. Elisabeth Justina Joanna Lintel, Els, geb. ’s-Gravenhage 17.07.1932, overl. Geldrop 21.09.2005, d.v. Joseph Antonius Leonardus Lintel (1894-), commies bij een rijksopvoedingsgesticht (1927), en Maria Adriana Hendrika Wellens (1901-). 
 
– Werk op campus TU/e: ‘Mens agitat molem’ (1983/1986), bestaande uit Ring van Möbius en titelblok|h||i|
 
Noten: |a| Eindhovensch Dagblad 10.07.1947; |b| Eindhovensch Dagblad 13.07.1949; |c| De Volkskrant 17.01.1952; |d| Eindhovensch Dagblad 15.07.1953; |e| NRC Handelsblad 29.04.1981; |h| «Ensemble, de kunstcollectie van de Technische Universiteit Eindhoven», uitgave Kunstcommissie TU/e, december 2001, p.38 (Mens agitat molem, 1983, realisatie Ring: Hans Kalkhoven, belettering titelblok: Dom van der Laan); |i| «Beeldenboek Eindhoven», samenst. Jenneke Lambert en Peter Thoben, uitgave Gemeente Eindhoven, 2001, p.241 (Ring van Möbius, 1986, anoniem); |j| Mededelingen van de Technische Hogeschool Eindhoven, jrg. 5, nr.2, juli 1961.
 
[2] Marie Carolus Sebastianus Kalkhoven, geb. Culemborg 08.03.1889, onderwijzer (1920,1923), hoofd R.K. Jongensschool Franciscus Xaverius (1952), overl. Eindhoven 08.09.1952, begr. Eindhoven (St. Joriskerkhof) 10.09.1952, tr. Gemert 06.02.1923
[3] Petronella van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 26.01.1898, onderwijzeres (1923), overl. na 1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Cornelia Maria Kalkhoven, Anny/Anneke, geb. Westerbeek (Sambeek) 09.02.1924, overl. Oegstgeest 12.05.2013, begr. Assel, tr. Andreas Gijsbers, Dré, geb. 30.03.1926, overl. Oegstgeest 19.03.2017.

2.                   zoon.

3.                   dochter.

4.                   Johannes Josephus Maria Kalkhoven, geb. Sambeek 11.10.1929; volgt [1].

 

[4] Johannes Dirk Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 28.02.1860, hoofd ener school (1887,1908), overl. Gemert 23.11.1908; tr. 2e Culemborg 18.12.1901 Cornelia Maria Duikersloot, geb. Culemborg 23.03.1874, overl. Gemert 03.03.1945, d.v. Roeland Hendrikus Duikersloot, arbeider (1874), landbouwer (1901), en Francina Molders; tr. 1e Culemborg 16.02.1887

[5] Anna Maria Copier, geb. Culemborg 28.10.1867, overl. Culemborg 05.07.1900.

Uit het huwelijk Kalkhoven-Copier:

1.                   Kornelia Anna Maria Kalkhoven, geb. Culemborg 27.12.1887, tr. Culemborg 10.04.1918 Leonardus Antonius van den Bogaard, geb. Culemborg 08.12.1872, landbouwer, overl. Culemborg 18.03.1942, z.v. Hendrikus van den Bogaard, landbouwer, en Klasina Antonia van der Hoeff, landbouwster.
     LAvdB tr. 1e Culemborg 04.05.1908 Lena van den Anker, geb. Wijk bij Duurstede 09.05.1879, dienstbode (1908), overl. Culemborg 09.11.1917, d.v. Willem van den Anker, landbouwer, en Heiltje Oostrum.

2.                   Marie Carolus Sebastianus Kalkhoven, geb. Culemborg 08.03.1889; volgt [2].

3.                   Maria Josephina Kalkhoven, geb. Culemborg 13.03.1890, overl. Grave 10.07.1946.

4.                   Sebastianus Adrianus Theodorus Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 15.06.1891, onderwijzer (1920), hoofd ener school (1923), hoofdonderwijzer (1944), overl. Veghel 25.10.1944|a|, tr. Amsterdam 28.04.1920 Gesina Petronella Magdalena Waldram, geb. Amsterdam 29.07.1895, onderwijzeres (1920), d.v. Jacobus Maria Waldram en Johanna Frederika Jacoba Schönberger.

5.                   Anna Maria Kalkhoven, geb. Culemborg 13.11.1892, overl. Venray 09.07.1927|b|.

6.                   Johannes Theodorus Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 12.10.1894.

7.                   Josephus Kalkhoven, geb. Culemborg 19.08.1896, tr. Gemert 30.04.1934 Maria Petronella Jacoba Rooijmans, geb. Gemert 17.02.1901, d.v. Theodorus Hendrikus Rooijmans, bakker, en Johanna Kuijpers.

8.                   Geertruida Maria Kalkhoven, geb. Culemborg 27.12.1897, tr. Gemert 10.10.1922 Hubertus Cornelis Keijzers, geb. Gemert 28.06.1893, kantoorbediende, z.v. Johannes Hendricus Keijzers en Cornelia Clara van Ghert.

9.                   Antonia Theodora Bernardina Petronella Kalkhoven, geb. Culemborg 27.05.1899.

Uit het huwelijk Kalkhoven-Duikersloot:

10.               Francisca Kalkhoven, geb. Culemborg 10.07.1902, tr. Gemert 02.07.1928 Antoon Wilhelmus Roelofs, geb. Gennep 30.09.1901, fabrikant, z.v. Antoon Roelofs en Maria Mathilda van Bergen.

11.               Roelina Hendrina Alida Kalkhoven, geb. Culemborg 07.01.1904, tr. Gemert 23.10.1939 Hendrikus Christiaan Roelofs, geb. Gennep 27.06.1904, hoofdcontroleur (1966), overl. Tilburg 04.12.1966,  z.v. Antoon Roelofs en Maria Mathilda van Bergen.

12.               Cornelia Hendrina Kalkhoven, geb. Culemborg 21.10.1906, overl. Culemborg 24.02.1908.

13.               Jacobus Hendrinus Kalkhoven, geb. Culemborg 06.08.1908, overl. Gemert 15.04.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gemert 1944 no.84; |b| ook overl.akte Culemborg 1927 no.79.

 

[6] Gerardus van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 13.09.1875, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 29.01.1903, tr. Bakel en Milheeze 15.07.1895

[7] Johanna van Asten, geb. Aarle-Rixtel 12.03.1867, dienstmeid (1895), landbouwster (1903), overl. Bakel en Milheeze 24.03.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francina van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 28.02.1896, overl. Bakel en Milheeze 02.01.1903.

2.                   Petronella van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 26.01.1898; volgt [3].

3.                   Josepha Paulina van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 30.05.1900, tr. Bakel en Milheeze 01.06.1921 Gerardus Josephus Velthoven, geb. Uden 20.03.1896, landbouwer (1923), transportarbeider (1953), overl. Bakel en Milheeze 31.08.1953, z.v. Johannes Velthoven en Hendrina Egelmeers.

4.                   Gerarda Francisca van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 21.02.1903, overl. Helmond 06.09.1903.

 

[8] Bastiaan Adriaan Kalkhove, geb. Culemborg 08.12.1811, kleermaker (1851,1887), overl. Culemborg 26.10.1894, tr. Culemborg 21.11.1851|a|

[9] Cornelia van der Hoef, geb. Culemborg 06.01.1825, overl. Culemborg 24.12.1895.

Uit dit huwelijk (vader veelal Kalkhoven, moeder veelal van der Hoeff):

1.                   Johannes Dirk Jacobus Kalkhove, ook Kalkhoven, geb. Culemborg 04.01.1853, overl. Culemborg 09.08.1853.

2.                   Nikolaas Johannes Kalkhoven, geb. Culemborg 10.07.1855, broodbakker (1879), sigarenmaker (1887), overl. Culemborg 24.12.1929, tr. Culemborg 25.07.1879 Maria Helena de Koning, geb. Culemborg 10.06.1860, overl. Culemborg 29.11.1934, d.v. Machiel de Koning, kleermaker, en Johanna Essing.

3.                   Geertruida Catharina Maria Kalkhoven, geb. Culemborg 24.02.1857, overl. Utrecht 24.02.1944, tr. Utrecht 22.10.1896 Josephus Delput, geb. Arkel 29.11.1856, overl. Utrecht 25.01.1935, z.v. Jacobus Delput en Geertruida van Munster.
     JD tr. 1e Willemina Stuijvenberg, geb. Utrecht 06.11.1860, overl. Utrecht 06.12.1893, d.v. Jacobus Wilhelmus Stuijvenberg en Maria Johanna Diemer.

4.                   Johannes Dirk Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 27.04.1858, overl. Culemborg 27.12.1858.

5.                   Johannes Dirk Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 28.02.1860; volgt [4].

6.                   Dirk Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg 17.03.1862, kleermaker (1887).

7.                   Wilhelmus Nicolaas Kalkhoven, geb. Culemborg 01.11.1864, huisschilder, overl. IJsselstein 31.12.1947, tr. Culemborg 20.08.1890 Catharina Maria Zijderveld, geb. Culemborg 11.04.1868, overl. Utrecht 26.06.1947, d.v. Teunis Zijderveld, smid, en Jannigje Bosman.

 

Noten: |a| bruidegom Kalkhove, bruid van der Hoef (huw.akte Culemborg 1851 no.48); |b| vader Kalkhoven, moeder van der Hoeff (geb.akte Culemborg 1860 no.55).

 

[10] Carel Copier, geb. Culemborg 07.05.1830, verwer (1854,1866), huisschilder (1887,1900), overl. Culemborg 31.10.1919, tr. Culemborg 17.02.1854

[11] Maria Balvers, geb. Culemborg 24.03.1825, overl. Culemborg 29.09.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria Copier, geb. Culemborg 25.09.1861, overl. Culemborg 14.10.1861.

2.                   Anna Maria Copier, geb. Culemborg 01.11.1863, overl. Culemborg 19.04.1866.

3.                   Anna Maria Copier, geb. Culemborg 28.10.1867; volgt [5].

 

[12] Johannis van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 25.12.1831, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 26.03.1896, tr. Bakel en Milheeze 07.04.1869

[13] Francina Heesakkers, geb. Beek en Donk 12.05.1835, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 25.12.1886|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francis van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 27.01.1870, overl. Bakel en Milheeze 02.02.1870.

2.                   Francis van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 12.04.1871, overl. Bakel en Milheeze 02.05.1871.

3.                   Francina Maria van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 04.06.1873.
= w.s. Josina Maria van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze ca. 1873, overl. Bakel en Milheeze 09.03.1878.

4.                   Gerardus van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 13.09.1875; volgt [6].

5.                   Jozephus van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 15.12.1876.

6.                   Maria Jozepha van den Heuvel, geb. Esp (Bakel en Milheeze) 25.01.1880, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 03.03.1947, tr. Bakel en Milheeze 16.01.1908 Johannes Manders, geb. Bakel en Milheeze 22.11.1879, arbeider, z.v. Johannes Manders, landbouwer, en Hendrica Dekkers.

 

Noten: |a| Fransina.

 

[14] Antoon van Asten, geb. Aarle-Rixtel 09.07.1835, landbouwer (1866,1872), arbeider (1878,1895), dagloner (1896), arbeider (1903), overl. Beek en Donk 16.04.1903|b|, tr. Aarle-Rixtel 11.04.1866

[15] Petronella van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 15.05.1844, dienstmeid (1866), overl. Aarle-Rixtel 25.05.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Asten, geb. Aarle-Rixtel 12.03.1867; volgt [7].

2.                   Francina van Asten, geb. Aarle-Rixtel 27.09.1868, overl. Helmond 19.01.1904, begr. Helmond (RK Bpl. a/d Molenstraat) 20.01.1904, tr. Aarle-Rixtel 05.05.1896 Martinus Elemans, geb. Gemert 22.11.1869, kuiper (1896), fabriekarbeider (1904), overl. Helmond 24.05.1954, z.v. Johannes Elemans, wever, en Maria Strijbosch.
     ME tr. 2e Helmond 24.05.1904 Adriana Cornelia van der Landen, geb. Helmond 10.03.1873, naaister, overl. Helmond 08.02.1947, d.v. Johannes van der Landen, koperslager, en Maria Roefs.

3.                   Hendricus van Asten, geb. Aarle-Rixtel 01.01.1872, landbouwer, overl. Mierlo 18.02.1922, tr. Mierlo 12.02.1915 Johanna Maria Verhagen, geb. Mierlo 26.08.1883, d.v. Johannes Antonie Verhagen, landbouwer, en Jacomina van de Goor.

4.                   Leonardus van Asten, geb. Aarle-Rixtel 30.05.1878, overl. Bakel en Milheeze 04.08.1887|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Aarle-Rixtel 1887 no.28; |b| ook overl.akte Aarle-Rixtel 1903 no.6.

 

[16] Joannis Kalkhove, geb. Culemborg ca. 1781/1783, kleermaker, overl. Culemborg 21.04.1842|b|, z.v. Dirk Kalkhoven en Catharina Cotwijk (zie Bijlage A); tr.

[17] Gertrudis de Keijzer, geb. Culemborg ca. 1783, overl. Culemborg 05.12.1858|c|, d.v. Willem de Keijzer en Arnolda van Alem.

Uit dit huwelijk (vader ook Kalkhoven, moeder ook Geertrui, ook de Keizer/de Kijzer):

1.                   Dirk Jacobus Kalkhove, geb. Culemborg 01.05.1807, kleermaker (1851), overl. Culemborg 08.11.1895.

2.                   Willem Kalkhoven, geb. ca. 1809, overl. Culemborg 17.04.1814.

3.                   Bastiaan Adriaan Kalkhove, geb. Culemborg 08.12.1811; volgt [8].

4.                   Arnolda Catharina Kalkhoven, geb. Culemborg 20.05.1820, overl. Culemborg 13.01.1840|a|.

5.                   Katharina Kalkhoven, geb. Culemborg 28.11.1823, wollennaaister, overl. Culemborg 11.08.1861.

 

Noten: |a| oud 15 jaar (overl.akte Culemborg 1820 no.52); |b| overledene Johannes Kalkhoven, oud 71 jaar, e.v. Geertruij de Keijzer (overl.akte Culemborg 1842 no.66); |c| overledene Geertruijde Keijzer wede Kalkhoven (overl.akte Culemborg 1858 no.146).

 

[18] Nicolaas van der Hoef, geb. Culemborg ca. 1776/1777, bouwman (1814,1822), landbouwer (1825), arbeider (1826), overl. Culemborg 19.09.1826|a|, z.v. Johannes Verhoeff en Maria Vermeulen; tr.

[19] Wilhelmina van Tusschenbroek, geb. Culemborg ca. 1784, arbeidster (1826), landbouwster (1832), overl. Culemborg 26.01.1864|b|, d.v. Johannus van Tussenbroek en Antonia van den Heuvel.

Uit dit huwelijk (vader ook Klaas, ook van der Hoeff, moeder ook Tussenbroek):

1.                  

2.                   Joannes van der Hoef, ook Johannes van der Hoeff, ged. Everdingen (rk) 19.07.1801, landbouwer, overl. Culemborg 30.07.1863.

3.                   Maria van der Hoef, ook van der Hoeff, ged. Everdingen (rk) 26.06.1805, overl. Culemborg 24.11.1832, tr. 1e Culemborg 05.06.1829 Jacobus Brouwer, geb. ca. 1801, landbouwer, overl. voor 1832, z.v. Jan Brouwer en Jannetje van Berg; tr. 2e Culemborg 03.05.1832 Fredericus Jagers, ook Jägers, ged. Wijk bij Duurstede 17.12.1787, landbouwer (1816), schipper (1832,1854), overl. Culemborg 09.07.1854, z.v. Jan Willem Jagers en Pieternella van Antwerpen.
     FJ tr. 1e Culemborg 08.05.1816 Catharina Terhorst, geb. ca. 1793, overl. Culemborg 15.11.1830, d.v. Assuerus Terhorst en Henderina de Weerd; tr. 3e Culemborg 03.05.1833 Mechtelina de Klerk, geb. ca. 1808, overl. Culemborg 21.02.1879, d.v. Jan de Klerk en Maria van der Veer.

4.                   Cornelis van der Hoeff, geb. ca. 1812, landbouwer, overl. Culemborg 14.03.1848 Clasina Rodermans, geb. ca. 1814/1815, overl. Culemborg 20.12.1881, d.v. Christiaan Rodermans, werkman, en Elisabeth Oudvorst.
     CR tr. 2e Culemborg 13.04.1849 Hermanus van Dort, geb. Bunnik 13.02.1821, arbeider (1849), landbouwer (1903), overl. Culemborg 31.01.1903, z.v. Cornelis van Dort, arbeider, en Elisabeth Couvé.

5.                   Hendrik van der Hoeff, geb. Culemborg 21.06.1814.

6.                   Willem van der Hoef, geb. Goilberdingen (Culemborg) 04.10.1822, landbouwer, overl. Culemborg 01.12.1885, tr. Hagestein 30.04.1849 Dirkje de Ridder, geb. Hagestein 15.11.1825, overl. Culemborg 25.01.1905, d.v. Hendrik de Ridder en Adriana van Werkhoven.

7.                   Cornelia van der Hoef, geb. Culemborg 06.01.1825; volgt [9].

 

Noten: |a| overledene Verhoeff e.v. Tusschenbroek (overl.akte Culemborg 1826 no.81); |b| overledene Willemina van Tussenbroek, wede van der Hoeff (overl.akte Culemborg 1864 no.20).

 

[20] Petrus Copier, geb. Culemborg ca. 1806/1807, stoelenmaker (1829,1832), winkelier (1834), koopman (1848), arbeider (nov1848,1850), bouwman (1857), koopman (1860), stoelenmaker (1868), overl. Culemborg 08.03.1868, z.v. Arnoldus Copier, arbeider, en Maria van Wijk; tr. 2e Culemborg 04.02.1848 Catharina van der Zant, geb. Vianen 29.08.1818, winkelierster (1886), overl. Culemborg 24.07.1886, d.v. Peter van der Zant en Jannigje Goes; tr. Culemborg 31.07.1829

[21] Johanna Gertruda Miolee, geb. Culemborg ca. 1807/1808, overl. Culemborg 10.09.1840|a|, d.v. Carel Miolee en Wilhelmina Sielhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Copier, geb. Culemborg 07.05.1830; volgt [10].

2.                   Arnoldus Gregorius Copier, geb. Culemborg 17.06.1832, overl. Utrecht 06.06.1881, tr. ’s-Hertogenbosch 13.11.1869 Antonetta Cecilia van de Wetering, geb. ’s-Hertogenbosch 23.07.1841, overl. ’s-Hertogenbosch 09.08.1880, d.v. Arnoldus van de Wetering en Annetta Debold.

3.                   Willem Leendert Copier, geb. Culemborg 21.08.1834, overl. Culemborg 25.11.1834.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Zand):

4.                   Jacobus Arnoldus Copier, geb. Culemborg 26.11.1848, huisschilder, overl. Culemborg 06.02.1931, tr. Culemborg 07.11.1906 Hendrina Maria Duikersloot, geb. Culemborg 03.08.1864, winkelierster, overl. Culemborg 30.06.1948, d.v. Roeland Hendrikus Duikersloot, arbeider, en Francina Molders.

5.                   Johanna Catharina Copier, geb. Culemborg 07.03.1850, overl. Gorinchem 25.12.1908, tr. Gorinchem 21.10.1872 Antonius Frederikus van Latum, geb. Bergen op Zoom 24.08.1842, overl. Gorinchem 05.06.1918, z.v. Cornelis van Latum, kleermaker, en Maria Gijsels.

6.                   Johanna Jacoba Copier, geb. Culemborg 26.10.1857, overl. Gorinchem 05.01.1934, tr. Gorinchem 19.05.1881 Johannes Petrus van Latum, geb. Bergen op Zoom 29.07.1851, overl. Gorinchem 15.03.1938, z.v. Cornelis van Latum en Maria Gijsels.

7.                   Karel Johannes Copier, geb. Culemborg 12.04.1860, huisschilder (1884,1887), overl. Schalkwijk 05.02.1921, tr. Culemborg 17.11.1884 Maria Adriana Jägers, geb. Culemborg 23.06.1860, overl. Breda 15.08.1956, d.v. Johannes Assuerus Jägers, schipper, en Adriana Wilhelmina van Sterkenburg.

 

Noten: |a| Johanna Geertruid Miolé.

 

[22] Rochus Balverts, ged. Goilberdingen 14.02.1791, timmerman (1821,1851), Culemborg 19.07.1853|b|, z.v. Gijsbert Balverts en Maria Vooren, landbouwster (1821); tr. 2e Culemborg 10.02.1832 Aertje Terneuse, ged. Culemborg 15.12.1791, arbeidster (1825), overl. Culemborg 21.05.1865, d.v. Roelof Terneuse en Hanna Vermeulen; tr. 1e Culemborg 21.11.1821|a|

[23] Adriana Stigters, geb. Goilberdingen, ged. Everdingen (rk) 25.02.1801, landbouwster (1821), overl. Culemborg 02.11.1830, d.v. Antonie Stigters en Catharina van Everdingen, landbouwster (1821).

     AT tr. 1e Culemborg 10.08.1825 Egbertus Alblas, geb. Lopik ca. 1791, arbeider (1825), landbouwer (1829), overl. Culemborg 14.12.1829, z.v. Pieter Alblas en Anna van den Berg.

Uit dit huwelijk (vader Balvers, moeder soms Stigter):

1.                   Gijsbert Balvers, geb. Goilberdingen (Culemborg) 25.08.1822, timmerman, overl. Culemborg 10.06.1892, tr. Culemborg 27.06.1851 Maria de Koning, geb. Culemborg 23.01.1824, overl. Culemborg 11.01.1890, d.v. Jan de Koning, kleermaker, en Gerrigje Zielhorst.

2.                   Catharina Balvers, geb. Culemborg 22.09.1823, overl. Culemborg 29.02.1896, tr. 1e Culemborg 26.09.1851 Jacobus Arnoldus Sielhorst, geb. Culemborg 12.05.1825, arbeider, overl. Culemborg 21.09.1852, z.v. Johannis Sielhorst, arbeider, en Anne Cathrine van Inthouedt; tr. 2e Culemborg 24.07.1857 Marinus van Haren, geb. Beusichem 10.04.1836, arbeider, overl. Culemborg 12.02.1914, z.v. Hendrikus van Haren, landman, en Cornelia Vreeswijk.

3.                   Maria Balvers, geb. Culemborg 24.03.1825; volgt [11].

4.                   Antonius Balbers, geb. Culemborg 17.10.1826, overl. Culemborg 31.12.1826.

5.                   Jacoba Balvers, ook Jakoba, geb. Culemborg 29.02.1828, overl. Culemborg 23.07.1864.

6.                   Antonius Balvers, geb. Culemborg 19.05.1830, timmerman (1853), bouwman (1854), metselaar (1905), overl. Culemborg 23.08.1905, tr. Culemborg 09.12.1853 Maria van Kuik, geb. Culemborg 07.11.1827, overl. Culemborg 22.02.1912, d.v. Cornelis van Kuik, landbouwer, en Dirkje Hulskes.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Balverts, tekent met Balvers (huw.akte Culemborg 1821 no.26); |b| overledene Balvers.

 

[24] Joachimus van den Heuvel, geb. Bakel 17.09.1786, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 14.11.1871, z.v. Hendrik van den Heuvel en Antonet Martens; tr. Bakel en Milheeze 14.06.1818

[25] Justina Peters, ged. Bakel en Milheeze (rk) 04.07.1791, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 18.03.1868, d.v. Johannes Peters en Johanna van den Heuvel.

Uit dit huwelijk (moeder ook Josina, ook Peeters):

1.                   Hendrikus van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 23.03.1819, ged. Bakel en Milheeze (rk) 23.03.1819.

2.                   Antonius van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 16.05.1827.

3.                   Antonetta van den Heuvel, geb. Bakel en Milheeze 27.07.1828, landbouwster, overl. Gemert 14.12.1905, tr. 1e Bakel en Milheeze 31.01.1857 Henricus Kanters, ook Hendricus, ged. Helmond 10.01.1807, dienstknecht (1836), landbouwer (1857), overl. voor 1874, z.v. Peter Kanters en Catharina van Hout; tr. 2e Gemert 05.02.1874 Joost de Louw, geb. Nuenen 31.05.1834, dienstknecht (1874), overl. Gemert 27.04.1879, z.v. Joost de Louw en Cornelia de Greef.
     HK tr. 1e Aarle-Rixtel 11.02.1836 Elisabeth Verstappen, ged. Aarle-Rixtel 09.06.1805, dienstmeid (1836), boerin (1847), overl. Gemert 01.02.1847, d.v. Jan Verstappen en Johanna van Dijk.

4.                   Johannis van den Heuvel, geb. Bakel (Bakel en Milheeze) 25.12.1831|a|, ged. Bakel en Milheeze (rk) 25.12.1831|b|; volgt [12].

 

Noten: |a| moeder Josina; |b| moeder Justina.

 

[26] Gerardus Heesakkers, ged. Beek en Donk 05.12.1804, bouwman (1829,1834), wever (1835,1836), landbouwer (1839,1869,1878), overl. Bakel en Milheeze 03.07.1878|b|, z.v. Johannes Heesakkers en Helena Verhoeven; tr. 1e Beek en Donk 29.01.1829 Francisca van Heertum, ged. Lieshout 05.11.1803, landbouwster, overl. Beek en Donk 10.08.1833, d.v. Judocus van Heertum en Theodora van der Zande; tr. 2e Gemert 17.05.1834|c|

[27] Johanna Maria Smits, ged. Gemert 28.02.1807, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 25.01.1877|a|, d.v. Lauwerens Smits,bouwman, en Catharina Donkers.

Uit het huwelijk Heesakkers-van Heertum (moeder ook van Hirtum):

1.                   Judocus Heesakkers, geb. Beek en Donk 09.11.1829, overl. Beek en Donk 27.11.1829.

2.                   Johannes Heesakkers, geb. Beek en Donk 14.02.1831, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 17.05.1900.

3.                   Judocus Heesakkers, geb. Beek en Donk xx.05.1833, overl. Beek en Donk 12.09.1833.

Uit het huwelijk Heesakkers-Smits:

4.                   Francina Heesakkers, geb. Beek en Donk 12.05.1835; volgt [13].

5.                   Cornelis Heesakkers, geb. Beek en Donk 28.10.1836, overl. Bakel en Milheeze 21.10.1913.

6.                   Johanna Heesakkers, geb. Beek en Donk 06.05.1839, overl. Beek en Donk 02.07.1839.

7.                   Johannes Heesakkers, geb. Beek en Donk 08.06.1840, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 15.05.1904.

8.                   Laurens Heesakkers, geb. Beek en Donk 31.08.1842, landbouwer, tr. Bakel en Milheeze 23.01.1873 Johanna van Kessel, geb. Gemert ca. 1850, landbouwster, d.v. Johannes van Kessel en Jennemie Janssen.

9.                   Helena Heesakkers, geb. Beek en Donk 27.05.1845, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 05.05.1881, tr. Bakel en Milheeze 21.01.1870 Johannes van den Hout, geb. Bakel en Milheeze 05.03.1845, landbouwer, overl. na 1881, z.v. Johannes van den Hout, landbouwer, en Maria van den Berg, landbouwster.

10.               Petronella Heesakkers, geb. Beek en Donk 18.01.1847, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 05.03.1900, tr. Bakel en Milheeze 01.05.1878 Hendricus van Neerven, geb. Bakel en Milheeze ca. 1847, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 13.02.1911, z.v. Johannis van Neerven, landbouwer, en Maria van de Laar.

 

Noten: |a| Anna Maria, oud 69 jaar; |b| Gerard; |c| bruidegom Gerard Heesackers (huw.akte Gemert 1834 no.18).

 

[28] Johannes van Asten, geb. Bakel 09.08.1800, dagloner (1835), landbouwer (1866), overl. Aarle-Rixtel 14.12.1879, z.v. Johannes van Asten en Antonetta Cox; tr.

[29] Johanna Aarts, geb. Aarle-Rixtel 28.12.1797, overl. Aarle-Rixtel 28.10.1865, d.v. Johannes Aarts en Johanna van Duijnhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoon van Asten, geb. Aarle-Rixtel 09.07.1835; volgt [14].

 

[30] Leonardus van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 15.01.1807, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 08.11.1885, z.v. Joannis van Dinter (-1828) en Catharina van Veldhoven (-1811); tr. Bakel en Milheeze 12.05.1832|a|

[31] Francisca Martens, geb. Bakel en Milheeze 20.12.1810, landbouwster (1832,1844,1866), overl. Bakel en Milheeze 13.11.1891, d.v. Antonius Martens en Petronella Teunissen.

Uit dit huwelijk (vader veelal Leendert):

1.                   Johannis van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 06.02.1833, overl. Bakel en Milheeze 25.02.1833|c|.

2.                   Catharina van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 30.07.1834, overl. Bakel en Milheeze 28.08.1834.

3.                   Johannis van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 16.12.1836, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 17.02.1888.

4.                   Catharina van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 07.12.1838.

5.                   Martinus van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 05.06.1840, overl. Bakel en Milheeze 23.06.1840.

6.                   Martinus van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 16.07.1841, overl. Bakel en Milheeze 15.11.1897.

7.                   Antonius van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 02.10.1842, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 27.11.1918, tr. Bakel en Milheeze 02.08.1867 Johanna Crooijmans, geb. Bakel en Milheeze 12.09.1842, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 11.12.1917, d.v. Pieter Crooijmans, landbouwer, en Theodora de Bruin.

8.                   Petronella van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 15.05.1844; volgt [15].

9.                   Henrica van Dinter, ook Hendrica, geb. Bakel en Milheeze 14.04.1846, overl. Bakel en Milheeze 11.09.1848.

10.                Johannis van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 04.05.1847, overl. Bakel en Milheeze 17.08.1891.

11.                Antonia van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 08.05.1850, overl. Bakel en Milheeze 13.05.1920, tr. Helmond 04.11.1885 Waltherus Hubertus van Buul, geb. Helmond 13.03.1841, overl. Bakel en Milheeze 08.07.1911, z.v. Mathijs van Buul en Hendrica van Ettro.

12.                Wilhelmus van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 24.07.1852, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 21.12.1888.

13.                Maria van Dinter, geb. Bakel en Milheeze 08.07.1854.

14.                Adriaan van Dinter, geb. Bakel en Milheeze xx.08.1856, overl. Bakel  en Milheeze 13.02.1857.

 

Noten: |b| oud 51 jaar (overl.akte Bakel en Milheeze 1888 no.6); |c| moeder Josina (overl.akte Bakel en Milheeze 1833 no.6).

 


Bijlage A

 

[32] Dirk Kalkhoven, geb. Culemborg, overl. voor 1825, otr. Rotterdam 07.05.1769

[33] Trijntje Kotwijk, ook Catharina, geb. Buuren, overl. voor 1825. 

Uit dit huwelijk:

1.                   Marius Jacobus Kalkhoven, geb. Culemborg ca. 1777, zadelmaker, overl. Gorinchem 25.09.1846, tr. voor 1814 Areke Markus, overl. na 1846.

2.                   Coenraad Petrus Kalkhoven, geb. ca. 1780, bakker, overl. Culemborg 20.08.1816, tr. Willemina Sterk.

3.                   Joannis Kalkhove, geb. Culemborg ca. 1781/1783; volgt [16].

4.                   Jenneke Diliana Kalkhoven, ook Jenneke Deliana, geb. Culemborg ca. 1784, naaister, overl. Utrecht 06.11.1842, tr. Culemborg 01.06.1825 Johannes Carel van den Broek, geb. Culemborg ca. 1786, grifiier bij de mairie van Culemborg (1813), koopman (1825), z.v. Barend van der Broek, koopman (1813), winkelier (1825), en Johanna Dusseau.
     JCvdB tr. 1e Culemborg 07.05.1813 Petronella van Osselen, geb. ca. 1783, overl. voor 1825, d.v. Huibert van Osselen en Metta de Jong.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)