Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof (1945-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2019)

 


 

[1] Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof, Piet, geb. Breda 15.12.1945, ingenieur scheikundige technologie Eindhoven 1970, promotie Eindhoven 25.02.1975|a|, hoogleraar Eindhoven (1988-2010), overl. Arnhem 10.03.2015.
 
Noten: |a| proefschrift: A quantitative study of the effect of process variables on the retention of volatile trace components in drying; promotoren: H.A.C. Thijssen (1927-1985) en S. Bruin.

 

[2] Antonius Johannes Kerkhof, geb. Breda 05.03.1920, tr.
[3] Johanna Cornelia Pellis, geb. Breda 27.10.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof, geb. Breda 15.12.1945; volgt [1].

 

[4] Johannes Petrus Kerkhof, geb. Arnhem 04.07.1892, bankwerker, overl. na 1950, tr. Breda 29.09.1919

[5] Johanna Cornelia van der Hoeven, geb. Breda 05.01.1894, overl. Breda 22.09.1950|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Johannes Kerkhof, geb. Breda 05.03.1920|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| Bredasche courant 13.03.1920 (A.J. Kerkof, z.) (typo, geen ouders vermeld); |b| aangifte door Antonius Johannes Kerkhof, 30 jaar, ambtenaar ter secretarie (overl.akte Breda 1950 no.374).

 

[6] Petrus Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 18.05.1896, smid (1920), machinist, bankwerker, overl. na 1960, tr. Breda 27.09.1920

[7] Berdina Maria Martens, geb. Breda 02.02.1899, overl. Breda 28.07.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia Pellis, geb. Breda 27.10.1921; volgt [3].

2.                   Zoon Pellis.

 

[8] Johannes Hendricus Kerkhof, geb. Arnhem 21.01.1871, smid (1891,1892), spoorwegbeambte (1894), machinist (1910), bankwerker (1919), overl. Arnhem 25.09.1947, tr. Arnhem 11.11.1891

[9] Hendrika Willemina Bongers, geb. Arnhem 07.09.1865, dienstbode (1891), overl. Arnhem 13.03.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Kerkhof, geb. Arnhem 04.07.1892; volgt [4].

2.                   Petrus Franciscus Kerkhof, geb. Arnhem 26.01.1894, tr. Venlo 03.03.1919 Maria Hubertina Damen, geb. Venlo 03.02.1896|b|, overl. Maastricht 30.10.1957, d.v. Simon Hubert Damen en Maria Hubertina Stoot.

3.                   Lambert Kerkhof, geb. ca. 1899, bankwerker, overl. Doorwerth 05.06.1918|a|.

4.                   levenloze dochter, Hatert (Nijmegen) 30.01.1909.

5.                   Wilhelmus Johannes Kerkhof, geb. Hatert (Nijmegen) 12.03.1910.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1918 no.522; |b| natuurlijke dochter, erkend bij huwelijk Venlo 28.08.1899.

 

[10] Antonius Hendrikus van der Hoeven, geb. Breda 15.07.1846, steenhouwer (1894,1919), overl. Breda 23.01.1921, tr. Geertruidenberg 17.08.1887

[11] Cornelia Geertruida Steijlen, geb. Geertruidenberg 17.03.1859, overl. Breda 09.02.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Joanna van der Hoeven, geb. Breda 10.10.1890, overl. Breda 16.05.1891.

2.                   Abraham Hendrikus Paulus van der Hoeven, geb. Breda 15.07.1892, overl. Breda 06.08.1892.

3.                   Johanna Cornelia van der Hoeven, geb. Breda 05.01.1894; volgt [5].

4.                   Anna Wilhelmina van der Hoeven, geb. Breda 26.02.1897, tr. Breda 15.05.1922 Franciscus van Pruissen, geb. Breda 06.01.1895, overl. Breda 18.06.1959, z.v. Cornelis van Pruissen en Maria van Aanhout.

 

[12] Antonius Pellis, geb. Ginneken en Bavel 10.11.1857, arbeider (1886,1896), voerman (1911,1920), overl. Ginneken en Bavel 27.07.1940, tr. Princenhage 05.05.1886

[13] Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 23.01.1862, arbeidster (1886,1896), overl. Ginneken en Bavel 28.08.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Pellis, geb. Ginneken en Bavel 09.03.1887, overl. Breda 02.09.1967, tr. Ginneken en Bavel 19.11.1913 Godefridus van der Ven, geb. Made en Drimmelen 05.09.1880, fabrieksarbeider, overl. Breda 20.04.1966, z.v. Marijn van der Ven, arbeider, en Cornelia Johanna Struijk.

2.                   Johanna Pellis, geb. Ginneken en Bavel 14.09.1888, tr. Ginneken en Bavel 08.11.1911 Abraham Arie Krooswijk, geb. Geertruidenberg 06.06.1882, sigarenmaker, overl. Rotterdam 12.09.1952, z.v. Johannes Krooswijk en Johanna Reins.

3.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 21.01.1890, overl. Ginneken en Bavel 08.02.1891.

4.                   Dina Pellis, geb. Ginneken en Bavel 23.09.1891.

5.                   Cornelia Elisabeth Pellis, geb. Ginneken en Bavel 08.02.1894, tr. Ginneken en Bavel 23.10.1918 Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 20.06.1893, matroos eerste klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine (1918), z.v. Adrianus Pellis (1861-1935) en Hendrina van Dongen.

6.                   Petrus Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 18.05.1896; volgt [6].

7.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 12.04.1898.

8.                   Catharina Maria Pellis, geb. Ginneken en Bavel 01.12.1907.

 

[14] Carel Wilhelmus Martens, geb. Breda 27.02.1859, sigarenmaker (1885), dagloner (1888), koetsier (1889,1897), magazijn-bediende/knecht/meester (1899,1929), overl. Breda 26.01.1944, tr. Breda 22.01.1885

[15] Johanna Hollanders, geb. Breda 11.01.1868, overl. Breda 22.10.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Martens, geb. Breda 30.10.1885, beambte bij de gasfabriek, overl. Oss 10.03.1963, tr. Breda 08.08.1910 Maria Francisca Meuwese, geb. Breda 08.04.1886, overl. Oss 04.12.1960, d.v. Joannes Maria Meuwese, oppasser, en Geertruida Francisca Tijssen.

2.                   Petrus Jacobus Martens, geb. Breda 14.06.1888, overl. Breda 19.06.1888.

3.                   Maurits Wilhelm Martens, geb. Breda 11.06.1889, chocoladewerker, overl. Breda 21.02.1957, tr. Breda 13.05.1912 Johanna Maria van de Klundert, geb. Standdaarbuiten 02.10.1888, overl. Breda 07.10.1958, d.v. Hendrik van de Klundert en Catharina Heskens.

4.                   Maria Johanna Martens, geb. Breda 07.01.1892, overl. na 1949, tr. Breda 27.07.1914 Hendrikus Cas, geb. Breda 16.09.1890, koekbakker (1914), grondwerker (1949), overl. Breda 11.02.1949, z.v. Willem Cas, schoenmaker (1890), pakhuisknecht (1914), en Adriana Simons.

5.                   Johanna Maria Martens, geb. Breda 22.08.1894, overl. Breda 25.07.1947, tr. Breda 29.12.1919 Henri Hubert Marie Buijs, geb. Breda 02.02.1897, kellner, overl. Breda 30.05.1961, z.v. Antonius Buijs en Cornelia Johanna Maria Antoinette Frije.
     HHMB tr. 2e na 1947 Joanna Antonetta Koolen, geb. Waalwijk 13.07.1902, overl. na 1961, d.v. Antonius Cornelius Koolen en Cornelia van Lieshout.

6.                   Jacobus Hendrikus Martens, geb. Breda 03.03.1897, timmerman, overl. Breda 22.03.1967, tr. Breda 05.05.1919|b| Antonia Nuijten, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19.09.1894, dienstbode (1919), d.v. Adriaan Nuijten en Anna Maria Roeven.

7.                   Berdina Maria Martens, geb. Breda 02.02.1899; volgt [7].

8.                   Louisa Jacoba Martens, geb. Breda 23.06.1902, tr. Breda 27.08.1923 Johannes Henricus Jansen, geb. Oisterwijk 15.01.1904, winkelier, z.v. Johannes Antonius Jansen, sigarenmaker, en Antonia Klep.

9.                   Cornelis Hendrikus Martens, geb. Breda 06.09.1904, timmerman, tr. Breda 16.05.1929 Joanna Francisca Marijnes, geb. Eeckeren|a| ca. 1906, d.v. Petrus Cornelis Marijnes en Maria Philippina van Uffelen.

10.               Cornelia Petronella Martens, geb. Breda 02.05.1907, overl. Breda 30.06.1949, tr. Breda 21.05.1931 Marinus Johannes van Gageldonk, geb. Teteringen 20.01.1906, kleermaker, z.v. Johannes van Gageldonk, metselaar, en Anna Maria Antonia Vissers.

11.               Wilhelmina Maria Johanna Martens, geb. Breda 10.06.1912, tr. Breda 08.05.1940 Marinus Gerardus Kop, geb. Princenhage 04.07.1909, meubelmaker, z.v. Martinus Kop, timmerman, en Adriana Hendrickx.

 

Noten: |a| w.s. Ekeren, provincie Antwerpen, België; |b| bruid in akte Nuiten, tekent met Nuijten (huw.akte Breda 1919 no.85).

 

[16] Johannes Kerkhof, geb. Grave 09.04.1827, houtzager (1855,1891), overl. Arnhem 28.08.1910, z.v. Stephanus Kerkhof en Hendrina de Bruijn (zie Bijlage A); tr. Arnhem 11.04.1855

[17] Elisabetha Wilhelmina Thomas, geb. Wijchen 22.11.1830, naaister (1855), overl. Arnhem 18.12.1900, d.v. Johannes Thomas, gerechtsdienaar (1830), kleermaker (1855), en Wilhelmina Martens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Wilhelmina Kerkhof, geb. Arnhem 04.05.1855, overl. Arnhem 13.04.1938, tr. Arnhem 02.08.1876 Fredericus Maurits Hermsen, geb. Arnhem 23.06.1852, timmerman, overl. Arnhem 06.09.1926, z.v. Hendrik Hermsen, timmerman, en Jantjen Aberson.

2.                   Hendricus Kerkhof, geb. Arnhem 17.05.1857, overl. Arnhem 13.01.1858.

3.                   Elisabetha Hendrica Kerkhof, geb. Arnhem 31.12.1858, overl. Arnhem 29.08.1860.

4.                   levenloze zoon, Arnhem 02.04.1861.

5.                   Johannes Hendrikus Kerkhof, geb. Arnhem 28.07.1862, overl. Arnhem 06.11.1864.

6.                   Johannes Hendrikus Kerkhof, geb. Arnhem 22.01.1865, overl. Arnhem 25.06.1868.

7.                   Elisabeth Geertruida Kerkhof, geb. Arnhem 21.11.1867, overl. Arnhem 29.02.1868.

8.                   Lambertus Stephanus Kerkhof, geb. Arnhem 28.07.1869, overl. Arnhem 15.08.1869.

9.                   Johannes Hendricus Kerkhof, geb. Arnhem 21.01.1871; volgt [8].

 

[18] Petrus Bongers, geb. Arnhem 30.04.1829, landbouwer, overl. Arnhem 23.02.1892, z.v. Lambertus Bongers, smid, en Frederika Rijsewijk; tr. Arnhem 11.05.1859|a|

[19] Johanna Sophia Fredericks, geb. Arnhem 14.04.1833|b|, dienstmeid (1859), overl. Arnhem 19.05.1873, d.v. Johan Hendrik Frederiks, vleeshouwersknecht (1832), slagersknecht (1833), slager (1859), en Antonia Stokvis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Bongers, geb. Arnhem 28.08.1860, dienstbode (1886), overl. Velp (Rheden) 25.09.1939, tr. Arnhem 03.11.1886 Franciscus Arnoldus Simon Cremer, geb. Zwolle 28.10.1853, landbouwer, overl. Velp (Rheden) 05.02.1924, z.v. Cornelis Johannes Cremer, bakker, en Margaretha Wieland.

2.                   Fredrika Willemina Bongers, geb. Arnhem 03.10.1863, overl. Lichtenvoorde 10.03.1931, tr. Arnhem 22.04.1896 Antoon de Haas, geb. Ewijk 20.02.1870, arbeider, overl. Nijmegen 19.11.1957, z.v. Petrus Johannes de Haas, arbeider, en Anna Maria van den Brant.

3.                   Hendrika Willemina Bongers, geb. Arnhem 07.09.1865; volgt [9].

4.                   Johanna Sophia Bongers, geb. Arnhem 27.07.1869, dienstbode (1895), overl. Arnhem 24.05.1926, tr. Arnhem 22.05.1895 Hendrikus Saat, geb. Elden (Elst) 01.05.1867, landbouwer, overl. Arnhem 15.04.1936, z.v. Theodorus Saat, landbouwer, en Johanna Bosman.

 

Noten: |a| bruid Fredericks, vader v/d bruid Frederiks; |b| vader Fredriks.

 

[20] Antonie van der Hoeven, geb. Amersfoort 31.12.1814, leerlooiersknecht (1849), koopman (1871), overl. Breda 17.04.1871, z.v. Abram van der Hoeven en Antonia van der Moolen; tr. Breda 08.01.1849

[21] Joanna Outerson, geb. Breda 10.12.1810, ged. Breda (rk) 13.12.1810|b|, werkster (1846), overl. Breda 11.07.1889, d.v. Wilhelmina Outerson; tr. 1e Breda 27.02.1837 Reindert van Deuverden, geb. Hoevelaken 23.09.1811, gepasporteerd militair (1837), sjouwer (1838), leerlooier (1840), overl. Breda 19.07.1842, z.v. Renger van Deuverden, daggelder, en Geertje Willems.

Uit het huwelijk van Deuverden-Outerson (moeder Houtesson):

1.                   Johannes van Deuverden, geb. Breda 16.03.1838, kanonnier tweede klasse bij de zevende compagnie van het tweede regiment vestingartillerie, overl. Bergen op Zoom 03.01.1865.

2.                   Wilhelmina van Deuverden, geb. Breda 06.09.1840, overl. Breda 07.07.1841.

3.                   Reindert van Deuverden, geb. Breda 23.08.1842, overl. Breda 08.10.1843.

Kind van Johanna (erkend bij het  huwelijk):

4.                   Antonius Hendrikus Outerson, later van der Hoeven, geb. Breda 15.07.1846|a|; volgt [10].

Uit dit huwelijk:

5.                   Hendrikus Wilhelmus van der Hoeven, geb. Breda 27.11.1849, tr. Breda 02.08.1871 Johanna de Jongh, geb. Breda 14.11.1852, d.v. Marinus de Jongh en Johanna Martens.

6.                   Cornelia Johanna van der Hoeven, geb. Breda ca. 1852, tr. Breda 14.08.1878 Laurens Paulus Geubel, geb. Leeuwarden 25.04.1853, z.v. Peter Jan Geubel en Maria Paulina Good.

7.                   Anna Catharina van der Hoeven, geb. Breda 18.03.1855, overl. na 1915, tr. Breda 24.04.1878 Lambertus Johannes Warnier, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1853, nachtwaker (1915), overl. na 1915, z.v. Charles Warnier en Jacoba Gerardina Dumerniet.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Elisabeth Brink, stadsvroedvrouw, 69 jaar (geb.akte Breda 1846 no.234); |b| ‘filia spuria’, moeder uit Bavel.

 

[22] Johannes Steijlen, ged. Geertruidenberg 28.12.1797, voerman (1841), vrachtrijder (1847), overl. Geertruidenberg 20.07.1862, z.v. Adam Steijlen en Wilhelmina de Vos; tr. 1e Terheijden 21.11.1840|b| Adriana Fens, geb. Terheijden ca. 1808/1809, overl. Geertruidenberg 14.08.1846, d.v. Johannes Fens en Adriana Oomens; tr. 2e Geertruidenberg 10.11.1847

[23] Joanna de Hoon, geb. Ginneken 07.04.1815, dienstbode (1847), overl. Geertruidenberg 02.09.1890, d.v. Wouter de Hoon, landbouwer, en Jacomijna Frijters.

Uit het huwelijk Steijlen-Fens:

1.                   Adam Steijlen, geb. Geertruidenberg 01.08.1841, overl. Rotterdam 01.07.1866|a|.

2.                   Wilhelmus Johannes Alphonsius Steijlen, geb. Geertruidenberg 22.10.1844, overl. Geertruidenberg 31.07.1851.

3.                   Adrianus Johannes Alphonsus Steijlen, geb. Geertruidenberg 26.10.1845, overl. Geertruidenberg 12.02.1846.

Uit het huwelijk Steijlen-de Hoon:

4.                   Walterus Steijlen, geb. Geertruidenberg 14.08.1848, overl. Geertruidenberg 28.02.1917.

5.                   Wilhelmina Steijlen, geb. Geertruidenberg 27.11.1850, overl. Geertruidenberg 02.03.1907.

6.                   Petrus Steijlen, geb. Geertruidenberg 22.12.1852, overl. Geertruidenberg 11.02.1854.

7.                   Pieter Steijlen, geb. Geertruidenberg 16.03.1854, overl. Geertruidenberg 29.04.1856.

8.                   levenloze dochter, Geertruidenberg 25.01.1858.

9.                   Cornelia Geertruida Steijlen, geb. Geertruidenberg 17.03.1859; volgt [11].

 

Noten: |a| moeder Johanna Veins (overl.akte Rotterdam 1866 fol.d085); |b| bruidegom Joannes Steijle.

 

[24] Joannis Pellis, geb. Rijsbergen 20.07.1826, arbeider, overl. Princenhage 26.10.1898, z.v. Antonij Pellis en Cornelia van den Broek; tr. 2e Ginneken en Bavel 09.12.1867 Adriana Liers, geb. Etten-Leur 06.01.1820, arbeidster, overl. Ginneken en Bavel 12.09.1887, d.v. Josephus Liers en Adriana Oomen; tr. 3e Ginneken en Bavel 29.11.1893 Antonetta Maria Snoijs, geb. Rijsbergen 08.12.1875, overl. Breda 21.11.1946, d.v. Adrianus Snoijs en Elisabeth Stoffelen; tr. Teteringen 28.04.1855

[25] Johanna van Bergen, geb. Chaam 07.10.1821, arbeidster (1857), overl. Ginneken en Bavel 28.05.1867, d.v. Johannes van Bergen en Maria Erms/Ermes.

     AL tr. 1e Ginneken en Bavel 29.04.1853 Wouter Schellekens, geb. Alphen en Riel 11.12.1824, dienstknecht (1853), arbeider (1859), overl. Ginneken en Bavel 24.09.1859, z.v. Adriaan Jan Schellekens en Maria Antonissen, spinster (1853).

     AMS tr. 2e Princenhage 08.11.1899 Johannes Aarts, geb. Princenhage 21.04.1877, overl. Breda 18.05.1909|a|, z.v. Adrianus Aarts en Cornelia Wijnants; tr. 3e Teteringen 04.09.1912 Antonius Franciscus Aarts, geb. Princenhage 31.01.1888, overl. Breda 06.08.1958, jongere broer van Johannes Aarts.

Uit dit huwelijk (vader Johannes):

1.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 08.03.1856, hovenier (1886), werkman (1889), arbeider (1897,1914), overl. Teteringen 23.01.1931, tr. Ginneken en Bavel 02.05.1888 Adriana Verhoeven, geb. Teteringen 24.11.1857, landbouwersmeid (1886), overl. Teteringen 12.02.1939, d.v. Wouter Verhoeven, landbouwer, en Anna Maria Liers.

2.                   Antonius Pellis, geb. Ginneken en Bavel 10.11.1857; volgt [12].

3.                   Cornelia Pellis, geb. Ginneken en Bavel 04.12.1859, overl. Ginneken en Bavel 17.09.1863.

4.                   Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 05.11.1861, landbouwersknecht (1886), arbeider (1893), tuinman (1918), overl. Ginneken en Bavel 15.07.1935, tr. Ginneken en Bavel 12.05.1886 Hendrina van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 23.12.1865, hovenierster (1886), overl. Breda 17.01.1947, d.v. Jacobus van Dongen, arbeider (1865), hovenier (1886), en Helena Maas.
Uit dit huwelijk: Johannes Pellis (1893-), tr. Ginneken en Bavel 23.10.1918 Cornelia Elisabeth Pellis (1894-), d.v. Antonius Pellen en Cornelia van der Velden.

 

Noten: |a| ook overl.akte Princenhage 1909 no.73.

 

[26] Pieter van der Velden, geb. Princenhage 12.03.1817, bouwmansknecht (1843), arbeider (1847,1886), overl. Princenhage 08.05.1900, z.v. Antonie van der Velden en Maria Verwijmeren; tr. Princenhage 04.05.1843

[27] Maria Bruinlands, geb. Princenhage 07.03.1819, dienstmeid (1843), arbeidster (1847), overl. Princenhage 13.10.1865, d.v. Gerardus Bruinlands, arbeider, en Johanna de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van der Velden, geb. Princenhage 14.04.1847, arbeidster (1882,1886), overl. Princenhage 06.03.1896, tr. 1e Ginneken en Bavel 09.06.1882 Jacobus Mathijssen, geb. Rijsbergen 15.05.1822, arbeider, overl. Princenhage 21.11.1884, z.v. Adrianus Mathijssen en Rosalia Staeij; tr. 2e Princenhage 21.07.1886 Theodorus Cooremans, geb. Princenhage 09.03.1845, arbeider, overl. Princenhage 22.05.1927, z.v. Johannes Cooremans en Cornelia van Dongen.
     JM tr. 1e Princenhage 28.04.1859 Johanna Woestenberg, geb. Princenhage 11.08.1831, arbeidster, overl. Princenhage 08.03.1872, d.v. Antonie Woestenberg en Dingena van Rijen; tr. 2e Princenhage 26.06.1872 Jacomijna Poppelaars, geb. Princenhage 28.09.1828, overl. Princenhage 04.12.1880, d.v. Adriaan Poppelaars en Catharina Luijken.
     JP tr. 1e Princenhage 26.04.1855 Johannes de Ceuster, geb. Princenhage 07.06.1827, arbeider, overl. Princenhage 04.04.1862, z.v. Johannes de Ceuster en Elisabeth van Loenhout.
     TC tr. 1e Terheijden 31.07.1876 Antonia Kanters, geb. Terheijden 26.11.1834, overl. Terheijden 31.01.1886, d.v. Antonie Kanters en Margrieta van Dongen.

2.                   Antonius van der Velden, geb. Princenhage 27.05.1849, arbeider, overl. Princenhage 23.10.1927, tr. Princenhage 19.01.1876, Anna Cornelia Pinxteren, geb. Princenhage 03.01.1850, overl. Princenhage 12.02.1922, d.v. Marijnus Pinxteren, arbeider, en Cornelia Machielsen.

3.                   Gerardus van der Velden, geb. Princenhage 11.05.1851, arbeider, tr. Princenhage 18.10.1876 Johanna Balemans, geb. Zundert 19.04.1855, dienstmeid (1876), overl. Zundert 22.03.1929, d.v. Adriaan Balemans, arbeider, en Catharina Kools.

4.                   Maria van der Velden, geb. Princenhage 17.03.1854, dienstmeid (1873), overl. Princenhage 18.06.1923, tr. Princenhage 01.10.1873 Adrianus van Rijckevorsel, geb. Ginneken 13.03.1852, overl. Teteringen 28.01.1927, z.v. Pieter van Rijckevorsel, bouwman, en Cornelia Janssen.

5.                   Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 09.12.1856, overl. Princenhage 01.11.1861.

6.                   Cornelis van der Velden, geb. Princenhage 08.01.1860, arbeider, overl. Princenhage 30.03.1920, tr. Rijsbergen 02.05.1885 Adriana Catharina Martens, geb. Rijsbergen 05.05.1863, overl. Princenhage 17.01.1930, d.v. Hendrikus Martens en Adriana Maria Cox.

7.                   Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 23.01.1862; volgt [13].

 

[28] Johannes Martens, geb. Ginneken en Bavel 11.05.1821|c|, arbeider (1856,1857), dagloner (1859), blekersknecht (1865,1869), overl. Breda 28.06.1887, z.v. Anna Maria Martens; tr. 2e Breda 13.09.1865 Adriana Catharina Niemans, geb. Breda 17.12.1825|a|, overl. Breda 31.12.1896|b|, d.v. Hendrikus Niemans, kannonier bij het Korps Rijdende Artillerie (1825), en Antonetta Braconniers//Antonia Francisca Brakkeniers; tr. 1e Ginneken en Bavel 26.04.1856

[29] Cornelia Johanna Gits, geb. Ginneken en Bavel 19.12.1823, dienstmeid (1856), overl. Breda 27.11.1860, d.v. Cornelis Gits, linnenwever (1823,1856), en Elisabeth Stram.

Uit het huwelijk Martens-Gits:

1.                   Cornelis Martens, geb. Ginneken en Bavel 16.02.1857, wachtmeester (1887), magazijnmeester (1918), overl. Breda 21.04.1926, tr. 1e Breda 21.04.1887 Huberdina Cornelia Rijnbout, geb. Breda 25.03.1863, overl. Breda 03.10.1917, d.v. Johannes Rijnbout, dagloner, en Maria Jacobs; tr. 2e Breda 11.04.1918 Henriette Wilhelmina Maria van den Dungen, geb. Nijmegen 10.05.1859, overl. Breda 11.11.1928, d.v. Johannes van den Dungen en Anna Maria Goette.
     HWMvdD tr. 1e voor 1911 Henricus Franciscus Godefridus Milort, geb. Gorinchem 21.09.1850, overl. Breda 01.02.1911, z.v. Martinus Milort en Lucia Spijkerman.

2.                   Carel Wilhelmus Martens, geb. Breda 27.02.1859; volgt [14].

3.                   Maria Theresia Martens, geb. Breda 03.11.1860, overl. Breda 27.02.1861.

Uit het huwelijk Martens-Niemans:

4.                   Maria Antonetta Martens, geb. Breda 05.03.1867, overl. Breda 16.08.1924, tr. 1e Breda 26.10.1891 Johannes Jonkers, geb. Oosterhout 02.09.1865, dagloner, overl. Tilburg 17.12.1901, z.v. Willem Frederik Jonkers, schoenmakers, en Maria Weterings; tr. 2e Tilburg 21.12.1904 Johannes Beerens, geb. Tilburg 12.08.1855, overl. Breda 31.05.1941, z.v. Hendrikus Beerens en Francisca Franken.

5.                   Lambertus Hendrikus Martens, geb. Breda 22.01.1869, dagloner, overl. Breda 29.10.1957, tr. Breda 02.05.1898 Johanna Boleij, geb. Uden 21.01.1877, overl. Breda 21.11.1955, d.v. Johannes Joseph Boleij, dagloner, en Catharina Lendi.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Antonetta, erkend bij huwelijk Breda 08.02.1827, aangifte door Hendrikus Niemans die erkent de vader te zijn (geb.akte Breda 1825 no.377); |b| moeder Braunniers; |c| aangifte door Christiaan Martens, 60 jaar, arbeider {grootvader} (geb.akte Ginneken en Bavel 1821 no.30).

 

[30] Petrus Hollanders, geb. Zundert 02.05.1824, dagloner (1854,1891), overl. Breda 23.01.1900, z.v. Jan Hollanders, veldwachter, en Cornelia de Moor; tr. Breda 16.10.1854

[31] Maria Denie, geb. Breda 25.12.1831, werkster (1854), overl. Breda 09.12.1909, d.v. Helena Denie (ca.1804-1870), werkster (1854).

Kind van Maria (erkend bij het huwelijk):

1.                   Helena Denie, later Hollanders, geb. Breda 10.08.1851|a|, overl. Breda 01.06.1855.

Uit dit huwelijk:

2.                   Adrianus Hollanders, geb. Breda 17.01.1855, overl. Breda 20.01.1855.

3.                   Jacobus Hollanders, geb. Breda 30/31.12.1855, smid, overl. Breda 11.03.1929, tr. Breda 02.08.1880 Maria Ludovica van Heurck, geb. Antwerpen 08.10.1859, dienstbode (1880), overl. Breda 24.04.1944, d.v. Catharina van Heurck.

4.                   levenloze zoon, Breda 15.12.1858.

5.                   Franciscus Hollanders, geb. Breda 11.12.1859, dagloner (1891), metselaar (1901), overl. Breda 28.10.1929, tr. 1e Breda 26.10.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 28.11.1899, ingeschr. Breda 28.03.1900) Cornelia Maria Petronella Brood, geb. Breda 23.12.1868, overl. Breda 07.01.1945, d.v. Matheus Brood en Maria Braat; tr. 2e Breda 23.05.1901 Johanna de Jong, geb. Teteringen 26.04.1879, d.v. Johannes de Jong, schoenmaker, en Neeltje Moerland.

6.                   Petrus Hollanders, geb. Breda 21.05.1863, overl. Breda 04.11.1863.

7.                   Maria Hollanders, geb. Breda 09.09.1864, overl. Arnhem 15.01.1931, tr. Breda 26.01.1885 Theodorus Akkermans, geb. Oosterhout 11.12.1862, dagloner, overl. Breda 26.03.1913, z.v. Pieter Akkermans, houtzager, en Pietronella van der Meulen.

8.                   Johanna Hollanders, geb. Breda 11.01.1868; volgt [15].

9.                   Petrus Hollanders, geb. Breda 15.03.1871, koopman, overl. na 1937, tr. Breda 24.12.1902 Johanna Verhallen, geb. Veghel 12.03.1868, overl. Breda 16.01.1937, d.v. Hendrikus Verhallen en Jennemie van den Bogaart.
     JV tr. 1e Breda 04.10.1888 Franciscus van Oers, geb. Breda 08.07.1859, dagloner (1888), koopman (1902), overl. Breda 02.01.1902, z.v. Antonie van Oers, dagloner, en Petronella Tielemans.

10.               Adrianus Hollanders, geb. Breda 18.10.1873, koopman, overl. Breda 12.03.1944, tr. Breda 01.03.1897 Christina Frerejean, geb. Breda 18.03.1872, overl. Breda 09.04.1941, d.v. Joannes Frerejean, dagloner, en Maria Boree.

 

Noten: |a| aangifte door Martina Antonia Paulina Cranen, stadsvroedvrouw, 33 jaar (geb.akte Breda 1851 no.252).

 


Bijlage A

 

[32] Stephanus Kerkhof, ook Steven, geb. ca. 1791/1792, dagloner (1822), winkelier (1825), herbergier (1827), klompenmaker (1829), Wijchen 30.07.1829, z.v. Walterus/Wouter Kerkhof en Marianna Haren; tr. Overasselt 10.05.1819

[33] Hendrina de Bruijn, geb. Balgoij ca. 1789/1791/1792, naaister (1846), herbergierster (1855), overl. Mill en Sint Hubert 25.10.1866, d.v. Jan de Bruijn en Henrica Schreven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Kerkhof, geb. Nederasselt (Overasselt) 30.12.1820, overl. Nederasselt (Overasselt) 01.10.1822.

2.                   Hendrikus Kerkhof, geb. Nederasselt 14.03.1822, arbeider, overl. Winssen (Ewijk) 07.12.1856, tr. Ewijk 05.05.1846 Petronella van de Water, geb. Winssen (Ewijk) 02.12.1822, arbeidster, d.v. Gijsbertus van de Water, arbeider, en Catharina Alders.
     PvdW tr. 2e Ewijk 13.05.1865 Johannes van den Heuvel, geb. Deest (Afferden) 27.07.1813, arbeider (1839), rietdekker (1865), strodekker (1886), overl. Winssen (Ewijk) 30.10.1886, z.v. Peter van den Heuvel, strodekker, en Jacomina Pansier.
     JvdH tr. 1e Ewijk 20.06.1839 Joanna Hermens, geb. Winssen (Ewijk) 03.04.1819, arbeidster, overl. Winssen (Ewijk) 11.06.1853, d.v. Huibert Hermens, arbeider, en Henrica Janssen.

3.                   Johanna Kerkhof, geb. Oeffelt 08.05.1825.

4.                   Johannes Kerkhof, geb. Grave 09.04.1827; volgt [16].

5.                   Maria Kerkhof, geb. Wijchen 15.11.1829.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren