Pieter Simon Klerk (1914-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Pieter Simon Klerk, geb. Oudendijk 12.09.1914, eindexamen hbs-B Rijks HBS Alkmaar 1932|a|, fiscus in de senaat der Unitas Studiosorum Lugduno Batava, studiejaar 1939/40, kandidaatsexamen Indisch recht Leiden 1940|b|, doctoraalexamen Indisch recht Utrecht 1942|c|, substituut-officier van justitie bij het landgerecht en substituut-auditeur militair bij de temporaire krijgsraad te Semarang (ben. 1946), auditeur-militair te Semarang (1947,1948), algemeen wetenschappelijk medewerker bij de Onderwijsafdeling der Wiskunde van de TH Eindhoven (1964–1971)|d||e||f|, overl. 14.12.2003, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust), tr. Leiden 29.12.1942 Meta Margaretha Justina Gronewold, geb. Sloten (NH) 29.12.1918, overl. 28.02.2003, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust), d.v. Bernhard Harm Gronewold (1888-1975), commies bij een spoorwegmaatschappij (1916), kol. KNIL b.d. (1975), en Margaretha Justina Zindel (1887-1961).
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.07.1932; |b| Leidsch dagblad 07.10.1940; |c| Utrechtsche courant 05.11.1942; |d| per 01.03.1964 (Lotgevallen van de Onderafdeling der Wiskunde over het studiejaar 1963/64, p.2); |e| tot 01.12.1971 (Lotgevallen van de Onderafdeling der Wiskunde over het studiejaar 1971/72, p.2); |f| opgevolgd door A. Heijligers (1934-2010).
 
[2] Hendrik Klerk, geb. Heerhugowaard 18.05.1882, commies ter secretarie te Wormerveer (1906), gemeentesecretaris te Oudendijk (1911), burgemeester van Krommenie (1916-1938), overl. Leiden (Academisch Ziekenhuis) 19.07.1943, begr. Stompetoren 23.07.1943; tr. 1e Beemster 24.04.1906 Maartje Bakker, geb. Beemster ca. 1882, overl. Oudendijk 04.09.1909, d.v. Klaas Bakker en Guurtje Doets; tr. 2e Oudorp 28.09.1911
[3] Maartje Couwenhoven, geb. Oudorp 11.01.1885, overl. Helmond 13.06.1968.
– Levensbericht HK: nl.wikipedia

Uit het huwelijk Klerk-Bakker:

1.                   Jan Nicolaas Hendrik Klerk, later John, geb. Oudendijk 27.01.1908, stuurmansleerling ter koopvaardij, MM1 USN, overl. Escondido (San Diego County, California, USA) 23.09.2000, begr. Fort Rosecrans National Cemetery (Escondido, San Diego County, California, USA).

Uit het huwelijk Klerk-Couwenhoven:

2.                   Pieter Simon Klerk, geb. Oudendijk 12.09.1914; volgt [1].

 

[4] Jan Klerk, geb. Schermerhorn 05.10.1853, landman (1882), veehouder (1906), landman (1911,1916), veehouder (1918), overl. Alkmaar 08.02.1934, tr.

[5] Neeltje Kuit, geb. Oudorp 21.02.1861, overl. Oudorp 02.05.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Klerk, geb. Heerhugowaard 18.05.1882; volgt [2].

2.                   Jacob Klerk, geb. Heerhugowaard 09.07.1883, slager (1910), handelaar in specerijen (mrt1934), grossier (jul1934), overl. Heemstede 06.07.1934, tr. 1e Alkmaar 05.01.1910 Catharina Brands, geb. Alkmaar ca. 1883, overl. Haarlem 16.01.1931, d.v. Simon Brands, slager, en Grietje Plevier; tr. 2e Heemstede 27.03.1934 Elisabeth Frederica Voorderhake, geb. Haarlem 11.02.1893, overl. Heemstede 29.04.1967, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 03.05.1967, d.v. Fredericus Johannes Voorderhake, vleeshouwer, en Maria Margaretha Broekhuijzen.
     EFV tr. 1e Haarlem 26.09.1918 Teunis Breebaart, geb. Uitgeest ca. 1882, banketbakker, overl. Amsterdam 17.07.1932|a|, z.v. Nicolaas Breebaart en Neeltje Schraa.

3.                   Nicolaas Klerk, geb. Heerhugowaard 15.02.1885.

4.                   Cornelis Klerk, geb. Heerhugowaard 15.02.1885, landbouwer, tr. Oude Niedorp 25.04.1909 Dieuwertje Rootjes, geb. Oude Niedorp ca. 1889, d.v. Matthijs Rootjes, landbouwer, en Trijntje Haringhuizen.

5.                   Willem Klerk, geb. Heerhugowaard 15.09.1886.

6.                   Akke Klerk, geb. Oudorp 30.05.1890, overl. Oterleek 20.06.1944, tr. Oudorp 15.05.1918 Willem Tromp, geb. Schermerhorn ca. 1886, schoenmaker, z.v. Jan Tromp, timmerman, en Marijtje Nap.

7.                   Jacoba Klerk, geb. Oudorp 16.10.1892, tr. Oudorp 27.04.1916 Jan Broersen, geb. Harenkarspel ca. 1891, landman, z.v. Jan Broersen en Bregje Bakker, veehoudster (1916).

 

Noten: |a| overl.akte Heemstede 1932 no.105.

 

[6] Pieter Couwenhoven, geb. Oterleek 24.07.1862, veehouder (1884), landman (1911), overl. Alkmaar 29.07.1936, tr. Oterleek 14.04.1884

[7] Aaltje de Geus, geb. Graft 03.10.1862, overl. Oudorp 28.06.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Couwenhoven, geb. Oudorp 11.01.1885; volgt [3].

2.                   Simon Couwenhoven, geb. Oudorp 06.02.1888, veehouder (1913), landman (1914), overl. Oudorp 08.04.1914, tr. Zuid- en Noord-Schermer 17.04.1913 Aafje Schermerhorn, geb. Zuid- en Noord-Schermer 17.07.1892, veehoudster (1917), d.v. Wijbrand Schermerhorn, veehouder (1913), landman (1917), en Grietje Smit.
     AS tr. 2e Oudorp 02.02.1917 Jan Dekker, geb. Oterleek ca. 1887, landman, overl. Alkmaar 15.11.1944|a|, z.v. Klaas Dekker, landman, en Trijntje Kostelijk.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ursem 1944 no.17.

 

[8] Hendrik Klerk, geb. Beemster ca. 1826, boerenbedrijf (1853), landman (1863), overl. Schermerhorn 20.05.1863|b|, tr. Beemster 13.03.1853

[9] Akke Rodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 07.10.1834, overl. Schermerhorn 12.05.1863|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Roodenburg):

1.                   Jan Klerk, geb. Schermerhorn 05.10.1853; volgt [4].

2.                   Nicolaas Klerk, geb. Schermerhorn ca. 1855/1856, landman, overl. Alkmaar 08.09.1921, tr. Schermerhorn 23.04.1876 Antje Water, geb. Beemster ca. 1856, overl. Alkmaar 09.01.1903, d.v. Jacob Corneliszn Water en Dirkje Bakker.

3.                   Simon Klerk, geb. Schermerhorn ca. 1858, overl. Schermerhorn 28.07.1862.

4.                   Fedde Klerk, geb .Schermerhorn ca. 1861, overl. Schermerhorn 20.03.1862.

5.                   Fedde Klerk, geb. Schermerhorn ca. 1862, overl. Schermerhorn 05.02.1863.

6.                   levenloze zoon, Schermerhorn 07.05.1863.

 

Noten: |a| overledene Roodenburg, geb. Twellinga (overl.akte Schermerhorn 1863 no.14); |b| overl.akte Schermerhorn 1863 no.15.

 

[10] Jacob Kuit, geb. Oudorp ca. 1834, landman, overl. Oudorp 19.04.1871; tr. Oudorp 06.05.1860

[11] Jacoba Hofdijk, geb. Akersloot 13.04.1833, dienstmeid (1860), boerenbedrijf (1872), overl. Alkmaar 25.12.1891; tr. 2e Oudorp 29.09.1872 Cornelis Jonker, geb. Schoorl ca. 1838, landman, overl. Alkmaar 05.11.1909, z.v. Cornelis Jonker en Aaltje de Groot.

Uit het huwelijk Kuit-Hofdijk:

1.                   Neeltje Kuit, geb. Oudorp 21.02.1861; volgt [5].

2.                   Willem Kuit, geb. Oudorp ca. 1864, landman (1886), melkventer (1915), overl. Zaandam 19.11.1915, tr. Akersloot 11.04.1886 Grietje Bruin, geb. Akersloot ca. 1865, overl. Beverwijk 25.09.1924, d.v. Dirk Bruin, landman, en Trijntje Koster.

3.                   Trijntje Kuit, geb. Oudorp ca. 1868, overl. Alkmaar 03.06.1941, tr. 1e Oudorp 07.06.1888 (echtsch. ingeschr. Alkmaar 09.01.1903) Dirk Blaauw, geb. De Rijp ca. 1866, leerling-fotograaf (1888), bierhandelaar (1903), z.v. Aldert Blaauw, fotograaf, en Guurtje Scharn; tr. 2e Oudorp 08.11.1903 Klaas de Heer, geb. Beemster ca. 1873/1874, huisschilder, overl. Alkmaar 08.04.1959, z.v. Dirk de Heer, winkelier, en Trijntje Jonge..
     DB tr. 2e Alkmaar 12.08.1903 Jansje van der Burch, geb. Alkmaar 10.04.1879, overl. Zeist 10.02.1963, d.v. Johan Corstiaan van der Burch, koffiestroopbrander, en Jansje Bruin.
     JvdB tr. 2e Abraham Acohen, geb. Amsterdam 20.05.1873, diamantsnijder (1906), controleur (1935), overl. Zeist 09.02.1935, z.v. Hisquiau Isaac Acohen en Esther Driel.
     AA tr. 1e Amsterdam 29.05.1906 Rebecca Ricardo, geb. Amsterdam 22.08.1873, d.v. Salomon Israël Ricardo en Rachel Rodrigues Pereira.

Uit het huwelijk Jonker-Hofdijk:

4.                   Cornelis Jonker, geb. Oudorp ca. 1874, arbeider, overl. Alkmaar 26.09.1940, tr. Zuid- en Noord-Schermer 28.04.1895 Grietje Weijman, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1873/1874, overl. Alkmaar 26.12.1960, d.v. Dirk Weijman en Cornelisje Boot.

5.                   Jacobus Jonker, geb. Oudorp ca. 1879, bakker, overl. Alkmaar 02.02.1936, tr. Alkmaar 31.12.1899 Guurtje Weder, geb. Alkmaar ca. 1876/1877, overl. Alkmaar 18.03.1950, d.v. Fredrik Weder, bakker, en Kniertje Daane.

 

[12] Adrianus Couwenhoven, geb. Ursem 27.12.1835, landman (1855,1867), veehouder (1884), overl. Oterleek 29.06.1884; tr. 2e Oterleek 10.10.1867 Antje Plomper, geb. Hensbroek 08.04.1843, landbouwster (1867,1894), overl. Oterleek 07.01.1915, d.v. Muus Plomper, landman, en Eefje Schipper; tr. 1e Oterleek 29.04.1855

[13] Maartje Hoek, geb. Oterleek ca. 1835, overl. Oterleek 14.02.1866.

     AP tr. 1e Ursem 25.04.1863 Jacob de Geus, geb. Ursem ca. 1844, overl. voor 1867, z.v. Willem de Geus, landman, en Baafje Akkerman; tr. 3e Oterleek 21.11.1895 Simon de Jongh, geb. Amsterdam 30.04.1839, landman (1860), wethouder van Oudorp (1894), veehouder (1895), dijkgraaf van de Schermer (1902), overl. Oterleek 11.02.1902, z.v. Gerrit de Jongh en Aaltje Helling.

     SdJ tr. 1e Ursem 22.04.1860 Wolment de Geus, ook Wulment, geb. Ursem 04.03.1841, overl. Oudorp 31.10.1894, oudere zuster van Jacob.

Uit het huwelijk Couwenhoven-Hoek:

1.                   Arend Couwenhoven, geb. Oterleek xx.01.1856, overl. Oterleek 20.01.1856.

2.                   Grietje Couwenhoven, geb. Oterleek ca. 1857, overl. Alkmaar 28.02.1940, tr. Oterleek 02.05.1875 Cornelis Olij, geb. Schermerhorn ca. 1853, veehouder, overl. Alkmaar 08.03.1940, z.v. Dirk Olij, veehouder, en Maaike Plas.

3.                   Pieter Couwenhoven, geb. Oterleek xx.10.1858, overl. Oterleek 13.11.1858.

4.                   levenloze dochter, Oterleek 30.03.1860|a|.

5.                   levenloze dochter, Oterleek 30.03.1860|b|.

6.                   Pieter Couwenhoven, geb. Oterleek 24.07.1862; volgt [6].

Uit het huwelijk Couwernhoven-Plomper:

7.                   Arend Couwenhoven, geb. Oterleek 27.02.1869.

8.                   Muus Couwenhoven, geb. Oterleek 14.04.1874, veehouder, overl. Alkmaar 01.09.1930, tr. Oterleek 13.04.1894 Jannetje Kalis, geb. Oterleek ca. 1874, overl. Alkmaar 19.02.1930, d.v. Pieter Kalis, veehouder, en Trijntje Stroomer.

 

Noten: |a| des avdons te half negen ure (akte no.7); |b| des avdons te half negen ure ruim (akte no.8).

 

[14] Simon de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer 17.07.1837, landman (1860), veehouder (1884), overl. Graft 26.06.1906, tr. Zuid- en Noord-Schermer 25.04.1860

[15] Neeltje Diepsmeer, geb. Koedijk 16.04.1838, overl. Graft 12.06.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje de Geus, geb. Graft 03.10.1862; volgt [7].

 

[16] Jan Klerk, geb. Ilpendam ca. 1792, landbouwer (1813,1819), landman (1834,1839,1847), veehouder (1853,1857,1863), overl. Beemster 25.07.1867, z.v. Cornelis Klerk en Elisabeth Leeuwenkamp (zie Bijlage A); tr. Beemster 28.02.1813

[17] Neeltje Bouman, geb. Beemster ca. 1796, boerendochter (1813), overl. Beemster 26.01.1843, d.v. Sijmon Bouman, landbouwer, en Maartje Kwadijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijmen Klerk, geb. Jisp/Wijdewormer ca. 1816, landman, overl. Beemster 13.04.1881, tr. Beemster 31.03.1839 Wilhelmina Poen, geb. Enkhuizen ca. 1816, overl. Oosthuizen 10.10.1875, d.v. Adrianus Poen, timmerman, en Bregje van der Velden.

2.                   Maartje Klerk, geb. Beemster ca. 1818, boerenbedrijf, overl. Purmerend 28.03.1894, tr. Beemster 25.04.1841 Cornelis Henricus Switzer, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1818/1819, boerenbedrijf (1841), veehouder (1857), overl. Beemster 06.12.1857, z.v. Jan Switzer en Aagje Kort.

3.                   Aaltje Klerk, geb. Beemster ca. 1818, overl. Beemster 14.10.1904, tr. Beemster 13.04.1851 Fredrik Köhne, geb. Zaandam ca. 1827, landman (1848), veehouder (1851), overl. Beemster 16.06.1903, z.v. Johan Harman Köhne en Catharina Heijnis.
     FK tr. 1e Beemster 05.11.1848 Neeltje Visser, geb. Beemster ca. 1826, overl. Beemster 10.10.1849, d.v. Dirk Visser, landman, en Aaltje Kroon.

4.                   Geertje Klerk, geb. Beemster 21.08.1819, overl. Beemster 22.09.1819.

5.                   Geertje Klerk, geb. Beemster ca. 1821, overl. Wijdewormer 25.02.1898, tr. Beemster 25.04.1847 Klaas Couwenhoven, geb. Zaandijk 24.04.1825, boerenbedrijf, overl. Wijdewormer 23.02.1910, z.v. Jan Couwenhoven en Trijntje van Hoorn.

6.                   Cornelis Klerk, geb. Beemster ca. 1824, landman, overl. Alkmaar 12.04.1904|c|, tr. Beemster 25.04.1847 Geertje Pas, geb. Schermerhorn ca. 1822, overl. Schermerhorn 23.05.1861, d.v. Klaas Plas en Geertje Willig.

7.                   Hendrik Klerk, geb. Beemster ca. 1826; volgt [8].

8.                   Pieter Klerk, geb. Beemster ca. 1827, boerenbedrijf, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 04.01.1915|a||b|, tr. Beemster 26.04.1857 Cornelia Kreuger, geb. Beemster ca. 1828/1829, overl. Beemster 23.06.1866, d.v. Jan Kreuger en Eijtje de Boer.

9.                   Neeltje Klerk, geb. Beemster ca. 1829/1830, overl. Beemster 30.12.1891, tr. Beemster 31.05.1857 Klaas de Heer, geb. Beemster ca. 1829/1830, boerenbedrijf, overl. Beemster 18.09.1904, z.v. Aris de Heer, veehouder, en Jannetje Hoogland.

10.               Trijntje Klerk, geb. Beemster ca. 1831, overl. De Rijp 08.12.1909, tr. Beemster 20.03.1859 Pieter Kramer, geb. Beemster ca. 1828/1829, landman (1859), veehouder (1886), overl. Beemster 19.11.1886, z.v. Sijmen Kramer en Beletje Rus.

11.               Aagje Klerk, geb. Beemster ca. 1833, overl. Purmerend 11.02.1907, tr. Beemster 27.04.1862 Floris Lakeman, geb. Edam ca. 1835, boerenbedrijf (11862), landman (1882), overl. (‘in het kanaal bij het dorp Ilpendam’) Ilpendam 09.10.1882, z.v. Jan Lakeman, veehouder, en Eegje Kloker.

12.               Grietje Klerk, geb. Beemster xx.05.1834, overl. Beemster 09.10.1834.

13.               Grietje Klerk, geb. Beemster ca. 1838, tr. Beemster 01.05.1863 Lourens Lakeman, geb. Edam ca. 1838, boerenbedrijf, z.v. Jan Lakeman, veehouder, en Eegje Kloker

14.               Jan Klerk, geb. Beemster ca. 1840/1841, boerenbedrijf, overl. Beemster 25.11.1912|d|, tr. Beemster 13.12.1863 Antje de Boer, geb. Beemster ca. 1839, overl. Beemster 06.12.1896, d.v. Cornelis de Boer, veehouder, en Jannetje Eijssen.

 

Noten: |a| wonende te Oterleek (overl.akte ’s-Gravenhage 1915 no.34); |b| ook overl.akte Heiloo 1915 no.2; |c| ook overl.akte Schermerhorn 1904 no.8; |d| wedr Aaltje (overl.akte Beemster 1912 no.53).

 

[18] Klaas Feddes Rodenburg, geb. Ureterp 06.07.1791, varensgezel (jan1815), varenspersoon (jun1815), schipper (1818,1834,1848), turfschipper (1853), koopman (1863), overl. Schermerhorn 25.06.1877|b|, z.v. Fedde Jelles en Trijntje Rodenburg; tr. Woudsend 25.01.1815

[19] Antje Atzes van der Leij, geb. Uitwellingerga 08.03.1796, boerendochter (1815), overl. Lemmer (Lemsterland) 08.08.1866|c|, d.v. Atze Annes van der Leij, boer, en Akke Tjerks.

Uit dit huwelijk (vader ook Roodenburg):

1.                   Atze Roodenburg, ook Atse, ook Rodenburg, geb. Uitwellingerga (Woudsend) 21.06.1815, schipper, overl. Leiden 01.05.1892|d|, tr. Wymbritseradeel 13.03.1847 Akke de Jong, geb. Oppenhuizen (Wymbritsertadeel) 24.12.1821, overl. Nieuwveen 28.11.1893, d.v. Gerrit Uiltjes de Jong en Antje Gerrits Sjardema.

2.                   Trijntje Rodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 23.04.1818, tr. Utingeradeel 25.06.1848 Jan Bos, geb. Akkrum  15.01.1816, winkelier, z.v. Harmen Willems Bos, uurwerkmaker, en Jetske/Jittje Willems Bonsma.

3.                   Fedde Rodenburg, ook Roodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 03.09.1826, overl. Schermerhorn 17.03.1850.

4.                   Anne Rodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 25.01.1829, schipper, overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 20.03.1913, tr. Doniawerstal 02.03.1859 Ymkje Visser, ook Ymkjen, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 31.10.1832, van boerenbedrijf (1859), overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 29.06.1918, d.v. Wieger Hylkes Visser, boer. en Akke Jans Veldhuis.

5.                   Akke Rodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 07.10.1834|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Anne Atzes van der Leij, oud 26 jaar, boer, de vader ‘door afwezigheid verhinderd om zelve deze aangifte te doen’ (geb.akte Wymbritseradeel 1834 no.169); |b| overledene geb. Beetsterzwaag (overl.akte Schermerhorn 1877 no.19); |c| ook overl.akte Schermerhorn 1866 no.30.

 

[20] Reindert Kuit, ook Rijndert, geb. Heerhugowaard 11.01.1798, boerenbedrijf (1825), landman (1848), overl. Oudorp 06.12.1848, z.v. Sijmen Kuit (-1802) en Guurtje Agenand (-1800); tr. Heerhugowaard 21.04.1825

[21] Neeltje Paardebos, geb. Heerhugowaard 03.06.1803, boerenbedrijf (1825), boerin (1871), overl. Oudorp 09.01.1871, d.v. Jacob Paardebos en Grietje Bruin.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kuit, geb. Oudorp ca. 1834; volgt [10].

 

[22] Willem Hofdijk, geb. Kortgene ca. 1787/1788, (brood)bakker, overl. Akersloot 13.01.1848, z.v. Willem Hofdijk (-1795) en Trijntje Smit; tr. Akersloot 20.04.1817

[23] Trijntje Bakker, geb. Akersloot ca. 1796/1797, arbeidster (1849), overl. Akersloot 19.03.1854, d.v. Pieter Bakker en Antje Hartland (-1816); tr. 2e Akersloot 06.06.1852 Gerrit  Klijn, ook Klein, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1786, koopman in vee (1850), arbeider (1852,1854), overl. Akersloot 12.05.1854, z.v. Muus Klaase Klijn en Neeltje Nierop.

     GK tr. 1e voor 1813 Ariaantje Koning, geb. ca. 1787, overl. Akersloot 03.09.1850, d.v. Arie Koning en Pietertje Kuiper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hofdijk, geb. De Woude (Akersloot) 15.10.1817, broodbakker, overl. Alkmaar 16.04.1877, tr. Veenhuizen 25.07.1852 Jannetje Schagen, geb,. Spanbroek ca. 1808, dienstmaagd (1837), bakkersbedrijf (1852), overl. Heerhugowaard 21.09.1885, d.v. Jan Schagen en Maartje Kuijper/Kuiper.
     JS tr. 1e Veenhuizen 10.12.1837 Pieter Bontes, geb. Callantsoog 30.08.1797, broodbakker, overl. voor 1852, z.v. Cornelis Pieterszn Bontes (-01812), en Lijsbet Bontes.
     PB tr. 1e Veenhuizen 18.08.1833 Jacoba Wartenhorst, geb. Hazepolder in de Zijpe, ged. Petten 20.06.1801, overl. Veenhuizen 28.11.1835.

2.                   Antje Hofdijk, geb. Akersloot 31.01.1820, overl. Alkmaar 04.04.1869, tr. Akersloot 02.05.1852 Jacobus de Vries, geb. Westgraftdijk/Graft ca. 1797, boerenknecht (1823), landman (1846,1852), z.v. Rensen de Vries en Aafje Smit.
     JdV tr. 1e Akersloot 02.05.1823 Aagtje Vader, ook Aagje, geb. Schermer/Akersloot ca. 1804, overl. Akersloot 07.12.1846, d.v. Dirk Vader en Bregtje Brak/Braak.

3.                   Trijntje Hofdijk, geb. Akersloot 22.02.1822, overl. Akersloot 16.09.1822.

4.                   Trijntje Hofdijk, geb. Akersloot 22.02.1824, boerenmeid (1849), overl. Sloten (NH) 22.10.1880, tr. Wormer 29.04.1849 Pieter Rol, geb. Uitgeest ca. 1824, boerenknecht (1849), veehouder (1887), overl. Sloten (NH) 28.10.1887, z.v. Maarten Rol en Aaltje Korver.

5.                   Pietertje Hofdijk, geb. Akersloot 17.10.1826, tr. Sint Maarten 25.06.1859 Gerrit Borst, geb. Sint Maarten ca. 1835, boerenknecht, z.v. Klaas Borst en Jantje de Haan.

6.                   Guurtje Hofdijk, geb. Akersloot 05.07.1830. boerenmeid (1861), weesmoeder (1875), overl. Zijpe 21.07.1875, tr. Alkmaar 02.06.1861 Jan Kooij, geb. Zijpe ca. 1839, boerenknecht (1861), weesvader (1875), z.v. Klaas Kooij, boerenarbeider, en Antje Schram.

7.                   Jacoba Hofdijk, geb. Akersloot 13.04.1833; volgt [11].

8.                   Abraham Hofdijk, geb. Akersloot 04.11.1835, broodbakker, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|c|) 18.12.1889|d|, tr. 1e Warmenhuizen 11.01.1867 Maartje Kneijnsberg, geb. Zijpe ca. 1841/1842, dienstmeid (1866), overl. Warmenhuizen 12.10.1868, d.v. Thijs Kneijnsberg en Iefje Nieuwenhuizen; tr. 2e Warmenhuizen 29.07.1870 Maartje Molenaar, geb. Warmenhuizen ca. 1847, d.v. Pieter Molenaar en Pietertje Aarsen, huishoudster (1870).
     MK tr. 1e Zijpe 13.01.1866 Arie Smit, geb. Zijpe ca. 1844, timmerman, overl. Zijpe 01.02.1866, z.v. Maarten Smit, koopman, en Antje Blokker.

9.                   Neeltje Hofdijk, geb. Akersloot 25.05.1838, dienstbode (1871), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 04.02.1874|b|, tr. Oudorp 19.03.1871 Tijs Guiking, geb. Warmenhuizen ca. 1848, boerenknecht, z.v. AdriaanGuiking, koopman, en Aafje Komen.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Alkmaar 1873 no.78; |c| zie |a|; |d| ook overl.akte Warmenhuizen 1890 no.2.

 

[24] Arend Couwenhoven, geb. Zaandijk 14.07.1796, boer (1819), landman (1835,1855), overl. Ursem 22.07.1868|b|, z.v. Simon Couwenhoven en Neeltje Zwart; tr. Warder 28.04.1819|a|

[25] Grietje Wolfers, geb. Warder 22.12.1797, overl. Ursem 12.07.1879|c|, d.v. Harmen Wolfert, ook Hermanus Wolfers,  en Lijsbet Raads, ook Elisabeth Raad.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Wolfers):

1.                   Neeltje Couwenhoven, geb. Oterleek ca. 1820, overl. Ursem 04.06.1836.

2.                   Lijsbeth Couwenhoven, geb. Oterleek ca. 1824, overl. Oterleek 22.12.1825.

3.                   Eliezebet Couwenhoven, ook Elisabeth, geb. Oterleek ca. 1827/1828, overl. Heiloo 11.04.1853, tr. Ursem 02.10.1847 Jan Karman, geb. Uitgeest ca. 1821, bakkersgezel (1842), broodbakker (1847,1854), overl. ’s-Graveland 10.02.1888, z.v. Simon Karman en Neeltje Nottelman.
     JK tr. 1e Petten 30.12.1842 Grietje Langedijk, geb. Petten ca. 1825, overl. Heiloo 08.09.1846, d.v. Pieter Langedijk en Trijntje Oosterman; tr. 3e Castricum 14.10.1854 Johanna van Twuijver, ook van Twuiver/van Twuijveren, geb. Egmond-Binnen ca. 1825, boerenbedrijf, overl. Zijpe 20.06.1895, d.v. Pieter van Twuijver en Eva Beugeling.
      JvT tr. 1e Castricum 15.02.1846 Klaas Bakker, geb. Egmond-Binnen ca. 1818, z.v. Arie Bakker en Trijntje Hooghuijs.

4.                   Aaltje Couwenhoven, geb. Oterleek ca. 1829, overl. Ursem 25.09.1830.

5.                   Grietje Couwenhoven, geb. Ursem 02.09.1830, overl. Ursem 14.11.1833.

6.                   Adrianus Couwenhoven, geb. Ursem ca. 1832, overl. Ursem 21.03.1834.

7.                   Aaltje Couwenhoven, geb. Ursem xx.10.1833, overl. Ursem 25.10.1833.

8.                   Cornelis Couwenhoven, geb. Ursem 12.10.1833.

9.                   Adrianus Couwenhoven, geb. Ursem 27.12.1835|d|; volgt [12].

10.               Neeltje Couwenhoven, geb. Ursem 18.09.1839, overl. Ursem 08.04.1914, tr. Ursem 25.04.1859 Klaas Laan, geb. Sijbekarspel/Benningbroek ca. 1839, overl. Ursem 01.02.1914, z.v. Sijvert Laan, landman, en Maaike Winkel.

 

Noten: |a| bruidegom Arent Cowenhove, bruid in akte Wolfert, tekent met Wolvert (huw.akte Warder 1819 no.4); |b| e.v. Wolfbers (overl.akte Ursem 1868 no.16); |c| overledene Wolfers (overl.akte Ursem 1879 no.16); |d| moeder Wolfers (geb.akte Ursem 1835 no.30).

 

[26] Pieter Hoek, geb. Oterleek ca. 1808, landman (1855), veehouder (1861), overl. Oterleek 10.09.1861, z.v. Aerjan Hoek, ook Arie, boer, en Maartje Koppen; tr. Oterleek 18.11.1832

[27] Antje Hoek, geb. Oterleek ca. 1810, boerin (1865), overl. Oterleek 03.08.1888, d.v. Jacob Hoek, boer, en Jantje Gelder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Hoek, geb. Oterleek ca. 1835; volgt [13].

2.                   Jannetje Hoek, geb. Oterleek ca. 1838/1839, veehoudster (1902), overl. Oterleek 25.11.1902, tr. Zuid- en Noord-Schermer 30.04.1865 Pieter Dekker, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1835, veehouder, overl. Oterleek 07.10.1898, z.v. Cornelis Dekker en Lijsbeth de Jong, boerin (1865).

 

[28] Klaas de Geus, geb. Oterleek ca. 1810, dagloner (1834), landman (1860,1864), overl. Akmaar 15.02.1871, z.v. Pieter de Geus, landbouwer, en Antje Kuiper; tr. 2e N van Thiel, overl. na 1871, tr. 1e Zuid- en Noord-Schermer 25.05.1834

[29] Aaltje Vlaanderen, geb. De Rijp ca. 1811/1812, dienstmeid (1834), boerin (1862), overl. Zuid- en Noord-Schermer 22.02.1862, d.v. Simon Vlaanderen en Maartje Olij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer 17.07.1837; volgt [14].

2.                   Jakob de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1840, overl. Zuid- en Noord-Schermer 01.08.1862.

3.                   Maartje de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1843, overl. Sint Maarten 07.03.1886, tr. Zuid- en Noord-Schermer 29.05.1864 Pieter Frankenhout, geb. Zuid- en Noord-Schermer 05.07.1840, metselaar, overl. voor 1914, z.v. Antonie Frankenhout, metselaar, en Kaatje Pietersdr Kos.
     PF tr. 2e Amsterdam 31.10.1889 Neeltje Wit, geb. Sint Maarten 02.01.1862, overl. na 1904, d.v. Klaas Wit, landbouwer, en Maria Makkes.

4.                   Pieter de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1845/1846, landman, overl. Alkmaar 16.09.1908, tr. Zuid- en Noord-Schermer 24.01.1868 Aaltje van Reenen, later Huijser van Reenen, geb. Zuid- en Noord-Schermer 08.09.1844, overl. Zuid- en Noord-Schermer 08.03.1922|a|, d.v. Dirk van Reenen, landman, en Trijntje de Jong.

5.                   Antje de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1847, tr. Sint Maarten 28.04.1867 Jan Bakker, geb. Sint Maarten ca. 1844, z.v. Jacob Bakker, landman, en Maartje Smit.

 

Noten: |a| ook overl.akte Alkmaar 1922 no.109.

 

[30] Pieter Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1794/1795, landbouwer, overl. Oterleek 10.11.1844, z.v. Cornelis Diepsmeer en Aafje Vennik; tr. Koedijk 06.04.1821

[31] Maartje Hart, geb. Schermeer (Oudorp) ca. 1801/1802, boerenbedrijf (1846), overl. Oterleek 05.09.1856, d.v. Pieter Corneliszn Hart, landbouwer/landman, en Trijntje Klaasdr Kapitein, ook Capteijn; tr. 2e Oterleek 01.01.1846 Arend Bloem, geb. Krommenie ca. 1822, arbeider, z.v. Cornelis Bloem, arbeider, en LijsbethSteenhuis..

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafje Diepsmeer, geb. Koedijk xx.11.1821, overl. Koedijk 15.08.1822.

2.                   Cornelis Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1824, landman, overl. Oterleek 16.02.1854.

3.                   Pieter Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1825, overl. Koedijk 25.10.1826.

4.                   Trijntje Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1828, boerenbedrijf (1858), overl. Alkmaar 25.12.1898, tr. 1e Oterleek 22.04.1847 Pieter Tulp, geb. Venhuizen ca. 1820, landman, overl. Alkmaar 16.04.1856|a|, z.v. Freek Tulp en Maartje Ruiter, boerin (1847); tr. 2e Oterleek 06.06.1858 Aarjan de Jong, ook Arie, geb. Oosthuizen ca. 1830, landbouwer, overl. Alkmaar 28.08.1890, z.v. Klaas de Jong en Guurtje Jonker.

5.                   Pieter Diepsmeer, geb. Koedijk xx.12.1829, overl. Koedijk 06.09.1830.

6.                   Aafje Diepsmeer, geb. Koedijk xx.08.1831, overl. Koedijk 21.11.1831.

7.                   Aafje Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1833/1834, overl. Zuid-Scharwoude 26.07.1897, tr. Oterleek 23.04.1854 JanMeijer, geb. Uitgeest ca. 1824, landman, overl. Heerhugowaard 12.12.1887, z.v. Pieter Meijer, landman, en Maartje Binnewijzend.

8.                   Pieter Diepsmeer, geb. Koedijk ca. 1835, overl. Schermerhorn 11.05.1846.

9.                   Gerrit Diepsmeer, geb. Koedijk xx.04.1837, overl. Koedijk 14.08.1837.

10.                Neeltje Diepsmeer, geb. Koedijk 16.04.1838; volgt [15].

11.                Gerrit Diepsmeer, geb. Oterleek xx.09.1839, overl. Oterleek 17.10.1839.

12.                Gerrit Diepsmeer, geb. Oterleek ca. 1842, overl. Zuid- en Noord-Schermer 20.02.1860|b|.

13.                Jan Diepsmeer, geb. Oterleek xx.02.1844, overl. Oterleek 09.03.1844.

 

Noten: |a| overledene geb. Veenhuizen (overl.akte Alkmaar 1856 no.86); |b| ook overl.akte Schermerhorn 1860 no.2.

 


Bijlage A

 

[32] Cornelis Klerk, geb. Beets 16.07.1758, landman, overl. Beemster 21.08.1839, z.v. Jan Klerk en Maartje Crelis; tr.

[33] Lijsbeth Leeuwenkamp, geb. Beemster ca. 1756, overl. Beemster 20.11.1826, d.v. Jan Leeuwenkamp en Maartje Huigen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Elisabeth):

1.                   Maartje Klerk, geb. Purmer ca. 1786, overl. Beemster 05.11.1840, tr. Hendrik Eijssen, geb. Beemster ca. 1788, landman (1840), overl. Beemster 04.05.1863, z.v. Pieter Eijssen en Aagje Bouman.

2.                   Jan Klerk, geb. Ilpendam ca. 1792; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)