Kornelis Swier Knol (1908-1963)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2016)

 


 

[1] Kornelis Swier Knol, geb. Eenrum 23.02.1908, doctoraal natuurkunde Groningen 1931, promotie Groningen 11.06.1934|a|, medewerker Natuurkundig Laboratorium van de NV Philips (1937-1957), hoogleraar Eindhoven (1957-1963), overl. 15.12.1963, tr. Groningen 17.07.1939 Anje Swaak, geb. Groningen 27.04.1911, d.v. Klaas Swaak, postambtenaar, en Wesselina Dekker.

 

Noten: |a| proefschrift: On the atomic scattering factor for x-rays in the region of anomalous dispersion; promotor: D. Coster (1889-1950).

 

[2] Anko Jan Knol, geb. Eenrum 24.03.1876, broodbakker (1903,1912), gemeenteontvanger (1939), kassier boerenleenbank (1944), overl. Groningen 11.12.1949, begr. Eenrum 15.12.1949, tr. Eenrum 06.06.1903

[3] Hilje Koning, geb. Eenrum 28.02.1874, overl. Eenrum 26.02.1949, begr. Eenrum 02.03.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Maria Knol, geb. Eenrum ca. 1904, overl. Eenrum 29.12.1944.

2.                   Kornelis Swier Knol, geb. Eenrum 23.02.1908; volgt [1].

3.                   Dutmer Menke Knol, geb. Eenrum 09.10.1912, tr. G. Dijkhuis.

 

[4] Menke Knol, geb. Wehe (Leens) 24.09.1834, landbouwer, overl. Eenrum 12.05.1881, tr. Kloosterburen 05.05.1860

[5] Magdalena van Dijken, geb. Kloosterburen 07.03.1839, landbouwster, overl. Eenrum 27.08.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dutmer Knol, geb. Kloosterburen 30.08.1860, overl. Eenrum 01.03.1868.

2.                   Maria Knol, geb. Eenrum 06.01.1862, overl. Winsum 24.06.1945, tr. Eenrum 02.12.1897 Kornelis Hekma, geb. Maarslag (Leens) 09.12.1858, landbouwer, overl. Mensingeweer (Leens) 29.03.1923, z.v. Jan Hekma, landbouwer, en Gepke Kasper.

3.                   Freerk Knol, geb. Eenrum 21.11.1863, commissionair (1893), overl. Warffum 10.07.1937, overl. Warffum 10.07.1937, tr. Usquert 15.11.1893 Fenje Bouwman, geb. Warffum 13.12.1863, overl. Warffum 25.11.1957, d.v. Rijpke Roelfs Bouwman, landbouwer, en Anje Sierts Bouwman.

4.                   Jakob Knol, geb. Eenrum 02.10.1866, landbouwer (1900), commissionair (1930), overl. Uithuizermeeden 20.08.1930, tr. Uithuizen 10.05.1900 Aafke Helder, geb. Uithuizen 25.01.1877, overl. na 1930, d.v. Gerrit Helder, commissionair, en Hebeltje Bolhuis.

5.                   Elizabeth Knol, geb. Eenrum 29.01.1868, overl. Eenrum 28.06.1868.

6.                   Dutmer Knol, geb. Eenrum 12.04.1869, landbouwer (1897), commissionair (1898,1909), overl. Uithuizermeeden 14.05.1909, tr. Uithuizermeeden 25.11.1897 Bouke Hefting, geb. Uithuizermeeden 08.12.1874, overl. Uithuizermeeden 25.03.1935, d.v. Meindert Hefting, zaakwaarnemer, en Cornelia van der Molen.

7.                   Willem Knol, geb. Eenrum 24.05.1870, overl. Eenrum 13.06.1870.

8.                   Willem Knol, geb. Eenrum 17.06.1871, overl. Uithuizen 20.12.1948, tr. Uithuizen 31.10.1900 Heilina Huizinga, geb. Uithuizen 12.01.1877, overl. Groningen 07.01.1945, d.v. Jan Huizinga, veearts, en Trientje Duursema.

9.                   Jan Knol, geb. Eenrum 08.12.1872, bakker (1900), tr. Veendam 28.07.1900 Antje Dik, geb. Veendam 10.02.1878, d.v. Jakob Dik, schuitevoerder, en Gezina Wagenaar.

10.                Elizabeth Magdalena Knol, geb. Eenrum 26.04.1874, overl. Eenrum 11.03.1949, tr. Eenrum 28.04.1900 Menno Bulthuis, geb. Eenrum 15.11.1868, logementhouder (1900), Groningen 18.07.1940, z.v. Johannes Bulthuis, wagenmaker, kuiper, en Gielje Groeneveld.

11.                Jakobus Knol, geb. Eenrum 07.04.1875, landbouwer (1901), overl. Eenrum 28.07.1957, tr. Uithuizermeeden 22.05.1901 Martha Maring, geb. Uithuizermeeden 31.03.1881, overl. Warffum 05.08.1960, d.v. Harm Maring, landbouwer, en Trijntje Sikkema.

12.                Anko Jan Knol, geb. Eenrum 24.03.1876; volgt [2].

13.                Tjaart Knol, geb. Eenrum 13.08.1877, overl. Eenrum 28.10.1881.

14.                levenloze dochter, Eenrum 04.09.1878.

 

[6] Kornelis Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 29.08.1838, kleermaker (1872,1878), overl. Eenrum 29.09.1904, tr. Eenrum 14.09.1872

[7] Tunske Helder, geb. Maarslag (Leens) 25.08.1845, huishoudster (1872), overl. Eenrum 19.12.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietje Koning, geb. Eenrum 16.12.1872, overl. Warffum 20.11.1910, tr. Eenrum 15.04.1899 Mattheus Hamstra, geb. Oldehove 13.02.1873, landbouwer (1899), kastelein (1910), commissionair (1935), overl. Uithuizermeeden 26.01.1946, z.v. Wiebe Hamstra, landbouwer, en Gerardina Reinkingh.
     MH tr. 2e Eenrum 16.07.1912 Douwina Wolters, geb. Pieterburen (Eenrum) 24.11.1881, overl. na 1946, d.v. Jan Wolters, koopman, en Martje Boelema.

2.                   Hilje Koning, geb. Eenrum 28.02.1874; volgt [3].

3.                   Swier Jan Koning, geb. Eenrum 10.09.1878, assuradeur (1931), overl. Groningen 24.10.1931, begr. Eenrum 28.10.1931, tr. Charlotte Elisabeth Clara Marie Nord, geb. Potsdam ca. 1878, overl. Groningen 01.10.1934, d.v. Ferdinand Noird en Louise Rittner.

 

[8] Dutmer Menkes Knol, geb. Wehe 04.12.1803, landbouwer, overl. Wehe (Leens) 10.06.1853; tr. 2e Leens 07.02.1842 Jantje Jans Wierenga, geb. Westernieland (Eenrum) 30.11.1815|b|, huishoudster (1842), d.v. Jan Gerhardus Wierenga, dagloner, en Aafke Jeltes Zwart; tr. 1e Leens 08.12.1828|a|

[9] Elizabet Jans de Vries, geb. Holwerd 18.12.1803, landbouwster, overl. Wehe (Leens) 22.10.1840.

Uit het huwelijk Knol-de Vries:

1.                   Anje Knol, geb. Wehe (Leens) 09.11.1829, landbouwster, overl. Breede (Warffum) 20.03.1885, tr. Kloosterburen 03.09.1853 Albert Joost Straat, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 25.12.1825, landbouwer, overl. Breede (Warffum) 28.06.1873, z.v. Joost Straat, landbouwer, en Hilje van der Tuuk.

2.                   Itje Knol, geb. Wehe (Leens) 24.01.1831, overl. Wehe (Leens) 15.02.1832.

3.                   Itje Knol, geb. Wehe (Leens) 13.04.1832, overl. Wehe (Leens) 28.05.1832.

4.                   Itje Knol, geb. Wehe (Leens) 12.08.1833, winkelierster (1876), overl. Eenrum 06.11.1876, tr. Kloosterburen 13.08.1853 Jan Alberts Visser, geb. Pieterburen (Eenrum) 07.02.1825, landbouwer, z.v. Albert Derks Visser, schipper, landbouwer, en Frietje Wijpkes Dijkema.

5.                   Menke Knol, geb. Wehe (Leens) 24.09.1834; volgt [4].

6.                   Janna Knol, geb. Wehe (Leens) 13.10.1835, landbouwster, overl. Kloosterburen 19.12.1860, tr. Kloosterburen 04.02.1854 Menke Jakobs Munting, geb. Kloosterburen 27.11.1826, bakker, landbouwer, overl. Kloosterburen 18.07.1887, z.v. Jakob Paulus Munting, broodbakker, en Martje Menkes Knol.

7.                   Jakob Knol, geb. Wehe (Leens) 10.10.1836, overl. Kloosterburen 09.06.1864.

8.                   Jan Knol, geb. Wehe (Leens) 23.11.1837, landbouwer, overl. Leens 21.10.1923, tr. Ulrum 04.05.1861 Imke Beukema, geb. Westernieland (Eenrum) 25.12.1841, d.v. Rijpke Broers Beukema, landbouwer, en Martje Jans Luitjens.

9.                   Martje Knol, geb. Wehe (Leens) 20.04.1839, overl. Groningen 11.10.1910, tr. Kloosterburen 17.11.1860 Willem Borgman (1831-1902), z.v. Hindrik Willems Borgman en Maria Freerks Wiersum.

10.                Elizabeth Knol, geb. Wehe (Leens) 22.10.1840, overl. Wehe (Leens) 02.12.1840.

Uit het huwelijk Knol-Wierenga:

11.                Aafke Knol, geb. Wehe (Leens) 17.07.1842, overl. Wehe (Leens) 15.10.1872, tr. Leens 21.05.1863 Koene Ritsema, geb. Leens 24.06.1839, broodbakker (1863), dagloner (1891), overl. Wehe (Leens) 14.04.1925, z.v. Jan Koenes Ritsema, schipper, koren- en pelmolenaar, en Geertruid Beukema.
     KR tr. 2e Leens 09.12.1891 Anna Kuipers, geb. Wehe (Leens) 22.09.1830, overl. Wehe (Leens) 29.03.1917, d.v. Meindert Jans Kuipers, molenmaker, en Jantje Johannes Hartman.

12.                Elizabeth Knol, geb. Wehe (Leens) 26.12.1844, overl. Wehe (Leens) 08.03.1880.

13.                Hillechien Knol, geb. Wehe (Leens) 04.12.1848, overl. Wehe (Leens) 22.08.1872.

14.                Geert Knol, geb. Wehe (Leens) 15.04.1851, overl. Wehe (Leens) 22.04.1851.

15.                Trientje Knol, geb. Wehe (Leens) 20.03.1853, overl. Groningen 09.04.1930, tr. Leens 30.10.1873 Derk Johannes Runeman, geb. Assen 17.12.1849, muzikant (1873), pianostemmer (1921), overl. Groningen 18.03.1921, z.v. Jan Siepko Runeman, wagenmaker, en Rosina Braaksma.

 

Noten: |a| bruid Lijsbeth; |b| Wieringa (geb.akte Eenrum 1815 no.71).

 

[10] Freerk Lubberts van Dijken, ged. Hornhuizen (Kloosterburen) 02.10.1796, roggemolenaar (1839,1847), landbouwer (1849,1860), overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 21.08.1864; tr. Kloosterburen 02.06.1838

[11] Maria Freerks Wiersum, ged. Kloosterburen 19.02.1809, landbouwster, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 26.11.1863; tr. 1e Kloosterburen 19.05.1830 Hindrik Willems Borgman, geb. ca. 1804, landbouwer, overl. Kloosterburen 01.03.1835, z.v. Willem Klasens Borgman, landbouwer, en Frouwke Julles Halsema, landbouwster.

Uit het huwelijk Borgman-Wiersum:

1.                   Willem Borgman, geb. Kloosterburen 12.05.1831, overl. Mensingeweer (Leens) 23.03.1902, tr. Kloosterburen 17.11.1860 Martje Knol (1839-1910), d.v. Dutmer Menkes Knol en Elisabet Jans de Vries.

2.                   Anje Borgman, geb. Kloosterburen 19.12.1833, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 07.12.1893, tr. Luitjen Jans Dijkhuis, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 19.01.1819, landbouwer, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 03.04.1903, z.v. Jan Luitjes Dijkhuis , landbouwer, en Martje Jans.

Uit het huwelijk van Dijken-Wiersum:

3.                   Magdalena van Dijken, geb. Kloosterburen 07.03.1839; volgt [5].

4.                   Trientje van Dijken, geb. Kloosterburen 23.03.1841, overl. Wierhuizen (Eenrum) 27.12.1901, tr. Tjaart Wiersum, landbouwer, overl. na 1901.

5.                   Janna van Dijken, geb. Kloosterburen 22.05.1843, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 14.05.1860.

6.                   Frederica van Dijken, geb. Kloosterburen 29.11.1845, overl. Kloosterburen 22.06.1846.

7.                   Freerk van Dijken, geb. Kloosterburen 19.07.1847, zeeman, overl. (‘aan de gevolgen van ziekte’) a/b het schip Concordia, liggende op de rivier Parana, standplaats Hepera(?), 21.10.1866|a|.

8.                   Lubberdina van Dijken, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 13.12.1849, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 13.05.1860.

9.                   Jacob van Dijken, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 26.06.1852, koopman, overl. na 1889, tr. Eenrum 05.06.1878 Janna van Dijken, geb. Bedum 23.04.1849, overl. Eenrum 03.07.1889, d.v. Jan Lubberts van Dijken, landbouwer, en Aaltje Tonnis van Dijk.

 

Noten: |a| ingeschreven verklaring ten overstaan van gezagvoerder Derk Zeeff (overl.akte Kloosterburen 18.04.1868 no.8).

 

[12] Swier Jans Koning, ook Zwier, geb. ca. 1791, boerenknecht (1818), arbeider (1819,1824), dagloner (1838), arbeider (1850), overl. Oostwold (Midwolda) 09.12.1861, tr. Finsterwolde 23.05.1818|a|

[13] Pietje Jans Blouw, ook Blaauw, geb. Beerta ca. 1798, boerenmeid (1818), winkelierster (1879), arbeidster (1885), overl. Oostwold (Midwolda) 30.04.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 19.02.1819, boerenknecht (1845), dagloner (1849), overl. Finsterwolde 13.01.1849, tr. Finsterwolde 29.07.1845 Janna Plat, geb. Finsterwolde 08.09.1816, dienstmeid (1845), d.v. Jurjen Wessels Plat, dagloner, en Mantjen Jans.

2.                   Thomas Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 29.08.1821, boerenknecht (1854), overl. Oostwold (Midwolda) 19.01.1908, tr. Beerta 25.11.1854 Trientje Swarte, geb. Finsterwolde 12.12.1830, dienstmeid (1854), arbeidster (1905), overl. Oostwold (Midwolda) 22.12.1905, d.v. Geert Nicolaas Swarte, arbeider, en Geessien Klaassens Koek.

3.                   Hendrik Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 14.01.1824, arbeider, overl. Oostwold (Midwolda) 24.11.1902, tr. 1e Midwolda 24.05.1850 Eltje Starke, geb. Midwolda 21.04.1825, boerenmeid (1850), arbeidster (1859), overl. Oostwold (Midwolda) 23.01.1859, d.v. Hans Gerhardus Starke, kleermaker, en Hilje Eltjes Woltjer; tr. 2e Midwolda 14.05.1860 Engeltje Plaat, geb. Westerlee (Scheemda) 04.12.1834, dienstmeid (1860), overl. Oostwold (Midwolda) 14.02.1916, d.v. Hindrik Jans Plaat, arbeider, en Zwaantje Jans Wol.

4.                   Frederik Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 19.10.1826.

5.                   Geert Tomas Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 19.10.1826, kleermaker, overl. Oostwold (Midwolda) 24.12.1893, tr. Midwolda 24.05.1852 Betje Tijdens, geb. Oostwold (Midwolda) 28.04.1827, overl. Oostwold (Midwolda) 16.10.1868, d.v. Geert Harms Tijdens, uurwerkmaker, en Anje Mennes Klok.

6.                   Lammert Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 29.10.1829, arfbeider, overl. Oostwold (Midwolda) 20.02.1869, tr. Midwolda 27.02.1852 Anje Hok, geb. Midwolda 29.11.1825, arbeidster, overl. Oostwold (Midwolda) 06.03.1906, d.v. Hindrik Jakobs Hok, arbeider, en Klaassien Douwes Prins.

7.                   Lammechien Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 26.06.1832, boerenmeid (1855), arbeidster (1879), overl. Oostwold (Midwolda) 18.04.1879, tr. Midwolda 03.06.1855 Hindrik Harms Broesder, geb. Midwolda 10.01.1829, boerenknecht (1855), overl. Oostwold (Midwolda) 22.08.1908, z.v. Hindrik Harms Broesder, arbeider, en Eiske Tjaarts van Dijk.

8.                   Hillechien Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 23.04.1835, dienstmeid (1861), winkelierster (1869), overl. Oostwold (Midwolda) 16.01.1914, tr. 1e Midwolda 22.05.1861 Jan Folkerts Koller, geb. Finsterwolde ca. 1836, boerenknecht (1861), wagenaar (1866), overl. Oostwold (Midwolda) 29.03.1866, z.v. Siemen Folkerts Koller en Katharina Borgerts de Vries; tr. 2e Midwolda 15.01.1869 Hindrik Snoek, geb. Eexta (Scheemda) ca. 1830, boerenknecht (1856), akkerbouwer (1905), overl. Oostwold (Midwolda) 11.02.1905, z.v. Berend Haikes Snoek, arbeider, dagloner, en Trijntje Jans Pomp.
     HS tr. 1e Midwolda 26.03.1856 Maria Sportel, geb. Midwolda 13.12.1828, arbeidster (1856), overl. Oostwold (Midwolda) 28.06.1867, d.v. Hindrik Hindriks Sportel, arbeider, en Freeja Koerts Snitjer.

9.                   Kornelius Koning, geb. Oostwold (Midwolda) 29.08.1838; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid Pietje Jans (huw.akte Finsterwolde 1818 no.4).

 

[14] Berent Jacobs Helder, geb. Zuurdijk|b| (Leens) 26.09.1816, dienstknecht (1842), dagloner, overl. Maarslag (Leens) 17.10.1846, tr. Leens 26.05.1842

[15] Hilje Jacobs Wierenga, geb. Wierhuizen (Eenrum) 20.06.1819, dienstmeid (1842), huishoudster (1872), overl. Eenrum 03.01.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Lammert Heller, geb. Maarslag (Leens) 11.03.1843|a|, boerenknecht (1872), overl. Eenrum 07.08.1905, tr. Eenrum 18.05.1872 Hinderika Baarveld, geb. Eenrum ca. 1841, naaister (1872), overl. Eenrum 01.12.1896, d.v. Luitje Garmts Baarveld, dagloner, en Martje Sierts Huizinga.

2.                   Tunske Helder, geb. Maarslag (Leens) 25.08.1845; volgt [7].

 

Noten: |a| Heller (geb.akte Leens 1843 no.23); |b| Warfhuizen (huw.akte Leens 1842 no.24 en overl.akte Leens 1846 no.69).

 

[16] Menke Jans Knol, landbouwer, tr.

[17] Anje Dutmers Zuidema, geb. Middelstum ca. 1761, landbouwster, overl. Wehe (Leens) 03.10.1826, d.v. Dutmer Jans Zuidema, smid, en Martje Geerts; tr. 2e Jakob Wibbes van Douwen, geb. Leens ca. 1770, overl. Wehe (Leens) 30.06.1842, z.v. Wibbe Tammes, landbouwer, en Hiektje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dutmer Menkes Knol, geb. Wehe 04.12.1803; volgt [8].

 

[18] Jan Egeles de Vries, landbouwer, overl. Kloosterburen voor 1840, tr.

[19] Itje Alberts Holwerda,|a| geb. ‘in Friesland’ ca. 1772, landbouwster, overl. Kloosterburen 05.11.1848|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egelaar Jans de Vries, geb. Holwerd ca. 1800, overl. Kloosterburen 27.06.1842|b|.

2.                   Elizabet/Lijsbeth Jans de Vries, geb. Holwerd 18.12.1803; volgt [9].

 

Noten: |a| IJtske Abels de Vries (huw.akte Leens 1828 no.18); |b| z.v Jan Egelaar de Vries en Itje Abes Holwerda (overl.akte Kloosterburen 1842 no.13); |c| Itje Abbes de Vries (overl.akte Kloosterburen 1848 no.40).

 

[20] Lubbert Hindriks van Dijken, geb. Hornhuizen ca. 1761, landbouwer, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 29.06.1832, z.v. Hindrik Lubberts van Dijken, landbouwer, en Geertje Jans; tr.

[21] Magdalena Klasens, geb. Pieterburen ca. 1769, landbouwster, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 20.05.1848, d.v. Klaas Jacobs en Anje Freerks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hindrik Lubberts van Dijken, geb. Hornhuizen 06.09.1791, boerenzoon (1820), overl. Ulrum 25.02.1865, tr. Kloosterburen 25.05.1820 Trientje Luitjes Siersema, geb. Kloosterburen 10.03.1794, boerendochter (1820), overl. Ulrum 11.10.1873, d.v. Luitjen Martens Siersema, landbouwer, en Foskelina/Voske Jans.

2.                   Freerk Lubberts van Dijken, ged. Hornhuizen (Kloosterburen) 02.10.1796; volgt [10].

3.                   Geert Lubberts van Dijken, geb. ca. 1799/1801, landbouwerszoon (1835), timmerman (1857), overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 07.01.1857, tr. Kloosterburen 05.05.1835 Jantje Klaassens Waterloo, geb. Hornhuizen ca. 1810, dienstmeid (1835), overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 23.08.1866, d.v. Klaas Gerrits Rol,|a| arbeider, en Moeder Tonnis, dagloonster.

4.                   Janna Lubberts van Dijken, geb. Hornhuizen ca. 1802, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 02.05.1848, tr. Kloosterburen 17.05.1821 Wijbe Having/Havens Dijkema, geb. Lellens (Ten Boer) ca. 1785, smidsknecht (1816), ijzersmid (1821), grofsmid (1848), overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 10.08.1848, z.v. Having Wijbes Dijkema, ijzersmid, en Kornelske Lukass.
     WHD tr. 1e Noorddijk 29.04.1816 Frouwke Harms, geb. Noorddijk ca. 1795, ‘ijzersmitske’ (1819), overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 19.11.1819, d.v. Harm Abels, landbouwer en Hilje Jans.

5.                   Klaas Lubberts van Dijken, ged. Hornhuizen 14.10.1804, landbouwer, overl. Groningen 01.08.1847, tr. Kloosterburen 31.05.1838 Grietje Joosten Straat, geb. Winsum 21.03.1814, overl. Pieterburen (Eenrum) 25.12.1907, d.v. Joost Straat, landbouwer, en Hilje van der Tuuk.

6.                   Jan Lubberts van Dijken, ged. Hornhuizen 05.04.1810, landbouwer, overl. Bedum 21.12.1872, tr. Kloosterburen 01.04.1843 Aaltje Tonnis van Dijk, geb. 26.03.1821, overl. Bedum 18.02.1875, d.v. Tonnis Azings van Dijk, landbouwer, en Eltje Lammerts Overdijk, landbouwster.

 

Noten: |a| Moeder Tonnis ‘verklaart dat de in de sterf-acte vermelde Klaas Gerrits Rol de vader van de bruid geweest is’ (huw.akte Kloosterburen 1835 no.5).

 

[22] Freerk Jakobs (Wiersum), landbouwer, overl. Kloosterburen 10.07.1808, tr.

[23] Anje Jakobs Oosterhuizen, geb. Eenrum ca. 1772, landbouwster, overl. Kloosterburen 14.03.1834|a||b|, d.v. Jakob Siewerts, landbouwer, en Trijnje Geerts; tr. 2e tussen 1808 en 1834 Willem Klasens Borgman, overl. voor 1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Freerks Wiersum, geb. Kloosterburen 15.01.1804, tr. Eenrum 16.04.1827 Eltje Warners Koiter, geb. Westernieland 29.12.1808, z.v. Warner Jans Koiter, landbouwer, en Bouwke Klaassen Thema. [Bijlage A: Stamreeks prof.dr. W.T. Koiter (1914-1997).]

2.                   Maria Freerks Wiersum, ged. Kloosterburen 19.02.1809; volgt [11].

 

Noten: |a| datum vermeld in huw.akte Kloosterburen 1830 no.6 (huwelijk dochter Maria); |b| nalatende drie meerderjarige kinderen (overl.akte Kloosterburen 1834 no.6).

 

[24] Jan Swiers Koning, overl. Finsterwolde 21.05.1795, tr.

[25] Hillechien Tomas (Stuut), overl. na 1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Swier Jans Koning, geb. ca. 1791; volgt [12].

 

[26] Jan Hindriks (Blaauw), geb. Beerta ca. 1768, dagloner (1818), arbeider (1832), overl. Beerta 27.09.1844, z.v. Hindrik Zacharias en Grietje Jans; tr.

[27] Lamke Feikes (Klok), geb. Oude Pekela ca. 1761, overl. Beerta 22.06.1840|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietje Jans, geb. Beerta ca. 1798; volgt [13].

2.                   Grietje Jans Blaauw, geb. Beerta 08.02.1806, dienstmeid (1832), overl. Finsterwolde 27.06.1851, tr. Beerta 14.01.1832 Klaas Sjoerds Korthuis, geb. Veendam 07.10.1807, boerenknecht (1832), z.v. Sjoerd Harms en Jantjen Moris.

 

Noten: |a| Lammechien Feikes Klok (overl.akte Beerta 1840 no.22).

 

[28] Jacob Lammerts Berends Helder, geb. Warfhuizen 13.08.1797, landbouwersknecht (1816), dagloner (1819,1834), overl. Zuurdijk (Leens) 01.10.1835, z.v. Berent Jacobs, dagloner, en Eeltje Jacobs Helder; tr. Leens 29.06.1823

[29] Itje Derks Ronda, geb. Uithuizen 24.07.1791, dagloonster, overl. Zuurdijk (Leens) 15.01.1858, d.v. Derk Jans Ronda, overzetter, en Antje Egberts.

Voorkinderen:

1.                   Berent Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 26.09.1816|a|; volgt [14].

2.                   Derk Jacobs Helder, geb. Warfhuizen (Leens) 02.01.1819, dienstknecht (1845), tr. Leens 22.05.1845 Geeske de Vries, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 26.02.1821, d.v. Kornelis Geerts de Vries, dagloner, en Jantje Geerts.

3.                   IJlje Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 23.12.1820, dienstmeid (1841), tr. Leens 05.06.1841 Jan Sijmons Jeltes, geb. Zuurdijk (Leens) 03.02.1819, dienstknecht (1841), z.v. Sijmon Jans Jeltes, dagloner, landbouwer, en Geertje Jacobs Goris.

Uit dit huwelijk:

4.                   Antje Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 17.08.1823, dagloonster, overl. Leens 13.08.1861, tr. Leens 13.06.1850 Jan Ammeraal, geb. Leens 20.12.1823, dagloner (1850), z.v. Kornelis Jans Ammeraal, dagloner, en Grietje Pieters Oostenrijk.

5.                   Jakob Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 04.11.1825, boerenknecht (1849), dagloner (1850), overl. Zuurdijk (Leens) 03.08.1850, tr. Leens 15.05.1849 Itje Hofman, geb. Zuurdijk (Leens) 15.12.1828, dienstmeid (1849,1856), overl. Niekerk (Ulrum) 23.01.1874, d.v. Gerrit Pieter Hofman, dagloner, en Jantje Jacobs Rillema.
     IH tr. 2e Ulrum 31.05.1856 Hendrik Arends Sluis Hofman, geb. Huizinge (Middelstum) 04.03.1825, timmerman, overl. Niekerk (Ulrum) 26.11.1874, z.v. Elske Hendriks Hofman.

6.                   Willem Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 25.03.1828, boerenknecht (1856), dagloner (1868), tr. 1e Ulrum 31.05.1856 Diewerke Bos, geb. Ulrum 06.04.1831, overl. voor 1868, d.v. Jan Tobias Bos, wagenaar, landbouwer, en Antje Jans Kamp; tr. 2e Leens 18.06.1868 Anje Cleveringa, geb. Maarslag (Leens) 07.01.1832, dagloonster (1868), d.v. Freerk Pieters Cleveringa, dagloner, en Grietje Willems Achterhof.

7.                   Pieter Helder, geb. Zuurdijk (Leens) 29.04.1832|b|, overl. Zuurdijk (Leens) 24.05.1834.

 

Noten: |a| ‘erkennende de vader van het voorzeide kind te zijn en het zelve te hebben gehad van IJtje Derks Ronda’ (geb.akte Leens 1816 no.66); |b| Heller (geb.akte Leens 1832 no.33).

 

[30] Jakob Gerardus Wierenga, geb. Leens 16.06.1793, dagloner, overl. Warfhuizen (Leens) 18.04.1849, z.v. Gerardus Jans en Hilje Jacobs; tr. Eenrum 08.10.1818|a|

[31] Tonniske Meerten Eisses, geb. Wierhuizen|c| 05.03.1785, dagloonster, overl. Warfhuizen (Leens) 10.05.1854, d.v. Meerten Eisses en Aaltje Tjeerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilje Jacobs Wierenga, geb. Wierhuizen (Eenrum) 20.06.1819|b|; volgt [15].

2.                   Meerten Wierenga, geb. Wehe (Leens 26.09.1825, dagloner, overl. Warfhuizen (Leens) 16.08.1848.

 

Noten: |a| bruidegom Jakob Rennes (huw.akte Eenrum 1818 no.10); |b| vader Jakob Rennes (geb.akte Eenrum 1819 no.36); |c| Broek (gem. Eenrum) (overl.akte Leens 1854 no.25).

 


Bijlage A

 

Stamreeks prof.dr. W.T. Koiter (1914-1997)

 

I. Warner Jans Koiter, tr. Bouwke Klaasens Thema.

Uit dit huwelijk:

o    Eltje Warners Koiter, geb. Westernieland 29.12.1808; zie kwartieren [22]/[23].

o    Rijkel Warners Koiter, geb. Westernieland (Eenrum) 10.04.1816, tr. Leens 15.05.1840 Diewertje Luitjes Marringa.
– Het echtpaar Koiter-Marringa vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Jacoba Wilhelmina Hendrika van Bruggen (1942-2009).
Uit dit huwelijk:

o    Warner Koiter, geb. Lellens (Ten Boer) 14.12.1841, tr. Zuidhorn 30.05.1868 Trijntje Groenendal.
Uit dit huwelijk:

§  Klaas Koiter, geb. Zuidhorn 06.06.1878, tr. Amsterdam 03.01.1906 Jacoba Ursina Maria Greidanus.
Uit dit huwelijk:

·         Warner Tjardus Koiter, geb. Amsterdam 16.06.1914, overl. Delft 02.09.1997.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren