Eduard Alfred Koldenhof (1930-1991) 

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Eduard Alfred Koldenhof, Ed, geb. Apeldoorn 29.03.1930, kandidaats technische natuurkunde Delft xx.02.1953|b|, ingenieur technische natuurkunde Delft 1954, promotie Eindhoven 05.11.1963|a|, hoogleraar Eindhoven (1977-), overl. Maarssen 12.08.1991, crem. Utrecht (Daelwijck) 19.08.1991, tr. ’s-Gravenhage 19.09.1955 Marthe Kuipers; tr. I. van der Spek. 

 

Noten: |a| proefschrift: Laminaire grenslagen aan continue cylinders; promotor: L.J.F. Broer (1916-1991); |b| De Tijd 27.02.1953.

 

[2] Siebolt Brand Koldenhof, geb. Apeldoorn 13.03.1901, overl. Apeldoorn 15.05.1982, tr.

[3] Uilkje Hoekstra, geb. Joure (Haskerland) 25.05.1903, overl. Apeldoorn 03.01.1989, crem. Dieren 05.01.1989.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Alfred Koldenhof, Ed, geb. Apeldoorn 29.03.1930; volgt [1].

 

[4] Brand Koldenhof, geb. Apeldoorn 19.01.1876, poelier (1901,1911), overl. Apeldoorn 06.04.1951, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof) 10.04.1951, tr. Apeldoorn 07.06.1900

[5] Frouktje Jager, geb. Groningen 19.06.1872, overl. Apeldoorn 13.12.1951, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof) 18.12.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Siebolt Brand Koldenhof, geb. Apeldoorn 13.03.1901; volgt [2].

2.                   Teunis Leendert Koldenhof, geb. Apeldoorn 13.03.1901, overl. Het Loo (Apeldoorn) 05.04.1903.

3.                   Elisabeth Fokje Koldenhof, geb. Apeldoorn 01.05.1902, tr. F.H. Wagenaar.

4.                   Teunis Koldenhof, geb. Het Loo (Apeldoorn) 20.11.1903, overl. Vaassen (Apeldoorn) 15.06.1959, begr. Vaassen (Alg.Bpl.) 19.06.1959, tr. voor 1941 J. de Jong.

5.                   Brand Koldenhof, geb. Het Loo (Apeldoorn) 11.08.1905, tr. E. Schick.

6.                   Fokje Rika Johanna Koldenhof, geb. Het Loo (Apeldoorn) 08.12.1906, tr. F. van Kampen.

7.                   Hendrika Roelfina Koldenhof, geb. Het Loo (Apeldoorn) 09.04.1909, tr. voor 1951 S. Ruiter.

8.                   Johannes Jannes Koldenhof, geb. Het Loo (Apeldoorn) 25.01.1911, tr. 10.10.1934 J. Bouw.

 

[6] Eile Hoekstra, geb. Terband (Ængwirden) 19.09.1877, meubelschilder (1902,1907), overl. Apeldoorn 21.09.1953, tr. Haskerland 11.12.1902

[7] Atje Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 19.09.1879, overl. Apeldoorn 06.07.1960, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl. Soerenseweg) 09.07.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Uilkje Hoekstra, geb. Joure (Haskerland) 25.05.1903; volgt [3].

2.                   Willem Hoekstra, geb. Joure (Haskerland) 09.06.1905, tr. R.M.J. le Clercq.

3.                   Geeske Geertje Hoekstra, geb. Joure (Haskerland) 26.12.1907, tr. H.W. de Wolf.

 

[8] Teunis Koldenhof, geb. Apeldoorn 02.03.1852, dagloner (1875), boerenknecht (1876), arbeider (1877), poelier (1900), overl. Apeldoorn 30.03.1930, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg), tr. Apeldoorn 11.12.1875|a|

[9] Elisabeth de Graaf, geb. Apeldoorn 09.07.1860, overl. Apeldoorn 27.04.1932, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg).

Uit dit huwelijk:

1.                   Brand Koldenhof, geb. Apeldoorn 18.01.1876; volgt [4].

2.                   Johanna Maria Koldenhof, geb. Apeldoorn 26.03.1877, overl. Apeldoorn 15.07.1878.

3.                   Elisabeth Koldenhof, geb. Apeldoorn 20.06.1878, dienstbode (1899), overl. na 1905, tr. Apeldoorn 03.08.1899 Marinus Theodorus Willemsen, geb. Wijk bij Duurstede 09.02.1877, schoenmaker (1899,1903), agent van politie (1906,1910), overl. Apeldoorn 11.01.1935, z.v.  Evert Willemsen en Aaltje Mouw.
     MTW tr. 1e Apeldoorn 15.09.1910 Hendrika Johanna van Marle, geb. Apeldoorn 29.04.1877, d.v. Hendrik van Marle en Janna van den Berg.

 

Noten: |a| bruid 15¼ jaar oud (!).

 

[10] Siebolt Jager, geb. Aduard 08.12.1842, schipper (1870,1900), overl. tussen 1888 en 1938, tr. Groningen 21.07.1870

[11] Fokje Feenstra, geb. Leek 17.11.1844, overl. Groningen 21.05.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Jager, geb. Zevenhuizen (Leek) 19.05.1871, overl. Zwolle 03.10.1952, tr. Groningen 04.05.1905 Jans Brands, geb. Gasselternijveen (Gasselte) 27.10.1871, kleermaker (1905), pensionhouder (1935), overl. Apeldoorn 01.10.1935, z.v. Edo Brands, kleermaker, en Grietje Schuitema.

2.                   Frouktje Jager, geb. Groningen 19.06.1872; volgt [5].

3.                   Leentje Jager, geb. Nijega (Doniawerstal) 07.01.1875, overl. Groningen 14.08.1877.

4.                   Derk Jager, geb. Peize 27.12.1876, overl. Groningen 03.05.1880.

5.                   Leendert Jager, geb. Joure (Haskerland) 19.01.1879, schipper (1906), pakhuisknecht (1936), overl. Groningen 18.03.1936, tr. Groningen 27.09.1906 Maria Geertruida Christina Smit, geb. Groningen 25.08.1879, overl. Groningen 12.09.1963, d.v. Jan Smit, voerman, stalknecht, en Geertje Beks.

6.                   Hindertje Jager, geb. Scheemda 26.07.1880, tr. Groningen 03.04.1902 Roelof Eggens, geb. Zuidlaren 03.05.1880, schipper (1902), overl. Apeldoorn 08.11.1948, z.v. Roelof Eggens en Dina Hulscher.

7.                   Folkerdina Jager, geb. Groningen 17.05.1882, overl. Meppel 19.06.1890.

8.                   Anje Jager, geb. Groningen 10.04.1884, overl. Groningen 08.02.1963, tr. Groningen 21.12.1916 Harm Kramer, geb. Groningen 15.08.1873, schipper (1900,1916), overl. Groningen 29.09.1952, z.v. Warnder Kramer, schipper, en Pietertje de Boer.
     HK tr. 1e Groningen 19.04.1900 Geertje Slangenberg, geb. Groningen 23.08.1879, overl. (‘door een noodlottig toeval, in de nabijheid van’) Logstoer (Denemarken) 04.11.1912, d.v. Roelf Slangenburg (ca.1835-1924) en Jantje Speelman (1844-1913).

9.                   Siberdina Jager, geb. Havelte 03.07.1886, overl. Ter Aard (Vries) 29.04.1945, tr. Assen 19.06.1912 Jannes Janssen, geb. Ter Aard (Vries) 03.11.1880, landbouwer (1912), z.v. Jan Janssen, landbouwer, en Jacobje Hendrik Reinders.

10.               Derk Jager, geb. Groningen 07.02.1888, schipper, overl. Groningen 04.11.1918, tr. Groningen 17.04.1913 Frouwke Hoekzema, geb. Zuidwolde (Bedum) 24.01.1885, melkventster (1928,1939), d.v. Engbert Hoekderkzema en Antje Kremer.

 

[12] Thæ Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland) 21.08.1840, ‘van boerenbedrijf’ (1872), landbouwer (1875), boer (1877), arbeider (1880,1902), overl. Wormen (Apeldoorn) 31.05.1915, tr. Doniawerstal 18.05.1872

[13] Uilkjen Eiles van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 11.09.1842, ‘van boerenbedrijf’ (1872), overl. voor 1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Hoekstra, geb. Terband (Ængwirden) 27.01.1875, overl. Maarssen 18.08.1946, tr. Utingeradeel 17.05.1906 Pieter Veldstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 24.01.1878, z.v. Haaye Pieters Veldstra en Janke Ates de Jong.

2.                   Eile Hoekstra, geb. Terband (Ængwirden) 19.09.1877; volgt [6].

3.                   Klaas Hoekstra, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 20.10.1880.

 

[14] Willem Haanstra, geb. Kortezwaag (Opsterland) 13.02.1822, arbeider (1865,1888), overl. voor 1902, tr. Schoterland 24.09.1865

[15] Geeske Barteles de Groot, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 16.01.1841, arbeidster (1865), overl. na 1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 13.09.1866, dienstmeid (1888), overl. voor 1950, tr. Ængwirden 12.05.1888 Geert Reinders Talen, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 26.04.1863, arbeider (1888), overl. Heerenveen 01.11.1950, z.v. Reinder Thymens Talen, arbeider, en Grietje Arends van der Wal.

2.                   Jelle Haanstra, geb. Katlijk (Schoterland) 08.02.1870, arbeider (1896), overl. Zutphen 04.09.1940, tr. Schoterland 24.05.1896 Froukje de Jong, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 20.05.1869, d.v. Willem Lieuwes de Jong en Martje Willems Buiteveld.

3.                   Atje Haanstra, geb. Katlijk (Schoterland) 10.03.1873.

4.                   Barteld Haanstra, geb. Katlijk (Schoterland) 27.04.1874.

5.                   levenloze zoon, Schoterland 06.06.1877.

6.                   Atje Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 19.09.1879|a|; volgt [7].

7.                   Wietske Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 24.03.1883.

8.                   Wietske Haanstra, geb. Oudehorne (Schoterland) 09.04.1886, tr. Schoterland 26.03.1910 Sipke Veldman, geb. Oudeschoot (Schoterland) 09.06.1889, letterzetter (1910), z.v. Gerbrand Veldman en Janke Stol.

 

[16] Gerrit Jan Koldenhof, geb. ca. 1820, arbeider (1843,1869), dagloner (1870,1878), overl. Anklaar (Apeldoorn) 18.08.1885, z.v. Hendrikus Koldenhof, arbeider, en Hendrikje Huisman/Hummen, arbeidster, tr. 2e Apeldoorn 19.05.1860 Gerritje Speldekamp, geb. ca. 1834, boerenmeid (1860), overl. Anklaar (Apeldoorn) 15.10.1883, d.v. Kornelis Speldekamp, arbeider, en Aaltje Oostrbroek; tr. 1e Apeldoorn 06.01.1843

[17] Hendrika Oosterbroek, geb. Epe ca. 1824, huiswerkdoende (1843), arbeidster (1860), overl. Apeldoorn 11.03.1860, z.v. Lubbertus Oosterbroek, arbeider, en Teuntje Vlim, arbeidster.

Uit het huwelijk Koldenhof-Oosterbroek:

1.                   Henderika Koldenhof, geb. Apeldoorn 05.04.1845, dienstmeid (1869), overl. Apeldoorn 29.01.1922, tr. Apeldoorn 23.01.1869 Willem Pannekoek, geb. Apeldoorn 24.11.1844, arbeider (1869), wegwerker (1907), overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 30.12.1907, z.v. Hendrik Pannekoek, arbeider, en Dirkje Knippenberg.

2.                   Henderikus Koldenhof, geb. Apeldoorn 03.12.1849, stoffenverver (1877), tr. Deventer 08.11.1877 Willemina Overmars, geb. Olst ca. 1850, d.v. Mannes Overmars, landbouwer, en Antje Bante.

3.                   Teunis Koldenhof, geb. Apeldoorn 02.03.1852; volgt [8].

4.                   Barta Koldenhof, geb. Apeldoorn 29.05.1855, overl. Apeldoorn 16.05.1861.

Uit dit huwelijk Koldenhof-Speldebroek:

5.                   Cornelis Koldenhof, geb. Apeldoorn 19.07.1861, stoffenverver (1886,1896), overl. Deventer 16.07.1929, tr. 1e Deventer 04.02.1886 Johanna Gerdina Witteveen, geb. Wilp (Voorst) 21.12.1862, overl. Deventer 16.01.1896, d.v. Aalbert Lammerts Witteveen, daghuurder (1862), landbouwer (1886), en Jannetje Hulsman; tr. 2e Deventer 09.07.1896 Aaltje Grootwassink, geb. Apeldoorn 31.01.1872, overl. Deventer 11.09.1856, d.v. Albert Grootwassink, metselaar, en Carolina Schouten.

6.                   Gerrit Jan Koldenhof, geb. Apeldoorn 20.12.1863, stoffenverver (1889), fabrieksarbeider (1928), overl. Deventer 10.02.1928, tr. Apeldoorn 05.09.1889 Egberta Johanna Tenkink, geb. Epe 30.01.1861, overl. Deventer 19.03.1948, d.v. Barend Jan Tenkink, kuiper, en Janna Brummel.

7.                   Aaltje Koldenhof, geb. Apeldoorn 20.04.1866, dienstbode (1893), overl. Apeldoorn 27.01.1933, tr. Apeldoorn 01.04.1893 Jan Brinkman, geb. Apeldoorn 19.09.1853, dagloner (1893), overl. Apeldoorn 15.08.1939, z.v. Roelof Brinkman, arbeider, en Hendrika Willemsen.

8.                   Jacob Koldenhof, geb. Apeldoorn 01.01.1869, overl. Apeldoorn 02.05.1869.

9.                   Jacob Koldenhof, geb. Apeldoorn 19.07.1870, overl. Apeldoorn 22.09.1870.

10.                Albert Koldenhof, geb. Apeldoorn 19.01.1874, stoffenverver (1897), weversbaas (1933), overl. Deventer 27.01.1933, tr. Deventer 06.05.1897 Aaltje de Weerd, geb. Voorst ca. 1873, d.v. Albert de Weerd en Mechteld Gerrits.

11.                Gerritdiena Willemina Koldenhof, geb. Apeldoorn 09.12.1875, tr. Apeldoorn 20.03.1897 Giel Bessels, geb. Apeldoorn 13.06.1874, suikerbakker (1897), z.v. Gerard Petrus Bessels, arbeider, winkelier, en Johanna Capel.

12.                Hermina Koldenhof, geb. Apeldoorn 05.03.1878, overl. Apeldoorn 18.04.1878.

 

[18] Brand de Graaf, geb. Apeldoorn 09.11.1815, koetsier (1841), arbeider (1860),bleker (1885),  overl. Apeldoorn 21.06.1885, z.v. Hermanus de Graaf, boer, en Elizabeth Berends, tr. Apeldoorn 15.10.1841

[19] Johanna Maria Wesseldijk, Mietje, geb. Zutphen 09.05.1819, overl. Het Loo (Apeldoorn) 01.08.1886, d.v. Willem Wesseldijk (ca.1772-1846), wijnkopersgezel, en Harmina Kruisweg (ca.1782-1844).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina de Graaf, geb. Apeldoorn 16.12.1841, overl. Apeldoorn 12.10.1931, tr. Apeldoorn 21.04.1866 Derk Holtman, geb. Apeldoorn 15.12.1842, tuinman, overl. Apeldoorn 05.06.1902, z.v. Eesje Hotman (1817-1890), arbeidster.

2.                   Hermanus de Graaf, geb. Apeldoorn 05.06.1844, bleker (1870), overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 08.10.1909, tr. Apeldoorn 12.03.1870 Jannetjen Bresser, geb. Wilp (Voorst) 13.01.1839, overl. Het Loo (Apeldoorn) 16.01.1908, d.v. Albertus Bresser, daghuurder, en Maria Karman.

3.                   Elisabeth de Graaf, geb. Apeldoorn 09.07.1860; volgt [9].

 

[20] Leendert Sijbes Jager, geb. ca. 1811, schatter van het slachtvee (1846), winkelier (1860,1872), overl. Aduard 10.01.1889, z.v. Sijbe Jakobs Jager en Neeltje Jans Beintum, tr.

[21] Johanna Lameris, geb. Obergum (Winsum) ca. 1809, overl. Aduard 30.01.1891, d.v. Frans Jans Lameris en Anje Hans Kraan.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neela Jager, geb. Aduard 21.09.1838, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 02.04.1875, tr. Aduard 10.12.1860 Jakob Modderman, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 28.07.1841, timmerman (1860), overl. Groningen 13.08.1925, z.v. Jan Lammerts Modderman, timmerman, en Hilje Klasens Woldendorp.
     JM tr. 2e Bedum 08.03.1879 Ludewine Catharina Arends, geb. Bedum 14.03.1847, dienstmeid (1871), winkelierster (1879), overl. Groningen 06.12.1936, d.v. Jacobus Geerts Arends, dagloner, en Trijntje Abels Dijkstra, winkelierster.
     LCA tr. 1e Bedum 13.05.1871 Lambertus Witsenboer, geb. Zuidwolde (Bedum) 29.07.1846, boerenknecht (1871), overl. Bedum 02.05.1878, z.v. Johannes Berends Witsenboer, dagloner, en Christina Lambertus Rijploeg.

2.                   Frans Jager, geb. Aduard 07.10.1840, dienstknecht (1864), apothekersbediende (1866,1882), overl. Groningen 14.04.1925, tr. 1e Aduard 19.05.1864 Hendriktje Scharphorgen, geb. Middelstum 27.09.1837, dienstmeid (1864), overl. Groningen 29.05.1882, d.v. Douwe Pieter Scharphorgen|a|, winkelier, koopman, en Fenje Berends Smit; tr. 2e Groningen 23.11.1882 Grietje Scholtens, geb. Warffum 17.05.1837, d.v. Kornelis Scholtens, winkelier, en Grietje van der Werf.

3.                   Siebolt de Jager, geb. Aduard 08.12.1842; volgt [10].

4.                   Anje Jager, geb. Aduard 09.09.1846, overl. Papendrecht 19.06.1934, tr. Aduard 23.12.1872 Bron Datema, geb. Saaksum (Oldehove) 26.07.1842, stuurman (1872), z.v. Johannes Roelfs Datema, schipper, en Johanna Johannes Hartman.

 

Noten: |a| in andere akten Scharphorn.

 

[22] Derk Folkers Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 23.04.1822, arbeider (1845,1848), turfschipper (1850), schipper (1851,1867), landbouwer (1899), overl. Zevenhuizen (Leek) 03.06.1899, z.v. Folkert Harms Feenstra, arbeider, en Aaltje Lijkels Turksma, arbeidster, tr. Leek 19.07.1845

[23] Frouwkje Azings van der Linde, geb. Zevenhuizen (Leek) 31.10.1821, overl. Zevenhuizen (Leek) 30.09.1897, d.v. Azing Hendriks van der Linde, arbeidewr, en Ebeltje Willems Louwes, arbeidster.

Voorkind (erkens bij het huwelijk):

1.                   Fokje van der Linde, later Feenstra, geb. Leek 17.11.1844; volgt [11].

Uit dit huwelijk:

2.                   Azingsina Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 18.05.1846, overl. Zevenhuizen (Leek) 04.07.1846.

3.                   Azing Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 30.11.1848, arbeider (1877), overl. Zevenhuizen (Marum) 29.06.1924, tr. Leek 07.07.1877 Jakobje Louwes, geb. Zevenhuizen (Leek) 17.10.1849, overl. Niebert (Marum) 04.02.1922, d.v. Harm Louwes, arbeider, en Frietje Wiltschut, arbeidster.

4.                   Aaltje Feenstra, geb. (aan boord van hun schip te) Aduard 05.05.1850, overl. Emmen 04.05.1919, tr. 1e Leek 12.09.1874 Jannes de Jong, geb. Bakkeveen (Opsterland) 13.09.1854, landbouwer (1874), overl. Weerdingermarke (Emmen) 04.04.1882, z.v. Pieter Jans de Jong, landbouwer, en Trijntje Jans Jongstra, landbouwster; tr. 2e Emmen 11.05.1886 Filippus Lindeman, geb. Drouwendermond (Borger) 17.12.1850, arbeider, overl. Emmen 09.09.1919, z.v. Aaldrik Filippus Lindeman, arbeider, en Hinderkien Roelofs Trip, arbeidster.
     FL tr. 1e Emmen 13.02.1873 Trientje Lindeman, geb. Drouwendermond (Borger) 07.11.1851, overl. Weerdingermond (Vlagtwedde) 23.11.1885, d.v. Albert Lindeman, arbeider, en Weija Koers.

5.                   Ebeltje Feenstra, geb. Leek 29.10.1851, overl. Niebert (Marum) 02.04.1936, tr. Marum 20.05.1893 Jelle van der Kamp, geb. Nuis (Marum) 02.03.1851, arbeider, overl. Nuis (Marum) 12.01.1920, z.v. Jakob van der Kamp, arbeider, en Berendtje Jilles de Klein, arbeidster.
     JvdK tr. 1e Marum 04.07.1885 Wiebrigje Scheerhoorn, geb. Marum 12.01.1845, dienstmeid (1873), overl. Nuis (Marum) 26.12.1886, d.v. Johannes Scheerhoorn, arbeider, en Eije Wiebrants.
     WS tr. 1e Marum 19.03.1873 Engbert Ausma, geb. Nuis (Marum) 02.09.1837, landbouwer (1873), overl. Nuis (Marum) 14.10.1883, z.v. Jan Alles Ausma, landbouwer, en Maike Hendriks Wilderman.

6.                   Harmke Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 17.02.1854, overl. Zevenhuizen (Leek) 01.04.1855.

7.                   Harmke Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 14.02.1856, overl. Leek 21.01.1929, tr.  Marum 05.07.1882 Claas Hofkamp, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 11.01.1848, landbouwer, overl. Niebert (Marum) 02.03.1892, z.v. Klaas Hofkamp (1818-1888), student theologie Groningen 08.09.1836, dominee, predikant te Surhuisterveen (1847-1852), Nuis-Niebert (1852-1887), en Joanna Henrica Louisa van Iddekinge.

8.                   Willem Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 19.11.1858, arbeider (1898), overl. Niebert (Marum) 31.01.1937, tr.  Marum 20.05.1898 Hiltje Middel, geb. Zevenhuizen (Leek) 25.11.1869, dienstmeid (1898), overl. Niebert (Marum) 15.09.1945, d.v. Hindrik Middel, arbeider, en Jantje Veenstra.

9.                   Hielke Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 24.09.1860, overl. Zevenhuizen (Leek) 02.01.1872.

10.               Frouktje Feenstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 25.11.1867, overl. Zevenhuizen (Leek) 13.02.1953, tr. Leek 23.05.1896 Johannes Hut, geb. Zevenhuizen (Leek) 20.11.1870,  arbeider (1896), overl. Zevenhuizen (Leek) 15.01.1955, z.v. Henderikus Hut, arbeider, en Roelfke Deelstra, arbeidster.

 

[24] Tjeerd Hanzes Hoekstra, geb. Katlijk (Schoterland) 01.02.1810, boerenknecht (apr1838), boer (sep1838,1866), veehouder (1870,1872), overl. Haskerhorne (Haskerland) 18.10.1873, z.v. Hans Tjeerds Hoekstra en Tjitske Pieters Krekt, tr. Haskerland 29.04.1838

[25] Klaaske Thæs Aukema, geb. Haskerhorne (Haskerland) 01.12.1811, d.v. Thææ Frankes (Aukema) (ca.1780-), boer, en Zwaantje Klazes (Soetenga) (ca.1783-), overl. Haskerland 21.04.1856, tr. 1e Haskerland 18.01.1835 Eise Jacobs Slof, geb. Oudehaske 06.03.1802, boer, overl. Haskerhorne (Haskerland) 24.09.1836, z.v. Jacob Jacobs Slof (-1827) en Swopkje Eises (-1826).
     EJS tr. 1e Haskerland 09.08.1828 Sjoeke Sipkes Hoeksma, geb. Oudehaske ca. 1806, overl. Haskerland 10.09.1833, d.v. Sipke Merks Hoeksma en Wietske Eyses.

Uit het huwelijk Slof-Aukema:

1.                   Swopkje Eises Slof, geb. Haskerhorne (Haskerland) 05.04.1835, tr. Haskerland 16.05.1854 Auke Aukes Schotanus, geb. Oudehaske (Haskerland) 23.12.1830, ‘van boerenbedrijf’ (1854), overl. Ooststellingwerf 19.01.1903, z.v. Auke Jans Schotanus en Jeltje Aukes Westra.

Uit het huwelijk Hoekstra-Aukema:

2.                   Hans Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  09.09.1838, landbouwer, tr. Gaasterland 13.04.1866 Gettje Botes Eysema, geb. Legemeer (Doniawerstal) 06.07.1820, boerin (1866), overl.na 1863, d.v. Bote Eyzes Eysema en Trijntje Annema.
     GBE tr. 1e Doniawerstal 20.05.1843 Harmen Lubberts de Jong, geb. Legemeer (Doniawerstal) 30.12.1820, overl. Gaasterland 13.06.1863, z.v. Lubbert Harmens de Jong en Hendrikjen Ynzes Bloemberg.

3.                   Thæ Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland) 21.08.1840; volgt [12].

4.                   Klaas Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  07.02.1843, veehouder, overl. Heerenveen (Ængwirden) 12.03.1920, tr. Haskerland 03.05.1874 Rinske Jans Veldman, geb. Terhorne (Utingeradeel) 25.02.1853, overl. Terband (Ængwirden) 05.01.1917, d.v. Jan Abes Veldman, veehouder, en Akke Gaukes Wayer.

5.                   Tjitske Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  08.07.1845, overl. Nieuweschoot (Schoterland) 26.12.1917, tr. Haskerland 29.05.1870 Thee Klazes Ykema, geb. Haskerhorne 30.11.1844, ‘van boerenbedrijf’ (1870), overl. Rottum (Schoterland) 11.11.1926, z.v. Klaas Thees Ykema en Trijntje Geeukes van der Veen.

6.                   Zwaantje Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  27.02.1848, huishoudster (1876), overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 30.06.1926, tr. 1e Wymbritseradeel 05.02.1876 Ymke Veldhuis, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 27.10.1842, landbouwer, overl. Wymbritseradeel 18.08.1880, z.v. Ruurd Gerbens Veldhuis en Annigjen Christiaans Smit; tr. 2e Schoterland 15.06.1884 (echtsch. Arr.Rb. Heerenveen 18.05.1891, ingeschr. 06.06.1891) Jan Hofstra, geb. Ferwoude (Wonseradeel) ca. 1831, overl. na 1926, z.v. Sybren Jans Hofstra en Wypkjen Dirks Noordmans.

7.                   Pieter Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  30.10.1850, ‘van boerenbedrijf’ (1874), tr. Haskerland 03.05.1874 Grietje Dijkstra, geb. Spanga (Weststellingwerf) 04.04.1851, d.v. Bouwe Reinders Dijkstra, veehouder, en Maria Foekes Dijkstra.

8.                   Jeltje Tjeerds Hoekstra, geb. Haskerhorne (Haskerland)  20.04.1853, tr. Gaasterland 17.05.1874 Abe Jans Veldman, geb. Terhorne (Utingeradeel) 25.02.1853, ‘van boerenbedrijf’ (1874), d.v. Jan Abes Veldman, veehouder, en Akke Gaukes Wayer.

 

[26] Eile Piers van der Gaast, geb. Tjerkgaast ca. 1801, boer (1829,1839), veehouder (1861), overl. Doniawerstal 28.06.1863, z.v. Pier Eiles van der Gaast, koemelker, en Uilkjen Hylkes Wierda, tr. 1e Doniawerstal 24.04.1829 Sietske Alberts de Groot, geb. Goënga (Wymbritseradeel) ca. 1804, d.v. Albert Sipkes de Groot en Trijntje Douwes; tr. 2e Doniawerstal 20.06.1840

[27] Geertje Thaes van der Woude, geb. Oudeschoot (Schoterland) 08.09.1817, dienstmeid (1840), boerin (1842), overl. Teroele (Doniawerstal) 01.12.1862, d.v. Thae Johannes van der Woude, arbeider, en Libbigjen Andries Annema.

Uit het huwelijk van der Gaast-de Groot:

1.                   Pier van der Gaast, geb. Doniawerstal 29.01.1830, tr. Doniawerstal 11.06.1864 Brechtje Dijkstra, geb. Dijken (Doniawerstal) 20.01.1834, d.v. Jolle Bouwes Dijkstra en Geeltje Piers van der Gaast.

2.                   Albert van der Gaast, geb. Doniawerstal 27.02.1833.

3.                   Albert van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 25.03.1835, boerenknecht (1858), tr. Doniawerstal 03.09.1858 Durkje de Jong, geb. Dijken (Doniawerstal) 30.07.1818, d.v. Dirk Rimmelts de Jong en Wyke Klazes de Jong.

4.                   Sietze van der Gaast, geb. Doniawerstal 27.04.1838.

Uit het huwelijk van der Gaast-van der Woude:

5.                   Thae van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 22.02.1841, ‘van boerenbedrijf’ (1866), arbeider (1882), tr. 1e Doniawerstal 27.04.1866 Grietje Breimer, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 29.07.1838, overl. Donbiawerstal 09.04.1873, d.v. Jacob Jans Breimer en Pietertje Siemens Knol; tr. 2e Gaasterland 24.11.1882 Neltje Ronner, geb. Balk (Gaasterland) 13.03.1854, d.v. Rienk Hendriks Ronner en Feikjen Pieters van der Vaart.

6.                   Uilkjen Eiles van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 11.09.1842|a|; volgt [13].

7.                   Libbigjen van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 18.04.1844, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 19.10.1876, tr. Wymbritseradeel 16.05.1868 Durk Canrines, geb. Oosthem ca. 1841, timmerman (1868), overl. tussen 1878 en 1933, z.v. Lolke Durks Canbrines en Baukje Hylkes Wiersma.
     DC tr. 2e Wymbritseradeel 05.10.1878 Ymklen Postma, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 23.05.1848, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 08.08.1933, d.v. Murk Lykles Postma en Stijntje Theunis ten Cate.

8.                   Sytske van der Gaast, geb. Doniawerstal 04.12.1846, tr. Doniawerstal 14.05.1875 Pieter de Vries, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 06.01.1847, ‘van boerenbedrijf’ (1875), z.v. Ulbe Alberts de Vries en Annigjen Pieters de Wolf.

9.                   Johannes van der Gaast, geb. Doniawerstal 17.01.1849, kastelein (1884), overl. Dalfsen 14.10.1917, tr. Doniawerstal 30.05.1884 Sybrigje Bergsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) ca. 1846, d.v. Ruurd Sytzes Bergsma en Aaltje Wybrens van Stralen.

10.                Pieter van der Gaast, geb. Doniawerstal 25.04.1852, koopman (1877), tr. Doniawerstal 11.05.1877 Janke de Haan, geb. Heerenveen (Schoterland) 22.06.1849, d.v. Uiltje Johannes de Haan en Trijntje Jelles Kerkstra.

11.                Hylkjen van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 03.06.1855, tr. Doniawerstal 15.02.1879 Jelle de Jong, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 18.11.1851, z.v. Haye Hayes de Jong en Geertje Reinders Kunst.

12.                Jacoba van der Gaast, geb. Doniawerstal 28.01.1858.

13.                Neltje van der Gaast, geb. Teroele (Doniawerstal) 21.07.1861, huishoudster (1886), overl. Velsen 01.06.1913, tr. Doniawerstal 12.02.1886 Krijn Taconis, geb. Ouwster-Nijega (Doniawerstal) 22.12.1862, ‘van boerenbedrijf’ (1886), timmerman (1912), overl. Haarlem 20.12.1912, z.v. Thijs Krijns Taconis en Siebrig Ynzes Bloemberg.

 

Noten: |a| aangifte door Bastiaan Harmens Bruinsma, genees-, heel- en vroedmeester, omdat de vader ‘door ziekte verhinderd is geworden de aangifte te kunnen doen’ (geb.akte Doniawerstal 1842 no.61).

 

[28] Jelle Willems Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 02.02.1788, ‘vrijwillig geengageerd als jager voor een onbepaalde tijd zonder handgeld’ 27.01.1831|a|, deelname aan de Tiendaagse Veldtocht, Metalen Kruis 05.04.1832, ‘met paspoort’ 09.04.1836, schoenmaker (1834,1865), overl. Schoterland 14.02.1876, z.v. Willem Hendriks en Akke Jelles, tr. Opsterland 30.03.1816

[29] Ottje Ebes Blaauw, ook Attje/Antje, geb. Kortezwaag ca. 1789/1791, overl. Nieuwehorne (Schoterland) 22.12.1853, d.v. Ebe Gerbens Blaauw en Fokjen Jans Blaauw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Haanstra, geb. Opsterland 25.06.1816, overl. Opsterland 30.07.1816.

2.                   Akke Haanstra, geb. Opsterland 15.07.1817, overl. Ooststellingwerf 04.03.1850, tr. Ooststellingwerf 07.05.1845 Jan Berends Sloot, geb. Elsloo (Ooststellingwerf) 25.05.1817, overl. Weststellingwerf 08.11.1862, z.v. Berend Jans Sloot en Ybeltje Hendriks.
     JBS tr. 2e Weststellingwerf 08.05.1855 Maria Lepping, geb. Vledder 27.05.1831, overl. Weststellingwerf 22.12.1903, d.v. Pieter Lepping, wever, en Jantien Jans.

3.                   Ebe Jelles Haanstra, geb. Kortezwaag (Opsterland) 19.03.1819, boerenknecht (1845), overl. Schoterland 27.05.1887, tr. Schoterland 30.03.1845 Janke Wytses Posthumus, geb. Katlijk ca. 1809, overl. Schoterland 13.05.1881, d.v. Wytse Gosses Posthumus en Trijntje Fookes Woudstra.

4.                   Willem Haanstra, geb. Kortezwaag (Opsterland) 13.02.1822; volgt [14].

5.                   Fokjen Haanstra, geb. Kortezwaag (Opsterland) 24.04.1825, overl. Schoterland 31.08.1896, tr. 1e Schoterland 08.11.1857 Tjeerd Teyes de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 26.12.1830, arbeider, overl. Schoterland 19.02.1862, z.v. Teye Jalkes de Vries, arbeider, en Wypkjen Tjeerds de Vries; tr. 2e Schoterland 08.02.1868 Binne Klazes Hoekstra, geb. Oudeschoot (Schoterland) 17.03.1843, arbeider, overl. Schoterland 13.09.1912, z.v. Klaas Tjammes Hoekstra en Antje Nannes Bruinsma, arbeidster.

6.                   Hendrik Haanstra, geb. Kortezwaag (Opsterland) 28.04.1828, arbeider, overl. Schoterland 23.12.1893, tr. 1e Schoterland 25.05.1856 Antje Bartelds Talsma, geb. Oudehorne (Schoterland) 02.08.1832, overl. Schoterland 04.05.1862, d.v. Barteld Retzes Talsma, arbeider, en Martje Berends Waldus; tr. 2e Schoterland 22.11.1863 Sjieuwke Egberts de Jong, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 15.05.1828, overl. Schoterland 20.07.1887, d.v. Egbert Egberts de Jong, arbeider, en Egbertje Wiegers de Jong.

7.                   Jan Jelles Haanstra, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 10.06.1834|b|, overl. Schoterland 02.07.1834.

 

Noten: |a| Stamboek 44, Regiment Grenadiers en Jagers 1830-1831, Nationaal Archief; |b| aangifte door Barbara Jans Veneman, 49 jaar, vroedvrouw, de vader ‘thans diende als vrijwillig jager bij het leger te velde’ (geb.akte Schoterland 1834 no.116).

 

[30] Bartle Baekes de Groot, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 05.06.1814|a|, boerenknecht (1837), arbeider (1837,1890), overl. Oudehorne (Schoterland) 28.01.1890, z.v. Baeke Yntzes de Groot, arbeider, en Antje Jans Koopmans, tr. Lemsterland 15.10.1837

[31] Tjitske Tiedes de Wit, geb. Oosterzee (Lemsterland) 24.10.1811, overl. Oudehorne (Schoterland) 26.12.1882, d.v. Tiede Botes de Wit, timmerman, en Jantje Klazes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geeske de Groot, geb. Oosterzee (Lemsterland) 12.11.1837, overl. Doniawerstal 05.05.1840.

2.                   Geeske Barteles de Groot, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 16.01.1841; volgt [15].

3.                   Baeke de Groot, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 30.10.1843, overl. Opsterland 22.01.1918, tr. Opsterland 22.02.1868 Sjoerdtje Siebes Attema, geb. Het Meer (Schoterland) 25.03.1839, overl. Opsterland 20.06.1922, d.v. Siebe Jalkes Attema, arbeider, en Antje Ezes Jongsma.

4.                   Wietze de Groot, geb. Doniawerstal 28.04.1847, overl. Doniawerstal 20.06.1847.

5.                   Wietske de Groot, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 15.10.1848, overl. Oudehorne (Schoterland) 20.11.1875, tr. Schoterland 08.11.1874 Jan Klijnstra, geb. Schurega (Schoterland) 07.05.1851, arbeider, overl. Oudehorne (Schoterland) 20.10.1923, z.v. Hendrik Jans Klijnstra, arbeider, en Fokjen Abeles Bergsma.
     JK tr. 2e Schoterland 03.06.1877 Dieuwke de Boer, geb. Langezwaag (Opsterland) 20.03.1852, d.v. Gialt Durks de Boer en Trijntje Jans de Groot.

 

Noten: |a| ingeschreven vonnis Rechtbank Heerenveen (geb.akte Schoterland 1837 no.172).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren