Cornelis Jan Koomen (1947-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2023 (laatst herzien januari 2024)

 


 

[1] Cornelis Jan Koomen, Cees-Jan, geb. Zaandam 25.09.1947, ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1972|a|, promotie Delft 29.04.1982|b|, hoogleraar Eindhoven, overl. Aarle-Rixtel 19.02.2023.
 
Noten: |a| NRC Handelsblad 11.12.1972; |b| proefschrift: A structure theory for communication network control; promotoren: J.L. de Kroes (1924-2020) en M. Rem (1946-2008).
 
[2] Cornelis Jan Koomen, geb. Zaandam 22.02.1909, overl. Zaandam 26.04.1994, begr. Zaandam (Alg.Bpl.) 29.04.1994, otr. Zaandam 18.05.1937, tr. Zaandam xx.06.1937|a|
[3] Guurtje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 12.02.1914, overl. Zaandam 04.11.1999, crem. Zaandam (‘Zaanstad’) 09.11.1999.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Cornelis Jan Koomen, geb. Zaandam 25.09.1947|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Gemeenteblad De 7000 11.06.1937; |b| De Typhoon 27.09.1947.

 

[4]

[5] Helena Vrolijk, geb. Zaandam 13.10.1889, overl. Zaandam 13.02.1946, begr. 16.02.1946; tr. Zaandam 18.06.1913 Cornelis Koomen, geb. Oostzaan 31.10.1888, steenhouwer (1913,1941), overl. Zeist 05.01.1969, z.v. Engel Koomen en Trijntje Kars (zie  Bijlage A).

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Cornelis Jan Vrolijk, later, Koomen, geb. Zaandam 22.02.1909|a||b||c|; volgt [2].

Uit dit huwelijk:

2.                   Trijntje Koomen, geb. Zaandam 09.04.1915, tr. Zaandam 01.06.1938 Hielke van de Hulst, geb. Oostzaan 11.09.1912, radiomonteur, z.v. Gerlof van de Hulst, postbode, en Geertje Koelemeij.

3.                   Pietertje Koomen, geb. Zaandam 14.03.1920, tr. Zaanadam 19.11.1941 Jurriaan Hendrik de Groot, geb. Zaandam 07.10.1916, musicus, z.v. Cornelis de Groot, koffiehuishouder (1916), hotelhouder (1941), en Maartje de Groot.

 

Noten: |a| aangifte door Carolina Cornelia Smit, oud 44 jaar, vroedvrouw (geb.akte Zaandam 1909 no.87); |b| erkenning door de moeder (geb.akte Zaandam 1909 no.121); |c| ‘de bruidegom [] verklaart, met toestemming van de moeder [] voor het zijne te erkennen, het reeds door haar erkende kind genaamd Cornelis Jan’ (huw.akte Zaandam 1913 no.136).

 

[6] Jacobus Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 08.07.1891, zakkenmaker (1913), veemarbeider (1939), controleur (1940), overl. Schagen 17.12.1940|a|, begr. 20.12.1940, tr. Koog aan de Zaan 30.08.1913

[7] Aagje van Putten, geb. Assendelft 04.10.1891, overl. Wormer 16.05.1953, begr. Wormer (Alg.Bpl.) 19.05.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 12.02.1914; volgt [3].

2.                   Wilhelmina Engelina Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 03.03.1917, tr. Koog aan de Zaan 28.10.1939 Willem Klokkemeijer, geb. Zaandam 08.01.1916, timmerman, z.v. Simon Klokkemeijer, (letter)zetter, en Trijntje Prins.

3.                   Jan Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 17.11.1919, tr. Koog aan de Zaan 27.08.1943 Gré Kat.

 

Noten: |a| ook overl.akte Koog aan de Zaan 1940 no.66.

 

[8] 

[9]

 

[10] Bernardus Vrolijk, geb. Zaandam 05.07.184, schilder (1874), schildersknecht (1875,1877), schilder (1878,1883), arbeider (1885,1887), (huis)schilder (1889,1910), overl. Zaandam 27.02.1910, tr. Zaandam 08.02.1874

[11] Pietertje Lomeijer, geb. Zaandam 17.02.1852, dienstbode (1874), overl. Amsterdam 15.02.1911|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hillegonda Vrolijk, geb. Zaandam 14.05.1874, overl. Zaandam 30.08.1927, tr. Zaandam 25.11.1894 Jan Gruijs, geb. Koog aan de Zaan 01.02.1873, olieslager, overl. Zaandam 30.11.1948, z.v. Albert Gruijs, olieslager, en Maria van Zaane.
     JG tr. 2e Amsterdam 11.04.1928 Antje Bouwknegt, geb. Koog aan de Zaan 03.10.1873, overl. Amsterdam 22.05.1948|a|, d.v. Jan Bouwknegt, houtzager, en Geertje Schoone.
     AB tr. 1e Koog aan de Zaan 03.12.1893 Jacob Buisman, geb. Assen 17.05.1869, schipper (1893), bootwerker (1913), overl. Rotterdam 08.06.1913, z.v. Jirk Buisman, schipper, en Jacoba Slagter.

2.                   Frans Vrolijk, geb. Koog aan de Zaan 18.11.1875, timmermansknecht (1903), timmerman (1913,1918), overl. Zandam 27.11.1918, tr. Krommenie 07.06.1903 Aafje Wouda, geb. Krommenie 24.04.1877, overl. Assendelft 22.03.1934, d.v. Klaas Wouda, veehouder, en Trijntje Volger.

3.                   Hillegonda Petronella Vrolijk, geb. Koog aan de Zaan 05.01.1877, overl. Zaandam 04.05.1881.

4.                   Jacob Vrolijk, geb. Koog aan de Zaan 30.09.1878, huisschilder (1902), werkman aan de gasfabriek (1913), schilder aan de gasfabriek (1921), overl. Zaandam 12.10.1972, tr. Zaandam, 06.07.1902 Geertje Kaaijk, geb. Westzaan 24.12.1878, overl. Zaandam 20.05.1962, d.v. Jan Kaaijk, houtvlotter en Trijntje Visser.

5.                   Guurtje Vrolijk, geb. Zaandam 02.11.1880, tr. Zaandam 17.06.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 25.04. 1929, ingeschr. Zaandam 19.09.1929) Wilhelmus Zwanink, geb. Breukelen-Nijenrode ca. 1884, vrachtrijder, z.v. Dirk Zwanink, boerenknecht, en Johanna Dijkers.

6.                   Pietertje Vrolijk, geb. Zaandam 19.02.1883, overl. Zaandam 19.01.1937, tr. Zaandam 28.10.1903 Gerrit de Rooij, geb. Zaandam ca. 1879, los werkman aan de gasfabriek, overl. Castricum 11.04.1951|b|, z.v. Albert de Rooij ern Aagtje Nijntjes.

7.                   Hillegonda Petronella Vrolijk, geb. Zaandam 30.03.1885, tr. Zaandam 22.04.1903 Jacobus Johannes van den Broek, geb. Deurne en Liessel 09.02.1876, manufacturiersbediende, z.v. Johannes van de Broek, schipper, en Johanna Thomassen.

8.                   Bernardus Vrolijk, geb. Zaandam 25.08.1887, fabrieksarbeider, tr. Zandvoort 13.07.1916 Adriana Termes, geb. Zandvoort 08.03.1891, d.v. Johannes Termes, koopman (1891), brandstoffenhandelaar (1916), en Anna Weber.

9.                   Helena Vrolijk, geb. Zaandam 13.10.1889; volgt [5].

10.               Mietje Vrolijk, geb. Zaandam 24.04.1892, tr. Amsterdam 19.12.1912 Johannes Jacobus Bonne, geb. Amsterdam 17.03.1883, kok, z.v. Bertrand Louis Bonne en Filipina Hiezelaar.

11.               Cristoffel Vrolijk, geb. Westzaan 18.05.1896, olieslager, tr. Zaandam 27.10.1921 Grietje Melk, geb. Zaandam 06.12.1894, d.v. Lammert Melk, los werkman, en Fokelina Langewis.

 

Noten: |a| overl.akte Zaandam 1948 no.174; |b| ook overl.akte Zaandam 1951 no.186; |c| overl.akte Zaandam 1911 no.44.

 

[12] Jan Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 13.02.1848, pelder (1873,1875), arbeider (1877,1878), schildersknecht (1882), schilder (1883,1886), arbeider (1888), schildersknecht (1891),  schilder (1893), verwersknecht (1895), schildersknecht (1899), schilder (1902), steigerknecht (1908), schilder (1913), werkman (1916), los werkman (1919), overl. Koog aan de Zaan 18.10.1919; tr. 1e Koog aan de Zaan 14.09.1873 Margaretha Groenveld, geb. Koog aan de Zaan 29.10.1847, dienstbode (1873), overl. Koogaan de Zaan 21.08.1881, d.v. Pieter Groenveld en Grietje Schipper; tr. 2e Koog aan de Zaan 11.06.1882

[13] Wilhelmina Engelina Smit, geb. Utrecht 26.11.1855, dienstbode (1882), overl. Haarlem 24.10.1937|b|.

Uit het huwelijk Dijkman-Groenveld:

1.                   Antje Dijkman, geb. Wormerveer 03.06.1874, overl. Koog aan de Zaan 16.03.1933|e|, tr. Koog aan de Zaan 14.11.1896 Jan Heijnen, geb. Amersfoort 29.04.1874, schipper, overl. na 1933, z.v. Jan Heijnen, landbouwer, en Jacoba Maas.

2.                   Pieter Dijkman, geb. Wormerveer 19.09.1875, overl. Koog aan de Zaan 22.05.1877.

3.                   Margaretha Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 07.03.1877, overl. Zeist 21.11.1951|d|, tr. Utrecht 03.04.1919 Gerrit Willem Reinold, geb. Buren 22.04.1864, kleermaker, overl. Utrecht 09.02.1923, z.v. Gerrit Jan Reinold, gemeentebode (1864), kleermaker (1889), en Adriana van den Berg.
     GWR tr. 1e Amsterdam 15.08.1889 Johanna Henke, geb. Amsterdam 14.01.1865, overl. voor 1904, d.v. Adrianus Henke, smid, en Elizabeth Hermijntje Rijnold; tr. 2e Utrecht 24.11.1904 Elizabeth Fredrika Christina Spits, geb. Amsterdam 13.08.1875, overl. voor 1919, d.v. Johannes Jacobus Spitsa en Elizabeth Fredrika Christina Lijbering.

4.                   Trijntje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 24.09.1878, overl. Zaandam 29.05.1950|c|, tr. Koog aan de Zaan 23.08.1902 Karel Kanis, geb. Utrecht 09.06.1878, behanger, overl. ’s-Gravenhage 17.11.1960, z.v. Hendrik Kanis, behanger, en Wilhelmina van Hoorn.

Uit het huwelijk Dijkman-Smit:

5.                   David Hendrik Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 09.01.1883, kantoorbediende, overl. Haarlem 28.10.1941, tr. Zaandam 21.05.1908 Magdalena van den Boogert, geb. Delft 03.03.1883, overl. na 1941, d.v. Jeremias Jacobus van den Boogert, metaaldraaier, en Elisabeth Johanna van Buuren.

6.                   Theodorus Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 21.12.1884, letterzetter, tr. Koog aan de Zaan 15.09.1910 Trijntje Siffels, geb. Kwadijk ca. 1887, d.v. Dirk Siffels, ploegbaas, en Guurtje Rem.

7.                   Pieter Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 26.10.1886, timmerman (1913), aannemer (1924), overl. Zaandijk 10.02.1924, tr. Jutphaas 08.10.1913 Johanna Benjamina Clever, geb. Vreeswijk 17.01.1890, overl. na 1936, d.v. Karl Gustav Clever, machinist (1890,1913), stoker (1925), en Barta Johanna Schouten.
     JBC tr. 2e Zaandijk 05.11.1925 Johannes Sander de Vries, geb. Hilversum ca. 1898/1899, typograaf, overl. Hilversum 05.05.1936|a|, z.v. Fritser de Vries, typograaf, en Johanna Maria van Manen.

8.                   Catharina Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 30.11.1888, overl. Koog aan de Zaan 14.04.1892.

9.                   Jacobus Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 08.07.1891; volgt [6].

10.               Kaatje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 07.10.1893, overl. Heerlen 28.10.1956, tr. Koog aan de Zaan 31.08.1916 Barend Clever, geb. Vreeswijk 23.05.1892, stoker, overl. Heerlen 28.08.1966, z.v. Karl Gustav Clever, machinist, en Barta Johanna Schouten.

11.               Vrouwtje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 17.09.1895, overl. Koog aan de Zaan 08.07.1924, tr. Koog aan de Zaan 08.12.1923 Johannes van Leeuwen, geb. Ouder-Amstel ca. 1893, cacaobrander (1923), pakhuisknecht (1927), z.v. Bastiaan van Leeuwen, veenbewerker (1923), turfmaker (1927), en Sophia Wagenaar.
     JvL tr. 2e Zaandam 02.06.1927 Veronika Stad, geb. Koog aan de Zaan 13.02.1895, d.v. Pieter Stad, pakhuisknecht,l en Trijntje Kok.

12.               Jan Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 06.09.1899, elektricien (1922), ambtenaar (1962), overl. Krommenie 01.01.1962, tr. Koog aan de Zaan 30.12.1922 Jansje van den Berg, geb. Zaandam ca. 1902, overl. na 1962, d.v. Bartel van den Berg, los werkman, en Trijntje Gravenstein.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wormerveer 1936 no.35; |b| ook overl.akte Zaandijk 1937 no.30; |c| per abuis ‘weduwe van Karel Kanis’ (overl.akte Zaandam 1950 no.254); |d| ook overl.akte Zuilen 1951 no.150; |e| ook overl.akte Amersfoort 20.03.1933.

 

[14] Leonardus van Putten, geb. Assendelft 13.08.1860, arbeider (1885,1900), houtzaagmolenaaar (1906), houtwerker (1908,1910), houtzager (1913), houtwerker (1918,1924), overl. Koog aan de Zaan 16.03.1960, tr. Assendelft 24.10.1885

[15] Guurtje Bakker, geb. Assendelft 24.05.1864, overl. Koog aan de Zaan 27.06.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje van Putten, geb. Assendelft 13.10.1886, tr. Zaandam 08.08.1906 Huibertus Kok, geb. Zaandam 28.10.1883, houtzaagmolenaar, z.v. Hendrik Kok, arbeider (1883), los werkman (1906), en Elisabeth Bakker.

2.                   Geesje van Putten, geb. Assendelft 12.07.1888, overl. Assendelft 12.12.1888.

3.                   Geesje van Putten, geb. Assendelft 11.12.1889, overl. na 1954, tr. Koog aan de Zaan 28.03.1914 Jacob Ekkes, geb. Koog aan de Zaan 11.08.1892, stijfselmaker, overl. Alkmaar 13.11.1954, z.v. Joannes Ekkes, schoenmaker, en Trijntje Groot.

4.                   Aagje van Putten, geb. Assendelft 04.10.1891; volgt [7].

5.                   Klasina van Putten, geb. Assendelft 07.11.1893, overl. Zaandam 15.12.1910.

6.                   Dirkje van Putten, geb. Assendelft 10.03.1895, overl. Zaandam 04.12.1942|a|, tr. Zaandam 26.09.1918 Dirk Jacobus Bouhuijs, geb. Ransdorp 27.08.1891, smid, overl. na 1942, z.v. Arie Bouhuijs, visser, en Vrouwtje Schouwe.

7.                   Betje van Putten, geb. Assendelft 27.03.1897, overl. na 1954, tr. Zaandam 14.06.1923 Pieter Kee, geb. Zaandam 26.05.1891, barbier, overl. Koog aan de Zaan 02.05.1954, z.v. Willem Kee, houtzaagmolenaar, en Trijntje Engel.

8.                   Barendina van Putten, geb. Westzaan 07.02.1899, overl. na 1968, tr. Zaandam 09.05.1923 Jacobus Johannes Mobron, geb. Purmerend 20.06.1897, reiziger, overl. Alkmaar 06.09.1968, z.v. Jan Mobron, huisschilder, en Guurtje Boddeke.

9.                   Adriana van Putten, geb. Westzaan 30.06.1900, overl. Koog aan de Zaan 03.05.1961, tr. Zaandam 26.06.1924 Pieter Jongejan, geb. Kwadijk ca. 1902, timmerman, overl. na 1961, z.v. Dirk Jongejan, brugwachter, en Trijntje Smit.

10.               Gerrit van Putten, geb. Zaandam 18.06.1908, slager, tr. Zaandam 22.07.1936 Grietje Groot, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1913, d.v. Pieter Groot, broodbakker, en Geertje Gravesteijn.

 

Noten: |a| ookoverl.akte Koog aan de Zaan 04.12.1942.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Jacob Vrolijk, geb. Zaandam 20.10.1819, schoenmaker (1843,1854), brievenbesteller (1857,1867), overl. Zaandam 30.08.1867, z.v. Stoffel Vrolijk, ook Christoffel, kleermaker, en Cornelia van Eerden; tr. Zaandam 14.05.1843

[21] Maria Hillegonda Loué, geb. Amsterdam 01.02.1817, overl. tussen 1884 en 1901, d.v. Andries Loué, spekslager, en Hillegonda Petronella Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christoffel Vrolijk, geb. Zaandam 04.05.1844, brievenbesteller (1869), postbeambte (1874,1893), overl. Hoorn 20.12.1893|a|, tr. 1e Zaandam 04.07.1869 Aafje Bleeker, geb. Zaandam 21.09.1849, overl. Zaandam 10.01.1874, d.v. Dirk Bleeker, houtzager, en Elisabeth Bakker; tr. 2e Zaandam 29.11.1874 Elisabeth Pekelharing, geb. Zaandam 29.09.1842, dienstbode (1874), overl. Zaandam 26.02.1928, d.v. Jan Pekelharing, houtzager, en Elisabeth Spijker.

2.                   Andries Vrolijk, geb. Zaandam 19.04.1846, spekslager (1874), spoorwegarbeider (1875), arbeider (1901), overl. Assendelft 21.03.1901, tr. Zaandam 09.05.1875 Aaltje Last, geb. Zaandam 30.07.1852, dienstbode (1875), overl. Assendelft 22.02.1928, d.v. Bastiaan Last, houtzager, en Aaltje Jonkhart.

3.                   Bernardus Vrolijk, geb. Zaandam 05.07.1848; volgt [10].

4.                   Hillegonda Petronella Vrolijk, geb. Zaandam 01.10.1850, tr. Zaandam 15.02.1880 Dirk Vens, geb. Giessendam 02.02.1849, timmerman, z.v. Jacob Vens, aannemer, en Sijgje Sprong.

5.                   Maria Hillegonda Vrolijk, geb. Zaandam 12.07.1852, overl. Nieuwer-Amstel 10.02.1884, tr. Zaandam 10.07.1881 Pieter Broer, geb. Berkhout 06.05.1855, timmerman (1881,1916), overl. Medemblik 26.02.1930, z.v. Simon Broer, visser, en Aafje de Groot.
     PB tr. 2e Krommenie 30.11.1884 Tobia Eggen, geb. Krommenie 04.01.1838, overl. voor 1916, d.v. Pieter Eggen en Marijtje Veniet; tr. 3e Amsterdam 10.05.1916 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 24.11.1922, ingeschr. Amsterdam 22.11.1924) Meintje Landwaard, geb. Muiden 30.09.1863, d.v. Arie Landwaard en Jannetje Roodhart.
     TE tr. 1e Krommenie 07.07.1878 Jan de Jong, geb. Krommenie 13.12.1834, arbeider, overl. Krommenie 16.03.1881, z.v. Cornelis de Jong en Trijntje Lieshout.
     ML tr. 1e Muiden 28.12.1883 Peter van Bladeren, geb. Weesperkarspel 06.04.1855, boerenknecht, overl. voor 1916, z.v. Dirk van Bladeren en Dirkje Hoefman.

6.                   Johanna Willemina Vrolijk, geb. Zaandam 20.06.1854, overl. Zaandam 05.09.1857.

7.                   Alida Vrolijk, geb. Zaandam 11.01.1857, overl. Zaandam 04.10.1857.

8.                   Anna Wilhelmina Vrolijk, geb. Zaandam 14.11.1859, overl. Zaandam 08.06.1861.

 

Noten: |a| moeder Loë (overl.akte Hoorn 1893 no.246).

 

[22] Frans Lomeijer, geb. Zaandam ca. 1809, houtzager (1833,1836), arbeider (1837), houtzager (1839), winkelbediende (1842), pakhuisknecht (1843,1850), pakhuisbediende (1852), fabriekarbeider (1858), overl. Zaandam 10.08.1858, z.v. Fredrik Lomeijer en Helena Kaniels, werkster (1833); tr. Zaandam 18.08.1833|c|

[23] Guurtje van der Meer, geb. Wormer ca. 1804, wasster (1859), overl. Zaandam 11.08.1885, d.v. Albert van der Meer en Lijsbeth de Haan, baker (1833).

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Lomeijer, geb. Zaandam 28.06.1834, wasster, overl. tussen 1860 en 1867, tr. Amsterdam 19.10.1859 Roolf Adams Jacobs Roolfs, geb. Halbmond|a| 12.06.1825, broodbakkersknecht (1859), bakkersknecht (1867,1894), overl. Sloten (NH) 12.12.1902, z.v. Jacob Friedrich Roolfs en Janna Jansen.
     RAJR tr. 2e Amsterdam 05.06.1867 Geertruida Magdalena Maria Swart, geb. Amsterdam xx.04.1823, werkster, overl. voor 1894, d.v. Tjebbe Swart en Grietje Lepel; tr. 3e Amsterdam 14.02.1894 Margaretha Louisa Hensel, geb. Amsterdam xx.07.1850, dienstbode (1881), overl. na 1902, d.v. Carl Henrich Kessel en Grietje Visser.
     MLH tr. 1e Amsterdam 16.11.1881 Jacobus Hubertus Schrijvers, geb. ’s-Gravenhage 08.09.1851, beeldhouwer, overl. voor 1894, z.v. Jacob Hubert Schrijvers en Johanna Geertrui Kok, naaister (1881).

2.                   Fredrik Lomeijer, geb. Zaandam 13.03.1836, magazijnmeester, overl. Zaandam 14.11.1903, tr. Zaandam 25.04.1880 Trijntje Blij, geb. Wormerveer 12.12.1827, overl. Zaandam 30.04.1911, d.v. Jan Blij, schippersknecht, en Neeltje Valk.

3.                   Helena Lomeijer, geb. Zaandam 25.08.1837, overl. Zaandam 02.03.1916, tr. Zaandam 18.12.1859 Dirk Dik, geb. Wormer ca. 1833/1834, houtzager, overl. Zaandam 09.05.1903, z.v. Simon Dik en Trijntje Visser.

4.                   Albert Lomeijer, geb. Zaandam 18.04.1839, overl. Zaandam 30.08.1858.

5.                   Maria Lomeijer, geb. Zaandam ca. 1841, overl. Zaandam 01.10.1842.

6.                   Mietje Lomeijer, geb. Zaandam 18.12.1843, overl. ’s-Gravenhage 05.02.1921, tr. Zaandam 01.05.1870 Willem Mijndert Storm, geb. Amsterdam 16.04.1839, banketbakkersknecht (1870), kok (1882), overl. ’s-Gravenhage 23.08.1882|b|, z.v. Willem Storm en Johanna Elisabeth Geertruij Entrop.

7.                   levenloze dochter, Zaandam 27.05.1846.

8.                   Jansje Lomeijer, geb. Zaandam 20.03.1848|d|, overl. Zaandam 24.03.1848.

9.                   Frans Lomeijer, geb. Zaandam 20.03.1848|e|, overl. Zaandam 27.03.1848.

10.               Jansje Lomeijer, geb. Zaandam 29.03.1850, overl. Zaandam 05.02.1926, tr. Zaandam 16.04.1871 Krijn Vens, geb. Hardinxveld 19.03.1843, arbeider, overl. Zaandam 01.05.1914, z.v. Jacob Vens, opzichter, en Sijgje Sprong.

11.               Pietertje Lomeijer, geb. Zaandam 17.02.1852; volgt [11].

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu Halbemond, Landkreis Aurich, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| e.v. Maria Lomeijer (overl.akte ’s-Gravenhage 1882 no.2084); |c| bruidegom in akte Franciscus Loomeijer, tekent met Frans Lomeijer (huw.akte Zaandam 1833 no.63); |d| des morgens ten half een ure (akte no.113); |e| des morgens ten een ure (akte no.114).

 

[24] David Hendrik Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 22.05.1819, verfmaalder (1845), huisknecht (1848), verfmaalderknecht (1850,1858), overl. Koog aan de Zaan 16.04.1858, z.v. Hendrik Dijkman, verfmaalder, en Trijntje Bartels; tr. Koog aan de Zaan 16.03.1845

[25] Antje Goedhart, geb. Koog aan de Zaan 06.02.1817, dienstbode (1845), baker (1877,1879), overl. Koog aan de Zaan 31.07.1887, d.v. Jan Goedhart, viskoper, en Vrouwtje Teewis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 01.09.1845, dienstbode (1877), overl. Koog aan de Zaan 31.05.1915, tr. Koog aan de Zaan 01.04.1877 Dirk Jape, geb. Westzaan ca. 1849, olieslagersknecht, overl. Koog aan de Zaan 18.01.1928, z.v. Gerrit Jape en Lijsbeth Best.

2.                   Jan Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 13.12.1848; volgt [12].

3.                   Vrouwtje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 04.05.1850, dienstbode (1880), overl. Koog aan de Zaan 10.01.1927, tr. Zaandijk 25.07.1880 Pieter Bos, geb. Zaandijk 04.09.1853, peldersknecht, overl. Koog aan de Zaan 11.07.1933, z.v. Pieter Bos en Pietertje Smit.

4.                   Ariaantje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 05.02.1854, dienstbode (1879), overl. Wormersveer 13.12.1924, tr. Zaandijk 14.09.1879 IJsbrand Heijnis, geb. Westzaan 10.12.1854, peldersknecht (1879), pelmolenaar (1887), overl. Zaandam 24.12.1887, z.v. Dirk Heijnis, papiermakersknecht (1879), papiermaker (1887), en Lijsbeth Bruin.

 

[26] Theodorus Smit, geb. Utrecht 02.09.1819, sjouwer (1845), houtschild (1847,1850), turfdrager (1852,1855), werkman (1861,1879), arbeider (1882), overl. Utrecht 03.11.1893, z.v. Johannes Smit, houtschild (1819), en Maria Stukkers; tr. 2e Utrecht 10.07.1861 Johanna van Weenen, ged. Utrecht (rk) 02.03.1808, werkster, overl. Utrecht 01.11.1865, d.v. Joannis van Weenen en Cornelia van Gelder; tr. 3e Utrecht 22.05.1867 Maria van Dijk, ged. Utrecht 15.04.1810, schoonmaakster, overl. Utrecht 17.12.1881, d.v. Hermanus van Dijk en Grada van der Paard; tr. 1e Utrecht 04.12.1844

[27] Hendrika Catharina van der Linden, geb. Utrecht 13.04.1817, overl. Utrecht 03.03.1860, d.v. Hendrik van der Linden, soldaat bij het zestiende bataillon infanterie landmilitie in garnizoen te Breda (1817), en Catharina van Nooij.

   MJvD tr. 1e Rotterdam 11.01.1837 Johan Adam Ditmar, geb.Utrecht 18.07.1799, ged. Utrecht (Evangelisch-Luthers) 28.07.1799, overl. Utrecht 10.05.1852, z.v. Johan Conrad Ditmar en Jannetje van Doller.

     JAD tr. 1e Utrecht 24.11.1824 Elisabeth Brouwer, ged. Utrecht (rk) 29.11.1800, overl. Utrecht 02.08.1836|a|, d.v. Gerardus Brouwer en Jacoba Heijlebos, ook Eijlenbos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Smit, geb. Utrecht 20.04.1845, overl. Utrecht 13.08.1849|b|.

2.                   Johannes Smit, geb. Utrecht 28.08.1847.

3.                   Maria Smit, geb. Utrecht 26.04.1850, overl. voor 1904, tr. Utrecht 11.06.1879 Jacobus van Nus, geb. Utrecht 14.07.1852, stoker (1879), broodbezorger (1904), overl. Amsterdam 17.05.1934, z.v. Jacobus van Nus, werkman, en Johanna Heijhof.
     JvN tr. 2e Amsterdam 26.05.1904 Maria Westendorp, geb. Amsterdam 15.03.1869, brooddepothoudster, overl. Castricum 10.07.1954, d.v. Pieter Westendorp en Elisabeth Margaretha Krulder.

4.                   Theodorus Jacobus Smit, geb. Utrecht 05.12.1852, overl. Utrecht 31.10.1854.

5.                   Wilhelmina Engelina Smit, geb. Utrecht 26.11.1855; volgt [13].

6.                   levenloze zoon, Utrecht 05.04.1859.

7.                   levenloze dochter, Utrecht 01.03.1860.

 

Noten: |a| d.v. Gerrit Martinus Brouwer en  Jacoba Ellenborch (overl.akte Utrecht 1836 no.838); |b| moeder van der Lingen (overl.akte Utrecht 1849 no.1806).

 

[28] Barend van Putten, geb. Assendelft 02.01.1833, arbeider (1859,1893), overl. Zaandam 13.07.1927, z.v. Leendert van Putten, arbeider, en Elisabeth Feeke; tr. Assendelft 09.10.1859

[29] Guurtje van der Helm, geb. Assendelft 14.02.1836, overl. Assendelft 09.10.1887, d.v. Gerrit van der Helm, arbeider (1836), olieslager (1859), en Aagtje Winter, ook Aagje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus van Putten, geb. Assendelft 13.08.1860; volgt [14].

2.                   Gerrit van Putten, geb. Assendelft 19.07.1863, overl. Assendelft 12.11.1868.

3.                   Elisabeth van Putten, geb. Assendelft 02.05.1867, overl. Assendelft 17.10.1888.

4.                   Gerrit van Putten, geb. Assendelft 25.06.1871, overl. Zaandam 02.04.1950.

5.                   Aagje van Putten, geb. Assendelft 10.05.1874|b|, overl. Koog aan de Zaan 28.11.1950|a|, tr. Zaandam 12.11.1893 Cornelis Taanman, geb. Zaandam 10.04.1869, olieslager, overl. Zaandam 07.06.1937, z.v. Jacob Taanman, olieslager, en Aagje van Beusighem.

6.                   Klaas van Putten, geb. Assendelft 10.05.1874, olieslager, overl. Assendelft 18.01.1893.

7.                   Maartje van Putten, geb. Assendelft 18.09.1878, overl. Zaandam 12.02.1954.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandam 1950 no.460; |b| des morgens ten tien ure (akte no.42); |c| des morgens ten elf ure (akte no.43).

 

[30] Dirk Bakker, geb. Assendelft 23.02.1820, arbeider, overl. Assendelft 09.10.1866, z.v. Jan Bakker en Guurtje Schoone; tr. 1e Westzaan 27.07.1845 Grietje Dekker, geb. Westzaan ca. 1803, arbeidster, overl. Westzaan 09.02.1854, d.v. Willem Dekker en Lijsbet Appel; tr. 2e Westzaan 16.11.1856

[31] Geesje van Leeuwen, geb. Westzaan 09.03.1828, arbeidster, overl. Assendelft 02.05.1881, d.v. Adrianus van Leeuwen, koopman (1828), visser (1856), en Neeltje Kuijzer, ook Kuizer.
     GD tr. 1e Westzaan 15.12.1822 Gerrit Staal, geb. Westzaan 01.12.1799, arbeider, overl. Westzaan 10.03.1837, z.v. Klaas Staal en Maartje de Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje Bakker, geb. Westzaan 08.10.1857, overl. Westzaan 20.10.1858.

2.                   Adriaan Bakker, geb. Westzaan 01.01.1859, wever, overl. Westzaan 07.09.1930, tr. Assendelft 05.11.1882 Guurtje Hartog, geb. Assendelft 05.01.1864, overl. Westzaan 23.07.1929, d.v. Jan Hartog, arbeider, en Antje Breuin.

3.                   Jan Bakker, geb. Assendelft 23.12.1860, w.s. jong gestorven.

4.                   Jan Bakker, geb. Assendelft 27.03.1862, arbeider, overl. Zaandam 08.11.1944, tr. Assendelft 21.06.1890 Elisabeth Verdonk, geb. Assendelft 08.08.1865, overl. Zaandam 26.02.1955, d.v. Jacob Verdonk, visser, en Maartje Kok.

5.                   Guurtje Bakker, geb. Assendelft 24.05.1864; volgt [15].

6.                   Theodora Bakker, geb. Assendelft 20.04.1867, overl. Westzaan 23.04.1868.

 


Bijlage A

 

[8*] Engel Koomen, geb. Assendelft 13.05.1866, arbeider (1888), petroleumventer (1903,1929), overl. Medemblik 24.10.1933|c|, tr. Assendelft 16.06.1888

[9*] Trijntje Kars, geb. Assendelft 22.02.1868, overl. Zaandam 18.03.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Koomen, geb. Oostzaan 31.10.1888; volgt [4].

2.                   Trijntje Koomen, geb. Oostzaan 02.10.1890, tr. Zaandam 20.02.1919 Maarten van Vliet, geb. Assendelft ca. 1890, houtzaagmolenaar, z.v. Cortnelis van Vliet, koopman, en Duifgje Buntsma.

3.                   Jacob Jan Koomen, geb. Zaandam 29.04.1896, timmerman, tr. Zaandam 24.04.1919 Elisabeth Martina Maria Holterman, geb. Delft 07.05.1896, d.v. Otto Holterman, smid, en Maria van den Akker.

4.                   Jan Jacob Koomen, geb. Zaandam ca. 1901, los werkmen, tr. Zaandam 19.12.1929 Maria Nienhaus, geb. Holten|a| ca. 1902, d.v. Wilhelm Heinrich Nienhaus, mijnwerker, en Anna Margaretha Maria Prior.

5.                   Engel Koomen, geb. Zaandam 25.03.1903, fabrieksarbeider, tr. Zaandam 31.05.1928 Wilhelmina Johanna Jacobsen, geb. Dinslaken|b| ca. 1807, d.v. Bart Jacobsen, los werkman, en Bernhardina Pens.

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Oberhausen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| ook overl.akte Zaandam 24.10.1933.

 

[16*] Cornelis Koomen, geb. Assendelft ca. 1819, zeildoekwever (1845), winkelier (1853,1858,1859,1862), koopman (1865,1869), veehouder (1873), winkelier (1876), koopman (1877), veehouder (feb1881), winkelier (mei1881,1883,1886,1888), overl. Assendelft 09.03.1902,  z.v. Cornelis Koomen en Guurtje Max (zie Bijlage B); tr. 1e Assendelft 24.01.1844|c| Willempje Jongejans, geb. Assendelft ca. 1823, overl. Assendelft 27.10.1858, d.v. Gerrit Dirkszn Jongejans, veehouder, en Jannetje Bastiaansdr Schoone; tr. 2e Assendelft 03.04.1859

[17*] Trijntje Jongejans, geb. Assendelft ca. 1837, overl. Assendelft 12.02.1905, d.v. Cornelis Jongejans en Maartje Bieren.

Uit het huwelijk Koomen-Willemje Jongejans:

1.                   Cornelis Koomen, geb. Assendelft xx.06.1844, overl. Assendelft 19.02.1845.

2.                   Cornelis Koomen, geb.Assendelft ca. 1846, arbeider (1867), arbeider (1875), timmerman (1876), overl. Assendelft 124.11.1934, tr. 1e Assendelft 10.10.1867 Aagje Boekel, geb. Assendelft ca. 1847, overl. Assendelft 24.01.1875, d.v. Jacob Boekel, veehouder, en Duifje Jongejans; tr. 2e Assendelft 29.07.1876 Kaatje van ’t Veer, geb. Assendelft ca. 1850, overl. Assendelft 12.01.1933, d.v. Pieter van ’t Veer en Antje Corver.

3.                   Jansje Koomen, geb. Assendelft ca. 1847, overl. Assendelft 03.12.1865.

4.                   Guurtje Koomen, geb. Assendelft ca. 1849, overl. Assendelft 12.02.1881, tr. Assendelft 11.05.1873 Gerrit Koomen, geb. Assendelft ca. 1848, wever, z.v. Izaak Koomen, wever, en Neeltje Jongejans.

5.                   Wiegertje Koomen, gen. Assendelft 31.05.1850, overl. Assendelft 12.08.1859.

6.                   Jacob Koomen, geb. Assendelft 17.02.1852, overl. Assendelft 23.05.1853.

7.                   Gerrit Koomen, gen. Assendelft 15.04.1853, overl. Assendelft 19.04.1855.

8.                   Jacoba Koomen, gen. Assendelft 27.03.1854, overl. Assendelft 24.02.1862.

9.                   Jacob Koomen, gen. Assendelft 14.04.1855, wever (1881), koopman (1886), overl. Assendelft 21.11.1886, tr. Assendelft 07.05.1881 Maartje Koomen, geb. Assendelft ca. 1856, overl. na 1886, d.v. Jacob Koomen, vleeshouwer, en Duifje de Vries.
     MK tr. 2e Assendelft 08.12.1900 Jacob Betlem, geb. Wormer ca. 1857/1858, hellingman (1881), scheepstimmerman (1900), z.v. Jacob Betlem en Lijsbet van Bergen.
     JB tr. 1e Wormer 19.06.1881 Trijntje Middelburg, geb. Wormer ca. 1858, dienstbode (1881), overl. Wormerveer 24.01.1900, d.v. Floris Middelburg, winkelier, en Geertje Boot..

10.               Gerritje Koomen, geb. Assendelft 20.07.1857, overl. Assendelft 19.06.1858.

Uit het huwelijk Koomen-Trijntje Jongejans:

11.               Willem Kooman, geb. Assendelft ca. 1860/1861, boerenknecht (1883), arbeider (1888), postbeambte (1913), overl. Zaandam 04.01.1926, tr. Zaandam 13.05.1883 Trijntje de Wit, geb. Zaandam 03.05.1864, overl. Zaandam 30.10.1930, d.v. Klaas der Wit, arbeider, en Hester Nieuwhuis.

12.               Gerrit Koomen, geb. Assendelft ca. 1861, wever (1884,1888), overl. Assendelft 14.06.1939, tr. Assendelft 01.05.1884 Maartje Bakker, geb. Assendelft ca. 1859, d.v. Willem Bakker, wever, en Jannetje van ’t Veer.

13.               Maarten Koomen, geb. Assendelft ca. 1862, overl. Assendelft 05.12.1869.

14.               Engel Koomen, geb. Assendelft ca. 1864, overl. Assendelft 09.12.1865.

15.               Engel Koomen, geb. Assendelft 13.05.1866; volgt [8].

16.               Jansje Koomen, geb. Assendelft ca. 1867/1868, overl. Krommenie 27.01.1944, tr. Assendelft 06.10.1894 Willem Valk, geb. Krommenie 17.11.1869, arbeider, overl. Krommenie 05.11.1955, z.v. Fokke Valk, arbeider, en Jansje Lakeman Oosterhoorn.

17.               Klaas Koomen, geb. Assendelft ca. 1870, arbeider, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 12.07.1915|b|, tr. Assendelft 23.05.1896 Trijntje Koomen, geb. Assendelft ca. 1871, d.v. Jacob Koomen en Trijntje de Vries.

18.               Maartje Koomen, geb. Assendelft ca. 1872/1873, overl. Assendelft 10.02.1904, overl. na 1904, tr. Assendelft 06.05.1899 Cornelis Kars, geb. Assendelft ca. 1874/1875, arbeider, overl. Koog aan de Zaan 09.11.1958, z.v. Willem Kars, arbeider, en Grietje Bakker.
     CK tr. 2e Westzaan 05.09.1912 Anna Heinis, geb. Westzaan 27.04.1881, overl. Zaandam 01.05.1961, d.v. Pieter Heinius, papiermaker, en Aafje Teer.

19.               Maarten Koomen, geb. Assendelft ca. 1874/1875, fabrieksarbeider, overl. Krommenie 02.06.1925, tr. Wormerveer 20.05.1911 Hillegonda Fokker, geb. Wormerveer 31.08.1884, overl. Zaandam 28.01.1964, d.v. Jan Fokker, timmerman (1884), behanger (1911), en Maartje Duits.

20.               Jan Koomen, geb. Assendelft xx.02.1877, overl. Assendelft 26.12.1877.

21.               Cornelia Koomen, geb. Assendelft xx.03.1880, overl. Assendelft 21.01.1881.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| overl.akte Assendelft 1915 no.38; |c| bruidegom in akte Komen, tekent met Koomen (huw.akte Assendelft 1844 no.1).

 

[18*] Jan Kars, geb. Assendelft ca. 1840, wever, overl. Assendelft 10.07.1872, z.v. Dirk Kars en Trijntje van ’t Veer; tr. Assendelft 12.05.1867

[19*] Trijntje van ’t Veer, geb. Assendelft ca. 1841, dienstbaar (1867), overl. Assendelft 26.03.1884, d.v. Jan van ’t Veer, wever, en Maartje Koomen; tr. 2e Assendelft 19.02.1876 Dirk Tel, geb. Assendelft ca. 1829/1830, arbeider (1856,1876), boerenknecht (1900), overl. Alkmaar 25.12.1916|a|, z.v. Dirk Tel en Hendrikje Puntman.

     DT tr. 1e Assendelft 04.05.1856 Sara van ’t Veer, ook Saartje, geb. Assendelft ca. 1831, spinster, overl. Assendelft 07.06.1860, d.v. Jan van ’t Veer, arbeider, en Jannetje Wildeboer; tr. 2e Assendelft 25.11.1860 Maartje Wildeboer, geb. Assendelft ca. 1822, spinster, overl. Assendelft 09.08.1873, d.v. Cornelis Wildeboer en Maartje Kuijn.
     MW tr. 1e Haarlem 15.12.1852 Jan Hoeksema, ook Hoekzema, geb. Ezinge 21.04.1822, werkman (1852), dagloner (1859), overl. Ezinge 25.08.1859, z.v. Albert Pieters Hoeksema, dagloner, en Maria Simons.

Uit het huwelijk Kars-van ’t Veer:

1.                   Trijntje Kars, geb. Assendelft 22.02.1868; volgt [9].

2.                   Jan Kars, geb. Assendelft ca. 1869/1870, pakhuisknecht, overl. Koog aan de Zaan 08.01.1959, tr. Zaandijk 30.10.1898 Guurtje Luttik, geb. Zaandijk ca. 1874, dienstbode (1898), overl. Koog aan de Zaan 29.04.1959, d.v. Willem Luttik en Trijntje de Wit.

3.                   Dirk Kars, geb. Assendelft xx.09.1871, overl. Assendelft 04.08.1872.

Uit het huwelijk Tel-van ’t Veer:

4.                   Hendrikje Tel, geb. Assendelft xx.11.1876. overl. Assendelft 22.12.1876.

5.                   Hendrika Tel, geb. Assendelft ca. 1878, dienstbode (1900), overl. Alkmaar 17.01.1950, tr. Zaandijk 30.08.1900 Simon Bergers, geb. Krommenie ca. 1875, smid (1900), los arbeider (1941), overl. Alkmaar 25.11.1941, z.v. Pieter Bergers en Trijntje van Hijningen.

6.                   Maartje Tel, geb. Assendelft ca. 1883, overl. Westzaan 02.10.1961, tr. 1e Zaandam 14.09.1905 Jacob Ketema, geb. Koog aan de Zaan ca. 1885, los werkman, overl. Koog aan de Zaan 31.07.1906, z.v. Dirk Ketema, los werkman, en Grietje van der Spek; tr. 2e Koog aan de Zaan 05.03.1910 Arie Brouwer, geb. Zaandam ca. 1887, ijzerwerker (1906), los werkman (1910), z.v. Jan Brouwer, houtwerker (1906), los werkman (1910), en Elisabeth Berk.
     AB tr. 1e Zaandam 15.08.1906 Jannetje Bont, geb. Zaandam 05.02.1889, overl. Zaandam 27.11.1909, d.v. Cornelis Bont, arbeider (1889), zakkendrukker (1906), en Aagje Schipper.

 

Noten: |a| ook overl.akte Assendelft 1916 no.58.

 


Bijlage B

 

[32*] Cornelis Koomen, geb. Assendelft ca. 1778/1779/1780, arbeider (1815), papiermaker (1823,1827), papiermakersknecht (1844), arbeider (mrt1848), overl. Assendelft 18.06.1848|f|, z.v. Engel Abrahams Koomen en Trijntje Bakker; tr. 2e Assendelft 18.11.1827 Aaltje Dik, geb. Wormer ca. 1788/1789, dienstbaar (1814), naaister (1827), overl. Assendelft 20.11.1849, d.v. Cornelis Louwe Dik en Trijntje Simonsdr van Vloed, ook Sijmens van Vloet; tr. 1e Assendelft 12.03.1815|e|

[33*] Guurtje Maks, geb. Krommenie ca. 1783/1784, overl. Assendelft 04.12.1823|d|, d.v. Cornelis Maks en Trijntje Cuijper; tr. 1e Assendelft 21.04.1811|h| Pieter Kat, geb. ca. 1789, overl. voor 1815, z.v. Klaas Kat en Willempje Ferwerda.

     AD tr. 1e Assendelft 31.07.1814 Willem van ’t Veer, geb. Assendelft ca. 1789, arbeider (1814), melkverkoper (1822), overl. Assendelft 24.07.1822, z.v. Jan van ’t Veer en Trijntje Sparboer, ook Sparreboer.

Uit het huwelijk Kat-Maks:

1.                   Willempje Kat, geb. Assendelft ca. 1812, dienstbaar (1836), overl. voor 1845, tr. Krommenie 08.05.1836 Simon Kuijper, geb. Krommenie ca. 1811, arbeider, overl. Krommenie 30.11.1868, z.v. Klaas Kuijper en Neeltje Rood.
     SK tr. 2e Krommenie 25.12.1845 Antje Eenhoorn, geb. Krommenie ca. 1818, dienstbaar (1845), overl. Krommenie 15.04.1864, d.v. Engel Eenhorrn en Neeltje de Jong.

Uit het huwelijk Koomen-Maks (vader ook Komen, moeder ook Max):

2.                   Cornelis Koomen, geb. Assendelft ca. 1819 [moeder Max]; volgt [16*].

3.                   Cornelis Koomen, geb. Assendelft 12.04.1818, molenaarsknecht, overl. Hoogeveen 20.04.1881|a|.

4.                   Jacob Koomen, geb. Assendelft ca. 1820, overl. Assendelft 05.05.1821|c|.

5.                   Trijntje Koomen, geb. Assendelft ca. 1823, overl. Zaandam 09.11.1910, tr. Assendelft 05.03.1848 Barend Overdijk, geb. Assendelft ca. 1822, arbeider, overl. Zaandam 25.03.1910, z.v. Pieter Overdijk en Jannetje Joon.

Uit het huwelijk Koomen-Dik:

6.                   Engeltje Koomen, geb. Assendelft ca. 1839, overl. Assendelft 02.04.1875, tr. Assendelft 19.07.1857|g| Dirk Sol, geb. Westzaan ca. 1830, schoenmaker, overl. Westzaan 09.07.1884, z.v. Jacob Sol en Lijsbeth Molenaar, ook Moolenaar.

 

Noten: |a| overl.akte Hoogeveen 1881 no.97 {persoonsverwisseling? met wie? waardoor?}; |c| overledene in akte Komen, aangifte door vader Koomen (overl.akte Assendelft 1821 no.17); |d| geen ouders vermeld (overl.akte Assendelft 1823 no.69); |e| bruidegom in akte Komen, tekent met Koomen (huw.akte Assendelft 1815 no.4); |f| moeder Trijntje Schoone, wedr Max (overl.akte Assendelft 1848 no.52); |g| moeder v/d bruid Dirk (huw.akte Assendelft 1857 no.23); |h| niet  beschikbaar bij FamilySearch, mei’23.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren