Christianus Wilhelmus Jozef van Koppen (1927-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Christianus Wilhelmus Jozef van Koppen, Chris, geb. Terneuzen 31.03.1927, ingenieur vliegtuigbouwkunde Delft 1950, hoogleraar Eindhoven (1971-1991), hoogleraar Delft (1973-), overl. Eindhoven 15.03.2014, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren) 20.03.2014.

 

[2] Christianus Joannes Antonius van Koppen, geb. Vrijenban 28.08.1900, leraar (1923), hoofd ener school (1941), hoofd r.k. ULO-school te Boskoop, overl. 1986, begr. Delft (RK Bpl. Iepenhof) 20.03.1986; tr. 2e Geertruida Margaretha van der Draaij, Gertruda, overl. 22.12.1984; tr. 1e Delft 21.12.1923|b|
[3] Elisabetha Johanna Josephina Sanders, geb. Delft 02.04.1903, overl. Delft 17.02.1974.
     GMvD tr. 1e Gouda 10.08.1927 Hendricus Fase, geb. Boskoop 19.07.1897, overl. Gouda 17.04.1948|a|, z.v. Nicolaas Fase en Johanna van Egmond.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon van Koppen.

2.                   Zoon van Koppen.

3.                   Christianus Wilhelmus Jozef van Koppen, geb. Terneuzen 31.03.1927; volgt [1].

4.                   Dochter van Koppen.

5.                   Zoon van Koppen.

6.                   Dochter van Koppen.

7.                   Zoon van Koppen.

8.                   Dochter van Koppen.

9.                   Zoon van Koppen.

10.               Zoon van Koppen.

11.               Zoon van Koppen.

12.               Zoon van Koppen.

13.               Franciscus Joannes Jozef van Koppen, geb. Delft xx.05.1941, overl. Delft 09.10.1941.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gouda 1948 no.24; |b| viering gouden huwelijksfeest 27.12.1972 (annonce collectie CBG).

 

[4] Christianus van Koppen, geb. Kethel en Spaland 26.01.1862, bouwman (1884,1912), veehouder (1917,1919), overl. Delft 25.08.1956; tr. 2e Delft 24.07.1925 Johanna Elisabeth Bexterman, geb. Schiedam 22.08.1873, overl. Delft 15.03.1957, d.v. Goverardus Bexterman en Johanna Elisabeth Apollonia Post; tr. 1e Hof van Delft 23.04.1884

[5] Apolonia Clasina van Paassen, geb. Hof van Delft 04.01.1864, overl. Delft 01.12.1924.

Uit dit huwelijk (moeder ook Apolonia Clazina):

1.                   Petronella Johanna Maria van Koppen, geb. Vrijenban 29.03.1885.

2.                   Wilhelmus Gijsberthus Johanna van Koppen, geb. Vrijenban 07.04.1888, magazijnmeester (1912), machinist aan een poldergemaal (1942), overl. Delft 24.03.1942|a|, tr. Delft 24.04.1912 Alida Maria Martina Huisman, geb. Hellevoetsluis 25.10.1888, overl. na 1942, d.v. Petrus Huisman en Cornelia Elisabeth Lamers.

3.                   Johanna Petronella Maria van Koppen, geb. Vrijenban 23.11.1889, tr. Vrijenban 22.01.1919 Cornelis Nugter, geb. Zaandam ca. 1890, tuinman, z.v. Jacob Nugter, landbouwer, en Antje Paaij.

4.                   Magdalena Johanna Maria van Koppen, geb. Vrijenban 10.12.1891, tr. 1e Vrijenban 18.07.1917 Gerardus Theodorus van Velzen, geb. Delft 11.04.1890, expediteur, overl. Delft 23.07.1924, z.v. Bernardus Marinus van Velzen, bouwman, en Johanna van der Stap; tr. 2e Delft 18.01.1933 Theodorus Anthonius Wubben, geb. Schipluiden 21.12.1886, machinist aan een stoomgemaal, z.v. Hermanus Hendrikus Wubben en Elizabeth Catharina Haring.
     TAW tr. 1e Schipluiden 26.10.1911 Aleida Willemse, geb. ’s-Gravenhage 25.03.1886, overl. Delft 03.12.1929, d.v. Nicolaas Willemse, loodgieter, en Johanna Merlein.

5.                   Johannes Cornelis Maria van Koppen, geb. Vrijenban 16.05.1894.

6.                   Casper Jozef Jacobus van Koppen, geb. Vrijenban 15.03.1897.

7.                   Johanna Clazina Maria van Koppen, geb. Vrijenban 10.06.1898, tr. Delft 05.05.1922 Arnoldis Jacobus van Schie, geb. Delft 15.02.1890, koopman, z.v. Wilhelmus Cornelius van Schie, melkverkoper, en Anna Tetteroo.

8.                   Christianus Joannes Antonius van Koppen, geb. Vrijenban 28.08.1900|b|; volgt [2].

9.                   Hendrikus Cornelis Maria van Koppen, geb. Vrijenban 26.04.1902, veehouder, overl. Delft 29.07.1966, tr. Nootdorp 22.04.1932 Lena Maria Veldhoven, geb. Nootdorp 13.06.1906, overl. Delft 22.06.1965, d.v. Wilhelmus Veldhoven, bouwman (1906), veehouder (1932), en Theodora Martina van Veen.

10.               Clazina Petronella Maria van Koppen, geb. Vrijenban 05.12.1903, tr. Delft 26.07.1929 Gerardus Petrus Martinus van Vliet, geb. Wateringen 22.11.1901, warmoezier, z.v. Adrianus Johannes van Vliet en Johanna Maria Franken.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1942 no.56; |b| moeder Apolonia Klazina.

 

[6] Johannes Hermanus Sanders, geb. Goor 26.05.1874, metselaar (1902,1923), aannemer (1930,1937), overl. Delft 02.03.1955, tr. Delft 28.05.1902

[7] Johanna Maria Catharina Nadorp, geb. Delft 20.08.1880, overl. Delft 23.06.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabetha Johanna Josephina Sanders, geb. Delft 02.04.1903; volgt [3].

2.                   Simon Andries Sanders, geb. Delft 28.02.1905, aannemer, tr. Delft 14.08.1930 Antonia Johanna Gijsberta Maria Merks, geb. Gouda ca. 1906, d.v. Paulus Antonius Merks, rijksopzichter, en Gijsberta Jacoba Geertruida van der Wal.

3.                   Anna Gerarda Maria Francisca Sanders, geb. Delft 10.10.1909.

4.                   Martinus Andreas Franciscus Marie Sanders, geb. Delft 11.02.1912, metselaar (1937), aannemer (1947), overl. Roodendaal en Nispen 04.11.1947|a|, tr. Delft 30.04.1937 Anna Maria Petronella Vredenbregt, geb. Hof van Delft 22.08.1915, d.v. Christianus Jacobus Vredenbregt, fabrieksarbeider, en Clasina Maria Windhorst.

5.                   Geertruida Elisabeth Maria Sanders, geb. Delft ca. 1917, tr. Delft 28.11.1941 Louis Herman van Schie, geb. Vlaardingen ca. 1909, z.v. Franciscus Gerardus van Schie en Apolonia Lena van Geest.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1947 no.601.

 

[8] Johannes van Koppen, geb. Voorburg 29.05.1827, bouwman (1862,1884), overl. Vrijenban 30.08.1903, tr. Vlaardinger-Ambacht 11.05.1860

[9] Petronella Stolk, geb. Zouteveen 24.11.1824, overl. Vrijenban 23.03.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christianus van Koppen, geb. Kethel en Spaland 26.01.1862|a|; volgt [4].

2.                   Maria van Koppen, geb. Kethel en Spaland 25.12.1863, overl. Vrijenban 15.09.1864.

3.                   Maria van Koppen, geb. Vrijenban 07.05.1865, overl. Vrijenban 05.09.1865.

4.                   Cornelia Geertruida van Koppen, geb. Vrijenban 03.06.1867, overl. Vrijenban 19.08.1867.

 

Noten: |a| moeder Pieternella (geb.akte Kethel en Spalnd 1862 no.8).

 

[10] Willem van Paassen, geb. De Lier 03.11.1832, bouwman, overl. Hof van Delft 01.04.1898, tr. Hof van Delft 27.04.1860

[11] Johanna de Vette, geb. Hof van Delft 09.04.1833, overl. Delft 14.04.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van Paassen, geb. Hof van Delft 10.04.1861, overl. Stompwijk 08.03.1902, tr. 1e Loosduinen 28.04.1891 Magdalena Maria van der Voort, geb. Loosduinen 23.05.1865, overl. Stompwijk 18.08.1893, d.v. Martinus van der Voort en Maria Verheul; tr. 2e Veur 17.05.1895 Maria Helena Hooijmans, geb. Veur 09.03.1867, overl. na 1902, d.v. Willem Hooijmans en Helena Dobbe.

2.                   Apolonia van Paassen, geb. Hof van Delft 21.05.1862, overl. Delft 24.03.1912|a|, tr. Hof van Delft 17.05.1882 Gijsbertus Josephus Aloisius van Marrewijk, geb. Monster 15.06.1853, tuinder, overl. Schipluiden 22.04.1934, z.v. Abraham Lambertus van Marrewijk, tuinder, en Cornelia Groenewegen.

3.                   Apolonia Clasina van Paassen, geb. Hof van Delft 04.01.1864; volgt [5].

4.                   Arnolda van Paassen, geb. Hof van Delft 20.08.1865, overl. Berkel en Ridenrijs 24.10.1953, tr. Hof van Delft 24.04.1889 Cornelis Abraham van Winden, geb. Hof van Delft 27.09.1859, bouwman, overl. Schipluiden 05.05.1943, z.v. Arij van Winden, bouwman, en Johanna Groenewegen.

5.                   Arnoldus Petrus van Paassen, geb. Hof van Delft 16.07.1867, landbouwer (102), veehouder (1948), overl. Delft 01.04.1948, tr. 1e Voorburg 30.04.1897 Johanna Margaretha Hooijmans, geb. Voorburg 04.03.1874, overl. Hof van Delft 24.06.1901, d.v. Jacobus Adrianus Hooijmans en Margaretha Maria Barbara van der Post; tr. 2e Hof van Delft 23.04.1902 Margretha Wilhelmina van der Voort, geb. Wateringen 04.10.1871, overl. Delft 21.04.1959, d.v. Petrus Nicolaas Jacobus van der Voort en Adriana Duindam.

6.                   Johannes Wilhelmus van Paassen, geb. Hof van Delft 19.09.1869, bouwman (1898), overl. Delft 11.03.1947, tr. 1e Naaldwijk 06.05.1899 Adriana Maria Groenewegen, geb. Naalswijk 10.07.1873, overl. Schipluiden 07.03.1936, d.v. Nicolaas Johannes Groenewegen en Catharina Kester; tr. 2e 04.07.1937 Margaretha Theodora Johanna van Kempen, geb. ’s-Gravenhage 08.01.1874, overl. na 1947.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hof van Delft 1912 no.14.

 

[12] Gerhardus Sanders, geb. Goor 18.12.1834, wever (1859,1869), metselaar (1874,1902), overl. Delft 28.08.1916, tr. Goor 21.01.1859

[13] Johanna Josephina Elizabetha Waanders, geb. Goor 24.12.1836, overl. Delft 02.08.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Willemina Sanders, geb. Goor 27.04.1860, overl. Goor 13.04.1870.

2.                   Anna Josephina Elisabetha Sanders, geb. Goor 17.10.1862, overl. Goor 27.11.1862.

3.                   Anna Sophia Sanders, geb. Goor 09.11.1864, overl. Goor 22.11.1864.

4.                   Gerhardus Albertus Sanders, geb. Goor 29.03.1869, metselaar (1892,1900), aannemer (1918), overl. Delft 17.09.1947, tr. 1e Breda 02.06.1892 Anna Helena Ahsman, geb. Delft 24.11.1871, overl. Hof van Delft 10.03.1899, d.v. Willem Bernardus Ahsman, smid, en Helena Middendorp; tr. 2e ’s-Gravenhage 14.02.1900 Anna Elisabeth de Heij, geb. Rijswijk 19.10.1861, overl. Delft 11.01.1945, d.v. Johannes de Heij, timmermansknecht (1861), timmerman (1900), en Elisabeth Rutte.

5.                   Johannes Hermanus Sanders, geb. Goor 26.05.1874; volgt [6].

6.                   Hermanus Johannes Sanders, geb. Delft 03.06.1881, overl. Delft 11.10.1886.

 

[14] Simon Nadorp, geb. Zuid-Waddinxveen 08.08.1841, borstelmaker (1871,1886), werkman (1888,1900), overl. Delft 26.11.1901, tr. Delft 10.05.1871

[15] Johanna Wilhelmina Maane, geb. Delft 08.07.1847, overl. Delft 02.01.1892|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Anna Anthonia Maria Nadorp, geb. Delft 26.08.1872, overl. Delft 17.07.1901, tr. Delft 09.05.1894 Johannes Wilhelmus Meelberg, geb. Delft 21.07.1872, goudsmid (1894,1906), overl. Delft 08.03.1906, z.v. Wilhelmus Franciscus Meelberg, stoker (1869,1894), ijzergieter (1896), en Geertruida Paulina van Ruth.
     JWM tr. 2e Delft 1906 Jacoba Maria Nadorp (1881-1960), jongere zuster van Margaretha Anna Anthonia Maria.

2.                   Andries Johannes Joseph Nadorp, geb. Delft 10.07.1874, meubelmaker (1896), meubelfabrikant (1913), overl. Delft 29.10.1953, tr. 1e Delft 06.05.1896 Cornelia Helena Maria Meelberg, geb. Delft 26.11.1869, overl. Delft 07.03.1912, d.v. Wilhelmus Franciscus Meelberg en Geertruida Paulina van Ruth; tr. 2e Delft 03.09.1913 Catharina Johanna van Oosten, geb. Delft 25.05.1875, overl. Delft 10.08.1949, d.v. Jacobus van Oosten, metselaar, en Anthonia Flissaard.

3.                   Martinus Andreas Joseph Nadorp, geb. Delft 13.03.1876, typograaf, overl. Delft 28.11.1941, tr. Delft 09.05.1900 Maria Catharina van Oosten, geb. Delft 10.05.1872, overl. Delft 19.08.1932, d.v. Jacobus van Oosten, metselaar, en Anthonia Flissaard.

4.                   Geertruida Elisabeth Maria Nadorp, geb. Delft 05.05.1877, overl. Delft 02.02.1941, tr. Hof van Delft 01.08.1906 Gerardus Johannes Leonardus Beukers, geb. Delft 23.04.1869, broodbakker, overl. Delft 10.04.1943, z.v. Johannes Leonardus Beukers, broodbakker, en Maria Elizabeth Wolterbeek.

5.                   Joseph Marie Nadorp, geb. Delft 24.12.1878, overl. Delft 08.07.1949, tr. Boxtel 18.01.1904 Maria Petronella de Visser, geb. Boxtel 11.03.1877, overl. Delft 09.02.1953, d.v. Petrus de Visser en Helena Bovendeert.

6.                   Johanna Maria Catharina Nadorp, geb. Delft 20.08.1880; volgt [7].

7.                   Johanna Maria Nadorp, geb. Delft 22.11.1881, overl. Delft 03.10.1960, tr. 1e Delft 17.01.1906 Johannes Wilhelmus Meelberg (1872-1906), z.v. Wilhelmus Franciscus Meelberg en Geertruida Paulina van Ruth; tr. 2e Delft 13.05.1908 Bernardus Wilhelmus Brehm, geb. Delft 07.07.1881, werkman, overl. na 1960, z.v. Hermanus Johannes Brehm, verver, en Maria Schenkels.
     JWM tr. 1e Delft 1894 Margaretha Anna Anthonia Maria Nadorp (1872-1901), oudere zuster van Johanna Maria.

8.                   Maria Catharina Nadorp, geb. Delft 30.08.1883, overl. Delft 10.03.1885.

9.                   Jacoba Maria Josephina Nadorp, geb. Delft 09.03.1885, overl. Delft 23.02.1958, begr. Delft (RK Kerkhof) 27.02.1958, tr. Hoorn 23.07.1909 Herman Petrus Jozef Bank, geb. Denekamp 09.04.1885, banketbakker, overl. Delft 19.03.1965, z.v. Willem Eduard Constantijn Bank, onderwijzer, en Femia Maria Wassink.

10.               Simon Anthonius Andreas Nadorp, geb. Delft 10.10.1886, winkelier in huishoudelijke artikelen (1915), winkelier (1925), overl. Delft 28.03.1925, tr. ’s-Gravenhage 10.11.1915 Hendrika Wilhelmina de Roo, geb. 07.01.1881, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1955, d.v. Nicolaas de Roo en Helena Pieternella van der Klugt.

11.               Aloijsius Marie Andries Joseph Nadorp, geb. Delft 03.03.1888, schoenmaker (1911,1927), hotelhouder (1949), overl. Delft 19.03.1949|a|, tr. 1e Delft 13.09.1911 Johanna Maria van Mourik, geb. Delft 27.04.1890, overl. Delft 12.12.1924, d.v. Johannes Hubertus van Mourik, geweermaker, en Maria Margaretha Rethans; tr. 2e Pijnacker 31.05.1927 Maria Wilhelmina Smit, geb. Pijnacker 31.03.1905, overl. na 1949, d.v. Gerardus Smit, arbeider (1905), tuinder (1927), en Margaretha de Vreede.

12.               Anthonius Martinus Franciscus Nadorp, geb. Delft 08.10.1889, lunchroomhouder (1919), makelaar (1957), overl. ’s-Gravenhage 24.03.1957, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 28.03.1957, tr. Delft 26.02.1919 Antonetta Johanna de Roo, geb. ’s-Gravenhage 11.02.1892, overl. na 1957, d.v. Nicolaas de Roo, smid, en Helena Pieternella van der Klugt.

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1949 no.259; |b| per abuis moeder overleden (overl.akte Delft 1892 no.12).

 

[16] Korstiaan van Koppen, geb. Schipluiden ca. 1794, bouwman (1849,1857), overl. Hof van Delft 07.08.1857, z.v. Johannes van Koppen en Johanna van Zijl; tr.

[17] Cornelia Ham, geb. Delft ca. 1787, bouwvrouw, overl. Kethel en Spaland 31.01.1861, d.v. Arij Ham en Dina Verders/Dijna Velders; tr. 1e Kethel en Spaland 12.05.1816|d| Andreas de Koning, ged. Kralingen (rk) 19.06.1787, z.v. Evert de Koning en Hendrika/Henderijna Dierse/Diertse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Koppen, geb. Voorburg 12.03.1821, bouwknecht, tr. Vrijenban 03.05.1849 Margaretha Huijsman, geb. Rotterdam 10.03.1819, d.v. Willem Huijsman, watermolenaar, en Cornelia van Velzen.

2.                   Adrianus van Koppen, geb. Voorburg 19.06.1822, koopman (1851), winkelier (1866), overl. Delft 10.06.1901, tr. 1e Rijswijk 13.11.1851 Marijtje Maat, geb. Sint Maartensregt 20.05.1819, dienstbode (1851), overl. Delft 31.12.1865|a|, d.v. Arij Maat en Antje van der Meer; tr. 2e Delft 16.05.1866 Geertruida Berkhout, geb. Kethel en Spaland 09.02.1835, overl. Delft 13.11.1895, d.v. Arij Berkhout en Magdalena van Leeuwen.

3.                   Johanna van Koppen, geb. Voorburg 03.11.1824, overl. Hof van Delft 28.08.1849.

4.                   Johannes van Koppen, geb. Voorburg 29.05.1827; volgt [8].

5.                   Dina van Koppen, geb. Voorburg 21.01.1829, overl. Schipluiden 20.12.1900, tr. Hof van Delft 19.09.1851 Jan Paalvast, geb. Maasland 05.04.1821, bouwknecht, overl. Hof van Delft 15.03.1918|b|, z.v. Pieter Paalvast, watermolenaar, en Catrina van Wingerden.

6.                   Maria van Koppen, geb. Voorburg 28.02.1831, tr. Vlaardinger-Ambacht 15.08.1860 Jacobus Schenkeveld, geb. Zouteveen 10.09.1837, overl. Delft 18.02.1886|c|, z.v. Jacobus Schenkeveld en Helena van der Goes.

 

Noten: |a| Maria, e.v. Arie, overledene geb. Schipluiden {waarin Sint Maartensregt in 1855 is opgegaan} (overl.akte Delft 1865 no.3); |b| wedr van Bernardina, overledene per abuis geb. Maassluis (overl.akte Hof van Delft 1918 no.14); |c| overledene geb. Vlaardinger-Ambacht {waarin Zouteveen in 1855 is opgegaan} (overl.akte Delft 1886 no.120); |d| akte niet beschikbaar op zoekakten.nl {apr’18}.

 

[18] Maarten Stolk, bouwman (1860), tr.

[19] Maria van Haastregt, Marijtje, geb. ca. 1787, bouwvrouw, overl. Zouteveen 07.03.1835, d.v. Cornelis Jasperszn van Haastregt en Pieternelletje Lunenburg.

Kind van Marijtje:

1.                   Leendert van Haastregt, geb. xx.07.1809, begr. Bleiswijk 04.09.1809.

Uit dit huwelijk (moeder van Haastregt / van Haastrecht):

2.                   Maria Stolk, geb. ca. 1811, overl. Zouteveen 05.10.1828.

3.                   Cornelis Stolk, geb. Vlaardingen 09.08.1812, overl. voor 1904, tr. Vlaardinger-Ambacht 01.05.1861 Trijntje van der Drift, geb. Hodenpijl 02.07.1824, overl. Maasland 21.11.1904, d.v. Hendrik van der Drift en Anna de Bruijn.

4.                   Pieternelletje Stolk, geb. ca. 1817, overl. Zouteveen 07.04.1819.

5.                   Hendrik Stolk, geb. Zouteveen 05.09.1818, tr. Schipluiden 18.04.1856 Maria Koene, geb. Ruiven 05.04.1827, d.v. Arij Koene en Adriana Sprinkhuizen.

6.                   Simon Stolk, geb. Zouteveen 22.10.1820.

7.                   Cornelis Stolk, geb. Zouteveen 08.11.1822, landbouwer, overl. Rosmalen 09.02.1892|b|.

8.                   Petronella Stolk, geb. Zouteveen 24.11.1824|a|; volgt [9].

9.                   Theodorus Stolk, geb. Zouteveen 17.09.1827.
= w.s. Dirk Stolk, geb. ca. 1827, overl. Zouteveen 06.06.1847.

 

Noten: |a| moeder van Haastregt bij geb. en huw., van Haastrecht bij overl.; ||b| overledene geb. Vlaardinger-Ambacht {waarin Zouteveen in 1855 is overgegaan} (overl.akte Rosmalen 1892 no.18).

 

[20] Cornelis van Paassen, geb. Schipluiden ca. 1799, bouwman (1841,1860), overl. Delft 26.04.1877|b||g|, z.v. Willem van Paassen, bouwman, en Elisabeth Olierook/Olierhoek/Holierhoek, bouwvrouw; tr. Hodenpijl 26.04.1832|h|

[21] Pleuntje Ammerlaan, geb. Hof van Delft ca. 1810, bouwvrouw, overl. Schipluiden 05.12.1861|a|, d.v. Jacob Klaasse Ammerlaan en Lena van Veldhoven.

Uit dit huwelijk (moeder ook Aplonia/Apolonia/Apollonia):

1.                   Willem van Paassen, geb. De Lier 03.11.1832; volgt [10].

2.                   Klazina van Paassen, geb. De Lier 12.02.1834, overl. Schipluiden 28.11.1914, tr. Hodenpijl 23.06.1854 Henricus van Adrichem, geb. Groeneveld 16.03.1824, overl. Schipluiden 23.05.1901|f|, z.v. Machiel van Adrichem en Hendrina Scholtes.

3.                   Willemina van Paassen, geb. De Lier 02.07.1835, overl. De Lier 20.03.1836.

4.                   Helena van Paassen, geb. De Lier 13.11.1836, overl. Hodenpijl 28.02.1847.

5.                   Willemina van Paassen, geb. De Lier 09.04.1838, overl. Schipluiden 13.02.1881|e|, tr. Voorschoten 11.11.1864 Leendert  Schenkeveld, Leonardus, geb. Maasland 20.03.1841, bouwknecht (1864), bouwman (1881), overl. Schipluiden 05.08.1931, z.v. Klaas Schenkeveld en Willemijntje van der Does.
     LS tr. 2e Schipluiden 14.11.1881 Barbara van Rijn, geb. Hodenpijl 29.10.1849, overl. Schipluiden 09.06.1921, d.v. Johannes van Rijn en Wilhelmina van der Drift.

6.                   Jacobus van Paassen, geb. Hof van Delft 13.03.1841, overl. Hof van Delft 27.08.1841.

7.                   Elisabeth van Paassen, geb. Hof van Delft 07.08.1842, overl. Hodenpijl 23.01.1846.

8.                   Jacoba van Paassen, geb. Hodenpijl 11.11.1844, overl. Naaldwijk 23.01.1922, tr. 1e Schipluiden 01.05.1867 Petrus Kleijweg, geb. Hof van Delft 03.02.1841, overl. Schipluiden 13.02.1874, z.v. Arij Kleijweg en Helena Verheul; tr. 2e Schipluiden 23.04.1877 Rut Zeestraten, geb. Bloemendaal 29.09.1845, overl. De Lier 18.01.1903, z.v. Jacob Zeestraten, landbouwer, en Johanna Lommerse.

9.                   Johannes van Paassen, geb. Hodenpijl 13.02.1847, bouwman (1872), veehouder (1879), overl. Hof van Delft 26.08.1912, tr. 1e Delft 01.05.1872|c| Matje/Magdalena Arkesteijn, geb. Schipluiden 05.05.1842, overl. Schipluiden 01.07.1878, d.v. Arend Arkesteijn, rentenier (1872), en Matje/Magdalena Overgaag; tr. 2e Hof van Delft 12.02.1879 Anna Maria Koop, geb. Hof van Delft 10.05.1851, overl. Schipluiden 04.01.1923, d.v. Joannes Hendricus Koop en Helena Willemina van der Klugt.

10.               Nicolaas van Paassen, geb. Hodenpijl 26.02.1848, bouwman (1877), overl. Schipluiden 13.07.1889, tr. Maasland 09.05.1879 Adriaantje Hofsteede, geb. Maasland 03.12.1853, overl. Schipluiden 28.03.1933, d.v. Adrianus Hofsteede en Maria van Adrichem.

11.               Wilhelmus Cornelis van Paassen, geb. Hodenpijl 16.02.1850, overl. Hodenpijl 18.02.1850.

12.               Elisabeth Maria van Paassen, geb. Hodenpijl 16.02.1850, overl. Hodenpijl 24.02.1850.

13.               Leonardus van Paassen, geb. Hodenpijl 30.03.1851, bouwman, overl. Schipluiden 29.05.1928, tr. Hof van Delft 25.04.1877|d| Hendrica van Winden, geb. Hof van Delft 23.07.1852, overl. Schipluiden 22.08.1901, d.v. Willem van Winden, bouwman, en Maria van Adrichem.

14.               Hendrik van Paassen, geb. Hodenpijl 31.05.1854, overl. Schipluiden 12.09.1861.

 

Noten: |a| Apolonia; |b| ook overl.akte Schipluiden 1877 no.11; |c| bruidegom geb. Schipluiden {waarin Hodenpijl in 1855 is opgegaan} (huw.akte Delft 1872 no.36); |d| bruidegom geb. Schipluiden {waarin Hodenpijl in 1855 is opgegaan} (huw.akte Delft 1877 no.2); |e| per abuis oud 41 jaar; |f| overledene geb. Hof van Delft {waarin Groeneveld  in 1855 is opgegaan} (overl.akte Schipluiden 1901 no.11); |g| moeder Olierhoek; |h| moeder v/d bruidegom Holierhoek.

 

[22] Arnoldus de Vette, ook Arend, geb. Kethel en Spaland ca. 1804/1805, bouwman (1832,1843), overl. Hof van Delft voor 1860, z.v. Arnoldus Thomasse de Vette en Jacoba Schenkeveld; tr. Vrijenban 01.03.1832|a|

[23] Pleuntje Kleijweg, ook Apolonia, geb. Schipluiden ca. 1803/1804, bouwvrouw (1863), overl. Hof van Delft 02.12.1886|b|, d.v. Pieter Kleijweg en Trijntje van Eijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna de Vette, geb. Hof van Delft 09.04.1833; volgt [11].

2.                   Jacoba de Vette, geb. Hof van Delft 09.04.1835, overl. Kethel en Spaland 20.12.1856|d|.

3.                   Catharina de Vette, geb. Hof van Delft 16.10.1836, dienstbode (1861), overl. Delft 12.09.1908|c|, tr. Vrijenban 26.04.1861 Joris Meijer, geb. Vlaardinger-Ambacht 29.07.1834, bouwman, overl. Delft 14.10.1923, z.v. Johannis Gerardus Jozef Meijer, bouwman, en Cornelia Ham.

4.                   Petronella de Vette, geb. Hof van Delft 27.01.1839, overl. Vrijenban 29.04.1902, tr. Hof van Delft 19.01.1881 Anthonij Johannes van Leeuwen, geb. Hof van Delft 16.04.1845, bouwman, overl. Delft 12.01.1918, z.v. Arij van Leeuwen, bouwman, en Theresia Geertruida Bellekom.
     AJvL tr. 1e Vrijenban 29.09.1875 Maria Barbara Romeijn, geb. Absregt 03.10.1849, overl. Vrijenban 13.11.1878, d.v. Joannes Leendert Romeijn en Jannetje van der Drift; tr. 3e Hillegom 08.08.1905 Neeltje Hoek, geb. Zevenhuizen 20.07.1842, overl. voor 1918, d.v. Mozes Hoek en Maria Anna Heezelaar.
     MBR tr. 1e Vrijenban 06.05.1871 Pieter van Mil, geb. Maasland 25.02.1848, overl. Vrijenban 10.06.1874, z.v. Cornelis van Mil en Petronella Koelewijn.
     NH tr. 1e Waddinxveen 12.04.1871 Jacobus Kors, geb. Bloemendaal (Broek) 25.12.1839, overl. Woubrugge 16.07.1895, z.v. Willem Kors en Maria Verbij; tr. 2e Hillegom 12.05.1896 Petrus Goemans, geb. Leimuiden 24.10.1837, bouwman (1865), bloembollenkweker (1896,1902), overl. Hillegom 19.05.1902, z.v. Anthoinie Goemans en Geertje Rotteveel.
     PG tr. 1e Noordwijkerhout 28.05.1865 Adriana van Haaster, geb. Sassenheim 28.10.1843, overl. Hillegom 09.12.1894, d.v. Jasper van Haaster, bouwman, en Apolonia Ruigrok.

5.                   Arendina de Vette, geb. Hof van Delft 11.03.1841, overl. Overschie 04.04.1929, tr. 1e Hof van Delft 29.04.1863 Jacobus Overgaag, geb. Hof van Delft 07.07.1830, bouwman, overl. Hof van Delft 16.12.1882, z.v. Jan Janszoon Overgaag, bouwman, en Geertruida Romein; tr. 2e Overschie 23.09.1885 Johannes Hendricus Noordermeer, geb. Delfshaven 26.07.1859, bouwknecht, overl. Overschie 18.01.1928, z.v. Willem Noordermeer, arbeider, en Jannetje van der Drift.

6.                   Arnoldus de Vette, geb. Hof van Delft 07.01.1843, overl. Delft 14.12.1927.

 

Noten: |a| de moeder v/d bruidegom ‘verklarende overeenkomstig het advies van den staatsraad van 30.03.1808{?} dat hoezeer er eenig verschil bestaat in de voornaam van wijlen haren man voorkomende in de ten dezen overlegde doop en doodextracten daarin echter dezelfde persoon, de vader van de bruidegom, bedoeld wordt, hetwelk door de na te noemen vier getuigen wordt bevestigd’ (huw.akte Vrijenban 1832 no.2); |b| Apolonia, vader Petrus, moeder Catharina (overl.akte Hof van Delft 1886 no.53); |c| per abuis geb. Kethel (overl.akte Delft 1908 no.439); |d| ook overl.akte Hof van Delft 1856 no.31b.

 

[24] Egbert Sanders, geb. Goor ca. 1797/1798/1799, wever (1821,1831), dagloner (1834), wever (1838), dagloner (1846,1859), overl. Goor 23.07.1862, z.v. Michiel Sanders en Janna van Lochem; tr. Goor 18.08.1821

[25] Mine Meulenkolk, geb. Rijssen ca. 1799/1801/1802, dienstmaagd (1821), overl. Goor 16.05.1854, d.v. Gerrit Meulenkolk, boerwerker, en Grada Boerman, boerwerkster.

Uit dit huwelijk (moeder ook Mina/Miena/Miene, moeder ook Molenkolk):

1.                   Maria Sanders, geb. Goor 13.11.1821, dienstmeid (1848), overl. Enschede 25.11.1887, tr. Goor 16.02.1848 Jan Hendrik Kolvoord, geb. Goor ca. 1810, wever, overl. Goor 27.02.1870, z.v. Jan Hendrik Kolvoord, wever, en Trientje Boswinkel.

2.                   Gerridina Johanna Sanders, geb. Goor 22.11.1823, overl. Goor 24.06.1900, tr. Goor 02.07.1851 Jacobus Henricus van Reeken, geb. Arnhem 23.08.1818, wever, overl. Goor 26.12.1879, z.v. Christiaan Jan van Reeken, kleermakersknecht, en Nanette Gibaut.

3.                   Johannes Sanders, geb. Goor 14.12.1825, wever, overl. Goor 21.02.1879, tr. Goor 17.02.1855 Johanna Christina Haverkate, geb. Goor 08.11.1829, overl. Goor 10.01.1901, d.v. Joannes Bernardus Haverkate, metselaar, en Engelina Konink.

4.                   Gerrit Sanders, geb. Goor 18.09.1828, grofsmidsknecht (1856), smid (1878), overl. Hengelo 13.04.1878, tr. Goor 16.08.1856 Johanna Sophia Scholten, geb. Goor 14.02.1832, naaister (1856), overl. Hengelo 18.12.1899, d.v. Johannes Scholten, timmerman, en Esselina Gardina Astleitner, vroedvrouw (1856).

5.                   Johanna Sanders, geb. Goor 20.11.1831, dienstmeid (1859), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.12.1870, tr. 1e Goor 30.05.1855 Hendrik Jan van Buuren, geb. Wierden 13.12.1833, molenaarsknecht (1855), bakker (1856), overl. Wierden 18.09.1856, z.v. Albert van Buuren, blauwverver, en Geertruit Geerlings; tr. 2e Enschede 09.05.1859 Albert Hindrik Wolf, geb. Veldhausen (Hannover)|b| ca. 1828, kantoorbediende (1857,1859), kastelein (1872), klerk (1874), overl. Enschede 23.09.1874, z.v. Herm Wolf en Hinderkien Leferink.
     AHW tr. 1e Hengelo 16.01.1857 Gerharda Jacomina Krabbenbos, geb. Hengelo ca. 1828, overl. Enschede 05.04.1858, d.v. Jan Krabbenbos, winkelier, en Anna Gesina ten Dam; tr. 3e Lonneker 31.05.1872 Maria Riedijk, geb. Herkingen 10.02.1841, overl. Rotterdam 23.02.1925, d.v. Cornelis Riedijk en Maria Jobse.
     MR tr. 2e Rotterdam 19.12.1877 Willem Nievendijk, geb. Vianen 20.12.1846, z.v. Willem Nievendijk en Maagje Bosch.

6.                   Gerhardus Sanders, geb. Goor 18.12.1834|a|; volgt [12].

7.                   Jan Hendrik Sanders, geb. Goor 10.07.1838, arbeider, overl. Goor 01.06.1907, tr. Goor 25.11.1886 Christina ter Ellen, geb. Oldenzaal ca. 1835, naaister (1854), overl. Goor 14.09.1907, d.v. Nicolaas ter Ellen, winkelier, en Geertruid Ekelhof.
     CtE tr. 1e Oldenzaal 06.11.1854 Antonij Nolte, geb. Goor 09.04.1833, smidsknecht (1854), gasfitter (1873), overl. Goor 19.02.1873, z.v. Johannes Hendrikus Nolte, koopman, winkelier, en Johanna Maria te Wierik.

8.                   Adolf Sanders, geb. Goor 24.02.1842, smid, tr. Hengelo 30.05.1873 Maria Bouwmeesters, geb. Haaksbergen ca. 1846, dienstmeid (1873), overl. Losser 05.01.1931, d.v. Joannes Bouwmeesters, landbouwer, en Willemina Onland.
     MB tr. 2e Hengelo 22.10.1880 Theodorus Kerkhof, geb. Avereest 10.01.1846, fabrieksarbeider, overl. Hengelo 10.06.1912, z.v. Franciscus Kerkhof, muziekmeester (1846), dansmeester (1880), en Elisabeth Holtwijk.
     TK tr. 1e Hengelo 10.09.1875 Geertruida Hamsink, geb. Borne 29.08.1853, overl. Hengelo 11.11.1875, d.v. Johannes Hamsink, wever, en Aleida Selderhuis.

9.                   Johan Sanders, geb. Goor 25.02.1846, overl. Goor 13.12.1849.

 

Noten: |a| moeder Mina Molenkolk (geb.akte Goor 1834 no.53); |b| Veldhausen, Samtgemeinde Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[26] Gerardus Waanders, geb. Goor ca. 1805/1806, timmerman, overl. Goor 26.09.1867, z.v. Nicolaas Waanders, timmerman, en Joanna ter Meerman; tr. Goor 29.10.1830

[27] Anna Gesina Aleida Leferinck, geb. Nordhorn (Koningrijk Hannover)|a| ca. 1801/1802, dienstmeid (1830), overl. Groot 05.07.1871|b|, d.v. Herman Leferinck, landbouwer, en Josephina Elisabeth Berning.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Goor 01.06.1831.

2.                   Johannes Carolus Waanders, geb. Goor 25.02.1833, overl. Goor 07.04.1833.

3.                   Johannes Carolus Waanders, geb. Goor 05.07.1834, schoenmaker, tr. Goor 07.02.1863 Fredrika Geertruida Meijer, geb. Vriezenveen 17.04.1832, d.v. Hendrik August Meijer, kantoorbediende, egn Garharda Harmsen.

4.                   Johanna Josephina Elizabetha Waanders, geb. Goor 24.12.1836; volgt [13].

5.                   Hermannus Gerhardus Waanders, geb. Goor 29.10.1839, timmerman (1865), architect (1907), overl. Delft 25.11.1907, tr. 1e Tiel 27.10.1865 Johanna Clara Koenen, geb. Tiel 19.12.1845, overl. Tiel 10.10.1872, d.v. Dirk Koenen, zevenmaker (1845), kastelein (1865), en Arnolda Hendriks; tr. 2e Rotterdam 15.01.1885 Maria Geertruida Catharina Snoeijen, geb. Rotterdam 06.05.1866, overl. Delft 21.06.1915, d.v. Johannes Snoeijen en Geertrui List.
     MGCS tr. 2e Hendrikus Franciscus Schaerlaeckens, geb. Rotterdam 05.10.1878, boekhandelaar, overl. ’s-Gravenhage 13.02.1955, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Barbara) 16.02.1955, z.v. Franciscus Schaerlaeckens en Johanna Fries.
     HFS tr. 2e ’s-Gravenhage 24.11.1915 Elisabeth Sparwer, geb. Nieuwer-Amstel 05.03.1881, overl. ’s-Gravenhage 07.11.1963, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Barbara) 12.11.1963, d.v. Johannes Cornelis Sparwer en Cornelia Gerarda Snelderwaard.

6.                   Johannes Hermannus Waanders, geb. Goor 02.07.1843, aannemer, overl. Tiel 15.04.1874|c|.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder Baning (overl.akte Goor 1871 no.50); |c| moeder Leefrink (overl.akte Tiel 1874 no.62).

 

[28] Martinus Nadorp, geb. Delft 17.12.1809, ged. Delft 17.12.1809, timmerman (1837), borstelmaker (1839,1871), overl. Delft 20.03.1882, d.v. Martinus Niedorp (1763-1838)|a| en Hendrina van Ekerschot (-1857); tr. Delft 31.05.1837

[29] Margaretha Anna Antonia Rodenrijs, geb. Delft 27.07.1803, ged. Delft 27.07.1803, naaister (1837), overl. Delft 14.06.1876, d.v. Simon Rodenrijs en Maria Clara van Eekeren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Nadorp, geb. Delft 22.04.1839, overl. Delft 13.04.1892.

2.                   Simon Nadorp, geb. Zuid-Waddinxveen 08.08.1841|b|; volgt [14].

3.                   Johannes Nadorp, geb. Noord-Waddinxveen 04.08.1845.

4.                   Johanna Nadorp, geb. xx.10.1845|c|, overl. Zuid-Waddinxveen 29.04.1849.

 

Noten: |a| ‘bevindende zich in de onmogelijkheid om zijne wil met betrekking tot dit huwelijk’ {zoon Martinus} te kunnen verklaren en tegenwoordig te zijn, blijkens overlegde acte en verklaring van twee geneeskundigen’ (huw.akte Delft 1837 no.61); |b| moeder Roodenrijs; |c| oud drie jaar en zes maanden (overl.akte Zuid-Waddinxveen 1849 no.11).

 

[30] Andries Maane, geb. Delft 23.09.1816, smidsknecht (1843), winkelier (1845,1854), arbeider (1857,1858), pakhuisknecht (1859), boterkopersbediende (1870), pakhuisbediende (1871), pakhuisknecht (1887), overl. Delft 30.03.1887|a|, z.v. Coenraad Maane, brandersknecht (1816), arbeider (1843), en Geertruij van den Akker; tr. Delft 10.05.1843

[31] Joanna van der Werf, geb. Overschie en Hogenban 07.04.1816, overl. Delft 09.04.1899, d.v. Willem van der Werf, arbeider, en Anna de Jong.

Uit dit huwelijk (moeder Johanna):

1.                   Geertruida Elizabeth Maane, geb. Delft 11.09.1845, overl. Delft 27.05.1917, tr. Delft 17.08.1870 Hendrik van Riel, geb. Delft 29.12.1832, kuiper, overl. Stompwijk 28.03.1919, z.v. Hendrik van Riel, leerlooiersknecht, en Maria Huiberdina van Krimpen.

2.                   Johanna Wilhelmina Maane, geb. Delft 08.07.1847; volgt [15].

3.                   Maria Catharina Maane, geb. Delft 21.02.1850, overl. Delft 12.04.1926.

4.                   Helena Wilhelmina  Maane, geb. Delft 06.07.1851, overl. Delft 03.03.1858.

5.                   Coenradus Wilhelmus Gerardus Maane, geb. Delft 03.08.1852, fourier bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1878), sergeant (1881), boekhouder, overl. Delft 16.01.1919, tr. ’s-Gravenhage 25.09.1878 Johanna Maria Catharina Sparenberg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1853, naaister (1878), overl. Delft 29.05.1922, d.v. Johan Adolph Sparenberg en Alida Johanna Sisselaar.

6.                   Wilhelmus Stephanus Maane, geb. Delft 11.09.1854, overl. Delft 05.03.1858.

7.                   Elisabeth Maane, geb. Delft 23.01.1857, overl. Delft 21.12.1857.

8.                   Andries Maane, geb. Delft 26.07.1859, overl. Stad (Curaçao) 02.10.1889|b|.

 

Noten: |a| Andreas; |b| Andreas.

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren