Willem Alfred Koumans (1927-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Willem Alfred Koumans, Wim, geb. Delft 16.08.1927, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1953, hoogleraar Eindhoven (1972-), overl. ’s-Gravenhage 20.04.2001.

 

[2] Robert Herman Cato Koumans, geb. Oengaran (Ambarawa, Res. Semarang) 11.05.1892, ingenieur elektrotechniek Delft, overl. Sachsenhausen 14.03.1942|d||e|, tr. Delft 18.08.1924
[3] Johanna Ida Stortenbeker, Jeanne, geb. Buitenzorg 06.05.1895, overl. Leidschendam 28.01.1983.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Koumans.

2.                   Willem Alfred Koumans, Wim, geb. Delft 16.08.1927|b|; volgt [1].

3.                   Zoon Koumans.

 

Noten: |b| Delftsche courant 18.08.1927; |d| ‘in Duitschland’ (Delftsche courant 21.03.1942); |e| overl.akte Delft 31.12.1946 no.815.

 

[4] Johannes Jacobus Koumans, geb. Delft 19.08.1859, student geneeskunde Leiden 26.09.1882, arts, officier van gezondheid N.-I. Leger (1888), idem 1e klasse (1898), RMWO, overl. Lochem 07.02.1951, crem. Velsen (Westerveld) 10.02.1951; tr. 2e Parijs 04.04.1898|c| Josephina Maria Sibilla Timmermans, geb. Roermond 20.12.1860, overl. ’s-Gravenhage 16.07.1942, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 20.07.1942, d.v. Joannes Hubertus Timmermans en Cornelia Smits; otr. 1e Utrecht 29.05.1888, tr. Utrecht 14.06.1888

[5] Catharina Jacoba Leeflang, Cato, geb. Haarlem 04.03.1860, overl. Palimanam (Cheribon) 27.09.1896|d| of Madjalengka (Cheribon) 28.09.1896|e|.

Uit het huwelijk Koumans-Leeflang:

1.                   Johan Cato Koumans, geb. Magelang (Res. Kedoe) 12.04.1889|a|, overl. na 1957, tr. Johanna Maria Bovelander, geb. ’s-Gravenhage 25.09.1886, diacones/verpleegster te ’s-Gravenhage bij Bronovo (1910), Gem. Ziekenhuis a/d Zuidwal (1913) en K. Emma H. (1915), overl. Delft 02.05.1957, d.v. Johannes Bovelander (1849-1937), kurkensnijder (1886), en Catharina Johanna Schipper.

2.                   Robert Herman Cato Koumans, geb. Oengaran (Ambarawa, Res. Semarang) 11.05.1892; volgt [2].

3.                   Otto Karel Cato Koumans, geb. Palimanan (Res. Cheribon) 18.07.1896|b|.

Uit het huwelijk Koumans-Timmermans:

4.                   Alfred Karel Jan Koumans, geb. ’s-Gravenhage 04.07.1899, student geneeskunde Leiden 01.07.1918, promotie Leiden 1926|h|, arts bij de Deli-Maatschappij (1927), overl. na 1972, tr. Bindjei (Sumatra’s Oostkust) 29.08.1927 Maria Margaretha Demter.

5.                   Madeline Marie Caroline Koumans, geb. Kajoe Tanam 10.12.1901, student letteren Leiden 23.09.1921, promotie Leiden 1930|f|, overl. Gouda 29.02.1944, crem. Velsen (Westerveld) 04.03.1944, otr. Maassluis/Gouda 18.02.1932, tr. 10.03.1932 Hendrik Peter Coenraad Michiel de Witt Wijnen, geb. Arnhem 17.03.1891|g|, student rechtsgeleerdheid Leiden 21.09.1910, mr., overl. Gouda 20.11.1947, z.v. Gijsbert Karel de Witt Wijnen, commies der posterijen, en Cornelia Johanna Cool.
     HPCMdWW tr. 2e tussen 1944 en 1947 Christine Louise Taylor, geb. Weltevreden 31.10.1903, overl. Zeist 20.04.1990, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 25.04.1990, d.v. Eduard George Taylor en Christine Louise van Bennekom.
     CLT tr. 1e voor 1937 Wilhelmus de Graaf, arts.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag 21.05.1889 & RA 1890 p.322; |b| Algemeen Handelsblad 22.08.1896 & RA 1897 p.348 (Kaumans); |c| Delftsche courant 05.04.1898 en Bataviaasch nieuwsblad 03.05.1898; |d| datum ontvangst bericht bij familie te Utrecht (annonce collectie CBG); |e| RA 1897 p.424 en 1898 p.423; |f| proefschrift: La Hollande et les Hollandias au XIXe siècle vus par les Français; |g| Wijnen (naam gewijzigd in De Witt Wijnen bij KB van 19.06.1902); |h| proefschrift: Over lymfocytenwaarden en lymfocytaire functies naar aanleiding der tropenlymfocytose.

 

[6] Johannes Pieter Isaac Cornelis Stortenbeker, geb. Batavia 19.12.1864, directeur-administrateur der Cultuur-Maatschappij ‘Soewarna’, overl. Rijswijk 10.03.1929, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 14.03.1929, tr. Buitenzorg (Batavia) 10.12.1892|a|

[7] Johanna Adriana Louise Verbeek, geb. Batavia 15.10.1871, overl. ’s-Gravenhage 05.04.1959, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 09.04.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem August Johan Stortenbeker, geb. Buitenzorg 20.09.1893, student rechtsgeleerdheid Leiden 31.10.1915, mr., advocaat en procureur, tr. ’s-Gravenhage 07.04.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 11.07.1933, ingeschr. ’s-Gravenhage 22.07.1933) Johanna Frederika Wilhelmina Middelbeek, geb. Rotterdam 08.06.1895, d.v. Johan Wilhelm Frederik Sara Middelbeek en Margaretha Elisabeth Eichholtz.

2.                   Johanna Ida Stortenbeker, geb. Buitenzorg 06.05.1895; volgt [3].

3.                   Gustafine Suzanna Stortenbeker, geb. Leumi Orok (Soekaboemi, Res. Preanger Regentschappen) 17.04.1900, tr. ’s-Gravenhage 28.12.1935 Gerard Hendrik Leonard de Wijs, geb. Amersfoort 26.01.1897, overl. Voorburg 06.02.1941, z.v. Hendrik Leonard de Wijs en Egberta Christina van der Mandele.
     GHLdW tr. 1e Voorburg 09.10.1919 (echtsch. voor 1937) Wilhelmina Agnita Versteegh, geb. Kampen 07.02.1897, d.v. Willem Arend Versteegh en Anna Sibilla Nienhuis Ruijs.
     WAV tr. 2e Eindhoven 03.06.1937 Willem Hendrik Tromp, geb. Haarlem 14.02.1885, z.v. Maurits Tromp en Alberdina Christina Hennij.
     WHT tr. 1e voor 1932 (echtsch. voor 1932) Johanna Wilhelmina Rasch, geb. Amsterdam 23.02.1886, overl. Hilversum 30.10.1953, d.v. Bernard Johan Robert Rasch en Aartje Willemina Jacoba van der Voort; tr. 2e Breda 19.05.1932 Hendrika Philippina Wurfbain, geb. Malang (NOI) 11.11.1908|c|, overl. Eindhoven 20.11.1936, d.v. Henri Marius Wurfbain en Wilhelmina Christina der Kinderen.

4.                   Louise Lucie Stortenbeker, geb. Malinggoet (Soekaboemi, Res. Preanger Regentschappen) 12.06.1903, violiste, tr. ’s-Gravenhage 12.01.1932|b| Jan Christiaan van de Velde, geb. Schiedam 05.02.1899, tandarts, z.v. Marinus van de Velde, waterbouwkundige, en Geertruij van de Buusse.
     JCvdV tr. 1e Bergen op Zoom 03.10.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 01.05.1929, ingeschr. Bergen op Zoom 06.06.1929) Bouwina Jantina Smid, geb. Roodeschool (Uithuizermeeden) 13.05.1897, tandarts, d.v. Berend Smid, opzichter-machinist, en Fenna Maarhuis.

 

Noten: |a| RA 1894 p.290; |b| van de Velde (huw.akte ’s-Gravenhage 1932 no.18); |c| RA 1910 dl.C p.81.

 

[8] Jacobus Koumans, geb. Delft 31.05.1825, ged. Delft 05.06.1825, timmerman, overl. Vrijenban 05.12.1914, tr. Delft 15.03.1854

[9] Maria Magdalena Herst, geb. Delft 28.03.1828, winkelierster (1854), overl. Delft 19.03.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Koumans, geb. Delft 27.12.1854, overl. Leiden 04.06.1936, begr. Oegstgeest (NH Bpl. Groene Kerkje) 08.06.1936, tr. Muntok (Res. Banka en Onderhorigheden) 04.04.1888|a| Jacoba Adriana Josephina van Vuuren, geb. Meester Cornelis 04.05.1860|b|, overl. Oegstgeest 16.06.1914, d.v. Jacobus van Vuuren en Maria Verbeek.

2.                   Petronella Maria Magdalena Koumans, geb. Delft 02.08.1857, overl. Delft 27.12.1928.

3.                   Johannes Jacobus Koumans, geb. Delft 19.08.1859; volgt [4].

4.                   Jacobus Koumans, geb. Delft 08.10.1861, overl. Delft 03.01.1863.

5.                   Jacobus Dirk Koumans, geb. Delft 20.11.1863, hoofdambtenaar der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, overl. Delft 01.09.1924, begr. Delft (Bpl. Jaffa) 04.09.1924.

6.                   Hendrik Willem Koumans, geb. Delft 17.03.1866, bouwkundig tekenaar, tr. Amsterdam 04.06.1913 Wilhelmina Fredrica Israël, geb. Rotterdam 21.09.1891, overl. Amsterdam 12.03.1918|b|, d.v. Jacob Alexander Israël, kleermaker, en Maria Cornelia Terschegget.

7.                   Elisabeth Catharina Koumans, geb. Delft 27.08.1869, overl. Delft 04.12.1871.

 

Noten: |a| RA 1889 p.273; |b| overl.akte Diemen 1918 no.8; |c| geb. Zuider- en Ooster-kwartier der Bataviasche Ommelanden (RA 1861 dl.C p.27).

 

[10] Aart Willem Leeflang, geb. Gouda 01.03.1815, cipier (1849), cipier in het Huis van Arrest en Provoosthuis (1850), concierge in het Huis van Arrest (1852,1856), directeur der gevangenis te Haarlem (1858,1860), directeur in de cellulaire gevangenis (1861), overl. Utrecht 08.01.1861, tr.

[11] Maria Cornelia Graf, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1821, winkelierster (1870,1891), manufacturierster (1892), overl. Utrecht 09.09.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Willem Leeflang, geb. Stad Almelo 28.02.1849, redacteur, overl. Utrecht 13.02.1891.

2.                   Willem Leeflang, geb. Haarlem 02.10.1850, kwekeling voor de pharmaceutische dienst, overl. Utrecht 03.04.1870.

3.                   Catharina Jacoba Leeflang, geb. Haarlem 24.01.1852, overl. Haarlem 08.10.1856.

4.                   François Leeflang, geb. Haarlem 11.05.1853, boekhouder, RON, overl. Utrecht 06.12.1920, begr. Utrecht (Eerste Alg.Bpl.) 10.12.1920, tr. Stad Almelo 29.09.1892 Elisabeth ten Dam, geb. Stad Almelo 08.12.1864, overl. Utrecht 20.04.1943, d.v. Karel ten Dam, schoenmaker, en Aleida Bokhove.

5.                   Cornelis Leeflang, geb. Haarlem 28.08.1854.

6.                   Maria Cornelia Leeflang, geb. Haarlem 20.09.1855, overl. Haarlem 26.04.1856.

7.                   Christiaan Leeflang, geb. Haarlem 21.12.1856, boekhouder, overl. Utrecht 21.01.1922, tr. Utrecht 15.09.1893 Margaretha van der Heide, geb. Leeuwarden 15.05.1861, overl. Utrecht 16.02.1940, d.v. Johan Wilhelm van der Heide, goud- en zilversmid, en Anna Catharina Klaasen.

8.                   Hendricus Arnoldus Leeflang, geb. Haarlem 08.01.1858.

9.                   Karel Jacob Leeflang, geb. Haarlem 11.02.1859, overl. Utrecht 01.04.1916, tr. Utrecht 07.12.1899 Karsina Waterberg, geb. Groningen 18.09.1859, overl. Rhenen 21.01.1930, d.v. Reinder Waterberg, scheepskapitein, en Hinderkien de Vries.

10.               Catharina Jacoba Leeflang, geb. Haarlem 04.03.1860; volgt [5].

 

[12] Willem Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage 19.10.1825|n|, student J. Leiden 31.08.1852, mr., promotie Leiden 27.06.1861|e|, benoemd Oost-Indisch ambtenaar (aug1861), directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, RNL, overl. Batavia 03.07.1905, tr. Batavia 18.03.1863|a|

[13] Ida Warnsinck, geb. Amsterdam 01.08.1839|m|, overl. Batavia 22.04.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Bernardus Pieter Hendrik Stortenbeker, geb. Batavia 28.12.1863, assistent-resident B.B. Java, overl. Tilburg 14.06.1926, tr. 1e Wonosobo (Kedoe) 04.09.1907|f| (echtsch. Wonosobo 09.05.1914|g|) Suzanne Esther Granpré Molière; tr. ’s-Gravenhage 23.07.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 07.06.1923) Susanna Johanna Hoevenaar, geb. ’s-Gravenhage 17.01.1883, overl. ’s-Gravenhage 22.10.1963|l|, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 25.10.1963, d.v. Jacobus Gerardus Hoevenaars, hoofdcommies aan het Departement van Financiën,  en Susanna Johanna Smit.
     SEGM tr. 2e Wonosobo 25.03.1915|h| Heinrich Franz Feichter, overl. Bandoeng 17.05.1919.
     HFF tr. 1e Semarang 11.06.1908 (echtsch. Wonosobo 18.05.1914) Catharina Wilhelmina van der Ven.
     CWvdV tr. 1e Semarang 05.11.1891 (echtsch. Semarang 14.03.1906) Johannes Willem Roem, overl. Soerabaja 09.02.1907.

     SJH tr. 1e ’s-Gravenhage 23.04.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 04.06.1914, ingeschr. ’s-Gravenhage 20.07.1914) Hendrik Johannes Cornelis Geurst, geb. ’s-Gravenhage 27.02.1882, tweede klerk aan de Gemeentewaterleiding (1909), ambtenaar bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters (1944), overl. ’s-Gravenhage 11.04.1944, z.v. Cornelis Johannes Geurst en Jannigje Klazina Verschoor.

2.                   Johannes Pieter Isaac Cornelis Stortenbeker, geb. Batavia 19.12.1864; volgt [6].

3.                   Henri Theodoor Stortenbeker, geb. Batavia 24.12.1865, overl. Batavia 26.10.1868.

4.                   Henriette Theodora Stortenbeker, geb. Batavia ca. 1867, overl. Blaricum 26.11.1929.

5.                   Dochter Stortenbeker, geb. Batavia 23.04.1868.
= w.s. Petronella Alida Stortenbeker, geb. Batavia ca. 1867, overl. Bloemendaal 14.05.1949, tr. voor 1904 Egbert Wesselius Scholten, geb. Stad Almelo 07.02.1869, OON, overl. Bloemendaal 02.07.1938, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 06.07.1938, z.v. Jan Scholten, fabrikant, en Wilhelmina Hendrika van Delden.

6.                   Ida Wilhelmina Stortenbeker, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 22.08.1870, overl. Aerdenhout 15.04.1931, tr. Meester Cornelis 08.12.1894|b| Herman Bruno Ament, overl. Vernez (gemeente Chatelard)|d| 03.11.1900|c|.

7.                   Johanna Maria Catharina Stortenbeker, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 22.08.1870.

8.                   Zoon Stortenbeker, geb. Batavia 18.09.1871.
= w.s. Geldoph Adriaan Stortenbeker, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 21.09.1871|o|.

9.                   Ludovica Adèle Maria Stortenbeker, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 29.10.1872, overl. na 1938, tr. Meester Cornelis (Batavia) 20.10.1896|k| Henri August van Erp, geb. Batavia ca. 1872, overl. ’s-Gravenhage 11.01.1938, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 14.01.1938, z.v. Willem Vitus van Erp en Anna Susanna Elisabeth van Swieten.

10.               Eduard Henri Theodoor Stortenbeker, geb. Batavia 15.05.1874, overl. Batavia 11.04(?).1918, tr. Bandoeng 10.12.1901 Henriette Theodora Warnsinck, geb. ’s-Gravenhage 10.10.1865, overl. ’s-Gravenhage 24.10.1940, d.v. Dirk Lodewijk Warnsinck en Elizabeth Zaalberg.
     HTW tr. 2e Haarlem 04.10.1923 Jakob Cornelis Niel, geb. Haarlem 20.03.1862, handelsagent, overl. Haarlem 15.05.1936, z.v. Cornelis van Niel en Maria de Boer.
     JCN tr. 1e Amersfoort 27.08.1885 Maria Suzanna Zwier, geb. Amersfoort 14.02.1859, overl. Haarlem 11.11.1922, d.v. Gerrit Hendrik Zwier en Gerarda van Esveld.

11.               Margaretha Jacoba Johanna Stortenbeker, geb. Batavia 16.06.1876, overl. Batavia 30.07.1877.

12.               Henri Theodoor Stortenbeker, geb. Batavia 10.09.1878, Javaplanter, overl. ’s-Gravenhage 23.08.1937, tr. Bandoeng 15.04.1903|i| Jeanette Helena Sophie Laura Hessels, Laura, geb. Karanganjer (Res. Bagelen) 29.08.1880, overl. Buitenzorg 26.05.1930|j|.

13.               Margaretha Jacoba Johanna Stortenbeker, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 20.05.1885, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1885.

 

Noten: |a| RA 1864 p.4; |b| RA 1896 p.286; |c| melding ingedeeld bij Cheribon (RA 1902 p.475); |d| Vernex, Le Châtelard, nu deel van Montreux, kanton Vaud, Zwitserland; |e| Phil. Theor. Mag. et Litt. Hum. Doctor, magna cum laude, proefschrift: Disputatio historico-antiquaria de conditione Siciliae, provinciae Romanae, Cajo Verre Praetore; |f| RA 1908 p.21; |g| RA 1915 p.156; |h| RA 1916 p.151; |i| RA 1904 p.9; |j| Jeannette Helene Sophia Laura, geb. Gombong; |k| RA 1898p.293; |l| wede WBPHS (annonce collectie CBG); |m| omschrijving foto collectie RKD; |n| omschrijving foto collectie RKD; |o| RA 1873 p.210.

 

[14] August François Verbeek, geb. Nijmegen 25.04.1845, overl. Riouw 31.01.1872, tr. Buitenzorg (Res. Batavia) 08.02.1868

[15] Wilhelmina Theodora van Motman, geb. Dramaga bij Buitenzorg 20.04.1847, overl. Delft 19.04.1927|b|, crem. Velsen (Westerveld)|c| 22.04.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adriana Louise Verbeek, geb. Batavia 15.10.1871|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| De locomotief 20.10.1871 (moeder W.F.); |b| ook overl.akte Rijswijk 1927 no.51; |c| Driehuizen (annonce collectie CBG).

 

[16] Petrus Arnoldus Koumans, geb. Crawinckel (Geleen) ca. 1793, smidsknecht (1816,1825), smid ‘aan ’s lands magazijnen’ (1829), overl. Delft 24.06.1844, z.v. Mathias Koumans en Maria Sophia Jenner; tr. Delft 25.09.1816

[17] Baartje Post, geb. Delft 28.10.1797, ged. Delft 29.10.1797, overl. Delft 28.01.1854, d.v. Jan Post, smid, en Elisabet van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Coumans, geb. Delft 23.04.1819|a|, overl. Delft 15.06.1819.

2.                   Johannes Coumans, geb. Delft 13.05.1821|b|, spekslager, overl. Delft 09.10.1870, tr. Delft 01.11.1854 Maria Cornelia van der Gaag, geb. Delft 10.01.1825, overl. Rotterdam 23.12.1891, d.v. Joseph van der Gaag, schuitenjager, en Carolina Wijzel.

3.                   Petrus Matthijs Koumans, geb. Delft 07.05.1823, overl. Delft 11.02.1832.

4.                   Jacobus Koumans, geb. Delft 31.05.1825; volgt [8].

5.                   Gerardus Koumans, geb. Delft 20.01.1829, overl. Delft 19.06.1829.

6.                   levenloze zoon, Delft 15.11.1829.

 

Noten: |a||b| Coumans.

 

[18] Johannes Jacobus Herst, geb. Rotterdam 15.09.1801, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 07.10.1801, ondermeester (1826,1836), overl. Delft 04.06.1838, z.v. Hendrik Herst en Elizabeth van Gameren; tr. Rotterdam 16.11.1825|a|

[19] Petronella Kuzelbos, geb. Rotterdam 02.03.1798, ged. Rotterdam 11.03.1798|d|, winkelierster (1854), overl. Delft 20.04.1868|c|, d.v. Jan Kueselbos en Maria van Lennigh.

Uit dit huwelijk (moeder Kuzelbos):

1.                   Hendrik Herst, geb. Delft 27.07.1826, overl. Delft 06.01.1829.

2.                   Maria Magdalena Herst, geb. Delft 28.03.1828|b|; volgt [9].

3.                   Johannes Jacobus Herst, geb. Delft 15.06.1830, ijzergieter, overl. Ermelo 03.09.1891, tr. Delft 12.08.1863 Dirkje Oosterloo, geb. De Lier 15.10.1837, overl. Delft 15.01.1911, d.v. Wouter Oosterloo en Trijntje Klapwijk.

4.                   Elizabeth Herst, geb. Delft 23.11.1832.

5.                   Pieter Herst, geb. Delft 01.09.1834, overl. na 1853.

6.                   Catharina Herst, geb. Delft 17.12.1836, overl. Delft 03.10.1908.

 

Noten: |a| bruid Piettje Kueselbos; |b| moeder Kuzelbos; |c| Petronella Kuselbosch; |d| Piettie Kuselbos.

 

[20] Jan Leeflang, geb. ca. 1783/1784, schippersknecht (1815), overl. Gouda 22.01.1830|a|, z.v. Aart Leeflang, schipper, en Johanna Kool; tr.

[21] Aagje Koorevaar, geb. ca. 1784/1785, naaister (1815), overl. Gouda 21.09.1844, d.v. Willem Koorevaar en Catharina Bruijnvis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Willem Leeflang, geb. Gouda 01.03.1815; volgt [10].

 

Noten: |a| volgens de aangevers ongehuwd (overl.akte Gouda 18309 no.36).

 

[22] Johan Graf, geb. Uitendorff (Zwitserland)|a| ca. 1792, meester-schoenmaker (bij het Derde Regiment Artillerie) (1848), overl. Delft 25.10.1877, z.v. David Graf en Magdalena Janni; tr.

[23] Catharina Trichard, overl. tussen 1848 en 1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Graf, geb. ’s-Hertogenbosch 29.08.1819, meester-schoenmaker (bij het Achtste Regiment Infanterie, in garnizoen te Groningen), overl. tussen 1874 en 1885, tr. Groningen 25.01.1848 Petronella Jacoba Trichard, geb. Saparoea (Amboina, NOI) ca. 1823, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1905, d.v. Joseph Trichard, eerste luitenant Nederlandsch Oost-Indisch Leger, en Maria Verstreepen.

2.                   Maria Cornelia Graf, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1821; volgt [11].

 

Noten: |a| w.s. Uetendorf, kanton Bern, Zwitserland.

 

[24] Willem Stortenbeker, geb. Dordrecht ca. 1798/1799, verwer (1819), huisschilder (1861,1873), overl. ’s-Gravenhage 22.12.1882, z.v. Arie Stortenbeker en Jannigje van Wetering; tr. ’s-Gravenhage 28.07.1819|a|

[25] Petronella Joanna Krauth, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798/1799, dienstbode (1819), overl. ’s-Gravenhage 29.12.1857, d.v. Johannes Adrianus Krauth en Maria Kwiethoven (ca.1761-1822).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage 03.12.1819, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1888, tr. voor 1854 Hendricus Coenraad Boekholt, overl. voor 1888.

2.                   Johannes Stortenbeker, geb. ca. 1821/1822, decoratieschilder/sieraadschilder (1865,1873), tr. ’s-Gravenhage 30.04.1873 Catharina Elisabeth Maria Otterbeek, geb. ca. 1830, d.v. Johannes Jacobus Otterbeek en Helena Christina Kuning.

3.                   Willem Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage 19.10.1825; volgt [12].

4.                   Pieter Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, kunstschilder, overl. ’s-Gravenhage 17.04.1898, tr. ’s-Gravenhage 15.09.1869 Ludovica Adela Maria Kierdorff, geb. Gent (België) ca. 1832, overl. ’s-Gravenhage 03.05.1872, d.v. Joannes Matheus Kierdorff, ambtenaar, en Adelaide Maria Joanna Catharina Eggermont.

5.                   Maria Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831, overl. ’s-Gravenhage 18.04.1898.

6.                   Izaäk Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, muziekmeester (1861,1867), toonkunstenaar (1873,1885), hofpianist van Zijne Majesteit de Koning (1889), overl. ’s-Gravenhage 02.04.1910, tr. ’s-Gravenhage 07.08.1861 Elisabeth Jacoba Bisschop, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, overl. tussen 1889 en 1910, d.v. Gerardus Bisschop, apotheker, en Johanna Catharina Meerburg.

7.                   Cornelis Samuel Stortenbeker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, decoratieschilder/kunstschilder, overl. ’s-Gravenhage 16.04.1885, tr. ’s-Gravenhage 10.05.1865 Maria Frederika Philippina Wieckert, geb. ’s-Gravenhage ca. 1841, overl. ’s-Gravenhage 12.09.1906, d.v. Frederik Wilhelm Wieckert, hofbediende, en Maria Octavie Francisca Schett.

 

Noten: |a| bruidegom Stortenbeeker (huw.akte ’s-Gravenhage 1819 no.164).

 

[26] Bernardus Warnsinck, geb. Amsterdam 13.04.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.05.1798, suikerraffinadeur (1826,1839), overl. ’s-Gravenhage 28.04.1851, z.v. Jan Willem Warnsinck en Hendrietta Theodora Ketjen; tr. Amsterdam 25.05.1826

[27] Alida Bennewitz, geb. Amsterdam 19.09.1807,  ged. Amsterdam (Evan.-Luth.) 11.10.1807, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1853, d.v. Dirk Lodewijk Bennewitz (ca.1764-1826), zilversmid, en Dorothea Korf (ca.1765-1842).

Uit dit huwelijk (‘acht kinderen nalatende’ (1851)):

1.                   Jan Willem Warnsinck, geb. Amsterdam 17.04.1827, overl. Amsterdam 26.11.1827.

2.                   Dirk Lodewijk Warnsinck, geb. Amsterdam 28.04.1828, commissionair in koloniale waren (1854,1862), rijksveearts (1881), overl. ’s-Gravenhage 16.04.1884, tr. ’s-Gravenhage 04.01.1854 Elisabeth Zaalberg, geb. Brussel ca. 1825/1826, overl. Amersfoort 30.04.1893, d.v. Pieter Zaalberg en Elisabeth de Winkel.

3.                   Henriëtta Theodora Warnsinck, geb. Amsterdam 20.09.1830, overl. Amsterdam 10.05.1831.

4.                   Hendrietta Theodora Warnsinck, geb. Amsterdam 30.12.1831, overl. ’s-Gravenhage 11.07.1909, tr. 1e Batavia 09.04.1856|a| Jan Constantijn Teengs, geb. ca. 1811, woont Batavia (1837), werkzaam bij de de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij, achtereenvolgens als adjunct-boekhouder (1840), boekhouder (1843), agent te Padang (1847), lid (1850) en president|b|, overl. Batavia 15.06.1859; tr. 2e ’s-Gravenhage 30.03.1870 Hendrik Pieter Looijen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1840, adjunct-commies bij het departement van Marine (1870), later hoofdambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1915, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud-Eik en Duinen) 22.01.1915, z.v. Johannes Looijen, griffier bij het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, en Maria de Swart.
     JCT tr. 1e voor 1847 Njo Njiem.

5.                   Dochter Warnsinck, geb. Amsterdam 13.05.1833.
= w.s. Dorothea Helena Maria Warnsinck, geb. ca. 1833, overl.
Steenderen 20.05.1925.

6.                   Dochter Warnsinck, overl. Amsterdam 13.06.1835.

7.                   Zoon Warnsinck, geb. Amsterdam 23.04.1838.

8.                   Ida Warnsinck, geb. Amsterdam 01.08.1839; volgt [13].

9.                   Zoon Warnsinck, geb. Amsterdam 12.10.1840.

10.                Zoon Warnsinck, geb. Amsterdam 26.01.1842.

 

Noten: |a| RA 1857 p.481; |b| annonce overlijden 1859 (collectie CBG); niet gevonden in RA 1859 en RA 1860.

 

[28] Martinus Verbeek, geb. Dordrecht ca. 1794, overl. Arnhem 16.01.1863, z.v. Martinus Verbeek en Catharina Petiet; tr. Haarlem 22.06.1826

[29] Annette Hillegonde Quirine Koole, geb. Zierikzee ca. 1803, schoolhouderesse (1826), kostschoolhouderesse (1853), overl. Nijmegen 22.01.1853, d.v. Jaques Koole, boekverkoper, en Josina van Meeren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Jacoba Verbeek, geb. Nijmegen 15.06.1829, hoofdonderwijzeres (1863), overl. Arnhem 26.01.1883, tr. Arnhem 06.08.1863 Jan Matthijs van Ellekom, geb. Nijmegen 22.12.1820, overl. Nijmegen 11.11.1892, z.v. Johannes van Ellekom, ontvanger van Overbetuwe (1820), en Anna Gijsbarta Smits.

2.                   August Verbeek, geb. Nijmegen 27.12.1834, overl. Nijmegen 22.03.1839.

3.                   François Verbeek, geb. Nijmegen 25.10.1836, overl. Nijmegen 24.01.1838.

4.                   August François Verbeek, geb. Nijmegen 07.05.1839, overl. Nijmegen 26.02.1844.

5.                   François August Verbeek, geb. Nijmegen 07.12.1840, overl. Nijmegen 12.12.1840.

6.                   François August Verbeek, geb. Nijmegen 29.11.1841, makelaar en metselaar, overl. Amsterdam 11.12.1915, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 14.12.1915, otr. ’s-Gravenhage 07.09.1871, tr. ’s-Gravenhage 20.09.1871 Anna Margaretha van Stockum, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845, overl. Amsterdam 04.05.1918, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.05.1918, d.v. Wilhelmus Petrus van Stockum (1810-1898), boekhandelaar, en Maria de Langen (ca.1815-1882).

7.                   August François Verbeek, geb. Nijmegen 25.04.1845; volgt [14].

 

[30] Jan Casimir Theodorus van Motman, geb. Batavia 08.10.1820|a|, overl. Buitenzorg 04.12.1865, tr. Batavia 02.04.1845

[31] Anna Louiza Quentin, overl. Buitenzorg 13.09.1855|b|.
– Stichting Van Motman Familie Archief: website

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Theodora van Motman, geb. Dramaga bij Buitenzorg 20.04.1847; volgt [15].

 

Noten: |a| J.C. Theodoor; |b| A. Louise.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren