Petrus Johannes Krens (1921-1977)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Petrus Johannes Krens, Piet, geb. Etten en Leur 20.01.1921, drs., secretaris van de hogeschool (1972-1986)|a||b|, OON 1985, overl. Eindhoven 29.07.1997, begr. Woensel  (Bpl. De Oude Toren) 02.08.1997, tr. Cornelia Paulina Maria Roels, Lia, geb. ca. 1924, overl. 01.03.2009, begr. Woensel (Bpl. De Oude Toren).

 

     “In memoriam – Op 29 juli is op 76-jarige leeftijd drs. P.J. Krens overleden. Piet Krens was van 1972 tot 1986 secretaris van de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven. Hij was met hart en ziel verbonden met de instelling. Zijn belangstelling toonde hij onder meer door zijn veelvuldige aanwezigheid bij academische zittingen en andere TH-manifestaties. Hij stond aan de wieg van het decentralisatieproces van de dienstverlening; hij was daar een vurig pleitbezorger van. Bij zijn afscheid als secretaris van de technische hogeschool in 1986 maakte Piet Krens melding van het feit dat hij in de ban was geraakt van een uitspraak van een Engelse vice-chancelor, die als volgt luidt: ‘No one ought to meddle with the universities, who does not know them well and love them well’. Bij degenen die Piet Krens van nabij hebben gevolgd in zijn werk en handelen, hoeft het geen verwondering te wekken dat hij juist door dit citaat zo gegrepen was. Integendeel, het was hem op het lijf geschreven. De vele collega’s en (oud) bestuursleden van de universiteit bij zijn uitvaartdienst waren evenzovele getuigen van de waardering voor de persoon Piet Krens. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en overige familieleden. – Harry Roumen, secretaris van de universiteit”|c|

 

Noten: |a| van 15 september 1972 tot 1 februari 1986; |b| Leer mij de secretaris kennen; Afscheidsrede 29.01.1986; |c| Cursor 40 (2), 28 augustus 1997, p.2.

 

[2] Johannes Cornelis Krens, geb. Etten en Leur 21.09.1896, veehandelaar (1920), overl. Etten 26.07.1964|d|, tr. Woensdrecht 19.05.1920 
[3] Julia van Oevelen, geb. Woensdrecht 04.01.1897, overl. Etten en Leur 30.06.1958.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Krens, geb. Etten en Leur 20.01.1921|a|; volgt [1].

2.                   Johannes Marinus Krens, geb. Etten en Leur 06.03.1922, overl. 31.01.2012, begr. Berkel-Enschot (RK Bpl. Berkel), tr. Cornelia Magdalena Maria Rijnen, geb. 28.06.1923, overl. 07.04.2015, begr. Berkel-Enschot (RK Bpl. Berkel).

3.                   dochter Krens.

4.                   dochter Krens.

5.                   zoon Krens.

 

Noten: |a| De grondwet: dagblad voor Westelijk Noord-Brabant 27.01.1921; |c| De grondwet 07.08.1923; |d| wedr Julia Maria.

 

[4] Johannes Krens, geb. Etten en Leur 24.03.1871, koopman (1895), veehandelaar (1906,1920), overl. Etten en Leur 08.04.1922; tr. 2e Breda 05.02.1906 Clementia Maria Sanders, geb. Oostende (België) 06.02.1866, d.v. Pieter Sanders en Maria Theresia Declercq; tr. 1e Etten en Leur 28.11.1895

[5] Maria Elisabeth Nooijens, geb. Etten en Leur 04.07.1870, overl. Etten en Leur 23.04.1905.

     CMS tr. 1e voor 1906 Joannes Franciscus  Struijff, overl. voor 1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Krens, geb. Etten en Leur 21.09.1896; volgt [2].

2.                   Marinus Petrus Krens, geb. Etten en Leur 29.04.1898, veehandelaar (1920), tr. Rucphen 19.10.1922 Maria Catharina Konings, geb. Rucphen 22.08.1900, d.v. Cornelis Johannes Konings en Dingena Tak.

3.                   Petrus Henricus Krens, geb. Etten en Leur 27.03.1899, overl. Etten en Leur 15.04.1899.

4.                   Adriana Cornelia Krens, geb. Etten en Leur 20.04.1900, tr. Etten en Leur 12.05.1920 Johannes Jacobus Arnouts, geb. Etten en Leur 22.05.1895, z.v. Matheus Arnouts en Geertruida Gobbens.

5.                   Cornelia Adriana Josepha Krens, geb. Etten en Leur 19.03.1902, overl. Etten en Leur 02.10.1902.

6.                   Adriana Johanna Elisabeth Krens, geb. Etten en Leur 01.08.1903, tr. Etten en Leur 21.05.1924 Jacobus Klijs, geb. Princenhage 09.01.1902, z.v. Petrus Klijs en Elisabeth van Steen.

7.                   Johanna Ignatia Maria Krens, geb. Etten en Leur 01.02.1905, tr. Etten en Leur 11.01.1928 Godefridus Adrianus Konings, geb. Rucphen 12.08.1899, z.v. Cornelis Johannes Konings en Dingena Tak.

 

[6] Petrus Johannes van Oevelen, geb. Woensdrecht 27.04.1857, landbouwer (1894,1897), overl. Woensdrecht 25.12.1906, tr. Woensdrecht 30.05.1894

[7] Adriana Catharina Verdult, geb. Woensdrecht 09.11.1864, overl. Woensdrecht 17.11.1923; tr. 2e Woensdrecht 01.06.1908 Jacobus de Dooij, geb. Woensdrecht 08.11.1878, landbouwer (1909,1923), overl. na 1923, z.v. Adriaan de Dooij, arbeider, en Elisabeth Huijps.

Uit het huwelijk van Oevelen-Verdult:

1.                   Adrianus van Oevelen, geb. ca. 1895, landbouwer (1920).

2.                   Maria Elisabeth van Oevelen, overl. Woensdrecht 15.03.1897.

3.                   Julia van Oevelen, geb. Woensdrecht 04.01.1897; volgt [3].

4.                   Adriana Cornelia van Oevelen, overl. Woensdrecht 10.01.1899.

5.                   Maria Helena van Oevelen, geb. Woensdrecht ca. 1899, tr. Woensdrecht 04.06.1925 Alphonsus Adrianus Heijmans, geb. Woensdrecht ca. 1901, z.v. Johannes Heijmans en Clemence Amelie Lambrechts.

6.                   Adriana Jacoba van Oevelen, overl. Woensdrecht 03.09.1900.

7.                   Melanie Helena van Oevelen, overl. Woensdrecht 25.09.1902.

8.                   Cornelia van Oevelen, overl. Woensdrecht 07.12.1903.

9.                   Adrianus van Oevelen, overl. Woensdrecht 31.03.1906.

Uit het huwelijk de Dooij-Verdult:

10.               Adrianus de Dooij, geb. Woensdrecht 22.05.1909, tr. Woensdrecht 07.11.1933 Elizabeth Jacoba Petronella Bastiaanse, geb. Wouw 03.08.1910, d.v. Jacobus Bastiaanse, arbeider, en Johanna Catharina Michielsen.

 

[8] Marijnus Krens, geb. Etten en Leur 11.04.1837, landbouwer (1865), herbergier (1877), koopman (1895), overl. Etten en Leur 23.07.1915; tr. 2e Rucphen 13.11.1877 Jacoba Oonincx, geb. Rucphen en Sprundel 23.01.1844, dienstmeid (1877), overl. Etten en Leur 19.01.1883, d.v. Simon Oonincx, bouwman, en Adriana Jacobs; tr. 1e Etten en Leur 31.01.1865

[9] Adriana Cornelia Jongmans, geb. Etten en Leur 24.12.1844, landbouwster (1865), overl. Etten en Leur 29.07.1872.

Uit het huwelijk Krens-Jongmans:

1.                   Petrus Krens, geb. Etten en Leur 19.06.1865, overl. Etten en Leur 03.02.1866.

2.                   Petrus Krens, geb. Etten en Leur 20.12.1866, overl. Etten en Leur 29.12.1866

3.                   Petrus Krens, geb. Etten en Leur 06.12.1867, overl. Etten en Leur 23.07.1882.

4.                   Anna Maria Krens, geb. Etten en Leur 29.11.1868, overl. Etten en Leur 26.09.1929, tr. Etten en Leur 02.11.1888 Adrianus van der Zanden, geb. Zundert 14.07.1858|b|, overl. Etten en Leur 13.01.1946, z.v. Adriaan van der Zanden en Grietje Verhoeven.

5.                   Joanna Elisabeth Krens, geb. Etten en Leur 06.02.1870, overl. Etten en Leur 04.04.1870.

6.                   Johannes Krens, geb. Etten en Leur 24.03.1871; volgt [4].

7.                   Elisabeth Krens, geb. Etten en Leur 28.05.1872, tr. Etten en Leur 20.01.1888|a| Joannes Gijsen, geb. Etten en Leur 23.08.1865, z.v. Adrianus Gijsen en Joanna Gommeren.

Uit het huwelijk Krens-Oonincx:

8.                   levenloze dochter, Etten en Leur 13.10.1880.

9.                   Adrianus Cornelis Krens, geb. Etten en Leur 10.02.1882.

10.               levenloze zoon, Etten en Leur 19.01.1883.

 

Noten: |a| bruid 15 jaar; |b| kind van Grietje, gewettigd bij huwelijk Zundert 04.11.1858.

 

[10] Jan Nooijens, geb. Etten en Leur 29.07.1830, metselaar (1895), overl. Etten en Leur 14.04.1897, tr. Etten en Leur 08.08.1867|a|

[11] Adriana Dielemans, geb. Etten en Leur 10.05.1840, overl. Etten en Leur 06.01.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Nooijens, geb. Etten en Leur 31.05.1868, metselaar (1895,1906), overl. Etten en Leur 21.04.1945, tr. Etten en Leur 07.09.1904 Cornelia van Caulil, geb. Etten en Leur 25.11.1873, overl. Etten en Leur 14.01.1952, d.v. Jan van Caulil en Johanna Broos.

2.                   Cornelis Henricus Nooijens, geb. Etten en Leur 21.04.1869, metselaar (1895,1906), overl. Etten en Leur 07.11.1938, tr. Etten en Leur 26.05.1898 Joanna Reijnen, geb. Etten en Leur 06.04.1869, d.v. Petrus Reijnen en Catharina van Nispen.

3.                   Maria Elisabeth Nooijens, geb. Etten en Leur 04.07.1870; volgt [5].

4.                   Hendrik Nooijens, geb. Etten en Leur 07.04.1872, overl. Etten en Leur 15.04.1872.

5.                   Elisabeth Nooijens, geb. Etten en Leur 13.05.1873, overl. Etten en Leur 14.12.1873.

6.                   levenloze dochter, Etten en Leur 03.06.1874.

7.                   Elisabeth Nooijens, geb. Etten en Leur 11.11.1875, overl. Etten en Leur 07.03.1877.

8.                   Hendrik Nooijens, geb. Etten en Leur 25.12.1877, overl. Etten en Leur 28.02.1879.

9.                   Elisabeth Nooijens, geb. Etten en Leur 01.03.1879, overl. Etten en Leur 23.06.1879.

10.               Johanna Nooijens, geb. Etten en Leur 06.02.1881, overl. Etten en Leur 22.01.1942, tr. Etten en Leur 01.09.1904 Johannes Ignatius Marie Robat, geb. Schiedam 26.07.1877, z.v. Willem Frans Hubert Robat en Geertruida van Ingen.

11.               Adrianus Henricus Nooijens, geb. Etten en Leur 12.02.1885, overl. Etten en Leur 19.11.1885.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij zoekakten.nl {mei’17}.

 

[12] Laureijssius van Oevelen, geb. Woensdrecht 03.03.1811, landbouwer (1855,1858), overl. Woensdrecht 03.05.1865|a|, tr. Wouw 31.10.1855

[13] Maria Elisabeth Doggen, geb. Bergen op Zoom 17.12.1817, overl. Woensdrecht 12.07.1898; tr. 2e Woensdrecht 02.03.1866 Cornelis Bastiaansen, geb. Rucphen, Sprundel en Vorenseinde, overl. Woensdrecht 07.02.1892, z.v. Dionisius Bastiaansen en Adriana Nelen.

Uit dit huwelijk (vader Laurentius):

1.                   Petrus Johannes van Oevelen, geb. Woensdrecht 27.04.1857; volgt [6].

2.                   Adriana Cornelia van Oevelen, geb. Woensdrecht, tr. Woensdrecht 09.05.1893 Adrianus de Jong, geb. Woensdrecht 05.11.1849, landbouwer (1894), overl. Woensdrecht 29.11.1927, z.v. Jacobus de Jong, landbouwer, en Adriana de Nijs.

 

Noten: |a| Laurentius, moeder Jozina Verduld.

 

[14] Marijnus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 14.12.1830, grutter (1863), koopman (1864,1870), winkelier (1871,1894), overl. Woensdrecht 08.02.1895, tr. Woensdrecht 18.11.1863

[15] Maria Elisabeth de Coster, geb. Woensdrecht 29.01.1837, overl. Woensdrecht 28.05.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Catharina Verdult, geb. Woensdrecht 09.11.1864; volgt [7].

2.                   Maria Elisabeth Verdult, geb. Woensdrecht 21.01.1866, tr. Woensdrecht 05.09.1893 Pieter Gerardus Veraart, geb. Oud- en Nieuw-Vossemeer, z.v. Anthonij Veraart en Johanna Buijsen.

3.                   Johannes Cornelis Verdult, geb. Woensdrecht 02.04.1867, onderwijzer (1894), tr. Nieuw-Vossemeer 11.11.1902 Pelagia Cornelia van Hooff, geb. Nieuw-Vossemeer, d.v. Willem van Hooff en Maria Johanna van Wambeke.

4.                   Petrus Gustaaf Maria Verdult, geb. Woensdrecht 24.06.1868, overl. Woensdrecht 12.01.1942, tr. Woensdrecht 30.05.1894 Jacoba Isabella Bril, geb. Woensdrecht 31.07.1872, overl. na 1942, d.v. Jacobus Bril, molenaar, en Maria Elisabeth de Jong.

5.                   Lucia Laurentia Verdult, geb. Woensdrecht 06.03.1870, overl. Woensdrecht 15.04.1871.

6.                   Franciscus Verdult, geb. Woensdrecht 19.04.1871, schoenmaker (1894), tr. Woensdrecht 19.06.1894 Helena Schuurwegen, geb. Woensdrecht, d.v. Johannes Schuurwegen en Maria Johanna Hoedelmans.

7.                   Benedictus Gustaaf Josephus Verdult, geb. Woensdrecht 21.12.1873, tr. 1e Woensdrecht 06.08.1901 Maria Elisabeth Adriaansen, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 10.08.1918, d.v. Antonius Adriaansen en Maria Catharina de Jong; tr. 2e Woensdrecht 12.05.1925 Johanna Cornelia Suijkerbuijk, geb. Woensdrecht ca. 1879, overl. Woensdrecht 23.05.1927, d.v. Adrianus Suijkerbuijk en Elisabeth de Jong.
     JCS tr. 1e Woensdrecht 12.11.1902 Petrus Borghstijn, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 22.05.1918, z.v. George Pieter Pel Borghstijn en Johanna Cornelia Koolen.

8.                   Adriana Lauwerentia Verdult, geb. Woensdrecht 06.02.1875.

9.                   Sophia Catharina Verduld, geb. Woensdrecht 16.01.1881|a|, overl. Woensdrecht 28.02.1881.

10.               Sophia Maria Verduld, geb. Woensdrecht 12.04.1885|b|, overl. Etten en Leur 27.04.1911.

 

Noten: |a| vader per abuis Verduld (geb.akte Woensdrecht 1881 no.5); |b| vader per abuis Verduld (geb.akte Woensdrecht 1885 no.21).

 

[16] Joannes Krens, ged. Etten en Leur 09.06.1805, voerman (1834), landbouwer (1865), voerman (1877), overl. Etten en Leur 21.04.1904, z.v. Antonius Krens (-1820) en Jacoba Pertijs (-1807); tr. Etten en Leur 26.10.1834|a|

[17] Maria Pertijs, ged. Etten en Leur 04.01.1805, landbouwster (1834,1865), overl. Etten en Leur 07.05.1865, d.v. Marinus Pertijs (-1828) en Cornelia Huijbregts, landbouwster (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonij Krens, geb. Etten en Leur 16.09.1835, overl. Etten en Leur 17.09.1895, tr. Etten en Leur 07.11.1861 Cornelia van der Heijden, geb. Etten en Leur 21.05.1823, overl. Etten en Leur 13.11.1889, d.v. Johannes van der Heijden en Adriana Maria van den Broek.

2.                   Marijnus Krens, geb. Etten en Leur 11.04.1837; volgt [8].

3.                   Jacoba Krens, geb. Etten en Leur 22.06.1838, overl. Etten en Leur 12.06.1924.

4.                   Adrianus Krens, geb. Etten en Leur 26.10.1839, overl. Etten en Leur 02.06.1851.

5.                   Petrus Krens, geb. Etten en Leur 13.04.1842, landbouwer (1895), overl. Etten en Leur 27.01.1928.

6.                   Josephus Cornelis Krens, geb. Etten en Leur 20.07.1845, winkelier (1895), overl. Etten en Leur 02.10.1921, tr. Etten en Leur 13.05.1879 Willemijna Bruijns, geb. Etten en Leur 18.07.1841, overl. Etten en Leur 11.12.1901, d.v. Simon Bruijns en Cornelia Timmermans.

7.                   Adriana Cornelia Krens, geb. Etten en Leur 20.12.1847, overl. Oud- en Nieuw-Gastel 20.04.1926, tr. Etten en Leur 30.10.1876 Petrus Jacobus van Ierssel, geb. Etten en Leur 15.08.1840, overl. Oud- en Nieuw-Gastel 21.05.1918, z.v. Josephus van Ierssel en Joanna Cornelia Luijkx.

 

Noten: |a| vier grootouders v/d bruidegom vermeld (huw.akte Etten en Leur 1834 no.37).

 

[18] Pieter Jongmans, geb. Hoeven 14.12.1812, vrachtrijder (1839), overl. Etten en Leur 29.01.1859, z.v. Marijn Jongmans (-1813), ‘cultivateur’ (1812), en Adriana Schrauwen, tapster (1839); tr. Etten en Leur 27.01.1839

[19] Elisabeth Haast, geb. Etten en Leur 20.07.1814, ‘mutsewaschter’ (1839), landbouwster (1865), overl. Etten en Leur 09.12.1869, d.v. Jan Haast (-1827) en Cornelia Couwlaars, ‘mutsewaschter’ (1839).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijn Jongmans, geb. Etten en Leur 04.05.1839, overl. Tilburg 25.07.1914, tr. Etten en Leur 20.02.1868 Anna Catharina Gijsen, geb. Etten en Leur 09.10.1833, overl. Dongen 26.12.1894, d.v. Antonie Gijsen en Anna Cornelia Marijnissen.

2.                   Johannes Jongmans, geb. Etten en Leur 07.04.1840, overl. Etten en Leur 09.04.1840.

3.                   Johannes Jongmans, geb. Etten en Leur 14.10.1842, overl. Etten en Leur 28.10.1907, tr. Rucphen 09.11.1874 Catharina Zagers, geb. Rucphen ca. 1845, overl. Etten en Leur 23.06.1914, d.v. Egidius Zagers en Dingena de Rooij.

4.                   Adrianus Jongmans, geb. Etten en Leur 24.10.1843, overl. Etten en Leur 16.12.1843.

5.                   Adriana Cornelia Jongmans, geb. Etten en Leur 24.12.1844; volgt [9].

6.                   Pieter Jongmans, geb. Etten en Leur 27.02.1846, overl. Etten en Leur 14.07.1846.

7.                   Maria Jongmans, geb. Etten en Leur 09.04.1849, overl. Boxtel 27.05.1919, tr. Etten en Leur 23.07.1874 Johannes Baptist van Ballaert, geb. Rucphen, Sprundel en Vorenseinde ca. 1849, overl. Boxtel 19.03.1919, z.v. Louis Baptist van Ballaert en Maria Cornelia van Ham.

8.                   Pieter Jongmans, geb. Etten en Leur 13.10.1852, overl. Etten en Leur 02.12.1852.

9.                   Joanna Jongmans, geb. Etten en Leur 22.03.1856, overl. Etten en Leur 28.03.1943, tr. Etten en Leur 13.09.1875 Gijsbert Hendrik Hoffmans, geb. Waalwijk 23.04.1848, overl. Etten en Leur 29.09.1890, z.v. Ludovicus Wilhelmus Cornelis Hoffmans en Antonetta Louisa Drossaers.

 

[20] Petrus Nooijens, geb. Etten en Leur ca. 1797, metselaar (1823), overl. Etten en Leur 02.06.1866, z.v. Hendrik Pieterse Nooijens (-1811) en Elisabeth Laurense Matthijsen; tr. Etten en Leur 04.05.1823|c|

[21] Maria Elisabetha Deckers, geb. Etten en Leur ca. 1794, dienstmeid (1823), overl. Etten en Leur 25.11.1871|b|, d.v. Cornelis Pieterse Deckers (-1818) en Catharina Pieterse Smeijers (-1819).

Uit dit huwelijk (moeder ook Maria Elisabeth, ook Dekkers):

1.                   Hendrik Nooijens, geb. Etten en Leur 10.02.1824, overl. Etten en Leur 02.05.1912, tr. Etten en Leur 15.05.1863 Adriana Catharina Gagelmans, ged. Roosendaal (rk) 09.11.1811, overl. Etten en Leur 08.02.1900, d.v. Adriaan Gagelmans en Anna Mertens.

2.                   Cornelis Nooijens, geb. Etten en Leur 06.11.1825, overl. Etten en Leur 27.06.1895, tr. Etten en Leur 05.11.1857 Adriana van de Riet, geb. Etten en Leur 03.11.1827, overl. Etten en Leur 18.10.1906, d.v. Cornelis van de Riet en Henrica Vissenberg.

3.                   Bernardus Nooijens, geb. Etten en Leur 03.05.1828, overl. Etten en Leur 26.03.1833.

4.                   Jan Nooijens, geb. Etten en Leur 29.07.1830|a|; volgt [10].

5.                   Maria Catharina Nooijens, geb. Etten en Leur 12.11.1833, overl. Etten en Leur 02.07.1834.

 

Noten: |a| moeder Maria Elisabeth Dekkers; |b| Dekkers; |c| vier grootouders v/d bruid vermeld (huw.akte Etten en Leur 1823 no.10).

 

[22] Cornelius Dielemans, geb. Etten en Leur ca. 1803, landbouwer (1837), overl. Etten en Leur 09.10.1878, z.v. Henricus Bartholomeus Dielemans (-1822) en Joanna van Haperen, landbouwster (1837); tr. Etten en Leur 28.05.1837|f|

[23] Maria van den Bimpt, ged. Etten en Leur 10.01.1803, landbouwster (1837), overl. Etten en Leur 06.11.1856, d.v. Antonius van den Bimpt (-1827) en Anna Catharina Bartels (-1812).

     MvdB tr 1e Etten en Leur 09.04.1826|c| Adrianus Bruijns, Adriaan, geb. Etten en Leur ca. 1792, overl. Etten en Leur 07.04.1836|d|, z.v. Joannes Cornelisse Bruijns en Joanna Cornelisse Caem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Dielemans, geb. Etten en Leur 14.02.1838, overl. Etten en Leur 26.12.1879, tr. Etten en Leur 29.07.1873 Petronella Bartels, geb. Etten en Leur 20.09.1835, d.v. Joannes Bartels en Cornelia Aerts.

2.                   Adriana Dielemans, geb. Etten en Leur 10.05.1840|a|; volgt [11].

3.                   Johanna Dielemans, geb. Etten en Leur 25.07.1843|e|, overl. Etten en Leur 14.04.1907, tr. Etten en Leur 29.07.1873 Marijn Huijbregts, geb. Etten en Leur 19.11.1842, overl. Etten en Leur 01.04.1910, z.v. Marijn Huijbregts en Maria Swanen

4.                   Adriaan Dielemans, geb. Etten en Leur 11.02.1846|b|, overl. Etten en Leur 29.08.1904, tr. Etten en Leur 25.05.1875 Anna Maria Huijbrechts, geb. Etten en Leur 03.01.1850, overl. Etten en Leur 02.12.1911, d.v. Martinus Huijbrechts en Maria Swaanen.

 

Noten: |a||b| vader Cornelis, moeder van den Beemt; |c| bruid van den Bemd; |d| e.v. van den Bemt; |e| moeder van den Bemt; |f| twee grootvaders v/d bruid vermeld (huw.akte Etten en Leur 1837 no.20).

 

[24] Petrus van Oevelen, geb. ca. 1785, ‘journalier’ (1811), overl. Woensdrecht 12.09.1846, z.v. Adrianus van Oevelen en Adriana Vergouts; tr.

[25] Francina Verdult, geb. Bergen op Zoom ca. 1774, landbouwster (1855), overl. Woensdrecht 03.03.1858|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laureijssius van Oevelen, geb. Woensdrecht 03.03.1811|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| vader in akte Pierre, tekent met Pieter (geb.akte Woensdrecht 1811 no.3); |b| Jozina, geen ouders vermeld, aangifte door zoon Laurentius (overl.akte Woensdracht 1858 no.12).

 

[26] Joannes Franciscus Doggen, ook Johannes Francus, ged. Bergen op Zoom 06.06.1791, bouwman (1817), hovenier (1820,1822), herbergier (1836,1855), overl. Wouw 26.11.1872, d.v. Adrianus Doggen en Maria van der Mast; tr. 2e Bergen op Zoom 05.08.1819 Dionisia van den Berg, ook van den Bergh, ged. Wouw (rk) 21.02.1795, herbergierster (1836), overl. Wouw 18.05.1864, d.v. Antonius van den Berg en Cornelia van der Lee; tr. 1e Bergen op Zoom 14.01.1817

[27] Magdalena Melsen, geb. Zuidgeest ca. 1784, overl. Bergen op Zoom 27.04.1819, d.v. Petrus Johannes Melsen en Maria Nuijts.

Uit het huwelijk Doggen-Melsen (moeder Helena):

1.                   Petrus Johannes Doggen, geb. Bergen op Zoom 17.12.1817, timmerman (1894), overl. Bergen op Zoom 15.01.1897, tr. Bergen op Zoom 03.11.1842 Anna Catharina Willemen, geb. Bergen op Zoom, d.v. Dionisius Willemen en Helena van Gansen.

2.                   Maria Elisabeth Doggen, geb. Bergen op Zoom 17.12.1817; volgt [13].

Uit het huwelijk Doggen-van den Berg:

3.                   Adriana Doggen, geb. Bergen op Zoom 15.09.1820, overl. Wouw 30.01.1891.

4.                   Josephus Doggen, geb. Bergen op Zoom 30.09.1822, overl. Bergen op Zoom 17.09.1897, tr. Wouw 11.02.1879 Helena Raaijmakers, geb. Wouw ca. 1828, overl. Wouw 31.05.1882, d.v. Joost Raaijmakers en Adriana van Eekelen.

5.                   Leonardus Doggen, geb. Wouw 28.04.1826, overl. Bergen op Zoom 01.12.1896, tr. 1e Bergen op Zoom 03.05.1855 Petronella Groffen, geb. Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 05.05.1856, d.v. Willem Groffen en Cornelia Jansen; tr. 2e Huijbergen 02.12.1856 Anna Catharina van Mechelen, geb. Kalmthout (België) 23.02.1825, overl. Bergen op Zoom 28.09.1863, d.v. Petrus van Mechelen en Maria Catharina van Thillo; tr. 3e Ossendrecht 27.04.1864 Catharina Jacoba Schroeijers, geb. Ossendrecht 04.08.1824, overl. Bergen op Zoom 23.08.1884, d.v. Martinus Schroeijers, zadelmaker, en Maria Josepha Bril.

6.                   Maria Cornelia Doggen, geb. Wouw 15.09.1836, tr. Wouw 31.05.1859 Petrus Antonius Sprangers, geb. Roosendaal 16.03.1836, z.v. Josephus Sprangers, molenaar, en Anna Huijps.

 

[28] Marinus Verdult, geb. Bergen op Zoom ca. 1806, bouwknecht (1829), arbeider (1830), grutter (1863), overl. Nieuw-Vossemeer 15.10.1875, z.v. Marinus Verdult en Johanna Koppers; tr. Nieuw-Vossemeer 01.05.1829

[29] Adriana Jasperse, geb. Nieuw-Vossemeer ca. 1804, dienstmeid (1829), overl. Nieuw-Vossemeer 10.07.1874|b|, d.v. Marijnus Jasperse en Cornelia van Meel, arbeidster (1829).

Uit dit huwelijk (vader veelal Marijn, moeder veelal Jaspers ):

1.                   Cornelia Verdult, geb. Nieuw-Vossermeer 10.11.1829 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 25.06.1901, tr. Nieuw-Vossemeer 04.01.1856 Jan Suijkerbuijk, geb. Steenbergen en Kruisland, z.v. Adriaan Suijkerbuijk en Cornelia de Baat.

2.                   Marijnus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 14.12.1830|a|; volgt [14].

3.                   Johanna Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 28.01.1833 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 13.11.1919, tr. Nieuw-Vossemeer 26.04.1861 Kornelis Bedaf, geb. Nieuw-Vossemeer, overl. Nieuw-Vossemeer 16.05.1912, z.v. Johannes Bedaf en Anna Maria de Bruijn.

4.                   Maria Catharina Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 25.11.1834 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 28.05.1906, tr. Nieuw-Vossemeer 26.04.1876 Hendrik van Beers, geb. Steenbergen en Kruisland, overl. Nieuw-Vossemeer 19.07.1909, z.v. Jan van Beirs en Cornelia Verbogt.

5.                   Johannes Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 09.11.1836 (akte), tr. Steenbergen 06.02.1863 Adriana Pitoor, geb. Steenbergen ca. 1835, d.v. Jacobus Pitoor en Catharina Lodiers.

6.                   Dingena Carolina Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 28.11.1837 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 27.02.1838.

7.                   Jacobus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 16.09.1839 (akte).

8.                   Dingena Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 28.03.1841 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 14.06.1841.

9.                   Franciscus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 31.10.1842 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 15.11.1842.

10.               Franciscus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 16.12.1843 (akte), tr. Steenbergen 08.01.1870 Anna Cornelia Baaten, geb. Steenbergen ca. 1841, d.v. Adriaan Baaten en Geertrui Huijsmans.

11.               Adriana Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 07.04.1845 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 13.02.1864.

12.               Martinus Verdult, geb. Nieuw-Vossemeer 28.08.1847 (akte), overl. Nieuw-Vossemeer 25.09.1847.

 

Noten: |a| vader Marijnus, moeder Jaspers; |b| Jaspers.

 

[30] Cornelis de Coster, geb. Woensdrecht ca. 1798, bouwman (1834), arbeider (1837), winkelier (1863), overl. Woensdrecht 04.11.1878, z.v. Ambrosius de Coster en Maria Elisabeth Huijbregts, herbergierster (1878); tr. Woensdrecht 06.08.1834

[31] Johanna Catharina Luijsterborg, geb. Woensdrecht ca. 1797, overl. Woensdrecht 22.04.1860|a|, d.v. Christiaan Luijsterborg, boswachter, en Johanna Wijnen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Luisterburg/Luijsterburg):

1.                   Christiaan de Coster, overl. Woensdrecht 09.11.1835.

2.                   Maria Elisabeth de Coster, overl. Woensdrecht 16.11.1835.

3.                   Maria Elisabeth de Coster, geb. Woensdrecht 29.01.1837|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| Anna Catharina, moeder Adriana; |b| moeder Anna Catharina.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)