Bertus Kruijt (1934-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februar 2018)

 


 

[1] Bertus Kruijt, Bert, geb. Zaandam 08.12.1934, doctoraal Amsterdam UvA 1960, promotie Amsterdam UvA 28.06.1974|a|, hoogleraar Amsterdam UvA (1987-1995), hoogleraar Eindhoven (1988-), overl. xx.05.1997.

 

Noten: |a| proefschrift: De prijsontwikkeling op de tweedehands gebouwenmarkt; promotor: A. Hendriks (1911-1989).

 

[2] Simon Cornelis Kruijt, geb. Zaandijk 12.05.1895, bakkersknecht (1919), overl. Zaandam 10.09.1960, tr. Koog aan de Zaan 08.05.1919|d|
[3] Rinske Stam, geb. Zaandam 10.01.1896, overl. Zaandam 01.04.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Simon Kruijt, geb. Koog aan de Zaan 03.05.1920, promotie Utrecht 29.01.1960|e|, hoogleraar Delft (1961-), overl. Dordrecht 11.04.2003, crem. Dordrecht, tr. Nelly Heitlager, overl. voor 2003.

2.                   Zoon Kruijt.

3.                   Zoon Kruijt.

4.                   Bertus Kruijt, geb. Zaandam 08.12.1934|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het Weekblad, antirevolutionair orgaan voor de Zaanstreek 14.12.1934 p.4; |d| bruid Reinske (huw.akte Koog aan de Zaan 1919 no.12); |e| proefschrift: Zelfmoord: statistisch-sociologische verkenningen; promotor: J.P. Kruijt (1898-1975).

 

[4] Cornelis Simon Kruijt, geb. Utrecht 26.08.1870, peller (1894,1895), fabrieksarbeider (1898), bakker (1919), broodbakkersknecht (1922), overl. Zaandam 15.02.1940, begr. Zaandam (Alg.Bpl.) 17.02.1940, tr. Zaandam 12.08.1894|a|

[5] Guurtje Pondman, geb. Zaandam 07.01.1869, overl. tussen 1922 en 1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Cornelis Kruijt, geb. Zaandijk 12.05.1895; volgt [2].

2.                   Jakob Pieter Kruijt, geb. Zaandijk 18.12.1898, onderwijzer (1922), promotie Amsterdam UvA 04.04.1933|b|, hoogleraar Utrecht (1947-1968), overl. De Bilt 03.12.1975, tr. Haarlemmermeer 01.11.1922 Geertje Benjamin, geb. Haarlemmermeer 17.09.1900, d.v. Klaas Benjamin, kastelein (1900), koopman (1922), en Margaretha de Vries.
Uit dit huwelijk: Jakob Pieter Kruijt, geb. Amsterdam 18.05.1928, promotie Groningen 07.07.1964|d|, lector, later hoogleraar Groningen (1966-1993), overl. Haren 13.12.2002|c|, tr. Tineke de Kroes, in leven 2002.

 

Noten: |a| moeder van de bruid Jansje (huw.akte Zaandam 1894 no.72); |b| proefschrift: De onkerkelijkheid in Nederland: haar verbreiding en oorzaken, proeve ener sociografiese verklaring; promotor: S.R. Steinmetz (1862-1940); |c| Haren 13.12 in annonce De Volkskrant (online-familieberichten.nl), Groningen 16.12 in Catalogus Professorum Academiae Groninganae; |d| proefschrift: Ontogeny of social behaviour in Burmese red junglefowl: (gallus gallus spadiceus); promotor: G.P. Baerends (1916-1999).

 

[6] Jan Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 23.09.1856, visser (1882,1888), scheepskok (1896,1898), schipper (1906), los werkman (1908,1914), scheepstimmerman (1918,1919), overl. Zaandam 19.06.1926; tr. 1e Ransdorp 24.12.1882 Antje Schouten, geb. Ransdorp 03.01.1862|b|, dienstbode (1882), overl. Durgerdam (Ransdorp) 21.01.1887, d.v. Aart Schouten, groentenverkoper, en Anna Timmerman, dienstbode (1862), winkelierster (1882); tr. 2e Kuinre 22.12.1887

[7] Hendrika van der Voort, geb. Oldemarkt 22.05.1852, overl. Zaandam 09.01.1925; tr. 1e Kuinre 16.05.1879 Jan Groen, geb. Kuinre 15.02.1850, visser, overl. Kuinre 30.09.1882, z.v. David Groen, visser, en Hilligje de Lange.

Uit het huwelijk Stam-Schouten:

1.                   Remmert Stam, geb. Ransdorp 12.06.1883 (no.32), overl. Zaandam 16.06.1898.

2.                   Aart Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 12.06.1885 (no.26), overl. Durgerdam (Ransdorp) 30.08.1885.

3.                   Anna Stam, geb. Ransdorp 10.01.1887 (no.1), tr. Ransdorp 18.06.1914 Jan Korstman, geb. Ransdorp ca. 1890, melkslijter, z.v. Jan Korstman, los werkman, en Bijtje Zoutendijk.

Uit het huwelijk Groen-van der Voort:

4.                   Rinske Groen, geb. Kuinre 01.01.1882, overl. Kuinre 21.02.1887.

Uit het huwelijk Stam-van der Voort:

5.                   Neeltje Stam, geb. Kuinre 22.09.1888, tr. Zaandam 03.06.1908 Jan Kools, geb. Zaandam ca. 1881, los werkman (1908), z.v. Pieter Kools, machinist, en Anna Maria Valk.

6.                   Albertus Stam, geb. Ransdorp 22.04.1891 (no.15), overl. Zaandam 27.11.1906.

7.                   Pietertje Stam, geb. Zaandam 09.01.1894 (akte), tr. Zaandam 06.05.1918 Cornelis Johannes Boshuizen, geb. Weesp 03.08.1890, timmerman, z.v. Nicolaas Boshuizen, timmerman, en Frederika Elisabeth Kroon.

8.                   Rinske Stam, geb. Zaandam 10.01.1896|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| aangifte door Jenneke Esmeijer, vroedvrouw, 49 jaar, de vader ‘door afwezen verhinderd de aangifte te doen’ (geb.akte Zaandam 1896 no.14); |b| Aaana ongehuwd, kind erkend bij huwelijk Ransdorp 09.03.1862 (geb.akte Ransdorp 1862 no.1).

 

[8] Simon Kruijt, geb. Zaandijk 27.02.1845, olieslagersknecht (1869), olieslager (1870), koopman (1894), overl. Zaandijk 04.02.1901, tr. Zaandijk 06.06.1869

[9] Haasje Teeling, geb. Zaandijk 29.05.1846, overl. Zaandam 03.03.1922|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Simon Kruijt, geb. Utrecht 26.08.1870; volgt [4].

2.                   Grietje Kruijt, geb. Utrecht 22.05.1872, overl. Zaandam 20.02.1929, tr. Zaandam 12.08.1894 Dirk Pondman (1870-1916), z.v. Jacob Pondman, en Fransje Molenaar.

3.                   Simon Kruijt, geb. Utrecht 20.01.1874, overl. Utrecht 17.03.1874.

4.                   Anna Kruijt, geb. Utrecht 14.07.1875, overl. Wormerveer 23.09.1960, tr. 1e Zaandijk 13.05.1897 Pieter Eikel, geb. Wormerveer ca. 1873, timmerman, overl. Haarlem 06.05.1926, z.v. Cornelis Eikel en Wolmet Kop; tr. 2e Haarlem 17.10.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 07.01.1936, ingeschr. Haarlem 07.03.1936) Dirk van Kampen, geb. Haarlem ca. 1876, fabrieksarbeider (1894), werkman (1905), nachtwaker (1908), viskoopman (1928), z.v. Jacobus van Kampen en Carolina Bertha Dech.
     DvK tr. 1e Haarlem 24.10.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.05.1905, ingeschr. Haarlem 31.10.1905) Maria Johanna Pistoor, geb. Haarlem ca. 1870, overl. Haarlem 05.09.1943, d.v. Pieter Adrianus Pistoor en Maria Johanna van Rosenbeek; tr. 2e Haarlem 29.01.1908 Anna Schuurman, geb. Beverwijk ca. 1874, overl. Haarlem 11.09.1925, d.v. Hendricus Johannes Schuurman, tuinder,  en Petronella Beentjes.
     AS tr. 1e Heemskerk 08.02.1893 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 27.10.1906) Jacob Michel, geb. Haarlemmermeer ca. 1869/1870, hofmeester, overl. Haarlem 28.11.1924, z.v. Pieter Willem Michel, timmerman, en Wilhelmina Berkenkamp.

5.                   Trijntje Kruijt, geb. Utrecht 12.11.1877, overl. Zaandam 02.04.1942, tr. Wormerveer 20.04.1902 Jakob Boot, geb. Zaandijk ca. 1880, brievenbesteller, overl. na 1942, z.v. Jacob Boot, groentekoopman, en Trijntje ten Wolde.

6.                   Simon Kruijt, geb. Utrecht 02.02.1880, overl. Utrecht 13.03.1881.

7.                   Maria Kruijt, geb. Wormerveer ca. 1882, dienstbode (1905), tr. Zaandijk 19.10.1905 Nicolaas Jan Kwantes, geb. Akersloot ca. 1879, slager, overl. Beverwijk 03.01.1937, z.v. Pieter Kwantes en Maartje Kleen.

8.                   Clasina Kruijt, geb. Zaandijk 14.11.1883 (akte), tr. Zaandam 03.12.1903 Gijsbertus Jongewaard, geb. Zaandam ca. 1878, pakhuisknecht, z.v. Jan Jongewaard en Trijntje Nel.

9.                   Simon Kruijt, geb. Zaandijk 12.10.1885 (akte), spoorwegbeambte, tr. Zaandijk 02.09.1909 Hendrika Willemina Clements, geb. Varik 23.09.1883, d.v. Jacob Jan Henderik Clements, fabrieksarbeider, en Johanna Gerritje van Geldere.

10.               Aagtje Kruijt, geb. Zaandijk 18.08.1887 (akte), tr. 1e Zaandijk 04.08.1910 Pieter Zeijlemaker, geb. Haarlem ca. 1884, blikslager, overl. Krommenie 10.09.1920, z.v. Willem Zeijlemaker en Jacoba Trijssenaar; tr. 2e Krommenie 03.11.1928 Martinus Mooij, geb. Heiloo ca. 1890, fabrieksarbeider, z.v. Klaas Mooij en Petronella Maartens.

11.               Cornelia Kruijt, geb. Zaandijk 04.03.1890 (akte), overl. Utrecht 23.03.1960.

12.               Dirk Kruijt, geb. Zaandijk 06.06.1891 (akte), manufacturier, tr. Nieuwer-Amstel 19.02.1913 Gerritje Verwoerd, geb. Mijdrecht 29.04.1890, d.v. Cornelis Verwoerd, smid, en Magdalena Wagenaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandijk 1922 no.15.

 

[10] Jacob Pondman, geb. Zaandam 10.09.1837, schippersknecht (1864,1894), overl. Zaandam 27.09.1913, tr. Zaandam 15.05.1864

[11] Fransje Molenaar, geb. Zaandam 06.08.1838, dienstbode (1864), overl. Zaandam 13.06.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Pondman, geb. Zaandam 15.04.1865 (akte), schippersknecht, overl. Zaandam 13.01.1898, tr. Zaandam 02.11.1890 Jansje Hartog, geb. Zaandam ca. 1868, d.v. Cornelis Hartog, arbeider, en Dirkje Nel.

2.                   Dirk Pondman, geb. Zaandam 10.01.1867 (akte), overl. Zaandam 04.04.1868.

3.                   Guurtje Pondman, geb. Zaandam 07.01.1869|b|; volgt [5].

4.                   Dirk Pondman, geb. Zaandam 28.03.1870 (akte), schippersknecht (1894), overl. Zaandam 30.09.1916, tr. Zaandam 12.08.1894 Grietje Kruijt (1872-1929), d.v. Simon Kruijt en Haasje Teeling.

5.                   Cornelis Pondman, geb. Zaandam 14.03.1872 (akte), overl. Zaandam 18.03.1876.

6.                   Neeltje Pondman, geb. Zaandam 24.11.1873 (akte), overl. Zaandam 25.07.1948|a|, tr. Zaandam 19.05.1901 Pieter Heitgeert, geb. Zaandam ca. 1875, scheepstimmerman, overl. Koog aan de Zaan 30.03.1958, z.v. Hendrik Heitgeert, olieslager, en Maartje Mars.

7.                   Cornelis Pondman, geb. Zaandam 27.03.1876 (akte), overl. Zaandam 27.03.1876.

8.                   Jacob Pondman, geb. Zaandam 28.11.1877 (akte), houtzaagmolenaar, overl. Zaandam 12.01.1902.

9.                   Nicolaas Pondman, geb. Zaandam 16.12.1880 (akte), houtzaagmolenaar, overl. Utrecht 24.08.1947, tr. Zaandam 14.10.1903 Trijntje Molenaar, geb. Zaandam ca. 1883, d.v. Engel Molenaar, houtwerker, en Jansje Karman.

10.               Cornelis Pondman, geb. Zaandam 05.06.1885 (akte), overl. Zaandam 12.08.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Koog aan de Zaan 1948 no.34; |b| aangifte door Anthe Geertsema, vroedvrouw, 43 jaar, de vader ‘door afwezen verhinderd de aangifte te doen’ (geb.akte Zaandam 1869 no.13).

 

[12] Remmert Stam, geb. Schellinkhout 16.10.1815, visser (1846,1880), overl. Durgerdam (Ransdorp) 10.04.1884; tr. 1e Ransdorp 12.11.1843 Dina Westerneng, geb. Durgerdam (Ransdorp) 04.09.1820, overl. Durgerdam (Ransdorp) 11.09.1846, d.v. Cornelis Westerneng, landman, en Geertje Dik; tr. 2e Ransdorp 09.04.1848

[13] Neeltje Meppen, geb. Broek in Waterland 22.02.1828, overl. Durgerdam (Ransdorp) 21.01.1878.

Uit het huwelijk Stam-Wetserneng:

1.                   Pieter Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 09.05.1846 (no.18), overl. Durgerdam (Ransdorp) 27.07.1846.

Uit het huwelijk Stam-Meppen:

2.                   Neeltje Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 25.01.1849 (no.12), overl. Holysloot 08.03.1882, tr. Ransdorp 09.04.1871 Steven Timmerman, geb. Holysloot ca. 1845, broodbakker, z.v. Gerrit Timmerman en Antje Dekker.

3.                   Hendrik Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 10.05.1850 (no.12), vissersknecht (1875), visser (1904), overl. Zeist 29.03.1931, tr. 1e Ransdorp 20.06.1875 Bijtje Schouwe, geb. Durgerdam (Ransdorp) ca. 1851, overl. Durgerdam (Ransdorp) 15.05.1901, d.v. Jacob Schouwe, visser, en Aaltje Porsius; tr. 2e Ransdorp 11.08.1904 Marrigje Belt, geb. Kuinre 1864 (no.21), overl. Purmerend 05.02.1945, d.v. Lambert Belt en Elisabeth de Jonge.

4.                   Pieter Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 23.12.1851 (no.40), vissersknecht, overl. Durgerdam (Ransdorp) 02.11.1886, tr. Ransdorp 23.11.1879 Harmpje van den Bosch, geb. Ransdorp ca. 1861, dienstbode (1879), ventster (1889), overl. na 1916, d.v. Johannes van den Bosch, werkman, en Hendrika van der Veen.
     HvdB tr. 2e Ransdorp 21.03.1889 Johannes Pasterkamp, geb. Ransdorp ca. 1849, vissersknecht, overl. Ransdorp 28.10.1916, z.v. Simon Pasterkamp en Gerritje Pasterkamp, winkelierster (1889).

5.                   Pietertje Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 14.03.1854 (no.15), overl. Ransdorp 10.05.1917, tr. Ransdorp 30.05.1880 Jan Pels, geb. Beemster ca. 1849, slager, overl. Durgerdam (Ransdorp) 10.04.1889, z.v. Krelis Pels, landman, en Ariaantje Scheering.

6.                   Jan Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 23.09.1856; volgt [6].

7.                   Aaltje Stam, geb. Durgerdam (Ransdorp) 06.09.1859 (no.29), overl. Durgerdam (Ransdorp) 18.01.1877.

8.                   Teunis Stam, geb. Ransdorp 02.09.1865 (no.31), visser, overl. Edam 24.11.1944, tr. Kuinre 26.06.1890 Magteldje Kok, geb. Kuinre 1872 (no.10), overl. Kuinre 22.08.1906, d.v. Jan Kok, visser, en Hendrikje ter Meer.

 

[14] Albert van der Voort, geb. Oldemarkt 30.07.1821, winkelier (1850,1852), waagmeester (1861), overl. Oldemarkt 23.06.1861; tr. Oldemarkt 24.03.1850

[15] Rinske Mulder, geb. Oldemarkt 04.01.1832, winkelierster (1864,1867), arbeidster (1884), overl. Zaandam 05.12.1914; tr. 2e Oldemarkt 15.11.1867 Gerrit van der Voort, geb. Oldemarkt 30.01.1824, bakkersknecht, overl. Lemmer (Lemsterland) 27.12.1897, z.v. Klaas van der Voort, bakker, en Susanna van Nunspeet.

Uit het huwelijk Albert van der Voort-Mulder:

1.                   Hendrika van der Voort, geb. Oldemarkt 22.05.1852; volgt [7].

2.                   Jan van der Voort, geb. Oldemarkt 30.01.1854 (akte), broodbakkersknecht, overl. Zaandam 15.07.1931, tr. Zaandam 28.09.1884 Jansje Kat, geb. Zaandam ca. 1865, overl. Zaandam 25.08.1936, d.v. Gerrit Kat en Geertrui de Vrijer.

3.                   Egbartus van der Voort, geb. Oldemarkt 04.04.1856 (akte), overl. Breda 09.01.1910|a|.

4.                   Saakje van der Voort, geb. Oldemarkt 13.10.1857 (akte), overl. Zaandam 19.09.1928, tr. Zaandam 19.07.1885 Johannes Offenberg, geb. Zaandam ca. 1861, baardscheerder (1885), courantenbezorger (1919), overl. Zaandam 01.04.1919, z.v. Hendrik Offenberg, spoorwegarbeider, en Klaasje Prins.

5.                   Arnoldus van der Voort, geb. Oldemarkt 31.12.1858 (akte), schippersknecht, overl. Deventer 02.03.1915|b|, tr. Steenwijk 10.05.1884 Jansje Drent, geb. Steenwijk ca. 1862, dienstmeid (1884), overl. Steenwijk 29.01.1903, d.v. Harm Drent, arbeider, en Jantje Groenendaal, arbeidster.

6.                   Harmanus van der Voort, geb. Oldemarkt 15.04.1861 (akte), arbeider (1897), pakhuisknecht (1917), overl. Arnhem 01.12.1917, tr. Arnhem 01.09.1897 Theodora van Meegen, geb. ca. 1870, werkvrouw (1897,1919), overl. Arnhem 27.03.1934, d.v. Theodorus Johannes van Meegen, metselaar, en Bartha van Rijzewijk.
     TvM tr. 2e Arnhem 29.01.1919 Johan Hendrik Kossink, geb. Arnhem 26.11.1870, zadelmaker (1897), ijzerboorder (1919,1924), overl. Arnhem 19.01.1924, z.v. Jan Kossink, timmerman, en Elisabeth Wennink.
     JHK tr. 1e Arnhem 02.06.1897 Derkje Jansen Vreeling, geb. Velp (Rheden) 18.03.1865, overl. Arnhem 15.09.1917, d.v. Cornelis Jansen Vreeling, arbeider (1865), spoorwegbeambte (1897), en Gosina Heuting.

Kind van Rinske (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1867):

7.                   Rinske Mulder, later van der Voort, geb. Oldemarkt 28.08.1864|c|, overl. Oldemarkt 23.11.1884.

Uit het huwelijk Gerrit van der Voort-Mulder:

8.                   Klaas van der Voort, geb. Oldemarkt 15.02.1868 (akte), bakker, overl. Alkmaar 12.05.1900, tr. Alkmaar 19.05.1895 Jantje Groen, geb. Kuinre ca. 1873, dienstbode (1895), overl. Alkmaar 28.06.1900, d.v. David Groen en Hilligje de Lange.

9.                   Hendrik van der Voort, geb. Oldemarkt 12.05.1874 (akte), broodbakker, overl. Durgerdam (Ransdorp) 05.02.1899, tr. Ransdorp 28.04.1898 Lammertje Besteben, geb. Ransdorp ca. 1873, d.v. Gerbrand Besteben en Trijntje Proper.
     LB tr. 2e Ransdorp 24.05.1906 Nicolaas Huijsing, geb. Amsterdam 02.12.1882 (akte), koetsier, z.v. Johannes Jacobus Huijsing, scheepstoetuiger, en Marritje van Tijlingen.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1910 no.9 fol.s004v; |b| ook overl.akte Steenwijk 1915 no.36; |c| aangifte door Johannes Jacobus Damste, 41 jaar, medicinae doctor (geb.akte Oldemarkt 1864 no.54).

 

[16] Cornelis Kruijt, geb. Wormer 29.04.1821, kleinkoopman (1845), olieslagersknecht (1858,1878), overl. Zaandijk 21.01.1900, z.v. Simon Kruijt en Haasje Swart, winkelierster (1845); tr. 2e Zaandijk 05.09.1858 Aagje Kok, geb. Wormer 10.04.1818|d|, huishoudster (1858), overl. Zaandijk 14.03.1879, d.v. Cornelis Kok, werkman, en Marijtje Siekerman; tr. 1e Zaandijk 13.04.1845|b|

[17] Antje Troostheiden, geb. Koog aan de Zaan 03.01.1818, arbeidster (1845), overl. Zaandijk 28.04.1858, d.v. Adriaan Troostheiden, papiermaker, en Trijntje Gorter, arbeidster (1845).

Voorkind (erkend bij het huwelijk in 1845):

1.                   Simon Troostheide, later Kruijt, geb. Zaandijk 27.02.1845|a|; volgt [8].

Uit dit huwelijk:

2.                   Trijntje Kruijt, geb. Zaandijk 17.01.1850 (akte), dienstbode (1876), overl. Koog aan de Zaan 12.08.1936, tr. Koog aan de Zaan 16.01.1876 (echtsch. ingeschr. Koog aan de Zaan 01.11.1911) Cornelis Stad, geb. Koog aan de Zaan ca. 1846/1847, arbeider, overl. Hoorn 04.02.1916|c|, z.v. Pieter Stad en Maartje Bakker.

3.                   Jan Kruijt, geb. Zaandijk 28.08.1854 (akte), olieslagersknecht, overl. Zaandijk 31.08.1935, tr. Zaandijk 29.12.1878 Trijntje Roos, geb. Wormerveer ca. 1849, overl. Zaandijk 13.04.1922, d.v. Jacob Roos en Trijntje van Ark.

4.                   levenloze dochter, Zaandijk 28.03.1858.

 

Noten: |a| aangifte door Eva Schut, vroedvrouw, 57 jaar {geen vermelding van Cornelis} (geb.akte Zaandijk 1845 fol.3); |b| bruid in akte en tekent met Troostheide (huw.akte Zaandijk 1845 fol.3v); |c| geen vermelding van de echtscheiding (overl.akte Hoorn 1916 no.24); |d| vader Kop ‘verklaard niet te kennen schrijven nog zijn naam teekene’  (geb.akte Wormer 1818 fol.2).

 

[18] Simon Teeling, geb. Zaandijk ca. 1810/1811, olieslager (1832), winkelier (1846), overl. Zaandijk 15.05.1849, z.v. Klaas Teeling en Trijntje Karten; tr. Wormerveer 28.10.1832|a|

[19] Grietje Kruijt, geb. Wormer ca. 1810/1812, winkelierster (1846,1849), koopvrouw in groenten (1860), winkelierster (1869), overl. Zaandijk 08.09.1893, d.v. Simon Kruijt en Haasje Swart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Teeling, geb. Wormerveer 05.10.1835, winkelier (1860,1894), overl. Zaandijk 11.06.1901, tr. Zaandijk 25.11.1860 Maartje Rem, geb. Wormerveer ca. 1833, dienstbode (1860), d.v. Klaas Rem, winkelier, en Maartje Bouwman.

2.                   Maartje Teeling, geb. Wormerveer 15.02.1837 (akte), overl. Zaandijk 28.06.1851|b|.

3.                   Dirk Teeling, geb. Wormerveer 08.01.1839 (akte), aardewerkkoopman (1862), arbeider (1869), tr. Zaandam 05.10.1862 Trijntje Dekker, geb. Zaandam ca. 1837, dienstbode (1862), d.v. Lammert Dekker, korendrager, en Trijntje Koene.

4.                   Klaas Teeling, geb. Wormerveer 28.11.1840 (akte), overl. Zaandijk 09.07.1849.

5.                   Jan Teeling, geb. Zaandijk 04.05.1843 (akte), overl. Zaandijk 26.05.1864.

6.                   Haasje Teeling, geb. Zaandijk 29.05.1846; volgt [9].

7.                   Neeltje Teeling, geb. Zaandijk 12.02.1848 (akte), overl. Zaandijk 21.11.1848.

 

Noten: |a| bruid Kruit; |b| per abuis geb. Zaandijk (overl.akte Zaandijk 30.06.1851).

 

[20] Pieter Pondman, geb. Zaandam ca. 1802, schippersknecht (1835,1847), overl. Zaandam 08.06.1863, z.v. Jacob Pondman en Grietje Bes, winkelierster (1835); tr. Zaandam 14.06.1835

[21] Guurtje Out, geb. Koog aan de Zaan ca. 1803, overl. Zaandam 06.06.1870, d.v. Cornelis Jans Out en Neeltje Frans Heijnis.

Uit dit huwelijk (moeder ook Oud):

1.                   Jacob Pondman, geb. Zaandam 10.09.1837|a|; volgt [10].

2.                   Cornelis Pondman, geb. Zaandam 03.09.1840, bediende, overl. Zaandam 30.12.1920, tr. Zaandam 16.05.1869 Grietje Zeijl, geb. Zaandam ca. 1842, dienstbode (1869), overl. Zaandam 30.12.1887, d.v. Cornelis Zeijl en Maartje Veltkamp.

3.                   Grietje Pondman, geb. Zaandam 24.12.1845 (akte), overl. Zaandam 19.11.1847.

 

Noten: |a| moeder Oud (geb.akte Zaandam 1837 no.306).

 

[22] Dirk Molenaar, geb. Zaandam ca. 1806, olieslager (1828), arbeider (1838,1856), overl. Zaandam 01.04.1856, z.v. Dirk Molenaar, veerman, en Cornelia Knipscheer; tr. Zaandam 03.08.1828

[23] Mientje Kelder, geb. Zaandijk ca. 1805/1806, overl. Zaandam 24.06.1885, d.v. Jacob Jansz Kelder en Neeltje Meeuwis Verheul.

Uit dit huwelijk (moeder ook Meijntje/Mijntje):

1.                   Cornelia Molenaar, geb. Zaandam 19.12.1828 (akte), overl. Koog aan de Zaan 27.11.1905, tr. 1e Zaandam 18.10.1857 Klaas Kabel, geb. Zaandam 06.09.1832 (akte), grofsmid, overl. Koog aan de Zaan 12.12.1877, z.v. Hendrik Kabel en Lijsbeth Blesgraaf; tr. 2e Koog aan de Zaan 27.07.1884 Willem Klut, geb. Koog aan de Zaan 26.01.1821 (akte), olieslager, overl. Koog aan de Zaan 26.08.1896, z.v. Dirk Klut en Jelletje van Keulen.
     WK tr. 1e Zaandijk 31.01.1846 Aafje Smit, geb. Zaandijk ca. 1824, arbeidster (1846), overl. Koog aan de Zaan 22.11.1881, d.v. Jan Smit, arbeider, en Grietje Kok.

2.                   Jacob Molenaar, geb. Zaandam 24.05.1830 (akte), houtzager (1856), houtzaagmolenaar (1883), overl. Zaandam 02.04.1883, tr. Zaandam 23.03.1856 Trijntje Blaauw, geb. Wormer 31.07.1829 (akte), dienstbode (1856), overl. Zaandam 04.11.1886, d.v. Engel Blaauw en Hendrika Siekerman.

3.                   Neeltje Molenaar, geb. Zaandam 27.08.1832 (akte), overl. Edam 14.07.1902, tr. 1e Zaandam 26.06.1859|b| Pieter Koomen, geb. Zaandam 04.11.1830 (akte), touwslager, overl. Edam 06.06.1870, z.v. Albert Kooman en Antje Breestraat; tr. 2e Edam 14.12.1879 Pieter Pietersz Hulstman, geb. Edam 25.10.1832 (no.94), arbeider, overl. Edam 20.11.1908, z.v. Pieter Hulstman en Johanna Jacoba Galten.
     PPH tr. 1e Edam 19.04.1863 Heintje Groot, geb. Edam ca. 1838, overl. Edam 16.07.1879, d.v. Trijntje Groot.

4.                   Dirk Molenaar, geb. Zaandam 23.11.1833 (akte), stoker stoomboot, overl. Amsterdam 08.06.1905|a|, tr. Zaandam 17.05.1863 Joanna Blaauw, geb. Wormer 28.06.1831 (akte), dienstbode (1863), overl. Zaandam 14.10.1897, d.v. Engel Blaauw en Hendriena Siekerman.

5.                   Hermanus Molenaar, geb. Zaandam 03.04.1835 (akte), overl. Zaandam 08.11.1835.

6.                   Jansje Molenaar, geb. Zaandam 03.04.1837 (akte), overl. Zaandam 04.04.1837.

7.                   Fransje Molenaar, geb. Zaandam 06.08.1838; volgt [11].

8.                   Alida Molenaar, geb. Zaandam 01.06.1841 (akte), overl. Zaandam 30.06.1898, tr. Zaandam 05.11.1871 Gerrit van ’t Hoff, geb. Zaandam 07.07.1846 (akte), houtzager (1871), overzetter (1898), overl. Zaandam 15.03.1923, z.v. Aart van ’t Hoff, arbeider, en Baafje Velthuijs.
     GvtH tr. 2e Zaandam 04.12.1898 Aafje Veldkamp, geb. Assen 26.08.1854, overl. Zaandam 23.09.1922, d.v. Heime Veldkamp, kaarsenmaker, en Grietje Ulrich.

9.                   Mijntje Molenaar, geb. Zaandam 24.01.1844 (akte), overl. Zaandam 22.09.1844.

10.               Mijntje Molenaar, geb. Zaandam 11.05.1846 (akte), overl. Zaandam 30.09.1912, tr. Buiksloot 06.07.1866 Jan Hendrik Steffens, geb. Buiksloot 15.08.1844 (no.17), schippersknecht, overl. Zaandam 16.10.1935, z.v. Frederik Steffens, schilder, en Dirkje Haster.

 

Noten: |a| overl.akte Zaandam 1905 no.156; |b| moeder v/d bruid per abuis Stijntje (geb.akte Zaandam 1859 no.65).

 

[24] Pieter Stam, geb. ca. 1793, visser (1812,1848), overl. Durgerdam (Ransdorp) 29.01.1855, z.v. Remmert Stam en Grietje Cornelis Gorter; tr. Schellinkhout 17.12.1812

[25] Neeltje Ham, geb. Schellinkhout ca. 1792/1793, overl. Durgerdam (Ransdorp) 18.06.1856, d.v. Teunis Ham en Dirkje Jochems.

Voorkind (erkend bij het huwelijk|b|):

1.                   Grietje Ham, later Stam, geb. Schellinkhout 11.12.1812|a|, tr. Schellinkhout 01.06.1834 Jakob Veerman, geb. Andijk ca. 1809, arbeider, z.v. Pieter Teunis Veerman en IJtje Boon.

Uit dit huwelijk:

2.                   Teunis Stam, geb. Schellinkhout ca. 1814, overl. Durgerdam (Ransdorp) 27.12.1865.

3.                   Remmert Stam, geb. Schellinkhout 16.10.1815; volgt [12].

4.                   Dirkje Stam, geb. Schellinkhout ca. 1818, dienstmaagd (1842), tr. Wijdenes 24.04.1842 Kornelis Beers, geb. Oosterleek ca. 1798, bouwman, z.v. Klaas Beers en Cornelis je de Boer.

5.                   Klaas Stam, geb. Schellinkhout ca. 1820, visser, overl. Durgerdam (Ransdorp) 14.10.1870, tr. Ransdorp 26.03.1848 Jannetje Brouwer, geb. Nieuwendam ca. 1824, overl. na 1870, d.v. Pieter Brouwer en Grietje Jongh Visscher.

6.                   Pieter Stam, geb. Schellinkhout ca. 1821, overl. Schellinkhout 09.01.1821.

7.                   Jan Stam, geb. Schellinkhout ca. 1823, ‘schouwerman’, overl. Amsterdam 23.07.1843|c|.

8.                   Trijntje Stam, geb. Schellinkhout ca. 1825, overl. Haarlemmermeer 05.05.1861, tr. Haarlemmermeer 23.04.1857 Nanning Veerman, geb. Hem (Venhuizen) 15.01.1822 (akte), arbeider (1857), landbouwer (1861), arbeider (1862), overl. Haarlemmermeer 12.02.1864, z.v. Pieter Veerman en IJtje Boon.
     NV tr. 2e Haarlemmermeer 20.11.1862 Geertje Barsingerhorn, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1827, overl. Haarlemmermeer 15.01.1902|d|, d.v. Cornelis Barsingerhorn, landbouwer, en Neeltje Krab.
     GB tr. 2e Haarlemmermeer 22.12.1864|e| Jan Kooring, geb. Wormer ca. 1817/1818, arbeider, landbouwer, overl. Haarlemmermeer 28.09.1895,  z.v. Hendrik Kooring en Jannetje Munter.
     JK tr. 1e Edam 21.04.1844 Immetje Willig, geb. Oosthuizen ca. 1821, dienstbode (1844), overl. Haarlemmermmeer 17.04.1864, d.v. Sijbert Willig en Grietje de Boer.

9.                   Maarten Stam, geb. Schellinkhout ca. 1826, overl. Schellinkhout 02.03.1827.

10.               Marijtje Stam, geb. Schellinkhout ca. 1828, overl. Durgerdam (Ransdorp) 29.07.1866, tr. Ransdorp 11.05.1851 Cornelis Bakker, geb. Durgerdam (Ransdorp) 26.09.1827 (no.7), visser, z.v. Jan Bakker en Grietje Kleijn, winkelierster (1851).

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Stam, ‘erkennende vader van het kind te zijn’ (geb.akte Schellinkhout 1812 no.19); |b| het kind heet in deze akte Grietje Pieters (huw.akte Schellinkhout 1812 no.10); |c| overl.akte Ransdorp 1843 no.9; |d| per abuis wede Arnoldus Veerman (overl.akte Haarlemmermeer 1902 no.8); bruidegom in akte en tekent met Koorn (huw.akte Haarlemmermeer 1864 no.94).

 

[26] Hendrik Meppen, geb. Broek in Waterland ca. 1798/1797, arbeider (1821), werkman (1828,1833), overl. Broek in Waterland 06.01.1836, z.v. Jan Volkert Meppen en Marretje Bogaard; tr. Broek in Waterland 03.06.1821

[27] Pietertje Cornelis Lammes, geb. Edam ca. 1799/1800, overl. Beemster 04.01.1872, d.v. Cornelis Abrahamsz Lammes, watermolenaar, en Neeltje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Volkert Meppen, geb. Broek in Waterland 16.03.1822 (akte).

2.                   Gerrit Meppen, geb. Broek in Waterland 18.01.1824 (no.5), broodbakkersknecht, overl. Broek in Waterland 26.01.1892, tr. Broek in Waterland 04.05.1845 Guurtje Lodder, geb. Zuiderwoude (Broek in Waterland) 25.11.1826 (no.55), overl. Broek in Waterland 09.11.1902, d.v. Pieter Lodder en Trijntje Blok.

3.                   Johannes Volkert Meppen, geb. Broek in Waterland 27.12.1825 (no.37), arbeider, overl. Broek in Waterland 01.06.1913, tr. Broek in Waterland 10.06.1860 Elisabeth Wiedemeijer, geb. Broek in Waterland 19.07.1838 (no.30), overl. Broek in Waterland 20.07.1897, d.v. Jan Wiedemeijer en Pietertje Huisman.

4.                   Neeltje Meppen, geb. Broek in Waterland 22.02.1828; volgt [13].

5.                   Hendrik Meppen, geb. Broek in Waterland 23.06.1830 (no.26), schoenmaker, overl. Broek in Waterland 17.02.1860.

6.                   Anna Juliana Meppen, geb. Broek in Waterland 07.01.1833|a|, overl. Broek in Waterland 15.01.1833.

7.                   Klaas Meppen, geb. Broek in Waterland 07.01.1833, overl. Broek in Waterland 11.10.1917, tr. Broek in Waterland 23.02.1862 Trijntje Boon, geb. Warder 24.11.1835 (akte), d.v. Wiggert Boon en Trijntje Bark.

8.                   Pieter Meppen, geb. Broek in Waterland 18.11.1835 (no.32), overl. Broek in Waterland 19.06.1837.

 

Noten: |a| per abuis Anna Johanna in tienjarentafel geboorten Broek in Waterland 1832-1842.

 

[28] Gerrit van der Voort, geb. Oldemarkt ca. 1792, houttelder (1819), winkelier (1821,1830), gemeentebode (1850,1852), overl. Oldemarkt 11.03.1872, z.v. Egbertus van der Voort en Maria Sara Lambregts, winkelierster (1819,1830); tr. 2e Oldemarkt 25.08.1830 Hiltje Bos, geb. IJlst 07.10.1802, overl. Oldemarkt 19.04.1833, d.v. Wiebe Gradessen Bos, horlogemaker (1830), en Romkjen Harmens Dijkstra; tr. 1e Oldemarkt 20.02.1819

[29] Hendrikjen ter Velde, geb. Oldemarkt ca. 1793, dienstmaagd (1819), overl. Oldemarkt 01.10.1826, d.v. Albert Peters ter Velde, kastelein (1819), en Saakjen Teunis.

Uit het huwelijk van der Voort-ter Velde:

1.                   Egbertus van der Voort, geb. Oldemarkt 1819 (no.34), timmerman, overl. Groningen 10.07.1893, tr. 1e Smallingerland 20.05.1846 Janke Eits Wietzema, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 11.01.1820, overl. Winschoten 14.04.1861, d.v. Eit Wietzes Wietzema, winkelier, en Hiltje Binnes Bolleman; tr. 2e Winschoten 23.12.1863 Margaretha Johanna Schönfeld, geb. Winschoten 27.11.1826, overl. Groningen 28.12.1903, d.v. Johan Frederik Petrus Schönfeld en Metje Abbinga.

2.                   Albert van der Voort, geb. Oldemarkt 30.07.1821; volgt [14].

3.                   Saakjen van der Voort, geb. Oldemarkt 1823 (no.49), overl. Oldemarkt 15.01.1886, tr. Oldemarkt 07.09.1845 Harmen van Gunst, geb. Oldemarkt 1816 (no.5), bakker, overl. Oldemarkt 21.07.1886, z.v. Gerrit van Gunst en Jantjen Jacobs Smit, bakkerin (1845).

4.                   Hermannus van der Voort, geb. Oldemarkt 1826 (no.4), notarisklerk (1852), winkelier (1883), overl. Oldemarkt 09.08.1883, tr. Oldemarkt 23.09.1852 Niesjen Kraak, geb. Oldemarkt 1829 (no.48), overl. Weststellingwerf 13.12.1891, d.v. Roelof Kraake, veehouder, en Jantjen Jacobs Koning.

Uit het huwelijk van der Voort-Bos:

5.                   Maria Sara van der Voort, geb. Oldemarkt 1831 (no.23), overl. Paasloo (Oldemarkt) 06.10.1865, tr. Oldemarkt 21.04.1859 Roelof Kraak, geb. Steenwijkerwold ca. 1828, veehouder (1859,1868), overl. Diemen 03.12.1906, z.v. Roelof Kraak, veehouder, en Jantje Koning.
     RK tr. 2e Oldemarkt 22.10.1868 Geesje Christoffels van Buiten, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 27.02.1843, overl. Oldemarkt 14.09.1900, d.v. Christoffel Jans van Buiten en Aaltje Egberts Dijkstra.

 

[30] Jan Mulder, geb. Oldemarkt 01.09.1807, bakkersknecht (1831), bakker (1832,1877), overl. Oldemarkt 06.11.1880, z.v. Arnoldus Mulder, molenaar, en Rinske Alberts; tr. Oldemarkt 12.05.1831

[31] Heintje Veen, geb. Zuidveen (Steenwijkerwold) 22.05.1806, dienstmaagd (1831), overl. Oldemarkt 27.05.1882, d.v. Hendrik Luties Veen en Hilligje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rinske Mulder, geb. Oldemarkt 04.01.1832; volgt [15].

2.                   Arnoldus Mulder, geb. Oldemarkt 1833 (no.57), bakker, tr. Oldemarkt 18.02.1858 Riekje Schuite, geb. Steenwijkerwold ca. 1834, overl. Kampen 15.04.1879, d.v. Dirk Rijkmans Schuite, vervener, en Grietje Hendriks Wind.

3.                   Hillena Mulder, geb. Oldemarkt 1835 (no.17), overl. Lemelerveld (Ambt Ommen) 26.02.1912, tr. Oldemarkt 18.11.1859|b| Hendrik Schuite, geb. Steenwijkerwold ca. 1828, turfmaker (1889), arbeider (1909), overl. Lemelerveld (Ambt Ommen) 17.04.1909, z.v. Dirk Rijkmans Schuite, vervener, en Grietje Hendriks Wind.
Uit dit huwelijk: Margaretha Hendrika Schuite (ca.1863-1947), tr. Oldemarkt 30.01.1889 Dirk Mulder (ca.1850-1927), z.v. Jan Mulder en Heintje Veen.

4.                   Hendrika Mulder, geb. Oldemarkt 1837 (no.15), overl. Zwollerkerspel 26.11.1923, tr. Oldemarkt 18.11.1859 Wicher Stuve, geb. Oldemarkt 1835 (no.33), timmerman, overl. in het Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 25.04.1881, z.v. Jan Stuve en Geeske Oosterhof.

5.                   Hendrik Mulder, geb. Oldemarkt xx.07.1838 (no.28), overl. Oldemarkt 12.07.1838.

6.                   Hendrik Mulder, geb. Oldemarkt 1839 (no.36), bakker, overl. Oldemarkt 03.06.1905.

7.                   Maria Mulder, geb. Oldemarkt 1843 (no.2), overl. Oldemarkt 17.05.1890, tr. Oldemarkt 02.05.1867 Jan Prins, geb. Oldemarkt 1843 (no.17), huisschilder, z.v. Gerard Prins, huisschilder, en Hermanna Lensink.

8.                   Saakje Mulder, geb. Oldemarkt 1845 (no.17), overl. Paasloo (Oldemarkt) 24.04.1914, tr. Oldemarkt 27.10.1882 Dirk Oosterveld, geb. Steenwijkerwold ca. 1847, arbeider, overl.Paasloo (Oldemarkt) 23.07.1928, z.v. Hendrik Klaassen Oosterveld, arbeider, en Albertje Bont.
     DO tr. 1e Oldemarkt 28.04.1876 Jantje Tuin, geb. Oldemarkt 1848 (no.9), overl. Oldemarkt 15.01.1881, d.v. Geert Tuin, rijksveldwachter, en Aaltje Jans Denekamp.

9.                   Dirk Mulder, geb. Oldemarkt 1849 (no.27), bakker, overl. Oldemarkt 29.01.1927, tr. 1e Oldemarkt 11.02.1876 Wilhelmina Johanna Stormer, geb. Eindhoven 19.12.1851, overl. Oldemarkt 28.01.1882, d.v. Jan Diderik Stormer, winkelier, en Helena Smulders; tr. 2e Oldemarkt 30.01.1889|a| Margaretha Hendrika Schuite, geb. IJsselmuiden 23.12.1862 (akte), overl. Arnhem 24.01.1947, d.v. Hendrik Schuite, en Hillena Mulder.

10.                Jan Mulder, geb. Oldemarkt 1851 (no.23), schippersknecht (1877), schipper (1893), overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 29.11.1929, tr. 1e Oldemarkt 10.05.1877 Hendrika Prins, geb. Oldemarkt 1854 (no.41), overl. voor 1893, d.v. Gerard Prins, verwer, en Hermanna Lensink; tr. 2e Oldemarkt 08.04.1893 Trijntje Tietema, geb. Oldemarkt 1852 (no.37), overl. Oldemarkt 12.02.1919, d.v. Jan Tietema en Hiltjen Punter.

 

Noten: |a| dispensatie KB 02.01.1889 no.26 (huw.akte Oldemarkt 1889 no.1; |b| bruidegom Schute (huw.akte Oldemarkt 1859 no.28).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren