Herman Laméris (1901-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Een mogelijke verwantschap met de eigenaren van Kunsthandel Laméris (Nieuwe Spiegelstraat 66, 1017 DD Amsterdam)  –experts in het programma “Tussen kunst en kitsch”–  is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Herman Laméris, geb. Amsterdam 16.09.1901, werktuigbouwkundig ingenieur (1928), hoogleraar Eindhoven (1959-1972), overl. 13.02.1986, begr. Heemstede (Alg.Bpl.), tr. Bloemendaal 05.06.1928 Everdina Hendrica van Spanje, Hennij, geb. Amsterdam 29.11.1903, concertzangeres (1928), overl. 05.10.1996, begr. Heemstede (Alg.Bpl.), d.v. Daniël Johannes van Spanje en Evertje Hendrica Schubert.

 

[2] Pieter Laméris, geb. Oude Pekela 17.01.1868, horlogemaker (1894), overl. Zeist 06.04.1958, otr. Amsterdam 24.05.1894, tr. Amsterdam 07.06.1894
[3] Anna Geertruida Engels, geb. Amsterdam 03.01.1874, overl. Haarlem 23.02.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Laméris, geb. Amsterdam 1895 (reg.6 fol.25), tr. Bloemendaal 17.06.1921 Herman Hendrik Steneker, geb. Amsterdam 28.07.1894 (akte), secretaris christelijke werkgeversvereniging (1921), z.v. Gerbrand Steneker en Jacoba van Voornveld.

2.                   Warmolt Laméris, geb. Amsterdam 29.06.1896, tr. Barderadeel 27.12.1932 Anna Henderika Bosma, geb. Bolsward 28.04.1902, d.v. Jan Bosma en Klaasje Magdalena Zoete.

3.                   Herman Laméris, geb. Amsterdam 16.09.1901; volgt [1].

4.                   Pieter Laméris, geb. Amsterdam ca. 1905, verkoper (1930), tr. Haarlemmermeer 24.06.1930 Marina Cornelia Breure, geb. Haarlemmermeer 14.12.1903, d.v. Adriaan Breure, landbouwer, en Apolonia Bos.

 

[4] Warmolt Lameris, geb. Loppersum 18.07.1834, uurwerkmaker (1858,1863), horlogemaker (1894), overl. Utrecht 29.12.1918, tr. 1e Winschoten 18.11.1858 Anna Kloosterhuis, geb. Midwolda 24.11.1830, overl. Oude Pekela 21.10.1859, d.v. Jan Geerts Kloosterhuis en Hike Jans Lindemulder; tr. 2e Oude Pekela 08.05.1861
[5] Jannetje Rietmeijer, geb. Oude Pekela 20.10.1827, overl. Oude Pekela 22.06.1897.

Uit het huwelijk Lameris-Kloosterhuis:

1.                   Johannes Lameris, geb. Oude Pekela 14.10.1859, koopman (1892,1922), overl. Winschoten 13.01.1922, tr. Veendam 07.10.1892 Hinderkien de Vries, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 13.05.1864, overl. Winschoten 08.04.1925, d.v. Pieter Pieters de Vries, schipper (1864), winkelier (1892), en Heiltje Frederiks Hek.

Uit het huwelijk Lameris-Rietmeijer:

2.                   Geessien Lameris, geb. Oude Pekela 01.04.1862, overl. Oude Pekela 23.01.1865.

3.                   Andreas Lameris, geb. Oude Pekela 07.12.1863, onderwijzer (1890), overl. Amersfoort 03.03.1945, tr. 1e Den Helder 26.11.1890 Pieternella Albers, geb. Dordrecht 24.04.1864, overl. Haarlem 11.11.1935, d.v. Jan Albers, rijksopzichter, en Neeltje van Loo; tr. 2e voor 1945 Johanna Hendrina van der Sman.

4.                   Jan Lameris, geb. Oude Pekela 28.07.1865, horlogemaker (1891), overl. Amersfoort 15.08.1941, tr. Tiel 01.10.1891 Everdina de Saint Aulaire, geb. ca. 1860, overl. Amersfoort 07.10.1939, d.v. Henri de Saint Aulaire en Antonia de Jongh, winkelierster.

5.                   Pieter Laméris, geb. Oude Pekela 17.01.1868; volgt [2].

6.                   Geesje Lameris, geb. Oude Pekela 21.11.1870, overl. Oude Pekela 17.04.1915, tr. Oude Pekela 07.10.1897 Abraham de Boer, geb. Oude Pekela 06.06.1868, schoenmaker, overl. Oude Pekela 27.07.1953, z.v. Hindrik de Boer, schoenmaker, en Anke Hulzebos.
     AdB tr. 2e Oude Pekela 14.06.1916 Catharina Tillema, geb. Kantens 08.03.1878, overl. Winschoten 26.08.1954, d.v. Ate Tillema, winkelier, en Trientje Tilbusscher.

7.                   Warmolt Lameris, geb. Oude Pekela 02.03.1873, rijwielhandelaar (1898), handelsagent (1928), tr. 1e Oude Pekela 26.05.1898 Koertje Korvemaker, geb. Morige (Wedde) 18.12.1867, overl. Tiel 14.11.1902, d.v. Remko Korvemaker, arbeider, timmerman, en Jantje Delger; tr. 2e Alkmaar 24.03.1904 Nansia Johanna Jansen, geb. Renkum 16.02.1871, d.v. Steven Jansen, arbeider, brugwachter, en Cornelia Spurejus.

 

[6] Herman Engels, geb. Amsterdam ca. 1836, huisknecht (1869), kantoorbediende (1874), conciërge (1894), tr. Harderwijk 02.06.1869
[7] Jannetje Essenburg, geb. Harderwijk 27.11.1836, overl. Bloemendaal 30.10.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Geertruida Engels, geb. Amsterdam 03.01.1874; volgt [3].

 

[8] Hans Frans Lameris, geb. Kantens ca. 1803, horlogemaker (1832,1850), uurwerkmaker (1852), overl. Loppersum 09.11.1852, tr. Loppersum 10.03.1832

[9] Jantje Warmolts Kuiper, geb. Midwolda ca. 1803, overl. Loppersum 16.02.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Lameris, geb. Loppersum 11.05.1832, horlogemaker (1859), overl. Slochteren 30.12.1905, tr. 1e Slochteren 10.12.1859 Berendje van Dam, geb. Sappemeer 23.03.1834, dienstmeid (1859), overl. Slochteren 05.11.1896, d.v. Ja Abels van Dam, dagloner, touwslager, en Hillegien Brends ten Cate; tr. 2e Slochteren 26.04.1902 Maria Groeneveld, geb. Slochteren 17.10.1841, landbouwersche (1889), overl. Slochteren 04.07.1921, d.v. Berend Hendriks Groeneveld, dagloner, en Sikkegien Egberts Veentjer.
     MG tr. 1e Slochteren 22.04.1865 Klaas van der Laan,geb. Slochteren 23.09.1839, landbouwer, overl. Slochteren 04.06.1888, z.v. Hemmo Klaassens van der Laan, landbouwer, en Antje Haijes Woltjer; tr. 2e Slochteren 14.9.1889 Talo Tuizinga, geb. Slochteren 09.07.1831, kuiper, overl. Slochteren 25.06.1891, z.v. Rigte Willems Tuizinga, kuiper, en Roelfien Harms Zondag.
     TT tr. 1e Slochteren 05.02.1859 Grietje van Timmeren, geb. Slochteren 07.12.1832, overl. Slochteren 09.12.1882, d.v. Harm Kornelis van Timmeren, landbouwer, en Anje Aries Westerhof.

2.                   Warmolt Lameris, geb. Loppersum 18.07.1834; volgt [4].

3.                   Anje Lameris, geb. Loppersum 03.11.1837, overl. Loppersum 04.03.1841.

4.                   Siepko Lameris, geb. Loppersum 01.10.1840, uurwerkmaker (1863), overl. Loppersum 24.11.1914, tr. Loppersum 28.03.1863 Grietje Koolman, geb. Eenum (’t Zandt) 22.05.1841, dienstmeid (1863), overl. Loppersum 18.03.1898, d.v. Harm Nanes Koolman, winkelier, en Grietje Jans Jonker.

5.                   Anje Lameris, geb. Loppersum 05.09.1842, tr. Oostdongeradeel 25.05.1872 Pieter van der Steeg, geb. Ee (Oostdongeradeel) 03.12.1843, z.v. Wytze Bouwes van der Steeg en Klaaske Pieters Hiemstra.

6.                   Aafke Lameris, geb. Loppersum 28.04.1847, huishoudster (1894), overl. Baflo 20.04.1927, tr. Baflo 23.08.1894 Joannes Boerema, geb. Ulrum 09.10.1828, dagloner (1850, koopman (1894), z.v. Jakob Arends Boerema, molenaarsknecht, wagenaar, en Martje Johannes Hartman.
     JB tr. 1e Kloosterburen 18.12.1850 Tietje Boomgaard, geb. Baflo 01.05.1830, dienstmeid (1850), overl. Rasquert (Baflo) 21.08.1892, d.v. Reinder Luitjens Boomgaard, dagloner, en Anje Jans Stavinga.

7.                   Geessien Lameris, geb. Loppersum 06.12.1850, dienstmeid (1876), tr. Stedum 25.05.1876 Ate Smit, geb. Leermens (’t Zandt) 30.08.1842, boerknecht (1868), dienstknecht (1876), dagloner (1894), overl. Stedum 15.11.1894, z.v. Luitje Reinders Smit, dagloner, en Elizabeth Abels Zwart.
     AS tr. 1e Stedum 01.6.1868 Aaltje Slager, geb. Stedum 17.09.1845, overl. Stedum 12.11.1868, d.v. Pieter Pieters Slager, arbeider, en Willemtje Harms Bond.

 

[10] Andreas Jans Rietmeijer, geb. Oude Pekela 23.09.1793, zeeman (1820,1827), scheepsbouwer (1848,1861), overl. Groningen 01.03.1869, tr. Oude Pekela 19.12.1820

[11] Geessien Gerrits Tin, geb. Zaandam 20.03.1786, dienstmeid (1820), overl. Oude Pekela 10.05.1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geessie Rietmeijer, geb. Oude Pekela 14.10.1821, overl. Groningen 18.07.1888, tr. Groningen 20.02.1848 Pieter Heuning, geb. Groninen 01.09.1818, letterzetter (1848), boekhouder (1876), overl. Groningen 19.02.1876, z.v. Hindrik Heuning, letterzetter, en Dorothea Heidenrijk.

2.                   Gerrit Rietmeijer, geb. Oude Pekela 09.04.1824, overl. Oude Pekela 14.04.1824.

3.                   Jannetje Rietmeijer, geb. Oude Pekela 20.10.1827; volgt [5].

 

[12] Willem Engels, geb. Amsterdam 15.09.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.09.1802, dienstbode (1826), koetsier (1845), overl. Nieuwer-Amstel 01.07.1857, tr. 2e Amsterdam 29.01.1845 Johanna Willemina Verschoor, geb. Amsterdam 26.11.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.11.1798, winkelierster (1845), overl. Nieuwer-Amstel 07.12.1855, d.v. Reijndert Verschoor en Anna Scholten; tr. 1e Amsterdam 01.11.1826

[13] Jannetje Melgers, geb. Amsterdam 30.06.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.08.1803, dienstbode (1826), overl. tussen 1843 en 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Bernardus Engels, geb. Amsterdam ca. 1828, koetsier (1856), tr. Amsterdam 07.05.1856 Catrina Fredrika Kameijer, geb. Weesperkarspel ca. 1825, dienstbode (1856), d.v. Henderik Kameijer en Anna Geertruij van Scherpenseel.

2.                   Anna Geertrui Engels, geb., Amsterdam ca. 1829, dienstbode (1857), tr. Amsterdam 29.04.1857 Jacobus Petrus Beumer, geb. Amsterdam ca. 1830, timmerman (1857), z.v. Petrus Beumer, metselaar, en Antje Tallec.

3.                   Jacob Engels, geb. Amsterdam ca. 1830, tr. Abcoude-Baambrugge 03.03.1855 Elisabeth Struckwisch, geb. Amsterdam ca. 1828, d.v. Christian Friedrich Stuckwisch en Marretje Schipper.

4.                   Christiaan Engels, geb. Amsterdam ca. 1831, slepersknecht (1869), tr. Amsterdam 17.11.1869 Henriëtta Clasina Oremus, geb. Utrecht 19.09.1840, d.v. Henderijntje Oremus.

5.                   Hendrik Engels, geb. Amsterdam ca. 1835, smidsknecht (1858), smid (1882), tr. Ouder-Amstel 08.08.1858 Alida Keijner, geb. Ouder-Amstel ca. 1835, dienstbode (1858), d.v. Jan Keijner en Maria Elbers.

6.                   Herman Engels, geb. Amsterdam ca. 1836; volgt [6].

7.                   Wilhelmus Johannes Engels, geb. Amsterdam ca. 1839, koopman (1885), tr. Nieuwer-Amstel 24.04.1885 Anna Jacoba Post, geb. Leeuwarden 20.03.1837, overl. Hilversum 26.05.1897|a|, d.v. Johan Christiaan Post, boekhandelaar, en Elisabeth Maria Holtkamp.
     AJP tr. 1e Nieuwer-Amstel 30.05.1860 Jan Louw, geb. Venhuizen/Hem ca. 1817, architect en opzichter, overl. Nieuwer-Amstel 26.01.1881, z.v. Cornelis Louw en Antje Stan.

8.                   Maria Elisabeth Engels, geb. Amsterdam ca. 1840, tr. Amsterdam 15.10.1874 Willem de Wilde, geb. Amsterdam ca. 1846, koetsier (1874), z.v. Jan de Wilde en Aleida Schoenmaker.

9.                   Jannetje Engels, geb. Amsterdam ca. 1843, dienstbode (1892), tr. Amsterdam 03.03.1892 Hendrik George van Lankeren, geb. Amersfoort 03.10.1839, schoenmaker (1892), overl. Barneveld 31.10.1922, z.v. Lammert van Lankeren en Aaltje Priem.

 

Noten: |a| moeder Hollkamp (overl.akte Hilversum 1897 no.127).

 

[14] Cornelis Essenburg, geb. ca. 1811, arbeider (1834), tuinman (1835,1845), daghuurder (1849), arbeider (1858), landbouwer (1869), overl. Harderwijk 17.01.1874, tr. Harderwijk 20.11.1834

[15] Wijmpje Boon, ook Weimpje/Wimpje, ged. Scherpenzeel 17.01.1809, dienstmeid (1834), overl. Harderwijk 15.09.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Essenburg, geb. Harderwijk 20.03.1835, tr. Harderwijk 20.01.1858 Janus Hendrik Vrooland, geb. Harderwijk 04.07.1830, wever (1858), trijpwever (1889), overl. Kampen 13.08.1889, z.v. Leijn Vrooland, militair, en Janna Tapper.

2.                   Jannetje Essenburg, geb. Harderwijk 27.11.1836; volgt [7].

3.                   Jan Willem Essenburg, geb. Harderwijk 16.10.1839, arbeider (1888), landbouwer (1891), overl. Harderwijk 29.07.1891, tr. Harderwijk 15.02.1888 Alijda Klaassen, geb. Harderwijk 12.01.1851, overl. Harderwijk 16.09.1897, d.v. Wouter Klaassen, visser, en Catharina van der Lugt.

4.                   Aartje Essenburg, geb. Harderwijk 18.06.1842, dienstmeid (1864), tr. 1e Harderwijk 20.04.1864 Henri Launez, geb. Ath (België) ca. 1823, gepensioneerd militair (1864), overl. Harderwijk 24.01.1876, z.v. Catherine Launez, naaister; tr. 2e Harderwijk 05.10.1887 Philippus Gerardus Bakker, geb. Utrecht 10.05.1833, militair (1887), overl. Hardenburg 02.9.1918, z.v. Cornelis Bakker en Catharina Aletta Heitz.

5.                   Cornelis Essenburg, geb. Harderwijk 06.07.1845, landbouwer (1872,1874), overl. Harderwijk 17.01.1874, tr. Harderwijk 02.10.1872 Jansje Melk, geb. Wormer ca. 1850, overl. Bennebroek 16.07.1941, d.v. Gerrit Melk, arbeider, en Risje Brouwer.
     JM tr. 2e Amsterdam 11.01.1923 Theodorus Bosman, geb. Ellecom (Rheden) 25.12.1848, koetsier (1874,1884), tramwagenbestuurder (1906), huisknecht (1923), z.v. Arend Bosman (1815-1876) en Hendrika Johanna Zijnhorst (1813-1894).
     TB tr. 1e Elst 05.11.1874 Hendrica Christina Langenberg, geb. Lent (Elst) 16.03.1842, overl. voor 1884, d.v. Johannes Langenberg, tuinman, en Elisabeth Heijman; tr. 2e Amsterdam 18.08.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.06.1904, ingeschr. Amsterdam 10.12.1904) Agatha Elisabeth van Meerten, geb. Amsterdam ca. 1845, dienstbode (1884), d.v. Pieter van Meerten en Maria Cornelia Splinter; tr. 3e Amsterdam 14.03.1906 Jansje de Flardt, geb. Zaandam ca. 1844, d.v. Klaas de Flardt, schipper, en Henderika Takes.
     JdF tr. 1e Zaandam 30.04.1865 Gerrit Bos, geb. Ede ca. 1834, koetsier, overl. voor 1906, z.v. Klaas Bos en Christina de Waal.

6.                   Johannes Essenburg, geb. Harderwijk 03.03.1849, bakker (1878), koster (1916), overl. Barneveld 06.8.1916, tr. Barneveld 12.04.1878 Sophia Frederica Wilhelmina Schouten, geb. Putten 09.01.1853, vroedvrouw (1878), overl. Arnhem 16.05.1925, d.v. Rijndert Schouten, bakker, en Sophia Lucretia Maria Porsius.

 

[16] Frans Jans Lameris, horlogemaker (1813,1837), tr. voor 1803

[17] Anje Hanzes Kraan, geb. Baflo ca. 1773, overl. Kantens 11.05.1836, d.v. Hans Johannes Kraan, horlogemaker, en Eitje Alberts, horlogemaakster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hans Frans Lameris, geb. Kantens ca. 1803; volgt [8].

2.                   Jantje Lameris, geb. Kantens ca. 1804, tr. Kantens 28.08.1830 Jean Eduard van Nikkelen Kuijper, geb. ’s-Gravenhage ca. 1791, ontvanger rijksbelastingen (183), z.v. Eduard van Nikkelen Kuijper, boekhouder, en Elisabeth L’Abée.

3.                   Janna Lameris, geb. Kantens 24.08.1806, dienstmeid (1839), overl. Delfzijl 21.11.1865, tr. Delfzijl 27.05.1839 Albert Jans Bottermantje, geb. ca. 1799, kuipersknecht, z.v. Jan Eppes en Jantje Alberts, dagloonster.

4.                   Johanna Lameris, geb. Obergum (Winsum) ca. 1809, overl. Aduard 30.01.1891, tr. Aduard 18.05.1837 Leendert Sijbes Jager, geb. Aduard ca. 1812, overl. Aduard 10.01.1889, z.v. Sijbe Jakob Jager, deurwaarder, en Neeltje Jans Beintheim/Beintum.

5.                   Jan Lameris, geb. Overgum (Winsum) 26.08.1813, horlogemaker (1843), overl. Uithuizermeeden 25.09.1892, tr. Uithuizermeeden 22.07.1843 Fenje Reintjes Hartman, geb. Uithuizermeeden 01.02.1819, d.v. Reintje Reinders Hartman, landbouwer, en Albertje Kornelis.

6.                   Frides Lameris, ook Friedes, geb. Kantens 21.01.1816, uurwerkmaker (1845,1880), overl. Aduard 19.04.1880, tr. Aduard 26.05.1845 Janna Pieters Frieso, geb. Den Ham (Aduard) 31.10.1823, dienstmeid (1845), overl. Aduard 11.01.1856, d.v. Pieter Jans Frieso, landbouwer, en Menje Jans Spanjer, lanbouwster.

7.                   Antje Lameris, geb, Kantens 18.01.1818, dienstmaagd (1845), tr. 1e Hoogkerk 11.08.1845 Timen Harms Hovinga, geb. Eenum ca. 1802, veldwachter (1845,1851), overl. Hoogkerk 21.09.1851, z.v. Harm Jans, landbouwer, en Geeske Derks; tr. 2e Hoogkerk 16.12.1852 Gijsbertus Bouland, geb. Groningen ca. 1806, heerenkecht (1828), agent van politie (1852), tapper (1861), overl. Hoogkerk 19.08.1861, z.v. Jan Jurriens Bouland, voerman, en Johanna Hartman; tr. 3e Uithuizermeeden 14.10.1863 Obbe Bijsterveld, geb. Uithuizen 17.01.1821, overl. Zandeweer (Kantens) 17.01.1904, z.v. Klaas Obbes Bijsterveld, dagloner, en Grietje Kornelis Krol.
     GB tr. 1e Groningen 28.09.1828 Elizabeth Joanna Mathea Breuker, geb. Grave ca. 1803, overl. Groningen 15.07.1850, d.v. Josephus Philippus Breuker, arbeider, en Lucretia Hoffman, werkster.

 

[18] Warmolt Sijpkes Kuiper, landgebruiker (1813,1817), overl. Midwolda 28.09.1817, tr. voor 1803

[19] Aafke Lulofs, geb. Midwolda ca. 1777, ‘renteniersche’ (1856), overl. Midwolda 27.02.1856, d.v. Lulof Hindriks, landbouwer, en Jantje Jans, landbouwersche.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Warmolts Kuiper, geb. Midwolda ca. 1803; volgt [9].

2.                   Siepko Warmolts Kuiper, ook Sijpke, geb. Midwolda ca. 1803, overl. Eexta (Scheemda) 09.11.1878, tr. Ten Boer 21.12.1827 Anje Hindriks Koolman, geb. Ten Boer ca. 1808, d.v. Hindriks Harkes Koolman, landbouwer, en Auke Senses.

3.                   Lulof Warmolts Kuiper, geb. Midwolda 21.06.1810, overl. Midwolda 03.04.1822.

4.                   Jan Warmolts Kuiper, geb. Midwolda 17.06.1813, landbouwer (1843), overl. Winschoten 05.04.1877, tr. Midwolda 17.05.1843 Auktje Kuiper, geb. Midwolda 22.02.1818, overl. Noordbroek 01.11.1903, d.v. Tjakko Lubberts Kuiper, landbouwer, en Anje Jans Grashuis.

5.                   Geessien Warmolts Kuiper, geb. ca. 1815, overl. Loppersum 24.11.1899, tr. Loppersum 06.05.1837 Klaas Sebes Venhuizen, geb. Zijldijk ca. 1807, overl. Loppersum 12.02.1889, z.v. Sebe Klassen Venhuizen, landgebruiker, en Diewerke Everts Kinkema.
     KSV tr. 1e Loppersum 15.02.1833 Tjaardina Medendorp, geb. Loppersum ca. 1797/1798, overl. Loppersum 20.09.1836, d.v. Jacob Medendorp, koopman, en Stijntje Heines, winkelierster.

 

[20] Jannes Geerts Rietmeijer, kleermaker (1820,1829), tr. voor 1790

[21] Geessien Markus, geb. ca. 1753, naaister (1812), overl. Oude Pekela 29.03.1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jannes Rietmeijer, geb. Oude Pekela 15.11.1790, kleermaker (1829), overl. Oude Pekela 23.04.1878, tr. 1e Groningen 07.06.1829 Neeltje Gerrits Tin, geb. Zaandam 27.05.1784, dienstmeid (1829), overl. voor 1825, d.v. Gerrit Teunisz Tin, scheepstimmerman, en Jannetje Jans Stobbe; tr. 2e Oude Pekela 25.08.1835 Maartje Gerrits Tin, geb. Zaandam 25.01.1795, dienstmeid (1835), d.v. Gerrit Theunisz Tin, timmerman, en Janetje Jans Stobbe.

2.                   Andreas Jans Rietmeijer, geb. Oude Pekela 23.09.1793; volgt [10].

 

[22] Gerrit Theunis Tin, bootjesmaker (1820), scheepstimmerman (1829), timmerman (1835), tr. voor 1784

[23] Jannetje Jans Robben.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Gerrits Tin, geb. Zaandam 27.05.1784, tr. Groningen 07.06.1829 Johannes Jannes Rietmeijer (1790-1878).

2.                   Maartje Gerrits Tin, geb. Zaandam 25.01.1795, tr. Oude Pekela 25.08.1835 Johannes Jannes Rietmeijer (1790-1878).

3.                   Geessien Gerrits Tin, geb. Zaandam 20.03.1786; volgt [11].

 

[24] Jacob Engels, tr. voor 1802

[25] Jacoba van Toorn, stijfster (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Engels, geb. Amsterdam 15.09.1802; volgt [12].

2.                   Carolientje Engels, geb. Amsterdam 16.09.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.09.1804, dienstbaar (1834), tr. Amsterdam 06.08.1834 Dirk Kunst, geb. Amsterdam 15.09.1804, ged. Amsterdam (Kerk Lan en Toren (doopsgezind))|a|, zeilmaker (1834), z.v. Gerrit Kunst, schoenmaker, en Christina Elckman.

3.                   Jacobes Engels, geb. Amsterdam 07.05.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.05.1806.

 

Noten: |a| moeder Elikman.

 

[26] Barend Melgers, otr. Amsterdam 13.10.1797

[27] Anna Geertruij Voorwerk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbera Melgers, geb. Amsterdam 30.11.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.12.1798, dienstbaar (1835), tr. Amsterdam 06.05.1835 Wilhelmus Joannes Hesseling, geb. Emmerich ca. 1809, koetsier mobiel schutter (1835), z.v. Theodorus Hesseling en Gosina Dodenhuis.

2.                   Antooni Melgers, geb. Amsterdam 22.12.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.12.1800, slepersknecht (1827), tr. Amsterdam 02.05.1827 Dorothea Ginger, geb. Amsterdam 10.12.1798, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.12.1798, dienstbaar (1827), d.v. Jacob Ginger en Ida van Eck.

3.                   Jannetje Melgers, geb. Amsterdam 30.06.1803; volgt [13].

4.                   Johanna Christina Melgers, geb. Amsterdam 06.01.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.01.1806, tr. Amsterdam 19.12.1832 Petrus Beumer, geb. Amsterdam 01.10.1796, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.10.1796, turfhever (1832), z.v. Hendrik Beumer en Cornelia Lonkhuijsen.
     PB tr. 1e voor 1832 Antje Tall, overl. voor 1832.

 

[28] Jan Jacobsen Essenburg, geb. ca. 1777, tuinier (1928), arbeider (1834,1837), overl. Harderwijk 20.12.1837, z.v. Jacob Jansen, arbeider, en Maria Gerrits, arbeidster; tr. voor 1801

[29] Maartje Migchels, arbeidster (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Essenburg, geb. Harderwijk ca. 1801, tr. Amsterdam 24.12.1828 Johann Just Kasten, geb. Elze (Hannover) ca. 1797, banketbakkersknecht (1828), z.v. Heinrich Siegmund Kasten en Justine Elisabeth Weber.

2.                   Jan Essenburg, geb. ca. 1806, tr. Harderwijk 19.12.1832 Gerritje van de Vusse, geb. ca. 1808, dienstmeid (1832), d.v. Teunis Jansen van de Vusse, daghuurder, en Hendrikje Jansen Beelen.

3.                   Cornelis Essenburg, geb. ca. 1811; volgt [14].

4.                   Dirk Essenburg, geb. Harderwijk ca. 1813, kleermaker (1839,1871), overl. Harderwijk 20.09.1871, tr. Harderwijk 24.07.1839 Hendrikje Schuurkamp, geb. Harderwijk ca. 1814/1815, naaister (1839), overl. Harderwijk 21.04.1859, d.v. Bhenen Arendsen Schuurkamp en Hendrikje Everts.

 

[30] Jorden Cornelisse Boon, ook Jurden, begr. Woudenberg 05.08.1809, tr. voor 1802

[31] Jannetje Petersen Breeschoten, ook Jantje, ook (van) Breschoten, geb. ca. 1773, overl. Scherpenzeel 16.07.1827, d.v. Peter Breeschoten en Geertje van Huigenbos; tr. 2e tussen 1809 en 1814 Hendrik van Linden, geb. ca. 1765/1766, dagwerker (1814,1818), arbeider (1835), overl. Scherpenzeel 23.11.1835, z.v. Hermen van Linden en Evertje Stevensen.

Uit het huwelijk Boon-Breeschoten:

1.                   Cornelis Boon, ged. Woudenberg 14.07.1799, overl. Zeist 05.09.1827, tr. Zeist 29.07.1823 Geertruij Alida van Arnhem, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 09.09.1798, d.v. NN|a|.

2.                   Geertje Boon, geb. Woudenberg ca. 1801, dienstmeid (1824), overl. Harderwijk 01.05.1869, tr. Harderwijk 25.05.1824 Harmen Willem Walter, geb. Harderwijk 15.10.1793, ged. Harderwijk 24.10.1793, daghuurder, voerman, overl. Harderwijk 04.04.1857, z.v. Jacob Lodewijk Walter en Jantje Harmsen.

3.                   Willem Boon, ged. Woudenberg 10.10.1802, landbouwer, overl. Woudenberg 19.01.1882, tr. Woudenberg 14.05.1831 Reijertje Boekhout, ged. Leersum 15.07.1804, overl. Maarn 20.11.1873, d.v. Teunis Boekhout en Jannigje Blauwendraad.

4.                   Jacomijntje Boon, ged. Woudenberg 09.09.1804, dienstmeid (1830), tr. Scherpenzeel 30.03.1830 Aart van Dijk, geb. ca. 1804, wolkammer (1830), schuitevoerder (1844,1846), schipper (1867), overl. Scherpenzeel 01.03.1875, z.v. Jochem van Dijk en Maria Pothoven.

5.                   Pieter Boon, ged. Scherpenzeel 16.11.1806, landbouwer, overl. Ede 22.01.1891, tr. Ede 18.12.1841 Gijsbarta van Remeker, geb. ca. 1813, overl. Ede 28.12.1899, d.v. Wouter van Remeker, landbouwer, en Neeltje van de Brink.

6.                   Wijmpje Boon, ged. Scherpenzeel 17.01.1809; volgt [15].

Uit het huwelijk van Linden-Breeschoten:

7.                   Harmen van Linden, geb. Scherpenzeel 28.01.1814, wolkammer, tr. Ede 06.02.1836 Francijntje Pol, geb. ca. 1807, d.v. Teunis Hendriksen Pol en Jantje Franken.

8.                   Aaltje van Linden, geb. Scherpenzeel 30.01.1818, dienstmeid (1838), tr. Putten 09.02.1838 Evert van de Poll, geb. ca. 1816, bakker, z.v. Hendrik van de Poll en Janna Everts Leijenhorst.

 

Noten: |a| ‘dochter van onbekende ouders’ (huw.akte Zeist 1823 no.16).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren