Corstianus Ligtmans (1926-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Corstianus Ligtmans, Cor, geb. Dordrecht 15.06.1926, doctoraal examen wiskunde Utrecht 1995|a|, medewerker TH Eindhoven, onderafdeling der Wiskunde (1958-1988), overl. Eindhoven 09.06.1994, crem. Heeze 14.06.1994.
 

     “In Memoriam – Op 9 juni jongstleden overleed, na een langdurige ziekte, op 67-jarige leeftijd drs. C. Ligtmans, oud-medewerker van de faculteit Wiskunde en Informatica.  Ligtmans studeerde wiskunde aan de universiteit van Utrecht, waar hij o.a. de colleges volgde van prof. Hans Freudenthal; in 1955 behaalde hij –cum laude- het doctoraal diploma.  Na een korte periode bij Fokker en IBM, waar hij ervaring opdeed op het gebied van de numerieke wiskunde en in het gebruik van elektronische rekenautomaten, kwam hij op 1 september 1958 in dienst van de toenmalige afdeling der Algemene Wetenschappen.  Ligtmans maakte op 1 september 1988 gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding, daarmee een dienstverband van dertig jaar met de universiteit beëindigende.  Gedurende het tijdsbestek 1958-1968 liggen de accenten van Ligtmans werk op numerieke wiskunde en rekenmachines.  Hij is lid van de Rekengroep, die zich o.a. bezighoudt met de bestudering van de handleidingen van de IBM 1620.  Later maakte hij deel uit van de afgesplitste sectie ‘fundamentele programmering’, die onder leiding van professor Edsger W. Dijkstra, gedurende de periode 1963-1967, het multiprogrammeringssysteem voor de Electrologica X8 ontwikkelt.  De resultaten van dit unieke project trekken ook internationaal sterk de aandacht.  Vrij abrupt, na de voltooiing van het multiprogrammeringssysteem, verschuift de aandacht van Ligtmans naar het service-onderwijs in de wiskunde.  Vanaf het begin maakt Ligtmans deel uit van de Groep Basisonderwijs.  Gedurende de priode 1969-1988 levert Ligtmans substantiële bijdragen aan dit onderwijs en de organisatie ervan. Dit onderwijs is niet spectaculair, heeft aanzienlijk minder ‘glamour’ dan geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en speelt zich af in de beslotenheid van de collegezaal.  Echter, zeker is dat Ligtmans door dit onderwijs, gegeven voor praktisch alle studierichtingen van deze universiteit, ettelijke generaties studenten aan zich heeft verplicht.  Talrijk zijn Ligtmans bijdragen aan bestuurlijke activiteiten; zo was hij lid van het (toenmalige) Onderafdelingsbestuur, lid van de Onderafdelingsraad en lid van de Hogeschoolraad (van 1981-1983).  Cor Ligtmans was een bescheiden, innemende persoonlijkheid bij wie je graag te rade ging voor advies; hij genoot groot vertrouwen binnen de faculteit, door zijn integriteit, zijn accuratesse en de grote toewijding waarmee hij zijn werk verrichtte.  Wij gedenken hem met gevoelens van vriendschap en met groot respect.  Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Fransje, oud-medewerkster van de faculteit, en de kinderen. – Frans Schurer”|b|

 

Noten: |a| Trouw 31.05.1955; |b| Cursor 36 (39) 23 juni 1994 p.14.

 
[2] Corstianus Ligtmans, geb. Dordrecht 07.07.1881, puddingfabrikant “De Dordtsche Toren” te Dordrecht (1932,1934), Magazijn De Toren te Eindhoven (1938), Grossierderij De Toren (1942), overl. Eindhoven 14.05.1950, begr. Eindhoven (Alg.Bpl.) 17.05.1950, tr. Dordrecht 05.06.1912
[3] Cornelia Dolk, geb. Dubbeldam 10.04.1890, overl. na 1950. 

Uit dit huwelijk:

1.                   W. Ligtmans, geb. Dordrecht 1915|a|.

2.                   Elisabeth Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1919, tr. Eindhoven 17.05.1945 Carolus Lodewikus Simons, geb. Rotterdam 24.11.1891, bankbeambte (1921), kantoorbediende (1924), koopman (1927), z.v. Laurentius Johannes Simons en Grietje Roelofs Sluiter.
     CLS tr. 1e ’s-Gravenhage 02.06.1920 (echtsch. Arr.Rb. Rotterdam 17.10.1921, ingeschr. ’s-Gravenhage 15.11.1921) Anna Christina de Bruijn, geb. Schiedam 05.08.1885, overl. ’s-Gravenhage 12.10.1938, d.v. Boudewijn de Bruijn en Jannetje Wilhelmina de Vos; tr. 2e Rotterdam 19.03.1924 (echstch. voor 1945) Cornelia Pierrette Johanna Bolle, geb. Rotterdam 02.08.1887, pianolerares, overl. Voorburg 30.01.1927, d.v. Daniel Manta Pierre Bolle en Cornelia Johanna Koster; tr. 3e Rheden 07.07.1927 Hendrika Johanna Lenderink, geb. Soeren (Rheden) 26.09.1894, d.v. Abraham Albertus Lenderink, bleker, en Antonia Gerritsen.

3.                   Corstianus Ligtmans, geb. Dordrecht 15.06.1926|c|; volgt [1].

 

Noten: |a| De Dordrechtsche Courant 04.05.1915 (Burgerlijke stand 1-3 Mei: C. Ligtmans-Dolk, z.); |c| De Dordrechtsche Courant 17.06.1926 (Burgerlijke stand 15-16 Juni: C. Dolk echtg. van D. Ligtmans zn.).

 

[4] Willem Ligtmans, geb. Dordrecht 09.10.1855, metselaar (1881), overl. Dordrecht 14.03.1925, tr. Dordrecht 20.02.1878

[5] Heiltje Kop, geb. Dordrecht 24.06.1856, overl. Dordrecht 31.03.1944, begr. Dordrecht 04.04.1944.

Kind van Heiltje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Willem Kop, later Ligtmans, geb. Dordrecht 30.12.1877|d|, overl. Dordrecht 13.06.1954, tr. Dordrecht 19.07.1911 Johanna Bothof, geb. Dordrecht 23.01.1881, overl. Leiden 28.01.1920|c|, d.v. Pieter Bothof en Huiberdina de Bruin.

Uit dit huwelijk:

2.                   Geertruida Ligtmans, geb. Dordrecht 07.11.1879, overl. Soest 24.09.1955, tr. Dordrecht 05.03.1903|a| Hendrik Jan Dolfin, geb. Appingedam 06.09.1870, banketbakker, overl. Soest 05.12.1938, z.v. Hidde Dolfin, broodbakker, en Zwaantje Siegers.

3.                   Corstianus Ligtmans, geb. Dordrecht 07.07.1881; volgt [2].

4.                   Heiltje Ligtmans, geb. Dordrecht 18.06.1884, huishoudster (1941), overl. Rotterdam 25.07.1957, tr. 1e Dordrecht 23.02.1905 Johannes Casparus Bettonville, geb. Dordrecht 24.09.1882, overl. Dordrecht 12.02.1938, z.v.  Simon Petrus Bettonville en Charlotta Louisa van Sticht; tr. 2e Heemskerk 11.09.1941 Cornelis Tijms, geb. Heemskerk 24.11.1882, arbeider (1904), tuinder (1921,1941), overl. Uitgeest 17.12.1948, z.v. Cornelis Tijms, tuinder, en Elisabeth Kluft.
     CT tr. 1e Assendelft 26.11.1904 Cornelia Steijn, geb. Assendelft ca. 1882, overl. voor 1921, d.v. Cornelis Steijn, arbeider, en Trijntje Aafjes; tr. 2e Heemskerk 03.03.1921 Wilhelmina Groenenberg, geb. Vlissingen 04.03.1882, huishoudster (1921), overl. Beverwijk 24.10.1940|b|, d.v. Arij Groenenberg, sluisknecht, en Clasina Bloodman.

5.                   Margaretha Ligtmans, geb. Dordrecht 10.11.1899, overl. na 1944, tr. Dordrecht 14.11.1923 Anthonie Corpeleijn, geb. Dordrecht 20.11.1899, overl. na 1944, z.v. Adrianus Corpeleijn en Alida van Loon.

 

Noten: |a| bruidegom per abuis oud drieentwintig jaren (huw.akte Dordrecht 1903 no.35); |b| ook overl.akte Heemskerk 1940 no.48; |c| ook overl.akte Dordrecht 1920 no.89; |d| aangifte door Johanna Oeffelage, oud 50 jaar, vroedvrouw (geb.akte Dordrecht 1877 no.975).

 

[6] Johannes Emanuel Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 25.07.1855, overl. Dordrecht 11.11.1925, tr. Dubbeldam 14.06.1883

[7] Elisabeth Scharloo, geb. Dubbeldam 26.10.1858, overl. Dordrecht 29.04.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Dolk, geb. Dubbeldam 19.03.1884, hoofd van School 2 te Dubbeldam (1918), overl. Dubbeldam 29.11.1918, tr. Dubbeldam 11.06.1908 Maria Brand, geb. Dubbeldam 11.02.1882, d.v. Hendrik Cornelisz Brand en Maartje van der Maas.

2.                   Margrita Dolk, geb. Dubbeldam 06.11.1885, overl. Dordrecht 04.04.1945, tr. Dordrecht 14.06.1911 Johannes Tijssen, geb. Dordrecht ca. 1886, overl. Zevenbergen 06.05.1955|a|, z.v. Roelof Tijssen en Jacoba Pieternella den Haan.

3.                   Gerrit Dolk, geb. Dubbeldam 08.11.1887, tr. Dordrecht 22.05.1912 Jacomina Los, geb. Zwijndrecht ca. 1890, d.v. Pieter Los en Wijntje van Namen.

4.                   Cornelia Dolk, geb. Dubbeldam 10.04.1890; volgt [3].

5.                   Arie Dolk, geb. Dubbeldam 09.11.1892.

6.                   Heiltje Dolk, geb. Dubbeldam 23.01.1895, tr. Dordrecht 19.09.1928 Willem Frederik Louis, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1868, overl. Dordrecht 20.09.1939, z.v. Christiaan Frederik Louis en Harmke Wolthoorn.

 

Noten: |a| overl.akte Dordrecht 1955 no.338.

 

[8] Johannes Ligtmans, geb. Dordrecht 17.02.1823, scheepsmaker (1847,1866), zakkendrager (1867), overl. Dordrecht 06.06.1879, tr. Dordrecht 04.08.1847

[9] Geertruij de Visser, geb. Dordrecht 09.02.1824, overl. Dordrecht 31.05.1884.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geertrui/Geertruida):

1.                   Thomas Ligtmans, geb. Dordrecht 22.09.1847, overl. Dordrecht 09.12.1928, tr. Dordrecht 07.08.1872 Geertrui Vogel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 26.02.1846, overl. Dordrecht 14.08.1916, d.v. Heiltje Vogel.

2.                   Hendrika Ligtmans, geb. Dordrecht 18.06.1849, overl. Dordrecht 22.05.1850.

3.                   Geertrui Ligtmans, geb. Dordrecht 22.11.1850, overl. Dordrecht 20.11.1867.

4.                   Willem Ligtmans, geb. Dordrecht 20.03.1853, overl. Dordrecht 09.05.1853.

5.                   Willem Ligtmans, geb. Dordrecht 09.10.1855|a|; volgt [4].

6.                   Hendrika Ligtmans, geb. Dordrecht 09.06.1856, overl. Dordrecht 11.12.1881.

7.                   Stephanus Ligtmans, geb. Dordrecht 09.06.1856, overl. Dordrecht 26.09.1856.

8.                   Stephanus Cornelis Ligtmans, geb. Dordrecht 25.09.1857, overl. Dordrecht 01.12.1912, tr. Dordrecht 02.11.1881 Johanna Elizabeth Berends, geb. Hardinxveld 22.02.1856, overl. Dordrecht 19.02.1931, d.v. Teunis Alexander Berends en Jannigje Blokland.

9.                   Cornelis Ligtmans, geb. Dordrecht 19.04.1860, overl. Dordrecht 27.10.1860.

10.               Johannes Ligtmans, geb. Dordrecht 26.07.1861, overl. Dordrecht 18.06.1871.

11.               Cornelis Ligtmans, geb. Dordrecht 04.06.1865, overl. Dordrecht 21.11.1865.

12.               Petronella Klazina Maria Ligtmans, geb. Dordrecht 29.06.1866, overl. Dordrecht 03.11.1927, tr. Dordrecht 03.08.1887 Hendrik Kuiters, geb. Dordrecht 09.03.1867, overl. Dordrecht 12.12.1942, z.v. Hendrik Kuiters, opperman, en Anthonia Zwang.

13.               Adrianus Ligtmans, geb. Dordrecht 21.08.1867, overl. Dordrecht 18.02.1868.

 

Noten: |a| moeder Geertruida.

 

[10] Corstiaan Kop, geb. Dordrecht 11.02.1812, schrijnwerker (1836), witwerker (1866), timmerman (1876), overl. Dordrecht 14.10.1881, tr. Dordrecht 16.03.1836

[11] Grietje Zwang, geb. Dordrecht 28.05.1815, overl. Dordrecht 08.01.1888.

Kind van Matje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Aart Zwang, later Kop, geb. Dordrecht 27.10.1834.

Uit dit huwelijk (moeder ook Magrieta/Margaretha/Margrieta/Margrietha/Margritha):

2.                   Laurens Kop, geb. Dordrecht 23.11.1836, overl. Dordrecht 31.01.1838.

3.                   Catharina Louisa Kop, geb. Dordrecht 25.09.1838, overl. Rotterdam 13.01.1917|e|, tr. Dordrecht 13.05.1863 Johannes van Roosendaal, geb. Dordrecht 14.05.1839, overl. Rotterdam 12.1.1924, z.v. Johannes van Roosendaal en Jaapje Noorenburg.

4.                   Johanna Kop, geb. Dordrecht 14.09.1840, overl. Dordrecht 11.12.1913, tr. Dordrecht 21.10.1868 Dirk Louwman, geb. Dordrecht 26.07.1845, overl. Dordrecht 30.06.1884, z.v. Dirk Louwman en Johanna Catharina Zevering.

5.                   Laurens Kop, geb. Dordrecht 12.11.1842, verlakker, overl. Hilversum 06.08.1923, tr. Dordrecht 08.08.1866 Johanna Judick van Dalen, geb. Dordrecht 05.03.1845|b|, overl. Hilversum 05.09.1918|c|, d.v. Nicolaas van Dalen, schilder, en Johanna Herberdina de Visser.

6.                   Christina Kop, geb. Dordrecht 03.10.1845, overl. Tilburg 29.08.1924, tr. Rotterdam 11.08.1875 Johannes Albertus Kleijn, geb. Haarlem 10.04.1849, overl. Dordrecht 22.11.1918, z.v. Jan Kleijn en Maria Remmerswaal.

7.                   Corstiaan Kop, geb. Dordrecht 08.08.1848, overl. Dordrecht 25.05.1888, tr. Dordrecht 06.12.1871 Elisabeth Johanna Spoel, geb. Dordrecht ca. 1850, overl. Rotterdam 11.07.1924|d|, d.v. Johannes Spoel en Catrina Verlee.

8.                   Johannes Kop, geb. Dordrecht 31.03.1851, overl. Rotterdam 24.02.1917, tr. Dordrecht 30.10.1872 Jantje van Rijswijk, geb. Nederhemert 05.10.1843, overl. Rotterdam 04.12.1914, d.v. Grades van Rijswijk, arbeider, en Johanna van Helvoort.

9.                   Matthijs Kop, geb. Dordrecht 30.11.1853, kleermaker, overl. Dordrecht 11.12.1876.

10.               Heiltje Kop, geb. Dordrecht 24.06.1856|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Magrieta; |b| natuurlijke dochter van Johanna Herberdina, gewettigd bij haar huwelijk met Nicolaas, Dordrecht 18.03.1846 (geb.akte Dordrecht 1845 no. 125 & huw.akte Dordrecht 1846 no.26); |c| per abuis geb. Achttienhoven (overl.akte Hilversum 1918 no.334); |d| ook overl.akte Dordrecht 1924 no.314; |e| moeder per abuis Zwam (overl.akte Rotterdam 1917 fol.a22 no.243).

 

[12] Johannes Dolk, geb. Terheijden 08.03.1819|b|, overl. Dubbeldam 06.02.1892, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 20.01.1847

[13] Cornelia van der Stigchel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.10.1823|c|, overl. Dubbeldam 11.03.1887|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Emanuel Dolk, geb. ca. 1847, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 31.08.1847.

2.                   Arie Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort ca. 1849, hoofdonderwijzer (1873), instituteur (1882), leraar (1886,1907), tr. 1e Haarlem 30.09.1873 Geertruida Mettina Reekers, geb. Haarlem 26.06.1852, overl. Den Helder 06.02.1882, d.v. Abraham Reekers, banketbakker, en Alberdina Johanna Maks; tr. 2e Zutphen 17.12.1886 Johanna Catharina Anna Groneman, geb. Zutphen 14.11.1843, overl. Zutphen 13.08.1905, d.v. Johannes Casparus Theodorus Groneman, drogist, en Florentia Adriana Francina de Bruin; tr. 3e Zutphen 30.10.1907 Hendrina Verveen, geb. Berkel en Rodenrijs 1869 (no.40), overl. Rotterdam 07.06.1953, d.v. Abraham Verveen en Wilhelmina Lammens.

3.                   Johannes Emanuel Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 02.11.1850, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 22.11.1853.

4.                   Frans Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 08.02.1853, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 22.03.1853.

5.                   Johannes Emanuel Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.05.1854, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 28.05.1854.

6.                   Johannes Emanuel Dolk, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 25.07.1855; volgt [6].

7.                   Johannes Anthonie Dolk, geb. Dubbeldam 17.12.1857, overl. Dordrecht 10.06.1932, tr. Dubbeldam 21.05.1879 Maria Magdalena Adriana de Snoo, geb. Bergen op Zoom 19.10.1857, overl. 03.10.1931, d.v. Pieter de Snoo en Elisabeth Klein.

8.                   Cornelia Maria Dolk, geb. Dubbeldam 20.12.1859, overl. Dordrecht 04.04.1937, tr. Dubbeldam 25.06.1891 Abraham Theune, geb. Arnemuiden 19.09.1868, overl. Dordrecht 18.10.1919, z.v. Adriaan Theune en Neeltje de Nooijer.

9.                   Johanna Helena Dolk, geb. Dubbeldam 24.09.1861, overl. Utrecht 26.03.1927, tr. Dubbeldam 24.01.1884 Pieter Hendrik de Bres, geb. Dordrecht 06.11.1852, overl. Utrecht 15.12.1912, z.v. Rudolf de Bres en Maria Wiekeraad.

10.               Maria Dolk, geb. Dubbeldam 15.04.1864, overl. Dubbeldam 28.06.1864.

11.               Willem Dolk, geb. Dubbeldam 28.08.1866, tr. Charlois 27.02.1890 Aaltje Bakker, geb. Charlois ca. 1866, d.v. Jan Bakker en Adriana Hoek.

 

Noten: |a| overledene van der Stigchel; |b| bruidegom geb. 1820 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1847 no.1 in wiewaswie); |c| bruid van der Stigchel, geb. 1824 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1847 no.1 in wiewaswie).

 

[14] Gerrit Scharloo, geb. Dubbeldam 19.08.1813, overl. Dubbeldam 19.12.1890, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 23.04.1840|c|

[15] Grietje van de Graaf, geb. Wieldrecht met Louisapolder 04.07.1821, overl. Dubbeldam 31.05.1893|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margaretha/Margarieta/Margrieta/Margrietha/Margrita/Margritha):

1.                   Willem Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.02.1841, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 10.03.1841.

2.                   Apollonia Margaretha Scharloo, ook Plonia Margrita, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 15.08.1842, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 24.06.1844.

3.                   Willem Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 29.12.1844, overl. Dubbeldam 20.04.1886, tr. Dubbeldam 17.02.1870 Cornelia van Wijngaarden, geb. Papendrecht 20.03.1844, d.v. Cornelis van Wijngaarden en Adriana de Heer.

4.                   Apollonia Margrieta Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 03.09.1847, tr. 1e Dubbeldam 18.06.1868 Jacob van den Berg, geb. Rotterdam 09.05.1811, overl. Dubbeldam 03.07.1870, z.v. Johannes van den Berg en Kaatje Akkersdijk; tr. 2e Dubbeldam 03.08.1872 Gradus van Buren, geb. Dreumel 31.07.1839, z.v. Gerrit van Buren en Cornelia Driesen.

5.                   Heiltje Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 13.11.1849, overl. Dubbeldam 27.04.1883, tr. Dubbeldam 14.04.1870 Willem van Eck, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 16.12.1847, z.v. Jan van Eck en Jannetje van de Leer.

6.                   Francina Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 25.09.1852, overl. Dubbeldam 21.06.1874|a|, tr. Dubbeldam 17.09.1873 Johannes Kraal, geb. Zwijndrecht 05.08.1852, z.v. Adrianus Kraal en Ida van Loon.
     JK tr. 2e Papendrecht 20.05.1880 Pietje van Wijngaarden, geb. Papendrecht 21.03.1854, overl. Papendrecht 16.12.1917, d.v. Cornelis van Wijngaarden en Adriana de Heer.

7.                   Gerrit Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 13.08.1855, overl. Dordrecht 27.05.1922, tr. Dubbeldam 20.09.1877 Adriana van Eck, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 04.11.1855, overl. Dordrecht 13.10.1943, d.v. Jan van Eck en Jannetje van de Leer.

8.                   Elisabeth Scharloo, geb. Dubbeldam 26.10.1858; volgt [7].

9.                   Margaretha Scharloo, geb. Dubbeldam 24.06.1861, overl. Dubbeldam 30.10.1867.

10.               Pieter Scharloo, geb. Dubbeldam 23.02.1864, overl. Dubbeldam 05.10.1867.

 

Noten: |a| ook overl.akte Papendrecht 1874 no.48; |b| overledene Margaretha; |c| bruidegom geb. 1813, bruid geb. 1821 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1840 no.1 in wiewaswie).

 

[16] Thomas Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1795, tangerijn{?} (1821,1828), arbeider (1832), wijnkopersknecht (1835,1847), overl. Dordrecht 02.10.1859, z.v. Jenneke Ligtmans (zie Bijlage A); tr. Dordrecht 07.11.1821

[17] Geertrui Huisman, geb. Raamsdonk ca. 1793/1794, dienstbaar (1821), kroeghoudster (1872), overl. Dordrecht 11.01.1880, d.v. Steven Bastiaanse Huisman, visser, en Cornelia Cornelisse Kommers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Ligtmans, geb. Dordrecht 07.01.1822, overl. Dordrecht 11.01.1822.

2.                   Johannes Ligtmans, geb. Dordrecht 17.02.1823; volgt [8].

3.                   Stephanus Ligtmans, geb. Dordrecht 21.08.1825, timmerman, overl. Dordrecht 11.04.1879, tr. Dordrecht 08.08.1860 Johanna Wilhelmina Luwema, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838, overl. Dordrecht 07.10.1927, d.v. Petrus Johannes Luwema en Clasina Maria Dekking.

4.                   Cornelis Ligtmans, geb. Dordrecht 20.08.1828, timmerman, overl. Dordrecht 23.10.1872, tr. 1e Dordrecht 24. 10.1861 Petronella Clasina Maria Luwema, geb. ’s-Gravenhage 20.01.1836, overl. Dordrecht 06.11.1865, d.v. Petrus Johannes Luwema en Clasina Maria Dekking; tr. 2e Dordrecht 04.09.1867 Lena Grondhout, geb. Dordrecht 05.11.1827, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1893, d.v. Maaijke Grondhout.

5.                   levenloze dochter, Dordrecht 11.08.1832.

6.                   Thomas Ligtmans, geb. Dordrecht 17.02.1835, overl. Dordrecht 22.06.1872, tr. Dordrecht 06.05.1857 Helena de Munnik, geb. Dordrecht 12.09.1837, overl. Dordrecht 06.08.1925, d.v. Christoffel de Munnik en Neeltje van der Teen.

 

[18] Willem de Visser, geb. Dordrecht ca. 1790/1792/1793/1795, schippersknecht (1818,1820), schipper (1821,1824), visverkoper (1826), schippersknecht (1826,1849), overl. Dordrecht 13.08.1849|g|, z.v. Johannes de Visser en Geertruij Rutten; tr. 2e Dordrecht 27.12.1826 Elizabeth Deubel, geb. Dordrecht ca. 1800, d.v. Johannes Deubel (-1818) en Cornelia van Heumen; tr. 1e Dordrecht 16.02.1825

[19] Hendrika Bellaart, geb. Dordrecht ca. 1791/1792, overl. (kraambed) Dordrecht 06.08.1826|f|, d.v. Pieternella Bellaard.

Voorkinderen:

1.                   Jan de Visser, geb. Dordrecht 19.09.1818|a|, overl. Dordrecht 01.01.1819.

2.                   Willem de Visser, geb. Dordrecht 27.02.1820|ba|, overl. Dordrecht 24.05.1820.

Voorkinderen (erkend bij het huwelijk):

3.                   Johannes de Visser, Jan, geb. Dordrecht 27.05.1821|c|, overl. Dordrecht 05.06.1827|e|

4.                   Geertruij de Visser, geb. Dordrecht 09.02.1824|d|; volgt [9].

Uit dit huwelijk:

5.                   levenloze dochter, Dordrecht 03.08.1826.

 

Noten: |a| aangifte door Willem de Visser ‘erkennende vader van het voorschreven kind te zijn en hetzelve te hebben gehad van HB’ (geb.akte Dordrecht 1818 no.430); |b| aangifte door Willem de Visser ‘erkennende van het voorschreven kind te zijn en hetzelve te hebben verwekt bij HB’ (geb.akte Dordrecht 1820 no.113); |c| aangifte door Willem de Visser ‘erkennende vader van het voorschrevene kind te zijn’, moeder Bellaard (geb.akte Dordrecht 1821 no.269); |d| aangifte door Willem de Visser ‘erkennende vader van het voorschrevene kind te zijn en hetzelve te hebben verwekt bij HB’ (geb.akte Dordrecht 1824 no.80); |e| vader per abuis Jan (overl.akte Dordrecht 1827 no.257); |f| overledene Bellaard; |g| oud 56 jaar, moeder Rutte, e.v. Elisabeth Roos (overl.akte Dordrecht 1849 no.831).

 

[20] Aart Kop, geb. Dordrecht ca. 1785, scheepmakersknecht (1829), overl. Rotterdam 08.11.1829|b||c|, tr.

[21] Catharina Verschuur, geb. Dordrecht ca. 1787, overl. Dordrecht 18.04.1846, d.v. Frans Verschuur en Maria Kool.

Uit dit huwelijk (vader ook Aart, moeder ook Catrina/Kaatje):

1.                   Johanna Geertrui Kop, geb. Dordrecht ca. 1808/1809, overl. Dordrecht 27.03.1858, tr. 1e Dordrecht 18.12.1828 Johannes Sigtermann, geb. Dordrecht ca. 1793, z.v. Hendrik Sigtermann en Cornelia de Leeuw; tr. 2e Dordrecht 26.08.1846 Gerardus Bellaert, geb. Dordrecht ca. 1802, z.v. Arie Bellaert en Geertruij Knarus.

2.                   Corstiaan Kop, geb. Dordrecht 11.02.1812|a|; volgt [10].

3.                   Maria Kop, geb. Dordrecht 08.04.1814, overl. Dordrecht 02.07.1857, tr. 1e Dordrecht 25.03.1835 Matthijs van Sluisdam, ook Mattijs, geb. Dordrecht ca. 1812, overl. Dordrecht 01.03.1837, z.v. Simon van Sluisdam en Alida den Ouden; tr. 2e Dordrecht 03.04.1844 Pieter van Ooijen, geb. Dordrecht 08.11.1817, overl. Dordrecht 31.12.1894, z.v. Johannes Pieter van Ooijen en Jannigje de Lie.

4.                   Aartje Kop, geb. Dordrecht 27.09.1815.

5.                   Fransje Kop, geb. Dordrecht 22.12.1816, overl. Dordrecht 12.11.1895, tr. Dordrecht 05.09.1838 Willem Goedhard, ook Goedhart, geb. Dordrecht 22.02.1819, overl. Dordrecht 01.07.1899, z.v. Willem Goedhard en Magdalena van Scheldt.

6.                   levenloze zoon, Dordrecht 13.09.1819.

7.                   Aartje Kop, geb. Dordrecht 12.09.1821, overl. Dordrecht 24.11.1821.

8.                   Anthonia Kop, geb. Dordrecht 04.01.1823, overl. Dordrecht 07.08.1897, tr. Dordrecht 28.02.1844 Pieter Heleenis Traarbach, geb. Dordrecht 10.07.1824, overl. Dordrecht 19.08.1893, z.v. Diena Traarbach.

9.                   Johannes Kop, geb. Dordrecht 16.11.1825, overl. Dordrecht 12.05.1849.

 

Noten: |a| vader Arij; |b| ‘zijnde de naam van zijne huisvrouw en die zijner ouders mitsgaders derzelver verblijfplaats of plaats van overlijden den declaranten onbekend’ (overl.akte Rotterdam 1829 fol.b140 no.2317); |c| ook overl.akte Dordrecht 1829 no.627.

 

[22] Laurens Zwang, geb. ca. 1779, overl. Dordrecht 14.08.1832, z.v. Laurens Zwang en Grietje Stoltevoet; tr.

[23] Janna Vijfwijk, geb. ca. 1780, overl. Dordrecht 06.08.1833|a|, d.v. Matthijs Vijfwijk en NN.

Uit dit huwelijk (vader ook Lauwerens/Lourens, moeder ook Johanna):

1.                   Lauwerens Zwang, ook Louwerens, geb. Dordrecht ca. 1797/1798, overl. Dordrecht 16.09.1864, tr. Dordrecht 30.10.1816 Heijltje Driessen, ook Heiltje, geb. Dordrecht ca. 1799/1800, overl. Dordrecht 14.03.1860, d.v. Willem Driessen en Kaatje Koolen.

2.                   Stijntje Zwang, geb. Dordrecht ca. 1805, overl. IJsselmonde 28.02.1859, tr. IJsselmuiden 25.05.1838 Johannes Cornelis van Beurden, geb. Tilburg ca. 1804, machineslijper (1859), z.v. Wouteris van Beurden en Johanna Pijnappels.

3.                   Hendrik Zwang, geb. Dordrecht 09.07.1813, overl. Dordrecht 22.09.1814.

4.                   Grietje Zwang, geb. Dordrecht 28.05.1815; volgt [11].

5.                   Adrianus Zwang, geb. Dordrecht 08.03.1817, overl. ’s-Hertogenbosch 27.08.1880, tr. ’s-Hertogenbosch 16.12.1848 Wilhelmina Ziegenhardt, geb. ’s-Hertogenbosch 28.01.1823, overl. ’s-Hertogenbosch 03.05.1880, d.v. Johann Georg Ziegenhardt en Barbara Posterman.

6.                   Maarten Zwang, geb. Dordrecht 07.10.1819, overl. Dordrecht 15.12.1819.

7.                   Jan Zwang, geb. Dordrecht 09.10.1820, overl. Dordrecht 06.04.1885, tr. Dordrecht 31.08.1842 Antje van Oijen, geb. Dordrecht 14.02.1822, overl. Dordrecht 18.01.1905, d.v. Johannes van Oijen en Johanna Delie.

8.                   Heiltje Zwang, geb. Dordrecht 22.03.1823, overl. Dordrecht 09.10.1911, tr. Dordrecht 25.10.1848 Pieter Hennekes, geb. Dordrecht 11.10.1827, overl. Dordrecht 01.02.1913, z.v. Aart Hennekes en Willemina van Dooren.

 

Noten: |a| ‘de moeder onbekend’ (overl.akte Dordrecht 1833 no.496).

 

[24] Johannes Emanuel Dolk, geb. Zevenbergen 06.03.1793, schippersgezel (1818), schipper (1819,1832), overl. Dubbeldam 08.12.1872|b|, z.v. Johannis Dolk en Maria Brocx; tr. Terheijden 31.12.1818

[25] Johanna Helena de Groot, geb. Breda ca. 1792, overl. Klundert 15.02.1863, d.v. Johannis de Groot (-1815) en Anthonia Catharina Brusse (-1805).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Dolk, geb. Terheijden 08.03.1819; volgt [12].

2.                   Johannes Anthonij Dolk, geb. Terheijden 17.06.1820, overl. Dubbeldam 30.06.1873.

3.                   Marinus Dolk, geb. Terheijden x.02.1822, overl. Oudenbosch 19.05.1822|a|.

4.                   Anthonia Catharina Dolk, geb. Terheijden 14.08.1825, overl. Terheijden 17.10.1825.

5.                   Maria Wouterina Dolk, geb. Terheijden 22.11.1827, overl. Terheijden 01.12.1827.

6.                   levenloze zoon, Terheijden 05.05.1829.

7.                   levenloze dochter, Dordrecht 07.08.1832.

8.                   Gerardus Wouter Dolk, geb. Vianen 18.11.1836, overl. Rotterdam 04.01.1837.

 

Noten: |a| ook overl.akte Terheijden 1822 no.23; |b| moeder Brokse.

 

[26] Arie van der Stigchel, geb. ca. 1790, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 13.07.1849, z.v. Jan van der Stigchel en Annigje van Dalen; tr.

[27] Cornelia de Vries, geb. ca. 1786, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.08.1855.

Uit dit huwelijk (vader ook van der Stighel):

1.                   Antonia van der Stigchel, geb. Dordrecht 11.10.1812, overl. Gorinchem 29.09.1885, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 30.05.1834 Arie ’t Hart, geb. Oudenbosch 09.01.1813, z.v. Isak ’t Hart en Willempje Smaal.

2.                   Willem van der Stigchel, geb. Dubbeldam 12.02.1813, overl. Dubbeldam 05.03.1813.

3.                   Jan van der Stigchel, geb. Dubbeldam 12.05.1814, overl. Dordrecht 21.07.1891, tr. Dordrecht 04.05.1842 Maria de Kievit, geb. Dordrecht 20.02.1816, overl. Dordrecht 31.08.1856, d.v. Jan de Kievit en Anthonetta Jansen.

4.                   Maria van der Stigchel, geb. Dubbeldam 14.07.1815|c|, overl. Zwijndrecht 11.06.1870, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 29.06.1835 Willem Vernes, geb. Dubbeldam 06.01.1815, meesterknecht in een oliemolen (1870), overl. Delft 13.01.1892, z.v. Johannes Leendertsz Vernes en Neeltje Dijkwel.
     WV tr. 2e Delft 07.09.1870 Grieta Taalen, ook Grietje Taal, geb. ’s-Gravenmoer 08.06.1827, overl. Delft 23.11.1907, d.v. Evert Taalen en Johanna Nederveen.
     GT tr. 1e Breda 19.02.1855 Aart Broere, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort ca. 1829/1830, overl. Zwijndrecht 21.07.1866, z.v. Willem Broere en Geertje van Driel.

5.                   Annigje van der Stigchel, geb. Dubbeldam 22.03.1817, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 19.09.1854, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 09.05.1839 Huig van den Graaf (1816-), z.v. Frans van der Graaf en Plonia Schorteldoek.

6.                   Wilhelmina van der Stighel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 01.11.1818|d|, overl. Gouda 05.08.1890, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 30.07.1840 Johannes Wijnandt ’t Hart, geb. Dordrecht 15.12.1818, z.v. Jacob ’t Hart en Mijntje van der Kooij.

7.                   Jannigje van der Stighel, ook van der Stigchel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 22.10.1820, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 10.09.1821.

8.                   Arie van der Stighel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.01.1822, overl. Dordrecht 05.05.1894, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 26.03.1847 Maria van der Graaf (1826-1908), d.v. Frans van der Graaf en Plonia Schorteldoek.

9.                   Cornelia van der Stighel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.10.1823|a|; volgt [13].

10.               Willem van der Stigchel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 22.05.1826, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 13.06.1826.

11.               Jannigje van der Stigchel, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 12.05.1828, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 02.06.1828.

 

Noten: |a| vader van der Stighel (geb.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1823 no.12 in wiewaswie); |c| bruid geb. 1816 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1835 no.2 in wiewaswie); |d| bruid geb. 1819 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1840 no.2 in wiewaswie).

 

[28] Willem Scharloo, geb. Dubbeldam ca. 1775/1778, overl. Dordrecht 17.05.1837, z.v. Andries Scharloo en Elisabeth de Kraaij; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort 29.01.1825 Aaltje Groeneweg, geb. Dordrecht ca. 1785, overl. Dordrecht 19.02.1867, d.v. Arij Jansse Groeneweg en Maartje Pieterse de Jongste; tr. 1e

[29] Heiltje Staak, geb. ca. 1779, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 31.07.1820, d.v. Pieter Staak en Aaltje Blok.

Uit het huwelijk Scharloo-Staak (moeder ook Heijltje):

1.                   Andries Scharloo, geb. Dordrecht 07.03.1799, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 23.04.1851, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 26.11.1819 Maaike Plomp, geb. Dordrecht 07.04.1800, overl. Dubbeldam 13.04.1889, d.v. Roeland Plomp en Johanna Aarnouts.

2.                   Elisabeth Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.01.1802, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 25.12.1844, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 23.12.1822 Arij van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 06.06.1801, z.v. Huig van Duijn en Teunisje Kal.

3.                   Pieter Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 26.05.1805, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 18.04.1828 Neeltje Stam, geb. Papendrecht 18.12.1804, d.v. Joost Stam en Neeltje de Jager.

4.                   Jan Scharloo, geb. Dordrecht 10.03.1807, overl. Dordrecht 31.12.1863, tr. 1e De Mijl, Krabbe en Nadort 11.09.1826 Hillegonda van Duijnen, ook van Duinen, geb. Dordrecht 02.12.1796, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 07.12.1848, d.v. Arie van Duijnen en Lena Bollebeek; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort 10.07.1850 Heiltje Vogels, geb. Dordrecht 25.06.1819, overl. Dordrecht 03.05.1864, d.v. Heiltje Vogels.

5.                   Willem Scharloo, geb. Doredrecht 26.11.1809, tr. 1e De Mijl, Krabbe en Nadort 09.05.1834 Heijntjen Broeren, geb. Dodrecht 04.11.1808, d.v. Balt Aarts Broer en Hendrika van der Koij; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort 14.03.1836|a Maria Twigt, geb. Kralingen 13.05.1810, d.v. Cornelis Twigt en Anna Bloot; tr. 3e De Mijl, Krabbe en Nadort 24.12.1841 Anthonetta Nagtegaal, geb. Dordrecht 30.05.1812, d.v. Pieter Nagtegaal en Adriana Soetemans.

6.                   Mijntje Scharloo, geb. ca. 1810, overl. Scharloo 01.05.1836.

7.                   Gerrit Scharloo, geb. Dubbeldam 19.08.1812; volgt [14].

8.                   Aalbert Scharloo, geb. Dubbeldam 21.05.1815, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 22.10.1817.

9.                   Aaltje Scharloo, geb. Dubbeldam 26.06.1817.
= w.s. Alida Scharloo, geb.
Dordrecht ca. 1817, overl. Leiderdorp 07.08.1859.

10.               Cornelia Scharloo, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 06.11.1818.

11.               levenloze zoon, De Mijl, Krabbe en Nadort 10.07.1820.

Uit het huwelijk Scharloo-Groeneweg:

12.               Jacob Scharloo, geb. De Mijl. Krabbe en Nadort 27.07.1827, overl. Dordrecht 12.12.1901, tr. Dordrecht 13.09.1854 Johanna Pieternella Junger, geb. Dordrecht 09.05.1828, overl. Dordrecht 22.03.1891, d.v. Johannes Pieter Junger en Dirkje de Jong.

 

Noten: |a| bruidegom geb.1810 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1836 no.1 in wiewaswie).

 

[30] Frans van der Graaf, geb. Willemstad ca. 1790, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 30.12.1849, z.v. Abraham van der Graaf en Margrieta Veermans; tr. Hendrik-Ido-Ambacht 02.05.1815

[31] Plonia Schorteldoek, ook Apollonia, geb. Meerdervoort ca. 1794, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 03.12.1848, d.v. Huig Schorteldoek en Maria van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Huig van der Graaf, geb. Meerdervoort 01.05.1816, overl. Dordrecht 15.12.1892, tr. 1e De Mijl, Krabbe en Nadort 09.05.1839 Annigje van der Stigchel (1817-1854), d.v. Arij van der Stigchel en Cornelia de Vries; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort 07.12.1855 Maartje Tromp, geb. Zwijndrecht 04.05.1835, overl. Dordrecht 24.01.1905, d.v. Jacobus Tromp en Maaijke van Loon.

2.                   Abram van der Graaf, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 02.06.1819, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 27.05.1841 Johanna Plomp, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 27.04.1821, d.v. Johannes Plomp en Adriana Sprangers.

3.                   Grietje van de Graaf, geb. Wieldrecht met Louisapolder 04.07.1820|d|; volgt [15].

4.                   Melis van der Graaf, geb. Wieldrecht met Louisapolder 26.06.1822, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 21.02.1849|c| Cornelis Plomp, geb. De Mijl. Krabbe en Nadort 13.05.1831, d.v. Johannes Plomp en Adriana Sprangers.

5.                   Frans van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 24.01.1824, tr. 1e De Mijl, Krabbeen Nadort 21.11.1850 Johanna Cornelia de Visser, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 27.03.1826, overl. De Mijl, Krabbe en Nadort 15.07.1854, d.v. Jan de Visser en Anna Goedhart; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort 19.05.1856 Adriana Vermaas, geb. Strijen 28.03.1825, d.v. Willem Vermaas en Cornelia Adriana Heldrop.

6.                   Maria van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 10.01.1826, overl. Dordrecht 10.04.1908, d.v. Frans van der Graaf en Plonia Schorteldoek. tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 26.03.1847 Arie van der Stighel (1822-1894), z.v. Arij van der Stigchel en Cornelia de Vries.

7.                   Pieter van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 06.05.1827, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 28.08.1849|a| Johanna van Herweijen, geb. Dordrecht 04.11.1826, d.v. Teunis van Herweijen en Maria Nanning.
     JvH tr. 2e Dubbeldam 1861 Hendrik van der Graaf (1831-), jongere broeder van Pieter.

8.                   Govert van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 17.11.1828, overl. Dordrecht 23.11.1895, tr. Ridderkerk 17.04.1852 Adriana Slikkerveer, geb. Ridderkerk 18.06.1829, overl. Dordrecht 28.05.1895, d.v. Jacob Slikkerveer en Jannigje Bakker.

9.                   Hendrik van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 10.07.1831, overl. Dubbeldam 03.11.1875, tr. Dubbeldam 09.08.1861|b| Johanna van Herweijen, geb. Dordrecht 04.11.1825, d.v. Teunis van Herweijen en Maria Nanning.
     JvH tr. 1e De Mijl, Krabbe en Nadort 1849 Pieter van der Graaf (1827-), jongere broeder van Hendrik.

10.                Jan van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 15.01.1834.

11.                Adriana Hendrika van der Graaf, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 05.02.1836, tr. De Mijl, Krabbe en Nadort 03.05.1855 Cornelis van Herwijnen, geb. De Mijl,. Krabbe en Nadort 03.12.1835, z.v. Frans van Herwijnen en Teuntje de Kok.

 

Noten: |a| bruid geb. 1826 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1849 no.2 in wiewaswie); |b| bruid geb. 1825 (huw.akte Dubbeldam 1861 no.20 in wiewaswie); |c| bruidegom geb. 1823 (huw.akte De Mijl, Krabbe en Nadort 1849 no.1 in wiewaswie); |d| vader van de Graaf.

 


Bijlage A

 

[32]

[33] Jenneke Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1759/1760, overl. Dordrecht 16.01.1844.

Kinderen:

1.       Jenneke Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1792, overl. Dordrecht 23.02.1862, tr. Dordrecht 10.07.1816 Joannes Ruijtenberg, ook Ruitenberg, geb. Raamsdonk ca. 1791, schipper, overl. Dordrecht 17.12.1870, z.v. Pieter Ruijtenberg en Adriana Adriaanse Timmermans.

2.       Margrita Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1793, overl. Dordrecht 21.09.1871.

3.       Thomas Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1795; volgt [16].

 

[66] Marijnus Ligtmans, overl. voor 1839, tr.

[67] Hillegonda Petiet, overl. voor 1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1759/1760; volgt [33].

2.                   Lena Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1760/1761, overl. Dordrecht 10.03.1839, tr. Magchiel Evenwel, geb. Dordrecht ca. 1754, overl. Dordrecht 03.12.1831|a|, z.v. Laurens Evenwel en Cornelia Heiblom.

 

Noten: |a| e.v. Lichtman.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)