Christiaan Wilhelm Wali van Lohuizen (1932-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2023 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Christiaan Wilhelm Wali van Lohuizen, Wali, geb. Amsterdam 05.02.1932, kandidaatsexamen sociale geografie Utrecht 1954|a|, doctoraalexamen geografie Utrecht 1959|b|, hoogleraar Eindhoven (1976-), overl. Laren (NH) 06.08.2023, tr. Eindhoven 25.02.1961 Maria Elizabeth Mulder, Mab, geb. Eindhoven 09.04.1934, promotie Utrecht 1977|b|, overl. 16.02.2013, begr. Katwijk aan Zee 22.02.2013, d.v. Arnoldus Cornelis Johannes Mulder (1899-1985) en Maria Augusta Bernardina Josepha Merens (1904-).

 

Noten: |a| De Volkskrant 29.06.1954; |b| Het Parool 09.06.1959; |b| proefschrift: Rafaël's Encomium van Scipio Africanus Maior : een geschilderde vorstenspiegel voor de jonge Scipione Borghese.

 

[2] Theodoor Karel van Lohuizen, geb. Den Burg (Texel) 05.08.1890, eindexamen HBS 1908|f|, propedeutisch examen weg- en waterbouwkunde Delft 1911|c|, ingenieursexamen civiele techniek Delft 1917|d|, hoogleraar Delft (1947-1956), OON, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1956, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.12.1956, tr. Amsterdam 08.04.1925
[3] Helene Anna Maria Peters, geb. Hagen 06.05.1898, overl. Arnhem 02.12.1993.
– Levensbericht: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Hans Peter S. van Lohuizen, geb. Rotterdam xx.02.1928|b|, ingenieur civiele techniek Delft 1953|e|, hoofding. Dienst Publ. werken te Amsterdam (1971), overl. Deventer 12.03.2006.

2.                   Christiaan Wilhelm Wali van Lohuizen, geb. Amsterdam 05.02.1932|a|; volgt [1].

3.                   Theodoor Paul van Lohuizen, geb. Amsterdam 28.11.1935, overl. 2016.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 06.02.1932 (zoon, geb. 05.02) & Algemeen Handelsblad 09.02.1932 (H. v. Lohuizen-Peters, z.); |b| Nieuwe Rotterdamsche Courant 28.02.1928; |c| Delftsche courant 07.10.1911; |d| De Maasbode 09.07.1917; |e| Het Vaderland 18.03.1953; |f| De avondpost 27.07.1908.

 

[4] Arnold Johan Marinus van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 31.12.1860, ontvanger der registratie (1889,1925), overl. Hilversum 01.04.1941, begr. Hilversum (Nwe Alg. Bpl. Boschdrift) 04.04.1941, tr. Texel 22.08.1889

[5] Kaatje Kievit, geb. Eierland (Texel)|a| 27.08.1860, overl. Hilversum 21.08.1930, begr. Hilversum (Nwe Alg. Bpl.) 25.08.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodoor Karel van Lohuizen, geb. Den Burg (Texel) 05.08.1890; volgt [2].

2.                   Catharina Hendrika Johanna van Lohuizen, Cato, geb. Culemborg 19.02.1893, kinderarts, overl. Hilversum 11.01.1937, begr. Hilversum (Nwe Alg. Bpl. Boschdrift) 14.01.1937.

 

Noten: |a| geb. Den Burg (overl.akte Hilversum 1930 no.298).

 

[6] Joseph Peters, overl. voor 1925, tr.

[7] Helene Tiedemann, woont Bonn (1925).

Uit dit huwelijk:

1.                   Helene Anna Maria Peters, geb. Hagen|a| 06.05.1898; volgt [3].

 

Noten: |a| Region Südwestfalen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Teunis van Lohuizen, geb. Epe 13.06.1822, koopman (1849,1854), papierhandelaar (1857,1865), ijzerfabrikant (1878), fabrikant (1884,1889), overl. Vaassen (Epe) 20.12.1903, tr. Epe 21.04.1849

[9] Johanna Hendrika van der Vaart, geb. Vaassen (Epe) 15.11.1819, overl. Vaassen (Epe) 01.05.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Pieter van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 01.05.1850, koopman (1880), directeur der Haarlemsche IJzergieterij (1910), overl. Overveen (Bloemendaal) 20.06.1910|d|, tr. Düsseldorf 17.08.1880|a| Emma Albertine Kersten, geb. Keulen 04.11.1854, overl. Eindhoven 04.02.1945, d.v. Eduard Heinrich Kersten, koopman, en Henriette Johanna Christiani.

2.                   Berendina Hendrika van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 31.10.1852, tr. Epe 07.09.1878 Carl Julius Wilhelm Wetter, geb. Dusseldorp (Pruissen)|b| ca. 1850, koopman, z.v. Hermann Wetter en Louise Wilminck.

3.                   Jacobus van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 05.11.1854, fabrikant (1884,1889), directeur ener ijzergieterij (1904), overl. Wormen (Apeldoorn) 17.08.1904, tr. Bonn 15.04.1884|c| Henriëtte Charlotte Kersten, geb. Keulen 17.04.1853, overl. Zeist 18.10.1944|e|, d.v. Eduard Heinrich Kersten en Henriëtte Johanna Christiani.

4.                   Pieter Adriaan van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 24.07.1857, fabrikant, overl. Nijmegen 02.06.1934, tr. Hoorn 22.10.1884 Hendrika Udina Korver, geb. Hoorn 12.04.1860, overl. Apeldoorn 28.01.1944, d.v. Everhardus Korver, apotheker, en Bartha Anna Geertruida de Groot.

5.                   Arnold Johan Marinus van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 31.12.1860; volgt [4].

6.                   Gerhard Willem van Lohuizen, geb. Vaassen (Epe) 22.02.1862, overl. Vaassen (Epe) 01.10.1865.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Epe 20.10.1880 no.50); |b| nu Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| ingeschreven extract (huw.akte Epe 15.07.1884 no.47); |d| ook overl.akte Haarlem 1910 no.632; |e| ook overl.akte Renkum 26.10.1945 no.484.

 

[10] Arij Kievit, geb. Eierland (Texel) 15.12.1836, landbouwer/veehouder, overl. Texel 04.01.1886; tr. 2e Texel 11.08.1864 Reinoutje Koorn, geb. Driehuizen (Texel) 04.03.1842, overl. Texel 07.03.1913, d.v. Dirk Koorn, boer, en Marretje Keijzer; tr. 1e Texel 12.05.1859

[11] Hendrikje Bakker, geb. Spang (Texel) 16.02.1840, overl. Eierland (Texel) 21.07.1862.

Uit het huwelijk Kievit-Bakker:

1.                   Kaatje Kievit, geb. Eierland (Texel) 27.08.1860; volgt [5].

2.                   Reinetta Petronella Kievit, geb. Eierland (Texel) 11.04.1862, overl. Haarlem 28.02.1945.

Uit het huwelijk Kievit-Koorn:

3.                   Marretje Kievit, geb. Eierland (Texel) 17.05.1865, overl. Den Burg (Texel) 13.07.1956, tr. Texel 28.03.1888 Dirk Cornelis Dros, geb. De Cocksdorp (Texel) 05.05.1865, landbouwer, overl. Den Burg (Texel) 07.07.1935, z.v. Albert Arieszn Dros, koopman, en Krijntje Tanis.

4.                   Maria Adriaantje Kievit, geb. Eierland (Texel) 23.09.1866, tr. Texel 30.07.1891 Kors Buijs, geb. De Cocksdorp (Texel) 11.04.1865, handelsreiziger, z.v. Jacob Buijs, zeeman (1865), postschipper (1891), en Martje List.

5.                   Cornelis Kievit, geb. Eierland (Texel) 01.02.1868, landbouwer, overl. Den Burg (Texel) 02.11.1952, tr. Texel 23.04.1902 Jeannette Marie Kuijper, geb. Den Burg (Texel) 25.03.1870, overl. na 1952, d.v. Cornelis Kuijper, veehouder (1870), caféhouder (1902), en Marretje Keijser.

6.                   Dirk Kievit, geb. Eierland (Texel) 27.03.1870, veehouder, overl. Texel 22.12.1938, tr. Texel 13.03.1902 Marretje Kooiman, geb. Den Burg (Texel) 09.08.1873, d.v. Gerrit Kooiman, broodbakker (1873), veehouder (1902), en Neeltje Bakker.

7.                   Adriana Maria Kievit, geb. Eierland (Texel) 17.07.1872, tr. Texel 07.05.1902 Cornelis Jakob Roeper, geb. De Waal (Texel) 25.04.1868, veehouder (1902), boekhouder (1920), overl. Den Helder 13.03.1920|a|, z.v. Jan Roeper, veehouder (1868), dijkgraaf (1902), en Aafje Boon.

8.                   Herberta Catharina Kievit, geb. Eierland (Texel) 17.06.1876, overl. Haarlem 14.10.1951, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 13.07.1920, ingeschr. ’s-Gravenhage 09.09.1920) Pieter Jeremias van Borselen, geb. ’s-Gravenhage 03.10.1874, inspecteur der vereniging van werkgevers te Amsterdam (1902), z.v. Jan Willem van Borselen en Anna Josina Gerardina Doeleman.

9.                   Gerritdina Fronika Willemina Kievit, geb. Eierland (Texel) 23.07.1877, overl. na 1930, tr. Texel 29.08.1900 Jacob Boon, geb. Den Helder 21.12.1875, winkelier (1900), tegelschilder (1908), overl. Beverwijk 29.01.1908, z.v. Pieter Boon, timmerman (1875), winkelier (1900), kruidenier (1908), en Gijsje Kindt.

10.               Herbertus Pieter Kievit, ook Herbert, geb. Eierland (Texel) 24.02.1879, landbouwer, emigreert naar Canada 1924, overl. Didsbury (Calgary Census Division, Alberta, Canada) 13.10.1945, begr. Didsbury Cemetery (Didsbury, Calgary Census Division, Alberta, Canada) 16.10.1945, tr. Texel 28.03.1907 Catrina Hendrika Outhuijs, ook Katherine, geb. Vlissingen 15.06.1878, overl. Didsbury (Calgary Census Division, Alberta, Canada) 28.11.1945, begr. Didsbury Cemetery (Didsbury, Calgary Census Division, Alberta, Canada), d.v. Sijbrand Gerrit Outhuijs, zeeman, en Gesina Elisa Wildeboer.

11.               Anne Martina Kievit, geb. Eierdorp (Texel) 25.01.1881, overl. Texel 27.03.1958, tr. Texel 15.08.1918 Aris Kooiman, geb. Waal en Burg (Texel) 17.04.1864, timmerman, overl. Den Burg (Texel) 25.05.1937, z.v. Pieter Kooiman, landbouwer, en Marijtje Eelman.
     AK tr. 1e Texel 28.03.1889 Grietje List, geb. Burger Nieuwland (Texel) 14.04.1865, overl. Den Burg (Texel) 31.12.1911, d.v. Jacob Corneliszn List, veehouder, en Trijntje Hoogheid.

 

Noten: |a| ook overl.akte Texel 1920 no.35.

 

[12] Peters.

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Peters; volgt [6].

 

[14] Tiedemann.

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Helene Tiedemann; volgt [7].

 

[16] Jan van Lohuijzen, geb. Epe 06.08.1795, ged. Epe 16.08.1795, broodbakker (1821,1827), winkelier (1829), broodbakker (1831,1841), bakker (1845,1859), grondeigenaar (1861), overl. Epe 02.01.1861|a|, z.v. Teunis van Lohuijzen en Anna van Tongeren (zie Bijlage A); tr. Epe 17.11.1821|a|

[17] Maria Jonker, geb. Epe 31.05.1804, ged. Epe 03.06.1804, overl. Epe 01.09.1874, d.v. Aart Jonker en Annetjen Pol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis van Lohuijzen, geb. Epe 30.06.1822; volgt [8].

2.                   Annetje van Lohuizen, geb. Epe 22.02.1824, overl. Vaassen (Epe) 23.02.1824.

3.                   Annetje van Lohuizen, geb. Epe 04.02.1825, overl. Epe 05.11.1898, tr. Epe 06.12.1845 Gerrit Scholten, geb. ca. 1808, koopman, overl. Oene (Epe) 30.12.1877, z.v. Berend Scholten en Johanna Geertruid Dalhuis.

4.                   Aart van Lohuizen, geb. Epe 17.06.1827, overl. Vaassen (Epe) 03.04.1828.

5.                   Anna van Lohuizen, geb. Epe 06.04.1829, boekhandelares (1873), overl. Deventer 02.02.1900, tr. 1e Epe 06.08.1859 Jacob Brinkgreve, geb. Deventer 06.06.1826, boekhandelaar, overl. Deventer 06.01.1871, z.v. Johannes Pieter Brinkgreve, boekverkoper, en Hendrikjen Bredenoort; tr. 2e Deventer 23.10.1873 Lucas Bode, geb. Hasselt 27.06.1819, opzichter (1860,1873), boekhandelaar (1900), overl. Deventer 26.10.1900, z.v. Gerrit Bode, timmerman, en Zwaanna Johanna van Dingstee.
     LB tr. 1e Deventer 08.11.1860 Hendrica Bernardina Becking, geb. Hengelo (Gld) 10.03.1820, overl. Deventer 17.03.1872|b|, d.v. Harmen Becking, herbergier, en Hendrica Berendina Becking.

6.                   Aart van Lohuizen, geb. Epe 30.10.1831, overl. Epe 08.03.1833.

7.                   Aart van Lohuizen, geb. Epe 02.04.1834, papierfabrikant, overl. Epe 01.01.1914, tr. Deventer 17.11.1859 Johanna Pieternella Brinkgreve, geb. Deventer 28.11.1835, overl. Epe 08.03.1926, d.v. Johannes Pieter Brinkgreve, boekverkoper, en Hendrikjen Bredenoort.

8.                   Dorothea van Lohuizen, geb. Epe 16.09.1836, overl. Zwolle 18.01.1910, tr. Epe 08.02.1870 Gijsbertus Wijnand Grijzen, geb. Zwolle 02.11.1845, winkelier, z.v. Hendrikus Grijzen, tapper, en Sophia Magdalena Weelink.

9.                   Goosen Sander van Lohuizen, geb. Epe 13.12.1838, koopman (1865), winkelier (1909), overl. Epe 07.07.1909, tr. Laren (Gld) 28.04.1865 Gerharda Johanna Eggink, geb. Laren 07.07.1842, overl. Epe 07.03.1916, d.v. Derk Jan Eggink, grondeigenaar (1842), wethouder (1865), en Anna Hendrika Joosten.

10.               Hendrik Jan van Lohuizen, geb. Epe 18.08.1841, kruidenier (1869), koopman (1873), overl. Deventer 20.06.1873, tr. Hoogezand 18.08.1869 Willemina Frouwina Barends, geb. Hoogezand 14.10.1848, overl. Deventer 27.03.1876, d.v. Abraham Paulus Barends, goud- en zilversmid, en Aaltje Alberts Smit.
     WFB tr. 2e Deventer 04.02.1875 Johan Alberth Willem Nijenhuis, geb. Voorst 19.05.1846, koopman, overl. Deventer 19.12.1917, z.v. Jan Willem Nijenhuis, predikant, en Hanna Elizabeth Ovink.
     JAN tr. 2e Zutphen 06.07.1877 Mina Henrietta Brinkmann, geb. Zutphen 21.04.1850, overl. Deventer 04.02.1901, d.v. Peter Wilhelm Brinkmann, zadelmaker, en Hendrika Wilhelmina Heusinkveld; tr. 3e Deventer 22.04.1903 Gerritje Hulscher, geb. Deventer 13.04.1859, overl. Deventer 05.10.1933, d.v. Gerrit Jan Hulscher, bakker (1859), koopman (1903), en Geesken Huender.

 

Noten: |a| overledene van Lohuizen (overl.akte Epe 1861 no.1); |b| per abuis geb. Deventer (overl.akte Deventer 1872 no.124).

 

[18] Jacobus van der Vaart, geb. Voorburg ca. 1779/1780/1781/1782, koopman (1812,1817), winkelier (1818), koopman (1819,1822), koopman (1840,1849), overl. Vaassen (Epe) 17.10.1866, z.v. Pieter van der Vaart, ‘phizantier’, en Willemina Schafhausen/Schaaphuizen; tr. Vaassen 08.08.1812

[19] Berendina Reuvekamp, geb. ca. 1777/1778/1779, dienstmeid (1812), winkelierster (1813), overl. Vaassen (Epe) 25.10.1863, d.v. Johannes Reuvekamp, papiermaker, en Gerritje Leusveld/Luusveld.

– Er is een Maria Wilmina Schafhausen, wede Pieter van der Vaart, otr. Apeldoorn 11.01.1790, tr. Apeldoorn 31.01.1790 Pieter Janse, wedr Jacoba Buitenhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter van der Vaart, geb. Vaassen 02.06.1813, koopman, overl. Epe 05.04.1847, tr. Epe 11.07.1840 Hendrikjen van Gerrevink, geb. ca. 1816, overl. Vaassen (Epe) 10.04.1845, d.v. Lambertus van Gerrevink en Anna Brouwer.

2.                   Gerritjen van der Vaart, geb. Vaassen 13.02.1815, overl. Vaassen (Epe) 04.12.1881.

3.                   Maria Wilhelmina van der Vaart, geb. Vaassen 12.02.1817, overl. Epe 09.09.1818.

4.                   Johanna Hendrika van der Vaart, geb. Vaassen (Epe) 15.11.1819; volgt [9].

5.                   Willem van der Vaart, geb. Vaassen (Epe) 31.03.1821, overl. Vaassen (Epe) 23.10.1822.

6.                   Jan van der Vaart, geb. Vaassen (Epe) 22.03.1822, overl. Vaassen (Epe) 13.10.1822.

 

[20] Cornelis Kievit, geb. Stellendam (Goedereede) 14.03.1813, boer (1836,1838), landbouwer (1859,1862), landeigenaar (1886), overl. Den Burg (Texel) 14.12.1886, z.v. Arij Kievit en Maria den Hollander; tr. Onwaard 13.12.1833|a|

[21] Kaatje Grotenboer, geb. Dirksland 05.03.1813, overl. Texel 06.08.1896|b|, d.v. Herbert Grotenboer en Ariaantje Peekstok.

Uit dit huwelijk (moeder Grootenboer, soms Grooteboer):

1.                   Kaatje Kievit, geb. Stellendam 01.06.1834|d|.

2.                   Maria Kievit, geb. Stellendam ca. 1834, overl. Haarlem 30.01.1917|c|, tr. Texel 29.06.1854 Dirk Cornelis Loman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, landbouwer (1854), directeur ener hypotheekbank (1896,1903), overl. ’s-Gravenhage 13.02.1903, z.v. Jan Christiaan Loman, predikant, en Catharina Maria Stoop.

3.                   Adriaantje Kievit, geb. Stellendam 06.01.1836, overl. De Burg (Texel) 03.08.1905, tr. Texel 25.09.1862 Pieter Dijksen, geb. Oosterend (Texel) 28.05.1821, veehouder, overl. Den Burg (Texel) 11.03.1867, z.v. Jacob Pieters Dijksen en Gerbreg Dijksen.
     PD tr. 1e Texel 15.05.1845 Immetje Keijser, geb. Texel ca. 1826, overl. Den Burg (Texel) 15.05.1860, d.v. Pieter Reijersz Keijser, landeigenaar, en Willemtje Koning.

4.                   Arij Kievit, geb. Eierland (Texel) 15.12.1836; volgt [10].

5.                   Herbert Kievit, geb. Eierland (Texel) 07.03.1838, overl. Eierland (Texel) 02.06.1839.

6.                   Betje Kievit, geb. Texel xx.08.1840, overl. Eierland (Texel) 03.12.1840.

 

Noten: |a| bruid Grootenboer; |b| geb. Melissant (overl.akte Texel 1896 no.71); |c| moeder per abuis Grootebroer (overl.akte Haarlem 1917 no.110); |d| transcriptie wiewaswie, niet beschikbaar bij familysearch.

 

[22] Hendrik Bakker, geb. Oosterend (Texel) 08.09.1813, boer (1839,1850), landman (1854), landbouwer (1858,1862), overl. De Cocksdorp (Texel) 24.08.1900, z.v. Willem Hendrikszn Bakker, broodbakker, en Hindrikje Kikkert; tr. Texel 28.03.1839

[23] Pietertje Koning, geb. Texel 28.12.1818, overl. Eierland (Texel) 01.02.1902, d.v. Pieter Koning, boer, veehouder, en Gerbrig Boon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje Bakker, geb. Spang (Texel) 16.02.1840; volgt [11].

2.                   Gerbrig Bakker, geb. Eierland (Texel) 29.09.1842, overl. Anna Paulowna 09.02.1874, tr. Texel 06.11.1862 Pieter Langeveld, geb. Den Burg (Texel) 200.03.1839, landbouwer, overl. na 1874, z.v. Martinus Langeveld, winkelier (1839), koopman (1862), en Betje Kalis.

3.                   Trijntje Bakker, geb. Eierland (Texel) 13.07.1846, overl. Utrecht 03.12.1920, tr. Koedijk 04.10.1868 Klaas Over, geb. Koedijk ca. 1839, landman, overl. Alkmaar 06.01.1901, z.v. Hendrik Over, landman, en Guurtje de Boer.

4.                   Pietertje Bakker, geb. Eierland (Texel) 20.04.1850, overl. Texel 20.03.1922, tr. Texel 27.10.1870 Willem Brans, geb. Eierland (Texel) 28.05.1846, veehouder, overl. Texel 04.01.1920, z.v. Johannes Brans en Pietertje van der Vis.

5.                   Willem Bakker, geb. Eierland (Texel) 26.03.1852, landbouwer, tr. Texel 16.09.1875 Maria Cornelia Langeveld, geb. Texel 30.04.1853, d.v. Martinus Pieterszn Langeveld, grutter (1853), en Betje Kalis, winkelierster (1875).

6.                   Reinettha Bakker, ook Rennetta, geb. Eierland (Texel) 10.05.1854, overl. Eierland (Texel) 30.09.1858.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Teunis van Lohuizen, ged. Epe 16.11.1749|e|, (brood)bakker, overl. Epe 04.01.1830, z.v. Sander van Lohuizen en Jannetje Feijth; otr. Epe 02.05.1783|d|, tr. Epe 25.05.1783

[33] Anna Goossens van Tongeren, ged. Epe 25.11.1753|f|, overl. Epe 31.07.1821, d.v. Goossen Peters en Hendrikjen van Kleef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sander van Lohuisen, ged. Epe 26.09.1784.

2.                   Hendrikje van Lohuijsen, ged. Epe 20.05.1787.

–              kind, overl. Epe 05.12.1788, begr. Epe 11.12.1788.

3.                   Hendrik van Lohuijzen, ook van Lohuizen, ged. Epe 20.06.1790, landeigenaar (1819), landbouwer (1845), overl. Epe 12.07.1845, tr. Epe 20.11.1819 Aleida Jonker, ook Alijda, ged. Epe 23.08.1789, overl. Epe 27.02.1862, d.v. Jan Jonker en Berendina Berghorst.

4.                   Goossen Peters van Lohuijzen, ook van Lohuizen, geb. Epe 08.09.1792, ged. Epe 23.09.1792, bakker, overl. Epe 30.08.1819|a|, tr. Epe 14.06.1817 Fennetjen Bijsterbosch, geb. Epe 26.04.1789, ged. Epe 03.05.1789, winkelierster (1825), overl. Vaassen (Epe) 24.02.1867|b|, d.v. Gerrit Bijsterbosch, landbouwer, en Willemina Jacobs van Emst.
     FB tr. 2e Epe 26.11.1825 Goossen Mulder, geb. Vaassen, ged. Epe 17.08.1794, landbouwer, overl. Vaassen (Epe) 13.12.1838, z.v. Jan Mulder, koopman, en Derkje Goossens.

5.                   Jan van Lohuijzen, geb. Epe 06.08.1795, ged. Epe 16.08.1795|g|; volgt [16].

 

Noten: |a| e.v. Fennigjen Biesterbos (overl.akte Epe 1819 no.50); |b| overledene Fennetje Biesterbosch (overl.akte Epe 1867 no.31); |c| wede van Lohuisen (overl.akte Epe 1862 no.27); |d| bruidegom van Loohuizen, bruid Anna Goossens; |e| vader van Lohuisen, moeder Feith; |f| vader Gosen Peters, moeder van Cleeff; |g| vader van Lohuijzen, moeder Anna Goossens.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren