Rudolf Johan Lunbeck (1921-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Vanwege de omvang zijn de details over [4] Wilhelm Johann Jacob Lunbeck apart opgenomen (bijlage B). Buiten het gebruikte stramien van de kwartierstaten zijn uitwerkingen van de nazaten van enkele leden van de familie Lunbeck (bijlagen C-F) en uitwerkingen van de nazaten van enkele leden van de Indische familie Van der Schraaf (bijlagen G-I) toegevoegd.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Rudolf Johan Lunbeck, Rudi/Ruud, geb. Soerakarta 21.08.1921, eindexamen HBS-B te Bandoeng 1939, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde Amsterdam UvA 1941|t|, doctoraalexamen natuurkunde Amsterdam UvA 1945|u|, promotie Amsterdam UvA 31.01.1951|a|, hoogleraar Eindhoven (1969-1983), overl. Heeze 30.08.2019, tr. Amsterdam 19.03.1949 Anna Margaretha Vreeken, Anneke, geb. Amsterdam 18.01.1928, overl. Kessel 30.09.1994, crem. Heeze 05.10.1994, d.v. Jacob Vreeken (1892-1961) en Everdina Maria Cornelia de Joode (1903-).

 

– RJL wint tweede prijs {in de categorie kinderen beneden elf jaar, in een wedstrijd van Tante Truus} (1929)|b|; krijgt een rebus van zijn hand gepubliceerd (1929)|c|; krijgt een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|e|; en de oplossing|f|; krijgt een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|g|; en de oplossing|h|; krijgt een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|i|; en de oplossing|k|; krijgt {dezelfde dag} een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|j|; {herhaald?}|l|; krijgt een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|m|; krijgt een raadsel van zijn hand gepubliceerd (1929)|n|; twee oplossingen (1929)|o|; krijgt een verhaal getiteld “Een droom” raadsel gepubliceerd (1929)|p|.

– RJL vermeld op de passagierslist van het m.s. ‘Johan van Oldenbarnevelt’, van Batavia naar Amsterdam, vertrek 26.07.1939|q|, vertrek van Sabang 30.07.1939|r|.

– RJL wint met zijn team de schaakwedstrijd in het kader van de interacademiale sportwedstrijden der Unitasstudentenvereenigingen, gehouden te Utrecht 21.03.1941|s|.

 

Noten: |a| proefschrift: Het principe van overeenstemmende toestanden in de quantummechanica; promotor: J. de Boer (1911-2010); |b| Ons raadselhoekje, Soerabaijasch nieuwsblad 29.06.1929; |c| Ons Kinderblad, Soerabaijasch handelsblad 06.07.1929; |e| Soerabaijasch nieuwsblad 03.08.1929; |f| Soerabaijasch nieuwsblad 10.08.1929; |g| Soerabaijasch nieuwsblad 24.08.1929; |h| Soerabaijsch nieuwsblad 30.08.1929; |i||j| Soerabaijasch nieuwsblad 21.09.1929; |k||l| Soerabaijasch handelsblad 28.09.1929; |m| Soerabaijasch nieuwblad 12.10.1929; |n||o| Soerabaijasch nieuwsblad 26.10.1929; |p| Soerabaijasch nieuwsblad 16.11.1929; |q| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 24.07.1939; |r| Het Vaderland 04.08.1939; |s| De Tijd 22.03.1941; |t| De Telegraaf 19.12.1941; |u| De Maasbode 08.09.1945.

 

[2] Marinus Johannes Hendrikus Lunbeck, geb. Tandjong Pandan (Billiton) 10.11.1895, overl. Pakanboeroe (kamp 2) 09.02.1945|f||h|, begr. Cimahi (Nederlands ereveld Leuwigajah, vak IV, nummer 64)|g|, tr. Batavia 05.06.1920|i|

[3] Frederika Sophie van der Schraaf, geb. Soerabaja 26.03.1898.

 

– MJHL: klerk P. (1916,1917), ex klerk P. (1918,1919,1920, 1921/22), boekh. Sf. Waroe te/bij Gedangan (1926,1927), in dienst gekomen op de suikerfabriek ‘Soedhono’ als tijd. snijveldopzichter (1928)|a|, boekh. Sf. Soedhono te/bij Geneng (1930), boekh. Sf. Kaliredjo te/bij Soempioh (1932), oud-boekh. Sf. Poerwokerto te/bij … (1934,1938,1941), Ls.Sld.Inf. bij het KNIL (19xx).

 

Uit dit huwelijk:                                                     

1.                   Rudolf Johan Lunbeck, geb. Soerakarta 21.08.1921; volgt [1].

 

Noten: |a| De Indische courant 02.07.1928 {H.J.H. Lunbeck}; |c| ‘Burgerlijke stand, aanhangsel behoorende bij het Adresboek van geheel Ned.Indië door Kleian’, 1921; |f||g| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |h| overl. (schizophrenia) POW Patient Receiving Station of No.1 Branch Camp of Malay POW Camp at Pekanbaru, Riau Province, Sumatra (Japanse interneringskaart); |i| RA 1921 p.44 (bruid Frederika Sophie, plaats Soerabaja).

 

[4] Wilhelm Johann Jacob Lunbeck, geb. Rotterdam 18.07.1847, overl. Semarang 04.02.1923 (details in Bijlage B); tr. 1e Semarang 06.04.1887 Hermina Nelle van Noord, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 12.03.1860, overl. (kraambed) Semarang 09.06.1892; tr. 2e Batavia 24.06.1893

[5] Catharina Constance Susanna Gerrits                                                        

= Constance Cecilia Sophia Gerrits,|bb| geb. Soerabaja 06.04.1873|bc|, geinterneerd in Kamp Tjideng (kampnummer 13055), overl. Batavia (Kamp Tjideng) 02.08.1945, begr. Jakarta (Nederlands ereveld Menteng Pulo, vak V nummer 228).

Uit het huwelijk Lunbeck-van Noord:

1.                   Wilhelm Johann Jacob Lunbeck, geb. Semarang 30.01.1888, overl. Semarang 13.02.1889|b|, begr. Semarang (Alg.Bpl.)|aj|.

2.                   Adriana Hermina Lunbeck, geb. Semarang 03.03.1891, telefoniste (1910,1914), overl. ’s-Gravenhage 17.07.1956, tr. Soerabaja 16.03.1918 Cornelis Jacobus de Jong, z.v. C.L. de Jong (-voor1940) en Johanna Bakker (ca. 1852-1940).
– CJdJ: Chef fa. Oving te Semarang (1924), Hfd. Agent fa. Oving te Soerabaja (1925,1926), Agent Javahout (1930,1932,1934).
[AH woont Soerabaja (1912,1914.] [AHL en CJdJ wonen Sem. (1924); Soerabaja (1925,1926); Wl. (1930,1934)]; uit Batavia 26.04.1934; naar Batavia 15.05.1935; ’s-Gravenhage 1940.]

Uit dit huwelijk kinderen,waaronder: zoon, geb. Soerabaja 1919|f|.

3.                   Herman Johan Lunbeck, geb. Semarang 09.06.1892|a||m||al|, overl. Semarang 05.09.1892|am| of 06.09.1892|e|.

Uit het huwelijk Lunbeck-Gerrits:

4.                   Marinus Johannes Hendrikus Lunbeck, geb. Tandjong Pandan (Billiton) 10.11.1895|y|; volgt [2].

5.                   Wilhelmina Constance Lunbeck, geb. Singkawang 27.05.1898; zie Bijlage C.

6.                   Daviddine Janette Lunbeck, geb. Sambas (Singkawang) 29.07.1899|d|, empl. Lindeteves (1926,1934)|ao|. [DJL woont Soerabaja (1926,1934).]

7.                   Adrianus Cornelis Lunbeck, geb. Soerabaja 27.06.1904, overl. op zee a/b Hr.Ms. Jean Frédérique 01.05.1941, begr. Dartmouth (Longcross Cemetery, section G, grave 271); zie Bijlage D.

 

Noten: |a| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 17.06.1892; |b| Bataviaasch nieuwsblad 16.02.1889; |d| Bataviaasch nieuwblad 10.08.1899; |e| 05.09 (RA 1894 p.413), 06.09 (De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 13.09.1892); |f| Algemeen Handelsblad 16.05.1919; |m| Het nieuws van den dag: kleine courant 20.07.1892; |y| RA 1897, p.403; |aj| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, deel III, p.353 (IGV, DVD no.2); |al||am| Naamlijst 1894; |ao| Adresboek {vermeld als Mej. D. Lunbeck}; |bb||bc| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.

 

[6] van der Schraaf

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Sophie van der Schraaf, geb. Soerabaja 26.03.1898|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1899 p.376 (Frederika Sophia).

 

[8] Wilhelm Lunbeck, geb. Flensburg (Denemarken) ca. 1798|a|, zeeman, overl. Hellevoetsluis 19.09.1853|c|, tr. Rotterdam 04.11.1840

[9] Adriana Buijs, ook Buys, geb. Rotterdam 25.05.1814|b|.

Opm: Er is een Adriana Buijs, geb. Rotterdam ca. 1785, overl. Rotterdam 06.07.1815, d.v. Jan Buijs (ca.1743-1829) en Josina de Jong (ca.1751-1815).
Doop niet gevonden
(wel Jacoba, ged. Rotterdam 11.0.1781, begr. Rotterdam 09.01.1782; David, ged. Rotterdam 26.01.1783; Cristina, ged. Rotterdam 08.10.1786, begr. Rotterdam 04.09.1788.)

 

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Wilhelm Lunbeck, geb. Rotterdam 16.09.1841, overl. Rotterdam 18.09.1841.

2.                   Adriana Magdalena Cecilia Lunbeck, geb. Rotterdam 03.01.1843, overl. na 1926; volgt Bijlage E.

3.                   David Jan Lunbeck, geb. Rotterdam 27.09.1845.

4.                   Wilhelm Johann Jacob Lunbeck, geb. Rotterdam 18.07.1847; volgt [4].

5.                   Mathilda Josina Lunbeck, geb. Rotterdam 09.03.1853, overl. tussen 1917 en 1932; volgt Bijlage F.

 

Noten: |a| geb. 29.09.1804 (Bevolkingsregister Rotterdam 1850-1862); |b| geb. 17.05.1813 (Bevolkingsregister Rotterdam 1850-1862); |c| overl.akte Rotterdam 1853 no.4199;

 

[10] * Gerardus Johannes Gerrits, geb. Amsterdam 01.05.1830, zeeman (1854), militair (1876), overl. Probolinggo 26.10.1876; tr. Soerabaja 25.01.1862

[11] * Maria Wilhelmina Kobold, geb. Banka 1840, overl. Lawang 21.12.1923|d|; tr. 2e Soerabaja 06.07.1880 Hendrikus Gerardus Gerrits, geb. Amsterdam 28.12.1838, overl. Soerabaja 28.02.1895|e|.

Uit het huwelijk met GJ:

1.                   Dochter Gerrits, geb. Soerabaja 1863|b|.
= w.s. Anna Wilhelmina Gerrits, geb. Soerabaja 27.11.1862, overl. Soerabaja 01.05.1863.

2.                   Maria Wilhelmina Gerrits, geb. Soerabaja 17.10.1864.
= w.s. Maria Wilhelmina Gerrits, geb. ca. 1866, overl. Soerabaja 26.04.1940, tr.
Soerabaja 20.09.1913 Richard Georg Thiemig, ook Georg Richard, geb. ca. 1860, overl. Malang 22.07.1929.

3.                   * Gerardus Johannes Gerrits, geb. Soerabaja 15.05.1867, overl. Soerabaja 13.01.1868.

4.                   * Rika Dorothea Gerrits, geb. Soerabaja 19.11.1868, overl. Soerabaja 15.12.1868.

5.                   * Willem Gerrits, geb. Soerabaja 27.02.1870, overl. Soerabaja 24.01.1943.

6.                   * Andries Gerard Gerrits, geb. Soerabaja 27.02.1870, overl. Soerabaja 04.06.1943, tr. Soerabaja 03.05.1902 Josephina Rosina de Roode, geb. Makassar 03.07.1874 (erkenning), overl. Soerabaja 01.11.1940.
     JRdR tr. 1e Soerabaja 12.03.1892 (echtsch. Soerabaja 07.01.1899) Dirk Christiaan Siefken.

 

7.                   Catharina Constance Susanna Gerrits (RA 1874 p.232)

8.                   Constance Cecilia Sophia Gerrits,|bb| geb. Soerabaja 06.04.1873|bc|; volgt [5].

 

9.                   * Henrij Gerrits, geb. Soerabaja 24.12.1875, overl. Soerabaja 18.03.1876.

 

Uit het huwelijk met HG:

10.               Hendrikus Gerardus Gerrits, geb. Soerabaja 28.03.1883|c|, tr. Soerabaja 16.10.1912 Josephina Keizer, geb. Poerbolinggo (Res. Banjoemas) 12.12.1885.
     JK tr. 2e Poerwokerto 16.10.1920 Frans Andries Johan van Dorst, geb. Semarang 16.05.1895|f||g|, z.v. Pieter Alexander Johan van Dorst en Johanna Engeltina Paulina Heller (1872-1928).
     FAJvD verloofd Soerabaja 24.08.1949, tr. 2e Soerabaja 15.11.1949 Maria Sablan.

 

Noten: |b| Nieuwe Rotterdamsche Courant 13.02.1863; |c| Soerabaijasch handelsblad 31.03.1883 & Arnhemsche courant 17.05.1883 (‘D.’) & RA 1884 p.252; |d| oud 84 jaar (annonce collectie CBG & Algemeen Handelsblad 04.02.1924); |e| RA 1896 p.420 (Hendrika Gerardus); |f| geb. 1895 (RA 1897 p.351) & geb. 1894 (Japanse interneringskaart); |g| moeder Ijem (Japanse interneringskaart).

 

[12] Leendert van der Schraaf, geb. Goes 20.06.1818, woont Makassar (1856), adjunct-brandmeester Makassar (1860,1863), eervol ontslag wegens ziekte als aspirant-lichtopzichter bij het havenlicht te Makassar (1871)|c|, w.s. overl. Makassar 12.06.1871, tr. Makassar (Celebes) 20.03.1855|a|

[13] Azia Francina Soved, overl. Makassar 21.02.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Johannes Leonardus van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 16.09.1858, overl. Semarang 05.08.1919; volgt Bijlage G.

2.                   Franciscus Emelius van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 16.04.1861, overl. Malang 04.05.1928; volgen Bijlage H.

3.                   Leendert Cornelis van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 15.04.1863, overl. na 1903; volgt Bijlage I.

4.                   Anna Hendrika Elizabeth van der Schraaf, geb. Makassar 06.05.1865.

5.                   Jacques Nicolas Christiaan Johannes van der Schraaf, geb. Makassar 17.08.1868|b|, overl. Makassar 21.12.1868.

6.                   Jacob Frans Cornelis van der Schraaf, geb. Makassar 07.01.1870, overl. Semarang 16.06.1877.

 

Noten: |a| RA 1856 p.477 (van der Schraaff); |b| Arnhemsche courant 04.11.1868 (A.P. v. der Schraaff-Sover, z.); |c| Javabode 17.05.1871.

 

[14]

[15]

 

[16] Peter Lunbeck, tr. (Denemarken) voor 1798

[17] Magdalena Egers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Lunbeck, geb. Flensburg (Denemarken) ca. 1798; volgt [8].

 

[18] Adriana Buijs, ongehuwd.

[19]

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Buijs, ook Buys, geb. Rotterdam 25.05.1814; volgt [9].

 

[20] Gerrit Gerrits, geb. Amsterdam 21.07.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25.07.1798, zeeman (1827), gezagvoerder van het Barkschip Anjer ‘op zijne terugreize van de Oost-Indië naar herwaarts’ (1848), overl. 10.07.1848|a|, z.v. Lieuwe Gerrits en Ike Douwes; tr. Amsterdam 31.10.1827

[21] Anna Maria Wijnberg, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 23.01.1801, overl. Amsterdam 12.03.1882, d.v. Antoni Wijnberg, tapper, en Alida Jacobs.

Uit dit huwelijk

1.                   Gerrit Gerrits, geb. Amsterdam 31.07.1828, zeeman (1854,1860), otr. Amsterdam 28.06.1860, tr. Amsterdam 12.07.1860 Geertrui Kost, geb. Amsterdam 02.08.1828, overl. Nijmegen 24.04.1907, d.v. Albert Kost, houtkoper, en Reijnouw Huijsman.
     GK tr. 2e Pieter Teekamp, geb. Amsterdam ca. 1827, koetsier, overl. Oegstgeest 22.05.1898, z.v. Casper Teekamp, scheepstimmerman, en Magdalena Margaretha Elsinger.
     PT tr. 1e Amsterdam 21.08.1850 Hendrika Johanna Klasina Rademaker, geb. Batavia ca. 1824, overl. tussen 1881 en 1898, d.v. Leendert Rademaker en Elisabeth Berends.

2.                   Gerardus Johannes Gerrits, geb. Amsterdam 01.05.1830, zeeman (1854); volgt [10].

3.                   Anna Maria Margaretha Gerrits, geb. Amsterdam 30.05.1831, tr. Amsterdam 18.01.1877 Johann Martin Koch, geb. Abterode (Hessen)|b| 18.01.1822, kleermaker, z.v. Elias Koch en Anna Elisabeth Hartung.
     JMK tr. 1e Amsterdam 21.08.1850 Maria Anna Sofia Kennes, geb. Amsterdam ca. 1825, modemaakster (1850), overl. voor 1877, d.v. Pierre Jacques Kennes, kleermaker, en Ludovica Francisca Barier.

4.                   Cornelis Johannes Gerrits, geb. Amsterdam 20.10.1832, zeeman (1854), telegrafist (1868), overl. Amsterdam 09.07.1919, tr. Amsterdam 18.06.1868 Catharina Barendina Eeftingh, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. Amsterdam 03.04.1909|c|, d.v. Haje Berens Eeftingh en Maria Dorothea Mulders.

5.                   Hendrikus Gerardus Gerrits, geb. Amsterdam 28.12.1838, tr. Soerabaja 06.07.1880 Maria Kobold (1840-1923).
     MK tr. 1e Soerabaja 25.01.1862 Gerardus Johannes Gerrits (1830-1876), oudere broer van Hendrikus Gerardus.

6.                   Rieka Dorothea Gerrits, geb. Amsterdam 06.02.1843, tr. Amsterdam 15.12.1880 Albertus Johannes Hendrikus van der Biesen, geb. Amsterdam 06.03.1839, barbier, z.v. Henricus Wilhelmus van der Biesen, barbier, en Gertruda Lebbink.

 

Noten: |a| bericht ontvangen Amsterdam 14.08.1848 (annonce collectie CBG); |b| nu Ortsteil van gemeinde Meißner, Bundesland Hessen; |c| C. Berrendina (drie annonces collectie CBG).

 

[22] Marinus Catharinus Kobold, geb. Den Helder 21.04.1805, ged. Den Helder 05.05.1805, tweede gezaghebber bij de civiele marine (1839,1843), eerste gezaghebber (1844), woont Westkust van Borneo (1844), z.v. Martin Kobold en Johanna Cornelia Bode;

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   * Johanna Wilhelmina Kobold, geb. Soerabaja 12.02.1839.

2.                   Maria Wilhelmina Kobold, geb. Banka 1840|a|; volgt [11].

3.                   Louise Henriette Kobold, geb. Banka 01.09.1841, overl. Semarang 02.08.1847.

 

Noten: |a| RA 1841 p.275 (alleen een jaartal vermeld).

 

[24] Jacob van der Schraaf, geb. Stad aan ’t Haringvliet ca. 1765/1767/1768, kroegier (1814,1815), winkelier (1817), tapper (1818,1841), kroeghouder (1847), arbeider (1856), overl. Goes 26.08.1856|c|, z.v. Cornelis en Ester Stander; tr.

[25] Anna van Klink, geb. Zierikzee ca. 1776/1777, overl. Goes 06.05.1847, d.v. Arij Jan van Klink en Elisabeth Zwijns.

Uit dit huwelijk (vader ook Van der Schrage, van der Schragen, van der Schraven, moeder ook van Klinke, van Klinken):

1.                   Elizabeth Johanna van der Schraven, geb. Goes ca. 1800, overl. Goes 08.01.1861, tr. Goes 17.02.1825|d| Jan den Hond, geb. Goes ca. 1801, timmerman (1825), winkelier (1848), overl. Goes 23.01.1848, z.v. Laurus den Hond, winkelier, en Geertrui van den Heuvel.

2.                   Cornelis van der Schragen, geb. Goes ca. 1802/1803, arbeider (1825), metselaarsknecht (1830), metselaar (1835,1847), arbeider (1853), overl. Goes 18.10.1853, tr. 1e Goes 13.10.1825|e| Elisabeth van de Velde, geb. Goes ca. 1803, overl. Goes 02.01.1830, d.v. Antonie van de Velde, kleermaker, en Joanna van der Heijde; tr. 2e Goes 29.05.1835 Anna Maria Toorenaar, geb. Goes ca. 1810, arbeidster, overl. Goes 28.09.1847, d.v. Willem Toorenaar en Maria Christina Dittman.

3.                   Johannes van der Schraaf, geb. ca. 1805, arbeider, overl. Goes 11.10.1824.

4.                   Jacob van der Schrage, geb. Goes ca. 1807, soldaat Korps Mariniers, overl. Vlissingen 09.05.1826|f|.

5.                   Ester van der Schraaf, geb. Goes 07.02.1813, overl. Goes 04.01.1814.

6.                   Adriaan van der Schraaf, geb. Goes 29.03.1815, overl. Goes 13.02.1818.

7.                   Johanna Jacoba van der Schraaf, geb. Goes 27.01.1817, overl. Goes 14.02.1818.

8.                   Leendert van der Schraaf, geb. Goes 20.06.1818; volgt [12].

9.                   Ester van der Schraaf, geb. Goes 10.03.1820, overl. Amsterdam 1894|b|, tr. 1e Goes 21.01.1841 Harmanus Tentije, geb. Amsterdam ca. 1816/1817, botteliersmaat, overl (‘aan de gevolgen van eene zenuwberoerte’) Makassar (Res. Celebes) 11.08.1850|a|, z.v. Barend Tentije (-1850), ambtenaar bij de politie, en Geertrui Hutchinson; tr. 2e Amsterdam 17.07.1867 Baerend Baenet, geb. Oost- en West-Souburg 31.05.1815, koffienering doende (1860), werkman (1867), overl. na 1894, z.v. Josephus Baenet en Esther Cohen.
     BB tr. 1e Amsterdam 01.11.1860 Marritje Tijssen, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. voor 1867, d.v. Jan Tijssen en Johanna Maria Meijer.

 

Noten: |a| moeder Hutsenson (annonce collectie CBG); |b| De Telegraaf 01.04.1894; |c| van der Schrage, oud 82 jaar (>geb.ca.1774), wedr Antje van Klinke (overl.akte Goes 1856 no.102); |d| vader v/d bruid van der Schraven, tekent met J v.d. Scraven, moeder Klinke (huw.akte Goes 1825 no.3); |e| bruidegom van der Schragen, moeder v/d bruidegom van Klinken (huw.akte Goes 1825 no.31); |f| ook overl.akte Goes 1826 no.66.

 

[26] Soved

[27] NN

Kind:

1.                   Azia Francina Soved; volgt [13].

2.                   * Jacoba Hendrika Soved, overl. Makassar 21.04.1879, tr. 1e Makassar (Celebes) 03.11.1860 Johan Philip de la Fonteijne, overl. Makassar 25.0.3.1868; tr. 2e Makassar 16.07.1869 Willem Snep, overl. Makassar 20.02.1886.
     WS tr. 2e Makassar 17.09.1879 Wilhelmina Arnolda Elizabeth Thijs, geb. Makassar 26.10.1844, overl. Makassar 16.10.1880; tr. 3e Makassar 02.07.1881 Lise Theijs, geb. Makassar 11.06.1859 (erkenning), overl. Makassar 27.09.1899.

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[40] Lieuwe Gerrits, geb. ca. 1764, van Beetgum bij Leeuwarden, kapitein ter koopvaardij (1816), overl. tussen 1816 en 1838, z.v. (beide overl. voor 1792); otr. Amsterdam 12.08.1791

[41] Ike Douwes, geb. ca. 1764, van Sloten in Vriesld, overl. na 1838, d.v. (beide overl. voor 1792).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Dorothea Gerrits, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.06.1793, overl. Amsterdam 21.04.1838, tr. Amsterdam 04.12.1816 Jan Barend Tinken, geb. Amsterdam 04.09.1795, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 08.09.1795, varensgezel (1816), schoenmaker (1838,1843), overl. Amsterdam 07.08.1866, z.v. Jan Barend Tinken, scheepstimmerman, en Maria Smits.
     JBT tr. 2e Amsterdam 15.08.1838 Catharina Maria Hartman, geb. Amsterdam 29.07.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 31.07.1794, overl. Amsterdam 07.10.1872, d.v. Justus Hendrik Hartman en Anna Catharina Louisa Rongen.
     CMH tr. 1e Amsterdam 17.03.1819 Friedrich Wilhelm Penning, geb. Elbing|a| ca. 1792, zeeman, overl. voor 1838, z.v. Daniel Penning en Louise Molst.

2.                   Gerrit Gerrits, geb. Amsterdam 21.07.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25.07.1798; volgt [20].

3.                   Kind, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 16.01.1800.

 

Noten: |a| nu Elbląg, Woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen.

 

[42] Antoni Wijnberg, geb. ca. 1777, van Amsterdam, tapper (1826,1827), koopman (nov1839), vergulder (dec1839), winkelier (1840,1842), koopman (1843), overl. na 1849, z.v. (overl. voor 1808); otr. Amsterdam 11.03.1808|a|

[43] Alida Jacobs, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 28.05.1782, overl. tussen 27.04.1842 en 26.07.1843, d.v. Jan Jacobs en Maria Loep.

Voorkinderen:

1.                   Anna Maria Wijnberg, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 23.01.1801; volgt [21].

2.                   Francisca Maria Wijnberg, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 03.09.1803, overl. na 1854, tr. Amsterdam 06.12.1826|b| Gerrit Joannes Ruwenhorst, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 25.07.1806, onderwijzer, overl. voor 1854, z.v. Gerrit Ruwenhorst, later Ruwenhorst, kruier, en Maria Poulus.

3.                   Joannes Antoni(us) Wijnberg, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 03.02.1806, winkelier, overl. Amsterdam 09.12.1872, tr. Amsterdam 29.04.1840 Johanna Visser, geb. Harlingen 24.08.1818, overl. na 1872, d.v. Marten Visser, koopman, en Maria Nieuwenhuis.

4.                   Antoni Daniel Wijnberg, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 03.07.1807.

Uit dit huwelijk:

5.                   Henrica Wijnberg, geb. Amsterdam ca. 1811, werkster (1867), overl. tussen 1874 en 1878, tr. Amsterdam 11.12.1839 Jan Frederik Budding, geb. Amsterdam 31.05.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.06.1809, steenhouwer, overl. voor 1867, z.v. Jan Frederik Budding, metselaar, en Geertruij Gartman.

6.                   Geertruijda Wijnberg, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1860, tr. 1e Amsterdam 20.11.1839 Jacobus Spook, geb. Amsterdam ca. 1813, baardscheerder, overl. Amsterdam 03.11.1848, z.v. Jan Nicolaas Spook, baardscheerder, en Alida Catrina Verbrugge; tr. 2e ’s-Gravenhage 26.09.1849 Johannes Renselaar, geb. Delft 16.03.1817, baardscheerder, overl. tussen 1868 en 1908, z.v. Dirk Renselaar, arbeider, en Petronella Tetteroo.
     JR tr. 1e ’s-Gravenhage 29.04.1840 Catharina Ooms, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, d.v. Lambertus Ooms en Christina van der Klugt; tr. 3e ’s-Gravenhage 12.11.1862 Catharina Benedicta Sophia Reijers, geb. Herwen en Aerdt 06.08.1823, overl. Noordwijk 23.05.1908, d.v. Jan Willem Reijers en Elisabeth van de Kamp.

7.                   Johannes Cornelis Wijnberg, geb. Amsterdam ca. 1816, molenmaker (1842), timmerman (1870), werkman (1878), overl. tussen 1887 en 1893, tr. Amsterdam 27.04.1842 Jeanette Baarens, geb. Amsterdam 31.08.1814, overl. na 1893, d.v. Fredrik Baarens en Johanna Carolina Lison, kraambewaarster (1842).

8.                   Alida Wijnberg, geb. Amsterdam ca. 1816, overl. na 1871, tr. Amsterdam 26.07.1843 Christen Christensen Plet, geb. Sönderborg (Denemarken)|c| ca. 1816, zeeman, overl. voor 1871, z.v. Rasmus Christensen Plet, loods, en Anna Maria Oversdochter.

 

Noten: |a| bruid en bruidegom Roomsch, de bruidegom geassisteerd door Jan Wijnberg en Anna Homoet; |b| bruidegom Rauwenhorst, gecorrigeerd door Rechtbank  van Eerste Aanleg Amsterdam 19.04.1836 (huw.akte Amsterdam 1826 reg.5 fol.34v); |c| nu Sønderborg.

 

[44] Martin Kobold, fourier bij de Infanterie (1803)|f|, varensgezel (1805)|e|, kapitein 2e klasse van de 11e Compagnie Pontonniers Eerste Bataillon in garnizoen te Straatsburg (1811), kapitein bij het Korps Pontonniers|b|, overl. voor 1818, tr.

[45] Johanna Cornelia Bode, geb. Arnhem xx.06.1781, schoolhoudster (1822,1824), overl. Delft 13.12.1861|j|, d.v. Johan Daniel Bode, kapitein, en Helena Susanna Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Werner Daniel Kobold, geb. ’s-Hertogenbosch 20.02.1803, 2e luitenant (1827,1832), 1e luitenant (1833,1836), kapitein (ben. 07.12.1836), majoor (ben. 06.12.1842), militaire commandant van Makassar (1843), luitenant-kolonel (ben. 07.01.1845), kolonel (ben. 04.07.1853), commandant 1e militaire afdeling op Java (1853), gep.generaal-majoor OI Leger (1863), RMWO 4e klasse (voor1833), RMWO 3e klasse (voor1856), overl. Maastricht 26.07.1863, tr. Makassar 25.10.1843|h| Maria de Val, geb. Amsterdam 03.03.1825, overl. Batavia 28.07.1870.
Uit dit huwelijk:

a.        Emma Maria Catharina Cornelia Kobold, geb. Salitaga (Res. Semarang) 17.03.1846, overl. Frankfurt am Main 1909|l|, tr. Batavia 09.07.1868 Jan Pieter Kloos, geb. Amsterdam 12.04.1845, promotie Utrecht 03.12.1866|g|, geneesheer, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1928, z.v. Harmanus Kloos en Marie Louise Barteze.
     JPK tr. 2e Apeldoorn 13.04.1910 Rosalie Theresia Mathilde Bruijn van Rozenburg, geb. Batavia 01.07.1862, overl. Hilversum 23.04.1951, d.v. Paulus Boudewijn Bruijn van Rozenburg (ca.1834-1913) en Theresia Jacoba Anna Magnin (ca.1837-1912).
     RTMBvR tr. 1e Hengelo (O) 04.10.1880 Marinus Everhardus Wastenecker, geb. Stad Delden 02.02.1848, procuratiehouder, overl. voor 1910, z.v. Jan George Wastenecker, onderwijzer, en Maria Johanna Sluijter.

b.        Amalia Wilhelmina Maria Sophia Kobold, geb. Semarang 07.09.1847, hulponderwijzeres (ben. 22.02.1882) op de Openbare Eerste Lagere School te Semarang, hulponderwijzeres (ben. 17.10.1885), hulponderwijzeres te Klaten (ben. 14.11.1888), hulponderwijzeres niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzers (ben. 23.09.1879|k|; vermeld 1900), overl. Klaten (Res. Soerakarta) 08.11.1904, tr. Delft 01.11.1866 Jacobus Albertus Muller, geb. Soerabaja 21.03.1843, overl. Semarang 13.10.1881, z.v. Jacobus Wilhelmus Muller, majoor der genie OI Leger, RNL, en Jacoba Maria Albertina Angenetha de Witte van Haemstede.
Uit dit huwelijk: Johan Werner Daniël Muller Kobold (1876-1945), stamvader van de familie Muller Kobold.

c.        Ida Maria Louisa Kobold, geb. Semarang 04.01.1850, overl. Soerabaja 20.10.1876, tr. Salatiga (Res. Semarang) 06.11.1872 Johan Rudolf von Michalofski, geb. Japara 28.11.1835, z.v. Carel Rudolf von Michalofski en Johanna Theodora van Lieveling.
     JRvM tr. 2e Soerabaja 22.11.1877 Maria Margaretha Heidenreich.

2.                   Marinus Catharinus Kobold, geb. Den Helder 21.04.1805, ged. Den Helder 05.05.1805, gezagvoerder civiele marine, woont Westkust van Borneo (1844); volgt ...

3.                   Suzanna Magdalena Kobold, geb. Goedereede ca. 1806, overl. Delft 09.01.1818|a|.

4.                   Sophia Hadewich Kobold, ook Sophia Hedwich, geb. ’s-Gravenhage 07.06.1808, modewerkster (1848), overl. Rotterdam 24.01.1891.
– “Met zeldzame trouw en liefde heeft zij zich ruim 32 jaren aan mijn gezin toegewijd. – Rotterdam, H.W. de Critter” (1807-1893).

5.                   Johanna Louise Kobold, ged. Warmond 10.02.1810, overl. Delft 04.12.1895.

6.                   Maria Kobold, geb. Delft 16.11.1811|c|, ged. Delft (Oude Kerk) 07.01.1812|d|, overl. Rotterdam 29.10.1898.

 

Noten: |a| moeder Boode; |b| overl.akte Delft 1861 no.567; |c| aangifte door Paulus Soek, 36 jaar, chirurgijn en vroedmeester (geb.akte Delft 1811 fol.48v); |d| geb. Delft 28.11; |e| inschrijving zoon MC voor de Nationale Militie te Delft, 1824; |f| inschrijving zoon JWD voor de Nationale Militie te Delft, 1822; |g| proefschrift: De cholera onder het garnizoen te Utrecht; promotor: L.C. van Goudoever (1820-1894); |h| de Val (annonce collectie CBG) & Deval (RA 1845 p.270); |j| overl. 14.12 (annonce collectie CBG); |k| vanaf RA 1891; |l| bericht ontvangen Bandoeng 23.12.1909 (De Preanger-bodce 23.12.1909).

 


Bijlage B

 

[4] Wilhelm Johann Jacob Lunbeck (1847-1923).

 

 – januari 1884: “De R.v.J. alhier heeft, zooals wij vernemen, rechtsingang verleend met bevel van dagvaarding in persoon tegen den eersten stuurman van het radarstoomschip ‘Siak’ der N.I. Stoomvaartmaatschappij, W.J.J. Lunbeck. Aan genoemden persoon wordt ten laste gelegd in den nacht van 13 op 14 april 1883, ongeveer ten 1 ure, in de Siakrivier ter hoogte van Tandjong Pedada (Sumatra’s Oostkust), nadat hij van den gezagvoerder L. Besseling de wacht heeft overgenomen, met gemeld schip een prauw van ongeveer 2 koijangs te hebben overvaren, welke met 6 koppen bemand en eene lading van verschillende goederen voor eene waarde van 1374 rijksdaalders aan boord had, zoodat gemelde prauw is vernield een der opvarenden is omgekomen en twee anderen verwond werden; terwijl hij verder geene pogingen heeft aangewend om de drenkelingen te redden en onmiddelijk na het ongeval de reis heeft voortgezet.”|at|

– november 1884: “De R.v.J. alhier heeft, zooals wij vernemen, de terechtstelling bevolen van W.J.J. Lunbeck, van beroep geemployeerde op de koffieonderneming Doerdja, afdeeling Djember (Bezoekie). Aan genoemden persoon wordt ten laste gelgd als 1e stuurman op de radrstoomboot ‘Siak’ van de Ned. Ind. Stoomvaartmaatschappij, in den nacht van 13 op 14 april 1883 ten één ure, op de Siak-rivier, ter hoogte van Tandjong Pedada, een prauw, groot twee kojang en geladen met verschillende goederen, te hebben overvaren, met het gevolg dat die prauw is vernield, de lading daarvan is verloren gegaan, één der zes opvarenden is verdronken en twee anderen zijn verwond geraakt. Beklaagde had dien nacht omstreeks middernacht juist de wacht overgenomen van den gezagvoerder Besseling en het moest dus aan zijne onvoorzichtigheid en onoplettendheid worden toegeschreven, dat die aanvaring heeft plaats gehad, aangezien bedoelde prauw behoorlijk voorzien was van licht en zich slechts op geringen afstand bevond van den oever dier breede en diepe rivier.”|au|

– december 1884: “Door den R.v.J. alhier is, zooals wij vernemen, den rechtsdag waarop de terechtstelling van den beklaagde W.J.J. Lunbeck zal plaats hebben, vastgesteld op dinsdag 10 maart 1885.”|av|

– 10.03.1885: “Heden behandelde de R.v.J. alhier de zaak van den beklaagde W.J.J. Lunbeck, oud 36 jaren, geboren te Rotterdam, van beroep geemploieerde op de koffie-onderneming Doerdja te Djember (Bezoekie), laatstelijk eerste stuurman op het raderstoomschip ‘Siak’ van de Ned. Ind. stoomvaartmaatschappij. De beklaagde wordt van het volgende beschuldigd. In de eerste helft der maand april 1883 begaf Tongkoe Handjie zich met zeven volgelingen, genaamd Mil, Abas, Onggeh, Limat, Saleh, Timan en Leban per prauw sampan, groot ongeveer twee kojangs en geladen met verschillende goederen van Tebing Tinggi naar de hoofdplaats Bengkalis met het voornemen verder naar Siak te gaan. Hij kwam den 12en april 1883 des namiddags ten 5 ure te Bengkalis aan en daar op dat oogenblik het stoomscheepje ‘Tiong Wat Seng' aldaar gereed lag om naar Siak te stoomen, stapte hij op dat bootje over en gelastte hij aan zijne volgelingen, met uitzondering van Leban die te Bengkalis achterbleef, om met de sampan verder de reis naar Siak voort te zetten. Aan dien last werd door hen voldaan en vertrokken zij nog dienzelfden avond ten 8 ure van daar toen de vloed doorkwam. Toen zij den volgenden nacht ter hoogte van Tandjong Pedada waren, een plaatsje dat drie uren stoomens van Siak lag, hoorden zij een stoomboot achter op komen. Zij konden evenwel haar niet zien, daar de rivier op die hoogte juist een bocht vormt. Toen zij de boot evenwel in het gezicht kregen, stuurden zij voorzichtigheidshalve naar den linkeroever en bleven aldus tot op een afstand van vijf meters van den wal voortvaren. Verder konden zij niet gaan uit vrees om met het want in de struiken verward te raken. De Siakrivier was daar overal zeer diep en breed en de boot had dus ruimte genoeg er om onbelemmerd over voort te stoomen. De lucht was helder en in het want van de sampan brandde ongeveer 6 voet boven het dek een helder brandende bollantaarn. Buitendien werd op verzoek van den djoeroemoedie Mil als voorzorgsmaategel nog een groote toorts van damar aangestoken en door Abas in de hoogte gehouden, opdat de boot die zoude kunnen zien. Niettegenstaande al deze voorzorgsmaatregelen en het geschreeuw der opvarenden, dat een prauw zich daar bevond, stoomde de boot toch met volle kracht naar de sampan toe, met dat gevolg dat de sampan van achter een stoot met den boeg der stoomboot kreeg, langs de boot naar de raderkast gleed en door het rad onder water gedompeld en geheel vernield werd, zoodat de lading daardoor verloren ging terwijl Abas, die nog steeds met de toorts in de hand stond toen het rad de sampan aangreep, den dood in de golven vond. De andere opvarenden bereikten echter al zwemmende den oever. De stoomboot ‘Siak’ behoorde aan de N.I. stoomvaartmaatschappij en daarop voerde de gezagvoerder L. Besseling het bevel. Deze had om 12 ure ’s nachts juist de wacht overgegeven aan den beklaagde, die daarop als eerste stuurman diende. Beklaagde had meermalen de Siak-rivier bevaren en kende die rivier dus, zoodat het gebeurde daarom aan zijne onoplettendheid en ovoorzichtigheid moet worden geweten. Ook werd door hem geen hulp verleend. Alleen stopte de eerste machnist, toen hij onraad in het bakboordswiel bemerkte, een oogenblikje, doch stoomde daarna weder met “full speed” door. De gezagvoerder Bessling, door het ongeval wakker geworden, kwam eenige minuten daarna op het dek en toen hij van eene aanvaring hoorde, liet hij opnieuw stoppen, doch gaf, toen hij niets meer bespeurde en van den beklaagde en den djoeroemoedie vernam, dat de boot de prauw behoorlijk gepasserd was, weder last om verder door te stoomen.

Tien getuigen zijn gedagvaard.”

– 11.03.1885: “Gisteren middag om kwart over 3 ure eindigde de R.v.J. eerst de behandeling der zaak van W.J.J. Lunbeck. De eisch van den Off.v.J. was schuldig verklaring van den beklaagde aan onwillige berooving van iemands leven en aan onwillige verwonding door onvoorzichtigheid en onoplettendheid en veroordeling tot een jaar gevangenis en drie geldboeten elk van ƒ25. Uitspraak a.s. dinsdag.”

– 17.03.1885: “Bij vonnis van den R.v.J. alhier, dd. heden, werd de beklaagde W.J.J. Lunbeck, gewezen eersten stuurman bij de N.I. Stoomvaart-Maatschappij, schuldig verklaard aan onwillige berooving van iemands leven en aan onwillige verwonding van één persoon, beide door onoplettendheid en deswege veroordeld tot vier maanden gevangenisstraf en twee geldboeten elk van ƒ25.”

– juli 1885: “Door het Hoog Gerechtshof, recht sprekende in revisie is vernietigd het vonnis van den Raad van Justitie alhier de dato 17 maart jl. waarbij Wilhelm Johann Jacob Lunbeck ter zake van onwilligen manslag, veroordeeld is tot vier maanden gevangenisstraf. Opnieuw recht doende, heeft het Hof den beklaagde geheel vrij gesproken; de kosten te dragen door den Staat.”

 

– 1892: “Vendutie op maandag, den 27en juni 1892, wegens sterfgeval, ten huize van den WelEG. Heer W.I.I. Lunbeck, te Pandean, van ZEdG. eenvoudigen doch netten en goed onderhouden inboedel, bestaande uit: djattiehouten banken, stoelen, tafels w.o. met marmerblad, kleer- en etenskasten, hang- en kroonlampen, en verder wat te voorschijn zal worden gebracht.”|ar|

– 1923: Advertentie in een serie aankondigingen van venduties: “Dinsdag, 7 augustus 1923. Door G.W. Tromp de Haas &Co. ten huize Wijlen W.J.J. Lunbeck, gep. gezagvoerder Douane, 2e Krangan Dwarslaan, huis no.1, meubilair.”|as|

 

Noten: |ar| De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 25.06.1892; |as| De Indische courant 03.08.1923; |at| Java-bode: nieuws-, handels- en advertentieblad 11.01.1884; |au| Artikel in Java-bode: nieuws-, handels- en advertentieblad 14.11.1884; |av| Artikel in Java-bode: nieuws-, handels- en advertentieblad 17.12.1884;

 


Bijlage C

 

Nazaten van Wilhelmina Constance Lunbeck (1898), d.v. [4] Wilhelm Johann Jacob Lunbeck

 

I. Wilhelmina Constance Lunbeck, geb. Singkawang 27.05.1898, verloofd 1921|d|, otr. Soerabaja 08.02.1922, tr. Soerabaja 01.03.1922|e| Willem Lantermans, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 05.11.1897, empl. Savelkoul te Soerabaja (1923), empl. Stemmerik Co. te Soerabaja (1924,1927), Ls. Sld. (1942), gevangenname Java 09.03.1942|g|, overl. (‘bacillary dysentry’) Kariu (Haruku Island) 15.11.1943|h|, z.v. Dirk Willem Lantermans (ca.1846-1898) en Henriette Jeanne Volbracht.
Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Lantermans, geb. Soerabaja 1923|c|.
= w.s. Dirk Willem Lantermans, geb. Soerabaja 24.03.1923, Matr.II KM, overl. Chungkai (Siam) 06.06.1945, begr. Chungkai War Cemetery (vak 2, rij D, nummer 3).

2.                  dochter Lantermans, geb. Soerabaja 1926|b|.
= w.s. Constance Jeanne Lautermans, geb. Soerabaja ca. 1927, overl. Malang 21.02.1943|f|.

3.                  dochter Lantermans, geb. Soerabaja 1929|a|.

 

Noten: |a| De Indische courant 03.08.1929; |b| De Indische courant 20.02.1926 (Lautermans); |c| Algemeen Handelsblad 28.04.1923; |d| Nieuwe Rotterdamsche Courant 20.07.1921; |e| RA 1923, p.46 (bruidegom Lautermans, bruid Lunbeek); |f| vader Lautermans, moeder Liembeek; |g||h| Japanse interneringskaart, stamboeknr 12697.

 


Bijlage D

 

Nazaten van Adrianus Cornelis Lunbeck (1904), z.v. [4] Wilhelm Johann Jacob Lunbeck

 

I. Adrianus Cornelis Lunbeck, geb. Soerabaja 27.06.1904, overl. op zee a/b Hr.Ms. Jean Frédérique 01.05.1941, begr. Dartmouth (Longcross Cemetery, section G, grave 271), otr. Soerabaja tussen 30.03.1935 en 05.04.1935, tr. Soerabaja 28.03.1935 Helena Johanna Clignett, geb. Selong|m| 04.04.1903|l|, overl. na 23.02.1939.


– ACL: adelborst, luitenant ter zee 3e klasse (benoemd bij KB, ingaande 18.08.1926)|b|, geplaatst aan boord Hr.Ms. Van Meerlant (ingaande 24.09.1926)|c|, geplaatst aan boord Hr.Ms. Sumatra (vertrek 21.09.1926 naar O.I., aankomst 18.11.1926)|d||e|, overgeplaatst naar de Hr.Ms. Krakatau (19.01.1928)|f|, bevorderd tot luitenant ter zee 2e klasse (bevorderd bij KB, ingaande 18.08.1928)|g|, overgeplaatst naar de Mar. Kaz. Oedjong (ingaande 05.09.1928)|h|, luitenant ter zee 2e klasse (1934), luitenant ter zee (1935), luitenant ter zee 1e klasse (voor 04.11.1938).
– 1935: “Vendutie N.V. Mij. t.v.d.z. van G.W. Tromp de Haas & Co., Zaterdag 26 october 1935, ten huize v.d. WelEd. Heer A.C. Lunbeck Luitenant-ter-zee 2e kl., Tegalsarie 49, van een keurige, lichte inrichting: zonnezeilen, rottan- en djatizitjes, tapijten, salonameublement, rustbank, kussens, 5-arm. electr. kroon, bridgelamp, portières, boekenkast, fan, schrijftafel, spiegel- en andere kasten, toilettafel, djatti-bedden, m/hangklamboe, compl. eetkamerameublement, servies, glaswerk, keukengerei, etc. Kijkavond: Vrijdag 6-7.30 ure.”|k|

 

[ACL woont Tehuis v. Indische studenten, Prins Mauritsplein 23, ’s-Gravenhage (09.08.1923); Koninklijk Instituut, Den Helder (22.10.1923); Gelderland(?) (02.05.1930); W...schip(?) (02.11.1931); uit Den Helder naar Soerabaja (29.10.1932).] [ACL en HJC wonen Tegalsarie 49, Soerabaja (1935); uit Soerabaja terug in Den Helder (04.11.1938); Hoofdgracht 32, Den Helder (23.02.1939).]

 

ACL, met s.s. ‘Vondel’, gezagvoerder G.J. Terwiel, van Batavia naar Amsterdam, vertrek 27.07.1921|a|.

 

met s.s. ‘Jan Pieterszoon Coen’, gezagvoerder D.J. Botje, naar Amsterdam, vertrek Tandjong Priok 30.10.1929|i|, aankomst Amsterdam verwacht op 30.11.1929|j|,

 

[D.v.M., Wl. (1934)]

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 26.07.1921; |b| Middelburgsche courant 20.08.1926; |c| Nieuwe Rotterdamsche Courant 25.08.1926; |d| De Telegraaf 14.09.1926; |e| Amigoe di Curacao 20.11.1926; |f| De Indische courant 14.01.1928; |g| De Indische courant 19.09.1928; |h| De Indische courant 10.09.1928; |i| De Indische courant 05.10.1929 en De Sumata post 01.11.1929; |j| De Tijd 26.11.1929; |k| De Indische courant 19.10.1935; |l| Bevolkingsregister Den Helder; |m| Selong is hoofdplaats van Oost-Lombok.

 


Bijlage E

 

Nazaten van Adriana Magdalena Cecila Lunbeck (1843), d.v. Wilhelm Lunbeck

 

I. Adriana Magdalena Cecilia Lunbeck, geb. Rotterdam 03.01.1843, overl. na 1926, tr. Rotterdam 29.06.1870 Adrianus Cornelis Overgaauw, geb. Cappelle en het Sloth te Cappelle op d’IJssel|a| 28.07.1844, overl. Batavia 23.12.1893, z.v. Leendert Overgaauw (ca.1806-1880), scheepstimmerman, en Adriana van Oosterwijk (ca.1804-voor1848).
[AMCL en ACO wonen Leiden 1884.] [AMCL woont Batavia, Petodjo 21-134 (1901,1908), Wl., Petodjo (1909,1911); woont Palembang (1914).]


– ACO: gezagvoerder der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij (1884,1890), gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (1893).
– 1890: “De onderstaande officieren van het 8e Bataljon Infanterie, afkomstig van de expeditionnaire colonne van Zuid-Flores, betuigen mits deze hun oprechten en openlijken dank aan de heeren A.C. Overgaauw en J.C. Joon, gezagvoerders van de stoomschepen ‘Tambora’ en ‘Gouv.Gen. Loudon’ der Ned.Ind. Stoomvaartmaatschappij, voor de uitstekende wijze waarop zij, zoowel voor de mindere militairen als voor de officieren, aan boord hebben zorg gedragen bij den terugkeer dier colonne naar Java.  P.L.A. Collard, Majoor {en nog negen ondertekenaars}.”|d|
– 1894: “Debiteuren en crediteuren aan den boedel van wijlen A.C. Overgaauw, in leven gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart, worden verzocht hunne pretentien in te dienen binnen eene maand na heden aan de executrice testamentair Wed. A.M.C. Overgaauw geb. Lunbeck. Batavia, 6 januari 1894.”|e|

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Cornelia Overgaauw, geb. Rotterdam 21.04.1871; volgt II.a.

2.                  Wilhelm Johan Jacob Overgaauw, geb. Rotterdam 17.09.1873; volgt II.b.

3.                  Adrianus Cornelis Overgaauw, geb. Makassar 07.07.1876|b|, overl. Makassar 22.06.1877|c|.

4.                  Leendert Overgaauw, geb. Soerabaja 21.04.1878|i|, overl. Leiden 16.02.1884.

5.                  Mathilda Josine Isabella Overgaauw, geb. Tandjong-Pinang (Res. Riouw) 31.07.1881, overl. 11.03.1956, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 15.03.1956, tr. Batavia 24.09.1902 Petrus Christiaan Arends, geb. Bondowoso (Res. Besoeki) 02.08.1877, overl. voor 1956, z.v. Petrus Christiaan Arends (1847-1930) en Josephina Eugenie Scholten (1853-1915).

6.                  Adrianus Cornelis Overgaauw, geb. Batavia 25.11.1885; volgt II.c.

 

Noten: |a| nu Capelle aan den IJssel; |b| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 27.07.1876 & RA 1877 p.264; |c| Java-bode 11.07.1877 {moeder per abuis Limbeek}; |d| Java-bode 08.12.1890; |e| Java-bode: nieuws-, handels- en advertentieblad 10.01.1894; |f| Algemeen Handelsblad 27.09.1881; |i| Bataviaasch nieuwsblad 02.5.1878 en Algemeen Handelsblad 05.06.1878.

 

II.a. Adriana Cornelia Overgaauw, d.v. I, geb. Rotterdam 21.04.1871, verloofd Batavia 15.03.1893|a|, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1952, crem. Velsen (Westerveld) 16.01.1952, tr. Batavia 15.09.1893 Wilhelm Frans Johannes Kroon, geb. Amsterdam 04.03.1869, OON 1911|k|, overl. ’s-Gravenhage 22.07.1935, crem. Velsen (Westerveld) 25.07.1935, z.v. Frans Hendrik Kroon (ca.1822-1895), boekhandelaar, en Wilhelmina Cornelia Graichen (15.06.1828-1877).

– WFJK: groot ambtenaarsexamen (1891), ter beschikking van den resident van Banka en Onderhoorigheden, werkzaam in de Afdeeling Marawang (Batoe Roesa) (benoemd 02.11.1891), adspirant-controleur (à la suite) Banka (benoemd 03.12.1892), controleur B.B. (1893), wnd. administrateur met den rang en titel van controleur der 2de klasse bij het binnenlandsch bestuur Afdeeling Blinjoe (Banka en Onderhoorigheden) (1894,1901), controleur Onderafdeeling Pasoemah-landen (Bandar) (Afdeeling Lematangt Oeloe en Ilir, Kikim en de Pasoemah-landen (Lahat), Palembang) (1902,1904), controleur ter beschikking van de resident van Palembang (benoemd 02.04.1904), secretaris van de resident van Palembang (benoemd 13.07.1905; vermeld 1906), verlof (03.09.1906), controleur Onderafdeeling Tabanan (Afdeeling Zuid-Bali (Den Pasar), gewest Bali en Lombok) (1908), controleur voor het landschap Karang Sem (Afdeeling Zuid-Bali (Den Pasar), gewest Bali en Lombok) (1909), controleur Zuid-Bali 1909|i|, tijd.assistent-resident Afdeeling Zuid-Bali (Den Pasar) (gewest Bali en Lombok) (benoemd 05.06.1909|m|), wnd.assistent-resident Zuid-Bali (1909|l|), assistent-resident Zuid-Bali (1911|j|), assistent-resident Afdeeling Zuid-Bali (Den Pasar) (gewest Bali en Lombok) (benoemd 01.01.1911; vermeld 1912,1913), tijd.assistent-resident ter beschikking van de civiel- en militair gouverneur, Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden (benoemd 25.02.1913), verlof (13.06.1914), resident van Menado (15.01.1915|f|–15.09.1919|g|), lid van de Volksraad (benoemd 16.10.1923; vermeld 1923|h|; ‘in gevolge art. 2 van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 1917 no. 69 (Stbl. 431) op den derden Dinsdag van Mei 1924’ afgetreden).
– WFJK: beschermheer van de Studiefondsvereeniging ‘Minahassa’ (1916,1918), voorzitter raad van beheer van de Vereeniging ‘Nederlandsch-Indische Jaarbeurs’ te Bandoeng (1924,1925), vertegenwoordiger voor Nederlandsch-Indië bij het Indisch Genootschap te ’s-Gravenhage (1925,1926), vertegenwoordiger voor Nederlandsch-Indië bij de Pensioenbond voor Indische ambtenaren te ’s-Gravenhage (1926).


Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Magdalena Cecilia Kroon, Didie, geb. Batavia 10.08.1894|ac||e|, overl. Muntok (Res. Banka) 16.05.1896|c|.

2.                  Wilhelm Cornelis Kroon, geb. Blinjoe (Res. Banka) 25.09.1895|b|, overl. Soekaboemi 27.10.1895.

3.                  Adriana Cornelia Kroon, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 25.03.1898, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 23.06.1898.

4.                  Wilhelm Frans Johannes Kroon, geb. Djambi (Res. Palembang) 23.03.1905, tweede luitenant der infanterie van het Nederlandsch Indisch Leger (1928,1930), overl. tussen 1952 en 1973, tr. ’s-Gravenhage 16.10.1928 Thea Hedwig Frieda Hildegonda Ouwerling, geb. Amboina 20.08.1905, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 14.05.1973, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 19.05.1973, d.v. Louis Coenraad Ouwerling (1871-1940), asp. Oost-Indisch ambtenaar (1894)|d|, assistent-resident, en Johanna Huiberdina de Ronde (1872-1959).

5.                  Cornelis Johan Kroon, overl. Denpasar (Zuid-Bali) 13.01.1913|d|.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 13.03.1893 en Java-bode 13.03.1893 {uitnodiging voor de receptie ten huize van vader Overgaauw}; |b| geb. Batavia (RA 1896 p.323); |c| overl. 16.05 (RA 1897 p.461), overl. Blinjoe 15.05 (Bataviaasch nieuwsblad 23.05.1896); |d| huw.akte Delft 1894 no.213; |d| Denpassar (RA 1914 p.123); |e| Adriane Magdalene Cecilia (RA 1895 p.315); |f| Algemeen Handelsblad 15.01.1915; |g| Algemeen Handelsblad 12.08.1919; |h| Nieuwe Rotterdamsche Courant 07.06.1923; |i| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 03.06.1909; |j||k| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 04.04.1911; |l| De Sumatra post 09.06.1909; |m| 06.06 op p.275 en 05.06 op p.295 van de Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1910, tweede gedeelte: kalender en personalia; |ac| Java-bode 10.08.1894;

 

II.b. Wilhelm Johan Jacob Overgaauw, Wil, z.v. I, geb. Rotterdam 17.09.1873, overl. Rijswijk 29.08.1970, tr. Menado 01.12.1900 Juliana Sophie Alexandra Lans, geb. Menado 15.06.1879, overl. ’s-Gravenhage 20.04.1966, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduinen) 23.04.1966, d.v. Carel Nicolaas Ferdinandus Lans en Wilhelmina Charlotta van den Broek.

– WJJO: derde stuurman bij de Gouvernements Marine (16.04.1892), tweede stuurman (benoemd 29.03.1896), eerste stuurman (benoemd 19.08.1899), gezaghebber (benoemd 26.02.1905; herbenoeming 16.04.1910 en 02.12.1918; vermeld 1919,1925).


Uit dit huwelijk:

1.                  Julius Wilhelm Overgaauw, geb. Menado 27.08.1901, tr. Soerabaja 22.02.1934 Maria Petronella Holman, geb. Soerabaja 03.05.1902, d.v. Charles Louis Jean François Holman (1855-1930) en Maria Petronella Westerbeek.

 

II.c. Adrianus Cornelis Overgaauw, z.v. I, geb. Batavia 25.11.1885|z|, machinist (1914), eerste werktuigkundige (benoemd 10.08.1919; vermeld 1926), otr. Amsterdam 29.09.1914|n|, tr. Amsterdam 15.10.1914 Geertje van Gedzen, Greta, geb. Delfzijl 02.05.1886, d.v. Dirk van Gedzen (ca.1853-na1907,w.s.1931|o|) en Trientje de Groot (1860-na 1907).


– GvG: examen nuttige handwerken (Utrecht 09.03.1903)|q|, examen diploma A, dat geschikt verklaart aan het hoofd eener bewaarschool-klasse te staan (Vormschool voor Onderwijzeressen aan Bewaarscholen, 1905)|t|, examen diploma B, dat de geschikthied toekent aan het hoofd eener bewaarschool te staan (Vormschool voor Onderwijzeressen aan Bewaarscholen, 1906)|u|, eervol ontslag als helpster bij het openbaar voorbereidend onderwijs, school letter D (01.07.1910)|v|, tijdelijk onderwijzeres in de handwerken aan de o.l. school der 1e kl. no.63 te Amsterdam (1906)|p|, onderwijzeres aan de Voorbereidende Anjelierschool (01.07.1910)|w|, lerares openbare voorbereidende school Lr. A (1910)|s|, hoofd openbare voorbereidende school Lr. G in de Cliffordstraat te Amsterdam (1910)|r|.

 

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Magdalena Cecilia Overgaauw, geb. Menado 10.05.1916.

2.                  Geert Adrianus Cornelis Overgaauw, geb. Menado (Celebes) 17.06.1918, piloot, Engelandvaarder, Res. 1e Lt.Vlg.Wnr. bij ML.Ged.R.A.F., Kruis van Verdienste, overl. Ede a/b Lancaster LM 263 15.08.1944, begr. Arnhem (Alg.Bpl. Moscowa, vak 37) 17.08.1944.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |n| De Tijd, godsdienstig-staatskundig dagblad 01.10.1914; |o| Het Volk 29.12.1931 {D. Gedzen}; |p| De Telegraaf 29.05.1906; |q| Het nieuws van den dag: kleine courant 11.03.1903; |r| De Telegraaf 06.10.1910; |s| Het nieuws van den dag: kleine courant 23.07.1910; |t| Het nieuws van den dag: kleine courant 11.07.1905; |u| De Telegraaf 17.07.1906; |v| Algemeen Handelsblad 02.06.1910; |w| Algemeen Handelsblad 25.05.1910; |z| Java-bode 26.11.1885;

 


Bijlage F

 

Nazaten van Mathilda Josina Lunbeck (1853), d.v. Wilhelm Lunbeck

 

I. Mathilda Josina Lunbeck, geb. Rotterdam 09.03.1853, overl. tussen 1917 en 1932, tr. Rotterdam 26.08.1874 Petrus Cornelis Ruil, Pieter Cornelis, geb. Rotterdam 26.01.1853, RON, overl. (’s-Gravenhage) 04.09.1932, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 07.09.1932, z.v. Pieter Ruil en Elizabeth Catharina Johanna Brons.
[MJL en PCR wonen ’s-Gravenhage (1917); Bussum (1922).]

– PCR: rijksambtenaar (1877), commies bij de gevangenissen (1880), directeur van de strafgevangenis te Scheveningen (1907,1917), zonder beroep (1922).
– 1932: “Begrafenis P.C. Ruil
– Op Nieuw Eik en Duinen is vandaag begraven het stoffelijk overschot van den heer P.C. Ruil, oud-directeur van de strafgevangenis te Scheveningen. Onder de aanwezigen waren de heeren J. Haaitsma, directeur van de beide gevangenissen te Scheveningen; dr. Portheine, geneesheer bij deze gevangenissen, en A. Bolderdijk Jr., hoofdcomies aan het departement van justitie. Eenige bloemstukken dekten de baar. Bij het graf heeft de heer Haaitsma den overledene geschetst als iemand met aangeboren humor en opgewekt karakter, als een hulpvaardig, eerlijk man met een rond karakter. De oudste zoon van den overledene dankte voor de belangstelling.”|k|

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Ruil, geb. Rotterdam 16.10.1874.

2.                  Mathilda Ruil, geb. Rotterdam 13.02.1876, overl. Rotterdam 15.06.1925, tr. Rotterdam 07.09.1910 Frederik Willem Keijser, geb. Amsterdam 07.11.1878, z.v. Frederik Willem Keijser en Wilhelmina Cornelia Pameijer.

3.                  Petrus Cornelis Ruil, geb. Leiden 30.07.1877.

4.                  Wilhelm Johan Jacob Ruil, geb. Zoeterwoude 17.12.1878|d|, overl. Leiden 29.04.1879.

5.                  Meinardus Gerardus Ruil, geb. Zoeterwoude 17.12.1878|e|, overl. Leiden 28.10.1880.

6.                  Catharina Johanna Ruil, geb. Leiden 10.11.1880, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1958, tr. Rotterdam 16.01.1908 Paulus Boekhout, geb. Rotterdam 19.05.1880, handelaar in technische oliën en vetten, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1955, z.v. Cornelis Berkhout en Regina Lucia Catharina Möllmann.

7.                  Mathilda Josina Ruil, geb. Leiderdorp 21.08.1882.

8.                  David Jan Ruil, geb. Leiderdorp 21.08.1882, tr. Rotterdam 29.04.1908 Hendrika Hoenderop, geb. Tiel 10.07.1881, d.v. Hartger Hoenderop, schipper, en Grietje Vermeer.

9.                  Wilhelm Johan Ruil, geb. Oegstgeest 24.02.1884.

10.              Wilhelmina Alexandrina Paulina Frederika Lodewika Ruil, geb. Oegstgeest 19.02.1888, overl. na 1963, tr. ’s-Gravenhage 09.08.1907 Willem Karel Verbaarsschott, geb. ’s-Gravenhage 05.04.1878, commies bij de strafgevangenis (1907), administrateur Dienst Mijnbouw NOI, overl. Soestdijk 20.12.1963, z.v. Willem Karel Verbaarsschott (ca.1842-1919) en Charlotta Jacoba Goor.

11.              Karel Ruil, geb. Rotterdam 08.05.1891, brigadier der Koloniale Reserve, overl. Amsterdam 07.02.1922|c|.

12.              Constance Ruil, geb. Rotterdam 27.06.1894, overl. Bussum 17.12.1953, tr. Amsterdam 20.09.1917 Abraham van Daalen Buissant des Amorie, geb. Amsterdam 25.11.1887, kantoorbediende (1917), directeur N.V. Glas- en Exporthandel v.h. J.B. Delius en Co., overl. ’s-Gravenhage 21.03.1959, crem. Velsen (Westerveld) 26.03.1959, z.v. Abraham van Daalen Buissant des Amorie, bouwkundige, en Camilla Johanna Adriana Prior.

 

Noten: |c| overl.akte Nijmegen 1922 no.245; |d| akte no.117; |e| akte no.118; |k| Het Vaderland 07.09.1932.

 


Bijlage G

 

Nazaten van Jacob Johannes Leonardus van der Schraaf (1858), z.v. Leendert van der Schraaf

 

I. Jacob Johannes Leonardus van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 16.09.1858, klerk bij de wees- en boedelkamer te Semarang (1878), handelsemployé (1899), empl. Intern. Credt. en H.V. Rotterdam te Tjandi (1910,1918), overl. Semarang 05.08.1919|b|, tr. Semarang 10.12.1878 Henriette Maria Backer, overl. na 1927/1934.
Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Helena van der Schraaf, geb. Semarang 14.11.1879, overl. Batavia 23.04.1947, tr. Semarang 08.03.1905 Dirk Gerrit Sigmond, geb. Rembang 05.07.1878, commies 2e klasse Post- en Telegraafdienst (1910), overl. Haarlem 01.05.1955, z.v. Dirk Gerrit Sigmond (-1915) en Johanna Carolina Binkhuijsen (-1903). [’s-Gravenhage 1921]
    
DGS tr. 2e Batavia 01.11.1948 Corrie Eugenie David, geb. Probolinggo 20.06.1897|e|, overl. na 1955.

2.                  Henriette Francina Eleonora van der Schraaf, geb. Semarang 19.05.1881, geslaagd voor het toelatingsexamen HBS te Semarang, eerste studiejaar (1897)|g|, tr. Semarang 12.06.1901 Johannes Frederikus Theodorus Alexander Huisman, geb. Soerakarta 07.01.1870, proc. Gebr. Hijmans te Semarang (1918,1927).

3.                  Hermien Cornelia Jacqueliene van der Schraaf, geb. Semarang 10.07.1883, geslaagd voor het toelatingsexamen HBS te Semarang, eerste studiejaar (1897)|h|, overgangsexamen van het 1e naar het 2e studiejaar (1898)|i|, overgangsexamen van het 2e naar het 3e studiejaar (1899)|j|, hulponderwijzeres te Banda Neira (1905), verlof te ’s-Gravenhage (1914), onderwijzeres 2e klasse (ben. 04.07.1917), te Weltevreden (1918), onderwijzeres 1e klasse te Magelang (1927), gepensioneerd als schoolh. b/h openb. westers lager onderw. (1932)|f|.

4.                  Frederika Sophia van der Schraaf, geb. Semarang 20.09.1885, verloofd Tjandi 01.04.1905|d|, overl. na 1934, tr. Semarang 12.04.1906 Jacob Nicolaas Gronthoud, geb. Banda 12.09.1878, off. KPM (1905), oud-gezagvoerder Kon. Pakketvaart Mij (1931), lid Raad voor de Scheepvaart (benoemd 07.01.1930), overl. Batavia 30.10.1931, z.v. Cornelis Willem Gronthoud en Theresia Constance Brantz.

5.                  Emma Wilhelmina van der Schraaf, geb. Semarang 10.06.1891, overl. 1934|c|, tr. Semarang 11.01.1917 Hendrik Lambertus Mouw, geb. Hilversum 22.03.1893, winkelbediende (1913), autohandelaar (1918), chef Verwey Lugard te Soerabaja (1920,1927), overl. na 1934, z.v. Reinier Mouw (1846-1922) en Wemmigje Groen (ca.1860-1930).

 

Noten: |a| RA 1880, p.211; |b| RA 1920, p.149 & Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 09.08.1919 (overl. 06.08); |c| Soerabaijasch handelsblad 17.05.1934 (zus H.C.J. vermeld als C. v.d. Schraaf-Lunteren); |d| Frieda (Bataviaasch nieuwsblad 05.04.1905); |e| Corri Eugène (RA 1898 p.370); |f| Nederlandsche staatscourant 04.06.1932 (mej. H.C.J., woonplaats Lunteren); |g| Java bode 11.05.1897 (mej. F.H.E.); |h| Java bode 11.05.1897 (mej. C.J.H.); |i| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 17.05.1898 (mej. C.J.M.); |j| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 08.05.1899 (mej. C.J.H.).

 


Bijlage H

 

Nazaten van Franciscus Emelius van der Schraaf (1861), z.v. Leendert van der Schraaf

 

I. Franciscus Emelius van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 16.04.1861, overl. Malang 04.05.1928, tr. Padang Sedempoean (Res. Tapanoeli) 28.04.1904 de Inlandsche vrouw Bira.

 

– FEvdS is ambtenaar Post- en Telegraafdienst, adjunct-commies (1878), commies 3e klasse (ben. 29.03|04.1879; verlof 31.03.1882; ben. 17.07.1884), examen voor commies 2e klasse (1885), commies 2e klasse (ben.16.09.1887), commies 1e klasse (ben.18.04.1899), kantoorchef 2e klasse  (1910), kantoorchef 1e klasse (ben. 22.11.1910), gepensioneerd (voor1927).

– FEvdS woont Semarang (1878), Cheribon (1880,1881), naar Nederland 08.04.1882|c|, terug naar Indië 1884|d|, Semarang (1884), Kalianda (1885), Semarang (1887), Weltevreden (1888), Makassar (1888), Semarang (1891), Djoewana (Japara) (1893,1896), Semarang (1897), Malang (1898), Pasoeroean (1899), Soerabaja (1899), Tjilatjap (1905), Poerworedjo (1910), Padang (1912), en Bandoeng (1918).

 

Kinderen:

1.                  Emilius Franciscus van der Schraaf, geb. Semarang 02.12.1891, opzichter 3e klasse Waterstaat te Moeara Enim (1918), opz. 1e kl. Landsgebouwen te Bandoeng (1927), verlof (1929), hfd.opz. B.O.W. (1930), tr. Fort de Kock 17.06.1916|a| Albertine Maria Theresia Laarhoven, geb. Medan (Res. Oostkust van Sumatra) 14.08.1893.

2.                  Willem Frederik van der Schraaf, geb. Djoewana (Res. Japara) 20.10.1893|b| (erkenning), ing., opzichter 3e klasse Waterstaat te Wonosobo (1918), hfd.opz. Prov.Ws. te Cheribon (1927), verlof (1929), overl. Uden 29.01.1983, crem. Heeze 02.02.1983, tr. Soerabaja 09.05.1914 Hortense Josephine Dina Louise Laarhoven, Josephine, geb. Batavia 30.07.1892, overl. Uden 30.08.1990, crem. Beuningen (Rijk van Nijmegen) 03.09.1990.
Uit dit huwelijk: Franciscus Johannes, geb. Fort de Kock 27.03.1916; Irma, geb. Padang 14.12.1917; Max, geb. Padang 14.12.1917; Eric Emile, geb. Cheribon 01.012.1926.

3.                  Anna Elisabeth van der Schraaf, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 08.09.1898 (erkenning). – RA 1900 p.399.

4.                  Wilhelmina Helena van der Schraaf, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 08.09.1898 (erkenning), overl. Malang (Res. Pasoeroean) 28.01.1899.

5.                  Eduard Leopold van der Schraaf, geb. Soerabaja 12.01.1902, empl. te Semarang (1927).

6.                  Johanna Augustine van der Schraaf, geb. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 10.11.1904.

7.                  Elize Mathilde van der Schraaf, geb. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 19.06.1906.

8.                  Margareta Helena van der Schraaf, geb. Poerworedjo (Res. Kedoe) 02.06.1909.

 

Noten: |a| RA 1917 p.134 (Laarhoveen); |b| RA 1895 p.337 (erkenning); |c| met mailboot Prinses Amalia (Soerabaijasch handelsblad 13.04.1882); |d| met stoomschip Conrad dat 04.06.1884 uit Amsterdam vertrekt, FE pas aan boord in Marseille (Bataviaasch handelsblad 07.07.1884).

 


Bijlage I

 

Nazaten van Leendert Cornelis van der Schraaf (1863), z.v. Leendert van der Schraaf

 

I. Leendert Cornelis van der Schraaf, geb. Makassar (Res. Celebes) 15.04.1863, woont Semarang (1879), adjunct-commies Post- en Telegraafdienst (ben. 22.10.1880), woont Pamelang (Tegal) (1895), boekh. Firma Kok te Cheribon (1918), tr. 1e Semarang 12.05.1884|a| Maria Sophia Hendrika Bausch, geb. 10.03.1866, overl. Semarang 29.12.1885|e|, begr. Semarang|c|; tr. 2e Semarang 23.03.1888|b| (echtsch. Soerabaja 28.08.1903|d|) Frederika Wilhelmina Veekman, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 06.07.1870.
– Leendert Cornelis van der Schraaff, tr. Cheribon 26.02.1915 de Inlandsche vrouw Aroeminten. – RA 1916 p.127.
Uit het huwelijk van der Schraaf-Bausch:

a.                  ...

Uit het huwelijk van der Schraaf-Veekman:

b.                  Francisca Cornelia van der Schraaf, geb. Semarang 28.11.1888, overl. Rotterdam 23.02.1952, tr. Semarang 18.02.1909 Carel Hendrik Tielman, geb. Banjoemas 11.04.1883, empl. Cult.Mij. Vorstenlanden (1920,1930), overl. Rotterdam 10.01.1953, z.v. Johan Hendrik Tielman en Charlotta Frederika Louise Beer.

c.                  Johanna Coenradina Wilhelmina van der Schraaf, geb. Semarang 03.06.1890, overl. Semarang 23.02.1891.

d.                 Leon Theodoor van der Schraaf, geb. Semarang 11.08.1891, overl. Oengaran (Ambarawa, Res. Semarang) 01.10.1896.

e.                  Eleonora Helena van der Schraaf, geb. Semarang 02.04.1893, tr. Tjilatjap 15.12.1910 Eduard Frederik Fortunati, geb. (Padangsche Bovenlanden) 13.03.1888.

f.                   * Paul Alexander van der Schraaf, geb. Pemalang (Res. Tegal) 24.11.1894, empl. Firma Kok te Cheribon (1918), makelaar te Cheribon (1927).

g.                  Dochter, geb. ‘Koloniën’ 1900. (Arnhemsche courant 13.02.1900)
= w.s. Hortense Josephina van der Schraaf, geb. Soerabaja 03.01.1900. (RA 1901 p.406) , verloofd Soerabaja 03.02.1922 {P. van der Schraaf}, tr. Soerabaja 07.06.1922 Michel Christiaan Brookman, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 29.03.1894, empl. Paketvaart (1926,1927), z.v. Johannes Brookman (ca.1875-1948) en Maria Carolina Hendrika de Buck (1869-1929).

Noten: |a| RA 1885, p.211; |b| RA 1889, p.255; |c| Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel IV, p.372; |d| RA 1904, p.17; |e| RA 1887, p.326 & De locomotief 31.12.1885 (overl. 30.12).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren