Robert Jan de Meijer (1940-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Robert Jan de Meijer, Rob, geb. Amsterdam 21.07.1940, doctoraal Utrecht 1967, promotie Utrecht 02.06.1971|a|, hoogleraar Eindhoven (1992-2005), bijzonder hoogleraar Groningen (2004-2005), RON 2000, overl. Peize 01.11.2019.
 
Noten: |a| proefschrift: Proton induced resonance reactions on potassium and calculation of coulomb displacement energies; promotor: P.M. Endt (1916-2008).
 
[2] Johan Andries Johannes de Meijer, geb. Amsterdam xx.10.1911, directeur districtskantoor Amsterdam van RVS Levensverzekering NV, overl. Hilversum 30.04.1973, crem. 04.05.1973, tr. Amsterdam xx.05.1939
[3] Johanna Wilhelmina van Hage, geb. Amsterdam 09.01.1916, overl. Hilversum 06.05.2002.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Robert Jan de Meijer, geb. Amsterdam 21.07.1940|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 23.07.1940 (J.A.J. de Meijer–J.W. van Hage, z.).

 

[4] Johan Christiaan de Meijer, geb. Amsterdam 16.07.1886, meubelmaker; overl. tussen 1923 en 1945, tr. 2e Amsterdam 24.05.1923 Hermina van der Heijden, geb. Amsterdam 26.04.1889, d.v. Cornelis van der Heijden, winkelier, en Johanna Rieksen; tr. 1e Amsterdam 26.07.1911 (echtsch. vonnies Arr.Rb. Amsterdam 26.03.1920, ingeschr. Amsterdam 24.08.1921)

[5] Margaretha Alida Rhodens, geb. Medemblik 09.06.1888, overl. na 1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Andries Johannes de Meijer, geb. Amsterdam xx.10.1911|a|; volgt [2].

2.                   Andries Johannes de Meijer, geb. Amsterdam ca. 1916, bankbediende, overl. Nunspeet 02.01.1945.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 01.11.1911 (Amsterdam, aangegeven 30 Oct.: M. de Meijer-Rhodens, z.)

 

[6] Johannes Wilhelmus van Hage, geb. Nieuwer-Amstel 05.09.1891, werkman, overl. na 1928, tr. Amsterdam 09.10.1912

[7] Margaretha Johanna Fluiter, geb. Amsterdam 30.04.1892, overl. na 1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter van Hage, geb. Amsterdam xx.04.1913|b|.

2.                   Johanna Wilhelmina van Hage, geb. Amsterdam 09.01.1916|a|; volgt [3].

3.                   dochter van Hage, geb. Amsterdam xx.09.1918|c|.

4.                   zoon van Hage.

5.                   zoon van Hage.

 

Noten: |a| De Tijd 12.01.1916 (aangegeven op 10 Jan.: M v Hage–Fluiter d); |b| Algemeen Handelsblad 21.04.1913; |c| Algemeen Handelsblad 27.09.1918.

 

[8] 

[9] Johanna de Meijer, geb. Amsterdam 28.11.1848, overl. na 1911; tr. Amsterdam 25.06.1908|a| Johannes Baptist de Keijzer, geb. Bergen op Zoom 16.02.1835, meubelmaker, z.v. Jacobus de Keijzer, pakdrager, en Antonetta Budel.

     JBdK tr. 1e Bergen op Zoom 24.11.1860 Marie Bakker, geb. Groningen 18.06.1816, toneelspeelster (1860), overl. voor 1908, d.v. Albert  Bakker, muzikant, en Gesina Heineman.

     MB tr. 1e Den Helder 14.02.1850 Johannes Carel Keijsering, geb. Utrecht 11.07.1819, muzikant, overl. Meppel 20.09.1852, z.v. Johannes Carel Keijsering (ca.1800-1865), muzikant, en Christina Dapper (ca.1798-1861).

Kind van Johanna:

1.                   Johan Christiaan de Meijer, geb. Amsterdam 16.07.1886|b|; volgt [4].

 

Noten: |a| ‘zijnde dit huwelijk voltrokken ten huize van partijen, Saenredamstraat 57’, na overlegging van een ‘geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat de bruidegom wegens ongesteldheid niet in staat is zich ter voltrekking van zijn huwelijk naar het gemeentehuis te begeven’ (huw.akte Amsterdam 1908 reg.2D fol.9 no.405); |b| aangifte door Cornelia Frederika Margaretha Tjerks, oud 53 jaar, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 1886 no.8259).

 

[10] Andries Johannes Rhodens, geb. Hoorn 14.09.1851, deurwaarder (1875,1879), desinfecteur (1909), ontsmetter bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (1911), overl. Gouda 01.01.1927|c|; tr. 2e Amsterdam 26.08.1909|b| Aaltje Jongeneel, geb. (‘in een schip liggende in het Spaarne’) Haarlem 16.03.1868, overl. Hoorn 16.10.1946, d.v. Jan Jongeneel, schipper, en Saartje Johanna Sneeuwwind; tr. 1e Hoorn 18.06.1875

[11] Bondina de Vries, geb. Hoorn 15.06.1849 (no.118), overl. voor 1909.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven c.q. gelezen als Boldina, Boudiena, Berdina):

1.                   Alida Margaretha Rhodens, geb. Medemblik ca. 1876, overl. Hoorn 27.06.1879|a|.

2.                   Margaretha Alida Rhodens, geb. Medemblik xx.06.1877, overl. Medemblik 22.08.1877.

3.                   Christiaan Rhodens, geb. Medemblik xx.07.1879, overl. Medemblik 15.12.1879.

4.                   Johannes Christiaan Rhodens, geb. Medemblik 10.10.1881, kantoorbediende, overl. Heemstede 09.07.1963, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 13.07.1963, tr. Amsterdam 20.10.1909 Catharina Elisabeth van Kampen, geb. Amsterdam 11.09.1883, overl. Warnsveld 11.04.1954, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 15.04.1954, d.v. Willem van Kampen en Cecilia Geertruida van Vaalen.

5.                   Margaretha Alida Rhodens, geb. Medemblik 09.06.1888; volgt [5].

 

Noten: |a| ook overl.akte Medemblik 1879 no.46; |b| bruidegom wedr Berdina de Vries, get. Johannes Christiaan de Meijer {schoonzoon} (huw.akte Amsterdam 1909 no.573); |c| per abuis z.v. Andries Johannes Rhodens en Berdina de Vries (overl.akte Gouda 1927 no.1).

 

[12] Jacobus Wilhelmus van Hage, geb. Amsterdam 06.03.1860, glazenwasser, overl. voor 1912, tr. Nieuwer-Amstel 03.08.1887

[13] Jantjen Fekkes, geb. Hindeloopen 04.06.1863, overl. na 1912.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maria Theodora Petronella Margaretha Fekkes, later van Hage, geb. Nieuwer-Amstel 15.09.1886.

Uit dit huwelijk:

2.                   Theodora Maria Johanna van Hage, geb. Amsterdam ca. 1888, tr. Amsterdam 18.04.1912 Karel Johannes Petrus van de Hoek, geb. Amsterdam 15.02.1888, huisschilder, z.v. Anske van der Hoek, timmerman, en Hendrika Johanna Bosman.

3.                   Petrus Johannes van Hage, geb. Amsterdam 14.07.1890, huisschilder (1912,1913), tr. Amsterdam 25.06.1913 Alida Margaretha Haertlein, geb. Amsterdam 19.09.1885, d.v. Carel Philippus Haertlein en Johanna Maria Rosalia Uijtdebroek (1859-).

4.                   Johannes Wilhelmus van Hage, geb. Nieuwer-Amstel 05.09.1891; volgt [6].

 

[14] Cornelis Fluiter, geb. Den Helder 09.10.1860, zeeman (1885), werkman (1912,1923), pakknecht (1928), overl. na 1928, tr. Den Helder 13.08.1885

[15] Margaretha Johanna Uijtdebroek, geb. Den Helder 19.05.1861, overl. na 1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Cornelis Fluiter, geb. Amsterdam 02.02.1887, overl. Rotterdam 14.08.1964, tr. Rotterdam 04.02.1914 Willemina van Werkhoven, geb. Schoonhoven 06.05.1889, d.v. Pieter van Werkhoven en Adriana Agatha de Hon.

2.                   Alida Margaretha Fluiter, geb. Amsterdam 06.09.1889, tr. Amsterdam 12.08.1914 Antoon Petrus Roes, geb. ’s-Gravenhage ca. 1881, werkman, z.v. Cornelis Nicolaas Roes en Maria Catharina Blokhuysen.

3.                   Maria Catharina Fluiter, geb. Amsterdam 30.04.1892, overl. voor 1963, tr. Amsterdam 01.05.1912 Jan Serdijn, geb. Leiden 07.01.1878, marinier, overl. Leiden 05.01.1963, z.v. Matthijs Serdijn, wever, en Petronella van den Berg.

4.                   Margaretha Johanna Fluiter, geb. Amsterdam 30.04.1892; volgt [7].

5.                   Jan Baptist Fluiter, geb. Amsterdam ca. 1896, werkman (1920), ketelmaker (1926), tr. 1e Amsterdam 19.05.1920 Sepora Veffer, geb. Amsterdam 27.10.1899, overl. voor 1926, d.v. Levie Veffer, diamantversteller, en Jacoba de Vos; tr. 2e Amsterdam 07.07.1926 Marianna Geertruida Henriette Fages, geb. Amsterdam ca. 1898, d.v. Jean Pierre Fages, pianist, en Dina Adriana Boekholt.

6.                   Cornelis Johannes Fluiter, geb. Amsterdam ca. 1898, machinepoetser, tr. Amsterdam 06.04.1921 Margaretha Catharina Voorn, geb. Amsterdam ca. 1901, d.v. Johannes Voorn en Geertruida Nieuwenhoven.

7.                   Veronica Catharina Fluiter, geb. Amsterdam ca. 1901, tr. Amsterdam 21.02.1923 Hendricus Jacobus van Dijk, geb. Amsterdam ca. 1896, werkman, z.v. Wilhelm van Dijk, werkman, en Catharina Johanna Boer.

8.                   Johannes Willem Dirk Fluiter, geb. Amsterdam ca. 1902, matroos ter koopvaardij, tr. Amsterdam 01.08.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.03.1927, ingeschr. Amsterdam 30.09.1927) Engelina Johanna Maria Stranger, geb. Rotterdam 16.09.1889, kostuumnaaister (1923), overl. Rotterdam 26.09.1961, d.v. Theodorus Johannes Stranger en Catharina Johanna Meijers.
     EJMS tr. 1e Rotterdam 28.06.1916 Antonius Hendrikus van Tuijl, geb. Besoijen ca. 1887, overl. Arnhem 10.10.1942|a|, z.v. Johannes Hubertus van Tuijl en Johanna Damen.
     AHvT tr. 2e Rotterdam 03.11.1920 Willemina Geertruida Clappers, geb. Wageningen 15.03.1894, d.v. Gerrit Johannes Clappers, metselaar, en Hermina van Brakel.

9.                   Geertruida Frederika Fluiter, geb. Amsterdam ca. 1909, tr. Amsterdam 26.01.1928 Arend Veltkamp, geb. Amsterdam ca. 1903, werkman, z.v. Sophia Arendina Veltkamp.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wageningen 1942 no.128.

 

[16]

[17]

 

[18] Gidion de Meijer, geb. Amsterdam 05.09.1823, schoenmaker (1849), straatmuzikant (1875), schoenmaker (1881,1884), venter (1894), overl. voor 1902, z.v. Gidion de Meijer en Anthonia van Segers (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 14.02.1849

[19] Jansje Alida Vriese, geb. Amsterdam 10.01.1826, overl. Sloten 25.04.1910, d.v. Frederik Vriese, schoenmaker, en Maria Ferber.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johanna Vriese, later de Meijer, geb. Amsterdam 28.11.1848|a|; volgt [9].

Uit dit huwelijk:

2.                   Frederik de Meijer, geb. Amsterdam 01.09.1850, venter (1875), schijvenschuurder (1896,1914), overl. na 1921, tr. Amsterdam10.11.1875 Petronella Christina Mook, geb. Amsterdam 30.08.1849, werkster (1875), overl. na 1921, d.v. Willem Hendrik Mook, werkman (1875), en Arentje van Heest.

3.                   Johann Christoph de Meijer, geb. Amsterdam 24.01.1853, werkman (1881), kastenmaker (1906,1923), overl. voor 1931, tr. Amsterdam 30.11.1881 Johanna Helena Mook, geb. Kloosterveen (Assen) 12.03.1857, werkster (1881), overl. na 1931, d.v. Willem Hendrik Mook, arbeider (1857), en Arentje van Heest.

4.                   Wilhelmina de Meijer, geb. Amsterdam 21.01.1860, overl. na 1924, tr. Amsterdam 29.10.1884 Marten Linthorst, geb. Amsterdam 11.06.1863, diamantslijper (1884,1910), roosjesslijper (1921), overl. na 1924, z.v. Jan Linthorst, meubelmaker, en Catharina Croese.

5.                   Johan Christiaan de Meijer, geb. Amsterdam 22.11.1866, meubelmaker, tr. Amsterdam 19.12.1894 Jacoba Adriana Hessels, geb. Amsterdam 18.05.1871, d.v. Gerardus Franciscus Hessels, timmerman, en Jacoba Adrina Azijn.

6.                   Jacob de Meijer, geb. Amsterdam 06.04.1872, werkman, tr. Amsterdam 01.10.1902 Neeltje Johanna Drekman, geb. Amsterdam 07.03.1870, d.v. Dirk Hendrik Drekman, machinist, en Dirkje Grimme.

 

Noten: |a| aangifte door Alida Dorothea Rooseboom, oud 51 jaar, vroedvrouw, get. Frederik Vriese, oud 70 jaar, schoenmaker {opa} (geb.akte Amsterdam 1848 reg.? fol.76);

 

[20] Christiaan Rhodens, ged. Groningen 05.05.1811, schoenmaker, overl. Hoorn 12.03.1861, z.v. Johannis Rhodens en Dina Beerends; tr. Hoorn 02.06.1844

[21] Aaltje Schut, geb. Hoorn ca. 1813, overl. Hoorn 04.06.1890, d.v. Andries Schut en Antje Schermer; tr. 2e Hoorn 22.08.1862 Cornelis Harskamp, geb. Hoorn ca. 1805/1806, goudsmid (1835), aanspreker (1862), overl. voor 1890, z.v. Fredrik Harskamp en Grietje Pieters, naaivrouw (1835).

     CH tr. 1e Hoorn 26.04.1835 Trijntje Groenewoudt, geb. Hoorn ca. 1806, overl. Hoorn 17.09.1849, d.v. Pieter Groenewoudt en Marijtje Korver.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Rhodens, geb. Hoorn 30.11.1844 (no.288), overl. Hoorn 08.09.1850.

2.                   Antje Rhodens, geb. Hoorn 11.01.1847 (no.3), overl. Hoorn 16.08.1872, tr. Hoorn 15.09.1871 Herman Barnard Beerding, geb. Zaandam ca. 1843/1844, sigarenmaker (1871,1873), sigarenfabrikant (1875), z.v. Barnard Beerding en Dirkje Polman.
     HBB tr. 2e 1873 Cathariana Rhodens (ca.1850-), jongere zuster van Antje.

3.                   Berendina Rhodens, geb. Hoorn ca. 1849, overl. Hoorn 14.11.1859.

4.                   Catharina Rhodens, geb. Hoorn ca. 1850, tr. Hoorn 23.05.1873 Herman Barnard Beerding.
     HBB tr. 1e 1871 Antje Rhodens (1847-1872), oudere zuster van Catharina.

5.                   Andries Johannes Rhodens, geb. Hoorn 14.09.1851; volgt [10].

6.                   Christiaan Rhodens, geb. Hoorn 01.06.1855, sigarenmaker, overl. Hoorn 26.07.1933, begr. 29.07.1933, tr. Hoorn 14.11.1879 Hendrina Galama, geb. Hoorn ca. 1853, overl. Hoorn 10.11.1935, begr. 13.11.1935, d.v. Adrianus Galama, mandenmaker, en Jacoba Sant.

 

[22] Jolle de Vries, geb. Gorredijk (Opsterland) 10.12.1814, turfverkoper (1839), winkelier (1847,1859), koopman (1866), turfhandelaar (1870,1882), overl. Hoorn 13.09.1892, z.v. Homme Wiggers de Vries, schipper, en Bontje Jolles Buitenhof; tr. Hoorn 19.05.1839

[23] Margaretha van Leeuwen, Grietje, geb. Alkmaar ca. 1813, winkelierster (1878,1882), overl. Hoorn 07.05.1897, d.v. Gerrit van Leeuwen en Dorothea Schermer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus de Vries, geb. Hoorn ca. 1841, pakhuisknecht (1866), sigarenmaker (1877), overl. Hoorn 13.03.1877, tr. Hoorn 27.07.1866 Teuntje Kerst, geb. Hoorn ca. 1839, dienstbode (1866), overl. na 1877, d.v. Marijnus Kerst en Regina Olthoff.
     TK tr. 2e Hoorn 29.04.1881 Klaas Koning, geb. Hoorn ca. 1840, z.v. Dirk Koning en Aafje Groot.

2.                   Gerrit de Vries, geb. Hoorn ca. 1842, overl. Hoorn 13.09.1880, timmerman, tr. Hoorn 07.10.1870 Jannetje Beek, geb. Hoorn ca. 1851, d.v. Jan Beek, metselaar, en Wilhelmina Greeve.

3.                   Theodorus de Vries, geb. Hoorn 06.05.1845 (no.110), overl. Hoorn 28.06.1847.

4.                   Doris de Vries, geb. Hoorn ca. 1848, overl. Hoorn 31.03.1852.

5.                   Bondina de Vries, geb. Hoorn 15.06.1849 (no.118); volgt [11].

6.                   Gerrit Jan de Vries, geb. Hoorn 23.06.1851 (no.150), timmerman, tr. Hoorn 09.08.1878 Catharina van Riel, geb. Hoorn 29.10.1852 (no.269), d.v. Jan Cornelisz van Riel, aannemer, en Naatje Baart, winkelierster.

7.                   Dorus de Vries, geb. Hoorn ca. 1853, bewaarder, overl. Alkmaar 28.01.1939, tr. Hoorn 29.09.1882 Cornelia Thoma, geb. Enkhuizen ca. 1859, overl. Alkmaar 19.07.1921, d.v. Willem Thoma en Johanna Jacoba Dootingh.

8.                   Theodora de Vries, geb. Hoorn 10.01.1855 (no.5), overl. Hoorn 02.10.1919, tr. Hoorn 16.09.1881 Cornelis van Tongeren, geb. Hoorn ca. 1854, kantoorbediende, overl. Hoorn 29.06.1909, z.v. Tijmen van Tongeren en Ida Wilhelmina Beek.

9.                   Helena Sophia de Vries, geb. Hoorn 04.07.1856 (no.187), overl. Hoorn 12.01.1859.

10.               Maria Johanna de Vries, geb. Hoorn 11.01.1858 (no.14), overl. Hoorn 27.09.1858.

 

[24] Petrus Jacobus van Hage, geb. Amsterdam 17.10.1832, schuitenvoerder, overl. voor 1885, z.v. Jacobus van Hage en Anna van ’t Klooster; tr. Amsterdam 15.09.1858

[25] Maria de Munck, geb. Amsterdam 07.09.1830, werkster (1885), schoonmaakster (1887), overl. na 1887, d.v. Jacobus de Munck, werkman, en Maria van den Bos.

Kind (erkend en gewettigd bij het  huwelijk):

1.                   Anna Maria de Munck, later van Hage, geb. Amsterdam 10.02.1858, dienstbode (1887), tr. Diemen 14.10.1887 Alphonsus de Blok, geb. Stoppeldijk 09.03.1865, machinist, z.v. Cornelis de Blok, werkman, arbeider, en Cecilia van Laar.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jacobus Wilhelmus van Hage, geb. Amsterdam 06.03.1860; volgt [12].

3.                   Maria van Hage, geb. Amsterdam 16.12.1862, tr. Amsterdam 15.04.1885 Johannes Petrus van der Heijden, geb. Rotterdam 14.10.1860, bediende, z.v. Gosuinus Franciscus van der Heijden en Huiberdina Wagemakers.

 

[26] Johannes Fekkes, geb. Hindeloopen 09.11.1829, timmerknecht/timmermansknecht (1857,1863), timmerman (1865), werkman (1867), timmerman (1870), timmerknecht (1873,1877), timmerman (1887), z.v. Fekke Fekkes (de jonge) en Jantjen Pieters Veltheer; tr. Hindeloopen 11.01.1857

[27] Durkjen Jans Kooij, geb. Hindeloopen 28.10.1833, d.v. Jan Jacobs Kooij, schippersknecht, en Geis Martens Jager.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fekke Fekkes, geb. Hindeloopen 15.06.1857, overl. Workum 22.04.1952, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 09.05.1885 Marijke Dijkstra, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 12.06.1866, overl. voor 1952, d.v. Douwe Baukes Dijkstra, arbeider, en Janke Jochums de Vries.

2.                   Jantje Fekkes, geb. Hindeloopen 10.04.1861, overl. Hindeloopen 13.08.1862.

3.                   Jantjen Fekkes, geb. Hindeloopen 04.06.1863; volgt [13].

4.                   Geis Fekkes, geb. Hindeloopen 29.07.1865, overl. Schraard (Wonseradeel) 12.03.1943, tr. Fetze Hoekstra, overl. na 1943.

5.                   Martha Fekkes, geb. Hindeloopen 21.12.1867.

6.                   Pietje Fekkes, geb. Hindeloopen 07.04.1870.

7.                   Dette Fekkes, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 31.05.1873.

8.                   Tjerkje Fekkes, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.03.1877.

 

[28] Theunis Fluiter, geb. Enkhuizen 15.01.1827, metselaar, overl. Den Helder 23.06.1865, z.v. Kornelis Fluiter, houtzager, en Maretje Jans de Vries; tr. Den Helder 28.06.1850

[29] Maartje Gutter, geb. Medemblik 06.07.1829, overl. Den Helder 31.03.1902, d.v. Pieter Gutter en Maartje Schuurman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Fluiter, geb. Den Helder 29.03.1851, overl. Den Helder 20.04.1851.

2.                   Grietje Fluiter, geb. Den Helder 25.03.1852, overl. Den Helder 08.03.1859.

3.                   Cornelis Fluiter, geb. Den Helder 12.01.1854, overl. Den Helder 07.03.1860.

4.                   Jan Fluiter, geb. Den Helder 23.05.1856, torpedist bij de marine (1883), visser (1903), overl. Den Helder 15.05.1903, tr. Den Helder 18.01.1883 Geertrui van Wolferen, geb. Den Helder 18.08.1864, overl. Den Helder 07.11.1935, d.v. Johannes van Wolferen, visser, en Marrigje Klop.
     GvW tr. 2e Den Helder 07.03.1907 Thomas Bais, geb. Enkhuizen ca. 1865/1866, visser, overl. voor 1935, z.v. Pieter Bais en Jantje van de Linden.
     TB tr. 1e Den Helder 08.07.1886 Jannetje de Boer, geb. Oudeschild (Texel) 05.05.1867, overl. Den Helder 02.04.1906, d.v. Meindert de Boer, visser, en Marijtje Koopman.

5.                   Maartje Fluiter, geb. Den Helder 03.03.1858, overl. Den Helder 03.10.1930, tr. Den Helder 30.06.1887 Cornelis Willemse, geb. Vlissingen 24.03.1860, werkman, overl. voor 1930, z.v. Jacobus Willemse, timmerman (1860), werkman (1887), en Margrietha Johanna Steijlders.

6.                   Cornelis Fluiter, geb. Den Helder 09.10.1860; volgt [14].

7.                   Grietje Fluiter, geb. Den Helder 14.07.1864, overl. Den Helder 22.09.1896, tr. Den Helder 13.08.1885 Machiel de Niet, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 12.09.1858, mandenmaker, overl. Broek op Langedijk 29.05.1935, z.v. Cornelis de Niet en Chieltje Ros.

 

[30] Jean Baptiste Uijtdebroek, geb. Antwerpen ca. 1811, sergeant bij het Corps Mariniers (1847,1857), overl. na 1885, z.v. André Uijtdebroek en Anne Marie Rabode; tr. 1e Den Helder 15.07.1847 Johanna Elizabeth van Vloten, geb. Abcoude-Baambrugge 05.01.1815, overl. Den Helder 01.05.1854, d.v. Fredrik van Vloten en Teuntje Rebel; tr. 2e Den Helder 28.05.1857

[31] Aaltje Olthoff, geb. Hoorn ca. 1820, overl. Den Helder 14.11.1867, d.v. Pieter Olthoff en Margrietje Reek; tr. 1e Den Helder 14.10.1852 Andries Hendrikus Loovenstijn, geb. Schoonhoven ca. 1801, kleermaker, overl. Den Helder 05.12.1853, z.v. Andries Loovenstijn en Johanna van Mieren.

     JEvV tr. 1e Amsterdam 29.07.1835 Willem van Vliet, geb. Amsterdam ca. 1813, schilder, overl. voor 1847, z.v. Willem van Vliet en Woutertje Heijleman.

     AHL tr. 1e Rotterdam 31.05.1826 Lena Margrieta Mankor, geb. Schoonhoven ca. 1795, overl. Rotterdam 24.07.1833, d.v. Jan Namkor en Maria Reijerkerk.

Kinderen van Aaltje (erkend en gewettigd bij het huwelijkin 1852):

1.                   Johanna Margaretha Olthoff, later Loovenstijn, geb. Den Helder 20.12.1840, overl. Den Helder 01.06.1927, tr. 1e Den Helder 23.11.1871 Hendrik Joannes Voorvelt, geb. Amsterdam 01.07.1833, sergeant bij het Korps Mariniers, overl. Den Helder 01.04.1880, z.v. Joannes Bernardus Voorvelt, turfdrager, en Alida de Haas; tr. 2e Den Helder 09.08.1883 Arie van Heems, geb. Brielle 16.02.1841, provoost bij de marine, overl. Den Helder 14.04.1891, z.v. Eduard van Heems, kleermaker, en Aaltje Verbaas.

2.                   Alida Margaretha Olthoff, later Loovenstijn, geb. Den Helder 18.02.1843, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|b| 30.12.1876|a|, tr. Den Helder 15.08.1872 Cornelis Antonie Pieterse, geb. Rotterdam 10.02.1822, sergeant der mariniers, overl. Den Helder 12.04.1887, z.v. Johannes Cornelis Pieterse en Apolonia Reuneker.

3.                   Andries Hendricus Olthoff, later Loovenstijn, geb. Den Helder 29.09.1844.

4.                   Petrus Jacobus Olthoff, later Loovenstijn, geb. Den Helder 13.06.1848, sjouwerman, overl. Den Helder 15.08.1929, tr. Amsterdam 01.08.1877 Catharina Aarhelge, geb. Amsterdam ca. 1853, overl. Den Helder 06.02.1931, d.v. Antonius Aarhelge, sjouwerman, en Anthonia Barendina Fredrica Straus.

5.                   Gerrit Frederik Olthoff, later Loovenstijn,  geb. Den Helder 12.09.1851, matroos derde klasse (stamboeknummer 9374), overl. aan boord van Z.M. schroefstoomschip vierde klasse van oorlog “Macasser” (varende in de Golf van Tomini op reis van Menado naar Gorantalo op de hoogte van Belung) 10.08.1880|c|.

Uit het huwelijk Loovenstijn-Olthoff:

6.                   levenloze zoon, Den Helder 13.01.1853.

Kinderen van Aaltje (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1857):

7.                   Johannes Baptiste Olthoff, later Uijtdebroek, geb. Den Helder 30.04.1855.

8.                   Lodewikus Franciscus Olthoff, later Uijtdebroek, geb. Den Helder 02.12.1856, sergeant (1883), concierge (1912), overl.Haarlem 17.03.1937, tr. Amsterdam 18.07.1883 Carolina Helena Margaretha Kruse, geb. Amsterdam ca. 1855, werkster (1883), overl. na 1937, d.v. Gabriël Frederik Willem Kruse, werkman, en Jansje Bergsma.

Uit het huwelijk Uijtdebroek-Olthoff:

9.                   Johanna Maria Rosalia Uijtdebroek, geb. Den Helder 14.09.1859, overl. na 1914, tr. Nieuwer-Amstel 18.07.1883 Carel Philippus Haertlein, geb. Amsterdam 08.03.1863, versteller, overl. Watergraafsmeer 11.06.1897, z.v. Johan Carel Joseph Haertlein, werkman, en Hendrica Teunisse.
Uit dit huwelijk: Alida Margaretha Haertlein (1885-), tr. Amsterdam 25.06.1913 Petrus Johannes van Hage (1890-), z.v. Jacobus Wilhelmus van Hage en Jantjen Fekkes.

10.                Margaretha Johanna Uijtdebroek, geb. Den Helder 19.05.1861; volgt [15].

11.                Veronica Catharina Uijtdebroek, geb. Den Helder ca. 1864, winkelierster (1916), tr. 1e Den Helder 23.10.1884 Johannes Willem Dirkzwager, geb. Leiden 07.04.1857, korporaal der mariniers, overl. voor 1916, z.v. Hillebrand Dirkzwager, sigarenmaker, en Sara Elisabeth Siljé; tr. 2e Amsterdam 27.09.1916 Gerrit Landsaat, geb. Amsterdam 15.03.1851, ketelmaker, z.v. Pieter Landsaat en Johanna Eijzenbaart.
     GL tr. 1e Amsterdam 19.05.1875 Geertruida Josina Catharina Dissel, geb. Amsterdam 11.08.1853, overl. voor 1916, d.v. Willem Dissel, timmerman, en Geertruida Josina Pietersom.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 27.01.1877 no.27; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| (overl.akte Den Helder 17.12.1880 no.503).

 


Bijlage A

 

[36] Gidion de Meijer, geb. Amsterdam 06.10.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.10.1798, schoenmakersknecht (1820), overl. tussen 1849 en 1857; tr. Amsterdam 01.11.1820

[37] Anthonia van Segers, geb. Amsterdam 11.01.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.01.1796, dienstbode (1820), overl. tussen 1857 en 1865, d.v. Theunis van Segers en Lotta Bokhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Gideon de Meijer, geb. Amsterdam 21.10.1821, werkman (1847), schoenmaker (1857,1872), overl. voor 1881, tr. 1e Amsterdam 05.05.1847 Geertruij Margaretha Mattheijsen, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. voor 1857, d.v. Johan George Mattheijsen, wagenmaker, en Catharina Duisdekker; tr. 2e Amsterdam 05.08.1857 Gerritje Muller, geb. Amsterdam 15.12.1828, dienstbode (1857), overl. na 1881, d.v. Christiaan Muller en Neeltje Koster.

2.                   Gidion de Meijer, geb. Amsterdam 05.09.1823; volgt [18].

3.                   Anthonie de Meijer, geb. Amsterdam ca. 1828, schoenmaker (1857), aanspreker (1895), overl. na 1895, tr. Amsterdam 21.10.1857 Clasina Maria Schut, geb. Amsterdam 07.03.1829, dienstbaar bewaarschool (1851), overl. na 1895, d.v. Joannes Antonius Schut en Anna Pieternella Cornel, schoolhouderes (1857).

4.                   Gesina Maria Elizabeth de Meijer, geb. Amsterdam 06.12.1830, dienstbode (1882), tr. Amsterdam 02.11.1882 Jan Philip Meijer, geb. Amsterdam 23.07.1824, zeilenmaker bij de marine (1854), eerste zeilmaker in het eerste korps dek- en onderofficieren (1877), z.v. Jan Lodewijk Meijer en Anna Willes.
     JPM tr. 1e Den Helder 14.12.1854 Trijntje Spekken, geb. Sint Maarten ca. 1816/1817, overl. Den Helder 02.07.1874, d.v. Cornelis Spekken en Neeltje Bleeker; tr. 2e Norg 05.01.1877 Tjiske Vink, geb. Den Helder 16.09.1835, overl. voor 1882, d.v. Marten Vink, sergeant bij het reserve bataillon der zevende afdeling Infanterie (1835), en Barber Sjoerds Annes.

5.                   Vastrik de Meijer, Fritz, geb. Amsterdam 10.06.1833, winkelbediende bij Bruning & Mühren (ca.1850-1890), overl. Amsterdam 26.11.1890, tr. Amsterdam 02.08.1865 Maria Johanna de Vries, geb. Muiden ca. 1837, kleinkinderschoolhouderesse (1865), overl. na 1903, d.v. Cornelis de Vries en Maria Kouwenhoven.

 

[72] Gidion de Meijer, ged. Utrecht 07.04.1776; otr. Amsterdam 18.01.1798

[73] Geesje Reijsik, geb. Abcoude ca. 1777, schoonmaakster (1820), d.v. Vasterik Reijsik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gidion de Meijer, geb. Amsterdam 06.10.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.10.1798|a|; volgt [36].

 

Noten: |a| get. Elisabeth Bakker {oma}.

 

[144] Gidion de Meijer, w.s. begr. Utrecht 24.01.1780, otr. Utrecht 05.04.1772, tr. Utrecht (Jacobikerk) 20.04.1772

[145] Elisabeth Bakker, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.10.1798, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 21.01.1805.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gidion de Meijer, ged. Utrecht 07.06.1772, w.s. begr. Utrecht 20.07.1772.

2.                   Giliam de Meijer, ged. Utrecht 26.09.1773.

3.                   Gidion de Meijer, ged. Utrecht 07.04.1776|a|; volgt [72].

 

Noten: |a| dopeling en diens vader Gideon.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren