Willem Monhemius (1928-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Willem Monhemius, Wim, geb. Voorburg 22.07.1928, eindexamen HBS-B Vrijzinnig Christelijk Lyceum te ’s-Gravenhage 1947|a|, kandidaatsexamen 1950|b| en ingenieursexamen werktuigbouwkunde Delft 1952|bc, werkzaam bij Philips (1955-1962), hoogleraar Eindhoven (1962-), overl. Geldrop 01.07.2017.

 

Noten: |a| De Nederlander 10.07.1947; |b| Algemeen Handelsblad 02.11.1950; |c| Algemeen Handelsblad 11.07.1952.

 

[2] Leonard Monhemius, geb. Amsterdam 31.10.1897, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1921, hoofdingenieur-directeur Zuiderzeewerken, overl. ’s-Gravenhage 26.04.1980, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 01.05.1980, otr. Leiden 08.12.1926|a|, tr. Leiden 20.01.1927
[3] Cornelia Gerarda Wilmina Krop, Corrie, geb. ’s-Gravenhage 15.04.1902, overl. Wassenaar 31.08.1987, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 04.09.1987.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Monhemius, geb. Voorburg 22.07.1928; volgt [1].

2.                   dochter.

 

Noten: |a| in de annonce wordt de huwelijksvoltrekking aangekondigd voor 23.12.1926, maar later per andere annonce ‘wegens ongesteldheid voorloopig uitgesteld’ (annonces collectie CBG).

 

[4] Willem Adolph Jacob Monhemius, geb. Wamel 01.01.1865, tekenaar (1897), machinefabrikant (1907,1912), overl. Leiden 08.12.1946, tr. Nieuw-Lekkerland 02.01.1896

[5] Henriëtte Conradina Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 19.04.1870, overl. Leiden 24.06.1956, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 28.06.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonard Monhemius, geb. Amsterdam 31.10.1897; volgt [2].

2.                   Aafje Monhemius, geb. Leiden 01.05.1907.

3.                   Christina Monhemius, geb. Leiden 24.03.1912.

 

[6] Marinus Johannes Krop, geb. Aarlanderveen 09.03.1874, onderwijzer (1901,1903), hoofd ener school te Leiden, overl. ’s-Gravenhage 21.07.1962, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1901

[7] Hotske Pieters Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 17.10.1875, overl. Oegstgeest 14.10.1946, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 18.10.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Gerarda Wilmina Krop, geb. ’s-Gravenhage 15.04.1902; volgt [3].

2.                   Douwe Hendrik Krop, geb. ’s-Gravenhage 18.12.1903. {niet genoemd in 1946,1962}

3.                   Hendrik Krop, geb. ca. 1905, ingenieur, hoofd technische dienst Tiel-Utrecht, leraar Goois Lyceum te Bussum, leraar en directeur Avond-HTS te Amsterdam, overl. Voorschoten 07.01.1990, crem., tr. Reintje Margaretha Middendorp, Reina, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 24.05.1907, overl. 1979|a|, d.v. Luite Middendorp, timmerman, en Trijntje van der Hoef. [Utrecht 1946; Baambrugge 1962; Voorburg 1987]

4.                   Vrouw D. Krop, otr. Leiden 1937|b| H. Arnoldus. [Leiden 1946; Alkmaar 1962; Zandvoort 1987]

 

Noten: |a| NRC Handelsblad 27.09.1979; |b| Nieuwe Leidsche Courant 02.09.1937.

 

[8] Leonard Adriaan Fredrik Simon Monhemius, geb. Buurmalsen 06.01.1830, ambtenaar bij de belastingen (1861), commies bij ’s rijksbelastingen (1861,1866), commies der directe belastingen (1868,1869), rijkscommies (1871), overl. Arnhem 29.06.1890|b|, tr. Heumen 01.03.1861

[9] Christina Wilhelmina Oosterwold, geb. Ooij (Ubbergen) 21.02.1830, overl. Arnhem 19.04.1887|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   David Adriaan Hendrik Monhemius, geb. Bemmel 12.11.1861, overl. Veenhuizen (Norg) 15.09.1925.

2.                   Willem Adolph Jacob Monhemius, geb. ca. 1864, overl. Zevenaar 01.02.1865.

3.                   Willem Adolph Jacob Monhemius, geb. Wamel 21.08.1865; volgt [4].

4.                   Leonard Christiaan Monhemius, geb. Wamel 16.09.1866, brievenbesteller, overl. Arnhem 21.02.1935, tr. Arnhem 15.06.1892 Daatje Volkers, geb. Arnhem 11.07.1866, overl. Arnhem 15.01.1950, d.v. Gerrit Johan Volkers, timmerman, en Aleida Maria Thomassen.

5.                   Jacobus Adriaan Hesterius Monhemius, geb. Tiel 22.07.1868, slager (1893), loopknecht (1923), overl. Arnhem 21.07.1923, tr. Arnhem 20.12.1893 Cecilia Alberta van Dijk, geb. Arnhem 23.07.1866, overl. Arnhem 08.10.1922, d.v. Teunis van Dijk, metselaar, en Jannigje Heitinck.

6.                   Francina Abramina Monhemius, geb. Tiel 22.11.1869, overl. Roermond 20.12.1948, tr. Arnhem 25.01.1893 Johan Volkers, geb. Arnhem 13.02.1869, winkelier, overl. Roermond 23.08.1920, z.v. Gerrit Johan Volkers, timmerman, en Aleida Maria Thomassen.

7.                   Johan Stephanus Monhemius, geb. Tiel 11.10.1871, overl. Arnhem 31.12.1943.

 

Noten: |a| d.v. Hendrik Oosterwold en Everdina Vrijheid (overl.akte Arnhem 1887 no.373); |b| moeder Unk (overl.akte Arnhem 1890 no.660).

 

[10] Hendrik Coenraad Helleman, geb. Hoorn 07.02.1831, onderwijzer (1853), overl. Nieuw-Lekkerland 03.05.1884, tr. Hoorn 08.07.1853

[11] Aafje Beek, geb. Hoorn 26.03.1830, overl. Geldermalsen 27.08.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Helleman, geb. Kinderdijk (Nieuw-Lekkerland) 08.07.1854, overl. Groningen 03.06.1929, tr. Nieuw-Lekkerland 18.12.1874 Kornelis van der Pols, geb. Pernis 29.06.1849, hoofd der school, overl. Geldermalsen 27.08.1899, z.v. Aart van der Pols en Dirkje Verbeek.

2.                   Jan Hendrik Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 05.02.1856, overl. Nieuw-Lekkerland 04.02.1906, tr. Nieuw-Lekkerland 25.05.1883 Trijntje Pas, geb. Alblasserdam 22.12.1860, overl. Haarlem 20.05.1922, d.v. Cornelis Pas en Maria de Jong.

3.                   Niesje Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 07.11.1857, overl. Leiden 25.05.1937.

4.                   Marie Elisabeth Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 19.05.1859, overl. Nieuw-Lekkerland 24.09.1860.

5.                   Gerrit Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 18.12.1860, tr. Nieuw-Lekkerland 04.06.1895 Adriana Hoek, geb. Nieuw-Lekkerland 01.02.1866, d.v. Leendert Hoek (ca.1849-1915) en Hermijntje van Kernebeek (ca.1828-1888).

6.                   Marie Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 15.01.1863, overl. Leiden 30.03.1945, tr. Nieuw-Lekkerland 29.09.1893 Gerrit van Alphen, geb. Asch (Buren) 18.05.1864, hoofdonderwijzer, overl. Leiden 04.02.1935, z.v. Huibert van Alphen, arbeider, en Gerritje Veltkamp.

7.                   Aafje Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 09.05.1865, overl. Hoorn 29.03.1936, tr. Nieuw-Lekkerland 27.12.1892 Johan Ceriac Christiaan Dell, geb. Hoorn 06.11.1863 (no.268), overl. Hoorn 14.06.1940, z.v. Johan Ceriac Christiaan Dell, slager, en Aafje Demmendaal (ca.1838-1903).

8.                   Hendrik Coenraad Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 11.04.1867, overl. Nieuw-Lekkerland 26.01.1869.

9.                   Henriëtte Conradina Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 19.04.1870; volgt [5].

10.               Hendrik Coenraad Helleman, geb. Nieuw-Lekkerland 15.05.1875, onderwijzer, overl. Utrecht 27.06.1941|a|, tr. Geldermalsen 19.12.1902 Anna Catharina Emerentia Hilbron, geb. Geldermalsen 02.06.1873, overl. Maartensdijk 09.07.1951, d.v. Jan Willem Hilbron, tuinman (1863), landbouwer (1902), en Helena Geertruida van Oort.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maartensdijk 1941 no.62.

 

[12] Hendrik Krop, overl. tussen 1904 en 1915, tr.

[13] Johanna Maria Rutgers, geb. Aarlanderveen 27.05.1840, overl. (‘na langdurig, doch geduldig lijden’) Aarlanderveen 14.03.1876|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Abram Krop, geb. Aarlanderveen 01.03.1865, overl. Aarlanderveen 09.10.1865.

2.                   Abram Pieter Krop, geb. Aarlanderveen 20.02.1866, overl. Aarlanderveen 25.02.1867.

3.                   Johanna Maria Krop, geb. Aarlanderveen 14.04.1867, overl. Aarlanderveen 31.10.1867.

4.                   Abram Krop, geb. Aarlanderveen 21.06.1868, overl. Aarlanderveen 23.08.1868.

5.                   Abram Pieter Krop, geb. Aarlanderveen 16.08.1869, overl. Aarlanderveen 25.06.1870.

6.                   Hendrik Krop, geb. Aarlanderveen 07.04.1871, hoofd ener school (1901), winkelier in sigaren (1904), overl. ’s-Gravenhage 28.06.1904, tr. voor 1893 Adriana Cornelia Ouburgh, geb. Dordrecht 20.01.1872, sigarenwinkelierster (1909,1915), overl. ’s-Gravenhage 27.06.1915, d.v. Adrianus Cornelis Ouburgh en Jacoba Catharina Möls.

7.                   Abram Rutger Krop, geb. Aarlanderveen 07.10.1872, overl. Aarlanderveen 18.06.1873.

8.                   Marinus Johannes Krop, geb. Aarlanderveen 09.03.1874; volgt [6].

9.                   Jozina Dingena Krop, geb. Aarlanderveen 15.01.1876, overl. Aarlanderveen 30.09.1876.

 

Noten: |a| Alphen (annonce collectie CBG).

 

[14] Pieter Jans Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.11.1839, van boerenbedrijf (1862), boer (1863,1868), veehouder (1870,1875), pikeur (1895), overl. Deersum (Rauwerderhem) 15.10.1920, tr. Utingeradeel 04.05.1862

[15] Hotske Pieters Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.03.1841, boerin (1863), overl. Akkrum (Utingeradeel) 30.10.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hijlke Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 13.01.1863, boerenknecht (1898), overl. Rauwerderhem 03.02.1944, tr. Rauwerderhem 19.05.1898 Willemke Wartena, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 27.10.1866, overl. Deersum (Rauwerderhem) 14.03.1940, d.v. Ruurd Aukes Wartena, landbouwer, en Sijtske de Jong.

2.                   Wikje Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 04.06.1865, overl. Heemstede 12.05.1943, tr. Utingeradeel 24.07.1890 Melchert Fruitema, geb. Winschoten 04.01.1853, onderwijzer (1890), hoofd ener school (1904), overl. Groningen 02.03.1904, z.v. Hendrik Fruitema, bakker, en Anna Folkerts.

3.                   Pieter Johannes Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.03.1868, boerenknecht (1895), fouragehandelaar (1942), overl. Oldeouwer (Doniawerstal) 16.01.1942, tr. Wymbritseradeel 18.05.1895 Jeltje Dorhout, geb. Warga (Idaarderadeel) 08.04.1873, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 09.07.1955, d.v. Gjalt Jelles Dorhout, landbouwer, en Ymkje Jetzes Kalma.

4.                   Trijntje Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 03.08.1870, overl. Wijnalkdum (Barradeel) 13.04.1929, tr. Idaarderadeel 08.08.1907 Schelte van der Schaaf, geb. Wijnaldum (Barradeel) 31.01.1874, landbouwer, overl. Leeuwarden 08.07.1939, z.v. Doeke Alberts van der Schaaf, landbouwer, en Jetske Scheltes Faber.
     SvdS tr. 1e Barradeel 22.05.1897 Sijke Poelstra, geb. Kimswerd (Wonseradeel) 16.03.1876, overl. Wijnaldum (Barradeel) 03.04.1906, d.v. Hendrik Poelstra, koopman, en Hieke Porte.

5.                   Hijlke Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 01.12.1872, van boerenbedrijf (1896), overl. Leeuwarden 05.10.1950, tr. Idaarderadeel 09.05.1896 Ettje Meintema, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 11.07.1873, overl. Leeuwarden 05.07.1945, d.v. Jentje Hotzes Meintema, veehouder, en Stijntje Gerrits Hornstra.

6.                   Hotske Pieters Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 17.10.1875; volgt [7].

 

[16] David Adrianus Monhemius, geb. Tricht ca. 1788, negociant (1813), commies (1820), commies bij ’s rijksbelastingen (1824), rijksambtenaar/rijksbeambte (1828,1831), rijkscommies (1838), belastingambtenaar (1839), rijkscommies (1841), belastingambtenaar (1853), gepensioneerd ambtenaar (1861), overl. Nijmegen 27.02.1878, z.v. Simon Monhemius en Gerardina Maria Magtilda van Nieuwenhoven; tr. Dordrecht 03.02.1813

[17] Joanna Catharina van Unnik, geb. Breda ca. 1789/1790, overl. Nijmegen 24.06.1851|c|, d.v. Etiënne van Unnik, ‘cabaretier’{?}, en Francina Kern.

Kind van Joanna (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Daatje Adriana van Unnik, later Monhemius, ged. Dordrecht 06.10.1810, overl. Brakel 18.03.1902, tr. Buurmalsen 02.07.1838 Jacob van den Berg, geb. ca. 1805, klerk (1838), brievengaarder (1868), overl. Geldermalsen 10.08.1868, overl. voor 1902, z.v. Dirk van den Berg, schoolonderwijzer, en Hesther van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

2.                   Simon Gerardus Monhemius, geb. Dordrecht 29.04.1814, kantoorbediende, overl. Nijmegen 03.02.1889, tr. Nijmegen 15.07.1853 Cornelia Hendrina Feijt, geb. Nijmegen 19.08.1819, overl. Nijmegen 04.08.1898, d.v. Christiaan Adam Feijt, kamerbehanger, en Hendrika Hijdewika Bisschoff.

3.                   Stephanus Franciscus Monhemius, geb. Dordrecht ca. 1816, klerk (1841), gemeenteontvanger (1897), overl. Brakel 30.07.1897, tr. Brakel 13.08.1841 Louisa Henrietta Antoinetta van Leeuwen, geb. Nederlands Indië ca. 1819|b|, overl. Brakel 24.10.1904, d.v. Gijsbert Adrianus van Leeuwen, kapitein der artillerie, en Aletta Erlé.

4.                   Johanna Catrina Monhemius, geb. Groesbeek 22.05.1819, overl. Nijmegen 17.05.1899, tr. Nijmegen 14.11.1839 Willem Hendrik Zurich, ged. Nijmegen 07.01.1810, meester wagenmaker, overl. Nijmegen 12.03.1884, z.v. Marcus Zurich en Christina Bokkom.

5.                   Willem Adolph Monhemius, geb. Bemmel 13.10.1820, koopman, tr. Nijmegen 10.05.1861 Johanna Elisabeth Hopmann, d.v. Wilhelm Hopmann, koopman, en Sophia Freudt.

6.                   Johanna Josina Monhemius, geb. Bemmel 13.08.1822, overl. Nijmegen 29.09.1905, tr. Nijmegen 25.08.1852 Albertus Johannes Castein, geb. Nijmegen 01.11.1823, reisbediende (1852), brandwaarborgagent (1889), overl. Nijmegen 15.04.1889, z.v. Gijsbart Castein, koetsier, en Petronella Johanna Cools, winkelierster (1852).

7.                   Francina Abrammina Monhemius, geb. Beesd 26.07.1824, hotelhoudster (1901), overl. Middelburg 24.09.1901, tr. Amsterdam 08.01.1857 Hendrik Anthonij de Boer, geb. Amsterdam ca. 1830, hotelhouder, overl. Ede 21.01.1891|d|, z.v. Jacobus de Boer en Catharina Albertina Heijse.

8.                   Pieter Hendrikus Johannes Cornelis Monhemius, ook Peter Hendrik J.C., geb. Buurmalsen 06.03.1828, overl. Doesburg 27.06.1901.

9.                   Leonard Adriaan Fredrik Simon Monhemius, geb. Buurmalsen 06.01.1830|a|; volgt [8].

10.               Juliana Sophia Louisa Monhemius, geb. Buurmalsen 07.10.1831, overl. Rotterdam 09.09.1924, tr. Nijmegen 29.09.1853 Carel Hendrik Meijer, geb. ca. 1829, overl. Oegstgeest 28.10.1880, z.v. Johan Friedrich Meijer en Henrietta Jacoba Verwijk.

 

Noten: |a| moeder van Unnink (geb.akte Buurmalsen 1830 no.1); |b| d.v. AE, geadopteerd door GAvL (huw.akte Brakel 1841 no.6); |c| vader Stephanus (overl.akte Nijmegen 1851 no.238); |d| ook overl.akte Domburg 1891 no.8.

 

[18] Hendrik Willem Oosterwold, geb. Veendam ca. 1789/1790, fuselier bij het Achtste Bataillon Infanterie, daghuurder (1819), achtopziener (1822), commies bij ’s rijksbelastingen (1826,1830), ambtenaar bij de in- en uitgaande rechten (1833), gepensioneerd commies (1855), gepensioneerd ambtenaar (1861), z.v. Willem Henrikus Oosterwold en Stijntje Hendriks; tr. Zutphen 24.12.1818

[19] Gerdina Hoss, geb. Dieren (Rheden) ca. 1790/1791, overl. Heumen 08.01.1855|d|, d.v. Fredrik Hoss, tuinman, en Johanna Kersten.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hos/Horst):

1.                   Fredrik Oosterwold, geb. Zutphen 06.03.1819|b|, overl. Maasbracht 21.08.1883|f|.

2.                   Willem Oosterwold, geb. Winterswijk 21.02.1822, overl. Heumen 27.01.1889.

3.                   Engel Hendrikus Oosterwold, geb. Winterswijk 31.12.1824|a|, arbeider/boerenarbeider/landarbeider, overl. Heumen 03.11.1874, tr. Groesbeek 27.04.1862 Willemina ter Maat, geb. Varsseveld 23.09.1835, dienstmeid (1862), overl. Heumen 23.01.1906, d.v. Derk Willem ter Maat, dagloner, arbeider, en Berendina Deunk, arbeidster.

4.                   Harmina Oosterwold, geb. Winterswijk 28.11.1826, overl. Meerlo 23.08.1879|e|, tr. Heumen 02.01.1857 Jan Hubert Vaassen, geb. Itteren 05.03.1826, rijksambtenaar, overl. Heel en Panheel 21.08.1903, z.v. Willem Vaassen en Maria Catharina Vinken.
     JHV tr. 2e Meerlo 12.04.1880 Maria Josepha von Kann, geb. Waldfeucht 11.03.1830, huishoudster (1880), d.v. Reinier von Kann en Henrietta Breidkopff.

5.                   Christina Wilhelmina Oosterwold, geb. Ooij (Ubbergen) 21.02.1830|c|; volgt [9].

6.                   Johannes Oosterwold, geb. Ooij (Ubbergen) 02.07.1833, overl. Ooij (Ubbergen) 01.12.1833.

 

Noten: |a| moeder Hors; |b| moeder Gerdiena Hoss; |c| moeder Gerhardina Horst (geb.akte Ubbergen 1830 no.10); |d| Garardina Hos, d.v. Frederik Hos en Joanna Kersen (overl.akte Heumen 1855 no.1); |e| Willemina Oosterwold, d.v. Arnoldina Harst (overl.akte meerlo 1879 no.23); |f| ook overl.akte Linne 1883 no.16.

 

[20] Gerrit Helleman, geb. Hoorn ca. 1793, winkelier (1815,1831), organist (1853), overl. Nieuw-Lekkerland 04.11.1859, z.v. Gerrit Helleman, winkelier, en Niesje Burger; tr. Hoorn 19.11.1815

[21] Geertje Ronnenberg, geb. Hoorn ca. 1795, overl. Hoorn 28.01.1848, d.v. Coenraad Ronnenberg, winkelier, en Aafje de Wit, winkelierster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Niesje Helleman, geb. Hoorn 21.02.1824|a|, overl. Hoorn 19.01.1855, tr. Hoorn 16.11.1853 Gerrit Kroon, geb. Hoorn ca. 1824, goudsmid, overl. Hoorn 02.07.1872, z.v. Hendrik Kroon, timmerman, en Hermina de Hart.

2.                   Hendrik Coenraad Helleman, geb. Hoorn 07.02.1831; volgt [10].

 

Noten: |a| Liesje in kopie geboorteakte (Hoorn 1824 no.43) en kopie huwelijksakte (Hoorn 1853 no.58) waar zij tekende als N. Helleman.

 

[22] Jan Beek, geb. Hoorn ca. 1801, verver/glazenmaker, overl. Hoorn 28.01.1846, z.v. Abram Beek, commies der stedelijke belastingen, en Wilhelmina Timmerman; tr. Hoorn 11.03.1827

[23] Marijtje Vos, geb. Hoorn ca. 1802/1803, overl. Hoorn 24.08.1865, d.v. Philip Vis, bezemmaker, en Aafje Plevier; tr. 2e Hoorn 22.03.1861 Jan Reek, geb. Hoorn ca. 1806, zadelmaker, overl. Hoorn 02.09.1890, z.v. Abraham Reek, vleeshouwer, en Maria Dermout.
     JR tr. 1e Hoorn 10.05.1829 Catharina Smit, geb. Hoorn ca. 1806, overl. Hoorn 29.07.1859, d.v. Jan Smit, hoefsmid, en Grietje Jans Steenhuis; tr. 3e Hoorm 30.11.1865 Neeltje Grool, geb. Buiksloot ca. 1816, overl. Hoorn 26.12.1903, d.v. Timon Grool, schulp- en trasmolenaar, en Aaltje Schouten.
     NG tr. 1e Buiksloot 21.04.1839 Albert Antink, geb. Harderwijk (na 1811), koekbakker, overl. voor 1865, z.v. Jan Antink en Helena Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Beek, geb. Hoorn 29.02.1828 (no.60), bezemmaker, tr. Hoorn 17.04.1851 Geertruij Welman, geb. Hoorn ca. 1826, d.v. Hendrik Welman en Grietje Jager, winkelierster (1851).

2.                   Aafje Beek, geb. Hoorn 26.03.1830; volgt [11].

 

[24] Krop

[25] NN

 

[26] Abram Rutgers, geb. ca. 1801, timmerman (1861), overl. Aarlanderveen 15.07.1880, z.v. Johannes Rutgers en Johanna Hoogendoorn; tr.

[27] Dingena van den Hoek, geb. ca. 1808, overl. Aarlanderveen 08.01.1894, d.v. Joost van den Hoek en Maria van den Hoek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Rutgers, geb. Aarlanderveen 20.03.1829, overl. Aarlanderveen 18.06.1829.

2.                   Joost Rutgers, geb. Aarlanderveen 12.07.1830.

3.                   Johannes Rutgers, geb. Aarlanderveen 27.07.1831, overl. Aarlanderveen 24.09.1831.

4.                   Johannes Rutgers, geb. Aarlanderveen 22.08.1832, overl. Aarlanderveen 19.12.1832.

5.                   Marinus Rutgers, geb. Aarlanderveen 02.07.1834, timmerman, tr. 1e Aalsmeer 10.03.1861 Cornelia van Zijverden, geb. Aalsmeer 30.03.1834, overl. Aarlanderveen 16.01.1865, d.v. Klaas van Zijverden, boomkweker, en Gijsje Bij; tr. 2e Rotterdam 25.06.1874 Johanna de Keizer, geb. Rotterdam 16.12.1842, d.v. Wouter de Keizer en Grietje de Leede.

6.                   Johannes Rutgers, geb. Aarlanderveen 24.05.1836, overl. Aarlanderveen 22.08.1836.

7.                   Maria Rutgers, geb. Aarlanderveen 18.01.1838, overl. Aarlanderveen 18.05.1838.

8.                   levenloze zoon, Aarlanderveen 23.04.1839.

9.                   Johanna Maria Rutgers, geb. Aarlanderveen 27.05.1840; volgt [13].

10.               Abram Rutgers, geb. Aarlanderveen 13.05.1842, leraar in de wis- en natuurkunde (1877), overl. Utrecht 18.08.1917, tr. 1e Alphen 07.07.1869 Elisabeth Oosthoek, geb. Alphen 20.02.1838, overl. voor 1877, d.v. Pieter Oosthoek en Adriana van den Akker; tr. 2e Amsterdam 26.07.1877 Elisabeth Kobus, geb. Deventer 21.04.1850, d.v. Johan George Kobus, onderwijzer (1850), hoofdonderwijzer (1877), en Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets.

11.               Johannes Rutgers, geb. Aarlanderveen 10.09.1844, overl. Aarlanderveen 05.07.1845.

12.               levenloze dochter, Aarlanderveen 17.08.1845.

13.               Maria Johanna Rutgers, geb. Aarlanderveen 18.09.1846, overl. Arnhem 25.07.1923, tr. voor 1870 Wouter Gerard Nicolaas de Keizer, kruidenier (1897), overl. voor 1923.

 

[28] Jan Hijlkes Hijlkema, geb. Oldeboorn 02.05.1790, koopman (1817), boer en koopman (1818,1822), koopman (1839), boer (1862), overl. Akkrum (Utingeradeel) 04.05.1876, z.v. Hijlke Sjoukes Hijlkema en Wikjen Bonnes; tr. Utingeradeel 24.05.1817

[29] Trijntje Pieters Hoijtema, geb. Akkrum 12.05.1795, boerin (1839,1862), overl. Akkrum (Utingeradeel) 04.11.1864, d.v. Pieter Sijbrens Hoijtema en Suster Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suster Hijlkema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 17.04.1818, boerin, overl. Akkrum (Utingeradeel) 06.11.1846, tr. Utingeradeel 02.07.1837 Abe Annes Zonneveld, geb. Akkrum (Utingeradeel) 24.06.1812, boer, overl. Akkrum (Utingeradeel) 23.09.1852, z.v. Anne Minnes Zonneveld en Sjoukjen Abes Zantema.

     AAZ tr. 1e Utingeradeel 03.06.1832 Anna Minderts Peekema, geb. Joure ca. 1813, overl. Akkrum (Utingeradeel) 23.02.1833, d.v. Mindert Wiebes Peekema en Hiltje Jacobs Nijdam; tr. 3e 1848 Jikke Hijlkema (1822-1871), jongere zuster van Suster.

2.                   Wikkjen Hijlkema, Wikjen, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.05.1820, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.12.1826.

3.                   Jikke Hijlkema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.12.1822, overl. Utingeradeel 23.03.1871, tr. 1e Utingeradeel 06.093.1845 Homme Wiebes van der Hoek, geb. Wieringen 20.12.1819 (akte), bakker, overl. Deventer (in het krankzinnigengesticht aan de Bagijnenstraat) 30.11.1846|a|, z.v. Wiebe Hommes van der Hoek en Antje Wilms Maarse; tr. 2e Utingeradeel 14.06.1848 Abe Annes Zonneveld (1812-1852).
     AAZ tr. 1e Utingeradeel 03.06.1832 Anna Minderts Peekema, geb. Joure ca. 1813, overl. Akkrum (Utingeradeel) 23.02.1833, d.v. Mindert Wiebes Peekema en Hiltje Jacobs Nijdam; tr. 2e 1837 Suster Hijlkema (1818-1846), oudere zuster van Jikke.

4.                   Hijlke Hijlkema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.02.1826, overl. Akkrum (Utingeradeel) 07.04.1887.

5.                   Pieter Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.11.1839; volgt [14].

 

Noten: |a| ook overl.akte Barradeel 1846 no.106.

 

[30] Pieter Johannes Holster, geb. Utingeradeel 22.01.1817, boer (1838,1856), grutter (1858,1862), landbouwer (1872), wethouder gemeente Utingeradeel (1874,1877), landbouwer (1881), overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 27.01.1911|b|, z.v. Johannes Adriaans Holster, boer en landmeter, en Elisabeth Pieter Hoijtema; tr. Utingeradeel 17.12.1837

[31] Wikjen Sjoukes Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 12.04.1817, boerin (1838,1856), overl. tussen 1890 en 1911, d.v. Sjouke Hijlkes Hijlkema, boer en koopman, en Hotske Klases Mug (ca.1786-1853).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 09.10.1838, van gruttersbedrijf (1862), arbeider (1890), overl. Utingeradeel 06.03.1890, tr. Utingeradeel 04.05.1862|a| Aukje Jelles Blauw, geb. Gorredijk (Opsterland) 07.09.1842, overl. na 1890, d.v. Jelle Gerbens Blauw, (veer)schipper, en Janna Gezina Riekeles van der Zee.

2.                   Hotske Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.03.1841; volgt [15].

3.                   Elizabeth Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 15.12.1843, tr. Utingeradeel 26.05.1867 Fetze Willems Koopmans, geb. Akkrum (Utingeradeel) 09.09.1843, koopman, z.v. Willem Jiskes Koopmans, boer, en Adriana Johannes Holster.

4.                   Janke Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.10.1846, overl. ’s-Gravenhage 09.08.1890|c|, tr. Utingeradeel 10.10.1872 Douwe Kanon, geb. Workum 05.03.1848, hoofdonderwijzer (1872), hoofd ener school (1898), hoofdonderwijzer (1907), z.v. Jan Willems Kanon, rogmolenaar, en Aukje Kramer.
     DK tr. 2e ’s-Gravenhage 10.02.1898 Elisabetha Strudt, geb. Boppard (Königreich Preußen)|d| 01.03.1846, modemaakster (1877), d.v. George Strudt, smid, en Elisabeth Ruff.
     ES tr. 1e voor 1877 Jan Philip Brandt, overl. voor 1877; tr. 2e ’s-Gravenhage 01.12.1877 Willem Johannes Diderikus Crol, geb. Philipsburg (Sint Maarten in de Kolonie Curaçao) ca. 1854, winkelier, overl. voor 1898, z.v. Joannes Diderikus Crol en Harriet Farr Dalrymple.

5.                   Sjouke Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 24.11.1849, van boerenbedrijf (1874), veehouder (1876,1877), tr. 1e Utingeradeel 30.04.1874 Eerdtje de Boer, geb. Nijhuizum (Wymbritseradeel) 04.09.1854, overl. Nes (Utingeradeel) 24.01.1876, d.v. Folkert Wijbrens de Boer, veehouder, en Trijntje Pieters Hijlarides; tr. 2e Utingeradeel 13.12.1877 Baukje Engelsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 30.04.1853, d.v. Marcus Ales Engelsma, schipper, en Tjitske Sijtzes Boetje.

6.                   Pieter Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 13.04.1853, grofsmid, overl. na 1902, tr. Utingeradeel 13.05.1875 Anskjen Sijbrandij, geb. Mantgum (Baarderadeel) 18.03.1855, overl. na 1902, d.v. Jelle Sijbrens Sijbrandij, koopman, en Trijntje Sijmens de Vries.

7.                   Adriaan Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 29.02.1856, van boerenbedrijf (1875), landbouwer (1879), tr. 1e Utingeradeel 30.12.1875 Elisabeth Hofstra, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 18.03.1857, overl. Akkrum (Wonseradeel) 01.07.1878, d.v. Tjeerd Jans Hofstra, veehouder, en Sijmontje Gosses Bootsma; tr. 2e Wonseradeel 29.05.1879 Kinke Koopmans, geb. Wijnaldum (Barradeel) 26.03.1845, landbouwster (1879), d.v. Pieter Pieters Koopmans en Janke Janse Hiddinga.
     KK tr. 1e Barradeel 07.05.1863 Jan Okkinga, geb. Wijnaldum (Barradeel) 26.08.1838, overl. Wijnaldum (Barradeel) 03.04.1876, z.v. Sijbe Klases Okkinga en Hiltje Gerrits de Vries.

8.                   Hijlke Sjouke Holster, geb. Akkrum (Utingeradeel) 15.10.1858, van boerenbedrijf (1881), overl. Sneek 31.12.1944, tr. Barradeel 12.05.1881 Antje Koopmans, geb. Wijnaldum (Barradeel) 16.04.1859, overl. voor 1944, d.v. Pieter Pieters Koopmans en Janke Jans Hiddinga.

 

Noten: |a| huw.akte no.5; broer Hotske trouwt dezelfde dag (akte no.6); |b| moeder Huitema (overl.akte Rauwerderhem 1911 no.6); |c| Jouke (overl.akte ’s-Gravenhage 1890 no.2177); |d| nu in Bundesland Rheinland-Pfalz.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren