Johannes Moraal (1934-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

[1] Johannes Moraal, Jan, geb. ís-Gravenhage 22.11.1934, hoogleraar Eindhoven (1982-), overl. ís-Gravenhage 05.08.2012, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Kerkhoflaan) 10.08.2012.

 

[2] Jacob Gerrit Moraal, geb. Zoeterwoude 08.03.1890, ziekenverpleger (1928), overl. Loosduinen 03.09.1965, tr. ís-Gravenhage 13.01.1928
[3] Margaretha Elisabeth Rijnsburger, geb. Ter Aar 16.04.1898, dienstbode (1922), overl. na 1965; tr. 1e ís-Gravenhage 20.10.1922 Johannes Schuiling, geb. Amersfoort 04.04.1891, timmerman (1922), drogist (1927), overl. ís-Gravenhage 07.02.1927, z.v. Jacob Hendrik Schuiling, houtbewerker, en Adrienne Cornelie Leonore Vroone.

Uit het huwelijk Schuiling-Rijnsburger:

1.                   Adrienne Cornelie Leonore Schuiling, geb. Dordrecht 01.03.1924.

Uit het huwelijk Moraal-Rijnsburger:

2.                   Jacob Marinus Moraal, geb. ís-Gravenhage 30.12.1928|b|.

3.                   Johannes Moraal, geb. ís-Gravenhage 22.11.1934|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 23.11.1934; |b| Haagsche courant 31.12.1928.

 

[4] Jacob Gerrit Moraal, geb. Zoeterwoude 04.11.1849, smid (1879,1880), overl. Zoeterwoude 30.04.1912, tr. Zoeterwoude 29.05.1879

[5] Susanna Spies, geb. Zuilen 18.08.1858, overl. Loosduinen 23.01.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Gerrit Moraal, geb. Leiderdorp 21.02.1880, machinist, overl. Uithoorn 07.05.1951|b|, tr. Uithoorn 28.09.1915 Louiza van der Neut, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1873/1874, overl. Uithoorn 28.03.1937, d.v. Gerhardus van der Neut, brugwachter, en Wilhelmina Everdina Cam.

2.                   Johannes Moraal, geb. Zoeterwoude 29.09.1882, koetsier (1913), chauffeur (1933),tr. 1e ís-Gravenhage 16.04.1913 Adriana Bleijenberg, geb. Hoenkoop 11.11.1881, d.v. Jan Bleijenberg, arbeider, en Margrieta Muis; tr. 2e ís-Gravenhage 02.08.1933|a| Petronella Neeleman, geb. ís-Gravenhage 08.11.1893, d.v. Leendert Neeleman, melkhandelaar, en Catharina Hoornweg.

3.                   Catharina Moraal, geb. Zoeterwoude 13.02.1888, tr. ís-Gravenhage 17.05.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.05.1923, ingeschr. ís-Gravenhage 28.06.1923) Adrianus Hendricus Niemans, geb. ís-Gravenhage 04.12.1884, voerman (1916), vrachtrijder (1923), grondwerker (1948), overl. ís-Gravenhage 13.03.1948, z.v. Johannes Niemans en Cornelia Peters.
†††† AHN tr. 2e ís-Gravenhage 25.07.1923 Maria Elisabeth Piccardt, geb. ís-Gravenhage 10.01.1873, koffiehuishoudster (1923), overl. ís-Gravenhage 18.10.1946, d.v. Johannes Piccardt en Elisabeth Maria Rijke.
†††† MEP tr. 1e ís-Gravenhage 18.12.1895 Cornelis Hermanus Arkesteijn, geb. ís-Gravenhage 12.05.1873, koetsier (1895), tapper (1922), overl. ís-Gravenhage 29.08.1922, z.v. Cornelis Johannes Arkesteijn, schipper, en Hendrika Hollander.

4.                   Jacob Gerrit Moraal, geb. Zoeterwoude 08.03.1890; volgt [2].

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom per abuis Spier (huw.akte ís-Gravenhage 1933 no.1026); |b| ook overl.akte Utrecht 1951 no.1074.

 

[6] Marinus Rijnsburger, geb. Ter Aar 27.02.1859, tuinder (1880), arbeider (1898,1912), landarbeider (1922), overl. Leiden 12.03.1922, tr. Ter Aar 26.02.1880

[7] Jannetje Petronella Westdijk, geb. Nieuwveen 13.10.1856, dienstbode (1880), overl. ís-Gravenhage 12.01.1928|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jansje Rijnsburger, geb. Ter Aar 09.01.1881, overl. Alphen aan den Rijn 03.10.1944, tr. Alphen (ZH) 07.02.1910 Hermanus Nicolaas Oppelaar, geb. Aarlanderveen 17.06.1882, overl. Alphen aan den Rijn 30.11.1952, z.v. Jan Oppelaar en Johanna Maria van Oudheusden.
†††† HNO tr. 1e Oudshoorn 12.11.1903 Marijtje van Tilburg, geb. Oudshoorn 04.04.1884, overl. Alphen 11.03.1909, d.v. Cornelis van Tilburg en Lijsje Let.

2.                   Johanna Rijnsburger, geb. Ter Aar 22.07.1882, tr. Ter Aar 05.01.1912 Dirk Metselaar, geb. Waddinxveen ca. 1878, arbeider, z.v. Peter Metselaar en Jannetje Roggeveen.

3.                   Jannetje Jacoba Rijnsburger, geb. Ter Aar 19.10.1883, dienstbode (1913).

4.                   Margaretha Elizabeth Rijnsburger, geb. Ter Aar 17.06.1885.

5.                   Cornelia Matje Rijnsburger, geb. Ter Aar 26.12.1886, tr. Ter Aar 28.08.1913 Johan Adam Trouwee, geb. Leiden 05.03.1886, goudsmid, overl. ís-Gravenhage 01.05.1966, z.v. Johannes Trouwee en Hendrica Engelina Kramer.

6.                   Kornelis Gerard Rijnsburger, geb. Ter Aar 30.08.1889, tuinder, tr. Ter Aar 17.04.1919|a| Cornelia Lena Kroon, geb. Dullstroom ca. 1898, d.v. Johannes Kroom en Willemina Janson.

7.                   Willemtje Rijnsburger, geb. Ter Aar 23.04.1891, tr. Boskoop 18.06.1915 Jacob Radder, geb. Waddinxveen ca. 1892, z.v. Jan Radder en Teuntje van der Grift.

8.                   Albert Rijnsburger, geb. Ter Aar 21.05.1894, tuinder, tr. Ter Aar 14.07.1922 Trijntje van Rijn, geb. Rijnsaterwoude ca. 1902, d.v. Gerrit van Rijn en Maartje Maike van der Sluijs.

9.                   Dina Wilhelmina Rijnsburger, geb. Ter Aar 25.04.1896.

10.               Margaretha Elisabeth Rijnsburger, geb. Ter Aar 16.04.1898; volgt [3].

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij zoekakten.nl of Erfgoed Leiden en omstreken {meií17}; |b| ook overl.akte Boskoop 1928 no.5.

 

[8] Leendert Gerrit Moraal, geb. Leiderdorp 26.09.1822, verwer (1849), slachter (1851,1869), schilder (1884), overl. Zoeterwoude 30.07.1884, tr. Zoeterwoude 05.01.1849

[9] Hendrica van der Kooij, geb. Zoeterwoude 13.05.1829, overl. Leiden 14.12.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Gerrit Moraal, geb. Zoeterwoude 04.11.1849; volgt [4].

2.                   Leendert Gerrit Moraal, geb. Zoeterwoude 16.05.1851, tuinier/tuinman, overl. Leiden 13.10.1919, tr. Leiden 02.02.1881 Sara Flippo, geb. Leiden 17.11.1856, dienstbode (1881), overl. Leiden 22.01.1930, begr. Leiderdorp (Alg.Bpl.) 24.01.1930, d.v. Abraham Flippo, baggerman, en Catharina Terdu.

3.                   Wouter Moraal, geb. Zoeterwoude 05.11.1853, overl. Zoeterwoude 02.11.1858.

4.                   Bertus Moraal, Lambertus, geb. Zoeterwoude 07.09.1855, schippersknecht, overl. Leiden 10.10.1895.

5.                   Arie Moraal, geb. Zoeterwoude 15.02.1857, overl. Leiderdorp 09.12.1932, tr. Sientje de Bruin.

6.                   Elisabeth Moraal, geb. Zoeterwoude 07.11.1858, overl. Zoeterwoude 04.08.1859.

7.                   Elisabeth Moraal, geb. Zoeterwoude 01.11.1860, overl. Nieuwer-Amstel 10.07.1945, tr. Zoeterwoude 16.10.1890 Dirk Stolwijk, geb. Gouda ca. 1867, smid, z.v. Dirk Stolwijk en Elisabeth Lammers.

8.                   Wouter Moraal, geb. Zoeterwoude 15.03.1862, timmerman, overl. Leiden 15.03.1939, tr. Zoeterwoude 09.09.1886 Maartje van Loenen, geb. Stompwijk 03.09.1862, d.v. Cornelis van Loenen en Clasina Slierendrecht.

9.                   Adrianus Moraal, geb. Zoeterwoude 31.12.1863, overl. Zoeterwoude 15.03.1865.

10.               Anton Moraal, geb. Zoeterwoude 23.07.1865, overl. Zoeterwoude 04.10.1865.

11.               Hendrikus Moraal, geb. Zoeterwoude 24.09.1866, tr. Naaldwijk 14.08.1890 Pietertje Petri, geb. Benthuizen 17.03.1868, d.v. Arie Petri en Geertje Roos.

12.               Adrianus Moraal, geb. Zoeterwoude 08.03.1868, overl. Zoeterwoude 26.02.1869.

13.               levenloze zoon, Zoeterwoude 30.12.1869.

14.               Jansje Moraal, geb. Zoeterwoude 29.01.1872, overl. Zoeterwoude 02.06.1873.

 

[10] Johannes Spies, geb. Woerden 23.01.1822, steenwerker (1865), tolgaarder (1879), werkman (1886), overl. Haarlem 01.12.1904; tr. 1e Jutphaas 08.05.1845 Jacoba van der Tol, geb. Jutphaas 06.09.1824, overl. Zuilen 05.07.1854, d.v. Cornelis van der Tol en Johanna den Daas; tr. 2e Zuilen 16.01.1856|a|

[11] Catharina Blom, geb. Vreeswijk 06.05.1826, overl. tussen 1886 en 1904.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Cornelis van der Tol, later Spies, geb. Jutphaas 08.02.1845|c|, steenbakkersknecht, overl. Rietveld 14.11.1892, tr. Leiderdorp 23.05.1872 Wilhelmina van Os, geb. Zegwaart 10.12.1840, overl. Woerden 10.11.1908|d|, d.v. Jan van Os en Dirkje den Drijver.

Uit het huwelijk Spies-van Tol:

2.                   Susanna Spies, geb. Zuilen 04.10.1847, overl. Jutphaas 14.04.1855|b|.

3.                   Thomas Spies, geb. Zuilen 12.04.1852, overl. Utrecht 30.01.1909, tr. Oegstgeest 25.05.1876 Johanna van der Meij, geb. Rijnsburg 04.08.1851, d.v. Hendrik van der Meij en Femmetje Singer.

Uit het huwelijk Spies-Blom:

4.                   Hendrik Spies, geb. Zuilen 29.10.1856, spoorwegwerker, overl. Leiden 29.12.1923, tr. Nieuwkoop 26.12.1888 Hendrika Maria Verwaal, geb. Nieuwkoop ca. 1863, overl. Leiden 03.03.1946, d.v. Jan Verwaal en Maria van Vliet.

5.                   Susanna Spies, geb. Zuilen 18.08.1858; volgt [5].

6.                   Willem Spies, geb. Zuilen 25.11.1860, werkman, overl. Leiden 18.04.1932, tr. Leiden 20.01.1886 Johanna de Laaf, geb. Leiden 22.05.1859, blekersdienstbode (1886), d.v. Cornelis Teunis de Laaf, smid, en Eva van der Burgh.

7.                   Cornelia Spies, geb. Zuilen 04.03.1863.

8.                   Jan Gerrit Spies, geb. Leiderdorp 11.07.1865, overl. Leiderdorp 21.02.1866.

9.                   levenloze zoon, Leiderdorp 05.02.1871.

 

Noten: |a| bruid Catrina; |b| ook overl.akte Zuilen 1855 no.13; |c| aangifte door Diena Keijzer, vroedvrouw, 32 jaar (geb.akte Jutphaas 1835 no.13); |d| ook overl.akte Riteveld 1908 no.16.

 

[12] Jan Jacob Rijnsburger, geb. Alkemade 24.11.1821, tuinman (1852,1855), tuinder (1880,1890), overl. Ter Aar 31.05.1898; tr. 2e Woubrugge 16.10.1890 Johanna van Tilburg, geb. Zoeterwoude 02.10.1853, inlands kraamster (1890), overl. Alpen aan den Rijn 04.06.1930, d.v. Jan van Tilburg en Maria van der Spek; tr. 1e Ter Aar 17.12.1852

[13] Jannetje van Leeuwen, geb. Langeraar (Ter Aar) 01.12.1824, overl. Ter Aar 02.11.1889.

†††† JvT tr. 1e Woubrugge 23.05.1878 Lucas Huurman, geb. Benthuizen 22.02.1852, overl. Woubrugge 06.01.1888, z.v. Gerrit Huurman en Jannetje Vlaardingerbroek.

Uit dit huwelijk (moeder meestal Jansje):

1.                   Matthijs Rijnsburger, geb. Ter Aar 02.10.1853, koopman (1880), winkelier (1885), tr. Ter Aar 26.06.1885 Sjoukje van der Molen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 16.12.1860, dienstbode (1885), d.v. Oene Petrus van der Molen, winkelier, en Liepkje Hendriks Beersma.

2.                   Jacobus Marinus Rijnsburger, geb. Ter Aar 06.10.1855, tuinder (1880).

3.                   Willem Rijnsburger, geb. Ter Aar 13.08.1857, tuinder (1880), overl. Leiden 31.01.1932|a|, tr. 1e Ter Aar 22.10.1880 Trijntje Rietveld, geb. Ter Aar 14.03.1861, overl. voor 1895, d.v. Cornelis Rietveld, timmerman, en Elisabet van Lee; tr. 2e Rotterdam 04.12.1895 Dina Hendrika de Kok, geb. Vlaardingen ca. 1855, overl. voor 1930, d.v. Johannes de Kok en Jeannette van Ouwerkerk; tr. 3e voor 1930 Maria Lijdia Prook, geb. Leiden 08.12.1865|b|, overl. Voorburg 05.06.1930, d.v. Magchiel Prook, broodbakker en Trijntje van der Visch.
†††† DHdK tr. 1e Middelburg 31.08.1881 Ole Andersen, geb. Christianssund (Noorwegen)/Christiania ca. 1853, zeeman, overl. Rotterdam 18.06.1893, z.v. Anders Petersen en Gura Olsdotter.
†††† MLP tr. 1e Leiden 05.12.1888 Gijsbert Romijn, geb. Alphen 31.03.1843, schipper, overl. na 1913, z.v. Maarten Romijn en Adriana Westdijk.

4.                   Marinus Rijnsburger, geb. Ter Aar 27.02.1859; volgt [6].

5.                   Margaretha Elisabeth Rijnsburger, geb. Ter Aar 10.04.1862, overl. voor 1930, tr. Ter Aar 17.08.1888 Hendrik Beeuwkes, geb. ís-Gravenhage 23.10.1861, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 26.01.1930, z.v. Hendrik Beeuwkes, hofbeambte (1883,1888), en Geertruida Meijboom.
†††† HB tr. 1e ís-Gravenhage 05.09.1883 Machtilda Frederika Jonker, geb. Apeldoorn 03.03.1856, dienstbode (1883), overl. ís-Gravenhage 18.04.1886, d.v. Geurt Jonker, verver, en Rosina Schreiber.

6.                   Albert Rijnsburger, geb. Ter Aar 10.04.1864.

 

Noten: |a| ook overl.akte Alpen aan den Rijn 1932 no.21; |b| natuurlijke dochter van Trijntje, gerkend en gewettigd bij huwelijk Leiden 27.12.1865 (no.361).

 

[14] Cornelis Westdijk, geb. ís-Gravendeel 30.10.1818, houtzaagmolenaar (1849), schipper (1854,1860), koopman en schipper (1867), overl. Nieuwveen 05.08.1867; tr. 2e Nieuwveen 13.04.1860 Matje Keessen, geb. Aalsmeer 25.01.1830 (akte), dienstbode (1860), overl. na 1867, d.v. Gerrit Keessen en Jacomina de Vries; tr. 1e Nieuwveen 27.06.1849

[15] Johanna van Heijningen, geb. Nieuwveen 24.03.1829, overl. Nieuwveen 29.10.1859.

Ė Het echtpaar Westdijk-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Pieter Wesseling (1942), lector Twente en hoogleraar Delft.

†††† MK tr. 1e Leimuiden 01.05.1856 Klaas Kooij, geb. Rijnsaterwoude 12.03.1830, overl. Leimuiden 22.01.1859, z.v. Casparus Kooij en Aagje Janse Keessen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izaak Westdijk, geb. Nieuwveen 13.11.1851, tr. Alphen 26.09.1878 Elisabeth Maria van Arkel, geb. Alphen 18.04.1858, overl.Woubrugge 04.08.1934, d.v. Pieter van Arkel en Maartje van Wijk.

2.                   Johanna Wilhelmina Westdijk, geb. Nieuwveen 28.02.1854, overl. Rotterdam 25.10.1919, tr. voor 1880 Gerard Jan van Spronsen, geb. Loosduinen 17.05.1853, tuinder (1880), overl. Rotterdam 05.03.1933, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 09.03.1933, z.v. Cornelis van Spronsen en Jannetje van der Geer.

3.                   Jannetje Petronella Westdijk, geb. Nieuwveen 13.10.1856|a|; volgt [7].

4.                   Jannetje Westdijk, geb. Nieuwveen 02.12.1858.

 

Noten: |a| vader Kornelis.

 

[16] Leendert Jacobsz Moraal, geb. Zoeterwoude ca. 1778, ged. Leiderdorp 22.03.1778, koetsier (1818,1822), slachter (1849), overl. Zoeterwoude 27.11.1858|a|, z.v. Jacob Moraal en Antje Roggeveen; tr. Zoeterwoude 30.05.1818|b|

[17] Bregje de Vries, geb. IJsselmuiden ca. 1794, overl. Stompwijk 13.06.186, d.v. Gerrit Aages de Vries, werkman, en Elisabeth Pieters Piekenga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Moraal, geb. Leiderdorp 13.07.1819, musenmaakster (1845), overl. Stompwijk 07.02.1870, tr. Zoeterwoude 09.10.1845 Adrianus Arnoldus van Beekum, geb. Culemborg 04.11.1818, kleermaker, overl. Stompwijk 01.12.1902, z.v. Arnoldus van Beekum, knopenmaker, en Anna Margaretha Vermeer.
†††† AAvB tr. 2e Wilhelmina van Hooff.

2.                   Leendert Gerrit Moraal, geb. Leiderdorp 26.09.1822|c|; volgt [8].

 

Noten: |a| geb. Zoeterwoude (overl.akte Zoeterwoude 1858 no.91); |b| bruidegom Moeraal (huw.akte Zoeterwoude 1818 no.6); |c| moeder Elizabeth, vader Moraal in de akte, tekent met Moeraal(geb.akte Leiderdorp 1822 no.38).

[18] Jacob van der Kooij, geb. Koudekerk ca. 1799, tuinman (1824,jul1834), warmoezier (nov1834), overl. Zoeterwoude 11.11.1834, z.v. Arij van der Kooij; tr. Zoeterwoude 11.06.1824

[19] Teuntje Hardijzer, geb. Benthuizen ca. 1800|a|, overl. Zoeterwoude 17.03.1865, d.v. Pieter Handijzer en Hendrikje van Straten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wouter van der Kooij, geb. Zoeterwoude 08.08.1824.

2.                   levenloos kind, Zoeterwoude 04.04.1826.

3.                   levenloos kind, Zoeterwoude 21.02.1828.

4.                   Hendrica van der Kooij, geb. Zoeterwoude 13.05.1829; volgt [9].

5.                   levenloze dochter, Zoeterwoude 11.05.1832.

6.                   levenloze zoon, Zoeterwoude 26.07.1834.

 

Noten: |a| geb. Hazerswoude (overl.akte Zoeterwoude 1865 no.17).

 

[20] Albert Spies, geb. ca. 1772/1773, werkman (1821), arbeider (1822,1826), overl. Jutphaas 04.08.1842, z.v. Otto Spies en Aagje Lit|a|; otr. Utrecht 06.11.1796, tr. Utrecht 22.11.1796

[21] Suzanna van Leeuwen, geb. ca. 1774/1775, overl. Jutphaas 22.03.1837, d.v. Jan van Leeuwen en Aagje Echt.

Uit dit huwelijk (moeder ook Susanna/Sanna):

1.                   Otto Spiesen, ged. Utrecht 12.03.1797|d|, werkman, overl. Jutphaas 18.04.1876, tr. Utrecht 14.11.1821|c| Grietje Borst, geb. Zuilen ca. 1797/1799, naaister (1821), overl. Jutphaas 21.12.1868, d.v. Jacob Borst, steenbakker, en Maria den Daas.

2.                   Annigje Spies, ged. Utrecht 08.07.1798, overl. Coevorden 05.06.1880|f|, tr. Gendringen 31.08.1826|g| Hendrik de Blecourt, geb. Coevorden 16.12.1798, commies (1826), arbeider (1849), overl. Coevorden 26.10.1849|e|, z.v. Wilhelmus de Blecourt, gepensioneerd auditeur mil. (1826), en Henderika Boddendijk.

3.                   Albert Spies, ged. Utrecht 03.03.1800, overl. Zuilen 18.11.1873, tr. Utrecht 08.08.1821 Marrigje van Zuijlen, geb. Zuilen ca. 1799, overl. Zuilen 10.12.1877, d.v. Cornelis van Zuijlen en Jacoba Sluijk.

4.                   Aagje Spies, ged. Utrecht 13.03.1803, tr. Alphen 19.11.1826 Pieter Moonen, geb. Alphen ca. 1803, z.v. Jan Moonen en Jannetje de Graaf.

5.                   Christoffel Machiel Spies, ged. Zuilen 03.03.1805, tr. Woerden 25.08.1826 Pietertje Snel, geb. Waarder ca. 1806, overl. Leiderdorp 25.05.1857, d.v. Leendert Snel en Niesje Koorn.

6.                   Margreta Spies, Grietje, ged. Utrecht 13.03.1811, dienstbode, overl. Leiderdorp 21.08.1833.

7.                   Gerrit Spies, geb. Jutphaas 28.06.1813, overl. Jutphaas 26.09.1834.

8.                   Jan Spies, geb. Jutphaas 12.05.1816, overl. Utrecht 05.05.1820.

9.                   Matthijs Spies, geb. Utrecht 07.01.1819, overl. Jutphaas 14.08.1883, tr. Jutphaas 09.10.1844 Maaijke Rietveld, geb. Jutphaas 13.03.1812, overl. Jutphaas 29.12.1891, d.v. Cornelis Rietveld en Joostje Middelkoop.

10.               Johannes Spies, geb. Woerden 23.01.1822|b|; volgt [10].

 

Noten: |a| ook de Leede, de Leeder, de Leder, de Lidder of de Loder (aantekening Th. Soppe in wiewaswie, juní17); |b| vader Aalbert (geb.akte Woerden 1822 no.11); |c| bruidegom Spiesen (huw.akte Utrecht 1821 no.238); |d| Spiesen; |e| e.v. Johanna Spies (overl.akte Coevorden 1849 no.90); |f| Johanna Spies, geb. Utrecht 04.04.1797, d.v. Hendrikus Spies en Ďde namen der moeder den aangevers onbekendí; |g| al bij hun eerste kind (geb. Coevorden 12.11.1826) heet de moeder Johanna Spies.

 

[22] Hendrik Blom, geb. Oudewater 20.10.1793, bouwman (1820), winkelier (1829), overl. Bodegraven 20.01.1883, z.v. Petrus Blom, bouwman, en Anthonia Veenendaal; tr. Vreeswijk 03.12.1820

[23] Aletta Reijers, geb. Lexmond 18.10.1796, overl. Westbroek 24.03.1875, d.v. Cornelis Reijers, dienaar der justitie (1820), en Catharina Kroon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Blom, geb. Jutphaas 27.02.1824, overl. Utrecht 01.02.1920, tr. 1e Utrecht 19.11.1845 Jacobus van Klarenbosch, geb. Utrecht 15.08.1821, overl. Utrecht 06.11.1856, z.v. Hermina van Klarenbosch; tr. 2e Utrecht 30.05.1866 Cornelis Verhoeven, geb. Oirschot 27.04.1817, overl. Utrecht 25.08.1872, z.v. Wilhelmus Verhoeven en Maria van Hal.

2.                   Catrina Blom, geb. Vreeswijk 06.05.1826; volgt [11].

3.                   Cornelia Blom, geb. Maarsseveen 06.02.1828, overl. Maarsseveen 29.05.1829.

4.                   Cornelia Blom, geb. Maarsseveen 22.06.1830, overl. Utrecht 01.02.1918, tr. Westbroek 11.03.1859 Cornelis van Scherpenzeel, geb. Bunnik 07.12.1831, overl. Utrecht 06.02.1916, z.v. Helmert van Scherpenzeel en Aartje den Hartog.

 

[24] Matthijs Rijnsburger, geb. ca. 1784/1786/1787, arbeider (1821,1835), bouwman (1837), teelman (1847), bouwman (1850), werkman (1852), arbeider (1853), overl. Alkemade 17.02.1858, z.v. Jacob Rijnsburger en Klaasje van Dam; tr.

[25] Grietje de Bruijn, geb. Woubrugge 1788, overl. Ter Aar 22.01.1855, d.v. Hendrik de Bruijn en Suzanna Roest.

Uit dit huwelijk (vader soms Rhijnsburger, moeder ook de Bruin):

1.                   Jaapje Rijnsburger, geb. Leimuiden ca. 1808, overl. Rijnsaterwoude 21.08.1888, tr. 1e Woubrugge 14.07.1833 Aart Vogelaar, geb. Sluipwijk 16.09.1813, overl. Alkemade 11.11.1847, z.v. Jacob Vogelaar en Maria Huurman; tr. 2e Alkemade 01.09.1853 Albert Buurman, geb. Waverveen ca. 1793/1794, arbeider, overl. Alkemade 09.03.1863, z.v. Dirk Buurman en Belegje Klock.
†††† AB tr. 1e Rijnsaterwoude 27.01.1813 Johanna de Rijk, geb. ca. 1788,overl. Rijnsaterwoude 03.03.1850, d.v. Gerrit de Rijk en Ariaantje Dartes.

2.                   Susanna Rijnsburger, geb. Rijnsaterwoude 22.07.1810, overl. Boskoop 18.04.1852, tr. Ter Aar 18.09.1831 Cornelis Vrijenhoef, geb. Boskoop ca. 1808/1809, boomkweker, overl. Boskoop 17.04.1887, z.v. Arie Vrijenhoef, boomkweker en Maria Kans (-1821).
†††† CV tr. 2e Boskoop 26.11.1852 Leuntje van ít Wout, geb. Koudekerk 04.04.1817, overl. Boskoop 30.09.1853, d.v. Gerrit van ít Wout en Gerritje Kerpesteijn; tr. 3e Noord-Waddinxveen 19.10.1854 Henderijntje Hofman, geb. Noord-Waddinxveen 05.07.1824, overl. Boskoop 08.12.1866, d.v. Cornelis Hofman en Elsje Hogerbruggen; tr. 4e Boskoop 08.02.1867 Sophia Kienhuis, geb. Boskoop 06.12.1818, overl. Boskoop 26.11.1892, d.v. Hendrik Kienhuis en Johanna Maria Hes.
†††† SK tr. 1e Boskoop 30.04.1847 Jan Bulk, geb. Boskoop 30.05.1815, overl. Boskoop 31.01.1866, z.v. Klaas Bulk en Antje Hogendoorn.

3.                   Margaretha Rhijnsburger, geb. Leimuiden 31.08.1813, dienstmaagd (1833), tr. ter Aar 15.05.1835 Albregt van der Wilk, geb. Leimuiden 05.03.1796, tuinder, z.v. Huibert van der Wilk (-1826) en Maria Groeneveld (-1833).

4.                   Hendrikje Rijnsburger, geb. Leimuiden 13.05.1816, bouwmeid (1837), tr. Woubrugge 17.01.1837 Arij Kroon, geb. Oegstgeest ca. 1809, bouwmansknecht (1837), z.v. Cornelis Kroon en Francina van Staveren.

5.                   Klazina Rijnsburger, geb. Alkemade 14.09.1819, tr. Ter Aar 30.05.1847 Pieter de Kleer, geb. Ter Aar 30.01.1819, werkman, z.v. Pieter de Kleer, werkman, en Helena Wendt.

6.                   Jan Jacob Rijnsburger, geb. Alkemade 24.11.1821|b|; volgt [12].

7.                   Lijsje Rijnsburger, geb. Ter Aar 02.11.1824, overl. Boskoop 19.11.1856, tr. Ter Aar 30.05.1847 Cornelis van Veen, geb. Boskoop 26.08.1816, boomkweker, z.v. Jasper van Veen en Antje Ouwerkerk.

8.                   Willem Rijnsburger, geb. Ter Aar 28.01.1827.

9.                   Pieter Rijnsburger, geb. Ter Aar 30.01.1830|a|, tuinder, overl. Leimuiden 25.02.1892, tr. Ter Aar 26.07.1850|c| Heiltje Bogaard, geb. Alphen 08.12.1829, dienstbode (1850), overl. Leimuiden 06.01.1892, d.v. Klaas Bogaard en Neeltje Hulscher.

 

Noten: |a| moeder Geertje; |b| vader Rhijnsburger, moeder de Bruin.

 

[26] Jacob van Leeuwen, geb. Ter Aar ca. 1785/1786, bouwman, overl. Ter Aar 24.09.1837, z.v. Willem van Leeuwen en Anna Dobbers; tr. Oudshoorn 25.07.1813

[27] Lijsje Wervelman, ook Elisabeth, geb. Oudshoorn ca. 1790/1791, bouwvrouw, overl. Ter Aar 10.07.1858, d.v. Albert Wervelman en Margje Oudshoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje van Leeuwen, geb. Ter Aar 25.02.1814, tr. Ter Aar 07.10.1858 Hendrick van Schelle, ged. Rotterdam 17.11.1793, student T Leiden 26.10.1814, dominee, predikant te Vleuten (1818-1825), Lopik (1825-1828) en Ter Aar (1828-1863), z.v. Joannes van Schelle en Catharina Schellink.

2.                   Margje van Leeuwen, geb. Ter Aar 09.09.1815.

3.                   Marijtje van Leeuwen, geb. Ter Aar 13.03.1817, overl. Ter Aar 29.11.1817 (akte).

4.                   Marijtje van Leeuwen, geb. Ter Aar 17.05.1818.

5.                   Willem van Leeuwen, geb. Ter Aar 08.05.1820, bouwman (1852), tr. 1e Oudshoorn 08.05.1853 Klasina van Bemmel, geb. Oudshoorn ca. 1825, d.v. Johannes van Bemmel en Grietje van der Zande; tr. 2e Woerden 17.04.1863 Marrigje Uithof, geb. Lange Ruige Weide ca. 1824, d.v. Frank Uithof en Krijntje Verweij.

6.                   Elisabeth van Leeuwen, geb. Ter Aar 16.01.1822, tr. Ter Aar 18.05.1855 Pieter de Knijf, geb. Oudshoorn ca. 1832, verver, z.v. Jan de Knijf, kleermaker, en Petronella van Bemmel.

7.                   Albert van Leeuwen, geb. Ter Aar 06.10.1823, bouwman/landbouwer, tr. 1e Ter Aar 02.07.1858 Geertrui Jannetta Hogendoorn, geb. Boskoop 31.12.1838, overl. Ter Aar 03.09.1865, d.v. Paulus Hogendoorn en Trijntje Swaan; tr. 2e Ter Aar 20.12.1867 Aletta van Vliet, geb. Ter Aar 17.03.1845, d.v. Adrianus van Vliet en Geertje Roos.

8.                   Jannetje van Leeuwen, geb. Langeraar (Ter Aar) 01.12.1824|b|; volgt [13].

9.                   Marinus van Leeuwen, geb. Ter Aar 27.05.1826, overl. voor 1859, w.s. overl. Ter Aar 08.06.1854 (akte), tr. Ter Aar 20.09.1850 Jaapje Kesting, geb. Aarlanderveen 03.04.1823, overl. Utrecht 19.10.1905, d.v. Johannes Fredrik Kesting en Apolonia Wies.
†††† JK tr. 2e Winkel 06.11.1859 Arie Floor, geb. Vreeland 27.12.1822, landbouwer, overl. Amsterdam 24.07.1866|a|, z.v. Jogchem Floor, logementhouder, en Pietronella Koudijs; tr. 3e Leersum 27.03.1874 Cornelis Breschoten, geb. Leersum ca. 1825, overl. Leersum 10.01.1900, z.v. Cornelis Breschoten en Jannigje Geurtse Veenendaal/Verbeek.

10.               Neeltje Maria van Leeuwen, geb. Ter Aar 07.02.1828, overl. Ter Aar 15.07.1828.

11.               Margje van Leeuwen, geb. Ter Aar 13.12.1829.

 

Noten: |a| overl.akte Winkel 1866 no.31; |b| moeder Elisabeth.

 

[28] Izack Westdijk, overl. tussen 1825 en 1849, tr.

[29] Pietertje Cornelisdr Brand, geb. ca. 1782, overl. Aarlanderveen 15.10.1844, d.v. Cornelis Brand en Maria Alblas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Westdijk, geb. ca. 1810, overl. Strijen 18.04.1812.

2.                   Jan Westdijk, geb. Strijen 09.08.1812.

3.                   Maria Westdijk, geb. Zwijndrecht 21.01.1814, overl. Haarlemmermeer 28.10.1871, tr. ís-Gravendeel 26.10.1838 Jacobus Marinus van Opstall, geb. Klundert 09.01.1818, schilder (1872,1882), overl. Haarlemmermeer 08.06.1888, z.v. Adrianus van Opstall en Adriana van der Giessen.
†††† JMvdO tr. 2e Haarlemmermeer 01.03.1872 Catherina Elisabeth van den Berg, geb. Puttershoek ca. 1827, overl. voor 1882, d.v. Joost van den Berg en Gaske Molenaar; tr. 3e Haarlemmermeer 29.11.1882 Elizabeth Langendijk, geb. Uithoorn 25.02.1842, overl. Den Helder 12.12.1908, d.v. Albert Langendijk, tolgaarder (1869), brugwachter (1882), en Maartje van Oosten.
†††† EL tr. 1e Nieuwer-Amstel 02.06.1869 Johannes Jacobus Koelewijn, geb. Rotterdam 14.05.1843, schipper, overl. voor 1882, z.v. Roelof Koelewijn, schipper, en Pieternella Lodewijk.

4.                   Adriaantje Westdijk, geb. ís-Gravendeel ca. 1817, overl. Leimuiden 1701.1892, tr. 1e Alphen 11.06.1841 Maarten Romijn, geb. Waarder ca. 1808, overl. Alkemade 01.12.1860, z.v. Gijsbert Romijn en Marrigje Kasant/Clasant; tr. 2e voor 1892 Jan Pronk.

5.                   Cornelis Westdijk, geb. ís-Gravendeel 30.10.1818; volgt [14].

6.                   Hendrika Westdijk, geb. ca. 1820, overl. ís-Gravendeel 10.12.1820.

7.                   Hendrika Westdijk, geb. ís-Gravendeel 01.09.1821, overl. ís-Gravendeel 27.03.1822.

8.                   Isašc Westdijk, geb. ís-Gravendeel 02.10.1822.

9.                   Arij Westdijk, geb. ís-Gravendeel 15.02.1824, overl. ís-Gravendeel 05.04.1824.

10.               Hendrika Westdijk, geb. ís-Gravendeel 12.10.1825, overl. ís-Gravendeel 28.11.1825.

 

[30] Willem van Heijningen, geb. Alphen ca. 1791, schipper, overl. Nieuwveen 26.08.1857, z.v. Arij van Heijningen en Jannetje de Haas; tr. Mijdrecht 28.12.1814|a|

[31] Johanna Willemina Leponder, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.03.1790|b|, tapster (1859), overl. na 1859, d.v. Woenderik Leoponder en Johanna van Leersum (ca.1760-1813).

Kind van Johanna Wilhelmina (Ďin onechte verwektí, gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Anthonie Willem Leponder, later van Heijningen, geb. Mijdrecht 16.11.1814|c|, overl. Leimuiden 10.12.1895, tr. Broek 24.08.1843 Emmetje Venekoert, geb. Noord-Waddinxveen 18.10.1816, overl. Leimuiden 10.04.1884, d.v. Philippis Venekoert en Aplonia van Bochouren.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jan van Heijningen, geb. Nieuwveen 27.08.1816.

3.                   Arij van Heijningen, geb. Nieuwveen ca. 1818/1819, wagenmaker, overl. Rotterdam 17.09.1903, tr. Uithoorn 30.07.1851 Johanna Margaretha Kwinkelenberg, geb. Mijdrecht 06.03.1831, overl. voor 1903, d.v. Gerrit Kwinkelenberg, schoolonderwijzer, en Marrigje de Vogel.

4.                   Woelderik van Heijningen, geb. Nieuwveen ca. 1821, schipper, overl. Leiden 10.09.1888|d|, tr. Kalslagen 18.05.1850 Maria de Ru, geb. Ouder-Amstel ca. 1824, d.v. Jeremias de Ru en Elisabeth Barbara de Bruin.

5.                   Jan van Heijningen, geb. Nieuwveen 28.05.1823, smid, tr. Nieuwveen 24.05.1845 Lena Jongejan, geb. Hazerswoude 26.11.1823, naaister (1845), d.v. Arij Jongejan en Gerritje Boer.

6.                   Willem Cornelis van Heijningen, geb. Nieuwveen 20.08.1826.

7.                   Johanna van Heijningen, geb. Nieuwveen 24.03.1829; volgt [15].

8.                   Jannetje van Heijningen, geb. Nieuwveen 19.02.1832.

 

Noten: |a| bruid Leoponder; |b| Johanna Willemiena, d.v. Woenderik Leeoponder en Johanna van Leersem; |c| aangifte door Elizabeth de Haan, 42 jaar (geb.akte Mijdrecht 1814 fol.15v); |d| moeder per abuis Reponde (overl.akte Leiden 1888 no.727).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren