Jacobus Petrus Johannes Nabben (1926-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Jacobus Petronella Johannes Nabben, Jacques, geb. Blerick (Maasbree) 04.05.1926, kandidaatsexamen elektrotechniek Delft 1956|a|, ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1957|b||c|, lector, later hoogleraar Eindhoven (1969-1971|d|), overl. Eindhoven 31.10.1971, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren) 04.11.1971, tr. Haarlem 16.08.1950 Anna Maria Antoinetta Vijgeboom, Annie, geb. Rotterdam 20.07.1925, overl. Eindhoven 28.07.2011, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren) 02.08.2011.

 

Noten: |a| Trouw 01.11.1956; |b| Trouw 12.07.1957; |c| per abuis 1956 in Verslag Technische Hogeschool Eindhoven 1969/71, p.29; |d| “Ir. J.P.J. Nabben is benoemd tot gewoon hoogleraar...” {geen ingangsdatum vermeld} (De Tijd 27.10.1971), “Prof. Nabben was nog maar zeer kort hoogleraar aan de TH in Eindhoven. Zijn benoeming werd anderhalve week geleden bekend gemaakt.” (De Tijd 02.11.1971), “Ir. J.P.J. Nabben, sedert ruim een maand gewoon hoogleraar... Sedert 6 oktober 1971 was hij gewoon hoogleraar” (NRC Handelsblad 02.11.1971); “De afdeling der Bedrijfskunde i.o. verliest in hem een van haar meest toegewijde en ijverige mede-oprichters” (annonce in Limburgsch dagblad 03.11.1971).

 

[2] Antonius Mathias Theodorus Nabben, Antoon, geb. Blerick (Maasbree) 13.10.1900, slager, overl. Blerick (Maasbree) 02.01.1930, otr. Blerick 20.09.1924|b|, tr. Maasbree 13.10.1924
[3] Maria Hubertina Gertruda Berden, Hubertina, geb. Blerick (Maasbree) 04.10.1898, overl. Maastricht 03.12.1952, begr. Maastricht (RK Kerkhof Oostermaas) 06.12.1952; tr. 2e Maastricht 01.04.1932 Martinus Hubertus Hoeberichts, geb. Borgharen 02.01.1879, smidsgezel (1900), machinist (1932), overl. Maastricht 13.12.1950, begr. Limmel (RK Kerkhof) 16.12.1950, z.v. Joannes Wilhelmus Hubertus Hoeberichts, schrijnwerker, en Maria Anna Wijnands.
     MHH tr. 1e Maastricht 25.04.1900 Maria Hubertina Beerts, geb. Maastricht 17.11.1876, overl. Maastricht 12.08.1929, d.v. Paul Beerts en Maria Agnes Paulissen.

Uit het huwelijk Nabben-Berden:

1.                   Jacobus Petronella Johannes Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 04.05.1926|a|; volgt [1].

2.                   Johannes Petrus Antonius Nabben, geb. Maasbree 27.09.1928, overl. Maastricht 16.06.1951, begr. Maastricht (RK Kerkhof Oostermaas) 20.06.1951.

3.                   dochter Nabben.

 

Noten: |a| Blerick (Nieuwe Venlosche courant 11.05.1926); |b| huwelijksvoltrekking 14.10 (Nieuwe Venlosche courant 20.09.1924 en 14.10.1924).

 

[4] Jacobus Hubertus Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 05.08.1871, slager (1895,1926), caféhouder (1927), prefect der H. Familie, overl. Blerick (Maasbree) 15.06.1928, tr. Maasbree 26.04.1895

[5] Petronella Lucia Hubertina Schoenmakers, geb. Blerick (Maasbree) 13.09.1869, overl. Venlo 31.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Antonetta Joanna Mathilda Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 06.05.1896, overl. Blerick (Maasbree) 04.08.1896.

2.                   Johanna Hendrica Elisa Antonetta Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 26.07.1898, tr. Helden 18.10.1926 Johannes Franciscus Gerris, geb. Helden 25.01.1899, kleermaker, overl. Helden 16.05.1931, z.v. Joannes Gerrits, landbouwer, en Maria Petronella Rutten.

3.                   Jozef Antonius Mathias Petrus Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 13.10.1899, overl. Blerick (Maasbree) 13.08.1900.

4.                   Antonius Mathias Theodorus Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 13.10.1900; volgt [2].

5.                   Johannes Mathias Leonardus Antonius Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 18.04.1902, overl. Blerick (Maasbree) 13.05.1904.

6.                   Elisa Johanna Hubertina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 24.06.1904.

7.                   Gerardus Matheus Antonius Nabben, Gerard, geb. Blerick (Maasbree) 17.08.1905, winkelier, overl. Roermond 10.11.1933, otr. Blerick 29.09.1927, tr. Maasbree 25.10.1927 Catharina Maria Engelbertha Berden, To, geb. Blerick 08.12.1905, d.v. Joannes Hubertus Berden en Maria Petronella Titulaer.

8.                   Antonetta Helena Wilhemina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 24.09.1906, overl. Blerick (Maasbree) 15.03.1907.

9.                   Gertruda Johanna Antonia Nabben, Gerda, geb. Blerick (Maasbree) 24.11.1908, tr. Maasbree 28.07.1930 Peter Wilhelmus Franciscus Ueberbach, geb. Helden 04.06.1906, slager, z.v. Jan Willem Ueberbach, slager, en Elisabeth van Soest.

10.               Petronella Maria Hubertina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 04.11.1910, overl. Blerick (Maasbree) 11.10.1911.

11.               Martinus Johannes Antonius Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 27.09.1914, slager, overl. Blerick (Maasbree) 23.03.1964, tr. Maasbree 26.01.1937 Trude Anna Pubben, geb. Duisburg-Meiderich ca. 1915, overl. na 1964, d.v. Nikolaus Theodorus Hubert Kaspar Pubben, broodbakker, en Elisabeth Peters.

 

[6] Joannes Hubertus Berden, geb. Blerick (Maasbree) 01.05.1869, bankwerker (1896), winkelier (1924,1926), koopman (1935), overl. Venlo 10.06.1941, tr. Maasbree 31.07.1896

[7] Maria Petronella Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 27.10.1867, overl. Venlo 05.01.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Jacobus Berden, Piet, geb. Blerick (Maasbree) 25.04.1897, banketbakker, tr. Maasbree 21.02.1922 Jacoba Hagedoren, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1901, d.v. Willem Hagedoren en Jacoba Theodisia Felen, caféhoudster (1922).
Uit dit huwelijk: Jan Hubert Joseph Berden, geb. Blerick (Maasbree) 10.03.1927, Sld.OVW.3 GiVd Kl., overl. Boekitpoetoes 01.01.1947, begr. Cimahi (Nederlands ereveld Leuwigajah).

2.                   Maria Hubertina Gertruda Berden, geb. Blerick (Maasbree) 04.10.1898; volgt [3].

3.                   Gertruda Engelina Berden, geb. Blerick (Maasbree) 22.04.1900, overl. Heerlen 10.10.1985, crem. Heerlen (Imstenrade) 14.10.1985, tr. Heerlen 20.10.1932 August Jozef Jongen, geb. Wijnandsrade 21.01.1900, bedrijfsleider, overl. Heerlen 08.12.1988, crem. Heerlen (Imstenrade) 14.12.1988, z.v. Jan Jozef Jongen en Maria Cornelia Alexandrina Janssen.

4.                   Jacobus Conrard Berden, geb. Blerick (Maasbree) 02.04.1902.

5.                   Catharina Maria Engelbertha Berden, To, geb. Blerick (Maasbree) 08.12.1905, otr. Blerick 29.09.1927, tr. 1e Maasbree 25.10.1927 Gerardus Matheus Antonius Nabben (1905-1933), z.v. Jacobus Hubertus Nabben en Petronella Lucia Hubertina Schoenmakers; tr. 2e Houthem 23.08.1935 Jan Mathijs Gelders, geb. Hulsberg 30.03.1892, machinist (1915), spoorwegbeambte (1935), overl. Valkenburg-Houtem 21.04.1963, z.v. Jan Hendrik Gelders en Helena Hendriks.
     JMG tr. 1e Houthem 09.04.1915 Maria Josephina Elisabeth Heijnens, geb. Valkenburg 22.04.1894, overl. Houthem 14.11.1934, d.v. Louis Heijnens, stukadoor, en Anna Josephina Quax.

6.                   Mathias Gerardus Berden, geb. Blerick (Maasbree) 20.05.1909, tr. Wittem 01.08.1941 Anna Maria Hubertina van der Linden, geb. Wittem 07.03.1910, d.v. Hubertus van der Linden en Anna Hubertina Xhonneux.

 

[8] Antoon Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 01.02.1834, slachter (1863), slager (1895), overl. Blerick (Maasbree) 04.10.1896, tr. Maasbree 22.04.1863

[9] Joanna Teeuwen, geb. Blerick (Maasbree) 25.01.1835, overl. Blerick (Maasbree) 19.07.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Hubertina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 25.03.1864, overl. Blerick (Maasbree) 11.08.1938, tr. 1e Maasbree 01.02.1889 Henricus Franciscus Schoenmakers (1868-1913), z.v. Mathijs Schoenmakers en Maria Elisabeth Titulaer, winkelierster (1889); tr. 2e Maasbree 30.03.1894 Martinus Simons, geb. Well (Bergen 19.11.1857, schoenmaker, overl. Horst 16.09.1940|a|, z.v. Cornelis Simons en Hendrina Simons.

2.                   Anna Gertrudis Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 20.01.1866, overl. Blerick (Maasbree) 30.11.1932, tr. Maasbree 11.07.1890 Peter Hubertus in ’t Zandt, geb. Grubbenvorst 28.12.1862, bakker, overl. Blerick (Maasbree) 30.11.1919, z.v. Gerard in ’t Zandt en Joanna Elisabeth Duijckers.

3.                   Joanna Petronella Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 30.09.1867, overl. Venlo 08.01.1956, tr. Maasbree 16.09.1892 Hermanus Hubertus Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 26.03.1868, bankwerker, overl. Venlo 27.01.1952, z.v. Leonardus Amendt (1821-1890) en Anna Catharina Huijtjens (1832-).
– Het ouderpaar LA en ACH vormt tevens de  kwartieren [14]/15] in de kwartierstaat Franciscus Johannes Josephus Gerardus Janssen (1946-2006), hoogleraar Eindhoven.

4.                   Joanna Hubertina Nabben, geb. Maasbree 28.01.1870, overl. Venlo 31.12.1961, tr. Maasbree 01.02.1889 Henricus Franciscus Schoenmakers, geb. Blerick (Maasbree) 26.04.1868, overl. Blerick (Maasbree) 08.12.1913, z.v. Mathijs Schoenmakers en Maria Elisabeth Titulaer, winkelierster (1889).

5.                   Jacobus Hubert Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 05.08.1871; volgt [4].

6.                   Theodoor Willem Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 23.03.1874, schoenmaker, overl. Venlo 27.05.1955, tr. Maasbree 04.05.1900 Ida Hubertina van de Laar, geb. Beesel 17.10.1874, dienstmeid (1900), overl. Venlo 10.12.1951, d.v. Jacobus van de Laar en Hubertina de Hingh.

7.                   Peter Willem Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 12.01.1876, schoenmaker, overl. Venlo 29.11.1956, tr. Maasbree 20.11.1899 Anna Maria Hubertina Schouren, geb. Venlo 27.12.1878, overl. Blerick 13.12.1958, d.v. Jan Willem Schouren, spoorwegarbeider, en Elisabeth Klaassens.

8.                   Johannes Hubertus Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 07.12.1877, slager, overl. Venlo 04.05.1942, tr. Maasbree 02.06.1899 Maria Margaretha Schouren, geb. Blerick (Maasbree) 13.03.1881, d.v. Johannes Hubertus Schouren, landbouwer, en Dorothea Paulina Gertrudis Hubertina Peeters.

9.                   Antonius Hubertus Nabben, geb. Maasbree 05.06.1879, overl. Blerick (Maasbree) 07.06.1879.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maasbree 1940 no.74.

 

[10] Mathijs Hubert Schoenmakers, geb. Venlo 30.09.1835, scheepstimmerman, overl. Blerick (Maasbree) 16.06.1872, tr. Maasbree 20.11.1863

[11] Maria Elisabeth Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 19.08.1841, winkelierster (1889,1895), overl. Blerick (Maasbree) 07.04.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Hubert Schoenmakers, geb. Maasbree 16.09.1864, ijzergieter, overl. Venlo 09.09.1950, tr. Maasbree 21.10.1892 Helena Maria Josepha Dubbeldam, geb. Venlo 14.02.1867, overl. Venlo 01.03.1941, d.v. Arie Dubbeldam en Hendrika Marneff.

2.                   Josephus Henricus Hubertus Schoenmakers, geb. Maasbree 24.02.1866, timmerman, overl. Blerick (Maasbree) 23.10.1919, tr. 1e Maasbree 11.04.1890 Maria Hubertina Francken, geb. Venlo 01.11.1869, overl. Blerick (Maasbree) 17.09.1900, d.v. Theodor Hubert Francken en Petronella Kerren; tr. 2e Maasbree 26.07.1901 Petronella Peeters, geb. Meerlo 22.06.1874, dienstmeid (1901), overl. Venlo 07.03.1962, d.v. Petrus Joannes Peeters, landbouwer, en Jacoba Willems.

3.                   Henricus Franciscus Schoenmakers, geb. Blerick (Maasbree) 26.04.1868, overl. Blerick (Maasbree) 08.12.1913, tr. Maasbree 01.02.1889 Helena Hubertina Nabben (1864-1938), d.v. Antoon Nabben en Joanna Teeuwen.

4.                   Petronella Lucia Hubertina Schoenmakers, geb. Blerick (Maasbree) 13.09.1869; volgt [5].

5.                   Maria Hendrika Gertrud Schoenmakers, geb. Maasbree 19.08.1871, overl. Maastricht 10.01.1947, tr. Maasbree 16.12.1898 Gerard Hubert Simons, geb. Echt 31.01.1868, spoorwegarbeider, overl. Venlo 06.07.1931, z.v. Lambert Simons en Catharina Jeurissen.

 

[12] Pieter Berden, geb. Blerick (Maasbree) 27.01.1830, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 15.12.1890, tr. Sevenum 17.10.1862

[13] Geertrui Litjens, geb. Sevenum (Horst) 12.05.1832, overl. Blerick (Maasbree) 21.07.1900.

Uit dit huwelijk (vader ook Peter):

1.                   Matthijs Willem Berden, geb. Maasbree 29.10.1863.

2.                   Willem Hubert Berden, geb. Maasbree 14.03.1865, spoorwegbeambte, overl. Blerick (Maasbree) 03.07.1923, tr. Maasbree 01.08.1890 Engelina van Rijt, geb. Blerick (Maasbree) 05.10.1864, overl. Venlo 11.11.1948, d.v. Willem van Rijt, landbouwer, en Joanna Jacobs.

3.                   Maria Christina Berden, geb. Maasbree 19.09.1866, overl. Blerick (Maasbree) 24.10.1866.

4.                   Joannes Hubert Berden, geb. Blerick (Maasbree) 01.05.1869|a|; volgt [6].

5.                   Hubertus Berden, geb. Blerick (Maasbree) 04.08.1871, overl. Blerick (Maasbree) 03.01.1889.

 

Noten: |a| vader Peter, moeder Gertrui.

 

[14] Jacob Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 28.02.1836, akkerbouwer (1865), landbouwer (1896), overl. Blerick (Maasbree) 22.01.1903, tr. Maasbree 14.06.1865

[15] Maria Huberdina Simons, geb. Velden (Arcen en Velden) 20.11.1843, dienstmeid (1865), overl. Blerick (Maasbree) 27.03.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jozef Hubert Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 18.12.1865, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 25.05.1928, tr. Maasbree 07.04.1893 Hendrika Henderikx, geb. Maasbree 20.09.1869, dienstmeid (1893), overl. Venlo 02.03.1939, d.v. Franciscus Henderikx en Anna Maria Pubben.

2.                   Maria Petronella Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 27.10.1867; volgt [7].

3.                   Conrard Hubert Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 12.08.1870, bierbrouwersknecht, overl. Venlo 31.01.1943, tr. Maasbree 03.05.1901 Johanna Loonen, geb. Venray 31.01.1874, dienstmeid (1901), overl. Venlo 09.03.1948, d.v. Emanuel Bernard Loonen, landbouwer, en Anna Maria Peeters.

4.                   Gerardus Franciscus Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 22.03.1873, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 15.01.1914, tr. Maasbree 15.04.1898 Maria Gertrudis Driessen, geb. Sevenum 05.01.1876, dienstmeid (1898), d.v. Pieter Jan Driessen en Petronella Janssen.

5.                   Maria Theresia Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 21.01.1876, overl. Blerick (Maasbree) 17.02.1932, tr. Maasbree 27.04.1899 Peter Hubert Smeets, geb. Blerick (Maasbree) 20.11.1873, metselaar, overl. Venlo 07.09.1942, z.v. Leonard Smeets, landbouwer, en Aldegonda Huys.

6.                   Urbanus Franciscus Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 22.09.1878, landbouwer, overl. Venlo 02.12.1958, tr. Maasbree 22.04.1904 Anna Gertrudis Smeets, geb. Blerick (Maasbree) 11.01.1878, overl. Venlo 23.11.1962, d.v. Leonard Smeets, landbouwer, en Aldegondis Huijs.

7.                   Jacoba Hendrina Titulaer, geb. Maasbree 13.04.1882, overl. Blerick 23.11.1961, begr. Blerick (RK Kerkhof Blerickse Bergen) 28.11.1961.

8.                   Theresia Hubertina Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 02.01.1885, tr. Maasbree 27.11.1933 Antoon Bouten, geb. Blerick (Maasbree) 18.01.1873, overl. Venlo 11.08.1957, z.v. Joachim Bouten en Petronella Adolf.

9.                   Maria Agnes Titulaer, geb. Maasbree 18.11.1887.

 

[16] Wilhelmus Nabben, Willem, geb. Venray 18.11.1792, looier (1821), slachter (1845,1863), overl. Blerick 28.07.1867, z.v. Engelbertus Nabben en Elisabeth Mulders; tr. 2e Maasbree 17.06.1845 Anna Gertrudis Beurskens, geb. Kessel 19.01.1808, dienstmeid (1845), overl. Blerick (Maasbree) 15.10.1880, d.v. Leonard Beurskens en Mechtildis Staaks; tr. 1e Grubbenvorst 15.05.1821

[17] Johanna Petronella Boom, geb. Grubbenvorst/Lottum ca. 1796, overl. Blerick (Maasbree) 26.10.1844, d.v. Johannes Boom en Agnes Deckers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth Nabben, geb. Grubbenvorst 12.02.1822, overl. Blerick (Maasbree) 04.09.1854, tr. Sevenum 11.08.1843 Pieter van den Ecker, geb. Sevenum 13.03.1819, metselaar, z.v. Jakob van den Ecker, metselaar, en Johanna Linders, naaister.

2.                   Petrus Joannes Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 03.05.1823, slachter, overl. Sevenum 08.01.1885, tr. Sevenum 26.02.1846 Mechtildis van den Ecker, geb. Sevenum 08.05.1815, naaister (1846), overl. Sevenum 22.02.1890, d.v. Jakob van den Ecker, landbouwer, en Johanna Linders, naaister.

3.                   Leonardus Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 25.08.1824, smidsknecht, overl. Blerick (Maasbree) 15.03.1881, tr. 1e Sevenum 13.02.1856 Kornelia Aerts, geb. Sevenum 15.03.1833, overl. 01.09.1872, d.v. Gerard Aerts, landbouwer, en Elisabeth Rutten; tr. 2e Sevenum 02.03.1874 Anna Margaretha Hommen, geb. Nieukerk (Königreich Preußen)|a| 02.11.1823, overl. Blerick (Maasbree) 18.02.1887, d.v. Johannes Nicolaas Hommen en Maria Agnes Fael.
     AMH tr. 1e Gerard Rutten, overl. voor 1862; tr. 2e Maasbree 22.01.1862 Godfried Creemers, geb. Blerick 12.09.1812, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 26.02.1872, z.v. Jan Creemers en Eleonora Deelen.

4.                   Engelbert Nabben, geb. Maasbree 15.12.1825.

5.                   Maria Christina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 06.10.1827, overl. Blerick (Maasbree) 21.04.1834.

6.                   Maria Agnes Nabben, geb. Maasbree 09.12.1829.

7.                   Joanna Catharina Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 10.02.1832, overl. Blerick (Maasbree) 23.03.1863, tr. Maasbree 04.05.1859 Jan Geurts, geb. Blerick (Maasbree) 07.01.1826, dienstknecht, overl. Blerick (Maasbree) 10.09.1863, z.v. Mathijs Geurts en Petronella Verheijen.

8.                   Antoon Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 01.02.1834; volgt [8].

9.                   Jan Baptist Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 04.02.1836, slachter, overl. Beesel 17.06.1887,  tr. 1e Maasbree 27.01.1864 Maria Agnes Engels, geb. Baarlo 22.05.1843, overl. Beesel 07.12.1876, d.v. Leonard Engels, timmerman, en Bartholina van den Beuken; tr. 2e Beesel 09.02.1877 Maria Agnes Bongarts, geb. Beesel 22.09.1844, dienstmeid (1877), overl. Beesel 24.04.1889. d.v. Jan Bongarts en Maria Elisabeth Meijer.

10.               Christiaan Nabben, geb. Maasbree 23.09.1839, overl. Blerick (Maasbree) 07.08.1845.

11.               Petrus Nabben, Pieter, geb. Maasbree 28.06.1844, overl. Sevenum 23.01.1845.

 

Noten: |a| nu een Ortschaft in Gemeinde Kerken, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Jacob Teeuwen, geb. Blerick ca. 1801, schoenmaker (1834,1863), overl. Blerick (Maasbree) 10.10.1881, z.v. Jan Teeuwen, schoenmaker, en Joanna Smeets; tr. Maasbree 18.04.1834

[19] Helena Peeters, geb. Blerick ca. 1803, dienstmeid (1834), overl. Blerick (Maasbree) 20.01.1879, d.v. Gerard Peeters en Petronella Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Teeuwen, geb. Blerick (Maasbree) 25.01.1835; volgt [9].

2.                   Petronella Teeuwen, geb. Blerick ca. 1836, overl. ’s-Hertogenbosch 11.11.1904.

3.                   Theodorus Hubertus Teeuwen, geb. Blerick (Maasbree) 01.09.1845, schoenmaker, overl. Blerick (Maasbree) 08.04.1938, tr. 1e Maasbree 25.04.1884 Maria Petronella Ebus, geb. Blerick (Maasbree) 30.10.1850, overl. Blerick (Maasbree) 22.04.1885, d.v. Joannes Ebus kantonier, en Geertrudis Wolters; tr. 2e Maasbree 21.07.1893 Elisabeth van der Beek, geb. Vlodrop 28.04.1853, overl. Blerick (Maasbree) 14.10.1923, d.v. Andries van der Beek en Anna Maria Bergh.
     EvdB tr. 1e Maasbree 09.01.1891 Peter Verstegen, geb. Venray 24.05.1865, smid, overl. Blerick (Maasbree) 20.09.1892, z.v. Johannes Verstegen, landbouwer, en Aldegonda Voesten.

 

[20] Hendrik Joseph Schumacher, geb. Keulen 27.05.1798, scheepstimmerman (1820,1859), overl. Blerick (Maasbree) 20.07.1861|c|, z.v. Johan Thomas Schumacher en Gertrudis Hochmuth; tr. Venlo 31.05.1820

[21] Elisabeth Kolf, geb. Venlo 02.09.1797, overl. Tegelen 23.03.1880|d|, d.v. Frederick Kolf en Mechtildis Berger.

Uit dit huwelijk (vader veelal Schoenmakers, moeder veelal Kolb):

1.                   Joseph Gregorius Schumacher, geb. Venlo 06.03.1821, overl. Venlo 20.02.1900.

2.                   Mechtildis Frederika Schoenmakers, geb. Venlo 01.09.1823, overl. Venlo 20.03.1825.

3.                   Johan Schoenmakers, geb. Venlo 10.02.1826|a|, scheepsbouwmeester, overl. Blerick (Maasbree) 24.10.1911|b|, tr. Tegelen 17.05.1859 Lucia Cornelia Hendrickx, geb. Grathem 10.12.1827, dienstmeid (1859), d.v. Jan Hendrikcx en Gertrudis Cuijpers.

4.                   Maria Schoenmakers, geb. Venlo 19.10.1828, overl. Tegelen 26.04.1909, tr. Tegelen 05.11.1853 Eduard Joseph Latiers, geb. Vezen (België) 13.10.1818, steenhouwer, overl. Tegelen 15.09.1898, z.v. Jean Joseph Gerard Latiers en Maria Catharina Baufays.

5.                   Hendrik Jan Schoenmakers, geb. Venlo 26.07.1832, overl. Venlo 26.02.1833.

6.                   Mathijs Hubert Schoenmakers, geb. Venlo 30.09.1835|e|; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Kolf (bij GHO); |b| Jan Lambert, e.v. Louisa Cornelia (overl.akte Maasbree 1911 no.118); |c| Schoenmakers (overl.akte Maasbree 1861 no.61); |d| Kolb (overl.Tegelen 1880 no.12); |e| vader Schoenmnakers, moeder Kolb (geb.akte Venlo 1835 no.352).

 

[22] Jan Titulaer, geb. Blerick ca. 1795/1796, schippersgezel (1832), akkerbouwer (1863), landbouwer (1868), overl. Blerick (Maasbree) 29.03.1870, z.v. Frans Titulaer en Elisabetha Jacobs; tr. Maasbree 24.10.1832

[23] Petronella Janssen, geb. Maasbree ca. 1806, dienstmeid (1832), akkerbouwster (1863), overl. Blerick (Maasbree) 12.06.1868, d.v. Hendrik Janssen, akkerman, en Margaretha Claessen, akkervrouw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 17.10.1833, overl. Blerick (Maasbree) 01.10.1837.

2.                   Francisca Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 06.10.1835, dienstmeid (1863), overl. Maasbree 11.03.1893, tr. Maasbree 15.05.1863 Gerard Janssen, geb. Blerick (Maasbree) 10.07.1833, dagloner, overl. Blerick (Maasbree) 07.02.1890, z.v. Hendrik Janssen en Joanna Jannis.

3.                   Peter Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 19.10.1838, landbouwer, overl. Venlo 16.06.1917, tr. Venlo 08.05.1871 Maria Hubertina Denissen, geb. Venlo 30.03.1844, dienstmeid (1871), overl. Venlo 02.05.1937, d.v. Paulus Denissen, metselaar, en Christina Erckelens.

4.                   Maria Elisabeth Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 19.08.1841; volgt [11].

5.                   Henricus Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 22.11.1843, landbouwer, tr. Maasbree 27.07.1868 Anna Catharina Maessen, geb. Blerick (Maasbree) 23.02.1846, dienstmeid (1868), d.v. Andries Maessen, landbouwer, en Joanna Peeters.

6.                   Joannes Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 03.01.1847, fabrieksarbeider, overl. Venlo 28.12.1927, tr. Venlo 14.05.1872 Christina Hubertina Denissen, geb. Venlo 17.05.1850, overl. Venlo 01.05.1929, d.v. Paulus Denissen, metselaar, en Christina Erkelens.

7.                   Willem Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 04.12.1850, timmerman, overl. Blerick (Maasbree) 09.11.1891, tr. Maasbree 31.10.1884|a| Anna Hubertina Savelkouls, geb. Blerick (Maasbree) 31.10.1848, overl. Blerick (Maasbree) 18.03.1909, d.v. Godfried Savelkouls, metselaar, en Cornelia Peeters.
     AHS tr. 1e Maasbree 13.05.1881 Joannes Smeets, geb. Heel en Panheel 27.08.1837, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 18.07.1883, z.v. Joannes Smeets en Anna Cathrina Hendrickx.
     JS tr. 1e Thorn 15.10.1864 Maria Josephina Hubertina Cober, overl. Thorn 11.05.1866, d.v. Joseph Cober en Maria Corstjens.

 

Noten: |a| bruid Savelkoul.

 

[24] Wilhelmus Berden, Willem, geb. Blerick ca. 1783/1784, Ackermann (1815), overl. Blerick (Maasbree) 20.04.1850, z.v. Laurens Berden, akkerman, en Dorothe/Theodora Geelen; tr. Maasbree 12.07.1815|b|

[25] (Maria) Catharina Gubbels, geb. Blerick ca. 1788/1789, Ackerfrau (1815), akkersvrouw/landbouwster (1853,1857), overl. Blerick (Maasbree) 30.12.1861|a|, z.v. Joannes Gubbels en Joanna Duitjins/Dentjens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Berden, geb. Blerick (Maasbree) 28.03.1816.

2.                   Martinus Berden, geb. Blerick (Maasbree) 02.04.1817, dienstknecht, overl. Venlo 01.01.1856, tr. Venlo 11.04.1853 Maria Johanna Henderikx, geb. Venlo 22.03.1828, dienstmeid (1853), d.v. Peter Henderikx en Maria Christina Deckers.
     MJH tr. 2e Venlo 1857 Jacob Berden (1828-1896), jongere broer van Martinus.

3.                   Anna Berden, geb. Blerick (Maasbree) 16.06.1820, overl. Helden 31.05.1878, tr. Maasbree 04.04.1856 Hendrik Kessels, geb. Helden 04.01.1812, timmerman (1838), landbouwer (1856), overl. Helden 18.06.1876, z.v. Godefridus Kessels en Elisabeth van Lier.
     HK tr. 1e Helden 17.01.1838 Anna Gertrudis Crommentuijn, geb. Helden 02.07.1798, overl. Helden 21.10.1854, d.v. Theodorus Crommentuijn en Joanna Gommans.
     AGC tr. 1e Hendrik Beurskens, geb. Helden ca. 1801, overl. Helden 23.01.1837, z.v. Willem Beurskens en Leonora Knippenbergh.

4.                   Theodora Berden, geb. Blerick (Maasbree) 24.03.1822, akkerbouwster, overl. Maasbree 14.05.1893, tr. Maasbree 24.05.1867 Jacobus Vostermans, geb. Blerick (Maasbree) 01.10.1810, z.v. Pieter Vostermans en Maria Driessen.
     JV tr. 1e Maasbree 11.04.1850 Maria Dentjens, geb. Blerick (Maasbree) 06.03.1816, overl. Blerick (Maasbree) 18.06.1866, d.v. Sebastiaan Dentjens, landbouwer, en Maria Agnes Keeren.

5.                   Joannes Berden, geb. Blerick (Maasbree) 11.09.1823, overl. Blerick (Maasbree) 12.09.1823.

6.                   Laurentius Berden, geb. Blerick (Maasbree) 06.08.1824, landbouwer, tr. Grubbenvorst 20.02.1862 Helena Laamers, geb. Grubbenvorst 13.09.1808, dienstmeid (1862), overl. Grubbenvorst 13.04.1878, d.v. Jan Laamers en Allegonda Smits.

7.                   Wilhelmus Berden, geb. Blerick (Maasbree) 01.09.1826, dienstknecht, overl. Venlo 11.01.1892, tr. Venlo 22.10.1855 Christina Hovens, geb. Venlo 10.02.1827, overl. Venlo 05.03.1899, d.v. Martinus Hovens, tuinier, en Margaretha Hendriks.

8.                   Jacob Berden, geb. Blerick (Maasbree) 27.04.1828, dienstknecht, overl. Venlo 14.09.1896, tr. Venlo 05.05.1857 Maria Johanna Hendrikx, geb. Venlo 22.03.1828, winkelierster, d.v. Peter Andries Hendrikx en Maria Christina Deckers.
     MJH tr. 1e Venlo 1853 Martinus Berden (1817-1856), oudere broer van Jacob.

9.                   Pieter Berden, geb. Blerick (Maasbree) 27.01.1830; volgt [12].

 

Noten: |a| wede Willem Beerden (overl.akte Maasbree 1861 no.107); |b| bruidegom Wilhelm Beerden, tekent met W. Berden (akte Maasbree 1815 no.21; Duitstalig formulier Heiraths-Urkunde).

 

[26] Mathijs Litjens, geb. Sevenum ca. 1807, landbouwer, overl. Horst 09.08.1877, z.v. Jan Litjens en Johanna Rutten; tr. Horst 28.04.1829|a|

[27] Christina Janssen, geb. Sevenum ca. 1802, overl. Sevenum 19.11.1860, d.v. Jan Janssen (-1825) en Maria Schreurs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Litjens, geb. Sevenum (Horst) 04.09.1829, overl. Grubbenvorst 03.06.1873, tr. Sevenum 17.04.1863 Jacobus Reinders, geb. Helden 16.09.1824, dienstknecht (1863), landbouwer (1874), overl. Grubbenvorst 22.05.1886, z.v. Jan Reinders en Maria Engels.
     JR tr. 2e Grubbenvorst 09.01.1874 Joanna Peeters, geb. Blerick (Maasbree) 05.03.1836, dienstmeid (1874), d.v. Jan Peeters en Joanna Beatrix Hendrix, akkerbouwster (1874).

2.                   Gijsbert Litjens, geb. Sevenum (Horst) 11.11.1830, overl. Sevenum (Horst) 17.12.1830.

3.                   Geertrui Litjens, geb. Sevenum (Horst) 12.05.1832; volgt [13].

4.                   Pieter Jan Litjens, geb. Sevenum (Horst) 22.01.1834, landbouwer, overl. Horst 28.02.1877, tr. Sevenum 21.04.1865 Maria Anna Petronella Joosten, geb. Sevenum 23.01.1838, overl. Horst 17.12.1907, d.v. Pieter Arnold Joosten, haammaker, en Joanna van Schaijk.
     MAPJ tr. 2e Horst 08.02.1878 Pieter Jan Lenssen, geb. Sevenum 01.11.1844, dienstknecht, z.v. Jan Lenssen en Petronella Sanders.

5.                   Petronella Litjens, geb. Sevenum (Horst) 26.02.1836, overl. na 1873, tr. Sevenum 29.04.1865 Hendrik Hermans, geb. Maasbree 20.03.1831, dienstknecht, overl. na 1873, z.v. Hubertus Hermans en Joanna Hermans.

6.                   Gerard Litjens, geb. Sevenum 13.02.1838, overl. Sevenum 10.09.1849.

7.                   Gisbert Litjens, geb. Sevenum 21.12.1839.

8.                   Jan Litjens, geb. Sevenum 14.08.1841, overl. Sevenum 14.08.1841.

9.                   Maria Litjens, geb. Sevenum 31.01.1843, dienstmeid (1870), overl. na 1880, tr. 1e Maasbree 18.02.1870 Gerard Peeters, geb. Maasbree 09.03.1813, landbouwer, overl. tussen 1874 en 1875, z.v. Pieter Peeters en Joanna Hillen; tr. 2e Maasbree 27.09.1875 Gisbertus Zegers, geb. Helden 03.10.1846, dienstknecht, overl. na 1880, z.v. Petrus Zeegers en Maria Hendrickx.
     GP tr. 1e Maasbree 10.04.1850 Catharina Hendrix, geb. Maasbree 12.05.1823, overl. Maasbree 20.02.1868, d.v. Nicolaas Hendrix, landbouwer, en Gertruij Trinekens.

10.               Willem Litjens, geb. Sevenum 21.12.1844.

 

Noten: |a| bruidegom Litijens (akte Horst 1829 no.78).

 

[28] Jozef Titeler, ook Joseph, ook Titulaer, geb. Blerick ca. 1800, daghuurder (1829,1831), akkerbouwer (1865), overl. Blerick 22.02.1866, z.v. Pieter Titeler, daghuurder, en Maria Dings (-1821); tr. 1e Maasbree 06.05.1829 Willemina van Cleef, geb. Blerick ca. 1806, overl. Blerick 31.05.1830, d.v. Jan van Cleef, akkerman, en Gertruij Peeters, akkersvrouw; tr. 2e Maasbree 27.10.1830|a|

[29] Theresia Nelissen, geb. Baarlo ca. 1802, dienstmeid (1830), akkerbouwster, overl. Blerick (Maasbree) 23.01.1882, d.v. Philip Nelissen, kuiper, en Maria Simons.

Uit het huwelijk Titulaer-van Cleef:

1.                   Pieter Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 09.03.1830, overl. Blerick (Maasbree) 29.01.1832.

Uit het huwelijk Titulaer-Nelissen

2.                   Willemina Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 12.08.1831, overl. Blerick (Maasbree) 03.03.1849.

3.                   levenloze zoon, Blerick (Maasbree) 10.07.1834.

4.                   Jacob Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 28.02.1836; volgt [14].

5.                   Anna Catharina Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 02.06.1841, overl. Blerick (Maasbree) 27.01.1849.

6.                   Hendrina Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 20.12.1843, tr. Maasbree 03.05.1873 Martinus Janssen, geb. Blerick (Maasbree) 23.06.1840, metselaar, z.v. Mathijs Janssen en Johanna Snijders.

7.                   Pieter Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 10.09.1846, overl. Blerick (Maasbree) 07.07.1849.

8.                   Anna Maria Titulaer, geb. Blerick (Maasbree) 12.06.1838, dienstmeid (1870), overl. Blerick (Maasbree) 20.02.1917, tr. Maasbree 30.04.1870 Jacob Heldens, geb. Blerick (Meaasbree) 24.09.1833, dienstknecht, overl. Blerick (Maasbree) 11.07.1904, z.v. Lambert Heldens en Helena Gubbels.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Titeler, tekent met J. Titulaer, zijn vader met P. Tijtulaer (huw.akte Maasbree 1830 no.270); |b| wede Titeler (overl.akte Maasbree 1882 no.7).

 

[30] Gerardus Simons, Gerard, geb. ca. 1807, hovenier (1842), tuinier (1845), akkerbouwer (1865), landbouwer (1868), tr.

[31] Maria Petronella Bos, geb. Grubbenvorst ca. 1804, overl. Tegelen 11.05.1849, d.v. Peter Jan Bos en Hendrina Peeters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertrudis Hendrina Simons, geb. Venlo 03.03.1842, overl. Oss 02.02.1903, tr. Tegelen 27.10.1868 Franciscus Theodorus Hubertus Claeren, geb. Afferden 05.01.1832, rijksambtenaar, overl. Rotterdam 03.09.1889, z.v. Theodoor Claeren en Maria Theresia Zohlandt.

2.                   Maria Huberdina Simons, geb. Velden (Arcen en Velden) 20.11.1843; volgt [15].

3.                   Joannes Franciscus Hubertus Simons, geb. Velden (Arcen en Velden) 16.11.1845, spoorwegklerk (1874), overl. Linne 20.12.1910, tr. 1e Tegelen 28.07.1874 Maria Margaretha Heines, geb. Tegelen 16.04.1842, overl. Tegelen 01.10.1901, d.v. Jan Hendrik Heines, koperslager, en Sibilla Margaretha Hally; tr. 2e Tegelen 15.11.1904 Martina Willemina van Soest, geb. Kessel 12.09.1860, overl. Tegelen 05.10.1947, d.v. Pieter Johannes van Soest en Anna Maria Kroonenbroek.
     MWvdS tr. 1e Tegelen 25.10.1887 Peter Hendrik Roemen, geb. Tegelen 10.12.1853, timmerman, overl. Tegelen 25.03.1893, z.v. Willem Roemen, timmerman, en Maria Agnes Beurskens; tr. 3e Tegelen 17.10.1916 Augustinus Josephus Pius de Crauw, geb. Buggenum 18.03.1849, overl. Tegelen 21.10.1922, d.v. Thedoor de Crauw en Joanna Gertrudis Holten.
     PHR tr. 1e Tegelen 14.07.1879 Anna Glasmackers, geb. Tegelen 05.05.1844, overl. Tegelen 02.07.1883, d.v. Frans Joseph Glasmackers en Margaretha Sprengers; tr. 2e Tegelen 06.05.1884 Theodora Joanna Francina Langensteen, geb. Arcen 20.05.1858, dienstmeid (1884), overl. Tegelen 06.10.1836, d.v. Louis Franciscus Langensteen en Josephina Maria Elisabeth Linssen.
     AG tr. 1e Tegelen 05.05.1874 Jacobus Verbong, geb. Baarlo (Maasbree) 22.09.1844, timmerman, overl. Baarlo (Maasbree) 07.05.1878, z.v. Willem Verbong en Johanna Jeuken.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren