Willem Eduard Nieuwenhuis (1910-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Het onderzoek naar de voorzaten van Julia Jacqueline da Costa ([3]) is nog in bewerking.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Willem Eduard Nieuwenhuis, geb. Djatiroto (Java, NOI) 24.06.1910|a||b|, doctoraal Amsterdam UvA 1937, lector, later hoogleraar Eindhoven (1968-1980), overl. Bladel 03.07.2011.

 

Noten: |a| Loemadjang 30.09.1910 (Nieuw Adresboek van Geheel Nederlandsch-Indië 1911, Aanhangsel burgerlijke stand p.62); |b| “De suikeronderneming Djatiroto gelegen aan de zuidelijke afhellingen van het Yanggebergte in de afd. Loemadjang der residentie Pasoeroean behoort thans reeds tot een der grootste van Java” (Neerlandia, jrg.13 (1909) p.183).

 

[2] Herman Gerrit Nieuwenhuis, geb. Zwolle 13.11.1877, ingenieur, asp.opz. Waterstaat te Vlieland (25.07.1902-02.01.1903), opzichter Bouwdepartement in Suriname (1905), empl. Sf. Djatiroto (1910), opzichter 1e klasse Waterstaat NOI (ben. 14.10.1910), te Koepang (1912), te Modjokerto (1913,1914), architect Waterstaat te Tapanoeli (1915,1919), architect (1932), overl. voor 1959, otr.(?) Paramarobo xx.03.1905|e|, tr. Paramaribo (Suriname) 05.04.1905|a|
[3] Julia Jacqueline da Costa, geb. Paramaribo (Suriname) 26.12.1879, overl. Voorburg 18.08.1959|b||c|, begr. Voorburg 21.08.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Karel Nieuwenhuis, geb. Paramaribo 20.02.1906, secretaris ener maatschappij (1926), tr. Hendon (Graafschap Middlesex, Verenigd Koninkrijk) 17.04.1932|d| Marjory Elsie Hammett, geb. London 28.02.1904, d.v. Arthur Henry Hammett, hoofdambtenaar gemeentepolitie. [Elisabeth, New Jersey, USA 1959]

2.                   Willem Eduard Nieuwenhuis, geb. Djatiroto (Afd. Loemadjang, Res. Pasoeroean, Java, NOI) 24.06.1910; volgt [1].

 

Noten: |a| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01.05.1905; |b| Jacquelina, oud 78 jaar (annonce collectie CBG); |c| “Kordate vrouw overleden na roofoverval”, De Telegraaf 19.08.1959 (Delpher) & “Vrouw, die overvaller trachtte te bekeren, overleden”, Algemeen Handelsblad 19.08.1959 (Delpher); |d| uittreksel van huwelijksakte in de Engelsche taal (huw.akte ’s-Gravenhage 17.05.1932 no.243); |e| Jacquelina (De Surinamer 26.03.1905).

 

[4] Teunis Karel Nieuwenhuis, geb. Zwolle 07.06.1844, houtkopersknecht (1872), pakhuisknecht (1873,1877), houtkopersknecht (1879), timmermansknecht (1880), winkelier (1882,1883), kruiwagenmaker (1885), winkelier (1886), kruiwagenmaker (1887,1889), timmerman (1891), kantoorloper (1911,1912), overl. Zwolle 03.08.1912, tr. Zwolle 14.11.1872

[5] Klasina Treep, geb. Zwolle 31.07.1848, overl. Zwolle 31.03.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aleida Johanna Magrieta Nieuwenhuis, geb. Zwolle 09.09.1873, overl. Zwolle 10.07.1874.

2.                   Johanna Amelia Magrita Nieuwenhuis, geb. Zwolle 06.03.1875.

3.                   Aleida Wilhelmina Nieuwenhuis, geb. Zwolle 28.07.1876.

4.                   Hermen Gerrit Nieuwenhuis, geb. Zwolle 13.11.1877|a|; volgt [2].

5.                   Johannis Willem Nieuwenhuis, geb. Zwolle 25.11.1879, overl. Zwolle 28.05.1880.

6.                   Johanna Wilhelmina Elisabeth Nieuwenhuis, geb. Zwolle 12.12.1880, tr. Dordrecht 26.01.1905 Hendrik van der Wiel, geb. Dubbeldam 31.10.1878, z.v. Lukas van der Wiel en Barbera Staat.

7.                   Amelia Catharina Nieuwenhuis, geb. Zwolle 23.01.1882, overl. Zwolle 15.06.1928, tr. Zwolle 12.09.1911 Wolter Cornelis Volkers, geb. Zwolle 20.05.1875, magazijnbediende (1911), magazijnmeester (1928), overl. Zwolle 04.03.1928, z.v. Antonij Volkers, schoenmaker, en Grietje Heijman.

8.                   Karel Teunis Nieuwenhuis, geb. Zwolle 02.10.1883.

9.                   Klasina Nieuwenhuis, geb. Zwolle 09.02.1885.

10.               Margrieta Nieuwenhuis, geb. Zwolle 30.09.1886, huishoudster (1932), overl. Zwolle 06.05.1949, tr. Zwolle 21.06.1932 Helmich Pieter de Vries, geb. Zwolle 24.12.1866, stukadoor, overl. Zwolle 23.04.1947, z.v. Helmich Pieter de Vries, azijnmakersknecht, en Margaretha Catharina Joai.
     HPdV tr. 1e Zwolle 01.07.1886 Suzanne Reuvers, geb. Avereest 12.04.1867, overl. Zwolle 21.09.1931, d.v. Bernardus Reuvers, stukadoor, en Antonia Habers.

11.               Johanna Maria Nieuwenhuis, geb. Zwolle 20.11.1887, overl. Zwolle 14.07.1888.

12.               Johanna Maria Nieuwenhuis, geb. Zwolle 22.03.1889.

13.               Geertruida Nieuwenhuis, geb. Zwolle 22.03.1889.

14.               Catharina Christina Nieuwenhuis, geb. Zwolle 26.07.1891, overl. Zwolle 06.01.1893.

 

Noten: |a| Hermen (geb.akte Zwolle 1877 no.711).

 

[6] da Costa

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Julia Jacqueline da Costa, geb. Paramaribo (Suriname) 26.12.1879; volgt [3].

 

[8] Johannis Willem Nieuwenhuis, geb. Zwolle 26.10.1811, schoenmaker, overl. Zwolle 24.07.1866, tr. Zwolle 02.05.1839

[9] Aleida Sluijter, geb. Zwolle 13.02.1812, dienstmeid (1839), overl. Zwolle 22.05.1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Karel Nieuwenhuis, geb. Zwolle 07.06.1844; volgt [4].

2.                   Johanna Maria Nieuwenhuis, geb. Zwolle 19.09.1846, overl. Avereest 09.03.1911, tr. Zwolle 07.11.1889 Frederik Wenink, geb. Stad Ommen 30.09.1848 (no.46), knecht posterijen, overl. Avereest 12.09.1931, z.v. Berend Wenink en Adriana Carolina van der Poll.
     FW tr. 2e Meppel 13.01.1912 Mina Geesiena Boers, geb. Meppel 21.01.1871, naaister (1897), overl. Hilversum 25.06.1954, d.v. Willem Boers, pakhuisknecht (1897), arbeider (1912), en Geesje Bouhuis.
     MGB tr. 1e Meppel 02.10.1897 Derk van der Horst, geb. Meppel 03.02.1868, winkelbediende (1897), stoelenmatter (1899), overl. Meppel 16.04.1899, z.v. Willem van der Horst, stoelenmatter (1868), arbeider (1897), winkelier (1899), en Hillechien Bergman; tr. 2e Meppel 13.08.1904 Willem Carel Weenink, geb. Hellendoorn ca. 1859, postbode, overl. De Krim (Gramsbergen) 10.01.1905, z.v. Berend Weenink en Adriana Carolina van der Poll.

3.                   Johannis Willem Nieuwenhuis, geb. Zwolle 25.03.1852, overl. Zwolle 19.05.1861.

 

[10] Hermen Gerrit Treep, geb. Hattem 28.09.1813, timmerman, overl. Zwolle 10.01.1910; tr. Geertruidenberg 13.09.1837|c|

[11] Johanna Muijselaar, geb. Sprang 13.07.1807, overl. Zwolle 06.12.1879, d.v. Geertruij Muijselaar.

Kinderen van Johanna (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Gerrit Muijselaar, later Treep, geb. Geertruidenberg 17.05.1835|a|, overl. Deventer 03.11.1915|d|, tr. Zwolle 06.08.1868 Johanna Hulst, geb. Zwolle 05.12.1828, overl. Zwolle 14.06.1904, d.v. Antonie Hulst en Trijntje van Veen.

2.                   Johanna Muijselaar, later Treep, geb. Geertruidenberg 11.12.1836|b|, overl. Geertruidenberg 21.02.1840.

Uit dit huwelijk (vader soms Harmen Gerrit, moeder ook Muiselaar/Muizelaar):

3.                   Klasina Treep, geb. Geertruidenberg 16.05.1838, overl. Zwolle 26.03.1845.

4.                   Margaritha Treep, geb. Geertruidenberg 18.10.1839, mutsenmaakster (1886), overl. Zwolle 16.12.1910, tr. Zwolle 11.02.1886 Geert de Leeuw, geb. Giethoorn 1834 (no.46), arbeider (1859), schipper (1886), turfventer (1903), overl. Zwolle 26.02.1903, z.v. Anne Geerts de Leeuw, schoenmaker, en Pietje Jaukes van den Berg.
     GdL tr. 1e Giethoorn 13.09.1859  Hendrikje Schievink, geb. Giethoorn 1838 (no.36), overl. Zwolle 23.02.1885, d.v. Gerrit Koops Schievink en Antje Fredriks Sanstra.

5.                   Hermen Gerrit Treep, ook Herman Gerrit, geb. Dordrecht ca. 1841, timmerman (1871,1877), overl. Zwolle 13.01.1927, tr. Zwolle 17.05.1871 Johanna Gesina Zip, geb. Zwolle 07.12.1841, overl. Zwolle 22.10.1927, d.v. Hermannus Christoffel Zip, letterzetter, en Gerridina Hospes.

6.                   Johannes Treep, geb. Zwolle 13.10.1843, gruttersknecht, overl. Zwolle 15.11.1864.

7.                   Gerrit Derk Treep, geb. Zwolle 13.10.1843, overl. Zwolle 02.04.1854.

8.                   Geertruida Treep, geb. Zwolle 23.03.1845, dienstmeid (1872), overl. Zwolle 04.05.1883, tr. Zwolle 08.05.1872 Sijbrand de Rooij, geb. Zwolle 16.04.1845, metselaar (1872,1883), winkelier (1923), overl. Zwolle 24.02.1923, z.v. Frits de Rooij, metselaar, en Jacoba Kastenberg.
     SdR tr. 2e Zwolle 02.08.1883 Jansje Jongman, geb. Stad Vollenhove 18.06.1852, winkelierster (1883), overl. Zwolle 23.03.1943, d.v. Arend Jongman, visser, en Johanna Catharina Apeldoorn.
     JJ tr. 1e Stad Vollenhove 25.05.1878 Klaas Spanhak, geb. Zwolle 26.05.1849, tabakskerver (1878), arbeider (1880), overl. Zwolle 19.03.1880, z.v. Lourens Spanhak, (fabrieks)arbeider, en Johanna Veldhuis.

9.                   Klasina Treep, geb. Zwolle 31.07.1848; volgt [5].

10.               Antonij Treep, geb. Zwolle 31.07.1848, overl. Zwolle 21.10.1848.

11.               levenloze dochter, Zwolle 31.07.1848.

12.               Antonij Treep, geb. Zwolle 17.05.1850.

13.               Gerrit Derk Treep, geb. Zwolle 26.04.1855, overl. Zwolle 11.09.1857.

 

Noten: |a| aangifte door Agnes Geertruida Scheepers, 50 jaar, stadsvroedvrouw, moeder 24 jaar (>geb.ca.1811) (geb.akte Geertruidenberg 1835 no.28); |b| aangifte door Agnes Geertruida Scheepers, 51 jaar, stadsvroedvrouw, moeder 25 jaar (>geb.ca.1811) (geb.akte Geertruidenberg 1836 no.63); |c| bruidegom Harmen Gerrit, moeder v/d bruid ‘nader gehuwd met Cornelis Ven’ (huw.akte Geertruidenberg 1837 no.15); |d| ook overl.akte Raalte 1915 no.114.

 

[12] da Costa

[13] NN

 

[14] NN

[15] NN

 

[16] Teunis Nieuwenhuis, geb. ca. 1781, metselaar, overl. Zwolle 26.02.1818|a|, tr.

[17] Catharina Brinkman, geb. Zwolle ca. 1778, overl. Zwolle 27.02.1841, d.v. Johan Hendrik Brinkman en Christina Lammers.

Uit dit huwelijk (vader ook Neienhuis/Nienhuis/Nienhuijs):

1.                   Johannis Willem Nieuwenhuis, geb. Zwolle 26.10.1811; volgt [8].

2.                   Jan Hendrik Neienhuis, geb. Zwolle 19.01.1813, schoenmaker, overl. Zwolle 27.07.1870, tr. Zwolle 05.10.1854 Berendiena van Groningen, geb. Zwolle 19.01.1829, overl. Haarlem 28.10.1908, d.v. Jan van Groningen, schipper, en Hermiena de Groot.

3.                   Christina Wilhelmina Nienhuis, geb. Zwolle 22.02.1815.

4.                   Amelia Nienhuijs, ook Nieuwenhuis, geb. Zwolle 13.02.1817, overl. Zwolle 23.05.1840.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Zwolle 1818 fol.18v).

 

[18] Hendrik Sluijter, geb. Zwolle ca. 1771, veerman (1839), landbouwer (1822,1826), armenhuisvader (1834), weeshuisvader (1835), veerman (1839,1843), overl. Zwolle 18.08.1858, z.v. Jan Sluiter en Mergjen Jans; tr.

[19] Jannigje Bomhof, geb. Zwolle ca. 1778, landbouwster (1824,1826), armenhuismoeder (1834), weeshuismoeder (1835), overl. Zwolle 03.03.1843|b|.

Uit dit huwelijk (vader soms Sluiter, moeder ook Jannegien/Jennegien/Jennigje):

1.                   Mergien Sluijter, geb. Zwolle 31.10.1800, dienstmaagd (1824), tr. Zwolle 28.10.1824 Lucas van Veen, ged. Meppel 13.12.1795, metselaarsknecht, overl. Leeuwarden 10.12.1870, z.v. Cornelis van Veen, tapper, en Lunnegien Lucas.

2.                   Berendina Sluijter, geb. Zwolle 15.04.1802, dienstmaagd (1825), overl. Zwolle 30.05.1855, tr. Zwolle 27.10.1825 Mannes Meppelink, ged. Ommen 17.04.1795, molenaarsknecht, overl. Zwolle 21.03.1868, z.v. Meindert Meppelink en Margje Hendriks.

3.                   Everdiena Sluijter, geb. Zwolle 11.02.1806, overl. voor 1858, tr. Zwolle 28.12.1826 Stelling van Raalte, geb. Zwolle 06.07.1800, schippersknecht (1826), schipper (1858), overl. Zwolle 22.07.1875, z.v. Arend van Raalte en Hendrikje Stelling, koopvrouw (1826).
     SvR tr. 2e Zwolle 18.11.1858 Antonia Johanna van den Bos, ook van den Bosch, ged. Kampen 02.04.1809, overl. Zwolle 23.01.1892, d.v. Hendrik van den Bos en Christina Debus.
     AJvdB tr. 1e Kampen 15.12.1825 Andries Lieder, ged. Kampen 08.02.1804, metselaar, overl. Kampen 11.03.1832, z.v. Barend Lieder en Albertje van Heerde, werkvrouw; tr. 2e Enkhuizen 01.06.1834 Maarten Vis, geb. Enkhuizen ca. 1815, mandenmaker, overl. Wierden 09.09.1857, z.v. Bendert Vis en Elisabeth de Boer.

4.                   Hendrik Sluijter, geb. Zwolle ca. 1807, gerechtsdienaar, tr. Enschede 17.10.1835 Gerridina Grevenstuk, geb. Zwolle 25.05.1812, overl. Deventer 30.10.1852, d.v. Antonij Grevenstuk, mandenmaker, en Berendina van der Vegte.

5.                   Gerrit Sluijter, geb. Zwolle 28.11.1809, timmermansknecht, tr. Zwolle 10.04.1834 Elsjen Cornelia de Vries, geb. Nigtevecht 21.08.1808, overl. Zwolle 25.01.1886, d.v. Jan de Vries, kantoorbediende, en Aarentje Cornelisz.

6.                   Aleida Sluijter, geb. Zwolle 13.02.1812; volgt [9].

7.                   Johanna Sluijter, geb. Zwolle 27.01.1822, overl. Deventer 14.01.1892, tr. 1e Leeuwarden 13.05.1855 Pijtter van der Jas, ook Pieter, geb. Holwerd 16.04.1800, gepasporteerd korporaal (1830), schoenmaker (1848,1855), overl. Leeuwarden 06.10.1861, z.v. Jouke Jaspers van der Jas en Geertje Hendriks; tr. 2e Deventer 24.12.1862 Willem Heukels, geb. Wageningen 06.04.1821, schipper (1858,1862), scheepsloods (1878), overl. Deventer 29.11.1878, z.v. Willem Heukels en Maria Oltenhoff.
     PvdJ tr. 1e Groningen 09.09.1830 Margaretha van Minnen, geb. ca. 1807, naaister (1830), overl. Leeuwarden 26.04.1843, d.v. Hindrik van Minnen, sjouwer, en Harmanna van Lingen; tr. 2e Leeuwarden 10.05.1848 Maaijke Krol, geb. Betterwird (Westdongeradeel) 21.07.1819, dienstmeid (1848), overl. Leeuwarden 28.09.1853, d.v. Sijmon Sijbes Krol en Janke Baukes Bosch.
     WH tr. 1e Deventer 31.08.1843 Berendina Aarsen, geb. Deventer 12.04.1818, overl. Schiedam 26.10.1858|a|, d.v. Arend Aarsen, smid, en Lutgerdina Bielderman.

 

Noten: |a| per abuis oud 52 jaar, ‘zijnde de namen harer mede overledene ouders aan de aangevers onbekend {NB eerste aangever is echtgenoot WH} (overl.akte Schiedam 1858 no.395); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Zwolle 1843 no.84).

 

[20] Gerrit Dirks Treep, geb. ca. 1781/1782/1783, touwslager, overl. Hattem 07.01.1821, z.v. Harmen Treep en Klaasjen Huslbergen; otr. Hattem 26.10.1810, tr. Hattem 18.11.1810

[21] Gerrigje Harms (van der Stege) |a|, geb. ca. 1780/1781, wasvrouw (1831), bleekster (1841), overl. Hattem 20.09.1842, d.v. Harmen Gerrits en Johanna Margretha Smeding.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klasina Treep, geb. Hattem 19.08.1811, overl. Hattem 22.09.1850, tr. Hattem 21.01.1831 Mannus Schuurhuis, geb. ca. 1807, arbeider (1831), bleker (1852,1865), overl. Hattem 19.08.1865, z.v. Gerrit Jansen Schuurhuis, arbeider, en Maria Gerrits.
     MS tr. 2e Hattem 25.02.1852 Marrigjen van der Horst, geb. Hattem 21.05.1830, overl. Hattem 11.09.1858, d.v. Hermannus van der Horst, steenbakkersknecht, en Jentjen Spanhaak.

2.                   Hermen Gerrit Treep, geb. Hattem 28.09.1813; volgt [10].

3.                   Grietjen Treep, geb. Hattem 03.08.1817, overl. Hattem 13.04.1839.

4.                   Jan Treep, ook Jan Dries Treep, geb. Hattem 02.12.1819, arbeider, overl. Hattem 18.04.1903, tr. Hattem 23.07.1841 Annigjen de Groot, geb. Kampen 06.07.1820, dienstmeid (1841), overl. Hattem 15.03.1906, d.v. Berend de Groot, karreman, en Gerrigjen Jans Rietberg.

 

Noten: |a| van der Stege ‘zijnde de geslachtsnaam in der tijd aangenomen’ (huw.akte Hattem 1831 no.1 (dochter Klasina)).

 

[22]

[23] Geertruida Muijselaar, Geertruij, geb. Willemstad 07.03.1779, overl. Geertruidenberg 03.01.1861, d.v. Johannes Adolf Muijselaar (-1800) en Johanna de Wit; tr. 1e voor 1809 Antonie Mol, overl. Breda 17.03.1824; tr. 2e Geertruidenberg 09.02.1825 Cornelis Ven, geb. Geertruidenberg 11.06.1783, bierbrouwersgezel (1825), arbeider (1838), overl. Geertruidenberg 28.04.1838, d.v. Johannis Ven (-1810) en Christina van Gool (-1799).

     CV tr. 1e Anna Maria Cornelia Broeders, geb. Geertruidenberg voor 1784|a|, overl. Geertruidenberg 17.02.1824, d.v. Johannis Broeders en Dijmphna N|b|.

Kind van Geertruij:

1.                   Johanna Muijselaar, geb. Sprang 13.07.1807; volgt [11].

Uit het huwelijk Mol-Muijselaar:

2.                   Maria Mol, ged. Breda 18.06.1809|c|, overl. Geertruidenberg 05.06.1869, tr. Geertruidenberg 22.08.1838 Johannes Bommezijn, ged. Leiden 16.08.1804, overl. Geertruidenberg 21.01.1849, z.v. Johannes Bommezijn en Maria Stafferen.
     JB tr. 1e Geertruidenberg 04.10.1833 Pieternella Loovenstijn, geb. Geertruidenberg 15.06.1807, overl. Geertruidenberg 09.02.1835, d.v. Jacobus Loovenstijn en Hendrica Ruijtenberg.

 

Noten: |a||b| de akte is zo ingebonden dat de tekst tegen de linkerkantlijn onleesbaar is (overl.akte Geertruidenberg 1824 no.8, gefilmd door Regionaal Archief Tilburg); |c| ‘filia legma’, vader uit Etten, moeder uit Standdaarbuiten.

 

[24] da Costa

[25] NN

 

[26] NN

[27] NN

 

[28] NN

[29] NN

 

[30] NN

[31] NN

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren