Johan Nijman (1925-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juli 2022)

 


 

[1] Johan Nijman, Hans, geb. Nunspeet 27.02.1925, ingenieur scheikundige technologie Delft 1952|a|, promotie Delft 17.11.1965|b|, afd.-dir. Hoechst Vlissingen N.V. (1971,1978), lid college van bestuur TH Eindhoven (1978-1987), voorzitter Raad van Beheer van de Stichting Instituut voor Perceptie Onderzoek (-1987), over. Eindhoven 07.11.1987, begr. Hoogeloon (NH Bpl.) 11.11.1987.
 
Noten: |a| Het Vaderland 11.07.1952; |b| proefschrift: De berekening van industriële kogelmolens; promotor: P.M. Heertjes (1907-1983).
 
[2] Gerhard Herman Nijman, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 24.12.1896, onderwijzer te Barneveld (1921) en ’s-Gravenhage (1941), overl. ’s-Gravenhage 26.05.1941, tr. Amsterdam 10.02.1921
[3] Maria Theresia van Meir, geb. Den Helder 31.08.1893, overl. ’s-Gravenpolder 21.11.1969, begr. ’s-Gravenpolder 25.11.1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Nijman, geb. Nunspeet 27.02.1925|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nunspeets Nieuws- en Advertentieblad 14.03.1925 & Elburger Courant 18.03.1925 & De Harderwijker 13.03.1925.

 

[4] Zweer Johan Nijman, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 30.12.1869, onderwijzer (1896), hoofd van ener school te Enschede (1921), overl. Enschede 23.10.1938, begr. Enschede (Oosterbpl.) 26.10.1938, tr. Hummelo en Keppel 07.08.1896

[5] Harmina te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 12.11.1873, overl. Enschede 19.04.1949, begr. Enschede (Oosterbpl.) 22.04.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhard Herman Nijman, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 24.12.1896; volgt [2].

2.                   Maria Hendrika Nijman, geb. Wijhe ca. 1902, overl. Enschede 16.02.1960, begr. Enschede (Oosterbpl.) 19.02.1960, tr. Enschede 09.04.1930 Jacob Bakker, geb. Velsen 20.06.1901, koopman, overl. na 1960, z.v. Jan Jacob Bakker, bouwkundige, en Carolina Augusta Sindorff.

 

[6] Eduardus van Meir, geb. Biervliet 01.11.1863, fourier der artillerie (1889,1890), sergeant-majoor der artillerie (1891,1900), kantoorbediende (1921,1924), overl. Alkmaar 20.08.1930|a|, tr. Biervliet 23.05.1889

[7] Sara Cornelia Risseeuw, geb. Biervliet 04.05.1865, dienstmeid (1889), overl. na 1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bruno Eduard van Meir, geb. Velsen 10.04.1890, overl. Velsen 12.04.1890.

2.                   Jan Bruno Eduard van Meir, geb. Den Helder 04.05.1891, tweede luitenant (1915), tr. Kampen 21.10.1915 Elisabeth Maria Rekveld, geb. Kampen 23.11.1887, d.v. Antonius Stanislaus Maria Rekveld, timmerman (1887), fruithandelaar (1915), en Margarita van der Veen.

3.                   Maria Theresia van Meir, geb. Den Helder 31.08.1893; volgt [3].

4.                   Eduard van Meir, geb. Den Helder 21.12.1896, leraar bij het middelbaar onderwijs te Alkmaar (1921), tr. Alkmaar 26.03.1924 Alida de Geus, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1900, d.v. Dirk de Geus, veehouder, en Petronella Thomsen.

5.                   Sara Josina van Meir, geb. Den Helder 11.07.1900, overl. na 1968, tr. Rotterdam 27.08.1924 Arij Johan Langendoen, geb. Amsterdam 01.12.1897, klerk, later adj.bur.chef stadsdrukkerij, overl. Amsterdam 31.03.1968, z.v. Arij Langendoen en Johanna Winkel.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen (NH) 1930 no.42.

 

[8] Gerhard Nijman, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 23.04.1833, zandvormer, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 01.06.1871, tr. Hummelo en Keppel 27.05.1864

[9] Gerritjen Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 03.11.1831, dienstmeid (1864), overl. Rijssen 19.12.1906; tr. 2e Hummelo en Keppel 02.05.1873 Jan Brusse, geb. Westendorp (Wisch) 16.02.1838, boerenknecht (1873), dagloner (1875,1899), overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 30.12.1899, z.v. Berend Brusse, dagloner, en Hendrika Tenk, dagloonster.

Uit het huwelijk Nijman-Harbers:

1.                   Hendrika Johanna Nijman, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 22.06.1864, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 20.11.1887, tr. Hummelo en Keppel 02.10.1885 Lammert Garretsen, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 25.12.1861, timmerman, overl. Doetinchem 31.07.1952,  z.v. Bernard Garretsen, klompenmaker (1861), dagloner (1885), en Hendrika Christina Terbeek.
     LG tr. 2e Paulina Garretsen, geb. Humnmelo (Hummelo en Keppel) 28.02.1855, overl. Hummelo en Keppel 13.06.1942, d.v. Garrit Hendrik Garretsen, timmerman, en Paulina Neeltje Jansen.

2.                   Garrit Nijman, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 31.01.1867, timmerman, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 23.08.1892.

3.                   Zweer Johan Nijman, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 30.12.1869; volgt [4].

Uit het huwelijk Brusse-Harbers:

4.                   Gerharda Hendrika Brusse, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 21.04.1875,overl.Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 13.01.1877.

 

[10] Harmanus te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 11.02.1842, schoenmaker (1868,1896), landbouwer (1906), overl. Hummelo en Keppel 27.04.1906; tr. 1e Hummelo en Keppel 06.03.1868 Bitterina Paulina Alijda de Bosson, geb. Dinxperlo 04.08.1844, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 13.01.1872, d.v. Paulus Antonij de Bosson, commies van ’s Rijksbelastingen, en Maria Bitters;  tr.

[11] Maria Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 01.05.1835, ged. Drempt 24.05.1835, overl. Laag-Keppel 17.08.1912.

Uit het huwelijk te Boekhorst-de Bosson:

1.                   Rut Gerhardus te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 21.09.1868, schoenmaker, overl. Hummelo en Keppel 09.04.1894.

Uit het huwelijk te Boekhorst-Smit:

2.                   Harmina te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 12.11.1873; volgt [5].

3.                   Bitterina Pauwelina Aleida te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 29.08.1875, overl. Velp (Rheden) 15.12.1954, tr. Hummelo en Keppel 12.10.1906 Arnoldus Luimes, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 04.02.1868, koopman (1906), varkenskoopman (1922), overl. Hummelo en Keppel 26.09.1922, z.v. Arnoldus Luimes, landbouwer, en Johanna Christina Tramp.

 

[12] Bruno Franciscus van Meir, geb. Watervliet ca. 1829, klompenkapper (apr1859), werkman (nov1859,1865), overl. Biervliet 15.12.1865|a|, tr. Biervliet 28.04.1859

[13] Maria Theresia Duijscher, geb. Biervliet 23.01.1837, werkvrouw (1859,1880), overl. IJzendijke 26.02.1911|b|; tr. 2e Biervliet 27.07.1880 Johannes Franciscus Talboo, geb. IJzendijke 29.11.1841, werkman (1880,1882), veldarbeider (1914), z.v. Huibert Talboo en Sophia Rozalia van Bassevelde.

     JFT tr. 1e IJzendijke 15.05.1874 Anna Maria de Jaeger, geb. IJzendijke 01.11.1850, dienstmeid (1871,1874), werkvrouw (1880), overl. IJzendijke 17.03.1880, d.v. Johannes Franciscus de Jaeger, werkman, en Angelina Francisca Cortvriendt.

     AMdJ tr. 1e IJzendijke 03.05.1871 Petrus Bernardus de Greve, geb. IJzendijke 23.08.1842, werkman, overl. IJzendijke 27.06.1871, z.v. Johannes Bernardus de Greve, herbergier, en Amelia Sophia van denHemel, herbergierster.

Uit het huwelijk van Meir- Duijscher (moeder Duijsscher):

1.                   Charrel Ludovicus van Meir, ook Charles, geb. Biervliet 13.07.1859, overl. Biervliet 07.09.1859.

2.                   Eduardus van Meir, geb. Biervliet 01.11.1863; volgt [6].

Uit het huwelijk Talboo-Duijscher (moeder Dhuijsers):

3.                   Polidor Talboo, geb. IJzendijke 11.06.1881, overl. IJzendijke 28.11.1882.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Franciscus van Meir, zijn vader (overl.akte Biervliet 1875 no.72); |b| Dhuijsers, wede Vermeire (overl.akte IJzendijke 1911 no.7).

 

[14] Jannis du Bois Risseeuw, geb. Schoondijke 06.02.1826, kleermaker (1851,1889), koster (1905), overl. Biervliet 21.10.1905, tr. Biervliet 15.05.1851

[15] Sara Josina van Hoeve, geb. Biervliet 16.08.1828, overl. Biervliet 18.02.1908.

Uit dit huwelijk (moeder ook Sara Jozina):

1.                   Adriaan Cornelis Risseeuw, geb. Biervliet 23.05.1853, kleermakersknecht (1876), brievengaarder (1906), overl. Zaamslag 30.09.1922, tr. Biervliet 03.02.1876 Maria Magdalena Versluijs, geb. Biervkiet 14.02.1856, overl. Terneuzen 21.11.1906, d.v. Gilles Versluijs, koehouder, en Maria Magdalena Orlebeke.

2.                   Maria Johanna du Bois Risseeuw, geb. Bliervliet 20.12.1855 [bij haar huwelijk en later: Risseeuw], dienstmeid (1885), overl. Biervliet 10.07.1930, tr. Biervliet 17.08.1885 Abraham van Ee, geb. Biervliet 19.05.1856, spoorwegambtenaar, z.v. Cornelis van Ee en Maria Schotsman, werkvrouw (1885).

3.                   Jacob Andries de Bois Risseeuw, geb. Biervliet 29.08.1857, overl. Biervliet 09.11.1857.

4.                   Johanna Maria de Bois Risseeuw, geb. Biervliet 09.05.1859, overl. Biervliet 19.09.1859.

5.                   Sara Cornelia de Bois Risseeuw, geb. Biervliet 04.05.1865 [bij haar huwelijk en later: Risseeuw]; volgt [7].

6.                   Jannis Pieter Adriaan du Bois Risseeuw,geb. 26.06.1866, klerk, overl. Velp (Rheden) 12.11.1885|a|.

7.                   Cornelia Jacoba du Bois Risseeuw, geb. Biervliet 20.01.1868, overl. Alkmaar 19.11.1947, tr. Alkmaar 07.11.1897 Johan Gerard Hendrik Elfring, geb. Alkmaar ca. 1871, broodbakker, overl. Alkmaar 08.12.1959, z.v. Hermanus Jacobus Elfring en Catharina Cornelia de Vree.

 

Noten: |a| ook overl.akte Biervliet 1885 no.45.

 

[16] Garrit Nijeman, geb. Zelhem 20.08.1805, ged. Zelhem 25.08.1805, boerenknecht (1827), dagloner (1829,1844), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 29.08.1844|b|, z.v. Alof Nijeman en Harmanna Radstake (zie Bijlage A); tr. Hummelo en Keppel 19.04.1827|a|

[17] Johanna Garretsen, ged. Hummelo 30.09.1799, dienstmeid (1827), dagloonster (1864), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 21.11.1868, d.v. Garrit Jan Garretsen en Geesken Smeitink (ca.1772-1852).

Uit dit huwelijk (vader Nijman, moeder ook Garritsen):

1.                   Gerritje Nijman, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 08.09.1827, dienstmeid (1859), overl. Doesburg 15.05.1898, tr. Doesburg 18.06.1859 Jan de Banck, geb. Stad Doetinchem 13.01.1834, timmermansknecht (1859), timmerman (1902), overl. Doesburg 15.03.1902, z.v. Wolter de Banck, bakker, en Helena Elisabeth Coops.

2.                   Herman Nijman, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 20.09.1829, vormer (1855), veldwachter (1879), zandvormer (1881), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 06.03.1881, tr. Hummelo en Keppel 08.06.1855 Hendrika Elisabeth van der Helm, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 22.10.1829, dienstbode (1855), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 19.12.1879, d.v. Roelof Jacob van der Helm, veldwachter, en Magdalena Hendrika Starink.

3.                   Gerhard Nijman|c|, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 23.04.1833; volgt [8].

4.                   Grada Aalberdina Nijman, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 18.12.1835, dienstbode (1870), overl. Doesburg 04.10.1905, tr. Doesburg 10.02.1870 Derk Jan ter Haar, geb. Rheden 07.05.1843, arbeider (1870), herbergier (1902), overl. Doesburg 22.07.1902, z.v. Hendrina ter Haar, arbeidster.

5.                   Johan Antoon Nijman, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 06.02.1839, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 01.03.1843.

 

Noten: |a| bruidegom Nijeman, die de akte niet tekent, ‘verklarende niet te kunnen schrijven’, moeder Ratstaake (huw.akte Hummelo en Keppel 1827 no.4); |b| Nijman; |c| vader Nijman, moeder Garritsen.

 

[18] Zweer Harbers, geb. Hoog-Keppel 17.06.1805, ged. Hoog-Keppel 30.06.1805, dagloner (1830,1840, vormer (1842,1845), dagloner (1850,1864), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 22.02.1873, z.v. Garrit Jan Harbers, dagloner, en Garritjen Garritsen; tr. Hummelo en Keppel 01.05.1830

[19] Hendrika Bouman, geb. Hoog-Keppel 22.02.1807, ged. Hoog-Keppel 22.02.1807, dienstmeid (1830), dagloonster (1864), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 22.03.1883, d.v. Gerrit Bouman, veldwachter, en Johanna Schreurs.

Uit dit huwelijk (vader ook Zwier, moeder ook Bouwman):

1.                   Johanna Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 03.09.1830, overl. Vught 18.03.1891|a|, tr. Hummelo en Keppel 27.05.1865 Engelbert Buenk, geb. Ambt Doetinchem 21.06.1837, dagloner, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 28.10.1888, z.v. Gerrit Jan Buenk, dagloner, en Gerritje Gerritsen.

2.                   Gerritjen Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 03.11.1831|b|; volgt [9].

3.                   Hendrika Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 08.04.1833, dienstmeid (1870), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 08.06.1901, tr. Hummelo en Keppel 07.05.1870 Johannes Beumer, geb. Wageningen 12.02.1825, timmerman, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 12.10.1881, z.v. Teunis Harmen Beumer, arbeider, en Tona Jansen.
     JB tr. 1e Hummelo en Keppel 25.07.1851 Hendrika Everdina Oldenboom, geb. Zelhem 21.03.1826, dienstmeid (1851), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 28.12.1868, d.v. Hendrik Willem Oldenboom en Everdina Vels.

4.                   levenloze zoon, Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 25.02.1835.

5.                   Gerretdiena Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 16.03.1836, dienstmeid (1864), overl. Zutphen 21.10.1900, tr. Hengelo (Gld) 17.12.1864 Gerhard Harmelink, geb. Veldwijk (Vorden) 03.11.1836, klompenmaker, overl.Warnsveld 01.02.1900, z.v. Egbert Harmelink, timmerman, en Johanna Hamer.

6.                   Gerrit Jan Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 28.06.1837, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 23.01.1850.

7.                   Margeretha Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 15.04.1839, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 09.07.1878, tr. Hummelo en Keppel 09.10.1874 Lammert Lenderink, geb. Winkelshoek (Zelhem) 16.03.1841, dagloner (1874), arbeider (1912), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 20.06.1912, z.v. Jan Lenderink, arbeider (1841), dagloner (1874), en Hendrika Berendsen, dagloonster.

8.                   Helming Hendrik Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 03.08.1840, dagloner, tr. Hummelo en Keppel 28.05.1864 Hendrica Johanna Bier, geb. Doesburg 26.08.1840, overl. Doesburg 01.06.1918, d.v. Everhardus Alexander Bier, timmerman, en Frederica Kraaijenbrink.

9.                   Jenneken Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 20.08.1842, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 22.10.1843.

10.               levenloze zoon, Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 02.04.1844.

11.               Jenneken Harbers, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 03.06.1845.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hummelo en Keppel 1891 no.21; |b| moeder Bouwman.

 

[20] Ruth Gerhardus te Boekhorst, ged. Gendringen 08.09.1805, schoenmaker, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 27.09.1852, z.v. Jan Arnoldus te Boekhorst, bakker, en Willemina ten Broek; tr. Zutphen 19.08.1835

[21] Johanna Besselink, ged. Hummelo 15.12.1805, dienstmeid (1835), overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 08.11.1892, d.v. Harmen Besselink, landbouwer, en Hendrica Oosterink; tr. 2e Hummelo en Keppel 03.09.1853 Derk te Kamp, geb. Gendringen 04.12.1827, schoenmaker, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 06.04.1916, z.v. Hermanus te Kamp, kleermaker, en Berendina Hengeveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika te Boekhorst, geb. Zutphen 13.08.1836, overl. Arnhem 24.03.1908, tr. Arnhem 28.01.1858 Hermann Friedrich Heinrich te Boekhorst, geb. Isselburg|a| ca. 1833, zandvormer, overl. Hoorn 31.10.1914, z.v. Johann Heinrich te Boekhorst, bakker, en CarolineWilhelmina Raske.

2.                   Jan Arnoldus te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 24.02.1838.

3.                   Harmanus te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 11.02.1842; volgt [10].

4.                   Willem te Boekhorst, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 14.02.1845, bediende, overl. Putten 24.06.1924, tr. 1e Zutphen 05.01.1887 Johanna Oerlemans, geb. Zutphen 19.09.1864, overl. Zutphen 16.03.1899, d.v. Antonie Oerlemans, verwer, en Harmina Wessels; tr. 2e Warnsveld 08.11.1901 Jenneken Hogeslag, geb. Warnsveld 05.04.1850, wasvrouw, overl. Warnsveld 05.09.1934, d.v. Hendrik Hogeslag,dagloner, en Johanna Antonia Hummelman.

 

Noten: |a| nu in Kreis Borken, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Derk Jan Smit, geb. Drempt 01.01.1792, ged. Drempt 15.01.1792, knecht (1822), dagloner (1829,1851), arbeider (1865), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 24.05.1871, z.v. Derk Jan Smit en Eva Maalderink; tr. Zelhem 13.01.1822

[23] Harmina Rozegaar, geb. Zelhem 15.03.1800, ged. Zelhem 21.03.1800|d|, dagloonster (1849,1851), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.04.1866|d|, d.v. Willem Rozegaar en Engelina Waarlo.

Uit dit huwelijk (vader soms Smid, moeder ook Rozegaar/Rozegaarde):

1.                   Theodora Johanna Smid, geb. Zelhem 15.01.1822, dienstmeid (1851), tr. Hummelo en Keppel 25.07.1851 Bernardus Leuvenink, ged. Zelhem 11.10.1807, boerenknecht (1851), arbeider (1867), overl. 08.02.1867, z.v. Johannes Leuvenink en Berendiena Loor.

2.                   Willemina Smit, geb. Drempt 10.07.1823, ged. Drempt 20.07.1823.

3.                   Everdina Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 03.03.1825, ged. Drempt 13.03.1825, overl. Angerlo 19.12.1881, tr. Hummelo en Keppel 06.04.1849 Teunis Pieper, geb. Rheden 07.02.1818, boerenknecht (1849), overl. Angerlo 28.07.1896|e|, z.v. Berend Pieper en Johanna Rutgers.

4.                   Hendrik Smit, geb. Drempt 12.10.1826, ged. Drempt 22.10.1826.

5.                   Engelbarth Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.01.1829, ged. Drempt 01.02.1829, dagloner, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 11.12.1874, tr. Hummelo en Keppel 31.01.1868 Gardina Johanna Nijenhuis, geb. Steenderen 18.12.1832, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.11.1880, d.v. Albert Nijenhuis, klompenmaker, en Teuntjen Harmsen.
     GJN tr. 2e Hummelo en Keppel 04.02.1876 Willem Bosman, geb. ca. 1841/1842, boerenknecht (1876), dagloner (1881), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.06.1913, z.v. Berend Bosman en Henders Willemsen.
     WB tr. 2e Hummelo en Keppel 11.02.1881 Jantje groot Roessink, geb. Hengelo (Gld) 16.08.1856, dienstmeid (1881), overl. Zutphen 01.10.1886|c|, d.v. Gerrit groot Roessink, dagloner, en HillekenWassink.

6.                   Jantjen Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 25.10.1830, ged. Drempt 28.11.1830, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.09.1831.

7.                   Jantje Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.08.1832, ged. Drempt 02.09.1832, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 07.01.1880.

8.                   Maria Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 01.05.1835|a|,ged. Drempt 24.05.1835; volgt [11].

9.                   Bernardus  Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 01.05.1835|b|, ged. Drempt 24.05.1835, dienstknecht (1865), arbeider (1892), overl. Stad Doetinchem 04.02.1892, tr. Stad Doetinchem 17.02.1865 Johanna Wilhelmina Remmelink, geb. Stad Doetinchem 30.11.1842, overl. Stad Doetinchem 22.10.1913, d.v. Geertinus Joannes Remmelink, kuiper, en Elizabeth Heijink.

10.               Hendrika Smit, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 28.10.1838, ged. Drempt 18.11.1838.

 

Noten: |a| geboren des morgens te half zeven ure, moeder Rozegaarde (akte no.47); |b| geboren des morgens te zeven ure (akte no.48); |c| ook overl.akte Hummelo en Keppel 1886 no.58; |d| Rosegaar; |e| moeder Rutten.

 

[24] Pieter Francuscus van Meir, geb. ca. 1799, werkman (1859,1865), tr.

[25] Seraphina van den Avoij, overl. voor 1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bruno Franciscus van Meir, geb. Watervliet|a| ca. 1829; volgt [12].

 

Noten: |a| nu in gemeente Sint-Laureins, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[26] Petrus Jacobus d’Huijsers, geb. Waterland-Oudeman|d| ca. 1811, boerenknecht (1834), werkman (1837,1862), z.v. Laurentius Cornelis d’Huijsers en Cecelia Catharina de Prez; tr. Hoofdplaat 28.05.1834

[27] Angelina Francisca de Poorter, geb. Biervliet ca. 1804/1805, arbeidster(1834), werkvrouw (1859), overl. Biervliet 17.07.1859, d.v. Jacobus de Poorter, werkman, en Barbara Levina Dierikx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Franciscus d’Huijsers, geb. Biervliet 31.12.1834, werkman, overl. Biervliet 22.07.1920, tr. Biervliet 15.05.1862 Amelia van Damme, geb. Hoofdplaat ca. 1820/1821, werkvrouw, overl. Biervliet 25.09.1900, d.v. Francis Leopoldus van Damme, werkman, en Threselina Kolpaert/Theresia Colpaart.

2.                   Maria Theresia Duijscher, geb. Biervliet 23.01.1837|a|; volgt [13].

3.                   Jan Francies Duijsscher, geb. Biervliet 22.09.1838, overl. Biervliet 13.12.1838.

4.                   Clementia Angelina Duijsscher, geb. Biervliet 02.22.1839, dienstmeid (1865), werkvrouw (1872), veldarbeidster (1914), overl. IJzendijke 11.11.1929, tr. 1e Hoofdplaat 27.04.1865 Petrus Johannes Serie, geb. Biervliet 22.12.1833, werkman, overl. voor 1872, z.v. Jacobus Francies Serie en Maria Theresia Goossens, werkvrouw; tr. 2e Biervliet 16.05.1872 Anthonie Rosseel, geb. Biervliet 17.03.1844, werkman (1872), veldarbeider (1914),overl. IJzendijke 06.04.1914, z.v. Pieter Bernard Rosseel en Maria Theresia Wiemers.

5.                   Petrus Bernardus Duijsscher, geb. Biervliet 20.04.1841, werkman, tr. 1e Biervliet 23.06.1870 Seraphine de Meij, geb. Ertvelde|c| ca. 1843, werkvrouw, overl. Biervliet 25.02.1879, d.v. Charles Louis de Meij en Marie Therese van Belle, werkvrouw; tr. 2e Biervliet 02.10.1879 Maria Theresia van den Dorpe, geb. Eede 02.08.1846, dienstmeid (1879), d.v. Pieter Johannes van den Dorpe en Maria Theresia Himschoot, werkvrouw.

6.                   Augustinus Bernardus Duijsscher, geb. Biervliet 02.11.1842, arbeider, overl. Biervliet 27.11.1857|b|.

7.                   Sophia Francisca Duijsscher, geb. Biervliet 23.10.1844, dienstmeid (1871), overl. Biervliet 19.08.1930, tr. Biervliet 11.05.1871 Aloijsius Corijn, geb. Biervliet 24.04.1842, werkman, overl. Biervliet 30.04.1939, z.v. Jacobus Corijn en Framcisca de Vries.

 

Noten: |a| vader Duijscher; |b| aangifte door vader Petrus Duitsche, ‘die verklaart niette kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben’ (overl.akte Biervliet 1857 no.100); |c| nu in gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen, België; |d| nu in gemeente Sint-Laureins, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[28] Cornelis du Bois Risseeuw, geb. Zuidzande ca. 1799/1800/1801, winkelier (1821), werkman (1823,1827), arbeider (1836), dagloner (1843), overl. Middelburg 27.02.1843|a||b|, z.v. Johanna Risseeuw; tr.

[29] Cornelia Tanneke de Brouwer, geb. Schoondijke ca. 1798, werkvrouw, overl. (kraambed) Schoondijke 19.08.1827, d.v. Levinus de Brouwer en Sara de Lijser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara Johanna du Bois Risseeuw, geb. Schoondijke 28.04.1821, overl. Schoondijke 02.11.1836.

2.                   Johanna Sara du Bois Risseeuw, geb. Schoondijke 05.08.1823, opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 04.06.1887, overl. (‘cirrtosis hepatis’) ald. 28.12.1888.

3.                   Jannis du Bois Risseeuw, geb. Schoondijke 06.02.1826; volgt [14].

4.                   Willem du Bois Risseeuw, geb. Schoondijke 19.08.1827, overl. Schoondijke 20.08.1827.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1843 no.101); |b| ook overl.akte Schoondijke 1843 no.14 (hierin de moeder vermeld).

 

[30] Adriaan van Hoeve, geb. Nieuwvliet ca. 1792/1793, schoenmaker, overl. Biervliet 28.05.1848, z.v. Adriaan van Hoeve en Janneke van den Veere; tr. Biervliet 03.01.1827

[31] Maria Jacoba Lijbaart, geb. Biervliet 03 Pluviôse an VIII (=23.01.1800), overl. Biervliet 05.12.1871, d.v. Pieter Lijbaart en Maria Hendriks.

Uit dit huwelijk (moeder soms Libaart):

1.                   Jannetta Maria van Hoeve, geb. Biervliet 29.03.1827, overl. Biervliet 08.04.1829.

2.                   Sara Josina van Hoeve, geb. Biervliet 16.08.1828; volgt [15].

3.                   Pieter Adriaan van Hoeve, geb. Biervliet 17.01.1830, overl. Biervliet 05.04.1831.

4.                   Pieter Adriaan van Hoeve, geb. Biervliet 28.11.1831, schoenmaker, overl. Waterlandkerkje 02.09.1908, tr. Biervliet 07.02.1856 Pieternella Maria de Die, geb. Biervliet 23.07.1834, dienstmeid (1856), overl. Waterlandkerkje 22.01.1897, d.v. Jacob de Die, schilder, en Pieternella Jongman.

5.                   Adriaan Pieter van Hoeve, geb. Biervliet 07.11.1833, werkman, overl. Biervliet 28.06.1915, tr. Biervliet 18.05.1861 Dorothea Jacoba Wadde van Roon, geb. Biervliet 29.10.1832, werkvrouw, overl. Axel 28.03.1920, d.v. Pieter Wadde van Roon, schipper, en Maria de Maree.

6.                   Jacob Andries van Hoeve, geb. Biervliet 10.10.1835, molenaar, overl. Terneuzen 08.01.1918, tr. Terneuzen 12.03.1863 Pieternella Schijve, geb. Nieuwvliet 05.04.1834, molenaarster (1863), overl. Terneuzen 01.01.1913, d.v. Adriaan Schijve, landman, en Anna de Hullu.
     PS tr. 1e Nieuwvliet 09.05.1855 Gerard Kooman, geb. Oostkapelle 10.02.1827, molenaarsknecht (1855), molenaar (1861), overl. Terneuzen 25.07.1861, z.v. Anthonie Kooman en Jacomina Jacoba Braber.

7.                   Maria Jacoba van Hoeve, geb. Biervliet 03.10.1837, naaister (1869), overl. Oostburg 24.12.1893, tr. Biervliet 12.08.1869 Willem van Houte, geb. Groede 15.09.1829, kleermaker, overl. Biervliet 23.04.1874, z.v. Jozias van Houte en Sara Leenhouts, landbouwster (1869).

8.                   Andries Jacob van Hoeve, geb. Biervliet 23.03.1839, mineur tweede klasse, overl. Utrecht 07.06.1859|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Biervliet 1859 no.60.

 


Bijlage A

 

[32] Alof Nijeman, ged. Zelhem 14.04.1765, dagloner (1813,1827), arbeider (1829), overl. tussen 1829 en 1846; tr. 2e Zelhem 24.11.1829 Jenneken Nijenhuis, geb. ca. 1779, overl. Halle (Zelhem) 12.09.1846, d.v. Gerrit Jan Nijenhuis en Janna Haank; otr. 1e Zelhem 30.12.1791, tr. Zelhem 22.02.1792

[33] Harmanna Radstake, ged. Zelhem 01.05.1771, overl. Zelhem 25.04.1829, d.v. Derk Radstake en Berendjen Weenink.

     JN tr. 1e Marten Abbink, ged. Zelhem 21.11.1773, schoolonderwijzer, overl. Zelhem 15.03.1826, z.v. Derk Abbink en Jenneken Hallerdijk.

Uit dit huwelijk (moeder Radstaak/Ratstaak/Ratstaake:

1.                   Berend Nijeman, geb. Zelhem 07.11.1792, ged. Zelhem 11.11.1792, koetsier (1824), tolgaarder (1862), overl. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 06.10.1862, tr. Arnhem 28.04.1824 Gijsberta Klasina Gerritsen, geb. ca. 1796/1797, naaister (1824), overl. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 18.12.1862, d.v. Anthoni Johannes Gerritsen, herbergier, en Johanna Sofia Wilbergen.

2.                   Grada Nijman, ged. Varsseveld 01.03.1795, dienstmeid (1451), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 04.05.1855, tr. Hummelo en Keppel 30.04.1841 Fredrik Willem Schreurs, geb. ca. 1806, kuiper, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 21.04.1868, z.v. Berent Schreurs, kuiper (1831), dagloner (1841), en Johanna Gesina Gussinklo.
     FWS tr. 1e Hummelo en Keppel 30.04.1831 Geesken Barink, geb. ca. 1793, koopvrouw, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 27.03.1840, d.v. Hendrik Barink en Aaltjen Bulten.
     GB tr. 1e Jannes van den Brink, geb. ca. 1774, assessor van Hummelo, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 27.05.1829.

3.                   Derk Nijman, geb. Varsseveld 12.03.1797, w.s. jong gestorven.

4.                   Derk Nijman, geb. Varsseveld 14.03.1798, dagloner, overl. Halle (Zelhem) 24.05.1874, tr. Hummelo en Keppel 04.12.1829 Elsken Schel, ged. Hummelo 05.04.1807, overl. Gouda 15.02.1857|b|, d.v. Johannes Schel, bode, en Berendina Wansink.

5.                   Dersken Nijeman, geb. Zelhem 24.10.1800, ged. Zelhem 26.10.1800.

6.                   Willemina Nijeman, geb. Zelhem 31.03.1803, ged. Zelhem 03.04.1803.

7.                   Garrit Nijeman, geb. Zelhem 20.08.1805, ged. Zelhem 25.08.1805|a|; volgt [16].

8.                   Dersken Nijeman, geb. Zelhem 18.12.1807, ged. Zelhem 27.12.1807, dienstmeid, overl. Hoog-Keppel (Hummelo enKeppel) 22.12.1870.

9.                   Harmanus Nijeman, geb. Zelhem 12.04.1810, ged. Zelhem 20.04.1810.

10.               Gartjen Nijman, ook Garritje, geb. Zelhem 16.01.1813, dienstmeid (1840), overl. Hummelo (Hummelo en Keppel) 15.06.1864, tr. Hummelo en Keppel 09.05.1840 Teunis Wissink, geb. Hummelo 26.02.1812, dagloner, overl. Hummelo en Keppel 20.09.1893, z.v. Sander Wissink, dagloner, en Willemina Nijman, dagloonster.

11.               Aaltjen Nijman, geb. Halle (Zelhem) 15.04.1817, overl. Doesburg 17.04.1876.

 

Noten: |a| moeder Ratstaak; |b| ook overl.akte Zelhem 1857 no.7.

 

[64] Garrit Nijeman, in Wolzinkhutte (1767), w.s. overl. Zelhem 23.11.1811, begr. Zelhem 29.11.1811, tr.

[65] Dersken Janssen, geb. ca. 1738, overl. Halle (Zelhem) 30.04.1813.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jansen):

1.                   Alof Nijeman, ged. Zelhem 14.04.1765; volgt [32].

2.                   Janna Nijeman, ged. Zelhem 01.11.1767.

3.                   Berentje Nijeman, ged. Zelhem 10.12.1769.

4.                   Willemken Nijeman, geb. Zelhem 23.01.1773, ged. Zelhem 31.01.1773.

5.                   Garrit Nijeman, geb. Zelhem 17.02.1776, ged. Zelhem 25.02.1776, otr. Zelhem 09.08.1805, tr. Zelhem 08.09.1805 Lammerdina Boesveld, d.v. Derk Boesveld en Hendrica Wijnveld.

6.                   Stijntjen Nijeman, geb. Zelhem 08.06.1779, ged. Zelhem 13.06.1779.

7.                   Hendrika Nijeman, geb. Zelhem 08.03.1783, ged. Zelhem 16.03.1783, dagloonster (1811), overl. Halle (Zelhem) 05.11.1866, tr. 1e Hendricus Assink, geb. ca. 1771, overl. Halle (Zelhem) 23.07.1811; tr. 2e Zelhem 10.09.1825 Jan Boesveld, geb. Zelhem 22.08.1778, arbeider, overl. Halle (Zelhem) 19.02.1855, z.v. Derk Boesveld en Hendrika Wijnveld.
     JB tr. 1e Hendrika Assink, geb. ca. 1770, overl. Halle (Zelhem) 21.05.1825, d.v. Liebrand Assink en Lumme Luezink.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)