Roeland Johannes Maria Nolte (1944-2024)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2024 (laatst herzien februari 2024)

 


 

[1] Roeland Johannes Maria Nolte, geb. Bergh 16.12.1944, eindexamen gymnasium-B Gemeentelijk Lyceum te Doetinchem 1963|a|, kandidaatsexamen 1967|b| en doctoraalexamen scheikunde Utrecht 1969, promotie Utrecht 09.07.1973|d|, werkzaam Utrecht (-1987), hoogleraar Nijmegen (1987-), hoogleraar Eindhoven (1995-), RNL 2004, lid KNAW 2006, erelid KNCV 2013, overl. 15.02.2024.
Ė Levensberichten: nl.wikipedia * en.wikipedia
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 15.07.1963; |b| Algemeen Handelsblad 12.04.1967; |d| proefschrift: Synthese en isomerisatie van polyisocyaniden; promotor: W. Drenth (1925-2011).
 
[2] Antonius Johannes Hendrikus Nolte, geb. Amsterdam 08.09.1906, leerling 2e kl. Hoogere Handelsschool a/h Gymn te Rolduc (1927), diploma 5j. Handelsschool (), vertegenwoordiger (1933), overl. ís-Heerenberg 28.04.1979, begr. ís-Heerenberg, tr. 
[3] Wilhelmina Gerharda Johanna Velthausz, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 15.11.1910, overl. 04.03.2002, begr.ís-Heerenberg.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Roeland Johannes Maria Nolte, Roeland, geb. Bergh 16.12.1944|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De Graafschap-bode 22.12.1944 (Bergh burg.stand van 1-19 dec.: A.J.H. NolteĖW.G.J. Velthausz z).

 

[4] Johannes Hendrikus Nolte, geb. Goor 29.09.1867, metselaar, overl. Watergraafsmeer 09.02.1921, begr. Diemen (RK Bpl.) 12.02.1921, tr. Nieuwer-Amstel 26.04.1894

[5] Johanna Maria Cornelia Schuurmans, geb. Amsterdam 30.05.1868, verblijft St. Elisabethís Rustoord te Grave (1923)|a|, onder curatelestelling (1923)|b|, overl. Grave 10.10.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Johanna Maria Nolte, geb. Amsterdam 02.05.1896, tr. Amsterdam 16.06.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.03.1946, ingeschr. Amsterdam 10.09.1946) Klaas de Grooth, geb. De Huizen (Hoogeveen) 23.12.1893, directeur ener naamloze vennootschap, z.v. Jan de Grooth, hotelhouder (1893), directeur van het bondsbureau ener vakvereniging (1921), en Trijntje Alberta van Kregten.

2.                   Hendrikus Johannes Antonius Nolte, geb. Amsterdam 03.12.1901, leerling Instituut De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel (1912-1914), student theologie.

3.                   Geertruida Maria Lucia Nolte, geb. Amsterdam 03.05.1904, overl. Amsterdam 01.01.1972, tr. Grave 03.05.1926 Jacques Willem Bernard Gerardus van Es, geb. Grave 25.02.1905, decorateur, overl. na 1972, z.v. Jacobus Johannes Melchior van Es, hoeden- en pettenfabrikant, en Maria Louise Simons.

4.                   Antonius Johannes Hendrikus Nolte, geb. Amsterdam 08.09.1906; volgt [2].

 

Noten: |a||b| Ďter zake verkwistingí, vonnis Arr.Rb.ís-Hertogenbosch 12.07.1923 (annonce collectie CBG).

 

[6] Johannes Hendrikus Bernardus Velthausz, geb. Oldenzaal 14.09.1885, steendrukker (1910,1920,1941), tr. Bergh 13.05.1910
[7] Elisabeth Maria Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 24.11.1888, overl. na 1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Gerharda Johanna Velthausz, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 15.11.1910; volgt [3].

2.                   Hermanus Johannes Gerhardus Velthausz, Herman, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 20.03.1912, lithograaf, overl. Doetinchem 29.01.1999, crem. Doetinchem (Slangenburg) 04.02.1999, bijgezet Gaanderen (RK Urnenkerkhof St. Augustinus), tr. Bergh 02.01.1941 Josephina Wilhelmina Maria Gerritsen, Josefien, geb. Loerbeek (Bergh) 26.04.1917, overl. 11.06.2006, d.v. Augustinus Wilhelmus Gerritsen, brievengaarder, en Johanna Goossen.

3.                   Johannes Wilhelmus Velthausz, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 18.12.1913, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 05.02.1917.

4.                   Johanna Maria Hermina Velthausz, geb. Ďs-Heerenberg (Bergh) 14.07.1915.

5.                   Johannes Franciscus Bernardus Velthausz, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 11.12.1917, steendrukker (1941).

6.                   Gerhardus Wilhelmus Velthausz, geb. Doetinchem 27.12.1920.

7.                   Antonius Franciscus Bernardus Velthausz, geb. 04.04.1922, overl. ís-Heerenberg 13.04.1981, begr. ís-Heerenberg (RK Kerkhof) 16.04.1981, tr. Bernardina Wilhelmina Maria Teeling, geb. 07.05.1923.

8.                   Bernardus Johannes Marinus Velthausz, geb. 08.09.1924.

9.                   Elisabeth Maria Gerharda Velthausz, geb. 11.09.1926.

10.               Wilhelmus Hermanus Maria Velthausz, geb. 21.10.1928.

 

[8] Antonij Nolte, geb. Goor 09.04.1833, smidsknecht (1854,1856), smid (1858), grofsmid (1860,1867), fitter (1869), gasfitter (1872,1873), overl. Goor 19.02.1873, tr. Oldenzaal 06.11.1854

[9] Christina ter Ellen, geb. Oldenzaal 20.12.1834, naaister (1854,1873,1892), overl. Goor 14.09.1907; tr. 2e Goor 25.11.1886 Jan Hendrik Sanders, geb. Goor 10.07.1838, arbeider, overl. Goor 01.06.1907, z.v. Egbert Sanders, wever, en Mine Meulenkolk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrikus Nolte, geb. Oldenzaal 23.11.1854, overl. Oldenzaal 21.02.1855.

2.                   Maria Geertruida Nolte, geb. Oldenzaal 15.02.1856, overl. Goor 16.12.1876.

3.                   Johannes Antonius Nolte, geb. Deventer 06.02.1858, fabriekarbeider, overl. Goor 30.06.1877.

4.                   Karel Nicolaas Nolte, geb. Goor 03.02.1860, fabriekarbeider, overl. Goor 13.07.1878.

5.                   Johanna Maria Nolte, geb. Goor 15.09.1861, overl. Goor 19.04.1866.

6.                   Hendrika Geertruida Nolte, geb. Goor 21.04.1863, overl. Goor 15.07.1927, tr. Goor 04.05.1888 Bernard Walhof, geb. Goor 04.05.1865, koperslagersknecht (1865), koperslager(1927), overl. Goor 04.06.1941, z.v. Hendricus Walhof, wever, en Berendina Ziethof.

7.                   Jan Hendrik Nolte, geb. Goor 10.05.1865, grofsmidsknecht, overl. Goor 07.11.1885.

8.                   Johannes Hendrikus Nolte, geb. Goor 06.10.1866, overl. Goor 21.03.1867.

9.                   Johannes Hendrikus Nolte, geb. Goor 29.09.1867; volgt [4].

10.               Johanna Wilhelmina Nolte, geb. Goor 05.09.1869, overl. Deventer 03.01.1912, tr. 1e Deventer 05.05.1892 Martinus Flierman, geb. Deventer 17.04.1872, sigarenmaker, overl. Deventer 14.04.1905, z.v. Hendrikus Flierman, dagloner (1872), landbouwer (1892), en Janna Boerhof; tr. 2e Deventer 15.02.1906 Hermanus Antonius Kuiper, geb. Groenlo 14.03.1863, metselaar, overl. Deventer 08.06.1949, z.v. Garrit Jan Kuiper, wever, en Johanna Francisca Lohnstein.
††† HAK tr. 1e Voorst 04.08.1888 Johanna Palaster, geb. Twello (Voorst) 07.02.1866, overl. Deventer 01.04.1905, d.v. Wilhelmus Everhardus Palaster, schoenmaker, en Gezina IJsseldijk.

11.               Nicolius Johannes Nolte, ook Nicolius Johannus, geb. Goor 23.04.1872, overl. Goor 30.09.1872.

12.               Antonius Christiaan Nolte, geb. Goor 21.04.1873, metselaar, overl. Nieuwer-Amstel 12.01.1958, tr. Amsterdam 14.03.1900 Henriette Adriana Wilhelmina van Kan, geb. Delft 05.02.1882, overl. na 1958, d.v. Jacobus Everardus van Kan, koopman (1882), onderwijzer (1900), en Adriana Wilhelmina Henriette Geboers.

 

[10] Hendrik Schuurmans, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.02.1818, bakker (1839), koopman (1859), winkelier (1888,1890), overl. Nieuwer-Amstel 16.04.1890; tr. 1e Workum 24.04.1839 Elisabeth Fongers van der Pal, geb. Workum 26.05.1818, overl. voor 1859, d.v. Fonger Teekes van der Pal, boer, en Johanneske Tjebbes de Boer; tr. 2e Amsterdam 29.06.1859

[11] Joanna Jacomijna van Bedaf, geb. Ginneken (Ginneken en Bavel) 17.09.1837, winkelierster (1890), overl. Amsterdam 08.02.1897|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucia Johanna Schuurmans, geb. Amsterdam 15.02.1861, liefdezuster, overl. Woerden 01.10.1888.

2.                   Maria Rosa Hendrika Schuurmans, geb. Amsterdam 09.06.1864, tr. Nieuwer-Amstel 03.07.1890 Johannes Bleesing, geb. Amsterdam 19.10.1857, diamantslijper, z.v. Wilhelmus Johannes Bleesing, molenaar, en Maria Johanna Alida van Bree.

3.                   Gerardus Hendrikus Wilhelmus Schuurmans, geb. Amsterdam 15.04.1866.

4.                   Johanna Maria Cornelia Schuurmans, geb. Amsterdam 30.05.1868; volgt [5].

5.                   Louise Lucia Hendrika Schuurmans, geb. Amsterdam 03.04.1872, overl. Leiden 20.05.1951, tr. Amsterdam 05.05.1898 Johannes Vervooren, geb. Amsterdam 27.10.1872, schilder, overl. na 1951, z.v. Gerardus Adrianus Vervooren, fabrikant, en Regina Johanna Schmidt.

6.                   Hendrika Adriana Maria Julia Schuurmans, geb. Amsterdam 29.04.1874.

7.                   Hendricus Johannes Maria Schuurmans, geb. Amsterdam 23.06.1878.

8.                   Franciscus Maria Schuurmans, geb. Amsterdam 25.07.1880.

 

Noten: |a| geb. Gorinchem, vader Gomarius, moeder Johanna(overl.akte Amsterdam 1897 reg.2 fol.92v).

 

[12] Gerhardus Hermanus Velthausz, geb. Enschede 26.02.1844, (huis)schilder (1880,1923), overl. Enschede 22.08.1930; tr. 1e Oldenzaal 14.07.1880 Maria Peters, geb. Borne 29.01.1850, dienstmeid (1880), overl. Oldenzaal 27.02.1882, d.v. Erneste Peters, fabriekarbeider, en Geertrui Kalverink, spinster; tr. 2e Oldenzaal 17.10.1882

[13] Johanna Remerink, geb. Denekamp 11.12.1853, overl. Enschede 24.02.1935.

Uit het huwelijk Velthausz-Peters:

1.                   Anna Geertruida Maria Velthausz, geb. Oldenzaal 23.05.1881, fabriekarbeidster, overl. Enschede 23.06.1964, tr. Enschede 15.08.1907 Fredrik Robers, geb. Enschede 06.04.1880, fabriekarbeider, overl. Enschede 27.12.1923, z.v. Fredrik Robers, fabriekarbeider, en Geertruid ter Elst.

Uit het huwelijk Velthausz-Remerink:

2.                   Aleida Johanna Bertha Velthausz, geb. Oldenzaal 11.08.1883, fabriekarbeidster, tr. Oldenzaal 08.09.1910 Gerhardus Johannes Marinus Teggeler, geb. Oldenzaal 16.04.1883, fabriekarbeider, z.v. Johannes Teggeler, landbouwer, en Geertruida Steghuis.

3.                   Johannes Hendrikus Bernardus Velthausz, geb. Oldenzaal 14.09.1885; volgt [6].

4.                   Gezina Christina Johanna Velthausz, geb. Oldenzaal 07.12.1888, fabriekarbeidster, tr. Enschede 23.04.1920 Hermannus Johannes Wissink, geb. Stad Ommen 02.11.1892, klompenmaker, z.v. Hermannus Antonius Wissink, arbeider(1892), tuinman (1920), en Jacomina Mensink.

5.                   Nicolaas Hermannus Gerhardus Velthausz, geb. Oldenzaal 07.12.1888, fabriekarbeider, overl. Enschede 07.04.1962, tr. Enschede 08.05.1918 Maria Johanna Budde, geb. Enschede 15.11.1889, fabriekarbeidster, d.v. Johannes Hendrikus Budde, landbouwer (1889), tuinman (1918), en Maria Schiltkamp.

6.                   Hendrika Wilhelmina Christina Velthausz, geb. Oldenzaal 18.02.1892, tr. Enschede 06.05.1921 Johannes Gerardus Marinus Punte, geb. Enschede 18.09.1891, timmerman, overl. Enschede 07.10.1967, z.v. Johannes Albertus Punte, timmerman, en Gezina Kleisman.

7.                   Gerhardus Joseph Marinus Velthausz, geb. Enschede 1.03.1895, tr. Enschede 27.09.1923 Anna Wilhelmina Punte, geb. Enschede 09.12.1892, d.v. Johannes Albertus Punte, timmerman, en Gezina Kleisman.

8.                   Maria Helena Elisabeth Velthausz, geb. Enschede 01.01.1899.

 

Noten: |a| geboren des voormiddags te half een ure (akte no.123); |b| ook geboren des voormiddags te half een ure (akte no.124).

 

[14] Johannes Hendricus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 09.03.1852, timmerman, overl. Bergh 29.07.1939, tr. Bergh 20.11.1882

[15] Anna Wilhelmina Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 27.05.1860, overl. Bergh 21.02.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrikus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 13.08.1884, timmerman, overl. Arnhem 18.09.1957, tr. Arnhem 02.02.1910 Catharina Johanna van Mierlo, geb. Arnhem 03.08.1887, overl. Arnhem 02.11.1935, d.v. Johannes Theodorus van Mierlo, landbouwer, en Maria Cornelia Vale.

2.                   Maria Wilhelmina Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 03.09.1886, overl. na 1944, tr. Bergh 27.10.1906 Gradus Johannes Kniest, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 15.12.1880, borstelmaker, overl. Bergh 11.11.1944, z.v. Hendrikus Wilhelmus Kniest, arbeider (1880), metselaar (1906), en Maria Beumer.

3.                   Elisabeth Maria Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 24.11.1888; volgt [7].

4.                   Hendrika Johanna Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 17.02.1891, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 16.11.1893.

5.                   Franciscus Hendrikus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 22.07.1893, fabrieksarbeider (1918), verzekeringsagent (1941), tr. Bergh 15.05.1918 Elisabeth Johanna Mathilde Hackfort, geb. 28.05.1892, d.v. Carl Hackfort en Elisabeth Flucht.

6.                   Bernardus Johannes Hendrikus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 18.11.1895.

7.                   Hendrika Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 06.06.1898, tr. Bergh 23.11.1921 Jacobus Anneveldt, geb. Arnhem 10.04.1893, pikeur (1921), cafťhouder (1947), overl. Arnhem 10.07.1947, z.v. Johannes Albertus Anneveldt, schoenmaker, en Johanna Gerritsen.

8.                   Johanna Geertruida Hendrika Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 26.07.1900, tr. ís-Gravenhage 20.08.1930 (echtsch. ingeschr. ís-Gravenhage 04.03.1964) Johannes Gerardus Boer, geb. Heemstede 27.02.1904, monteur van automobielen, z.v. Nicolaas Boer, smid (1904), handelaar in automobielen (1930), en Adriana Maria Bakker.

 

[16] Johannes Hendrikus Nolte, geb. Diepenheim 23.03.1798, ged. Hengevelde (rk) 23.03.1798, marskramer (1823), koopman (1824), winkelier (1826,1830), koopman (1833), winkelier (1835,1854), tapper (1860,1862), overl. Goor 09.02.1862, z.v. Jan Nolte en Euphemia van de Knoef (zie Bijlage A); tr. Diepenheim 04.12.1823

[17] Anna Maria te Wierik, geb. Goor, ged. Hengevelde (rk) 20.05.1806, winkelierster (1843), overl. Zeldam (Ambt Delden) 09.12.1882, d.v. Arnoldus te Wierik en Anna ter Horst (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk (moeder veelal Johanna Maria, soms Wierik):

1.                   Johannes Hendrikus Nolte, geb. Diepenheim 03.09.1824, overl. Diepenheim 21.05.1826.

2.                   Johanna Aleida Nolte, geb. Diepenheim 03.05.1826, overl. Goor 06.11.1865|c|, tr. 1e Goor 28.04.1843 Engelbertus Knoef, ook Engbertus geb. Hengelo ca. 1809, horlogehersteller, overl. Goor 11.02.1847, z.v. Roelof Knoef (ca.1785-1823), klokkenmaker, en Willemina Wilbert; tr. 2e Deventer 30.08.1860 Theodorus Gerhardus Servais, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1831, kuiper, overl. na 1865, z.v. Franciscus Alexander Servais, wachtmeester bij het vijfde regiment dragonders (1860), en Maria van den Wijngaert.

3.                   Johanna Frederika Nolte, geb. Goor 09.08.1828, overl. Goor 12.11.1892, tr. Goor 26.11.1852 Johannes Kuipers, later Deeterink, geb. Goor 15.06.1820, voerman, overl. Goor 28.07.1866, z.v. Hendrikus Kuipers (ca.1777-1829), later Deeterink, metselaar en logementhouder (1820), en Juditha Jansen, logementhoudster (1820), tapster (1852).

4.                   Johannes Hendrikus Nolte, geb. Goor 21.12.1830, overl. Goor 20.03.1917.

5.                   Antonij Nolte, geb. Goor 09.04.1833; volgt [8].

6.                   Johanna Euphemia Nolte, geb. Goor 06.09.1835, overl. Goor 29.12.1894, tr. Goor 18.11.1854 Karel Leemreize, geb. Ruurlo 29.04.1824, kleermaker, overl. Goor 22.01.1908, z.v. Evert Leemreize, daghuurder, en Grada Hemink.

7.                   Femia Nolte, geb. Goor 21.11.1837, tr. 1e Goor 22.12.1858 Theodore Martin Obdeijn, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1812, rijksveldwachter, overl. Apeldoorn 14.01.1886|b|, z.v. Theodore Obdeijn en Hermine Wolzaks; tr. 2e Deventer 21.04.1887 Franciscus Andrťe, geb. Apeldoorn 10.06.1854, schoenmaker, overl. Apeldoorn 18.01.1941, z.v. Johannes Frederikus Hendrikus Andrťe, pottenbakker, en Aleida Tielleman.
††† TMO tr. 1e Gerritje Meerstadt, geb. Zutphen ca. 1822, overl. Raalte 30.04.1856, d.v. Gerrit Meerstadt en Aleida van der Schoot.

8.                   Johannes Arnoldus Nolte, geb. Goor 19.12.1839, metselaar, overl. Goor 02.01.1906,tr. 1e Goor 14.06.1867 Margaretha Kluijfer, geb. Amsterdam 01.04.1843, dienstmeid (1867), overl. Goor 27.03.1882, d.v. Wilhelmina Kluijfer; tr. 2e Goor 11.11.1882 Johanna Mensink, geb. Ambt Delden 19.11.1852, overl. Markelo 05.10.1933|d|, d.v. Jannes Mensink, landbouwer, en Arendina Lansink, landbouwster.

9.                   Elisabeth Nolte, geb. Goor 12.07.1842, overl. Apeldoorn 01.07.1901, tr. Goor 07.02.1865 Antonius Ordelmans, geb. Haaksbergen 25.11.1839, metselaar, z.v. Gerrit Jan Ordelmans, wever (1839), metselaar (1865), en Johanna Leferink.

10.               Engelberta Frederika Nolte, geb. Goor 19.06.1848, overl. Stad Delden 27.05.1927|e|.

11.               Willemina Antonia Geertruida Nolte, geb. Goor 13.05.1853, winkelierster, overl. Goor 21.12.1924.

 

Noten: |b| ook overl.akte Deventer 1886 no.59; |c| ook overl.akte Erp 1865 no.54; |d| ook overl.akte Goor 1933 no.24; |e| ook overl.akte Goor 1927 no.19.

 

[18] Nicolaas ter Ellen, geb. Oldenzaal ca. 1783/1785/1786/1787/1788, wever (1815,1828), winkelier (1831,1854), landbouwer (1859), overl. Oldenzaal 21.06.1859|d|, z.v. Lucas ter Ellen, landbouwer, en Crisse van den Berg/Gezina Vos; tr. Oldenzaal 06.02.1815|e|

[19] Geertruid Ekelhof, geb. Oldenzaal ca. 1792/1793/1794/1795, overl. Oldenzaal 02.06.1864, d.v. Gerrit Jan Ekelhof, landbouwer, en Wilhelmina Eskes.

Uit dit huwelijk (vader soms Klaas, moeder ook Geertrui/Geertruida):

1.                   Christiaan ter Ellen, geb. Oldenzaal 16.06.1815, wever, overl. Oldenzaal 14.01.1858, tr. Oldenzaal 11.11.1848 Diena Wekking, geb. Oldenzaal 10.09.1818, weefster, overl. Oldenzaal 01.01.1885, d.v. Steven Wekking, dagloner, en Maria ter Aar.

2.                   Johanna ter Ellen, geb. Oldenzaal 11.09.1818, overl. Oldenzaal 29.05.1888, tr. Oldenzaal 09.11.1837 Joan Bernard Anton Bertels, ook Johannes Bernardus Antonius, geb. Emsdetten|a| ca. 1812, meesterknecht (1837), winkelier (1874), overl. Oldenzaal 17.06.1874, z.v. Anton Bertels, arbeider, en Christina Elisabeth Wenneker, arbeidster.

3.                   Johannes ter Ellen, ook Jan, geb. Oldenzaal 30.11.1820, overl. Oldenzaal 17.01.1821.

4.                   Johannes ter Ellen, geb. Oldenzaal 12.05.1822, timmerman, overl. Oldenzaal 22.11.1887, tr. Oldenzaal 04.02.1850 Maria Elisabeth Gering, geb. Neuenhaus|b| ca. 1822/1823, dienstmeid (1850), overl. Oldenzaal 19.11.1898, d.v. Albert Gering en Anna Maria Varendorf/Warendorf.

5.                   levenloze zoon, Oldenzaal 19.08.1824.

6.                   Aleida ter Ellen, geb. Oldenzaal 18.09.1825, overl. Oldenzaal 18.07.1865, tr. Oldenzaal 17.01.1846 Gerhardus Egbertus Kuitenbrouwer, geb. Oldenzaal 20.05.1820, timmerman, overl. Oldenzaal 20.01.1882, z.v. Gerrit Jan Kuitenbrouwer, timmerman, en Sophia Maria Wevelkate, ook Wevelkotte.
†††† GEK tr. 2e Oldenzaal 10.01.1866 Joanna Tulk, geb. Weerselo 27.04.1824, naaister, overl. Oldenzaal 31.12.1896, d.v. Gerardus Tulk, landbouwer, en Janna oude Sanderink, landbouwster.
†††† JT tr. 2e Oldenzaal 17.11.1884 Hendrikus Spit, geb. Oldenzaal 21.08.1830, metselaar, overl. Oldenzaal 05.07.1903, z.v. Jan Hendrik Spit, metselaar, en Maria Sombekke.
†††† HS tr. 1e Oldenzaal 13.11.1858 Johanna Maria ter Laak, geb. Oldenzaal 20.09.1831, dienstmeid (1858), overl. Oldenzaal 29.08.1882, d.v. Hermannus ter Laak, nachtwaker, en Maria Josephina Heerink.

7.                   Johannes ter Ellen, geb. Oldenzaal 20.03.1828, overl. Oldenzaal 20.01.1830.

8.                   Hermina ter Ellen, geb. Oldenzaal 31.03.1831, overl. Rotterdam14.04.1915, tr. Oldenzaal 28.08.1852 Johann Bernard Ratman, geb. Ahaus|c| ca. 1822, overl. voor 1915, z.v. Ferdinand Ratman, wever, en Catharina Bendfeld.

9.                   Christina ter Ellen, geb. Oldenzaal 20.12.1834; volgt [9].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Kreis Steinfurt, Region Westfalen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| destijds in Hannover, nu Kreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| destijds in Pruissen, nu Kreis Borken, Region MŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| oud 76 jaar {>geb.ca.1783}, moeder Gezina Vos (overl.akte Oldenzaal 1859 no.58); |e| bruidegom Nicolaus, oud 27 jaar {>geb.ca.1788}, moeder CrissevandenBerg, bruid Geertruid Eekelhoff, oud 22 jaar {>geb.ca.1793} (huw.akte Oldenzaal 1815 no.2).

 

[20] Hendrik Gerrits Schuurmans, geb. Woudsend ca. 1771/1772, slager (1812), slachter (1814), koopman (1815), slachter (1818,1824), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 17.10.1824|a|, tr.

[21] Lutskjen Hendriks, geb. Sloten xx.05.1777, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 03.03.1818|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Luitsche/Luitske/Luutske/Lutskjen):

1.                   Gerrit Schuurmans, geb. Woudsend 18.03.1812, (brood- en koek-)bakker, overl. Huizum(Leeuwarderadeel) 22.05.1868, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1851 Ida Dorothea Monsma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 09.05.1827, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 31.05.1872, d.v. Gerben Monsma, bakker, en Hendrikje Wijtzes Bakker.

2.                   Hendrikus Schuurmans, ook Hendrik, geb. Woudsend 15.03.1814, overl. Woudsend 05.12.1814.

3.                   Hendrik Schuurmans, geb. Woudsend 14.11.1815, overl. Woudsend 02.10.1816.

4.                   Hendrik Schuurmans, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.02.1818; volgt [10].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, wedr Bakker (overl.akte Wymbritseradeel 1824 no.89); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1818 fol.7).

 

[22] Gommarus van Bedaf, ged. Ginneken en Bavel (rk) 19.10.1799|e|, arbeider (1834,1838), tuinman (1841,1846), arbeider (1861), overl. Ginneken en Bavel 24.12.1861|a|, z.v. Wilhelmus van Bedaf, arbeider, en Wilhelmina Cauwelaer; tr. Ginneken en Bavel 08.11.1834

[23] Maria van Gils, ged. Oosterhout (rk) 30.10.1805, overl. Nieuwer-Amstel 29.01.1879|d|, d.v. Petrus van Gils, grofsmid, en Joanna de Graaf; tr. 2e Nieuwer-Amstel 15.08.1867 Joannes Pijnenburg, ook Johannes, geb. Loon op Zand 15.07.1805, kleermaker, overl. Nieuwer-Amstel 30.05.1870, z.v. Adrianus Pijnenburg en Cathrina Bakker.

†††† JP tr. 1e Tilburg 27.11.1826 Anna van Riel, geb. Tilburg 28.03.1796, overl. Loon op Zand 05.02.1863, d.v. Andries van Riel en Elisabeth van Roustel/Roessel; uit dit huwelijk: Jacobus Pijnenburg (1833-), tr. Nieuwer-Amstel 20.05.1868 Cornelia van Bedaf (1846-1879).

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Cornelus van Bedaf, geb. Ginneken en Bavel 08.09.1835, overl. Ginneken en Bavel 30.03.1836.

2.                   Joanna Jacomijna van Bedaf, geb. Ginneken (Ginneken en Bavel) 17.10.1837; volgt [11].

3.                   Maria van Bedaf, geb. Ginneken en Bavel 24.12.1838, winkelierster, tr. Amsterdam 25.10.1865 Wilhelmus Bon, geb. Muiden 02.04.1840|41, houtvlotter, z.v. Johannes Henricus Bon, timmerman, en Johanna Kok.

4.                   Cornelus Franciscus van Bedaf, geb. Ginneken en Bavel 17.12.1841, metselaar, overl. na 1893, tr. Nieuwer-Amstel 20.05.1868|b| Gesina Johanna Pieters, geb. Amsterdam 30.12.1845, overl. na 1893, d.v. Willem Pieters, leerlooier, en Petronella van Wouw.

5.                   Cornelia van Bedaf, geb. Ginneken en Bavel 07.01.1846, overl. Nieuwer-Amstel 26.03.1879, tr. Nieuwer-Amstel 20.05.1868|c| Jacobus Pijnenburg, geb. Loon op Zand 08.12.1833, kleermaker, overl. na 1879, z.v. Johannes Pijnenburg (1805-1870) en Anna van Riel (1796-1863).

 

Noten: |a| moeder Jacomijna van den Cauwelaer (overl.akte Ginneken en Bavel 1861 no.114); |b| akte no.33; |c| akte no.34; |d| geb. Ginneken (overl.akte Nieuwer-Amstel 1879 no.27); |e| dopeling Gummarus.

 

[24] Jan Hendrik Velthausz, ged. Enschede (rk) 02.07.1807|c|, blauwdrukker (1835,1836), fabriekarbeider (1841,1850), blauwdrukker (1869), overl. Oldenzaal 15.06.1869, z.v. Joan Gerhard Hermen Velthausz, kleermaker, en Geertruida Snuverink; tr. Enschede 05.06.1835

[25] Anne Gertuid Klop, geb. Gronau|a| ca. 1809, overl. Oldenzaal 29.07.1879|b|, d.v. Benjamin Klop, katoenspinnersbaas, en Gerdine BlŲmers.

Uit dit huwelijk (vader ook Veldhausz):

1.                   Geertruida Veldhausz, ook Velthausz, geb. Enschede 06.04.1836, overl. Oldenzaal 08.01.1864.

2.                   Christina Gerridina Velthausz, geb. Enschede 10.12.1838, overl. Enschede 30.12.1881, tr. Enschede 17.02.1865 Gerardus Joannes Buursen, geb. Hengelo (Gld) 27.06.1843, timmerman (1865), tapper (1882), bierhandelaar (1906), overl. Enschede 17.01.1906, z.v. Joannes Buursen, stoelenmaker, en Anna Geertruijda Berendsen.
†††† GJB tr. 2e Enschede 25.05.1882 Johanna Wennink, geb. Lonneker 24.02.1854, overl. Enschede 12.05.1935, d.v. Johannes Wennink, wever, en Regina Wienk.

3.                   Johanna Maria Velthausz, geb. Enschede 06.05.1841, overl. Venlo 06.09.1911.

4.                   Gerhardus Hermanus Velthausz, geb. Enschede 26.02.1844; volgt [12].

5.                   Benjamin Velthausz, geb. Enschede 26.04.1847, overl. Oldenzaal 16.07.1871.

6.                   Maria Veldhausz, geb. Oldenzaal 16.06.1850, fabriekarbeidster, overl. Venlo 31.08.1911, tr. Oldenzaal 14.11.1882 Gerrit Jan Wekkink, geb. Oldenzaal 21.01.1853, stratenmaker, overl. Venlo 04.07.1915, z.v. Bernardus Wekkink, stratenmaker, en Johanna Nijkrake.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Kreis Borken, Region MŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overledene Anna Geertuida, moeder Bleumers (overl.akte Oldenzaal 1879 no.62); |c| Reconstructie RK-doopboek en doodboek Enschede/Lonneker voor 1812, Twentse genealogische en historische bronnen 16, GW T1998.

 

[26] Jannes Remerink, geb. Denekamp 11.10.1821, slager, overl. Denekamp 11.08.1866, z.v. Gerrit Jan Remerink, tapper (1821), landbouwer (1847), en Henrica Kuipers; tr. Denekamp 27.01.1851

[27] Aleida Nijmeijer, geb. Denekamp 07.01.1826, overl. Denekamp 29.11.1893, d.v. Harmen Nijmeijer, landbouwer, en Anna Kamphuis, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Hendrikus Remerink, geb. Denekamp 07.01.1852, klompenmaker, overl. Denekamp 16.02.1920, tr. Denekamp 03.05.1882 Gezina olde Dubbelink, geb. Denekamp 11.01.1857, overl. Denekamp 26.02.1931, d.v. Gerardus olde Dubbelink, landbouwer, en Maria ter Duis.

2.                   Johanna Remerink, geb. Denekamp 11.12.1853; volgt [13].

3.                   Lambertus Remerink, geb. Denekamp 24.10.1857, klompenmaker (1885), landbouwer (1912), overl. Denekamp 14.11.1912, tr. Denekamp 23.04.1885 Maria van Putten, geb. Denekamp 09.12.1857, overl. Denekamp 02.05.1924, d.v. Gerrit Jan van Putten, wever (1857), arbeider (1885), en Anna Margaretha Foks.

4.                   Hendrika Remerink, geb. Denekamp 04.09.1860, overl. Remerink 12.10.1860.

5.                   Gezina Remerink, geb. Denekamp 08.09.1861, overl. Denekamp 08.01.1888.

 

[28] Johannes Hendricus Hermanus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 02.10.1820, timmerman (1846,1847), dagloner (1852), timmerman (1854,1882), overl. ís-Heerenberg 06.09.1897|b|, z.v. Jan Derksen, arbeider, en Petronella Vos; tr. 2e Bergh 19.01.1855 Antonetta Burgers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 19.02.1826, arbeidster, overl. (kraambed) ís-Heerenberg (Bergh) 03.11.1856, jongere zuster van Johanna; tr. 3e Bergh 19.01.1857 Johanna Verheij, geb. Elten|d| ca. 1819, overl. Medemblik 12.06.1886|c|, d.v. Bernard Verheij en Hendrina Dusing; tr. 1e Bergh 14.11.1846

[29] Johanna Burgers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 03.09.1820, overl. (kraambed) ís-Heerenberg (Bergh) 19.06.1854, d.v. Gradus Burgers, daghuurder/dagloner, en Henderica Pasman.

Uit het huwelijk Derksen-Johanna Burgers:

1.                   Hendrikus Gerhardus Johannes Derksen, geb. 28.08.1847, timmerman, tr. Bergh 06.02.1879 Johanna Elisabeth Wurring, geb. Emmerich|a| 18.11.1853, d.v. Johann Wurring en Henrica Janssen.

2.                   Johannes Hendricus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 09.03.1852; volgt [14].

3.                   Maria Elisabeth Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 09.06.1854, dienstbode, overl. Arnhem 17.08.1898.

Uit het huwelijk Derksen-Antonetta Burgers:

4.                   levenloze zoon, ís-Heerenberg (Bergh) 03.11.1856.

Uit het huwelijk Derksen-Verheij:

5.                   Hendrikus Bernardus Derksen, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 09.11.1857, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 22.08.1858.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overledene Johannes Hermanus Henderikus; |c| ook overl.akte Bergh 1886 no.74; |d| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Emmerich, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Wilhelmus Gerhardus Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 06.12.1830, zadelmaker (1859,1874,1882), gemeentebode (1890), overl. ís-Heerenberg (Bergh) 03.01.1890, z.v. Gradus Tervoert, gistkoper, en Willemina Johanna ten Haaf; tr. Bergh 01.08.1859

[31] Hendrica Stevens, geb. Arnhem 01.12.1835, dienstmeid (1859), tapster (1895,1898), overl. ís-Heerenberg (Bergh) 23.03.1898, d.v. Stephanus Stevens, timmerman, en Anna Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Wilhelmina Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 27.05.1860; volgt [15].

2.                   Anna Maria Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 16.09.1861, overl. Arnhem 20.02.1924, tr. Bergh 19.05.1886 Wilhelmus Hermanus Arendsen, geb. Arnhem 13.05.1845, provoostgeweldiger, overl. Arnhem 06.12.1897, z.v. Hermanus Arendsen, smidsknecht (1845), bankwerker (1886), en Johanna Hopaf.

3.                   Geertruida Johanna Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 05.09.1863, vroedvrouw (1889), tr. Graauw en Langendam 20.08.1889 Andreas Josephus díHaens, geb. Graauw en Langendam 20.07.1866, onderwijzer (1889), hoofd der openbare school (1920), overl. Hulst 24.09.1920, z.v. Pieter Judocus díHaens, molenaar, en Anna Catharina Staal.

4.                   levenloze zoon, ís-Heerenberg (Bergh) 17.03.1865.

5.                   levenloze zoon, ís-Heerenberg (Bergh) 15.01.1866.

6.                   Rika Johanna Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 10.03.1867, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 18.05.1867.

7.                   Wilhelmus Stefanus Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 13.05.1868, gemeentesecretaris, overl. Gendringen 03.02.1923, tr. Gendringen 06.05.1895 Aleida Maria Bosmann, geb. Elten|a| ca. 1862, overl. Gendringen 23.02.1929, d.v. Hinrich Bosmann, landbouwer, en Christina Meisters.

8.                   Aleida Francisca Hendrica Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 24.11.1870, dienstbode (1896), overl. Arnhem 30.01.1922, tr. Arnhem 11.05.1898 Johannes Wilhelmus Reuling, geb. Didam 20.02.1864, timmerman, overl. Arnhem 27.01.1920, z.v. Bernardus Hubertus Reuling, timmerman, en Johanna Jansen.

9.                   levenloze dochter, ís-Heerenberg (Bergh) 05.10.1872.

10.                Bernardus Bartholomeus Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 04.05.1874, timmerman, tr. Bergh 19.08.1905 Albertina Cornelia Gellekum, geb. Elten ca. 1884, d.v. Johanna Heinrich Gellekum, kastelein, en Antonia Berndsen.

11.                Hendrika Berendina Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 23.09.1876.

12.                Hendrica Johanna Antonia Tervoert, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 17.04.1879.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Emmerich, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


Bijlage A

 

[32] Jan Nolte, geb. ca. 1762, overl. Diepenheim 06.03.1819|a|, tr.

[33] Euphemia van de Knoef, geb. Ambt Delden ca. 1756, overl. Goor 19.05.1829, d.v. Jan Hendrik van de Knoef en Jenneken ten Thije.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruij Nolte, geb. Diepenheim ca. 1792, overl. Herike (Markelo) 03.07.1849, tr. Johan Elisa Grothe, overl. voor 1849.

2.                   Joannes Hendrikus Nolte, geb. Diepenheim, ged. Hengevelde (rk) 23.03.1798; volgt [16].

3.                   Johannes Nolte, geb. Diepenheim ca. 1801/1802, koopman, overl. Goor 08.03.1867, tr. Goor 02.12.1826 Gerardina te Wierik (ca.1802-1860), d.v. Arnoldus te Wierik en Anna ter Horst.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, Ďeheman van der Knoefí (overl.akte Diepenheim 1819 no.6).

 

[34] Arnoldus te Wierik, geb. Goor ca. 1762, landbouwer (1823), wever (1826,1834), overl. Goor 10.01.1834, z.v. Willem te Wierik en Anna Pothof; tr. 1e Dina Olthuis; tr. 2e

[35] Anna ter Horst, geb. Ambt Delden ca. 1768, landbouwster, overl. Goor 29.10.1833|a|, d.v. Gerrit ter Horst, landbouwer, en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardina te Wierik, geb. Goor ca. 1802, naaister, overl. Goor 19.03.1860, tr. Goor 02.12.1826 Johannes Nolte (ca.1801/1802-1867), z.v. Jan Nolte en Euphemia van de Knoef.

2.                   Anna Maria te Wierik, geb. Goor, ged. Hengevelde (rk) 20.05.1806; volgt [17].

3.                   Gerrardus Johannes te Wierik, geb. Goor ca. 1808/1809, wever, overl. Goor 13.04.1878, tr. Goor 21.12.1833 Berendina Koenderink, geb. Haaksbergen ca. 1805, overl. Goor 25.11.1890, d.v. Jannes Koenderink, landbouwer, en Joanna Morssink, landbouwster.

 

Noten: |a| Ďzijnde de naam der moeder onbekendí (overl.akte Goor 1833 no.26).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren