Henricus Antonius Cornelis Marie Notenboom (1926-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2023 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Henricus Antonius Cornelis Marie Notenboom, Harry, geb. Roosendaal en Nispen 31.08.1926, propedeutisch examen 1946|a| en doctoraalexamen economische wetenschappen Tilburg 1952|b|, promotie Tilburg 14.10.1988|c|, hoogleraar Eindhoven (1991-1994), RNL 1975|d|, CON 1984|e|, overl. Venlo 09.08.2023.
– Levensberichten: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Zuiden 05.12.1946; |b| De Tijd 22.12.1952; |c| proefschrift: Het Europees Parlement en de financiën: de uitoefening door het Europees Parlement van zijn begrotingsbevoegdheden 1975-1987; promotor: jhr. F.A.M. Alting von Geusau; |d| Limburgsch Dagblad 30.04.1975; |e| Limburgsch Dagblad 27.08.1984.

 

[2] Josephus Adrianus Catharina Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 13.03.1894, besteller bij de post en telegrafie (1924), overl. na 1963, otr. Roosendaal 22.05.1924, tr. Roosendaal 17.06.1924
[3] Hendrika Wilhelmina Catharina Lanen, geb. Roosendaal en Nispen 28.05.1897, overl. Roosendaal en Nispen 06.01.1963.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Henricus Antonius Cornelis Marie Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 31.08.1926|a|; volgt [1].

2.                   Antonius Henricus Gerardus Marie Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 17.08.1929, Benedictijner monnik met de kloosternaam broeder Mattheus, overl. Teteringen 08.12.2012.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| De Grondwet: dagblad voor westelijk Noord-Brabant 04.09.1926.

 

[4] Hendrik Cornelis Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 27.07.1867, metselaar (1893,1905), overl. (fractuur van het bekken door een val) Roosendaal en Nispen 07.12.1910, tr. Roosendaal 13.06.1893

[5] Johanna Wilhelmina Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 12.05.1866, overl. Roosendaal en Nispen 28.02.1936.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de kwartierstaat Cornelius Wilhelmus Antonius Marie van Overveld (1957-2014).

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephus Adrianus Catharina Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 13.03.1894; volgt [2].

2.                   Adriana Petronella Wilhelmina Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 21.10.1895, overl. Roosendaal 08.09.1983, tr. Roosendaal 29.05.1923 Ludovicus Cornelis Pireé, geb. Roosendaal en Nispen 08.01.1896, koperslager, overl. Roosendaal 06.10.1969, z.v. Ludovicus Pireé, fabriekwerker, en Johanna van Leent.

3.                   Cornelis Wilhelmus Marie Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 13.01.1898, emballeur, overl. Roosendaal 17.05.1966, tr. Roosendaal 30.09.1924 Wilhelmina Maria Breugelmans, geb. Roosendaal en Nispen 05.02.1896, overl. Roosendaal 08.09.1963, d.v. Johannes Breugelmans, brouwersknecht, en Johanna Jacoba van Osta.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de kwartierstaat Cornelius Wilhelmus Antonius Marie van Overveld (1957-2014).

4.                   Ludovicus Wilhelmus Petrus Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 09.12.1899, timmerman, tr. Roosendaal 11.02.1929 Anna Geertruida Stoop, geb. Roosendaal en Nispen 09.01.1903, dienstbode (1929), overl. Roosendaal 04.06.1987, d.v. Petrus Cornelis Stoop, timmerman, en Dimphna van Wesel.

5.                   Adrianus Antonius Cornelis Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 27.08.1902, magazijnknecht (1933), overl. Roosendaal 19.02.1973, tr. Roosendaal 02.01.1933 Cornelia Petronella Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 06.02.1906, d.v. Leonardus Johannes Notenboom, timmerman, en Helena Maria Roovers.

6.                   Geertruda Petronella Louisa Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 14.03.1905, winkeljuffrouw (1934), tr. Roosendaal 11.09.1934 Adrianus Johannes Franken, geb. Roosendaal en Nispen 14.01.1900, meubelmaker (1934), overl. Roosendaal 10.12.1982, z.v. Cornelis Franken, wijnstekersknecht, en Barbarina Dekkers.

 

[6] Antonius Lanen, geb. Roosendaal 28.08.1859, brievenbesteller (1890,1894), kantoorknecht (1897), assistent bij de posterijen (1907,1918), overl. Roosendaal en Nispen 18.11.1949, tr. Roosendaal en Nispen 12.11.1890

[7] Elizabeth Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 10.03.1867, dienstmeid (1890), overl. Roosendaal en Nispen 13.03.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Matheus Lanen, geb. Roosendaal en Nispen 23.12.1891, kantoorbediende (1918), wethouder (1953), overl. Roosendaal en Nispen 22.04.1953, tr. 1e Roosendaal en Nispen 26.06.1918 Johanna Petronella Maria van Hal, geb. Roosendaal en Nispen 29.07.1884, modiste (1918), winkelierster (1946), overl. Roosendaal en Nispen 15.11.1946, d.v. Henricus Leonardus van Hal, koopman, en Leonie Breugelmans; tr. 2e Cornelia Frijters, geb. Fijnaart 11.12.1911, overl. Roosendaal 02.05.2000.

2.                   Maria Henrica Adriana Lanen, geb. Roosendaal en Nispen 11.03.1894.

3.                   Hendrika Wilhelmina Catharina Lanen, geb. Roosendaal en Nispen 28.05.1897; volgt [3].

4.                   Leo Godefridus Gerardus Maria Lanen, geb. Roosendaal en Nispen 30.07.1907, kandidaat-notaris (1937), tr. Roosendaal en Nispen 10.08.1937 Dimphna Maria Petronella Beens, geb. Roosendaal en Nispen 23.09.1909, d.v. Franciscus Marinus Beens, koperslager, en Antonia Adriana de Klerk.

 

[8] Josephus Notenboom, geb. Roosendaal 01.03.1824, dienstbode (1851), arbeider (1852,1857), werkman (1860,1861), tabakskerver (1864), werkman (1867), tabakskerver (1875,1879), overl. (hydrothorax) Roosendaal en Nispen 04.05.1879, tr. Roosendaal 05.11.1851

[9] Elisabeth van Roosmalen, geb. ’s-Hertogenbosch 06.12.1823, dienstmeid (1851), arbeidster (1857,1859), overl. (marasmus senilis) Roosendaal en Nispen 17.12.1893.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de kwartierstaat Cornelius Wilhelmus Antonius Marie van Overveld (1957-2014).

Uit dit huwelijk (moeder ook Elizabeth, moeder ook van Rosmalen):

1.                   Cornelis Josephus Notenboom, geb. Roosendaal 08.06.1852, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 26.01.1903, tr. Roosendaal en Nispen 01.05.1877 Johanna Broere, geb. Oudenbosch 26.05.1852, dienstmeid (1877), winkelierster (1921), overl. (stenocardie) Roosendaal en Nispen 19.12.1921, d.v. Bernardus Broere en Maria van Toren.

2.                   Catharina Johanna Notenboom, geb. Roosendaal 31.12.1853, werkster (1875), overl. Roosendaal en Nispen 25.03.1932, tr. Roosendaal en Nispen 16.11.1875 Willem van Gastel, geb. Roosendaal en Nispen 27.12.1851, metselaar, z.v. Cornelis van Gastel, arbeider, en Wilhelmina van Hal.

3.                   Maria Cornelia Notenboom, geb. Roosendaal 18.12.1855, naaister (1905), overl. Roosendaal en Nispen 19.08.1922, tr. Roosendaal en Nispen 03.05.1905 Adrianus Braat, geb. Rucphen 19.03.1860, herbergier, z.v. Johannes Braat, arbeider, en Antonia van Dijk.
     AB tr. 1e Oud en Nieuw Gastel 12.05.1894 Maria Paulina van Hassel, geb. Oud en Nieuw Gastel 17.02.1863, overl. (placenta praevia centralis; kraambed) Roosendaal enNispen 03.11.1903, d.v. Cornelis van Hassel en Adriana Hack.

4.                   Adrianus Henricus Notenboom, geb. Roosendaal 19.10.1857, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 03.03.1920, tr. Roosendaal en Nispen 26.05.1886 Gerardina Johanna van Rijnberk, geb. Roosendaal en Nispen 21.12.1865, overl. (diabetes mellitus) Roosendaal en Nispen 13.02.1938, d.v. Adrianus Gerardus van Rijnberk, arbeider, en Maria Wittebols.

5.                   Antonius Marinus Notenboom, geb. Roosendaal 19.01.1859, overl. Roosendaal en Nispen 19.04.1860.

6.                   Wilhelmus Notenboom, geb. Roosendaal 22.08.1860, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 06.06.1894, tr. Roosendaal en Nispen 21.05.1890 Adriana Cornelia Dirven, geb. Roosendaal en Nispen 22.07.1855, werkster (1890), d.v. Theodorus Dirven, rietdekker, en Anna Maria Schraauwen.

7.                   Antonetta Adriana Notenboom, geb. Roosendaal 26.10.1861, overl. Roosendaal en Nispen 04.05.1928, tr. Roosendaal en Nispen 28.01.1896 Cornelis Adrianus Luijsterburg, geb. Roosendaal en Nispen 13.09.1868, wisselwachter (1896), spoorwegbeambte (1929), overl. Roosendaal en Nispen 06.11.1942, z.v. Marinus Luijsterburg, arbeider, en Cornelia Oonincx.
     CAL tr. 2e Roosendaal en Nispen 12.02.1929 Cornelia Maria Braat, geb. Roosendaal 02.02.1871, fabriekwerkster (1891), overl. Roosendaal 27.06.1960, d.v. Adriaan Braat, arbeider, en Bernardina Vromans.
     CMB tr. 1e Roosendaal en Nispen 21.01.1891 Christiaan van Reusel, geb. Roosendaal en Nispen 25.01.1856, fabriekwerker, z.v. Mozes van Reusel, kramer, en Cornelia Veraart.
     CvR tr. 1e Josephina Segers, overl. voor 1891.

8.                   Johanna Maria Notenboom, geb. Roosendaal 14.05.1864, overl. Roosendaal en Nispen 26.10.1865.

9.                   Hendrik Cornelis Notenboom, geb. Roosendaal en Nispen 27.07.1867; volgt [4].

 

[10] Petrus Nicolaas Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 27.03.1838, schoenmaker, overl. (myocarditis chronica) Roosendaal en Nispen 21.04.1906,  tr. Roosendaal 18.10.1863

[11] Adriana Cornelia Spaapen, geb. Roosendaal en Nispen 20.09.1839, borduurster (1863), overl. Roosendaal en Nispen 30.09.1928.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de kwartierstaat Cornelius Wilhelmus Antonius Marie van Overveld (1957-2014).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Wilhelmina Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 12.05.1866; volgt [5].

2.                   Ludovicus Wilhelmus Marinus Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 24.09.1869, schoenmaker, overl. Nispen en Roosendaal 13.07.1956, tr. Roosendaal en Nispen 26.08.1901 Geertruda Wilhelmina Smits, geb. Roosendaal en Nispen 24.08.1873, overl. Roosendaal en Nispen 02.11.1944, d.v. Theodorus Smits, koetsier, en Maria van den Broek.

3.                   Johannes Christiaan Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 18.05.1872, overl. Roosendaal en Nispen 25.12.1874.

4.                   Philomena Maurina Petronella Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 11.06.1876, overl. Roosendaal en Nispen 22.02.1948.

 

[12] 

[13] Antonia Maria Lanen, geb. Roosendaal 24.12.1832, overl. (marasmus senilis) Roosendaal en Nispen 14.01.1922.

Kind:

1.                   Antonius Lanen, geb. Roosendaal 28.08.1859|a|; volgt [6].

 

Noten: |a| aangifte door Franciscus Xaverius Krüger, 52 jaar, vroedmeester (geb.akte Roosendaal 1857 no.126).

 

[14] Gerard Buijs, geb. Gastel 05.03.1820, arbeider (1853,1867), overl. Dinteloord en Princeland 20.02.1871, tr. Dinteloord en Princeland 31.01.1853

[15] Hendrika van Kalmthout, geb. Gastel 04.11.1829, dienstmeid (1853), overl. (kraambed) Dinteloord 27.12.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 20.06.1854, overl. Dinteloord en Princeland 18.09.1856.

2.                   levenloze zoon, Dinteloord en Princeland 10.10.1855.

3.                   Willemina Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 12.03.1857.

4.                   Adriana Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 20.04.1862, overl. Rotterdam 25.11.1890|a|.

5.                   Matthijs Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 24.11.1864, huisknecht, overl. Roosendaal en Nispen 15.12.1927.

6.                   Gerard Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 24.11.1864, overl. Klundert 09.06.1960, tr. Klundert 12.05.1892 Adriana Voogt, geb. Klundert 27.05.1860, overl. Klundert 18.0.2.1938, d.v. Adrianus Voogt en Antonia de Ridder.

7.                   Petrus Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 17.01.1866.

8.                   Elizabeth Buijs, geb. Dinteloord en Princeland 10.03.1867; volgt [7].

9.                   levenloze zoon, Dinteloord en Princeland 30.05.1868.

10.               levenloze zoon, Dinteloord en Princeland 27.12.1869.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dinteloord en Princeland 1890 no.53.

 

[16] Cornelis Notenboom, geb. Roosendaal ca. 1798/1799, linnenwever (1822,1824), wever (1825,1829), arbeider (1831), wever (1835), arbeider (1836), graanmeter (1839), arbeider (1841), graanmeter (1851,1854), arbeider (1858), overl. Roosendaal en Nispen 06.12.1869, z.v. Adrianus Notenboom en Cornelia Roksnoer; tr. Roosendaal (Parochie Sint Jan de Doper) 25.11.1821

[17] Adriana Sloot, ged. Roosendaal (Parochie Sint Jan de Doper) 12.02.1796, arbeidster (1851,1858), overl. Roosendaal en Nispen 23.05.1859, d.v. Josephus Sloot en Joanna Campen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Notenboom, geb. Roosendaal 13.10.1822, mutsenwasster (1860), overl. Roosendaal en Nispen 08.06.1898, tr. Roosendaal en Nispen 01.02.1860 Antonij Valkenburg, geb. Roosendaal 04.03.1816, dagloner, overl. Roosendaal en Nispen 14.07.1903, z.v. Catharina Valkenburg, dienstmeid (1816).
     AV tr. 1e Zierikzee 06.08.1851 Johanna van Aaken, geb. Zierikzee 23.07.1819, overl. Roosendaal en Nispen 16.10.1859, d.v. Theodorus van Aaken en Maria van Wezemaal.

2.                   Josephus Notenboom, geb. Roosendaal 01.03.1824; volgt [8].

3.                   Johanna Maria Notenboom, geb. Roosendaal 06.12.1825, overl. Roosendaal en Nispen 28.12.1826.

4.                   Paulus Notenboom, geb. Roosendaal 06.12.1825, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 10.12.1889, tr. Roosendaal en Nispen 27.10.1852 Antonia Maria Meesters, geb. Roosendaal 05.11.1823, dienstbode (1852), overl. Roosendaal en Nispen 05.12.1889, d.v. Cornelis Meesters, arbeider, en Johanna Mol.

5.                   Johannes Notenboom, geb. Roosendaal 22.12.1827, schoenmaker, overl. Roosendaal en Nispen 01.03.1909, tr. Roosendaal en Nispen 08.05.1854 Maria van Toren, geb. Oudenbosch 03.01.1824, dienstbode (1854), overl. (pneumonia) Roosendaal en Nispen 27.05.1898, d.v. Christiaan van Toren, visser, en Lucia de Pijper.

6.                   Anna Maria Notenboom, geb. Roosendaal 07.12.1829, overl. Roosendaal en Nispen 10.02.1886, tr. Roosendaal en Nispen 08.11.1865|b| Andries van Nassau, geb. Roosendaal 09.12.1825, werkman, arbeider, overl. (pyaemie) Roosendaal en Nispen 28.10.1885, z.v. Wilhelmus van Nassau, wever, en Antonia Broumels.

7.                   Hendrik Notenboom, geb. Roosendaal 06.03.1831, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 10.07.1888, tr. 1e Roosendaal en Nispen 19.05.1858 Catharina Goetschalkx, geb. Roosendaal 21.01.1829, overl. voor 1867, d.v. Gerard Goetschalkx, arbeider, en Johanna Jooren; tr. 2e Roosendaal en Nispen 03.10.1867 Johanna Catharina van Domburg, geb. Waspik 01.10.1837, dienstmeid (1867), overl. Roosendaal en Nispen 30.06.1876, d.v. Gerardus van Domburg, kleermaker, en Johanna Hagens.

8.                   Marinus Adrianus Notenboom, geb. Roosendaal 31.03.1833, schoenmaker (1865), winkelier (1893), overl. Roosendaal en Nispen 11.12.1893, tr. Roosendaal en Nispen 31.05.1865 Dingena de Wael, geb. Roosendaal 30.06.1836, arbeidster (1865), overl. (marasmus senilis) Roosendaal en Nispen 23.02.1922, d.v. Leendert de Wael, arbeider, en Maria de Wael.

9.                   Johanna Notenboom, geb. Roosendaal 13.01.1835, overl. Roosendaal en Nispen 11.07.1838.

10.               Michiel Notenboom, geb. Roosendaal 24.10.1836, overl. Roosendaal en Nispen 28.06.1838.

11.               Johanna Notenboom, geb. Roosendaal 13.04.1839, naaister (1865), overl. Roosendaal en Nispen 21.04.1926, tr. Roosendaal en Nispen 10.05.1865 Godefridus Petrus de Graaf, geb. Roosendaal 30.03.1841, metselaar, overl. (ouderdom) Roosendaal en Nispen 05.03.1928, z.v. Jacobus de Graaf, schipper (1841), sjouwer (1865), en Cornelia Dimphna de Rijk.

12.               Wilhelmus Notenboom, geb. Roosendaal 05.06.1841, timmerman (1865), winkelier (1913), overl. Roosendaal en Nispen 11.03.1913, tr. Roosendaal en Nispen 08.11.1865|a| Johanna Mol, geb. Oudenbosch 12.03.1842, dienstmeid (1865), d.v. Christiaan Mol en Petronella van Beek.

 

Noten: |a| akte no.50; |b| akte no.51.

 

[18]

[19] Catharina van Roosmalen, geb. ca. 1796, naaister (1823), overl. ’s-Hertogenbosch 06.03.1847, d.v. Laurentius van Roosmalen en Maria Demelinne.

Kind:

1.                   Elisabeth van Roosmalen, geb. ’s-Hertogenbosch 06.12.1823; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Frederica Kalfsvel, stadsvroedvrouw, oud 50 jaar (geb.akte ’s-Hertogenbosch 1823).

 

[20] Joannes Schoonen, ged. Roosendaal (Parochie Sint Jan de Doper) 05.09.1797, arbeider (1825,1842), overl. Roosendaal en Nispen 09.03.1844, z.v. Nicolaas Schoonen en Francisca van Vlimmeren (ca.1762-1844); tr. Roosendaal 24.07.1825, tr. Roosendaal (Parochie Sint Jan de Doper) 24.07.1825

[21] Petronilla Vergauwen, ook Vergouwen, geb. Hoeven 18.01.1798, dienstmeid (1825), arbeidster (1839,1863), werkvrouw (1872), overl. Roosendaal en Nispen 20.09.1877, d.v. Joannes Vergauwen en Helena Kuijstermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Schoonen, geb. Roosendaal 14.01.1826, overl. Roosendaal en Nispen 13.01.1835.

2.                   Johanna Schoonen, geb. Roosendaal 03.12.1827, arbeidster (1855), overl. Roosendaal en Nispen 26.11.1901, tr. Roosendaal en Nispen 19.12.1855 Johannes Baptist Nijssen, geb. Roosendaal 17.12.1818, arbeider, overl. Roosendaal en Nispen 06.02.1878, z.v. Jan Baptist Nijssen, bouwman, en Maria Veraart.

3.                   Anna Maria Schoonen, geb. Roosendaal 18.03.1829, dienstbode (1853), overl. Bergen op Zoom 15.12.1884, tr. Bergen op Zoom 19.05.1853 Johannes Antonius van Eekeren, geb. Bergen op Zoom 21.03.1826, arbeider, overl. Bergen op Zoom 24.02.1907, z.v. Franciscus van Eekeren, hovenier, en Adriana Quik.

4.                   Helena Schoonen, geb. Roosendaal 08.01.1831, overl. Roosendaal en Nispen 24.04.1921, tr. Gradus Willemsen.

5.                   Marinus Schoonen, geb. Roosendaal 21.09.1834, stoker bij de spoorwegen (1864), machinist (1892), overl. Tilburg 18.05.1914, tr. Bergen op Zoom 01.12.1864 Elisabeth Bremers, geb. Bergen op Zoom 08.03.1841, werkster (1864), overl. Tilburg 23.01.1925, d.v. Andreas Bremers, arbeider, en Anna van Ginneken.

6.                   Petrus Nicolaas Schoonen, geb. Roosendaal en Nispen 27.03.1838|b|; volgt [10].

7.                   Adriaan Schoonen, geb. Roosendaal 29.09.1839, metselaar, overl. Oud en Nieuw Gastel 06.06.1872|a|, tr. Roosendaal en Nispen 03.10.1866 Maria Christina Nuijten, geb. Roosendaal 15.12.1836, borduurster (1866), overl. Roosendaal en Nispen 07.07.1911, d.v. Adriaan Nuijten, timmerman, en Wilhelmina Corjé.

8.                   Helena Schoonen, geb. Roosendaal 11.02.1842.

 

Noten: |a| ook overl.akte Roosendaal en Nispen 1872 no.85; |b| vader Jan, moeder Vergouwen (geb.akte Roosendaal 1838 no.46).

 

[22] Wilhelmus Spapen, ged. Roosendaal (rk) 12.03.1810, kuiper, overl. (apoplexie) Roosendaal en Nispen 05.04.1874, z.v. Christiaan Spapen en Anna Cornelia van den Broek; tr. Roosendaal 09.11.1834

[23] Maria Catharina Kraanen, ged. Roosendaal (rk) 02.10.1807|b|, winkelierster (1875,1883), overl. Roosendaal en Nispen 09.02.1892, d.v. Laurentius Kraanen en Adriana van Sundert.

Uit dit huwelijk (vader Willem Spaapen, moeder veelal Kranen):

1.                   Christiaan Spaapen, geb. Roosendaal 16.07.1835, kuiper, overl. (‘overleden gevonden’) Antwerpen 11.08.1888|d|, tr. Roosendaal en Nispen 25.11.1869 Adriana Kramp, geb. Roosendaal en Nispen 16.11.1837, overl. na 1888, d.v. Louis Kramp, arbeider, en Johanna Demmers.

2.                   Johanna Maria Spaapen, geb. Roosendaal 07.04.1837, overl. Roosendaal en Nispen 29.12.1923, tr. Roosendaal en Nispen 06.03.1859 Jacobus Keij, geb. Roosendaal 16.04.1836, linnenwever (1859), arbeider (1895), overl. Roosendaal en Nispen 16.12.1895, z.v. Jacobus Keij (ca.1801-1876), (linnen)wever, en Maria van Dongen.

3.                   Adriana Cornelia Spaapen, geb. Roosendaal en Nispen 20.09.1839|a|; volgt [11].

4.                   Laurentius Adrianus Spaapen, geb. Roosendaal 16.06.1842, metselaar, overl. Roosendaal en Nispen 26.11.1932, tr. Roosendaal en Nispen 18.04.1883 Wilhelmina Maria Schuurmans, geb. Roosendaal en Nispen 04.01.1832, overl. (myocarditis chronica) Roosendaal en Nispen 07.02.1919, d.v. Hendrik Schuurmans, timmerman, en Lucia de Bruijn.

5.                   Petrus Adrianus Spaapen, geb. Roosendaal 19.06.1844, schoenmaker, tr. Roosendaal en Nispen 21.02.1871 Catharina Everdina Koeijvoets, geb. Bergen op Zoom 05.03.1841|c|, dienstmeid (1871), d.v. Pieter Koeijvoets en Anna Catharina Francina Bram.

6.                   Bernardus Spaapen, geb. Roosendaal 27.11.1846, kuiper, overl. Oud en Nieuw Gastel 18.01.1933, tr. Roosendaal en Nispen 22.07.1874 Judoca Carolina Timmermans, geb. Wouw 03.12.1846, dienstmeid (1874), overl. (angina pectoris) Roosendaal en Nispen 26.10.1913, d.v. Andries Timmermans, kleermaker, en Adriana Crijnen.

7.                   Philomena Christina Spaapen, geb. Roosendaal 29.10.1851, tr. Roosendaal en Nispen 20.01.1875 Johannes Antonius Bruijnincx, geb. Roosendaal en Nispen 18.05.1852, timmerman, z.v. Petrus Bruijnincx, (scheeps)timmerman, en Antonia Schellekens.

 

Noten: |a| vader Willem Spaapen, moeder Kranen (geb.akte Roosendaal 1839 no.105); |b| moeder van Zundert; |c| dochter van Anna Catharina, erkend en gewettigd bij huwelijk 01.02.1844; |d| ingeschreven extract (overl.akte Roosendaal en Nispen 21.01.1889 no.13).

 

[24]

[25]

 

[26] Hubertus Laanen, geb. Roosendaal 18.09.1797, schoenmaker (1826,1832), nachtwaker (1866), overl. Roosendaal en Nispen 20.05.1866, z.v. Leonardus Laanen en Antonia van de Roer; tr. Oudenbosch 19.06.1825

[27] Maria Masseurs, geb. Oudenbosch 08.11.1793, overl. (uittering) Roosendaal en Nispen 03.05.1871, d.v. Govaert Masseurs en Quirina Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Laanen, geb. Roosendaal 25.04.1826, overl. Roosendaal en Nispen 16.11.1829.

2.                   Godefridus Laanen, geb. Roosendaal 01.12.1828, schoenmaker (1866), overl. (ouderdom) Roosendaal en Nispen 17.01.1913.

3.                   Leonardus Laanen, geb. Roosendaal 29.09.1830, kleermaker, overl. (debilitas) Roosendaal en Nispen 23.04.1906.

4.                   Antonia Maria Lanen, geb. Roosendaal 24.12.1832|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Lanen.

 

[28] Mattijs Buijs, geb. Rucphen ca. 1782, arbeider, overl. Oud en Nieuw Gastel 25.11.1833, z.v. Gerard Buijs en Cornelia Goorden; tr. Oud en Nieuw Gastel 02.05.1819

[29] Wilhelmina Buckens, ged. Oud en Nieuw Gastel (rk) 26.04.1793, arbeidster, overl. Dinteloord 17.05.1852|a|, d.v. Hubert Buckens en Johanna van Helmond.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Buijs, geb. Gastel 05.03.1820; volgt [14].

2.                   Cornelis Buijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 11.08.1822, arbeider (1865), overl. Dinteloord 01.05.1878, tr. 1e Oud en Nieuw Gastel 15.06.1851 Hendrina Peemen, overl. voor 1865, d.v. Hubert Peemen en Johanna van der Heijden; tr. 2e Roosendaal en Nispen 23.07.1865 Cornelia Hellemons, geb. Rucphen 07.07.1830, dienstmeid (1865), overl. Dinteloord 01.11.1897, d.v. Paulus Hellemons, arbeider, en Jacoba Vergouwen.

3.                   Hubertus Buijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 30.10.1825.

4.                   Petrus Buijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 16.08.1828, arbeider, overl. Dinteloord en Princeland 20.07.1849.

5.                   Johannis Buijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 25.01.1831, bouwknecht, overl. Oud en Nieuw Gastel 25.03.1904, tr. Dinteloord en Princeland 27.10.1862 Jacoba Brehm, geb. Fijnaart en Heijningen 13.09.1834, dienstmeid (1862), overl. Oud en Nieuw Gastel 21.07.1917, d.v. Joannis Georgius Brehm, schoenmaker, en Anna Polak.

6.                   Cornelia Buijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 09.11.1833, overl. Oud en Nieuw Gastel 30.08.1834.

 

Noten: |a| overledene Willemina, vader Lambertus, moeder Hellemons (overl.akte Dinteloord 1852 no.22).

 

[30] Gerard van Kalmthout, overl. Oud en Nieuw Gastel 23.06.1841|a|, z.v. Hendrik van Kalmthout en Elizabeth van Rijsbergen; tr. Oud en Nieuw Gastel 17.04.1826

[31] Adriana Maseur, ged. Oudenbosch (rk) 19.05.1797, arbeidster (1853), overl. Oud en Nieuw Gastel 11.06.1860|c|, d.v. Govert Maseur en Quirinia Mol.

Uit dit huwelijk (moeder Masseurs, Masoeurs, Massoeurs):

1.                   Elizabeth van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 09.09.1826, tr. Oud en Nieuw Gastel 16.05.1852 Pieter Koevoets, z.v. Francus Koevoets en Francisca Geersen.

2.                   Goverdina van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 29.07.1828, overl. Oud en Nieuw Gastel 01.03.1897, tr. Oud en Nieuw Gastel 23.04.1866 Simon Marcelissen, geb. Oud en Nieuw Gastel 28.09.1812, overl. Oud en Nieuw Gastel 15.12.1871, z.v. Adriaan Marcelissen en Adriana Heijnen.
     SM tr. 1e Oud en Nieuw Gastel 17.09.1838 Johanna van Beek, geb. Oud en Nieuw Gastel 07.03.1816, overl. Oud en Nieuw Gastel 28.09.1864, d.v. Johannis van Beek en Catharina Segers.

3.                   Hendrika van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 04.11.1829|b|; volgt [15].

4.                   Catharina van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 21.09.1831.

5.                   Johanna van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 19.09.1833, overl. Oud en Nieuw Gastel 18.03.1843.

6.                   Hendrik van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 09.04.1836, overl. Fijnaart en Heijningen 16.07.1900, tr. Fijnaart en Heijningen 02.05.1883 Johanna Masseurs, d.v. Govert Masseurs en Antonia van der Saken.

7.                   Maria van Kalmthout, geb. Oud en Nieuw Gastel 29.09.1839, overl. Oud en Nieuw Gastel 16.11.1914, tr. Oud en Nieuw Gastel 28.11.1872 Adriaan Marcelis, z.v. Simon Marcelis en Johanna van Beek.

 

Noten: |a| e.v. Massoeurs; |b| moeder Massoeurs; |c| Masseurs.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren