Wijbe Johannes Oosterkamp (1912-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2017)

 


 

[1] Wijbe Johannes Oosterkamp, geb. ’s-Gravenhage 17.06.1912, eindexamen HBS 1929, ingenieur technische natuurkunde Delft 1934, promotie Delft 24.02.1939|a|, werkzaam bij N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (1933-), hoogleraar Eindhoven (1961-), overl. Wolfheze 13.06.1997, begr. Eindhoven (Bpl. De Oude Toren) 19.06.1997, tr. Haarlem 13.07.1939 Elisabeth Hendrika van der Sluijs, geb. Haarlem 05.09.1911, overl. Wolfheze 07.11.1993, begr. Eindhoven (Bpl. De Oude Toren) 12.11.1993.

 

Noten: |a| proefschrift: Problemen bij de constructie van technische röntgenbuizen; promotor: H.B. Dorgelo (1894-1961).

 

[2] Johannes Oosterkamp, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 20.03.1875, hoofd ener school (1902), gep. hoofd ener ULO-school en leraar in de paedagogiek (1958), overl. ’s-Gravenhage 17.08.1958, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 20.08.1958, otr. Nijholtpa/Oostermeer 15.06.1902, tr. Tieterksteradeel 02.07.1902

[3] Wytske Lambarts van Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 19.10.1876, overl. ’s-Gravenhage 24.04.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Oosterkamp, geb. ’s-Gravenhage 26.06.1906, overl. Oosterbeek 03.02.1999, crem. Amsterdam (Westgaarde) 09.02.1999, tr. ’s-Gravenhage 20.10.1939 Evert Marie Bruins, geb. Woudrichem 04.01.1909, promotie Amsterdam UvA 30.03.1938|a|, lector (1943-1969) en buitengewoon hoogleraar (1969-1979) Amsterdam UvA, overl. Amsterdam 20.11.1990.

2.                   Sjoukje Oosterkamp, geb. ’s-Gravenhage 04.02.1909, begiftigd met de ere-medaille in goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau, overl. 30.01.1991, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 06.02.1991.

3.                   Wijbe Johannes Oosterkamp, geb. ’s-Gravenhage 17.06.1912; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Cosmische stralen in het aardmagnetisch veld; promotor: J. Clay (1882-1955).

 

[4] Wiebe Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 01.11.1847, veehouder (1902), overl. Weststellingwerf 06.10.1933, tr. Weststellingwerf 02.05.1873

[5] Kornelia Veldmeijer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.06.1844, overl. Weststellingwerf 20.01.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Oosterkamp, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 20.03.1875; volgt [2].

2.                   levenloze dochter, Weststellingwerf 03.04.1877.

3.                   Cornelia Oosterkamp, geb. Weststellingwerf 15.08.1879, overl. Weststellingwerf 03.09.1879.

4.                   Jan Oosterkamp, geb. Weststellingwerf 15.08.1879, overl. Weststellingwerf 02.09.1879.

5.                   Jan Oosterkamp, geb. Weststellingwerf 07.10.1880, overl. Weststellingwerf 10.03.1881.

 

[6] Lambart Wijbrens van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 17.02.1846, schipper (1874,1879), stuurman (1902), overl. na 1905, tr. Tietjerksteradeel 11.07.1874

[7] Sjoukje Sjoukes Witteveen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 31.10.1849, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 18.06.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytske Lambarts van Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 19.10.1876; volgt [3].

2.                   Wijbren Lambarts van Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 28.05.1879, onderwijzer, tr. Harlingen 22.07.1909 Trijntje van der Woude, geb. Harlingen 19.12.1874, d.v. Sjouke van der Woude, kantoorbediende (1874), handelsagent (1909), en Ankje de Jong.

 

[8] Johannes Roelofs Oosterkamp, geb. Nijeholtwolde (Weststellingwerf) 14.10.1819, overl. Sonnega (Weststellingwerf) 06.03.1911, tr. Weststellingwerf 19.05.1843

[9] Dirkje Antoons Wever, geb. Wolvega ca. 1815, overl. Weststellingwerf 23.08.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 22.03.1844, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 23.06.1933, tr. Weststellingwerf 02.05.1873|a| Jantje de Weerd, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 28.06.1851, overl. Munnekeburen (Weststellingwerf) 08.10.1908, d.v. Berend Hendriks de Weerd en Ybeltje Nutterts Gouma.

2.                   Antoon Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 25.10.1845, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 14.11.1925, tr. Weststellingwerf 08.05.1875 Hendrikje Brouwer, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 04.02.1850, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 16.10.1939, d.v. Tjeerd Nannes Brouwer en Antje Karstes Oosterhof.

3.                   Wiebe Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 01.11.1847|c|; volgt [4].

4.                   Trijntje Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 28.01.1850, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 10.06.1932, tr. Weststellingwerf 02.05.1873|b| Frans Spitze, geb. Ossenzijl (Oldemarkt) 1838 (no.15), overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 17.12.1895, z.v. Klaas Spitze en Jantje Groen.

5.                   Dirk Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 06.06.1852, overl. Zeist 08.03.1942, tr. 1e Ooststellingwerf 16.08.1877 Saakje Kestes Jongsma, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 16.06.1855, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.10.1892, d.v. Kest Pieters Jongsma, veenbaas, en Neeltje Klazes de Vries; tr. 2e Ooststellingwerf 24.06.1897 Joukje Meek, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 08.07.1862, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.01.1911, d.v. Melle Oenes Meek en Joukje Cornelis Kramer.

6.                   Tjeerd Oosterkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 22.10.1855, overl. Weststellingwerf 11.01.1883.

 

Noten: |a| akte no.22; |b| akte no.24; |c| Wiebe trouwt op dezelfde dag als broer Roelof en zus Trijntje (huw.akte Weststellingwerf 1873 no.23).

 

[10] Johannes Peter Veldmeijer, ook Jan Pieter, geb. Dordrecht 14.06.1821, arbeider (1841), overl. Weststellingwerf 10.07.1866, tr. Vledder 21.05.1841

[11] Cornelia Lourens Latour, geb. Vlissingen 11.09.1819, arbeidster (1841), overl. Weststellingwerf 20.12.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Veltmeijer, geb. Hardenberg ca. 1842, gistkoper, overl. Groningen 27.04.1879.

2.                   Kornelia Veldmeijer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.06.1844|a|; volgt [5].

3.                   Maria Veldmeyer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 28.05.1847, overl. Ooststellingwerf 26.02.1907, tr. Weststellingwerf 06.05.1871 Pier Menger, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 31.07.1847, overl. Ooststellingwerf 20.01.1930, z.v. Egbert Jans Menger en Elisabeth Beerends Post.
     PM tr. 2e Ooststellingwerf 29.10.1909 Jacobje Jacobs Kooistra, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 21.01.1848, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 06.09.1932, d.v. Jacob Binnes Kooistra en Froukje Jans Binnema.
     JJK tr. 1e Ferwerderadeel 05.12.1872 Æelze Jietzes Sinnema, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 15.11.1820, landbouwer, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 16.02.1900, z.v. Jietze Siemens Sinnema en Jeltje Douwes van der Meer.
     AJS tr. 1e Ferwerderadeel 12.05.1855 Aafke Hiddes Hoekstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 18.09.1829, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 09.07.1866, d.v. Hidde Jans Hoekstra en Mientje Hendriks Elzinga.

4.                   Antje Veldmeijer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 20.09.1850, overl. Ooststellingwerf 27.05.1907, tr. Weststellingwerf 04.04.1874 Lense Jans de Vries, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 12.11.1845, overl. Weststellingwerf 05.01.1936, z.v. Jan Jans de Vries en Hiltje Jentjes Schuitemaker.

5.                   Johannes Veldmeijer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 21.12.1852, commies, overl. Groningen 25.11.1931, tr. Leeuwarden 30.07.1884 IJnkje Bosch, geb. Leeuwarden 01.03.1864, d.v. Gerrit Bosch en Sijtske Kuperus.

6.                   Levina Johanna Veldmeijer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.10.1856, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.09.1942, tr. Weststellingwerf 01.08.1879 Harmen Menger, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 01.07.1856, overl. Westzaan 05.01.1912, z.v. Egbert Jans Menger en Elisabeth Beerends Post.

 

Noten: |a| vader Jan Pieters Veldmeyer, moeder Kornelia Latour.

 

[12] Wybren Lambarts van der Veen, geb. Rottevalle (Achtkarpselen) 19.11.1819, veerschipper, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.11.1853, tr. Tietjerksteradeel 17.05.1845

[13] Tieke Wytzes Douma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.05.1821, winkelierster (1861,1874), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 11.01.1897; tr. 2e Tietjerksteradeel 08.11.1861 Johannes Johannes Minzinga Zijlstra, geb. Workum 01.11.1817|a|, (veer)schipper, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 24.11.1887, z.v. Antje Klazes Zijlstra, dienstmeid (1817).

     JJMZ tr. 1e Smallingerland 22.05.1845|b| Jitske Arnoldus Boom, geb. Rottevalle ca. 1803, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 20.11.1857|c|, d.v. Arnoldus Johannes Boom en Aaltje Jans Pool.

Uit het huwelijk van der Veen-Douma:

1.                   Lambart van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 17.02.1846; volgt [6].

2.                   Hendrikje van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 18.09.1847.

3.                   Geeske van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 09.01.1849, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 13.05.1876, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1875 Romke Taedes Feenstra, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 30.11.1846, boerenknecht (1875), arbeider (1878), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 02.01.1917, z.v. Taede Ouwes Feenstra en Gerritje Matthijs Groenendal.
     RTF tr. 2e Tietjersteradeel 18.,05.1878 Klaaske Regnerus Dantuma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 16.08.1847, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 21.09.1923, d.v. Regnerus Ybes Dantuma, arbeider, en Antje Wytzes de Boer.

4.                   Antje van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.09.1850, tr. Hennaarderadeel 27.05.1876 Douwe Heeringa, geb. Spannum (Hennaarderadeel) 18.09.1847, kuipersknecht, overl. Hommels (Hennaarderadeel) 11.01.1927, z.v. Wijbe Sijbrens Heeringa, kuiper, en Sijtske Dirks Hofstra.

Uit het huwelijk Zijlstra-Douma:

5.                   Johannes Zijlstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 20.05.1862, schipper, overl. Rotterdam 22.12.1946, tr. 1e Tietjerksteradeel 14.05.1887 Boukje van der Veen, geb. Doezum (Grootegast) 07.11.1868, overl. Gouda 05.02.1902, d.v. Klaas Karstens van der Veen, schipper, en Fokje Hermanus Nobag; tr. 2e na 1902 Cornelia Treure.

6.                   Wierd Zijlstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 23.05.1864, veerschipper (1894), koopman (1937), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 22.04.1937, tr. Tietjerksteradeel 19.05.1894 Sytske Douwes Procee, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.08.1870, dienstmeid (1894), overl. Hilversum 19.12.1952, d.v. Douwe Johannes Procee, arbeider, en Jifke Gerrits Paulusma.

7.                   Wijtze Zijlstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 06.03.1867.

 

Noten: |a| aangifte door Klaas Pieters Zijlstra, 57 jaar, werkman, die tekent met Klaas Pijters Zielstra {opa} (geb.akte Workum 1817 fol.89); |b| bruidegom Johannes Johannes Minzinga (huw.akte Smallingerland 1845 fol.38); |c| Jitsche, ook overl.akte Smallingerland 1857 no.185.

 

[14] Sjouke Hanzes Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 26.09.1817, timmerknecht (mei1839), timmerman (sep1839,1849), overl. Zuid-Schalkwijk 10.07.1849, tr. Rauwerderhem 11.05.1839

[15] Wytske Jacobs Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.01.1812, dienstmeid (1839), arbeidster (1874), overl. voor 1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Witteveen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 05.09.1839, dienstmeid (1864), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 22.08.1902, tr. Rauwerderhem 19.05.1864 Rintje Jans Zijlstra, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 27.04.1837, boerenknecht, arbeider, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 20.10.1893, z.v. Jan Popkes Zijlstra en Grietje Rintjes Uilkema.

2.                   Gadtske Witteveen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 28.01.1842, dienstmeid (1868), overl. Bozum (Baarderadeel) 12.03.1929|d|, tr. Rauwerderhem 21.05.1868|a| Beint Jans Zielstra, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 16.02.1841, arbeider, overl. Tietjerksteradeel 17.08.1896|b|, z.v. Jan Popkes Zielstra en Grietje Rintjes Uilkema.

3.                   Hans Witteveen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 01.07.1844, boerenknecht, overl. Bozum (Baarderadeel) 20.07.1917|c|, tr. Rauwerderhem 11.05.1871 Freerkje Boeles de Haan, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 06.01.1849, boerenmeid (1871), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 06.04.1912, d.v. Boele Wijbes de Haan en Feerkje Freerks van der Pol.

4.                   Elisabeth Witteveen, geb. Zuid-Schalkwijk 24.04.1847, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 03.10.1849.

5.                   Sjoukje Witteveen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 31.10.1849; volgt [7].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Zielstra, tekent met Zijlstra (huw.akte Rauwerderhem 1868 no.15); |b| Zijlstra; |c| ook overl.akte Rauwerderhem 1917 no.35; |d| Gaatske.

 

[16] Roelof Johannes Oosterkamp, geb. Nijeholtwolde ca. 1776, arbeider, overl. Nijelamer (Weststellingwerf) 07.09.1847, z.v. Johannes Roelofs en Antje Eilers; w.s. tr. 1e voor 1805 Antje Aukes; tr. voor 1815

[17] Trijntje Tjeerds Boltjes, geb. Sintjohannesga 1777, arbeidster, overl. Nijelamer (Weststellingwerf) 20.01.1848, d.v. Tjeerd Boltjes en Elisabeth Lammerts; tr. 1e voor 1815 Nanne Wybes Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Oosterkamp, geb. Nijeholtwolde 14.10.1819; volgt [8].

 

[18] Antoon Dirks Wever, geb. Wolvega ca. 1777, arbeider, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 08.02.1830, z.v. Dirk Wever en Tiete Groen; tr. Wolvega 12.11.1809

[19] Annigje Wijbes Keizer, geb. Steenwijkerwold ca. 1785, arbeidster, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 06.06.1853, d.v. Wijbe Gerrits Keizer en Grietje Alberts Kremer.

Uit dit huwelijk (moeder Ann(e/i)gje(n)):

1.                   Wijbe Wever, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 11.02.1812.

2.                   Dirkje Wever, geb. Wolvega ca. 1815; volgt [9].

3.                   Pieter Wever, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 07.12.1819, overl. Ooststellingwerf 16.01.1864, tr. Ooststellingwerf 13.05.1846 Hendrikje Wolters Vochteloo, geb. Haule (Ooststellingwerf) 01.01.1825, overl. Ooststellingwerf 15.05.1876, d.v. Wolter Jans Vochteloo en Willemtje Martens ten Hoor.
     HWV tr. 2e Ooststellingwerf 25.06.1869 Koop Karstes van der Meulen, geb. Oldeberkoop ca. 1808, overl. Ooststellingwerf 08.09.1870, z.v. Karste Koops van der Meulen en Sijtske Theunis; tr. 3e Ooststellingwerf 28.07.1871 Bouwe Hendriks Leekstra, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 24.12.1839, overl. Ooststellingwerf 01.05.1883, z.v. Hendrik Bouwes Leekstra, arbeider, en Tjipkje Aukes Blaauwbroek.

4.                   Grietje Wever, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 19.10.1822, tr. 1e Weststellingwerf 20.12.1850 Pieter Klazes Westerkamp, geb. Nijelamer ca. 1797/1798, overl. Weststellingwerf 04.08.1852, z.v. Klaas Pieters Westerkamp en Fardouw Pieters; tr. 2e Weststellingwerf 29.09.1853 Doeke Remmelts van der Woude, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 23.09.1822, schoenmaker, overl. Hijkersmilde (Smilde) 10.02.1864, z.v. Remmelt Meinen van der Woude en Annigje Alberts Terweel; tr. 3e Weststellingwerf 26.10.1872 Jan van der Linde, geb. Nijeholtwolde (Weststellingwerf) 05.09.1820, z.v. Douwe Tjeerds van der Linde en Rinske Douwes de Haan.
     PKW tr. 1e Weststellingwerf 03.06.1833 Trijntje Pieters de Vries, geb. Ee ca. 1790, d.v. Pijtter Minnes en Marijke Janzens.
     JvdL tr. 1e Weststellingwerf 10.11.1843 Klaasje Arends Piest, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 04.06.1825, overl. Weststellingwerf 11.11.1871, d.v. Arend Jans Piest en Geertje Dirks Slootstra.

5.                   Dirk Wever, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 12.04.1825, overl. Weststellingwerf 05.01.1909, tr. Weststellingwerf 11.05.1850 Antje Meines de Vries, geb. Oldetrijne (Weststellingwerf) 22.03.1825, overl. Weststellingwerf 22.08.1906, d.v. Meine Sjerps de Vries en Elisabeth Nannes Brouwer.

 

[20] Jan Hendrik Veldmeijer, geb. Dordrecht 01.04.1790, arbeider (1831), kolonist (1834,1836), arbeider (1841), kolonist (1852,1864), kolonist vrijboer (1870), overl. Frederiksoord (Vledder) 29.10.1870, z.v. Johannes Evert Veldmeijer en NN; tr.

[21] Maria Berends, ook Berendas/Berendes/Berendis, geb. Dordrecht 08.07.1792, arbeidster (1841), koloniste (1853), overl. Frederiksoord (Vledder) 11.09.1875, d.v. Johannes Berends en Petronella Efferen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Peter Veldmeijer, geb. Dordrecht 14.06.1821; volgt [10].

2.                   Jan Hendrik Veldmeijer, geb. Dordrecht 04.05.1828, overl. Vledder 16.06.1913.

3.                   Adrianus Veldmeijer, geb. Frederiksoord (Vledder) 02.04.1831, arbeider, overl. Boijl (Weststellingwerf) 06.07.1912, tr. Vledder 04.01.1853 Geertruij de Vries, geb. Amsterdam 26.12.1827, overl. Boijl (Weststellingwerf) 03.07.1914, d.v. Johannes de Vries, kolonist (1853), en Geertruij Jagers.

4.                   Johanna Maria Elizabeth Veldmeijer, geb. Frederiksoord (Vledder) 24.04.1834, arbeidster (1870), overl. Vledder 12.03.1913, tr. voor 1856 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Assen 30.05.1870, ingeschr. Vledder 31.10.1870) Diederich Surstedt, geb. Steenwijkerwold 01.05.1831, zaalopziener (1856), kanaalwerker (1872), arbeider (1875), overl. tussen 1875 en 1900, z.v. Johan Herman Surstedt, kolonist (1831), en Catharine Elisabeth van Oosterhout.
     DS tr. 2e Velsen 18.07.1872 Hendrika Berendina Wolfs, geb. Weststellingwerf ca. 1844, overl. tussen 1900 en 1921, d.v. Johannes Hendrikus Wolfs, arbeider, en Cornelia Dort.

5.                   Johanna Pieternella Veldmeijer, geb. Frederiksoord (Vledder) 15.09.1836, overl. Frederiksoord onder Noordwolde (Weststellingwerf) 30.12.1922, tr. Vledder 12.07.1864 Hendrik Vogelzang, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.05.1836, kolonist (1864), arbeider (1896), overl. Frederiksoord onder Noordwolde (Weststellingwerf) 17.04.1896, z.v. Hendrik Vogelzang (1809-1869), kolonist, en Maria Pieper.

 

[22] Lourens Latour, ook Laurens, geb. ca. 1785/1787/1788, daggelder (1816), timmerman (1817), sjouwer (1819), timmerman (1823,1829), arbeider (1830), overl. voor 1839, tr. tussen 1808 en 1816

[23] Klara Maria Einwachter, ook Clara, geb. Vlissingen ca. 1787, koloniste (1839), arbeidster (1841,1850), overl. Avereest 28.10.1864|b|, d.v. Balthazar Eindwachter en Sara Leinze; tr. 1e voor 1808 Gerrit van der Heijde, geb. ca. 1772, journalier.

Uit het huwelijk van der Heijde-Einwachter:

1.                   Baltus Johannes van der Heijde, geb. Vlissingen 20.10.1808.

Uit het huwelijk Latour-Einwachter (vader ook La Tour):

2.                   Maria Cornelia Latour, geb. Middelburg 19.01.1816|c|, tr. Weststellingwerf 16.01.1850|e| Casper Beun, ged. Leiden (Pieterskerk) 05.11.1811, arbeider, overl. Weststellingwerf 20.06.1874, z.v. Johannes Beun, arbeider, en Maartje Delmeer.
     CB tr. 1e Weststellingwerf 22.12.1840 Tjitske van der Veen, geb. Noordwolde ca. 1800, d.v. Hans Jans van Veen en Trijntien Geerts.

3.                   Wilhelmus Latour, geb. Vlissingen 16.04.1817, arbeider, overl. Weststellingwerf 17.09.1884, tr. Vledder 20.08.1845 Antje Alberts Zwier, geb. Noordwolde 22.03.1826, arbeidster, overl. Weststellingwerf 30.03.1866, d.v. Albert Zwier en Antje Nodeloos.

4.                   Cornelia Lourens Latour, geb. Vlissingen 11.09.1819; volgt [11].

5.                   Klara Latour, geb. Frederiksoord (Vledder) 05.12.1823|d|, overl. Frederiksoord (Vledder) 22.08.1839.

6.                   Franciscus Latour, geb. Frederiksoord (Vledder) 24.05.1826|f|, havenmeester, overl. Stad Almelo 19.11.1890|a|, tr. Vledder 15.05.1850 Adriana Vermeeren, geb. Frederiksoord (Weststellingwerf) 05.04.1829, overl. Stad Ommen 19.09.1880|g|, d.v. Pieter Vermeeren en Maria Portingen.

7.                   Wilhelmina Latour, geb. Frederiksoord (Vledder) 09.04.1829, overl. Frederiksoord (Vledder) 06.08.1829.

8.                   Anna Florentina Latour, geb. Frederiksoord (Vledder) 07.08.1830, overl. Frederiksoord (Vledder) 27.08.1831.

 

Noten: |a| overledene La Tour, moeder Eindwachter (overl.akte Stad Amelo 1890 no.152); |b| overledene Eindwachter (overl.akte Avereest 1864 no.105); |c| moeder Einwagter (geb.akte Middelburg 1816 no.25); |d| moeder Heindwigter (geb.akte Vledder 1823 no.44); |e| bruidegom per abuis Caper, moeder v/d bruid Eynwagter (huw.akte Weststellingwerf 1850 no.1); |f| moeder Eindwagter (geb.akte Vledder 1826 no.22); |g| per abuis geb. Wolvega (overl.akte Stad Ommen 1880 no.77).

 

[24] Lambert Wiebrens van der Veen, geb. Rottevalle ca. 1797/1798, slachter (1819,1824), arbeider (1826,1845), slachter (1855), arbeider (1868), overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 03.07.1868, z.v. Wiebren Wobbes van der Veen en Stijntje Lammerts de Weerd; tr. 2e Smallingerland 03.06.1845 Trijntje Siebes Boomsma, geb. Drachten 12.03.1811, overl. Drachten (Smallingerland) 28.01.1886, d.v. Siebe Jans Boomsma en Froukjen Hendriks van der Wal; tr. 1e Smallingerland 14.08.1819 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 17.,03.1840, ingeschr. Achtkarspelen 28.11.1840)

[25] Geeske Johannes van Warners, geb. Rottevalle ca. 1786, winkelierster (1817), zakkenverhuurster (1819), overl. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 14.08.1869, d.v. Johannes Rienks van Warners en Piertje Brandtjes; tr. 1e voor 1812 Wietze Lambarts, geb. Rottevalle ca. 1775/1776, koopman, overl. Rottevalle (Achtkarspelen) 02.03.1817, z.v. Lambart Willems en Jitske Jans.

Uit het huwelijk Lambarts-van Warners:

1.                   Jiskje Lambarts, geb. Rottevalle ca. 1812, naaister (1841), overl. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 09.02.1883, tr. Smallingerland 07.05.1841 Geert Lammerts Landman, geb. Rottevalle ca. 1812, boerenknecht, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 13.03.1874, z.v. Lammert Geerts Landman en Grietje Jacobs Groenewoud.

2.                   Pietje Lambarts, geb. Rottevalle (Smallingerland) 24.09.1813, naaister, overl. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 15.10.1884|a|.

Uit het huwelijk van der Veen-van Warners:

3.                   Wybren van der Veen, geb. Rottevalle (Achtkarspelen) 19.11.1819; volgt [12].

4.                   Stijntje van der Veen, geb. Rottevalle (Achtkarspelen) 07.09.1822, overl. Rottevalle (Achtkarspelen) 07.10.1822.

5.                   Johannes van der Veen, geb. Rottevalle (Achtkarspelen) 03.03.1824, overl. Drachten (Smallingerland) 12.11.1897.

6.                   Oeds van der Veen, geb. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 01.05.1826, kuiper, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 10.04.1905, tr. Achtkarspelen 26.05.1855 Antje Gjalts Bloembergen, geb. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 23.01.1829, dienstmeid (1855), overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 08.09.1905, d.v. Gjalt Reitzes Bloembergen, timmerman, en Grietje Koops van der Velde.

7.                   Feikje van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 18.08.1828|b|, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 04.02.1829.

 

Noten: |a| Piertje {zoals haar oma}; |b| aangifte door Johannes Rienks van Warners {opa}, moeder Geeske ‘gesepareerde echtgenote’ van Lambert (geb.akte Tietjerksteradeel 1818 no.137).

 

[26] Wytze Wierds Douma, geb. Oostermeer ca. 1781, arbeider (1817,1827), koemelker (1842,1845), landbouwer (1855), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 15.05.1865, z.v. Wierd Wijtzes en Tieke Koenes; tr.

[27] Hendrikje Annes Ritsma, geb. Eestrum ca. 1788, koemelkster (1842,1845), landbouwster (1855), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 02.08.1864, d.v. Anne Hermanus Ritsma en Antje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wierd Douma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 25.11.1817, arbeider, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 08.09.1893, tr. Tietjerksteradeel 09.06.1842 Richtje Sjoukes Nauta, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 05.10.1817, arbeidster, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 01.01.1851, d.v. Sjouke Klazes Nauta, landbouwer, en Antje Jans Zijlstra.

2.                   Antje Douma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 19.08.1819, overl. Eestrum (Tietjerksteradeel) 29.11.1888, tr. Tietjerksteradeel 13.05.1843 Willem Sijtzes Ros, geb. Murmerwoude (Dantumadeel) 08.12.1812, koopman, overl. Eestrum (Tietjerksteradeel) 30.04.1876, z.v. Sijtze Haans Ros, koopman, en Aaltje Sijbrens Plantenga.

3.                   Tieke Douma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.05.1821; volgt [13].

4.                   Anne Douma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 22.07.1827, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 31.03.1911, tr. Tietjerksteradeel 19.05.1855 Akke Hoekes Hiemstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.11.1834, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 03.02.1902, d.v. Hoeke Sjoukes Hiemstra, landbouwer, en Antje Alles van Bruggen.

 

[28] Hans Wijbes Witteveen, geb. Witveen xx.04.1769, boer, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 02.12.1826, z.v. Wijbe Alderts (-1783) en Geeltje Hanzes (-1783); tr. 1e Rauwerd 21.05.1797 Antje Meintes, begr. Rauwerd 15.05.1809, d.v. Meinte Foekes (-1784) en Lijkeltje Willems (-1796); tr. 2e tussen 1809 en 1812

[29] Geertje Willems, geb. Grouw ca. 1782/1783, winkelierster (1839,1842), arbeidster (1847), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 12.12.1859, d.v. Willem Jochems en Sjoukje Reins.

Uit het huwelijk Wijbes-Meintes:

1.                   Wijbe Wijbes, later Witteveen, geb. Rauwerd|a|, ged. Rauwerd/Irnsum 19.01.1799, arbeider, werkman, overl. Idaarderadeel 21.04.1877, tr. Idaarderadeel 15.08.1834 Trijntje Jans Bakker, geb. Grouw ca. 1809/1810, overl. Greouw (Idaarderadeel) 24.09.1847, d.v. Jan Geerts Bakker, schipper, en Ruurdtje Gerrits.

2.                   Liekeltje Wijbes, later Witteveen, ook Lijkeltje, geb. Irnsum xx.11.1801, overl. Wymbritserdaeel 01.05.1877, tr. 1e Wymbritseradeel 17.06.1826 Anne Freerks Deinum, geb. Workum ca. 1800/1802, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 30.09.1859, z.v. Freerk Tjebbes Deinum en Klaaske Uilkes Oudendijk; tr. 2e Wymbritseradeel 13.12.1866 Aabe Haagsma, geb. Heeg ca. 1802, schoenmaker, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 06.12.1882, z.v. Atte Jacobs Haagsma en Grietje Abes.

3.                   Geeltje Wijbes, later Witteveen, geb. Rauwerd, ged. Rauwerd/Irnsum 16.05.1803, arbeidster, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 28.01.1869, tr. Rauwerderhem 30.01.1830 Wijtze Jelles Bergsma, geb. Deersum ca. 1806/1807, arbeider (1830), timmerman (1859), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 31.12.1859, z.v. Jelle Klazes Bergsma en Grietje Reppels.

4.                   Trijntje Wijbes, later Witteveen, geb. Rauwerd, ged. Rauwerd/Irnsum 02.02.1805, naaister (1836), overl. Terzool (Rauwerderhem) 15.03.1863, tr. Rauwerderhem 07.05.1836 Pieter IJsbrands Boersma, geb. Terzool ca. 1811, bouwknecht, overl. na 1863, z.v. IJsbrand Thomas Boersma en Trijntje Pieters Westra.

5.                   Geertje Wijbes, later Witteveen, geb. Rauwerd, ged. Rauwerd/Irnsum 06.07.1806, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 17.03.1891, tr. Rauwerderhem 05.06.1830 Arjen Tjipkes Boersma, geb. Poppingawier ca. 1806, arbeider (1830, wegwerker (1876), overl. Terzool (Rauwerderhem) 31.03.1876, z.v. Tjipke Obbes Boersma en Martje Sjoerds.

Uit het huwelijk Witteveen-Willems:

6.                   Willem Witteveen, geb. Rauwerd ca. 1812, arbeider, ingek.lidmaat Rauwerderhem 30.08.1842 (van Leiden), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 20.03.1904, tr. Rauwerderhem 05.06.1842 Rigtje Annes Reen, geb. Terhorne (Utingeradeel) 06.09.1813, dienstmeid (1842), overl. Rauwerderhem 24.11.1871, d.v. Anne Jans Reen, arbeider, en Trijntje Martens Visser.

7.                   Anne Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 05.09.1813, bouwknecht, arbeider, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 01.03.1890, tr. Rauwerderhem 16.05.1844 Antje Johannes Wiglema, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 31.01.1816, dienstmeid (1844), overl. Deersum (Rauwerderhem) 11.01.1904, d.v. Johannes Reins Wiglema, boer, en Sijke Mommes.

8.                   Sjouke Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 26.09.1817; volgt [14].

9.                   Antje Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 08.01.1820, boerenmeid (1847), overl. Nieuweschool (Schoterland) 28.02.1902, tr. Rauwerderhem 29.05.1847 Atze Wijbrens van Stralen, geb. Grouw (Idaarderadeel) 03.03.1817, boerenknecht (1847), boer (1886), overl. Rotsterhaule (Schoterland) 31.05.1886, z.v. Wijbren Atzes van Stralen, koemelker, en Jitske Kerstes de Jong.

10.               Sjoukjen Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 07.10.1821, dienstmeid (1851), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 18.10.1907, tr. Rauwerderhem 29.05.1851 Foppe Douwes Bergsma, geb. Rauwerd (Rauwerderhem ) 16.02.1815, boerenknecht, arbeider, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 26.01.1899, z.v. Douwe Foppes Bergsma en Klaaske Meintes van den Berg.

11.               Rinse Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 04.11.1824, timmerknecht, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 11.04.1918, tr. Rauwerderhem 24.05.1854 Willemke Uiltjes Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 17.01.1829, dienstmeid (1854), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 29.01.1904, d.v. Uiltje Hartmans Hoekstra en Beitske Willems de Groot.

12.               Rein Witteveen, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 19.08.1826, arbeider, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 30.12.1880, tr. Rauwerderhem 14.05.1859 Tjerkjen Tjerks Wiersma, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 28.11.1833, dienstmeid (1859), overl. na 1880. d.v. Tjerk Krijns Wiersma, arbeider, en Aukje Hanzes Elzinga.

 

Noten: |a| geb. Poppingawier (overl.akte Idaarderadeel 1877 no.39).

 

[30] Jacob Sjoerds (Gaastra), geb. Gorredijk ca. 1778/1779, zilversmid (1805,1823), turfmeter (1839), waagmeester (1839,1846), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.12.1856, z.v. Sjoerd Hendriks (Gaastra), zilversmid, en Elisabeth Hendriks; tr.

[31] Gatske Tjibbes (Talma), geb. Oldeboorn xx.09.1782, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.01.1867, d.v. Tjibbe Ales Talma en Wijtske Jelles.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabet, ged. Oldeboorn 02.06.1805.

2.                   Tjibbe Jacobs, later Tjibbe Gaastra, ged. Oldeboorn 19.11.1806, kuipersknecht (1839), kuiper, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 29.06.1881, overl. voor 1896, tr. Idaarderadeel 25.05.1839 Harmke Tjerks Zuidersma, geb. Joure ca. 1809, dienstmeid (1839), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.01.1896, d.v. Tjerk Jelles Zuidema en Trijntje Douwes Visser.

3.                   Sjoerd Jacobs, later Sjoerd Gaastra, ged. Oldeboorn 28.08.1809, wever (1840), arbeider (1847), overl. Rottevalle (Achtkarspelen) 09.06.1847, tr. Smallingerland 23.05.1840 Elizabeth Minnes Gaastra, geb. Joure ca. 1806/1807, dienstmeid (1840), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.04.1871, d.v. Minne Sjoerds Gaastra, herbergier, en Jantje Ages Dijkstra.

4.                   Wytske Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.01.1812; volgt [15].

5.                   Saake Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.03.1815, schippersknecht, overl. Utingeradeel 29.06.1889, tr. Utingeradeel 22.12.1859 Aatje Jans van Houten, geb. Rottevalle (Smallingerland) ca. 1807/1808, werkster (1859), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.06.1891, d.v. Jan Harmens van Houten en Trijntje Martens van der Veen.
     AJvH tr. 1e Utingeradeel 17.06.1829 Bartle Minses Dijksma, geb. Oldeboorn ca. 1774, koopman en tapper (1826), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.01.1849, z.v. Minse Barteles en Sjoukjen Dirks.
     BMD tr. 1e voor 1826 Wimke Feddes, geb. Haskerhorne ca. 1761, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.09.1826, d.v. Fedde Folkerts en Aaltje Jacobs.
     WF tr. 1e Jacob Hendriks Schuurmans, koemelker, overl. Oegstgeest.

6.                   Hendrik Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.11.1817, schippersknecht, overl. Utingeradeel 14.06.1900, tr. Utingeradeel 24.12.1846 Hiske Jans Noordbeek, geb. Oldeboorn 04.02.1817, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.09.1899, d.v. Jan Harmens Noordbeek (-1819|a|), matroos, en Ymkjen Oedses de Vries.

7.                   Jelle Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 30.09.1820, boerenknecht, arbeider, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.05.1878, tr. Utingeradeel 26.04.1846 Jisseltje Jitzes Veenstra, geb. Beetsterzwaag 21.04.1818, dienstmeid (1846), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.09.1890, d.v. Jitze Jans Veenstra (-1839), arbeider, en Aukjen Linzes Sybinga.

8.                   Pietje Gaastra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.03.1823, overl. Irnsum (Rauwerderhem) 23.02.1907.

 

Noten: |a| ‘verongelukt bij het Schagerrak in den nacht tusschen den zeventienden en achttienden maart achttienhonderdnegentien, met het koopvaardijschip Pieter en Jan’ (huw.akte Utingeradeel 1846 no.28).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren