Johannes Leendert Overbeeke (1926-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Johannes Leendert Overbeeke, Hans, geb. Goes 11.10.1926, ingenieur vliegtuigbouwkunde Delft 1952, hoogleraar Eindhoven (1981-), overl. Nuenen (Nuenen, Gerwen en Nederwetten) 30.01.2003, begr. Nuenen (Bpl. De Roosdoncken).

 

[2] Dingenis Overbeeke, geb. Goes 25.04.1903, kantoorbediende, tr. Kloetinge 10.07.1924
[3] Helena Dagevos, geb. Kloetinge 04.08.1901, overl. Leiden xx.03.1973.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonina Amandia Dingena Overbeeke, geb. Goes xx.12.1924|a|.

2.                   Johannes Leendert Overbeeke, geb. Goes 11.10.1926|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwe Zeeuwsche Courant 20.12.1924; |b| Goessche courant 11.10.1926.

 

[4] Leendert Guiljam Overbeeke, geb. Kloetinge 11.12.1873, slachter (1897), vleeshouwer (1898), koetsier (1901,1906), koopman (1924), slager (1930), winkelier (1955), overl. Goes 19.01.1955, tr. Kruiningen 20.05.1897

[5] Antonina Amandia Polderman, geb. Kruiningen 22.01.1876, overl. Goes 23.11.1953, begr. Goes (Alg.Bpl.) 27.11.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Pieter Overbeeke, geb. Goes 07.06.1898, ambtenaar Proviciale Waterstaat, tr. Terneuzen 29.10.1930 Elisabeth Geertruida Hamelink, geb. Terneuzen 18.11.1898, overl. Zierikzee 17.04.1962, d.v. Simon Cornelis Hamelink, winkelier, en Elene ít Gilde.

2.                   Pieter Marinus Overbeeke, geb. Goes 07.11.1901, ontv. reg. en dom., cand.-not. te Oirschot (1931), verloofd 07.02.1931 Maggie M. Lagasse.

3.                   Dingenis Overbeeke, geb. Goes 25.04.1903; volgt [2].

4.                   Ida Dina Overbeeke, geb. Goes 18.11.1904.

5.                   Dina Ida Overbeeke, geb. Goes 21.08.1906.

 

[6] Johannes Dagevos, geb. Kloetinge 05.08.1871, (veld)arbeider (1892,1894), winkelier (1896,1898), herbergier (1901), veldarbeider (1916), overl. Kloetinge 18.04.1916, tr. Kloetinge 24.11.1892

[7] Dingena Kuzee, geb. Heinkenszand 13.03.1870, overl. Kloetinge 15.02.1945; tr. 2e Kloetinge 03.07.1919 Anthonie van der Vliet, geb. Wemeldinge 07.06.1867, boerenknecht (1888), veldarbeider (1919), overl. Kloetinge 15.02.1936, z.v. Marinus van der Vliet, arbeider, en Jannetje Quinten.
†††† AvdV tr. 1e Kattendijke 26.10.1888 Catharina Westdorp, geb. Kattendijke 14.01.1866|a|, overl. Kattendijke 01.10.1915, d.v. Jacob Westdorp, arbeider, en Jacomina van Beveren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Dagevos, geb. Kloetinge 15.04.1893, overl. Kloetinge 14.11.1946, tr. Kloetinge 09.03.1916 Jan Korstanje, geb. Oudelande 25.03.1889, veldarbeider, z.v. Johannis Korstanje, arbeider, en Martina Johanna Looij.

2.                   Cornelis Jan Dagevos, geb. Kloetinge 17.12.1894, winkelknecht (1914), tuinman (1957), overl. Goes 11.01.1957, tr. Goes 17.12.1914 Adriana Maria Does, geb. Goes 12.04.1895, dienstbode (1914), d.v. Marinus Marcus Does, koetsier, en Anna Pieternella van de Velde.

3.                   Maria Kornelia Dagevos, geb. Kloetinge 22.08.1896, tr. Kloetinge 21.03.1918 Cornelis Luijks, geb. Goes 18.05.1893, gasfitter, overl. Goes 17.02.1941, z.v. Catharina Anna Luijks.

4.                   Cornelia Dingena Dagevos, geb. Kloetinge 25.08.1898, tr. Rotterdam 27.08.1924 Anton van Fraassen, geb. Kloetinge 30.09.1897, z.v. Johannis van Fraassen en Willemijna Nieuwdorp.

5.                   Helena Dagevos, geb. Kloetinge 04.08.1901; volgt [3].

6.                   Jan Jacobus Dagevos, geb. Kloetinge 26.04.1913.

 

Noten: |a| per abuis geb. Wilhelminadorp (huw.akte Kattendijke 1888 no.8).

 

[8] Jacobus Leendert Overbeeke, geb. Heerhugowaard 04.08.1840, landbouwer, overl. Waarde 23.02.1917, tr. Goes 11.04.1867

[9] Dina Zandee, geb. Goes 07.09.1845, overl. Waarde 22.01.1929.

Uit dit huwelijk (vader veelal Jakobus L.):

1.                   Jakobus Lauwerus Overbeeke, geb. Kloetinge 16.06.1868, boerenknecht (1897), overl. Baarland 15.04.1956, tr. Heinkenszand 21.10.1897 Agatha Buijteler, geb. Heinkenszand 07.05.1871, boerenmeid (1897), landbouwster (1920), overl. Baarland 23.12.1920, d.v. Pieter Alexander Buijteler, smid (1871), landbouwer (1897), en Catharina Langebeke, landbouwster.

2.                   Nikolaas Johannes Overbeeke, geb. Kloetinge 07.05.1870, boerenknecht (1894), overl. Waarde 15.11.1954, tr. Waarde 16.03.1894 Adriana Pieper, geb. Waarde 15.09.1869, overl. Waarde 24.03.1927, d.v. Marinus Pieper en Johanna Blok.

3.                   Lauwrus Jakobus Overbeeke, geb. Kloetinge 10.02.1872, boerenknecht (1898), overl. Waarde 22.12.1959, tr. Kruiningen 28.07.1898 Lena Verhulst, geb. Wissenkerke 06.10.1877, overl. Waarde 23.02.1932, d.v. Izaak Verhulst en Pieternella Maria Israel.

4.                   Leendert Guiljam Overbeeke, geb. Kloetinge 11.12.1873; volgt [4].

5.                   Pieter Marinus Overbeeke, geb. Kloetinge 30.11.1876, landbouwer, tr. Kruiningen 07.09.1910 Jacoba Krijger, geb. Kruiningen 25.01.1876, overl. Waarde 23.02.1927, d.v. Joseph Krijger, broodbakker, en Jannetje de Jonge.

6.                   Jakob Overbeeke, geb. Kloetinge 15.05.1879, boerenknecht (1904), overl. Goes 15.12.1947, tr. Schore 01.09.1904 Maatje Rottier, geb. Schore 27.07.1880, overl. Kapelle 26.12.1954, d.v. Adriaan Rottier, landbouwer, en Pieternella Stevense.

7.                   Adriaan Overbeeke, geb. Waarde 15.10.1881, overl. Waarde 27.11.1881.

8.                   Martina Maria Overbeeke, geb. Waarde 19.02.1883, overl. Waarde 06.01.1953, tr. Waarde 25.04.1912 Pieter Marinus Kopmels, geb. Waarde 28.08.1881, timmerman, overl. Goes 11.07.1963, z.v. Marinus Kopmels, timmerman, en Adriana Verburg.

 

[10] Pieter Polderman, geb. Kruiningen 24.11.1833, boerenknecht (1859), landbouwer (1876,1897), overl. Kruiningen 23.05.1917, tr. Kruiningen 03.02.1859

[11] Ida Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 03.12.1836, overl. Kruiningen 16.01.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Polderman, geb. Kruiningen 14.11.1859, overl. Kruiningen 24.03.1860.

2.                   Boudewijn Polderman, geb. Kruiningen 27.05.1861, onderwijzer, overl. Dordrecht 16.10.1885|b|.

3.                   Anthonina Amandia Polderman, geb. Kruiningen 20.09.1862, overl. Kruiningen 13.09.1863.

4.                   Johannes Polderman, geb. Kruiningen 04.03.1865, landbouwer, overl. Kruiningen 01.11.1948, tr. Krabbendijke 07.06.1894 Pieternella Overbeeke, geb. Oudelande 17.08.1866, overl. Kruiningen 26.11.1919, d.v. Lourus Jacobus Overbeeke (1832-1894) en Jannetje Kesteloo.

5.                   Geertruid Polderman, geb. Kruiningen 30.09.1866, overl. Kruiningen 04.11.1927, tr. Kruiningen 05.05.1892 Jan Sonke, geb. Kruiningen 25.10.1867, arbeider, overl. Kruiningen 13.07.1949, z.v. Paulus Sonke, landbouwer, en Jannetje Brandt.
†††† JS tr. 2e Kloetinge 01.12.1932 Maria Huijzen, geb. Baarland 11.02.1888, overl. Kloetinge 28.02.1954, d.v. Abraham Huijzen, schipper, en Jozina Kloosterman.

6.                   Jan Polderman, geb. Kruiningen 31.03.1869, boerenknecht (1897), overl. Kruiningen 30.12.1944, tr. Kruiningen 07.10.1897 Margaretha Maatje Markusse, geb. Kruiningen 02.10.1869, overl. Kruiningen 09.03.1929, d.v. Hermanus Albertus Markusse, landbouwer, en Maatje Verlaare.

7.                   Hubregt Polderman, geb. Kruiningen 27.03.1870, overl. Kruiningen 02.05.1872.

8.                   Hubregt Polderman, geb. Kruiningen 25.03.1873, landbouwer, overl. Kruiningen 10.11.1944, tr. Kruiningen 23.05.1901 Cornelia le Clerq, geb. Kruiningen 13.11.1876, overl. Utrecht 10.11.1957, d.v. Abraham le Clerq, architect, en Geertruida Krijger.

9.                   Antonina Amandia Polderman, geb. Kruiningen 22.01.1876|a|; volgt [5].

10.               Marinus Polderman, geb. Kruiningen 28.12.1880, timmermansknecht, overl. Kruiningen 19.06.1901.

 

Noten: |a| moeder Nieuwenhuijze; |b| ook overl.akte Papendrecht 1885 no.79.

 

[12] Jan Dagevos, geb. Wemeldinge 13.11.1836, arbeider (1866,1874), veldarbeider (1892), landbouwer (1897), fruithandelaar (1900), overl. Kloetinge 14.02.1925, tr. Kattendijke 26.01.1866

[13] Jacoba Kosten, geb. Wemeldinge 05.10.1839, overl. Kloetinge 17.01.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Dagevos, geb. Kloetinge 11.09.1866, koopman, overl. Goes 05.08.1955, tr. Serooskerke 05.05.1897 Jacoba Johanna Maria Coppoolse, geb. Vrouwenpolder 12.02.1869, overl. Kloetinge 19.07.1940, d.v. Bartel Coppoolse, arbeider, en Johanna Cornelia Alexandrina van den Bosse.

2.                   Thomas Dagevos, geb. Kloetinge 06.12.1867, overl. Kloetinge 30.06.1869.

3.                   Thomas Dagevos, geb. Kloetinge 08.09.1869, klompenmaker (1901), kleinlandbouwer (1939), overl. Kloetinge 06.01.1958, tr. Wolphaartsdijk 14.03.1901 Lena van den Berge, geb. Wolphaartsdijk 01.11.1874, overl. Kloetinge 30.07.1939, d.v. Christiaan van den berge, arbeider, en Jozina Heijboer.

4.                   Johannes Dagevos, geb. Kloetinge 05.08.1871; volgt [6].

5.                   Kornelia Dagevos, geb. Kloetinge 16.09.1873, overl. Kloetinge 15.09.1874.

6.                   Adriaan Dagevos, geb. Kloetinge 24.07.1876, winkelier (1901), reiziger (1934), koopman (1937), overl. Goes 07.05.1937, tr. Middelburg 06.09.1901 Maria Johanna Snijders, geb. Middelburg 04.06.1877|a|, overl. Kloetinge 21.02.1933, d.v. Leendert Cornelis Snijders en Janneke Johanna Pleijte, dienstbode (1877); tr. 2e Middelburg 23.05.1934 Maria Clasina Meijer, geb. Schiedam 06.11.1892, verpleegster, d.v. Andries Meijer, koopman, en Cornelia Wilhelmina Russeler.

7.                   Marinus Dagevos, geb. Kloetinge 01.10.1878, arbeider, werkman, tr. Kloetinge 08.11.1900 Adriana van Koeveringe, geb. Kapelle 26.09.1873, overl. Kloetinge 05.04.1927, d.v. Johannes van Koeveringe, boerenknecht, en Janna Leijs.

8.                   Cornelia Dagevos, geb. Kloetinge 23.08.1880, overl. Kloetinge 19.03.1944, tr. Kloetinge 07.06.1906 Cornelis Marinus Oele, geb. Baarland 28.05.1876, boerenknecht (1906), veldarbeider (1926), overl. Kloetinge 10.12.1926, z.v. Adriaan Oele, landbouwer, en Janna Traas.

 

Noten: |a| aangifte door Anna de Keij, 47 jaar, verloskundige, erkend en gewettigd bij huwelijk Middelburg 04.07.1884 (geb.akte Middelburg 1877 no.223).

 

[14] Cornelis Kuzee, geb. Heinkenszand 16.08.1836, arbeider, overl. Heinkenszand 29.03.1878, tr. Heinkenszand 07.04.1864

[15] Maria van ít Hof, geb. Heinkenszand 30.09.1844, arbeidster (1864,1875), overl. Goes 20.11.1924; tr. 2e Wolphaartsdijk 01.08.1889 Adriaan Karman, geb. Oostkapelle 01.11.1831, landbouwer, overl. Goes 09.12.1912, z.v. Kornelis Karman en Adriana Bommelje.
†† ††AK tr. 1e Wolphaartsdijk 24.01.1861 Jacomina Mieras, geb. Wolphaartsdijk 30.01.1839, overl. Wolphaartsdijk 08.04.1889, d.v. Marinus Mieras en Barendina van der Kreeke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Kuzee, geb. Heinkenszand 14.03.1865, overl. Heinkenszand 16.05.1865.

2.                   Helena Kuzee, geb. Heinkenszand 12.04.1866, dienstmeid (1890), overl. Kloetinge 23.10.1949, tr. Kloetinge 13.03.1890 Jan Schouten, geb. Kloetinge 27.06.1869, arbeider (1890), vrachtrijder (1939), overl. Kloetinge 31.05.1939, z.v. Jan Schouten, arbeider, en Jacomina Liefbroer.

3.                   Adriana Kuzee, geb. Heinkenszand 28.01.1868, dienstmeid (1892), overl. Goes 22.04.1950, tr. ís-Heer Arendskerke 08.01.1892 Jan Zweedijk, geb. ís-Heer Arendskerke 04.03.1868, arbeider, overl. Goes 03.02.1948, z.v. Jan Zweedijk, arbeider, en Margaretha van Antwerpen, arbeidster.

4.                   Dingena Kuzee, geb. Heinkenszand 13.03.1870; volgt [7].

5.                   Marinus Kuzee, geb. Heinkenszand 28.12.1871, arbeider (1894), schilder (1936), overl. Goes 07.11.1936, tr. Kloetinge 25.10.1894 Tannetje Bliek, geb. Kapelle 16.02.1874, d.v. Adriaan Bliek en Johanna Hoogstrate.

6.                   Maria Kuzee, geb. Heinkenszand 22.12.1873, overl. Heinkenszand 18.01.1874.

7.                   Jacoba Kuzee, geb. Heinkenszand 26.08.1875, overl. Heinkenszand 03.04.1878.

 

[16] Jacob Overbeeke, geb. Sint-Annaland ca. 1803, arbeider, overl. Heerhugowaard 16.05.1840|a|, z.v. Laurens Jacobus Overbeeke, arbeider, en Maria Overbeeke; tr. Sint-Annaland 01.04.1831

[17] Aaltje Giljam, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1804, arbeidster (1824,1851), boerin (1840), landbouwster (1867), overl. Goes 26.12.1876|c|, d.v. Marinus Giljam, arbeider, en Anna Hage; tr. 1e Sint-Maartensdijk 02.09.1824 Leendert Goedegebuure, geb. Sint-Annaland ca. 1793, arbeider, overl. Sint-Annaland 26.05.1828, z.v. Maarten Goedegebuure en Adriaantje van Schetsen, arbeidster; tr. 3e Sint-Annaland 05.12.1851 Marinus Quist, geb. Sint-Annaland ca. 1804/1805, arbeider, overl. Sint-Annaland 30.06.1889, z.v. Johannis Quist, timmerman, en Laurina van Sorge/Zorge.
†††† MQ tr. 1e Sint-Annaland 14.12.1827 Jannetje den Hoek, geb. Sint-Annaland ca. 1804, arbeidster, overl. Sint-Annaland 24.08.1836, d.v. Marinus van den Hoek, arbeider, en Cornelia Godefroij; tr. 2e Sint-Annaland 28.07.1837 Elizabeth de Haan, geb. Sint-Annaland ca. 1802, arbeidster, overl. Sint-Annaland 21.08.1846, d.v. Mattheus de Haan en Cornelia Krabbe; tr. 4e Sint-Annaland 20.04.1882 (echtsch.|d|) Martina Knuijt, geb. Serooskerke 01.03.1816, dienstmeid (1842,1858), overl. Goes 31.01.1892, d.v. Jan Knuijt, postrijder, en Pieternella Melis, werkster (1842).
†††† MK tr. 1e Sint Laurens 10.12.1842 Johannis Goedbloed, geb. Gapinge ca. 1798, boerenknecht (1823), landman (1842), z.v. Abraham Goedbloed, landman, en Elizabeth Schout; tr. 2e Arnemuiden 29.12.1858 Anthonij de Mol, geb. Arnemuiden 07.04.1804, timmermansknecht (1829,1835), molenmaker (1858), overl. Veere, z.v. Marinus de Mol en Johanna Wijns.

†††† JG tr. 1e Gapinge 26.04.1823 Pieternella de Nood, geb. Zandijk-Binnen (Veere) 05.06.1803, overl. Sint Laurens 20.10.1841, d.v. Cornelis de Nood en Jacoba Kesteloo.

†††† AdM tr. 1e Arnemuiden 25.07.1829 Geertruij Meerman, geb. Arnemuiden 06.04.1811, overl. voor 1835, d.v. Geerard Meerman en Theuntje Klaasse; tr. 2e Arnemuiden 05.12.1835 Adriana Klaasse, geb. Arnemuiden 10.04.1805, vischleurster (1835,1858), overl. Arnemuiden 26.04.1858, d.v. Blaas Klaasse en Adriana Cornelisse.

Uit het huwelijk Goedegebuure-Giljam:

1.                   Adriana Goedegebuure, geb. Sint-Annaland 08.10.1825, dienstmeid (1848), arbeidster (1862), tr. 1e Poortvliet 06.10.1848 Jan Boogert, geb. Poortvliet ca. 18.05.1811, arbeider, overl. Poortvliet 03.03.1860, z.v. Dirk Willemse Boogert en Jannetje Bruijnzeel; tr. 2e Poortvliet 21.03.1862 Pieter Zandijk, geb. Tholen 07.01.1837, arbeider, landbouwer, overl. Waarde 07.01.1909, z.v. Cornelis Zandijk, arbeider, en Maatje Pavias, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

2.                   Laurus Jacobus Overbeeke, geb. Sint-Annaland 21.10.1832, landbouwer, overl. Krabbendijke 14.05.1894, tr. Arnemuiden 01.07.1863 Jannetje Kesteloo, geb. Arnemuiden 19.09.1836, overl., Krabbendijke 27.12.1922, d.v. Gillis Kesteloo, korenmolenaar, en Pieternella Ingelse.
Uit dit huwelijk: Pieternella Overbeeke, geb. Oudelande 17.08.1866, tr. Krabbendijke 07.06.1894 Johannes Polderman (1865-1948), z.v. Pieter Polderman en Ida Nieuwenhuijse.

3.                   Anna Overbeeke, geb. Sint-Annaland 15.01.1835, arbeidster, overl. Kloetinge 08.11.1905, tr. Sint-Annaland 20.04.1860 Johannes van Dijke, geb. Sint Philipsland 22.02.1837, arbeider (1860), landbouwer (1867,1907), overl. Kloetinge 28.12.1907, z.v. Marinus van Dijke, arbeider, en Cornelia van der Burgt, arbeidster.

4.                   Maria Overbeeke, geb. Sint-Annaland 06.04.1837, overl. Sint-Annaland 10.01.1838.

5.                   Maria Janna Overbeeke, geb. Sint-Annaland 31.08.1838, overl. Goes 02.04.1911, tr. Goes 13.09.1882 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Goes 03.06.1891, ingeschr. Goes 21.09.1891) Henri Ferdinand van Renterghem, geb. Goes 11.04.1850, commissionair (1882), industrieel (1896), overl. Amsterdam 07.02.1896|b|, z.v. Charles Albert van Rentergheme en Willemina Hamer.

6.                   Jacobus Leendert Overbeeke, geb. Heerhugowaard 04.08.1840; volgt [8].

 

Noten: |a| e.v. Guiljam; |b| ook overl.akte Goes 1896 no.25; |c| Guiljam, ook overl.akte Sint-Annaland 1876 no.45; |d| MK bij overlijden Ďlaatst gescheiden vrouw van Marinus Quist, overledení (overl.akte Goes 1892 no.14).

 

[18] Nicolaas Zandee, geb. ca. 1798, koemelker (1838,1867), landbouwer (1877), tr.

[19] Martina Pijke, geb. ca. 1809, landbouwster (1877), overl. na 1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Zandee, geb. ca. 1831, overl. Goes 02.12.1838.

2.                   Jacob Zandee, geb. Goes 27.01.1836, arbeider, overl. Koudekerke 14.05.1926, tr. Kattendijke 13.07.1860 Cornelia Rottier, geb. Kattendijke 14.10.1839, overl. Vlissingen 28.05.1933, d.v. Jacob Rotter, landbouwer, en Adriana Joossen.

3.                   Marinus Zandee, geb. Goes 15.08.1840, arbeider (1864), landbouwer (1910), overl. Goes 27.08.1925, tr. Goes 13.10.1864 Adriana Geense, geb. Goes 01.01.1841, boerenmeid (1864), overl. Goes 14.10.1910, d.v. Paulus Geense, hovenier, en Aagtje van Boven.

4.                   Krijna Zandee, geb. Goes 05.08.1842 dienstbode (1868), overl. Oost- en West-Souburg 26.12.1920, tr. Goes 04.09.1868 Kornelis van Zweden, geb. Goes 18.02.1840, arbeider (1868), fruithandelaar (1914), overl. Goes 15.03.1914, z.v. Jacob van Zweden en Maatje Tolhoek.

5.                   Dina Zandee, geb. Goes 07.09.1845; volgt [9].

6.                   Johannes Zandee, geb. Goes 26.05.1852, landbouwer, overl. Goes 25.05.1943, tr. 1e ís-Heer Abtskerke 13.04.1877 Cornelia Jacomina van Strien, geb. Nisse 29.05.1859, overl. Goes 10.06.1915, d.v. Jan van Strien en Christina Kousemaker; tr. 2e Goes 21.02.1918 Lena Hage, geb. Sint-Maartensdijk 03.04.1865, overl. Goes 03.06.1949, d.v. Cornelis Hage en Maria Pieternella Franke.
†††† LH tr. 1e Kapelle 19.02.1892 Jan Blanker, geb. Kattendijke 28.02.1841, landbouwer, overl. Middelburg 17.07.1914|a|, z.v. Pieter Blanker en Sara Kop en Jan/Koppejan.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kloetinge 1914 no.10.

 

[20] Johannes Polderman, geb. Wemeldinge ca. 1793, landman (1827,1843), landbouwer (1851), overl. Kruiningen 18.07.1853, z.v. Jan Johanisse Polderman, schout van Wemeldinge (1820), en Johanna Wouterse Spijker; tr. Kruiningen 27.01.1820

[21] Antonina Amandia Timmerman, geb. Kruiningen ca. 1796, landbouwster (1859), rentenierster (1864), overl. Yerseke 09.01.1880, d.v. Marinus Timmerman, landman, en Elena Larooij; tr. 2e Kruiningen 07.07.1864 Willem de Jonge, geb. Nieuwlande ca. 1805/1806/1807, landman/landbouwer, z.v. Engel de Jonge en Neeltje Jacobusse Stevense.
†††† WdJ tr. 1e Yerseke 24.12.1829 Adriana Kosten, geb. Wemeldinge ca. 1790/1791, landbouwster, overl. Yerseke 23.03.1858, d.v. Cornelis Kosten en Janna Cornelisse Ruissen; tr. 2e Yerseke 11.08.1859 Catharina Nieuwenhuijse, geb. Yerseke 28.08.1824, overl. voor 1864, d.v. Hubregt Nieuwenhuijse, landman, en Catharina Mieras.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Johannis Polderman, geb. Wemeldinge 14.08.1820, boerenknecht (1843), tr. Kruiningen 03.11.1843 Neeltje Griep, geb. Kruiningen 04.11.1823, dienstmeid (1843), overl. Kruiningen 30.01.1866, d.v. Johannis Griep, schipper, en Tannetje van de Plasse.
†††† NG tr. 2e Kruiningen 18.08.1859 Engel Sinke, geb. Kruiningen 01.08.1817, boerenknecht (1849,1854), landbouwer (1857,1874), overl. Kruiningen 18.02.1874, z.v. Jan Sinke en Dina Kole.
†††† ES tr. 1e Krabbendijke 16.08.1849 Kornelia Katarina Welleman, geb. Krabbendijke 17.11.1823, overl. Krabbendijke 02.11.1854, d.v. Jan Welleman, landman, en Elizabeth Johanna Rachel van den Brink; tr. 2e Schore 22.01.1857 Maria Francina Wisse, geb. Kruiningen 13.10.1820, landbouwster, overl. Schore 13.02.1858, d.v. Augustijn Wisse en Fransina Griep; tr. 4e Goes 11.10.1866 Jannetje Wagenaar, geb. Kloetinge 25.04.1822, boerenmeid (1848), landbouwster (1866), overl. Kruiningen 13.11.1884, d.v. Isaac Wagenaar en Johanna Wisse.
†††† JW tr. 1e Kloetinge 06.04.1848 Johannes van Maldegem, geb. Goes 23.09.1818, boerenknecht (1848), landbouwer (1865), overl. Goes 06.03.1865, z.v. Johan Gerard van Maldegem, landman, en Johanna Kooreman.

2.                   Hermannus Johannes Eliza Polderman, geb. Wemeldinge 09.02.1822, timmerman (1856,1859), aannemer (1874), overl. Schore en Vlake 01.04.1874|b|, tr. Krabbendijke 29.08.1856 Adriana Bliek, geb. Kapelle 19.04.1822, dienstbode (1843), dienstmeid (1856), herbergierster (1874), overl. Rotterdam 16.03.1891, d.v. Quinten Bliek en Maatje Reminse.
†††† AB tr. 1e Schore 26.10.1843 Daniel Joosse, geb. Schore ca. 1794, landman (1815), herbergier (1843,1854), overl. Schore 21.02.1854, z.v. Pieter Schore, landman, en Catharina Weststrate.
†††† DJ tr. 1e Schore 16.11.1815 Maatje Klap, geb. ca. 1794, boerendochter (1815), overl. Schore 19.06.1843, d.v. Jacobus Klap, landbouwer, en Tannetje Braamse.

3.                   Marinus Polderman, geb. Wemeldinge 12.08.1823, overl. Wemeldinge 01.11.1823.

4.                   Marinus Polderman, geb. Wemeldinge 05.09.1824, boerenknecht, overl. Kruiningen 16.10.1851.

5.                   Pieter Polderman, geb. Wemeldinge 15.02.1826, overl. Wemeldinge 27.04.1826.

6.                   Pieter Polderman, geb. Kruiningen 07.08.1827, overl. Kruiningen 05.10.1827.

7.                   Leendert Polderman, geb. Kruiningen 02.10.1828, boerenknecht (1858),landbouwer (1859,1860), landman (1861), arbeider (1888), veldarbeider (1891), overl. Yerseke 08.11.1891, tr. 1e Kruiningen 20.05.1858 Kornelia Westveer, geb. Rilland en Maire 21.10.1835, overl. Kruiningen 31.05.1860, d.v. Willem Westveer en Willemina Verijzer; tr. 2e Yerseke 02.05.1861 Adriana Catharina Verschelling, geb. Yerseke 17.01.1835, overl. Yerseke 12.02.1888, d.v. Anthoni Marinus Verschelling, hoofdonderwijzer, en Maria Kakebeeke.

8.                   Johanna Polderman, geb. Kruiningen 17.01.1830, boerenmeid (1850), overl. Kloetinge 23.02.1919, tr. Kruiningen 14.11.1850 Marinis Traas, Marinus, geb. Kruiningen 25.01.1829, boerenknecht (1850), schaapherder (1902), overl. Wemeldinge 09.06.1902, z.v. Cornelis Traas, landbouwer, en Elizabeth Dek, landbouwster.

9.                   Abraham Polderman, geb. Kruiningen 23.01.1831.

10.               Helena Polderman, geb. Kruiningen 25.07.1832, overl. Kruiningen 09.10.1832.

11.               Pieter Polderman, geb. Kruiningen 24.11.1833; volgt [10].

12.               Helena Polderman, Lena, geb. Kruiningen 14.12.1834, overl. Kruiningen 30.11.1835|a|.

13.               Jannetje Polderman, geb. Kruiningen 07.04.1836, overl. Kruiningen 29.06.1837.

14.               Helena Polderman, geb. Kruiningen 20.06.1837, overl. Kruiningen 15.08.1907, tr. Kruiningen 10.11.1858 Pieter Klap, geb. Schore en Vlake 16.09.1829, landbouwer, overl. Kapelle 01.03.1912, z.v. Cornelis Klap en Martinna Glerum.

15.               Jacobus Polderman, geb. Kruiningen 23.09.1838, boerenknecht (1861), winkelier (1914), overl. Kruiningen 10.07.1914, tr. Kruiningen 17.10.1861 Johanna Westveer, geb. Waarde 30.04.1840, overl. Kruiningen 30.01.1923, d.v. Willem Westveer en Willemina Verijzer.

16.               Maatje Polderman, geb. Kruiningen 28.08.1839, overl. Kloetinge 22.04.1922, tr. Kruiningen 03.01.1861 Pieter Westveer, geb. Krabbendijke 30.08.1832, boerenknecht (1861), overl. Kloetinge 23.03.1926, z.v. Willem Westveer en Willemina Verijzer.

17.               Jannetje Polderman, geb. Kruiningen 19.02.1841, overl. Kruiningen 23.01.1889, tr. Kruiningen 12.12.1861 Johannes de Jonge, geb. Kruiningen 17.10.1835, boerenknecht (1861), molenaar (1889), overl. na 1889, z.v. Lucas de Jonge, korenmolenaar, en Sentina Kallemijn.

 

Noten: |a| Ďop den een en dertig van de maand novemberí (overl.akte Kruiningen 01.12.1835 no.26); |b| ook overl.akte Kruiningen 1874 no.9.

 

[22] Boudewijn Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen ca. 1813/1814, boerenknecht (1836), landbouwer (1859,1876), overl. Kruiningen 02.04.1889, z.v. Huibregt Nieuwenhuijse, landbouwer, en Ida Traas; tr. Kruiningen 02.06.1836

[23] Geertruid de Smidt, geb. Kruiningen ca. 1813, boerenmeid (1836), landbouwster (1859,1876), overl. Kruiningen 23.08.1894, d.v. Jan de Smidt, smid, en Leuntje Dirkse.

Uit dit huwelijk (vader ook Nieuwenhuijze):

1.                   Ida Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 03.12.1836; volgt [11].

2.                   Jan Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 01.05.1838, boerenknecht, overl. Kruiningen 14.03.1869.

3.                   Leuntje Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 14.08.1840, overl. Kruiningen 23.04.1858.

4.                   Hubrecht Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 10.02.1843, boerenknecht (1876), landbouwer (1887), overl. Kruiningen 15.01.1887, tr. Kruiningen 01.6.1876 Adriana Mol, geb. ís-Heer Arendskerke 19.04.1851, boerenmeid (1876), overl. Kruiningen 12.05.1901, d.v. Joos Mol, arbeider, en Willemina Nieuwenhuijse, arbeidster.
†††† AM tr. 2e Kruiningen 11.04.1889 Hendrik Ruissen, geb. Kruiningen

09.03.1868, arbeider (1889,1901), landbouwersknecht (1902), overl. Nieuwvliet 30.06.1951, z.v. Johannes Ruissen en Forra Schrier.
†††† HR tr. 2e Zuidzande 08.11.1902 Maria Faas, geb. Nieuwvliet 16.08.1861, dienstmeid (1888), werkvrouw (1902), overl. Nieuwvliet 09.02.1946, d.v. Charel Faas en Pieternella Brouwers.
†††† MF tr. 1e Nieuwvliet 16.08.1888 Pieter de Veij, geb. Zuidzande 21.03.1865, landmansknecht (1888), veldarbeider (1894), overl. Zuidzande 06.01.1894, z.v. Anthonij de Veij en Maria Adriaansen.

5.                   Marinus Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 02.04.1847, boerenknecht (1876), tr. Schore 18.05.1876 Maatje de Groote, geb. Schore 07.06.1849, landbouwster (1927), overl. Schore 13.06.1927, d.v. Cornelis de Groote en Klazina Stevense, winkelierster (1876).

6.                   Jan Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 26.09.1849, boerenknecht, overl. Kruiningen 14.03.1869.

7.                   Cornelia Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 27.11.1852.

8.                   Pieter Nieuwenhuijse, geb. Kruiningen 23.08.1856, overl. Kruiningen 09.09.1868.

 

[24] Cornelis Dagevos, geb. Wemeldinge ca. 1805/1806, arbeider (1831,1875), rentenier (1878), overl. Wemeldinge 21.01.1898, z.v. Jan Dagevos, arbeider, en Jannetje Vervenne; tr. Kattendijke 26.11.1831|b|

[25] Cornelia van Loo, geb. Kattendijke 08.05.1812, arbeidster (1831,1866), overl. Kattendijke 23.02.1888, d.v. Paulus van Loo, arbeider, en Maria Husen.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Jannetje Dagevos, geb. Kattendijke 15.08.1831|a|, overl. Wemeldinge 10.07.1832.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Dagevos, geb. Wemeldinge 21.06.1834, arbeidster, overl. Goes 19.10.1897, tr. Goes 23.07.1857 Jan van Zweden, geb. Goes 30.03.1832, arbeider (1857,1897), hovenier (1919), overl. Goes 27.06.1919, z.v. Jacob van Zweden en Maatje Tolhoek.

3.                   Jan Dagevos, geb. Wemeldinge 13.11.1836; volgt [12].

4.                   Paulina Dagevos, geb. Wemeldinge 05.11.1838, boerenmeid (1857), herbergierster (1893), overl. Wemeldinge 29.04.1893, tr. Kloetinge 07.05.1857 Jan Brouwer, geb. Kloetinge 07.09.1831, arbeider, z.v. Cornelis Brouwer en Adriana Stevense.

5.                   Johannes Dagevos, geb. Wemeldinge 05.03.1840, arbeider, overl. Kattendijke 07.05.1930, tr. Kattendijke 04.05.1866 Elizabeth Vervenne, geb. Wemeldinge 13.03.1843, boerenmeid (1866), overl. Kattendijke 23.06.1902, d.v. Cornelis Vervenne, arbeider, en Maria van Liere.

6.                   Jannetje Dagevos, geb. Kattendijke 25.10.1842, dienstmeid (1865), tr. Goes 13.04.1865 Abraham la Croix, geb. Kattendijke 12.03.1826, herenknecht (1865), arbeider (1889), overl. Yerseke 16.07.1889, z.v. Pieternella la Croix.

7.                   Adriana Dagevos, geb. Kattendijke 30.09.1845, arbeidster, overl. Kattendijke 18.07.1863.

8.                   Antonie Dagevos, geb. Kattendijke 09.03.1848, overl. Kattendijke 01.04.1848.

9.                   Antonij Dagevos, geb. Kattendijke 17.03.1849, arbeider, landbouwer, overl. Wemeldinge 14.04.1922, tr. Kattendijke 23.04.1875 Jacoba Hoebeke, geb. Wemeldinge 15.09.1850, arbeidster, overl. Wemeldinge 10.12.1937, d.v. Hendrik Hoebeke, arbeider, en Catharina van Liere.

10.               Jacobus Dagevos, geb. Kattendijke 13.05.1851, boerenknecht (1874), tuinman (1921,1930), overl. Wemeldinge 05.10.1930, tr. Wemeldinge 03.12.1874 Anna Houtekamer, geb. Wemeldinge 09.09.1849, overl. Wemeldinge 26.12.1921, d.v. Cornelis Houtekamer en Neeltje van Oosten.

11.               Helena Dagevos, geb. Kattendijke 01.02.1854, boerenmeid (1878), tr. Kattendijke 18.10.1878 Willem Spruit, geb. Ellewoutsdijk ca. 1854, arbeider, z.v. Aarnout Spruit, kleermaker, en Jacomina van Doorn.

 

Noten: |a| aangifte door Jannetje Polderman, 44 jaar (geb.akte Kattendijke 1831 no.19); |b| bruidegom Kornelis.

 

[26] Cornelis Kosten, geb. Kloetinge 25.03.1814, boerenknecht (1838,1841), arbeider (1843,1882), overl. Wemeldinge 18.04.1882, z.v. Thomas Kosten en Jannetje de Witte; tr. 2e Wemeldinge 30.09.1863 Magdalena Veijs, geb. Wemeldinge 14.01.1823, arbeidster (1844,1863), naaister (1898), overl. Wemeldinge 04.01.1898, d.v. Jan Veijs, wagenmaker, en Pieternella Polderman; tr. 1e Wemeldinge 26.04.1838

[27] Cornelia Meeuwse, geb. Schore en Vlake 20.11.1814, boerenmeid (1838), arbeidster (1839,1859), overl. Wemeldinge 19.03.1861, d.v. Leendert Meeuwse, arbeider, en Hacoba Sijnke, arbeidster.

†††† MV tr. 1e Kapelle 09.08.1844 Adriaan Fossen, geb. Wemeldinge 10.09.1811, landbouwer, overl. Wemeldinge 19.08.1859, z.v. Huibregt Fossen en Maria Rosendaal/Roozendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Kosten, geb. Wemeldinge 27.07.1838, overl. Wemeldinge 22.09.1838.

2.                   Jacoba Kosten, geb. Wemeldinge 05.10.1839; volgt [13].

3.                   Jannetje Kosten, geb. Wemeldinge 29.09.1841, boerenmeid (1866), arbeidster (1886,1891), overl. Wemeldinge 22.02.1891, tr. Wemeldinge 26.07.1866 Jan Vleugel, geb. Wemeldinge 25.12.1838, arbeider, overl. Wemeldinge 27.06.1886, z.v. Aarnout Vleugel, arbeider, en Adriana Paauwe.

4.                   Janna Kosten, geb. Wemeldinge 23.10.1843, overl. Wemeldinge 28.02.1848.

5.                   Thona Kosten, geb. Wemeldinge 10.02.1845, boerenmeid (1867), overl. Krabbendijke 05.12.1912, tr. Kapelle 23.08.1867 Abraham Luteijn, geb. Kapelle 22.02.1836, schilder (1867), arbeider (1897), overl. Kruiningen 22.09.1897, z.v. Jan Luteijn en Lena Westdorp.

6.                   Lena Kosten, geb. Wemeldinge 21.02.1847, dienstmeid (1871), overl. Wemeldinge 25.01.1927, tr. Wemeldinge 02.11.1871 Jacobus Schipper, geb. Wemeldinge 27.12.1842, arbeider (1871), vrachtrijder (1906), overl. Wemeldinge 12.03.1906, z.v. Abraham Schipper, arbeider, en Apolonia Stevense.

7.                   Janna Kosten, geb. Wemeldinge 28.03.1850, dienstmeid (1871), overl. Schore 20.12.1889, tr. Wemeldinge 19.01.1871 Cornelis Goud, geb. ís-Gravenpolder 31.10.1844, schaapherder, overl. ís-Heer Arendskerke 20.02.1916, z.v. Jacobus Goud, landbouwer, en Neeltje Liziers.

8.                   Thomas Kosten, geb. Wemeldinge 03.10.1851, overl. Wemeldinge 26.01.1859.

9.                   Cornelia Kosten, geb. Wemeldinge 27.02.1856.

10.               Geertruid Kosten, geb. Wemeldinge 20.04.1857, overl. Wemeldinge 05.09.1857.

 

[28] Marinus Kuzee, geb. Sinoutskerke ca. 1805, arbeider, overl. Heinkenszand 07.04.1876, z.v. Hendrik Kruzee en Elisabeth Oranje; tr. Heinkenszand 28.05.1829

[29] Adriana Fransina Bakker, geb. Goes ca. 1803, boerenmeid (1829), arbeidster (1839,1871), overl. Heinkenszand 16.01.1871, d.v. Frans Bakker en Adriana Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Kuzee, geb. Heinkenszand 18.07.1829, arbeider (1864), gemeenteveldwachter (1889,1890), tr. 1e Heinkenszand 06.07.1864 Johanna Rochaud, geb. Ellewoutsdijk 25.12.1836|d|, arbeidster, overl. Oudelande 19.05.1889, d.v. Jan Baptiste Rochaud, winkelier, en Jacomina de Vroe, winkelierster; tr. 2e Oudelande 30.01.1890 Adriana van der Bliek, geb. Kapelle 03.04.1847, winkelierster (1890), overl. Goes 22.05.1914, d.v. Hubrecht van der Bliek en Johanna Maria Verboom.
†††† JR tr. 1e Ellewoutsdijk 17.03.1859 Pieter Vinke, geb. Ellewoutsdijk 16.01.1835, arbeider, overl. Ellewoutsdijk 24.09.1859, z.v. Pieter Vinke, arbeider, en Josina Vroegop, arbeidster.

2.                   Jan Kuzee, geb. Heinkenszand 07.11.1830, arbeider (1857), boomsnoeier (1882), tr. 1e Heinkenszand 27.11.1857 Jacoba Op ít Hof, geb. Heinkenszand 28.01.1835, arbeidster, overl. Heinkenszand 30.06.1878, d.v. Geerard op ít Hof, arbeider, en Janna Lucas; tr. 2e Heinkenszand 09.11.1882 Sara van Sas, geb. Ovezande 29.05.1836, overl. Middelburg 09.01.1904, d.v. Marinus van Sas, arbeider, en Adriana Everaard.
†††† SvS tr. 1e Goes 28.05.1863 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 28.09.1881, ingeschr. Goes 18.01.1882|c|) Gerrit de Heer, geb. Goes 18.12.1836, arbeider (1863), koopman (1882), z.v. Dirk de Heer en Jannetje Schoonaart.
†††† GdH tr. 2e ís-Heer Arendskerke 02.02.1882 Lena Amelink, geb. Wissenkerke 14.02.1825, arbeidster, d.v. Cornelis Amelink en Lena van Schaik.
†††† LA tr. 1e Wissenkerke 03.05.1844 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Goes 04.06.1869, ingeschr. Wissenkerke 23.10.1869) Johannes Marcusse, geb. Kats ca. 1817, landmansknecht (1844), arbeider (1869), z.v. Abraham Marcusse en Cornelia de Ridder.

3.                   Cornelis Kuzee, geb. Heinkenszand 18.08.1832, overl. Heinkenszand 09.08.1834.

4.                   Fransina Kuzee, geb. Heinkenszand 05.08.1834, arbeidster, overl. Heinkenszand 27.05.1853.

5.                   Cornelis Kuzee, geb. Heinkenszand 16.08.1836; volgt [14].

6.                   Elisabeth Kuzee, geb. Heinkenszand 14.10.1838, arbeidster (1876), dienstmeid (1882), tr. 1e Heinkenszand 30.03.1876 Karel Hendrik de Steur, geb. Kloetinge 30.11.1830, opperman (1876), metselaar (1880), overl. ís-Heer Abtskerke 11.02.1880|b|, z.v. Hendrik Abraham de Steur en Karolina Anna Exrik; tr. 2e ís-Gravenpolder 20.10.1882 Jacob Zuidweg, ook Zuijdweg, geb. Yerseke 12.05.1815, arbeider, overl. ís-Gravenpolder 28.12.1885, z.v. Janis Zuidweg en Helena van Noorden.
†††† JZ tr. 1e Nisse 08.08.1844 Johanna Corstanje, geb. Ovezande 22.03.1814, dienstmeid (1835), arbeidster (1844), overl. Nisse 03.11.1856, d.v. Pieter Corstanje en Anna Modderkreeke; tr. 2e Nisse 03.10.1860 Johanna Weststrate, geb. Ovezande 16.08.1822, arbeidster, overl. ís-Gravenpolder 01.08.1878, d.v. Johannes Weststrate, arbeider, en Jacoba de Broekert.
†††† JC tr. 1e Nisse 27.03.1835 Jacobus Maas, geb. Wolphaartsdijk ca. 1806, schaapsherder, overl. voor 1844, z.v. Cornelis Maas en Neeltje Trampers.

7.                   Jacob Kuzee, geb. Heinkenszand 17.12.1839, overl. Heinkenszand 12.05.1841.

8.                   Aagtje Kuzee, geb. Heinkenszand 14.06.1841, arbeidster (1868), winkelierster (1898), overl. Heinkenszand 04.04.1898, tr. Heinkenszand 07.05.1868 Johannes Zuidweg, geb. Nisse 02.04.1845, arbeider (1868), gedetineerd in de Rijkswerkinrichting te Hoorn (1898)|a|, koopman (1898,1904), overl. Middelburg 04.10.1904, z.v. Jacob Zuidweg, arbeider, en Janna Korstanje.
†††† JZ tr. 2e Heinkenszand 30.06.1898 Francina van Eenennaam, geb. Arnemeuiden 27.01.1864, dienstbode (1898), overl. Breda 03.10.1944, d.v. Hubregt van Eenennaam en Grietje van Eenennaam.

 

Noten: |a| overl.akte Heinkenszand 1898 no.10; |b| ook overl.akte Heinkenszand 1880 no.5; |c| ook huw.akte ís-Heer Arendskerke 1882 no.1; |d| aangifte door Jan Rosloo, 23 jaar, schippersknecht, van een kind Ďwaarvan hij zich als vader erkentí, gewettigd bij huwelijk Ellewoutsdijk 29.05.1847 van JdV met JBR (geb.akte Ellewoutsdijk 1836 no.37).

 

[30] Dignus Jacobse van ít Hof, geb. Heinkenszand ca. 1796, boerenknecht (1817), arbeider (1828,1836), overl. Heinkenszand 28.01.1869, z.v. Jacob van ít Hof, landbouwer, en Maatje Onderdijk, landbouwster; tr. 1e Heinkenszand 04.06.1817 Francina van Rhijn, geb. Kapelle ca. 1789, boerenmeid, overl. Heinkenszand 20.01.1827, d.v. Cornelis Rhijn en Cornelia Bustraan; tr. 2e Heinkenszand 25.09.1828 Maria Breeweg, geb. ís-Heer Abtskerke ca. 1795, arbeidster, overl. Heinkenszand 05.01.1830, d.v. Hubregt Breeweg en Maatje van de Reepe; tr. 3e Heinkenszand 22.09.1836

[31] Lena Breeweg, geb. ís-Heer Abtskerke ca. 1806/1807, arbeidster (1836,1864), overl. Heinkenszand 07.11.1882, d.v. Hubregt Breeweg en Maatje van de Reepe.

Uit het huwelijk van ít Hof-van Rhijn:

1.                   Jacob van ít Hof, geb. Heinkenszand 31.03.1820, arbeider, overl. Kattendijke 17.12.1890, tr. Kattendijke 23.04.1864 Pieternella Dominicus, geb. Kats 21.01.1843, overl. Kattendijke 16.10.1909, d.v. Cornelis Dominicus, smid, en Cornelia Krijgsman.
†††† PD tr. 2e Kattendijke 20.11.1891 Pieter van Kleunen, geb. Kattendijke 31.03.1830, arbeider, overl. Kattendijke 01.04.1912, d.v. Bartel van Kleuren en Pieternella Joosse.
†††† PvK tr. 1e Wemeldinge 06.12.1855 Magrieta van Bremen, geb. Kattendijke 01.04.1831, boerenmeid (1855), overl. voor 1891, d.v. Mattheus van Bremen en Jacoba Vermaren.

2.                   Maatje van ít Hof, geb. Heinkenszand 27.02.1825, dienstmeid, overl. Heinkenszand 27.10.1852|b|.

3.                   Frans van ít Hof, geb. Heinkenszand 12.02.1827, overl. Heinkenszand 17.09.1827.

Uit het huwelijk van ít Hof-Maria Breeweg:

4.                   Marinus van ít Hof, geb. Heinkenszand 22.10.1828, overl. Heinkenszand 21.02.1836.

5.                   Willem van ít Hof, geb. Heinkenszand 31.12.1829, overl. Heinkenszand 01.01.1830.

Uit het huwelijk van ít Hof-Lena Breeweg:

6.                   Marinus van ít Hof, geb. Heinkenszand 26.03.1837, arbeider, overl. Heinkenszand 11.12.1914|a|, tr. Heinkenszand 22.11.1860 Pieternella Timmerman, geb. Heinkenszand 28.02.1840, arbeidster (1860), winkelierster (1910), overl. Heinkenszand 27.12.1910, d.v. Jacob Timmerman, arbeider, en Paulina Wiskerke, arbeidster.

7.                   Huibregt van ít Hof, geb. Heinkenszand 30.11.1842, overl. Heinkenszand 20.02.1843.

8.                   Maria van ít Hof, geb. Heinkenszand 30.09.1844; volgt [15].

9.                   levenloze dochter, Heinkenszand 31.03.1848.

 

Noten: |a| Ďtusschen den tienden december des namiddags ten negen ure en den elfden december des voormiddags ten zes ure overledení (overl.akte Heinkenszand 1914 no.15); |b| ook overl.akte Goes 1852 no.141.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren