Constantijn Leopold van Panthaleon baron van Eck (1917-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

“Bij KB van 10 februari 1873 verkreeg generaal-majoor François Marinus baron van Eck (1841-1919) naamswijziging tot Van Panthaleon van Eck; hij is de stamvader van alle nog levende leden van het geslacht die dus allen de naam en titel dragen Van Panthaleon baron(es) van Eck.” – nl.wikipedia 

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Constantijn Leopold van Panthaleon baron van Eck, Constant, geb. Rotterdam 07.03.1917, promotie Leiden 1958|a|, hoogleraar Eindhoven (1962-1979), overl. 1996, tr. Heemstede 31.10.1958 Maria Anna Kooreman, geb. Rotterdam 07.02.1926, overl. Middelharnis 06.01.1995, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 11.01.1995, d.v. Cornelis Gijsbertus Kooreman en Wilhelmina Louisa van Sijderveld.

 

Noten: |a| proefschrift: Hydration and complex formation of ions in aqueous solution; promotor: A.E. van Arkel (1893-1976).

 

[2] François Marinus van Panthaleon baron van Eck, geb. Hees (Nijmegen) 29.01.1870, ingenieur (voor1901), ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen (1906,1908), overl. ’s-Gravenhage 04.08.1939, tr. Voorburg 08.06.1905

[3] Jkvr. Magdalena Marina de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 1877, overl. ’s-Gravenhage 25.08.1960, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 29.08.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Maria van Panthaleon baron van Eck, geb. Groningen 07.07.1906, overl. Zeist 21.11.1992, geb. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 26.11.1992, tr. Rotterdam 15.01.1929 Engelbert Nicolaas de Brauw, geb. ’s-Gravenhage 15.05.1902, overl. ’s-Gravenhage 15.10.1973, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 18.10.1973, z.v. Willem Maurits de Brauw, advocaat en procureur, en Catharina Elisabeth van Reenen.

2.                   François Marinus van Panthaleon baron van Eck, geb. Groningen 04.01.1908, burgemeester van Steenwijkerwold (1939-1944; 1945-1962) en Noordoostpolder (1962-1973), overl. ’s-Gravenhage 11.01.1993, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.01.1993, tr. 1e Maarn 18.01.1939 Jacoba Elisabeth barones van Haersolte, geb. Alkmaar 28.09.1917, overl. ’s-Gravenhage 22.08.2011, d.v. Ernst Frans baron van Haersolte en Jacoba Gijsberta de Lange; tr. 2e Beatrice Veronica Klasing, geb. Porrong 12.02.1919, overl. Haarlem 12.02.1981, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 16.02.1981.

3.                   levenloos kind, ’s-Gravenhage 27.11.1909.

4.                   Jan Carel van Panthaleon baron van Eck, geb. Rotterdam 19.07.1911, mr., vicepresident arrondissementsrechtbank van Rotterdam, overl. 2004, tr. Amsterdam 21.08.1959 Anna Kampstra, overl. na 1993.

5.                   levenloos kind, Rotterdam 11.02.1914.

6.                   Constantijn Leopold van Panthaleon baron van Eck, geb. 1917; volgt [1].

 

Bronnen: nl.wikipedia (FMvPvE) •

 

[4] François Marinus van Panthaleon baron van Eck, geb. Elburg 24.08.1841, 1e luitenant-ingenieur (1864), kapitein der genie (1878), generaal-majoor inspecteur der genie (1901), gep. luitenant-generaal der genie (1914), RNL, OON, overl. ’s-Gravenhage 21.01.1914, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 24.01.1914, tr. Arnhem 21.04.1864

[5] Henrietta Johanna van Manen, geb. Elburg 16.05.1840, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1919, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.05.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fanny van Panthaleon baron van Eck, geb. Nijmegen 01.06.1865, overl. ’s-Gravenhage 26.11.1942.

2.                   Reinier van Panthaleon baron van Eck, geb. Utrecht 10.12.1866, luitenant-generaal titulair, RNL, OON met de zwaarden, overl. Oldebroek (Elburg) 20.01.1957, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.01.1957.

3.                   Wilkine Henrica van Pantaleon barones van Eck, geb. Hees 10.06.1868, overl. Oldebroek 10.08.1946.

4.                   François Marinus van Panthaleon baron van Eck, geb. Hees (Nijmegen) 29.01.1870; volgt [2].

5.                   Henriëtte Johanna van Panthaleon barones van Eck, geb. Utrecht 10.04.1872, RON, draagster van het Kruis van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis,  overl. Elburg 14.09.1961.

6.                   Bartholt Jacob Willem van Panthaleon baron van Eck, geb. 01.10.1873, majoor der artillerie, overl. Amersfoort 19.09.1959, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen).

7.                   Jan Carel van Panthaleon baron van Eck, geb. ’s-Gravenhage 08.11.1875, overl. ’s-Gravenhage 26.04.1876.

8.                   Jan Ferdinand van Panthaleon baron van Eck, geb. ’s-Gravenhage 08.11.1875, overl. ’s-Gravenhage 23.04.1876.

9.                   Louisa Jeannette Alexandrine Evrardine van Pantaleon van Eck, geb. ’s-Gravenhage 19.02.1877, overl. Zeist 31.07.1969, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 04.08.1969, tr. ’s-Gravenhage 05.02.1901 Hendrik Leonard Herman baron van Isselmuden, geb. 1869, eerste luitenant der infanterie van het Oost-Indisch Leger (1901), overl. Amersfoort 21.08.1930, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld), z.v. Herman Johan Cornelis van Isselmuden en Sophia Jeannette Lucia Barchman Wuijtiers.

10.                Jan Ferdinand van Panthaleon baron van Eck, geb. Velp (Rheden) 22.08.1878, overl. ’s-Gravenhage 07.12.1942, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 11.12.1942, tr. voor 1912 Louise Mathilde Margarethe Weerth, geb. ca. 1888, overl. Wassenaar 18.04.1960,crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 22.04.1960.

11.                Jan Carel van Panthaleon baron van Eck, geb. Warnsveld 08.04.1880, directeur van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Mij., OON, overl. Santa Barbara (California USA) 16.02.1965, tr. San Francisco 1914|a| Agnes L. Tillman, geb. ca. 1889, overl. Santa Barbara (California, USA) 27.06.1982.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 04.08.1914.

 

[6] Bonifacius Cornelis de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 24.02.1834, promotie Leiden 04.04.1857, advocaat bij de Hoge Raad (1858), substituut officier bij de Arr.Rb. te Zwolle (1862), idem te Rotterdam (1866), officier van justitie (1875), raadsheer Hoge Raad (1883-1904), overl. ’s-Gravenhage 11.02.1907, tr. ’s-Gravenhage 28.05.1862

[7] Elisabeth Henriette Maria Philipse, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1839, overl. ’s-Gravenhage 13.06.1927|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna de Jonge, geb. cq. 1871, overl. na 1935, tr. ’s-Gravenhage 12.11.1896 Jacob Eduard Boddaert, geb. Middelburg 16.09.1861, student J (rechtsgeleerdheid) Utrecht 30.09.1879, promotie Utrecht 03.07.1885, ambtenaar (1889), secretaris College van Curatoren Rijksuniversiteit Leiden (1896), overl. ’s-Gravenhage 14.10.1935, z.v. Jan Pieter Willem Boddaert en Susanna Johanna Paspoort.
     JEB tr. 1e Arnhem 23.05.1889 Wilhelmina Eugenia Theodora Elise van Lawick van Pabst tot Nijevelt, geb. Vreeland 18.04.1862, d.v. Diederik Jan Anthonie Albertus van Lawick van Pabst tot Nijevelt (1828-1899) en Maria Johanna Simonetta Rijnbende(1833-1901).

2.                   Jhr. Bonifacius Cornelis de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 22.01.1875, promotie Utrecht 12.07.1900, minister van Oorlog (1917-1918), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1931-1936), CNL, overl. Zeist 24.06.1958, tr. 05.07.1904 Anna Cornelia barones van Wassenaer, geb. ’s-Gravenhage 04.11.1883, OON, draagster van de medaille van verdienste in zilver van het Nederlandse Rode Kruis, overl. Huis ter Heide 13.07.1959.

3.                   Jkvr. Magdalena Marina de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 1877; volgt [3].

4.                   Cornelia Henrietta de Jonge, geb. ca. 1878, tr. ’s-Gravenhage 15.11.1900 Jules Cornelis van Randwijck, geb. ca. 1874, commies chef ter gemeentesecretarie van Leeuwarden (1900), commies chef ter gemeentesecretarie van ’s-Gravenhage (1903), hoofdcommies gemeentesecretarie (1906), z.v. Frans Steven Karel Jacob van Randwijck, secretaris-generaal departement van Financiën (1900), en Josephine van Hogendorp.

 

Bronnen: nl.wikipedia (BCdJ sr.) • nl.wikipedia (BCdJ jr.) • Parlement & Politiek (BCdJ jr.) •

 

Noten: |a| Elizabeth Henrietta Maria (overl.akte ’s-Gravenhage 1927 no.2081).

 

[8] Jacob Willem baron van Eck, geb. Arnhem 1789, luitenant infanterie, ontvanger (1822), ontvanger der directe belastingen (1827,1829), controleur der belastingen (1830),1832, overl. Roermond 09.06.1849; tr. 1e Ubbergen 16.03.1822 Maria Carolina Antoinette Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 24.11.1793, overl. (‘in het kinderbed van het negende kind’) Haaften 13.07.1833, d.v. Jacob Wilhelm Lochmann van Königsfeldt en Wilhelmina Catharina Meijsenheijm; tr. 2e Oisterwijk 15.09.1838

[9] Fanny Hojel, geb. Dungarvan (Ierland) ca. 1807, overl. Utrecht 05.04.1873.

Uit het huwelijk van Eck-Lochmann van Königsfeldt (moeder ook Lochmann von Königsfeld):

1.                   Jacoba Wilhelmina Louise Philippine van Eck, geb. ca. 1825, overl. Arnhem 22.07.1826.

2.                   Johan Philips van Eck, geb. Arnhem 26.12.1827.

3.                   Anton Willem Alant van Eck, geb. Zaltbommel 24.02.1829.

4.                   Emelie Augusta Desirée van Eck, geb. Zaltbommel 28.08.1830, overl. Swalmen 21.04.1849|b|.

5.                   Françoise Madelin van Eck, geb. Tuil (Haaften) 16.01.1832, overl. 1883, tr. Amsterdam 12.06.1873|a| Carel Steven Adama van Scheltema, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1815, student T(heologie) Leiden 15.09.1832, dominee, predikant te Borssele (1839,1843), letterkundige, overl. Arnhem 13.08.1897, z.v. Henricus Adama van Scheltema (1786-1870), eerste commies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1839), en Madeleine Petronelle Perrenoud (1785-1816).
     CSAvS tr. 1e Leiden 01.08.1839 Hendrikje Stokhuizen, geb. Leiden 16.03.1816, overl. Ilpendam 15.05.1872, d.v. Abraham Stokhuizen (1787-1822), looier, en Maria Herdingh (1787-1860).

6.                   Willem George August van Eck, geb. Tuil (Haaften) 13.07.1833, overl. Haaften 31.07.1833.

Uit het huwelijk van Eck-Hojel:

7.                   Jacoba baronesse van Eck, geb. Roermond 20.05.1840, overl. Groesbeek 03.12.1912, tr. Utrecht 04.08.1865 Dirk Gerard Willem Muller Massis, geb. Leiden 25.01.1839, promotie Utrecht 18.09.1863|c|, dominee, predikant te Wichmond (1865-1870), Lienden (1870-1873), Hattem (1873-1874), overl. Nijmegen 06.09.1934, z.v. Theodoor Muller Massis, medicinae doctor, en Catharina Justina van Dam.

8.                   François Marinus baron van Eck, geb. Elburg 24.08.1841; volgt [4].

9.                   levenloze zoon, Elburg 21.03.1843.

 

Bronnen: portret Museum Catharijne Convent (CSAvS) •

 

Noten: |a| bruid Françoise Madelon; |b| ook overl.akte Roermond 1849 no.80; |c| Didericus Gerardus Guilielmus; proefschrift: De Justini Febronii libro: De statu ecclesiae et legitima Romani pontificis potestate sive de Johanne Nicolao Honthemio strenuo libertatis ecclesiasticae vindice; promotor: B. ter Haar (1806-1880).

 

[10] Reinier Otto Hendrik van Manen, ged. Elburg 23.07.1780, medicinae doctor Harderwijk 16.12.1803, promotie Harderwijk 14.06.1804, maire Elburg (1811), medicinae doctor en vroedmeester te Elburg (1815,1819), geneesheer (1820), tweede burgemeester (1819), burgemeester (1823,-1852), overl. Oldebroek 07.09.1855; tr. 1e Elburg 12.06.1811 Hendrika Willemina Duvergé, geb. ca. 1792, overl. Elburg 30.11.1826, d.v. Evert Duvergé en Evertje Romijn; tr. 2e Kampen 18.03.1836

[11] Wilkine Hendrica Reina du Mesnil de l’Estrille, geb. Kampen 26.07.1816, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1897, d.v. Johan Ferdinand du Mesnil de l’Estrille (ca.1762-1823) en Aaltje de Boer.

Uit het huwelijk van Manen-Duvergé:

1.                   Henrietta Johanna van Manen, geb. ca. 1813, overl. Elburg 15.12.1829.

2.                   Everdina Willemina van Manen, geb. Elburg 27.01.1815, overl. Baarn 15.04.1895.

3.                   Reinier Otto Schrassert van Manen, geb. Elburg 07.04.1816, overl. Elburg 11.07.1816.

4.                   Reinier Otto Schrassert van Manen, geb. Elburg 19.05.1817, overl. Elburg 05.10.1823.

5.                   Johanna Elisabeth Charlotta van Manen, geb. Elburg 13.09.1818, overl. Elburg 09.08.1819.

6.                   Johan Eliza Carel van Manen, geb. Elburg 24.10.1819, overl. Elburg 22.10.1820.

7.                   Johan Eliza Carel van Manen, geb. Elburg 28.11.1820, tr. voor 1847 Maria Jacoba Thesingh, geb. Overschie 04.11.1823, overl. Menton (Frankrijk) 12.12.1881, d.v. Egbert Thesingh (ca.1792-1848) en Henriette Petronelle van der Upwich.

Uit het huwelijk van Manen-du Mesnil de l’Estrille (moeder ook Wilkina Hendrika Reina):

8.                   Christiaan van Manen, geb. Elburg 03.08.1837, student J (rechtsgeleerdheid) Utrecht 28.05.1855, overl. Velp (Rheden) 20.05.1898.

9.                   Jan Ferdinand van Manen, geb. Elburg 29.10.1838, overl. Elburg 14.03.1840.

10.                Henrietta Johanna van Manen, geb. Elburg 16.05.1840; volgt [5].

11.                Jan Ferdinand van Manen, geb. Elburg 15.08.1841, luitenant ter zee (1866), overl. Utrecht 07.11.1904, tr. Arnhem 11.05.1866 Maria Hiddingh, geb. Assen 26.10.1844, overl. Utrecht 22.11.1916, d.v. Cornelis Hiddingh en Georgina Aleijda Oosting.

12.                Reinier Otto van Manen, geb. Elburg 02.07.1843, ingenieur (1866), ingenieur van den Waterstaat (1883), overl. Apeldoorn 22.07.1923, tr. Nijmegen 12.06.1872 Maria Albertina Johanna van Tricht, geb. Arnhem 30.10.1848, d.v. Carel Eliza van Tricht (1818-1890), student J (rechtsgeleerdheid) Utrecht 24.04.1837, promotie Utrecht 07.06.1842, advocaat en rechter-plaatsvervanger (1848), officier van justitie (1872), raadsheer gerechtshof te Leeuwarden (1878-1890), en Marie Emerance Françoise Amelie Arensma.

13.                Charlotta Aleida van Manen, geb. Elburg 29.08.1845, tr. Arnhem 22.03.1866 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 21.11.1882, ingeschr. ’s-Graveland 23.03.1883) Hajo Albert Spandaw, geb. ca. 1836, luitenant (1866), z.v. Jacob Woortman Spandaw, luitenant-kolonel (1866), en Jeanne Catharine Jacqueline van Beresteijn; tr. 2e Utrecht 21.08.1884 Carl Heinrich Schunke, geb. Esslingen (Königreich Preußen) ca. 1853, z.v. August Schunke en Christiane Elise Holewaij.

 

[12] Johannes Cornelis de Jonge, geb. Zierikzee 09.05.1793, promotie Leiden 27.06.1816, substituut-archivaris van het Rijk en directeur van het Koninklijk Kabinet van Medailles (1816), archivaris van het Rijk (1837,1848), staatsraad in buitengewone dienst (1848), overl. Zuidhoorn 12.06.1853, tr. ’s-Gravenhage 18.09.1816

[13] Henrietta Philippina Jacoba van Kretschmar, geb. ’s-Gravenhage 1791, overl. ’s-Gravenhage 05.05.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Wilhelmina de Jonge, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, overl. ’s-Gravenhage 05.07.1817.

2.                   Cornelia Wilhelmina de Jonge, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, overl. ’s-Gravenhage 05.07.1818.

3.                   Willem Adriaan Cornelis de Jonge, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820, hoofdcommies Ministerie van Justitie (1848), CNL, overl. ’s-Gravenhage 05.11.1905, tr. Middelburg 11.08.1848 Maria Frederika de Jonge, geb. Middelburg 11.08.1822, d.v. Jhr. Bonifacius de Jonge (1787-1854) en Cornelia Henrietta Lantsheer (1796-).

4.                   Magdalena Maria de Jonge, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, overl. ’s-Gravenhage 19.10.1841.

5.                   Jan Karel Jacob de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 17.06.1828, student Leiden 11.09.1847, promotie Leiden 19.04.1852, ambtenaar bij het Rijksarchief (1858), commies-griffier bij de Eerste Kamer (1858-1877), adjunct-archivaris van het Rijk (1866-1877), RNL, overl. ’s-Gravenhage 15.03.1880, tr. 1e ’s-Gravenhage 28.04.1858 Maria Johanna de la Bassecour Caan, geb. ca. 1837, overl. ’s-Gravenhage 10.10.1859, d.v. Jan de la Bassecour Caan en Maria Charlotta Jacoba van der Helm; tr. 2e ’s-Gravenhage 04.10.1866 Elisabeth Adriana de Kock, geb. ca. 1845, overl. na 1894, d.v. Albert Hendrik Wendelin de Kock, oud-vice-president van de Raad van Indië (1866), en Elisabeth Antoinetta Verster.

6.                   Bonifacius Cornelis de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 24.02.1834; volgt [6].

 

Bronnen: nl.wikipedia (JCdJ) • nl.wikipedia (JKJdJ) •

 

[14] Johan Antoni Philipse, geb. Middelburg 19.03.1800, promotie Leiden 14.12.1822, president Gerechtshof Zuid-Holland (1849-1870), lid Eerste Kamer (1849-1871), voorzitter Eerste Kamer (1852-1870), Minister van Staat (1871), overl. ’s-Gravenhage 10.05.1884, tr. ’s-Gravenhage 22.10.1828

[15] Maria Clasina Groen van Prinsterer, geb. Voorburg ca. 1806, overl. ’s-Gravenhage 09.06.1868.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Jacobus Adriaan Philipse, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1829, overl. (‘aan de gevolgen der kinkhoest’) ’s-Gravenhage 15.10.1836.

2.                   Antoni Willem Johan Philipse, geb. ’s-Gravenhage 23.11.1830, overl. (‘na een zeer langdurig lijden’) ’s-Gravenhage 26.08.1861.

3.                   Adriaan Hendrik Philipse, geb. ’s-Gravenhage ca. 1832/1833, student J (rechtsgeleerdheid) Leiden 15.09.1860, promotie Leiden 09.10.1867, griffier (1875), tr. Arnhem 11.02.1875 Anna Cornelia de Kempenaer, geb. ca. 1852, d.v. Jacob Ursel de Kempenaer (1820-1895), promotie Leiden 21.06.1844, rijksadvocaat, en Wilhelmina Elisabeth Nairac (1822-1880).

4.                   Adriana Hendrika Philipse, geb. ’s-Gravenhage 09.02.1833, overl. (‘aan de gevolgen van kinkhoest en bijgekomen mazelen’) ’s-Gravenhage 14.10.1836.

5.                   Marie Adriaan Frederik Hendrik Philipse, geb.’s-Gravenhage 20.06.1834, ontvanger (1862), tr. Groningen 04.07.1862 Maria Elisabeth de Ranitz, geb. Groningen 28.06.1840, d.v. Herman de Ranitz (1794-1846), student J (rechtsgeleerdheid) Groningen 11.09.1812, promotie Groningen 09.06.1819, burgemeester Groningen (1842-1846), en Maria Elisabeth Crommelin.

6.                   Johan Antoni Philipse, geb. ’s-Gravenhage 18.02.1836, overl. (‘aan de gevolgen van kinkhoest en bijgekomen mazelen’) ’s-Gravenhage 06.10.1836.

7.                   Johan Philipse, geb. ’s-Gravenhage 11.12.1837, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1858.

8.                   Elisabeth Henriette Maria Philipse, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1839; volgt [7].

9.                   Dochter Philipse, geb. Rijswijk 29.07.1840.

10.                Martinus Cornelis Jacobus Philipse, geb. ’s-Gravenhage 09.03.1845, overl. ’s-Gravenhage 28.04.1845.

11.                Zoon Philipse, geb. ’s-Gravenhage 05.05.1848.

12.                Zoon Philipse, geb. ’s-Gravenhage 22.02.1851.

 

Bronnen: nl.wikipedia (JAP) • nl.wikipedia (HdR) •

 

[16] Jan Carel van Eck, later baron van Eck|a|, geb. 1757, grondeigenaar (1812), Statenlid (1816,1836), overl. Arnhem 16.03.1836, z.v. Samuel van Eck en Wilhelmina Catharina barones van Till; tr. voor 1779

[17] Françoise Madelon van Till, geb. ca. 1756, overl. Arnhem 27.10.1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Samuel baron van Eck van Overbeek, geb. ca. 1779, lid ridderschap (1843), overl. Velp (Rheden) 25.11.1843, tr. Jacoba Louisa barones van Lijnden tot Oldenaller.

2.                   Gijsbert Carijn baron van Eck, geb. Warnsveld ca. 1780, plaatsvervangend vrederechter in Canton Arnhem (1812), tr. Doniawerstal 03.09.1812 Jkvr. Anskie Dois Vegelin van Claerbergen, geb. Leeuwarden ca. 1887, d.v. Assuerus Vegelin van Claerbegen, ‘old raad’, en Christina Anskie van Burmania.

3.                   Margaretha barones van Eck, geb. ca. 1782, overl. Arnhem 22.06.1835, tr. Frederik Willem Gordon.

4.                   Maria Wilhelmina barones van Eck, geb. ca. 1783, overl. Arnhem 01.05.1848, tr. Brummen 12.09.1816 Pieter Carel Farjon, geb. ca. 1762, lid van de rechtbank (1816,1827), overl. Arnhem 08.03.1827, z.v. Jan Gerard Fanjon en Charlotta Louisa van Eck.

5.                   Anne Elisabeth Marguerite barones van Eck, geb. Arnhem 08.01.1786, tr. 1e Maastricht 16.03.1809 François Thomas Hedou, geb. Neufchâtel (Dept. de la Seine)|b| 06.06.1771, kapitein (1809), overl. voor 1819, z.v. Pierre Thomas Hedou en Maria Marthe Neveu; tr. 2e Arnhem 15.07.1819 Caspar Melchior Balthasar Heijmans, geb. (Silvaducensis = uit ‘s-Hertogenbosch) ca. 1791, officier (1819), student Groningen 19.09.1820, med.doctor, overl. Coevorden 23.07.1875, z.v. Engelbertus Heijmans en Geertruida van Santen.

6.                   Gabrielle Sophie barones van Eck, geb. ca. 1787, overl. Arnhem 29.12.1856.

7.                   Jacob Willem baron van Eck, geb. Arnhem 1789; volgt [8].

 

Noten: |a| toekenning titel baron aan Jan Carel van Eck en diens wettige nakomelingen 25.04.1822 (Nationaal Archief, inv.1.10.65.01); |b| nu Department Seine-Maritime (76).

 

[18] Jacob Hojel, tr. voor 1807

[19] Fanny Maria Greene.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fannij Hojel, geb. Dungarvan (Ierland) ca. 1807; volgt [9].

 

[20] Christiaan van Manen, medicinae doctor (1811), tr. voor 1780

[21] Henrietta Johanna Schrassert, geb. ca. 1741, overl. Elburg 10.02.1817, d.v. Reinier Otto Schrassert, promotie Harderwijk 01.12.1719, advocaat, en Reinira Johanna van Brienen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinier Otto Hendrik van Manen, ged. Elburg 23.07.1780; volgt [10].

 

[22] Johan Ferdinand du Mesnil de l’Estrille, ged. Oosterhout 27.06.1762, kapiteit kolonel (1816), gep. kapitein kolonel ter zee (1823), overl. Kampen 04.07.1823, z.v. Jean Philippe du Mesnil en Renee de l’Estrille; tr. Kampen 07.06.1816

[23] Aaltje de Boer, geb. Vlieland 25.12.1781, d.v. Douwe Dirks de Boer en Antje Pieters Schaaft.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilkine Reina du Mesnil de l’Estrille, geb. Kampen 26.07.1816; volgt [11].

 

[24] Willem Adriaan de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1763, student J (rechtsgeleerdheid) Leiden 16.09.1780, promotie Leiden 20.10.1781, RNL, overl. Zierikzee 28.10.1835|a|, z.v. Marinus Jan de Jonge en Digna Cornelia Keetlaar; tr. voor 1787

[25] Cornelia Petronella Mogge Pous, geb. Zierikzee ca. 1766, overl. Zierikzee 07.01.1837, d.v. Bonifacius Mogge Pous en Johanna Vincentia van Stapele.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jhr. Bonifacius de Jonge, geb. Zierikzee 21.11.1787, student M(edicijnen) Leiden 12.06.1806, promotie Leiden 28.10.1811, medicinae doctor, ‘professor in de geneeskunde’ aan de Geneeskundige School te Middelburg (1848), RNL, overl. Middelburg 15.01.1854, tr. 1e Middelburg 04.05.1815 Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn, geb. Vlissingen 05.08.1795, overl. Middelburg 31.10.1817, d.v. Abraham van Doorn en Petronella Willemina van Dishoek; tr. 2e Middelburg 07.10.1819 Cornelia Henriette Lantsheer, geb. Middelburg 27.08.1796, d.v. Johan Pieter Lantsheer en Cecilia Maria Steengracht.
Uit het huwelijk de Jonge-Lantsheer: Willem Adriaan Cornelis de Jonge (ca.1820-1905).

2.                   Johannes Cornelis de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1793; volgt [12].

3.                   Willem Dignus de Jonge, geb. ca. 1795, overl. Zierikzee 29.02.1864, tr. 1e Steenbergen 29.11.1816 Stephania de Weert, geb. Steenbergen ca. 1798, overl. Noordgouwe 17.09.1842, d.v. Emmericus de Weert en Stephania Wijnmalen; tr. 2e Arnhem 22.08.1844 Wilhelmina Bodon Ghijben, geb. ca. 1808, overl. Zierikzee 09.05.1894, d.v. Joannes Bodon Ghijben, belastingambtenaar, en Elisabeth Knipscheer.

 

Noten: |a| de Jonge van Campens Nieuwland (overl.akte Zierikzee 1835 no.143).

 

[26] Constantijn van Kretschmar van Wijck, overl. voor 1816, tr. voor 1792

[27] Maria Leopoldina Catharina van Oijen, overl. tussen 1819 en 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Johanna van Kretschmar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1787/1788, overl. Oeken (Brummen) 02.05.1860, tr. 1e ’s-Gravenhage 15.09.1819 Bernardus Verweij, geb. Noordlaren ca. 1772, student Franeker 1788, dominee, predikant te Workum, Bolsward (1803-1806), Zutphen en ’s-Gravenhage (1808-1821), overl. tussen 1828 en 1837, z.v. Wijbrand Verweij, dominee, predikant te IJlst en Franeker (1785-1816), en Henrika Susanna Cahai; tr. 2e ’s-Gravenhage 31.05.1837 Karel Jacobus van der Meulen, geb. Alkmaar ca. 1809, officier, overl. Oeken (Brummen) 08.10.1867, z.v. Hermanus van der Meulen en Johanna Adriana Jacoba Kesler.
     BV otr. 1e Leeuwarden 31.12.1795, tr. Marssum 19.01.1796 Hermanna Elisabeth Agnes Huber, geb. ca. 1765, overl. ’s-Gravenhage 26.08.1818, d.v. Hermannus Ulricus Huber en Margaretha Barbera Emmen.

2.                   Henrietta Philippina Jacoba van Kretschmar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1792; volgt [13].

3.                   Jacob Adriaan van Kretschmar van Wijk, geb. ’s-Gravenhage 21.05.1797, luitenant (1825), tr. Uithuizen 22.11.1825 Christina Alberda van Menkema,  geb. Groningen 23.12.1791, overl. Ellecom (Rheden) 28.10.1855, d.v. Gerhard Alberda van Menkema, houtvester, en Elisabeth Anna Hertoghe van Feringe, ook de Hartogh van Feringa.

 

[28] Anthoni Willem Philipse, geb. Middelburg 10.09.1766, student J (rechtsgeleerheid) Leiden 18.09.1786, promotie Leiden 19.06.1790, president Hoge Raad (1838-1845), CNL, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1845, z.v. Johan Philipse en Martha Fournier; otr. 1e Middelburg 30.12.1792, tr. Middelburg 14.01.1793 Johanna Henriette van Voorst, geb. 1772, overl. 1796; otr. 2e Middelburg 26.02.1797

[29] Anna Johanna van Lemzeele, geb. Middelburg 1775, overl. ’s-Gravenhage 09.03.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Antoni Philipse, geb. Middelburg 19.03.1800; volgt [14].

2.                   Maria Kornelia Philipse, geb. Middelburg 12.10.1801, overl. ’s-Gravenhage 25.08.1891, tr. ’s-Gravenhage 29.06.1831 Gerrit Abraham Canneman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1801, lid van de Rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar (1831,1832), rechter bij de Arrondissementsrechtbank (1855), overl. ’s-Gravenhage 25.02.1855, z.v. Elias Canneman en Geertruij Antonia van Vloten.

3.                   Dochter Philipse, geb. Middelburg 04.08.1803.

4.                   Jacoba Maria Philipse, geb. ca. 1804, overl. (‘na eene langdurige ziekte en verval van krachten’) ’s-Gravenhage 04.04.1834.

5.                   Kornelia Jacoba Philipse, geb. Middelburg ca. 1809, tr. ’s-Gravenhage 04.07.1832 Martinus Adrianus Hartman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, ambtenaar bij het Departement van Binnenlandse Zaken, z.v. Charles Anthonij Hartman en Catharina Maria de Kempenaer.

6.                   Zoon Philipse, geb. ’s-Gravenhage 26.03.1817.

 

Bronnen: nl.wikipedia (AWP) •

 

[30] Petrus Jacobus Groen van Prinsterer, geb. (‘Hees bij Leende’ (=Heeze) ca. 1764, staatsraad, overl. ’s-Gravenhage 02.03.1837, z.v. Cornelis Groen van Prinsterer, predikant, en Johanna Clasina Hoevenaar; otr. Rotterdam 25.02.1797 (att. naar Voorburg 12.03.1797)

[31] Adriana Hendrica Caan, ged. Rotterdam 18.06.1772, overl. ’s-Gravenhage 31.12.1832, d.v. Hendrik Caan en Adriana van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Adriana Groen van Prinsterer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1800, tr. ’s-Gravenhage 23.05.1821 Marie Aart Fredrik Hendrik Hoffman, geb. Rotterdam ca. 1795, z.v. Johan Fredrik Hoffman en Catharina Frederica Cornelia d’Yvoij.

2.                   Guillaume Groen van Prinsterer, geb. Voorburg ca. 1802, overl. ’s-Gravenhage 19.05.1876, tr. Elisabeth Maria Magdalena van der Hoop, geb. Groningen ca. 1807, overl. ’s-Gravenhage 14.03.1879, d.v. Abraham Johan van der Hoop en Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink.

3.                   Maria Clasina Groen van Prinsterer, geb. Voorburg ca. 1806; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren