Johannes Nicolaas Jacobus Perquin (1894-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Johannes Nicolaas Jacobus Perquin, geb. Leiden 13.06.1894, ingenieur scheikundige technologie Delft 1922, promotie Delft 13.06.1929|a|, hoogleraar Eindhoven (1957-1962), overl. Amsterdam 12.02.1971, crem. Velsen 17.02.1971, tr. Leiden 26.11.1930 Gerrigjen Bus, geb. ís-Gravenhage 17.05.1904, d.v. Andries Bus en Anna Kroneman.

 

Noten: |a| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van het Bergius-proces; promotor: H.I. Waterman (1889-1961).

 

[2] Johannes Leonardus Christianus Perquin, geb. Voorburg 25.02.1869, koopman (1893,1896), steenkolenhandelaar (1897,1899), brandstoffenhandelaar (1902,1914), kolenboer (1911), overl. Leiden 11.10.1946, tr. ís-Gravenhage 13.09.1893

[3] Johanna Maria Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 09.09.1869 (akte), overl. Leiden 28.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Nicolaas Jacobus Perquin, geb. Leiden 13.06.1894; volgt [1].

2.                   Petronella Maria Perquin, geb. Leiden 19.02.1896, overl. Leiden 12.07.1903.

3.                   Franciscus Gerardus Antonius Perquin, geb. Leiden 06.12.1897, overl. Leiden 01.01.1899.

4.                   Franciscus Josephus Perquin, geb. Leiden 16.10.1899.

5.                   Cornelia Maria Perquin, geb. Leiden 30.04.1902, tr. Leiden 24.09.1923 Hijacunthus Cornelis van der Werf, geb. Noordwijk ca. 1895, banketbakker (1923), z.v. Johannes Hijacinthus van der Werf en Anna Geertruida Hollenkamp.

6.                   Hermanus Theodorus Perquin, geb. Leiden 22.03.1904, tr. Lisse 14.05.1927 Engelberta Antonia Maria Timp, geb. Leiden 03.06.1904, d.v. Gerardus Petrus Timp, banketbakker, en Maria Anna Francisca Nieman.

7.                   Wilhelmus Bernardus Antonius Perquin, geb. Leiden 27.08.1907, werktuigkundige, tr. Leiden 09.05.1932 Sarah Petronella Geertruida Brons, geb. Leiden 15.02.1907, d.v. Wouter Willem Jannes Brons, musicus, en Geertruida Jacoba van der Linden.

8.                   Theodorus Hermanus Perquin, geb. Leiden 25.09.1909.

9.                   Wilhelmina Frederica Perquin, geb. Leiden 16.07.1911.

10.                Adrianus Perquin, geb. Leiden 06.07.1914, overl. Leiden 06.07.1914.

 

[4] Johannes Theodorus Perquin, geb. Voorburg 28.08.1830, handelaar in brandstoffen en werkhout, overl. (Ďna eene ziekte van drie wekení) ís-Gravenhage 31.12.1893, tr. Voorburg 16.05.1851

[5] Jacoba de Heij, geb. Voorburg 16.03.1832, overl. ís-Gravenhage 20.10.1914|a|, begr. ís-Gravenhage 23.10.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Stephanus Perquin, geb. Voorburg 11.06.1852, koopman (1874,1893), handelaar in brandstoffen (1901), overl. ís-Gravenhage 05.02.1929, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl.) 09.02.1929, tr. 1e ís-Gravenhage 25.11.1874 Maria Johanna Wilhelmina Louisa Sas, geb. ís-Gravenhage ca. 1851, d.v. Johannes Josephus Sas, agent ener maatschappij, en Johanna Christina Borsboom; tr. 2e ís-Gravenhage 01.08.1901 Maria Louisa Beugel, geb. Delft 28.02.1853, overl. ís-Gravenhage 03.12.1938, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl.) 07.12.1938, d.v. Frederik Beugel (ca.1819-1901), sergeant majoor bij het Regiment Grenadiers en Jagers in garnizoen (1853), adjundant onderofficier (1857), en Maria Louisa Holitor|b| (ca.1824-1900).

2.                   Alida Carolina Perquin, geb. Voorburg 03.01.1854, overl. Haarlem 27.03.1922, begr. Schoten (Bpl. St. Barbara) 30.03.1922, tr. ís-Gravenhage 03.11.1886 Petrus Johannes Smit, geb. Haarlem ca. 1844, overl. Haarlem 18.07.1909, z.v. Hubertus Smit en Maria Agatha Evers.

3.                   Cornelia Maria Perquin, geb. Voorburg 23.12.1855, tr. ís-Gravenhage 20.11.1878 Henri Velu, geb. ís-Gravenhage 17.08.1849, boekhouder (1906).

4.                   Elisabeth Johanna Perquin, geb. Voorburg 25.10.1857, tr. ís-Gravenhage 21.06.1882 Theodorus Maria Josephus van Reijsen, geb. ca. 1857, z.v. Josephus van Reijsen, koopman, en Dorothea Maria Kennis.

5.                   levenloze zoon, geb. Voorburg 26.02.1859.

6.                   Gerardus Franciscus Perquin, geb. Voorburg 14.04.1860, koopman (1890), overl. Haarlem 04.08.1940, otr. Haarlem 10.04.1890, tr. Haarlem 29.04.1890 Josephina Maria Althoff, geb. Weert 03.06.1867, overl. Haarlem 13.01.1949, d.v. Josephus Antonius Andreas Althoff en Elizabeth Hendrika Lijdsman.

7.                   Catharina Lamberta Perquin, geb. Voorburg 04.06.1862.

8.                   Johannes Cornelis Perquin, geb. Voorburg 30.05.1864, tr. ís-Gravenhage 27.01.1886 (echtsch. Arr. Rb. ís-Gravenhage 23.12.1902, ingeschr. ís-Gravenhage 23.01.1903) Martina Maria Leene, geb. ís-Gravenhage 25.08.1866, overl. ís-Gravenhage 07.12.1941, d.v. Adrianus Marinus Leene, stalhouder, en Johanna Kreffer.

9.                   Johanna Theodora Perquin, geb. Voorburg 15.03.1866, otr. ís-Gravenhage 28.01.1892, tr. ís-Gravenhage 10.02.1892 Hermanus Bernardus de Mol, geb. Gorinchem 13.10.1862, vleeshouwer (1892,1909), overl. ís-Gravenhage 23.01.1931, z.v. Hermanus Ferdinandus de Mol en Anna Maria Hubertina Pohlman.
†††† HBdM tr. 2e ís-Gravenhage 21.04.1909 Louisa Clasina Maria Perquin, jongere zuster van Johanna Theodora.

10.                Stephanus Wilhelmus Perquin, geb. Voorburg 17.05.1867.

11.                Johannes Leonardus Christianus Perquin, geb. Voorburg 25.02.1869; volgt [2].

12.                Elisabeth Lamberdina Perquin, geb. Voorburg 10.09.1870, overl. ís-Gravenhage 02.10.1924, tr. ís-Gravenhage 02.10.1895 Adrianus Johannes van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage ca. 1873, vleeshouwer, overl. ís-Gravenhage 13.10.1928, z.v. Theodorus van Leeuwen, landbouwer, en Gerarda van Noord.

13.                levenloze dochter, geb. Voorburg 12.07.1872.

14.                Herman Josephus Perquin, geb. Voorburg 29.09.1873.

15.                Louisa Clasina Maria Perquin, geb. Voorburg 08.02.1875, tr. ís-Gravenhage 21.04.1909 Hermanus Bernardus de Mol (1862-1931).
†††† HBdM tr. 1e ís-Gravenhage 10.02.1892 Johanna Theorodra Perquin, oudere zuster van Louisa Clasina Maria.

16.                Bernardus Carolus Joseph Perquin, geb. ís-Gravenhage ca. 1877, brandstoffenhandelaar (1905), bedrijfsleider (1921), overl. Haarlem 16.08.1921, tr. ís-Gravenhage 23.08.1905 Wilhelmina Frederika Knijnenburg (1881-1942), d.v. Sebastianus Knijnenburg en Petronella Maria Kortekaas.

 

Noiten: |a| per abuis Ďin den ouderdom van 83 jarení (annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie); |b| Holitor (geb.akte Delft 1853 no.130 en huw.akte ís-Gravenhage 1901 no.1020), elders Molitor (o.a. annonce 1900 Centraal Bureau voor Genealogie).

 

[6] Bastiaan Knijnenburg, Sebastianus, geb. Wassenaar 09.03.1835, pakhuisknecht (1864), koopman (1886), winkelier (1893,1898), overl. (Ďna een langdurig doch zeer geduldig lijdení) ís-Gravenhage 21.06.1898, tr. Stompwijk 15.05.1864

[7] Petronella Maria Kortekaas, geb. Stompwijk 17.08.1844, overl. (Ďna een langdurig doch zeer geduldig lijdení) ís-Gravenhage 23.11.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 09.09.1869 (akte); volgt [3].

2.                   Jacobus Cornelis Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 02.02.1874 (akte), tr. Voorburg 29.01.1896|a| Margaretha Johanna Maria van Haastregt, geb. Voorburg 19.09.1870, d.v. Jacobus van Haastregt en Catharina Adriana de Heij.

3.                   Maria Petronella Adriana Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 13.03.1880, handelaarster in eieren (1905), overl. ís-Gravenhage 24.07.1925, tr. ís-Gravenhage 13.09.1905 Wilhelmus Bernardus Teunissen, geb. ís-Gravenhage 29.03.1878, bloemist (1905), overl. na 1925, z.v. Hendrik Teunissen, bloemist, en Magtilda Okhuizen.

4.                   Wilhelmina Frederika Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 26.07.1881, overl. ís-Gravenhage 14.06.1942, begr. Haarlem (RK Bpl. St. Barbara) 17.06.1942, tr. ís-Gravenhage 23.08.1905 Bernardus Carolus Joseph Perquin (ca.1877-1921), z.v. Johannes Theodorus Perquin en Jacoba de Heij.

5.                   Cornelis Jacobus Knijnenburg, geb. ís-Gravenhage 18.04.1886, koetsier (1914), brandstoffenbewerker (1921), overl. Haarlem 09.12.1935, tr. 1e Haarlem 04.03.1914 Louisa Metselaar, geb. Haarlem 07.04.1893, overl. Haarlem 25.08.1920, d.v. Adrianus Pieter Metselaar, sigarenmaker (1893), conducteur (1914), en Niesje van Norden; tr. 2e Haarlem 04.05.1921 Johanna Smits, geb. Haarlem 02.01.1895, d.v. Johannes Pieter Smits en Liekje de Vries.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Sebastianus (huw.akte Voorburg 1896 no.2).

 

[8] Nicolaas Perquin, geb. Dinther 30.09.1797|a|, metselaar, overl. ís-Gravenhage 23.09.1864, tr. Voorburg 06.05.1827

[9] Johanna Theodora van Haag, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 10.11.1801, overl. Brummen 04.02.1858|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stephanus Theodorus Perquin, geb. Voorburg 16.04.1828, metselaar, overl. na 1870, tr. Voorburg 18.11.1849 Johanna van Zutphen, geb. Voorburg 22.09.1825, overl. na 1870, d.v. Hermanus van Zutphen en Catharina van den Akker.

2.                   Elisabeth Lamberdina Perquin, geb. Voorburg 21.06.1829, landvrouw (1858), overl. voor 1898, tr. Brummen 09.08.1858 Lambartus Liesting, geb. Brummen 17.10.1831, schoenmaker (1856), overl. voor 1898, z.v. Gradus Liesting, spoorwegarbeider, schoenmaker, en Arnolda Reijnira ten Oever.

3.                   Johannes Theodorus Perquin, geb. Voorburg 28.08.1830; volgt [4].

4.                   Henrica Christina Perquin, geb. Voorburg 20.02.1832, overl. Nijmegen 26.12.1859, tr. Voorburg 04.04.1853 Johannes Jurrius, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 11.09.1828, z.v. Wilhelmus Jurrius, kleermaker, en Theodora Mulder.

5.                   Hendrica Johanna Perquin, geb. Voorburg 22.08.1833, overl. Voorburg 06.09.1834.

6.                   Francisca Machtildis Perquin, geb. Voorburg 14.03.1835, overl. Rotterdam 04.08.1906, tr. Brummen 07.06.1858 Gerardus Jacobus Vinkesteijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, onderwijzer (1858), overl. Rotterdam 25.05.1917, z.v. Cornelis Vinkesteijn en Cornelia Kloosterman.

7.                   Theodora Lamberta Perquin, geb. Voorburg 14.03.1835.

8.                   Gertruda/Geertruida Johanna Cecilia Perquin, geb. Voorburg 21.11.1836, overl. Voorburg 14.09.1837.

9.                   Henricus Johannes Perquin, geb. Voorburg 10.11.1837, overl. Voorburg 05.04.1838.

10.                Josephus Ludovicus Martinus Perquin, geb. Voorburg 10.11.1837, overl. Voorburg 28.03.1838.

11.                Johanna Theodora Perquin, geb. Voorburg 20.10.1839, overl. Voorburg 12.09.1840.

12.                Catharina Theodora Perquin, geb. Voorburg 20.10.1839, overl. Voorburg 11.07.1840.

13.                Johanna Theodora Perquin, geb. Voorburg 17.01.1842, overl. na 1901, tr. Leiden 21.08.1872 Hermanus Leonardus Spoorman, geb. Leiden 05.05.1837, broodbakker (1872), brooddepothouder (1901), overl. Leiden 08.09.1901, z.v. Cornelis Spoorman, broodbakker, en Apollonia Baaten.

 

Noten: |a| geb. Sint Oedenrode (overl.akte ís-Gravenhage 1864 no.2141); |b| moeder Gerarda Lambertine.

 

[10] Adrianus de Heij, geb. Voorburg 12.02.1800, broodbakker (1831), overl. Voorburg 04.07.1884, tr. Voorburg 08.05.1831

[11] Alijdis Rosenburg, geb. Loosduinen 03.08.1801, overl. Voorburg 10.01.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba de Heij, geb. Voorburg 16.03.1832; volgt [5].

2.                   Cornelia de Heij, geb. Voorburg 01.06.1833, overl. Voorburg 14.04.1873, tr. Voorburg 05.08.1853 Martinus Hooijmans, geb. Voorburg 20.09.1830, overl. Voorburg 06.12.1906, z.v. Johannes Hooijmans en Pieternella Kokshoorn.

3.                   Johanna Cornelia de Heij, geb. Voorburg 16.12.1834, tr. Voorburg 06.02.1863 Cornelis Petrus van Gerven, geb. ís-Gravenhage 29.12.1831, koopman (1857), stalhouder (1861), overl. ís-Gravenhage 15.07.1868, z.v. Petrus Johannes van Gerven en Maria Clasina van der Klugt.
†††† CPvG tr. 1e ís-Gravenhage 16.07.1856 Maria Elisabeth Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 18.05.1862, d.v. Matthijs Vierling, meubelmaker, en Eva Catharina Eikelhof.

4.                   Catharina Adriana de Heij, geb. Voorburg 11.02.1836, overl. Voorburg 17.03.1922, tr. Voorburg 15.06.1866 Jacobus van Haastregt, geb. Voorburg 05.07.1820, overl. Voorburg 07.11.1894, z.v. Dirk van Haastregt en Margaretha Johanna van Veen.

5.                   Johannes de Heij, geb. Voorburg 27.08.1838, overl. Voorburg 24.08.1891, tr. Stompwijk 18.10.1866 Margje van Rooijen, Maria Margaretha, geb. Hazerswoude ca. 1841, d.v. Cors van Rooijen en Antje van Rooijen.

6.                   levenloze zoon, Voorburg 31.10.1839.

7.                   levenloze dochter, Voorburg 20.09.1841.

8.                   Cornelis de Heij, geb. Voorburg 30.01.1843, overl. Voorburg 31.01.1843.

 

[12] Jacobus Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1799, koopman (1828), arbeider (1864), overl. Wassenaar 03.03.1874, tr. Wassenaar 14.11.1828

[13] Wilhelmina Frederica Erbe, geb. ís-Gravenhage ca. 1803, naaister (1828), overl. na 1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Knijnenburg, geb. Wassenaar 13.09.1829, overl. ís-Gravenhage 06.06.1900, tr. Wassenaar 17.11.1854 Bart de Greef, geb. Wassenaar 08.04.1831, overl. Wassenaar 27.04.1887, z.v. Johannes de Greef en Jacoba Vogelaar.

2.                   Augustinus Johannes Knijnenburg, geb. Wassenaar 30.03.1831, tr. Wassenaar 07.10.1858 Maria Kortekaas, geb. Stompwijk 17.09.1841, d.v. Pieter Kortekaas en Johanna van Kan.

3.                   Wilhelmina Knijnenburg, geb. Wassenaar 01.10.1832, overl. Wassenaar 20.11.1832.

4.                   Wilhelmus Knijnenburg, geb. Wassenaar 08.10.1833, kruidenier, overl. ís-Gravenhage 18.05.1921, tr. Katwijk 29.09.1864 Maria de Groot, geb. Valkenburg (ZH) 21.07.1842, overl. ís-Gravenhage 18.05.1929, d.v. Adrianus de Groot en Cornelia van Steijn.

5.                   Bastiaan Knijnenburg, geb. Wassenaar 09.03.1835; volgt [6].

6.                   Adrianus Knijnenburg, geb. Wassenaar 30.03.1836, arbeider, overl. Wassenaar 10.06.1881, tr. 1e Wassenaar 03.10.1860 Klazina Johanna Hoogduin, ook Clasina/Klasina, geb. Wassenaar 04.03.1840, overl. Wassenaar 04.05.1865, d.v. Dirk Hoogduin en Antje van der Putten; tr. 2e Wassenaar 11.07.1869 Anna Jacoba van der Bijl, geb. Wassenaar 25.07.1846, overl. Wassenaar 12.06.1914, d.v. Adrianus van der Bijl en Maria van Haastert.

7.                   Wilhelmina Knijnenburg, geb. Wassenaar 09.02.1838, overl. ís-Gravenhage 13.02.1918, tr. Wassenaar 03.09.1865 Hugo Duivensteijn, geb. Noordwijk 07.03.1836, overl. voor 1918, z.v. Jan Duivensteijn, broodbakker, en Jaapje van der Weijden.

8.                   Petrus Knijnenburg, geb. Wassenaar 21.04.1840, overl. Wassenaar 15.02.1841.

9.                   Petrus Knijnenburg, geb. Wassenaar 10.12.1842, overl. ís-Gravenhage 31.07.1910.

10.                Johannes Knijnenburg, geb. Wassenaar 03.05.1845, overl. Wassenaar 28.02.1848.

 

[14] Ė

[15] Johanna Kortekaas, zonder beroep (1864).

Kind:

1.                   Petronella Maria Kortekaas, geb. Stompwijk 17.08.1844|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| aangifte door Derk van Diemen, vroedmeester, 31 jaar, getuige Pieter Kortekaas, schipper, 61 jaar (geb.akte Stompwijk 1844 no.65).

 

[16] Stephanus Perquin, geb. Vlijmen 15.11.1766, overl. Sint-Oedenrode 31.08.1822, z.v. Matijs Perquin en Megceliena Schuurmans; tr.

[17] Elisabeth Raijmakers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mechtildis Perquin, ged. Vught 19.05.1793.

2.                   Maria Perquin, ged. Vught 29.01.1796.

3.                   Nicolaas Perquin, geb. Dinther 30.09.1797; volgt [8].

4.                   Adrianus Perquin, ged. Dinther 29.01.1799.

5.                   Walterus Perquin, ged. Dinther 20.03.1801, overl. Voorburg 31.10.1867, tr. 1e Voorburg 03.05.1829 Joanna Maria Bongenaar, geb. ís-Gravenhage 24.09.1807, overl. Voorburg 19.12.1835, d.v. Wilhelmus Bongenaar en Catharina Hellebrand; tr. 2e Voorburg 07.05.1837 Anna Maria Diek, geb. Voorburg 25.10.1807, overl. ís-Gravenhage 04.12.1892, d.v. Joannes Gerardus Diek en Henrica van Tongeren.

6.                   Henrica Perquin, geb. ís-Hertogenbosch 21.02.1804, overl. na 1861, tr. Voorburg 14.11.1830 Jan Albert Spilmes, geb. Lengerich|a| 06.09.1801, kleermaker (1851,1861), overl. na 1861, z.v. Jan Henrich Spilmes en Maria Elisabet Arkenau.

 

Noten: |a| nu in Kreis Steinfurt, Regierungsbezirk MŁnster, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Theodoor van Haag, schipper, overl. Emmerich voor 1830, tr.

[19] Lambertina van den Oever, overl. Emmerich voor 1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Christina van Haag, ged. Grieth (Pruissen)|e| 24.04.1789, overl. Leiden 26.03.1860|f|, tr. 1e Johannes Martens; tr. 2e Rotterdam 15.09.1830|d| Gerrit Brummelkamp, ged. Katwijk aan den Rijn 24.04.1785, broodbakker, overl. Leiden 30.06.1858, z.v. Hendrik Brummelkamp en Elsje Pijpers.
†††† GK otr. 1e Leiden 03.12.1807, tr. Leiden 19.12.1807 Maria Marijt, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 19.07.1786, overl. Leiden 27.01.1829, d.v. Klaas Marijt en Johanna Catharina van Hoeken.

2.                   Lambertina Dorothea van Haag, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 25.11.1799, overl. Kralingen 25.11.1873|c|, tr. Rotterdam 21.12.1825 Cornelius Marinus Landman, geb. Dordrecht ca. 1798, overl. Kralingen 21.07.1886, z.v. Arnoldus Landman en Susanna Bakkers.

3.                   Johanna Theodora van Haag, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 10.11.1801; volgt [9].

4.                   Theodorus van Haag, ged. Emmerich (Sankt Algedundis) 14.03.1806.

5.                   Wilhelmina Petronilla van Haag, ged. Emmerich (Sankt Algedundis) 02.04.1807.

6.                   Gerhardus Theodorus Henricus van Haag, geb. Emmerich 10.05.1809, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 11.05.1809|a|.

7.                   Fredericus Lambertus Petrus van Haag, ged. Emmerich (Sankt Algedundis) xx.02.1812, schipper, tr. 1e Theodora Halterman, overl. voor 1841; tr. 2e Zutphen 06.10.1841|b| Harmanna Johanna Kok, geb. Zutphen 17.11.1812, d.v. Johannes Kok, molenaar, en Dientje Iliohan.

 

Noten: |a| moeder Gerharda; |b| bruidegom Friedrich Lambert Peter; |c| Dorothea Laberdina (annonce collectie CBG) {ook zo geschreven in zes geboorteaktes Rotterdam}; |d| bruid oud 41 jaar, moeder v/d bruid Gerarda Bernardina, ouders v/d bruid overleden (huw.akte Rotterdam 1830 reg.2 fol.18v no.365); |e| nu in Gemeinde Kalkar, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| oud 73 jaar, geb. Emmerich, vader Teunis, Ďzijnde de naam der moeder de aangevers onbekendí (overl.akte Leiden 1860 no.358).

 

[20] Joannes de Heij, geb. ca. 1765, overl. Voorburg 14.01.1815, tr.

[21] Jacoba van Tongeren, geb. ca. 1769, overl. Voorburg 01.03.1842, d.v. Jan van Tongeren en Apolonia Verheul; tr. 2e Voorburg 18.08.1816 Arie de Groot, geb. Noordwijk ca. 1761, overl. Voorburg 30.03.1837, z.v. Hendrik de Groot en Anna van Berkel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje de Heij, Cornelia, geb. Voorburg 15.04.1796, overl. Voorburg 18.10.1847, tr. Voorburg 20.05.1821 Johannes Henricus Bekkers, Hendrik, geb. Ouder-Amstel 12.05.1794, z.v. Jacob Bekkers en Elisabeth Jagers.

2.                   Johanna de Heij, geb. ca. 1798, overl. Voorburg 01.05.1818.

3.                   Adrianus de Heij, geb. Voorburg 12.02.1800; volgt [10].

4.                   Apolonia de Heij, geb. Voorburg 12.03.1802, overl. Voorburg 29.03.1879, tr. Voorburg 16.01.1825 Cornelis de Konink, geb. 01.06.1794, overl. Voorburg 24.08.1871, z.v. Cris de Konink en Geertje Vogelsloot.

5.                   Wilhelmus de Heij, geb. Voorburg 16.05.1804, overl. Voorburg 27.06.1850, tr. 1e Voorburg 27.05.1827 Maria Adriana van den Braak, geb. Voorburg 15.11.1798, overl. Voorburg 16.09.1838, d.v. Joannes van den Braak en Margaretha van den Bosch; tr. 2e Voorburg 23.08.1846 Willemina Vleut, geb. ís-Gravenhage 18.09.1817, d.v. Johannes Vleut en Willemina van der Krogt.

6.                   Cornelis de Heij, geb. Voorburg 27.05.1806, overl. Voorburg 20.05.1877, tr. Voorburg 08.05.1831 Joanna Chavanou, geb. Voorburg 08.05.1810, overl. Voorburg 16.02.1893, d.v. Pierre Chavanou en Maria Catharina Lansmans.

 

[22] Johannes Rosenburg, ook Jan, ook Rozenburg, timmerman, overl. tussen 1827 en 1831, z.v. Jan Rosenburg en Cornelia; tr.

[23] Cornelia van der Meer, geb. ca. 1769,overl. Loosduinen 15.03.1818, d.v. Nicolaas van der Meer en Alijda Velthoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Rozenburg, geb. Loosduinen 21.04.1797, verwer, tr. Loosduinen 23.11.1822|a| Catharina van den Hurk, geb. Voorburg 27.01.1801, d.v. Petrus van den Hurk en Hendrina Cuijpers.

2.                   Nicolaus Rosenburg, ged. Loosduinen (rk) 05.04.1798, timmerman, overl. Loosduinen 19.10.1859, tr. Loosduinen 10.02.1827 Cornelia Gerritze, ged. Loosduinen (rk) 16.05.1804, overl. Loosduinen 12.02.1866, d.v. Marcelis Gerritze, voerman, en Agatha van der Ark.

3.                   Cornelis Rozenburg, geb. Loosduinen 05.08.1799, metselaar, overl. Schipluiden 23.11.1867, tr. Loosduinen 26.11.1825 Elisabeth Roefs, geb. Loosduinen 01.12.1805, overl. Naaldwijk 30.12.1874, d.v. Marten Roefs, smid, en Hendrica Schouten.

4.                   Alijdis Rosenburg, geb. Loosduinen 03.08.1801; volgt [11].

5.                   Johannes Rosenburg, geb. Loosduinen ca. 1804, overl. Loosduinen 03.07.1814.

6.                   Johanna Rosenburg, geb. ca. 1805, overl. Loosduinen 24.04.1812.

7.                   Simon Rosenburg, geb. Loosduinen 27.12.1805, timmerman, overl. Wateringen 11.03.1872, tr. 1e Monster 30.08.1834 Martina Johanna Vollebregt, geb. Monster ca. 1810, overl. Wateringen 02.07.1849, d.v. Hendrik Vollebregt en Jannetje van Aalsburg; tr. 2e Wateringen 05.02.1853 Helena Eijgermans, geb. Wateringen 09.12.1825, d.v. Pieter Eijgermans en Helena van Uden.

 

Noten: |a| bruid Catharina van der Heurk in de akte, tekent met Chatarina van den Hurk, vader v/d bruid Petrus van den Heurk, tekent met Pieter van den Hurk (huw.akte Loosduinen 1822 no.16).

 

[24] Willem Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1766, timmerman (1828), overl. Wassenaar 01.01.1849, z.v. Jacobus Knijnenburg en Querina Beijersbergen; tr. 1e Huibertje Hoogduijn, overl. voor 1799; tr. 2e

[25] Antje Zwaneveld, overl. tussen 1810 en 1828.

Uit het huwelijk Knijnenburg-Hoogduijn:

1.                   Quirina Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1795, tr. Wassenaar 12.11.1819 Willem Boon, geb. Noordwijk-Binnen ca. 1794, z.v. Joris Boon en Mietje de Jong.

2.                   Hubertus Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1797, overl,. Wassenaar 22.07.1858, tr. Wassenaar 18.05.1826 Marijtje Vogelaar, geb. ca. 1800, d.v. Gerret Vogelaar en Lena Derkse Overweer.

Uit het huwelijk Knijnenburg-Zwaneveld:

3.                   Jacobus Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1799; volgt [12].

4.                   Pieternella Knijnenburg, geb. ca. 1803, overl. Wassenaar 02.08.1859.

5.                   Jan Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1808, overl. Wassenaar 06.09.1892, tr. Wassenaar 28.12.1832 Josephina Maria Kuijkhoven, geb. Maassluis ca. 1807, overl. Wassenaar 16.10.1888, d.v. Cornelis Kuijkhoven en Adriana Prins.

6.                   Mietje Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1810, tr. Wassenaar 10.05.1828 Dirk van Veen, geb. Voorburg ca. 1798, z.v. Martinus van Veen en Maria van Kuijk.

 

[26] Augustinus Erbe, Augustijn, geb. ca. 1771, veldwachter (1828), overl. Wassenaar 08.11.1840, z.v. Bastiaan Erbe en Frederica Wilhelmina van Haarsma; tr.

[27] Adriana Paardekooper, geb. ca. 1768, overl. Wassenaar 12.05.1840, d.v. Jan Paardekooper en Pleuntje van der Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Frederica Erbe, geb. ís-Gravenhage ca. 1803; volgt [13].

 

[28] Ė

[29] Ė

 

[30] Pieter Kortekaas, geb. ca. 1783, overl. Stompwijk 26.06.1854, tr.

[31] Petronella van Kan, geb. ca. 1783, overl. Stompwijk 02.04.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kortekaas, geb. ca. 1808, overl. Stompwijk 14.04.1842, tr. voor 1840 Johanna van Kan.

2.                   Naatje Kortekaas, geb. Leidschendam 03.01.1812, overl. Leidschendam 03.10.1814.

3.                   Jacobus Kortekaas, geb. Leidschendam 29.05.1814, overl. Voorburg 09.01.1888, tr. Stompwijk 08.02.1850 Barbara Albers, geb. Stompwijk 07.06.1820, overl. Stompwijk 17.08.1887, d.v. Rosier Albers en Alida Vermeij.

4.                   Dirk Kortekaas, geb. Leidschendam 13.06.1816, overl. Stompwijk 10.01.1880, tr. Stompwijk 23.07.1841 Geertruida Johanna Schouten, geb. Stompwijk ca. 1813, overl. Stompwijk 12.02.1875|a|, d.v. Jan Schouten en Johanna Horks.

5.                   Anna Kortekaas, geb. Leidschendam 25.09.1818, tr. Stompwijk 23.08.1850 Cornelis Langerak, geb. Veur 03.10.1824, z.v. Jacobus Langerak en Agatha van der Geest; w.s. volgt [15].

6.                   Cornelis Kortekaas, geb. Leidschendam 18.11.1820.

7.                   Antonie Kortekaas, geb. Stompwijk 21.09.1824, tr. Stompwijk 10.05.1856 Marguarita Brans, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, d.v. Hendrik Brans en Heijntje Bosman.

8.                   Abraham Kortekaas, geb. Stompwijk 12.08.1828, timmerman (1868,1873), overl. ís-Gravenhage 19.06.1896, tr. 1e Stompwijk 15.02.1867 Catharina van Schalkwijk, geb. Stompwijk 11.05.1834, overl. ís-Gravenhage 23.07.1868, d.v. Dirk van Schalkwijk en Petronella Sprengers/Springer; tr. 2e ís-Gravenhage 05.02.1873 Gijsberta Kornelia Scheffers, geb. Vlaardingen ca. 1820, dienstbode (1873), overl. ís-Gravenhage 25.06.1888, d.v. Nicolaas Scheffers en Catharina Barbara Leurs.

 

Noten: |a| e.v. Theodorus.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren