Jan van der Plaats (1926-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2021 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Jan van der Plaats, geb. Utrecht 09.03.1926, ingenieur elektrotechniek Delft 1952|a|, lector Eindhoven (1973-1979), hoogleraar Eindhoven (1980-1991), overl. 2020|b|.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 29.10.1952; |b| Eindhovens Dagblad 03.12.2020.

 

[2] Gerrit van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 28.03.1891, landbouwkundige (1920), overl. Utrecht 07.05.1967, begr., tr. Utrecht 25.02.1920
[3] Maria Spiering, geb. Utrecht 16.03.1890, overl. Utrecht 19.07.1972.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Minke van der Plaats, geb. ca. 1921, overl. Breda 14.12.1965, begr. Breda (Prot.Bpl. Zuylen) 17.12.1965.

2.                   Jan van der Plaats, geb. Utrecht 09.03.1926|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 11.03.1926.

 

[4] Jan van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 20.12.1863, arbeider (1888), gardenier (1889,1897), landbouwer (1920,1921), overl. Rotterdam 31.07.1925; tr. 2e Menaldumadeel 25.04.1907 Trijntje van Reenen, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.06.1855, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 13.09.1918, d.v. Romke van Reenen, onderwijzer der jeugd, en Grietje Jans Visser; tr. Menaldumadeel 17.05.1888

[5] Minke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 31.12.1853, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 10.01.1898.

     TvR tr. 1e Menaldumadeel 17.05.1877 Sape Jans Smits, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 28.11.1848, timmerman, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 18.11.1898, z.v. Jan Sapes Smits, bakker, en Jeltje Arends Lamsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 08.04.1889, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 11.04.1889.

2.                   Gerrit van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 28.03.1891; volgt [2].

3.                   Jan van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.08.1892, koopman, tr. Menaldumadeel 01.09.1921 Gelske Hoekstra, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 29.03.1895, d.v. Lieuwe Hoekstra, werkman, en Mienke Tolsma.

4.                   Arjen van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 27.10.1894.

5.                   Heerke van der Plaats, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 15.11.1897, gardenier, tr. Het Bildt 08.06.1933 Sijke Bos, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 27.10.1901, d.v. Henderikus Bos, winkelier, en Taetske Keizer.

 

[6] Johannes Franciscus Spiering, geb. Utrecht 11.07.1863, timmerman (1889,1890), overl. Utrecht 21.10.1926, tr. Utrecht 08.05.1889

[7] Maria Cornelia Beekes, geb. Utrecht 12.08.1862, dienstbode (1889), overl. Utrecht 01.03.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Spiering, geb. Utrecht 16.03.1890; volgt [3].

2.                   Marinus Spiering, geb. Utrecht 18.03.1892, tr. Utrecht 28.08.1919 Suzanna Adriana German, geb. Oostburg 11.12.1893, d.v. Anthonie German en Magdalena de Back. [Semarang 1947]

3.                   Sophia Wilhelmina Spiering, geb. Utrecht 26.03.1894, overl. Utrecht 01.03.1909.

4.                   Johanna Spiering, geb. Utrecht 25.02.1896, overl. Overveen 16.05.1965, overl. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 20.05.1965, tr. 1e Utrecht 07.08.1919 Jan Zwerus Merkestein, geb. Utrecht 26.02.1896, overl. IJsselstein 27.12.1921, z.v. Jan Zwerus Merkestein (1859-1907), schilder, en Dirkje Brinkers; tr. 2e tussen 1921 en 1931 Evert van der Tweel, geb. 13.09.1899, overl. 30.07.1948, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.).

5.                   Cornelia Theodora Spiering, geb. Utrecht 27.03.1898, tr. Naaldwijk 24.04.1930 Arend van den Berg, geb. De Lier 04.02.1889, z.v. Willem van den Berg een Sientje Westerman.

6.                   Johannes Franciscus Spiering, geb. Utrecht 01.06.1900, overl. Valkenburg (ZH) 04.06.1964, tr. voor 1941 J.A.P. Mugge.

7.                   Gerritje Geertruida Spiering, geb. Utrecht 28.05.1902.

8.                   Cornelis Theodorus Spiering, geb. Utrecht 10.09.1904, overl. Utrecht 24.12.1949|a|, tr. voor 1947 Cornelia Ietje Bauwina Hoekstra.

9.                   Adrianus Spiering, geb. Utrecht 05.11.1906, tr. Utrecht 03.04.1935 Anna Lambertina Wilhelmina Schenk, geb. Maastricht 03.12.1907, d.v. Wilhelmus Johannes Hubertus Schenk en Lambertina Catharina Wilhelmina Wittelings.

10.               Willem Spiering, geb. Utrecht 21.09.1908, 1e Luit. der Inf. KNIL (1935), overl. na 1967, tr. ’s-Gravenhage 04.12.1935 Elizabeth Dina Been, Betsy, geb. ’s-Gravenhage 20.03.1912, overl. Winterswijk 14.05.1967, begr. Winterswijk (Alg.Bpl.) 19.05.1967. [Batavia 1947].

 

Noten: |a| ook overl.akte Ede no.2.

 

[8] Gerrit Jans van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 27.01.1828, gardenier (1857,1868), arbeider (1874,1893), werkman (1906), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 15.12.1906, tr. Menaldumadeel 20.05.1857|a|

[9] Albertje Klazes Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 12.11.1830, dienstmeid (1857), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 29.05.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rinske van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 05.08.1859, dienstmeid, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 23.02.1879.

2.                   Eelkje van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 05.08.1859, dienstmeid (1888), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 04.12.1932, tr. Menaldumadeel 17.05.1888 Heerke Hoekstra (1851-1928), z.v. Jan Heerkes Hoekstra en Tjittje Martens Klaver.

3.                   Klaaske van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 05.08.1859, tr. Menaldumadeel 09.06.1892 Klaas Terpstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 04.08.1866, arbeider, z.v. Dirk Klazes Terpstra, arbeider, en Antje Dirks de Boer.

4.                   Jan van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 21.12.1863; volgt [4].

5.                   Trijntje van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 30.05.1868, tr. Menaldumadeel 11.05.1893 Minne Zondervan, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 18.05.1869, klompmaker, z.v. Anne Fokkes Zondervan, kuiper, en Grietje Jans van Dalsen.

6.                   Arjen van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 23.06.1874, overl. Voorburg 27.12.1920, tr. Utrecht 06.06.1907 Grietje Smits, geb. Berlikum (Menaldumdaal) 09.05.1878, d.v. Sape Jans Smits en Trijntje Romkes van Reenen.

 

Noten: |a| ouders v/d bruid Klaas Andries en Eeke (huw.akte Menaldumadeel 1857 fo.54).

 

[10] Jan Heerkes Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.03.1822, gardenier, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 23.10.1859|b|, tr. Menaldumadeel 10.06.1846

[11] Tietje Martens Klaver, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 21.06.1821, kooltjersche (1875), gardeniersche (1881), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 07.03.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 30.05.1847, overl. Ferwerderadeel 30.07.1925, tr. Menaldumadeel 30.05.1872 Hille Johannes Douma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 16.10.1836, z.v. Johannes Douwes Douma, landbouwer, en Lamke Douwes Bosch.

2.                   Grietje Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 19.11.1848, tr. Barradeel 29.05.1875 Jan Bos, geb. Minnertsga (Barradeel) 03.06.1842, kooltjer, z.v. Jan Beerts Bos, kooltjer, en Tietje Jans Brok.

3.                   Heerke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.01.1851, gardenier, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 20.02.1928, tr. Menaldumadeel 17.05.1888 Eelkje van der Plaats (1859-1932), d.v. Gerrit Jans van der Plaats en Albertje Klazes Bouma.

4.                   Minke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 31.12.1853|a|; volgt [5].

5.                   Marten Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.05.1856, gardenier, tr. 1e Menaldumadeel 02.06.1881 Jifke Wassenaar, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23.09.1857, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 25.10.1887, d.v. Dirk Gijsberts Wassenaar, voerman, en Janna Alberts de Haan; tr. 2e Menaldumadeel 09.05.1889 Tietje Damstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 30.06.1865, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 14.10.1905, d.v. Pieter Djoerds Damstra, wagenmaker, en Sijke Halbes Algra.

6.                   Dedde Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 28.05.1858, kwekeling onderwijzer (1874), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 22.05.1874.

 

Noten: |a| moeder Tjittje (geb.akte Menaldumadeel 1853 fol.1v); |b| e.v. Tjittje.

 

[12] Cornelis Theodorus Spiering, ged. Utrecht 27.01.1811, kleermaker (1829,1860), overl. Utrecht 05.07.1880|e|; tr. 1e Utrecht 30.12.1829 Jacoba van Tintelen, geb. Utrecht 11.08.1812, naaister (1829), overl. Utrecht 02.05.1855|a|, d.v. Hendrik van Tintelen, blikslager, en Jacoba Kok; tr. 2e Utrecht 04.01.1860

[13] Maria Hensbroek, geb. Utrecht 05.08.1821, dienstmeid (1843), overl. Utrecht 02.04.1895; tr. 1e Utrecht 23.08.1843 Johan August Adam van Woerden, geb. Gouda ca. 1816, tegelbakker (1843), overl. Utrecht 19.02.1859, z.v. Neeltje van Woerden.

Uit het huwelijk Spiering-van Tintelen (moeder ook van Tinteren):

1.                   Hendrik Cornelis Spiering, geb. Utrecht 26.08.1830, overl. Utrecht 30.04.1918, tr. Utrecht 18.12.1850 Maria Geroldt, geb. Utrecht ca. 1827, overl. Utrecht 09.06.1910|d|, d.v. Petrus Geroldt en Geertrui van der Donk.

2.                   Johannes Theodorus Spiering, geb. Utrecht 30.12.1831.

3.                   Jacobus Wilhelm Spiering, geb. Utrecht 17.12.1833, overl. Utrecht 31.08.1834.

4.                   Aaltje Jacoba Spiering, geb. Utrecht 22.11.1835, overl. Utrecht 27.06.1842.

5.                   Jacobus Johannes Spiering, geb. Utrecht 08.06.1838, overl. Utrecht 09.01.1839.

6.                   Johanna Spiering, geb. Utrecht 23.11.1840, overl. Utrecht 15.08.1849.

7.                   Jacoba Spiering, geb. Utrecht 05.12.1843, overl. Utrecht 10.11.1923, tr. Utrecht 17.02.1869 Albertus van der Stroom, geb. Utrecht 18.02.1843, overl. Utrecht 25.02.1910, z.v. Hermanus van der Stroom en Geertruij van Straalen.

8.                   Cornelis Theodorus Spiering, geb. Utrecht 14.07.1847, overl. Utrecht 18.06.1849.

9.                   George Wilhelm Spiering, geb. Utrecht 07.06.1851, matroos der derde klasse, overl. ‘ter reede Edi’|c| (aan boord van het stoomschip Borneo) 12.12.1877|b|.

Uit het huwelijk van Woerden-Hensbroek:

10.               Cornelia van Woerden, geb. Utrecht 19.08.1844, tr. Utrecht 04.11.1868 Harmanus Gilles, geb. Zeumeren (Barneveld) 04.11.1845, overl. Utrecht 25.09.1884, z.v. Willem Gilles, timmerman, en Hendrika Bos.

11.               Maria van Woerden, geb. Utrecht 24.12.1847, overl. Utrecht 17.04.1928, tr. 1e Utrecht 03.11.1886 Carel Willem Lagas, geb. Utrecht 29.01.1844, overl. 14.03.1891, z.v. Pieter Carel Lagas en Elisabetha Woerst; tr. 2e Utrecht 22.03.1893 Adrianus de Waal, geb. Utrecht 14.08.1840, z.v. Wouter de Waal en Anna Geertruida Jongeneel.
     CWL tr. 1e Utrecht 25.10.1876 Everdina Cornelia Paling, geb. Utrecht 28.05.1846, overl. Utrecht 05.04.1886, d.v. Adrianus Paling en Cornelia van Erp.
     AdW tr. 1e Utrecht 01.08.1866 Woutertje Wilhelmina van Zoest, geb. Utrecht 04.10.1833, overl. Utrecht 29.07.1888, d.v. Aart van Zoest en Cornelia Geurts.

12.               Wilhelmina van Woerden, geb. Utrecht 25.03.1850, overl. tussen 1922 en 1928, tr. Utrecht 20.02.1884 Cornelis Brand, geb. Utrecht 29.11.1848, overl. voor 1913, z.v. Stephanus Brand en Johanna van Piggelen.

13.               Neeltje van Woerden, geb. Utrecht 24.06.1852, overl. Utrecht 27.05.1923.

14.               levenloze dochter, Utrecht 23.04.1855.

15.               levenloze zoon, Utrecht 31.12.1858.

Uit het huwelijk Spiering-Hensbroek:

16.               Sophia Wilhelmina Spiering, geb. Utrecht 09.02.1861, overl. Utrecht 29.01.1940.

17.               Johannes Franciscus Spiering, geb. Utrecht 11.07.1863; volgt [6].

 

Noten: |a| van Tinteren (overl.akte Utrecht 1855 no.654); |b| overl.akte Utrecht 1878 no.485; |c| aan de oostkust van Atjeh, Sumatra (NOI); |d| ook overl.akre Maarssen 1910 no.18; |e| wedr van Tinteren.

 

[14] Marinus Beekes, geb. Utrecht 11.05.1831, behanger (1861,1889), overl. Utrecht 04.01.1901; tr. 1e Utrecht 22.10.1851 Mechtelina de Beer, geb. Utrecht 30.11.1830|b|, overl. Utrecht 15.05.1860, d.v. Matthijs de Beer, smid, en Wilhelmina Gottlieb; tr. 2e Utrecht 06.11.1861

[15] Johanna van Bergen, geb. Jutphaas 30.11.1834, overl. Zeist 26.08.1914|a|.

Uit het huwelijk Beekes-de Beer:

1.                   Marinus Arnoldus Beekes, geb. Utrecht 29.02.1852, overl. Utrecht 05.04.1861.

2.                   Wilhelmina Johanna Gerarda Beekes, geb. Utrecht 02.09.1854, overl. Utrecht 04.10.1856.

3.                   Mattheus Johannes Beekes, geb. Utrecht 01.03.1856, behanger, overl. Middelburg 17.03.1913, tr. Middelburg 10.11.1880 Cornelia Wilhelmina van de Poll, geb. Middelburg 15.11.1858, dienstbode (1880), overl. Middelburg 07.10.1933, d.v. Dirk van de Poll, metselaar, en Neeltje van der Weel.

4.                   Jacob Willem Beekes, geb. Utrecht 02.01.1858, overl. Utrecht 11.03.1859.

Uit het huwelijk Beekes-van Bergen:

5.                   Maria Cornelia Beekes, geb. Utrecht 12.08.1862; volgt [7].

6.                   Lena Louisa Beekes, geb. Utrecht 06.08.1865, overl. Utrecht 06.01.1916, tr. Utrecht 23.08.1893 Franciscus Cornelis Willekes, geb. Utrecht 23.07.1869, overl. De Bilt 28.03.1937, z.v. Cornelis Johannes Willekes en Fenna Olthuis.
     FCW tr. 2e Utrecht 20.02.1918 Alida Catharina van de Veenbrink, geb. Utrecht 18.05.1892, d.v. Teunis van de Veenbrink en Alida Catharina van der Pol.

7.                   Arnoldus Marinus Beekes, geb. Utrecht 06.01.1868, overl. Utrecht 06.10.1942, tr. 1e Utrecht 15.06.1893 Dirkje Johanna Lingmont, geb. Utrecht 10.03.1863, overl. Utrecht 20.03.1916, d.v. Wilhelmus Lingmont en Niesje Cornelia Hendriks; tr. 2e Utrecht 31.05.1917 Johanna Maria de Vos, geb. Harmelen 19.11.1880, d.v. Dirk de Vos en Hendrika Roodvoets.

8.                   Marinus Johannes Beekes, geb. Utrecht 01.07.1870, overl. Utrecht 06.02.1873.

9.                   Gerritje Geertruida Beekes, geb. Utrecht 17.02.1874.

10.               Engeltje Louisa Maria Beekes, geb. Utrecht 20.08.1877, overl. Utrecht 15.01.1933.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1914 no.1569; |b| in wiewaswie De Boer (mei’17); de schrijver heeft geknoeid; helaas staat er geen handtekening, ‘verklarende de vader niet te kunnen schrijven’; degene die de index over 1830 opstelde, las De Beer (geb.akte Utrecht 1830 no.1408).

 

[16] Jan Gerrijts van der Plaats, geb. Beetgum ca. 1790, gardenier/guardenier, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 19.09.1836, z.v. Gerrijt Jans van der Plaats en Fokeltje Minnes; tr. Menaldumadeel 20.06.1827

[17] Rinske Arjens Huisman, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) ca. 1801/1802|a|, dienstbaar (1827), guardeniersche (1836), arbeidster (1867), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 15.01.1876|a|, d.v. Arjen Kornelis Huisman en Wikje Hendriks, arbeidster (1827).
     RAH tr. 2e Menaldumadeel 18.01.1843 Pieter Hettes Miersma, geb. Vrouwenparochie ca. 1802|e|, arbeider, werkman, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.06.1859, z.v. Hette Joosten (Miersma) en Grietje Theunis.

Uit het huwelijk van der Plaats-Huisman:

1.                   Gerrit van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 27.01.1828; volgt [8].

2.                   Arjen van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 22.12.1829, gardenier, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 29.07.1874, tr. Menaldumadeel 19.05.1866 Elisabeth Jelles Nauta, geb. Follega (Lemsterland) 10.04.1840, naaister (1866), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 28.03.1923, d.v. Jelle Dooitzes Nauta, koopman (1840), schipper (1866), en Elisabeth Ypes Singelsma.
     EJN tr. 2e Menaldumadeel 11.05.1882 Jelle Hempenius, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.11.1824, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 08.10.1897, z.v. Pieter Jakobs Hempenius, arbeider, en Trijntje Johannes de Vries; tr. 3e Idaarderadeel 20.06.1901 Dooitze Nauta, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 30.01.1840, overl. Grouw (Idaarderadeel) 07.01.1917, z.v. Jolle Dooitzes Nauta en Roelofke Igges Veldstra.
     JH tr. 1e Menaldumadeel 09.08.1856 Baukje Foppes Fopma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 28.11.1825, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 22.08.1878, d.v. Foppe Minnes Fopma en Beitske Zweitzes Wouda.
     DN tr. 1e Idaarderadeel 10.05.1865 Grietje Jacobs Boeijsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 20.01.1841, overl. Wartena (Idaarderadeel) 03.02.1900, d.v. Jacob Jans Boeijsma en Tietje Beints de Jong.

3.                   Fogeltje van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 07.02.1833, tr. Menaldumadeel 20.11.1862 Sijbe Sikkes Krol, geb. Marssum (Menaldumadeel) 26.09.1825, arbeider, overl. Marssum (Menaldumadeel 16.06.1888, z.v. Sikke Sijbes Krol en Ymkje Wijbrens Hogerhuis.
     SSK tr. 1e Menaldumadeel 04.05.1853 Lijsbert Pieters Tigchelaar, geb. Hempens (Leeuwarderadeel) 18.03.1828, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 30.01.1862, d.v. Pieter Sijtzes Tigchelaar en Dieuwke Pieters Wiglema; tr. 3e Menaldumadeel 11.09.1873 Antje Dirks Hoekstra, geb. Marssum (Menaldumadeel) 02.10.1842, overl. Barradeel 18.01.1932|f|, d.v. Dirk Klazes Hoekstra en Jetske Palsma.

4.                   Rinske van der Plaats, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 23.03.1835, tr. Menaldumadeel 16.05.1866 Gerrit Theunis Hager, geb. Beetgum (Menaldumadeel) ca. 1839, boerenknecht, z.v. Theunis Gerrits Hager en Fokje Dirks Zwager.

Voorkind:

5.                   Sipke Miersma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 18.01.1841|b||c|, arbeider, werkman, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 05.02.1913, tr. 1e Menaldumadeel 18.05.1867 Grietje Sijmons de Haan, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 27.10.1844, arbeidster, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 24.05.1875, d.v. Sijmon Johannes de Haan, guardenier, en Antje Heerkes Veeman; tr. 2e Leeuwarderadeel 19.07.1876 Romkje Sijmens Kingsbergen, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 17.10.1843, overl. Risumageest (Dantumadeel) 16.09.1920|d|, d.v. Sijmen Rommerts Kingsbergen, arbeider, en Hiske Lubberts Westra.

Uit het huwelijk Miersma-Huisman:

6.                   Grietje Miersma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 01.11.1843, dienstmeid (1868), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.08.1909, tr. Het Bildt 07.05.1868 Pieter Fijlstra, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 17.07.1838, boerenknecht, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.01.1925, z.v. Reinder Jacobs Fijlstra, werkman, en Neeltje Pieters Visser.

 

Noten: |a| geb. Vrouwenparochie (overl.akte Menaldumaddel 1836 no.9); |b| de aangever noemt de moeder ‘zijne echtgenoote’ (geb.akte Menaldumadeel 1841 fol.8v); |c| geen vermelding van erkenning/wettiging van een kind (huw.akte Medaldumadeel 1843 fol.5); |d| Kinsbergen (overl.akte Dantumadeel 1920 no.136); |e| geb. Sint Annaparochie (overl.akte Het Bildt 1859 no.102); |f| ook overl.akte Meneldumadeel 1932 no.11.

 

[18] Klaas Annes Bouma, geb. Vrouwenparochie ca. 1795, koopman, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 15.05.1859|b|, z.v. Anne Klazes Bouma en Riemkje Folkerts, gardenierster (1819); tr. Het Bildt 30.05.1819

[19] Eelkje Alberts Bokma, ook Eke/Eeke, geb. Hallum (Ferwerderadeel) ca. 1799, naaister (1819), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 01.07.1851, d.v. Albert Bokkes Bokma en Trijntje Pieters Post.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Bouma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 04.05.1821, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 14.03.1851.

2.                   Anne Bouma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 31.01.1823, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 07.02.1826.

3.                   Riemke Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 31.12.1824, naaister, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 04.03.1883.

4.                   Antje Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 02.08.1828, dienstmeid (1860), tr. Barradeel 19.05.1860 Jan Sijbrands Ruijg, geb. Minnertsga (Barradeel) 16.01.1826, kooltjer (1860), arbeider (1881), overl. Minnertsga (Barradeel) 04.04.1881, z.v. Sijbrand Jans Ruijg, arbeider, en Trijntje Eiltjes Vellinga.

5.                   Albertje Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 12.11.1830; volgt [9].

6.                   Anne Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 02.11.1832, arbeider, overl. Losdorp (Bierum) 15.04.1865.

7.                   Albert Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 13.07.1354|c|, arbeider, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.11.1858.

8.                   Bokke Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 13.07.1835|d|, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 06.09.1835.

9.                   Jitske Bouma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 28.07.1838, overl. Hallem (Ferwerderadeel) 27.04.1894.

 

Noten: |a| moeder Eeke (geb.akte Ferwerderadeel 1830 fol.107v); |b| moeder Renskje Folkerts Zijlstra (overl.akte Ferwerderadeel 1859 fol.19); |c| fol.67c; |d| fol.68.

 

[20] Heerke Jans Hoekstra, geb. Ried (Franekeradeel) ca. 1795, arbeider (1821), gardenier (1822,1865), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 31.01.1865, z.v. Jan Heerkes en Janke Harings, arbeidster (1821); gardenier (1846), tr. Menaldumadeel 20.06.1821

[21] Trijntje Kornelis Peterson, geb. Berlikum (Menaldumadeel) ca. 1792/1793, dienstbaar (1821), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 11.04.1849, d.v. Kornelis Sjoerds en Pietje Hanzes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Heerkes Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.03.1822; volgt [10].

2.                   Pietje Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.01.1826, ‘van gardeniersbedrijf’ (1865), overl. Menaldum (Menaldumadeel) 09.09.1905, tr. 1e Menaldumadeel 25.05.1853 Jan Gerrits van der Meer, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 10.12.1824, gardenier, overl. Menaldum (Menaldumadeel) 13.11.1859, z.v. Gerrit Jans van der Meer en Minke Tjeerds Fokkema; tr. 2e Menaldumadeel 07.01.1865 Pieter Oeges Miedema, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 21.09.1831, gardenier, overl. Menaldum (Menaldumadeel) 08.09.1882, z.v. Oege Pieters Miedema, boer, en Reinskje Sipkes Tjielserda.

3.                   Kornelis Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 20.01.1827, gardenier, tr. Menaldumadeel 24.05.1854 Akke Sijes de Jong, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.11.1827, d.v. Sije Wijbes de Jong, gardenier,  en Geertje Klazes Werkhoven.

4.                   Anne Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 17.08.1829, gardenier, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 22.09.1897, tr. Menaldumadeel 16.05.1868 Dirkje Jelles de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 03.04.1839, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 19.12.1930, d.v. Jelle Doekeles de Boer, arbeider, en Antje Æbes Kampstra.

5.                   Janke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 02.01.1831, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 19.06.1888.

6.                   Minke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 29.09.1833, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 09.12.1836.

7.                   Willemke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 28.12.1835, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 13.03.1915, tr. Menaldumadeel 17.05.1865 Harmen Folkerts Kooistra, geb. Mantgum (Barradeel) 22.02.1838, gardenier, overl. Menaldumadeel 08.03.1926, z.v. Folkert Harmens Kooistra, assistent van politie (1838), en Aaltje Wijtzes Houtsma.

 

[22] Marten Jans Klaver, geb. Berlikum ca. 1779/1780, hofker (1812), gardenier (1821,1856), overl. Menaldumadeel 26.10.1856, z.v. Jan Minnes Klaver en Bregtje Martens; tr.

[23] Grietje Botes Klok, geb. Berlikum ca. 1781, aang.lidmaat Berlikum 31.05.1819, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 08.05.1860|a|, d.v. Bote Barteles Klok en Rigtje Salvus de Jong; tr. 1e voor 1805 Jacob Deddes Appelhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Klaver, geb. Berlikum 09.06.1812, arbeider, tr. Menaldumadeel 17.05.1837 Rinske Lolkes Boomsma, geb. Berlikum 12.08.1813, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 05.03.1896|b|, d.v. Lolke Andeles Boomsma en Etje Gatzes Klaver.

2.                   Richtje Klaver, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 31.03.1815, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 29.03.1894, tr. Menaldumadeel 01.06.1843 Tjeerd Teunis Runia, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 07.08.1816, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 25.02.1892, z.v. Teunis Jans Runia, gardenier, en Sibbeltje Kornelis Peterzon.

3.                   Tietje Klaver, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 20.06.1821; volgt [11].

 

Noten: |a| overl. 09.05 (aantekening lidmatenboek Berlikum); |b| oud 81 jaar (overl.akte Menaldumadeel 1896 no.19).

 

[24] Johannes Franciscus Spiering, ged. Utrecht (Domkerk) 19.12.1787, kleermaker (1819,1860), overl. Utrecht 21.09.1865, z.v. Johannes Spiering en Grada van der El; tr. 2e Utrecht 15.08.1821 Sophia Rosina Stauffenbeijl, ged. Utrecht 02.09.1798, overl. Utrecht 08.06.1872, d.v. Johann George Andries Stauffenbeijl en Wilhelmina Haak; otr. Utrecht 12.10.1806, tr. 1e Utrecht 30.10.1806

[25] Aaltje Johanna Coenraads, ged. Utrecht (Janskerk) 06.08.1786, overl. Utrecht 29.03.1819|a|, d.v. Cornelis Theodorus Coenraads en Aaltjen Rister.

Uit dit huwelijk (moeder Coenraadts):

1.                   Gerarda Johanna Spierings, ged. Utrecht 23.10.1808, tr. Utrecht 20.05.1829 Jacobus Tientjes, geb. Utrecht ca. 1805, z.v. Hendrik Tientjes en Maria Groothuijsen.

2.                   Cornelis Theodorus Spiering, ged. Utrecht 27.01.1811|b|; volgt [12].

Uit het huwelijk Spiering-Stauffenbeijl (moeder veelal Stauffenbeil):

3.                   Sophia Wilhelmina Spiering, geb. Utrecht 12.09.1822, overl. Utrecht 23.04.1831.

4.                   Johan Georg Wilhelm Spiering, geb. Utrecht 04.03.1824, overl. Utrecht 29.07.1825.

5.                   George Wilhelm Spiering, geb. Utrecht 10.01.1826, overl. Utrecht 25.05.1880, tr. Utrecht 31.01.1855 Wilhelmina Schmal, geb. Voorburg 22.10.1823, overl. Utrecht 11.02.1892, d.v. Johannes Pieter Schmal en Teuntje de Reus.

6.                   Johannes Franciscus Spiering, geb. Utrecht 19.06.1830, overl. Utrecht 05.11.1879, tr. Utrecht 25.03.1857 Geertjen Boeve, geb. Wapenveld (Heerde) 13.04.1815, overl. Utrecht 23.06.1905, d.v. Dirk Lammers Boeve, landbouwer, en Grietjen Gerrits Krange.

7.                   Wilhelmina Sophia Rosina Spiering, geb. Utrecht 10.03.1833, overl. Utrecht 03.12.1839.

8.                   levenloze dochter, Utrecht 15.07.1834.

 

Noten: |a| Alida Johanna Coenraadts; |b| moeder Aaltje Johanna Coenraadts.

 

[26] Johannes Hensbroek, ged. Utrecht 02.07.1793, tegelbakker (1818), steenbakker (1847,1860), overl. Utrecht 20.11.1864, z.v. Jan Hensbroek en Sara van Wensom; tr. 2e Utrecht 19.05.1841 Willemina Gerdingh, geb. Groningen ca. 1794, overl. Utrecht 08.12.1874, d.v. Hermannus Gerdingh en Johanna Niemeijer; tr. 1e Utrecht 01.07.1818

[27] Cornelia Castrop, ged. Utrecht 28.12.1794, naaister (1818), overl. Utrecht 14.02.1840, d.v. Hermanus Castrop, kleermaker, en Maria Leusden.

     WG tr. 1e Utrecht 03.05.1826 Koenradus van Kasteel, Coenraad, ged. Utrecht 05.04.1795, overl. Utrecht 18.07.1840, z.v. Koenradus van Kasteel en Maria Pragt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hensbroek, geb. Utrecht 25.10.1818, overl. Jutphaas 24.10.1891|a|, tr. Utrecht 21.07.1841 Johanna Cats, geb. Utrecht 25.04.1818, overl. Jutphaas 08.07.1881, d.v. Cornelis Cats en Angenita van Straalen.

2.                   Maria Hensbroek, geb. Utrecht 05.08.1821; volgt [13].

3.                   Sara Hensbroek, geb. Utrecht 23.02.1824, overl. Utrecht 28.12.1890, tr. Utrecht 05.05.1847 Jacobus Johannes Swagers, geb. Utrecht ca. 1819, blikslager, overl. Utrecht 18.04.1897, z.v. Daniël Pieter Swagers en Maria Willemina Everse.

4.                   Cornelia Hensbroek, geb. Breukelen-Nijenrode 14.02.1826, overl. Utrecht 25.05.1829.

5.                   Johanna Hensbroek, geb. Utrecht 23.03.1828, overl. Utrecht 22.04.1831.

6.                   Hermanus Hensbroek, geb. Utrecht 30.05.1830, overl. Utrecht 07.09.1831.

7.                   Hermanus Hensbroek, geb. Utrecht 08.07.1832, overl. Utrecht 21.04.1916, tr. 1e Utrecht 14.06.1854 Engelina Alettha Offerman, geb. Utrecht 09.12.1825, overl. Utrecht 14.07.1866, d.v. Gerrit Offerman en Anna Alettha van Boom; tr. 2e Utrecht 06.05.1868 Alberta Soelst, geb. Utrecht 06.03.1828, overl. Utrecht 10.06.1870, d.v. Johannes Soelst en Johanna van der Wal; tr. 3e Jutphaas 05.04.1871 Johanna van Arkel, geb. Zuilen 10.12.1833, overl. Utrecht 10.07.1913, d.v. Jasper van Arkel en Elsje Luca.

8.                   Cornelia Hensbroek, geb. Utrecht 21.09.1834, overl. Breukelen-Nijenrode 13.04.1922, tr. 1e Breukelen-Nijenrode 20.03.1862 Hendrik van Lingen, geb. Breukelen-Nijenrode 20.02.1834, overl. Breukelen-Nijenrode 25.11.1870, z.v. Jan van Lingen en Gijsje Gijsen; tr. 2e Breukelen-Nijenrode 10.05.1872 Hendrik Diesman, geb. Loosdrecht ca. 1836, overl. Breukelen-Sint Pieters 08.11.1881, z.v. Jan Diesman en Hendrika Zeeuwes.
     HD tr. 1e Ruwiel 31.07.1863 Geertruida Bakhuis, geb. Groningen 09.01.1824, overl. Breukelen-Nijenrode 05.03.1872|b|, d.v. Timen Bakhuis, barbier, en Fennechien Bloem.

9.                   Wilhelmina Hensbroek, geb. Utrecht 15.06.1838, overl. Utrecht 22.07.1912, tr. Utrecht 27.06.1866 Willem Cornelis Eernst, geb. Utrecht 19.02.1842, overl. Utrecht 17.03.1918, z.v. Willem Eernst en Margaretha Dam.

 

Noten: |a| moeder Casterop (overl.akte Jutphaas 1891 no.64); |b| Bakhuizen, oud 43 jaar (overl.akte Breukelen-Nijenrode 1872 no.20).

 

[28] Arnoldus Beekes, ged. Utrecht (Domkerk) 03.09.1783, schoenmaker (1812,1843), overl. Utrecht 25.05.1843, z.v. Willem Beekes en Margareta Sonsbeek; otr. Utrecht 03.07.1808|a|, tr. Utrecht 19.07.1808

[29] Gerrigje Rozemalen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 16.11.1788, overl. Utrecht 03.09.1849, d.v. Willem Rozemalen en Maria Kuneke.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gerarda, moeder ook Roosmale, Roosmalen, Roozemale, Rosemale, Rosemaalen):

1.                   Margrita Willemina Jacoba Beekes, geb. Utrecht 29.07.1808, ged. Utrecht 03.08.1808, overl. Utrecht 19.09.1849.

2.                   Maria Beekes, ged. Utrecht 05.09.1810.
= w.s. Maria Beekes, geb. ca. 1814, overl. Utrecht 10.02.1825.

3.                   Willemina Beekes, ook Bekes, geb. Utrecht 03.12.1812, overl. Utrecht 22.09.1813.

4.                   Willem Beekes, ook Bekes, geb. Utrecht 31.07.1814, overl. Utrecht 05.10.1817.

5.                   Gerardus Beekes, geb. Utrecht 03.07.1817.

6.                   Arnoldus Beekes, geb. Utrecht 12.04.1821, overl. Utrecht 04.05.1840.

7.                   Leendert Beekes, geb. Utrecht 19.11.1823, overl. Utrecht 22.05.1871, tr. Utrecht 24.10.1849 Elisabeth Busgert, geb. Utrecht 01.08.1824, overl. Utrecht 03.11.1893, d.v. Dirk Busgert en Catharina Pordon.

8.                   Johannes Beekes, geb. Utrecht 13.03.1825, overl. Zeist 28.10.1895, tr. Utrecht 24.10.1849 Geertruida Cornelia van der Meijden, geb. Utrecht 28.06.1825, overl. Utrecht 12.12.1889, d.v. Lambertus van der Meijden en Geertrui Flantua.

9.                   Marinus Beekes, geb. Utrecht 03.05.1827, overl. Utrecht 17.09.1829.

10.               Marinus Beekes, geb. Utrecht 11.05.1831|b|; volgt [14].

 

Noten: |a| bruid Roosmalen; |b| moeder Gerritje Roosmale (geb.akte Utrecht 1831 no.643).

 

[30] Leendert Louis van Bergen, geb. Amsterdam 29.06.1802, ged. Amsterdam (Rem) 15.07.1802, bakker (1824), overl. Jutphaas 03.04.1838, z.v. Jacob Johannes van Bergen en Cornelia Reinierse Scholten (zie Bijlage A); tr. Jutphaas 30.12.1824

[31] Maria Cornelia de Groot, ged. Jutphaas 19.09.1802, overl. Utrecht 07.04.1864, d.v. Jan Willem de Groot, koopman, en Engeltje de Waal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis van Bergen, geb. Jutphaas 06.07.1825, overl. Utrecht 01.01.1899.

2.                   Engeltje van Bergen, geb. Jutphaas 01.03.1827, overl. Hardinxveld 30.03.1892, tr. Leerdam 16.05.1851 Johannes van Lit, geb. Leerdam 02.11.1824, overl. Leerdam 11.01.1888, z.v. Jan van Lit en Margaritha Sink.

3.                   Louisa Maria van Bergen, geb. Jutphaas 20.02.1829|a|, overl. Leerdam 30.11.1904, tr. Leerdam 10.05.1856 Frederik van Tiel, geb. Leerdam 18.09.1830, overl. Leerdam 31.01.1906|b|, z.v. Jan van Tiel en Geertrui Pelgrim.

4.                   Willem van Bergen, geb. Jutphaas 06.03.1831, overl. Amersfoort 15.05.1876, tr. Utrecht 05.08.1857 Geertruij Bothof, geb. Rijswijk 20.10.1834, overl. Haarlem 11.02.1914, d.v. Gerrit Jan Bothof, tuinman, en Maaike Brand.
     GB tr. 2e Haarlem 17.05.1888 Eduard Suiskens, geb. Haarlem 14.08.1825, kleermaker, overl. Haarlem 16.12.1905, z.v. Antonie Suiskens en Barta Hos.
     ES tr. 1e Haarlem 15.10.1845 Anna Maria Böemker, geb. Haarlem 11.05.1829, overl. Haarlem 15.06.1852, d.v. Johannes Hendrikus Böemker en Adriana Koster.

5.                   Cornelia Reinira Francina van Bergen, geb. Jutphaas 01.04.1833, overl. Jutphaas 09.08.1848.

6.                   Johanna van Bergen, geb. Jutphaas 30.11.1834; volgt [15].

7.                   Adrianus van Bergen, geb. Jutphaas 06.11.1836, tr. Utrecht 20.06.1860 Wilhelmina Dorothea Wichelhausen, geb. Utrecht 25.11.1826, d.v. Rudolph Frans Wichelhausen en Engelina van Daalen.

8.                   Petronella Maria van Bergen, geb. Jutphaas 06.11.1836, overl. Jutphaas 01.01.1843.

9.                   Helena Louisa van Bergen, geb. Jutphaas 03.12.1838; volgt [15].

 

Noten: |a| moeder Cornelia Maria; |b| van Thiel.

 


Bijlage A

 

[60] Jacob Johannes van Bergen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.06.1773, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 02.07.1806, z.v. Jan van Bergen en Elisabeth Purmer; otr. Amsterdam 12.06.1795

[61] Cornelia Reijniera Scholten, ged. Delft 30.01.1774, overl. Utrecht 22.01.1857, d.v. Leendert Scholten en Louijsa Elsevier; otr. 2e Amsterdam 02.01.1807 Frans Lorié, geb. Amsterdam ca. 1773, overl. Utrecht 09.06.1821, z.v. Nicolaas Lorié en Aletta Vroombroek; otr. 3e Utrecht 07.06.1822, tr. Utrecht 19.06.1822 Anzelmus van Laar, ged. Utrecht 03.10.1779, overl. Utrecht 02.09.1849, z.v. Elias van Laar en Cecilia de Vrij.
     FL otr. 1e Amsterdam 13.02.1801 Johanna Louisa Scholten, ged. Amsterdam (Rem.) 20.12.1779, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 05.09.1801, d.v. Leendert Scholten en Louiza Elsevier.
     AvL tr. 1e voor 1822 Elisabeth van Hengelaar, overl. voor 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacob van Bergen, geb. Amsterdam 02.07.1799, ged. Amsterdam (Rem.) 23.07.1799.

2.                   Leendert Louis van Bergen, geb. Amsterdam 29.06.1802, ged. Amsterdam (Rem.) 15.07.1802; volgt [30].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren