Okko Jan Poppema (ca.1921-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2016)

 


 

[1] Okko Jan Poppema, geb. Veelerveen ca. 1921, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde Groningen 1942|d|, doctoraalexamen Groningen wis- en natuurkunde 1947|e|, promotie Groningen 08.01.1954|c|, hoogleraar Eindhoven (1960-1985), overl. 30.11.1991, otr. xx.07.1948|a|, tr. xx.12.1948|b| T.T. van Deemter, Tonia, geb. Groningen 03.07.1920, overl. 1996, d.v. Jan Jozef van Deemter (1887-1974) en Elisabeth Aalberts (1883-1955).
 
Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 09.07.1948; |b| Nieuwsblad van het Noorden 18.12.1948; |c| proefschrift: Nuclear orientation in solids; promotor: H. Brinkman (1909-1994); |d| Het Vaderland 04.12.1942; |e| Nieuwe Leidsche Courant 26.03.1947.

 

[2] Tonnis Poppema, geb. Aduard 03.02.1889, onderwijzer (1916), overl. Vlagtwedde 13.09.1978, crem. Groningen 18.09.1978, tr. Hoogezand 28.07.1916
[3] Grietje Elsina Zielstra, geb. Enschede 24.10.1890, overl. Ter Apel 13.11.1979, crem. Meppel 16.11.1979.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon J.O. Poppema, Jan, tr. A. Koolhof, d.v. Harm Koolhof (ca.1891-1985) en Hilkelina Freij (ca.1889-1965).

2.                   Okko Jan Poppema, geb. Veelerveen ca. 1921; volgt [1].

 

[4] Jan Poppema, geb. Aduard 31.08.1859, boerenknecht (1888), arbeider (1889,1890), tuinman (1916), timmerman (1919), overl. Vlagtwedde 01.06.1948, begr. Aduard 05.06.1948, tr. Aduard 19.05.1888|a|

[5] Johanna Jonkman, geb. Aduard 02.09.1861, overl. Groningen 30.03.1937|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tonnis Poppema, geb. Aduard 03.02.1889; volgt [2].

2.                   Steven Poppema, geb. Aduard 05.11.1890, bouwkundig opzichter (1919), tr. Aduard 07.06.1919 Alberdiena Wijma, geb. Hoogkerk 12.12.1890, d.v. Anne Wijma, tolpachter, caféhouder, en Antje de Vos.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Hakkenes (huw.akte Aduard 1888 no.14); |b| moeder Hakkenes (overl.akte Groningen 1937 no.495).

 

[6] Okko Zielstra, geb. Zuidbroek 13.05.1864, machinist-leerling (1890), machinist (1916), overl. Veelerveen 02.12.1940, tr. Zuidbroek 13.07.1889

[7] Femmigje Telder, geb. Diever ca. 1866, dienstmeid (1889), overl. Groningen 19.08.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Elsina Zielstra, geb. Enschede 24.10.1890; volgt [3].

 

[8] Tonnis Poppema, geb. Zuidhorn 13.12.1829, boerenknecht (1858), arbeider (1859,1888), overl. Den Ham (Aduard) 24.03.1903, tr. Aduard 22.05.1858|a|

[9] Grietje Stedeveld, geb. Oostum (Ezinge) 07.09.1831, werkmeid (1858), overl. Den Ham (Aduard) 03.02.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Poppema, geb. Aduard 31.08.1859; volgt [4].

2.                   Hendrik Poppema, geb. Den Ham (Aduard) 26.08.1861, boerenknecht (1883), overl. Hoogkerk 30.08.1947, tr. Aduard 17.03.1883 Antje Schuttinga, geb. Den Ham (Aduard) 31.10.1861, overl. Groningen 01.09.1938, d.v. Andries Schuttinga, arbeider, en Nanke Spoelstra.

3.                   Gerhard Poppema, geb. Den Ham (Aduard) 31.10.1864, schoenmaker (1888), overl. Groningen 30.03.1952, tr. Zuidhorn 05.01.1888 Aagtje Kits, geb. Enumatil (Leek) 01.06.1867, naaister (1888), overl. Groningen 28.10.1931, d.v. Tjebbe Kits, arbeider, en Gerardina Vinkers.

 

[10] Steven Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 01.10.1822, boerenknecht (1854), arbeider (1858,1888), overl. Aduard 03.10.1896, tr. Aduard 18.05.1854

[11] Katrina Zusanna Hakkennes, geb. Aduard 23.11.1825, dienstmeid (1854), arbeidster (1865), overl. Aduard 19.02.1865.

Kind van Katrina:

1.                   Geertje Hakkennes, later Jonkman, geb. Aduard 22.04.1854|a|, dienstmeid (1881), overl. Leek 27.01.1935, tr. Aduard 21.05.1881 Jakob Jan Prins, geb. Zevenhuizen (Leek) ca. 1855, kramer (1881), z.v. Antje Abels Prins.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Jonkman, geb. Aduard 14.04.1856, dienstmeid (1881), overl. Boxtel 25.08.1900, tr. Aduard 02.07.1881 Jan van de Vries, geb. Zuidhorn ca. 1852, spoorwegarbeider (1881), overl. Boxtel 31.10.1926, z.v. Aries van de Vries en Geeske Zuidema, arbeidster.

3.                   Johannes Jonkman, geb. Aduard 27.12.1858, overl. Aduard 17.01.1860.

4.                   Johanna Jonkman, geb. Aduard 02.09.1861; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Jan van der Heide, 33 jaar, vroedmeester, kind gewettigd bij het huwelijk (geb.akte Aduard 1854 no.21).

 

[12] Hendrik Zielstra, geb. Coevorden 10.04.1835, kleermaker, overl. Zuidbroek 20.08.1867, tr. Zuidbroek 20.06.1863

[13] Grietje Hevinga, geb. Zuidbroek 21.07.1841, naaister (1863), koopvrouw (1880,1889), overl. Groningen 08.12.1893; tr. 2e Zuidbroek 18.12.1880 Harm ten Cate, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 24.11.1838, kuiper (1869,1887), koopman (1893), overl. Groningen 17.12.1893, z.v. Hans Willems ten Cate, winkelier, scheepstimmerknecht, klompenmaker, en Ike Harms Deen.
     HtC tr. 1e Zuidbroek 08.02.1869 Egbertje Straat, geb. Zuidbroek 24.02.1840, naaister (1869), overl. Zuidbroek 19.06.1880, d.v. Jakob Hendriks Straat, arbeider, en Geessien Rotgers Buitenweg.

Uit het huwelijk Zielstra-Hevinga:

1.                   Okko Zielstra, geb. Zuidbroek 13.05.1864; volgt [6].

2.                   Anna Zielstra, geb. Zuidbroek 01.11.1866, tr. Groningen 28.04.1892 Kornelis de Vries, geb. Winsum 26.12.1866, bediende (1892), z.v. Egbert de Vries, arbeider, en Jantje Bouman.

Uit het huwelijk ten Cate-Hevinga:

3.                   Johannes ten Cate, geb. Zuidbroek 21.09.1881, overl. Zuidbroek 17.03.1885.

4.                   Trientje ten Cate, geb. Zuidbroek 09.09.1883, tr. Amsterdam 17.08.1911 Bauke Jacobs Wijnstra, geb. Leiden 08.09.1886, behanger (1911), z.v. Jacob Beenes Wijnstra (ca.1846-), schermmeester, gymnastiekonderwijzer, en Johanna Bulleman (ca.1850-).

5.                   Johannes ten Cate, geb. Zuidbroek 02.09.1887.

 

[14] Jan Telder, geb. Meppel 06.08.1842, koperslager, overl. Zuidbroek 19.01.1893, tr. Meppel 03.06.1863

[15] Elsje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1834, dienstmaagd (1863), overl. Foxhol (Hoogezand) 05.10.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Telder, geb. Diever 20.03.1868, overl. Haren 11.01.1940, tr. Zuidbroek 06.05.1893 Jan van Bruggen, geb. Westerbroek (Hoogezand) 01.05.1867, opzichter (1893), overl. Wildervank 03.05.1948, z.v. Jan van Bruggen (ca.1841-1907), arbeider, opzichter, en Anje Kuiper.

2.                   Anthonie Telder, geb. Diever 12.09.1869, koperslager (1895), overl. Utrecht 21.05.1953, tr. Sappemeer 17.08.1895 Magdalena Buining, geb. Hoogezand 24.11.1869, d.v. Koert Buining, schrijnwerker, overl. Utrecht 22.01.1939, meubelmaker, en Klaassina Schippers.

3.                   Femmigje Telder, geb. Diever ca. 1866; volgt [7].

 

[16] Jan Tonnis Poppema, geb. ca. 1794, olieslagersknecht (1815,1818), arbeider (1821,1858), overl. Zuidhorn 26.11.1862, z.v. Tonnis Harms Poppema, verwer, en Pieterke Berends; tr. Zuidhorn 10.06.1815|a|

[17] Grietje Tonnis Wartenburg, geb. ca. 1793, dienstmaagd (1815), arbeidster (1821,1858), overl. Zuidhorn 30.04.1863, d.v. Tonnis Jakobs en Auktje Uitjes.

Uit dit huwelijk (moeder Tonnis tot 1821, Wartenbuirg vanaf 1824):

1.                   Tonnis Poppema, geb. Zuidhorn 22.09.1815, overl. Zuidhorn 28.12.1826.

2.                   Berent Poppema, geb. Zuidhorn 10.10.1818, wolkammer (1845,1854), winkelier (1878), overl. Grijpskerk 14.06.1878, tr. 1e Zuidhorn 15.06.1845 Martje de Boer, geb. Zuidhorn 17.11.1821, naaister (1845), wolkamster (1851), overl. Grijpskerk 17.12.1853, d.v. Jakob Karsten de Boer, arbeider, en Anna Haaijes de Boer, arbeidster; tr. 2e Grijpskerk 15.07.1854 Antje Mulder, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 13.01.1819|b|, dienstmeid (1854), winkelierster (1891), overl. Grijspkerk 22.03.1891, d.v. Auktje Temmes Mulder.

3.                   Uitje Poppema, geb. Zuidhorn 21.02.1821, boerenknecht (1847), arbeider (1857,1865), dagoner (1876,1877), overl. Houwerzijl (Ulrum) 12.02.1877, tr. 1e Zuidhorn 10.10.1847 Getruit Oosterhof, geb. Enumatil (Leek) 05.08.1820, dienstmeid (1847), overl. Den Ham (Aduard) 22.07.1855, d.v. Derk Sibrands Oosterhof, timmerman, en Iemtje Popkes Jager; tr. 2e Zuidhorn 27.06.1857 Albertje Buffinga, geb. Niehove (Oldehove) 07.09.1833, dienstmeid (1857), d.v. Siebe Renzes Buffinga, arbeider, en Frouwktje Eijes Land, arbeidster.

4.                   Hendrik Poppema, geb. Zuidhorn 01.07.1824, overl. Zuidhorn 21.01.1827.

5.                   Aukje Poppema, geb. Zuidhorn 16.10.1826, dienstmeid (1853), overl. Oldehove 11.01.1886, tr. 1e Aduard 18.05.1853 Oomke Bullema, geb. Den Ham (Aduard) 20.03.1826, boerenknecht (1853), dagloner (1874), overl. Oldehove 04.01.1874, z.v. Klaas Jans Bullema, arbeider, en Aaltje Renses Buffinga, arbeidster; tr. 2e Oldehove 17.03.1877 Jakob Wierenga, geb. Niehove (Oldehove) 26.12.1817, vleeskoper (1877), dagloner (1879), overl. Oldehove 10.12.1879, z.v. Klaas Alderts Wierenga, landbouwer, en Trijntje Reinderts van Bruggen.

6.                   Tonnis Poppema, geb. Zuidhorn 13.12.1829; volgt [8].

7.                   Harm Poppema, geb. Zuidhorn 23.10.1833, boerenknecht (1861), tr. Zuidhorn 18.05.1861 Hindriktje Brongers, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 23.02.1832, dienstmeid (1861), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 08.04.1886, d.v. Klaas Geerts Brongers, arbeider, en Willemke Pieters Datema, arbeidster.

8.                   Pieterke Poppema, geb. Zuidhorn 04.10.1837, dienstmeid (1864), overl. Waarden (Grijpskerk) 24.09.1906, tr. Oldehove 14.05.1864 Pieter Datema, geb. Oldehove 15.11.1831, arbeider, overl. Oldehove 13.12.1893, z.v. Gerrit Pieters Datema, dagloner, en Janke Harms Sijtsema.

 

Noten: |a| bruid en naar vader zonder achternaam Wattenburg (huw.akte Zuidhorn 1815 no.10); |b| aangifte door Temme Jans Mulder, 69 jaar, winkelier, vader v/d moeder (geb.akte Zuidhorn 1819 no.2).

 

[18] Hendrik Hendriks Stedeveld, geb. ca. 1789, dagloner (1830,1831), arbeider (1858), tr.

[19] Eltje Bruins Wolt, geb. 1788, arbeidster (1858).

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Stedeveld, geb. Oostum (Ezinge) 21.04.1830, overl. Oostum (Ezinge) 28.06.1830.

2.                   Grietje Stedeveld, geb. Oostum (Ezinge) 07.09.1831; volgt [9].

 

[20] Hindrik Geerts Jonkman, geb. Midwolde ca. 1793, arbeider, overl. Enumatil (Zuidhorn) 03.12.1859|a|, tr.

[21] Geertje Pieters Datema, geb. Lettelbert ca. 1790, arbeidster, overl. Enumatil (Zuidhorn) 04.10.1858, d.v. Pieter Arents Datema, arbeider, en Harmke Meinderts Bakker, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmke Jonkman, geb. Midwolde (Leek) ca. 1812, arbeidster, overl. Zuidhorn 06.01.1868|b|, tr. Zuidhorn 13.02.1832 Jan Mentes Ploeg, geb. Doezum (Grootegast) ca. 1809, arbeider, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 29.10.1875, z.v. Mente Jakobs Ploeg, arbeider, en Geertruid Jans Kremer.

2.                   Aaltje Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 12.11.1813, dienstmaagd (1836), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 20.03.1889, tr. Oldehove 17.10.1836 Hindrik Auwds Pompstra, geb. Grijpskerk ca. 1805, boerenknecht (1836), arbeider (1864), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 08.07.1864|d|, z.v. Auwd Hendriks Pompstra, arbeider, en Ilje Arends, arbeidster.

3.                   Pieter Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 25.09.1815, boerenknecht (1849), arbeider (1865,1873), overl. Noordhorn (Zuidhorn 09.08.1873|c|, tr. 1e Zuidhorn 29.12.1849 Jitske Westerdijk, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 07.12.1825, arbeidster, overl. Enumatil (Zuidhorn) 21.11.1863, d.v. Evert Klazes Westerdijk, scheepstimmerknecht, en Sara Scheltes van der Vorm; tr. 2e Leek 24.06.1865 Freeke Jans Cazemier, geb. Leek 10.07.1816, arbeidster (1865), koopvrouw (1892), overl. Leek 20.07.1892, d.v. Klaas Folkerts Cazemier en Klaaske Hindriks van der Veen.
     FJC tr. 1e Leek 24.10.1841 Albert de Vries, geb. Leek ca. 1808, schipper, overl. Leek 12.06.1861, z.v. Cornelis Derks, arbeider, en Gelske Alberts, arbeidster.

4.                   Geert Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 29.01.1818, boerenknecht (1843), arbeider (1854,1883), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 01.01.1883, tr. 1e Zuidhorn 07.01.1843 Grietje Hoiting, geb. Roderwolde ca. 1819, dienstmeid (1843), arbeidster (1852), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 17.05.1852, d.v. Jakob Derks Hoiting, arbeider, en Elizabeth Freerks Stroetmans (ca.1780-1837); tr. 2e Zuidhorn 20.05.1854 Aafke Wieringa, geb. Sebaldeburen (Grootegast) 04.01.1821, overl. Zuidhorn 02.10.1892, d.v. Wobbe Lubbes Wieringa, trekschuitschipper, en Catrina Onno’s.

5.                   Meindert Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 09.04.1820, arbeider (1846,1863), koopman (1878), overl. Enumatil (Zuidhorn) 23.07.1878, tr. 1e Zuidhorn 10.06.1846 Antje Klazens de Vries, geb. Zuidhorn 05.02.1826, arbeidster (1846), overl. Enumatil (Zuidhorn) 24.11.1854, d.v. Klaas Banjers de Vries, dienstknecht, arbeider, en Rienje Jans Land, arbeidster; tr. 2e Oldekerk 08.08.1863 Hilje Kremer, ook Hiltje, geb. Grootegast 03.04.1813, dienstmeid (1843), arbeidster (1863), overl. Enumatil (Zuidhorn) 03.05.1880, d.v. Jacob Jans Kremer, schipper, en Eenje Wiebes Hasenberg.
     HK tr. 1e Oldekerk 18.05.1843 Jan Derks Roda, geb. Zuidhorn ca. 1806, watermolenaar (1838,1843), timmerman (1847,1851), arbeider (1853), overl. Oldekerk 19.04.1853, z.v. Derk Jans Roda, landbouwer, en Christina Hendriks, landbouwster.
     JDR tr. 1e Oldekerk 27.05.1836 Abeltje Luurts Bakker, geb. Niekerk (Oldekerk) 24.04.1813, overl. Oldekerk 20.03.1838, d.v. Luurt Jeltes Bakker, arbeider, en Trientje Klasens Reitsema, landbouwster; tr. 2e Oldekerk 14.12.1838 Wilmina Gerrits Reitsema, geb. Niezijl (Grijpskerk) 23.01.1815, overl. Oldekerk 12.10.1842, d.v. Gerrit Temmes Reitsema, landbouwer, en Aaltje Hendriks.

6.                   Steven Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 01.10.1822; volgt [10].

7.                   Ekke Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 07.05.1825, boerenknecht (1849), arbeider (1887), overl. Enumatil (Zuidhorn) 11.09.1887, tr. Zuidhorn 29.11.1849 Ebeltje Venema, geb. Leek 07.03.1828|e|, dienstmeid (1849), overl. Groningen 23.07.1909, d.v. Weija Jans Venema, arbeidster.

8.                   Annegien Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 06.08.1827, overl. Aduard 02.11.1881, tr. Aduard 20.12.1849 Jan Klaassens Schipper, geb. Leegkerk (Hoogkerk) 21.05.1819, dagloner (1849), veedrijver (1868), overl. Aduard 19.07.1868, z.v. Klaas Geerts Schipper, kleermaker, en Meiske Jans.

9.                   Hendrik Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 04.12.1829, overl. Enumatil (Leek) 02.02.1839.

10.               Arent Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 16.01.1832, boerenknecht (1855), tr. Oldekerk 19.05.1855 Marijke Casemier, geb. Niebert (Marum) 07.06.1823, dienstmeid (1855), d.v. Hendrik Menses Casemier, landbouwer, en Albertje Hendriks Rinkema.

11.               Gerrit Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 19.03.1834, pelmolenaar (1869), tr. Grootegast 07.05.1869 Jantje Mellema, geb. Doezum (Grootegast) 19.02.1842, dienstmeid (1869), d.v. Wiebe Louwes Mellema, grofsmid, en Hiske Tjebbes Muntinga.

12.               Trientje Jonkman, geb. Enumatil (Leek) 26.11.1836, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 03.01.1907, tr. Zuidhorn 21.08.1863 Jan de Boer, geb. Zevenhuizen (Leek) 20.10.1837, boerenknecht (1863), arbeider (1917), pverl. Zuidhorn 13.07.1917, z.v. Jan Pieters de Boer, arbeider, en Jantje Jans Middel, arbeidster.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van den overledene bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Zuidhorn 1859 no.87); |b| geb. Lettelbert (overl.akte Zuidhorm 1868 no.3); |c| geb. Midwolde, ‘laatst gehuwd aan’ Frederika Folkerts (overl.akte Zuidhorn 1873 no.48); |d| Hindriks Outs Pompstra (overl.akte Zuidhorn 1864 no.55); |e| aangifte door Douwe Klasens Oosterhout, 62 jaar, zadelmaker, ‘onverwant van () verloste’ (geb.akte Leek 1828 no.27).

 

[22] Johannes Conradus Hakkennes, ook Hakkenes, geb. ca. 1797/1798, kleermaker (1821,1865), z.v. Johannes Warnerus Hakkennes, kleermaker, en Christina Zwart; tr. Aduard 04.03.1821

[23] Anna/Johanna Maria Bereboom, geb. ca. 1797/1798, naaister (1821), kleermaakster (1822,1854), d.v. Derk Hinderiks Bereboom, wever, en Trientje Derks Vollema, weefster.

Uit dit huwelijk (ook Hakkenes):

1.                   Johannes Warnerus Hakkennes, geb. Aduard 09.12.1821, overl. Aduard 28.01.1822.

2.                   Christina Magdalena Hakkennes, geb. Aduard 23.02.1823, overl. Kloosterburen 16.03.1906, tr. Aduard 23.12.1871 Gerrit Wolters Meijer, geb. Ezinge 06.05.1826, arbeider, overl. Aduard 26.01.1878, z.v. Wolter Geerts Meijer, schipper, arbeider, en Hindriktje Gerrits Danhoff.

3.                   Katrina Zusanna Hakkennes, geb. Aduard 23.11.1825; volgt [11].

4.                   Johanna Warnera Hakkennes, geb. Aduard ca. 1838, arbeidster (1876), overl. Aduard 31.03.1901, tr. Aduard 01.12.1855 Jan Hindrik Cloece, geb. Aduard 14.01.1821, kleermaker, overl. Aduard 11.03.1874, z.v. Berend Cloece, marskramer (1821), inlands kramer (1855), en Magrita Kramer, ‘inlandsch kramersche’; tr. Aduard 02.09.1876 Jakob Drentje, geb. Aduard ca. 1817, timmerman, overl. Aduard 19.07.1887, z.v. Jurrijn Aiklaar Drentje, timmerman, en Anna Hindriks Mulder.
     JD tr. 1e Aduard 18.10.1854 Epke Egberts Pol, geb. Niehove (Oldehove) 14.07.1826, overl. Aduard 20.04.1859, d.v. Egbert Egberts Pol, dagloner, en Auktje Derks Oldenburger, arbeidster; tr. 2e Aduard 12.05.1860 Trientje van der Wal, geb. Aduard 12.08.1834, dienstmeid (1860), overl. Aduard 11.07.1871, d.v. Jan Jans van der Wal, dagloner, arbeider, en Wiske Kornelis Kooistra, arbeidster.

5.                   Theodora Euzephia Hakkennes, geb. Aduard 23.07.1830 , dienstmeid (1854), overl. Sappemeer 22.10.1854.

6.                   Johannes Henderikus Hakkennes, geb. Aduard 18.08.1833.

 

[24] Jan Zielstra, geb. Leeuwarden 24.04.1799, schoenmaker, overl. Coevorden 09.12.1843, z.v. Jan Andries Zielstra en Gertie van den Broek; tr. 2e voor 1844 Geesien Lambers, geb. Emlenkamp 16.12.1810, overl. Coevorden 23.01.1845, d.v. Jan Lambers en Aaltien Harms; tr. 1e

[25] Aaltje Raterink, geb. ca. 1807, overl. voor 1844.

Uit het huwelijk Zielstra-Raterink:

1.                   Marigje Zielstra, geb. Coevorden 03.03.1829, overl. Coevorden 20.06.1832.

2.                   Hendrik Zielstra, geb. Coevorden 05.08.1830, overl. Coevorden 16.11.1831.

3.                   Hendrik Zielstra, geb. Coevorden 10.04.1835; volgt [12].

4.                   Margje Zielstra, geb. Coevorden 05.08.1838, overl. Coevorden 17.09.1838.

5.                   levenloze dochter, Coevorden 11.07.1839.

Uit het huwelijk Zielstra-Lambers:

6.                   Jan Zielstra, geb. Coevorden 16.08.1844, overl. Coevorden 13.11.1844.

 

[26] Okko Scheltes Hevinga, geb. Noordbroek 16.01.1813, kleermaker (1840,1854), koopman (1899), overl. Zuidbroek 21.01.1913, z.v. Schelto Okkes Hevinga, kleermaker, en Trijntje Jans Kloppenberg; tr.

[27] Anna Fokkes Grambroek, geb. Zuidbroek 25.08.1812, overl. Zuidbroek 06.07.1882, d.v. Fokko Kaspers Grambroek ca. 1765, arbeider, en Grietje Wilhelmus, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Hevinga, geb. Zuidbroek 21.07.1841; volgt [13].

2.                   Trijntje Hevinga, geb. Zuidbroek 08.01.1847, overl. Zuidbroek 16.02.1899, tr. Zuidbroek 27.03.1880 Heiko Taai, geb. Tusschenklappen (Muntendam) 11.09.1852, timmerman, overl. Veendam 13.12.1905, d.v. Fokko Simens Taai, arbeider, olieslagersknecht, en Jantje Jurjens Zuidema.
     HT tr. 2e Groningen Zuidbroek 17.06.1899 Gesina Haaijer, geb. Borgercompagnie (Veendam) 31.05.1861, koopvrouw, overl. Groningen 11.03.1914, d.v. Elias Haaijer, landbouwer, en Geessien Lheekamp.
     GH tr. 1e Muntendam 01.01.1885 Jan van Agteren, geb. Fredriksoord (Vledder) 28.01.1856, bediende, overl. Zuidbroek 30.12.1894, z.v. Henderikus van Agteren, kolonist, en Geertrui Kremer; tr. 3e Groningen 19.10.1906 Rente Klunder, geb. Veendam 24.08.1873, koopman (1906), overl. Veendam 25.01.1910, z.v. Rente Hoemmes Klunder, arbeider, en Aaltje Sjoerds Pik.

3.                   levenloze dochter, Zuidbroek 03.01.1850.

4.                   Fokko Hevinga, geb. Zuidbroek 04.07.1851, overl. Zuidbroek 17.01.1926, tr. Zuidbroek 26.01.1884 Leentje Nannen, geb. Zuidbroek 14.09.1856, naaister (1884), overl. Zuidbroek 12.02.1897, d.v. Hindrik Nannen, timmerman, en Leentje Luijes Witwers.

5.                   Schelto Hevinga, geb. Zuidbroek 03.08.1854, overl. Zuidbroek 23.06.1855.

 

[28] Anthonie Telder, geb. Kampen ca. 1806/1807, grofsmid, w.s. overl. Meppel 15.10.1866, z.v. Pieter Telder, kantoorloper, en Maria Niemeijer; tr. Meppel 27.04.1827

[29] Femmechien Assendorp, geb. Meppel ca. 1804/1805, naaister (1827), overl. Meppel 07.12.1865, d.v. Jurrien Jans Assendorp, brouwersknecht, en Roelofien Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Telder, geb. Meppel 29.05.1827.

2.                   Roelofje Telder, geb. Meppel 14.01.1829, overl. Meppel 01.07.1830.

3.                   Jurrien Telder, geb. Meppel 23.08.1830, overl. Meppel 02.12.1830.

4.                   Roelofje Telder, geb. Meppel 26.09.1831, overl. Meppel 10.09.1903, tr. Meppel 11.09.1852 Roelof van Sloten, geb. Meppel 17.08.1824, horlogemaker (1852), overl. Meppel 14.04.1907, z.v. Berent van Sloten, bakker, en Klaasje Roelofs van Esinge.

5.                   Johanna Cornelia Telder, geb. Meppel 22.06.1833, overl. Huizen (Hoogeveen) 02.02.1890, tr. Tieme Ogterop.

6.                   Jurrien Telder, geb. Meppel 04.05.1835, smid (1896), overl. Meppel 21.04.1896, tr. Meppel 02.11.1859 Pietertje Smelt, geb. Meppel 12.12.1833, overl. Meppel 17.12.1881, d.v. Jan Smelt, kuiper, en Jentien Lindenhovius.

7.                   Anthonie Telder, geb. Meppel ca. 1840, smidsknecht (1861), tr. Zwartsluis 29.06.1861 Hilligje Mortier, geb. Zwartsluis ca. 1834, d.v. Albertus Mortier, winkelier, en Grietjen Mast.

8.                   Jan Telder, geb. Meppel 06.08.1842; volgt [14].

 

[30] Jan de Groot, geb. Zwartsluis 02.10.1808, schipper, overl. Zwartsluis 02.07.1875, z.v. Klaas de Groot en Aaltje Kiers Snoeijer; tr. Zwartsluis 19.02.1831

[31] Zwaantje Breman, geb. Zwartsluis 03.09.1810, overl. Kampen 06.03.1856, d.v. Jan Breman, koopman, en Elsje Jans Baas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1833, overl. Zwartsluis 03.03.1901.

2.                   Elsje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1834; volgt [15].

3.                   Klaas de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1836, schippersknecht (1859), schipper (1912), overl. Zwartsluis 01.03.1912, tr. Zwartsluis 28.05.1859 Aaltje Apperlo, geb. Zwartsluis ca. 1839, overl. Rotterdam 10.10.1933, d.v. Hendrik Apperlo en Annigje Jonkman.

4.                   Douwtje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1837, overl. Zwartsluis 15.12.1889.

5.                   Jan de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1840, schippersknecht (1864), overl. Rotterdam 14.04.1926, tr. Zwartslsuis 26.11.1864 Leuntje de Boer, geb. Zwartsluis ca. 1839, overl. Rotterdam 02.10.1911, d.v. Jan de Boer en Geesje Jans Schuring.

6.                   Gerrit de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1842, schipper, overl. Apeldoorn 17.07.1928, tr. Zwartsluis 25.03.1876 Aleida Gerharda Menninga, geb. Huizen (Hoogeveen) 08.03.1844, dienstmeid (1876), overl. Apeldoorn 13.12.1921, d.v. Hendrikus Albertus Menninga, broodbakker, en Johanna Catharina Samula van Riensmdijk.

7.                   Jentje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1844, overl. Avereest 21.04.1847.

8.                   Pieter de Groot, geb. Puttershoek 11.01.1849, overl. Alkemade 26.07.1849.

9.                   Pieter de Groot, geb. Utrecht 12.07.1850, overl. Utrecht 15.07.1850.

10.                Pieter de Groot, geb. Oud-Beijerland 18.08.1851, overl. Dirksland 29.11.1851.

11.                Pieter de Groot, geb. Dirksland 03.01.1853, schippersknecht (1877), overl. Dirksland 27.03.1935, tr. 1e Zwartsluis 17.08.1877 Willemina van den Bongaard, geb. Zwartsluis ca. 1849, dienstmeid (1877), overl. Zwartsluis 21.02.1915, overl. voor 1915, d.v. Hermanus Hollius van den Bongaard, timmermansknecht, en Hendrikje Dekker; tr. 2e Zwartsluis 22.07.1915 Klazina Ester, geb. Zwartsluis ca. 1871, overl. Zwartsluis 12.12.1947, d.v. Peter Ester en Margje Krabbe.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren