Sijbrandus Auke Posthumus (1910-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2020 (laatst herzien augustus 2022)

 


 

[1] Sijbrandus Auke Posthumus, Siep, geb. Franeker 29.04.1910, ingenieursexamen scheikundige technologie Delft 1934|a|, lid college van curatoren TH Eindhoven (1957-1965)|b|, CON, RNL, overl. Nootdorp 25.02.1987, crem. 28.02.1987, tr. Utrecht 05.02.1944 Albertina Phoeba Hitzera van Woelderen, geb. Utrecht 18.05.1915, mr., overl. [Leidschendam] 08.07.1994, crem. Rijswijk (Eikelenburg) 12.07.1994, d.v. Robert van Woelderen (1881-1969) en Cornelia Johanna Engelhard (1884-1968).
 
– Levensberichten SAP: nl.wikipedia * parlement.com 
 
Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland 05.10.1934; |b| De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, §40, p.88 (website) & Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.
 
[2] Sijbren Posthumus, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 11.02.1867, notaris te Franeker, overl. Franeker 11.01.1932, begr. Giekerk 14.01.1932, verloofd Franeker/Purmerend juli 1906|a|, tr. Purmerend 07.02.1907
[3] Klaartje Apken, geb. Purmerend 30.04.1877, overl. ’s-Gravenhage 04.01.1948, begr. Giekerk (NH Bpl.) 08.01.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dirk Karel Posthumus, geb. Franeker 20.01.1908, planter,  overl. Huis ter Heide 07.02.1972, crem. Dieren 11.02.1972, tr. Zevenaar 24.09.1938 Jacoba Maria Hazewinkel, geb. 17.10.1908, overl. na voor 1985, d.v. Jacob Hendrik Obbo Hazewinkel, notaris, en Jacoba Maria Kroon.

2.                   Sijbrandus Auke Posthumus, geb. Franeker 29.04.1910|b|; volgt [1].

3.                   Auke Apken Posthumus, geb. Franeker 26.04.1915, overl. Julsminne (Denemarken) 23.05.1985, tr. K. Dirckink Holmfeld. [Palembang 1948]

 

Noten: |a| Clara (annonce collectie CBG); |b| 1909 (annonce collectie CBG).

 

[4] Sijbrandus Posthumus, geb. Leeuwarden 02.09.1823, kandidaat-notaris (1846), deurwaarder (1847,1852), deurwaarder en kandidaat-notaris (1854,1860), notaris (1862,1882,1890), overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 08.04.1901|d|; tr. 1e Sneek 26.12.1846 Everarda de Vries, geb. Sneek 20.05.1817, overl. Leeuwarden 14.03.1850, d.v. Johannes de Vries, letterzetter (1817), deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Sneek (1846), en Theodora Relotius; tr. 2e Leeuwarden 15.11.1851

[5] Aukje Tulp, geb. Leeuwarden 21.11.1826, aang.lidmaat Leeuwarden 10.04.1844 (naar Oenkerk 23.09.1862), overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 11.02.1900.

Uit het huwelijk Posthumus-de Vries:

1.                   Minke Posthumus, geb. Leeuwarden 02.12.1847, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 02.01.1876.

2.                   Johannes Posthumus, geb. Leeuwarden 20.06.1849, overl. 19.11.1929, tr. Amsterdam 13.04.1882 Joukje Petronella Schuil, geb. Leeuwarden 28.02.1854, overl. Haarlem 03.06.1930, d.v. Broer Tjitze Schuil, adjunct-commies der 1e klasse ter provinciale grifiie van Friesland (1854), en Akke Zijlstra.

Uit het huwelijk Posthumus-Tulp:

3.                   Neeltje Posthumus, geb. Leeuwarden 14.09.1852, overl. Leeuwarden 16.01.1930, tr. Tietjerksteradeel 18.10.1875 Folkert Bakkers, geb. Dokkum 11.12.1849, goud- en zilversmid, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1924, z.v. Klaas Sibrandus Bakkers, meubelmaker, en Ybeltje Folkerts Boersma.

4.                   Everarda Posthumus, geb. Leeuwarden 30.03.1854, overl. Utrecht 17.10.1935, tr. Tietjerksteradeel 18.05.1886 Willem Anne Buijs, geb. Ballum (Ameland) 10.10.1850, kruidenier (1886), koopman (1907), overl. Leeuwarden 07.09.1908, z.v. Jelle Buijs, predikant, en Antonia Gerharda Johanna Mattijsen/Mathijssen/Matthijssen.

5.                   Dirkje Posthumus, geb. Leeuwarden 30.01.1857, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 11.07.1875.

6.                   Haring Posthumus, geb. Leeuwarden 02.09.1858, ontvanger der registratie en domeinen te Stad Ommen (1887) en te Delft (1912), overl. Delft 15.09.1912, tr. Tietjerksteradeel 18.08.1887 Catharina Henrtietta Krusemand, geb. Loenen (Utr.) 12.01.1860, overl. Noordwijk 08.01.1897, d.v. Benjamin Jan Kruseman en Maria Magdalena Jacoba Tijssen.

7.                   Sijbrandus Posthumus, geb. Leeuwarden 23.10.1860, adjunct-controleur der directe belasting en van het kadaster, overl. Utrecht 02.07.1940, tr. Assen 10.04.1890 Maria Louisa Hulst, geb. Veenhuizen (Norg) 30.01.1864, d.v. Eerke Albert Hulst, onderdirecteur (1864), en Talea Gebina van der Scheer, winkelierster (1890).

8.                   Sietske Posthumus, ook Sijtske, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 23.09.1862, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 11.07.1866.

9.                   Gezina Margaretha Posthumus, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 16.05.1865, overl. ’s-Gravenhage 27.08.1955.

10.               Sijbren Posthumus, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 11.02.1867; volgt [2].

11.               Hendrikus Posthumus, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 16.09.1869, kandidaat-notaris (1899), notaris (1919), overl. Leeuwarden 27.09.1919, tr. Neu Langerwisch|b| 14.06.1899|a| Victoria Tekla Hermine Seykora, geb. Postdam|c| 24.10.1867, d.v. Fridrich Wilhelm Hugo Seykora, hofplaveur, en Adelheid Auguste Pauline König.

 

Noten: |a| huw.akte Tietjerksteradeel 09.10.1899 no.109; |b| nu Gemeinde Michendorf, Landkreis Postdam-Mittelmark, Bundesland Brandenburg; |c| Bundesland Brandenburg; |d| moeder Minke Woesthof {de voornaam van zijn moeder, de familienaam van zijn oma} (overl.akte Tietjerksteradeel 1901 no.75).

 

[6] Jan Dirk Karel Apken, geb. Purmerend 09.12.1839, banketbakker, overl. Purmerend 19.03.1888, otr. Hoorn 26.08.1864, tr. Hoorn 08.09.1864

[7] Neltje Boon, geb. Wormerveer 17.10.1842, overl. Franeker 05.05.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Francina Apken, geb. Purmerend 17.10.1865,  overl. Purmerend 19.05.1867.

2.                   Klaartje Apken, geb. Purmerend 28.09.1867, overl. Purmerend 04.10.1872.

3.                   Karel Frederik Apken, geb. Purmerend ca. 1870, banketbakker (1907), overl. Utrecht 31.01.1942, tr. Culemborg 18.09.1907 Gerdina Maria Pijselman, geb. Tiel 04.08.1872, overl. Utrecht 25.07.1958, d.v. Gerrit Adrianus Pijselman, landbouwer, en Gerdina Maria van Beusichem.

4.                   Pieter Jacob Apken, geb. Purmerend 30.01.1872, overl. Purmerend 12.10.1872.

5.                   Pieter Jacob Apken, geb. Purmerend 02.03.1873, overl. Purmerend 12.10.1873.

6.                   Suzanna Francina Apken, geb. Purmerend 07.07.1874, overl. Haren 30.12.1940, tr. Purmerend 20.01.1897 Meindert Honigh, geb. Beemster ca. 1871/1872, predikant te Franeker (1907,1932), overl. Franeker 26.03.1932, z.v. Klaas Honigh, veehouder, en Maartje de Boer.

7.                   Pieter Jacob Apken, geb. Purmerend 27.09.1875, overl. Deventer 01.11.1944, crem. Velsen (Westerveld) 07.03.1946.

8.                   Klaartje Apken, geb. Purmerend 30.04.1877; volgt [3].

9.                   levenloze zoon, Purmerend 20.08.1878.

10.               Jan Dirk Karel Apken, geb. Purmerend xx.04.1880, overl. Purmerend 19.12.1880.

11.               Jan Dirk Karel Apken, geb. Purmerend 11.09.1882, overl. Purmerend 07.02.1883.

 

[8] Johannes Posthumus, ged. Leeuwarden 06.02.1798, koster van de Fransche Kerk (1819), kantoorbediende (1820), koster van de Waalsche Gemeente (1823), kantoorbediende (1825), deurwaarder der directe belastingen (1829,1861), overl. Leeuwarden 20.08.1865, tr. Leeuwarden 20.06.1819

[9] Minke van der Wal, geb. Leeuwarden 23.12.1796, ged. Leeuwarden 20.01.1797, naaister (1819), overl. Leeuwarden 15.05.1854|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Posthumus, geb. Leeuwarden 06.03.1820, ‘geägrëeerd’|b| klerk ten kantore der in- en uitgaande rechten en accijnzen (1851), rijksontvanger (1886), overl. Holtheme (Gramsbergen) 22.06.1886, tr. Leeuwarden 22.07.1851 Trijntje de Vries, geb. Sneek 25.10.1821, overl. Groningen 02.12.1910, d.v. Johannes de Vries, deurwaarder, en Theodora Relotius.

2.                   Sijbrandus Posthumus, geb. Leeuwarden 02.09.1823; volgt [4].

3.                   Sipkes Posthumus, geb. Leeuwarden 01.09.1825, overl. Leeuwarden 091.09.1825.

4.                   Eudard Posthumus, geb. Leeuwarden 15.10.1829, overl. Leeuwarden 26.10.1829.

5.                   Margaretha Posthumus, geb. Leeuwarden 15.07.1830, overl. ’s-Gravenhage 06.08.1910, tr. Leeuwarden 01.04.1861 Johan Philippus Posthumus, geb. Leeuwarden 29.07.1825, timmerman, overl. Leeuwarden 05.06.1890, z.v. Nicolaas Posthumus, verwer en glazenmaker (1825), directeur in het Krankzinnigen Gesticht te Delft (1856), en Maria Louisa Heijzer, ook Heijser.
     JPP tr. 1e Rotterdam 30.04.1851 Dorothea Johanna Gutlich, geb. Rotterdam 09.02.1827, overl. Rotterdam 13.10.1855, d.v. Johannes Georg Gutlich en Maria de Jong; tr. 2e Leeuwarden 29.02.1856 Carolina Charlotta Schreuder, geb. Amsterdam ca. 1830, modemaakster (1856), modiste (1858), overl. Leeuwarden 10.11.1858, d.v. Jurjen Ernest Schreuder, brugwachter, en Maria Carolina Heijser.

6.                   Sijtske Posthumus, geb. Leeuwarden 30.07.1833, overl. Leeuwarden 18.06.1860, tr. Leeuwarden 25.05.1859 Evert Visser, geb. Leeuwarden 23.06.1829, goud- en zilversmid, overl. Haarlem 16.02.1914, z.v. Pieter Visser, trekschipper, en Maaike van Driesum.
     EV tr. 2e Leeuwarden 16.03.1864 Tettje Josina Ros, ook geschreven c.q. gelezen als Fettje, geb. Leeuwarden 03.08.1837, overl. Amsterdam 18.06.1904|a|, d.v. Bernardus Ros, wijnkopersknecht (1837), wijnhandelaarsbediende (1864), en Tettje Everts Schaafsma.

 

Noten: |a| overl.akte Haarlem 1904 no.596; |b| w.s. geäggregeerd (huw.akte Leeuwarden 1851 no.124); |c| moeder Kuipers (overl.akte Leeuwarden 1854 no.252).

 

[10] Haring Tulp, ged. Leeuwarden 15.11.1797, leerlooier, aang. lidmaat Leeuwarden 07.06.1818, overl. Leeuwarden 27.04.1870, tr. Leeuwarden 29.05.1825 

[11] Neeltje Ploegsma, geb. Leeuwarden 06.04.1800, ged. Leeuwarden 23.04.1800, naaister (1825), aang. lidmaat Leeuwarden 12.12.1819, overl. Leeuwarden 16.02.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Tulp, geb. Leeuwarden 21.11.1826; volgt [5].

2.                   Sijbren Tulp, geb. Leeuwarden 22.10.1828, overl. Leeuwarden 25.05.1909, tr. Leeuwarden 10.05.1862 Adriaantje Zwolsman, geb. Leeuwarden 13.09.1833, overl. Leeuwarden 01.12.1895, d.v. Arjen Zwolsman, ook Arie Albertus Zwolsman, kastenmaker, en Sjoerdtje Bouwes van Dijk.
     AZ tr. 1e Leeuwarden 26.11.1856 Martinus Cammenga, geb. Leeuwarden 08.03.1833, buisverwer (1856), verwer, glazenmaker en schilder (1858),, overl. Leeuwarden 12.07.1858, z.v. Jillert Cammenga, horlogemaker (1833), uurwerkmaker (1856), en Hiltje Bruinsma.

3.                   Gesina Tulp, geb. Leeuwarden 21.09.1830, overl. Leeuwarden 11.08.1873, tr. Leeuwarden 21.09.1867 Jan Vonk, geb. Leeuwarden 05.01.1817, timmerman, overl. Leeuwarden 16.03.1894, z.v. David Vonk, molenmaker, en Jeltje Ankringa.
     JV tr. 1e Leeuwarden 17.06.1843 Alberdina Dijkstra, geb. Leeuwarden 13.12.1817, overl. Leeuwarden 14.04.1844, d.v. Sikke Dijkstra, turfdrager, en Maria Rijkes Bartels; tr. 2e Leeuwarden 29.04.1846 Anskje van der Werf, geb. Leeuwarden 20.03.1821, overl. Leeuwarden 22.07.1850, d.v. Ruurd Jurjens van der Werf, kabinetwerker (1821), kastmaker (1846), en Elisabeth Jacobs van der Veen; tr. 3e Leeuwarden 02.11.1853 Engeltje Postmus, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 28.11.1825, overl. Leeuwarden 25.12.1864, d.v. Wijbren Wijbrens Postmus, grofsmid, en Rinske Ages Visser; tr. 5e Leeuwarden 18.10.1882 Antje Kaijser, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 05.01.1838, d.v. Meento Hendriks Kaijser, gardenier (1838), arbeider (1863), en Henke Tjebbes Peijsel.
     AK tr. 1e Westdongeradeel 21.05.1863 Jan Kisjes, geb. Hommerts (Wymbritseradeeel) 07.10.1833, commies bij de Rijksbelastingen, overl. Losser 21.10.1877, z.v. Ids Johannes Kisjes, schoolonderwijzer, en Hepke Klazes Parma.

4.                   Dirkje Tulp, geb. Leeuwarden 19.12.1832, overl. Leeuwarden 21.08.1855.

5.                   Hendrikje Tulp, geb. Leeuwarden 15.10.1834, overl. Meppel 01.05.1913, tr. Leeuwarden 16.03.1859 Wouter Tulp, geb. Leeuwarden 19.01.1834, fabrikant (1859), winkelier/koopman (1868), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 17.07.1868|a| en Leeuwarden 17.07.1868|b|, z.v. Joost Hendrik Tulp, koopman, en Grietje Wouters Stavinga.

6.                   Sipke Tulp, geb. Leeuwarden 03.10.1836, koopman, overl. Leeuwarden 13.02.1876, tr. 1e Leeuwarden 10.05.1862 Anna Feenstra, geb. Leeuwarden 28.02.1838, overl. Leeuwarden 10.01.1868, d.v. Jan Feenstra, sociëteitsbediende, en Foekje Ankringa; tr. 2e Leeuwarden 28.10.1868 Aaltje Plantema, geb. Makkum (Wonseradeel) 06.01.1844, overl. Leeuwarden 11.07.1905, d.v. Gerrit Plantema, commies, en Maartje Jonker.
     AP tr. 2e Leeuwarden 07.02.1883 Johannes Jelkes de Roos, geb. Leeuwarden 09.10.1830, landbouwer (1862), winkelier (1886), overl. Leeuwarden 29.07.1886, z.v. Abel Johannes de Roos, herbergier (1862), koetsier (1883), en Fettje Boudewijns.
     JJdR tr. 1e Achtkarspelen 02.10.1852 Hiltje Sijtzema, geb. Twijzelca. 1833, d.v. Anne Gaukes Sijtzema, logementhouder, en Sibbeltje Jans Faber, logementhoudster; tr. 2e Het Bildt 25.09.1862 Aafje van der Laan, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 16.08.1840, overl. Franeker 21.11.1875, d.v. Gerrit Jans van der Laan, landbouwer (1840), gardenier (1862), en Wijtske Meinderts Walburg/Wallenburg.

 

Noten: |a| overl. des namiddags ten half vijf uur, aangifte door twee veldwachters (overl.akte Tietjerksteradeel 1878 fol.38v); |b| in het water gevonden des avonds te zeven ure, aangifte door een stadsbode en een ambtenaar ter secretarie, geen verwijzing naar Rijperkerk (overl.akte Leeuwarden 1878 no.458).

 

[12] Karel Fredrik Apken, geb. Purmerend 28.08.1811, banketbakker, firmant van Firma Apken en Zoon banketbakkers, overl. Purmerend 08.05.1881, tr. Purmerend 24.04.1836

[13] Suzanna Francina Makkes, geb. Purmerend 18.06.1814, overl. Purmerend 22.10.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Karel Jan Lodewijk Apken, geb. Purmerend 13.04.1836 (no.29), overl. Purmerend 02.01.1840.

2.                   Jan Dirk Karel Apken, geb. Purmerend 09.12.1839; volgt [6].

3.                   Catrina Maria Apken, geb. Purmerend 06.05.1842, overl. Zaandam 09.07.1903, tr. Purmerend 05.10.1865 August Heinrich Oostmeijer, geb. Zaandam ca. 1832, smid, overl. Zaandam 19.03.1911, z.v. August Heinrich Frederich Christiaan Oostmeijer, smid, en Elisabeth Dekker.

4.                   Fredrik Jan Apken, ook Jan Fredrik, geb. Purmerend 14.06.1845, overl. Purmerend 01.07.1860.

5.                   Willem Fredrik Apken, geb. Purmerend 31.07.1850, overl. Purmerend 26.12.1850.

6.                   Fredrik Apken, geb. Purmerend 14.04.1855, overl. Apeldoorn 22.02.1904.

7.                   Johannes Marinus Apken, geb. Purmerend 07.12.1857, overl. Purmerend 03.07.1858.

 

[14] Pieter Boon, geb. Wormerveer ca. 1818, schilder (1840,1842), logementhouder (1860,1864,1875), overl. Hoorn 02.06.1881, tr. 21.06.1840

[15] Klaartjen Igesz, geb. Enkhuizen ca. 1817, overl. Hoorn 28.11.1866|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Catharina/Kaatje/Claartje/Klaartje, moeder ook Iges):

1.                   Jacob Boon, geb. Wormerveer 10.04.1841, overl. na 1881.

2.                   Neltje Boon, geb. Wormerveer 17.10.1842|c|; volgt [7].

3.                   Jannetje Boon, geb. Wormerveer 20.07.1845, overl. Wormerveer 30.03.1846.

4.                   Willem Boon, geb. Wormerveer 10.03.1848, overl. Wormerveer 08.07.1849.

5.                   Neeltje Boon, geb. Hoorn ca. 1850, overl. Franeker 21.10.1918|a||b|, tr. Hoorn 08.04.1875 Willem Dikkers, geb. Holten 10.03.1848, winkelier (1875), koopman (1897), overl. Deventer 05.02.1897, z.v. Derk Jan Christiaan Dikkers, logementhouder, en Bartha Johanna Ankersmit, landbouwster.

6.                   Grietje Boon, geb. Hoorn 02.01.1855, overl. Hoorn 26.10.1860.

7.                   Alida Anna Boon, geb. Hoorn 03.06.1859, overl. ’s-Gravenhage 01.04.1939, tr. Purmerend 22.06.1882 Hessel Wilmes, geb. Blokzijl 07.02.1857, winkelier, overl. ’s-Gravenhage 17.11.1934, z.v. Amelius Wilmes, onderwijzer, en Anna Belt.

 

Noten: |a| aangifte door Sijbren Posthumus, notaris, en Meindert Honigh, predikant; |b| ook overl.akte Deventer 1918 no.431; |c| moeder Kaatje Iges (geb.akte Wormerveer 1842 fol.20); |d| overledene Klaartje, vader Ige Hajosz Igesz (overl.akte Hoorn 1866 no.229).

 

[16] Johannes Posthumus, ged. Leeuwarden 19.01.1766, organist (1797), directeur van de Komodie (1811), muzikant (1812,1815), muziekmeester (1817,1819,1833,1838), overl. Leeuwarden 06.05.1843|b|, z.v. Johannes Nicolaas en Grietje Sipkes (zie Bijlage A); otr. Leeuwarden 20.10.1797, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 05.11.1797

[17] Margaretha Woesthoff, ged. Leeuwarden 05.11.1777, aang.lidmaat Leeuwarden 10.06.1796, overl. Leeuwarden 05.11.1840|a|, d.v. Hendrik Fredrik Woesthoff en Jeltje van der Eeze/Ese.

Uit dit huwelijk (moeder ook Woesthof):

1.                   Johannes Posthumus, ged. Leeuwarden 06.02.1798; volgt [8].

2.                   Hendrik Fredrik Posthumus, ged. Leeuwarden 08.07.1799, overl. Leeuwarden 04.02.1836, tr. Leeuwarden 27.05.1821 Anna Maria Munsterman, geb. Leeuwarden ca. 1805, overl. Leeuwarden 08.10.1888, d.v. Johan Valentijn Munsterman en Anna Maria Ollemans.

3.                   Nicolaas Posthumus, geb. Leeuwarden 29.04.1802, tr. Leeuwarden 24.09.1820 Maria Louisa Heusinger, ged. Leeuwarden 14.08.1796, d.v. Philip Heusinger (-1807), ook Philippus Huizer, en Maria Elisabeth Himmelmans.

4.                   Jeltje Posthumus, geb. Leeuwarden ca. 1803/1804, overl. Leeuwarden 04.09.1833, tr. Leeuwarden 20.06.1833 Hendrikus Antonius de Boer, geb. ca. 1813, timmerman, z.v. Johannes de Boer, timmerman, en Johanna van Middeling.

5.                   Sipke Posthumus, geb. Leeuwarden ca. 1805, geëmployeerde ten kantore der hypotheken (1836), kantoorbediende (1845), overl. Leeuwarden 07.02.1845, tr. Leeuwarden 25.05.1836 Elisabeth van Asperen, geb. Leeuwarden 03.02.1813, overl. Leeuwarden 09.05.1881, d.v. Jan van Asperen, baardscheerder (1813), koopman (1836), en Antje Popkes.

6.                   Adrianus Posthumus, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807, boekbinder, overl. Marssum (Menaldumadeel) 27.09.1885, tr. Leeuwarden 14.04.1841 Jeike Lubberts, geb. Leeuwarden ca. 1810, overl. Marssum (Menaldumadeel) 25.07.1884, d.v. Tæke Lubberts en Wubbigjen ter Horst.

7.                   Petrus Posthumus, geb. Leeuwarden 01.05.1811, ged. Leeuwarden 29.05.1811, klokmaker, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 16.03.1883, tr. Leeuwarden 05.09.1838 Margaretha Maset, geb. Leeuwarden 20.03.1817, naaister (1872), overl. Leeuwarden 01.07.1872, d.v. Nicolaas Maset, stucadoor, en Jacoba Minnes.

8.                   Lambartus Posthumus, geb. Leeuwarden 20.09.1812, ged. Leeuwarden 04.11.1812, kleermaker, overl. Leeuwarden 23.10.1850, tr. Leeuwarden 09.06.1841 Marianna Masset, geb. Leeuwarden 24.11.1814, dienstbode (1841), overl. Leeuwarden 21.12.1859, d.v. Nicolas Masset, stucadoor, en Jacoba Minnes.

9.                   Jan Bonefacius Posthumus, ook Jan Bonificius, geb. Leeuwarden 29.04.1815, (kamer)behanger, overl. Leeuwarden 27.11.1854, tr. Leeuwarden 12.11.1846 Gerbrig de Graad, geb. Lemmer ca. 1804, overl. Leeuwarden 31.05.1878, d.v. Jan de Graad en Wimke Siebes de Vrij.

10.               Abraham Posthumus, geb. Leeuwarden 15.04.1817, winkelier, overl. Leeuwarden 27.12.1883, tr. Leeuwarden 19.11.1845 Baukje van der Veen, geb. Leeuwarden 16.12.1812, overl. Leeuwarden 13.04.1892, d.v. Bokke van der Veen, wijnkopersknecht, en Jitske Daniels.

 

Noten: |a| overledene Woesthof; |b| wedr Woesthof.

 

[18] Sijbrandus van der Wal, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 18.07.1760|d|, kleermaker, overl. Leeuwarden 06.04.1834, z.v. Doede van der Wal en Sijtske Sijbrandus; otr. Leeuwarden 14.07.1786, tr. Leeuwarden 30.07.1786|a|

[19] Atje Minses, ged. Leeuwarden 15.08.1766|c|, overl. Leeuwarden 26.12.1850|b|, d.v. Mense Jans en Aukjen Pieters.

Uit dit huwelijk (moeder ook Attie):

1.                   Aukje van der Wal, geb. Leeuwarden 17.08.1787, ged. Leeuwarden 31.08.1787.

2.                   Sijtske van der Wal, geb. Leeuwarden 05.11.1790, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 26.11.1790, overl. Leeuwarden 26.06.1844.

3.                   Doede van der Wal, geb. Leeuwarden 15.12.1794, ged. Leeuwarden 09.01.1795, kleermaker, overl. Leeuwarden 05.07.1841, tr. Leeuwarden 20.05.1821 Johanna Hacquebart, ook Hacquebard, geb. Leeuwarden 03.03.1796, ged. Leeuwarden 25.03.1796, naaister, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 09.03.1879, d.v. Johannes Hacquebart en Pietie Staal.

4.                   Minke van der Wal, geb. Leeuwarden 23.12.1796, ged. Leeuwarden 20.01.1797; volgt [9].

5.                   Aukje van der Wal, geb. Leeuwarden 09.03.1801, ged. Leeuwarden 25.03.1801, overl. voor 1865, tr. Leeuwarden 09.07.1826 Cornelis Gaijkema, geb. Leeuwarden 31.12.1803, ged. Leeuwarden 18.01.1804, gemeentewerker, overl. Leeuwarden 02.10.1865, z.v. Egbert Gaijkema en Aaltje Grevinga.

 

Noten: |a| bruid Atje Minses; |b| overledene Atje Kuipers (overl.akte Leeuwarden 1850 no.612); |c| dopeling Atie, vader Mense Jans; |d| dopeling Sijbrandus, vader Doede Cornelis.

 

[20] Sijbren Tulp, ged. Huizum 13.10.1748, hovenier (1817), gardenier (1817,1825), overl. Leeuwarden 18.08.1836, z.v. Sipke Tulp, gardenier, en Grietje Dooitzes; otr. Leeuwarden 14.11.1783, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 30.11.1783

[21] Gesina Holwerda, geb. Groningen ca. 1760, overl. Leeuwarden 04.05.1837, d.v. Haring Holwerda en Anna Elisabeth Gutling.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elizabeth Tulp, ged. Leeuwarden 07.04.1786.

2.                   Sipke Tulp, ged. Leeuwarden 07.02.1788, w.s. overl. voor 1795.

3.                   Sasker Tulp, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 28.07.1790, timmerman, overl. Leeuwarden 02.11.1862, tr. Leeuwarden 23.03.1817 Minke de Vries, geb. Beetserzwaag ca. 1789, dienstmaagd (1817), overl. Leeuwarden 16.01.1847, d.v. Egbert Jans de Vries en Beikje/Feikje Marinus.

4.                   Joost Hendrik Tulp, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 18.06.1790, militair onder Napoleon (1809-1812), winkelknecht (1812), koopman (1833,1854), overl. Leeuwarden 08.01.1854, tr. 1e Leeuwarden 22.11.1812 Lolkje Bijlsma, geb. ca. 1793, overl. voor 1833, d.v. IJpe Johannes Bijlsma en Akke Thijssen Visser; tr. 2e Leeuwarden 27.03.1833 Grietje Stavinga, geb. Leeuwarden ca. 1803, overl. Leeuwarden 29.01.1834, d.v. Wouter Ernst Stavinga en Janke Jans Leep; tr. 3e Leeuwarden 18.05.1836 Sjuwke Warringa, geb. Leeuwarden ca. 1804, overl. Leeuwarden 22.11.1859, d.v. Durk Menses Warringa, olieslagersknecht, en IJtje Jentjes Venema.
     SW tr. 2e Leeuwarden 05.11.1854|b| Minne Jilles, geb. Workum 20.12.1822, arbeider, overl. na 1859, z.v. Jilles Minnes, liedjeverkoper, en Lieuwkje Hessels.

5.                   Sipke Tulp, ged. Leeuwarden 05.01.1795, klerk, overl. Leeuwarden 27.12.1866, tr. Leeuwarden 03.09.1817 Sophia Schmidt, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 03.09.1792, overl. Leeuwarden 16.10.1864, d.v. Jelle Schmidt, kleermaker, en Sara Meijer.

6.                   Haring Tulp, ged. Leeuwarden 15.11.1797|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Sijna; |b| bruidegom Minne Minnes, vader Jelle, bruid ‘gescheiden echtgenoot’{?} van JHT (huw.akte Leeuwarden 1854 no.159).

 

[22] Dirk Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.09.1774, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 12.10.1774|e|, kleermaker, overl. Leeuwarden 14.11.1832, z.v. Wijnand Ploegsma en Heiltje Ros; otr. Leeuwarden 05.05.1797, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 21.05.1797

[23] Aukje Jans, overl. tussen 1833 en 1858.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jens/Jeens):

1.                   Wijnand Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.06.1798, ged. Leeuwarden 18.07.1798, kleermaker (1821,1832), overl. Leeuwarden 21.10.1858|d|, tr. Leeuwarden 20.05.1821 Hendrikje van Weelij, geb. Leeuwarden 27.10.1798, ged. Leeuwarden 31.10.1798|c|, dienstmaagd (1821), overl. tussen 1858 en 1902, d.v. Geertruid van Weelij.

2.                   Neeltje Ploegsma, geb. Leeuwarden 06.04.1800, ged. Leeuwarden 23.04.1800|a|; volgt [11].

3.                   Hiltje Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.02.1802, ged. Leeuwarden 07.03.1802.

4.                   Jenne Ploegsma, geb. Leeuwarden 12.06.1804, ged. Leeuwarden 27.06.1804.

5.                   Johanna Ploegsma, geb. Leeuwarden 17.08.1806, ged. Leeuwarden 07.09.1806, naaister, overl. Leeuwarden 29.08.1858, tr. Leeuwarden 18.02.1827 Nicolaas Lemeij, ook Lemei, geb. Leeuwarden 13.04.1805, ged. Leeuwarden 26.05.1805|b|, kleermaker, overl. Leeuwarden 17.09.1891, z.v. Zanderina Panhuis (-1807).

6.                   Heiltje Ploegsma, geb. Leeuwarden 01.12.1808, ged. Leeuwarden 18.12.1808, overl. Leeuwarden 03.03.1895, tr. Leeuwarden 02.01.1833 Johan Piet Wendel, geb. Leeuwarden 05.07.1811, onderwijzer der jeugd, overl. Leeuwarden 17.03.1848, z.v. Johannes Philippus Wendel, hovenier, en Elisabeth Grendel.

7.                   Jentje Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.03.1812, ged. Leeuwarden 12.04.1812, overl. Leeuwarden 29.03.1884.

 

Noten: |a| moeder Jans; |b| dopeling in onecht geboren, vader Jan Tjeerds, geen vermelding van Lemeij (transcriptie Tresoar); |c| vader{?} Jan Gerrijts (transcriptie Tresoar); |d| e.v. Hendrikje Gerrits (overl.akte Leeuwarden 1858 no.648); |e| moeder Heiltie Clases.

 

[24] Carel Ludwich Apken, geb. Jever|b| 21.01.1785, banketbakker (1821), koek- en banketbakker (1828,1848), firmant van Firma Apken en Zoon banketbakkers, overl. Purmerend 19.11.1848|a|, z.v. Carel Friedrich Apken en Augusta Friederika Friederichs; tr. 2e Purmerend 06.04.1828 Chatriena van Dooren, geb. Amsterdam 05.05.1798, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 18.05.1798, overl. Purmerend 21.06.1847|c|, d.v. Dirk van Dooren en Geertruij Hoffland; tr. 1e

[25] Johanna Geertruida Suidema, ged. Purmerend 29.04.1790, overl. Purmerend 03.06.1824, d.v. Berent Suidema en Annetje Nienhuis.

Uit dit huwelijk (vader ook Carel/Karel Lodewijk):

1.                   Karel Fredrik Apken, geb. Purmerend 28.08.1811; volgt [12].

2.                   Barend Suidema Apken, geb. ca. 1813, overl. Purmerend 04.12.1818.

3.                   levenloze dochter, Purmerend 26.05.1818.

4.                   levenloze dochter, Purmerend 13.05.1819.

5.                   levenloos kind, Purmerend 29.09.1821.

 

Noten: |a| Carel Ludwich (annonce collectie CBG); |b| destijds in Koningrijk Hannover, nu Landkreis Friesland, Bundesland Niedersachsen; |c| Catharien van Doorn (annonce collectie CBG).

 

[26] Jan Makkes, geb. Edam ca. 1786, kaarsenmaker (1811), trekschuitschipper (1821,1837), overl. Purmerend 20.06.1837, z.v. Pieter Makkes, koopman en kaarsenmaker, en Suzanna Swart; tr. Purmerend 13.10.1811

[27] Marretje Koning, geb. Oostzaan ca. 1775, overl. Purmerend 05.01.1844, d.v. Jan Koning, schipper trekschuit, en Francina Brouwer; otr. 1e Amsterdam 02.10.1801 Hendrik van Meurs, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 28.06.1778, overl. voor 1811, z.v. Johannes van Meurs en Willemina Houthuijs.

Uit het huwelijk van Meurs-Koning:

1.                   Johanna Willemina van Meurs, geb. ’s-Gravenhage ca. 1802, logementhoudster (1839), kasteleines (1846), overl. Purmerend 30.08.1848, tr. 1e Purmerend 01.06.1828 Cornelis Riedveld, ook Rietveld, geb. Purmerend ca. 1801, trekschuitschipper (1828), jaagschuitschipper (1836), overl. Purmerend 25.06.1838, z.v. Dirk Dirkse Riedveld en Risje Akkerman; tr. 2e Purmerend 01.12.1839 Simon de Greeuw, geb. Avenhorn 30.04.1821, schippersknecht (1839), herbergier (1844), overl. Purmerend 30.12.1844, z.v. Jan de Greeuw, winkelier, en Trijntje Hoek; tr. 3e Alkmaar 05.07.1846|a| Klaas Broertjes, geb. Spanbroek ca. 1818, landman (1839), kastelein (1846), trekschuitschipper (1850,1853), overl. Purmerend 19.05.1853, z.v. Gerrit Broertjes, landman, en Neeltje Nol.
     KB tr. 1e Alkmaar 22.12.1839 Maartje Termaat, geb. ca. 1803/1804, overl. Alkmaar 03.01.1846, d.v. Cornelis Termaat en Antje Pels, boerin; tr. 3e Hoorn 20.06.1849 Ibeltje Polman, geb. Hoorn ca. 1823, overl. Purmerend 16.02.1850, d.v. Ulke Pieters Polman en Janna Groot; tr. 4e Purmerend 15.12.1850 Annetje Smelik, geb. Purmerend ca. 1808/1809, overl. Purmerend 02.04.1875, d.v. Lammert Smelik, broodbakker, en Trijntje Mulder.
     AS tr. 1e Purmerend 20.10.1843 Gerrit Koning, geb. Beemster ca. 1814, overl. Purmerend 17.05.1848, z.v. Klaas Koning en Maartje Zwart; tr. 3e Purmerend 21.12.1854 IJsbrand Zon, geb. West-Knollendam ca. 1792, overl. Purmerend 10.02.1872, z.v. Pieter Zon en Trijntje Teelink.
     GK tr. 1e Purmerend 07.02.1836 Neeltje Smelik, geb. Purmerend ca. 1814, overl. Purmerend 08.06.1840, oudere zuster van Annetje.
     IJZ tr. 1e Jisp 22.11.1818 Neeltje van Vuure, geb. Broek in Waterland ca. 1772, van boerenbedrijf, overl. Jisp 28.07.1853, d.v. Willem van Vuure en Trijntje Musch.
     NvV tr. 1e Dirk Koning, geb. ca. 1776, overl. Jisp 01.11.1813, z.v. Gerrit Koning en Grietje Poppen.

Uit het huwelijk Makkes-Koning:

2.                   Jan Makkes, geb. Purmerend ca. 1811, overl. Purmerend 12.12.1821.

3.                   Suzanna Francina Makkes, geb. Purmerend 18.06.1814; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom geb. Alkmaar (huw.akte Alkmaar 1846 no.54).

 

[28] Jacob Boon, geb. Wormerveer ca. 1789/1790, timmerman (1811), koopman (1823,1840), koopman en fabrikant (1845), overl. Wormerveer 10.07.1863, z.v. Willem Boon en Aaltje Bethlem; tr.

[29] Neeltje Emmer, geb. Wormerveer ca. 1783, overl. Wormerveer 12.02.1859, d.v. Casper Emmer en Jannetje Jongens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Boon, geb. Wormerveer 25.10.1811, overl. Wormerveer 13.05.1871,  tr. Wormerveer 21.05.1834 Catharina van Gelder, geb. Wormerveer 23.09.1811, overl. Nijmegen 13.11.1865|a|, d.v. Martinus van Gelder, koopman (1811), fabrikant (1834), en Maartje Mats.

2.                   Jannetje Boon, geb. Wormerveer ca. 1814, tr. Wormerveer 13.08.1837 Gerrit Bakker, geb. Wormerveer ca. 1812, fabrieksopzichter, z.v. Jacob Bakker en Geertje Wouda.

3.                   Casper Boon, geb. Wormerveer ca. 1815/1816, overl. Haarlem 29.04.1885, tr. Wormerveer 21.12.1837 Adriana Fortuijn, geb. Wormerveer ca. 1815, overl. voor 1885, d.v. Pieter Fortuijn, koopman, en Maartje Groen.

4.                   Pieter Boon, geb. Wormerveer ca. 1818; volgt [14].

5.                   Aaltje Boon, geb. Wormerveer ca. 1820, tr. 1e Wormerveer 10.11.1839 Hendrik Fortuijn, geb. Wormerveer ca. 1818, kantoorbediende, overl. voor 1845, z.v. Pieter Fortuijn, koopman, en Maartje Groen; tr. 2e Wormerveer 11.05.1845 Dirk Iegesz (1821-), z.v. Ige Hajosz en Neltje Dangermond.

6.                   Cornelis Boon, geb. Wormerveer 06.01.1823, overl. Wormerveer 21.02.1823.

7.                   Antje Boon, geb. Wormerveer 11.11.1824, overl. Wormen (Apeldoorn) 16.02.1903, tr. Wormerveer 26.05.1871 Folkert Veenstra, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 27.04.1817, kopergieter, overl. Leeuwarden 15.07.1881, z.v. Sake Jetzes Veenstra, horlogemaker, en Johanna de la Ferte.
     FV tr. 1e Leeuwarden 02.05.1844 Pietje Oswald, geb. Harlingen 16.10.1822, overl. Leeuwarden 11.05.1870, d.v. Johan Coenraad Oswald, koperslager, en Grietje Rinses de Vries.

 

Noten: |a| overl.akte Wormerveer 1865 no.71.

 

[30] Ige Hajosz, geb. Enkhuizen ca. 1791, keizerlijke postillon (1812), postillon (1835,1845), overl. Enkhuizen 21.05.1845, z.v. Hajo Solkes (-voor 1812) en Antje Ieges/Iges (ca.1751-1829); tr. Enkhuizen 08.07.1812

[31] Neltje Dangermond, geb. ca. 1792, overl. Enkhuizen 21.11.1856, d.v. Dirk Dangermond (ca.1763/1765-1833) en Claartje Hen (ca.1768/1769-1838).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hajo Igesz, geb. Enkhuizen ca. 1813/1814, ondernemer, overl. Hoorn 18.12.1883, tr. Enkhuizen 22.01.1837 Grietje Blom, geb. Enkhuizen ca. 1814, overl. Hoorn 23.08.1859, d.v. Stoffel Blom, beurtschipper en Trijntje de Waard.

2.                   Antje Iges, ook Igesz, geb. Enkhuizen ca. 1815/1816, overl. Hoorn 01.02.1895, tr. Enkhuizen 27.12.1835 Jan Jacob de Boer, geb. Edam ca. 1812, onderwijzer, overl. Hoorn 21.07.1887, z.v. Pieter de Boer en Maria Johanna Vervaille.

3.                   Klaartjen Igesz, geb. Enkhuizen ca. 1817; volgt [15].

4.                   Reinsje Iges, ook Igesz, geb. Enkhuizen ca. 1820, overl. Hoogkarspel 27.05.1860, tr. Enkhuizen 03.07.1842 Jan de Boer, geb. Amsterdam 11.05.1819, loodgieter (1842), logementhouder (1862), overl. na 1860, z.v. Jan de Boer en Barendje Evers.
     JdB tr. 2e Amsterdam 18.12.1862 Catharina Eijmer, geb. Beverwijk 02.06.1831, d.v. Martinus Eijmer, loodgieter, en Helena van ’t Rood.
     CE tr. 1e Beverwijk 24.05.1855 Johannes Richel, geb. Utrecht 01.07.1824, kleermaker, overl. Utrecht 26.05.1857, z.v Cornelis Richel en Elisabeth Retter.

5.                   Dirk Iegesz, geb. Enkhuizen 15.11.1821, postiljon, tr. Wormerveer 11.05.1845 Aaltje Boon (ca.1821-), d.v. Jacob Boon en Neeltje Emmer.

6.                   Johanna Iges, geb. Enkhuizen ca. 1824, overl. Enkhuizen 17.02.1900, tr. 1e Enkhuizen 23.05.1847 Jan Christiaan Top, geb. Enkhuizen ca. 1825, logementhouder (1847), schilder (1852), overl. Enkhuizen 23.09.1852, z.v. Hendrik Top, logementhouder, en Theunisje van Dam; tr. 2e Enkhuizen 20.12.1855|a| Thomas de Vos, geb. Enkhuizen ca. 1824, schilder, overl. Enkhuizen 11.03.1911, z.v. Gerrit de Vos, koopman, en Jantjen Buijk.
     TdV tr. 1e Enkhuizen 21.07.1859 Lucretia Dekema, geb. Enkhuizen ca. 1823, overl. Enkhuizen 28.04.1853, d.v. Pieter Jansz Dekema en Gezina Warmink, koopvrouw (1859).

7.                   Kornelia Hajosz, ‘zich echter noemende en schrijvende Kornelia Iges’, geb. Enkhuizen ca. 1828, overl. Wormerveer 18.12.1910, tr. Enkhuizen 13.04.1854 Jan Hermanus Schaap, geb. Purmerend ca. 1827, logementhouder (1854), stalknecht (1884), overl. Hoorn 04.02.1884, z.v. Sijbrand Schaap, logementhouder, en Elisabeth Kamman.

8.                   Gerritje Igesdr Hajosz, geb. Enkhuizen ca. 1830, overl.Alkmaar 04.05.1903, tr. Alkmaar 20.10.1858 Simon de Groot, geb. Alkmaar ca. 1830, koopman (1858), winkelier (1891), overl. Alkmaar 03.12.1891, z.v. Jacob de Groot, stalhouder, en Hillegonda Catharina Koelemeij.
     SdGtr. 1e Alkmaar 06.01.1856 Clara Makkes, geb. Alkmaar ca. 1834, overl. Alkmaar 30.09.1856, d.v. Pieter Makkes en Catharina Coops, korenmolemaarster (1856).

9.                   Jansje Iges, geb. Enkhuizen ca. 1833, overl. voor 1869, tr. Enkhuizen 19.02.1857 Johannes Reekers, geb. Haarlem 04.07.1824, stadstekenmeester en opzichter der gemeentegebouwen (1857), stadsarchitect (1869), overl. Enkhuizen 30.10.1895, z.v. Johannes Reekers, kunstschilder (1824), stadstekenmeester (18657), en Aafje Roelofs.
     JR tr. 2e Enkhuizen 15.07.1869 Trijntje Nieuwland, geb. Enkhuizen ca. 1839, overl. Enkhuizen 17.10.1920, d.v. Gijsbert Nieuwland en Barendina Andries.

 

Noten: |a| bruid Johanna Hajos, ‘zich echter noemende en schrijvende Johanna Iges’ (huw.akte Enkhuizen 1855 no.30).

 


Bijlage A

 

[32] Johannes Nicolaas, otr. Leeuwarden (gerecht) 18.04.1750, tr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 03.05.1750

[33] Grietje Sipkes, begr. Leeuwarden 21.12.1810|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes, ged. Leeuwarden 19.01.1766, later Johannes Posthumus|c|; volgt [16].

 

Noten: |a| ‘laat een zoon na’; |c| in AlleFriezen geen transcriptie van Register naamsaanneming Leeuwarden 1811.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)