Willem Gerhard Quist (1930-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2022 (laatst herzien juli 2022)

 


 

[1] Willem Gerhard Quist, Wim, geb. Amsterdam 27.10.1930, hoogleraar Eindhoven (1968-1975), Rijksbouwmeester (1975-1980), hoogleraar Amsterdam UvA (1988-1994), Prix de Rome (architectuur) 1958, BNA-kubus 1986, David Roëllprijs (Prins Bernhard Fonds) 1989, overl. 09.07.2022.

 
– Levensberichten WGQ: nl.wikipedia * Necrologie door Bernard Hulsman (NRC 11.07.2022)
– Werk in Eindhoven: Watertorens (Anton Coolenlaan, Eindhoven).

 

[2] Jacob Quist, geb. Amsterdam 14.11.1894, sigarenmaker (1925), fabrikant (1926), filaalhouder stomerij, overl. Amsterdam 29.05.1968, tr. Amsterdam 28.10.1926
[3] Louisa Petronella Brants, geb. Amsterdam 02.08.1895, depôthoudster (1926), overl. Amsterdam 23.08.1980|b|, begr. Amsterdam (Bpl. Westgaarde) 27.08.1980.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter Quist.

2.                   dochter Quist.

3.                   Willem Gerhard Quist, geb. Amsterdam 27.10.1930|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 30.10.1930 (L. Quist-Brants, z.); |b| Trouw 26.08.1980.

 

[4] Leendert Quist, geb. Sint Maartensdijk 16.05.1845, werkman (1876), grondwerker (1901), gemeentewerkman (1906), werkman (1918), overl. Amsterdam xx.04.1931|b|, tr. Amsterdam 16.08.1876

[5] Geertruida Coblens, geb. Amsterdam 10.10.1856, overl. Amsterdam xx.03.1931|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie Quist, geb. Amsterdam 05.03.1877, kistenmaker (1921), timmerman (1925), overl. Haarlem 24.02.1955, tr. 1e Haarlem 11.05.1921 Cornelia Geertruida Wilhelmina van Riemsdijk, geb. Haarlem 18.10.1883, overl. Haarlem 09.06.1923, d.v. Willem van Riemsdijk, koopman (1883) en Cornelia van Zeegen, logementshoudster (1921); tr. 2e Haarlem 02.09.1925 Mechtelina Maria Hoonakker, geb. Utrecht 29.05.1887, overl. na 1955, d.v. Arnoldus Johannes Hoonakker, stucadoor, en Maria Elisabeth de Groot.
     CGWvR tr. 1e Haarlem 19.0.6.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 02.07.1918, ingeschr. Haarlem 22.10.1918) Johannes Tobie Jordan, geb. Amsterdam 02.07.1879, pakhuisknecht (1902), zeeman (1918), vuurstoker (1921), surveillant, overl. Amsterdam 16.11.1951, z.v. Johannes Tobie Jordan en Diederika Maria Rijgersberg (ca.1847-1936).
     JTJ tr. 2e Amsterdam 20.01.1921 Antonie Dommerholt,  geb. Amsterdam 26.02.1878, overl. Amsterdam 20.05.1945, d.v. Antonie Dommerholt en Jentien van der Vegte.
     AD tr. 1e Amsterdam 28.02.1901 (vonnis Arr.Rb. Rotterdam 25.03.1918, ingeschr. Amsterdam 02.01.1919) Lammert Bonnes, geb. Amsterdam 10.05.1875, schipper, overl. Rotterdam 01.05.1935, z.v. Rinse Bonnes en Johanna Gorter, schippersche (1901).
     LB tr. 1e Amsterdam 02.12.1897 Maria Petronella Hendrika Gruis, geb. Amsterdam 26.03.1866, overl. voor 1901, d.v. Jan Gruis, werkman (1886), scheepstuiger (1897), en Petronella Beemer/Biemer.
     MPHG tr. 1e Amsterdam 05.10.1882 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 16.04.1885) Huibertus Wouter van der Tak, geb. Rotterdam 23.06.1859, matroos bij de marine, overl. Rotterdam 17.05.1894, z.v. Wouter van der Tak en Francina Maria van Dalen; tr. 2e  Amsterdam 09.12.1886 Cornelis Jacobus van Roon, geb.’s-Gravenhage ca. 1856, overl. voor 1897, z.v. Jacobus Lkaurens van Roon en Johanna Adriana Bos.
     HWvdT tr. 2e Rotterdam 06.05.1891 Anna van Tol, geb. Rotterdam 17.06.1848, overl. Rotterdam 29.04.1919, d.v. Willem van Tol en Ingetje de Graaf.
     AvT tr. 1e (echtsch. ingeschr. Rotterdam 31.03.1890) Cornelis Vermeijs.

     MMHoonakker tr. 1e Haarlem 23.08.1905 Johannes Christoffel Diederik van Leeuwen, geb. Haarlem 16.01.1878|a|, werkman, overl. voor 1923, z.v. Gerardus van Leeuwen, arbeider (1884) en Maria Cecilia Meijer; tr. 2e Haarlem 24.01.1923 (vonnis Arr.Rb.Haarlem 18.03.1923, ingeschr. Haarlem 21.08.1924) Hendrik Rees, geb. Haarlem 07.02.1882, bloemistknecht, z.v. Christoffel Rees, werkman, en Johanna Hendrika Vieselman.
     HR tr. 1e Haarlem 24.05.1905 Alida Margaretha Horeman, geb. Haarlem 18.07.1883, overl. Haarlem 01.08.1920, d.v. Jan Horeman, werkman, en Alida Margaretha Melchior.

2.                   Anna Margaretha Quist, geb. Amsterdam 17.04.1879, overl. Amsterdam 18.10,1868, tr. Amsterdam 12.06.1901 Jan Gerard van Mazijk, geb. Amsterdam 21.03.1873, smid, overl. Amsterdam 16.03.1946, z.v. Jan Gerard van Mazijk, smid, en Henrietta Klasina Margaretha Tolhuijsen.

3.                   Jacobus Johannes Quist, geb. Amsterdam 13.07.1881, pakkistenmaker (1906), kastelein, overl. Amsterdam 05.07.1870, tr. Amsterdam 24.01.1906 Anna Geertuida van Seeventer, geb. Amsterdam 13.09.1886, overl. Amsterdam 21.11.1954, d.v. Bernardus Wilhelmus van Seeventer, caféhouder, en Johanna de Vries.

4.                   Lena Quist, geb. Amsterdam 24.08.1883, overl. Amsterdam 08.12.1974, tr. Amsterdam 16.12.1903 Hendrik Kleij, geb. Den Helder 30.11.1880, schrijver bij de marine, overl. Amsterdam 17.08.1933, z.v. Christiaan Kleij, machinist, en Gerritje Velthuijs.

5.                   Leendert Quist, geb. Amsterdam 01.11.1887, kistenmaker, overl. Amsterdam 25.04.1979, tr. Oterleek 15.02.1914 Christina Nierop, geb. Akersloot 17.12.1886, diernstbode (1914), overl. Amsterdam 30.11.1954, d.v. Jan Nierop en Maartje Blok.

6.                   Josephus Quist, geb. Amsterdam 20.08.1890, pakkistenmaker (1914), magazijnbediende, overl. Amsterdam 27.11.1966, tr. Amsterdam 17.06.1914 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 19.12.1957, ingeschr. Amsterdam 29.01.1958) Hendrika van den Berg, geb. Amsterdam 22.06.1892, overl. Amsterdam 31.01.1972, d.v. Thomas van den Berg en Anna Sophia Blom.

7.                   Antonetta Maria Wijnanda Quist, geb. Amsterdam 07.02.1892, overl. Amsterdam 26.04.1955, tr. Amsterdam 16.01.1918 Jan Kraal, geb. Amsterdam 21.12.1894, sigarenmaker, bankwerker, conducteur Gem.tram, overl. Amsterdam 08.09.1971, z.v. Barend Kraal en Hermpje Noordman.

8.                   Jacob Quist, geb. Amsterdam 14.11.1894; volgt [2].

9.                   Remigius Johannes Quist, geb. Amsterdam 09.01.1896, cacaobewerker, overl. Amsterdam 17.01.1969, tr. Amsterdam 16.02.1916 Willemina Brinkman, geb. Putten 31.01.1894, overl. Amsterdam 16.07.1965, d.v. Berend Jan Brinkman en Gerredina Schneider.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Maria Cecilia, erkend bij haar huwelijk Haarlem 03.12.1884 (geb.akte Haarlem 1878 no.56); |b| Algemeen Handelsblad 23.04.1931; |c| Algemeen Handelsblad 18.03.1931.

 

[6] Johannes Petrus Brants, geb. Oldebroek 29.04.1866, bakker (1894), vleeshouwer (1897), slager (1899), goederenvervoerder (1909), landbouwer (1926), werkman (1927), overl. ’s-Gravenhage 01.12.1947, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 05.02.1947, tr. Amsterdam 27.09.1894

[7] Janna Isings, geb. Amsterdam 13.05.1868, overl. ’s-Gravenhage 29.10.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Petronella Brants, geb. Amsterdam 02.08.1895; volgt [3].

2.                   Alida Johanna Brants, geb. Ermelo 19.07.1897. [’s-Gravenhage 1947; Soest 1980]

3.                   Johannes Jan Brants, geb. Ermelo 14.12.1899, kantoorbediende (1926), procuratiehouder (1927), overl. voor 1980, tr. Amsterdam 19.08.1926 Susanna Josina Keijner, geb. Amsterdam 06.06.1902, vroedvrouw bij de Geneeskundige Dienst (1926-1934), d.v. Jan Keijner en Neeltje Susanna in ’t Hout. [Naarden 1947,1980]

4.                   Johan Herman Brants, geb. Monnickendam ca. 1903/1904, brandstoffenhandelaar (1926), werkman (1927), tr. Amsterdam 19.05.1927 Geertruida Hendrika van Deuveren, geb. Amsterdam ca. 1906, d.v. Bartus van Deuveren, werkman, en Rimke Dijkstra. [Haarlem 1947,1980]

5.                   zoon J.M.J. Brants, tr. voor 1947 H.J. Visser. [Amsterdam 1947; Haarlem 1980]

 

[8] Anthonij Quist, ged. Tholen 07.12.1808, wagenmaker, overl. Sint Maartensdijk 12.12.1859; tr. 1e Tholen 15.08.1832 Lijntje Smits, geb. Tholen ca. 1810, overl. Sint Maartensdijk 16.03.1844, d.v. Christoffel Smits, arbeider (1832), droger van meekrappen (1844), en Elisabeth de Korte, arbeidster; tr. 2e Sint Maartensdijk 03.01.1845

[9] Lena Poot, geb. Sint Maartensdijk 25.08.1821, dienstmeid (1845), werkster (1876), overl. Sint Maartensadijk 24.05.1902.

Uit het huwelijk Quist-Smits:

1.                   Adriaan Quist, geb. Sint Maartensdijk 11.12.1832, houtzager, tr. Oosterland 04.10.1856 Louisa Marina Brouwer, geb. Oosterland 26.03.1836, d.v. Anthonie Brouwer en Jacoba de Jonge.

2.                   Jacoba Cornelia Quist, geb. Sint Maartensdijk 31.01.1834, overl. Rotterdam 31.03.1905, tr. Oud-Beijerland 11.05.1865 Jan van Mastrigt, geb. Zwartewaal ca. 1840, overl. Charlois 28.12.1889, z.v. Klaas van Mastrigt en Adriaantje Hengeveld.

3.                   Neeltje Adriana Quist, geb. Sint Maartensdijk 30.12.1837, dienstmeid (186, overl.Sint Maartensdijk 21.04.1910, tr. Sint Maartensdijk 01.07.1869 Jan de Graaf, geb. Sint Maartensdijk 20.07.1845, (veld)arbeider, overl. Sint Maartensdijk 21.09.1908, z.v. Andries de Graaf, arbeider, en Cornelia Maria Deurloo, arbeidster.

4.                   Christoffel Johannis Quist, geb. Sint Maartensdijk 27.03.1840, overl. Sint Maartensdijk 31.03.1840.

5.                   levenloze zoon, Sint Maartensdijk 07.01.1842.

6.                   Lijntje Quist, geb. Sint Maartensdijk 07.02.1843, overl. Sint Maartensdijk 13.09.1846.

Uit het huwelijk Quist-Poot:

7.                   Leendert Quist, geb. Sint Maartensdijk 16.05.1845; volgt [4].

8.                   Martina Quist, geb. Sint Maartensdijk 25.11.1848, arbeidster, overl. Sint Maartensdijk 24.12.1900, tr. Sint Maartensdijk 03.01.1868 Jakob van den Berg, geb. Oud-Vossemeer 19.02.1840, boerenknecht (1868), arbeider (1900), overl. Zierikzee 14.06.1916, z.v. Johannes van den Berg, arbeider, en Maatje Soetens.

 

[10] Pieter Coblens, geb. Monnickendam 24.12.1824, scheepstimmerman (1855,1894), overl. na 1895; tr. 2e Amsterdam 13.11.1878 Alida Helena Munikes, geb. Amsterdam 09.10.1829, werkster (1878,1893), overl. voor 1925, d.v. Joannes Georgius Munikes en Helena Elisabeth Jansen, naaister (1850); tr. 1e Amsterdam 28.03.1855

[11] Anna Margaretha Smit, geb. Amsterdam 24.03.1832, werkster (1878), opgenomen Gynaecologische Afdeling van het Binnengasthuis te Amsterdam 21.02.1878, overl. als. 24.02.1878.

     AHM tr. 1e Amsterdam 30.10.1850 Antonius Jacobus Huijts, geb. ’s-Gravenhage 25.07.1825, smidsknecht, overl. voor 1878, z.v. Carel Theodorus Huijts, bediende, en Adriana Heukenshooven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Coblens, geb. Amsterdam 10.10.1856; volgt [5].

2.                   Margaretha Coblens, geb. Amsterdam 22.03.1858, schoonmaakster (1916), overl. Amsterdam 21.11.1941, tr. Amsterdam 03.11.1875 Pius Verbaut, geb. Hoofdplaat 30.11.1850, sjouwerman (1875), werkman  (1900), overl. Amsterdam 14.06.1902, z.v. Charles Louis Verbaut, werkman, en Silvia Maria Jopijn.

3.                   Anna Margaretha Coblens, geb. Amsterdam 07.12.1860, werkster, tr. Amsterdam 30.08.1882 Josephus Bickhoff, geb. Amsterdam 22.04.1852, werkman, z.v. Johanna Bickhoff, winkelierster (1882).

4.                   Petronella Johanna Coblens, geb. Amsterdam 23.07.1863, dienstbode (1889), overl. Zeist 24.02.1954, tr. Amsterdam 11.07.1889 Abraham George ten Bosch, geb. Amsterdam 15.12.1865, diamantslijper, overl. Amsterdam 21.01.1945, z.v. Johannes George ten Bosch, kamerverhuurder, en Koosje Trok.

5.                   Remigius Johannes Coblens, geb. Amsterdam 06.05.1868, overl. na 1888.

6.                   Antonetta Maria Wijnanda Coblens, geb. Amsterdam 10.12.1870, overl. Amsterdam 30.05.1963, tr. Amsterdam 24.01.1894 Hendrik Adrianus de Lange, geb. Amsterdam 08.06.1871, tabaksorteerder (1894), werkman (1918), overl. Amsterdam 11.07.1955, z.v. Johannes de Lange, werkman, en Christina Paddenburg.

7.                   Elisabeth Susanna Coblens, geb. Amsterdam 29.06.1874, overl. Amsterdam 06.03.1955, tr. Amsterdam 06.02.1895 Josephus Hubertus Lucas Onclin, geb. Amsterdam 21.12.1873, diamantslijper, overl.Amsterdam 02.04.1953, z.v. Josephus Jacobus Onclin, werkman, en Maria Antonetta Hendrika Vermeulen.

 

[12] Johannes Jan Brants, geb. Lienden 14.06.1819, koopman (1860,1861), winkelier (1862), koopman (1864,1868), winkelier (1870,1871), koopman (1874,1879), winkelier (1887,1892), overl. Oldebroek 06.11.1895, tr. Amsterdam 05.04.1860|a|

[13] Petronella Louiza de Voog, geb. Amsterdam 29.08.1838, winkelierster (1892), overl. Oldebroek 08.12.1920, begr. 13.12.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelia Wilhelmina Brants, geb. Oldebroek 05.05.1861, overl. Oldebroek 20.09.1867.

2.                   Wilhelmina Hendrika Brants, geb. Oldebroek 19.10.1862, overl. Oldebroek 02.11.1926.

3.                   Jan Jakobus Brants, geb. Oldebroek 31.08.1864, winkelier (1894), overl. Hattem 17.09.1952, tr. Ermelo 18.03.1892 Margaretha van den Berg, geb. Amersfoort 29.03.1864, overl. na 1920, d.v. Melis van den Berg en Hendrika van Boeijen.

4.                   Johannes Petrus Brants, geb. Oldebroek 29.04.1866; volgt [6].

5.                   Kornelis Brants, geb. Oldebroek 12.08.1868, onderwijzer (1894,1895), overl. Haarlem 22.06.1938, tr. Haarlem 01.08.1895 Marie Gertrude Klein, geb. Haarlem 30.05.1866, overl. Haarlem 19.02.1934, d.v. Johannes Klein, onderwijzer, en Eléonore Stalder; tr. 2e tussen 1934 en 1938 Sara Klein, geb. Wageningen 19.03.1875, overl. Oegstgeest 14.02.1940, d.v. Karel Herman Klein, onderwijzer, en Sara Voet.

6.                   Louiza Petronella Brants, geb. Oldebroek 08.05.1870, overl. Wassenaar 20.03.1949,  tr. Oldebroek 22.06.1893 Herm Jan Roorda, geb. Zwolle 04.04.1864, reiziger, overl. Hilversum 11.12.1933, z.v. Siebe Jans Roorda, koetsier, en Maria Hendrika Volkers.

7.                   Margritha Magdalena Brants, geb. Oldebroek 08.10.1871, overl. Ermelo 23.05.1957, tr. Oldebroek 26.04.1905 Barteld Fokken Isings (1876-1967), z.v. Johan Herman Isings en Alida Timmerman.

8.                   Jakobus Ferdinand Brants, geb. Oldebroek 13.04.1874, overl. Oldebroek 18.04.1875.

9.                   Jakoba Fermina Brants, geb. Oldebroek 16.03.1876, overl. Oldebroek 07.03.1887.

10.               Jakobus Ferdinand Brants, geb. Oldebroek 29.06.1879, kapper, overl. Amsterdam 26.11.1932, tr. Amsterdam 31.12.1913 Maria Elisabeth Jansen, geb. Amsterdam 11.08.1886, overl. Amsterdam 04.07.1975, d.v. Jacobus Jansen, klerk bij de gemeentewaterleidingen, en Agatha Margaretha Dieke.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom per abuis Vijland (huw.akte Amsterdam 1860 reg.2 fol.98v).

 

[14] Johan Herman Isings, geb. Amsterdam 04.11.1842, bakker (1867,1905), broodbakker (1909), overl. Amsterdam 01.07.1926, tr. Amsterdam 01.08.1867

[15] Alida Timmerman, geb. Amsterdam 31.05.1847, overl. Amsterdam 26.12.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Isings, geb. Amsterdam 13.05.1868; volgt [7].

2.                   Femmetje Magdalena Isings, geb. Amsterdam 29.12.1869, tr. Amsterdam 08.07.1920 Jacobus Abraham Arends, geb. Amsterdam 05.07.1866, adjunct-commies ter gemeentesecretarie, overl. Amsterdam 22.01.1944, z.v. Jan Arends en Wilhelmina Hendrika Catharina van Schreven. [Ermelo 1958]

3.                   Barteld Fokken Isings, geb. Amsterdam 17.02.1876, gymnastiekonderwijzer (1905,1909), overl. Bennekom 14.11.1967, tr. Oldebroek 26.04.1905 Margritha Magdalena Brants (1871-1957), d.v. Johannes Jan Brants en Petronella Louisa de Voog.

4.                   Hendrik Albertus Isings, geb. Amsterdam 03.04.1878, brievenbesteller (1902), postbeambte (1909), tr. Monnickendam 27.11.1902 Geertje Zijp, geb. Ilpendam ca. 1877, dienstbode (1902), d.v. Klaas Zijp en Elizabeth Agnes Snijder.

5.                   Johan Herman Isings, geb. Amsterdam 31.07.1884, kunstschilder (1909,1918), RON, overl. Soest 19.08.1977, begr. 23.08.1977, tr. 1e Amsterdam 18.02.1909 Clasina Elisabeth Maria van den Dungen, geb. Amsterdam 11.12.1884, overl. Soest 23.10.1916, d.v. Marcelis van den Dungen, sergeant-majoor der mariniers, en Johanna Maria Peijffers; tr. 2e Soest 30.04.1918 Elisabeth Helena Petronella Niesten, geb. Leiden 02.04.1881, overl. Soest 29.04.1971, begr., d.v. Pieter Johannes Niesten, decoratieschilder, en Petronella Catharina van Hugten.
– Levensbericht JHI: nl.wikipedia * rkd.nl

 

[16] Adriaan Quist, geb. Oud-Vossemeer ca. 1774, overl. Tholen voor 1832, otr. Ouwerkerk 17.09.1797

[17] Neeltje Koopman, geb. Ouwerkerk ca. 1778, overl. Tholen voor 1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Maria Kwist, ged. Tholen 21.04.1799, arbeidster, overl. Noordgouwe 04.11.1834, tr. Noordgouwe 30.01.1833 Marinus Kwist, geb. Noordgouwe 16.01.1811, arbeider, overl. Zierikzee 11.01.1901, z.v. Cornelis Kwist, arbeider, en Cornelia van den Bergh.
     MK tr. 2e Kerkwerve 24.07.1835|a| Johanna Jonker, overl. Zierikzee 09.12.1853, d.v. Tonis Marinusse Jonker en Pieternella Janze; tr. 3e Zierikzee 13.10.1858 Pieternella de Oude, geb. Noordgouwe 13.10.1858, dienstbode (1858), overl. Zierikzee 02.03.1864, d.v. Nikolaas de Oude en Kornelia Fokker; tr. 4e Zierikzee 22.03.1882|b| Krina Speelman, geb. Haamstede 07.09.1824, overl. Zierikzee 13.03.1902, d.v. Jan Speelman en Grietje Verton.

2.                   Johannes Kwist, ged. Tholen 11.05.1800, wagenmaker, overl. Stavenisse 04.01.1859, tr. 1e Sint Maartensdijk 03.09.1827 Aaltje Dorst, geb. Stavenisse ca. 1801, dienstmeid (1827), overl. Stavenisse 14.12.1839, d.v. Adriaan Dorst, arbeider, en Pieternella van Zuien; tr. 2e Stavenisse 02.07.1840 Maggelina van Welzen, geb. Stavenisse ca. 1804, overl. Stavenisse 30.06.1882, d.v. Jan van Welzen, metselaar, en Elisabeth Gelouwte.

3.                   *Cornelia Quist, ook Kwist, geb. Ouwerkerk ca. 1800, overl. Zierikzee 05.02.1879, tr. Brouwershaven 07.07.1831 Daniel Brandenburg, geb. Zierikzee ca. 1792, koperslagersknecht (1819), blikslager (1830,1831), koperslager (1874), overl. Zierikzee 11.04.1874, z.v. Hermanus Brandenburg en Levina van Zwijmvoeren.
     DB tr. 1e Zierikzee 04.08.1819 Maria Jacoba Machielse, geb. ca. 1795, overl. Brouwershaven 27.08.1830, d.v. Jan Machielse en Pieternella Franschman, naaister (1819).

4.                   Jan Quist, ged. Tholen 27.09.1801.

5.                   Maria Quist, ged. Tholen 19.01.1803, dienstmeid (1846), arbeidster (1850), overl. Noordwelle 30.09.1850, tr. Noordwelle 08.05.1846 Anthonie de Later, metselaarsknecht (1828,1846), metselaar (1850), z.v. Izaak de Later en Johanna van der Naa.
     AdL tr. 1e Ouwerkerk 16.11.1828 Lucretia Koopman, ook Lukresia, geb. Ouwerkerk ca. 1807, arbeidster, overl. Noordwelle 22.06.1845, d.v. Maarten Koopman, arbeider, en  Cornelia van Damme.

6.                   Jan Quist, ook Kwist, ged. Tholen 03.10.1804, arbeider, overl. Zierikzee 12.04.1851, tr. Zierikzee 30.12.1831 Adriene Axer, ook Adriana, geb. Zierikzee 17.12.1812, arbeidster, overl. Zierikzee 26.05.1891, d.v. Jan Axer en Hendrina Jasperse.

7.                   Willemijntje Quist, ged.Tholen 29.07.1807.

8.                   Anthonij Quist, ged. Tholen 07.12.1808; volgt [8].

 

Noten: |a| bruidegom geb. 06.01 (huw.akte Zierikzee 1858 no.59); |b| bruidegom geb. 06.01 (huw.akte Zierikzee 1882 no.11).

 

[18] Leendert Poot, geb. Sint Maartensdijk ca. 1787, boerenknecht (1817), arbeider (1827,1848), overl. Sint Maartensdijk 09.12.1849, z.v. Johannis Poot en Lena Moddee; tr. Sint Maartensdijk 31.07.1817

[19] Martina Geuse, ook Geuze, geb. Oud-Vossemeer ca. 1798, naaister (1817), arbeidster (1827,1843), overl. Sint Maartensdijk 08.12.1843, d.v. Jan Geuse en Apolonia van Duren/Plona van Duuren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannis Poot, geb. Sint Maartensdijk 16.03.1818, boerenknecht, overl. Sint Maartensdijk 23.01.1892, tr. Sint Maartensdijk 01.11.1838 Neeltje Koopman, geb. Sint Maartensdijk 13.03.1815, arbeidster, overl. Sint Maartensdijk 18.03.1897, d.v. Cornelis Koopman en Cornela Laban, arbeidster.

2.                   Willem Poot, geb. Sint Maartensdijk 30.05.1819, overl. Sint Maartensdijk 30.11.1819.

3.                   Lena Poot, geb. Sint Maartensdijk 25.08.1821; volgt [9].

4.                   Jan Poot, geb. Sint Maartensdijk 18.11.1822, boerenknecht, overl. Ellemeet 11.12.1888, tr. Sint Maartensdijk 02.08.1848 Tona Priem, geb. Sint Maartensdijk 29.08.1820, arbeidster, overl. Sint Maartensdijk 28.08.1889, d.v. Izak Priem, arbeider, en Maartje van Gorsel, arbeidster.

5.                   Leendert Poot, geb. Sint Maartensdijk 05.07.1824, arbeider, overl. Sint Maartensdijk 12.12.1903, tr. Sint Maartensdijk 30.10.1862 Cornelia van Oeffelen, geb. Sint Maartensdijk 21.01.1826, arbeidster, overl. Bergen op Zoom 08.08.1918|a|, d.v. Adriana van Oeffelen, arbeidster (1862).

6.                   Marinus Poot, geb. Sint Maartensdijk 12.11.1825, overl. Sint Maartensdijk 16.04.1827.

7.                   Pieter Poot, geb. Sint Maartensdijk 15.03.1827, overl. Sint Maartensdijk 28.10.1827.

8.                   Plona Poot, geb. Sint Maartensdijk 10.01.1829, overl. Sint Maartensdijk 12.01.1901.

9.                   Susanna Poot, geb. Sint Maartensdijk 17.09.1831, overl. Sint Maartensdijk 26.11.1832.

10.               Susanna Poot, geb. Sint Maartensdijk 101.10.1835, overl. Sint Maartensdijk 27.05.1838.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sint Maartensdijk 1918 no.29.

 

[20] Remigius Coblens, geb. Monnickendam 1805, scheepstimmerman (1824,1855), overl. tussen 1855 en 1864, z.v. Petrus Coblens en Trijntje Barendse Meijer; tr. Monnickendam 04.07.1824

[21] Geertrudis Groenewoud, geb. Monnickendam ca. 1801, overl. na 1867, d.v. Barend Groenewoud en Neeltje Davids Bolleman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Coblens, geb. Monnickendam 24.12.1824; volgt [10].

2.                   Jan Koblens, geb. Amsterdam 15.02.1831, blokkenmaker, tr. Amsterdam 03.08.1864 Frederika Henriette Negeman, geb. Amsterdam 09.07.1831, dienstbaar (1864), d.v. Joseph Caspar Negeman, schoenmaker, en Maria Kunst.

3.                   Cornelis Koblens, geb. Amsterdam 05.08.1833, oppasser, overl. Den Helder 10.01.1891, tr. Den Helder 18.10.1877 Louisa Jacob, geb. Hellevoetsluis 25.12.1844, overl. Den Helder 15.12.1904, d.v. Lodewijk Jacob, marinier (1844), en Pieternella Cornelia Kamper.
     LJ tr. 2e Den Helder 16.05.1895 Leendert de Munck, geb. Colijnsplaat 07.12.1848, werkman, overl. Den Helder 11.10.1918, z.v. Anthonij de Munck en Klazina Braam.

4.                   Katrina Koblens, geb. Amsterdam 01.11.1836, overl. na 1885, tr. Amsterdam 11.09.1867 Petrus Johannes Smit, geb. Amsterdam 14.11.1828, zeeman, z.v. Pieter Smit en Margarita Beene.

5.                   Remigius Koblens, geb. Amsterdam 27.12.1839, ketelmaker, tr. Amsterdam 28.12.1887 Maria Elisabeth Gerrits, geb. Amsterdam 16.06.1838, werkster, d.v. Joannes Gerrits en Helena Wilhelmina Verheijde.
     MEG tr. 1e Rotterdam 12.08.1863 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.12.1886, ingeschr. Amsterdam 05.05.1887) Hendrik Adrianus de Jager, geb. Kralingen 20.04.1831, overl. Egmond aan Zee 02.09.1911|a|, z.v. Pieter de Jager en Hendrica Louwerentia van der Meulen.

 

Noten: |a| overleden in de Voorstraat nummer zes {de Prins Hendrikstichting?} (overl.akte Egmond aan Zee 1911 no.60).

 

[22] Pieter Smit, geb. Amsterdam 23.05.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 26.05.1799, slepersknecht, overl. voor 1850, z.v. Roelof Smit en Armiena Pegmans; tr. Amsterdam 05.04.1826

[23] Margaretha Beene, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 27.06.1807, naaister (1855), overl. na 1867, d.v. Joannes Beene, slepersbaas, en Anna Alida Bookhoff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Bernardus Smit, geb. Amsterdam 21.07.1826, tabakswerker (1850), suikerbakker (1867), tr. 1e Amsterdam 12.06.1850 Maria Petronella Muller, geb. Amsterdam 09.09.1829, overl. voor 1867, d.v. Hendrik Muller, schoenmaker, en Petronella Maria Borghart; tr. 2e Amsterdam 30.01.1867 Maria Margaretha Rusch, geb. Amsterdam 22.09.1829, dienstbaar (1867), d.v. Pieter Hanzern Rusch en Maria Elizabeth Hillers.

2.                   Anna Margaretha Smit, geb. Amsterdam ca. 1831; volgt [11].

3.                   Elizabeth Suzanna Smit, geb. Amsterdam 11.03.1833, tr. Velsen 07.02.1867 Jan Mulder, geb. Smilde 25.07.1832, kanaalwerker|a|, z.v. Jan Mulder, arbeider, en Trijntje Marks.

 

Noten: |a| w.s. het Noordzeekanaal, gegraven tussen 1865 en 1876.

 

[24] Jan Brandse, ook Brandsen, geb. Lienden ca. 1785/1786/1791, voerman (1817,1823), wagenaar (1825), voerman (1827,1841), overl. Lienden 11.01.1868, z.v. Johannes Brandse en Margretha van Cuijlenborg//Margrietta van Kuilenburg; tr. 2e Lienden 19.11.1841 Aaltje van Meerten, geb. Lienden ca. 1789/1790, dienstmeid (1841), overl. Lienden 15.01.1872, d.v. Dirk van Meerten en Maria van Ingen; tr. 1e

[25] Cornelia Nijland, geb. Appeldoorn 15.04.1789, overl. Lienden 23.12.1840, d.v. Jan Nijland en Mechtelt Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margrita Mechtelina Brandse, geb. Lienden 15.01.1817, overl. Lienden 22.06.1818.

2.                   Johannes Jan Brants, geb. Lienden 14.06.1819|a|; volgt [12].

3.                   Jan Wouter Brandse, geb. Lienden 22.03.1823, overl. Lienden 10.02.1826.

4.                   Cornelis Brandse, geb. Lienden 06.06.1825, voerman, overl. Lienden 19.10.1906, tr. Lienden 21.05.1852 Gijsberta van Asch, geb. Lienden 25.12.1829, overl. Lienden 22.09.1867, d.v. Antonie van Asch, arbeider (1829), bode (1852), en Gerritje van Eck.

5.                   Jan Wouter Brandse, geb. Lienden 13.11.1827.
= w.s. Wouter Brandse, geb. Lienden ca. 1827, overl. Lienden 31.12.1840.

6.                   Margaretha Magdalena Brandsen, geb. ca. 1831, overl. Lienden 19.02.1841.

 

Noten: |a| vader Brants (geb.akte Lienden 1819 no.25).

 

[26] Peterus de Voog, ook Petrus, geb. Amsterdam 04.02.1793, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.02.1793, korendrager (1818,1827), schuitenvoerder (1836,1856), overl. na 1860, z.v. Johannes de Voog, schuitenvoerder (1818), en Jakoba Kosemans; tr. 1e Amsterdam 06.05.1818 Johanna Fokkelina van Kempen, geb. Zwolle ca. 1794, dienstbaar (1818), overl. voor 1827, d.v. Klaas van Kempen, geëmployeerde aan het Bureau van oorlog (1818), en Isabella Carolina Miefferts; tr. 2e Amsterdam 31.01.1827 Annaatje Koster, geb. Arnhem ca. 1796, dienstbode (1827), overl. voor 1836, d.v. Jurrien Koster en Femmetje Egbers; tr. 3e Amsterdam 02.11.1836

[27] Willemina Hendrika Oolmeijer, geb. Amsterdam 12.08.1798, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 19.08.1798, dienstbaar (1836), overl. Oldebroek 14.12.1861, d.v. Harmen Dirk Oolmeijer en Maria Louisa Disselhorst.

Uit het huwelijk de Voog-Koster:

1.                   Jacoba Femmina de Voog, geb. Amsterdam 15.02.1836, overl. voor 1885, tr. Amsterdam 02.04.1856|a| Jacobus Dolman, geb. Abcoude-Baambrugge 21.03.1826, kleermaker, overl. tussen 1885 en 1937, z.v. Dirk Dolman, kleermaker, en Gerritje de Ronde.

Uit het huwelijk de Voog-Oolmeijer:

2.                   Petronella Louiza de Voog, geb. Amsterdam 29.08.1838; volgt [13].

 

Noten: |a| bruid oud 27 jaar (huw.akte Amsterdam 1856 reg.2 fol.83v).

 

[28] Barteld Fokken Isings, geb. Bunde (Hannover)|a| 15.12.1817, broodbakker (1843), overl. Amsterdam 23.05.1864, z.v. Harm Jans Isings, korenmolenaar, en Hilke Bartels Denekas; tr. Amsterdam 22.02.1843

[29] Janna Koster, geb. Emden (Hannover)|b| 27.08.1815, bakkeraffaire doende (1867,1873), overl. tussen 1877 en 1883, d.v. Brune Jansen Koster en Antje Bruns, turfmeetster (1843).

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Johann Herman Isings, geb. Amsterdam 04.11.1842; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendricus Bartholomeus Isings, geb. Amsterdam 19.11.1846, smid (1877,1894), tr. Amsterdam 20.09.1877 Juliana Maria Helena Mulder, geb. Amsterdam 02.10.1844, d.v. Johannes Mulder en Gelena Feij.

3.                   Bruno Isings, geb. Amsterdam xx.02.1849, bakker, tr. Amsterdam 03.08.1871 Janna Hinderica Visser, geb. Emden (Pruisen)|c| 06.02.1849, dienstbaar (1871), d.v. Hinderk Visser, metselaar, en Neeltje Kösters.

4.                   Annetta Hilkea Isings, geb. Amsterdam 10.06.854, tr. Amsterdam 11.12.1873 Johann Jacob Sachs, geb. Amsterdam 14.01.1852, bakker, z.v. Johann Heinrich Sachs en Elisabeth van Eijf.

5.                   Johanna Cornelia Isings, geb. Amsterdam ca. 1859, overl. Baarn 31.01.1890, tr. Amsterdam 26.04.1883 Abraham Benning, geb. Amsterdam 29.08.1852, winkelier, overl. Zeist 26.10.1936, z.v. Johannes Philippus Benning en Grietje Stellemaker.
     AB tr. 2e Baarn 20.04.1893 Maria Elisabeth Dorpema, geb. Amsterdam 27.03.1868, overl. Amsterdam 06.04.1928, d.v. Adrianus Dorpema en Henriëtte Johanna Blom.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Leer, Region Rheiderland, Bundesland Niedersachsen; |b| tot 1866 in Königreich Hannover, daarna in Preußen, nu een kreisfreie Stadt in Region Rheiderland, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Hendrik Albertus Timmerman, geb. Amsterdam 28.01.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.02.1810, boekbindersknecht (1839), boekbinder (1846), overl. voor 1867, z.v. Jan Abraham Timmerman, lakenkopersknecht (1839), en Petronella van Walwijk; tr. 1e Amsterdam 29.05.1839 Geertruijda Elisabeth Kuneman, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. voor 1846, d.v. Pieter Kuneman en Magdalena van der Leeden; tr. 2e Amsterdam 27.05.1846

[31] Femia Steijling, geb. Amsterdam 23.05.1813, overl. na 1867, d.v. Gerrit Steijling, blokkenmaker, en Alida Radius.

Uit het huwelijk Timmerman-Kuneman:

1.                   Magdalena Timmerman, geb. Amsterdam 02.12.1840, overl. tussen 1899 en 1906, tr. Amsterdam 20.02.1873|b| Barend Vinkenoog, geb. Amsterdam 21.03.1849, timmerman (1870), houtvlotter (1872), zaagmolenaarsknecht (1873), z.v. Hendrik Vinkenoog en Hendrikje van den Berg/Bergh.
     BV tr. 1e Amsterdam 03.08.1870 Kaatje Zwankhuizen, geb. Weesp ca. 1843, dienstbaar (1870), overl. voor 1872, d.v. Hermanus Zwankhuizen, scheepstimmerman, en Alida Adriana de Kloet; tr. 2e Amsterdam 17.04.1872|c| Aaltje Wolthaus, geb. Monnickendam 04.08.1842, dienstbaar (1872), overl. voor 1873, d.v. Johan Herman Wolthaus en Jannetje Moen; tr. 4e Amsterdam 21.03.1906|a| Anna Catharina Roor, geb. Amsterdam 11.10.1859, d.v. Gijsbert Roor en Anna Maria van der Blom.

Uit het huwelijk Timmerman-Steijling:

2.                   Alida Timmerman, geb. Amsterdam 31.05.1847; volgt [15].

 

Noten: |a| bruidegom per abuis wedr Timmer (huw.akte Amsterdam 1906 reg.3A fol.47); |b| bruidegom wedr Woltkens (huw.akte Amsterdam 1873 reg.2 fol.64v); |c| bruid Woltheus (huw.akte Amsterdam reg.3 fol.56).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren