Jan van Rees (1918-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Jan van Rees, geb. Utrecht 15.07.1918, candidaatsexamen economische wetenschappen NEH Rotterdam 04.05.1939, promotie Rotterdam 04.07.1946|a|, hoogleraar Eindhoven (1980-1984), overl. Waalre 23.06.1991, crem. Heeze 27.06.1991.

 

Noten: |a| proefschrift: Inleiding tot het marktonderzoek.

 

[2] Jan Dirk van Rees, geb. ís-Gravenhage 13.09.1890, spoorwegambtenaar, overl. ís-Gravenhage 10.03.1972, begr. 13.03.1972, tr. ís-Gravenhage 29.04.1914
[3] Anna Feenstra, geb. Amsterdam 30.04.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Rees, geb. Utrecht 15.07.1918|a|; volgt [1].

2.                   Philippe van Rees, geb. ís-Gravenhage 19.01.1920.

 

Noten: |a| Haagsche courant 17.07.1918.

 

[4] Jan Dirk van Rees, geb. Geldermalsen 22.06.1861, koopman (1889,1895), brandstoffenhandelaar (1900,1901), overl. ís-Gravenhage 03.05.1901, tr. ís-Gravenhage 31.07.1889

[5] Hendrika van Vliet, geb. ís-Gravenhage 23.04.1858, overl. ís-Gravenhage 08.01.1936, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. a/d Kerkhoflaaan) 11.01.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dirk van Rees, geb. ís-Gravenhage 13.09.1890; volgt [2].

2.                   Ferdinand van Rees, geb. ís-Gravenhage 19.02.1895, bouwkundige, tr. ís-Gravenhage 07.07.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 09.08.1940, ingeschr. ís-Gravenhage 08.10.1940) Maria Geertruida Reiniers, geb. Leiden 13.08.1902|a|, d.v. Jacobus Reiniers, kleermaker, en Geertruida Johanna Hartman, dienstbode (1902).

3.                   Jacobus Johannes van Rees, geb. ís-Gravenhage 22.01.1898, kantoorbediende, overl. Epe 29.09.1951, tr. ís-Gravenhage 13.11.1918 Bernardina Maria ThŲne, geb. Hatert (Nijmegen) 01.01.1898, overl. na 1951, d.v. Johannes Hendrikus ThŲne en Frederica Fischer, winkelierster in chocolade (1918).

4.                   Cornelis Dirk van Rees, geb. ís-Gravenhage 17.06.1900, overl. ís-Gravenhage 20.04.1901.

 

Noten: |a| aangifte door Peter Hendrik van der Togt, oud 53 jaar, waarnemend directeur van het ziekenhuis, natuurlijke dochter van Geertruida Johanna, erkend door de moeder te ís-Gravenhage 29.07.1907, erkend/gewettigd bij het huwelijk van de moeder met Jacobus te ís-Gravenhage 23.03.1910 (geb.akte Leiden 1902 no.1100 & huw.akte ís-Gravenhage 1910 no.450).

 

[6] Lippe Gerben Feenstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.02.1868, stoker (mei1891), leerling-machinist (okt1891), machinist (1914), overl. Utrecht 14.03.1945, tr. Amsterdam 20.05.1891

[7] Neeltje Maria Meijer, geb. Velsen 04.10.1866, overl. Oudenrijn 20.03.1947|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Feenstra, geb. Amsterdam 30.04.1892; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1947 no.675.

 

[8] Cornelis Dirk van Rees, geb. Geldermalsen 31.01.1836, landbouwer, overl. Geldermalsen 22.02.1863, tr. Geldermalsen 21.12.1860

[9] Barendina Vermeulen, geb. Geldermalsen 09.12.1836, overl. Geldermalsen 13.01.1890; tr. 2e Geldermalsen 24.12.1863 Anthonie Adrianus van Kuilenburg, geb. Geldermalsen ca. 1833, landbouwer, overl. Geldermalsen 30.07.1893, z.v. Anthonie van Kuilenburg en Angeniet van Ingen.

Uit het huwelijk van Rees-Vermeulen:

1.                   Jan Dirk van Rees, geb. Geldermalsen 22.06.1861; volgt [4].

Uit het huwelijk van Kuilenburg-Vermeulen:

2.                   Anthonie Gerrit Jan van Kuilenburg, geb. Geldermalsen 02.10.1864, arbeider (1891), landbouwer (1941), overl. Geldermalsen 05.10.1941, tr. Geldermalsen 20.03.1891 Hendrika Hermina Ton, geb. Ophemert 05.05.1862, overl. Geldermalsen 19.08.1932, d.v. Roelof Ton, klompenmaker, en Teuntje van Arkel.

3.                   Areke Angenissa van Kuilenburg, geb. Geldermalsen 11.03.1867, overl. Est en Opijnen 09.07.1942, tr. Est en Opijnen 06.10.1887 Commerinus Gerardus Schaaij, geb. ca. 1864, landbouwer, overl. Opijnen (Est en Opijnen) 22.08.1933, begr. 25.08.1933. z.v. Martinus Schaaij, landbouwer, en Geertje van Aken.

4.                   Martinus van Kuilenburg, geb. ca. 1870, landbouwer, tr. Geldermalsen 16.05.1902 Helena Wilhelmina Alida van Iterson, geb. Meteren (Geldermalsen) ca. 1868|a|, overl. Geldermalsen 17.08.1912, d.v. Nelis van Iterson, landbouwer, koopman, en Christina Smits.

5.                   Anthonia van Kuilenburg, geb. Geldermalsen 20.11.1872, overl. Geldermalsen 25.05.1905.

6.                   Angenissa Barendina van Kuilenburg, geb. ca. 1876, overl. Est en Opijnen 02.11.1934, tr. Hendrik van Bommel.

7.                   Barend van Kuilenburg, geb. Geldermalsen 24.12.1878, landbouwer (1907), melkrijder (1934), overl. Geldermalsen 27.09.1934, tr. Geldermalsen 22.05.1907 Adriana van Iterson, geb. ca. 1879, d.v. Nelis van Iterson (-1917), koopman, en Christina Smits (-1908).

 

Noten: |a| kind Helena Wilhelmina (geb.akte Geldermalsen 1868 no.20).

 

[10] Ferdinand van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, koopman (1852,1870), handelaar in brandstoffen (1882), winkelier (1889), overl. ís-Gravenhage 27.03.1889, tr. ís-Gravenhage 18.08.1852

[11] Hendrika Koning, geb. ís-Gravenhage 22.10.1828, overl. ís-Gravenhage 09.09.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ferdinand Johannes van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1855, handelaar in brandstoffen (1882), winkelier (1887), koopman (1889), expediteur (1903), overl ís-Gravenhage 01.01.1903, tr. 1e ís-Gravenhage 13.09.1882 Ida Muezerie, geb. ís-Gravenhage ca. 1860, overl. ís-Gravenhage 10.04.1887, d.v. Johannes Muezerie, vrachtrijder, en Gezina Steenbergen; tr. 2e ís-Gravenhage 29.05.1889 Wilhelmina Klazina de Haas, geb. ís-Gravenhage ca. 1847/1848, overl. ís-Gravenhage 26.03.1915, d.v. Johannes Jacobus de Haas en Elisabeth Helena Emmerik, vleeshouwersaffaire uitoefenend (1876).
†††† WKdH tr. 1e ís-Gravenhage 06.09.1876 Pieter Slootweg, geb. ís-Gravenhage ca. 1850, koffiehuishouder, overl. ís-Gravenhage 23.07.1888, z.v. Pieter Slootweg, koffiehuishouder, en Johanna Christina Kubing.

2.                   Hendrika van Vliet, geb. ís-Gravenhage 23.04.1858; volgt [5].

3.                   Johannes Abraham van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1860, koetsier, overl. Leiden 25.11.1941, tr. ís-Gravenhage 05.11.1884 Hendrika Elisabeth Johanna Teske, geb. ís-Gravenhage 03.12.1863, dienstbode (1884), overl. Leiden 01.11.1951, d.v. Johanna Teske.

4.                   Johan Jacob van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1862, magazijnmeester, overl. Utrecht 02.09.1914, tr. ís-Gravenhage 01.04.1891 Theodora Christina Francisca Hertman, geb. Nijmegen ca. 1861, overl. Nijmegen 07.05.1949|a|, d.v. Wilhelmus Lodewijk Hertman en Maria Grada Bosch.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1949 no.1128.

 

[12] Wytze Wiltjes Feenstra, geb. Sneek 28.08.1833, zeeman (1858), kofschipper (1865,1870), werkman (mei1891), ladingmeester (jul1891), ambtenaar (1894), Ďoud-scheepsgezagvoerder, laatst belast geweest met het toezicht op het inladen der Gouvernementsgoederen voor den dienst in Oost- en West-IndiŽní (1895), overl. xx.05.1895|d|, tr. Lemsterland 18.07.1858

[13] Antje Lippes van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.11.1838, overl. Bloemendaal 23.02.1926|b||c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Veenstra):

1.                   Cornelia Feenstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 26.10.1858, tr. Zandvoort 30.07.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.04.1906, ingeschr. Amsterdam 10.07.1906) Nathan Levi Prins, geb. Leiden 12.05.1860, musicus, overl. Dordrecht 10.05.1907, z.v. Levi Prins (ca.1817-1861), koopman, en Elisabeth Christina Nieberg (1823-1903).

2.                   Froukje Veenstra, geb. Amsterdam 02.02.1864|f|, overl. na 1907.

3.                   Koenraad Feenstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.08.1865, rijksambtenaar, overl. Amsterdam 03.07.1940, tr. Emmerich 08.07.1896 Christina Franziska Weirauch, geb. Emmerich 20.12.1876, overl. Amsterdam 26.07.1954.

4.                   Lippe Gerben Feenstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.02.1868|a|; volgt [6].

5.                   Geertje Veenstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.11.1870|e|, overl. Amsterdam 19.12.1954, tr. Amsterdam 05.07.1894 Abraham Mozes Reens, geb. Hoorn 16.09.1870, bierhuishouder, overl. Amsterdam 06.09.1930|i|, crem. Velsen (Westerveld) 09.09.1930, z.v. Mozes Isaac Reens en Saartje Bosman.

6.                   Willem Feenstra, geb. Amsterdam 19.05.1876|g|, timmerman (1895).

7.                   Christiaan Feenstra, geb. Amsterdam 22.10.1878|h|, werkman (1897).

 

Noten: |a| Ďeen kind van het vrouwelijk geslachtí, aangifte door Ferdinandus Visser, oud 56 jaar, verloskundige, de vader Ďthans afwezigí (geb.akte Lemsterland 1868 fol.6); |b| aangifte door twee parkwachters, overl. te Bloemendaal nabij Santpoort {geen vermelding van een instelling} (overl.akte Bloemendaal 1926 no.54); |c| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1926 no.26; |d| Het nieuws van den dag 25.05.1895; |e| aangifte door Ferdinandus Visser, oud 59 jaar, verloskundige, de vader thans afwezig (geb.akte Lemsterland 1870 fol.42v); |f| Bevolkingsregister Lemsterland 1870; |g||h| Militieregister Amsterdam; |i| e.v. Feenstra (annonce collectie CBG).

 

[14] Krijn Meijer, geb. Dreischor ca. 1802, arbeider, overl. Velsen 15.02.1892|e|; tr. 1e Ouddorp 24.02.1831 Annetje Verduin, geb. Ouddorp ca. 1799, overl. Ouddorp 20.05.1831, d.v. Bouwen Verduin en Maartje Broekman; tr. 2e Ouddorp 10.09.1832 Pietertje Troost, geb. Stellendam ca. 1807, overl. Zevenhuizen 03.03.1850, d.v. Arij Troost en Jannetje Missel; tr. 3e Zuid-Schalkwijk 06.11.1850

[15] Aafke Olthuis, geb. Wehe (Leens) 29.03.1823, dienstbode (1850), overl. na 1891.

Uit het huwelijk Meijer-Verduin:

1.                   Neeltje Meijer, geb. Ouddorp 03.05.1831, overl. Haarlem 12.03.1858, tr. Haarlem 21.09.1853 Jacob Bottelier, geb. Haarlem 13.12.1826, landbouwersknecht (1853), werkman (1864), arbeider (1874), overl. Haarlem 09.07.1894, z.v. Andries Bottelier en Maria Louisa Toepoel.
†††† JB tr. 2e Haarlem 03.02.1864 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem, ingeschr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 09.12.1869) Jansje Dirkje Wernik, geb. Haarlem 27.11.1823, dienstbode (1864), overl. Hillegom 03.10.1882, d.v. Hendrik Wernik en Maria Antonia van der Zand; tr. 3e Haarlemmerliede en Spaarndam 15.04.1874 Geertrui van der Zalm, geb. Bloemendaal 23.03.1840, dienstbode (1874), overl. Haarlem 04.01.1906, d.v. Willem van der Zalm, arbeider, en Antje van Maris.

Uit het huwelijk Meijer-Troost (moeder ook Pieternella):

2.                   Jannetje Meijer, geb. Ouddorp 06.06.1833, overl. Spaarndam 03.07.1866, tr. Spaarndam 20.05.1860 Petrus Jacobus Balm, geb. Spaarndam 17.02.1835, werkman (1860), koopman (1869), overl. Haarlemmerliede en Spaarndam 01.05.1877, z.v. Hendrik Balm, visventer, en Maria Severeijnse.
†††† PJB tr. 2e Haarlemmerlieden en Spaarnwoude 07.01.1869 Cornelia Elisabeth Menke, geb. Haarlem 07.02.1826, dienstbode (1846), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 05.01.1902, d.v. Balthazar Bernhard Menke en Elisabeth Bijvoet.
†††† CEM tr. 1e Spaarndam 02.08.1846 Jacob Koek, geb. Spaarndam 01.10.1821, zeilmakersknecht, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 24.06.1867, z.v. Cornelis Koek, werkman, en Magdalena Jukes, visverkoopster (1846).

3.                   Herman Meijer, geb. Ouddorp 11.10.1835, veenman, overl. Zevenbergen 06.04.1915, tr. 1e Haarlemmermeer 10.08.1865 Poulina Nelemans, geb. Terheijden 08.10.1826, overl. Zevenbergen 10.12.1891, d.v. Cornelis Nelemans, bouwman, en Maria van Eekelen; tr. 2e Zevenbergen 18.08.1892 Aaltje Dik, geb. Klundert 23.08.1840, overl. Zevenbergen 05.07.1911, d.v. Arij Dik en Elizabeth Harten.
†††† PN tr. 1e Zevenbergen 11.06.1858 IJsbrand Teekens, geb. Delfshaven ca. 1823, overl. Bennebroek 14.07.1864, z.v. Dirk Teekens en Margaretha Elisabeth van Sandijk.

4.                   Arie Meijer, geb. Eierland (Texel) 22.06.1838, overl. Haarlemmermeer 06.01.1865.

5.                   Johanna Meijer, geb. Zevenhuizen 30.10.1840, overl. Zevenhuizen 08.01.1842.

6.                   Johanna Meijer, geb. Zevenhuizen 10.08.1842, overl. Zevenhuizen 11.09.1842.

7.                   Johanna Meijer, geb. Zevenhuizen 13.10.1843, overl. Zevenhuizen 11.12.1843.

8.                   Johanna Lena Meijer, geb. Zevenhuizen 12.03.1845, overl. Zevenhuizen 07.02.1848.

9.                   Maria Meijer, geb. Zevenhuizen 23.11.1847, overl. Haarlemmermeer 22.04.1859.

10.               Leendert Meijer, geb. Zevenhuizen 10.09.1849, overl. Velsen 20.01.1937, tr. Velsen 23.02.1882 Elisabeth Gerdessen, geb. Krommenie ca. 1857, overl. Velsen 28.01.1922, d.v. Adrianus Gerdessen en Grietje Wouda.

Uit het huwelijk Meijer-Olthuis (moeder Oudhuis/Outhuis):

11.               Johannes Meijer, geb. Haarlemmerliede 07.03.1851|b|, overl. Velsen 09.11.1886|d|.

12.               Nicolaas Meijer, Klaas, geb. Bennebroek 05.11.1855|c|, overl. Haarlemmermeer 25.05.1858.

13.               Jana Clazina Meijer, geb. Haarlemmermeer 11.07.1858|g|, overl. Haarlem 10.12.1924|f|, tr. Velsen 02.08.1883 Leonardus Antonius van Lis, geb. Amsterdam 16.12.1854, machinist, overl. Amsterdam 04.04.1944, z.v. Anthonij van Lis, timmerman, en Johanna van Niekerken.

14.               Nicolaas Meijer, geb. Haarlemmermeer 17.02.1862|h|, overl. Velsen 12.03.1866|j|.

15.               Neeltje Maria Meijer, geb. Velsen 04.10.1866|i|; volgt [7].

 

Noten: |b||c| moeder Oudhuis; |d| geb. Haarlemmermeer; |e| geb. Ouddorp; |f| geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, d.v. Leen Meijer (overl.akte Haarlem 1924 no.1030); |g||h||i| moeder Outhuis; |j| moeder Oudhuizen.

 

[16] Jan van Rees, geb. Tricht ca. 1793/1794, boerenknecht (1822), arbeider (1823,1827), landman (1829,1836), landbouwer (1854,1856), overl. Geldermalsen 19.06.1856|b|, z.v. Adam van Rees en Geuvertje Janssen; tr. 2e Geldermalsen 07.07.1854 Klasina van Eck, geb. Echteld ca. 1822, dienstmeid (1854), overl. Geldermalsen 15.08.1855, d.v. Gijsbert van Eck en Teuntje de Krieger; tr. 1e Buren 21.03.1822

[17] Jantje van Eck, geb. ca. 1797/1798/1799, dienstmeid (1822), overl. Geldermalsen 07.11.1852|a|, d.v. Hendrik van Eck en Cornelia Blom.

Uit het huwelijk met Jantje:

1.                   Goverdina van Rees, geb. Buren 07.01.1823, dienstmeid, overl. Geldermalsen 25.06.1849.

2.                   Hendrikus van Rees, geb. Buren 25.12.1824, landbouwer (1851), koopman (1854), overl. Buurmalsen 21.04.1854, tr. Geldermalsen 26.04.1851 Aartje Sloot, geb. ca. 1823/1824, d.v. Hendrik Willem Aaltius Sloot, landbouwer, en Johanna de Kock.

3.                   Cornelia van Rees, geb. Buren 15.03.1827, overl. Geldermalsen 17.03.1858, tr. Geldermalsen 10.08.1850 Adrianus Nout, geb. Geldermalsen 23.03.1824, landbouwer, overl. Geldermalsen 17.06.1911, z.v. Johannis Nout, landman, en Anna Maria Stellaard, landvrouw.
†††† AN tr. 2e Geldermalsen 11.10.1859 Aartje Sloot (ca.1823-), d.v. Hendrik Willem Aaltius Sloot en Johanna de Kock.
†††† AS tr. 1e Geldermalsen 26.04.1851 Hendrikus van Rees (1824-1854), oude broer van Cornelia.

4.                   Adam van Rees, geb. Geldermalsen 21.12.1829, landbouwer, overl. Geldermalsen 19.08.1896, tr. 1e Geldermalsen 17.11.1854 Cornelia van der Markt, geb. Geldermalsen 14.11.1830, overl. Geldermalsen 23.11.1856, d.v. Dirk Cornelis van der Markt, landman, en Jannigje van der Kop, landvrouw; tr. 2e Geldermalsen 15.08.1857 Hester van Empel, geb. Geldermalsen 17.02.1826, overl. Meteren (Geldermalsen) 15.08.1884, d.v. Hester van Empel.

5.                   Cornelis Dirk van Rees, geb. Geldermalsen 31.01.1836; volgt [8].

Uit het huwelijk met Klasina:

6.                   Teuntje Gijsberta van Rees, geb. Geldermalsen 07.08.1854, overl. Geldermalsen 27.08.1855.

 

Noten: |a| moeder Jantje Blom (overl.akte Geldermalsen 1852 no.35); |b| moeder Goverdina Verploeg (overl.akte Geldermalsen 1856 no.19).

 

[18] Dirk Vermeulen, geb. ca. 1805/1806, arbeider (1836,1841), landman (1860,1872), overl. Geldermalsen 29.01.1893, z.v. Boudewijn Vermeulen, arbeider, en Barendje van Dodewaard/Dooijewaard; tr. Geldermalsen 04.03.1836

[19] Areke van Mourik, geb. ca. 1811/1812, dienstmeid (1836), landvrouw (1860,1872), landbouwster, overl. Geldermalsen 22.01.1891, d.v. Arie van Mourik, landman, en Teuntje Huigen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Vermeulen, geb. Geldermalsen 09.12.1836; volgt [9].

2.                   Teuntje Vermeulen, geb. Geldermalsen 16.04.1839, overl. Geldermalsen 29.07.1841.

3.                   Anthonie Vermeulen, geb. Geldermalsen 16.09.1841, landbouwer, overl. Geldermalsen 09.05.1905, tr. Geldermalsen 29.05.1884 Judith Geertje van Soelen, geb. Geldermalsen 14.01.1858, overl. Geldermalsen 20.08.1920, d.v. DaniŽl van Soelen, landbouwer, en Teuntje Jansen.

4.                   Arie Marinus Vermeulen, geb. Geldermalsen 02.09.1844, landbouwer/landman, overl. Utrecht 05.10.1928, tr. 1e Buurmalsen 27.02.1868 Anneke Cornelia van der Ser, geb. Buurmalsen 13.04.1845, overl. Buurmalsen 21.09.1869, d.v. Anthonie van der Ser, landbouwer, en Gerdina van Zandwijk; tr. 2e Geldermalsen 30.10.1875 Helena Huiberta van Aken, geb. Geldermalsen 25.03.1846, dienstbode (1875), overl. Geldermalsen 14.08.1882, d.v. DaniŽl van Aken, korenmolenaar (1846), landman (1875), en Geertrui de Ruiter, landvrouw.

5.                   Dirkje Vermeulen, geb. Geldermalsen 02.10.1849, overl. Geldermalsen 21.03.1926, tr. Geldermalsen 04.07.1872 Hendrik van Deutekom, geb. Varik 29.09.1833, timmerman, overl. Geldermalsen 17.09.1893, z.v. Jan Hendrik van Deutekom, landman, en Trijneke van Ballegoijen, landvrouw.
†††† HvD tr. 1e Est en Opijnen 07.12.1866 Jantje Schaaij, geb. Opijnen (Est en Opijnen) 11.11.1838, overl. Geldermalsen 05.01.1872, d.v. Cornelis Schaaij, landbouwer, en Geertrui van Steenis.

 

[20] Willem Ferdinant van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1789, mandenmaker (1816,1870), overl. ís-Gravenhage 25.03.1876, z.v. Ferdinant van Vliet, mandenmaker, en Margrieta Garos; tr. ís-Gravenhage 23.05.1821

[21] Maria Johanna Schmitt, geb. ís-Gravenhage ca. 1793/1794, naaister (1821), overl. ís-Gravenhage 01.03.1865, d.v. Johan Mighel Schmitt en Maria Sijvert, baker (1821).

Uit dit huwelijk (vader Willem Ferdinand, moeder Schmidt):

1.                   Ferdinand van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1822; volgt [10].

2.                   Willem Johan Michael van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, boekbinder, overl. ís-Gravenhage 23.10.1905, tr. 1e ís-Gravenhage 03.08.1870 Louisa Fredrica Rohn, ook Louisa Frederica, geb. ís-Gravenhage 08.12.1826, overl. ís-Gravenhage 17.01.1890, d.v. Willem George Frederik Rohn, geŽmployeerde, en Louisa Frederica díAulbonne; tr. 2e ís-Gravenhage 24.06.1891 Alida Margrieta Warnaar, geb. Deil 30.09.1850, overl. ís-Gravenhage 23.08.1942, d.v. Bernardus Jacobus Warnaar, schipper, en Klazina Parels.

 

[22] Johannes Abraham Koning, geb. ís-Gravenhage ca. 1795, kleermaker (1820), behanger (1824,1863), overl. ís-Gravenhage 17.11.1868, z.v. Hermanus Koning en Antje Rense; tr. ís-Gravenhage 01.11.1820|a|

[23] Hendrika Pijpers, Kaatje, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, dienstbode (1820), overl. ís-Gravenhage 13.10.1860, d.v. Paulus Hendrikus Pijpers en Pleuntje Mos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Abraham Koning, geb. ís-Gravenhage 01.10.1824.

2.                   Leendert Gerardus Paulus Koning, geb. ís-Gravenhage 17.12.1825, verver (1852), overl. na 1902, tr. ís-Gravenhage 13.10.1852 Frederika Adriana Jut, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, overl. na 1902, d.v. Jacobus Jut en Catharina Susanna Adriana de Wit.

3.                   Hendrica Johanna Koning, geb. ís-Gravenhage 14.10.1827.

4.                   Hendrika Koning, geb. ís-Gravenhage 22.10.1828; volgt [11].

5.                   Johannes Abraham Koning, geb. ca. 1831, bontwerker (1866,1890), smid (1907), overl. ís-Gravenhage 26.12.1907, tr. ís-Gravenhage 07.02.1866 Anna Maria van Vianen, geb. ís-Gravenhage 18.10.1842, overl. ís-Gravenhage 06.04.1927, d.v. Jacobus van Vianen, timmerman, en Johanna Carolina van Voorden.

6.                   Johanna Pleuntje Koning, geb. ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 11.03.1913, tr. ís-Gravenhage 04.08.1869 Willem Fredrik Paul Alexander Lodewijk Keijzer, geb. ís-Gravenhage ca. 1842, fotograaf, overl. ís-Gravenhage 24.04.1870, z.v. Adrianus Keijzer en Cornelia van den Hoek.
†††† WFPALK tr. 1e ís-Gravenhage 13.05.1863 Elisabeth Schmal, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, dienstbode (1863), verl. ís-Gravenhage 19.11.1867, d.v. Adriana Elisabeth Schmal.

7.                   Cornelia Koning, geb. ca. 1834, overl. ís-Gravenhage 14.10.1904, tr. ís-Gravenhage 21.11.1866 Adrianus Carolus Keijzer, geb. Capelle (NB) ca. 1833, metselaar, overl. ís-Gravenhage 06.12.1921, z.v. Adrianus Keijzer en Cornelia van der Hoek.
†††† ACK tr. 1e ís-Gravenhage 07.11.1855 Hester Schellenboom, geb. Maassluis ca. 1826, dienstbode (1855), overl. ís-Gravenhage 07.05.1866, d.v. Frank Schelleboom, kleermaker, en Sara Koster.

 

Noten: |a| bruidegom Johannes Abram.

 

[24] Wiltje Wytzes Feenstra, geb. Boxum (Menaldumadeel) 07.06.1806, boerenknecht (1831), (boeren)arbeider (1832,1880), overl. Sneek 05.06.1880, z.v. Wytze Willems Feenstra, arbeider, en Trijntje Wiltjes de Jong; tr. Wymbritseradeel 22.03.1831|a|

[25] Corneliske Wybes Post, geb. GoŽngarijp (Doniawerstal) 07.03.1806, dienstmaagd (1831), overl. Sneek 28.12.1877, d.v. Wybe Wybes Post (-1819) en Geertje Folkerts de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Feenstra, geb. Offengawier (Wymbritseradeel) 23.04.1832, naaister (1859), overl. Sneek 24.12.1872, tr. Sneek 22.05.1859 Sybe Bock, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) ca. 1837, slachter (1859), overl. voor 1872, z.v. Anne Sybes Bock en Antje Bouwes van der Ley.

2.                   Wytze Wiltjes Feenstra, geb. Sneek 28.08.1833; volgt [12].

3.                   Wybe Feenstra, geb. Sneek 14.11.1834, molenaarsknecht, overl. na 1903, tr. Rauwerderhem 15.05.1862 Grietje Tjeerds Ligthart, geb. Sijbrandaburen (Rauwerderhem) 15.05.1839, overl. Rauwerderhem 11.02.1903, d.v. Tjeerd Tjallings Ligthart, winkelier, en Antje Harmens Koster.

4.                   Trijntje Feenstra, geb. Sneek 20.01.1837, dienstmeid (1859), overl. voor 1915, tr. Sneek 22.05.1859 Geert de Jong, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 21.01.1835, boerenknecht, overl. Jorwerd (Baarderadeel) 19.06.1915, z.v. Grietje Gerryts de Jong.

 

Noten: |a| bruid Cneliske.

 

[26] Lippe Gerbens van der Veen, geb. Lemmer ca. 1803, schippersknecht (1828), (beurt)(veer)schipper (1829,1863), overl. Lemmer (Lemsterland) 15.10.1863, z.v. Gerben Lippes van der Veen, varensgezel, en Geertje Reins Dalstra; tr. Lemsterland 26.10.1828|a|

[27] Froukje Christiaans Wagenaar, geb. Lemmer ca. 1811, winkelierster (1868,1874), overl. Lemmer (Lemsterland) 27.02.1874, d.v. Christiaan Jennes Wagenaar, smid, en Antje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.03.1829, tr. Lemsterland 22.09.1850 Jan Sibbeles de Boer, geb. Lemmer 04.12.1827, aannemer van werken, z.v. Sibbele Jans de Boer en Dioeke Everts van der Wiel.

2.                   Christiaan van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.01.1831.

3.                   Christiaan van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.09.1832, overl. voor 1912, tr. Lemsterland 03.01.1858 Nieske Ennes Drent, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.03.1837, overl. Amsterdam 07.03.1912, d.v. Enne Jacobs Drent en Nieske Rinzes Platte.

4.                   Gerben van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 16.09.1834.

5.                   Jenne van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.01.1837, varensgezel (1863), winkelier (1873), logementhouder (1877), tr. 1e Lemsterland 17.05.1863 Geertje Fiebes Nuissema, geb. Groningen 24.04.1836, overl. Groningen 09.01.1874, d.v. Fiebe Nuissema, witwerker, en Aaltje Dijk; tr. 2e Hoogezand 15.09.1877 Geertje Meeken, geb. Martenshoek (Hoogezand) 08.09.1848, overl. Stavoren 11.12.1885, d.v. Coenraad Meeken, timmerman, en Geertje Zwaan.
†††† GM tr. 1e Hoogezand 06.03.1875 Geuchien van der Helm, geb. Ulrum 23.04.1845, grutter (1875), winkelier (1876), overl. Grootegast 07.05.1876, z.v. Jurrien van der Helm, koopman (1845), verhuurder paarden (1875), voerman (1876), en Geertruid Geuchiens Tillema.

6.                   Antje Lippes van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.11.1838; volgt [13].

7.                   FranÁois Nicolaas van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 21.02.1841, overl. Lemsterland 26.09.1842.

8.                   FranÁois Nicolaas van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 30.06.1843, stuurman op het Nederlands kofschip ďHerman JohannesĒ (1877), overl. (overboord en verdronken tijdens een reis van Leuven naar Borga|c| op 55ļ 38' NB en 5ļ 21' OL) 16.07.1877|b|.

9.                   Wiepkjen van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.06.1845, overl. Heerenveen (Schoterland) 20.12.1889, tr. Lemsterland 09.04.1875 Popke Luitjens de Lang, geb. Heerenveen (Schoterland) 19.07.1848, notarisklerk (1875), deurwaarder bij de Rechtbank te Heerenveen (1917), overl. Schoterland 09.09.1917, z.v. Luitjen Popkes de Lang, substituut-griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Heerenveen (1875), en Jetske Alberts Ringenoldus.

10.               Nanke van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.08.1848, tr. Lemsterland 19.04.1868 Reinder Fekkes, geb. Hindeloopen 11.11.1841, stuurman ter koopvaardij, z.v. Jelle Fekkes en Wiepk Hendriks Krins.

11.               Johan Bernard Coenraad van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.03.1850, reizend handelsagent, overl. Renkum 22.11.1912, tr. Workum 11.02.1877 Stijntje Banning, geb. Workum 17.10.1851, overl. Valburg 10.06.1932, d.v. Johannes Banning, molenaar, en Eke Wolffes.

12.               Rein van der Veen, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.03.1852, agent van politie, overl. Baarn 01.09.1904, tr. Haarlem 30.06.1880 Pietertje Steijl, geb. Nieuwenhoorn 27.06.1857 (akte), overl. Baarn 07.01.1933, d.v. Jan Steijl en Willemtje Rehorst.

 

Noten: |a| bruid Vroukjen; |b| ingeschreven extract uit het scheepsjournaal (overl.akte Lemsterland 10.08.1877 no.80); |c| Leuven volgens AlleFriezen, BorgŚ is de Zweedse naam voor Porvoo, Finland.

 

[28] Herman Meijer, geb. ca. 1762, overl. Ouddorp 29.01.1814, z.v. Hendrik Meijer en Teuntje van den Zorge; tr.

[29] Neeltje Vogelzang, geb. ca. 1771, overl. Ouddorp 03.09.1828, d.v. Leendert Vogelzang en Johanna Martinusse van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Meijer, geb. Ouddorp ca. 1791, overl. Hellevoetsluis 09.05.1858, tr. 1e Ouddorp 09.08.1816 Angenietje Molestee, geb. Ouddorp ca. 1794, overl. na 1822, d.v. Hubregt Molestee en Katje van Duuren; tr. 2e Oude en Nieuwe Struijten 06.10.1840 Aagje van Dam, geb. ca. 1792/1793, overl. Hellevoetsluis 07.07.1857, d.v. Mozes van Dam en Grietje Johannesse Admirand.

2.                   Johanna Meijer, geb. ca. 1792, overl. Ouddorp 17.12.1819.

3.                   Neeltje Meijer, geb. ca. 1794, overl. Ouddorp 20.10.1875.

4.                   Leendert Meijer, geb. ca. 1797, overl. Ouddorp 28.11.1824.

5.                   Krijn Meijer, geb. Dreischor ca. 1802; volgt [14].

6.                   Jan Meijer, geb. Ouddorp ca. 1806, overl. Ouddorp 30.10.1856, tr. Ouddorp 13.04.1827 Maartje van Huizen, geb. Ouddorp ca. 1797, overl. Ouddorp 02.07.1870, d.v. Pieter van Huizen en Hendrika Grinwis.

 

[30] Klaas Jans Olthuis, geb. ca. 1797, dagloner (1823,1827), tr.

[31] Janna Jacobs Rekkerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Olthuis, geb. Wehe (Leens) 29.03.1823; volgt [15].

2.                   Grietje Olthuis, geb. Wehe (Leens) ca. 1824, overl. Wehe (Leens) 26.02.1827.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren