jhr. Emile Jean Jules Saint-Aubain Marie de Roy van Zuydewijn (1908-1963)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Voor een overzicht van de familie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Roy; voor de details zie NP 45 (1959).

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien okltober 2021)

 


 

[1] jhr. Emile Jean Jules Saint-Aubain Marie de Roy van Zuydewijn, geb. Bergen op Zoom 25.01.1908, kandidaatsexamen Delft 1931|a|, ingenieursexamen scheikundige technologie Delft 1931|b|, promotie Delft 27.10.1936|c|, lector Eindhoven (01.05.1963-20.05.1963), overl. 20.05.1963, tr. J. van Gelder.

 

Noten: |a| Delftsche courant 21.01.1931; |b| Algemeeen Handelsblad 27.06.1931; |c| proefschrift: Onverzadigde sulfonen; promotor: J. Böeseken (1868-1949).

 

[2] jhr. Emile Jacques Joseph de Roij van Zuijdewijn, geb. Harderwijk 14.07.1877, eerste luitenant kwartiermeester (1906,1908), overl. Malang 23.06.1929, tr. Bergen op Zoom 12.09.1906

[3] Dorothea Leonie Johanna van Nunen, geb. Buitenzorg 12.07.1881, overl. ’s-Gravenhage 05.05.1958.

Uit dit huwelijk:

1.                   jhr. Emile Jean Jules Saint-Aubin Marie de Roy van Zuydewijn, geb. Bergen op Zoom 25.01.1908; volgt [1].

2.                   jkvr. Julia Carla Dorothea Maria de Roy van Zuydewijn, geb. ’s-Gravenhage 07.03.1910, tr. 04.05.1938 Alfonsus Nicolaas Schrakamp, geb. Eijsden 03.01.1902, z.v. Bernard Anton Arnold Schrakamp en Maria Johanna Jurrissen.

 

[4] Emile Louis Joseph de Roij van Zuydewijn, geb. Breda 1828, eerste luitenant kwartiermeester (1858,1864), kapitein kwartiermeester 1e Regiment Dragonders (1866), kapitein kwartiermeester 1e Regiment Huzaren (1868), kapitein (1870,1877), majoor kwartiermeester (1881), gep.kolonel (1898), overl. Zwolle 01.06.1898; tr. 1e Bergen op Zoom 15.07.1858 Louisa Elisabeth Frederica Menge, geb. Curaçao 15.07.1858, overl. (kraambed) Leiden 16.02.1864, d.v. George Frederik Menge en Elisabeth Keijl; tr. 2e Leiden 12.09.1866

[5] Elisabeth Maria Verbrugge, geb. Leiden 03.07.1844, overl. Amersfoort 18.06.1917.

Uit het huwelijk de Roij van Zuijdewijn-Menge:

1.                   Emilie Louise Josephina de Roij van Zuijdewijn, geb. Leiden 10.02.1864, overl. Leiden 15.02.1864.

Uit het huwelijk de Roij van Zuijdewijn-Verbrugge:

2.                   Emilie Marie Josephine de Roij van Zuydewijn, geb. Deventer 23.08.1867, overl. Bussum 13.07.1945.

3.                   Eugène Emile de Roij van Zuydewijn, geb. Zutphen 17.12.1868, tr. Sampang (NOI) 06.09.1911|d| Sijumm.

4.                   Charles Louis de Roij van Zuydewijn, geb. Harderwijk 17.04.1870, overl. Harderwijk 04.06.1871.

5.                   Charles Leonard Joseph de Roij van Zuydewijn, geb. Harderwijk 21.07.1871, tr. Soerabaja 13.02.1897|c| Josephina Emelie Marten.

6.                   Louis Henri Marie de Roij van Zuydewijn, geb. Harderwijk 28.07.1873, overl. Hilversum 06.08.1940, tr. 1e voor 1898 Sapoenah; tr. 2e Malang (NOI) 11.03.1913|b| Josepha Alexandrina Moormann.

7.                   Emile Jacques Joseph de Roij van Zuijdewijn, geb. Harderwijk 14.07.1877; volgt [2].

8.                   Joseph François Emile de Roij van Zuydewijn, geb. Arnhem 30.10.1881, voluntair op een houtwerf (1906), handelsreiziger (1911,1918), overl. Amersfoort 24.06.1959|a|, tr. 1e Scherpenzeel 27.05.1911 Jacoba Catharina Jochems, geb. Hees (Nijmegen) 14.10.1886, overl. Nijmegen 17.08.1918, d.v. Johannes Adrianus Jochems, stafmuzikant, en Johanna Louisa Wijnstekers; tr. 2e ’s-Gravenhage 18.12.1918 Janna Louisa Jochems, geb. Amersfoort 09.11.1894, jongere zuster van Jacoba Catharina.

 

Noten: |a| e.v. Janna Louisa Jochems (overl.akte Amersfoort 1959 no.392); |b| RA 1914 p.20; |c| RA 1898 p.304; |d| RA 1912 p.24.

 

[6] Johannes Paulus Theodorus van Nunen, geb. Breda 29.03.1850, gep. O.I.-ambtenaar (1910), oud-secretaris Bond van Suikerfabrikanten, lid Tweede Kamer, overl. Rotterdam 31.01.1910, tr. Steenbergen 31.08.1880

[7] Julia Johanna Wilhelmina Vermeulen, geb. Steenbergen 26.05.1857, overl. ’s-Gravenhage 23.02.1927, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl.) 26.02.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Leonie Johanna van Nunen, geb. Buitenzorg 12.07.1881; volgt [3].

 

[8] Johannes Franciscus Christianus Josephus de Roij van Zuijdewijn, ook Jean François Chrétien Joseph, ged. Breda 03.04.1789, promotie Leiden 28.04.1810, notaris, burgemeester van Breda (1815-1851), RNL, overl. Breda 15.05.1866, tr.

[9] Marie Josephine Dauw, geb. xx.09.1795, overl. Breda 17.09.1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emile Louis Joseph de Roij van Zuydewijn, geb. Breda 1828; volgt [4].

 

[10] Bernardus Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 25.10.1799, kantoorbediende (1834,1837), bediende (1838), winkelbediende (1840), fabrikant (1841), sigarenmaker (1843,1845), koopman (1847), sigarenmaker (1848), fabrikant (1849,1851), sigarenmaker (1852), sigarenfabrikant (1853,1858), tr. Amsterdam 09.07.1834

[11] Maria Schmitkamp, geb. Amsterdam 19.03.1813, overl. Leiden 25.03.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Jacobus Verbrugge, geb. Leiden 03.08.1835, sigarenfabrikant (1872), overl. na 1889, tr. Leiden 02.06.1858 Anna Maria Bernard, geb. Leiden 18.01.1835, overl. na 1889, d.v. Joseph Bernard, koopman, en Anna Maria Knage.

2.                   Isabella Maria Verbrugge, geb. Leiden 10.01.1837, overl. Leiden 16.06.1880, tr. Leiden 16.10.1861 Johannes Josephus Reidinger, geb. Leiden 19.06.1834, overl. Haarlem 03.04.1879, z.v. Joseph Reidinger, bahenger, en Maria Christina Bernard.

3.                   Georgius Franciscus Verbrugge, geb. Leiden 10.02.1838, student M(edicijnen) Leiden 24.10.1860, overl. Leiden 16.04.1865.

4.                   Alida Elisabeth Maria Verbrugge, geb. Leiden 25.03.1840, overl. Leiden 18.08.1913.

5.                   Engelina Agatha Verbrugge, geb. Leiden 03.09.1841, overl. Leiden 06.02.1900.

6.                   Constantia Elisabeth Verbrugge, geb. Leiden 03.04.1843, overl. Leiden 06.07.1843.

7.                   Elisabeth Maria Verbrugge, geb. Leiden 03.07.1844; volgt [5].

8.                   Eduard Georgius Bernardus Verbrugge, geb. Leiden 09.10.1845, winkelier (1876,1887), overl. Leiden 01.09.1902, tr. Anna Maria Strootman, geb. Amsterdam ca. 1842, overl. Leiden 26.07.1908, d.v. Johannes Gerardus Strootman en Maria Engel Kroger.

9.                   Leonardus Johannes Verbrugge, geb. Leiden 25.08.1847, overl. Leiden 22.04.1848.

10.                Leonardus Joseph Aloijsius Verbrugge, geb. Leiden 19.12.1848, tweede luitenant kwartiermeester der militaire administratie bij het Nederlandsch Oost-Indisch Leger in garnizoen te Meester Cornelis (NOI) (1874), tr. Kampen 08.10.1874 Maria Hermina Schaap, geb. Deventer 25.09.1845, d.v. Matthijs Schaap, gep. luitenant infanterie (1845), en Maria Catharina Roels.

11.                Anna Elisabeth Maria Verbrugge, geb. Leiden 19.12.1849, overl. Leiden 23.02.1910, tr. Leiden 12.08.1868 Wilhelm Hendrikus Jongmans, geb. Leiden 06.03.1844, overl. Leiden 24.02.1896, z.v. Adrianus Jongmans en Alida Spoelstra.

12.                Johannes Adrianus Verbrugge, geb. Leiden 08.04.1851, overl. Leiden 27.07.1852.

13.                Maria Francisca Verbrugge, geb. Leiden 12.08.1852, overl. Leiden 06.08.1929.

14.                Jacobus Johannes Antonius Verbrugge, geb. Leiden 06.10.1853, tr. Vreeland 01.05.1885 Johanna van Thielen, geb. Amsterdam ca. 1868, d.v. Alxander Willem van Thielen en Jacomina Leeuweeina Roosma.

15.                Louis Georgius Verbrugge, geb. Leiden 03.01.1858, colporteur (1898), tr. Amsterdam 29.09.1898 Jannetje Soomer, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1872, overl. Leiden 09.03.1953, d.v. Willem Soomer, timmerman, en Jannethe de Rue.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Nicolaas Epkema, de vader v/d bruidegom niet verschenen bij de kantonrechter te Leiden inzake toestemming voor het huwelijk (huw.akte Kampen 1874 no.93).

 

[12] Leonardus Adrianus van Nunen, geb. Breda 10.12.1812, broodmaker (1839,1850), touwslager (1886), overl. Steenbergen 25.01.1886, tr. Breda 19.04.1849

[13] Maria Antonia Vermeulen, geb. Oudenbosch 13.12.1818, overl. Breda 17.03.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Paulus Theodorus van Nunen, geb. Breda 29.03.1850; volgt [6].

 

[14] Franciscus Vermeulen, geb. Oudenbosch 08.12.1819, student M(edicijnen) Leiden 27.09.1838, promotie Leiden 27.06.1842, medicinae doctor, overl. Steenbergen 19.07.1879; tr. 1e Steenbergen 21.06.1849 Hortensia Johanna Petronella van Swieten, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1825, overl. Bergen op Zoom 06.02.1850, d.v. Henricus Johannes van Swieten en Isabella Maria Anna Heeren; tr. 2e Steenbergen 30.09.1851

[15] Dorothea Anna Cornelia Laane, geb. Steenbergen 10.11.1820, overl. Steenbergen 07.02.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Sabastiana Petronilla Vermeulen, Cornélie, geb. Steenbergen 03.10.1852, religeuse (1892).

2.                   Henrica Petronilla Joanna Vermeulen, geb. Steenbergen 01.03.1854, overl. Tilburg 17.10.1896, tr. Steenbergen 17.09.1878 Petrus Hubertus Loven, geb. Weert 24.11.1838, overl. Tilburg 21.12.1916, z.v. Theodorus Loven en Maria Lucia Kuppens.
     PHL tr. 1e Tilburg 20.05.1874 Maria Johanna Mutsaers, geb. Tilburg 13.10.1842, overl. Eindhoven 27.06.1877, d.v. Peter Mutsaerts en Johanna Pessers.

3.                   Julia Johanna Wilhelmina Vermeulen, geb. Steenbergen 26.05.1857; volgt [7].

4.                   levenloze dochter, Steenbergen 31.01.1858.

5.                   Carolus Emmanuel Adrianus Vermeulen, Charles, geb. Steenbergen 08.02.1859, tr. ’s-Hertogenbosch 20.10.1884 Antoinette Gerardine Marie Emmanuel van Goch, geb. ’s-Hertogenbosch 19.07.1860, d.v. Franciscus Gerardus van Goch en Maria Catharina van Dortmund.

 

[16] Adam Johannes Frans de Roij van Binckhorst, later de Roij van Zuydewijn, geb. ca. 1744, uit ’s-Gravenhage, tr. Breda 09.02.1784

[17] Catharina Wilhelmina Josephina Montens, ged. Breda 02.01.1760, overl. Vrijhoeve-Capelle 28.11.1821, d.v. Joannes Gerardus Josephus Montens, en Catharina Joanna Adriana van Niel van Zuijdewijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Bernardina Josepha de Roij van Binckhorst, ged. Breda 10.01.1786.

2.                   Bernardus Gerardus Franciscus de Roij van Binckhorst, ged. Breda 23.09.1787.

3.                   Joannes Franciscus Christianus Josephus de Roij van Binckhorst, ged. Breda 03.04.1789; volgt [8].

4.                   Sophia Maria Jacoba Josepha de Roij van Binckhorst, later de Roij van Zuydewijn, ged. Breda (rk Brugstraat) 23.01.1791|a|, tr. voor 1816 Franciscus Xaverius Verheijen, overl. ’s-Hertogenbosch 22.08.1851, z.v. Johannes Baptist Verheijen en Wilhelmina Christina de Roij van Wichen.

5.                   Rudolphine Wilhelmine Josephine de Roij van Binckhorst, ged. Breda 31.08.1794.

6.                   Coletta Wilhelmina Josepha de Roij van Binckhorst, ged. Breda 10.10.1797.

7.                   Arnoldus Joannes Josephus de Roij van Binckhorst, ged. Breda 10.10.1797.

 

Noten: |a| vader de Roij van Binckhorst, moeder Montens van Zuijdewijn.

 

[18] Dauw.

[19]

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Josephine Dauw, geb. xx.09.1795; volgt [9].

 

[20] Antonius Verbrugge, otr. Amsterdam 23.09.1791

[21] Anna Euphemia van den Brink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 27.12.1792.

2.                   Anna Gertrudis Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 03.01.1795.

3.                   Joannes Martinus Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 07.10.1797.

4.                   Bernardus Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 25.10.1799; volgt [10].

5.                   Leonardus Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 06.02.1802.

6.                   Elisabeth Verbrugge, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 26.04.1809.

 

[22] Coenraad Schmitkamp, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 20.06.1780|a|, winkelier in tabak (1811), tabaksdebitant (1813), z.v. Joan Adolf Schmitkamp en Elisabeth van Steenen; tr. Amsterdam 29.09.1811

[23] Maria Roesou, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 07.11.1788, d.v. Thomas Roesou, kistenmaker, en Alida Poeltuijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Schmitkamp, geb. Amsterdam 19.03.1813; volgt [11].

2.                   Thomas Gerardus Schmitkamp, geb. Amsterdam 30.05.1816 (akte), bediende (1838), overl. Rotterdam 25.08.1867|b|, tr. Amsterdam 22.11.1838 Christina Helena de Zwart, geb. Rotterdam 30.06.1821, overl. Rotterdam 12.08.1863, d.v. Leonardus de Zwart, schipper, en Magdalena Sophia Rauf.

3.                   Alida Elisabeth Schmitkamp, geb. Amsterdam 03.01.1818 (akte), tr. Amsterdam 29.09.1841 Eduard Apol, geb. Breda 17.12.1814, kunstlakker (1841), z.v. Adriaan Apol, schilder, kunstlakker, en Clasina Johanna van Strijbos.

 

Noten: |a| Coenraerd, z.v. Joan Adolff Schmetkamp; |b| Smitkamp (overl.akte Rotterdam 1867 no.2690).

 

[24] Johannes van Nunen, geb. Terheijden, tr. Breda (schepenen) 02.11.1806, tr. Breda (rk) 02.11.1806

[25] Elisabeth van Gastel, geb. Breda.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Maria van Nunen, geb. Terheijden, ged. Breda 02.03.1807.

2.                   Anna Maria van Nunen, geb. Terheijden, ged. Breda 02.03.1807, tr. Breda 20.06.1833 Johannes du Bois, geb. Breda ca. 1806, kleermaker (1848), overl. Breda 14.08.1848, z.v. Willem du Bois en Helena Keijm.

3.                   Wilhelmus van Nunen, geb. Terheijden, ged. Breda 28.01.1809.

4.                   Leonardus Adrianus van Nunen, geb. Breda 10.12.1812; volgt [12].

5.                   Elisabeth van Nunen, overl. Breda 05.10.1816.

6.                   Willem van Nunen, overl. Breda 24.04.1818.

7.                   Elisabeth Maria van Nunen, geb. Breda ca. 1820, overl. Breda 16.02.1899, tr. Breda 11.04.1850 Gerardus Cornelis Vermeulen (1823-1889), z.v. Paulus Vermeulen en Antonia Adriana Dekkers.

8.                   Johanna van Nunen, overl. Breda 03.10.1822.

 

[26] Paulus Vermeulen, overl. Oudenbosch 21.04.1829, z.v. Adriaan Bernardus Vermeulen en Johanna Catharina van der Poel; tr.

[27] Antonia Adriana Dekkers, overl. Oudenbosch 22.06.1856, d.v. Gerardus Dekkers en Antonia de Rooij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Bernardus Vermeulen, Adriaan Bernard, geb. Oudenbosch 26.04.1812, overl. Oudenbosch 21.02.1868, tr. Oudenbosch 27.01.1846 Maria Catharina Horians, geb. Oudenbosch 02.11.1807, overl. Oudenbosch 01.03.1883, d.v. Johannes Franciscus Horians en Maria van Kol.

2.                   Elisabeth Theresia Vermeulen, geb. Oudenbosch 13.07.1815, overl. Breda 16.10.1882, tr. Oudenbosch 18.01.1849 Hubertus de Jong, geb. Raamsdonk, geb. ca. 1823/1824, touwslager (1869), overl. Breda 09.12.1869, z.v. Joachim de Jong en Maria van Son.

3.                   Antonia Margaretha Vermeulen, geb. Oudenbosch 05.07.1817.
= w.s. Antonia Vermeulen, overl. Oudenbosch 11.04.1818.

4.                   Maria Antonia Vermeulen, geb. Oudenbosch 13.12.1818; volgt [13].

5.                   Johannes Gerardus Vermeulen, geb. Oudenbosch 15.01.1822, overl. Oudenbosch 30.10.1828.

6.                   Gerardus Cornelis Vermeulen, geb. Oudenbosch 23.02.1823, overl. Breda 14.07.1889, tr. Breda 11.04.1850 Elisabeth Maria van Nunen (ca.1820-1899), d.v. Johannes van Nunen en Elisabeth van Gastel.

7.                   Antonia Maria Vermeulen, geb. Oudenbosch 16.11.1825, overl. Oudenbosch 19.11.1825.

8.                   Adriana Vermeulen, geb. Oudenbosch 16.11.1825, overl. Oudenbosch 18.11.1825.

9.                   Johannes Guillaum Vermeulen, geb. Oudenbosch 15.03.1829, overl. Oudenbosch 13.10.1913, tr. Oudenbosch 20.04.1853 Cornelia Henrika Horians, geb. Oudenbosch 27.03.1829, overl. Oudenbosch 19.10.1909, d.v. Antonij Horians en Helena van de Watermolen.

 

[28] Sebastiaan Vermeulen, overl. Oudenbosch 11.01.1870, z.v. Laurentius Vermeulen en Anna Catharina van Hoof; tr. Oudenbosch (schepenen) 01.11.1801

[29] Cornelia de Groen, overl. Oudenbosch 23.02.1832, d.v. Pieter de Groen en Anna Cornelia van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronilla Cornelia Vermeulen, ged. Oudenbosch 12.06.1804, overl. Oudenbosch 10.04.1880.

2.                   Adrianus Bernardus Vermeulen, ged. Oudenbosch 12.05.1805, overl. Oudenbosch 04.10.1876, tr. Rucphen 26.10.1841 Johanna van Aart, geb. Rucphen ca. 1807, d.v. Johannes van Aart en Johanna van Aart (-1845).

3.                   Joanna Catharina Vermeulen, ged. Oudenbosch 25.07.1806.

4.                   Joannes Antonius Vermeulen, ged. Oudenbosch 07.10.1808, overl. Oudenbosch 04.06.1889.

5.                   Godefridus Vermeulen, ged. Oudenbosch 12.02.1810, overl. Oudenbosch 19.08.1884.

6.                   Laurentius Bernardus Vermeulen, geb. Oudenbosch 20.07.1811, overl. Oudenbosch 30.04.1812.

7.                   Laurentius Bernardus Vermeulen, geb. Oudenbosch 12.07.1813, overl. Oudenbosch 18.02.1869.

8.                   Petrus Franciscus Vermeulen, geb. Oudenbosch 18.09.1814, overl. Etten-Leur 30.01.1892, tr. Etten-Leur 04.10.1849 Maria Petronella van Ertrijck, geb. Etten-Leur ca. 1818, overl. Etten-Leur 25.01.1892, d.v. Johannes Guilhelmus Josephus van Ertrijck en Adriana Maria de Leeuw.

9.                   Cornelis Vermeulen, geb. Oudenbosch 08.03.1816.

10.                Johanna Catharina Vermeulen, geb. Oudenbosch 30.07.1818, overl. Oudenbosch 16.08.1818.

11.                Franciscus Vermeulen, geb. Oudenbosch 08.12.1819; volgt [14].

12.                Josephus Gerardus Vermeulen, geb. Oudenbosch 24.09.1822, overl. Oudenbosch 05.10.1822.

13.                Anna Catharina Vermeulen, geb. Oudenbosch 08.01.1825, overl. Oudenbosch 24.01.1894, tr. Oudenbosch 18.07.1865 Philippus Jacobus Carolus Kruger, geb. Oude Tonge 24.10.1813, overl. Oudenbosch 28.07.1882, z.v. Philippus Jacobus Kruger en Paulina Maria van Gils.

 

[30] Jan Adriaansz Laane, geb. Steenbergen ca. 1790, koopman (1815), winkelier (1820,1824), koopman (1842), z.v. Adriaan Lanen en Antonia de Jong; tr. Steenbergen 23.10.1815|a|

[31] Petronilla Deschamps, ged. Steenbergen 10.05.1791, d.v. Theodorus Deschamps en Maria Hennen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antony Adriaan Laane, geb. Steenbergen ca. 1816, overl. Steenbergen 08.06.1818.

2.                   Theodorus Kornelis Laane, geb. Steenbergen 01.04.1818, overl. Steenbergen 09.11.1818.

3.                   Antonij Adriaan Laane, geb. Steenbergen 15.06.1819, overl. Steenbergen 05.11.1866, tr. Zierikzee 03.06.1842 Wilhelmina Pietronella Boudier, ook W. Petronilla, geb. Zierikzee 22.05.1821, overl. Steenbergen 31.08.1857, d.v. Henderik Boudier en Petronella van Dijk.

4.                   Dorothea Anna Cornelia Laane, geb. Steenbergen 10.11.1820; volgt [15].

5.                   Jan Willem Laane, geb. Steenbergen 16.04.1822, wijnhandelaar, burgemeester van Steenbergen (1869-1881), overl. Steenbergen 03.02.1881, tr. ’s-Hertogenbosch 05.09.1843 Antonia Christina Jacoba Sophia Hubert, geb. Rosmalen 22.08.1824, d.v. Izaak Hubert en Maria Akkermans.

6.                   Petronilla Maria Anna Laane, geb. Steenbergen 07.04.1824, overl. Steenbergen 26.04.1824.

 

Noten: |a| bruidegom Joannes Lanen.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren