Johannes Michiel Maria van der Sanden (1948-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2017)

 


 

[1] Johannes Michiel Maria van der Sanden, Johan, geb. Terheijden 05.03.1948, doctoraal Tilburg 1981, promotie Tilburg 04.12.1986|a|, hoogleraar Eindhoven (1996-2005), overl. Dommelen 29.12.2005, tr. Breda 27.12.1978 Wilhelmina Johanna Theodora Fraaije, Willemien, geb. Ammerzoden 23.08.1945, overl. Dommelen (Valkenswaard) 26.09.2009, begr. Valkenswaard (Bpl. Eikenhof) 02.10.2009.

 

Noten: |a| proefschrift: Het leren van technische vaardigheden: individuele verschillen bij het uitvoeren van praktijkopdrachten in het lager technisch onderwijs; promotor: L.F.W. de Klerk (1938).

 

[2] Adrianus Johannes van der Sanden, geb. Terheijden 06.05.1919, overl. Breda 16.09.2000, begr. Wagenberg (Bpl. Parochie H. Gummarus), tr.
[3] Elisabeth Maria Janssens, geb. Wagenberg (Terheijden) 17.04.1922, overl. Breda 13.05.2007, begr. Wagenberg (Bpl. Parochie H. Gummarus).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Michiel Maria van der Sanden, geb. Terheijden 05.03.1948; volgt [1].

 

[4] Johannes van der Sanden, geb. Terheijden 04.06.1885, rietdekker, overl. Terheijden 11.05.1951, tr. Made en Drimmelen 27.08.1915

[5] Wilhelmina Fikke, geb. Made en Drimmelen 25.02.1888, overl. Terheijden 29.03.1963; tr. 2e tussen 1951 en 1962 Johannes Brenters, geb. Terheijden 06.04.1888, klompenmaker (1917), overl. Terheijden 19.09.1962, z.v. Johannes Brenters, landbouwer, en Helena van Leent.

     JB tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 04.05.1917 Adriana Wagemakers, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11.11.1889, d.v. Johannes Wagemakers en Johanna Cornelia Jooren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter van der Sanden.

2.                   Zoon van der Sanden.

3.                   Adrianus Johannes van der Sanden, geb. Terheijden 06.05.1919; volgt [2].

4.                   Zoon van der Sanden.

5.                   Zoon van der Sanden.

6.                   Zoon van der Sanden.

7.                   Dochter van der Sanden.

8.                   Karel Marie van der Sanden, geb. Terheijden 15.01.1926, overl. Terheijden 17.01.1926.

9.                   Zoon van der Sanden.

10.               Dochter van der Sanden.

11.               Dochter van der Sanden.

12.               Zoon van der Sanden.

13.               Jacobus Johannes van der Sanden, geb. Terheijden 28.10.1933, overl. Udenhout 25.12.1943|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Terheijden 1943 no.43.

 

[6] Johannes Janssens, geb. Delft 27.06.1892, arbeider (1921), tr. Terheijden 04.11.1921

[7] Cornelia Verwater, geb. Terheijden 21.09.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Janssens, geb. Wagenberg (Terheijden) 17.04.1922; volgt [3].

 

[8] Adriaan van der Sanden, geb. Terheijden 23.07.1847, bouwman, overl. Terheijden 20.03.1895, tr. Terheijden 16.05.1884

[9] Johanna Boudewijns, geb. Oosterhout 30.04.1861, dienstmeid (1884), overl. Terheijden 07.03.1893.

Kind van Johanna (erkend bij het huwelijk):

1.                   Petrus Boudewijns, later van der Sanden, geb. Terheijden 23.03.1884|a|, overl. Terheijden 05.07.1961.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes van der Sanden, geb. Terheijden 04.06.1885; volgt [4].

3.                   Elisabeth van der Sanden, geb. Terheijden 25.01.1887, overl. Terheijden 14.02.1946, tr. Terheijden 07.09.1908 Jacobus van Meel, geb. Terheijden 31.10.1885, arbeider, overl. na 1946, z.v. Pieter van Meel, arbeider, en Johanna van de Korput.

4.                   Hendrikus van der Sanden, geb. Terheijden 04.06.1888.

5.                   Wilbrordus van der Sanden, geb. Terheijden 01.06.1889, landbouwer, overl. na 1933, tr. Terheijden 13.08.1917 Adriana Cornelia den Reijer, geb. Terheijden 17.07.1891, overl. na 1933, d.v. Cornelis den Reijer, bouwman, en Dingena Goossens.

6.                   Adriana Cornelia van der Sanden, geb. Terheijden 12.09.1891, tr. Terheijden 20.11.1916 Gerardus Meeuwissen, geb. Terheijden 15.08.1887, voerman, z.v. Pieter Meeuwissen, schoenmaker, en Dimphna van de Korput.

7.                   levenloze zoon, Terheijden 04.03.1893.

 

Noten: |a| aangifte door Adriaan van der Sanden ‘ten wiens huize de bevalling heeft plaatsgehad’ {geen vermelding van eventueel vaderschap van de aangever} (geb.akte Terheijden 1884 no.30).

 

[10] Michiel Fikke, geb. Oosterhout 09.11.1853, arbeider, overl. Terheijden 05.10.1902, tr. Terheijden 28.04.1883

[11] Johanna Pals, geb. Terheijden 03.09.1853, overl. Made en Drimmelen 02.09.1918|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Fikke, geb. Made en Drimmelen 04.03.1884, overl. na 1964, tr. Terheijden 06.09.1912 Adriaan Rullens, geb. Made en Drimmelen 11.01.1879, schipper, overl. Breda 01.02.1964, z.v. Johannes Rullens, schipper, en Rosalia de Bok.

2.                   Maria Fikke, geb. Made en Drimmelen 01.05.1885, tr. Terheijden 28.11.1913 Cornelis van Gils, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18.10.1886, commies bij ’s Rijks belastingen, z.v. Martinus van Gils, arbeider, en Elisabeth van de Korput.

3.                   Adriana Fikke, geb. Made en Drimmelen 30.08.1886, overl. Made en Drimmelen 22.02.1890.

4.                   Wilhelmina Fikke, geb. Made en Drimmelen 25.02.1888|a|; volgt [5].

5.                   Hendrica Fikke, geb. Made en Drimmelen 08.09.1889, overl. Roermond 30.03.1960, tr. Made en Drimmelen 30.10.1919 Johannes Theodorus van Dijk, geb. Maasbree 31.07.1890, agent van politie, z.v. Joannes Leonardus van Dijk, landbouwer, en Gertrudis Beumers.

6.                   Adrianus Antonius Fikke, geb. Made en Drimmelen 11.07.1892, rijksambtenaar, overl. Tilburg 09.01.1973, tr. 1e Munstergeleen 25.10.1918 Maria Corlina Anna Rodigas, geb. Munstergeleen 06.03.1899, overl. Brunssum 11.06.1924|c|, d.v. Franciscus Rodigas, slager, en Maria Elisabeth Houben; tr. 2e Rotterdam 24.11.1926 Dimphna Barbara de Rooij, geb. Made en Drimmelen 24.11.1894, d.v. Poetrus de Rooij en Elisabeth van Groesen.

7.                   Adriana Fikke, geb. Made en Drimmelen 23.09.1893.

8.                   Antonius Fikke, geb. Terheijden 20.02.1896, overl. Terheijden 21.04.1896.

 

Noten: |a| aangifte door Jan de Wit, 28 jaar, arts, ‘bij afwezigheid van den vader’ (geb.akte Made en Drimmelen 1888 no.20); |b| vader Willebrordus Pals (overl.akte Made en Drimmelen 1918 no.42); |c| per abuis Maria Carolina Anna (overl.akte Brunssum 1924 no.53).

 

[12] Machiel Janssens, geb. Terheijden 04.06.1864, arbeider (1890), werkman (1892), arbeider (1893,1921), landbouwer (1925), arbeider (1929), overl. Rotterdam 06.03.1943, tr. Terheijden 22.08.1890

[13] Elisabeth Maria van der Korput, geb. Terheijden 30.03.1867, overl. Terheijden 12.09.1935.

Uit dit huwelijk (vader ook Michiel):

1.                   Johannes Janssens, geb. Delft 27.06.1892|a|; volgt [6].

2.                   Adriana Janssens, geb. Terheijden 25.06.1893, overl. Terheijden 25.04.1919.

3.                   Cornelis Johannes Janssens, geb. Terheijden 02.11.1895.

4.                   Petrus Janssens, geb. Terheijden 18.05.1897, arbeider, tr. Terheijden 16.11.1929 Anna van Dongen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 07.09.1905, d.v. Mathijs van Dongen, arbeider, en Cornelia van Bragt.

5.                   Adrianus Janssens, geb. Terheijden 06.11.1898, stoker, tr. Terheijden 06.02.1925 Petronella Christina de Jong, geb. Terheijden 29.06.1901, d.v. Johannes de Jong, fabrieksarbeider, en Antonia Joosen.

6.                   Gerardus Janssens, geb. Terheijden 09.06.1903, betonvlechter, overl. Stein 30.12.1955, tr. Breda 16.11.1939 Catharina Veraart, geb. Halsteren 10.06.1919, dienstbode (1939), d.v. Jan Vermeulen en Anna Cornelia Hensen.

7.                   Petronella Adriana Janssens, geb. Terheijden 08.09.1905, overl. Terheijden 17.01.1906.

8.                   Bartholomeus Janssens, geb. Terheijden 14.01.1907, tr. Terheijden 02.08.1929 Johanna Lucia Staal, geb. Rotterdam 18.09.1909, d.v. Albert Petrus Nicolaas Staal en Cornelia van Meggelen.

9.                   Dingeman Janssens, geb. Terheijden 01.03.1908, tr. Princenhage 17.04.1941 Maria Puffer, geb. Breda 24.11.1916, d.v. Martinus Puffer en Hendrika van oers.

10.               Nicolaas Janssens, geb. Terheijden 01.03.1909, fabrieksarbeider, tr. Terheijden 09.01.1937 Catharina Maria Lodewikus, geb. Terheijden 21.09.1912, d.v. Adrianus Cornelis Lodewikus, opperman, en Wilhelmina Diepstraten.

11.               Petronella Janssens, geb. Terheijden 01.03.1910, overl. Terheijden 23.05.1915.

12.               Catharina Maria Janssens, geb. Terheijden 17.02.1911, tr. Terheijden 07.09.1934 Josephus Adrianus Verhaard, geb. Terheijden 04.11.1902, z.v. Cornelis Verhaard en Dingena van Leent.

 

Noten: |a| vader Michiel (geb.akte Delft 1892 no.546).

 

[14] Jacobus Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16.09.1867, arbeider (1894,1905), grondwerker (1921,1930), overl. Breda 01.09.1949, tr. Terheijden 06.04.1894

[15] Louwerina Maria Verwater, geb. Terheijden 14.11.1867, arbeidster (1895), overl. Terheijden 11.05.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Verwater, geb. Terheijden 22.08.1895.

2.                   Antonius Verwater, geb. Terheijden 30.03.1897, opperman, tr. Terheijden 22.08.1930|c| Maria van Son, geb. Terheijden 10.07.1905, d.v. Martinus van Son, klompenmaker, en Geertruijda Dingemans.

3.                   Cornelia Verwater, geb. Terheijden 21.09.1899|a|; volgt [7].

4.                   Maria Verwater, geb. Terheijden 05.07.1903, overl. Terheijden 19.11.1933,  tr. Terheijden 18.07.1930|b| Martinus van Son, geb. Kellen (Duitsland) ca. 1901, fabrieksarbeider, overl. na 1933, z.v. Martinus van Son en Gertruda Dingemans.

5.                   levenloze dochter, Terheijden 05.07.1904.

6.                   Cornelis Verwater, geb. Terheijden 26.09.1905, overl. Terheijden 11.01.1906.

 

Noten: |a| aangifte door Huiberdina Hoeven, 47 jaar, arbeidster, ‘die bij afwezigheid van den vader bij de bevalling is tegenwoordig geweest’ (geb.akte Terheijden 1899 no.67); |b| huw.bijln niet beschikbaar op zoekakten.nl {mei’17}; |c| moeder v/d bruidegom Laurentia (huw.akte Terheijden 1930 no.23).

 

[16] Petrus van der Sanden, geb. Terheijden ca. 1807/1808, rietdekker, overl. Terheijden 05.01.1892|b|, z.v. Willebrordis van der Sanden (ca.1762/1763-1845), rietdekker, en Johanna van den Oever (ca.1778/1779-1847); tr. Made en Drimmelen 14.05.1836

[17] Johanna Bouwmeesters, geb. Made 18.06.1810, dienstmeid (1846), overl. Terheijden 05.07.1871, d.v. Johannes Bouwmeesters (ca.1770-1838), smid, en Adriana Jooren (ca.1778-1850).

Uit dit huwelijk (vader meestal Pieter, moeder soms Bouwmeester):

1.                   Johanna van der Sanden, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 05.03.1837, overl. Terheijden 21.10.1858.

2.                   Johannes van der Sanden, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11.12.1838|a|, rietdekker, overl. Terheijden 17.05.1862.

3.                   Wilbrordus van der Sanden, geb. Terheijden 01.03.1841, overl. Terheijden 23.05.1915.

4.                   Jacobus van der Sanden, geb. Terheijden 20.09.1843, overl. Terheijden 08.02.1922.

5.                   levenloze dochter, Terheijden 31.01.1846.

6.                   Adriaan van der Sanden, geb. Terheijden 23.07.1847; volgt [8].

7.                   Adriana van der Sanden, geb. Terheijden 04.02.1849, overl. Terheijden 19.09.1855.

8.                   Hendrik van der Sanden, geb. Terheijden 13.05.1851, overl. Terheijden 07.05.1852.

 

Noten: |a| per abuis geb. Terheijden (overl.akte Terheijden 1862 no.39); |b| moeder Adriana van den Oever (overl.akte Terheijden 1892 no.4).

 

[18] Pieter Boudewijns, geb. Oosterhout 03.10.1821, arbeider, houtarbeider (1877), overl. Oosterhout 06.08.1877|a|, z.v. Hendrik Boudewijns (ca.1787/1788-1833), bouwman, en Elisabeth van Haren (ca.1787/1788-1863); tr. Oosterhout 20.11.1851

[19] Elisabeth van Meel, geb. Oosterhout 01.09.1825, overl. Oosterhout 12.04.1880, d.v. Johannes van Meel, arbeider, en Elisabeth van Gils.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Boudewijns, geb. Oosterhout 14.09.1852, arbeider, overl. Oosterhout 07.06.1927, tr. Oosterhout 20.04.1882 Adriana Rasenberg, geb. Oosterhout 16.09.1852, overl. Dongen 25.02.1929, d.v. Willem Rasenberg, arbeider, en Cornelia van Oerle.

2.                   Johannes Boudewijns, geb. Oosterhout 02.11.1855.

3.                   Elisabeth Boudewijns, geb. Oosterhout 18.10.1857, overl. Oosterhout 13.02.1920, tr. Oosterhout 12.01.1882 Paulus van der Steen, geb. Oosterhout 05.09.1857, arbeider, z.v. Johannes van der Steen, arbeider, en Maria Dirven.

4.                   Willem Boudewijns, geb. Oosterhout 30.04.1861, overl. Oosterhout 12.06.1861.

5.                   Johanna Boudewijns, geb. Oosterhout 30.04.1861; volgt [9].

6.                   Maria Boudewijns, geb. Oosterhout 08.02.1864, overl. Oosterhout 06.12.1864.

7.                   Adriaan Boudewijns, geb. Oosterhout 23.05.1866, arbeider, overl. Castricum 19.04.1942|b|, tr. Oosterhout 12.11.1891 Maria Barbara Deckers, geb. Oosterhout 17.12.1866, overl. na 1942, d.v. Petrus Deckers, arbeider, en Cornelia Krijnen.

8.                   Jacobus Boudewijns, geb. Oosterhout 19.12.1868, machinist, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10.11.1893 Pieternella Maria Winkelhuijzen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1870, d.v.Johannes Winkelhuijzen en Cornelia van de Korput.

 

Noten: |a| moeder Verharen (overl.akte Oosterhout 1877 no.141); |b| aangifte door W.J.J. Hoesen, 31 jaar, verpleger (overl.akte Castricum 1942 no.69).

 

[20] Johannes Fikke, geb. Oosterhout 07.09.1821, arbeider, overl. Oosterhout 18.10.1882, z.v. Michiel Fikke (ca.1778-), arbeider, en Helena Kouwenberg (ca.1782-), arbeidster; tr. Oosterhout 01.02.1850

[21] Adriana van Gool, geb. Oosterhout 13.01.1823, overl. Oosterhout 26.03.1900, d.v. Willem van Gool (ca.1797/1798-1872), arbeider, en Antonia Oomens (ca.1790/1791-1869), arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Fikke, geb. Oosterhout 01.12.1850, arbeider, overl. Oosterhout 10.07.1870.

2.                   Willem Fikke, geb. Oosterhout 19.10.1852, overl. Oosterhout 18.03.1854.

3.                   Antonia Fikke, geb. Oosterhout 19.10.1852, overl. Oosterhout 25.06.1854.

4.                   Michiel Fikke, geb. Oosterhout 09.11.1853; volgt [10].

5.                   Antonia Fikke, geb. Oosterhout 26.12.1857, overl. Oosterhout 18.08.1910, tr. Oosterhout 01.05.1879 Johannes Braat, geb. Oosterhout 03.08.1843, rietdekker, z.v. Johannes Braat en Anna Pape.

6.                   Leendert Fikke, geb. Oosterhout 24.08.1860, arbeider, overl. Oosterhout 28.10.1919, tr. Oosterhout 10.11.1892 Cornelia Braat, geb. Oosterhout 07.07.1867, overl. Oosterhout 18.07.1946, d.v. Johanna Braat.

7.                   Willem Fikke, geb. Oosterhout 03.03.1865, rietdekker, overl. Oosterhout 27.01.1953, tr. Oosterhout 28.04.1898 Wilhelmina van Fessem, geb. Made en Drimmelen 27.01.1866, overl. Oosterhout 09.04.1944, d.v. Adrianus van Fessem, arbeider, en Maria Segeren.

 

[22] Wilbrordus Pals, geb. Terheijden 02.01.1816, arbeider (1844,1868), dagloner (1883), overl. Made en Drimmelen 12.,05.1904, z.v. Anthonij Pals, dagloner (1816), arbeider (1844), en Johanna van der Made; tr. Hooge en Lage Zwaluwe 03.05.1844

[23] Maria van Trigt, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 02.11.1811, arbeidster (1867,1868), dagloonster (1883), overl. Terheijden 20.01.1890, d.v. Adriaan van Trigt en Antona Rasenberg.

Uit dit huwelijk (vader ook Willem):

1.                   Antonie Pals, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 31.03.1845, arbeider, overl. Terheijden 13.11.1867.

2.                   Antonia Pals, geb. Terheijden 26.06.1847, overl. Made en Drimmelen 05.05.1929.

3.                   Adriaan Pals, geb. Terheijden 14.09.1848, overl. Made en Drimmelen 05.06.1929.

4.                   levenloze dochter, Terheijden 22.03.1851.

5.                   Johannes Pals, geb. Terheijden 21.01.1852, overl. Terheijden 23.01.1852.

6.                   Pieter Pals, geb. Terheijden 21.01.1852, overl. Terheijden 23.01.1852.

7.                   Johanna Pals, geb. Terheijden 03.09.1853|b|; volgt [11].

8.                   Johannes Pals, geb. Terheijden 16.12.1854, arbeider, overl. Terheijden 31.01.1868.

 

Noten: |b| vader Willem (geb.akte Terheijden 1853 no.52).

 

[24] Johannes Janssens, geb. Chaam 25.10.1833, arbeider, overl. Terheijden 01.11.1900, z.v. Michiel Janssens en Johanna Catharina Verkoijen; tr. Zevenbergen 13.11.1863

[25] Maria Ossenblok, geb. Zevenbergen 21.09.1838, arbeidster (1864,1894), overl. Terheijden 21.05.1920, d.v. Nicolaas Ossenblok en Johanna Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Machiel Janssens, geb. Terheijden 04.06.1864; volgt [12].

2.                   Johanna Janssens, geb. Terheijden 09.10.1865.

3.                   Catharina Johanna Janssens, geb. Terheijden 06.05.1867.

4.                   Nicolaas Janssens, geb. Terheijden 16.03.1869.

5.                   Bartholomeus Janssens, geb. Terheijden 21.10.1871, arbeider, overl. Terheijden 07.05.1897.

6.                   Adrianus Janssens, geb. Terheijden 25.10.1873, overl. Terheijden 09.08.1874.

7.                   Petrus Janssens, geb. Terheijden 05.12.1874, arbeider, overl. Terheijden 19.01.1894.

8.                   Gerardina Janssens, geb. Terheijden 13.01.1877, overl. Terheijden 11.02.1920, tr. Terheijden 17.05.1915 Johannes Adrianus van Tetering, geb. Terheijden 23.01.1881, schoenmaker, overl. Breda 16.08.1951|b|, z.v. Adriaan van Tetering, landbouwer, en Johanna Brenters.
     JAvT tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 18.04.1923 Pieternella Maria van der Weiden, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 03.07.1891, overl. Breda 25.01.1924|a|, d.v. Theodorus van der Weiden en Johanna van Oosterhout; tr. 3e Terheijden 13.06.1924 Antonia Johanna van der Pluijm, geb. Dussen 11.12.1884, d.v. Antonie Johannes van der Pluijm en Cornelia Johanna van der Pluijm.
     AJvdP tr. 1e Dussen 28.11.1912 Adriaan Richardus van der Pluijm, geb. Dussen 30.08.1883, overl. voor 1924, z.v. Richardus van der Pluijm en Ida Rijken.

9.                   Adriaan Janssens, geb. Terheijden 16.09.1878, overl. Terheijden 18.01.1879.

10.               Adriana Josephina Janssens, geb. Terheijden 17.03.1880, overl. Terheijden 13.08.1880.

11.               Anna Maria Janssens, geb. Terheijden 27.02.1882.

 

Noten: |a| ook overl.akte Terheijden 1924 no.6; |b| ook overl.akte Terheijden 1951 no.14.

 

[26] Johannes van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 01.11.1838, dagloner (1863), arbeider (1865,1870), dagloner (1871,1875), arbeider (1890,1901), overl. Terheijden 09.04.1924, z.v. Dingeman van der Korput (ca.1796-), arbeider, en Pieternella Wevers (ca.1800-), dagloonster (1863); tr. Terheijden 10.10.1863

[27] Joanna van Bragt, geb. Made en Drimmelen 11.06.1839, dienstmeid (1863), arbeidster (1870), dagloonster (1871,1875), arbeidster (1890,1898), overl. Terheijden 13.01.1900, d.v. Petrus van Bragt, arbeider, en Elisabeth Reniers, dagloonster (1863).

Uit dit huwelijk (vader veelal van der Korput bij geboorten in Terheijden, moeder ook Johanna):

1.                   Pieternella van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 06.08.1865, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 12.08.1865.

2.                   Elisabeth Maria van der Korput, geb. Terheijden 30.03.1867|a|; volgt [13].

3.                   Dingeman van der Korput, geb. Terheijden 12.04.1868|b|, overl. Rotterdam 02.03.1919.

4.                   levenloze zoon, Terheijden 25.01.1869|h|.

5.                   Petrus van der Korput, geb. Terheijden 21.03.1870|c|, overl. Terheijden 03.11.1870.

6.                   Petrus van der Korput, geb. Wagenberg (Terheijden) 05.05.1871, arbeider, overl. Wagenberg (Terheijden) 29.10.1955, tr. Terheijden 10.06.1898 Dingena Cornelissen, geb. Terheijden 21.07.1871, overl. Terheijden 30.12.1958, d.v. Adrianus Cornelissen, dagloner, arbeider, en Dingena van de Korput, arbeidster.

7.                   Petronella van der Korput, geb. Terheijden 29.04.1873|d|, overl. Terheijden 17.10.1873.

8.                   Adriaan van der Korput, geb. Terheijden 28.07.1875|e|, arbeider, overl. Terheijden 29.10.1897.

9.                   Gerardus van der Korput, geb. Terheijden 27.03.1877|f|, arbeider, overl. Rotterdam 21.01.1952, tr. Terheijden 19.04.1901 Maria Meeuwissen, geb. Terheijden 25.02.1879, d.v. Leonardus Meeuwissen, dagloner, en Petronella Ermen.

10.               Petronella Maria van der Korput, geb. Terheijden 27.04.1879|g|, overl. Terheijden 27.04.1936, tr. Terheijden 03.03.1905 Wilhelmus Cas, geb. Princenhage 06.06.1876, arbeider, overl. Breda 24.04.1952, z.v. Cornelis Cas, arbeider, en Cornelia Bezems.

 

Noten: |a| van der Korput, aangifte door Wijbrandus Franciscus Kervel, 47 jaar, verloskundige, ‘bij afwezigheid van den vader’ (geb.akte Terheijden 1867 no.14); |b||c| aangifte door Wijbrandus Franciscus Kervel, verloskundige, ‘bij afwezigheid van den vader’; |d||e| aangifte door Elisabeth Reniers, dagloonster, ‘bij afwezigheid van den vader’; |f||g| aangifte door Louis Joseph Prosper van den Heuvel, verloskundige, ‘bij afwezigheid van den vader’; |h| moeder Adriana (geb.akte Terheijden 1869 no.3).

 

[28] Anthonie Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26.10.1831, arbeider (1861,1901), overl. Hooge en Lage Zwaluwe 27.01.1913, z.v. Jacobus Verwater (ca.1779/1780-1844), arbeider (1831), en Maria van Oosterhout (ca.1789/1791-1857), dagloonster (1831); tr. Hooge en Lage Zwaluwe 08.02.1861

[29] Maria Ligthart, geb. Made en Drimmelen 10.10.1835, dienstmeid (1861), arbeidster (1892,1894), overl. Hooge en Lage Zwaluwe 07.02.1914|a|, d.v. Leonardus Ligthart (ca.1807-), arbeider, en Helena Verdijk (ca.1808/1809-1845).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15.06.1862, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 29.10.1862.

2.                   Leendert Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 04.11.1863, arbeider, overl. Breda 20.09.1945, tr. Terheijden 25.05.1894 Clasina van Nunen, geb. Terheijden 24.07.1864, overl. Terheijden 28.11.1907, d.v. Willem van Nunen, arbeider, en Elisabeth Stoop.

3.                   Maria Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 02.09.1865, overl. Terheijden 23.05.1942, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 29.03.1892 Johannes van Gils, geb. Terheijden 01.11.1863, arbeider (1892), machinist (1907), overl. Breda 06.11.1907|d|, z.v. Wouter van Gils, arbeider, en Cornelia Meeuwissen, arbeidster.

4.                   Jacobus Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16.09.1867; volgt [14].

5.                   Helena Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27.09.1869, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 29.06.1911.

6.                   Johanna Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 01.04.1872, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 09.02.1941, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10.05.1901 Cornelis Korse, geb. Terheijden 14.09.1873, arbeider, landbouwer (1946), overl. Breda 07.08.1946|c|, z.v. Adriaan Korse, dagloner, en Antonia van Zundert.

7.                   Pieternella Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13.09.1875, overl. Dussen 12.10.1941.

8.                   Huiberdina Verwater, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12.05.1878, overl. Made en Drimmelen 03.02.1947, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 13.02.1920 Johannes Diependaal, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 01.08.1876, werkman, arbeider, overl. Breda 26.12.1926|b|, z.v. Jacobus Diependaal en Johanna Verwater.

 

Noten: |a| per abuis oud 75 jaar (overl.akte Hooge en Lage Zwaluwe 1914 no.8); |b| ook overl.akte Hooge en Lage Zwaluwe 1927 no.3; |c| ook overl.akte Hooge en Lage Zwaluwe 1946 no.39; |d| ter abuis e.v. Verwaters, ook overl.akte Terheijden 1907 no.55.

 

[30] Pieter Verwater, geb. Terheijden 09.05.1821, arbeider, overl. Terheijden 30.12.1879, z.v. Pieter Verwater (ca.1793-), dagloner, arbeider, en Dingena van der Poel (ca.1799-1862); tr. Made en Drimmelen 07.01.1865

[31] Cornelia Goossens, geb. Oosterhout 22.03.1832, arbeidster, overl. Terheijden 14.01.1904, d.v. Thomas Goossens (ca.1802-1858), garenarbeider, en Florentia de Jong (ca.1808-1865).

Uit dit huwelijk:

1.                   Louwerina Maria Verwater, geb. Terheijden 14.11.1867|a|; volgt [15].

2.                   Petrus Verwater, geb. Terheijden 14.10.1869.

3.                   Petrus Verwater, geb. Terheijden 07.09.1872, overl. Terheijden 22.09.1872.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Havermans, 60 jaar, bouwman, ‘welke bij de bevalling is tegenwoordig geweest’, ‘bij afwezigheid van den vader’ (geb.akte Terheijden 1867 no.61).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren