Johan Pieter Marius Schalkwijk (1936-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2022 (laatst herzien november 2022)

 


 

[1] Johan Pieter Marius Schalkwijk, Piet, geb. Rijswijk 01.11.1936, eindexamen hbs-B Gemeentelijke HBS Hilversum 1954|a|, propedeutisch examen 1956|b|, kandidaatsexamen 1957|c| en ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1959|d|, promotie Stanford 1965|e|, hoogleraar Eindhoven (1972-1998), overl. Valkenswaard 30.01.2020.
– Levensbericht: nl.wikipedia
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 01.07.1954; |b| Algemeen Handelsblad 12.07.1956; |c| Algemeen Handelsblad 11.07.1957; |d| De Algemeen Handelsblad 06.05.1959; |e| proefschrift: Coding schemes for additive noise channels with feedback; promotor: T. Kailath (1935).
 
[2] Jan Schalkwijk, geb. Leiden 09.01.1903, eindexamen HBS Leiden 1920|a|, ingenieur elektrotechniek Delft 1928|b|, oud-ing. N.V. Philips’ Telecomm. Ind. (1971), overl. Zeist 01.06.1986, tr. Renkum 24.08.1931
[3] Adriana Geertruida Beijl, geb. San Rafaël 22.08.1907, overl. na 1986.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johan Pieter Marius Schalkwijk, geb. Rijswijk 01.11.1936; volgt [1].

 

Noten: |a| Leidsch Dagblad 09.08.1920; |b| Algemeen Handelsblad 02.02.1928.

 

[4] Johannes Christiaan Schalkwijk, geb. Amsterdam 16.04.1873, doctoraalexamen wis- en natuurkunde Amsterdam 1897|c|, promotie Amsterdam 07.05.1902|a|, leraar HBS voor jongens Leiden (1902,1910), directeur Gemeentelijke HBS (1923-1938), overl. Leiden 25.04.1957, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 29.04.1957; tr. 2e Leiden 22.03.1949 Tjitske de Pauw, geb. Leeuwarden 15.06.1893, d.v. Mamertus Johannes de Pauw, stafmuzikant, en Aafke Swarts; tr. 1e Leiden 01.08.1901

[5] Elisabeth Magdalena Japikse, geb. Leiden 09.08.1876, overl. Leiden 09.04.1948, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 13.04.1948.

     TdP tr. Assen 08.02.1930 Reinder Hommes, geb. Assen 10.08.1878, koopman (1904), boekhouder (1930,1932), overl. Groningen 20.04.1932, z.v. Arend Hommes, tuinier (1904), huisbediende (1930), en Magrieta Catriena Grosman.

     RH tr. 1e Groningen 07.07.1904 Pietronella Wiardi, geb. Groningen 23.02.1879, overl. Groningen 17.05.1927,  d.v. Freerk Lentingh Wiardi, huisschilder (1879), leraar aan de schilderschool (1904), en Grietje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Schalkwijk, geb. Leiden 09.01.1903; volgt [2].

2.                   Johannes Christiaan Schalkwijk, geb. Leiden 06.04.1910, ingenieur civiele techniek Delft 1935|b|, ing. N.V. Ned. Spoorwegen afd. Weg en Werken, Verkeerskruisingen (1971), tr. Trudy van der Hoeven.

 

Noten: |a| proefschrift: De nauwkeurige isotherme van waterstof bij 20°C tusschen 8 en 60 atmosferen; promotor: J.D. van der Waals (1837-1923); |b| Leidsche Courant 12.10.1935; |c| Algemeen Handelsblad 03.12.1897.

 

[6] Zako Sijtse Beijl, geb. Utrecht 26.05.1880, ingenieur mijnbouwkunde Delft 1903, mijningenieur (1905,1931), tr. ’s-Gravenhage 27.07.1905

[7] Jeanne Emérance Nanette Enthoven, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 19.12.1884. [Oosterbeek 1931]

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Geertruida Beijl, geb. San Rafaël (Argentinië) 22.08.1907|a|; volgt [3].

2.                   Johanna Jacoba Beijl, geb. Voorburg 13.05.1913, lerares l.o., overl. Bennekom 25.04.1996.

3.                   Bartold Beijl, geb. San Rafaël 30.03.1915.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 27.08.1907 (Uit verschillende bladen: Z.S. Beyl–Enthoven, d., Buenos-Ayres).

 

[8] Jan Schalkwijk, geb. Amsterdam 12.12.1829, kleermaker (1853,1857,1863), winkelier (1865), tailleur (1883), kleermaker (1885,1905), overl. voor 1915; tr. 1e Amsterdam 09.11.1853 Hillegonda Ruhl (1831-1855), oudere zuster van Elizabeth; tr. 2e Amsterdam 10.06.1857

[9] Elizabeth Ruhl, geb. Amsterdam 11.03.1833, overl. Leiden 28.04.1915.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jan Ruhl, later Schalkwijk, geb. Amsterdam 13.05.1857|a|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Franciscus Valentin Schalkwijk, geb. Amsterdam 11.03.1863, leraar (1888), leraar bij het middelbaar onderwijs (1901), overl. Hilversum 13.09.1923, tr. Amsterdam 20.09.1888 Alida Helena Koek, geb. Amsterdam 20.05.1865, overl. Haarlem 15.03.1951, d.v. Leendert Koek, kantoorbediende, en Dorothea Solkamans.

3.                   Jeannette Catharine Schalkwijk, geb. Amsterdam 23.08.1867, overl. Amsterdam 29.12.1872.

4.                   Lodewijk Christoferus Schalkwijk, geb. Amsterdam 20.07.1870, kleermaker (1901,1905), tr. Amsterdam 17.08.1905 Antje van der Kerk, geb. Joure (Haskerland) 20.02.1871, overl. Leeuwarden 13.04.1940, d.v. Pieter van der Kerk, stalknecht, en Jeltje Johanna Lawant.

5.                   Johannes Christiaan Schalkwijk, geb. Amsterdam 16.04.1873; volgt [4].

 

Noten: |a| aangifte door Anna Blok, oud 67 jaar, vroedvrouw, get. Jan Schalkwijk en Johannes Christiaan Ruhl {oom} (geb.akte Amsterdam 1857 reg.3 fol.133v).

 

[10] Gerardus Franciscus Japikse, geb. Leiden 16.03.1844, directeur der bierbrouwerij De Posthoorn (1871,1876), bierbrouwer (1886), bierhandelaar (1900,1908), overl. Leiden 29.07.1911, tr. Leiden 06.09.1871

[11] Hester Maria van der Horn, geb. Leiden 26.05.1845, overl. Leiden 09.04.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Jacomina Japikse, geb. Leiden 06.08.1872, overl. Arnhem 17.02.1939|a|, tr. Leiden 22.05.1900 Rudolph Ermine van Helden, geb. Nieuw-Lekkerland 12.03.1871, inspecteur ener stoombootrederij (1900), werktuigkundige (1901), scheepvaartkundige (1938), overl. Rheden 29.04.1938, z.v. Justinus Johannes van Helden, werktuigkundige, en jkvr. Elise Georgine Annette Hermance Kraijenhoff.

2.                   Elisabeth Magdalena Japikse, geb. Leiden 30.05.1874, overl. Leiden 13.09.1875.

3.                   Elisabeth Magdalena Japikse, geb. Leiden 09.08.1876; volgt [5].

4.                   Gerarda Francisca Japikse, geb. Leiden 09.10.1878, overl. ’s-Gravenhage 22.06.1965, tr. Woubrugge 28.09.1908 Hendrik Dirk Fritsma, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 02.02.1883, schoolhoofd, overl. Rijswijk 19.09.1966, z.v. Dirk Fritsma, conducteur der posterijen, en Klaasje Weijs.

5.                   Marc Japikse, geb. Leiden 17.04.1886. [Geel, België 1948]

 

Noten: |a| ook overl.akte Rheden 1939 no.57.

 

[12] Bartoldus Beijl, geb. Leeuwarden 28.05.1844, adjunct-directeur der cellulaire gevangenis te Utrecht (1873,1880), directeur van de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden (1902), RON, overl. Leeuwarden 18.01.1902, tr. Hoorn 06.02.1873

[13] Adriana Ekkerman, geb. Hoorn 26.04.1851, overl. Leeuwarden 07.04.1934.

Kind van Adriana (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannis Ekkerman, later Beijl, geb. Durgerdam (Ransdorp) 09.11.1872|b|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Zako Sijtse Beijl, geb. Utrecht 21.11.1874, overl. Utrecht 30.10.1878.

3.                   Zako Sijtse Beijl, geb. Utrecht 26.05.1880|a|; volgt [6].

 

Noten: |a| vader Bartholdus, moeder Ariana (geb.akte Utrecht 1880 no.1108); |b| aangifte door Antonie Hendrik Evertman, oud 50 jaar, genees-, heel- en verloskundige (geb.akte Ransdorp 1872 no.43).

 

[14] Maurits Karel Enthoven, geb. Rotterdam 15.06.1850, artsexamen Amsterdam 1876, officier van gezondheid 1e klasse (ben. 24.11.1882), dirigerend officier van gezondheid 2e klasse (ben. 18.09.1896), dirigerend officier van gezondheid 1e klasse (ben. 09.09.1899, vermeld 1901), overl. tussen 1920 en 1925, tr. Batavia 19.09.1883

[15] Stéphanie Marie Visser, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 10.08.1864, overl. ’s-Gravenhage 01.04.1963|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeanne Emérance Nanette Enthoven, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 19.12.1884|a|; volgt [7].

2.                   Henri Maurits Karel Enthoven, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 28.03.1886, overl. Magelang (Res. Kedoe) 15.11.1886, begr. Magelang|g|.

3.                   Karel Lodewijk Jan Enthoven, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 15.12.1887, mr., promotie Leiden 1912|e||f|, RNL, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1962, tr. Batavia 05.01.1925 Fifine Rancuret, geb. Batavia 01.01.1895, overl. na 1962.
     FR tr. 1e Batavia 24.11.1916 Johan Theodoor Hendrik Schotel, geb. Batavia 01.12.1895.

4.                   Jan Jacob Enthoven, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 20.03.1890|b|, ingenieur elektrotechniek, tr. ’s-Gravenhage 07.05.1919 Auguste Louise Frederich, geb. Charlottenburg|c| ca. 1894, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1920, d.v. Karl Julius Hermann Frederich en Anna Marie Minna Müller.

 

Noten: |a| RA 1886 p.258 (Jeanne Emerance Nannette); |b| RA 1891 p.331) of Kedongkebo (huw.akte ’s-Gravenhage 1919 no.529); |c| destijds in Pruissen, nu in Stadt/Land Berlin; |d| geen ouders vermeld (overl.akte ’s-Gravenhage 1963 no.B907); |e| Algemeen Handelsblad 29.04.1912; |f| proefschrift: Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie, 1849-1912; |g| P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl.4, p.219.

 

[16] Egbertus Wieardus Schalkwijk, geb. Amsterdam 09.04.1798, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.04.1798, kleermaker, overl. Amsterdam 15.01.1848, z.v. Jan Schalkwijk en Anna Gesiena Teepens (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 06.09.1820

[17] Fredrika Rihl, geb. Amsterdam 20.02.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.02.1796, naaister (1820), broodslijtster (1848), werkster (1863), overl. tussen 1865 en 1883, d.v. Christoph Rihl en Catharina Kortlangen (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Gesina Schalkwijk, ook Naatje, geb. Amsterdam 11|17.01.1821, dienstbode (1853), tr. 1e Amsterdam 11.08.1852 Johan Casper Bahlman, geb. Amsterdam 28.03.1815, schoenmaker, overl. Dordrecht 01.10.1856, z.v. Johan Casper Bahlman, schoenmaker, en Sophia Ackerman; tr. 2e Amsterdam 04.02.1863 Heinrich Steinmetz, geb. Lohne|a| ca. 1820/1821, suikerbakker, z.v. Adam Steinmetz, landbouwer, en Anna Elisabeth Derx.
     HS tr. 1e Amsterdam 16.10.1850 Louisa Blondina Elisabeth Moldt, geb. Amsterdam 19.12.1825, mutsenmaakster, overl. voor 1863, d.v. Johannes Moldt en Louisa Blondina Elisabeth Fisbein.

2.                   Christina Frederika Schalkwijk, geb. Aamsterdam 28.12.1822, naaister (1848,1887), overl. na 1887, tr. Amsterdam 02.02.1848 Gerhard Heinrich Rose, geb. Uphöfen|b| ca. 1814, suikerbakker, overl. voor 1876, z.v. Gottlieb Rose en Catharine Gertrud Bergbreder.

3.                   Egbertus Wiardus Schalkwijk, geb. Amsterdam 02.05.1825, kleermaker (1853), overl. Amsterdam 09.08.1858.

4.                   Johanna Berendina Schalkwijk, geb. Amsterdam 02.10.1827, overl. na 1877, tr. Amsterdam 27.10.1852 Josephus Albertus Borg, geb. Amsterdam 25.01.1824, kunstdraaier, overl. na 1877, z.v. Gerardus Borg, duimstokkenmaker (1849), maatstokmaker (1852), en Josina Rigtrig.
    JAB tr. 1e Amsterdam 18.05.1849 Annette Cornelie Marie Françoise Ellents Hofstede, geb. Zwolle 03.07.1811, overl. Assen 26.01.1850, d.v. Conrad Wolter Ellents Hofstede en Anna Cornelia Loncke.

5.                   Jan Schalkwijk, geb. Amsterdam 12.12.1829; volgt [8].

6.                   George Schalkwijk, geb.Amsterdam xx.10.1835, overl. Amsterdam 04.04.1837.

7.                   Johannes Christoffel Schalkwijk, geb. Amsterdam 28.09.1839, kantoorbediende (1865), kruidenier (1883), tr. 1e Amsterdam 15.06.1865 Cornelia Catharina Ruhl (1838-1881), d.v. George Ruhl en Eliezabet Biesman; tr. 2e Amsterdam 25.10.1883 Maria Johanna Mackaij, geb. Amsterdam 21.01|06.1853, d.v. Willem Fredrik Mackaij en Alida Christina Slegt.

 

Noten: |a| destijds in Keurhessen, nu Stadtteil van Fritzlar, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, Bundesland Hessen; |b| destijds in Hannover, nu in Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] George Ruhl, geb. Amsterdam 07.12.1798, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.12.1798, schoolhouder (1828), onderwijzer (1853,1873), overl. Amsterdam 23.10.1887, z.v. Christopf Rihl en Catharina Kortlangen (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 15.08.1828|a|

[19] Eliesebet Busman, geb. Amsterdam 10.12.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.01.1803, overl. Amsterdam 02.11.1884, d.v. Frantekkes Busman en Hillegonda van Oldenbarneveld.

Uit dit huwelijk (moeder Biesman, ook Elizabeth):

1.                   Johannes Christiaan Ruhl, geb. Amsterdam 22.11.1828, tabakverkopersbediende (1853), bediende (1857).

2.                   Hillegonda Ruhl, geb. Amsterdam 29.01.1831, overl. Amsterdam 01.09.1855, tr. Amsterdam 09.11.1853 Jan Schalkwijk (1829-).
     JS tr. 2e Amsterdam 10.06.1857 Elizabeth Ruhl (1833-).

3.                   Elizabeth Ruhl, geb. Amsterdam 11.03.1833; volgt [9].

4.                   George Ruhl, geb. Amsterdam 24.01.1836, commissionair (1865), kantoorbediende (1868), makelaar (1883,1888), overl. Amsterdam 23.12.1900, tr. Amsterdam 10.09.1868 Hendrica Wendelina Sleesiger, ook Sleeseger, geb. Amsterdam 12.09.1846, overl. Amsterdam 28.06.1889, d.v. Jan Fredrik Sleesiger, timmerman, en Harmina Heukels.

5.                   Cornelia Catharina Ruhl, geb. Amsterdam 29.12.1838, overl. Amsterdam 14.03.1881, tr. Amsterdam 15.06.1865 Johannes Christoffel Schalkwijk (1839-), z.v. Egbertus Wieardus Schalkwijk en Fredrika Rihl.

6.                   Franciscus Valentin Ruhl, geb. Amsterdam 31.01.1843, zeeman (1865), kantoorbediende (1870), varensgezel (1885), geëmployeerde (1888), overl. voor 1926, tr. Amsterdam 10.03.1870 Jeannette Catherine Egner, geb. Amsterdam 21.07.1848, overl. Amsterdam 18.01.1926, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 21.01.1926, d.v. Johan Hendrik Willem Egner en Gerhardine van der Bijl.

7.                   Dirk Ruhl, geb. Amsterdam 15.04.1846, graveur (1868),  goudsmid (1873,1885), tr. 1e Amsterdam 09.10.1873 Aletta van Schie, geb. Maassluis 30.05.1848, overl. voor 1879, d.v. Dirk van Schie en Adriana Cornelia van der Leeuw; tr. 2e Amsterdam 05.06.1879 Harmanna Johanna Stevens, geb. Amsterdam ca. 1856, overl. voor 1885, d.v. Jan Coenraad Stevens, schoenmaker, en Maria de Wit; tr. 3e Amsterdam 24.12.1885 Maria Looman, geb. Amsterdam 17.01.1857, d.v. Dirk Wouter Looman en Catharina Schepman.

 

Noten: |a| eerst Rihl, gewijzigd in Ruhl ‘ingevolge authorisatie van de Rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam d.d. 14.12.1830’ (huw.akte Amsterdam 1828 reg.4 fol.83v) .

 

[20] Marc Japikse, geb. Leiden 30.01.1812, cantenier in de militaire strafgevangenis onder Oegstgeest (1833,1834), boekhouder (1835), kantoorbediende (1837), boekhouder (1840,1848), directeur der bierbrouwerij De Posthoorn (1857-1870), overl. Leiden 22.07.1870, z.v. Gerrit Japikse, schoolmeester, en Sibilla Catharina van Nijhoff; tr. Leiden 30.05.1833

[21] Johanna Jacomina Haalebos, geb. Leiden 26.11.1805, overl. Leiden 10.10.1877, d.v. François Haalebos, mandenmaker, en Cornelia Magdalena Zuurdeeg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sibilla Catharina Japikse, geb. Leiden 24.04.1834, overl. Leiden 02.09.1834.

2.                   Cornelia Magdalena Japikse, geb. Leiden 16.04.1835, overl. Leiden 12.04.1894, tr. Leiden 10.10.1860 Pieter de Haas, geb. Voorhout 27.09.1835, beambte ter plaatselijke secretarie (1860), hoofdambtenaar ter secretarie (1896), overl. Leiden 05.04.1896, z.v. Hendrik Leonardus de Haas, (school)onderwijzer, en Adriana Muijden.

3.                   Sebilla Catharina Japikse, geb. Leiden 20.11.1837, overl. Oegstgeest 25.07.1921|a|.

4.                   Johanna Jacomina Japikse, geb. Leiden 27.08.1840, overl. Leiden 05.02.1842.

5.                   Johanna Jacomina Japikse, geb. Leiden 04.04.1842, overl. Leiden 31.03.1843.

6.                   Gerardus Franciscus Japikse, geb. Leiden 16.03.1844; volgt [10].

7.                   Marcus Jacobus Japikse, ook Marc, geb. Leiden 15.10.1848, overl. Leiden 06.09.1849.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1921 no.618.

 

[22] Bernardus van der Horn, ged. Leiden (Pieterskerk) 15.12.1805, loodgieter, overl. Leiden 18.10.1875, z.v. Jacobus van der Horn, loodgieter, en Hesther Maria Peltenburg; tr. 1e Leiden 05.12.1833 Jeanne Louise Paquaij, geb. Leiden 12.01.1810, overl. Leiden 10.09.1835, d.v. Jacob Paquaij en Jeanne Bourgois; tr. 2e Leiden 25.02.1836

[23] Elisabeth Couvee, geb. Leiden 24.02.1809, overl. Leiden 17.12.1870, overl. Jacobus Couvee, grijnfabrikeur, en Maria de Krot (-1812); tr. 1e Jacobus van der Ouweelen, overl. Leiden 06.03.1834.

Uit het huwelijk van der Horn-Paquaij:

1.                   Jaques van der Horn, ook Jacques, geb. Leiden 26.04.1834, overl. Leiden 13.08.1834.

2.                   Maria Wilhelmina van der Horn, geb. Leiden 23.07.1835, overl. Leiden 24.05.1913.

Uit het huwelijk van der Horn-Couvee:

3.                   Elisabeth Jacoba van der Horn, geb. Leiden 28.11.1836, overl. Leiden 01.04.1840.

4.                   Bernardus Jacobus van der Horn, geb. Leiden 01.04.1838, overl. Leiden 04.04.1840.

5.                   Bernardus Jacobus van der Horn, geb. Leiden 24.03.1841, overl. Leiden 09.10.1845.

6.                   Elisabeth Jacoba van der Horn, geb. Leiden 24.03.1841, overl. Dordrecht 14.10.1933, tr. Leiden 20.05.1875 Gerrit Jan van de Stouwe, geb. Zwolle 29.12.1842, leraar aan de HBS te Dordrecht, overl. Dordrecht 03.01.1907, z.v. Kars Roelofs van de Stouwe, timmerman, en Aaltje Noordijk.

7.                   levenloze zoon, Leiden 16.01.1843.

8.                   Hester Maria van der Horn, geb. Leiden 26.05.1845; volgt [11].

9.                   Magdalena van der Horn, geb. Leiden 08.12.1848, overl. Leiden 25.12.1866.

 

[24] Zake Beijl, geb. Leeuwarden 09.02.1820, tweede commies boekhouder bij de arbeid in het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden (1843,1844), boekhouder (1849), directeur der gevangenis Rotterdam (1853), directeur in het huis van militaire detentie (1864), commandant van het huis van militaire detentie te Oegstgeest (1873), aang.lidmaat Huizum 25.07.1839, ingek.lidmaat Leeuwarden (van Huizum 30.11.1842, naar Woerden 26.03.1846), overl. Oegstgeest 24.02.1891, z.v. Bartoldus Zakes Beijl, bedienaar van het postkantoor (1820), magazijnmeester in het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden (1843), en Geertruida Willems; tr. Leeuwarden 23.08.1843

[25] Sijtske Boonstra, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 13.05.1819, overl. Oegstgeest 15.08.1889, d.v. Sijtse Eelkes Boonstra, koopman, en Trijntje Hillebrands Zevenhuisen.

Uit dit huwelijk (vader ook Zako):

1.                   Bartoldus Beijl, geb. Leeuwarden 28.05.1844; volgt [12].

2.                   Trijntje Beijl, geb. Woerden 15.12.1846, overl. Woerden 18.04.1849.

3.                   Sijtse Eelkes Beijl, geb. Woerden 06.03.1849, opzichter (1877), directeur der bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden (1902), overl. Enkhuizen 18.11.1925, tr. Tiel 23.08.1877 Akke Antje Gort, geb. Ambt Vollenhove 03.12.1848, overl. Enkhuizen 11.08.1921, d.v. Andries Gort, schipper (1848), koopman (1877), en Berendje Smit.

4.                   Trijntje Geertruida Beijl, geb. Woerden 14.05.1851, overl. voor 1922, tr. Oegstgeest 18.07.1877 Johannes Gerardus Wassenaar, geb. Leiden 06.08.1841, overl. Haarlem 13.02.1930, z.v. Jacob Wassenaar, tabaksverkoper, en Maria Petronella Beij.

5.                   Anna Margaretha Beijl, geb. Rotterdam 28.06.1853, overl. Rotterdam 30.11.1853.

6.                   Anna Margaretha Beijl, geb. Rotterdam 01.04.1855|a|.

7.                   Pieter Beijl, geb. Woerden 01.03.1857, overl. Woerden 24.06.1857.

8.                   Geertruida Catharina Beijl, geb. Woerden 01.07.1858, overl. Amsterdam 07.11.1913|b|.

9.                   Pieter Beijl, geb. Woerden 09.10.1860.

10.               Sijtske Beijl, geb. Oegstgeest 18.11.1861, overl. Oegstgeest 16.04.1862.

11.               Sijtske Hendrika Beijl, geb. Leiden 14.02.1864, overl. Leiden 29.07.1864.

 

Noten: |a| moeder Boomstra (geb.akte Rotterdam 1855 fol.b045); |b| overl.akte Utrecht 1913 no.1564.

 

[26] Jan Ekkerman, geb. Bovenkarspel 10.03.1822, schipper (1875,1888), overl. De Rijp 30.03.1888, z.v. Mekke Ekkerman, schipper, en Ariaantje Wagemaker; tr. 2e De Rijp 13.05.1875 Geertje Zijp, geb. Beemster ca. 1830, veerschipperesse (1875), overl. De Rijp 08.03.1889, d.v. Jacob Zijp en Grietje Groen; tr. 1e Hoorn 23.06.1850

[27] Aafje Harder, geb. Zwaag 19.01.1820, winkelierster, overl. Hoorn 12.10.1870, d.v. Klaas Harder, schilder, en Geertje Visser; tr. 1e Zwaag 11.02.1841 Cornelis Ruiter, geb. Berkhout ca. 1820, broodbakkersknecht (1841), broodbakker (1843), overl. Hoorn 24.05.1848, z.v. Jacob Ruiter en Geertruida Schellinger.

     GZ tr. 1e De Rijp 11.07.1852 Pieter Kokkes, geb. De Rijp ca. 1820, koopman (1852), veerschipper (1870), overl. De Rijp 08.03.1870, z.v. Jacob Cornelisz Kokkes, schipper, en Maartje Nagtegaal.

Uit het huwelijk Ruiter-Harder (vader ook Ruijter):

1.                   Geertruida Ruiter, geb. Zwaag ca. 1841, overl. Hoogwoud 05.10.1843.

2.                   Meintje Ruiter, geb. Hoogwoud 02.10.1842, dienstbode (1883), overl. voor 1919, tr. Hoorn 10.08.1883 Siegmund Fredrik de Roller, geb. Hoorn 21.03.1856, arbeider (1883), koopman (1919), z.v. Hendrikus Josephus de Roller, kleermaker, en Trijntje Henning.
     SFdR tr. 2e Amsterdam 02.04.1919 Johanna Maria Smittenaar, geb. Den Helder 21.04.1854, dienstbode (1880), d.v. Johannes Smittenaar, hoornblazer, en Lena van der Zanden.
     JMS tr. 1e Amsterdam 12.05.1880 Garrit Jan Hietbrink, geb. Schependom (Borculo) 26.02.1854, soldaat, overl. voor 1919, z.v. Arend Hietbrink, wever, en Geertruid Urbaan.

3.                   Geertruida Ruiter, geb. Hoogwoud 11.10.1844, overl. Ursem 21.12.1922, tr. Avenhorn 09.05.1869 Willem Bakker, geb. Avenhorn ca. 1845/1849, timmerman, overl. Ursem 20.07.1903, z.v. Cornelis Bakker en Antje de Groot.

4.                   Dieuwertje Ruijter, ook Ruiter, geb. Hoogwoud 22.12.1846, overl. Hoorn 17.05.1886, tr. Hoorn 16.02.1877 Klaas Dapper, geb. Hoorn 11.04.1851, arbeider, overl. Hoorn 06.03.1933, z.v. Jacob Dapper, tuinman, en Trijntje Bakker.
     KD tr. 2e Hoorn 06.01.1888 Maria Jacoba Oosterhoorn, geb. Beemster ca. 185/18587, overl. Hoorn 08.12.1923, d.v. Cornelis Oosterhoorn en Stijntje Brugman.
     MJO tr. 1e Edam 02.05.1880 Cornelis Slag, ook Slagt, geb. Middelie ca. 1856, arbeider, overl. Kwadijk 08.04.1885, z.v. Arie Slag, schoenmaker, en Trijntje de Vries.

5.                   Klaas Ruijter, geb. Hoogwoud 20.01.1848, arbeider, overl. Beverwijk 28.12.1922, tr. Heerhugowaard 30.04.1875 Grietje Gerrits, geb. Heerhugowaard ca. 1851, dienstbare (1875), overl. Beverwijk 09.02.1930, d.v. Jacob Gerrits, timmerman, en Maartje van Essen.

Uit het huwelijk Ekkerman-Harder:

6.                   Adriana Ekkerman, geb. Hoorn 26.04.1851; volgt [13].

7.                   Anna Catharina Ekkerman, geb. Hoorn 22.06.1854, melkslijtster, tr. 1e Oosthuizen 26.09.1878 Teunis Wortel, geb. Oosthuizen 12.11.1850, schippersknecht, overl. voor 1885, z.v. Jan Wortel en Aaltje Kok; tr. 2e Amsterdam 12.08.1885 Cornelius van As, geb. Woensdrecht 17.08.1847, polderwerker, z.v. Anthonius van As, arbeider, en Johanna Maria Lokx, arbeidster.

8.                   Geertje Ekkerman, geb. Hoorn 22.02.1858, naaister, tr. Amsterdam 07.06.1888 Carel Meijer, geb. Amsterdam ca. 1853, sergeant, z.v. Gottfried August Meijer en Dina Weber.

 

[28] Karel Enthoven, geb. ’s-Gravenhage 09.12.1820, koopman (1849), winkelier (1850), koopman (1859), overl. Amsterdam 28.02.1900, z.v. Marcus Israël Enthoven, koopman, en Saartje Swerein; tr. Amsterdam 04.07.1849

[29] Sara Joël Salomons, geb. Amsterdam 15.02.1823, overl. ’s-Gravenhage 26.08.1919 d.v. Joël Nathan Salomons, koopman, en Naatje Machielse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maurits Karel Enthoven, geb. Rotterdam 15.06.1850; volgt [14].

2.                   Joseph Joël Karel Enthoven, geb. Rotterdam 19.07.1851, kolonel (-1909), oud-generaal-majoor-titulair N.O.I. Leger (1925), oud-chef van de Topografische Dienst in Ned.-Indië, RNL 1905, CON, overl. Parijs 28.12.1925|c|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 02.01.1926, tr. Semarang 20.04.1877 Josepha Léontine van Laar, geb. Gombo 23.03.1858, overl. ’s-Gravenhage 16.09.1935, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.09.1935.

3.                   Nannette Enthoven, ook Nanette, geb. Rotterdam 12.07.1852, overl. ’s-Gravenhage 01.04.1883, tr. Breukelen-Nijenrode 01.04.1879 Lodewijk Jan Enthoven, geb. ’s-Gravenhage 27.02.1852, fabrikant, overl. Baarn 12.10.1903, z.v. Karel Enthoven, fabrikant, en Henriette Polak Kerkdijk.

4.                   Fannij Enthoven, geb. Rotterdam 31.08.1853, overl. ’s-Gravenhage 29.09.1940|b|, tr. Amsterdam 01.05.1889 Jacob Matthijs Koegel, geb. Amsterdam 08.02.1835, makelaar, overl. voor 1925, z.v. Matthijs Levie Koegel en Judith Abrahams.
     JMK tr. 1e Amsterdam 25.06.1873 Sara Salomo, geb. Amsterdam ca. 1852, d.v. Harmanus Samuel Salomo, commissionair, en Ester Matthijs Koegel.

5.                   Eduard Henrij Enthoven, geb. Rotterdam 08.09.1854, overl. Rotterdam 02.06.1857.

6.                   Henrij Enthoven, geb. Rotterdam 10.07.1856, overl. Amsterdam 22.01.1931.

7.                   Lodewijk Karel Enthoven, geb. Rotterdam 09.05.1858, dr., prof., overl. na 1931, tr. Strassburg/Bonn 03.08.1885|d| Louise Rosalie Schlönbach.

8.                   Jacques Enthoven, geb. Rotterdam 08.10.1859, overl. na 1931.

9.                   Elisabeth Sara Enthoven, geb. Rotterdam 05.11.1863, overl. Auschwitz 26.02.1943|a|, tr. Amsterdam 13.06.1899 Emanuel Leonard Schaap, geb. Amersfoort 31.03.1856, koopman, overl. ’s-Gravenhage 17.09.1931, z.v. Levie Abraham Schaap en Grietje Kalker.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Gravenhage 11.08.1951 no.C2827; |b| wede Kogel (overl.akte ’s-Gravenhage 1940 no.2128); |c| overl.akte ’s-Gravenhage 1926 no.13; |d| Algemeen Handelsblad 05.08.1885.

 

[30] Jan Visser, geb. Utrecht 19.08.1838, gep. generaal-majoor O.I.L. (1913), overl. ’s-Gravenhage 15.12.1920, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 20.12.1920), z.v. Willem Martinus Visser, eerste luitenant administrateur van kleding en wapening bij de tiende afdeling infanterie (1838), en Josina Margaretha Blotkamp; tr. Meester Cornelis (Res. Batavia) 19.09.1863

[31] Emérance Henriette Hageman, geb. Zwolle 17.02.1843, overl. ’s-Gravenhage 16.09.1913, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 20.09.1913, d.v. Etienne Hageman, directeur der posterijen, en Maria Diederica Wijnmalen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stéphanie Marie Visser, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 10.08.1864; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Jan Schalkwijk, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.11.1765, timmerman, overl. Amsterdam 05.04.1837|f|, otr. Amsterdam 29.04.1790

[33] Anna Gesiena Teepens, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.10.1766|e|, overl. tussen 1820 en 1836, d.v. Egbert Wiardus Teepens (-1772) en Anna Maria Heemskerk.

Uit dit huwelijk (moeder ook Teepels/Tepens):

1.                   Cornelia Schalkwijk, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.05.1791|a|.

2.                   Jan Schalkwijk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.06.1792|b|, overl. Haarlem 05.02.1839, tr. 1e Haarlem 11.10.1820 Baarendje Vernout, ged. Haarlem 16.04.1794, overl. Haarlem 03.03.1837, d.v. Arend Vernout en Steeventje van Dam; tr. 2e Annechien Roelofs Petter.

3.                   Anna Geziena Schalkwijk, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 30.04.1794|c|, overl. voor 1844, tr. Amsterdam 22.10.1840 Abram Gerardus Cornel, geb. Gorinchem ca. 1795/1796, winkelier, z.v. Hannes François Cornel en Magdalena de Jong.
     AGC tr. 2e Amsterdam 28.03.1844 Jannatie Spoor, geb. Leeuwarden ca. 1797, d.v. Rijk Spoor en Stijntje Tiensma.

4.                   Aaltje Schalkwijk, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.01.1797.

5.                   Egbertus Wieardus Schalkwijk, geb. Amsterdam 09.04.1798, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.04.1798|d|; volgt [16].

6.                   Cornelis Schalkwijk, geb. Amsterdam 12.10.1801, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 16.10.1801.

7.                   Jansjen Schalkwijk, geb. Amsterdam 30.07.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.08.1803.

8.                   George Lodewijk Schalkwijk, geb. Amsterdam 26.08.1805, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.09.1805, overl. Tilburg 17.08.1843.

9.                   Anna Maria Schalkwijk, geb. Amsterdam 17.05.1808, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 26.05.1808 (Hemelvaartsdag), dienstbaar (1843), tr. Amsterdam 01.02.1843 Harmanus Hondius, geb. Amsterdam 25.01.1807, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.02.1807, horlogemaker, z.v. Harmanus Hondius en Hendrika Breever.
     HH tr. 1e Amsterdam 15.05.1833 Dina Elisabeth Maackens, geb. Amsterdam 16.07.1809, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 23.07.1809, overl. voor 1843, d.v. Claas Pieter Maackens en Janna Daalhof.

 

Noten: |a||b||c| get. Cornelis Schalkwijk {opa} en Sophia Loos {oma}; |d| moeder Tepens, get. Daames Schalkwijk {oom} en Sophia Loos {oma}; |e| vader Tepens; |f| e.v. Theepens (overl.akte Amsterdam 1837 reg.4 fol.146).

 

[34] Christoph Rihl, geb. ‘Homper in de Roor’{?} ca. 1758, kleermaker (1820), overl. tussen 1811 en 1828, otr. Amsterdam 29.04.1784|a|

[35] Catharina Kortlangen, geb. ‘Nieuwenbroek bij Beem..’{?} ca. 1760, overl. tussen 1811 en 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Rihl, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 20.09.1786|b|, opperman, tr. Amsterdam 12.05.1811 Catharina Margaretha Boeije, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 29.04.1789, d.v. Jacobus Boeije en Jannetje van Wateringen.

2.                   Dirk Rihl, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.02.1791|c|.

3.                   Hendrik Rihl, geb. Amsterdam 14.07.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 17.07.1793.

4.                   Fredrika Rihl, geb. Amsterdam 20.02.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.02.1796|d|; volgt [17].

5.                   George Rihl, later Ruhl, geb. Amsterdam 07.12.1798, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.12.1798|e|; volgt [18].

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Christophf, bruid in akte Korlangen, tekent niet; |b| vader Johan Christoph; |c| moeder Cortlangen; |d| vader Christophf; |e| vader Christopf.

 

[36] = [34]

[37] = [35]

 

[64] Cornelis Schalkwijk, ged. Amsterdam Oosterkerk 03.08.1732|c|, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 26.11.1796; otr. Amsterdam 14.05.1762

[65] Sophia Loos, geb. Amsterdam ca. 1736, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 13.10.1807|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Dames Schalkwijk, ook Daames, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.03.1763, kastenmaker (1815), overl. voor 1834, otr. Amsterdam 14.05.1784 Femmetje Vrijhof, geb. Hasselt ca. 1762, overl. tussen 1787 en 1789, d.v. Harmanus Vrijhof; otr. Amsterdam 06.03.1789 Anna Knuijver, geb. Amsterdam ca. 1765, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.10.1789; otr. 3e Amsterdam 29.04.1790 Anna Maria Best, geb. Kampen ca. 1763, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 20.02.1799, d.v. Philip Best; otr. 4e Amsterdam 12.07.1799 Anna Maria Goudewina van der Gordt, geb. Culemborg ca. 1768, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 18.01.1801, d.v. Isaac van der Gordt; otr. 5e Amsterdam 01.05.1801 Diena Mulder, geb. Kampen ca. 1756, ook Barendina, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 07.05.1807; otr. 6e Amsterdam 25.09.1807 Catharina Lambrecht, geb. Kampen ca. 1769, overl. Kampen 05.09.1855, d.v. Jan Jurroen Lambrecht en Alijda Storm.

3.                   Jan Schalkwijk, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.11.1765|a|; volgt [32].

4.                  

 

Noten: |a| moeder Sofia; |b| overledene Sovia; |c| vader Schalckwijk.

 

[128] Damis Schalckwijk, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 08.07.1753|d|; tr. 1e Vrouwtje Adriaans; otr. 2e Amsterdam 27.09.1731|c|

[129] Grietie Sweer, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 20.01.1778|a|; tr. 1e Jan Boermeester.

Uit dit huwelijk (vader ook Dames):

1.                   Cornelis Schalkwijk, ged. Amsterdam Oosterkerk 03.08.1732|b|; volgt [64].

2.                   Henderina Schalckwijk, ook Schalkwijk, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 18.04.1734, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 20.01.1735.

3.                   Hendrina Schalckwijk, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 06.11.1735, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 04.08.1785, otr. Amsterdam 18.07.1777 Jan Joon, geb. Amsterdam ca. 1742.
     JJ otr. 1e Amsterdam 21.06.1765 Antonia Joosma, geb. Amsterdam ca. 1741, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 01.08.1775, d.v. Albertus Joosma.

4.                   Dirk Schalckwijk, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 08.12.1737, otr. Amsterdam 01.05.1778 Jannetje Schouten, geb. Amsterdam ca. 1742.

5.                   Chatrina Schalckwijk, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 27.09.1739.

6.                  

 

Noten: |a| wede Dames Schalkwijk; |b| vader Damis Schalckwijk; |c| bruidegom Dames Schalkwijk, tekent niet; |d| overledene Dames Schalkwijk.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren