Gerbrand Scherpbier (1926-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2023 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Gerbrand Scherpbier, geb. Leeuwarden 05.06.1926, propedeutisch examen 1947|a| en ingenieursexamen civiele techniek Delft 1950|b|, promotie Delft 10.12.1965|c|, reserve eerste luitenant (1958,1960), hoogleraar Eindhoven (1983-1991), overl. Warnsveld 08.08.2023, tr. Amsterdam 23.05.1959|d| Janny Besijn, geb. Saparoea 18.02.1930, arts (1959), overl. Gorssel 13.01.2012, crem., d.v. Jacobus Wilhelmus Besijn (1895-), onderwijzer te Saparoea (1930,1932), Amboina (1934,1938) en Soekaboemi (1941), en Maria Folmer (1904-).

 

Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland 14.07.1947; |b| Nieuwsblad van Friesland 10.11.1950; |c| De invloed van het krimpen en kruipen van het beton op samengestelde constructies; promotor: A.M. Haas (1898-1972); |d| Leeuwarder courant 26.05.1959.

 

[2] Herman Scherpbier, geb. Amboina (NOI) 04.10.1894, promotie Amsterdam UvA 24.02.1933|a|, leraar aan de Chr. HBS te Leeuwarden (1920), overl. Gorssel 10.12.1992, crem. Dieren 14.12.1992, tr. Vries 27.07.1922

[3] Theresia Dora Folkersma, geb. Zwolle 02.08.1895, overl. Amstelveen 22.09.1974, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Herman Scherpbier, geb. Leeuwarden 23.08.1923, tr. H.Y. Kimmel. [Haarlem 1974,1992]

2.                   Gerbrand Scherpbier, geb. Leeuwarden 05.06.1926; volgt [1].

3.                   Hermina Theresia Scherpbier, Hermien, geb. Leeuwarden 14.12.1929, tr. voor 1961 Oliver Henrik Aurèl van Royen, geb. Budapest 11.02.1930, ingenieur technische natuurkunde Delft 1954, directievoorzitter N.V. Ver. Buizenfabrn. VBF (1971), overl. Heemstede 25.04.2014, crem. Velsen (Westerveld). [Nijmegen 1974; Heemstede 1992]

4.                   Wyta Anna Scherpbier, geb. Leeuwarden 05.04.1935, soc.dra., tr. Amstelveen 21.01.1961 Tj. van der Zijpp, econ.drs., overl. voor 1992, z.v. Minze van der Zijpp en Geertje Demmer. [Heerlen 1974; Assen 1992] 

 

Noten: |a| proefschrift: Milton in Holland: a study in the literary relations of England and Holland before 1730; promotor: A.E.H. Swaen (1863-1947).

 

[4] Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 03.07.1853, schipper (1877,1879), koopman (1881), houthandelaar (1882), zeeman (1887), stoombootkapitein (1891), gezagvoerder (1896), gezagvoerder van het KPM-stoomschip Speelman (1897), overl. aan boord (op 3° 35′ ZB 106° 29′ OL|e|) 29.07.1897|d||f|; tr. 1e Oude Pekela 18.01.1877 Elizabeth de Wijk (1856-1883), oudere zuster van Harmina; tr. 2e Oude Pekela 13.08.1887

[5] Harmina de Wijk, geb. Oude Pekela 30.09.1867, overl. Leeuwarden 03.05.1928|b|, begr. Leeuwarden (Oude Bpl.) 07.05.1928.

Uit het huwelijk met Elizabeth|c|:

1.                   Jeltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 03.01.1878, overl. voor 1883.

2.                   Ludolf Scherpbier, geb. Oude Pekela 02.11.1879, overl. Voorburg 18.04.1945, tr. Delfzijl 22.01.1913 Hinderika Berendina Gialts, geb. Delfzijl 30.05.1882, overl. Voorburg 18.07.1975, d.v. Wolter Gialts, zeeloods, en Ullembijna Manties.

3.                   Jantina Scherpbier, geb. Annerveenschekanaal (Anloo) 21.11.1881, overl. Oude Pekela 26.06.1884.

4.                   Albert Scherpbier, geb. Annerveenschekanaal (Anloo) 25.12.1882, overl. Anloo 08.05.1883.

Uit het huwelijk met Harmina:

5.                   Albertus Jakob Scherpbier, geb. Rotterdam 24.03.1890, drs., leraar (1919), rector Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn, overl. Alpen aan den Rijn 16.09.1978|a|, begr. Alphen aan den Rijn (Oosterbpl.) 21.09.1978, tr. Groningen 14.08.1919 Hilje Adema, geb. Groningen 04.04.1886, d.v. Jakob Adema, onderwijzer, en Janna Tjakina Kwint.

6.                   Willem Scherpbier, geb. Oude Pekela 29.07.1891, directeur Herv.Kweekschool later Chr. Ped. Academie “Mariënburg” te Leeuwarden (1927-1956), overl. Woudenberg 20.01.1985, begr. Leersum (Nwe Alg.Bpl.) 25.01.1985, verloofd Alphen aan den Rijn 27.07.1920, tr. Alphen aan den Rijn 16.08.1928 Maartje de Graaf, geb. Bodegraven 14.04.1896, overl. Woudenberg 04.11.1983, begr. Leersum (Nwe Alg.Bpl.) 09.11.1983, d.v. Kors de Graaf en Pietertje de Graaff.

7.                   Barend Scherpbier, geb. Amboina 25.11.1892, overl. Amboina 03.06.1895.

8.                   Herman Scherpbier, geb. Amboina 04.10.1894; volgt [2].

9.                   Barend Scherpbier, geb. Winschoten 18.07.1896|c|, civiel ingenieur Delft 1925, raad. ingenieur (1971), RON, overl. ’s-Gravenhage 16.01.1990, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 20.01.1990, tr. Alphen aan den Rijn 23.05.1931 Jacoba Baltina Samsom, geb. Alphen 17.09.1904, d.v. Jacobus Baltus Samsom en Geertruida Catharina van Dooren.

 

Noten: |a| Albertus Jacob (Trouw 18.09.1978); |b| ook overl.akte Alphen aan den Rijn 1928 no.78; |c| bij Elizabeths overlijden in 1883 ‘nalatende 3 kinderen, te jong om dit verlies te beseffen’ (annonce collectie CBG); |c| geb. 1897 (annonce van familie Samson in Trouw 18.01.1990; op 20.01.1990 verschijnt een correctie, over de ondertekening, niet over dit jaartal); |d| uittreksel uit het dagregister gehouden aan boord, ingeschreven als overl.akte Batavia 28.08.1897 no.29, ingeschreven als overl.akte Oude Pekela 22.09.1898 no.80; |e| in de Javazee bij Banka-Billiton; |f| ‘De Speelman in de Bankastraat in botsing geraakt met een Frans zeilschip [] de kapitein gedood [] de brug beschadigd [] de Speelman met schade te Batavia aangekomen’ (Het nieuws van den dag 02.08.1897).

 

[6] Gerbrandus Folkersma, geb. Niezijl (Grijpskerk) 22.12.1866, kantoorbediende (1891), ambtenaar bij de Staatsspoorwegen (1892,1895), goederenklerk 2e klasse bij de Staatsspoorwegen te Leeuwarden (1897), stationschef (1922), overl. Groningen 23.05.1932, tr. Grijpskerk 10.05.1891

[7] Wijtske Huisman, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 26.04.1868, overl. Heerenveen 29.12.1950|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elisabeth Folkersma, geb. Zwolle 29.08.1892, onderwijzeres (1918), overl. na 1953, tr. Assen 17.05.1918 Antoni Ensing, geb. Peize 03.07.1887, onderwijzer, overl. Assen 03.10.1953, z.v. Jannes Ensing, landbouwer, en Margien Bakker.

2.                   Theresia Dora Folkersma, geb. Zwolle 02.08.1895; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Assen 1950 no.368.

 

[8] Albert Potjewijd Scherpbier, geb. Oude Pekela 05.03.1825, buitenvaarder (aug1847), zeeman (okt1847), schipper (1848,1877), koopman (1885), overl. Oude Pekela 11.12.1896|e|, tr. Nieuwe Pekela 11.08.1847 

[9] Jeltje Wijgers, geb. Oude Pekela 03.03.1827, overl. Annerveenschekanaal (Anloo) 30.06.1883|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Scherpbier, geb. Oude Pekela 17.10.1847, overl. Oude Pekela 16.06.1848.

2.                   Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 18.02.1849, overl. Oude Pekela 07.10.1869.

3.                   Berend Scherpbier, geb. Oude Pekela 08.06.1851, schipper (1877,1880), conducteur (1882,1886), tr. Oude Pekela 14.06.1877 Follegina Klein, geb. Oude Pekela 27.02.1853, overl. na 1886, d.v. Jan Trop Klein, schipper, en Engelina de Jonge.
Uit dit huwelijk o.a.: Jeltina, geb. op het Nederlandse brikschip Ceres liggende te Conceptión del Uruguay 12.02.1880|f|.

4.                   Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 03.07.1853|c|; volgt [4].

5.                   Meiltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 08.06.1855, overl. Laren (NH) 16.12.1933, tr. Oude Pekela 04.11.1880 Klaas Mulder, geb. Nieuwe Pekela 23.09.1853, zeeman (1880), scheepskapitein (1904), overl. Utrecht 14.12.1928, z.v. Gerrit Mulder, koopvaardijkapitein, en Antje de Boer.

6.                   Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 01.05.1857, overl. Indië (a/b stoomschip “Batavia”) 1883|a| & overl. Batavia 05.10.1883|g|.

7.                   Jeltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 06.11.1858, overl. Alkmaar 01.12.1934, tr. Groningen 18.05.1882 Jan Hofkamp, geb. Groningen 19.09.1858, overl. Schoorl 10.01.1930|b|, z.v. Marchinus Hofkamp, winkelier (1858), timmerman (1882), en Willemtje Dik.

8.                   Engelina Scherpbier, geb. Oude Pekela 11.10.1861, overl. Alkmaar 08.12.1934.

9.                   Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 17.03.1863, overl. Groningen 14.03.1906, tr. Groningen 23.04.1885 Nicolaas Kloppenborg, geb. Groningen 24.05.1861, stoombleker, overl. Groningen 10.05.1939, z.v. Jan Kloppenborg, timmerman, en Hindrikje de Jager.
     NK tr. 2e Marie Jeanne Josephine Verroen, geb. Rotterdam 15.09.1873, overl. Groningen 14.06.1935, d.v. Johannes Gerardus Verroen en Geertruida Petronella Catharina den Ouden.

10.               Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 27.04.1872, overl. Oude Pekela 22.07.1872.

 

Noten: |a| bericht ontvangen in Annerveenschekanaal 29.11.1883 (annonce collectie CBG); |b| ook overl.akte Zandvoort 1930 no.4; |c| moeder Wijchers (geb.akte Oude Pekela 1853 no.58); |d| Wijchers, moeder Meiltje Jans P. (overl.akte Anloo 1883 no.49); |e| per abuis wedr Meiltje Wijghers (overl.akte Oude Pekela 1896 no.109); |f| ingeschreven extract (geb.akte Oude Pekela 03.05.1880 no.51); |g| RA 1885 p.273 (A.A. Scherpbier).

 

[10] Ludolf Heeres de Wijk, geb. Oude Pekela 27.12.1821, scheepstimmerman (1846,1853), scheepsbouwer (1855,1867), scheepsbouwmeester (1868,1870), overl. Oude Pekela 07.10.1870; tr. 1e Oude Pekela 21.04.1846 Helena Hinderika Greven, geb. Oude Pekela 11.10.1824, overl. (kraambed) Beerta 05.06.1850, d.v. Jan Jans Greven, schipper, en Hinderika Harms Potjewijd; tr. 2e Oude Pekela 06.01.1852

[11] Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30.03.1832, scheepsbouwster (1871,1876), overl. Oude Pekela 11.03.1900; tr. 2e Oude Pekela 28.06.1876 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23.02.1844, scheepsbouwer, overl. Oude Pekela 15.06.1912, z.v. Jan Willems Kuiper, scheepsbouwer, en Hillechien Melles Pott.

     WK tr. 2e Oude Pekela 24.07.1902 Fokje Oosterhuis, geb. Oude Pekela 05.04.1846, overl. Oude Pekela 29.10.1910, d.v. Evert Feddes Oosterhuis, weversknecht, en Jantje Jacobs Klein.

     FO tr. 1e Oude Pekela 10.05.1873 Pieter Grevenstuk, geb. Oude Pekela 02.11.1851, arbeider, landbouwer, overl. Oude Pekela 30.07.1900, z.v. Jan Jans Grevenstuk, zeeman, en Trijntje Hindriks Wind.

Uit het huwelijk de Wijk-Greven (vader ook L. Heres):

1.                   Henderika de Wijk, geb. Oude Pekela 26.12.1846, overl. Oude Pekela 26.06.1911, tr. Oude Pekela 13.02.1868 Jan Ebling, geb. Oude Pekela 12.10.1842, schipper, overl. Oude Pekela 18.10.1918, z.v. Berend Gerrits Ebling, schipper, en Anna Jans Greven.

2.                   Helena de Wijk, geb. Oude Pekela 03.05.1848, overl. Beerta 30.04.1849.

3.                   levenloze dochter, Beerta 26.06.1849.

4.                   levenloze zoon, Beerta 01.06.1850.

Uit het huwelijk de Wijk-Pot (vader ook L. Heres):

5.                   Harm de Wijk, geb. Oudezijl (Beerta) 15.01.1853, scheepsbouwer, overl. Oude Pekela 17.03.1933, tr. Oude Pekela 31.05.1876 Arendina Klasen, geb. Oude Pekela 08.01.1851, overl. Oude Pekela 10.06.1941, d.v. Klaas Jans Klasen, schipper, en Antje Arends Klaassens.

6.                   levenloze zoon, Beerta 23.07.1854|a|.

7.                   levenloze zoon, Beerta 23.07.1854|b|.

8.                   Elizabeth de Wijk, geb. Oude Pekela 25.12.1855, overl. Annerveenschekanaal (Anloo) 26.04.1883, tr. Oude Pekela 18.01.1877 Jakob Scherpbier (1853-).
     JS tr. 2e Oude Pekela 13.08.1887 Harmina de Wijk (1867-1928), jongere zuster van Elizabeth.

9.                   Hilbrandus de Wijk, geb. Oude Pekela 01.08.1858, houthandelaar, ‘in staat van faillissement’ 12.10.1906|c|, overl. na 1906, tr. Oude Pekela 05.10.1880 Geertje Zuiderweg, geb. Zuidwending (Veendam) 13.05.1858, overl. Nieuwe Pekela 29.09.1892, d.v. Hindrik Alberts Zuiderweg, arbeider (1858), bakker (1880), en Eilderdina Hindriks Stratingh.

10.               Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 21.04.1861, overl. Oude Pekela 18.09.1862.

11.               Klasina de Wijk, geb. Oude Pekela 10.09.1863, overl. Oude Pekela 22.09.1863.

12.               Klaassina de Wijk, geb. Oude Pekela 04.11.1864, overl. Oude Pekela 27.12.1956, tr. Oude Pekela 17.05.1888 Hendrik Jansing, geb. Oude Pekela 08.02.1859, landbouwer, overl. Oude Pekela 15.10.1935, z.v. Harm Jansing, landbouwer, en Trijntje Strating, landbouwster.

13.               Harmina de Wijk, geb. Oude Pekela 30.09.1867; volgt [5].

14.               Ludolfina Jantina de Wijk, geb. Oude Pekela 13.04.1871, overl. Groningen 01.03.1945, tr. Oude Pekela 16.11.1893 Hendrik Mooij, geb. Eerbeek (Brummen) 15.01.1870, grossier, overl. Groningen 28.08.1954, z.v. Albertus Marinus Mooij (1833-1894), predikant, en Daatje Arendina Licht.

 

Noten: |a| akte no.48; |b| akte no.49; |c| Hilbrandus ‘zich noemende en schrijvende H.L. de Wijk, assuradeur, thans zonder bekende woonplaats en aan het bevolkingsregister te Utrecht afgeschreven naar Noord-Amerika’ (annonce collectie CBG).

 

[12] Kornelis Folkertsma, ook Cornelis, ook Folkersma, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 05.10.1831, landbouwer (1856), winkelier (1864,1909), overl. Niezijl (Grijpskerk) 30.01.1909, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 29.05.1856

[13] Taetske Boersma, geb. Augstbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.02.1828, winkelierster (1891,1892), overl. Niezijl (Grijpskerk) 28.10.1910.

Uit dit huwelijk (vader veelal Cornelis, vader Folkersma):

1.                   Lijsbert Folkersma, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.01.1858, overl. Visvliet (Grijpskerk) 15.02.1892, tr. Grijpskerk 13.05.1891 Klaas Nieuwenhuis, geb. Visvliet (Grijpskerk) 03.08.1847, rentenier (1889,1891), overl. Visvliet (Grijpskerk) 05.10.1928, z.v. Louwe Klases Nieuwenhuis, koopman, landbouwer, en Dieuwke Pieters Postema.
     KN tr. 1e Achtkarspelen 13.05.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 08.03.1889, ingeschr. Grijpskerk 15.07.1889) Adriaantje Pieters Luimstra, geb. Drogeham (Achtkarspelen) 29.11.1854, d.v. Pieter Simons Luimstra en Aukje Pieters van der Berg.

2.                   Taeke Folkersma, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.07.1861, overl. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.08.1861.

3.                   Gerbrandus Folkersma, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.01.1863, overl. Niezijl (Grijpskerk) 24.05.1864.

4.                   Gerbrandus Folkersma, geb. Niezijl (Grijpskerk) 22.12.1866; volgt [6].

5.                   Dieuwke Folkersma, geb. Niezijl (Grijpskerk) 20.02.1869, overl. Niezijl (Grijpskerk) 22.03.1883.

 

[14] Bartele Pieters Huisman, ook Bartle, geb. Scharnegoutum ca. 1810, boer (1858,1861), landbouwer (1868,1869), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 10.10.1869, tr. Wymbritseradeel 15.05.1858

[15] Antje Johannes Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 03.09.1826, dienstmeid (1858), landbouwster (1870), overl. Leeuwarden 15.06.1908|a||b|; tr. 1e Hennaarderadeel 02.07.1853 Tjalling Sijbolts Droogsma, geb. Sneek 29.12.1825, arbeider, overl. Welsrijp (Hennaarderadeel) 20.01.1857, z.v. Sijbolt Joukes Droogsma, schipper, en Antje Tjallings Ligthart; tr. 3e Wymbritseradeel 31.12.1870 Hinne Zijlstra, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) ca. 1834/1835, overl. voor 1858, z.v. Pieter Hinnes Zijlstra en Durkjen Hinnes Bakker.

     HZ tr. 1e Sneek 05.09.1858 Debora Tromp, geb. IJpecolsga (Wymbritseradeel) 29.10.1835, overl. Sneek 13.09.1860, d.v. Machiel Ages Tromp, boer, en Janke Tjepkes van der Molen, boerin.

Uit het huwelijk Droogsma-Hoekstra:

1.                   Antje Droogsma, geb. Tirns (Wymbritseradeel) 08.06.1854, overl. Grootegast 25.02.1951, tr. Wymbritseradeel 08.05.1875 Jacob Bonnema, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 03.09.1850, overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 20.07.1938, z.v. Jan Jacobs Bonnema, landbouwer, en Anna Hermanus Kiestra.

2.                   Wijtske Droogsma, geb. Welsrijp (Hennaarderadeel) 11.09.1856, overl. Welsrijp (Hennaarderadeel) 31.01.1857.

Uit het huwelijk Huisman-Hoekstra (vader veelal Bartle):

3.                   Taeke Huisman, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 15.02.1859, boerenknecht, overl. Sneek 31.03.1881.

4.                   Pieter Huisman, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 23.12.1861, overl. Sneek 22.02.1883.

5.                   Wijtske Huisman, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 26.04.1868; volgt [7].

 

Noten: |a| aangifte door Reinder Siderius, oud 37 jaar, portier van het Diaconessenhuis, moeder Wietske Riepkema (overl.akte Leeuwarden 1908 no.299); |b| ook overl.akte Dantumadeel 1908 no.101.

 

[16] Jacob Esderts Scherpbier, geb. Oude Pekela 19.09.1786, schipper (1815,1847), rustend schipper (1854,1855), overl. Oude Pekela 16.10.1855, z.v. Esdert Hindriks Scherpbier, schipper, en Fraukje Jacobs; tr. 1e Oude Pekela 28.01.1815 Elisabeth Jans Potjewijd, geb. Oude Pekela 26.02.1796, overl. tussen 1817 en 1824, d.v. Jan Halbes Potjewijd (-1827), landbouwer, en Stijntje Boeles; tr. 2e Oude Pekela 20.01.1824

[17] Jantje Alberts Potjewijd, geb. Oude Pekela 27.09.1792, hoedenmaakster (1824), overl. Oude Pekela 08.06.1854, d.v. Albert Alberts Potjewijd, schipper, en Aaltje Halbes Potjewijd.

Uit het huwelijk met Elisabeth:

1.                   Edzart Scherpbier, geb. Oude Pekela 02.01.1816, zeeman (1846), schipper (1852), scheepskapitein en gezagvoerder van het bij Petten gestrande galjootkofschip “Remke” (1860), overl. (‘in zee verdronken en op het strand aangespoeld bij Petten’) 11.10.1860|b|, tr. Oude Pekela 04.02.1846|a| Remke Sterenborg, geb. Oude Pekela 15.08.1819, overl. tussen 1852 en 1861, d.v. Jan Harmannus Sterenborg, schipper, en Eike Pieters Oosterend.

2.                   Jan Potjewijd Scherpbier, geb. Oude Pekela 10.03.1817, schipper/scheepskapitein (1847), overl. Oude Pekela 06.05.1900, tr. Oude Pekela 19.02.1847 Elsje Smit, geb. Oude Pekela 13.02.1824, overl. Oude Pekela 28.08.1893, d.v. Hindrik Smit, schipper, en Anna Kranenborg.

Uit het huwelijk met Jantje:

3.                   Albert Potjewijd Scherpbier, geb. Oude Pekela 05.03.1825; volgt [8].

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Jacob Edzarts (huw.akte Oude Pekela 1846 fol.5); |b| overl.akte Oude Pekela 1860 no.99.

 

[18] Berend Jacobs Wichers, geb. Nieuwe Pekela 11.03.1789, zeeman (1817), schipper (1817), zeeschipper (1821), schipper (1825,1831), koopvaardijkapitein (1834), schipper (1840,1844), overl. Oude Pekela 11.02.1844|h|, z.v. Jacob Hindriks Wichers, zeeman, schipper, en Engeltje Berends; tr. 2e Oude Pekela 12.02.1836 Luggebijn Klaassens Drent, geb. Oude Pekela 11.11.1804, d.v. Klaas Jacobs Drent, schipper, en Aafje Jans; tr. 1e Oude Pekela 23.01.1816

[19] Meiltje Klaassens Potjewijd, geb. Oude Pekela 18.12.1793, overl. Texel 22.01.1834|d|, d.v. Klaas Harms Potjewijd en Jeltje Jans Wijgers.

Uit het huwelijk Wichers-Potjewijd (vader ook Wijgers) (vier kinderen in 1844):

1.                   Jakob Wichers, geb. Oude Pekela 10.10.1817|g|.

2.                   Barteld Wijgers, geb. Dordrecht 03.09.1821.

3.                   Jan Wijgers, geb. Oude Pekela 20.04.1825|b|.

4.                   Jeltje Wijgers, geb. Oude Pekela 03.03.1827|a|; volgt [9].

5.                   Engelina Wijgers, geb. Oude Pekela 01.08.1829|c|, overl. Texel 22.01.1834|e|.

6.                   Jantje Wijgers, geb. Oude Pekela 01.11.1831, overl. Texel 22.01.1834|f|.

Uit het huwelijk Wichers-Drent:

7.                   Engeltje Wijchers, geb. Oude Pekela 23.10.1840, overl. Oude Pekela 09.10.1926, tr. 1e Oude Pekela 13.02.1861 Swier Wessels, geb. Delfzijl 14.06.1834, schipper, overl. Oude Pekela 07.03.1869, z.v. Wessel Pieters Wessels, schipper (1834), schuitvoerder (1861), en Gemmina Pijbes; tr. 2e Oude Pekela 29.12.1870 Freerk Korter, geb. Nieuwe Pekela 07.06.1828, schipper, overl. Oude Pekela 12.07.1895, z.v. Harm Jans Korter, (kof)schipper, en Anna Freerks Harding.
     FK tr. 1e Oude Pekela 24.04.1856 Jeltje Potjewijd, geb. Oude Pekela 03.09.1829, overl. (kraambed) Oude Pekela 21.03.1858, d.v. Jan Klaassens Potjewijd, schipper, en Sijtske Jans Potjewijd.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Adriani, oud 31 jaar, chirurgijn en vroedmeester (geb.akte Oude Pekela 1827 no.18); |b||c| aangifte door Pieter Adriani; |d| Potjeweid; |e| ook overl.akte Oude Pekela 1834 no.31; |f| ook overl.akte Oude Pekela 1834 no.32; |g| Wichers, aangifte door Johannes Angelbeek, 40 jaar, heel- en vroedmeester (geb.akte Oude Pekela 1817 no.77); |h| Wijchers (overl.akte Oude Pekela 1844 no.13).

 

[20] Harm Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 17.10.1791, scheepstimmerman/scheepsbouwer, overl. Oude Pekela 31.08.18676, z.v. Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, en Jantje Wolters; tr. Oude Pekela 15.05.1821

[21] Hindertje Ludolfs Heeres, ook Hindriktje, ook Heres, geb. Oude Pekela 24.07.1797, overl. Oude Pekela 07.03.181876, d.v. Ludolf Heeres, koopman, en Eilke Mennes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ludolf de Wijk, geb. Oude Pekela 27.12.1821; volgt [10].

2.                   Jantje de Wijk, geb. Oude Pekela 15.09.1825, overl. Oude Pekela 10.04.1908, tr. Oude Pekela 02.02.1847 Johannes Schuring, geb. Oude Pekela 24.10.1818, schipper, overl. Oude Pekela 20.05.1896, z.v. Albert Hindriks Schuring, schipper, en Trijntje Jans Smid.

3.                   Aeilke de Wijk, geb. Oude Pekela 07.05.1830, overl. Oude Pekela 28.07.1900, tr. Oude Pekela 16.05.1850 Jan Wirtjes, geb. Wijmeer (Hannover)|a| 24.09.1824, schipper, overl. Oude Pekela 13.09.1905, z.v. Berend Wirtjes, zijlwaarder, en Stientje Dieters.

4.                   Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 30.07.1834, scheepsbouwer, overl. Oude Pekela 19.08.1854.

 

Noten: |a| nu Wymeer, Gemeinde Bunde, Landstrich Rheiderland, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Hilbrand Harms Pot, ged. Oude Pekela 14.12.1777, schipper (1826,1832), overl. Oude Pekela 05.08.1851, z.v. Harm Hindriks, landgebruiker, en Antje Geerts; tr. Oude Pekela 05.04.1826

[23] Elijzabeth Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 14.09.1796, overl. Oude Pekela 06.02.1873, d.v. Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, en Jantje Wolters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Pot, geb. Oude Pekela 30.07.1827, schipper (1852), bakker (1905), overl. Oude Pekela 28.02.1905, tr. Oude Pekela 2.4.03.1852 Grietje Weemhoff, geb. Oude Pekela 22.07.1828, overl. Oude Pekela 20.01.1921, d.v. Hemmo Aiolts Weemhoff, bakker, en Derktje Egberts Mooi.

2.                   Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30.03.1832|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Derk ten Berge, 66 jaar, heel- en vroedmeester (geb.akte Oude Pekela 1832 no.21).

 

[24] Gerbrandus Cornelis Folkertsma, ook Folkersma, geb. Huizum ca. 1810, smidsknecht (1830), veerschipper (1830), kleermaker (1831), veerschipper (1835), schipper (1840,1848), landbouwer (1856), overl. Niezijl (Grijpskerk) 29.02.1896, z.v. Cornelis Folkersma en Elisabeth van Bachum, koemelkster (1830); tr. Dantumadeel 02.05.1830

[25] Lijsbert Jans Faber, geb. Veenwouden ca. 1806/1807, landbouwster (1856), overl. Niezijl (Grijpskerk) 19.07.1882|a|, d.v. Jan Wijbes Faber en Trientje Mients Bouma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Folkertsma, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 28.07.1830.

2.                   Kornelis Folkertsma, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 05.10.1831|b|; volgt [12].

3.                   levenloze zoon, Augustinusga (Achtkarspelen) 22.08.1834.

4.                   levenloze zoon, Augustinusga (Achtkarspelen) 15.10.1835.

5.                   levenloze dochter, Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.11.1840.

6.                   levenloze dochter, Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.04.1842.

7.                   levenloze dochter, Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 16.12.1844.

8.                   levenloze dochter, Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.12.1848.

 

Noten: |a| Liesbeth; |b| vader Folkertsma (geb.akte Achtkarspelen 1831 fol.80).

 

[26] Tæke Jans Boersma, geb. Burum ca. 1790/1791, gardenier (1819), koemelker (1823,1842), landbouwer (1850), overl. Augsbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.11.1850, z.v. Jan Tækes Boersma en Teetske Douwes; tr. Burum 19.10.1815

[27] Dieuwke van der Molen, geb. Burum ca. 1792/1793/1794, koemelkster (1842), boerin (1856), landbouwster (1871), aang.lidmaat Augsbuurt 20.11.1830, overl. Augsbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.07.1871, d.v. Jan Hessels van der Molen, koopman, en Lijsbert Folkerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Boersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 16.05.1817, boerenknecht (1842), scheepsjager (1855), overl. Grootegast 21.09.1855, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 28.05.1842 Rijntje Klazes Kamminga, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 22.12.1817, dienstmeid (1842), d.v. Klaas Wijbes Kamminga, vleeshouwer, en Seeske Eizes Sloterdijk.
     RKK tr. 2e Achtkarspelen 08.05.1858 Jacob Smits, geb. Visvliet (Grijpskerk) 15.09.1819, boerenknecht (1842), overl. Groningen 03.03.1905, z.v. Dirk Gerrits Smits, ‘paardedoctor’ (1819), veearts (1842), en Grietje Jans Kiestra.
     JS tr. 1e Grijpskerk 25.05.1842 Johanna Doekes Koopmans, geb. Visvliet (Grijpskerk) 20.05.1824, overl. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 01.08.1852, d.v. Doeke Fransens Koopmans, landbouwer, en Sjouktje Herres Tietsma, landbouwster.

2.                   Folkert Boersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 31.03.1819.

3.                   Lijsbert Boersma, ook Elisabeth, geb. Augstbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.04.1823, overl. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.01.1894, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 17.05.1851 Eelke Sikkes Klaver, geb. Driesum (Dantumadeel) 29.07.1819, landbouwer, overl. Driesum (Dantumadeel) 08.05.1889, d.v. Sikke Geerts Klaver, landbouwer, en Grietje van der Veen.

4.                   Tæde Boersma, geb. Augstbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.04.1825, boerenknecht, overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 10.03.1891.

5.                   Taetske Boersma, geb. Augstbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.02.1828; volgt [13].

 

[28] Pieter Sipkes Huisman, geb. Scharnegoutum ca. 1768, boer, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 25.09.1857, z.v. Sipke Barteles en Tjitske Pieters; otr. Sneek 26.04.1790, tr. Scharnegoutum

[29] Antje Gerlofs, geb. Goënga ca. 1768, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 14.06.1828|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjietske Huisman, ook Tjitske, geb. Scharnegoutum ca. 1791, overl. Loënga (Wymbritseradeel) 17.06.1842, tr. Wymbritseradeel 13.05.1825 Wiebe Jakobs Wester, ook Wijbe, geb. Sneek ca. 1791, boerenknecht (1825), arbeider (1851,1865), overl. Ytens (Hennaarderadeel) 30.04.1865, z.v. Jakob Jelles Wester (-1822) en Sijtske Wiebes (-1824).
     WJW tr. 2e Hennaarderadeel 04.06.1851 Hiltje Anskes Fortuin, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 17.04.1800, overl. Ytens (Hennaarderadeel) 07.05.1878, d.v. Anske Alles en Feikjen Ruurds.
     HAF tr. 1e Wymbritseradeel 16.02.1816 Pieter IJmes Schilstra, geb. IJsbrechtum ca. 1779, overl. Hennaarderadeel 01.05.1849, z.v. IJme Siedzes en Grietje Pieters.

2.                   Gerlof Huisman, geb. Bozum 07.02.1794, boer, overl. Hennaard (Hennaarderadeel) 28.10.1875|b|, tr. Hennaarderadeel 15.10.1831 Antje Tjeerds van der Iest, geb. Drachten 26.05.1803, dienstmaagd (1831), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 09.05.1870, d.v. Tjeerd Engberts van der Iest en Aaltje Arends.

3.                   Janke Huisman, geb. Scharnegoutum 18.01.1796, dienstmaagd (1823), overl. Ytens (Hennaarderadeel) 06.12.1872, tr. Hennaarderadeel 15.05.1823 Hotze Sjoukes Dijkstra, geb. Grouw ca. 1794, boer, overl. Hennaarderadeel) 04.02.1852, z.v. Sjouke Hotzes en Marijke Jelles.

4.                   Grietje Huisman, geb. Scharnegoutum ca. 1801, naaister (1825), overl. Franeker 10.04.1880|c|, tr. 1e Wymbritseradeel 25.10.1825 Jelle Jans Westra, geb. Gauw ca. 1799, kalkbrander(sknecht), overl. Terhorne (Utingeradeel) 02.11.1826, z.v. Jan Jelles Westra, kalkbrander, en Trijntje Feddes Reitsma; tr. 2e Utingeradeel 29.09.1827 Kornelis Eises Kuipers, geb. Rauwerd ca. 1803, koopman, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 14.06.1860, z.v. Eise Piers Kuipers en Trijntje Cornelis Druksteen.

5.                   Antje Huisman, geb. Scharnegoutum ca. 1803, van boerenbedrijf, overl. Goënga (Wymbritseradeel) 26.06.1876, tr. Wymbritseradeel 26.08.1845 Hotze Douwes Boersma, geb. Bozum 30.10.1813, van boerenbedrijf, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 30.09.1892, z.v. Douwe Reins Boersma, boer, en Willemke Hotzes Schilstra.

6.                   Klaas Huisman, geb. Scharnegoutum 07.03.1805, kastmakersknecht, overl. Sneek 04.11.1838|d|, tr. Sneek 15.08.1830 Elizabeth Tjallings de Jong, geb. Sneek 14.01.1794, naaister (1830), overl. Sneek 18.01.1876, d.v. Tjalling de Jong en Janke Sjirks Jillaards, ook Jilaats en Jelats, winkelierster (1830).
– 1838: ‘De schrijnwerkersaffaire zal door eenen bekwamen meesterknecht opgehouden worden, en de weduwe beveelt zich zeer vriendelijk in ieders gunst.’|d|

7.                   Bartele Huisman, geb. Scharnegoutum ca. 1810; volgt [14].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1828 no.88); |b| geb. Scharnegoutum (overl.akte Hennarderadeel 1875 fol.6v); |c| ook overl.akte Wymbritseradeel 1880 no.66; |d| annonce collectie CBG.

 

[30] Johannes Hartmans Hoekstra, geb. Terhorne 30.04.1785, scheepstimmerknecht (1814,1819), scheepstimmerbaas (1821), scheepstimmerman (1823,1830), boer/landbouwer (1831,1841), koemelker (1852), arbeider (1858), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 06.06.1873, d.v. Hartman Johannes Hoekstra, scheepstimmerman, en Trijntje Uilkes; tr. Akkrum 04.06.1814

[31] Wijtske Hantjes Rijpkema, geb. Noordbroek 18.04.1795, boerendochter (1814), boerin/landbouwster (1839,1849), ingek.lidmaat Terzool 12.02.1832 (met att. van Terhorne 06.11.1831), overl. Terzool (Rauwerderhem) 04.02.1845, d.v. Hantje Sjoerds Rijpkema, boer, en Aukjen Gerkes.

Uit dit huwelijk (moeder’s patroniem ook Haantjes):

1.                   Hantje Hoekstra, ook Haantje, geb. Terhorne (Akkrum) 25.10.1815, boerenknecht (1839), koemelker (1875), overl. Terzool (Rauwerderhem) 06.04.1902, tr. Rauwerderhem 24.08.1839 Geertje Willems Wieringa, geb. Terzool (Rauwerd) 03.05.1813, dienstmeid (1839), overl. Terzool (Rauwerderhem) 14.08.1875, d.v. Willem Freerks Wieringa en Marijke Pieters Westra.

2.                   Hartman Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 31.12.1817, boerenknecht, overl. Terzool (Rauwerderhem) 03.06.1843, tr. Rauwerderhem 12.06.1841 Lijsbeth Annes Jellema, geb. Terzool (Rauwerderhem) 03.10.1817, overl. Terhorne (Utingeradeel) 07.05.1863, d.v. Anne Rintjes Jellema, landbouwer, en Trijntje Bartles Boersma, landbouwster.
     LAJ tr. 2e Rauwerderhem 27.05.1852 Auke Johannes Hoekstra (1823-1906), jongere broer van Hartman.

3.                   Gerke Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 17.09.1819, koemelker (1887), overl. Terhorne (Utingeradeel) 19.04.1887, tr. Rauwerderhem 25.05.1844 Hotske Minnes Feitsma, geb. Mantgum (Baarderadeel) 07.11.1818, overl. Terhorne (Utingeradeel) 21.08.1886, d.v. Minne Heins Feitsma, arbeider, en Tietje Oeges Meijer.

4.                   Uiltje Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 11.01.1821, boerenknecht (1846), overl. Wommels (Hennarderadeel) 05.04.1905, tr. Hennaarderadeel 13.05.1846 Trijntje Douwes Douma, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 12.05.1820, dienstmeid (1846), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 26.06.1903, d.v. Douwe Tjeerds Douma, boer, en Fokeltje Lolkes Lolkema.

5.                   Auke Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 05.04.1823, werkman (1852), koemelker (1867) , overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 19.01.1906, tr. 1e Rauwerderhem 27.05.1852 Lijsbeth Annes Jellema (1817-1863); tr. 2e Rauwerderhem 18.07.1867 Tjitske Hiemstra, geb. Grouw (Idaarderadeel 17.11.1832, dienstmeid (1867), overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 29.02.1904, d.v. Dieuwke Pieters Hiemstra, bolloopster (1867).
     LAJ tr. 1e Rauwerderhem 12.0.6.1841 Hartman Johannes Hoekstra (1817-1843), oudere broer van Auke.

6.                   Aukjen Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 22.10.1824, dienstmeid (1850), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 30.06.1863, tr. 1e Wymbritseradeel 16.11.1850 Gerben Piers Sjaardema, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 17.05.1826, overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 13.06.1860, z.v. Pier Gerrits Sjaardema, arbeider, en Palskjen Gerbens Lanting; tr. 2e Wymbritseradeel 22.02.1862 Gerrit Nannes Wiersma, geb. Oosterzee (Lemsterland) 01.04.1828, boer/landbouwer, overl. IJpecolsga (Wymbritseradeel) 19.11.1900, z.v. Nanne Gerrits Wiersma, arbeider, en Nieske Cornelis Groen.
     GNW tr. 1e Wymbritseradeel 12.05.1855 Grietje Koopmans, geb. Hindeloopen 15.11.1834, overl. Wymbritseradeel 30.06.1860, d.v. Æde Pieters Koopmans, landbouwer, en Jetske Pieters Hendriksma, landbouwster; tr. 3e Wymbritseradeel 06.05.1865 Jantje Koopmans, geb. Indijk (Wymbritseradeel) 28.12.1845, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.02.1870, jongere zuster van Grietje.

7.                   Antje Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 03.09.1826; volgt [15].

8.                   Sjoerd Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 11.05.1828, arbeider (1866), winkelier (1887), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 18.04.1909, tr. 1e Hennaarderadeel 19.05.1866 Fedtje Idses Jellema, ook Fetje, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 15.10.1824, winkelierster (1866), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 18.04.1886, d.v. Ids Wijbes Jellema, arbeider, en IJtje Jacobs Kooistra; tr. 2e Hennaarderadeel 02.07.1887 Trijntje Piers Veldstra, geb. Terkaple (Utingeradeel) 19.04.1849, boerenmeid (1874), dienstmeid (1887), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 09.11.1923, d.v. Pier Hantjes Veldstra, boer, en Jantje Doekeles Douma.
     TPV tr. 1e Wymbritseradeel 04.07.1874 Sjoerd Douma, geb. Sneek 14.03.1839, boerenknecht (1874), arbeider (1878), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 21.07.1878, z.v. Douwe Sjoerds Douma, boer, en Eb Wijbes Zijlstra.

9.                   Akke Hoekstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 02.03.1830, overl. Terhorne (Utingeradeel) 27.06.1830.

10.                Hinne Hoekstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 22.05.1831, boerenknecht (1858), koemelker (1865), overl. Joure (Haskerland) 24.02.1920, tr. 1e Hennaarderadeel 08.05.1858 Lijkeltje Wijtzes Venema, geb. Sneek 09.08.1836, dienstmeid (1858), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 22.09.1860, d.v. Wijtze Geerts Venema, schipper, en Trijntje Hemkes Rienstra; tr. 2e Utingeradeel 08.01.1865 Hieke Pieters Rijpkema, geb. Terhorne (Utingeradeel) 26.05.1837, overl. Franeker 23.05.1894|b|, d.v. Pieter Pieters Rijpkema, schipper, en Antje Heeres Visser.

11.                Trijntje Hoekstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 29.03.1833, dienstmeid (1864), tr. Hennaarderadeel 21.05.1864 IJnte Hendriks Rodenhuis, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 15.08.1837, timmerknecht, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 04.07.1915, z.v. Hendrik Annes Rodenhuis, timmerman, en Marie IJemes de Groot.
     IJHR tr. 2e Hennaarderadeel 09.09.1885 Pietje van der Vliet, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 03.09.1860, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 04.04.1936, d.v. Tiede Geerts van der Vliet, arbeider, en Grietje Arjens Sijtsma.

12.                Akke Hoekstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 23.04.1835, dienstmeid (1860), overl. Akkrum (Utingeradeel) 01.04.1920, tr. Wymbritseradeel 12.10.1860 Murk Foppes Foppema, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 12.01.1836, boerenknecht (1860), boerenarbeider (1902), overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 03.04.1902, z.v. Foppe Lazes Foppema, boerenarbeider, en Sjieuwke Pieters Zijlstra.

13.                Durkjen Hoekstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 22.01.1838.

14.                Tjamkje Hoekstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 08.05.1840, overl. Sneek 09.06.1922, tr. Wymbritseradeel 14.05.1870 Catharinus Jansma, geb. Boxum (Menaldumadeel) 03.04.1841, winkelier (1905), overl. Sneek 16.04.1905|a|, z.v. Wijtze Jans Jansma, poldermolenaar, en Janneke Gerrits Lanting.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rauwerderhem 1905 no.22; |b| ook overl.akte Sneek 1894 no.90.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren