Carel Steven Scholten (1925-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juli 2017)

 


 

[1] Carel Steven Scholten, geb. Amsterdam 29.01.1925, doctoraal Amsterdam UvA 1952, eredoctoraat Eindhoven 26.04.1991|a|, overl. 05.12.2009, begr. Ten Boer 09.12.2009.
 
Ė Levensberichten CS: nl.wikipedia * Unsung heros in Dutch computing industry
 

Noten: |a| erepromotor M. Rem (1946-2008).

 

[2] Marinus Scholten, geb. ís-Gravenhage ca. 1895, bureelambtenaar bij de Rijkspostspaarbank (1918), adjunct-commies ter directie der Rijkspostspaarbank (1925); tr. 1e (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.10.1923, ingeschr. Amsterdam 24.01.1924) Ida Rietveld, geb. Amsterdam 19.12.1890|b|, bureelambtenaar bij de Rijkspostspaarbank (1918), overl. na 1928, d.v. Hermanus Isaac Rietveld (ca.1865-1928), kantoorbediende, en Jantje Sleef; tr. 2e Amsterdam 07.01.1925
[3] Barendina Johanna Jacoba Mellenbergh, geb. Amsterdam 25.10.1889.

Uit het huwelijk Scholten-Mellenbergh:

1.                   Carel Steven Scholten, geb. Amsterdam 29.01.1925|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het volk 02.02.1925; |b| natuurlijke dochter van Jantje, erkend door Hermanus (geb. akte Amsterdam 27.01.1897 reg.2 fol.96v) {zij huwen Amsterdam 07.04.1898}.

 

[4] Jan Willem Scholten, geb. Voorst 13.03.1859, koopman (1887), winkelier (1888,1893), hofbeambte (1896), lakei (1918), overl. Apeldoorn 02.11.1941; tr. 2e ís-Gravenhage 12.08.1896 Sophia Francina Jacoba Albers, geb. Delft 06.10.1858, overl. Voorst 02.05.19221, d.v. Eduard Jacobus Albers, huisbediende, en Johanna Jacoba van der Beek; tr. 3e Voorst 07.04.1923 Johanna Maria Adriana Beumer, geb. Amsterdam 29.03.1873, overl. Batavia (Kamp Tjideng) 02.03.1945, begr. Nederlands Ereveld Kalibanteng te Semarang, d.v. Jacobus Johannes Beumer en Alida van Dieren; tr. 1e ís-Gravenhage 10.08.1887

[5] Eliezabeth Hagens, geb. Zutphen 06.12.1864, dienstbode (1887), overl. ís-Zutphen 26.12.1895|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth Scholten, geb. ís-Gravenhage 27.05.1888, overl. Voorst 22.09.1921.

2.                   Gerrit Scholten, geb. ís-Gravenhage 29.03.1890, kantoorbediende (1919), fabrikant (1923), tr. Enschede 13.08.1919 Johanna Brasz, geb. Enschede 27.04.1889, d.v. Hermannus Johannes Brasz, koopman, fabrikant, en Gerritdina ter Horst.

3.                   Jan Willem Scholten, geb. ís-Gravenhage 17.04.1893, kantoorbediende (1918).

4.                   Marinus Scholten, geb. ís-Gravenhage ca. 1895; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 1895 no.3756.

 

[6] Jacobus Philippus Mellenbergh, geb. Amsterdam 23.12.1854, smid, overl. Amsterdam 15.05.1935|b|, tr. Amsterdam 21.05.1879

[7] Jentje Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 16.07.1849, dienstmeid (1879), overl. Amsterdam 15.06.1913|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Johanna Jacoba Mellenbergh, geb. Amsterdam 25.10.1889; volgt [3].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 17.06.1913; |b| Algemeen Handelsblad 17.05.1935.

 

[8] Gerrit Willem Scholten, geb. Gorssel 26.02.1811, ged. Gorssel 17.03.1811, boerenknecht (1846), daghuurder (1847,1856), landbouwer (1859), daghuurder (1863), landbouwer (1881,1884), daghuurder (1886), overl. Voorst 27.02.1886|a|, tr. Voorst 10.10.1846

[9] Janna Masman, ook Marsman, geb. Voorst 14.09.1818, huiswerk doende (1846), daghuurster (1885), overl. Apeldoorn 28.03.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Scholten, geb. Voorst 11.03.1847|b|, opzichter, overl. Deventer 12.04.1886, tr. Deventer 10.07.1884 Willemina Gardina Kettelarij, geb. Delden (Vorden) 03.04.1862, overl. Deventer 08.12.1939, d.v. Jan Hendrik Kettelarij, timmerman, en Willemina Hendrika van der Pol.
†††† WGK tr. 2e Deventer 09.04.1896 Roelof Peters, geb. Deventer 04.05.1862, kruideniersbediende (1887), broodbakker (1896), overl. Deventer 04.12.1926, z.v. Jacob Peters, kleermaker, en Gerritjen Roelofs.
†††† RP tr. 1e Deventer 03.11.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 16.01.1896) Johanna Elisabeth Iskes, geb. Zutphen 02.04.1855, overl. Bloemendaal 04.04.1932|e|, d.v. Willem Iskes, schilder, en Martina Garridina Smit.
†††† JEI tr. 1e Deventer 25.05.1882 Willem Krasenberg, geb. Wilp (Voorst) 19.08.1853, dagloner, overl. Deventer 11.06.1884, z.v. Jurrien Krasenberg, veldwachter (1853), kleermaker (1882), en Aleida Derks; tr. 3e Haarlem 02.11.1898 Johannes Jacobus Westrik, geb. Haarlem 01.03.1857, voermansknecht (1880), koetsier (1898), overl. Haarlem 11.04.1945, z.v. Wilhelmus Petrus Westrik en Johanna Maria Leenen.
†††† JJW tr. 1e Haarlem 11.08.1880 Antje Volkers, geb. Harenkarspel ca. 1860, overl. Haarlem 02.05.1898, d.v. Pieter Volkers en Marijtje Vervaille.

2.                   Gerhardus Scholten, geb. Voorst 02.01.1850|c|.

3.                   Gerritje Scholten, geb. Voorst 24.09.1852|d|, dienstmeid (1881), overl. Apeldoorn 25.10.1913, tr. Zutphen 06.07.1881 Lammert Nijenhuis, geb. Barchem (Laren) 02.09.1842, timmerman (1881), bouwkundige (1911), overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 21.04.1911, z.v. Berend Nijenhuis, wever, en Hendrika Hietbrink.

4.                   Willem Scholten, geb. Voorst 19.02.1856, veldwachter (1885,1896), tr. Voorst 15.08.1885 Helena Overbeek, geb. Voorst 12.11.1862, d.v. Jan Hendrik Overbeek, tuinman, en Janna Halle.

5.                   Jan Willem Scholten, geb. Voorst 13.03.1859; volgt [4].

6.                   Jannetje Scholten, geb. Voorst 27.09.1863, dienstbode (1886), overl. Apeldoorn 08.08.1937, tr. Apeldoorn 31.07.1886 Joseph Bastiaan Hajee, geb. Apeldoorn 31.08.1858, schoenmaker, overl. Apeldoorn 19.03.1899, z.v. Laurens Gerrit Hajee, metselaar, en Everdina van Grol.
†††† JBH tr. 1e Apeldoorn 12.08.1882 Willemina van de Kraats, geb. Apeldoorn 22.06.1859, dienstbode (1882), overl. Apeldoorn 30.04.1885, d.v. Wouter van de Kraats en Grada Stevelina Mulder.

 

Noten: |a| e.v. Marsman (overl.akte Voorst 1886 no.28); |b||c||d| moeder Marsman; |e| ook overl.akte Haarlem 1932 no.484.

 

[10] Garrit Hagens, ook Gerrit, geb. Borculo 08.04.1831, bakker (1860), koopman (1862,1870), broodbakker (1887,1890), broodventer (1895,1902), overl. Zutphen 18.01.1913, tr. Zutphen 12.09.1860

[11] Eliezabeth te Roller, ook Elisabeth, geb. Neede 09.09.1833, dienstmeid (1860), overl. Zutphen 06.11.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernard Hagens, geb. Zutphen 26.02.1862, overl. Zutphen 12.10.1869.

2.                   Maria Gerharda Hagens, geb. Zutphen 26.02.1862, overl. Zutphen 06.03.1902.

3.                   Eliezabeth Hagens, geb. Zutphen 06.12.1864; volgt [5].

4.                   Gezina Frederika Hagens, geb. Zutphen 02.11.1866.

5.                   Frederika Wilhelmina Hagens, geb. Zutphen 20.01.1868|a|, dienstbode (1890), overl. ís-Gravenhage 23.08.1949, tr. ís-Gravenhage 07.05.1890 Willem Frederik Johannes van Putten, geb. ís-Gravenhage 10.01.1865, barbier, kapper, overl. ís-Gravenhage 01.07.1924, z.v. Willem Frederik van Putten en Petronella Mooijman.

6.                   Gerrit Hagens, geb. Zutphen 21.01.1868|b|, overl. Zutphen 14.08.1869.

7.                   Bernard Hagens, geb. Zutphen 28.05.1870, kruidenier (1895), winkelier (1897), huisknecht (1900), knecht in een lompenpakhuis (1903), lompensorteerder (1904), tr. ís-Gravenhage 15.05.1895 Adriana Johanna Tak, geb. Groningen 18.07.1868, dienstbode (1895), d.v. Jurjen Tak, mandenmaker, en Adriana Johanna Boers.

8.                   Gerritje Hagens, geb. Zutphen 28.05.1870, overl. Zutphen 13.06.1871.

 

Noten: |a| geb. Ďop maandag des avonds ten half elf urení (akte no.33); |b| geb. Ďop dingsdag des morgens ten vier urení (akte no.34).

 

[12] Carel Fredrik Mellenbergh, geb. Amsterdam 07.02.1808, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.02.1808, lijstenmakersknecht (1828), werkman (1832), tabakswinkelier (1851,1852), winkelier (1854,1881), overl. Amsterdam 18.10.1887; tr. 1e Amsterdam 09.04.1828 Johanna Maria Wiedeman, geb. Amsterdam 30.06.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.07.1801, naaister (1828), overl. voor 1852, d.v. Joseph Wiedeman en Maria Leeman, schoonmaakster (1828); tr. 3e Amsterdam 04.02.1857 Elisabeth Rebekca van Dorp, geb. Amsterdam 16.06.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.07.1810, dienstbode (1857), overl. voor 1887, d.v. Johannes van Dorp en Sara Bodaar; tr. 2e Amsterdam 28.07.1852

[13] Reijertje Kooij, geb. Driebergen 21.05.1815, overl. Amsterdam 24.11.1855.

Uit het huwelijk Mellenbergh-Wiedeman:

1.                   Carel Fredrik Mellenbergh, geb. Amsterdam ca. 1829, sigarenmaker (1851), kantoorloper (1886), boekbinder (1890), kantoorloper (1900), overl. na 1900|a|, tr. Amsterdam 22.01.1851 Juliana Wilhelmina Otminghuijs, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. na 1900, d.v. Pieter Wilhelm Otminghuijs en Jannetje Lanson, smidsaffaire doende (1851).

2.                   Nicolaas Mellenbergh, geb. Amsterdam xx.11.1831, overl. Amsterdam 08.01.1832.

3.                   Herman Nicolaas Mellenbergh, geb. Amsterdam 11.10.1833 (akte), tabakswerker, tr. 1e Amsterdam 09.11.1864 Maria Petronella Tamboer, geb. Amsterdam ca. 1830, dienstbaar (1864), overl. voor 1868, d.v. Jan Philip Tamboer, metselaar, en Grietje Lankman; tr. 2e Amsterdam 22.07.1868 Elisabeth van Essenberg, geb. Utrecht 22.02.1835, dienstbaar (1868), d.v. Gerrit van Essenberg en Sara Maria van Stekelenburg.

4.                   Franciscus Johannes Mellenbergh, geb. Amsterdam 08.08.1844 (akte), werkman, tr. Amsterdam 14.01.1880 Jacoba Geertruij Flemming, geb. Amsterdam ca. 1850, d.v. Jacobus Flemming en Geertruij Voster.

Uit het huwelijk Mellenbergh-Kooij:

5.                   Albertus Gerardus Mellenbergh, geb. 06.06.1853, smid (1879,1886), bediende (1888), broodbakker (1906,1907), loopknecht (1910), overl. voor 1931, tr. ís-Gravenhage 12.01.1881 Pieternella Sophia Barendina van Dortmond, geb. ís-Gravenhage 28.03.1853, overl. ís-Gravenhage 31.03.1931, d.v. Adrianus van Dortmond en Sophia Pool.

6.                   Jacobus Philippus Mellenbergh, geb. Amsterdam 23.12.1854; volgt [6].

 

Noten: |a| niet Amsterdam 16.03.1902 (akte).

 

[14] Berend Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 24.11.1821, wever (1845), arbeider (1846,1849), wever (1852), arbeider (1859), schildersknecht (1861,1878), schilder (1879,1886), arbeider (1900), overl. Blokzijl 16.05.1900; tr. 2e Stad Vollenhove 11.02.1859 Trijntjen Driezen, geb. Ambt Vollenhove ca. 1827, overl. Stad Vollenhove 27.12.1865, d.v. Jentje Driezen; tr. 3e Blokzijl 17.07.1868 Wiegertje Schreur, geb. Blokzijl ca. 1819, overl. voor 1878, d.v. Albert Schreur, scheepstimmerman, en Klaasje Zootjes; tr. 4e Blokzijl 23.05.1878 Annigjen de Ruiter, geb. Kalenberg (Oldemarkt) ca. 1838, overl. Blokzijl 20.07.1901, d.v. Jan de Ruiter, schipper, en Grietje Jans Pen; tr. 1e Stad Vollenhove 12.07.1845

[15] Klaasje Scheer, geb. Ambt Vollenhove 28.12.1820, overl. Stad Vollenhove 06.03.1857.

†††† WS tr. 1e Blokzijl 09.04.1841 Gerrit Jans Smit, geb. Blokzijl ca. 1815, schippersknecht (1841), venter (1851), overl. Blokzijl 13.07.1851, z.v. Jan Gerrits Smit, venter, en Jantje Goedkoop.

†††† AdR tr. 1e Blokzijl 20.09.1861 Klaas Nekeman, geb. Blokzijl ca. 1839, mattenmaker, overl. Blokzijl 26.02.1864; tr. 2e Blokzijl 11.10.1866 Harmen Schaap, geb. Blokzijl ca. 1838, schipper, overl. Blokzijl 22.02.1869, z.v. Koop Schaap en Marritje Mietes.

Uit het huwelijk Saat Noordijk-Scheer:

1.                   Jentje Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 24.02.1846, overl. Stad Vollenhove 24.09.1846.

2.                   Arrien Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 31.01.1848, overl. Stad Vollenhove 13.09.1848.

3.                   Jentje Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 16.07.1849; volgt [7].

4.                   Arie Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 18.04.1852, schippersknecht, overl. Blokzijl 28.07.1902|a|.

Uit het huwelijk Saat Noordijk-Driezen:

5.                   Geertrui Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 08.07.1861, dienstbode (1886), tr. Amsterdam 05.08.1886 Johannes Broodman, geb. Vlissingen 11.01.1857, zeilmaker, z.v. Nicolaas Broodman, scheepmaker, en Barbara Landman.

6.                   Albertje Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 17.08.1864, overl. Stad Vollenhove 31.10.1865.

 

Noten: |a| moeder per abuis Wiechertje Schreur (overl.akte Blokzijl 1902 no.17).

 

[16] Jan Jansen Zandscholte(n), ook Jan Scholten, ged. Gorssel 03.09.1758|a|, aang.lidmaat Gorssel 25.03.1785|b|, landbouwer (1814,1826), dagloner (1837), overl. Gorssel 21.03.1837, z.v. Jan Jansen Zandscholten en Elisabeth Borgman; otr. 1e Deventer 05.04.1788, tr. Gorssel 27.04.1788 Anneken Langewaarde, uit ít Bolwerk onder Deventer, overl. tussen 1796 en 1797; otr. Gorssel 21.01.1797|c|, tr. Gorssel 05.02.1797

[17] Geertjen Elsman, ged. Vorden 23.02.1769, overl. Gorssel 10.11.1846|d|, d.v. Arend Elsman enGeertruij Kleinkranenborg.

Uit het huwelijk -Langewaarde:

1.                   Willemina Scholte, geb. Gorssel 06.08.1788, ged. Gorssel 17.08.1788.

2.                   Katriena Zandscholten, geb. Gorssel 20.08.1789, ged. Gorssel 23.08.1789, w.s. jong gestorven.

3.                   Jan Zandscholten, geb. Gorssel 11.08.1791, ged. Gorssel 14.08.1791, schaapherder, overl. Brummen 13.05.1883, tr. Rheden 15.05.1819 Zwaantje van der Toek, geb. Wehl ca. 1782, boerenwerkdoende (1819), overl. Tonden (Brummen) 08.09.1855|h|, d.v. Bernardus van der Toek en Gerritje van Zanden.

4.                   Katriena Zandscholten, geb. Gorssel 06.08.1793, ged. Gorssel 11.08.1793, dienstmeid (1814), tr. Gorssel 16.08.1814 Teunis in ít Klooster, geb. ca. 1782, landbouwersknecht, z.v. Jan in ít Klooster, landbouwer, en Hendrika Fenna Banekate, landbouwster.

5.                   Jan Willem Zandscholte, geb. Gorssel 26.08.1796, ged. Gorssel 04.09.1796.

Uit het huwelijk -Elsman:

6.                   Anneken Zandscholte, geb. Gorssel 15.06.1798, ged. Gorssel 24.06.1798, overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 12.01.1886, tr. Gorssel 10.05.1822 Gerrit Nengerman, geb. Warnsveld 19.04.1794, ged. Warnsveld 20.04.1794, landbouwer (1822), dagloner (1845), overl. Brummen 22.08.1845, z.v. Gerrit Jan Nengerman, landbouwer, en Aaltjen Teunissen.

7.                   Janna Zandscholte, geb. Gorssel 28.09.1800, ged. Gorssel 05.10.1800, w.s. jong gestorven.

8.                   Janna Zandscholten, geb. Gorssel 23.09.1801, ged. Gorssel 04.10.1801.

9.                   Jenneken Zandscholten, geb. Gorssel 07.11.1802, ged. Gorssel 14.11.1802, boerenmeid (1826), overl. Voorst 28.05.1894, tr. Gorssel 14.04.1826 Evert Jan Boterman, geb. Gorssel 27.01.1798, ged. Gorssel 04.02.1798, dagloner, overl. voor 1894, z.v. Hendrik Boterman, rietdekker, en Johanna van der Meij.

10.               Albert Zandscholten, geb. Gorssel 07.09.1805, ged. Gorssel 22.09.1805, dagloner, overl. Grossel 06.01.1858, tr. Gorssel 05.02.1841 Jenneken Slagman, geb. Bathmen ca. 1819, dienstmeid (1841), d.v. Jannis Slagman, dagloner, en Reintjen Bruntink.

11.               Lammert Scholten, ged. Gorssel 28.02.1808|f|, boerenknecht (1837), boerwerker (1849), overl. Rijssen 21.09.1849, tr. Gorssel 22.09.1837|g| Arendina Meulenkolk, geb. Rijssen ca. 1813, boerenmeid (1837), overl. Rijssen 09.06.1876, d.v. Hendrikus Meulenkolk, landbouwer, en Willemina Hofman.
†††† AM tr. 2e Rijssen 12.12.1856 Gerrit Jan Rutterkamp, geb. Holten ca. 1829/1830, dienstknecht (1856), boerwerker (1877), fabrieksarbeider (1880), overl. Rijssen 29.12.1884, z.v. Gerrit Jan Rutterkamp , ook Ruiterkamp, en Harmina Menneken, ook Mennekes.
†††† GJR tr. 2e Rijssen 28.03.1877 Arendina Nieuwenhuis, geb. Rijssen ca. 1832, overl. Rijssen 06.03.1909, d.v. Willem Nieuwenhuis en Janna van den Berg.
†††† AN tr. 1e Ambt Delden 22.01.1855 Jan Menneken, geb. Holten ca. 1831, dienstknecht (1855), boerwerker (1874), overl. Rijssen 10.08.1874, z.v. Gerrit Menneken en Geesken Borkent.

12.               Gerrit Willem Scholten, geb. Gorssel 26.02.1811, ged. Gorssel 17.03.1811|e|; volgt [8].

 

Noten: |a| vader Jan Jansen, moeder Elisabeth Jansen Borgmans; |b| Jan Zandscholte; |c| bruidegom Jan Jansen Zandscholte; |d| wede Jan Zandscholten; |e| vader Jan Scholten; |f| vader Jan Scholten; |g| vader v/d bruidegom ook Zandscholten; |h| van der Tuuk.

 

[18] Gerrit Masman, geb. Warnsveld ca. 1776/1777/1778, schoenmaker (1811,1848), Nijbroek (Voorst) 22.05.1848|d|, z.v. Jan Masman en Gerritien Willemsen; otr. Gorssel (huw.comm.) 04.11.1809|a|, tr. Gorssel 21.11.1809

[19] Willemina Klumpers, ook Klumper/Klumpes, geb. Gorssel ca. 1781/1782, overl. na 1848, d.v. Jenneken Klumper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Marsman, ged. Voorst 18.02.1810|e|.

2.                   Jenneken Masman, geb. Voorst 25.08.1811, dienstmeid (1841), tr. Voorst 18.02.1841 Gerrit Jan Kamphorst, ged. Voorst 15.10.1809, landbouwer, overl. Voorst 31.05.1882, z.v. Lammert Kamphorst, landbouwer, en Maria Helena Heen, landbouwster.

3.                   Gerritjen Masman, geb. Voorst 26.05.1816|b|, dienstmeid, overl. Voorst 04.07.1840.

4.                   Janna Masman, geb. Voorst 14.09.1818|c|; volgt [9].

5.                   Grada Masman, geb. Voorst 22.03.1821, dienstmeid (1846), overl. Wilp (Voorst) 16.01.1882, tr. Voorst 02.05.1846 Gerrit Kruitbosch, geb. Wilp 05.12.1818, boerenknecht, overl. Voorst 21.12.1901, z.v. Egbert Kruitbosch, daghuurder, landbouwer, en Gerritjen Gerrits, landbouwster.

 

Noten: |a| bruid Willemiena Klumper; |b| moeder Klumpert; |c| moeder Klumpers (geb.akte Voorst 1818 no.96); |d| Marsman (overl.akte Voorst 1848 no.107); |e| vader Marsman, moeder Klumper.

 

[20] Garrit Hagens, geb. Geesteren (Gld) 10.09.1787, ged. Geesteren 16.09.1787, veldwachter (1818,1831), overl. Borculo 18.02.1831, z.v. Jan Hagens, tapper, en Grietjen ten Broeke; tr. 1e Borculo 26.06.1818 Harmina Florijn, geb. Geesteren (Gld) 07.01.1797, ged. Geesteren 08.01.1797, werkster (1822), overl. Borculo 27.12.1822, d.v. Derk Florijn, timmerman, en Jenneken Hagens; tr. 2e Borculo 26.09.1823

[21] Maria Gerharda Bosse, geb. Isselburg|a| ca. 1802, werkster (1823,1829), tapster (1838), overl. Geesteren (Gld) 22.10.1846, d.v. Godfried Bosse, schoenmaker, en Anna Christiana Sophia Hendrina Kemink; tr. 2e Borculo 19.04.1838 Berend Schutte, geb. Laren (Gld) 13.05.1807, bakker, overl. Noord (Hoogeveen) 28.05.1869, z.v. Hendrik Jan Schutte, landbouwer, en Harmina Mulderij.

Uit het huwelijk Hagens-Florijn:

1.                   levenloos kind, Borculo 07.09.1818.

2.                   Johanna Geertrui Hagens, geb. Borculo 03.11.1819.

3.                   Jenneken Hagens, geb. Borculo 19.05.1822, overl. Borculo 30.04.1823.

Uit het huwelijk Hagens-Bosse:

4.                   Gerhard Frederik Hagens, geb. Borculo 10.10.1825.

5.                   Grietjen Hagens, geb. Borculo 14.03.1827, dienstmeid (1854), overl. Neede 26.02.1903, tr. Neede 05.05.1854 Jan te Roller (1825-1872), z.v. Berent te Roller en Siene Scholten.

6.                   Gerhard Frederik Hagens, geb. Borculo 18.08.1829, apothekersbediende, overl. Borculo 20.01.1849.

7.                   Garrit Hagens, geb. Borculo 08.04.1831; volgt [10].

Uit het huwelijk Schutte-Bosse:

8.                   Harmina Schutte, geb. Borculo 01.05.1839, dienstmeid (1862), overl. Noord (Hoogeveen) 17.01.1900, tr. 1e Hoogeveem 20.09.1862 Robertus Verhaar, geb. Baarn 04.11.1838, timmerman (1862), winkelier (1867), overl. Westerbork 08.12.1867|b|, z.v. Robertus Verhaar, timmerman, en Hanna Smit; tr. 2e Hoogeveen 29.12.1869 Derk van Marle, geb. Assen 01.08.1846, bakker, overl. Leemdijke (Hoogeveen) 09.06.1915, z.v. Barend Andreas van Marle, timmerman (1846), rijksvoetbode (1869), en Aaltien Grosman.

 

Noten: |a| nu in Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| ook overl.akte Hoogeveen 1867 no.285.

 

[22] Berend te Roller, geb. Borculo 25.08.1789, ged. Borculo 30.08.1789, aang. lidmaat Borculo 20.04.1810 (met att. naar Borculo 14.02.1815, van Borculo ingek. lidmaat Neede 23.09.1815), kleermaker, overl. Neede 27.11.1843, z.v. Hendrikus te Roller en Willemina Burkink; tr. 1e voor 1814 Jenneken Geukes, geb. Neede 06.01.1792, ged. Neede 08.01.1792, aang. lidmaat Neede 24.03.1812, overl. Neede 14.08.1819, d.v. Jan Geukes en Derksken Huinink; tr. 2e Neede 09.01.1824

[23] Siene Scholten, geb. Neede 03.10.1793, ged. Neede 06.10.1793, overl. Neede 01.04.1870, d.v. Albert Scholten en Elisabeth Loonemans.

Uit het huwelijk te Roller-Geukes:

1.                   Willemina te Roller, geb. Neede 19.03.1814, dienstmeid (1841), overl. Winterswijk 02.10.1893, tr. Winterswijk 27.08.1841|b| Abraham Peters, geb. Winterswijk 19.04.1822, wever (1841), landbouwer (1880), overl. Winterswijk 13.12.1880, z.v. Jan Berend Peters, landbouwer, en Janna Geertruid Wiggers.

2.                   Hendrik te Roller, geb. Neede 20.12.1818, overl. Neede 24.06.1819.

Uit het huwelijk te Roller-Scholten:

3.                   Hendrik Jan te Roller, geb. Neede 09.04.1824, overl. Neede 01.05.1825.

4.                   Hendrik te Roller, geb. Neede 23.10.1825, kleermaker, overl. Zaltbommel 28.03.1911, tr. 1e Neede 02.01.1849 Johanna Thomasson, geb. Lochem 05.02.1816, dienstmeid (1849), overl. Neede 22.05.1852, d.v. Willem Adolf Thomasson, schoenmaker, en Berendina Hiddink; tr. Neede 05.05.1854 Berendina Florijn, geb. Borculo 19.01.1818, dienstmeid (1854), overl. Neede 16.01.1892, d.v. Jan Florijn, timmerman, en Willemina klein Bruinink.

5.                   Jan te Roller, geb. Neede 23.10.1825, kleermaker, overl. Neede 23.05.1872, tr. Neede 05.05.1854 Grietjen Hagens (1827-1903), d.v. Garrit Hagens en Maria Gerharda Bosse.

6.                   Albattus te Roller, geb. Neede 01.06.1827, kleermaker (1856), winkelier (1875), overl. Diepenheim 25.04.1910, tr. 1e Neede 08.11.1856 Aleida Frederika Praastink, geb. Neede 29.08.1826, overl. Diepenheim 25.06.1872, d.v. Meindert Praastink, (grof)smid, en Elisabeth Wensink; tr. 2e Diepenheim 17.09.1875 Elizabeth Timmerman, geb. Haarlem 21.09.1834, overl. Diepenheim 05.10.1915, d.v. Gerhardus Timmerman en Anna Cornelia Coninck Gulden.

7.                   Willem te Roller, geb. Neede 31.01.1829, overl. Goor 09.02.1905.

8.                   Hendrika te Roller, geb. Neede 30.09.1831, overl. Lochem 14.12.1899|a|.

9.                   Eliezabeth te Roller, geb. Neede 09.09.1833; volgt [11].

 

Noten: |a| ook overl.akte Goor 1899 no.45; |b| moeder per abuis Teukes (huw.akte Winterswijk 1841 no.44).

 

[24] Nicolaas Mellenbergh, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 26.03.1760, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.01.1790, overl. Amsterdam 05.01.1812, z.v. Carl Fredrik Mellenbergh en Orselina Batelt; otr. 1e Amsterdam 12.05.1780 Maria Catharina van Brakel, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 11.03.1788; otr. 2e Amsterdam 03.04.1789 Anna Margaretha Nieuwendam, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.01.1790, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 07.12.1792; otr. 3e Amsterdam 31.01.1794

[25] Antje ten Broeke, geb. Amsterdam ca. 1774|b||c|, naaister (1828,1837), overl. Amsterdam 20.08.1846.

Uit het huwelijk Mellenbergh-van Brakel:

1.                   Carel Fredrik Mellenbergh, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.08.1782.

2.                   Johanna Jacoba Mellenbergh, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.07.1785.

3.                   Rebecka Mellenbergh, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 08.10.1786, overl. tussen 1849 en 1861, tr. Amsterdam 31.05.1815 Richard Banning, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.10.1774|a|, overl. voor 1843, z.v. Hessel Banning en Judith Maria Sommerton.

4.                   Anna Ursula Mellenbergh, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.03.1788, begr. Amsterdam (St. Anthoniskerkhof) 15.04.1788.

Uit het huwelijk Mellenbergh-ten Broeke:

5.                   Philippus Jacobus Mellenbergh, geb. Amsterdam 13.12.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.12.1794, kleermakersknecht (1816), kleermaker (1840), overl. tussen 1840 en 1847, tr. 1e Amsterdam 18.12.1816 Magdalena Castens, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 19.04.1786, naaister (1816), overl. voor 1840, d.v. Harmen Hendrik Castens en Petronella Bolwerk; tr. 2e Amsterdam 29.07.1840 Aalbertje Pels, geb. Culemborg ca. 1792, dienstbaar (1840), d.v. Jan Pels en Engeltje Elbrecht.

6.                   Christiaan Diedrik Mellenbergh, geb. Amsterdam 31.01.1797, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 06.02.1797.

7.                   Christoffel Mellenbergh, geb. Amsterdam 23.07.1798, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.07.1798, schoenmakersknecht (1821), schoenmaker (1832), overl. voor 1853, tr. Amsterdam 11.04.1821 Johanna Ernstina Winter, geb. Amsterdam 16.04.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.04.1799, naaister (1821), d.v. Johan Hendrich Coenraad Winter, stadsgraver, en Johanna Ernstina Wemmerschit.

8.                   Catharina Mellenbergh, geb. Amsterdam 06.07.1800, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.07.1800, dienstbaar (1838), tr. Amsterdam 07.02.1838 Derk Vennink, geb. Deventer ca. 1806, ivoordraaier, z.v. Jan Vennink en Sijena Duijve.

9.                   Nicolaas Mellenbergh, geb. Amsterdam 22.04.1802, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.04.1802, schoenmakersknecht (1829), schoenmaker (1852,1855), tr. 1e Amsterdam 02.09.1829 Grietje Meijer, geb. Edam ca. 1793, overl. voor 1852, d.v. Cornelis Meijer en Grietje Scholten; tr. 2e Amsterdam 31.03.1852 Maria Elisabeth Martens, geb. Amsterdam 07.02.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.02.1806, d.v. Fredrik Martens en Alieda Jacoba Bruijns.

10.               Rijnhoud Mellenbergh, geb. Amsterdam 18.06.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.06.1804, verlakkersknecht, tr. Amsterdam 05.05.1830 Dina Arents, geb. Meppel ca. 1804, dienstbode (1830), d.v. Lukas Arents en Jentien Melkens.

11.               Carel Fredrik Mellenbergh, geb. Amsterdam 07.02.1808; volgt [12].

12.               Hendrika Elizabeth Mellenbergh, geb. Amsterdam 19.02.1811, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.02.1811, naaister (1837), tr. Amsterdam 15.02.1837 Christiaan Lichtenveldt, geb. Amsterdam ca. 1811, kantoorloper, z.v. Jan Ernst Lichtenveldt, winkelier, en Gerarda Smit.

 

Noten: |a| Rieschard (DTB 57, p.342 (folio 171v), nr.10); |b| oud 72 jaar (overl.akte Amsterdam 1846 reg.4 fol.156v); |c| = w.s. Antie, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.08.1772, d.v. Phillippus Jacobus ten Broeke en Jannettie van der Star.

 

[26] Aalbert Kooij, overl. voor 1852, tr.

[27] Gerrigje Kwint, overl. voor 1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ö

2.                   Reijertje Kooij, geb. Driebergen 21.05.1815; volgt [13].

3.                   Ö

 

[28] Gerrit Saat Noordijk, wever (1845), tr.

[29] Jentjen Schuurman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ö

2.                   Berend Saat Noordijk, geb. Stad Vollenhove 24.11.1821; volgt [14].

3.                   Ö

 

[30] Arrien Scheer, geb. ca. 1774/1775, arbeider (1820), overl. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 30.09.1824, z.v. Albert Scheer; tr.

[31] Harmina Alberts, geb. ca. 1778/1780, arbeidster (1820), overl. Ambt Vollenhove 15.02.1826|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Scheer, geb. Ambt Vollenhove ca. 1808, arbeider, overl. Stad Vollenhove 14.06.1852, tr. Stad Vollenhove 13.10.1832|a| Johanna Geertruida van den Berg, geb. Meppel ca. 1807, overl. Stad Vollenhove 30.04.1866, d.v. Jan van den Berg, arbeider, en Jentien Hagedoorn.

2.                   Gerrit Scheer, geb. Vollenhove 1813 (no.50), belastingcommies, rijksambtenaar, overl. Hasselt 19.01.1848, tr. Ambt Hardenberg 03.05.1845 Egberdina Albers, geb. Vriezenveen 08.07.1821, overl. Daarle (Hellendoorn) 23.04.1857, d.v. Hendrik Albers, landbouwer, en Alberdina Baring.
†††† EA tr. 2e Ambt Hardenberg 03.10.1854 Gerard Wolters, geb. Sint OdiliŽnberg 30.04.1812, rijksambtenaar, overl. De Lutte (Losser) 17.03.1867, z.v. Theodore Wolters en Helena van Cruchten/Chrugten.
†††† GW tr. 2e Ambt Hardenberg 12.11.1858 Hendrika Krukkert, geb. Hellendoorn ca. 1835, dienstbaar (1858), d.v. Gerrit Krukkert en Gerritdina Smook.
†††† HK tr. 1e Hellendoorn 27.09.1856 Lambertus Overmars, geb. Ommen 10.06.1816, landbouwer, overl. Daarle (Hellendoorn) 06.02.1857, z.v. Willem Overmars, tapper, en Lamberdina Woolthuis.

3.                   Klaasje Scheer, geb. Ambt Vollenhove 28.12.1820; volgt [15].

4.                   N Scheer, geb. voor 1826, overl. na 1826.|c|

5.                   N Scheer, geb. voor 1826, overl. na 1826.|d|

 

Noten: |a| grootouders van de bruidegom en hun overlijden vermeld (huw.akte Stad Vollenhove 1832 no.4); |b||c||d| Armina, Ďnalatende vijf kindersí, geen ouders vermeld (overl.akte Ambt Vollenhove 1826 no.7).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren