Harry Jan Benny Richard Schotte (1935-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Harry Jan Benny Richard Schotte, geb. Batavia 05.10.1935, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1961, hoogleraar Eindhoven (1991-), overl. Veghel 17.04.2009, crem. Eindhoven 22.04.2009.

 

[2] Jan August Carl Schotte, geb. Meester Cornelis 01.11.1908, eindexamen Koning Willem III-School te Batavia (1929), cadet-sergeant der Infanterie KNIL (1932), 2e luitenant der Infanterie (1933)|e|, per ms. Chr. Huygens naar Indi 06.12.1933|f|, ingedeeld bij het 11de Bataljon Infanterie te Meester Cornelis (1934)|j|, 1e luitenant (1941), Japans krijgsgevangene 08.03.1942, kapitein (1948,1950), vertrek uit Indi 1950|d|, luitenant-kolonel (1955)|h|, oud-voorzitter Algemeene Cadetten Scherm-, Athletiek- en Gymnastiek-Vereeniging (1934)|c|, bestuurslid RK Sportclub Helmondia55 (1956), verloofd Amsterdam/Breda 01.05.1932|k|, otr. Amsterdam 29.08.1933, tr. Amsterdam 20.09.1933
[3] Jacoba Johanna Justini Octaviana van Schoonhoven, Koosje, geb. Koeala Simpang 06.12.1911.
 09.12.1955: Overste Schotte verlaat de dienst  Luitenant-kolonel J.A.C. Schotte, commandant van het regiment Stoottroepen, is met ingang van 1 januari a.s. benoemd tot hoofd Bescherming Bevolking in de A. Kring te Helmond. Overste Schotte, die kort geleden het commando over het regiment Stoottroepen aanvaardde, is een bekende figuur in de Zuid-Nederlandse athletiek-kringen. Hij is o.m. voorzitter van de technische commissie disctrict Zuid van de Koninklijke Nederlandsche Athletiek Unie (KNAU).|i|

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter Schotte.

2.                   Harry Jan Benny Richard Schotte, geb. Batavia 05.10.1935|b|; volgt [1].

3.                   Zoon Schotte.

 

Noten: |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 14.10.1935 & Bredasche courant 05.11.1935; |c| Cadetten Almanak 1934, [KMA], p.96; |d| Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 20.07.1950; |e| Algemeen Handelsblad 05.08.1933; |f| Bataviaasch nieuwsblad 15.12.1933; |g| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 28.05.1929; |h||i| Limburgsch dagblad 10.12.1955; |j| Soerabaijasch handelsblad 03.01.1934; |k| De Indische courant 04.05.1932.

 

[4] Jan Schotte, geb. s-Gravenhage 06.06.1878, onderluitenant Infanterie (ben. 15.07.1909, vermeld 1923), verloofd Batavia 11.05.1907|c|, otr. Weltevreden 19.01.1908|d|, tr. Batavia 30.01.1908|a|

[5] Adle Esiore van der Zaiemsz, geb. Batavia 1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan August Carl Schotte, geb. Meester Cornelis 01.11.1908|b|; volgt [2].

 

Noten: |a| bruid Zaimsz (RA 1909 p.4); |b| RA 1910 (Nieuw Adresboek) p.47; |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 10.05.1907 (Esiore Adle); |d| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 20.01.1908 (Adle Esiore).

 

[6] Hendrikus Antonius van Schoonhoven, geb. Rotterdam 14.05.1881, sergeant-majoor der Koloniale Reserve (1911), onder-luitenant Infanterie (1930,1932), overl. 05.03.1950, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert); tr. 2e na 1927 Maria Elisabeth Hendrika van den Bergh, geb. 20.04.1902, overl. 25.04.1989, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert); tr. 1e Nijmegen 09.02.1911

[7] Aleida Hendrika Verhulsdonck, geb. Nijmegen 22.09.1888, overl. Meester Cornelis 27.12.1927, begr. Batavia (Bpl. Laanhof) 28.12.1927|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Johanna Justini Octaviana van Schoonhoven, Koosje, geb. Koeala Simpang 06.12.1911|a|; volgt [3].

2.                   Frans Willem Hendrikus Bernardus van Schoonhoven, geb. Kwala Simpang 13.02.1913|c|.

3.                   * Johanna Maria Martha van Schoonhoven, geb. Ngawi 19.09.1914|d|.

4.                   * Frederika Alida Schoonhoven, geb. Batavia 16.09.1918|e|.

5.                   * Theodorus Bernardus Christianus van Schoonhoven, geb. Batavia 25.07.1920|f|.

6.                   Zoon van Schoonhoven, geb. Batavia 13.12.1925|g|.

 

Noten: |a| RA 1913 (Adresboek), p.60; |b| E.J.C. Boutmy de Katzmann, Grafschriften van Europeanen, Bronnenpublicatie IGV no.5, p.82; |c| RA 1914 (Adresboek), p.70; |d| RA 1915 (Adresboek dl 1), p.199; |e| RA 1919 (BS), p.63; |f| RA 1921 (BS), p.58; |g| Bataviaasch nieuwsblad 19.12.1925.

 

[8] Cornelis Schotte, geb. Zevenhuizen 11.07.1847, timmerman, overl. Rotterdam 18.03.1905; tr. 1e Bleiswijk 14.07.1871 Adriana Lugtigheid, geb. Pijnacker 06.09.1849, overl. Bleiswijk 07.09.1875, d.v. Leendert Lugtigheid en Pieternella Veenman; tr. s-Gravenhage 21.11.1877

[9] Maria Magdalena Spaan, geb. Groot Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 29.06.1844, overl. Rotterdam 22.02.1915.
MMS tr. 2e Rotterdam 16.06.1909 Kornelis Rijn, geb. Goes 26.11.1842, timmerman, overl. Rotterdam 21.08.1930, z.v. Jacobus Rijn, schilder, en Cornelia Rijn.
KR tr. 1e Goes 17.08.1865 Anna Hermina Stokmans, geb. Heinkenszand 23.12.1834, dienstmeid (1865), overl. Rotterdam 24.01.1908, d.v. Catherinus Forrendinus Stokmans, schilder, en Anna Geertruida de Bruin.

Uit het huwelijk Schotte-Lugtigheid:

1.                   Frederik Schotte, geb. Bleiswijk 17.11.1871, tr. Zegwaart 24.06.1897 Lena van Os, geb. Zegwaart 17.05.1874, d.v. Willem van Os en Neeltje van den Bos.

2.                   Leendert Schotte, geb. Bleiswijk 01.10.1873, overl. Bleiswijk 17.02.1874.

3.                   Leendert Schotte, geb. Bleiswijk 12.01.1875, overl. Bleiswijk 02.09.1875.

Uit het huwelijk Schotte-Spaan:

4.                   Jan Schotte, geb. s-Gravenhage 06.06.1878|a|; volgt [4].

5.                   Maria Schotte, geb. s-Gravenhage 29.07.1879, tr. 1e Rotterdam 20.10.1904 Adriaan Frederik Kerrebijn, geb. Haarlem 21.07.1862, koopman (1884), fabrikant (1900), z.v. Jan Kerrebijn, winkelier, en Johanna Maria Schaap; tr. 2e s-Gravenhage 30.05.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 30.06.1927, ingeschr. s-Gravenhage 02.09.1927) Dirk Monsma, geb. Sneek 10.08.1883, overl. s-Gravenhage 17.08.1957, z.v. Dirk Monsma (ca.1846-1926), rijksveldwachter, en Wietske de Boer.
AFK tr. 1e Koedijk 07.09.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 17.01.1899, arrest Gerechtshof Amsterdam 27.10.1899, ingeschr. Haarlem 23.03.1900) Guda Matthilda Melchior, geb. Koedijk 28.11.1863, overl. Haarlem 12.11.1933|g|, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 15.11.1933, d.v. Matthijs Nicolaas Melchior, genees-, heel- en verloskundige, en Guurtje de Jong.

6.                   Anna Cornelia Schotte, geb. s-Gravenhage ca. 1881, overl. Rotterdam 15.08.1914.

7.                   Zoon Schotte, geb. s-Gravenhage xx.06.1883|c|.

8.                   Dochter Schotte, geb. s-Gravenhage xx.11.1884|d|.

9.                   Frans Schotte, geb. s-Gravenhage 05.06.1886, overl. Rotterdam 22.12.1943, tr. 1e Rotterdam 25.09.1907 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 23.07.1914) Wiggerina Maria de Bruin, geb. Delfshaven 20.10.1884, overl. Poortugaal 02.06.1929, d.v. Bruin de Bruin en Maria Genoveva de Booij; tr. 2e Rotterdam 28.02.1917 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 02.03.1935) Janna Maller, geb. Rotterdam 07.05.1887, d.v. Abraham Maller en Cornelia Jacoba van Huuksloot.

10.               Elise Schotte, geb. s-Gravenhage xx.09.1887|f|, tr. Rotterdam 29.09.1920 Jacques David Henri van Buren, geb. Brielle 23.07.1885, z.v. Isral van Buren en Antje Hartog.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Aurelia Focks, 70 jaar, vroedvrouw {geen verklaring voor de afwezigheid v/d vader} (geb.akte s-Gravenhage 1878 no.1862); |c| Haagsche courant 23.06.1883; |d| Haagsche courant 11.11.1884; |f| Haagsche courant 19.09.1887; |g| Guda Mathilda (annonce v/d familie, collectie CBG).

 

[10] Godert Alexander Gerard van der Zaiemsz, overl. Soerabaja 03.07.1886|b|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh)|d|; tr. 1e Ngawi (Madioen) 09.09.1876|c| Geertruida Maria Vermeulen, geb. Semarang 07.09.1854, overl. Ambarawa 08.05.1885|i|, begr. Ambarawa|e|; tr. 2e Soerabaja 23.12.1885|a|

[11] Alida Francina Vermeulen, geb. Muntok (Res. Banka) 27.10.1859, overl. Bandoeng 06.08.1935.

Uit het huwelijk met Geertruida Maria:

1.                   Zoon van der Zaiemsz, geb. Ambarawa 22.12.1879|f|.

2.                   Zoon van der Zaiemsz, geb. Willem I 27.04.1884|g|.

3.                   Dochter van der Zaiemsz, geb. Ambarawa 22.04.1885|h|.

Uit het huwelijk met Alida Francina:

4.                   Dochter van der Zaiemsz, geb. Soerabaja xx.10.1886|j|.
= w.s. Adle Esiore van der Zaiemsz, geb. Batavia 11.05.1886|k|; volgt
[5].

 

Noten: |a| RA 1887 p.229; |b| RA 1887 p.336; |c| RA 1878 p.208; |d| Bronnenpublikaties IGV deel 12, p.70; |e| P.C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III, p.18; |f| De locomotief 24.12.1879 & Arnhemsche courant 20.02.1880; |g| De Locomotief 01.05.1884; |h| De Locomotief 29.04.1885; |i| De Locomotief 12.05.1885; |j| Soerabaijasch handelsblad 23.10.1886; |k| Bevolkingsregister s-Gravenhage 1913-1939 (Esiore vd Zaeimsz).

 

[12] Frans van Schoonhoven, geb. Vlissingen 02.02.1848, smid (1911), overl. Rotterdam 09.11.1918, tr. Rotterdam 03.03.1869

[13] Johanna Maria Jansen, geb. Rotterdam 13.05.1847, overl. Delft 03.09.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana van Schoonhoven, geb. Rotterdam 01.04.1869, overl. Venlo 05.11.1944.

2.                   Johannes Gerardus van Schoonhoven, geb. Rotterdam 12.06.1871, overl. Poortugaal 06.12.1944, tr. 1e Rotterdam 19.05.1897 Theodora Cornelia Mulder, geb. Rotterdam 02.09.1862, overl. Rotterdam 08.04.1929, d.v. David Cornelis Mulder en Maria Theodora Petronella Espitallier; tr. 2e Rotterdam 18.12.1929 Maria Margaretha Sophia Verdam, geb. Rotterdam 29.01.1877, overl. Rotterdam 30.06.1961, d.v. Maarten Verdam en Johanna Petronella Pelle.
MMSV tr. 1e Rotterdam 27.11.1907 Cornelis Johannes van Zon, geb. Rotterdam 23.01.1872, overl. Poortugaal 23.07.1916, z.v. Cornelis van Zon en Johanna Maria Jacobs; tr. 2e Rotterdam 23.10.1918 Hendrik van IJssum, ook van Yssum, geb. Rotterdam 13.07.1865, overl. Rotterdam 23.05.1922, z.v. Hendrik van IJssum en Johanna Cornelia Wilhelm.
HvY tr. 1e Rotterdam 19.05.1897 Johanna Jacoba van Nisselroij, geb. Schiedam 07.04.1868, overl. Zeist 11.07.1918, d.v. Johannes Theodorus van Nisselroij, timmerman, en Alida Albers.

3.                   Johanna Maria van Schoonhoven, geb. Rotterdam 03.12.1873, overl. Rotterdam 15.08.1894 Johannes Broekhoven, geb. Rotterdam 04.02.1870, overl. Rotterdam 17.04.1949, z.v. Arnoldus Broekhoven en Johanna Rensen.

4.                   Hendrika van Schoonhoven, geb. Rotterdam 24.03.1876, overl. Rotterdam 05.01.1878.

5.                   Frans van Schoonhoven, geb. Rotterdam 09.11.1878, overl. Rotterdam 28.06.1881.

6.                   Hendrikus Antonius van Schoonhoven, geb. Rotterdam 14.05.1881; volgt [6].

7.                   Frans van Schoonhoven, geb. Rotterdam 30.10.1883.

8.                   Willem van Schoonhoven, geb. Rotterdam 19.02.1886, overl. Rotterdam 14.04.1905.

9.                   Maria Justina van Schoonhoven, geb. Rotterdam 25.11.1888, tr. Rotterdam 08.09.1920 Johannes Baptist Sweep, geb. Made en Drimmelen 29.06.1894, z.v. Adrianus Sweep en Anna Antonia van der Kaa.

10.               Hendrika van Schoonhoven, geb. Rotterdam 29.12.1890, overl. Rotterdam 21.01.1896.

 

[14] Hendrikus Antonius Verhulsdonck, geb. Nijmegen 12.09.1850, verwer (1876,1899), (huis)schilder (1902,1911), overl. Nijmegen 23.05.1912, tr. Ravenstein 04.07.1876

[15] Jacoba Janssen, geb. Ravenstein 24.01.1856, overl. na 1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Wilhelmina Verhulsdonck, geb. Nijmegen 17.08.1877, tr. Amsterdam 07.05.1902 Everardus Antonius Noorts, geb. Nijmegen 01.02.1877, kleermaker (1902), winkelier (1923), z.v. Petrus Noorts, kleermaker, en Catharina Willemina Driessen.

2.                   Hendrikus Catharinus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 28.11.1882, timmerman, overl. Hatert 05.06.1905.

3.                   Petrus Hendrikus Antonius Verhulsdonck, geb. Nijmegen 28.02.1885, schilder, overl. Nijmegen 04.01.1902.

4.                   Everhardus Bernardus Christianus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 16.05.1887, schilder (1906), uitvoerder (1921), tr. 1e Amsterdam 25.10.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 18.10.1918, ingeschr. Amsterdam 25.04.1919) Sophia Helena Maria Virginia de Man, geb. Hontenisse 21.07.1879, d.v. Johannes Adrianus de Man en Sophia Johanna Salvador; tr. 2e Heerlen 02.03.1921 Anna Maria Kohler, geb. Bielefeld (Duitsland) 15.09.1902, d.v. Franz Joseph Kohler en Hubertina Kahles.

5.                   Aleida Hendrika Verhulsdonck, geb. Nijmegen 22.09.1888; volgt [7].

6.                   Christianus Matheus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 02.09.1890, banketbakker, tr. Amsterdam 10.04.1918 Elisabeth Rijkeboer, geb. Amsterdam ca. 1900, d.v. Steven Berend Rijkeboer, sigarenmaker, en Catharina Otte.

7.                   Bernardus Christianus Gerardus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 11.01.1892, slager, tr. Amsterdam 03.07.1918 Maria Dorothea Damming, geb. Amsterdam 22.11.1896, d.v. Petrus Paulus Damming, smid, en Maria Dorothea van Essen.

8.                   Theodorus Jacobus Hendrikus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 24.02.1894, broodbakker, tr. Amsterdam 20.11.1918 Antonia Maria Monker, geb. Amsterdam 04.02.1899, d.v. Gerardus Monker, koetsier, en Johanna Antonia Adriaansz.

9.                   Johannes Hendrikus Jacobus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 08.05.1895, overl. Nijmegen 14.09.1895.

10.               Martha Everdina Verhulsdonck, geb. Nijmegen 02.08.1896, tr. Amsterdam 09.01.1919 Jan Edelenbosch, geb. Amsterdam ca. 1894, kantoorbediende, z.v. Klaas Edelenbosch, stuwadoor, en Jansje Mens.

11.               Bernardina Christina Verhulsdonck, geb. Nijmegen 07.02.1898, overl. Nijmegen 20.01.1900.

12.               Gerarda Theodora Verhulsdonck, geb. Nijmegen 13.08.1899, overl. Nijmegen 02.05.1900.

 

[16] Frederik Schotte, geb. Zevenhuizen 23.11.1811, watermolenaarsknecht (1835), timmerman (1867), z.v. Leendert Schotte, bouwman, en Anna Zoetbrink; tr. Pijnacker 06.12.1835

[17] Maria Weerheim, geb. Pijnacker 19.12.1812, overl. Bleiswijk 11.01.1867, d.v. Philippus Weerheim, watermolenaar, en Elsje Keijzer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Schotte, geb. Moerkapelle 14.10.1836 (akte), timmerman, overl. Pijnacker 02.04.1915, tr. Pijnacker 01.06.1867 Jaapje van der Spek, geb. Pijnacker 16.12.1844, overl. Pijnacker 21.07.1921, d.v. Cornelis van der Spek, bouwman, en Catharina Olieman.

2.                   Philippus Schotte, geb. Zevenhuizen 05.06.1838, overl. Bleiswijk 18.06.1865.

3.                   Teunis Schotte, geb. Zevenhuizen 08.01.1840|a|, overl. Bleiswijk 04.06.1869.

4.                   Pieter Schotte, geb. Zevenhuizen 12.03.1842, overl. Bleiswijk 21.02.1910, tr. 1e Bleiswijk 11.08.1865 Adriana Duivestijn, geb. Berkel en Rodenrijs 19.02.1842, d.v. Hendrik Duivestijn en Maria Mok; tr. 2e Zegwaart 22.01.1892 Maria van der Loo, geb. Stompwijk 02.04.1843, d.v. Pieter van Loo en Cornelia van der Meij.

5.                   Johannes Schotte, geb. Zevenhuizen 21.06.1844, overl. Bleiswijk 31.10.1881, tr. Bleiswijk 21.10.1869 Cornelia van Leeuwen, geb. Bergschenhoek 06.09.1847, overl. Rotterdam 20.01.1925, d.v. Gerrit van Leeuwen en Adriana Dullaart.

6.                   Cornelis Schotte, geb. Zevenhuizen 11.07.1847; volgt [8].

7.                   Frederik Schotte, geb. Zevenhuizen 20.12.1851, overl. Zevenhuizen 05.04.1927, tr. Bleiswijk 17.05.1878 Maria Olie, geb. Berkel en Rodenrijs 15.10.1859, overl. Bleiswijk 04.09.1908, d.v. Willem Olie en Pietje Vermeer.

8.                   Anna Maria Schotte, geb. Zevenhuizen 29.05.1857, overl. Bleiswijk 18.01.1875.

 

Noten: |a| moeder per abuis Weerhaan (geb.akte Zevenhuizen 1840 no.4); |b| geen akteplaats vermeld in Digitale Stamboom Rotterdam.

 

[18] Jan Spaan, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1797, havenmeester, oud-rijkshavenmeester (1884), overl. Rotterdam 30.08.1888, z.v. Aart Spaan en Aaltje van der Stok; tr. 1e Hellevoetsluis 12.06.1828 Francina Dorothea Greebe, geb. Delft 25.06.1807, ged. Delft 05.07.1807, overl. (ten gevolge van eene gevatte koude in de borst) Groot Kanaal door Voorne bij Helvoetsluis 16.03.1839, d.v. Augustus Greebe en Cornelia Hanedoes; tr. 2e Streefkerk 22.11.1839|g|

[19] Anna Cornelia Vonck, geb. Streefkerk 11.03.1816, overl. s-Gravenhage 15.05.1898|d||e|, d.v. Eliza Vonck en Johanna van der Stok.

Uit het huwelijk Spaan-Greebe:

1.                   Alida Willemina Spaan, geb. ca. 1829, overl. Krimpen aan de Lek 01.06.1829.

2.                   Aart Alidus Willem Spaan, geb. Krimpen aan de Lek 14.01.1830, overl. IJsselmonde 30.09.1853.

3.                   Cornelia Augustina Spaan, geb. Heenvliet 03.04.1831, overl. Rotterdam 25.12.1912, tr. Heenvliet 15.02.1853 Izaak van Seventer, geb. Dubbeldam 31.10.1816, overl. Nieuw-Helvoet 19.02.1870, z.v. Jan van Seventer en Bastiaantje van der Giessen.

4.                   Aaltje Spaan, geb. Heenvliet 05.08.1833, overl. Heenvliet 28.05.1835.

5.                   Bertrandus Johannis Spaan, geb. Nieuwesluis (Heenvliet) 26.01.1835/26.02.1835|f|, overl. Nieuwesluis (Heenvliet) 01.08.1858.

6.                   Francinus Dorotheus Spaan, geb. Kanaal door Voorne bij Helvoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 20.12.1836|h|, overl. Oude en Nieuwe Struijten 01.08.1837.

7.                   Jeannette Spaan, geb. Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 30.09.1838, tr. Heenvliet 09.06.1864 Barend Elzerman, geb. Rotterdam 04.09.1834, z.v. Johan Philip Elzerman en Elizabeth Apon.

8.                   Francina Dorothea Spaan, geb. Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 30.09.1838, naaister (1878,1884), veerponthoudster (1901), naaister (1906), overl. s-Gravenhage 03.03.1917, tr. s-Gravenhage 23.01.1878 Johannes Arbou, geb. Leiden 25.09.1818, bediende (1856), overl. s-Gravenhage 03.03.1879, z.v. Johannes Arbou, koffiehuisknecht, en Adriana van Meene; tr. 2e s-Gravenhage 05.03.1884|i| Klaas Meijer, geb. Wageningen 24.01.1817, tuinman (1841), schipper (1884), overl. s-Gravenhage 23.03.1898, z.v. Hendrik Meijer, arbeider, en Anneke Teunissen tr. 3e s-Gravenhage 02.10.1901 Huib Zonneveld, geb. s-Gravenhage ca. 1825, bediende (1855), besteller (1901), z.v. Huig Zonneveld en Susanna Laubersheimer; tr. 4e s-Gravenhage 03.01.1906 Bernardus van Manen, geb. Baard (Baarderadeel) 12.03.1850, timmerman, overl. s-Gravenhage 09.06.1934, z.v. Tde Bernardus van Manen, machinist, en Sjoukje Hanses Klasbeek.
JA tr. 1e s-Gravenage 07.05.1856 Carolina Stevens, geb. Charleroi (Belgi) ca. 1823, dienstbode (1856), overl. s-Gravenhage 21.06.1875, d.v. Wijnant Stevens en Anna Carolina van Straaten.
KM tr. 1e Wageningen 12.08.1841 Sara Broekhof, ged. Wageningen 08.09.1808, overl. Wageningen 20.02.1866, d.v. Maaike Broekhof; tr. 2e tussen 1866 en 1883 Johanna Zemeling, geb. Zutphen ca. 1813, dienstbode (1848), overl. s-Gravenhage 26.10.1883|j|.
HZ tr. 1e s-Gravenhage 29.08.1855 Gerritje Bergman, geb. Amsterdam ca. 1829, dienstbode (1855), overl. s-Gravenhage 29.03.1896, d.v. Nicolaas Bergman, sergeant, en Pieternella Christina van der Beek.
BvM tr. 1e Sneek 14.05.1876 Leentje Leensma, geb. Sneek 07.04.1851, overl. voor 1906; tr. 3e s-Gravenhage 31.10.1917 Magdalena van Es, geb. Leiden 13.01.1849, overl. s-Gravenhage 18.02.1921, d.v. Isa van Es, huisverver, en Maria de Vrind.

Uit het huwelijk Spaan-Vonck:

9.                   Eliza Spaan, geb. Oude en Nieuwe Struijten 01.11.1840 (no.6), sluismeester, overl. Naaldijk 13.11.1906, tr. Wemeldinge 20.03.1879 Elizabeth Cornelia Bolier, geb. Scherpenisse 02.05.1848, d.v. David Bolier, aannemer, en Elizabeth Cornelia Daane.
ECB tr. 1e Scherpenisse 16.12.1869 Cornelis Rijstenbil, geb. Scherpenisse 26.09.1845, trekker, overl. Wemeldinge 26.02.1874, z.v. David Rijstenbil, landbouwer, en Cornelia Bolier.

10.               Johanna Elizabeth Spaan, geb. Groot Kanaal door Voorne bij Helvoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 17.10.1841, tr. s-Gravenhage 22.03.1876 Antonius Schoof, geb. Delfshaven 08.04.1816, smid, overl. s-Gravenhage 22.02.1890, z.v. Woutherus Schoof en Cornelia van Dongen.
AS tr. 1e Alphen 07.11.1851 Henderika Boers, geb. Zwammerdam 07.11.1816, overl. voor 1876, d.v. Jan Boers en Neeltje Honselaar.

11.               Aaltje Willemina Spaan, geb. Groot Kanaal door Voorne bij Helvoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten) 26.01.1843, overl. Rotterdam 24.01.1890, tr. Wemeldinge 02.07.1874 Leendert van Gelder, geb. Charlois 12.04.1838, bakker, overl. Charlois 25.06.1884, z.v. Leendert Cornelisz van Gelder en Adriana Hordijk.
LvG tr. 1e Charlois 26.08.1858 Trijntje Oosthoek, geb. Katendrecht 26.03.1840, overl. Katendrecht 31.03.1871, d.v. Kleis Bastiaan Oosthoek en Maria Barendregt.

12.               Maria Magdalena Spaan, geb. Groot Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis (Oude en Nieuwe Struijten)|a| 29.06.1844; volgt [9].

13.               Alida Jacoba Spaan, geb. Oude en Nieuwe Struijten 08.09.1845, overl. s-Gravenhage 17.12.1924, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 20.12.1924, tr. Heenvliet 09.08.1872 Nicolaas Willem Schmal, geb. Voorburg 16.05.1842, overl. na 1924, z.v. Dingeman Franciscus Schmal en Clara Breedvelt.

14.               Cornelis Adrianus Spaan, geb. Oude en Nieuwe Struijten 30.07.1847, tr. Kralingen 29.01.1878 Gerritje de Jong, geb. Kralingen ca. 1851, d.v. Teunis de Jong en Gertje van der Meij.

15.               Jan Spaan, geb. Oude en Nieuwe Struijten 20.03.1849, tr. Rotterdam 05.06.1878 Gijsberta Justina Meul, geb. Rotterdam 02.06.1853, d.v. Joseph Meul en Anna Margaretha van Reijt.

16.               Diederik Nicolaas Spaan, geb. Oude en Nieuwe Struijten 31.12.1850, overl. Hasselt 01.03.1895|b||c|, tr. Maria Ludovica Serron.

17.               Adrianus Spaan, geb. Heenvliet 14.04.1852, kurkensnijder, overl. s-Gravenhage 26.11.1907, tr. s-Gravenhage 11.06.1902 Elisabeth Diska, geb. s-Gravenhage 19.05.1860, overl. Rotterdam 26.01.1935, d.v. Hendrik Diska en Helena Straatman.

18.               Hermanus Spaan, geb. Groote Kanaal door Voorne, Nieuwesluis (Heenvliet) 01.09.1853, winkelier (1884), tramwegambtenaar (1912), overl. s-Gravenhage 19.06.1928, tr. 1e s-Gravenhage 07.05.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 03.11.1904, ingeschr. s-Gravenhage 31.12.1904) Cornelia Sophia Mulder, geb. s-Gravenhage 15.09.1863, dienstbode (1884), overl. s-Gravenhage 16.06.1933, d.v. Leenderd Mulder en Christina Catharina Strijp; tr. 2e s-Gravenhage 27.11.1912 Adriana Groeneweg, geb. Haarlem 18.11.1862, overl. s-Gravenhage 30.08.1932, d.v. Cornelis Groeneweg en Pietertje Krijger.

19.               Neeltje Spaan, geb. Heenvliet 23.10.1854.

20.               Aart Spaan, geb. Heenvliet 22.12.1856, overl. Heenvliet 19.05.1857.

21.               Anna Cornelia Spaan, geb. Heenvliet 02.05.1858, overl. Heenvliet 23.10.1859.

 

Noten: |a| later Nieuw-Helvoet, nu Hellevoetsluis; |b| overl.akte Nieuw-Helvoet 07.02.1896 no.4; |c| niet gevonden in Hasselt (Overijssel); |d| d.v. Jan Vonck en Alida van der Stok (overl.akte s-Gravenhage 1898 no.1357); |e| ook overl.akte Rotterdam 1898 fol.s027v; |f| twee identieke annonces, een met Januarij, een met Februarij (collectie CBG); |g| wonen bij 25- en 30-jarige echtvereniging in 1864 resp. 1869 te Kanaal door Voorne, Nieuwesluis, bij de 42- en 45-jarige echtvereniging in 1881 resp. 1884 te Rotterdam; |h| 22.12 in annonce (collectie CBG) |i| bruid wede Theodorus Neijts {?} (huw.akte s-Gravenhage 1884 no.149); |j| e.v. Nicolaas Meijer, verder niets bekend (overl.akte s-Gravenhage 1883 no.2808).

 

[20] * Alexander Martinus van der Zaiemsz, tr.

[21] * Antoinette Esiore, aangekomen 03.11.1855|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   w.s. Godert Alexander Gerard van der Zaiemsz; volgt [10].

2.                   August Wijnand van der Zaiemsz, geb. Salitaga 09.02.1856, ged. Semarang 15.09.1856|a|, tr. Batavia 03.08.1893|c| de inlandse vrouw Sena.

 

Noten: |a| E.M. de Bruijn-ter Denge, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, Bronnenpublikatie IGV deel 4, p.155; |b| Samarangsch advertentie-blad 09.11.1855; |c| RA 1894 p.287.

 

[22] Vermeulen

[23] NN

Kind:

1.                   Alida Francina Vermeulen, geb. Muntok (Res. Banka) 27.10.1859|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| erkenning (RA 1864 p.65).

 

[24] Pieter Johan van Schoonhoven, geb. s-Gravenhage ca. 1809/1813, marinier 1e klasse 1e Divisie Korps Mariniers (1844), gepasporteerd marinier (1849), z.v. Pieter van Schoonhoven en Johanna de Ruijter; tr. Vlissingen 09.05.1849|c|

[25] Adriana de Bare, geb. Middelburg 09.03.1818, overl. Rotterdam 02.09.1859|d|, d.v. Lourens de Bare, dagloner, voerman, en Cornelia de Witte.

Kind van Anna (erkend door Pieter van Schoonhoven 13.09.1844):

1.                   Adriana Pieternella de Bare, later van Schoonhoven, geb. Vlissingen 11.05.1843.

Kind van Anna (erkend bij het huwelijk):

2.                   Frans de Bare, later van Schoonhoven, geb. Vlissingen 02.02.1848|a|; volgt [12].

Uit dit huwelijk (moeder de Baare):

3.                   Adriana Pieternella van Schoonhoven, geb. Rotterdam 06.08.1851|b|, overl. Rotterdam 19.07.1916, tr. Overschie 20.08.1864 Dirk Vogelezang, geb. Overschie 24.06.1838, overl. Rotterdam 09.07.1916, z.v. Frans Vogelezang en Dirkje Baan.

4.                   Cornelia van Schoonhoven, geb. Rotterdam 06.12.1855, overl. Rotterdam 14.03.1858.

5.                   Cornelia van Schoonhoven, geb. Rotterdam 01.03.1859, overl. Rotterdam 09.02.1935, tr. Rotterdam 01.02.1882 Johannes Wetter, geb. Rotterdam 21.02.1858, overl. Rotterdam 05.04.1892, z.v. Johannes Cornelis Wetter en Magdalena Alida Dorpmans.

 

Noten: |a| aangifte door Josina Gabij, 60 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte Vlissingen 1848 no.33); |b| alleen bij geboorte Adriana Johanna Pieternella; |c| bruid de Baare (huw.akte Vlissingen 1849 no.16); |d| oud 42 jaar en 7 mnd (overl.akte Rotterdam 1858 no.2403 fol.d211v).

 

[26] Johannes Jansen, geb. Hillegersberg 12.02.1821, overl. Rotterdam 11.02.1870|a|, z.v. Gerrit Jansen en Goverdina van den Kerkhof; tr. Rotterdam 21.10.1840

[27] Johanna Maria Anthonie, geb. Rotterdam 23.07.1815, overl. Rotterdam 12.04.1914, d.v. Frans Anthonie en Hendrina Kerkhof.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Goverdina Wilhelmina Anthonie, later Jansen, geb. Rotterdam 08.06.1840, overl. Rotterdam 15.04.1900, tr. Rotterdam 09.11.1864 Cornelis Johannes Koster, Cornelis Jan, geb. Delft 29.12.1839, overl. Rotterdam 03.01.1911, z.v. Dirk Koster, papiermakersknecht, en Johanna Vlasveld, Jansje.

Uit dit huwelijk:

2.                   Gerardus Jansen, geb. Kralingen ca. 1845, overl. Rotterdam 12.12.1890, tr. 1e Rotterdam 30.06.1869 Maria Aleida van Dijk, geb. Doornenburg 11.04.1847, overl. tussen 1872 en 1875, d.v. Joannes van Dijk, hoefsmid, en Geertruida Siebers; tr. 2e Rotterdam 02.06.1875 Maria Zijderveldt, geb. Rotterdam 07.09.1845, d.v. Abraham Zijderveldt en Maria van der Torre.

3.                   Johanna Maria Jansen, geb. Rotterdam 13.05.1847; volgt [13].

4.                   Franciscus Theodorus Jansen, geb. Rotterdam 08.09.1849, overl. Rotterdam 23.06.1887, tr. Rotterdam 22.12.1869 Catharina Theodora Overveld, geb. Deventer 04.03.1836, overl. Rotterdam 25.03.1918, d.v. Gerhardus Overveld, dagloner, en Wilhelmina Hermina Everwennink.
CTO tr. 2e Rotterdam 30.10.1895 Hendrik de Raaij, geb. Rotterdam 31.10.1839, overl. Rotterdam 04.03.1915, z.v. Hendrik de Raaij en Francina Lijssen.
HdR tr. 1e Rotterdam 21.05.1862 Wilhelmina Sibilla Albers, geb. Kralingen 31.12.1840, overl. Rotterdam 01.03.1895, d.v. Ludovicus Albers en Johanna Hollemans.

5.                   Johannes Jansen, geb. Rotterdam 05.07.1852, overl. Rotterdam 11.02.1913, tr. Rotterdam 20.05.1874 Petronella Raijnildes Johanna van Schaik, geb. Rotterdam 01.07.1850, overl. Rotterdam 17.10.1937, d.v. Jan van Schaik en Allegonda Bremers.

6.                   Wilhelmus Jansen, geb. Rotterdam 30.03.1855, overl. Rotterdam 04.03.1894, tr. Rotterdam 20.11.1878 Johanna Maria Friets, geb. Rotterdam 30.08.1853, overl. Rotterdam 28.04.1930, d.v. Wilhelmus Friets en Gerritje de Knegt.

7.                   Maria Jansen, geb. Rotterdam 12.02.1859, overl. Rotterdam 17.03.1860.

 

Noten: |a| moeder Godefrida Kerkhoff (overl.akte Rotterdam 1870 no.500 fol.a130v).

 

[28] Gerardus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 09.09.1828, verwersknecht (1850), verwer (1852,1876), huisschilder (1882,1884), overl. Nijmegen 13.09.1884, z.v. Hendricus Verhulsdonck, tapper, en Metje Harrij; tr. Nijmegen 13.06.1850

[29] Theodora Rievers, geb. Nijmegen 25.08.1827, dienstmeid (1850), overl. Nijmegen 24.04.1911, d.v. Antonis Rievers, verwer, en Antonia Rabeling.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Antonius Verhulsdonck, geb. Nijmegen 12.09.1850; volgt [14].

2.                   Bernardina Christina Verhulsdonck, geb. Nijmegen 23.12.1852, overl. Nijmegen 25.02.1855.

3.                   Antonius Albertus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 21.12.1854, huisschilder (1884), courantenbezorger (1900), huisschilder (1917), overl. Nijmegen 24.02.1917, tr. s-Gravenhage 16.07.1884 Maria Gerdina van Meurs, geb. Nijmegen 20.11.1854, overl. Beek (Ubbergen) 19.12.1932, d.v. Pieter van Meurs, uitgever van nieuwspapieren, en Maria Beekwilder.

4.                   Petronella Verhulsdonck, geb. Nijmegen 25.08.1856, overl. Ubbergen 28.09.1936.

5.                   Martha Antonia Verhulsdonck, geb. Nijmegen 13.04.1858, tr. s-Gravenhage 08.02.1882 Everardus Hendricus Johannes Raijmans, geb. Nijmegen 02.01.1860, borstelmaker, overl. s-Gravenhage 02.02.1930, z.v. Hermanus Daniel Raijmans, borstelmaker, en Adriana Nederpelt.

6.                   Aleida Verhulsdonck, geb. Nijmegen 06.11.1859.

7.                   Bernardina Christina Verhulsdonck, geb. Nijmegen 09.09.1861, overl. Nijmegen 22.02.1942, tr. Nijmegen 22.04.1890 Gerardus Albertus Wilhelmus Jansen, geb. Nijmegen 11.10.1863, kleermaker, overl. Nijmegen 31.05.1951, z.v. Willem Jansen, kleermaker, en Theodora van Mullekom.

8.                   Christianus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 17.05.1863, overl. Nijmegen 25.07.1876.

9.                   Everhardus Verhulsdonck, geb. Nijmegen 27.03.1865, schilder, overl. Nijmegen 08.10.1924, tr. Nijmegen 30.04.1903 Maria Gillich, geb. Nijmegen 09.10.1864, tapster, overl. Hatert 21.09.1920, d.v. Paulus Gillich, koopman, en Margaretha Mller.
MG tr. 1e Nijmegen 14.04.1887 Friedrich Wilhelm Bergmann, geb. ca. 1866, koffiehuisbediende (1887), tapper (1902), overl. Nijmegen 12.04.1902, z.v. Wilhelm Bergmann, timmerman, en Catherina Isselman.

 

[30] Henrij Jansen, geb. Batenburg 20.09.1811, bakenmeester (1850,1853), loods (1856,1885), oud-bakenmeester (1893), overl. Batenburg 31.12.1896, z.v. Wouter Jansen en Jeanne Haks; tr. Huisseling en Neerloon 09.05.1849|a|

[31] Johanna Wilhelmina Veld, geb. Huisseling 09.11.1819, overl. Ravenstein 09.04.1896|c|, d.v. Franciscus Veld en Regina van den Bogaerd.

Uit dit huwelijk (vader Hendrik Janssen, moeder veelal Velt):

1.                   Wolterus Johannes Janssen, geb. Ravenstein 18.02.1850.

2.                   Woltherus Aloijsius Janssen, geb. Ravenstein 18.02.1852.

3.                   Johanna Aloijsia Janssen, geb. Ravenstein 16.11.1853, overl. Ravenstein 26.10.1874.

4.                   Jacoba Janssen, geb. Ravenstein 24.01.1856|b|; volgt [15].

5.                   Catharina Aloijsia Janssen, geb. Ravenstein 31.05.1859, overl. Ravenstein 09.04.1885.

6.                   Waltherus Aloijsius Janssen, geb. Ravenstein 23.07.1860.

7.                   Hendricus Franciscus Janssen, geb. Ravenstein 14.11.1861, bakenmeester, overl. Grubbenvorst 17.10.1927, tr. Appeltern 01.09.1893 Petronella Grada Hendrica van Maasakker, geb. Appeltern 19.09.1869, overl. Venlo 15.09.1958, d.v. Grada van Maasakker, arbeidster.

8.                   Wouterina Janssen, geb. Ravenstein 26.09.1864, overl. Ravenstein 23.09.1879.

 

Noten: |a| bruidegom Hendricus Janssen, bruid Veld (huw.akte Huisseling en Neerloon 09.05.1849); |b| vader Hendrik Janssen, moeder Johanna Wilhelmina Velt (geb.akte Ravenstein 1856 no.2); |c| Velt, moeder van den Bogart (overl.akte Ravenstein 1896 no.7).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren