Frederik Leonardus Johannes Sixma (1923-1963)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2018)

 


 

[1] Frederik Leonardus Johannes Sixma, Frits, geb. Amsterdam 05.02.1923, doctoraal Amsterdam UvA 1947, promotie Amsterdam UvA 07.07.1948|a|, lector Amsterdam UvA (1949-), hoogleraar Amsterdam UvA (1956-1959), hoogleraar Eindhoven (1961-1963), Rechtvaardige onder de Volkeren 20.07.2011|b||c|, overl. 18.02.1963.

 

Noten: |a| proefschrift: Substitutie in aromatische verbindingen; de invloed van temperatuur en katalysatoren; promotor: J.P. Wibaut; |b| nl.wikipedia; |c| toelichting bij Yad Vashem.

 

[2] Frederik Hendrik Sixma, geb. Staphorst 10.10.1887, kantoorbediende (1919), Rechtvaardige onder de Volkeren 20.07.2011, overl. 29.10.1968, tr. Amsterdam 03.07.1919

[3] Maria Henrica Petronella Cornet, geb. Amsterdam 23.01.1897, Rechtvaardige onder de Volkeren 20.07.2011, overl. 16.07.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Leonardus Johannes Sixma, geb. Amsterdam 05.02.1923; volgt [1].

2.                   Eleonora Maria Sixma, geb. Amsterdam 02.10.1926.

 

[4] Frederik Hendrik Sixma, geb. Leeuwarden 03.04.1860, telegrafist bij de Staatsspoorwegen (1881), bureauchef (1919), overl. na 1938, tr. Leeuwarden 12.11.1881

[5] Tjamke Elisabeth Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 05.08.1854, overl. na 1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Petronella Sixma, geb. Borne 06.08.1882, overl. Nieuwer-Amstel 28.01.1938.

2.                   Klaas Sixma, geb. Borne 27.03.1884.

3.                   Cecilia Aurelia Sixma, geb. Staphorst 06.10.1885, onderwijzeres (1915), tr. Amsterdam 21.10.1915 Adrianus Albertus van Dort, geb. Amsterdam 16.03.1880 (akte), assuradeur (1915), z.v. Aaldert van Dort en Christina Martin.

4.                   Frederik Hendrik Sixma, geb. Staphorst 10.10.1887; volgt [2].

5.                   Gerrit Bauke Albertus Sixma, geb. Staphorst 25.12.1889, gemeenteambtenaar (1932), tr. Nieuwer-Amstel 17.03.1932 Pauline Susanna Schrekker, geb. Singkawang (Westerafdeling van Borneo, NOI) 30.06.1908|a|, d.v. Gerhardus Gesinus Schrekker, 3e off. Paketv. (1904), agent Paketv. (1908,1925), ass. Ond. Serbangan (1926,1927), adm. Ond. Kwala Piasa (1932,1938), en Susanna Katharina Tielman.

6.                   Aurelia Cecilia Sixma, geb. Staphorst 23.12.1891, overl. Sloten 06.02.1914.

 

Noten: |a| RA 1909 p.94.

 

[6] Leonardus Cornet, geb. Amsterdam 19.08.1873, diamantslijper (1919), overl. Amsterdam 19.12.1937, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 23.12.1937, tr. Amsterdam 12.12.1895

[7] Maria Henrica Peltenburg, geb. Rotterdam 02.11.1873, overl. Amsterdam xx.11.1954|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Henrica Petronella Cornet, geb. Amsterdam 23.01.1897; volgt [3].

 

Noten: |a| Het Parool 08.11.1954.

 

[8] Klaas Sixma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 28.07.1826, koopman (1849), spoorweghaltechef (1866), stationschef (1873), overl. Zuidbroek 16.12.1873, tr. Leeuwarden 18.02.1849

[9] Elisabeth Petronella Bersma, geb. Aalzum (Oostdongeradeel) 09.11.1825, overl. Amsterdam 20.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Petronella Sixma, geb. Leeuwarden 26.06.1849, tr. Leeuwarderadeel 21.09.1870 Wilhelmus Bart, geb. Bergen op Zoom 31.12.1840|a|, overl. Amsterdam 05.07.1918, z.v. Wilhelmus Bart en Johanna Frederica Ritman, naaister (1840).

2.                   Klaas Sixma, geb. Leeuwarden 21.03.1851, overl. Hengelo 23.06.1924, tr. Utrecht 21.06.1883 Anna Maria Racké, geb. Maastricht 16.09.1859, overl. Hengelo 21.03.1919, d.v. Christiaan Frederik Racké en Trientje Feits.

3.                   Bauke Sixma, geb. Leeuwarden 12.03.1853, marktmeester (1886,1893), tr. Leeuwarden 24.02.1886 Tjitske van der Feen, geb. Leeuwarden 20.12.1854, d.v. Jochem van der Feen, kastenmaker, en Antje Jetske Harts. [Amsterdam 1893]

4.                   Doetje Sixma, geb. Leeuwarden 11.08.1855.

5.                   Janke Sixma, geb. Leeuwarden 18.12.1857, tr. Amsterdam 03.08.1881 Haije Willemsz, geb. Leeuwarden 09.03.1856, bediende (1881), z.v. Melle Willemsz, orgelmaker, en Jantje Christina Overeem.

6.                   Frederik Hendrik Sixma, geb. Leeuwarden 03.04.1860; volgt [4].

7.                   Jitske Sixma, geb. Leeuwarden 14.03.1862, tr. Amsterdam 25.11.1886 Pieter Hiemstra, geb. Leeuwarden 25.12.1862, conducteur (1886), z.v. Lieuwe Hiemstra en Aafke Bersma.

8.                   Hendrik Frederik Sixma, geb. Leeuwarden 04.05.1864, boswachter (1908), tr. Amsterdam 23.04.1908 Elisabeth Seljee, geb. Leiden 17.09.1855, d.v. Johannes Seljee, stalhouder, en Huiberdina Alida Kaper.

9.                   Sybrigje Sixma, geb. Leeuwarden 08.09.1866, tr. Deventer 04.09.1901 Jacob Frank, geb. Deventer 25.01.1866, coupeur (1901), z.v. Johannes Hilarius Franke, boekhouder, en Johanna Derkje Scheefer.

 

Noten: |a| kind van Johanna, erkend bij huwelijk Bergen op Zoom 10.03.1841 (geb.akte Bergen op Zoom 1840 no.293).

 

[10] Gerrit Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 25.02.1817, schrijnwerker (1839), koopman (1881), overl. Leeuwarden 25.05.1902, tr. Leeuwarden 08.05.1839

[11] Siebregje Dijkstra, geb. Leeuwarden 17.09.1812, ged. Leeuwarden 04.10.1812, overl. Borne 12.09.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bauke Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 28.02.1840, overl. Leeuwarden 03.09.1841.

2.                   Aurelia Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 25.02.1842, overl. Leeuwarden 16.11.1913.

3.                   Bauke Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 05.09.1844.

4.                   Ylardus Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 25.02.1847.

5.                   Bauke Albertus Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 21.03.1849, overl. ’s-Gravenhage 15.03.1936, tr. Princenhage 18.09.1879 Wilhelmina Elisabeth Rutten, later Berkelmans, geb. Randwijk (Heteren) 03.07.1852|a|, overl. ’s-Gravenhage 26.09.1937, crem. Driehuis-Westerveld 29.09.1937, d.v. Hendrika Rutten, dienstbode.

6.                   Elisabeth Tjammina Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 12.09.1851.

7.                   Tjamke Elisabeth Wijnsma de Boer, geb. Leeuwarden 05.08.1854; volgt [5].

 

Noten: |a| gewettigd bij het huwelijk met Antonius Franciscus Berkelmans (huw.akte Nijmegen 21.05.1853 no.90).

 

[12] Louis Frederik Cornet, geb. Amsterdam 11.10.1846, stukadoor (1867,1896), overl. na 1896|a|; tr. 2e Amsterdam 06.08.1896 Margaretha Barnas, geb. Haarlem 11.01.1853, overl. na 1896, d.v. Jacobus Fredrik Barnas en Jannegoen Knol; tr. 1e Amsterdam 10.07.1867

[13] Petronella Stom, geb. Amsterdam 23.08.1845, dienstbaar (1867), overl. (‘na een langdurig en smartelijk lijden’) Amsterdam 14.03.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Antonia Cornet, geb. Amsterdam 08.01.1868 (akte), tr. Amsterdam 15.12.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 27.09.1894, ingeschr. Amsterdam 21.02.1895) Gerard Jan Willem de Bruijn, geb. Amsterdam 18.05.1862, diamantslijper (1887), z.v. Antonie de Bruijn, weesvader, en Anna Maria Holtman.
     GJWdB tr. 2e Amsterdam 07.05.1902 Agatha Adriana Hendrika Beumer, geb. Amsterdam 02.09.1861 (akte), d.v. Jan Beumer en Trijntje Martijntje Bergh.

2.                   Dirk Louis Frederik Cornet, geb. Amsterdam 08.12.1870 (akte), stukadoor (1894,1908), tr. 1e Amsterdam 28.06.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 11.05.1906, ingeschr. Amsterdam 06.07.1906) Adriana Dorothea Wijsman, geb. Leiden 15.11.1868, d.v. Johannes Carolus Wijsman, goudsmid, en Maria Geertruida Dieben; tr. 2e Amsterdam 18.06.1908 Jannetje van der Noen, geb. Amsterdam 26.05.1879 (akte), d.v. Johannes van der Noen, loopknecht, en Jannetje Krot.

3.                   Dina Geertruida Louisa Cornet, geb. Amsterdam 21.04.1872 (akte), tr. 1e Amsterdam 25.11.1897 Johannes Gerardus Baatsen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1873, schilder (1897), overl. Castricum 25.09.1919, z.v. Gerardus Baatsen en Maria Katriena van Kel; tr. 2e Amsterdam 20.09.1923 (echtsch. 25.06.1926) Adrianus Jacobus van Leeuwen, geb. Amsterdam 13.11.1874 (akte), timmerman (1900,1923), z.v. Adrianus Roelof van Leeuwen, ambtenaar, en Susanna Jacoba Ieswiet; tr. 3e Amsterdam 04.07.1929 Aron de Bruijn, geb. Hoorn 25.12. 1865 (no.328), letterzetter (1889), gevangenisbewaarder (1914,1919), z.v. Reindert de Bruijn en Make Kraak, melkverkoopster.
     AJvL tr. 1e Amsterdam 06.09.1900 (echtsch. Amsterdam 26.07.1920) Janke Jagtman, geb. Joure (Haskerland) 15.09.1878, d.v. Johannes Jagtman en Elisabeth Hendrikus Bulsing.
     AdB tr. 1e Hoorn 08.11.1889 Catharina Hollander, geb. Hoorn 24.11.1865 (no.304), dienstbode (1889), overl. Apeldoorn 08.02.1928, d.v. Jan Hollander en Jannetje Preijer.

4.                   Leonardus Cornet, geb. Amsterdam 19.08.1873; volgt [6].

5.                   Louis Frederik Cornet, geb. Amsterdam 05.01.1876 (akte), werkman (1901), tr. Amsterdam 19.06.1901 Maartje Rutgers, geb. Naarden ca. 1880, d.v. Louis Rutgers, werkman, en Helena Sophia Hendrika van Rooijen.

6.                   Petro Cornet, geb. Amsterdam 12.07.1879, los arbeider (1908), tr. Nijmegen 21.08.1908 Wilhelmina Johanna Hendrina Derx, geb. Hees (Nijmegen) 05.02.1882, d.v. Hendrik Willem George Derx (ca.1850-), schoenmaker, en Alida Maria Willemina Jansen (ca.1851-).

7.                   Johanna Maria Cornet, geb. Amsterdam 03.12.1883 (akte), tr. Amsterdam 28.07.1910 Jan Harmen Lieuwma, geb. Loenen 14.02.1886, banketbakker (1910), z.v. Sijbrandus Lieuwma, korporaal foerier, en Jacoba van den Ende.

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafel overlijden Amsterdam 1893-1902.

 

[14]

[15] Maria de Lijster, geb. IJsselmonde 05.05.1849, overl. Amsterdam xx.03.1933|a|; tr. Amsterdam 06.04.1881 Johannes Peltenburg, geb. Haarlem 17.02.1851, timmerman (1881,1895), aannemer van bouwwerken (1912), overl. voor 1933, z.v. Cornelis Peltenburg, scheepstimmerman, en Margaretha Kaptein.

Kinderen van Maria (erkend bij het huwelijk):

1.                   Johan Cornelis de Lijster, later Peltenburg, geb. Rotterdam 30.05.1871, opzichter bij het gemeentelijk arbeidsbureau (1912), tr. Amsterdam 18.07.1912 Cornelia Sophia Paulina Harman, geb. Amsterdam 11.06.1878 (akte), d.v. Johann Adam Harman en Cornelia Paulina van Marlen.

2.                   Maria Henrica de Lijster, later Peltenburg, geb. Rotterdam 02.11.1873; volgt [7].

 

Noten: |a| Het volk 10.03.1933.

 

[16] Klaas Meintes Sixma, geb. Goutum ca. 1794, boer, overl. Leeuwarderadeel 30.05.1826, z.v. Meinte Sixma en Janke Rinzes; tr. Leeuwarderadeel 03.03.1815

[17] Doetje Pieters Tibbetsma, geb. Goutum ca. 1793/1794, boerin (1826), melktapster (1842,1849), dienstmeid (1866), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 06.07.1866|a|, d.v. Pieter Tibbetsma en Doetje Rinzes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Doetje Klazes Sixma, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 07.03.1816, overl. Leeuwarden 13.01.1860, tr. Leeuwarden 13.11.1842 Gerben Sjoerds van der Ark, geb. Lekkum ca. 1806, arbeider, overl. Leeuwarden 11.08.1865, z.v. Sjoerd Pijlgers van der Ark, timmerman, en Aukjen Gerbens de Vries.

2.                   Janke Klazes Sixma, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 09.07.1817, overl. Leeuwarderadeel 20.12.1869.

3.                   Pieter Klazes Sixma, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 21.01.1819, overl. Leeuwarden 16.11.1839.

4.                   Jitske Sixma, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 01.05.1820.

5.                   Meinte Sixma, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 22.11.1822, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 18.08.1876, tr. Leeuwarderadeel 25.05.1848 Doetje Cornelis Huizinga, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 31.03.1822, d.v. Cornelis Huizinga en Itske Gosses Smid.
     DCH tr. 1e Leeuwarden 11.05.1844 Jan Douwes van der Meer, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 14.11.1821, arbeider (1844), overl. voor 1848, z.v. Douwe Eelkes van der Meer, slager, en Sjieuwke Alberts Kuipers.

6.                   Klaas Sixma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 28.07.1826; volgt [8].

 

Noten: |a| Tibbersma (overl.akte Leeuwarderadeel 1866 fol.24).

 

[18] Bauke Bersma, geb. Holwerd ca. 1795, ‘geen bedrijf hebbende’ (1815), winkelier (1816), kantoorbediende (1832,1834), zaakwaarnemer (1849,1864), overl. Leeuwarden 02.02.1864, z.v. Hendrik Dirks Bersma en Janke Stelwagen; tr. 1e Westdongeradeel 20.10.1815 Ybeltje Siedzes Koopmans, geb. ca. 1794, overl. Holwerd 09.06.1816, d.v. Sieds Harmens Koopmans, landbouwer, en Trijntje Hendriks; tr. 2e Ferwerderadeel 04.12.1817

[19] Elisabeth Petronella Gilles, geb. Ameland ca. 1797, woont Blija (1811), overl. Leeuwarden 08.0.1841, d.v. Fredrik Gilles en Pietje Molenaar.

Uit het huwelijk Bersma-Koopmans:

1.                   Iebeltje Bersma, geb. Westdongeradeel 04.06.1816.

Uit het huwelijk Bersma-Gilles (moeder ook Gillis):

2.                   Frederik Hendrik Bersma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 09.03.1819, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 20.06.1857, tr. Het Bildt 07.06.1855 Ynskje Jans Kuperus, ook Ynske, geb. Deinum (Menaldumadeel) 12.07.1822, overl. na 1857, d.v. Jan Nannes Kuperus en Sytske Aukes Tolsma.
     YJK tr. 1e Menaldumadeel 08.05.1844 Pieter Wybes Brolsma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 22.03.1820, landbouwer, overl. Het Bildt 31.12.1852, z.v. Wybe Scheltes Brolsma en Trijntje Pieters de Boer.

3.                   Janke Bersma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 03.03.1821, dienstbaar (1846), tr. Amsterdam 13.05.1846 Hendrik van Veen, geb. Amsterdam 04.12.1821 (akte), pakhuisknecht (1846), z.v. Hendrik van Veen, timmerman, en Maria van den Berg.

4.                   Aafke Bersma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 01.07.1823.

5.                   Elisabeth Petronella Bersma, geb. Aalzum (Oostdongeradeel) 09.11.1825; volgt [9].

6.                   Klaas Bersma, geb. Leeuwarden 20.12.1828, overl. Leeuwarden 15.10.1834.

7.                   Beitske Bersma, geb. Leeuwarden 30.12.1831, overl. Leeuwarden 27.02.1832.

8.                   Hendrik Frederik Bersma, geb. Leeuwarden 16.05.1833, koopmansbediende, overl. Leeuwarden 27.08.1894, tr. Leeuwarden 13.12.1857 Aaltje Vergonet, geb. Leeuwarden 18.07.1835, hoedenmaakster (1857), overl. na 1894, d.v. Frans Jan Vergonet, touwslager, en Grietje Kerstes Hiemstra.

9.                   Johannes Jacobus Bersma, geb. Leeuwarden 29.08.1836, overl. Leeuwarden 18.02.1842.

 

[20] Bauke Alberts Wijnsma de Boer, geb. Holwerd ca. 1771, overl. Leeuwarden 10.05.1835, z.v. Albert Baukes de Boer en Hiltje Minderts; tr.

[21] Tjamke Oenes van der Meulen, geb. Leeuwarden ca. 1760, overl. Leeuwarden 20.03.1846, d.v. Oene van der Meulen en Sjoukje van der Veen.

Uit dit huwelijk (kinderen Wijnsma, later Wijnsma de Boer):

1.                   Oene Wijnsma, geb. Leeuwarden ca. 1808, schoenmakersknecht (1844), tr. Smilde 31.10.1844 Neeltje Klaver, geb. Hillegersberg ca. 1815, d.v. Gijsbert Klaver en Neeltje Aarsbergen.

2.                   Hiltje Baukes Wijnsma, geb. Leeuwarden ca. 1810, overl. Leeuwarden 11.08.1881, tr. Leeuwarden 06.05.1835 Johan Coenraad Brugman, geb. Leeuwarden 03.11.1814, schoenmaker (1835), ‘dienende thans als hoornblazer bij het eerste bataillon mobiele Vriesche schutterij’ (1835), scheepsbesteller (1876), overl. Leeuwarden 31.07.1876, z.v. Johan Hendrik Brugman en Hendrikje Rosenberg.

3.                   Albertus Baukes Wijnsma, geb. Leeuwarden 10.10.1811, overl. Leeuwarden 10.05.1847.

4.                   Antje Baukes Wijnsma, geb. Leeuwarden 17.07.1813, overl. Leeuwarden 08.09.1852, tr. Leeuwarden 14.05.1834 Jacobus Elings van der Klamp, geb. Leeuwarden 23.03.1814, hovenier (1858), bloemist (1858,1888), overl. Leeuwarden 17.01.1888, z.v. Eling Willems van der Klamp, tuinier, en Sabina Tooremans, winkelierster.
     JEvdK tr. 2e Leeuwarden 13.11.1858 Rimke Spoelstra, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 03.12.1821, overl. Leeuwarden 07.01.1892, d.v. Jan Hendriks Spoelstra, wever, en Baukje Reins Gratama/Galema.

5.                   Gerrit Wijnsma, geb. Leeuwarden 25.02.1817; volgt [10].

6.                   Harke Baukes Wijnsma, geb. Leeuwarden 15.01.1822, kleermaker (1840,1871), overl. Anloo 18.10.1871, tr. Groningen 05.11.1840 Klazina Fokkolina Buning, geb. Groningen 10.02.1817, overl. Groningen 14.01.1879, d.v. Johannes Bunning, lijmzieder, en Klazina Heikens.

 

[22] Pieter Jochums, later Dijkstra, geb. Leeuwarden ca. 1779, uurwerkmaker (1839), waagwerker (1841), overl. Leeuwarden 18.10.1841, z.v. Jochem Pieters Dijkstra en Sijbregje Watzes Stolsma; otr. Leeuwarden 03.05.1805, tr. Leeuwarden 19.05.1805

[23] Aurelia Faber, geb. Leeuwarden 04.01.1781, overl. Leeuwarden 06.11.1860, d.v. Eilardus Faber en Elisabeth Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jochem Jochums, later Dijkstra, ged. Leeuwarden 22.02.1806, ged. Leeuwarden 16.03.1806, kleermaker (1843).

2.                   Elisabeth Jochems, geb. Leeuwarden 14.07.1808, ged. Leeuwarden 03.08.1808.

3.                   Siebregje Dijkstra, geb. Leeuwarden 17.09.1812; volgt [11].

4.                   Catharina Dijkstra, geb. Leeuwarden 25.05.1815, overl. Leeuwarden 21.11.1910.

5.                   Froukje Dijkstra, geb. Leeuwarden 02.05.1818, overl. Leeuwarden 18.01.1868, tr. Leeuwarden 21.05.1848 Klaas Ros, geb. Leeuwarden 08.12.1824, goudsmid, overl. Leeuwarden 13.06.1905, z.v. Jan Ros, zilversmid, en Jannetje Gerrigje Wigmore.

6.                   Eylard Dijkstra, geb. Leeuwarden 02.03.1821, kastmaker, overl. Leeuwarden 19.11.1843.

 

[24] Dirk Cornet, geb. Amsterdam 22.09.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.02.1802, turfhever (1833), turfdrager (1835,1867), overl. Amsterdam 14.05.1867, z.v. Fredrik Cornet en Vrouwtje Klijn; tr. 1e Amsterdam 18.03.1835 Catharina Gubertina Mourberg, geb. Amsterdam 19.10.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 21.10.1807, overl. Amsterdam 26.06.1839, d.v. Erick Mourberg en Hilletje Boldinge, tapster; tr. 2e Amsterdam 06.11.1839

[25] Dina Hasse, geb. Amsterdam 29.03.1814, dienstbaar (1839), turfvulster (1867), overl. Amsterdam 13.04.1882, d.v. Pieter Christiaan Hasse, ‘dienaar der justitie’ (1814), en Engelina Post.
     CGM tr. 1e Amsterdam 23.07.1823|a| Christian Gustav Wilde, geb. Stralsund ca. 1789, werkman (1823), overl. voor 1835, z.v. Christian Friederich Wilde en Maria Dorothea Peters.

Voorkind van Dirk en Catharina:

1.                   Geertruida Vrouwtje Cornet, geb. Amsterdam 23.02.1835|c|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Frederik Louis Cornet, geb. Amsterdam 02.10.1840 (akte), stukadoor (1869,1883), overl. Amsterdam 27.12.1907, begr. Amsterdam (Bpl. Huis te Vraag) 30.12.1907, tr. 1e Amsterdam 27.07.1869 Johanna Elizabeth Nuwland, geb. Amsterdam 26.06.1838 (akte), dienstbaar (1869), overl. Amsterdam 01.09.1877, d.v. Koenraad Nuwland en Elisabet Huibers; tr. 2e Amsterdam 06.09.1883 Maria Adriana Gesina Toutlemonde, geb. Sluis 06.09.1851, overl. na 1907, d.v. Karel Toutlemonde, sergeant-majoor der infanterie, en Catharina Radsma.

3.                   Engelina  Cornet, geb. Amsterdam 03.08.1842 (akte), dienstbaar (1870), overl. Bennebroek 25.12.1933, tr. Amsterdam 02.11.1870 Dirk van den Burg, geb. Zaandam 29.04.1844 (akte), houtzaagmolenaar (1870), z.v. Gijsbert van der Burg, houtzaagmolenaar, en Trijntje Duijvis.

4.                   Geertruida Louisa Cornet, geb. Amsterdam 10.08.1844 (akte), overl. (‘door een noodlottig ongeval’) Amsterdam 28.10.1885, tr. Amsterdam 18.02.1885 Hendrik Dirk van Breemen, geb. Haarlem 25.10.1848, handelsreiziger (1874), winkelier (1885), z.v. Jan van Breemen, koopman, en Christina Hendrika van Roosenhagen.
     HDvB tr. 1e Haarlem 30.07.1874 Willemina Cornelia Chalona Hindrikjen Monshouwer, geb. Hilten (Königreich Preußen)|b| ca. 1847, d.v. Abraham Annas (ook geschreven Abram Harms) Monshouwer en Maatje de Boer.

5.                   Louis Frederik Cornet, geb. Amsterdam 11.10.1846; volgt [12].

 

Noten: |a| de bruid is 15¾ jaar {!} (huw.akte Amsterdam 1823 reg.3 fol.46); |b| nu Ortsteil van Neuenhaus, Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen, gelegen aan de Handelsstraße tussen Münster en Amsterdam; |c| aangifte door vader Dirk Cornet (geb.akte Amsterdam 1835 reg.2 fol.145).

 

[26] Carel Stom, geb. Amsterdam 22.11.1812, koetsier, overl. Amsterdam 06.01.1852, z.v. Carel Stom, katoendrukker, en Petronella Witmond; tr. Amsterdam 06.11.1844

[27] Anthonia Liskamp, geb. Lent (Nijmegen) 28.11.1812, dienstbaar (1844), werkster (1867,1873), overl. Amsterdam 19.12.1873, d.v. Jan Liskamp, arbeider, en Helena Groeneweegen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Stom, geb. Amsterdam 23.08.1845; volgt [13].

2.                   Carel Stom, geb. Amsterdam 22.07.1846 (akte), metselaar (1874), overl. Rotterdam 27.10.1918|a|, tr. Amsterdam 06.05.1874 Klara Voors, geb. Amsterdam 19.06.1849 (akte), dienstbaar (1874), overl. Rotterdam 07.12.1906, d.v. Antonie Voors, sigarenmaker, en Catharina van Koesant.

 

Noten: |a| moeder Adriana Lischkamp (overl.akte Rotterdam 1918 fol.k076).

 

[28]

[29]

 

[30] Cornelis de Lijster, geb. IJsselmonde ca. 1804, overl. IJsselmonde 29.07.1892, z.v. Leendert de Lijster en Geertje de Lijster; tr. IJsselmonde 07.12.1844

[31] Trijntje Kruithof, geb. Pernis 21.01.1813|a|, overl. IJsselmonde 04.05.1893, d.v. Marinus Kruithof en Pietertje van Bergen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje de Lijster, geb. IJsselmonde 29.03.1845, overl. Krimpen aan de Lek 16.12.1923, tr. Krimpen aan de Lek 14.08.1867 Wouter Roest, geb. Krimpen aan de Lek 05.02.1838 (akte), overl. Krimpen aan de Lek 08.10.1901, z.v. Huibert Roest en Marrigje van Vuuren.

2.                   Pietertje de Lijster, geb. IJsselmonde 01.01.1847, overl. Ridderkerk 25.04.1941, tr. IJsselmonde 19.08.1870 Cornelis Bode, geb. Ridderkerk 30.07.1842, overl. Ridderkerk 14.12.1906, z.v. Pieter Bode en Johanna van der Kuijl.

3.                   Leendert de Lijster, geb. IJsselmonde 19.01.1848, overl. Rotterdam 10.11.1926, tr. IJsselmonde 15.02.1883 Lena Knegt, geb. IJsselmonde 20.08.1854, overl. Rotterdam 27.12.1933, d.v. Dirk Adrianus Knegt en Cornelia de Haan.

4.                   Maria de Lijster, geb. IJsselmonde 05.05.1849; volgt [15].

5.                   Marinus de Lijster, geb. IJsselmonde 07.04.1851, overl. Rotterdam 12.10.1908, tr. 1e Krimpen aan de Lek 03.12.1873 Doortje van Dam, geb. Krimpen aan de Lek 08.04.1850 (akte), overl. Rotterdam 13.10.1903, d.v. Klaas van Dam en Daatje Mertens; tr. 2e Rotterdam 15.02.1905 Wilhelmina Johanna Ewaardt, geb. Middelburg 05.08.1855, overl. Rotterdam 08.02.1926, d.v. Willem Ewaardt, bode, en Maria Leonora van der Poel.

6.                   Klaasje de Lijster, geb. IJsselmonde 05.12.1853, overl. IJsselmonde 04.03.1854.

7.                   Pieter Arie de Lijster, geb. IJsselmonde 17.03.1855, overl. IJsselmonde 08.09.1893, tr. IJsselmonde 18.07.1878 Helena van Dijk, geb. IJsselmonde 20.01.1855, overl. IJsselmonde 11.04.1918, d.v. Neeltje Adriana van Dijk (1833-1880).

8.                   Klaasje de Lijster, geb. IJsselmonde 27.05.1856, overl. IJsselmonde 24.04.1912, tr. IJsselmonde 25.10.1900 Arie Boer, geb. Gouderak 11.08.1860 (akte), z.v. Klaas Boer en Adriana Trouwborst.

 

Noten: |a| Krijdhof (geb.akte Pernis 1813 no.6).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren