D.L.N. Slebos (1923-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] D.L.N. Slebos, Dic, geb. s-Gravenhage 22.06.1923, hoogleraar Eindhoven (1978-), overl. Eersel 10.03.2001, tr. s-Gravenhage 02.05.1952 Gerry J. Woerlee, Ger.

 

[2] Dirk Slebos, geb. s-Gravenhage 16.05.1893, koopman (1922), administratief ambtenaar C bij den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Belangen (1947), overl. s-Gravenhage 22.09.1947, tr. Amsterdam 16.08.1922
[3] Rosina Maria Diepeveen, geb. Assen 16.08.1895, overl. na 1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Slebos, geb. s-Gravenhage 22.06.1923|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bevolkingsregister s-Gravenhage 1913-1939 (voornaam alleen Dirk).

 

[4] Dirk Gijsbert Louis Frederik Slebos, geb. Velsen 28.10.1865, spoorbeambte (1888,1891), assistent-chef (1896), stationschef (1921,1923), overl. Rotterdam xx.10.1950|b|, tr.|a| s-Gravenhage 15.08.1888

[5] Emma Johanna Henritte Smits, geb. s-Gravenhage 12.11.1867, strijkster (1888), overl. s-Gravenhage 04.05.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Gijsbert Louis Frederik Slebos, geb. s-Gravenhage 21.08.1889, hoofd-stationschef Centraal Station Rotterdam, overl. Rotterdam 18.06.1967, crem. s-Gravenhage (Ockenburgh) 22.06.1967, tr. H.C.P. Teijlingen.

2.                   Emmanuel Johan Henri Slebos, geb. s-Gravenhage 18.04.1891, handelaar in automobielverlichtingsartikelen, tr. s-Gravenhage 26.07.1922 Alida Louisa Vester, geb. ca. 1894, d.v. Adrianus Johannes Cornelis Vester, meubelmaker, en Gerarda de Groot.

3.                   Dirk Slebos, geb. s-Gravenhage 16.05.1893; volgt [2].

4.                   Louis Frederik Slebos, geb. Warmond 16.02.1896, assistent-accountant (1921), accountant (1943), tr. s-Gravenhage 23.07.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 04.12.1928, ingeschr. s-Gravenhage 14.03.1929) Lena Johanna Elizabeth Hartmann, geb. Rotterdam 22.12.1898, d.v. Wouter Johannes Hartmann, accountant, en Johanna Elizabeth van Dusseldorp; tr. 2e Rotterdam 04.04.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 19.12.1935, ingeschr. Rotterdam 17.01.1936) Hermina Wouterdina van Rosmalen, geb. Rotterdam 01.06.1905, d.v. Wilhelmus Franciskus van Rosmalen en Maria Wouterdina Madelena Embroek; tr. 3e Rotterdam 12.02.1936 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 14.09.1943|c|) Wilhelmina Cornelia Christina van Houten, geb. Amsterdam 09.04.1904.
Uit het huwelijk Slebos-Hartmann: Johanna Elisabeth, geb. s-Gravenhage 18.01.1922; Louis Frederik, geb. s-Gravenhage 14.06.1923, overl. 22.10.1980, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen).

5.                   Jacobus Christiaan Slebos, geb. Bussum ca. 1898, bouwkundige, tr. Delft 07.06.1922 Johanna Christina van Dop, geb. Delft ca. 1897, lerares in boekhouden (1922), d.v. Laurens Hendrik van Dop en Cornelia van Duijn.

6.                   Johan Slebos, geb. Velsen 08.10.1901, automobielmonteur, tr. s-Gravenhage 14.11.1923 (echtsch. Arr.Rb. s-Gravenhage 25.11.1937, ingeschr. s-Gravenhage 11.02.1938) Louisa Johanna Stornebrink, geb. Avereest 19.11.1898, filiaalhoudster (1923), d.v. Lodewijk Stornebrink en Johanna Will.

 

Noten: |a| eerste huwelijksafkondiging zondag 05.08.1888 (Haagsche courant 06.08.1888); |b| Het vrije volk 25.10.1950; |c| scheiding van tafel en bed (Nederlandsche staatscourant 01.10.1943).

 

[6] Cornelis Franciscus Diepeveen, geb. Breda 20.02.1863, sergeant bij het 1e Regiment Infanterie (1894,1900), concierge (1921), kantoorbediende (1922), overl. s-Gravenhage 30.10.1941, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 03.11.1941, tr. Leeuwarden 17.10.1894

[7] Cornelia Charlotte Giezen, geb. Leeuwarden 28.08.1872, overl. Amsterdam 02.04.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosina Maria Diepeveen, geb. Assen 16.08.1895; volgt [3].

2.                   Wiebrigje Wilhelmina Gesina Diepeveen, geb. Assen 07.12.1898, tr. Amsterdam 10.08.1922 Christiaan Hendrik Anton Buijing, geb. Utrecht(?) ca. 1896, werktuigkundig tekenaar, z.v. Gerrit Buijing, machinedraaier (1819), fabrieksbaas (1922), en Anna Frederika Winkelman.

3.                   Cornelis Johannes Diepeveen, geb. Assen 16.06.1900, kantoorbediende, tr. Amsterdam 21.04.1921 Johanna Elisabeth Oldendorp, geb. Buiksloot ca. 1902, kantoorbediende (1921), d.v. Nicolaas Johannes Oldendorp, secretaris ener werkgeversvereniging, en Jeannette Rusting.

 

[8] Derk Slebos, Dirk, geb. Gendringen 19.11.1818, (huis)bediende (1849,1852), veldwachter (1854), gerechtsdienaar (1855,1857), ambtenaar der plaatselijke belastingen (1861,1864), veldwachter (1865,1869), gemeenteveldwachter (1876), overl. Santpoort (Velsen) 31.01.1876, tr. s-Gravenhage 15.08.1849

[9] Louisa Fredrika Jansen, geb. Harderwijk 06.01.1826, tapster (1849), winkelierster (1878,1888), overl. s-Gravenhage 26.06.1905.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Everhardus Johannes Jansen, later Slebos, geb. s-Gravenhage 30.05.1849, overl. Delft 04.04.1851.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jan Slebos, geb. Lobith (Herwen en Aerdt) 03.06.1852, vrachtrijder (1885), kruidenier (1911), overl. Velsen 28.12.1921, tr. Velsen 06.08.1885 Catharina Geertruida Offerman, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. Velsen 08.04.1950, d.v. Hendrikus Johannes Offerman en Klara Cornelia Engels.

3.                   Lodewijk Frederik Slebos, geb. Lobith (Herwen en Aerdt) 05.03.1854, timmerman, overl. Haarlem 24.12.1905, tr. 1e Amsterdam 04.07.1878 Gerardina Francina Fraterman, ged. Heusden 10.08.1851, dienstbode (1878), overl. Haarlem 23.03.1894, d.v. Pieter Hendrik Fraterman, koperslager, en Elisabeth Uijthoven; tr. 2e Haarlem 05.09.1894 Margaretha Catharina Clara ter Horst, geb. Haarlem 17.04.1860, dienstbode (1883), overl. Haarlem 23.10.1934, d.v. Hendrik Jacob ter Horst en Johanna Adriana Nieuwenhuis.
MCCtH tr. 1e Haarlem 14.11.1883 Frans van Abs, geb. Haarlem 27.03.1853, smid, overl. Haarlem 28.07.1893, z.v. Cornelis van Abs en Hendrieka van den Bos.

4.                   Gerardus Bernardus Slebos, geb. Hattem 28.12.1855, tr. Velsen 01.09.1881 Christina Cornelia Debora Bremerkamp, geb. Velsen 24.06.1861, d.v. Gerrit Johannes Bremerkamp, arbeider, en Neeltje Buisman.

5.                   Elizabeth Anna Slebos, geb. Hattem 28.08.1857, overl. s-Gravenhage 05.12.1942.

6.                   Willem Slebos, geb. Velsen 26.11.1861, overl. Velsen 27.04.1868.

7.                   Jacoba Maria Slebos, geb. Velsen 23.01.1864, overl. Amsterdam 18.12.1889|a|, tr. Velsen 30.07.1885 Johannes van Ee, geb. Haarlem 16.11.1850, onderwijzer, overl. Velsen 08.11.1939, z.v. Jan van Ee en Johanna Barbera de Zaaijer.

8.                   Dirk Gijsbert Louis Frederik Slebos, geb. Velsen 28.10.1865; volgt [4].

9.                   Jacobus Christiaan Slebos, geb. Velsen 05.02.1869.

 

Noten: |a| overl.akte Velsen 27.01.1890 no.17.

 

[10] Hendricus Smits, geb. s-Gravenhage 08.01.1841, bediende, overl. s-Gravenhage 24.03.1920, tr. s-Gravenhage 31.08.1864

[11] Emma Johanna Hendrika Visser, geb. s-Gravenhage 25.01.1843, overl. s-Gravenhage 25.11.1904.

Kinderen van Emma (erkend bij het huwelijk):

1.                   Johanna Hendrika Visser, later Smits, geb. s-Gravenhage 02.02.1862|a|, tr. s-Gravenhage 18.05.1881 Simon Jacobus Vroom, geb. s-Gravenhage ca. 1828, schoenmaker (1850), winkelier (1881), overl. s-Gravenhage 05.05.1916, z.v. Simon Vroom, deurwaarder, en Anna Maria Leschot.
SJV tr. 1e s-Gravenhage 18.09.1850 Christina Cornelia Verburg, geb. s-Gravenhage ca. 1829, overl. s-Gravenhage 06.02.1878, d.v. Nicolaas Verburg, oppasser, en Neeltje Elisabeth Pieterse.

2.                   Emma Johanna Henriette Visser, later Smits, geb. s-Gravenhage 29.01.1864|b|, overl. s-Gravenhage 06.09.1864.

Uit dit huwelijk:

3.                   Emma Johanna Henritte Smits, geb. s-Gravenhage 12.11.1867; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Anna Wilhelmina Groen, 32 jaar, vroedvrouw {geen vermelding van Smits} (geb.akte s-Gravenhage 1862 no.271); |b| aangifte door Anna Wilhelmina Groen, oud 33 jaar, vroedvrouw, getuige Hendricus Smits, 23 jaar, bediende (geb.akte s-Gravenhage 1864 no.268).

 

[12] Cornelis Diepeveen, geb. Ede 24.10.1840, soldaat bij het 1e Regiment Infanterie (1865,1866), korporaal bij het 1e Regiment Infanterie (1867,1872), korporaal (1892), overl. Groningen 21.03.1892, tr. Nijmegen 19.10.1865

[13] Rosina Maria Bovendeert, geb. Breda 22.07.1838, overl. na 1894.

Kind van Rosina (erkend bij het huwelijk:

1.                   Cornelis Franciscus Bovendeert, later Diepeveen, geb. Breda 20.02.1863; volgt [6].

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Maria Aletta Diepeveen, geb. Nijmegen 15.07.1866, tr. Groningen 12.07.1900 Pieter Gernaat, geb. Sappemeer 24.02.1867, arbeider, overl. Kerkrade 08.06.1956, z.v. Jan Gernaat, arbeider, en Jacobje Vonk.

3.                   Antonius Franciscus Diepeveen, geb. Nijmegen 27.10.1867, sergeant, overl. Groningen 26.11.1945, tr. Groningen 27.01.1898 Fransisca Jacoba Karsten, geb. Groningen 08.02.1877, overl. Groningen 15.07.1943, d.v. Otto Jasper Karsten, boekbinder, en Anna Catharina Elisabeth Valkema.

4.                   Maria Diepeveen, geb. Harderwijk 06.06.1869, overl. Groningen 13.11.1933, tr. Groningen 10.02.1895|a| Hermannus Franciscus Timmer, geb. Groningen 10.10.1871, huisschilder, overl. Groningen 05.09.1947, z.v. Hendrik Johannes Timmer, arbeider, en Petronella van Schaeverbeke.

5.                   Johannes Franciscus Diepeveen, geb. Leeuwarden 06.04.1872, overl. Zwolle 23.06.1874.

6.                   Aletta Diepeveen, geb. Zwolle 15.12.1873, overl. Groningen 16.07.1950, tr. Groningen 21.11.1901|b| Samuel Draaisma, geb. Franeker 18.02.1874, bediende (1901), magazijnchef (1929), overl. Groningen 17.08.1929, z.v. Thomas Draaisma, pottenbakker, en Geertruida Bergsma.

7.                   Franciscus Diepeveen, geb. Groningen 07.04.1877, fabrieksarbeider, overl. Apeldoorn 31.05.1919, tr. Johanna van het Veld.

8.                   Rosina Maria Diepeveen, geb. Groningen 18.07.1884.

 

Noten: |a| vader in leven korporaal-waschbaas (huw.akte Groningen 1895 no.30); |b| moeder van de bruid per abuis Bergman (huw.akte Groningen 1901 no.490).

 

[14] Johannes Giezen, geb. Leeuwarden 05.03.1840, kastmaker (1871), pianomaker (1872,1874), timmerman (1877,1880), overl. voor 1885, tr. Leeuwarden 18.11.1871

[15] Wiebrigje Hardorff, geb. Leeuwarden 05.07.1838, overl. Leeuwarden 02.06.1889; tr. 2e Leeuwarden 04.07.1885 Jan Sijbrandi, geb. Leeuwarden 04.11.1841, koperslager (1866), arbeider (1885), overl. na 1889, z.v. Klaas Sijbrandi, timmerman, arbeider, en Klaske Hellinga.
JS tr. 1e Leeuwarden 19.08.1866 Willemke Vormer, geb. Leeuwarden 06.11.1843, overl. Leeuwarden 20.11.1869, d.v. Maria Vormer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Charlotte Giezen, geb. Leeuwarden 28.08.1872; volgt [7].

2.                   Wilhelmina Gezina Giezen, geb. Leeuwarden 12.12.1874, dienstbode (1905), overl. Baarn 27.12.1937, tr. Leeuwarden 01.11.1905 Gosse Hellinga, geb. Leeuwarden 21.12.1874, chef van dienst in het Binnengasthuis te Amsterdam (1905), overl. na 1937, z.v. Jan Hellinga en Maike Laverman.

3.                   Petrus Giezen, geb. Leeuwarden 23.12.1877, portier, overl. Leeuwarden 21.04.1939, tr. Amsterdam 05.01.1905 Elisabeth Ida Gonkel, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1882, d.v. Willem Frederik Gonkel en Francina Ritte.

4.                   Martinus Giezen, geb. Leeuwarden 22.03.1880, overl. Leeuwarden 03.03.1882.

 

[16] Evert Slebos, geb. ca. 1788, dienstknecht (1811), dagloner (1814,1818), overl. 17.05.1819|d|, z.v. Bernadus Slebos en NN; tr.

[17] Berendina Ebbers, Barendje, geb. ca. 1790, overl. Aerdt (Herwen en Aerdt) 15.01.1872, dienstmeid (1832), werkvrouw (1837), d.v. Lucas Ebbers, landbouwer, en Jenneken Navis; tr. 2e Herwen en Aerdt 25.05.1832 Hendrik van Binsbergen, geb. ca. 1750/1752, arbeider, overl. Herwen en Aerdt 06.11.1836, z.v. Gerrit van Binsbergen, landbouwer, en Geertruida Blei; tr. 3e Herwen en Aerdt 08.12.1837 Jan van Gellecom, geb. ca. 1799/1800, arbeider, overl. Groessen 19.03.1881, z.v. Gerrit van Gellecom en Geertrui Eikenouwers.

HvB tr. 1e voor 1832 Engelina Bennings, overl. voor 1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Bernardus Schlebos, geb. Gendringen 17.09.1811|a|, visser (1844), arbeider (1858), overl. Gendt 30.07.1858, tr. Gendt 05.07.1844 Johanna Geertruijd Ederveen, ged. Gendt en Erlecom 15.06.1806, overl. Gendt 07.09.1868, d.v. Teunis Ederveen en Elisabeth Staaijen.

2.                   Jan Sleebos, geb. Gendringen 05.06.1814|b|, overl. Gendringen 31.07.1819.

3.                   Derk Slebos, geb. Gendringen 09.12.1816, overl. Gendringen 15.12.1816.

4.                   Derk Slebos, geb. Gendringen 19.11.1818|c|; volgt [8].

 

Noten: |a| vader Evert Schlebos; |b| vader Evert Sleebos; |c| vader Everhardus Slebos (geb.akte Gendringen 1818 no.95); |d| geen moeder vermeld (overl.akte Gendringen 1819 no.27).

 

[18]

[19] Gerritje Jansen, geb. ca. 1807, dienstmeid (1826), wasvrouw (1849), overl. voor 1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Fredrika Jansen, geb. Harderwijk 06.01.1826|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| geb.akte Harderwijk 1826 no.3 (nrs.2-5 niet beschikbaar op zoekakten.nl).

 

[20] Henricus Smits, ged. Eindhoven (rk) 19.09.1810, bediende (1844,1864), commissionair (1880), overl. s-Gravenhage 30.05.1880, z.v. Joannes Smits en Agnetis Catharina Simons; tr. s-Gravenhage 08.05.1844

[21] Joanna Lem, geb. Duiven, ged. In t Loo (rk) 13.10.1807, naaister (1838), zonder beroep (1841), overl. s-Gravenhage 24.12.1883, d.v. Derck Lem, smid, en Hendrina Husman.

Voorkinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                   Hendrika Lem, later Smits, geb. s-Gravenhage 20.05.1838|a|.

2.                   Hendricus Lem, later Smits, geb. s-Gravenhage 08.01.1841|b|; volgt [10].

 

Noten: |a| aangifte door Hendrik Smits, bediende (geb.akte s-Gravenhage 1838 no.865); |b| aangifte door Hendricus Smits, oud 31 jaar, bediende (geb.akte s-Gravenhage 1841 no.48).

 

[22]

[23] Ester Visser, naaister (1864), overl. voor 1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emma Johanna Hendrika Visser, geb. s-Gravenhage 25.01.1843|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Emma Hendrica Visser, 42 jaar, werkster, getuige Johannes Hendrik Visser, oud 40 jaar, timmerman {geen relatie vermeld} (geb.akte s-Gravenhage 1843 no.152).

 

[24] Teunis Diepeveen, ged. Veenendaal 14.07.1811, wielendraaier (1840), barbier, overl. Veenendaal 24.02.1852, z.v. Roelof Diepeveen en Heinderijntje van Manen; tr. 2e Amerongen 29.11.1843 Jannigje van den Heuvel, ged. Veenendaal 21.04.1811, d.v. Matthijs van den Heuvel en Elsje de Waal; tr. 1e Veenendaal 15.04.1835

[25] Aletta van der Biezen, geb. Veenendaal 18.01.1813, overl. Veenendaal Gelders (Ede) 11.06.1843, d.v. Kornelis van der Biezen, wolkammer, en Jannetje Slotboom.

Uit het huwelijk Diepeveen-van Biezen:

1.                   Roelof Diepeveen, geb. Veenendaal 02.10.1835.

2.                   Cornelis Diepeveen, geb.Veenendaal Gelders (Ede) 24.10.1840|a|; volgt [12].

Uit het huwelijk Diepeveen-van den Heuvel:

3.                   Hendrik Diepeveen, geb. ca. 1843, overl. Rhenen 12.09.1905.

4.                   Elsje Diepeveen, geb. Ede ca. 1845, overl. De Bilt 10.01.1923, tr. Veenendaal 16.05.1868 Teunis van Kooten, geb. Veenendaal 26.02.1845, overl. Zeist 24.03.1935|b|, z.v. Teunis van Kooten en Maagje van Essen.

5.                   Hendrina Diepeveen, geb. Ede ca. 1848, overl. Rhenen 03.11.1922, tr. 1e Veenendaal 04.06.1870 Evert van Dijk, geb. Veenendaal ca. 1838, overl. Veenendaal 21.06.1879, z.v. Teunis van Dijk en Gijsbertje Bos; tr. 2e Rhenen 28.08.1885 Cornelis Vonk, geb. Ede ca. 1843, overl. Rhenen 11.09.1921, z.v. Willemina Vonk.
CV tr. 1e Veenendaal 01.10.1870 Cornelia Petronella van Heusden, geb. Maurik 03.12.1844, overl. Veenendaal 12.11.1871, d.v. Klaas van Heusden, arbeider, en Maria de Rooij.

 

Noten: |a| moeder van der Biesen (geb.akte Ede 1840 no.245); |b| per abuis wedr Diedenveen (overl.akte Zeist 1935 no.99); |c| per abuis Diepenveen (overl.akte DelBilt 1923 no.3).

 

[26] Johannes Franciscus Bovendeert, geb. s-Gravenhage ca. 1801/1802, schutter bij het 1e Bataillon der 4e Afdeeling Zuid-Hollandsche Schutterij (mrt1834), korporaal bij de 5e Kompagnie 1e Bataillon 4e Afdeeling Zuid-Hollandsche Schutterij (sep1834), opperman (1836), arbeider (1838), werkman (1842), overl. Winkel 21.01.1846, z.v. Franciscus Bovendeerd (ca.1764-1834), gerechtsdienaar, en Elisabeth Fanto (ca.1778-1834); tr. Breda 25.09.1834

[27] Anna Maria Koks, ged. Made en Drimmelen (rk) 05.05.1806|c|, mutsenwaschter (1834), naaister (1865), d.v. Adriaan Koks, metselaar, en Maria Cantrijn.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Petrus Johannes Franciscus Bovendeert, geb. Breda 16.03.1834|a|, tr. 1e s-Hertogenbosch 12.02.1868 Maria Foederer, geb. Nuenen en Gerwen 20.10.1815, d.v. Dirk Foederer en Helena Slegers; tr. 2e s-Hertogenbosch 13.11.1889 Catharina Theodora de Kort, geb. s-Hertogenbosch ca. 1842, overl. s-Hertogenbosch 07.07.1920, d.v. Jacobus Joannes de Kort en Alena van Vugt.
CTdK tr. 1e s-Hertogenbosch 28.05.1864 Antonius Schroders, geb. s-Hertogenbosch 10.12.1839, overl. Maastricht 14.09.1885, z.v. Joannes Schroders en henrica la Vigne.

Uit dit huwelijk:

2.                   Franciscus Bovendeert, geb. Breda 30.01.1836, tr. Breda 14.07.1864 Cornelia Platschart, geb. Sint Anna ter Muiden 09.09.1820|d|, overl. Breda 14.10.1899, d.v. Maria Platschart.
CP tr. 1e Breda 03.09.1855 Johan Anton Buch, geb. ca. Maintz 1798, gepensioneerd militair (1855), z.v. Georg Buch en Maria Anna Liebin.

3.                   Rosina Maria Bovendeert, geb. Breda 22.07.1838; volgt [13].

4.                   Wilhelmus Godefridus Bovendeert, geb. Aalsmeer 10.10.1842, tapper, overl. Breda 25.11.1887, tr. Breda 31.05.1876 Johanna Honcoop, geb. Vlijmen ca. 1837, overl. na 1887, d.v. Jan Honcoop en Adriana Broekhuizen.

 

Noten: |a| aangifte door JFB, geb. Brielle, van een kind waarvan hij bekend de vader te zijn (geb.akte Breda 1834 no.89); |b| bruidegom Bovendeerd in garnizoen geweest te Breda, thans garnizoen houdende te Dordrecht, geboren te s-Gravenhage, gedomicilieerd te Brielle (huw.akte Breda 1834 no.99); |c| vader Adrianus Kokke; |d| aangifte door Matthias Lintel, 63 jaar, vroedmeester; Maria is weduwe van Lodewijk de Bois, overl. Sluis 14.08.1815 (geb.akte Sint Anna ter Muiden 1820 no.9).

 

[28] Pieter Giezen, geb. Leeuwarden ca. 1802, flankeur bij de 8ste Afdeeling Infanterie (in garnizoen te Maastricht) (1834), tabakskerver (1836,1844), schoenmaker (1861,1871), z.v. Gerrit Giezen en Hendrikje Annes/Hendriks; tr. Leeuwarden 12.02.1834

[29] Cornelia Charlotta Steppers, ged. Leeuwarden 23.10.1805, overl. (kraambed) Leeuwarden 09.06.1845, d.v. Johannes Steppers en Johanna Buistra.

Kind van Cornelia:

1.                   Hendrikje Steppers, geb. Leeuwarden 08.09.1829|a|.

Kind van Cornelia (erkend bij het huwelijk):

2.                   Hendrikje Steppers, later Giezen, geb. Leeuwarden 16.03.1831|b|, overl. Leeuwarden 10.11.1897, tr. Leeuwarden 17.05.1863 Johan Georg Cramer, geb. Leeuwarden 16.07.1832, schoenmaker, overl. Leeuwarden 24.02.1914, z.v. Willem Fredrich Cramer, schoenmaker, en Fetje Schafraad, vroedvrouw.

Uit dit huwelijk:

3.                   Johanna Giezen, geb. Leeuwarden 10.04.1836.

4.                   Gerrit Giezen, geb. Leeuwarden 16.01.1838, kamerbehangersknecht (1861), kamerbehanger (1862,1870), overl. Harlingen 17.02.1926, tr. Harlingen 29.08.1861 Romkje de Vries, geb. Harlingen 10.08.1829, werkster (1861), overl. Harlingen 18.02.1912, d.v. Steven Klazes de Vries en Wypkje Romkes Lamring.

5.                   Johannes Giezen, geb. Leeuwarden 05.03.1840; volgt [14].

6.                   Albertus Giezen, geb. Leeuwarden 12.03.1842, overl. Leeuwarden 17.11.1847.

7.                   Sander Giezen, geb. Leeuwarden 14.02.1844, overl. Leeuwarden 30.04.1844.

8.                   levenloze dochter, Leeuwarden 07.06.1845.

 

Noten: |a| aangifte door Maijke van der Kooij, 44 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leeuwarden 1829 no.515); |b| aangifte door Maijke van der Kooij, 44 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leeuwarden 1834 no.155).

 

[30] Martinus Hardorff, geb. Leeuwarden 18.06.1816, kleermaker, overl. Leeuwarden 29.01.1856, z.v. Sipke Hardorff (ca.1792-1857), soldaat (1816), pakhuisknecht (1838), kleermaker (1841), winkelbediende (1857), en Wypkje Jentjes Dijkstra; tr. 2e Leeuwarden 16.05.1841 Wilhelmina Johanna Adriette Bams, geb. Leeuwarden 24.03.1814|a, dienstbode (1841), arbeidster (1868), overl. Leeuwarden 03.10.1887, d.v. Leonardus Bams, kleermaker, en Wilhelmina Mauritz; tr. 1e Leeuwarden 31.03.1838

[31] Gesina Engelina Brons, geb. Emden ca. 1815, aang.lidmaat Leeuwarden 06.12.1832, overl. (kraambed) Leeuwarden 15.07.1838, d.v. Tjark Brons en Hendrikje Oltmans, verwersche (1838).

Uit het huwelijk Hardorff-Brons:

1.                   Wiebrigje Hardorff, geb. Leeuwarden 05.07.1838; volgt [15].

Uit het huwelijk Hardorff: Bams:

2.                   Sipke Hardorff, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 03.07.1842, huisverwer, tr. Leeuwarden 05.02.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.05.1888, ingeschr. Amsterdam 27.09.1888) Grietje van Zandbergen, geb. Achlum (Franekeradeel) 01.02.1851, overl. Bloemendaal 24.01.1933, d.v. Sake van Zandbergen, kleermaker, en Geertje Tjibbes van der Velde.
GvZ tr. 2e Amsterdam 29.05.1889 Everardus Jacobus Johanna Driessen, geb. Amsterdam ca. 1831, letterzetter, z.v. Joannes Driessen en Anna Margaretha Kuijten.
EJJD tr. 1e Amsterdam 07.11.1866 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.05.1887, ingeschr. Amsterdam 25.11.1887) Everdina Nieuwburg, geb. Zutphen 02.07.1829, dienstbaar (1866), d.v. Martinus Nieuwburg, wolkammer, wever, en Hendrika Hoekman.
EN tr. 1e Zuphen 03.04.1850 Theodorus Joannes Perebolt, geb. ca. 1802, kleermaker, overl. Zutphen 07.03.1862, z.v. Derk Jan Perebolt|b| en Maria Elisabeth Stomps.
TJP tr. 1e Zutphen 07.02.1827 Grada van Leunen, ged. Herveld (rk) 28.03.1806, overl. Zutphen 19.08.1837, d.v. Theodorus van Leunen, kuiper, en Mechtilda Antonia Angenent.

3.                   Leonardus Lambertus Hardorff, geb. Workum 04.12.1844|c|, zilversmidsknecht, overl. Leeuwarden 11.02.1934, tr. Leeuwarden 29.11.1868 Baukje Horringa, geb. Leeuwarden 19.06.1840, overl. Leeuwarden 04.04.1915, d.v. Evert Jacobs Horringa, sjouwerman, en Rijkje/Rienkjen Lieuwes Boorsma.

4.                   Pieter Hardorff, geb. Leeuwarden 22.10.1848, overl. Leeuwarden 21.06.1851.

5.                   Wilhelm Hardorff, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 03.04.1851, overl. Leeuwarden 21.10.1906.

 

Noten: |a| vader per abuis Bernardus, zie opmerking in de huwelijksakte (1841); |b| ook Pereboom (huw.akte Zutphen 1850 no.24); |c| moeder per abuis Baams (huw.akte Leeuwarden 1868 no.212).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren