Gerrit Jan Slothouber (1918-2007)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Gerrit Jan Slothouber, Jan, geb. Boskoop 06.11.1918, lector, later hoogleraar Eindhoven (1970-1983), overl. Eindhoven 29.11.2007, crem. Heeze, verloofd Utrecht/Heerlen april 1943, tr. voor 1947 Johanna Kleinhout, Hanny, overl. voor 2007.

 

[2] Bernardus Jacobus Slothouber, geb. Waddinxveen 22.04.1886, onderwijzer (1915), hoofd van de Christelijk-Nationale-School te Heerlen, overl. Ermelo 05.03.1971, begr. Heerlen (Alg.Bpl.) 10.03.1971, tr. Broek op Langedijk 19.08.1915
[3] Adriana Ouwehand, geb. Zwolle 25.01.1887, overl. Meerssen 14.11.1954|a|, begr. Heerlen (Alg.Bpl.) 18.11.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Maria Slothouber, geb. Boskoop 1917|b|.

2.                   Gerrit Jan Slothouber, geb. Boskoop 06.11.1918; volgt [1].

3.                   Zoon Slothouber.

4.                   Dochter Slothouber.

5.                   Nicolaas Bernardus Slothouber, geb. Heerlen 01.07.1923, overl. Haarlem 15.09.2015, tr. voor 1954 Saakje K. Mulder.

6.                   Zoon Slothouber.

7.                   Zoon Slothouber.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heerlen 1954 no.757; |b| Goudsche Courant 03.07.1917.

 

[4] Gerrit Jan Slothouber, geb. Heteren 05.06.1846, onderwijzer (1886,1915), overl. Renkum 23.12.1924, tr. Waddinxveen 19.05.1881

[5] Maartje Maria Winters, geb. Zuid-Waddinxveen ca. 1851, begr. Amsterdam (Bpl. Huis te Vraag) 28.10.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Klazina Slothouber, geb. Waddinxveen 07.06.1882.

2.                   Nicolaas Bernardus Slothouber, geb. Waddinxveen 01.08.1884.

3.                   Bernardus Jacobus Slothouber, geb. Waddinxveen 22.04.1886; volgt [2].

4.                   levenloze dochter, Waddinxveen 15.11.1890.

5.                   Sara Klazina Slothouber, geb. Waddinxveen 16.12.1894.

 

[6] Arie Ouwehand, geb. Katwijk 14.06.1857, onderwijzer (1883,1887), hoofd ener school (1889), hoofdonderwijzer (1910), tr. Zwolle 05.01.1883

[7] Harmina Visker, geb. Hasselt 19.12.1863, overl. voor 1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Ouwehand, geb. Zwolle 06.06.1883, tr. Broek op Langedijk 24.03.1910 Henry William Aalders, geb. Amsterdam ca. 1886, onderwijzer (1910), z.v. Gerhard Jan Daniel Aalders, predikant, en Mary Anne Elizabeth Davis.
Uit dit huwelijk: Gerhard J.D. Aalders H. Wzn (1914-1987), promotie Amsterdam VU 1943, hoogleraar Amsterdam VU, lid KNAW.

2.                   Harmina Ouwehand, geb. Zwolle 20.11.1884.

3.                   Adriana Ouwehand, geb. Zwolle 25.01.1887; volgt [3].

4.                   Arie Ouwehand, geb. Zwartebroek (Barneveld) 13.02.1889.

5.                   Grietje Ouwehand, geb. Barneveld 26.02.1891, overl. Broek op Langedijk 03.02.1922.

6.                   Nanno Jan Ouwehand, geb. Broek op Langedijk 27.09.1893, tr. Utrecht 02.06.1927 Sophia Christina van Vliet, geb. Arnhem 20.09.1895, d.v. Pieter van Vliet, handelsagent, en Grietje Grimm.

7.                   Johanna Ouwehand, geb. Broek op Langedijk 14.12.1895, overl. Broek op Langedijk 02.05.1907.

8.                   Jakob Ouwehand, geb. Broek op Langedijk 11.01.1903, broodbakker, overl. 23.06.1976, begr. Ede, tr. ’s-Gravenhage 13.06.1928 Petronella Willijns, geb. Amsterdam 27.05.1904, overl. 24.05.1991, begr. Ede, d.v. Adrianus Willijns, letterzetter, en Hendrika Willijns.

9.                   Dirk Ouwehand, geb. Broek op Langedijk 09.04.1906.

 

[8] Bernardus Slothouber, geb. 1808/1809, bakker (1840,1843), tapper (1844,1846), bakker (1848,1878), winkelier (1888), overl. Heteren 05.07.1888, tr. Heteren 21.09.1839

[9] Hendrica Speijers, geb. Heteren 22.01.1814, winkelierster (1892), overl. Heteren 04.05.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Slothouber, geb. Heteren 05.07.1840, overl. Heteren 29.05.1870.

2.                   Johanna Geertruida Slothouber, geb. Heteren 16.07.1841, overl. Randwijk (Heteren) 04.07.1913, tr. Heteren 31.01.1878 Jacobus van de Wal, geb. Randwijk (Heteren) 01.03.1842, winkelier, z.v. Cornelis van de Wal, metselaarm winkelier, en Gerritje van Heeteren.

3.                   Jacobus Hendrik Slothouber, geb. Heteren 13.01.1843, broodbakker, overl. Valburg 10.08.1911, otr. Alkmaar 27.07.1871, tr. 1e Alkmaar 13.08.1871 Catharina Alida Stoel, geb. Alkmaar ca. 1847, overl. Valburg 19.10.1900, d.v. Cornelis Stoel en Anna Bakker; tr. 2e Valburg 18.01.1905 Petronella Willemina Jonas, geb. Amsterdam ca. 1857, overl. na 1911, d.v. Willemina Charlotte Jonas.
     PWJ tr. 1e Naarden 07.10.1886 Johannes Cornelis Raamsdonk, geb. Vlissingen 27.07.1855, predikant te Veere (1893-1896) en Stiens (-1903), overl. Leeuwarderadeel 04.02.1903, begr. Stiens, d.v. Isaac Raamsdonk, timmerman, en Maatje Lodewijks.

4.                   Geurt Slothouber, geb. Heteren 18.04.1844, overl. Rotterdam 03.05.1927, tr. Oudewater 16.04.1868 Commerijntje van den Briel, geb. Oudewater 02.11.1841, overl. Rotterdam 13.01.1927, d.v. Johannes van den Briel en Sophia van Wijngaarden.

5.                   Gerrit Jan Slothouber, geb. Heteren 05.06.1846; volgt [4].

6.                   Jacoba Hendrina Slothouber, geb. Heteren 01.01.1848, overl. Heteren 23.02.1923.

7.                   Bernarda Hendrika Slothouber, geb. Heteren 20.05.1850, overl. Arnhem (Diaconessenhuis) 26.11.1891|a|, tr. Heteren 25.02.1874 Hendrikus Jacobus van Reenen, geb. Vreeswijk 25.06.1851, logementhouder, overl. Rotterdam 21.09.1929, z.v. Hendrikus Jacobus van Reenen (ca.1805-1876), logementhouder, en Willemina Belia van Os.
     HJvR tr. 2e Brielle 07.06.1892 Johanna Helena van Reenen, geb. Utrecht 26.10.1868, overl. voor 1901, d.v. Nicolaas van Reenen en Jannetje Maat; tr. 3e Apeldoorn 02.03.1901 Jannetje Lugtenburg, geb. Rockanje 22.07.1875 (akte), d.v. Willem Lugtenburg en Wouda van Hulst.

8.                   Hendrik Jacobus Slothouber, geb. Heteren 27.10.1851, overl. Bussum 17.10.1929, tr. Langbroek 01.05.1879 Theodora Johanna Maria van Heeteren, geb. Langbroek 29.09.1856, overl. Bussum 22.01.1932, d.v. Aalbert van Heeteren en Doortje van Straaten.

9.                   levenloze zoon, Heteren 24.01.1853.

10.               Hendrika Bernarda Slothouber, geb. Heteren 10.11.1855, overl. Heteren 03.12.1856.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brielle 1891 no.94.

 

[10] Klaas Winters, geb. Bloemendaal (Broek) 02.04.1823, overl. Waddinxveen 05.12.1898, tr. Gouda 24.12.1845

[11] Sara Klasina van Klaveren, geb. Bloemendaal (Broek) 09.02.1824, overl. Waddinxveen 16.09.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Gerardina Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 04.09.1846, overl. Zuid-Waddinxveen 21.10.1846.

2.                   Maartje Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 17.04.1848 (akte), overl. Zuid-Waddinxveen 16.04.1848.

3.                   Pieter Gerard Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 23.02.1849, overl. Rotterdam 15.01.1933, tr. Gouda 07.02.1872 Annette Margaretha Huisman, geb. Utrecht 06.10.1844, overl. Rotterdam 18.05.1936, d.v. Dirk Huisman en Petronella Macor.

4.                   Maartje Maria Winters, geb. Zuid-Waddinxveen ca. 1851; volgt [5].

5.                   Jan Izaak Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 25.03.1853, overl. Zuid-Waddinxveen 15.07.1853.

6.                   Maria Petronella Cornelia Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 19.02.1855, overl. Zuid-Waddinxveen 19.11.1855.

7.                   Maria Winters, geb. Zuid-Waddinxveen 29.12.1856, overl. Waddinxveen 20.11.1913, tr. Gouda 22.08.1883 Daniël Bremmer, Daan, geb. Broek 19.03.1857, fabrikant (1915), overl. Waddinxveen 07.11.1923, z.v. Jan Bremmer en Cornelia Saarberg.
     DB tr. 2e Apeldoorn 28.07.1915 Nicolette Frederika Diemer, geb. Aarlanderveen 30.04.1870, overl. Heemstede 13.08.1934, d.v. Willem Diemer en Netta Arendiena Hendrieka van Beek.

8.                   Petronella Cornelia Winters, geb. Broek 02.04.1859, overl. Woerden 04.07.1944.

9.                   Arie Nicolaas Winters, geb. Broek 16.04.1862, overl. Broek 15.09.1862.

10.               Jan Izaak Winters, geb. Broek 29.03.1863, overl. Broek 16.12.1863.

11.               Stiena Geertruida Winters, geb. Broek 17.08.1865, overl. Woerden 24.04.1945, tr. Gouda 26.07.1888 Willem van der Togt, geb. Rotterdam 31.08.1866, overl. Woerden 04.09.1936, z.v. Johannes Hendrik van der Togt en Cornelia Spek.

12.               Johanna Gijsberta Winters, geb. Broek 13.03.1869, overl. Woerden 17.08.1933, tr. Waddinxveen 18.05.1898 Pieter Dirk Muijlwijk, geb. Kralingen 12.08.1868, z.v. Koenraad Muijlwijk en Alida Eggink.

 

[12] Arij Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 20.10.1822, winkelier (1883), tr. Katwijk 25.06.1846

[13] Maartje van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 06.10.1826.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 22.08.1847, tr. Katwijk 21.11.1872 Cornelia Verdoes, geb. Katwijk aan Zee 26.08.1847, d.v. Gijsbert Verdoes en Agada Verloop.

2.                   Ariaantje Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 30.11.1849, tr. Katwijk 21.01.1875 Cornelis Geervliet, geb. Katwijk aan den Rijn 11.10.1852, z.v. Jan Geervliet en Johanna Schaap.

3.                   Jannetje Ouwehand, geb. Katwijk 28.04.1852, tr. Katwijk 31.01.1878 Jan Parlevliet, geb. Katwijk 01.06.1853, z.v. Leendert Parlevliet en Jacoba Kuijt.

4.                   Jan Ouwehand, geb. Katwijk 22.03.1854, overl. Watergraafsmeer 07.10.1909, tr. Katwijk 24.11.1881 Helena Petronella Ouwehand, geb. Katwijk 17.12.1859, d.v. Arij Ouwehand en Jaapje Ouwehand.

5.                   Arie Ouwehand, geb. Katwijk 14.06.1857; volgt [6].

6.                   Teunis Ouwehand, geb. Katwijk 12.11.1859, overl. na 1928, tr. Katwijk 10.11.1887 Margaretha Mathilda Elize Torré, geb. Den Helder 05.01.1868, overl. Scheveningen 30.12.1928, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 03.01.1929, z.v. Cornelis Anthonie Torré, machinist bij de marine, en Margaretha Catharina Theodora Jansen.

7.                   Reijn Ouwehand, geb. Katwijk 16.08.1862 (akte), aannemer, tr. Noordwijk 16.05.1889 Janna Francina Bakker, geb. Noordwijk 07.01.1867, d.v. Abraham Bakker, bouwman, en Anna Groeneveld.

8.                   Aderika Ouwehand, geb. Katwijk 11.05.1864 (akte), tr. Katwijk 01.06.1888 Cornelis Geervliet, geb. Katwijk ca. 1853, z.v. Jan Geervliet en Johanna Schaap.

9.                   Krijn Ouwehand, geb. Katwijk 15.02.1868 (akte).

10.               Adrianus Ouwehand, geb. Katwijk 23.04.1869 (akte), timmerman, tr. 1e Katwijk 20.03.1890 Cornelia van Duijn, geb. Katwijk ca. 1868, overl. voor 1908, d.v. Willem van Duijn en Jacoba Blok; tr. 2e Arnhem 18.03.1908 (echtsch. ingeschr. Katwijk 07.07.1909) Johanna Louisa Brinkhorst, geb. Arnhem 14.06.1878, d.v. Hendrik Jan Brinkhorst, meubelmaker, en Sophia Maria Johanna Hoogers; tr. 3e Katwijk 10.03.1910 Geertje van der Bent, geb. Katwijk ca. 1862, d.v. Jacob van der Bent en Jacoba van Duijn.
     JLB tr. 2e Amsterdam 12.08.1915 Jan van der Hee, geb. Zevenhuizen 27.06.1867, werkman, z.v. Nicolaas van der Hee en Huibertje Walewijn.
     GvdB tr. 1e Katwijk 16.09.1885 Cornelis van der Boon, geb. Katwijk ca. 1857, overl. voor 1910, z.v. Willem van der Boon en Maartje Dedel.

 

[14] Nanno Jan Visker, geb. Noordbroek 19.09.1827, stuurman (1854), scheepskapitein (1856,1863), agent der Assener Stoombootmaatschappij (1876), expediteur (1879), overl. Zwolle 22.10.1879, tr. Groningen 26.03.1854

[15] Harmina Hoekstra, geb. Amsterdam 19.04.1826, winkelierster (1883), overl. Zwolle 23.05.1915|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Visker, geb. Groningen 28.11.1854.

2.                   Derk Visker, geb. Groningen 23.10.1856, scheepsbevrachter, tr. Zwolle 04.08.1881 Lamberta Schuppert, geb. Dalfsen 27.02.1861, dienstbode (1881), d.v. Gerrit Schuppert, schoenmaker, en Petronella van den Berg.

3.                   Grietje Visker, geb. Groningen 14.02.1858, overl. Zwolle 07.06.1888, tr. Zwolle 07.06.1881 Marten Doggenaar, geb. Zwolle 24.01.1857, schipper, overl. Zwolle 12.04.1926, z.v. Marten Doggenaar, schipper, en Aaltjen Westrik.
     MD tr. 2e Zwolle 26.02.1891 Hendrikje Eijkelboom, geb. Kampen 15.02.1852, overl. Zwolle 21.02.1908, d.v. Gerrit Berend Eijkelboom, scheepskapitein, en Aaltjen Werff.

4.                   Aaltje Visker, geb. Groningen 11.02.1860, overl. Zwolle 16.03.1876.

5.                   Anne Visker, geb. Groningen 29.01.1862, schipper, tr. Barradeel 18.05.1889 Eke Sikkema, geb. Wijnaldum (Barradeel) 23.04.1865, d.v. Pieter Sikkes Sikkema, gardenier, en Hinke Tækeles de Jong.

6.                   Harmina Visker, geb. Hasselt 19.12.1863; volgt [7].

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen harer overledene ouders aan de aangevers niet bekend’ (overl.akte Zwolle 1915 no.238).

 

[16] Jacobus Slothouber, geb. Arnhem ca. 1754, conrector der Latijnse scholen te Arnhem, overl. Rheden 05.01.1824, z.v. Jan Coenraad Slothouber en Elisabeth Riksen; otr. 1e Wageningen 04.08.1776 Anna Maria Sanders, begr. Arnhem 12.06.1797; otr. Arnhem (huw.comm.) 29.09.1797, tr. Arnhem 15.10.1797

[17] Johanna Geertruida Lammers, geb. Dinxperlo ca. 1775|a|, overl. Huizen 22.11.1849, d.v. N Lammers en Hendrina Westerveld.

Uit het huwelijk Slothouber-Sanders:

1.                   Johan Coenraad Slothouber, ook Slothouwer, ged. Wageningen 19.05.1777, procureur der Latijnsche Scholen te Leeuwarden (1821), conrector der Latijnsche Scholen (1834), overl. Leeuwarden 14.01.1834, tr. Geertruid Luessen, geb. Doetinchem ca. 1780, overl. Leeuwarden 13.04.1851, d.v. Jan Luessen en Johanna de Waard.

2.                   Elisabeth Slothouber, ged. Wageningen 10.03.1782, w.s. jong gestorven.

3.                   Elisabeth Slothouber, ged. Wageningen 01.06.1783.

4.                   Anthonie Slothouber, ged. Wageningen 06.03.1785, rector der Latijnsche Scholen te Doetinchem (1813), overl. Harderwijk 29.06.1860, tr. Stad Doetinchem 16.04.1813 Elizabeth Anna Voltelen, ged. Doetinchem 28.03.1773, overl. Harderwijk 30.04.1840, d.v. Arnold Wilhelm Voltelen (-1780), en Helena Sophia Johanna Vermeer (-1801).
     EAV otr. 1e Doetinchem 03.09.1802 Johannes Petrus Ramdohr, geb. ca. 1776, eerste luitenant, overl. Stad Doetinchem 14.06.1812, z.v. Johan Daniel Ramdohr en Anna Maria Pronk.

5.                   Frederik Slothouber, ged. Wageningen 30.01.1787.

6.                   Fredrika Jacoba Slothouber, ged. Wageningen 16.03.1788.
= w.s. Jacoba Frederika Slothouber, geb. Wageningen ca. 1788, naaister, overl. Arnhem 22.05.1864|b|.

7.                   Jan Hendrik Slothouber, geb. Arnhem ca. 1796, bakkersknecht, tr. Doesburg 14.10.1825 Maria Johanna Koolwaaij, geb. Varsseveld 26.01.1792, ged. Varsseveld 29.01.1792, d.v. Roelof Koolwaaij en Anna Geertruid Jansen.

Uit het huwelijk Slothouber-Lammers:

8.                   Hendrik Slothouber, geb. Arnhem ca. 1800, predikant te Garderen (1824-1829), Oosterwolde-Noordeinde (1830-1836), Huizen (1836-1856), Op- en Neder-Andel (1856-1868), Doornspijk (1859-1870) en Randwijk (1870-1873), overl. Heteren 27.06.1873.

9.                   Nicolaas Slothouber, geb. ca. 1803, candidaat (1833), commies (1839), rijksambtenaar (1844), overl. Zaandam 12.12.1890, tr. Doornspijk 05.10.1833 Dirkje van de Kerk, geb. Oosterwolde ca. 1810, overl. Oostzaan 30.06.1853, d.v. Kornelis Dirks van de Kerk en Hendrikje Helmigs.

10.               Jacobus Johannes Slothouber, geb. ca. 1805, broodbakker (1835), tabaksplanter (1891), overl. Dodewaard 22.11.1891, tr. Maurik 29.03.1835 Gerritje van Ommeren, geb. Ravenszwaaij (Beusichem) 18.10.1814, overl. Dodewaard 28.12.1888, d.v. Jan Gerrit van Ommeren, landman, schoolonderwijzer, en Antonia van Brummelen.

11.               Joannes Slothouber, geb. ca. 1807, schoolmeester (1838), landbouwer (1889), overl. Heteren 22.12.1889, tr. Heteren 15.11.1838 Grietje van de Poll, geb. Wageningen 01.07.1814, overl. Randwijk (Heteren) 26.05.1875, d.v. Gerrit van de Poll, landbouwer, en Aagje Spijers.

12.               Bernardus Slothouber, geb. 1808; volgt [8].

13.               Joanna Geertruijda Slothouber, geb. Arnhem 06.07.1811, tr. Huizen 29.05.1844 Gerrit Jan Vos, geb. Huizen 26.05.1820, genees-, heel- en verloskundige, overl. Huizen 12.06.1845, z.v. Jacob Vos, taander, en Willemina Josina Deetman.

14.               Valentijn Slothouber, geb. Arnhem 12.12.1812, overl. Huizen 11.06.1865.

15.               Didericus Slothouber, geb. Arnhem 27.05.1814, rijksambtenaar, overl. voor 1901, tr. Huizen 15.05.1851 Marritje Kok, geb. Huizen 09.05.1821 (akte), dienstbaar (1851), overl. Naarden 14.06.1901, d.v. Gerrit Kok, zadelmaker, en Anna Ides.

16.               Sophia Slothouber, geb. Arnhem 23.02.1816, overl. Arnhem 24.05.1816.

 

Noten: |a| niet gevonden in doopboek Dinxperlo (RBS 474.1); |b| ‘zijnde de namen harer overleden ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Arnhem 1864 no.301).

 

[18] Geurt Speijers, geb. ca. 1784, bouwman/landbouwer, overl. Heteren 01.10.1830, z.v. Geurt Speijers (ca.1749-1825) en Jacoba Geurtsen; tr.

[19] Jenneke van de Westeringh, geb. ca. 1783, landbouwster, overl. Heteren 04.10.1854, d.v. Wouter van de Westeringh en Hendrina van de Wal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakoba Speijers, ged. Heteren 05.04.1807, overl. Elst 10.04.1868, tr. Heteren 17.07.1833 Derk Smits, geb. ca. 1801, landbouwer, z.v. Jan Smits en Johanna Dibbits.

2.                   Wouter Speijers, ged. Heteren 28.08.1808, landbouwer, tabaksplanter, overl. Heteren 17.03.1892, tr. Heteren 12.04.1838 Johanna van Gelder, geb. ca. 1808, overl. Driel 29.06.1860, d.v. Evert van Gelder, tabaksplanter, en Catharina Jacobs.

3.                   Hendrina Speijers, ged. Heteren 08.04.1810, overl. Heteren 29.06.1882, tr. Heteren 10.05.1837 Jan van Lonkhuijzen, geb. ca. 1804, landbouwer, overl. Heteren 07.02.1856, z.v. Hendrik van Lonkhuijzen en Christina Engelina Troost.

4.                   Geurt Speijers, geb. Heteren 13.03.1812, landbouwer, tabaksplanter, overl. Haarlemmermeer 12.10.1892, tr. Heteren 21.07.1843 Gijsbartje van Ginkel, geb. Indoornik (Hemmen) 10.07.1814, overl. Haarlemmermeer 16.06.1883, d.v. Willem van Ginkel, bouwman/landbouwer, en Antje Legemaat.

5.                   Hendrica Speijers, geb. Heteren 22.01.1814; volgt [9].

6.                   Cornelis Speijers, geb. Heteren 15.11.1815, landbouwer, overl. Heteren 22.02.1895, tr. Valburg 02.03.1846 Hendrina van de Westeringh, geb. Valburg 12.02.1820, overl. Heteren 20.06.1892, d.v. Dirk van de Westeringh, tabaksplanter, en Gerritje Speijers.

 

[20] Pieter Winters, geb. ca. 1781, overl. Zuid-Waddinxveen 05.12.1833, z.v. Gerrit Winters en Geertruij Molendijk; tr. voor 1807

[21] Maria Puts, geb. ca. 1779, overl. Zuid-Waddinxveen 24.12.1854, d.v. Arie Puts en Sintijna van Wijmeren.

Uit dit huwelijk (moeder soms Pus):

1.                   Centijna Winters, geb. ca. 1807, overl. Waddinxveen 25.12.1892.

2.                   Geertruij Cornelia Winters, geb. ca. 1809, overl. Zuid-Waddinxveen 09.03.1861.

3.                   Arij Winters, geb. Bloemendaal ca. 1811, landbouwer (1856), overl. Rijnsburg 08.02.1876, tr. 1e Rijnsburg 13.03.1836 Jannetje van Klaveren, geb. Rijnsburg ca. 1806/1811|b|, overl. Rijnsburg 08.07.1856, d.v. Gerrit van Klaveren en Grietje Arkeveld; tr. 2e Noord-Waddinxveen 25.02.1857 Maria van Bergen, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1836, overl. na 1876, d.v. Johannes van Bergen en Maria Potuijt.

4.                   Abraham Winters, geb. ca. 1814, overl. Waddinxveen 24.09.1886.

5.                   Meijntje Winters, geb. Gouda ca. 1817, tr. Zuid-Waddinxveen 18.11.1852 Arij van Bergen, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1823, bouwman, z.v. Johannes van Bergen en Maria Potuijt.

6.                   Klaas Winters, geb. Bloemendaal (Broek) 02.04.1823|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Pus (geb.akte Broek 1823 no.14); |b| 30 jaar bij huwelijk, 45 jaar bij overlijden.

 

[22] Jan van Klaveren, geb. Reeuwijk ca. 1768, overl. Zuid-Waddinxveen 26.08.1833, z.v. Jan van Klaveren en Sara Dandridge; tr. Zuid-Waddinxveen 02.12.1821

[23] Maartje Potuijt, geb. Bloemendaal (ZH) 01.12.1799, d.v. Arij Potuit en Klaasje van Zanen; tr. 2e Zuid-Waddinxveen 05.11.1834 Izaak van Kersen, geb. Sluipwijk 28.07.1811, z.v. Gijsbert van Kersen en Kornelia Hoek.

Uit het huwelijk van Klaveren-Potuijt:

1.                   Sara Klasina van Klaveren, geb. Bloemendaal (Broek) 09.02.1824; volgt [11].

2.                   Pieternella Cornelia van Klaveren, geb. Bloemendaal (Broek) 30.04.1826, tr. Gouda 09.12.1846 Jan Josua Essebaggers, geb. Gouda ca. 1826, z.v. Nicolaas Essebaggers en Magdalena Wakker.

Uit het huwelijk van Kersen-Potuijt:

3.                   Gijsbert Cornelis van Kersen, geb. Zuid-Waddinxveen 12.01.1837.

4.                   Arie Marius van Kersen, geb. Zuid-Waddinxveen 13.03.1838.

5.                   Jakobus Johannes van Kersen, geb. Zuid-Waddinxveen 21.09.1839.

6.                   Adriana van Kersen, geb. Zuid-Waddinxveen 26.05.1841.
= w.s. Catharina Adriana van Kersen, geb. ca. 1841, overl. Zuid-Waddinxveen 23.05.1842.

7.                   Jan Willem van Kersen, geb. Zuid-Waddinxveen 08.02.1843.

 

[24] Jacob Arijsz Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee ca. 1800, d.v. Arij Gerritsz Ouwehand en Jaapje Spaanderman; tr. Katwijk 20.09.1822

[25] Jannetje Vooijs, geb. Katwijk aan Zee ca. 1799, d.v. Arij Bouwesz Vooijs en Arendje Verburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Arij Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 20.10.1822; volgt [12].

3.                   Arij Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 28.05.1827, tr. Katwijk 22.04.1848 Jaapje Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 23.08.1823, d.v. Dirk Willems Ouwehand en Dirkje van den Beurgh.

4.                  

 

[26] Jan van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee ca. 1798, z.v. Huig van Duijvenbode en Cornelia Kal; tr. Katwijk 19.12.1824

[27] Ariaantje van der Boon, Adriana, geb. Katwijk aan Zee ca. 1802, d.v. Teunis van der Boon en Maartje Ouwehand.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 06.10.1826; volgt [13].

2.                   Cornelia van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 07.01.1834, tr. 1e Katwijk 13.08.1857 Reijn Pronk, geb. Katwijk aan Zee 07.10.1832, z.v. Reijn Cornelisz Pronk en Trijntje Hakker; tr. 2e Katwijk 08.10.1863 Teunis Guijt, geb. Katwijk aan Zee 26.05.1836, z.v. Cornelis Guijt en Teunisje Zuijderduijn.
     TG tr. 1e Katwijk 21.01.1857 Jaapje van der Plas, geb. Katwijk aan Zee 25.11.1834, overl. voor 1863, d.v. Dirk van der Plas en Ariaantje Hoek.

3.                   Jan van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 06.01.1835, tr. Katwijk 06.09.1860 Bastiana Haasnoot, geb. Katwijk aan Zee 15.07.1837, d.v. Krijn Haasnoot en Meijntje Dubbeldam.

4.                   Teunisje van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 09.11.1837, tr. Katwijk 28.06.1861 Jacob Pronk, geb. Katwijk aan Zee 20.02.1836, z.v. Rijn Pronk en Trijntje Hakker.

5.                   Ariaantje van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 02.06.1840, tr. 1e Katwijk 16.05.1861 Jacob Waasdorp, geb. Noordwijk 11.03.1833, z.v. Jacob Waasdorp en Gerritje van Duijn; tr. 2e Katwijk 25.07.1894 Cornelis van der Plas, geb. Katwijk 21.09.1835, z.v. Dirk van der Plas en Maartje Hus.
     JW tr. 1e voor 1861 Neeltje Hoek.
     CvdP tr. 1e Katwijk aan Zee 06.04.1857 Jaapje Schaap, geb. Katwijk aan Zee 10.08.1836, d.v. Arie Schaap en Aagje Molenaar; tr. 2e Katwijk 27.12.1883 Marijtje Meijvogel, geb. Katwijk 09.09.1829, overl. voor 1894, d.v. Teunis Meijvogel en Kniertje Ros.
     MM tr. 1e Katwijk 09.09.1859 Cornelis van Beelen, geb. Katwijk aan Zee 08.05.1830, z.v. Jan van Beelen en Pietje Moens; tr. 2e Katwijk 21.02.1862 Dirk Kuijt, geb. Katwijk aan Zee 16.01.1832, z.v. Bouwe Kuijt en Antje van der Marel.
     DK tr. 1e Katwijk 01.09.1859 Lena van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 01.12.1834, d.v. Floris van Duijn en Ariaantje Jonker.

6.                   Neeltje van Duijvenbode, geb. Katwijk ca. 1843, overl. Rotterdam 13.04.1926, tr. Valkenburg (ZH) 03.05.1871 Daniel van Smalen, later|a| Daniel Boeser van Smalen, geb. Rotterdam 08.01.1830, overl. Rotterdam 22.01.1922, z.v. Jan van Smalen en Elizabeth Boeser.
     DBvS tr. 1e Rotterdam 08.07.1863 Frederika Jorijna Buijs, geb. Rotterdam 18.02.1831, d.v. Jan Buijs en Maria Christina Arend.

7.                   Pieter van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee 06.04.1845, tr. Katwijk 22.05.1871 Alida Parlevliet, geb. Katwijk aan Zee 16.10.1844, d.v. Floris Parlevliet en Jacoba Haasnoot.

 

Noten: |a| bij huwelijken (1863,1871) en overlijden (1922).

 

[28] Derk Jans Visker, geb. Nieuweschans 09.05.1804, goud- en zilversmid, overl. Groningen 13.07.1855, z.v. Jan Hindriks Visker, blauwverver, en Elsje Jans; tr. Nieuweschans 26.05.1827

[29] Aaltje Nannes Bakker, geb. Groningen 19.04.1805, overl. Groningen 28.01.1881, d.v. Nanne Jans Bakker, commies visiteur, en Wilhelmijna Strootman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nanno Jan Visker, geb. Noordbroek 19.09.1827; volgt [14].

2.                   Jan Visker, geb. Noordbroek 04.11.1829, smidsknecht, overl. Groningen 15.09.1857.

3.                   Wilhelmina Sara Visker, geb. Noordbroek 09.12.1831, tr. 1e Amsterdam 04.02.1857 Geert Venema, geb. Midwolda 23.04.1829, zeeman, overl. ‘op zee, a/b kofschip ‘Tromp en De Ruiter’, op reis van Holbeck (Denemarken) naar Groningen’ 17.11.1859|a|, z.v. Boelko Ukes Venema, timmerman, en Berendina Geerts; tr. 2e Appingedam 29.05.1861 Ernst Eduard Manglitz, geb. Schakken (Duitsland) ca. 1828, schoenmaker, z.v. Johann Christian Manglitz en Eleonora Steinwaller.

4.                   Derk Visker, geb. Nieuwolda 29.11.1833.

5.                   Elsina Visker, geb. Nieuwolda 26.04.1836, dienstmeid (1858), overl. Veendam 18.10.1926, tr. 1e Wildervank 05.07.1858 Feike Johannes de Jonge, geb. Wildervank 20.11.1827, schuitenvoerdersknecht, overl. Haren 28.01.1862, z.v. Johannes Feikes de Jonge, zeeman, en Trientje Hindriks Dost, werkvrouw; tr. 2e Wildervank 21.09.1867 Albert van der Laan, geb. Sappemeer 18.03.1820, dagloner (1844), timmerman (1867), z.v. Siert Alberts van der Laan, dagloner, en Grietje Jans Wiegertjes.
     AvdL tr. 1e Sappemeer 08.06.1844 Biena Luitjes Bos, geb. Sappemeer 26.08.1815, dagloonster (1844), overl. Veendam 02.09.1866, d.v. Luitje Jans Bos, landbouwer, en Trijntje Martens Wever.

6.                   Roelf Visker, geb. Nieuwolda 19.08.1838, overl. Groningen 16.04.1855.

7.                   Hinderikus Visker, geb. Nieuwolda 29.06.1841.

8.                   Fenna Visker, geb. Groningen 18.12.1845, overl. Groningen 15.02.1889, tr. Groningen 27.04.1871 Geert Jan Kuhlman, geb. Groningen 04.07.1851, barbier, z.v. Jan Geert Kuhlman (ca.1818-1888), barbier, en Jantien Bos.

 

Noten: |a| overl.akte Groningen 1859 suppl.reg. fol.18v.

 

[30] Anne Pieters Hoekstra, geb. Kootstertille (Achtkarspelen) ca. 1796/1797, schipper, overl. Groningen 25.12.1854, z.v. Pieter Annes Hoekstra, schipper, en Geeske; tr.

[31] Grietje Harmens de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geeske Hoekstra, geb. Terband (Ængwirden) 28.10.1818, dienstbaar (1848), overl. Groningen 07.09.1875|a|, tr. Amsterdam 13.09.1848 Reinder Visker, geb. Nieuweschans 18.06.1814, zeeman, overl. Groningen 12.12.1896, z.v. Abraham Visker, schipper, en Reina Reinders Lutje.

2.                   Harme Anne Hoekstra, geb. Amsterdam 25.04.1821, schipper, tr. Groningen 22.01.1852 Marijke de Boer, geb. Groningen 27.01.1828, d.v. Pijter Harms de Boer, arbeider, en Meentje Staassens.

3.                   Pieter Hoekstra, geb. Terkaple (Utingeradeel) 11.11.1823, tr. Groningen 01.12.1853 Aaltien de Vries, geb. Groningen 14.08.1830, d.v. Willem de Vries, bierbrouwersknecht, en Geertruda Warneerda Emmes.

4.                   Harmina Hoekstra, geb. Amsterdam 19.04.1826; volgt [15].

5.                   Minke Hoekstra, geb. Koevoetersluis bij Langweer (Doniawerstal) 24.09.1828, tr. Groningen 02.02.1854 Hessel Abbenga Lugthart, geb. Groningen 28.02.1828, schippersknecht, overl. Groningen 10.09.1911, z.v. Jacobus Cornelis Lugthart, scheepstimmerman, en Hendrikje Abbenga.

6.                   Ruurd Annes Hoekstra, geb. Oudehaske (Haskerland) 01.02.1831, schipper, overl. Rosmalen 19.11.1893, tr. Groningen 13.03.1856 Grietje Volhand, geb. Groningen 17.09.1832, overl. Groningen 07.02.1889, d.v. Lambertus Jacobs Volhand, logementhouder, en Jantje Hindriks Koning.

7.                   Grietje Anne Hoekstra, geb. Amsterdam 04.10.1833, tr. Groningen 27.01.1859 Freerk Hamming, geb. Stroobos (Grootegast) 01.08.1826, schipper, z.v. Krijn Freerks Hamming, beurtschipper, en IJtje Rinzes de Vries.

8.                   Hendrik Hoekstra, geb. Hemrik (Opsterland) 31.01.1836, schipper, overl. Amsterdam 16.03.1871|b|, tr. Groningen 16.02.1865 Fennechien Stemmer, geb. Wildervank 05.02.1842, naaister (1905), overl. Groningen 04.05.1905, d.v. Willem Jans Stemmer, schipper, en Annechien Hindriks Bakker.
     FS tr. 2e Groningen 03.08.1879 Reinder Scherling, geb. Groningen 12.07.1844, letterzetter, overl. Groningen 23.10.1918, z.v. Warnder Scherling, wever, en Anna Geerts van der Wal.
     RS tr. 1e Groningen 06.10.1872 Annigje Goudriaan, geb. Bodegraven 25.06.1836, naaister (1872), overl. Groningen 20.12.1878, d.v. Cornelis Goudriaan, zaakwaarnemer, en Klaasje Hogendoorn.

9.                   Anne Hoekstra, geb. Sliedrecht 03.07.1838.

10.                Harmke Hoekstra, geb. Hoogezand 13.02.1842, overl. Martenshoek (Hoogezand) 21.07.1849.

 

Noten: |a| geb. Heerenveen (overl.akte Groningen 1875 no.960); |b| geb. Gorredijk (overl.akte Groningen 1871 no.920).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren