Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (1918-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2016 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman, geb. Haarlem 29.08.1918, promotie Amsterdam VU 12.10.1951|a|, werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips (1946-1978), hoogleraar Eindhoven (1979-), overl. Eindhoven 25.07.2016, crem. Heeze 01.08.2016, tr. 1e 25.03.1947 Ilona Vera Persenaire, geb. Padang 09.09.1924, overl. Eindhoven 16.02.1979, d.v. A.M.C. Persenaire en G.C. Wilkens; tr. 2e Annette Slagter, geb. 16.07.1925, overl. Eindhoven 24.05.2018.

 

Noten: |a| proefschrift: Reactions of polypeptide esters in the solid state; promotor: J. Coops (1894-1969).

 

[2] Albertus Æmilius Syno Sluyterman, geb. Workum 08.02.1882, promotie Utrecht 17.10.1911|a|, arts, overl. Leeds 20.06.1954; verloofd Haarlem 03.08.1929, otr. Haarlem 01.10.1929, tr. 2e Haarlem 15.10.1929 Cornelia Boot, geb. Amsterdam 03.02.1891, overl. 17.06.1974, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 21.06.1974, d.v. Jacob Boot en Gijsberta Guilelmina de Wit; otr. Dordrecht 24.04.1914, tr. 1e Dordrecht 06.05.1914
[3] Henriëtte Wilhelmina Moll, geb. Dordrecht 02.01.1890, overl. Haarlem 07.01.1927, begr. Bloemendaal 11.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Sluyterman, geb. Haarlem 11.03.1917, overl. ’s-Gravenhage 03.09.2002, tr. Batavia 03.02.1947 Christiaan Mari ten Kate, geb. Ruinen 18.03.1917, ds., vlootpredikant der Kon. Marine (1946,1947), overl. ’s-Gravenhage 20.05.2000, z.v. Reinier ten Kate (1886-1967), ds., en Maria Johanna Jacoba Oosterzee.

2.                   Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman, geb. Haarlem 29.08.1918; volgt [1].

3.                   Eke Sluyterman, geb. Haarlem 28.09.1923.

 

Noten: |a| proefschrift: Bijdrage tot de algemeene pharmacologie van de digitalisachtig werkende stoffen; promotor: R. Magnus (1873-1927).

 

[4] Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman, geb. Sneek 05.08.1850, promotie Utrecht 07.04.1876|c|, arts, overl. Workum 02.11.1899, tr. Workum 24.07.1879

[5] Eke Potma, geb. Workum 20.05.1851|b|, overl. Haarlem 10.02.1933|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske Sluyterman, geb. Workum 27.05.1880, overl. Haarlem 26.11.1970, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 01.12.1970, tr. Workum 27.07.1905 Sjoerd Riemer van Eerde, geb. Workum 25.12.1872, directeur eener rijwielenfabriek (1905,1908), fabrikant (1920), overl. Haarlem 05.08.1925, z.v. Albertus Egbert van Eerde(1833-1915) en Gelkje de Jong (1848-1928).
– Het ouderpaar van Eerde-de Jong vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Jan Rudolf van Eerde (1913-1999).

2.                   Albertus Æmilius Syno Sluyterman, geb. Workum 08.02.1882; volgt [2].

3.                   Harmen Sluyterman, geb. Workum 28.04.1885, mr., promotie Utrecht 12.05.1911, substituut griffier bij de Arr.Rb. Leeuwarden (1919), overl. Nijmegen 21.06.1960, tr. 1e Schoterland 14.11.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 04.07.1928, ingeschr. Schoterland 21.07.1928) Martha Marchiena Johanna Kijlstra, geb. Heerenveen (Schoterland) 11.10.1895, d.v. Gerhard Kijlstra (1860-), student geneeskunde Groningen 11.10.1880, promotie Groningen 1889|d|, arts, medicinae doctor, en Femmina van Konijenburg; tr. 2e Düsseldorf 15.04.1930 Anna Boch.

4.                   Bernhardina Johanna Sluyterman, geb. Workum 22.03.1889, tr. Workum 11.09.1923 Henri de Raad, geb. Amsterdam ca. 1895, promotie Utrecht 04.07.1922|e|, z.v. Jacques Henri de Raad en Petronella Ida Wilhelmina de Haas.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zutphen 1933 no.50; |b| per abuis 1850 in NP 13 (1923) p.370; |c| proefschrift: Iets over het virus syphiliticum en de behandeling der syphilis door onderhuidsche inspuiting van sublimaat; promotor: L. C. van Goudoever (1820-1894); |d| proefschrift: Bacteriën in de long; |e| proefschrift: Uterusbewegingen en radioactiviteit; promotor: H. Zwaardemaker (1857-1930).

 

[6] Adriaan Anton Moll, geb. Zierikzee 23.09.1859, mr., advocaat en procureur, overl. Dordrecht 03.04.1935, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 06.04.1935, tr. Haarlem 18.10.1888|a|

[7] Johanna Katharina Bodel Bienfait, geb. Nieuwveen 18.05.1861, overl. Dordrecht 10.03.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriëtte Wilhelmina Moll, geb. Dordrecht 02.01.1890; volgt [3].

2.                   Johanna Cornelia Moll, geb. Dordrecht 31.03.1891, tr. Dordrecht 08.09.1915 Herman Jacob Vriesendorp, geb. Dordrecht 04.08.1884, z.v. David Antoine Nicolas Vriesendorp en Maria Coralie van Nievervaart.

3.                   Anna Maria Fanny Moll, geb. Dordrecht 09.07.1893.

 

Noten: |a| get. Jan Rutger Boeije (1820-), Johan Hendrik Moll (1847-1915) en Guillaume Daniel Louis Huët (1832-1891).

 

[8] Albertus Aemilius Syno Sluyterman, geb. Workum 18.12.1816, student Groningen 02.12.1840, promotie Groningen 1843|e|, med.doctor, overl. Sneek 09.06.1857, tr. Schüttorf (Königreich Hannover)|a| 09.11.1846

[9] Bernhardine Johanna Schlikker, geb. Langweer (Doniawerstal) 13.06.1813, overl. Sneek 07.01.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Sneek 26.07.1847.

2.                   Anna Elsabena Sluyterman, geb. Sneek 23.12.1848, tr. Hennaarderadeel 24.07.1872 Edo Floris Schlikker, geb. Schüttorf (Duitsland)|b| ca. 1840, fabrikant, z.v. Gerhard Schlikker (ca.1802-1898) en Gesina Elsabina Rost (ca.1807-1875).

3.                   Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, geb. Sneek 05.08.1850; volgt [4].

4.                   Hermanus Syno Sluyterman, geb. Sneek 18.02.1852, overl. Sneek 14.06.1854.

5.                   Gerhardus Jan Sluyterman, geb. Sneek 06.10.1853, overl. Sneek 15.06.1912.

6.                   Fenna Margaretha Sluyterman, geb. Sneek 10.08.1855, overl. Sneek 25.02.1856.

7.                   Albertus Aemilius Syno Sluyterman, geb. Sneek 06.07.1857, student geneeskunde Leiden 26.09.1876, student geneeskunde Groningen 29.01.1878, kandidaat-arts (1880), overl. Groningen 12.06.1880|d|.

 

Noten: |a||b| nu Schüttorf, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| extract ingeschreven als huw.akte Sneek 18.11.1846 no.54; |d| overl.akte Sneek 1880 no.136; |e| proefschrift: Dissertatio inauguralis medica, de quadam difformitate ultimae phalangis digitorum manus pedisque ut signo morborum, quam … .

 

[10] Harmen Potma, geb. Workum 07.06.1817, olieslager, overl. Workum 01.01.1893, tr. Workum 03.12.1843

[11] Tjitske Tromp Sevensma, geb. Landsmeer 11.05.1821, overl. Workum 09.02.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Romke Sipke Potma, geb. Workum 11.10.1846, olieslager (1903), overl. Workum 27.01.1922.

2.                   Albert Potma, geb. Workum 17.07.1848, mr., promotie Leiden 01.06.1877, rechter te Workum, overl. Bloemendaal 24.08.1903|a||b|.

3.                   Eke Potma, geb. Workum 20.05.1851; volgt [5].

4.                   Lieuwe Hielke Potma, geb. Workum 10.05.1853, overl. Workum 27.09.1857.

5.                   Jan Solke Potma, geb. Workum 17.02.1855, overl. Utrecht 01.03.1880.

6.                   Janke Potma, geb. Workum 26.03.1858, overl. (‘aan de kinkhoest’) Workum 06.10.1859.

 

Noten: |a| aangifte door Romke Sipke Potma {broer} en dr. Dirk Bakker, oud 56 jaar, arts {geen affiliatie vermeld} (overl.akte Bloemendaal 1903 no.104); |b| ook overl.akte Leeuwarden 1903 no.A424.

 

[12] Hendrik Marinus de Bruijn de Neve Moll, geb. Dordrecht 14.11.1813, dr., rector van het stedelijk gymnasium te Zierikzee (1851,1859), privaat docent in de latijnsche en grieksche talen (1898), overl. Zierikzee 25.10.1898, tr.

[13] Johanna Cornelia Boeije, geb. Noordgouwe 05.05.1824, overl. Zierikzee 27.03.1902.

Uit dit huwelijk (achternaam kinderen bij hun huwelijken: Moll):

1.                   Johan Hendrik Moll, geb. Zierikzee 26.11.1847, student letteren Leiden 28.04.1876, promotie Leiden 29.04.1876|c|, leraar aan het gymnasium te Deventer (1877), rector van het gymnasium te Amersfoort (1886-1913), OON, huwelijksgetuige Haarlem 18.10.1888, overl. Amersfoort 06.10.1915, begr. Amersfoort (Nwe Alg.Bpl.) 09.10.1915, tr. Deventer 26.07.1877|b| Petronella Arnolda Louisa Maria Coninck Westenberg, geb. Rijssen 10.04.1853, overl. Heemstede 25.02.1927, d.v. Gerhardus Cornelius Franciscus Coninck Westenberg, notaris, en Francina Adriana Bartha Antoinetta Robidé van der Aa.

2.                   Helena Cornelia Moll, geb. Zierikzee 18.06.1851, overl. ’s-Gravenhage 05.10.1912|a|, tr. 1e Zierikzee 16.10.1873 Franciscus Johannes Maria Jespers, geb. Breda 10.10.1840, substituut officier van justitie, overl. Roermond 04.03.1881, z.v. Franciscus Johannes Jespers en Maria Reniers; tr. 2e Dordrecht 23.07.1903 Leendert Marinus Jacobus Schuurbeque Boeije, geb. Zierikzee 11.06.1854, z.v. Jacobus Schuurbeque Boeije en Wilhelmina Catharina Jacoba van Dongen.

3.                   Jacob Eduard Moll, geb. Zierikzee 25.04.1854, overl. Zierikzee 06.04.1863.

4.                   Hubrecht Adriaan Moll, geb. Zierikzee 19.09.1856, overl. Dordrecht 11.07.1858.

5.                   Adriaan Anton Moll, geb. Zierikzee 23.09.1859; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Zierikzee 1912 no.95; |b| bruid Westenberg (huw.akte Deventer 1877 no.98); |c| proefschrift: Vita Publii Vatinii (Phil.Theor.Mag. et Lit.Hum. Dr.).

 

[14] Pierre Everard Henri Bodel Bienfait, geb. Amsterdam 26.02.1833, proponent bij de Hervormde Gemeente (1858), predikant te Nieuwveen (1858-1862), Tilburg (1862-1880) en Zierikzee (1880-1883), overl. Hilversum 22.10.1904, tr. ’s-Gravenhage 11.08.1858

[15] Henriette Wilhelmina Starck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1830, overl. Hilversum 19.08.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Nieuwveen 15.05.1859.

2.                   Johanna Katharina Bodel Bienfait, geb. Nieuwveen 18.05.1861; volgt [7].

3.                   Petrus Augustus Bodel Bienfait, geb. Nieuwveen 08.08.1862, overl. Tilburg 25.11.1872.

4.                   Maria Margaretha Arentia Bodel Bienfait, geb. Tilburg 13.02.1864.

5.                   Jacoba Bodel Bienfait, geb. Tilburg 17.06.1865, overl. Tilburg 29.11.1874.

6.                   Fanny Agnes Bodel Bienfait, geb. Tilburg 14.02.1867, tr. Haarlem 05.08.1892 Hendrik Philip Maas Geesteranus, geb. Den Helder ca. 1868, ingenieur, overl. Utrecht 14.08.1931, z.v. Willem Maas Geesteranus en Swanida Helena Visser.

7.                   Evert Hendrik Bodel Bienfait, geb. Tilburg 11.06.1871, Adm. Toentoengan|b| der Deli-Maatschappij (1904), directeur ener naamloze vennootschap (1936), overl. Zandvoort 21.02.1936, verloofd Deli 18.09.1904, tr. Anna Maria Catharina Heij, Annie, geb. Loenen 29.06.1873, overl. Bloemendaal 16.08.1921|a|, d.v. Adrianus Martinus Heij en Anna Maria Venghus.

 

Noten: |a| moeder per abuis Vengkus (overl.akte Bloemendaal 1921 no.98); |b| tabaksplantage.

 

[16] Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman, geb. Balk 24.01.1757, ged. Balk 30.01.1757, inspecteur der indirecte belastingen (1816), overl. Workum 28.01.1828, z.v. Paulus Ignatius Sluyterman (-1805) en ... Abigaël Bekker (-1779); tr. 1e Catharina Lijklama à Nijeholt, overl. Workum 13.07.1813; tr. 2e Workum 17.01.1816

[17] Janke van Hettinga Tromp, geb. 11.11.1775, ged. Woudsend 26.11.1775, overl. Workum 09.06.1859, d.v. Tjitte Ages en Yed Jacobs de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Æmilius Seino Sluyterman, geb. Workum 18.12.1816|a|; volgt [8].

2.                   Abigael Aletta Sluyterman, geb. Leeuwarden 08.02.1818, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 27.12.1874, tr. Sneek 22.09.1853 Kasper de Jong, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 24.07.1817, notaris, overl. tussen 1874 en 1891, z.v. Roelof Kaspers de Jong en Fennigje Jacobs Meyer.

 

Noten: |a| Seino (geb.akte Workum 1816 no.101).

 

[18] Hermanus Schlikker, geb. ca. 1770, ds., predikant te Langweer (1834), emeritus (1844), overl. Schutterop (Graafschap Bentheim)|a| 27.07.1857, tr.

[19] Elsebena Anna Tegelaar, overl. Schuttorf (Graafschap Bentheim)|b| 25.01.1847|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fenna Margaretha Schlikker, geb. Langweer ca. 1809, overl. Langweer (Doniawerstal) 15.06.1851, tr. Doniawerstal 13.06.1834 Bastiaan Harmens Bruinsma, geb. Dokkum ca. 1806, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Langweer (Doniawerstal) 10.07.1871, z.v. Harmen Bruinsma en Geertruida de Roos (-1832).

2.                   Bernhardine Johanna Schlikker, geb. Langweer (Doniawerstal) 13.06.1813; volgt [9].

 

Noten: |a||b| nu Schüttorf, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| Anna Elsebena (annonce collectie CBG).

 

[20] Albert Lieuwes Potma, geb. Workum 02.08.1791, secretaris der stad Workum (1814,1829), overl. Workum 09.01.1841, z.v. Lieuwe Hielkes Potma en Simkjen Alberts; tr. Workum 21.07.1814

[21] Eke Harmens van Wetzinga, geb. Workum 31.01.1794, overl. Workum 28.10.1852, d.v. Harmen Pieters van Wetzinga (-1808) en Fetje Jedzes (-1811).

Uit dit huwelijk:

1.                   Simkjen Potma, geb. Workum 10.08.1815, overl. Utrecht 02.01.1887, tr. Workum 15.08.1838 Cornelis van der Post, geb. Leiden 04.03.1807, ged. Leiden (Nieuwe of Marekerk) 22.03.1807|a|, boekhandelaar, overl. Utrecht 18.02.1879, z.v. Cornelis van der Post (ca.1781-1835), kassier in de stadsbank, en Johanna Helena Lieserman (ca.1777-1844)|b|.

2.                   Harmen Potma, geb. Workum 07.06.1817; volgt [10].

3.                   Fettje Potma, geb. Workum 19.09.1819, overl. Workum 08.02.1874, tr. Workum 21.08.1850 Tjipke Hiemstra, geb. Workum 10.12.1820, fabrikant, z.v. Sybout Tjipkes Hiemstra, medicinae doctor, en Wypkje Sybrandus Huizinga.

4.                   Geertje Potma, geb. Workum 24.03.1822, overl. Workum 20.11.1888, tr. Workum 29.05.1850 Reinder Stuur, geb. Harlingen 13.08.1822, boer, overl. Workum 08.03.1872, z.v. Albert Harmens Stuur, koopman, en Pietje Wopkes van der Stel.

5.                   Lieuwe Hielke Potma, geb. Workum 16.09.1824, stijfselmaker, overl. na 1896, tr. Workum 31.12.1852 Anna Hiemstra, geb. Workum 18.04.1825, overl. Balk (Gaasterland) 01.05.1896, d.v. Sybout Tjepkes Hiemstra, medicinae doctor, vroedmeester, en Wiepkje Siebrandus Huizinga.

6.                   Sybrig Potma, geb. Workum 05.11.1829, overl. Alkmaar 01.11.1909, tr. Workum 07.06.1853 Johan Bölger, geb. Franeker 16.01.1825, predikant te Oudorp (1853,1873), overl. Oudorp 14.06.1873, z.v. Tæke Cornelis Bölger, chirurgijn en vroedmeester, en Jisselina van der Meulen.

 

Noten: |a| moeder Lurhman; |b| Lieserman in transcriptie allefriezen, er kan ook Luhrman staan (huw.akte Workum 1838 no.21).

 

[22] Romke Sipkes Sevensma, geb. Langweer 10.10.1791, predikant te Goingarijp (1820)|a|, Lekkum (1825,1827) en Workum (1843), overl. Workum 10.11.1859, z.v. Sipke Sevensma (-1825), meester looier, en Janke Romkes van der Kooi; tr. 2e Workum 13.09.1827 Wietske Michiels Tromp, geb. Ypecolsga (Wymbritseradeeel) 15.01.1789, overl. Workum 17.12.1850, d.v. Michiel Ages Tromp (-1827) en Gerbrig Jentjes (-1823); tr. 1e Doniawerstal 02.06.1820

[23] Janke Solkes Tromp, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) ca. 1801, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 28.02.1825, d.v. Solke Walles Tromp en Tjitske Ages Tromp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske Tromp Sevensma, geb. Landsmeer 11.05.1821; volgt [11].

2.                   Dochter Sevensma, geb. Landsmeer 17.03.1823, overl. Landsmeer 20.03.1823.

3.                   Zoon Sevensma, geb. Landsmeer 12.03.1824, overl. Landsmeer 17.03.1824.

4.                   Janke Sevensma, geb. Leeuwarderadeel 18.02.1825, overl. Lekkum 20.02.1825.

 

Noten: |a| predikant der hervormde gemeente te Goingarijp (huw.akte Doniawerstal 1820 no.3); ‘beroepen predikant te Landsmeer’ (huw. annonce Woudsend 1820).

 

[24] Johannes Moll, geb. ca. 1779, overl. Dordrecht 03.05.1846, z.v. Hendrik Moll en Maria van Eijl; otr. Dordrecht 11.09.1807

[25] Johanna Petronella de Bruijn de Neve, geb. ca. 1788, overl. Dordrecht 16.01.1814, d.v. Jacob de Bruijn de Neve en Agatha Agneta Ouboter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Marinus de Bruijn de Neve Moll, geb. Dordrecht 14.11.1813; volgt [12].

 

[26] Jacobus Boeije, geb. Zierikzee ca. 1791, ‘maire de la commune de Dreischor’ (1813), landman in Noordgouwe (1816), advocaat (1817,1820), substituut-schout (1822), procureur (1824,1830), kantonrechter te Zierikzee (1845,1846), overl. Zierikzee 30.01.1865, z.v. Samuel Boeije en Anna Catharina Ermerins; tr.

[27] Lena Moolenburgh, ook Molenburg(h), geb. Zonnemaire ca. 1794, overl. Zierikzee 24.08.1845, d.v. Jacob Moolenburgh en Janna Huibregtsdr van der Stolpe.

– Het ouderpaar Boeije-Ermerins vormt tevens de kwartieren [36]/[37] in de Kwartierstaat Henriette François (1912-1993), docent 2e VCL.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Boeije, geb. Noordgouwe 11.09.1813, overl. Noordgouwe 11.11.1815.

2.                   Jacob Jan Boeije, geb. Zierikzee 03.01.1816, student Leiden 05.05.1835, promotie Leiden 09.04.1842|b|, medicinae doctor, overl. Oosterland 15.06.1849.

3.                   Anna Catharina Boeije, geb. Noordgouwe 31.05.1817.
= w.s. Anna Catharina Boeije, overl. Paramaribo 09.09.1854.

4.                   Jan Cornelis Boeije, geb. Noordgouwe 22.10.1818, ontvanger der Registratie, overl. Zierikzee 15.01.1892, tr. Zierikzee 29.06.1850 Levina Frederika Wilhelmina Johanna van Dongen, geb. Zierikzee 14.10.1821, overl. na 1892, d.v. Jacobus Willem Daniel van Dongen, advocaat, en Aletta Hugonia den Boer.

5.                   Johan Rutger Boeije, geb. Noordgouwe 22.05.1820, huwelijksgetuige Haarlem 18.10.1888, tr. 1e Oude-Tonge 24.05.1849 Arendje Petronella Anemaet, geb. Oude-Tonge 20.11.1823, overl. Oude-Tonge 27.11.1851, d.v. Cornelis Anemaet en Elizabet Simonda Hendrika Eland; tr. 2e Utrecht 08.05.1856 Simonetta Elisabeth Hartevelt, geb. Leiden 22.03.1825, d.v. Martinus Adrianus Hartevelt (1796-1870)|a|, koopman, bierbrouwer, en Margaretha Spoons Eland.

6.                   Janna Boeije, geb. Noordgouwe 27.05.1822, tr. Zierikzee 26.04.1850 Antoon Anne Theodoor de Man, geb. Gennep 28.10.1820, controleur van Rijksbelastingen, z.v. Theodoor de Man en Aleida Berends.

7.                   Johanna Cornelia Boeije, geb. Noordgouwe 05.05.1824; volgt [13].

8.                   levenloze dochter, genaamd Maria, Zierikzee 08.12.1825.

9.                   Iman Boeije, geb. Zierikzee 23.03.1827.

10.               Hermanus Wildschut Boeije, geb. Zierikzee 28.02.1830, overl. Zierikzee 09.03.1831.

 

Noten: |a| z.v. Adrianus Hartevelt (1759-1827), kleinzoon van Abraham, naamgever van Leidse distilleerderij Hartevelt & Zoon; |b| proefschrift: Diss. de Inschuria notha.

 

[28] Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 20.12.1790, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 25.12.1790, koopman, overl. Amsterdam 22.09.1843, z.v. Louis Antoine Bienfait, koopman, en Alette Dangirard; tr. Leiden 29.07.1814

[29] Catharina Johanna Bodel Nijenhuis, geb. Amsterdam 09.03.1796, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.03.1796, overl. Oosterbeek (Renkum) 16.06.1866, d.v. Evert Bodel Nijenhuis (ca.1766-1816) en Magdalena Henrietta Luchtmans (-1799).

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Antoine Bienfait, geb. Amsterdam 26.01.1817, koopman, tr. Amsterdam 15.08.1839 Fanny van Baerle, geb. Rotterdam 29.05.1814, overl. Arnhem 20.01.1890, d.v. Carel Gerard van Baerle, advocaat, en Dieudonné Enrotteau.

2.                   Henri Jean Corneille Bienfait, geb. Amsterdam 20.06.1818, koopman, tr. Amsterdam 30.05.1850 Henrietta Maria Croockewit, geb. Amsterdam 22.12.1824, d.v. Zacharias Croockewit en Alida Maria Niemann.

3.                   Louise Marie Bienfait, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. Uithoorn 04.01.1861, tr. Amsterdam 02.05.1845 Gerrit Daniel Boerlage, geb. Monnickendam ca. 1815/1816, notaris, overl. Uithoorn 09.11.1892, z.v. Jan Roelof Boerlage en Margaretha Arbman.

4.                   Jeanne Cornelie Alette Bienfait, geb. Amsterdam 06.06.1822, overl. Utrecht 18.06.1900, tr. Bloemendaal 18.06.1841 Christiaan Willem Medinus Morell, geb. Bloemendaal 12.10.1814, fabrikant, z.v. Jan Willem Morell, fabrikant, en Wesselina Clasina Schuller.

5.                   Henrietta Elisabeth Jaquelina Bienfait, geb. Amsterdam 28.02.1824, tr. Bloemendaal 09.09.1852 Petrus Augustus de Genestet, geb. Amsterdam 21.11.1829, predikant, z.v. Fredrik Christianus de Genestet en Maria Susanna de Vries.

6.                   Antoine Adelaide Bienfait, geb. Amsterdam 01.10.1827, assuradeur, overl. voor 1904, tr. Amsterdam 10.04.1862 Johanna Sophia van Limburg Brouwer, geb. Schiedam 04.05.1833, overl. na 1904, d.v. Gerrit Anne van Limburg Brouwer (1801-1884), dominee, predikant te Deil-Enspijk, Hoorn (1827-1831), Schiedam (1831-1834) en Amsterdam (1834-1866), en Nicolette Christina Dermout.

7.                   Cornelie Gerardine Bienfait, geb. Amsterdam 24.08.1830, overl. Hilversum 05.09.1898, tr. Amsterdam 20.08.1868 Guillaume Daniel Louis Huët, geb. Amsterdam 29.08.1832, student Utrecht 12.06.1851, promotie Utrecht/Amsterdam 17.01.1856|b|, student Leiden 13.03.1862, medicinae doctor, hoogleraar Leiden (1872-1890), huwelijksgetuige Haarlem 18.10.1888, overl. ’s-Gravenhage 20.08.1891, z.v. Pierre Josué Louis Huët, student Leiden 17.09.1818, en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer.

8.                   Pierre Everard Henri Bodel Bienfait, geb. Amsterdam 26.02.1833; volgt [14].

9.                   Jacques Joachim Bienfait, geb. Amsterdam xx.11.1834, overl. Rotterdam 22.08.1898, tr. Rotterdam 07.09.1860 Cornelia Schadée, geb. Rotterdam 25.10.1836, overl. Rotterdam 31.10.1887, d.v. Hermanus Adrianus Schadee en Maria Verveer.

10.               Jean Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 10.05.1836, overl. Bloemendaal 17.05.1837.

11.               Catharina Jeanne Bienfait, geb. Amsterdam 13.02.1838, overl. Hilversum 07.01.1919, tr. Willem Herman Hubrecht, geb. Leiden 16.06.1839, ingenieur van de waterstaat, overl. Haarlem 10.04.1888, z.v. Pieter Glaudius Hubrecht, burgemeester van Leiderdorp, en Abrahamina Arnolda Louise Steenlack.

12.               Fannij Bienfait, geb. ca. 1841/1842, overl. Amsterdam 02.07.1865|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Renkum 1865 no.81; |b| Utrecht volgens Album Scholasticum UvA 1913, p.192; Amsterdam, volgens Leidse hoogleraren vanaf 1575; Leiden volgens de.wikipedia.

 

[30] Jacob Brouwer Starck, ged. Leiden (Pieterskerk) 28.05.1800, medicinae doctor, geneesheer, z.v. Johan Georg Starck en Gijsbertina Jacoba Gazinjet; tr. ’s-Gravenhage 22.06.1825

[31] Maria Margaretha Arentia de Geep, geb. Bergen op Zoom 16.12.1805, ged. Bergen op Zoom (ndg) 08.01.1806, overl. ’s-Gravenhage 24.06.1868, d.v. Laurentius de Geep en Agnita Margaretha Goethart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Georg Starck, geb. ’s-Gravenhage 22.06.1826, directeur v/h stoomgemaal de Leeghwater (1857), spoorwegopziener/opzichter (1874,1894), overl. Ede 08.10.1894, tr. Groningen 04.08.1856 Alegonda Edonia Offerhaus, geb. Groningen 02.10.1827, overl. Ede 30.03.1894, d.v. Edo Johannes Offerhaus, gemeente-ontvanger, en Aafje Johanna van Sloterdijck.

2.                   Laurens Karel Starck, geb. ca. 1829, overl. ’s-Gravenhage 23.09.1835.

3.                   Henriette Wilhelmina Starck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1830; volgt [15].

4.                   Gijsbertina Maria Starck, geb. ca. 1833, overl. Arnhem 27.09.1902, tr. ’s-Gravenhage 26.08.1857 Henri Bernard van Davelaar, geb. Deventer 03.05.1833, Oost-Indisch ambtenaar 1e klasse (1857), overl. Nijmegen 01.05.1891, z.v. Gerrit van Davelaar, kapitein-adjudant, en Antjen van Groningen.

5.                   Johanna Jacoba Carolina Starck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, overl. Rotterdam 03.01.1916.

6.                   Laurentia Joanna Starck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1840, overl. Rotterdam 14.01.1921, tr. ’s-Gravenhage 30.03.1870 Antonius Haakma van Roijen, geb. Onderdendam (Bedum) 20.01.1830, advocaat, z.v. Adriaan Jan van Roijen, advocaat en notaris, en Wilhelmina Tresling.
     AHvR tr. 1e Groningen 25.03.1859 Margaretha Everharda Stratingh, geb. Groningen 20.08.1833, d.v. Sijbrandus Stratingh (1785-1841), promotie Groningen 01.03.1809, hoogleraar Groningen (1824-1841), en Rika van Eerde.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren