Johann Philipp Steller (1914-1989)

 

Deze –kleine aanzet tot een– kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Johann Philipp Steller, Hans, geb. Manganitoe (Groot Sangi, Residentie Menado, Celebes, NOI) 28.02.1914, doctoraalexamen natuurkunde Leiden 1939, promotie Utrecht 17.05.1965|a|, lector, later hoogleraar Eindhoven (1971-1981), RON, overl. Veldhoven 22.02.1989, crem. Heeze 27.02.1989, tr. Medan 18.06.1946|b| Eera Johanna Corts, geb. Bandoeng 28.11.1923, overl. Bussum 01.07.2009, d.v. Abraham Hendrik Antonie Corts (1888-1966) en Johanna Debora Bastiana Buijze (1899-1963).
 
Noten: |a| proefschrift: Handigheid of inzicht? Onderzoek naar de resultaten van het natuurkundepracticum bij het v.h.m.o.; promotor: M.G.J. Minnaert (1893-1970); |b| Het dagblad (uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia) 28.06.1946.

 

[2] Karl Gotthelf Ferdinand Steller, geb. Manganitoe 28.06.1875, promotie Utrecht 12.10.1898|g|, zendeling-leraar (1899), overl. na 1935; tr. 2e na 1914 Elizabeth Huvers, geb. Rotterdam 18.02.1888, overl. Rotterdam 13.03.1935, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 16.03.1935, d.v. Pieter Johanna Marinus Huvers en Johanna Maria Onderberg; tr. 1e Depok 12.04.1899|b|
[3] Elizabeth Hennemann, w.s. geb. Buitenzorg 08.11.1878, overl. (‘op de reis van Batavia naar Sangir te’) Menado (17.11).1919.
     EH tr. 1e Rotterdam 19.06.1913 Johannis Tuiten, geb. Duivendijke 23.02.1885, overl. Taroena (NOI) 16.11.1914|h||i|, z.v. Nicolaas Marinus Tuiten en Adriaantje Wagemaker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Auguste Sophie Steller, Gussie (1919|d|), geb. Manganitoe 26.12.1900, overl. Amersfoort 12.03.1985, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 15.03.1985. [Utrecht 1919|e|]

2.                   Theodora Laura Steller, Thea (1919|d|), geb. Manganitoe 09.11.1903, overl. Voorburg 22.05.1979. [Utrecht 1919|e|]

3.                   Amanda Alwine Christine Steller, geb. Menado 26.08.1905, overl. Apeldoorn 30.10.1994, tr. Amersfoort 20.01.1938 Johannes Martinus Langeveld, geb. Amersfoort 13.02.1909, dominee, overl. 1990, z.v. Louis Emilius Dominique Langeveld en Maria Jacoba van Gelder.

4.                   Ernst Traugott Steller, geb. Manganitoe|c| 18.05.1908, promotie Leiden 21.05.1941|a|, Senior Lecturer of Mathematics, University of Queensland (1959-1977), overl. Australia 14.12.2009|f|, tr. Aleid N.

5.                   Johann Philipp Steller, geb. Manganitoe (Groot Sangi, Celebes, NOI) 28.02.1914; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Bijzondere involuties van den derden graad en den eersten rang in het platte vlak en haar uitbreiding op de ruimte; promotor: W. van der Woude (1876-1974); |b| Karl Gotthelf Ferdinand Stiller en Elisabeth Hennemann, huwelijk te Buitenzorg (Naamlijst 1900, p.324); |c| Taroena (Nieuw Adresboek 1909 p.96); |d| Gussie en Thea zijn medeondertekenaar annonce voor moeder in 1919 (“ons, onzen lieven Vader, Broertjes en Zusje”); |e| in 1919 pleegdochters van de Dames Witzand te Utrecht; |f| The Courier Mail 18.12.2009; |g| rechtswetenschappen; |h| RA 1915 p.272; |i| Mangenitoe (annonce collectie CBG).

 

[4] Ernst Traugott Steller, zendeling te Manganitoe (Sangir) 1864|e|, overl. Taroena (Menado) 04.01.1897|m|, tr. Menado 11.05.1859|d|

[5] Auguste Pauline Friederike Schröder, geb. ca. 1835, overl. Manganitoe (Groot Sangir) 23.05.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Wilhelmina Steller, geb. Manganitoe ca. 1861, overl. Baarn 05.04.1951.

2.                   L. Steller.|i|

3.                   Amanda Charlotte Caroline Steller, geb. Menado 07.01.1864, overl. Taroena (Residentie Menado) 14.02.1906, tr. Manganitoe 10.09.1888 Martin Kelling, overl. Tamako (Groot Sangir) 12.07.1912|n|.
Uit dit huwelijk: Friedrich Ernst Traugott, geb. Manganitoe ca. 1890, overl. Amersfoort 29.11.1957; Ernst Paul Ferdinand, geb. Manganitoe ca. 1891, overl. ’s-Gravenhage 29.05.1967; A.C.E.; Martin Amandus Jonathan, geb. Manganitoe ca. 1895,  overl. Barchem 14.04.1966; Willem Frederik Wouter, geb. Batavia 15.05.1900, overl. Leiden 13.10.1965.

4.                   E. Steller.|j|
=
w.s. Emma Theodora Steller, geb. Manganitoe 08.10.1869, overl. Bandoeng 19.05.1932, tr. voor 1892 Paul Kelling, zendeling.

5.                   Ernst Traugott Karl Steller, geb. Sangij (Residentie Menado) 07.09.1870|f|, dominee, predikant te Kolderveen (1896-1899) en Hoek (1899,1901), predikant (benoemd 10.12.1901) te Banda, Menado en Soemenep, overl. Bondowoso (Besoeki) 23.07.1908|l|, tr. Ahlbeck 04.05.1898|a| Anna Karoline Henriette Blunck, geb. Ahlbeck 11.06.1871, overl. Utrecht 12.05.1955|c|, d.v. Johann Blunck, bakker, en Henriette Schalhorn.

6.                   F. Steller.|k|
=
w.s. Alwine Louise Friederike Steller, geb. Menado 11.08.1872.|h|

7.                   Karl Gotthelf Ferdinand Steller, geb. Manganitoe 28.06.1875|g|; volgt [2].

 

Noten: |a| ingeschreven uittreksel (huw.akte Nijeveen 19.12.1898 no.12); |c| in de akte staat zijn per abuis beschreven als ‘dochter van Blunck, Ernst Fraugott en Schröder, Auguste Friedericke’, waarin de namen van haar schoonouders weerklinken (overl.akte Utrecht 1955 no.1077); |d| Ernst Fraugott Steller en Auguste Pauline Friederike Schröder (Almanak 1860 p.18); |e| vermeld als C.F. Steller (Almanak 1864 p.327); |f| Ernst Fraugoth Karl (Naamlijst 1872); |g| Carl Gotthelf Ferdinand (Naamlijst 1876 p.268); |h| Naamlijst 1900 p.433; |i||j||k| medeondertekenaars annonce in 1889; |l| RA 1909 p.125; |m| Fraugott (RA 1898 p.473); |n| Taroena (RA 1913 p.147).

 

[6] Johann Philip Hennemann, zendeling-leraar (1894), directeur v/h Seminarie voor inlandsche zendelingen te Depok (1878,1900), lid v/h bestuur (1888,1893), later vice-president (1900) v/h Genootschap voor in- en uitwendige zending te Batavia, overl. Salatiga 28.03.1912|g|, tr.

[7] Margaretha Sophie Eleonore Nussmann, S., overl. Depok 13.03.1900|h|.

– 1878: “De laatste vergadering van het Centraal comité voor de oprichting en de instandhouding van een seminarie nabij Batavia heeft tot director benoemd den heer J.Ph. Hennemann, thans zendeling en director van het seminarie te Kwala Kapoeras op Borneo. Men hoopt dat hij de verkiezing op hem uitgebracht zal aannemen.”|c|

 1878: “Inwijding van het Seminarie te Depok (..) vervolgens richtte hij het woord tot den benoemden direkteur Hennemann, die, na 11 jaar onder de Daijakkers gearbeid te hebben, hierheen was gekomen op de roepstem van het Centraal Komité.”|d|

Uit dit huwelijk:

1.                   Emilie Laura Dora Hennemann, geb. Kwala Kapoeas (Bandjermasin, Borneo, NOI) ca. 1872, overl. Batavia 04.10.1902|e||f|, tr. Stad Doetinchem 03.07.1894 Jakob Mooij, geb. Eerbeek (Brummen) 14.03.1868, dominee, predikant te Austerlitz (1894-1898) en in NOI (benoemd 10.09.1898) te Soerakarta, overl. Velp (Rheden) 20.03.1939, z.v. Albertus Marinus Mooij (1833-1894), schoenmaker (868), predikant (1894), en Daatje Arendina Licht.
     JM tr. 2e Soerakarta 25.03.1905 Elisabeth Johanna Wilkens; tr. 3e Adèle Anna Marguerite Jennij, overl. na 1939.

2.                   George Hennemann, geb. Kwala Kapoeas ca. 1876, dominee, predikant in NOI (benoemd 22.09.1903) te Meester-Cornelis, overl. De Bilt 24.05.1950, tr. Amsterdam 04.10.1900 Agatha Johanna Geertruida Paling, geb. Amsterdam 05.05.1880, overl. De Bilt 07.11.1954, d.v. Jan Paling, notaris, en Geertruida van Klaveren. [Meester-Cornelis 1919]

3.                   S. Hennemann.|a|

4.                   Elizabeth Hennemann, w.s. geb. Buitenzorg 08.11.1878; volgt [3].

5.                   Ch. Hennemann.|b|

 

Noten: |a||b| medeondertekenaars annonce in 1900; |c| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 17.05.1878; |d| Javabode 22.08.1878; |e| RA 1904 p.101; |f| of Amboina 10.11.1902 (RA 1904 p.144); |g| RA 1913 p.108; |h| of Buitenzorg (RA 1901 p.470).

 

[8] Steller, tr.

[9] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernst Traugott Steller; volgt [4].

 

[10] Schröder, tr.

[11] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Auguste Pauline Friederike Schröder, geb. ca. 1835; volgt [5].

 

[12] Hennemann, tr.

[13] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Philip Hennemann; volgt [6].

 

[14] Nussmann, tr.

[15] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Sophie Eleonore Nussmann; volgt [7].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren