Frederik Willem Steutel (1931-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2017 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Frederik Willem Steutel, Fred, geb. Tubbergen 17.11.1931, promotie Amsterdam UvA 20.01.1971, medewerker TH Twente (1964-)|b||c|, lector Eindhoven (1973-1979), hoogleraar Eindhoven (1980-1995), overl. Eindhoven 01.06.2017, crem. Eindhoven 08.06.2017.

 

Noten: |a| proefschrift: Preservation of infinite divisibility under mixing and related topics; promotor: J.Th. Runnenburg (1932-2008); |b| P.J. Zandbergen, In Memoriam Willem van Spiegel, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 (2005) nr.4 p.277 linkerkolom; |c| per 01 augustus1964 wet.med. WB (wisk) (Nieuws in en om THT 30.06.1964).

 

[2] Gerardus Steutel, geb. Amsterdam 17.06.1896, hoofd ener school (1945), overl. Haaksbergen 16.02.1955, tr. Breukelen-Nijenrode 30.12.1924
[3] Wilhelmina Anna Maria Eijgenstein, geb. Leiden 09.04.1893, overl. Heelsum 07.01.1987, begr. Heelsum 12.01.1987.

Uit dit huwelijk:

1.                   Miep Steutel, geb. 02.05.1927, overl. Nijmegen 22.08.1983, begr. Grave 25.08.1983, verloofd Las Piedras (Venezuela) 15.03.1953 Johannes Abarbanel, Jan, geb. Magelang 26.08.1923|d|, ingenieur elektrotechniek Delft 1952, hoofd v. dienst Openb. nutsbedrn. te Nijmegen (1971), overl. Ede 31.12.1995, begr. Ede 05.01.1996 (Gem.Bpl. Asakkerweg), z.v. Jacques Maurice Abarbanel en Magdalena Elizabeth Jacoba Matthea Reeder.

2.                   Frederik Willem Steutel, geb. Tubbergen (Tubbergen) 17.11.1931|a|; volgt [1].

3.                   Louise Christina Steutel, geb. Tubbergen (Tubbergen) 17.11.1931|b|, overl. Haaksbergen 24.03.1945|c|, begr. Haaksbergen (Gem.Bpl.).

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 30.11.1931; |b| Louisa (Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 30.11.1931); |c| als slachtoffer van de oorlog, in de categorieën burger en bombardement, vermeld in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

|d| 27.08 (Nieuwsblad van het Noorden 28.08.1923).

 

[4] Frederik Steutel, geb. Delft 30.06.1860, kleermaker (1885,1921), overl. Hilversum 03.04.1937, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 06.04.1937, tr. Amsterdam 01.10.1885

[5] Dina Catharina Bosch, geb. Amsterdam 05.02.1860, overl. Hilversum 15.11.1934, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 19.11.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Steutel, geb. Amsterdam 25.08.1890.

2.                   Anna Steutel, geb. Amsterdam 05.04.1892, onderwijzeres (1919), tr. Nijmegen 02.12.1919 Jan de Vries, geb. Erica (Emmen) 11.03.1896, onderwijzer, z.v. Jan de Vries, evangelist (1896), godsdienstonderwijzer (1919), en Baukje Jansonius.

3.                   Gerardus Steutel, geb. Amsterdam 17.06.1896; volgt [2].

4.                   Herman Steutel, geb. Amsterdam 23.11.1897, kantoorbediende, tr. Wageningen 24.08.1921 Johanna Petronella van der Vliet, geb. Wageningen 15.02.1896, schrijfster (1921), d.v. Willem van der Vliet, sigarenmaker, en Lamberta Alida Prins.

5.                   Hendrik Evert Steutel, geb. Amsterdam 23.09.1904, scheikundige (1932), promotie Amsterdam UvA 07.10.1936|a|, res. adjudant-onderofficier Landstorm Bogor, gevangenname 27.07.1943|b|, leraar in het voorm. Ned. Indië en te Zutphen, overl. Ruurlo 20.06.1982, crem. Dieren 24.06.1982, tr. Amsterdam 20.07.1932 Christina Wilhelmina de Weert, geb. Roermond 02.09.1907, onderwijzeres (1932), d.v. Berend de Weert, machinist, en Christina Smaling.

 

Noten: |a| proefschrift: Osmotische druk en viscositeit van nitrocelluloses; promotor: J.P. Wibaut (1886-1967); |b| Japanse interneringskaart.

 

[6] Willem Frederik Eijgenstein, geb. Amsterdam 25.11.1851, opperwachtmeester bij het 3e Regiment Huzaren (1881), opperwachtmeester (1891,1893), adjudant-onderofficier (1895,1897), administrateur (1910,1913), administrateur van verplegingsmagazijnen (1914), overl. Breukelen-Nijenrode 27.04.1927, begr. Breukelen, tr.

[7] Anna Maria Sophia Berkenhamer, geb. Amsterdam 03.11.1858, overl. 02.01.1953, begr. Breukelen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Willem Eijgenstein, geb. ’s-Gravenhage 18.07.1882, handelsreiziger (1902,1913), tr. Hillegom 12.06.1913 Johanna Maria Zoutman, geb. Macau (Frankrijk) ca. 1888, d.v. Arnoldus Marcelis Zoutman, machinist, en Maria Catharina van Dartelen.

2.                   Annaatje Eijgenstein, geb. ’s-Gravenhage 26.08.1883, overl. na 1952, tr. Doesburg 01.04.1910 Egbert Derk de Goede, geb. Doesburg 31.05.1883, opzichter (1910), handelsreiziger, winkelier (1952), overl. Leiden 20.04.1952, z.v. Hendrik de Goede, scheepsbouwmeester, en Severina Maria Johanna Dederika Luessen.

3.                   Louis Christiaan Eijgenstein, geb. ’s-Gravenhage ca. 1885, kelner (1913), gevangenbewaarder (1914), overl. Doorn 11.12.1933, tr. Arnhem 18.02.1914 Cornelia van Boort, geb. Amerongen 07.01.1877, d.v. Hendrik van Boort en Hermina van Hattem.

4.                   Wilhelmina Anna Maria Eijgenstein, geb. Leiden 19.07.1891, overl. Leiden 28.05.1892.

5.                   Wilhelmina Anna Maria Eijgenstein, geb. Leiden 09.04.1893; volgt [3].

6.                   Alida Christina Eijgenstein, geb. Leiden 26.07.1895, tr. Breukelen-Nijenrode 28.08.1924 Dionius Adriaan Menke, geb. Breukelen-Nijenrode 13.02.1896, z.v. Hendrik Menke en Adriana Cornelia Verschoof.

7.                   Hendrik Lodewijk Eijgenstein, geb. Leiden 16.08.1897, 2e luitenant infanterie (ben. 16.09.1920), 1e luitenant infanterie (1923,1924), verloofd Sidikalang (res.Tapanoeli)/Weltevreden 15.08.1923, tr. Sidikalang/Weltevreden 25.03.1924|a| Françoise Flora Johanna Oppermann, Jo, geb. Semarang 14.08.1901|b|, overl. ’s-Gravenhage 09.08.1958, d.v. Johan Valentin Leonard Oppermann (ca.1876-1959), 1e Luit. Inf. (1899), generaal-majoor KNIL, en Thérèse Annette Henriëtte Baermayer von Bariënkhofen (ca.1880-1965).

 

Noten: |a| ‘gehuwd bij volmacht’ (Bataviaasch nieuwsblad 25.03.1924); |b| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 16.08.1901 & RA 1903 BS p.42.

 

[8] Johannis Cornelis Steutel, geb. Goes 12.06.1820, kanonnier 1e klasse bij het 3e Regiment Artillerie (1842), sergeant (1847,1850), sergeant-majoor bij het 1e Regiment Vesting Artillerie (1854,1860), sergeant-majoor (1862), conducteur van de artillerie te Deventer (1874), portier (1878), overl. Deventer 03.02.1887; tr. Delft 25.01.1854

[9] Gerritje van der Hoeven, geb. Delft 08.07.1824, wasvrouw (1847), overl. Deventer 16.11.1898.

Kind van Adriana|e| (erkend 15.10.1842|d|):

1.                   Jan Adrianus van Berschot, later Steutel, geb. Delft 05.10.1842|c|, overl. Delft 20.11.1842.

Kind van Gerritje:

2.                   Cornelia Geertruida van der Hoeven, geb. Delft 29.03.1845, overl. Delft 17.05.1845.

Kinderen van Gerritje (erkend bij het huwelijk in 1854):

3.                   Cornelia van der Hoeve, later Steutel, geb. Terneuzen 18.07.1847|g|, tr. Deventer 23.07.1874 Gerhard Arend Jan Horsting, geb. Deventer 12.11.1848, boekbinder, overl. Deventer 12.04.1923, z.v. Jan Albert Bernardus Horsting, verwer, schilder, en Aaltjen ten Voorde.

4.                   Jan van der Hoeve, later Steutel, geb. Terneuzen 03.03.1850|h|.

Kind van Gerritje (erkend bij het huwelijk in 1854 en eerder erkend 16.11.1852|b|):

5.                   Gerrit van der Hoeven, later Steutel, geb. Delft 02.11.1852|a|, conducteur (1878,1886), oppasser (1902), portier (1905,1909), overl. Velsen 16.01.1933, tr. Amsterdam 31.07.1878 Eke van der Wiel, geb. Dokkum 29.04.1850, dienstbode (1878), overl. Velsen 10.11.1940, d.v. Reinder van der Wiel, werkman, en Reina Kamping.

Uit dit huwelijk:

6.                   Aalijda Steutel, geb. Delft 26.12.1856, overl. Delft 19.03.1857.

7.                   Johanna Steutel, geb. Delft 30.01.1858.

8.                   Frederik Steutel, geb. Delft 30.06.1860|f|; volgt [4].

9.                   Johannes Steutel, geb. Dordrecht 25.07.1862, timmerman, overl. Amsterdam 07.05.1890, tr. Amsterdam 02.10.1884 Dina Muller, geb. Amsterdam 28.02.1862, overl. tussen 1891 en 1908, d.v. Jacob Muller, schoenmaker, en Frederika Catharina Elisabeth Schaedelgar.

 

Noten: |a| aangifte door Elisabeth Smink, 62 jaar, vroedvrouw (geb.akte Delft 1852 no.640); |b| geb.akte Delft 1852 no.664; |c| aangifte door Elisabeth Vrijaldenhooven, 49 jaar, vroedvrouw (geb.akte Delft 1842 no.435); |d| geb.akte Delft 1842 no.443; |e| Adriana van Berschot, geb. Delft 07.07.1816, dienstbode (1842), d.v. Johannes van Berschot, plateelbakkersknecht, en Dirkje Laffré; |f| vader Johannes Cornelis; |g| moeder van der Hoeve, aangifte door Johannes Cornelis Steutel (geb.akte Neuzen 1847 no.33); |h| moeder van der Hoeve, aangifte door Jan van Pienbroek, 24 jaar, genees-, heel- en verloskundige, getuige Johannes Cornelis Steutel (geb.akte Neuzen 1850 no.20).

 

[10] Heijmen Bosch, geb. Amsterdam 10.08.1829, timmermansknecht, overl. Baarn 28.07.1875, tr. Amsterdam 04.05.1859

[11] Antje van der Meer, geb. Huizen 20.05.1831, dienstbaar (1859), overl. na 1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Catharina Bosch, geb. Amsterdam 05.02.1860; volgt [5].

2.                   Hendrik Evert Bosch, geb. Amsterdam 04.07.1861 (akte), bediende, tr. Amsterdam 28.11.1895 Willempje Bonda, geb. Zaandam 27.12.1858 (akte), d.v. Bart Bonda, winkelier, en Trijntje Brandenburg.

 

[12] Hendrik Lodewijk Eijgenstein, geb. Amsterdam 31.10.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.02.1810, pakhuisknecht (1840), schoenmaker (1851), wagedragersknecht (1863), waagdrager (1867), overl. Amsterdam 25.09.1868, tr. Amsterdam 26.02.1840

[13] Annaatje Vermeulen, geb. Amsterdam 01.06.1812, overl. Amsterdam 28.03.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Everdina Eijgenstein, geb. Amsterdam 03.07.1840 (akte), tr. Amsterdam 23.09.1863 Jan Tik, geb. Harderwijk 20.09.1842, kleermaker, z.v. Eijbert Tik, schuiteman, en Dirkjen Spitsbergen.

2.                   Lodewijk Hendrik Eijgenstein, geb. Amsterdam 03.10.1844 (akte), kruidenier (1867), kistenmaker (1868,1871), werkman (1890,1897), pakhuisknecht (1900), dokwerker (1901), pakhuisknecht (1909), overl. tussen 1909 en 1945, tr. 1e Amsterdam 10.07.1867 Hermina Azina Theodora Paulus, geb. Amsterdam 13.08.1849 (akte), overl. Amsterdam 26.09.1870 (akte), d.v. Johannes Anthonie Paulus en Hermeintje Appels; tr. 2e Amsterdam 10.05.1871 Wilhelmina Lanzaat, geb. Amsterdam 26.04.1847 (akte), dienstbaar (1871), overl. tussen 1900 en 1909, d.v. Pieter Lanzaat, vuilniskarman, en Johanna Jacoba Philips.

3.                   Peter Adolf Eijgenstein, geb. Amsterdam 06.10.1849 (akte), pakhuisknecht (1875), brandwacht (1891), overl. na 1923, tr. 1e Amsterdam 25.02.1875 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.06.1891, ingeschr. Amsterdam 22.08.1891) Juliana Sophia Muller, geb. Amsterdam 23.04.1851 (akte), d.v. Christiaan Nicolaas Muller, kleermaker, en Johanna Zoetje Schook; tr. 2e Amsterdam 30.09.1891 Klaske Donia, geb. Harlingen 19.08.1861, overl. na 1923, d.v. Jakle Donia en Johanna Visser.
     JSM tr. 2e Amsterdam 30.11.1892 Reinder Douwma, geb. Aalsmeer 06.01.1855, werkman (1878), schipper (1892), z.v. Pieter Douwma, schipper, en Elizabeth van Linschoten.
     RD tr. 1e Amsterdam 29.05.1878 Sophia Arendina Hammer, geb. Zwolle 21.11.1854, overl. voor 1892, d.v. Johannes Hammer, arbeider, werkman, en Johanna Hammer.

4.                   Willem Frederik Eijgenstein, geb. Amsterdam 25.11.1851; volgt [6].

5.                   Hendrika Elisabeth Eijgenstein, geb. Amsterdam 26.04.1856 (akte), tr. 1e Amsterdam 01.03.1876 Johannes Michiel Bruno, geb. ’s-Gravenhage ca. 1843, brandwacht, overl. Amsterdam 22.06.1899 (akte), z.v. Willem Bruno, koetsier, en Geertruida Jansen; tr. 2e Amsterdam 09.09.1903 Gerardus van der Pels, geb. Amsterdam 17.05.1858 (akte), matroos in zeedienst (1881), z.v. Adrianus Nikolaas van der Pels en Maria Tugt, werkster (1881).
     GvdP tr. 1e Amsterdam 10.08.1881 Maria Hendrika Elisabeth Wittkämper, geb. Amsterdam 13.06.1859 (akte), overl. voor 1903, d.v. Joannes Hendricus Albertus Wittkämper, kleermaker, en Elizabeth Frederika Johanna Lugten.

 

[14] 

[15] Johanna Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 24.01.1831, tapster (1869,1881), overl. ’s-Gravenhage 25.06.1884; tr. 2e ’s-Gravenhage 09.06.1869 Karel Hubert Pennartz, geb. Venlo 12.06.1841, overl. ’s-Gravenhage 24.07.1876, z.v. Francis Jozef Pennartz en Anna Catharina Bull; tr. ’s-Gravenhage 09.05.1866|c| Willem Adrianus Berkenhamer, geb. Breda 08.10.1830, korporaal in het Regiment Grenadiers en Jagers (1866), overl. ’s-Gravenhage 06.08.1868, z.v. Christiaan Berkenhamer en Agnes van Boxtel.

Kind van Johanna (erkend ’s-Gravenhage 08(?).05.1866):

1.                   Johannes Kulder, later Berkenhamer, Jan, geb. ’s-Hertogenbosch 18.09.1852|a|, steenhouwer (1878,1910), overl. voor 1922, tr. ’s-Gravenhage 10.07.1878 Bernardina Maria de Munnik, geb. ’s-Gravenhage ca. 1858, overl. tussen 1910 en 1922, d.v. Johannes Christiaan de Munnik en Maria Fiolet, werkster (1878).

Kind van Johanna (erkend ’s-Gravenhage 1866):

2.                   Anna Maria Sophia Kulder, later Berkenhamer, geb. Amsterdam 03.11.1858|b|; volgt [7].

Uit het huwelijk Pennartz-Kulder:

3.                   levenloos kind, ’s-Gravenhage 23.08.1871.

 

Noten: |a| aangifte door Joanna Engelina Ari, stadsvroedvrouw, 52 jaar (geb.akte ’s-Hertogenbosch 1852 fol.1838v); |b| aangifte door Catharina Maria Reineke, vroedvrouw 37 jaar (geb.akte Amsterdam 1858 reg.6 fol.41v); |c| geen vermeldingen over eerdere kinderen (huw.akte ’s-Gravenhage 1866 no.268).

 

[16] Jan Steutel, geb. ca. 1752, ‘prieur d’enterrement’ (1811), lijkdienaar (1814,1821), overl. Goes 10.09.1825, z.v. Pieter Steutel en Johanna de Jonge; tr.

[17] Cornelia van Bregt, geb. ca. 1779, schoolmatres (1831,1834), overl. Goes 03.11.1834, d.v. Jan van Bregt en Laurina Poelman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lauwerina Steutel, geb. ca. 1803, overl. Goes 18.01.1821.

2.                   Pieter Steutel, geb. Goes ca. 1806, schoenmaker, overl. Goes 25.06.1889, tr. Goes 29.12.1831 Jacoba Johanna Mulder, geb. Middelburg ca. 1804, dienstbode (1831), overl. Goes 18.06.1887, d.v. Carel Mulder, cipiersknecht, en Johanna Cornaij.

3.                   Adriana Maria Steutel, geb. Goes ca. 1809, dienstbode (1832), tr. Goes 27.12.1832 Frederik Johannes Sterk, geb. Goes ca. 1809, smid, z.v. Frederik Willem Sterk en Johanna van den Ende.

4.                   Jan Steutel, geb. Goes 14.02.1811, broodbakker (1840), paardeknecht (1843), overl. Goes 29.10.1843, tr. Goes 24.09.1840 Thona Bosselaar, geb. Colijnsplaat ca. 1812, dienstbode (1840), arbeidster (1846), d.v. Maartje Bosselaar.

5.                   Marinis Steutel, geb. Goes 28.01.1814, machinist (1862), overl. voor 1878, tr. 1e Krimpen aan de Lek 03.12.1837 Hendrica van der Wouden, geb. Krimpen aan de Lek 25.12.1812, overl. tussen 1850 en 1862, d.v. Jacobus van der Wouden, schoenmaker, en Johanna van Dam; tr. 2e Amsterdam 30.01.1862 Jeannette Louisa Koch, geb. Amsterdam 15.03.1838 (akte), winkelierster (1862), overl. tussen 1892 en 1908, d.v. Johann Henrich Koch, magazijnmeester, en Hendrika Karseboom.

6.                   Cornelia Steutel, geb. Goes 24.07.1816, overl. Rotterdam 16.07.1850.

7.                   Johannes Cornelis Steutel, geb. Goes 12.06.1820; volgt [8].

 

[18]

[19] Alida van der Hoeven, geb. ca. 1792, werkster (1824), overl. Delft voor 1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje van der Hoeven, geb. Delft 08.07.1824|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Elizabeth Vrijaldenhooven, 31 jaar, vroedvrouw (geb.akte Delft 1824 no.309).

 

[20] Evert Bosch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.12.1800, dienstbode (jun1827), koetsier (1827,1831), overl. Amsterdam 21.09.1831, z.v. Heijmen Bosch en Maria Steekelenburg; tr. Amsterdam 13.06.1827

[21] Trijntjen Knipper, ged. Nijkerk 02.10.1805, overl. Amsterdam 06.12.1867, d.v. Hendrik Knipper (ca.1774-1825) en Evertje van Korlaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heijmen Bosch, geb. Amsterdam 09.10.1827, overl. Amsterdam 30.09.1828.

2.                   Heijmen Bosch, geb. Amsterdam 10.08.1829; volgt [10].

 

[22] Hendrik Sjoerds van der Meer, geb. Leeuwarden 27.11.1785, ged. Leeuwarden 15.01.1786, schipper (1816,1822), turfschipper (1824), koopman in turf (1825), overl. Sommelsdijk 14.05.1838|a|, z.v. Sjoerd Aukes van der Meer, potschipper, en Grietje Hendriks; tr. 1e Tietjerksteradeel 27.07.1816 Trijntje Wijtzes Veltman, geb. Oostermeer 14.11.1790, ged. Oostermeer 12.12.1790, zonhoedmaakster (1816), overl. voor 1822, d.v. Wietze Jelles Veltman, arbeider, en Sjoukje Wigles; tr. 2e Akersloot 03.01.1822

[23] Gerritje Wijgerse Schaap, geb. Huizen ca. 1793, dienstmaagd (1822), overl. Zuilen 03.03.1870, d.v. Wijgert Jansz Schaap, venter, en Grietje Lambertsd Harder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijgert van der Meer, geb. Alkmaar 28.05.1823 (akte), varensgezel, overl. Rotterdam 30.01.1890, tr. Brouwershaven 05.05.1848 Maatje Kostense, geb. Brouwershaven 23.09.1818, overl. Rotterdam 10.06.1899, d.v. Cornelis Kostense, landbouwer, en Maatje de Bruine.

2.                   Trijntje van der Meer, geb. Alkmaar 24.11.1824, overl. Alkmaar 18.05.1825|b|.

3.                   Trijntje van der Meer, geb. Alkmaar 13.01.1827 (akte), overl. Zuilen 21.12.1867, tr. Loosdrecht 11.05.1850 Wilhelmus van der Vliet, geb. ca. 1826, z.v. Jacob van der Vliet en Marretje van der Vliet.

4.                   Grietje van der Meer, geb. Huizen 18.04.1828 (akte), overl. Utrecht 12.01.1900, tr. Breukelen-Sint Pieters 31.08.1855 Cornelis Bliekendaal, geb. Zuilen 31.07.1829, overl. Zuilen 30.08.1874, z.v. Cornelis Bliekendaal en Marretje Bloemendaal.

5.                   Antje van der Meer, geb. Huizen 20.05.1831; volgt [11].

6.                   Matje van der Meer, geb. Huizen 07.09.1832 (akte), dienstbaar (1866), overl. Hilversum 22.04.1914, tr. Amsterdam 01.08.1866 Cornelis Snel, geb. Nederhorst den Berg 12.04.1832|c|, timmerman, overl. Breukelen-Nijenrode 17.05.1872|d|, z.v. Dirk Snel (ca.1796-1868), timmerman (1832),watermolenaar (1866), en Geertje de Haan.

 

Noten: |a| overl.akte Huizen 1838 no.36; |b| per abuis oud 14 weken (overl.akte Alkmaar 1825 no.95); |c| Kornelis; |d| e.v. Matje Vermeer (overl.akte Breukelen-Nijenrode 1872 no.46).

 

[24] Hendrik Lodewijk Eijgensteijn, geb. Cleef ca. 1770, (kamer)behanger(sknecht), overl. Amsterdam 15.10.1827|g|, otr. Amsterdam 07.01.1803

[25] Elisabeth Sikking, overl. tussen 1827 en voor 1839|h|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Everdina Eijgenstijn, geb. Amsterdasm 30.05.1803, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.06.1803|a|.

2.                   Johanna Eijgensteijn, geb. Amsterdam 07.03.1806, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 23.03.1806|b|.

3.                   Hendrika Elizabeth Eijgenstijn, geb. Amsterdam 10.05.1808, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 08.06.1808|c|, dienstbaar (1843), groenteverkoopster (1873), tr. Amsterdam 03.05.1843 Hendricus Koennoth, geb. Amsterdam 19.09.1815 (akte), leerlooiersknecht, overl. voor 1873, z.v. Johannes Koennoth en Margaretha Breen.

4.                   Hendrik Lodewijk Eijgenstein, geb. Amsterdam 31.10.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.02.1810|d| volgt [12].

5.                   Pieter Adolph Eijgensteijn, geb. Amsterdam 19.08.1812, kruiersknecht (1837), pakhuisknecht (1863,1865), overl. voor 1895, tr. Amsterdam 22.11.1837|e| Grietje Vermeulen (1801-), d.v. Evert Vermeulen en Geertje van Oenen.
Uit dit huwelijk: Johannes Eijgensteijn, geb. Amsterdam ca. 1840, timmermansknecht, tr. Amsterdam 19.08.1863 Gerritje Maria Vermeulen (ca.1832-), d.v. Everhardus Vermeulen en Elisabeth Henderina Borgman.

6.                   Willem Frederik Eijgensteijn, geb. Amsterdam 09.12.1814, venter, overl. voor 1865, tr. Amsterdam 15.05.1839 Geertruij den Nuijl, geb. Amsterdam 12.03.1817 (akte), groentenverkoopster (1865,1886), overl. na 1886, d.v. Hendrik Willem den Nuijl, sjouwer, en Elisabeth Burgemeester.

7.                   Gerrit Eijgensteijn, geb. Amsterdam 25.09.1818.

8.                   Catharina Gerarda Eijgensteijn, geb. Amsterdam 21.04.1822, dienstbaar (1852), overl. Haarlem 28.11.1904, tr. Amsterdam 05.05.1852|f| Frederik Casper Evers, geb. Amsterdam 24.01.1827 (akte), smid, overl. Nieuwer-Amstel 22.03.1895, z.v. Gerrit Evers en Catharina Frederika Giesler.

 

Noten: |a| vader Eijgenstijn; |b| moeder Zikking; |c| vader Eijgenstijn; |d| vader Eijgenstein, moeder Sekking; |e| moeder v/d bruidegom Stikking (huw.akte Amsterdam 1837 reg.6 fol.56); |f| bruid Eijgenstijn, moeder Sicking (huw.akte Amsterdam 1854 reg.4 fol.33); |g| Eijgenstein, geen ouders vermeld, e.v. Sicking (overl.akte Amsterdam 1827 reg.8 fol.182v); |h| niet gevonden in tienjarentafels overl. Amsterdam 1823-1842.

 

[26] Evert Vermeulen, geb. Amsterdam ca. 1768, kruiersbaas (1812), kruier (1816), overl. Amsterdam 07.03.1825|c|, otr. Amsterdam 23.07.1790

[27] Geertje van Oenen, geb. Steenwijk ca. 1767, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 12.12.1789 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 02.03.1796, kruiers affaire doende (1835,1840), overl. Amsterdam 08.05.1854|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Giertje):

1.                   Johanna Vermeulen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.04.1791.

2.                   Arnoldina Vermeulen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 12.05.1793, schoonmaakster (1845), werkster (1852,1856), dienstbode (1857), werkster (1858,1861), w.s. overl. voor 1871, tr. Amsterdam 30.10.1816 Willem Visscher, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 05.08.1789|a|, werkman, overl. voor 1845, z.v. Hendrik Visscher, tingieter, en Cornelia Snoek.

3.                   Everhardus Vermeulen, Evert, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 15.08.1795, tr. Amsterdam 20.06.1827 Elizabeth Henderina Borgman, geb. Amsterdam 01.06.1800, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 18.06.1800, werkster (1852), d.v. Johan Herman Borgman en Gerritje Kemp.
Uit dit huwelijk: Gerritje Maria Vermeulen, geb. Amsterdam ca. 1832, tr. Amsterdam 19.08.1863 Johannes Eigensteijn (ca.1840-), z.v. Pieter Adolph Eijgensteijn en Grietje Vermeulen.

4.                   Andries Vermeulen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 18.03.1798.

5.                   Grietje Vermeulen, geb. Amsterdam 25.03.1801, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 29.03.1801, werkster (1837), overl. tussen 1863 en 1895, tr. Amsterdam 22.11.1837 Pieter Adolph Eijgensteijn (1812-), z.v. Hendrik Lodewijk Eijgensteijn en Elisabeth Stikking.

6.                   Jacoba Vermeulen, geb. Amsterdam 09.12.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 11.12.1803.

7.                   Gerrit Vermeulen, geb. Amsterdam 20.06.1806, ged. Amsterdam (Westerkerk) 04.07.1806, timmerman, overl. Amsterdam 05.09.1872, tr. Amsterdam 12.08.1835 Maria Catharina van Lunsen, geb. Amsterdam 25.03.1815 (akte), dienstbaar (1835), overl. na 1872, d.v. Jacobus van Lunsen, kurkensnijder, en Elisabeth Vossepoel.

                     kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 18.01.1809.

8.                   Annaatje Vermeulen, geb. Amsterdam 01.06.1812; volgt [13].

 

Noten: |a| Fischer; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1854 reg.3 fol.54); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam reg.1 fol.155).

 

[28]

[29]

 

[30] Joannes Kuijler, ook Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1791, kleermaker (1814), sjouwer (1831), overl. ’s-Hertogenbosch 01.07.1846, z.v. Coenraad Kuijler (-1804) en Hendrina Hulsenbos, kantwerkster (1814); tr. ’s-Hertogenbosch 04.06.1814

[31] Joanna Gertrudis Geerts, ook Gerrits, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1789, koopvrouw (1814), overl. na 1868, d.v. Henricus Geerts, ‘oud kleerkooper’ (1814), en Joanna Josepha de Lang; tr. 1e Franciscus Martens, overl. ’s-Hertogenbosch 23.09.1808.

Uit dit huwelijk (vader eerst Kuijler, later Kulder):

1.                   Hendrina Kuijler, geb. ’s-Hertogenbosch 17.03.1815 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 14.01.1817.

2.                   Hendrikus Kuijler, geb. ’s-Hertogenbosch 17.05.1816, tr. ’s-Hertogenbosch 02.06.1838 Anne Catharine Piron, geb. Venlo 26.11.1811, d.v. Martin Piron en Beatrix Leenders.

3.                   Gerardus Kuijler, geb. ’s-Hertogenbosch 16.04.1818, tr. ’s-Hertogenbosch 23.06.1849 Sophia Hofmans, geb. ’s-Hertogenbosch 19.03.1825, d.v. Johannes Fredericus Hofmans en Henrica Verhappen.

4.                   Geertruij Kuijler, geb. ’s-Hertogenbosch 03.02.1820 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 23.01.1848|a|.

5.                   Joannes Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 01.05.1823, overl. Helmond 21.08.1877, tr. ’s-Hertogenbosch 16.09.1848 Johanna Petronella Trum, geb. ’s-Hertogenbosch 25.01.1825, d.v. Johan Georg Carl Wilhelm Trum en Adriana van Hooren.

6.                   Wilhelmus Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 22.06.1824 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 25.05.1834.

7.                   Cornelis Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 01.05.1826 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 02.07.1831.

8.                   Hendrica Francijna Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 10.10.1828 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 19.10.1828.

9.                   Johanna Kulder, geb. ’s-Hertogenbosch 24.01.1831; volgt [15].

 

Noten: |a| Kulder, aangifte door Henricus de Pauw, directeur van het Zieken Gasthuis (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1848 fol.25).

 


Bijlage A

 

I. Christiaan Berkenhamer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1803, sergeant bij de 2e Afdeling Infanterie in garnizoen te Breda (1830), sergeant bij het flankbataillon van de 2e Afdeling Infanterie (1838), overl. na 1866, z.v. Gerardus Berkenhamer en Maria Hergers; tr. Breda 06.03.1830 Agnes van Boxtel, ged. ’s-Hertogenbosch 17.09.1806, overl. na 1866, d.v. Hermanus van Boxtel en Anna Maria van Hilvort.

Kinderen van Agnes (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maria van Boxtel, later Anna Maria Berkenhamer, geb. ’s-Hertogenbosch 06.10.1826, overl. Maastricht 20.03.1901, tr. ’s-Hertogenbosch 08.10.1859 Hermanus van der Vliet, geb. Koudekerk 19.10.1813, overl. Maastricht 05.02.1887, z.v. Poulus van der Vliet en Margaretha Trouw.

2.                   Petrus Gerardus van Boxtel, later Berkenhamer, geb. ’s-Hertogenbosch 06.09.1828.

Uit dit huwelijk:

3.                   Willem Adrianus Berkenhamer, geb. Breda 08.10.1830, tr. Johanna Kulder = [15].

4.                   Johannes Christianus Berkenhamer, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1832, overl. Nijmegen 18.10.1838.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren