Johannes Marinus Stevels (1913-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Johannes Marinus Stevels, Jo, geb. Semarang 01.04.1913, kandidaatsexamen Leiden 1932, doctoraalexamen Leiden 1935, promotie Leiden 1937|a|, werkzaam bij N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (1938-), hoogleraar Eindhoven (1961-1978), overl. 2000.

 

Noten: |a| proefschrift: Polarizability and cohesion energy; promotor: A.E. van Arkel (1893-1976).

 

[2] Johannes Marinus Stevels, geb. Arnhem 28.10.1889, empl. Bazaar Eigen Hulp te Semaramg (1909,1911)|b|, handelsbediende (1912), agent firma Stibbe te Semarang (1912,1915)|c|, koopman (1916), overl. Arnhem 22.03.1916, tr. Batavia/Arnhem 02.02.1912, tr. ‘met de handschoen’|a| Arnhem 23.02.1912
[3] Marie Johanna Margaretha Pel, geb. Arnhem 05.06.1890, overl. Arnhem 19.12.1920 begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 23.12.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Marinus Stevels, geb. Semarang 01.04.1913; volgt [1].

 

Noten: |a| als gevolmachtigde van de bruidegom, die in Batavia woont, treedt op Leendert Huibert de Heer, 46 jaar, boekhouder (huw.akte Arnhem 1912 no.66); |b||c| Nieuw Adresboek voor geheel Nederlansch-Indië door Kleian.

 

[4] Willem Stevels, geb. Arnhem 14.09.1846, notarisklerk (1879,1884,1887), kantoorbediende (1880,1889), administrateur (1892), directeur (1897), bankdirecteur (1909,1911), overl. Arnhem 10.03.1911; tr. 2e Arnhem 03.02.1897 Hendrica Elisabeth Pasman, geb. ca. 1854, d.v. Jacobus Pasman en Jacoba Charlotta Paulina Laarman; otr. 1e Arnhem 11.04.1879, tr. Arnhem 24.04.1879

[5] Jeannette Aleida Bitter, geb. Arnhem 26.10.1852, overl. Arnhem 30.04.1894; tr. 1e Arnhem 20.05.1874 Aart van Houtum, geb. ca. 1850, houthandelaar (1874), papierhandelaar (1877), overl. Arnhem 22.12.1877, z.v. Johannes van Houtum en Jansjen ten Broek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jacoba Stevels, geb. Arnhem 26.03.1880, overl. Arnhem 01.09.1945.

2.                   Johanna Margaretha Stevels, geb. Arnhem 28.03.1882.

3.                   Willem Stevels, geb. Arnhem 06.09.1884, eerste luitenant der infanterie van het Oost-Indisch Leger (1916), boekhouder (1932), overl. ’s-Gravenhage 22.12.1932, tr. 1e Padang 21.01.1909|b| (echtsch. ’s-Gravenhage 06.07.1915) Albertina Aleida Tuinenburg van Kesteren, geb. Koepang (Timor) 13.01.1890, d.v. Albert Hendrik Tuinenburg van Kesteren en Pauline Antoinette van Kesteren; tr. 2e ’s-Gravenhage 08.11.1916 Wilhelmina Johanna Jacoba van der Putten, geb. ’s-Gravenhage 28.05.1890, overl. na 1932, d.v. Johannes Petrus van der Putten en Jacoba Maria Petronella Dietz.
     AATvK tr. 2e ’s-Gravenhage 17.05.1916 Jakobus Klinkspoor, geb. Arnhem 26.07.1886, gymnastiekonderwijzer, z.v. Thomas Johannes Wilhelmus Klinkspoor, sergeant der infanterie, gymnastiekonderwijzer, en Coenradina Wendelina Johanna Geerlings.

4.                   Geertruida Stevels, geb. Arnhem 02.10.1887, overl. Haarlem 22.01.1950, tr. Arnhem 20.01.1909 Bernardus van der Kuijp, geb. Noordwelle (Schouwen-Duiveland) 19.02.1882, kantoorbediende (1909), overl. Heemstede 14.06.1938, z.v. Leonard Willem van der Kuijp, belastingontvanger, en Johanna Calissendorff.

5.                   Johannes Marinus Stevels, geb. Arnhem 28.10.1889; volgt [2].

6.                   Albert Johan George Stevels, geb. Arnhem 01.07.1892, overl. Deventer 17.11.1957|a|, tr. Johanna Margaretha Hendrika Louise Pitters.

 

Noten: |a| overledene Albert George Johan (overl.akte Deventer 1957 no.552); |b| per abuis Turnenburg (Nieuw Adresboek 1910).

 

[6] Dirk Pel, geb. Leiden 09.04.1862, banketbakker (1889,1895), overl. Arnhem 24.02.1909, tr. 2e Arnhem 06.02.1895 Gesina Johanna Hendrika Hendriks, geb. Arnhem 10.06.1863, overl. na 1937, d.v. Cornelis Hendriks, schilder, en Johanna Elisabeth van Zoest; tr. 1e Arnhem 21.05.1889

[7] Maria Jannetje van Zoest, geb. Arnhem 26.04.1862, overl. (kraambed) Arnhem 05.06.1890.

Uit het huwelijk Pel-van Zoest:

1.                   Maria Johanna Margaretha Pel, geb. Arnhem 05.06.1890; volgt [3].

Uit het huwelijk Pel-Hendriks:

2.                   Nicolaas Jan Cornelis Pel, geb. Arnhem 06.08.1902, adjunct-commies bij de Luchtvaartdienst van het Ministerie van Waterstaat (1937), overl. ’s-Gravenhage 07.01.1937|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 10.01.1937, verloofd ’s-Gravenhage 27.04.1935, tr. voor 1937 Helen H. van der Slooten.

 

Noten: |a| J.M. Stevels (Jr.) ondertekent de annonce voor zijn oom (aanonce collectie CBG).

 

[8] Barend Stevels, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.11.1792, sergeant majoor bij de Tweede Kompagnie, Eerste Bataillon Mineurs en Sappeurs, in garnizoen te Breda (1831), gepensioneerd sergeant majoor (1843,1864), overl. Arnhem 24.09.1864|b|, tr. Breda 20.10.1831

[9] Jacoba Standaar, ook Jacoba Maria of Maria Jacoba, ged. Bergen op Zoom 06.11.1805, overl. Arnhem 15.05.1898.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk|a|):

1.                   Maria Wilhelmina Standaar, later Stevels, geb. Maastricht 02.06.1831.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes George Stevels, geb. Heusden ca. 1837, schoenmaker, overl. Arnhem 11.12.1893, tr. Arnhem 12.08.1868 Johanna Hendrica Maria van Rheden, geb. Arnhem 22.07.1843, dienstbode (1868), overl. Arnhem 02.08.1914, d.v. Hendricus Reinier van Rheden, horlogemaker, en Alijda Nieman, baker.

3.                   Joanna Jacoba Stevels, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1839, tr. 1e Arnhem 11.08.1858 Willem Hendrik Frijman, geb. Amsterdam 14.12.1835, schoorsteenveger (1858), overl. voor 1865, z.v. Jan Frijman, fabrijkwerker, en Geertruida Barendina Vroom; tr. 2e Arnhem 13.09.1865 Hendrik Antonie Bessem, geb. Zutphen 23.03.1838, schrijnwerker, overl. Zutphen 15.06.1915, z.v. Hendrik Jan Bessem, verwer, en Johanna Wilhelmina Schoenzetter.

4.                   Geertruida Stevels, geb. Nijmegen ca. 1841, overl. Arnhem 03.09.1905, tr. Arnhem 27.08.1862 Arie de Heer, geb. Leiden 05.02.1834, tabakskerver (1862), winkelier (1878), overl. Arnhem 15.10.1878, z.v. Arie de Heer, bakker, en Maria van der Kraan.

5.                   Johannes Stevels, geb. Arnhem 18.08.1843, oud-militair (1896), overl. Groningen 02.07.1896, tr. Oude Pekela 21.09.1893 Elzijn Faber, geb. Leeuwarden 27.09.1841, overl. Groningen 24.05.1919, d.v. Sijbrandus Willems Faber en Jacoba Smit.

6.                   Willem Stevels, geb. Arnhem 14.09.1846; volgt [4].

 

Noten: |a| huw.akte Breda 1831 no.49; |b| per abuis aangemerkt als zoon van Engeltje Kistemaker, de tweede vrouw van zijn vader (overl.akte Arnhem 1864 no.587).

 

[10] Aart Arnoldus Bitter, geb. Arnhem 30.01.1827, koopman, overl. Arnhem 26.12.1860, tr. Arnhem 22.05.1850

[11] Wilhelmina Francina Bemener, geb. Arnhem 17.02.1824, overl. Arnhem 09.11.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeannette Aleida Bitter, geb. Arnhem 25.04.1851, overl. Arnhem 31.08.1852.

2.                   Jeannette Aleida Bitter, geb. Arnhem 26.10.1852; volgt [5].

3.                   Lamert Johan George Bitter, geb. Arnhem 16.04.1854, soldaat eerste klasse in de ‘tweede Kompagnie van het derde Bataillon van het Vreemde Legioen’, overl. (‘in een veldslag gesneuveld’) Tenail den Salem (Algerië) 20.04.1882|a|.

4.                   Johan George Albert Bitter, geb. Arnhem 15.06.1856, winkelier, tr. Loenen 23.04.1886 Catharina Barreveld, geb. Loenen ca. 1867, d.v. Evert Barreveld en Catharina Maria Ruggenberg.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 22.06.1883 no.510.

 

[12] Jan Pel, geb. Alphen en Rietveld 22.11.1836, broodbakker (1860,1871), suikerbakker (1873,1875), winkelier (1889), banketbakker (1899), overl. Leiden 06.10.1899, tr.

[13] Jantje Keij, geb. Leiden 09.06.1834, overl. Oegstgeest 27.09.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Wouter Pel, geb. Leiden 02.12.1860.

2.                   Dirk Pel, geb. Leiden 09.04.1862; volgt [6].

3.                   Mattheus Jan Pel, geb. Leiden 06.12.1863, goudsmid, overl. Utrecht 15.03.1915, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 18.03.1915, tr. ’s-Gravenhage 19.05.1897 Maria Adriana Jacoba Zeldenrijk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1870, onderwijzeres, overl. ’s-Gravenhage 14.01.1923, z.v. Hendrik Zeldenrijk en Maria Adriana Hupscher.

4.                   Hester Pel, geb. Leiden 14.11.1865.

5.                   Hendrica Maria Pel, geb. Leiden 30.08.1867, tr. Leiden 02.06.1898 Nicolaas Selhorst Blom, geb. Amersfoort 19.09.1870, handelsagent (1898), commissionair (1930), overl. Diepenveen 08.05.1930, z.v. Nicolaas Selhorst Blom en Aleida Barendina Hendrika Brasz.

6.                   Johanna Hendrica Pel, geb. Leiden 02.12.1868, tr. Leiden 12.05.1893 Arie de Geus, geb. Voorschoten ca. 1866, onderwijzer, z.v. Cornelis de Geus en Geertje Hoogendorp.

7.                   Hendrik Pel, geb. Leiden 21.08.1871, banketbakker, overl. Oegstgeest 11.01.1945, tr. Leiden 11.07.1900 Maria Jacoba van der Harst, geb. Leiden 16.04.1872, d.v. Abraham van der Harst, onderwijzer, en Johanna Hoogenraad.

8.                   Gerardus Hendricus Pel, geb. Leiden 15.08.1873, confiseur, tr. Leiden 29.05.1902 Maria Henriette Elisabeth van der Lelie, geb. Leiden 26.11.1879, d.v. Cornelis Lubertus van der Lelie, coupeur, en Lubertina Henriette Sophia Crooij.

9.                   Cornelis Gridis Pel, geb. Leiden 01.09.1875, handelsreiziger, overl. Leiden 18.10.1950, tr. Leiden 23.06.1902 Jacoba Maria van der Harst, geb. Leiden 03.12.1876, overl. Sassenheim 01.03.1940, d.v. Abraham van der Harst, hoofdonderwijzer, en Johanna Hoogenraad.

 

[14] Jacobus Willem van Zoest, geb. Arnhem 08.11.1834, huis/rijtuigschilder, overl. Arnhem 30.03.1866, tr. Arnhem 17.07.1861

[15] Margaretha Maria Gieben, geb. Arnhem 10.11.1833, overl. Teteringen 05.01.1914; tr. 2e Arnhem 18.07.1877 Andries de Jong, geb. Rotterdam 14.05.1842, kapper, z.v. Andries de Jong, kapper, en Maria van Hemert.

Uit het huwelijk van Zoest-Gieben:

1.                   Maria Jannetje van Zoest, geb. Arnhem 26.04.1862; volgt [7].

2.                   Willem Lammert van Zoest, geb. Arnhem 29.08.1863, overl. Breda 27.06.1943, tr. ’s-Hertogenbosch 23.01.1890 Maria Cornelia van Munster, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1861, overl. Breda 15.12.1947, d.v. Johan Hendrik van Munster en Elisabeth Kramer.

Uit het huwelijk de Jong-Gieben:

3.                   Marinus Gerardus Adriaan de Jong, geb. Arnhem 10.04.1878, overl. Arnhem 29.06.1878.

 

[16] Johannes Stevels, Jan, otr. 2e Amsterdam 14.10.1796 Engeltje Kistemaker; otr. 1e Amsterdam 23.04.1790

[17] Grietje Barends, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 26.02.1796.

Uit het huwelijk Stevels-Barends (moeder Baarends):

1.                   Willem Stevels, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.05.1791, kapitein (1844), gepensioneerd kapitein der infanterie (1856), overl. IJsselmuiden 14.08.1856, tr. Kampen 09.08.1844 Tonia Aleida ten Raa, geb. Kampen 17.05.1815, d.v. Hendricus ten Raa, loodgieter, en Gezina Catharina Blankscheen.

2.                   Barend Stevels, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.11.1792; volgt [8].

3.                   Anna Catrina Stevels, geb. Amsterdam 11.10.1795, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.10.1795.

Uit het huwelijk Stevels-Kistemaker:

4.                   Anna Margreta Stevels, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.01.1799.

5.                   Johanna Stevels, geb. Amsterdam 10.04.1800, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.04.1800.

6.                   Hendrik Stevels, geb. Amsterdam 13.06.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.06.1801.

7.                   Maria Johanna Stevels, geb. Amsterdam 22.10.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.10.1802.

 

[18] Marinus Standaar, ged. Bergen op Zoom 19.04.1769, meester schoenmaker bij het Eerste Bataillon Mineurs en Sappeurs, in garnizoen te Breda (1831), overl. Nijmegen 29.12.1840, z.v. Dirk Standaar en Maria Goovers; tr. 2e Maastricht 04.09.1817 Anna Maria Fahner, geb. Maastricht 22.05.1780, naaister (1817), overl. Arnhem 28.02.1851, d.v. Frederik Fahner, ziekenbezoeker, en Anna Elisbeth Beuller; tr. 1e

[19] Maria Magdalena van Root, overl. Goes 01.09.1807.

– MS: “op 24.06.1814 door de algemeene werving toegezonden als corporaal voor drie jaar zonder handgeld; op 06.12.1824 geengageerd voor zes jaar; op 11.12.1830 geengageerd ‘voor den tijd zijns levens’; op 22.01.1815 gedegradeerd tot mineur; schoenmaker 01.07.1817; Metalen Kruis 05.04.1832; Zilveren medaille 02.11.1834; op 03.05.1837 met gagement”.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Standaar, ged. Bergen op Zoom 29.03.1797.

2.                   George Standaar, ged. Bergen op Zoom 13.01.1799.

3.                   Johan Standaar, ged. Bergen op Zoom 08.12.1799, meester schoenmaker bij het corps mineurs en sappeurs, overl. Nijmegen 13.06.1870|c|, tr. 1e voor 1836 Anna Willemina van de Rande, overl. voor 1842; tr. 2e Doesburg 01.07.1842|b| Antoinette van Spreeken, geb. Biteke (Dept. Van de Moesel)/Biens(?) ca. 1813, overl. Utrecht 22.10.1865, d.v. Jan van Spreeken, meester geweermaker, en Gertrude Ribochs/Geertruida Thiebos.

4.                   Jacobus Standaar, ged. Bergen op Zoom 21.03.1802.

5.                   Gerrit Standaar, ged. Bergen op Zoom 13.02.1803.

6.                   Jacoba Standaar, ged. Bergen op Zoom 06.11.1805; volgt [9].

 

Noten: |a| uittreksel van de gegevens in Tamboek 597 (NL-HaNA 2.13.09 no.139, Regiment Genietroepen 1814-1821); |b| bruidegom Johan George (huw.akte Doesburg 1842 no.16); |c| overledene Jan George, z.v. Maria van Booth (overl.akte Nijmegen 1870 no.329).

 

[20] Lamert Bitter, ged. Oosterbeek 12.03.1780, gemeenteraadslid (1825), winkelier (1827), koopman/tapper (1849), overl. Arnhem 07.10.1849, z.v. Aart Bitter en Gijsebartje Egbers; otr. 1e Renkum en Heelsum 26.11.1803, tr. Oosterbeek 11.12.1803 Margaretha Mensing, geb. ca. 1773, overl. Oosterbeek (Renkum) 18.08.1824, d.v. Willem Mensing en Eva Schut; tr. 2e Renkum 26.05.1825

[21] Jenneke van Ommen, geb. ca. 1787/1788, winkelierster (1825), overl. Arnhem 02.03.1863, d.v. Jan Zweer van Ommen en Berendje Wouters; tr. 1e Renkum 29.12.1820 Evert Klaassen Berends, geb. ca. 1779, herbergier, overl. tussen 1822 en 1825, z.v. Klaas Berends en Maria Everts.

     MM otr. 1e Renkum en Heelsum 02.05.1797 Anthonij Minkman, overl. na 1798.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Arnoldus Bitter, geb. Arnhem 30.01.1827; volgt [10].

 

[22] Johan George Bemener, geb. Arnhem ca. 1787, cipier in het Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering, overl. Arnhem 01.03.1833|a|, z.v. Christiaan Bemener en Johanna Verpoorten; tr.

[23] Aaltje Bleumink, geb. Brummen ca. 1789, overl. Arnhem 07.08.1854, d.v. Willem Bleumink en Willemina Jacobs.

Uit dit huwelijk (vader Johan Georg, moeder Bleuming):

1.                   Johanna Christina Bemener, geb. Arnhem 06.08.1820, overl. Renkum 09.12.1892, tr. Arnhem 17.08.1839 August Friedrich Mönnich, geb. Haldern|a| ca. 1811, z.v. Friedrich Adolph August Mönnich, logementhouder, en Lucie Sophie Rasch.

2.                   Wilhelmina Francina Bemener, geb. Arnhem 17.02.1824; volgt [11].

 

Noten: |a| e.v. Bluming (overl.akte Arnhem 1833 no.61); |b| w.s. Haldern, nu Stadtteil van Rees, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Nicolaas Wouter Pel, geb. Alphen ca. 1811, z.v. Jan Nicolaasz Pel en Elisabeth Rijnsburger; tr. Alphen 04.01.1833

[25] Hendrika Maria de Grauw, geb. Zwammerdam ca. 1809, d.v. Mattheus de Grauw en Kaatje Snelleman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Pel, geb. Alphen en Rietveld 14.10.1833.

2.                   Catharina Pel, geb. Alphen en Rietveld 19.01.1835, tr. Alphen 14.08.1856 Gerrit Gijsbert van Holten, geb. Giessen-Nieuwkerk 07.04.1834, z.v. Jiellis van Holten en Jacoba Spruijtenburg.

3.                   Jan Pel, geb. Alphen en Rietveld 22.11.1836; volgt [12].

4.                   levenloos kind, Alphen 22.08.1838.

5.                   Mattheus Pel, geb. Alphen en Rietveld 08.01.1840, tr. Oudshoorn 07.09.1862 Klaartje van Zwieten, geb. Oudshoorn 20.09.1840, d.v. Jan van Zwieten en Klaartje Moraal Verkade.

6.                   Johanna Josina Pel, geb. Alphen en Rietveld 26.02.1842, overl. Rotterdam 03.02.1897, tr. Amsterdam 01.12.1864 Willem Christiaan Tinjes, geb. Baarn 31.01.1841, onderwijzer, overl. Koog aan de Zaan 04.05.1876, z.v. Jacob Tinjes, concierge, en Maria Magdalena Linnig.

7.                   Hendrik Pel, geb. Alphen en Rietveld 25.02.1844, smid (1878), tr. Amsterdam 21.11.1878 Cornelia Christina Last, geb. Amsterdam 13.11.1846 (akte), d.v. Albert Last en Maria Alberts.

8.                   levenloos kind, Alphen 02.11.1846.

 

[26] Dirk Keij, geb. Tricht 16.09.1802, bode bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, overl. Leiden 06.10.1876, z.v. Jacob Keij en Jantje van Dooren; tr. Leiden 30.10.1828

[27] Hester van Werkhoven, geb. Zaltbommel 15.10.1802, overl. Leiden 28.10.1877, d.v. Gerardus Hendrikus van Werkhoven en Adriana Cornewall.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Keij, geb. Leiden 19.07.1829, overl. Leiden 16.03.1893.

2.                   Jaantje Keij, geb. Leiden 14.02.1830.

3.                   Jacob Keij, geb. Leiden 03.10.1832, overl. Hazerswoude 15.06.1905, tr. Leiderdorp 03.05.1860 Jacoba Schenkeveld, geb. Leiderdorp 03.05.1833, bouwvrouw, overl. Hazerswoude 29.01.1878, d.v. Dirk Schenkeveld, bouwman, en Jacoba Verheul.

4.                   Jantje Keij, geb. Leiden 09.06.1834; volgt [13].

5.                   Gerardina Hendrika Keij, geb. Leiden 04.02.1836, overl. Leiden 16.02.1836.

6.                   Geradus Hendricus Keij, geb. Leiden 31.01.1837, bode en conciërge van Rijnland, tr. 1e voor 1892 Sophia Hendrika Dörge, geb. Maastricht 05.08.1835, overl. Leiden 02.02.1892, d.v. Jean Frédéric Dörge en Johanna Sybilla Aertz; tr. 2e Leiden 06.10.1892 Maria Catharina Dörge, geb. Zeist ca. 1844, overl. Voorburg 05.04.1942, d.v. Johan Christiaan Dörge en Catharina Diederichs.

7.                   Cornelis Gridus Keij, geb. Leiden 29.11.1838, aannemer, overl. Leiden 21.10.1899.

8.                   Frans Hendrik Keij, geb. Leiden 21.01.1841, boekhouder, overl. Leiden 17.01.1893, tr. Susanna Adriana van Oudenallen.

9.                   Dirk Keij, geb. Leiden 09.09.1842, overl. Leiden 27.02.1920, tr. voor 1870 Celia Raaphorst.

10.               Hendrica Keij, geb. Leiden 03.02.1845, overl. voor 1881, tr. Leiden 13.08.1873 Pieter Adrianus Bos, geb. Sliedrecht 03.09.1838, aannemer van publieke werken, overl. Gorinchem 28.05.1908, z.v. Adrianus Bos en Ariaantje Visser.
     PAB tr. 2e Lienden 20.04.1881 Albertiene Maria Verburgh, geb. Lienden 22.07.1849, d.v. Albertus Verbrugh, steenfabrikant, en Maria Heuff.

11.               Jan Herman Keij, geb. Leiden 16.07.1847.

 

[28] Willem van Zoest, geb. Zwolle ca. 1799, woont Apeldoorn in Kleefsland|b| (1821), tuinman (1821,1834), stadsopzichter (1837,1853), bloemkweker (1865), overl. Arnhem 08.08.1865, z.v. Hermanus van Zoest en Petronella Braakmans; tr. Arnhem 22.06.1821|a|

[29] Elisabeth Kühl, geb. Arnhem ca. 1796, overl. Arnhem 15.09.1874, d.v. Jan Kühl, landbouwer, en Johanna Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Petronella van Zoest, geb. Arnhem 24.06.1823, overl. Arnhem 08.5.1879, tr. Arnhem 24.06.1863 Arend Anderson, geb. Dieren 24.11.1823, hoofdonderwijzer, overl. Rheden 04.10.1869, z.v. Willem Anderson, bouwman, en Hendrina Reinders.

2.                   Johannes van Zoest, geb. Arnhem 14.01.1825, bloemist, overl. Arnhem 10.08.1892, tr. Arnhem 12.05.1847 Hendrika Vleming, geb. Dieren 19.11.1815, overl. Arnhem 07.02.1899, d.v. Jan Vleming, landbouwer, en Reintjen Abbink.

3.                   Johanna Elisabeth van Zoest, geb. Arnhem 03.12.1826, overl. Arnhem 12.02.1911, tr. Arnhem 17.06.1857 Cornelis Hendriks, geb. Arnhem 31.12.1831, verwer, overl. Velp (Rheden) 16.10.1913, z.v. Jurrien Hendriks, verwer, en Hendrina de Roos.

4.                   Johanna Louisa van Zoest, geb. Arnhem 25.03.1829, tr. Arnhem 27.08.1851 Evert Hendrik Evers, geb. Arnhem 14.03.1822, kleermaker, overl. Arnhem 20.03.1874, z.v. Theodorus Evers, kleermaker, en Reintje Reinders.

5.                   Hermanus van Zoest, geb. Arnhem 11.03.1831, bloemist (1853), zaadhandelaar (1890), overl. Arnhem 25.09.1890, tr. Arnhem 05.01.1853 Gerharda Robberta Evers, geb. Arnhem 22.04.1819, overl. Arnhem 09.04.1900, d.v. Theodorus Evers, kleermaker, en Reintje Reinders.

6.                   Jacobus Willem van Zoest, geb. Arnhem 08.11.1834; volgt [14].

7.                   Willem van Zoest, geb. Arnhem 27.04.1837, bloemkweker, overl. Arnhem 25.05.1866.

8.                   Antje van Zoest, geb. Arnhem 03.03.1840, modiste (1873), overl. Arnhem 25.05.1891, tr. 1e Arnhem 02.03.1864 Petrus Hendriks, geb. Arnhem 02.11.1836, timmerman, overl. Arnhem 11.08.1869, z.v. Jurrien Hendriks, huisschilder, en Hendrina de Roos; tr. 2e Arnhem 24.09.1873 Simon Bruigom, geb. Delft 28.10.1845, timmerman, overl. Arnhem 15.04.1923, z.v. Gerrit Bruigom, timmerman, en Maria Johanna de Groot.
     SB tr. 2e Arnhem 09.09.1891 Gerrigje Hoogers, geb. Arnhem 25.07.1857, overl. Arnhem 15.09.1928, d.v. Gerrit Jan Hoogers, timmerman, en Gerrigjen Voerman.

9.                   Theodorus van Zoest, geb. Arnhem 22.09.1843, kantoorbediende (1873), kassier (1903), overl. Arnhem 19.02.1903, tr. Arnhem 23.04.1873 Sophia Frederica Wiggers, geb. Arnhem 14.10.1850, overl. Arnhem 26.02.1923, d.v. Gerrit Fredrik Wiggers, landbouwer, en Anna Megchelina Schaap.

 

Noten: |a| bruidegom van Soest (huw.akte Arnhem 1821 no.49); |b| nu Appeldorn een Ortsteil van Kalkar, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Gerhardus Bartinus Gieben, geb. Arnhem ca. 1800, behangersknecht (1827), kamerbehanger, overl. Dordrecht 21.02.1839|a|, z.v. Johannes Jacobus Wilhelmus Gieben, bakker, en Margaretha Leuner; tr. Arnhem 16.05.1827

[31] Hermina Sikkink, geb. Brummen ca. 1799, dienstmeid (1827), winkelierster (1843), overl. Arnhem 20.04.1843, d.v. Aalbert Sikkink en Geesken Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Margaretha Gieben, geb. Arnhem 28.01.1828, overl. Oosterbeek (Renkum) 27.01.1890.

2.                   Helena Johanna Gieben, geb. Arnhem 16.03.1829, overl. Arnhem 12.03.1921, tr. Arnhem 09.11.1853 Lamert Lammers, geb. ca. 1828, ambtenaar (1853), z.v. Evert Lammers, tolgaarder, en Johanna Kuhl.

3.                   levenloze dochter, Arnhem 02.05.1830.

4.                   Johannes Jacobus Gieben, geb. Arnhem 19.05.1832, overl. Arnhem 20.08.1832.

5.                   Margaretha Maria Gieben, geb. Arnhem 10.11.1833; volgt [15].

6.                   Johannes Jacobus Gieben, geb. Arnhem 08.09.1836, overl. Arnhem 22.10.1849.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1839 no.85.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren