Jan Coenraad Stroeve (1929-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Jan Coenraad Stroeve, Coen, geb. Amsterdam 23.12.1929, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1953, prod.ing. mach.fabrn. N.V. Philips’ Gl.fabrn. (1971), voorzitter Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (SSE) (1982-1995), overl. 2002.
 
[2] Johannes Elisa Stroeve, geb. Amsterdam 17.05.1890, reserve 1e luitenant b/d 2e Compagnie Wielrijders (1918), commissionair (1918), overl. Huizen 29.03.1974, begr. Huizen, tr. Amsterdam 05.02.1918
[3] Amelia Maria ter Haar, geb. Amsterdam 27.02.1892, overl. Huizen 10.10.1963, begr. Huizen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nell Stroeve, geb. Lochem 31.12.1918, overl. 07.07.2005, begr. Huizen.

2.                   Jan Stroeve, geb. Amsterdam 25.03.1920, kantoorbediende, procuratiehouder, overl. 21.11.2008, begr. Blaricum (Gem.Bpl. Woensberg), tr. Amsterdam 08.03.1950 Aaltje Abma, geb. Ede 08.02.1919, overl. 10.01.2014, begr. Blaricum (Gem.Bpl. Woensberg).

3.                   Iskjen Catharina Stroeve, geb. Amsterdam 24.12.1924, overl. na 1982, tr. 17.12.1947 Adriaan Carel Dijxhoorn, geb. 1925, kolonel der mariniers b.d., RON-met-de-zwaarden, drager van de Verenigde Naties Medaille voor de Vrede, overl. Overloon 26.03.1982|a|, crem..

4.                   Jan Coenraad Stroeve, geb. Amsterdam 23.12.1929; volgt [1].

 

Noten: |a| Adriaan Karel (annonce collectie CBG).

 

[4] Jan Stroeve, geb. Amsterdam 24.05.1866, kantoorbediende (1889), commissionair in effecten (1894,1926), effectenmakelaar (1931), oudste patroon van de firma J. Stroeve Bz. (1937), RNL, overl. Amsterdam 19.08.1937, begr. Muiderberg 23.08.1937, tr. Ede 25.07.1889

[5] Neeltje Jacoba Dros, geb. Oudshoorn 27.07.1866, overl. Amsterdam 05.12.1922, begr. Muiderberg 09.12.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Elisa Stroeve, geb. Amsterdam 17.05.1890; volgt [2].

2.                   Hendrik Willem Stroeve, geb. Amsterdam 16.11.1891, tr. tussen 1922 en 1937 M.E. Nichol. [Florida 1922; Alexandria, Minnesota, USA 1937; Beaverton, Oregon, USA 1946,1950]

3.                   zoon Stroeve, geb. Amsterdam 26.01.1895.
= w.s. Jan Coenraad Stroeve, tr. Daris (South Dakota, USA) 03.10.1917 Sadie Kaastra, is w.s. Saakje Kaastra, geb. Huizum 24.10.1885.
[Hurley 1922; Sumner, Washington, USA 1937,1950]

4.                   Neeltje Jacoba Stroeve, geb. Amsterdam 11.06.1896, overl. Zandvoort 17.06.1979, begr. Muiderberg (Alg.Bpl.) 21.06.1979, tr. Soerabaja 26.05.1921|a| Otto Hermann Sielcken, geb. Penang (Straits Settlements) 19.06.1897, directeur weverij, fabricant textile, overl. Amsterdam 30.01.1950|b|, begr. Muiderberg 02.02.1950, z.v. Otto Hermann Max Sielcken en Helène Naeser.

5.                   Maria Henriëtte Stroeve, geb. Amsterdam 01.03.1903, overl. Amsterdam 09.08.1946, begr. Muiderberg 12.08.1946, tr. Amsterdam 25.10.1926 Pieter Schoen, geb. Zaandam 05.07.1894, fabrikant verfwaren, z.v. Pieter Schoen en Leliana Gerarda Agatha Lelsz.
     PS tr. 2e Amsterdam 07.07.1949 Adriana van Eijbergen, geb. Rotterdam 10.11.1907, d.v. Sebastiaan Heronimus van Eijbergen en Adriana Weijgand.

6.                   Barend Stroeve, geb. Amsterdam 20.07.1904, bedrijfsleider, overl. Birnbaum 04.07.1965, crem. Dieren 09.07.1965, tr. Bussum 17.03.1931 Janita Schottee de Vries, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. Hengelo (O) 01.10.1965, crem. Velsen (Westerveld) 05.10.1965, d.v. Jan Schottee de Vries en Alida van Waalwijk.

 

Noten: |a| RA 1923 p.42 (bruidegom Sielicken); |b| annonce collectie CBG (Otto Herman).

 

[6] Joannes ter Haar, Jan, geb. Amsterdam  18.08.1868, koopman in garen en band (1891,1919), wethouder van Amsterdam (1923), OON, RNL, Commandeur in de Huisorde van Oranje, overl. Amsterdam 12.10.1941, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 15.10.1941, tr. Hilversum 21.05.1891

[7] Iskjen Catharina Romenij, geb. Leeuwarden 06.08.1868, overl. Naarden 20.09.1961, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 23.09.1961.

– Levensbericht JtH: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Amelia Maria ter Haar, geb. Amsterdam 27.02.1892; volgt [3].

2.                   Anna Maria Henriette Jacoba ter Haar, geb. Amsterdam 12.08.1893, tr. Amsterdam 27.09.1923 Hendrik Emile Swaving, geb. ’s-Gravenhage 06.04.1893, z.v. Hendrik Gerard Johan Swaving en Charlotte Pauline Emilie Siberg. [Blaricum 1951; Huizen 1974]

3.                   Joannes ter Haar, geb. Amsterdam ca. 1896, koopman (1920), textielfabrikant (1947), overl. Leiden 07.01.1947, tr. Ubbergen 15.06.1920 Catharina Constance Koch, geb. Beek (Ubbergen) 08.08.1894, d.v. Petrus Franciscus Christiaan Koch, medicinae doctor|d|, en Wilhelmina Petronella van Leeuwen Boomkamp. [Leiden 1951]

4.                   Jacob Everard ter Haar, geb. Amsterdam ca. 1897/1898, koopman, overl. Hilversum 03.01.1951, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 06.01.1951, tr. Hilversum 05.06.1919 Maria Louise van Hengel, geb. Hilversum 16.05.1897, d.v. Jan Jacob Lodewijk van Hengel, koopman, en Alberta Maria Temminck. [Hilversum 1974]

5.                   Otto ter Haar, geb. Amsterdam ca. 1898/1899, kantoorbediende (1928),  bankdirecteur (1938), overl. Haarlem 21.11.1938|a|, tr. Haarlem 20.09.1928 Martha Adriana Craandijk, geb. Heemstede 27.04.1903, d.v. Pieter Herman Craandijk en Anna Cornelia Schuil. [Heemstede 1951,1974]

6.                   Johanna Iskjen Catharina ter Haar, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. in zee tussen Tjilatjap (Java) en Broome (Australië) 28.02.1942|c|, tr. Semarang 28.06.1924 Jan Michiel Viruly, geb. Amsterdam 21.06.1899, consul der Nederlanden te Singapore (1942), overl. in zee tussen Tjilatjap (Java) en Broome (Australië) 28.02.1942|b|, z.v. Cornelis Marius Viruly en Jacoba Adriana Johanna van Beijnen.

7.                   Pieter Willem ter Haar, geb. Amsterdam 14.04.1904, burgemeester van Ritthem (1931-1939), Stavoren (1939), Haskerland (1942-1949), Fijnaart en Heijningen (1949-1952) en Doorn (1955-1969), overl. Doorn 13.01.1996, tr. Amsterdam 12.04.1938 Henriette Elisabeth Fabius, geb. 1915, overl. 1980, d.v. Dammes Paulus Dirk Fabius (1879-1943) en Catharina Gunning (1883-).
– Levensbericht PWtH: nl.wikipedia

8.                   Maria Mijnarda ter Haar, geb. ca. 1908, overl. Bussum 02.09.1967, tr. Soerabaja 06.02.1929 Carel Wijnand, geb. Amsterdam 22.01.1905, z.v. Petrus Carel Wijnand, handelsagent, en Judith Agnes Jochems. [Indië 1941; Soerabaja 1948,1951; Naarden 1961; Huizen 1974]

9.                   Bernard ter Haar, mr., tr. 1e tussen 1941 en 1946 E. Laverge; tr. 2e tussen 1961 en 1974 H.L. Bruin. [Amsterdam 1951; Epse 1961,1974]

 

Noten: |a| ook overl.akte Heemstede 1938 no.169; |b| overl.akte ’s-Gravenhage 21.02.1946 no.A415; |c| overl.akte ’s-Gravenhage 21.02.1946 no.A416; |d| promotie Leiden 12.03.1887, proefschrift: Over den horrelvoet.

 

[8] Johannes Elisa Stroeve, geb. Amsterdam 03.08.1833, commissionair (1861), fabrikant (1873), directeur der Koninklijke Chemische Fabriek (1887), overl. Huize Kernhem te Ede 23.07.1900, otr. Amsterdam 27.12.1860, tr. Amsterdam 10.01.1861

[9] Maria Henrietta Mulder, geb. Buitenzorg 22.01.1844|a||b|, overl. Huize Kernhem te Ede 19.10.1893|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Henriëtte Wilhelmina Stroeve, geb. Amsterdam 19.03.1862, tr. Amsterdam 20.05.1887 Pieter Hugh Donald Sweijs, geb. Barneveld 31.08.1850, overl. Zeist 22.03.1919, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 26.03.1919, z.v. Hendrik Sweijs (1818-), scheepsgezagvoerder, en Hendrina van Delden.

2.                   Jan Stroeve, geb. Amsterdam 24.05.1866; volgt [4].

3.                   Henri Marie Stroeve, geb. Amsterdam 17.07.1867, w.s. overl. 09.03.1880.

4.                   Frederica Louisa Stroeve, geb. Amsterdam 17.06.1868, overl. Amersfoort 12.01.1941, begr. Baarn (Nwe Alg. Bpl.) 16.01.1941.

5.                   Jan Coenraad Stroeve, geb. Amsterdam 01.10.1869, overl. Amsterdam 09.08.1877.

6.                   Theodora Catharina Stroeve, geb. Amsterdam 09.10.1870, overl. Amsterdam 31.07.1954, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 04.08.1954, tr. Isaac Floris Muijsken, geb. Amsterdam 05.11.1865, promotie Amsterdam UvA 05.05.1891|d|, overl. Baden-Baden 17.06.1938, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 22.06.1938.

7.                   Johanna Elise Stroeve, geb. Amsterdam 02.05.1872, overl. Utrecht 04.01.1915, begr. Utrecht (2e Alg. Bpl.) 08.01.1915, tr. Amsterdam 24.11.1904 Alfred Eduard van Hoorn, geb. Amsterdam 22.01.1873, wijnhandelaar, overl. De Bilt 10.11.1940, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 14.11.1940, z.v. Quirijn Willem van Hoorn en Friederike Wilhelmina Luise Gross.

8.                   Johannes Elisa Stroeve, geb. Ede 21.08.1873, overl. St. Vincentius-Hospitaal te Limburg a/d Lahn 27.03.1904.

9.                   Isabella Sophia Stroeve, geb. Amsterdam 14.09.1874, overl. Baarn 13.07.1932, begr. Baarn (New Alg. Bpl.) 16.07.1932, tr. Amsterdam 08.03.1900 Jan Nicolaas Moltzer, geb. Amsterdam 25.11.1875, wijnhandelaar, overl. Baarn 27.01.1925, z.v. Eduard Johan Moltzer en Maria Johanna Gether.

10.               Maria Henrietta Stroeve, geb. Amsterdam 06.06.1876, overl. Hilversum 19.07.1955, begr. Baarn (Nwe Alg. Bpl.) 23.06.1955, tr. Ede 03.09.1903 Lodewijk Arend baron van Ittersum, geb. Twello (Voorst) 25.07.1878, ambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 23.09.1954, z.v. Jan Arend Godert baron van Ittersum en Gertrude Agnes bsse van Ittersum.

 

Noten: |a| RA 1845 p.276; |b| bruid oud 20 jaar (huw.akte Amsterdam 1861 reg.1 fol.24); |c| oud 52 jaar (overl.akte Ede 1893 no.189); |d| proefschrift: Preferente aandeelen en Actions de jouissance; promotor: T.M.C. Asser (1838-1913).

 

[10] Hendrik Willem Dros, geb. Leiden 18.10.1835, fabrikant (1894), industrieel (1897), fabrikant (1906), overl. Arnhem 30.07.1906|b|, tr. Oudewater 23.06.1864

[11] Adriana Knijff, geb. Rietveld 07.10.1840, overl. Ede 01.11.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Maria Dros, geb. Oudshoorn 23.04.1865, overl. Velp (Rheden) 01.05.1949, tr. Ede 05.08.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 08.03.1923, ingeschr. Ede 28.03.1923) Dominicus Gerbrandus Jelgersma, geb. Doeveren (Drongelen) 24.01.1856, leraar aan het gymnasium te Amsterdam (1897), overl. Rosmalen 26.12.1930|a|, z.v. Bernardus Jelgersma, predikant, en Titia Jiskje Faber.

2.                   Neeltje Jacoba Dros, geb. Oudshoorn 27.07.1866; volgt [5].

3.                   Cornelis Jan Dros, geb. Oudshoorn 01.11.1868, fabrikant, overl. ’s-Gravenhage 26.03.1925, tr. ’s-Gravenhage 07.06.1894 Albertina Jacoba van der Flier, geb. Heemstede 04.10.1870, overl. Zeist 16.02.1951, d.v. Gerrit Jacobus van der Flier, predikant, en Maria den Bosch.

4.                   Alida Dros, geb. Oudshoorn 14.04.1870, tr. Ede 19.07.1894 Pieter Jozinus Küller, geb. Berlicum 29.07.1861, burgemeester van Heteren (1892-1898), overl. Heteren 28.06.1898, z.v. Gijsbertus Petrus Küller en Constancia Maria Boll.

5.                   Hendrik Willem Adriaan Dros, geb. Bennekom (Ede) 30.06.1873, fabrikant, overl. Ede 12.02.1957, tr. Amsterdam 06.09.1904 Fenna Alberta Gesina Uhlenbroek, geb. Amsterdam 18.05.1876, verpleegster B.G. huis (-1904), overl. Ede 22.06.1960, d.v. Pieter Uhlenbroek en Fenna Alberta Gesina Tinholt.

 

Noten: |a| overl.akte Eindhoven 29.01.1931 no.75; |b| ook overl.akte Ede 1906 no.159.

 

[12] Joannes ter Haar, geb. Amsterdam 05.09.1827, koopman (1854,1866,1891), vennoot van de firma B. ter Haar en zoon, overl. Amsterdam 28.09.1902; tr. 1e Zwolle 23.05.1854 Roelanda Hermina Bernard Fortuijn, geb. Amsterdam 29.12.1827, overl. Amsterdam 18.11.1863, d.v. Gerrit Bernard Fortuijn, koopman, en Wilhelmina Gersina Celia Rietberg; tr. 2e Amsterdam 08.02.1866

[13] Anna Maria Henrietta Jacoba Voortman, geb. Heukelum 13.05.1842, overl. Amsterdam 08.01.1916, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 12.01.1916.

Uit het huwelijk ter Haar-Fortuijn (twee kinderen in 1863):

1.                   Anna Jacoba Maria ter Haar, geb. Amsterdam 09.09.1856, overl. Amsterdam 06.01.1927, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 10.01.1927, tr. Amsterdam 04.05.1882 Willem Cornelis Sickesz, geb. Amsterdam 02.05.1852, makelaar, overl. Amsterdam 03.06.1916, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 07.06.1916, z.v. Hubert Karel Sickesz en Johanna Margaretha Aletta van den Beij.

Uit het huwelijk ter Haar-Voortman:

2.                   Alida Johanna ter Haar, geb. Amsterdam 09.05.1867, overl. Haarlem 22.05.1930|a|, tr. Amsterdam 07.02.1889 Isaac van Marle, geb. Raalte 07.11.1862, commissionair in effecten, overl. Haarlem 08.11.1926, z.v. Frederik Godfried van Marle, ontvanger der registratie, en Jacoba Theodora Henriette van Hoijtema.

3.                   Joannes ter Haar, geb. Amsterdam 18.08.1868; volgt [6].

4.                   Jeane Marie Diederica ter Haar, geb. Amsterdam 16.02.1870, overl. Nijmegen 14.10.1919, tr. Amsterdam 29.09.1898 Johan Christiaan Donker, geb. Amersfoort 31.12.1869, eerste luitenant bij het tweede regiment infanterie (1898), overl. Nijmegen 03.02.1935, z.v. Hendrik Donker en Aartje Hageman.

5.                   Otto ter Haar, geb. Amsterdam 11.03.1875, commissionair in effecten, overl. Bloemendaal 02.02.1907, tr. Amsterdam 20.11.1902 Cornelia Barendina Maria Feistemantel, geb. Amsterdam 01.09.1875, overl. Amsterdam 12.01.1962, d.v. Hendrik Otto Feistemantel, reiziger, en Barendina Maria van Leuven.

6.                   Maria Meijnarda ter Haar, geb. Amsterdam 12.07.1882, overl. Hilversum 27.04.1952, tr. ’s-Gravenhage 15.04.1919 Johannes Cornelis Eland, geb. Breda 27.06.1868, secretaris ener bankvereniging (1914), directeur ener naamloze vennotschap (1919), overl. Utrecht 11.01.1924, d.v. Kornelis Eland (1838-1927), eerste luitenant ingenieur (1868), generaal (1894), en Anna Catharina Hora Adema.

– Levensbericht KE: parlement.com
     JCE tr. 1e Bemmel 18.09.1894 Elisabeth de Raaijdt, overl. voor 1914, d.v. Anthonij Cornelis de Raaijdt, griffier, en Jannet Elisabeth Kraijenhoff van de Leur; tr. 2e ’s-Gravenhage 18.08.1914 Claudine Petronella Jacoba Doorman, geb. Middelburg 05.03.1871, overl. ’s-Gravenhage 12.09.1915|b|, d.v. Pieter Lodewijk Gerard Doorman, kapitein kwartiermeester, en Claudina Albertine Deketh.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zandvoort 1930 no.33; |b| ookoverl.akte Haarlem 1915 no.802.

 

[14] Joannes Romenij, geb. Zwolle 14.02.1828, dominee, predikant te Hall (1852-1854), Geervliet (1854-1856), Leeuwarden (1856-1874) en Brummen (1874-1890), overl. Hilversum 13.10.1920; tr. 1e Zwolle 18.12.1851 Johanna Fortuijn, geb. Steenwijk 27.01.1832, overl. Leeuwarden 28.09.1856, d.v. Gerrit Barnard Fortuijn, koopman, en Wilhelmina Gesina Celia Rietberg; tr. 2e Leeuwarden 31.05.1859

[15] Amelia Maria Simon, geb. Leeuwarden 21.10.1825, overl. Hilversum 17.06.1911.

Uit het huwelijk Romenij-Fortuijn:

1.                   Garrit Barnard Romenij, ook Gerrit Bernard, geb. Hall (Brummen) 15.10.1852, overl. Hall (Brummen) 02.05.1853.

2.                   Maria Romenij, geb. Hall (Brummen) 18.09.1854, overl. Leeuwarden 29.12.1873.

3.                   Wilhelmina Geziena Celia Romeij, geb. Geervliet 19.02.1856, overl. Zwolle 29.11.1856|b|.

Uit het huwelijk Romenij-Simon:

4.                   Jacob Everhard Romenij, geb. Leeuwarden 13.09.1862, overl. Wassenaar 31.12.1914, tr. Rotterdam 29.10.1896 Elizabeth Maria Cornelia Rooseboom, geb. Rotterdam 01.12.1869, overl. Baarn 02.01.1957, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl.) 07.01.1957, d.v. Hendrik Jan Rooseboom en Elizabeth Maria Cornelia Bicker Caarten.
     EMCR tr. 2e Jacobus Johannes Cato de Knokke van der Meulen, geb. Oss 13.07.1867, overl. Baarn 26.04.1946, d.v. Jacobus Johannes Cato de Knokke van der Meulen en Johanna Catharina Sophia Roos.
     JJCdKvdM tr. 1e ’s-Gravenhage 15.09.1919 Wilhelmina Theodora Maria Magdalena Hoeboer, geb. Nijmegen 08.08.1885, overl. ’s-Gravenhage 27.11.1920|a|, d.v. Johannes Willem Hoeboer, koopman, en Magdalena Anna Catharina Elisabeth Kluijtmans.
     WTMMH tr. 1e ’s-Gravenhage 23.06.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.11.1918, ingeschr. ’s-Gravenhage 16.11.1918) Dirk Johan Focquin de Grave, geb. Kalinas (Res. Semarang) 19.01.1870, lid van de weeskamer van Soerabaja (met verlof 1910), oud-Indisch notaris (1951), overl. ’s-Gravenhage 18.09.1951, crem. Velsen (Westerveld) 21.09.1951, z.v. Johannes Lodewijk de Grave en Marie Susanna van Elk.
     DJFdG tr. 2e Penang 25.11.1919 Maria Sophia Bijvoet, geb. Bergen op Zoom 22.10.1870, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1954, d.v. Andries Bijvoet, adjudant-onderofficier, en Christina Simons.

5.                   Johanna Iskjen Catharina Romeij, geb. Leeuwarden 03.07.1864, overl. Hilversum 27.01.1952, begr. Hilversum (Nwe Alg.Bpl. Boschdrift) 30.01.1952.

6.                   Johanna Romenij, geb. Leeuwarden 04.07.1866, overl. Amersfoort 13.05.1941, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Boschdrift) 16.05.1941.

7.                   Iskjen Catharina Romenij, geb. Leeuwarden 06.08.1868; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Baarn 1920 no.119; |b| ook overl.akte Leeuwarden 1856 no.684.

 

[16] Jan Stroeve, geb. Amsterdam 16.12.1793, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.12.1793, commissionair (1824,1861), overl. Amsterdam 15.10.1861, z.v. Barend Stroeve en Johanna Elisabeth Hannes (zie Bijlage A); tr. Barneveld 01.10.1824

[17] Alida Henrietta Wilhelmina Sweijs, ged. Barneveld 16.12.1804, overl. Amsterdam 14.03.1875, d.v. Jan Coenraad Sweijs, en Johanna de Bijll (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johanna Elizabeth Alida Maria Stroeve, geb. Amsterdam 30.04.1826, overl. Barneveld 01.08.1826.

3.                   Jan Coenraad Stroeve, geb. Amsterdam 19.02.1828, commissionair (1861), overl. Amsterdam 12.05.1886.

4.                   Johanna Elisabeth Stroeve, geb. Amsterdam 30.03.1831, overl. Amsterdam 07.09.1832.

5.                   Johannes Elisa Stroeve, geb. Amsterdam 03.08.1833; volgt [8].

6.                   zoon Stroeve, geb. Amsterdam 28.02.1839, overl. Amsterdam 01.03.1839.

 

[18] Jan Mulder, overl. voor 1861, en

[19] de Indische vrouw Bantam, wonende te Parapattan (1861).
– Er is een Jan Mulder, militair, overl. Bantam 11.06.1854.

Kind:

1.                   Maria Henrietta Mulder, geb. Buitenzorg 22.01.1844; volgt [9].

 

[20] Cornelis Dros, geb. Nigtevecht 03.07.1800, winkelier (1822,1824), koopman (1827), winkelier (1929), zeepzieder (1831,1874), overl. Leiden 01.05.1874, z.v. Dirk Dros (-1822) en Marritje de Vries (-1806); tr. Leiden 26.09.1822

[21] Catharina Maria Tieleman, geb. Leiden 29.12.1804, overl. Leiden 28.10.1835, d.v. Hendrik Willem Tieleman (-1812) en Johanna Margaretha Howaarde (-1810).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marritje Dros, geb. Leiden 02.09.1823, tr.Leiden 02.11.1848 Lambert Tinholt, geb. Amsterdam 13.09.1825, dominee, predikant te Marken (1848-1852), Wissenkerke (1852-1858), Haarlemmermeer (1858-1867) en Koudum (1867-1886), overl. Amsterdam 20.02.1886|a|, z.v. Hendrik Tinholt en Maria Sophia van Voorst.

2.                   Johanna Margaretha Dros, geb. Leiden 04.09.1824, overl. Leiden 24.12.1835.

3.                   Dirk Cornelis Dros, geb. Leiden 29.09.1827, overl. Leiden 04.10.1895, tr. Leiden 24.04.1850 Maria Elisabeth Tieleman, geb. Leiden 13.05.1830, overl. Leiden 08.12.1896, d.v. Adrien Tieleman en Johanna Maria Veefkind.

4.                   Catharina Maria Dros, geb. Leiden 11.04.1829, overl. Zeist 07.02.1914, tr. Leiden 04.06.1862 Gerhardus Abraham Hoogeveen, geb. Utrecht 18.09.1831, olieslager, z.v. Cornelis Hoogeveen, fabrikant, en Cornelia Johanna van Lockhorst.

5.                   Maria Geertruida Dros, geb. Leiden 03.04.1831, overl. Utrecht 13.01.1909, tr. Leiden 10.11.1858 Hendrik Johannes Hoogeveen, geb. Utrecht 23.02.1829, fabrikant, overl. Utrecht 14.03.1907, z.v. Cornelis Hoogeveen, fabrikant, en Cornelia Johanna van Lockhorst.

6.                   Caspard Adrien Dros, geb. Leiden 22.10.1833, overl. Alphen 04.01.1916, tr. Nigtevecht 27.10.1859 Maria Sophia Tinholt, geb. Nigtevecht 05.10.1834, overl. Leiden 29.12.1924, d.v. Hendrik Tinholt en Maria Sophia van Voorst.

7.                   Hendrik Willem Dros, geb. Leiden 18.10.1835; volgt [10].

 

Noten: |a| overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 12.03.1886 no.19.

 

[22] Jan de Koning Knijff, geb. xx.02.1810, overl. Rietveld 03.09.1847, tr. Oudewater 21.05.1837

[23] Neeltje Jacoba van der Lee, geb. Oudewater 03.01.1814, overl. Oudewater 10.10.1856, d.v. Adrianus van der Lee en Adriana van der Stolk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Knijff, later de Koning Knijff|a|, geb. Rietveld 25.05.1839, overl. Charlois 28.04.1871, tr. Utrecht 12.04.1866 Johanna Maria van Broekhuizen, ook van Broekhuijzen, geb. Utrecht 11.01.1840, overl. ’s-Gravenhage 13.01.1901, d.v. Arnoldus van Broekhuizen en Ida Eickelbohm.

2.                   Adriana Knijff, geb. Rietveld 07.10.1840; volgt [11].

3.                   Johannes de Knijff, geb. Rietveld 05.03.1842, overl. Rietveld 03.07.1842.

4.                   Aaltje Knijff, geb. Rietveld 26.02.1843, overl. Rietveld 14.07.1843.

5.                   Aaltje Knijff, geb. Rietveld 19.12.1845, overl. na 1856.

 

Noten: |a| bij KB 20.01.1858 n°66 (geb.akte Rietveld 1839 no.8).

 

[24] Joannes ter Haar, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 15.01.1792, koopman, overl. Oosterbeek (Renkum) 03.08.1859|b|, z.v. Barend ter Haar en Johanna Judith Hamming (zie Bijlage A); tr. 2e Leidschendam 16.07.1835 Alida Johanna Peereboom, geb. Hoorn ca. 1796, overl. Haarlem 07.01.1871, d.v. Jan Peereboom en Geertje Groenewegen; tr. 1e Amsterdam 24.06.1818

[25] Anna Jacoba Maria Lijnslager, geb. Amsterdam 06.04.1800, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.04.1800 (Hemelvaartsdag), overl. Amsterdam 03.03.1832, d.v. Wilhelmus Lijnslager en Johanna Mol.

     AJP tr. 1e Batavia 21.06.1817 Cornelis Pakes, geb. Texel ca. 1789, koopvaardijkapitein ‘om de Oost’, overl. Stompwijk 03.01.1831, z.v. Pieter Pakes en Hilletje Breederoo.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1832):

1.                   Barend ter Haar, geb. Amsterdam 20.08.1819, koopman, overl. Wassenaar 10.01.1890, tr. Amsterdam 16.07.1856 Hermina Hötte, geb. Amsterdam 08.09.1829, overl. Het Loo (Apeldoorn) 17.10.1898, d.v. Carl Heinrich Hötte, suikerraffinadeur, en Barendina ter Haar.

2.                   Johanna Judith ter Haar, geb. Amsterdam 18.01.1821, overl. Amsterdam 31.03.1890, tr. Amsterdam 25.05.1848 Arnold Willem Groote, geb. Amsterdam 16.03.1819, apotheker, overl. Amsterdam 22.03.1882, z.v. Willem Hendrik Groote en Anna Maria Lequesne.

3.                   Johanna ter Haar, geb. Amsterdam 01.08.1822, overl. Amsterdam 18.07.1880, tr. 1e Amsterdam 29.03.1847 Marcelis Bernardus Romenij (1821-1900), z.v. Hendrik Joannes Romenij en Maria ter Haar.

4.                   Wilhelmus ter Haar, geb. Amsterdam 05.11.1824, overl. ’s-Hertogenbosch 29.08.1880, tr. Amsterdam 08.11.1866 Sarah White, geb. Ballybay (Ierland) ca. 1833, overl. Nijmegen 28.04.1908|a|, d.v. William White en Rebecca Nelson.

5.                   Anna Jacoba Maria ter Haar, geb. Amsterdam 18.03.1826, overl. Hilversum 29.05.1891, tr. 1e Amsterdam 15.08.1850 Zeno Bachiene Muntendam, geb. Noorddijk 13.09.1824, dominee, predikant te Groote Lindt (1850-1853) en Koog aan de Zaan (1853-1856), overl. Koog aan de Zaan 26.02.1856, z.v. Johannes Muntendam, predikant, en Johanna Petronella Elizabeth Bachiene; tr. 2e Haarlem 19.07.1872 Willem Fredrik Constant Hamming, geb. Arnhem 11.10.1816, tweede luitenant der cavallerie (1845), oud-majoor der cavallerie (1872), z.v. Jan Hamming, controleur der indirecte belastingen, en Gijsberta Johanna van Schaik.
     WFCH tr. 1e Amsterdam 10.04.1845 Alida Esther van Voorthuijsen, geb. Amsterdam ca. 1822/1823, overl. Haarlem 10.09.1847, d.v. Jan van Voorthuijsen en Catharina Elisabeth Teschemaker, koopvrouw (1845).

6.                   Joannes ter Haar, geb. Amsterdam 05.09.1827; volgt [12].

7.                   Maria ter Haar, geb. Amsterdam 12.04.1829, overl. Baarn 04.10.1895, tr. Heemstede 28.06.1855 Jan Philip Korthals Altes, geb. Amsterdam 22.08.1827, korenfactor (1855), lid van de gemeenteraad van Amsterdam (1904), overl. Amsterdam 10.11.1904, z.v. Johann Philipp Altes en Anthonia Korthals.
     JPKA tr. 2e Amsterdam 21.05.1901 Metta Johanna ter Haar (1829-1912), jongere zuster van Maria.

8.                   Metta Johanna ter Haar, geb. Amsterdam 12.04.1829, overl. Amsterdam 30.10.1912, tr. Baarn 02.10.1884 Marcelis Bernardus Romenij (1821-1900), z.v. Hendrik Joannes Romenij en Maria ter Haar; tr. 2e Amsterdam 21.05.1901 Jan Philip Korthals Altes (1827-1904).
     JPKA tr. 1e Heemstede 28.06.1855 Maria ter Haar (1829-1895), oudere zuster van Metta Johanna.

 

Noten: |a| geb. Dublin, oud 73 jaar (>geb. ca.1835), moeder Sarah Nelson (overl.akte Nijmegen 1908 no.344); |b| ook overl.akte Haarlem 13.08.1859.

 

[26] Dirk Voortman, geb. Amsterdam 11.03.1813, burgemeester van Heukelum (1840-1851) en van IJsselstein (1851-1857), woont ‘Faure Smitt’|a| (1866), grondeigenaar (1870), z.v. Hendrik Voortman en Anna Elsabé Helmers; tr. Heusden 05.06.1840

[27] Jeanne Marie Verhagen, geb. Tilburg 15.10.1811, overl. Gorinchem 30.09.1848, d.v. Jacob Verhagen en Susanna Maria Leemans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Jacob Otto Voortman, geb. Heukelum 27.01.1841, overl. Heukelum 25.02.1841.

2.                   Anna Maria Henrietta Jacoba Voortman, geb. Heukelum 13.05.1842; volgt [13].

3.                   Jeanne Maria Diederica Voortman, geb. Heukelum 20.05.1844, overl. Weesp 27.10.1878, tr. Amsterdam 31.03.1870 Meijnard Cornelis Merens, geb. Enschede 23.03.1842, rijksontvanger, overl. Weesp 30.01.1879, z.v. Dirk Christiaan Merens, controleur (1842), rijksontvanger (1870), en Christina Wilhelmina Bakker.

4.                   Adriana Voortman, geb. Heusden 19.11.1845|b|, overl. Heusden 30.11.1845.

5.                   Hendrik Jacob Adriaan Voortman, geb. Gorinchem 08.09.1847, overl. Gorinchem 17.04.1849.

 

Noten: |a| Fauresmith, destijds Oranje Vrijstaat, nu provincie Vrijstaat, Zuid-Afrika; |b| moeder Janna Maria.

 

[28] Hendrik Joannes Romenij, geb. ’s-Gravenhage ca. 1792/1793, dominee, predikant te Diepenheim, Moordrecht (1820-1822) en Zwolle (1822-1861), overl. Zwolle 17.09.1861, z.v. Hendrik Romenij en Anna Barbara Rock; tr. Amsterdam 14.05.1817|a|

[29] Maria ter Haar, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.10.1793, overl. na 1859, d.v. Barend ter Haar en Johanna Judith Hamming (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marcelis Bernardus Romenij, geb. Moordrecht 28.07.1821, apotheker, overl. Baarn 14.05.1900, tr. 1e Amsterdam 29.03.1847 Johanna ter Haar (1822-1880), d.v. Joannes ter Haar en Anna Maria Jacoba Lijnslager; tr. 2e Hilversum 24.08.1882 Dirkje Volkmaars, geb. Loenen 16.12.1828, overl. voor 1884, d.v. Jan Volkmaars en Dirkje Regtuit; tr. 3e Baarn 02.10.1884 Metta Johanna ter Haar (1829-1912), jongere zuster van Johanna.

2.                   Joannes Romenij, geb. Zwolle 14.02.1828; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Hemming (huw.akte Amsterdam 1817 reg.1 fol.152).

 

[30] Jacob Everhardus Simon, ged. Amersfoort 22.02.1789, student M Leiden 16.09.1806, medicinae doctor, aang.lidmaat Leeuwarden 12.09.1806 (naar Leiden 13.10.1806), overl. Leeuwarden 28.05.1868, z.v. Martinus Simon, medicinae doctor, en Amelia van der Zandt; tr. 2e Leeuwarden 03.12.1829 Janke van Sloterdijck, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 13.10.1793|e|, overl. Leeuwarden 04.03.1870, oudere zuster van Iskjen Catharina; tr. 1e Leeuwarden 20.06.1822

[31] Iskjen Catharina van Sloterdijck, geb. Leeuwarden ca. 1796/1797, overl. Leeuwarden 05.02.1827, d.v. Willem Augustijn Posthumus van Sloterdijck (-1812) en Doetie de Vries.

Uit het huwelijk met Iskjen Catharina:

1.                   Martinus Christiaan Simon, later van Sloterdijck Simon|a|, geb. Leeuwarden 16.03.1823, student M Leiden 22.09.1843, medicinae doctor, overl. Amsterdam 04.04.1891.

2.                   Willem Augustijn Simon, geb. Leeuwarden 21.04.1824, postdirecteur, overl. Lemmer (Lemsterland) 29.12.1862.

3.                   Amelia Maria Simon, geb. Leeuwarden 21.10.1825 volgt [15].

Uit het huwelijk met Janke (moeder ook Janneke):

4.                   Johannes Leonardus Simon, geb. Leeuwarden 03.11.1830, overl. ’s-Gravenhage 14.05.1899.

5.                   Pieter Christiaan Simon, geb. Leeuwarden 13.09.1832, overl. Leeuwarden 03.09.1866.

6.                   Iskje Catharina Simon, geb. Leeuwarden 16.03.1834, overl. Arnhem 15.04.1903|b|, tr. Leeuwarden 16.06.1869 Willem Georg Weier, geb. Deventer 28.03.1830, kapitein der infanterie, overl. Groningen 11.02.1906, z.v. Willem Christiaan Weier, tweede luitenant (1830), en Alegonda Catharina van Coevorden.

7.                   Hermanus Daniel Simon, geb. Leeuwarden 27.08.1835, overl. ’s-Gravenhage 12.07.1895, tr. Brummen 31.10.1878 Henriette Petronelle Jeane Fritzen, geb. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 19.01.1855|c||d|, overl. Brummen 11.12.1886, d.v. Karel Gustaaf Fritzen, majoor Oost-Indisch Leger, en Henriette Petronelle Jeane Hageman.

8.                   Jacob Everhardus Simon, geb. Leeuwarden 08.05.1838, essayeur, overl. Rotterdam 19.10.1916, tr. Zwolle 13.11.1872 Henriette Margaretha Dorothea Reijnira bsse Mulert, geb. Harderwijk 29.09.1853, overl. Haarlem 05.02.1947, d.v. Jacob Willem Fredrik baron Mulert en Eleonora bsse van Voërst.

 

Noten: |a| bij KB 28.07.1858 n°61 (geb.akte Leeuwarden 01.09.1858 no.516A); |b| moeder Janneke Offerhaus{?} (overl.akte Arnhem 1903 no.304); |c| RA 1856 p.491; |d| geb. Amboina (Bevolkingsregister Brummen 1878); |e| vader Sloterdijk, moeder Doeje.

 


Bijlage A

 

[32] Barend Stroeve, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.05.1763, boekhouder (1820), overl. Amsterdam 07.03.1824; otr. Amsterdam 01.10.1790

[33] Johanna Elisabeth Hannes, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.04.1770, overl. Amsterdam 07.01.1844, d.v. Christiaan Hannes en Maria Groenewout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barent Stroeve, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 30.10.1791, apotheker, overl. Amsterdam 26.11.1844, tr. Amsterdam 26.06.1820 Elisabeth van Overzee, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 15.04.1788, overl. Amsterdam 05.08.1863, d.v. Florens van Overzee en Catharina Haakman.

2.                   Jan Stroeve, geb. Amsterdam 16.12.1793, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.12.1793; volgt [16].

3.                   Christiaan Stroeve, geb. Amsterdam 17.01.1796, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.02.1796, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 30.05.1797.

4.                   Johanna Maria Stroeve, geb. Amsterdam 28.06.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.07.1802.

 

[34] Jan Coenraad Sweijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.12.1776|a|, vrederechter te Barneveld, overl. Barneveld 03.06.1846, z.v. Ahasuerus Sweijs en Alida Groenewoudt; otr. Barneveld 04.05.1802, tr. Barneveld 25.05.1802

[35] Johanna de Bijll, geb. Barneveld ca. 1780, overl. Barneveld 01.09.1862, d.v. Anthonij de Bijll en Jenneke Prins.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Alida Henrietta Wilhelmina Sweijs, ged. Barneveld 16.12.1804; volgt [17].

2.                   Hendrik Sweijs, geb. Barneveld 24.11.1818, scheepsgezagvoerder, overl. Kralingen 17.11.1873, tr. Barneveld 15.06.1848 Hendrina van Delden, geb. Deventer 26.03.1821, overl. Rotterdam 03.04.1906, d.v. Pieter van Delden, koopman, en Margrietha Mackaij.
Uit dit huwelijk: Pieter Hugh Donald Sweijs (1850-1919), tr. Amsterdam 20.05.1887 Alida Henriëtte Wilhelmina Stroeve (1862-), d.v. Johannes Elisa Stroeve (1833-1900) en Maria Henrietta Mulder (1844-1893).

 

Noten: |a| vader Asuerus, moeder Groenewoud.

 

[48] Barend ter Haar, geb. ca. 1766, koopman, overl. Amsterdam 11.07.1828, otr. Amsterdam 23.08.1787 (att. van Arnhem)

[49] Johanna Judith Hamming, geb. Arnhem ca. 1765, overl. Amsterdam 29.11.1843.
– Levensbericht BtH: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Metta Johanna ter Haar, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.07.1788, overl. Amsterdam 03.05.1829.

2.                   Maria Willemina ter Haar, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.12.1789.

3.                   Joannes ter Haar, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 15.01.1792; volgt [24].

4.                   Maria ter Haar, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.10.1793; volgt [29].

5.                   Berendina ter Haar, geb. Amsterdam 10.10.1795, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.10.1795.

6.                   Willemina ter Haar, geb. Amsterdam 31.10.1797, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.12.1797, tr. Amsterdam 28.06.1822 Hendrik Joannes Weijland, geb. Amsterdam 11.10.1796, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 28.10.1796, makelaar, z.v. Bernardus Daniel Weijland en Anna Elizabeth van Homrigh.

7.                   Metta ter Haar, geb. Amsterdam 21.10.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.11.1799.

8.                   Gerrit Hamming ter Haar, geb. Amsterdam 21.05.1802, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.06.1802.

9.                   Johanna Judith ter Haar, geb. Amsterdam 10.12.1803, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 03.02.1804, overl. Deventer 30.01.1874, tr. Amsterdam 30.04.1829 Jan Adolph Anspach, geb. Amsterdam 08.11.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.11.1803, dominee, predikant te Zalk-Veecaten (1828-1831) en Deventer, overl. Deventer 10.10.1885, z.v. Jacobus Anspach en Margaretha Sieblesz.

10.               Gerrit ter Haar, geb. Amsterdam 07.02.1805, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.03.1805.

11.               Bernard ter Haar, geb. Amsterdam 13.06.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.06.1806, predikant te Eemnes (1830-1833), Vlaardingen (1833-1835), Arnhem (1835-1838) en Leiden (1838-1843) en Amsterdam (1843-1854), hoogleraar Utrecht (1854-1874), overl. Velp (Rheden) 19.11.1880, tr. 1e ’s-Gravenhage 04.08.1830 Johanna Maria van Woudenberg, geb. Culemborg ca. 1806, overl. Amsterdam 18.12.1851, d.v. Hubertus van Woudenberg en Debora Catharina Schutstal; tr. 2e ’s-Gravenhage 16.11.1854 Helena Elizabeth Roering, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808/1809, overl. Leidschendam 18.12.1877, d.v. Gijsbertus Roering en Elizabeth Martina van Esen.
– Levensbericht BtH: nl.wikipedia
Uit het huwelijk ter Haar-Woudenberg: Barend ter Haar (1831-1902), tr. Catharina Christina van Raalte (ca.1830/1831-1874); levensbericht BtH: nl.wikipedia; uit dit huwelijk ter Haar-van Raalte: Bernard ter Haar (1856-1937) tr. Ida Liefrinck (1857-1931); uit het huwelijk ter Haar-Liefrinck: Barend ter Haar (1892-1941); levensbericht: KNAW.
     HER tr. 1e ’s-Gravenhage 23.05.1827 Derk Lambertus Jonquiere, geb. Deventer ca. 1803, tweede luitenant bij de negende afdeling infanterie in garnizoen te Brielle (1827), gepensioneerd kapitein der infanterie (1852), RMWO 4e klasse, overl. ’s-Gravenhage 25.11.1852, z.v. Jean Paul Sixti Jonquiere, majoor bij de derde afdeling kurassiers in garnizoen te Leiden (1827), gepens. luit.kolonel der cavallerie (1849), RMWO, en Janna Geertruij de Man.

12.               Herman ter Haar, geb. Amsterdam 30.09.1809, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.11.1809, koopman, tr. Amsterdam 17.06.1835 Cornelia Catharina van Voorst, geb. Amsterdam 31.01.1814, overl. Utrecht 12.02.1879, d.v. Willem Boudewijn van Voorst, koopman, en Maria Nijhoff.

13.               ...

 

[58] = [48]

[59] = [49]

 

[64] Barent Stroeve, geb. Emmelenkamp|b| ca. 1736, overl. voor 1816, otr. Amsterdam 12.03.1762

[65] Delia Brinkman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.07.1740|c|, overl. Amsterdam 04.08.1825, d.v. Barent Brinkman en Engeltje Selders; otr. 2e Amsterdam 03.10.1776 Jan Caspers, geb. Amsterdam ca. 1742, overl. Amsterdam 11.01.1829|d|.
– Er is een Barend Stroeve, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 20.10.1775.

     JC tr. 1e Margaretha van Driel, overl. voor 1776.
    
– Er is een Magreta van Driel, begr. Amsterdam (Westerkerk) 16.03.1771.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend Stroeve, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.05.1763; volgt [32].

2.                   Warner Stroeve, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 17.05.1767.

3.                   Johannes Stroeve, geb. Amsterdam 20.08.1769|a|, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23.08.1769, apotheker, overl. Watergraafsmeer 03.10.1834, otr. 1e Amsterdam 26.03.1802 Jannetje van der Oudermeulen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 22.02.1769, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 28.09.1804, d.v. Jacob van de Oudermeulen en Eva Crudop; otr. 2e Amsterdam 01.08.1816, tr. Amsterdam 14.08.1816 Elisabeth de Koning, geb. Bloemendaal ca. 1772, overl. Amsterdam 22.12.1855, d.v. Leendert de Koning en Catharina van der Pol.

 

Noten: |a| overl.akte Bloemendaal 1834 no.28; |b| nu Emlichheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| vader Brinckman, moeder Enneltje; |d| ‘oud ruim zes-en-tachtig jaren’ (annonce collectie CBG).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)