Franciscus Philippus Antonius Tellegen (1904-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Franciscus Philippus Antonius Tellegen, geb. Zwolle 02.10.1904, ingenieur scheikundige technologie Delft 1928, promotie Delft 18.10.1934|a|, hoogleraar Delft (1953-1965), hoogleraar Eindhoven (1957-1970), RNL 1968, overl. Oss 28.03.1985, begr. Oss (Alg.Bpl. Hoogen-Heuvel) 02.04.1985.

 

Noten: |a| proefschrift: Dioxaan en derivaten; promotor: J. Boeseken (1868-1949).

 

[2] Reinoldus Jacobus Josephus Maria Tellegen, geb. Zwolle 01.08.1872, fabrikant (1903,1910), RON, overl. Zwolle 31.12.1942, tr. ís-Hertogenbosch 07.05.1901
[3] Carolina Maria Alida Kolfschoten, geb. Arnhem 18.08.1877, overl. Zwollerkerspel 06.07.1942|a|, begr. Zwolle 10.07.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Petronella Dijmphna Tellegen, geb. Zwolle 15.04.1903.

2.                   Franciscus Philippus Antonius Tellegen, geb. Zwolle 02.10.1904; volgt [1].

3.                   Antonius Otto Hermanus Tellegen, geb. Zwolle 25.05.1907, dr., geneesheer-directeur van de geneeskundige dienst (1943), overl. Bloemendaal 23.10.1943|b|, overl. (gefusilleerd) in de duinen bij Overveen|c|, begr. Overveen (Eerebegraafplaats Bloemendaal, no.14)|d|, tr. Henriette Catharine van Westerouen van Meeteren.
Ė Levensberichten AOHT: Eerebegraafplaats Bloemendaal * nl.wikipedia

4.                   Maria Jacoba Huberta Tellegen, geb. Zwolle 04.09.1910, overl. Zwolle 21.08.1914.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zwolle 1942 no.386; |b| overl.akte Bloemendaal 08.05.1946 no.105 en overl.akte Zeist 09.05.1946 no.219; |c||d| Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

 

[4] Franciscus Philippus Antonius Tellegen, geb. Groningen 02.10.1845, fabrikant (1872,1888), overl. Zwolle 04.02.1888, tr. ís-Hertogenbosch 26.07.1871

[5] Maria Jacoba Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 08.12.1849, overl. Zwolle 12.07.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinoldus Jacobus Josephus Maria Tellegen, geb. Zwolle 01.08.1872; volgt [2].

2.                   Anna Reinalda Maria Tellegen, geb. Zwolle 29.07.1874, overl. ís-Gravenhage 28.03.1890.

3.                   Johannes Antonius Josephus Tellegen, geb. Zwolle 18.06.1877.

4.                   Antonius Otto Hermannus Tellegen, Anton Otto Herman, geb. Zwolle 19.06.1879, mr., promotie Utrecht 15.02.1907|a|, advocaat en procureur, erevoorzitter R.K. Vakschool ďHarreveldĒ v.d. Centrale Vereniging voor Kinderbescherming in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Haarlem, commissaris N.V. v/h Frank Vrolijk te Scheveningen, overl. ís-Gravenhage 22.10.1951, tr. ís-Gravenhage 19.09.1912 Euphemie Hermine Marie Basquin, geb. Amsterdam 13.11.1891, overl. na 1951, d.v. Louis Joseph Marie Basquin, hoofdinspecteur van het Rijks Tucht- en Opvoedingswezen, en Maria Agatha des Amorie van der Hoeven.

5.                   Lucia Wilhelmina Maria Tellegen, geb. Zwolle 05.09.1886, begiftigd met de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Knokke (BelgiŽ) 21.06.1967, begr. Zwolle 26.06.1967.

 

Noten: |a| stellingen; promotor: J. de Louter (1847-1932).

 

[6] Henricus Georgius Petrus Kolfschoten, geb. Arnhem 03.06.1839, mr., advocaat en procureur, overl. ís-Hertogenbosch 16.05.1915, tr. ís-Hertogenbosch 23.09.1869

[7] Catharina Petronella Dijmphna Bijvoet, geb. Berghem 27.09.1841, overl. Bloemendaal 27.01.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Maria Richildis Kolfschoten, geb. Arnhem 29.10.1870, overl. Arnhem 18.08.1877.

2.                   Cornelia Godefrida Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 09.10.1871, tr. ís-Hertogenbosch 22.02.1900 August Jozef SchŲlvinck, geb. Amsterdam 04.11.1870, burgemeester van Warmond (1907-1930), overl. Warmond 29.06.1931, begr. Warmond 02.07.1931, z.v. Carl Johann Godfried SchŲlvinck en Alwine Francisca Theodora Caecilia Lumloh.

3.                   Petrus Franciscus Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 26.03.1873, klerk bij de Rijksverzekeringsbank (1914), tr. Amsterdam 09.06.1914 Margaretha Laurentia Christina Godzen, geb. Amsterdam 09.04.1887, d.v. Anthon Johan Godzen, commissionair in effecten (1914), en Johanna Cornelia Haas.

4.                   George Maria Joseph Kolfschoten, geb. Arnhem 15.01.1875, overl. ís-Hertogenbosch 03.01.1955, tr. ís-Hertogenbosch 27.05.1907 jkvr. Maria Johanna Anna Emilia Verheijen, geb. ís-Hertogenbosch 19.09.1883, overl. ís-Hertogenbosch 12.01.1927, d.v. jhr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheijen, mr., en Anna Maria Carolina Justina Theresia de Bruijn.

5.                   Henricus Georgius Petrus Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 07.06.1876, overl. Arnhem 04.08.1876.

6.                   Carolina Maria Alida Kolfschoten, geb. Arnhem 18.08.1877; volgt [3].

7.                   Henri Richard Marie Kolfschoten, geb. Arnhem 30.06.1879, overl. Arnhem 08.10.1879.

8.                   Theodorus Carolus Petrus Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 19.05.1881, burgemeester van Gestel en Blaarthem (1910-1918) en van Edam (1918-1938), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 12.12.1951, begr. Halfweg 15.12.1951, tr. 1e Best 12.01.1915 Maria Petronella Clara Anna Dobbelaere, geb. Schijndel 01.08.1883, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 06.08.1939, d.v. Joannes Fredericus Maria Dobbelaere (1856-1936), burgemeester van Best (1901-1929), en Maria Henrica van den Panhuijsen; tr. 2e Haarlemmerliede en Spaarnwoude 26.06.1946 Gezina Wilhelmina Vonk, geb. Harlingen 01.10.1886, d.v. Willebrordus Vonk, machinist, en Wilhelmina Hendrika Paulina van der Heide.
†††† GWV tr. 1e Schagen 15.07.1910 Johannes Stephanus Alphonsus Appelboom, geb. Amsterdam 10.02.1887, kapper (1910), overl. Amsterdam 30.11.1914, z.v. Johannes Stephanus Appelboom, postbeambte, en Maria Magdalena Johanna Bense.

 

[8] Reinoldus Jacobus Tellegen, geb. Groningen 29.09.1811, student Groningen 07.09.1829, promotie Groningen 03.06.1835, medicinae doctor, overl. Groningen 05.08.1883, tr. Zwolle 07.07.1842

[9] Reinalda Cornelia Maria Heerkens, geb. Zwolle 12.09.1811, overl. Groningen 13.04.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Groningen 11.06.1843.

2.                   levenloze zoon, Groningen 10.10.1844.

3.                   Franciscus Philippus Antonius Tellegen, geb. Groningen 02.10.1845

4.                   Franciscus Philippus Antonius Tellegen, geb. Groningen 02.10.1845; volgt [4].

5.                   levenloze zoon, Groningen 21.04.1847.

6.                   Antonius Otto Hermannus Tellegen, geb. Groningen 07.11.1848, promotie Groningen 1875|a|, geneesheer, overl. ís-Gravenhage 19.11.1904, tr. ís-Hertogenbosch 29.08.1881 Anna Ludovica Maria Huberta van Rijckevorsel (1855-1926), d.v. Johannes Franciscus van Rijckevorsel en Anna Petronella Josepha Ingen Housz.

7.                   Johan Adelbert Tellegen, geb. Groningen 06.08.1850, student Groningen 23.10.1869, promotie Groningen 30.06.1877, advocaat en procureur, (plv.)kantonrechter te Groningen (1881-1910), overl. Groningen 18.05.1919, tr. Groningen 17.06.1891 Ockje Tellegen, geb. Groningen 04.05.1857, d.v. Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen (1823-1885) en Johanna Sepina Boldewina Adriana barones van Ittersum.

8.                   Cornelia Johanna Maria Tellegen, geb. Groningen 04.01.1853, tr. Groningen 29.04.1885 Alphonsus Bernardus Maria Hanlo, geb. Amsterdam 29.03.1843, officier van justitie (1885), overl. ís-Gravenhage 10.12.1921, z.v. Antonius Zacharias Hanlo (1802-1849) en Julia Francisca Joanna ten Sande (1808-1887).

9.                   levenloze dochter, Groningen 07.06.1855.

 

Noten: |a| proefschrift: Het primaire nier-sarcoom.

 

[10] Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 1811, koopman (1843), bankier (1873,1886), kassier (1880), overl. ís-Hertogenbosch 27.03.1894, tr. Breda 09.02.1843

[11] Anna Petronella Josepha Ingenhousz, geb. Breda 01.09.1817, overl. ís-Hertogenbosch 15.12.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Hubertus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1844, tr. Utrecht 21.10.1869 Antoinetta Paulina Maria Robert, geb. Utrecht 12.06.1849, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.01.1915, d.v. Odilius Aleijdis Josephus Robert en Lucia Anna Maria Steins Bisschop.

2.                   Henrietta Isabella Huberta Maria van Rijckevorsel, overl. ís-Hertogenbosch 01.04.1846.

3.                   Augustinus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1846, fabrikant (1873), overl. Bemmel 11.07.1917, tr. Amsterdam 14.10.1873 Marie Claire Anne Beretze, geb. Mechelen ca. 1849, d.v. Charles Thomas Beretze, gep.kolonel van het Belgische leger (1873), en Marie Madelaine Anne Dankelman.

4.                   Lucia Maria Florentina Huberta van Rijckevorsel, overl. ís-Hertogenbosch 03.04.1846.

5.                   Bernardus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1847, kassier, tr. Schiedam 21.06.1880 Alegonda Margaretha Maria Snijders, geb. Schiedam 09.04.1858, d.v. Theodorus Hermanus Bernardus Snijders, koopman (1858), brander (1880), en Wilhelmina den Draak.

6.                   Lucia Florentina Maria Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 06.08.1848, overl. Maastricht 09.01.1911, tr. ís-Hertogenbosch 09.02.1870 Willem Joseph Dankelman, geb. Amsterdam 16.09.1839, z.v. Fredrik Hendrik Dankelman en Josepha Anna Reijne.

7.                   Maria Jacoba Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 08.12.1849; volgt [5].

8.                   Joanna Antonia Maria Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 05.09.1852, tr. ís-Hertogenbosch 29.08.1881 Gustavus Maria Hijacinthus van Ravestijn, geb. Turnhout (BelgiŽ) 18.07.1846, z.v. Franciscus Joannes Hijancnthus van Ravestijn en Maria Joanna van Genechten.

9.                   Rufina Barbara Maria Huberta van Rijcevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 20.01.1854, tr. ís-Hertogenbosch 22.01.1883 Augustinus Josephus Maria Antonius Dierckx, geb. Turnhout (BelgiŽ) 01.10.1836, z.v. Josephus Adrianus Augustinus Dierckx en Maria Anna Barbara van Genegten.

10.               Anna Ludovica Maria Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 11.07.1855, overl. Montreux 08.05.1926, tr. ís-Hertogenbosch 29.08.1881 Antonius Otto Hermannus Tellegen (1848-1904), z.v. Reinoldus Jacobus Tellegen en Reinalda Cornelia Maria Heerkens.

11.               Colleta Francisca Maria Huberta van Rijckevorsel, overl. ís-Hertogenbosch 04.12.1855.

12.               Hermanus Joseph Maria Hubertus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1858, bankier (1886), overl. Oegstgeest 28.03.1926, tr. Amsterdam 06.05.1886 Emilia Maria Westerwoudt, geb. Amsterdam 25.10.1864, overl. Oegstgeest 30.01.1949, d.v. Felix Theodor Westerwoudt, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1886), en Laurentia Wilhelmina Petronella Allegonda Bruijnen.

13.               Norbertina Josepha Maria Huberta van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 20.01.1860, overl. Weert 29.09.1925, tr. Vught 14.09.1886 Antonius Josephus Theodorus Hubertus Borret, geb. Asten 29.10.1859, z.v. Bernardus Ludovicus Hubertus Borret en Johanna Maria Antonia Hortensia Hermans.

 

[12] Johannes Kolfschoten, geb. Amersfoort ca. 1804/1805, notaris te Arnhem (1834,1851), overl. ís-Gravenhage 20.07.1860, tr. ís-Gravenhage 09.11.1836

[13] Cornelia Hendrica Dorothea Tieleman, geb. ís-Gravenhage 1811, overl. Arnhem 12.06.1889.

Ė Het echtpaar Kolfschoten-Tieleman vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Henri Anthonij Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), burgemeester van Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Constantijn Theodoor Kolfschoten, geb. Arnhem 18.12.1837, burgemeester van Huissen (1867-1876), notaris (1912), overl. Driel 16.07.1912, tr. 1e Ravenstein 04.06.1867 Adriana Josepha Maria van der Heijden, geb. Ravenstein 28.08.1836, overl. Huissen 13.07.1871, d.v. Gerardus van der Heijden en Theresia Maria Christina Hoeben; tr. 2e Arnhem 19.05.1874 Maria Anna Sophia Langemeijer, geb. Amsterdam 13.01.1850, overl. Driel 26.12.1901, d.v. Hendericus Sixtus Langemeijer en Anna Maria Sophia Wubbe.

2.                   Henricus Georgius Petrus Kolfschoten, geb. Arnhem 03.06.1839; volgt [6].

3.                   Aleida Reinira Jacoba Henriette Kolfschoten, geb. Arnhem 29.11.1840, overl. Berghem 28.03.1879, tr. Arnhem 18.08.1868 Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet (1838-1910), z.v. Simon Petrus Bijvoet en Maria Carolina Francisca Vissers.

4.                   Johanna Andrea Dorothea Kolfschoten, geb. Arnhem 14.05.1845, overl. Venray 27.03.1915.

5.                   Richardus Cornelus Johannes Tieleman Kolfschoten, geb. Arnhem 26.05.1851, wijnhandelaar (1883,1903), OON, overl. Arnhem 21.12.1921, tr. Wisch 19.11.1894 Theresia Ludgarda Johanna Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 17.04.1862, overl. Helmond 21.03.1947|a|, begr. Arnhem (RK Bpl. Moscowa) 26.03.1947, d.v. Wilhelmus Hermanus Deurvorst, wijnhandelaar, en Lodwina Nathalia Reinilda Reigers.
Ė Het echtpaar Kolfschoten-Deurvorst vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Henri Anthonij Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), burgemeester van Eindhoven.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wisch 1947 no.65.

 

[14] Simon Petrus Bijvoet, geb. Geertruidenberg 27.10.1800, notaris (1867), overl. Berghem 28.10.1867, tr. Tilburg 11.08.1830

[15] Maria Carolina Francisca Vissers, geb. Tilburg 07.04.1805, overl. ís-Hertogenbosch 14.03.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Godefridus Adrianus Antonius Bijvoet, geb. Berghem 12.06.1831, overl. Gemert 11.08.1910, tr. Gemert 15.07.1863 Maria Anna Wilhelmina Prinzen, geb. Gemert, d.v. Johan Theodoor Prinzen en Adriana van Mierlo.

2.                   Maria Josepha Henriette Bijvoet, geb. Berghem 17.05.1833.

3.                   Frans Antonij Adriaan Ignatius Bijvoet, geb. Berghem 31.07.1834, overl. Cuijk en St. Agatha 14.04.1903.

4.                   Johanna Antonia Dimphena Bijvoet, geb. Berghem 18.07.1836, overl. Berghem 25.10.1847.

5.                   Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, geb. Berghem 30.03.1838, notaris (1868), overl. Nijmegen 10.12.1910, tr. Arnhem 18.08.1868 Aleida Reinira Jacoba Henriette Kolfschoten (1840-1879), d.v. Johannes Kolfschoten en Cornelia Hendrika Dorothea Tieleman.

6.                   Theresia Johanna Adriana Barbera Bijvoet, geb. Berghem 04.12.1839, overl. Nijmegen 11.09.1912, tr. Berghem 07.06.1864 Joannes Franciscus Coolen, geb. Berghem, z.v. Leonardus Coolen en Maria Catharine Versterren.

7.                   Catharina Petronella Dympnia Bijvoet, geb. Berghem 27.09.1841; volgt [7].

8.                   Dimphena Maria Geertruida Bijvoet, geb. Berghem 23.07.1843.

9.                   Petrus Simon Johannes Bijvoet, geb. Berghem 14.01.1846.

10.               Antonius Wilhelmus Jozeph Bijvoet, geb. Berghem 20.03.1848.

11.               Petrus Simon Adrianus Bijvoet, geb. Berghem 09.03.1850, tr. Tilburg 11.06.1873 Maria Johanna Anna Mutsaers, geb. Tilburg 24.01.1847, d.v. Bernardus Jacobus Mutsaers en Catharina van Roessel.

12.               Dijmphina Maria Gertruda Bijvoet, geb. Berghem 04.12.1854

 

[16] Antonius Otto Hermannus Tellegen, geb. Groenlo 1772, student Groningen 14.09.1796, promotie Groningen 18.06.1801, medicinae doctor, overl. Groningen 01.03.1830, z.v. Reinoldus Lambertus Tellegen, medicinae doctor, en Theodora Cunera Heidenrijck; tr. voor 1811

[17] Cornelia Johanna Cremers, geb. 1784, overl. Groningen 26.06.1864, d.v. Petrus Campegius Casimirus Cremers, student Jur. Groningen 12.09.1768, advocaat, en Catharina Maria van der Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinoldus Jacobus Tellegen, geb. Groningen 29.09.1811; volgt [8].

2.                   Petrus Wilhelmus Kampesius/Campegius Tellegen, geb. Groningen 29.05.1813, overl. Groningen 24.08.1813.

3.                   Petrus Wilhelmus Tellegen, geb. Groningen 15.07.1814, student rechten Groningen 09.07.1831, overl. Groningen 29.11.1834.

4.                   Herman Antonius Cornelis Tellegen, geb. Groningen 09.11.1820, overl. Groningen 16.08.1828.

5.                   Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen, geb. Groningen 26.08.1823, student J (rechtsgeleerdheid) Groningen 07.10.1846, promotie Groningen 26.06.1847|a|, advocaat (1855), hoogleraar Groningen (1860-1885), lid KNAW (1869), overl. Groningen 10.02.1885, tr. Groningen 04.06.1855 Johanna Sepina Boldewina Adriana barones van Ittersum, geb. Arnhem 25.02.1831, overl. Groningen 19.09.1910, d.v. Jan Willem Cornelis baron van Ittersum, directeur, en Ockje Medes.
Ė Levensbericht BDHT: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk:

a.        Ockje Tellegen, geb. Groningen 04.05.1857, tr. Groningen 17.06.1891 Johan Adelbert Tellegen (1850-1919), z.v. Reinoldus Jacobus Tellegen en Reinalda Cornelia Maria Heerkens.

b.        Jan Willem Cornelis Tellegen, geb. Groningen 31.05.1859, overl. Amsterdam 16.04.1921.
Ė Levensbericht JWCT: nl.wikipedia

c.       Bernardus Tellegen (1866), tr. Antonia Catharina Gesina van Vierssen Trip (1869-); uit dit huwelijk: Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen, geb. Winschoten 24.06.1900, overl. Eindhoven 30.08.1990.
Ė Levensbericht BDHT (1900-1990): nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Disputatio juris gentium inauguralis, de jure in mare, inprimis proximum ...

 

[18] Franciscus Philippus Antonius Heerkens, geb. ca. 1780, fabrikant (1814), president arrondissementsrechtbank (1839,1842), oud raadsheer provinciaal gerechtshof te Zwolle (1865), lid gemeenteraad Zwolle (1839), overl. Zwolle 11.07.1865, z.v. Nicolaas Xaverius Heerkens en Johanna Gerarda van Beesten; tr. voor 1811

[19] Maria Christina Rijseveld, geb. ca. 1783, overl. Zwolle 26.11.1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Nicolaus Josephus Heerkens, geb. Zwolle ca. 1807, kantonrechter te Zwolle (1839), oud raadsheer provinciaal gerechtshof te Zwolle (1867), overl. Zwolle 21.06.1867, tr. ís-Gravenhage 19.11.1839 Alida Gisberta van der Kun, geb. Rijswijk ca. 1811, d.v. Cornelis Petrus Josephus van der Kun en Clara Elisabeth Helmich.

2.                   Nicolaus Xaverius Theodorus Heerkens, ged. Zwolle 13.04.1809, koopman, overl. Zwolle 27.12.1867, tr. Zwolle 24.10.1851 Cornelia Clara Jacoba Vos de Wael, geb. Zwolle 23.03.1824, overl. Zwolle 25.02.1878, d.v. Arnoud Johannes Vos de Wael, staatsraad, en Maria Anna Helmich.

3.                   Reinalda Cornelia Maria Heerkens, geb. Zwolle 12.09.1811; volgt [9].

4.                   Johanna Gerharda Elisabeth Woltera Heerkens, geb. Zwolle 18.04.1814, overl. Zwolle 16.12.1890.

5.                   Wilhelmina Maria Walburga Heerkens, geb. Zwolle 10.06.1816, overl. Zwolle 27.12.1888.

 

[20] Joannes Franciscus van Rijckevorsel, geb. 1780, overl. ís-Hertogenbosch 28.11.1839, z.v. Thomas Cornelius van Rijckevorsel en Anna Petronella Vermeulen; tr. voor 1804

[21] Antonia Joanna Barbara Halfwassenaer van Onsenoort, geb. 1780, overl. ís-Hertogenbosch 16.11.1860, d.v. Berhardus Jacobus Halfwassenaer van Onsenoort en Petronella Jacoba Maria van Engelen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ludovicus van Rijckevorsel, ged. ís-Hertogenbosch 16.10.1804.

2.                   Anna van Rijckevorsel, ged. ís-Hertogenbosch 14.02.1806.

3.                   Bernardus Jacobus Guilielmus van Rijckevorsel, geb. ca. 1807, pastoor te Berkel, overl. Berkel en Enschot 09.11.1886.

4.                   Theodorus van Rijckevorsel, ged. ís-Hertogenbosch 23.09.1808.

5.                   Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel, ged. ís-Hertogenbosch 15.11.1809, overl. ís-Hertogenbosch 13.01.1883, tr. ís-Hertogenbosch 20.05.1835 Anna Maria Cornelia de Wijs, geb. ís-Hertogenbosch 13.07.1813, d.v. Henricus de Wijs en Maria Cornelia Havermans.

6.                   Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch 1811; volgt [10].

7.                   Gerardus Franciscus Hubertus van Rijckevorsel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1816, overl. Maastricht 09.02.1886.

8.                   Jacobus Bernardus Hubertus van Rijckevorsel, geb. ca. 1820, pastoor van Drunen en deken van Heusden, overl. Drunen 15.05.1888.

 

[22] Henricus Ferdinandus Ingenhousz, ged. Breda 05.07.1768, medicinae doctor, overl. Breda 02.06.1838, z.v. Ludovicus Ingenhousz en Maria Joanna Stuijck; tr. Breda (schepenen) 05.02.1809

[23] Isabella Clara Maria Havermans, ged. Breda 07.08.1783, overl. Breda 28.03.1864|c|, d.v. Joannes Josephus Havermans en Anna Maria Floren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Josephus Ludovicus Ingenhousz, ged. Breda 15.10.1810.

2.                   Arnoldus Florentius Josephus Ingenhousz, geb. Breda 02.04.1812, overl. Breda 21.03.1907, tr. 1e Oosterhout 02.08.1838 Maria Anna Barbara Bronsgeest, geb. Oegstgeest 11.03.1812, overl. Breda 23.10.1844|b|, d.v. Johannes Cornelisz. Bronsgeest en Geertruijdes Joanna van der Aar; tr. 2e Breda 14.04.1847 Maria Anna Wilhelmina Hollingerus Pijpers, geb. Breda 09.12.1817, overl. Breda 07.05.1903, d.v. Franciscus Bartholomeus Hollingerus Pijpers en Maria Catharina Petronella Langlois.

3.                   Florentius Cornelis Henricus Ingenhousz, geb. Breda 16.07.1815, overl. Breda 09.01.1854|a|.

4.                   Anna Petronella Josepha Ingenhousz, geb. Breda 01.09.1817; volgt [11].

5.                   Ludovicus Henricus Cornelis Ingenhousz, geb. Breda 01.09.1820, advocaat (1844,1864), overl. Breda 15.01.1904, tr. Roosendaal 19.08.1847 Coleta Catharina Johanna Beels, geb. Roosendaal en Nispen 27.04.1819, overl. Breda 26.09.1895, d.v. Ferdinand Albert Beels en Cornelia Maria van Hilst.

 

Noten: |a| overl.akte Hoeven 1854 no.4; |b| aangifte door haar zwagers JJLI en LHCI (overl.akte Breda 1844 no.311); |c| aangifte door zoon LHCI (overl.akte Breda 1864 no.120).

 

[24] Jordanus Kolfschoten, geb. ĎAchteveldí 1764, overl. Amersfoort 12.02.1847|, tr.

[25] Margaretha van den Tweel, geb. Nijkerk ca. 1773|a|, tapster (1850), kasteleinse (1855), overl. Amersfoort 17.01.1855, d.v. Peel van den Tweel en Cornelia Frederiks.

Ė Het echtpaar Kolfschoten-van den Tweel vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Henri Anthonij Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), burgemeester van Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kolfschoten, geb. ca. 1797, notaris te Gendringen (1824,1865), overl. Gendringen 25.06.1865, tr. Nijkerk 19.02.1820 Relindis van Kalken, geb. ca. 1797/1798, overl. Gendringen 18.05.1865, d.v. Joachim van Kalken, koopman, en Joanna ten Brink.

2.                   Gijsberta Kolfschooten, geb. ca. 1799, overl. Amersfoort 04.01.1816.

3.                   Johannes Kolfschoten, geb. Amersfoort ca. 1804/1805; volgt [12].

4.                   Cornelia Kolfschoten, geb. ca. 1805, overl. Amersfoort 16.01.1892.

5.                   Henricus Kolfschoten, ook Hendrikus, ged. Amersfoort (rk) 07.08.1808|b|, overl. Amersfoort 01.02.1888.

6.                   Pieter Kolfschooten, ook Kolfschoten, geb. Amersfoort 31.01.1812, overl. Amersfoort 04.06.1812.

 

Noten: |a| niet gevonden in doopboeken Nijkerk (ndg) en Nijkerk (rk); |b| moeder Grietje van ít Wel.

 

[26] Petrus Jacobus Tieleman, geb. ca. 1791, winkelier (1818), particulier (1842,1851), tr. voor 1811

[27] Joanna Dorothea Cornelia van Heijningen, geb. ca. 1788, overl. ís-Gravenhage 11.02.1828, d.v. Johannes van Heijningen en Agatha van Kleeft.

Ė Het echtpaar Tieleman-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Henri Anthonij Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), burgemeester van Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Hendrica Dorothea Tieleman, geb. ís-Gravenhage 1811; volgt [13].

2.                   Theodorus Tieleman, geb. ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 29.02.1816.

3.                   Joanna Gerardina Maria Tieleman, geb. ís-Gravenhage xx.01.1816, overl. Rotterdam 15.07.1865, tr. ís-Gravenhage 31.05.1843 Andries Petrus van der Loo, geb. Rotterdam 08.04.1817, wijnkoper, overl. ís-Gravenhage 03.02.1912, z.v. Wilhelmus Petrus van der Loo, grondeigenaar, en Maria Voorendonk.

4.                   Dorothea Jacoba Petronella Tieleman, geb. ís-Gravenhage 12.01.1818, overl. Utrecht 11.12.1881.

5.                   Henrika Martina Tieleman, geb. ís-Gravenhage ca. 1820/1821, overl. Hatert (Nijmegen) 20.10.1902, tr. ís-Gravenhage 17.08.1842 Jacobus Wilhelmus Hubertus van der Heijden, geb. Nijmegen 20.05.1814, overl. Utrecht 22.02.1881, z.v. Johannes van der Heijden, leerlooier, en Maria Henrica Mertz.

6.                   Jacomina Johanna Dorothea Cornelia Tieleman, geb. ís-Gravenhage 10.03.1824, overl. Utrecht 08.11.1913, tr. ís-Gravenhage 04.06.1851 Franciscus Theodorus de Charro, geb. ís-Gravenhage 07.12.1818, koopman, overl. Rotterdam 11.02.1871, z.v. Hermanus Franciscus de Charro, fabrikant (1818), koopman (1851), en Christina Maria van Rosendael.

 

[28] Godefridus Bijvoet, geb. Neerpelt ca. 1762, doopgetuige ís-Hertogenbosch 07.02.1810, overl. Geertruidenberg 30.07.1828, z.v. Hendrikus Bijvoet en Helena Maria Juten; tr. voor 1790

[29] Dimphna van Son, geb. Raamsdonk ca. 1763, overl. Geertruidenberg 07.03.1842, d.v. Simon van Son en Maria van Son.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Antonius Bijvoet, geb. Geertruidenberg 01.11.1790, tr. ís-Hertogenbosch 05.06.1816 Anna Gertrudis Heeren, geb. ís-Hertogenbosch 18.06.1793, d.v. Walterus Joannes Heeren en Maria Isabella van Beeck.

2.                   Adrianus Bijvoet, geb. Geertruidenberg ca. 1797, overl. Geertruidenberg 19.03.1832, tr. Zevenbergen 16.05.1827 Adriana Pals, geb. Zevenbergen ca. 1795, overl. Geertruidenberg 15.06.1876, d.v. Adriaan Pals en Adriana Sensse.

3.                   Maria Theresia Bijvoet, geb. Geertruidenberg 28.11.1798, tr. Geertruidenberg 07.08.1828 Jacobus Grootens, geb. Princenhage 06.05.1800, z.v. Franciscus Grootens en Maria Anna van Genk.

4.                   Simon Petrus Bijvoet, geb. Geertruidenberg 27.10.1800; volgt [14].

5.                   Maria Elisabeth Bijvoet, geb. Geertruidenberg ca. 1805, overl. Breda 15.12.1873, tr. Breda 14.04.1836 Joannes van Steen, geb. Zevenbergen ca. 1794, overl. voor 1873, z.v. Jacobus van Steen en Elisabeth Dijkers.

 

[30] Adrianus Antonius Vissers, geb. ís-Hertogenbosch/Vught ca. 1771, medicinae doctor, overl. Tilburg 25.01.1838, tr. Breda (schepenen) 04.02.1799|a|

[31] Maria Elisabeth Josepha du Rieu, geb. Oosterhout, overl. Oss 27.02.1858, d.v. Nicolaas du Rieu en Maria van Heeswijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Antonius Arnoldus Vissers, ged. Breda 26.11.1799, overl. Diessen 13.08.1868, tr. Diessen 19.05.1825 Jacoba Lombarts, ged. Diessen (rk) 25.04.1800, overl. Diessen 31.10.1874, d.v. Adriaan Jacobus Lombarts en Anna van Winteroij.

2.                   Wilhelmus Antonius Josephus Vissers, ged. Tilburg (rk) 22.08.1802, overl. Tilburg 19.02.1839.

3.                   Johanna Cecilia Maria Vissers, geb. Tilburg 05.01.1804, overl. Tilburg 08.03.1886, tr. Tilburg 05.06.1834 Arnoldus Swagemakers, geb. Tilburg 28.02.1807, overl. Tilburg 05.10.1888, z.v. Cornelis Swagemakers en Cornelia Schenkers.

4.                   Maria Carolina Francisca Vissers, geb. Tilburg 07.04.1805; volgt [15].

5.                   Maria Antonia Josephina Vissers, geb. Haaren ca. 1809, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 30.09.1808, overl. Reek 19.04.1886.

6.                   Henricus Wilhelmus Hubertus Vissers, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 31.01.1810, overl. na 1839.

 

Noten: |a| bruid Durieu.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren