Dirk Thoenes (1930-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2019)

 


 

[1] Dirk Thoenes, Dick, geb. Soengei-Gerong (Palembang, NOI) 18.12.1930, ingenieur scheikundige technologie Delft 1954, promotie Delft 06.03.1957|a|, hoogleraar Twente (1966-1971), hoogleraar Eindhoven (1979-1995), overl.’s-Gravenhage 22.10.2019.

 

Noten: |a| proefschrift: Stofoverdracht bij stroming door een vast bed van korrelig materiaal; promotor: H. Kramers (1917-2006).

 

[2] Dirk Thöenes, geb. Rotterdam 19.08.1904, ingenieur scheikundige technologie Delft, promotie Delft 03.07.1936|a|, hoofdtechnoloog van de Rijkswaterstaat, overl. Scheveningen 26.03.1965, verloofd Delft/Rotterdam 02.02.1928, tr. Rotterdam 28.08.1929|b|
[3] Theodora Catharina Alberta Maria Vermeulen, Thea, geb. Rotterdam 12.10.1906, overl. xx.01.1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Thoenes, geb. Soengei-Gerong (Palembang, NOI) 18.12.1930|c||d|; volgt [1].

2.                   dochter.

3.                   dochter.

4.                   zoon.

5.                   dochter.

 

Noten: |a| proefschrift: Het ontstaan van asfalt-bitumen; promotoren: H.I. Waterman (1889-1961) en J.A.A. Mekel (1891-1942); |b| Thöenes (overzicht burgerlijke stand Rotterdam in Voorwaarts 30.08.1929); |c| Dick, geb. Soengei-Gerong (annonce collectie CBG; geen datum anders dan een handgeschreven jaartal); Dirk, geb. Sungei-Gerong (achterkaft afscheidscollege 1996); |d| Het Vaderland 20.12.1930 (Thoenes-Vermeulen, z. Soengei-Gerong).

 

[4] Dirk Thöenes, geb. Rotterdam 11.05.1876, medewerker N.V. Thomsen’s Havenbedrijf te Rotterdam (‘sedert vele jaren’-1921), overl. Rotterdam 26.11.1921, otr. Rotterdam 24.09.1903|a|, tr. Rotterdam 08.10.1903

[5] Grietje Elizabeth Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 30.08.1883, overl. Ravensbrück 28.02.1945|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Thöenes, geb. Rotterdam 19.08.1904; volgt [2].

2.                   Betsie Thöenes, Bep, geb. Rotterdam 02.03.1906, overl. 01.10.1960, begr. Woerden (Alg.Bpl.) 05.10.1960.

3.                   Jacoba Antonie Thöenes, Tony, geb. Rotterdam 02.10.1917, overl. Rotterdam 21.12.1949.

4.                   Piet Thöenes, geb. Rotterdam 26.08.1921, doctoraal Amsterdam UvA 1949, promotie Leiden 04.07.1962|b|, buitengewoon hoogleraar sociologie aan het Institute of Social Studies te ’s-Gravenhage (1965), hoogleraar Utrecht (1969-1983), overl. Utrecht 12.07.1995, tr. Rotterdam 01.10.1947 Remke Anna Huitenga (1922-2007), Remmy.
– Levensberichten PT: nl.wikipedia * BWN

 

Noten: |a| Elizabeth G. (annonce collectie CBG); |b| proefschrift: De elite in de verzorgingsstaat: sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland; promotor: F. van Heek (1907-1987); |c| overl.akte Rotterdam 1951 no.1547 reg.v3 fol.058v.

 

[6] Josephus Maria Hendricus Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 31.05.1881, overl. Rotterdam 04.08.1954, tr. Rotterdam 15.11.1905

[7] Theodora Johanna Mosheuvel, geb. Rotterdam 12.03.1881, overl. Rotterdam xx.06.1964|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Catharina Alberta Maria Vermeulen, geb. Rotterdam 12.10.1906; volgt [3].

2.                   Maria Helena Vermeulen, geb. Rotterdam 04.06.1908.

3.                   Josephina Maria Hendrica Vermeulen, geb. Rotterdam 02.01.1911, tr. Rotterdam 02.02.1933 Gerard Marinus Johan Paauwe, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 06.11.1903|b|, z.v. Cornelis Paauwe (ca.1868-1943) en Alida Sophie Oudraad.

4.                   Emilie Carolina Maria Vermeulen, geb. Rotterdam 15.06.1913.

 

Noten: |a| Het vrije volk 18.06.1964; |b| RA 1905 p.63.

 

[8] Jacobus Antonie Thöenes, geb. Rotterdam 28.05.1846, procuratiehouder (1901), overl. ’s-Gravenhage 28.02.1932, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 02.03.1932, otr. Gouda 23.04.1873, tr. Gouda 07.05.1873

[9] Grietje de Knijp, geb. Rotterdam 10.12.1847, overl. ’s-Gravenhage 11.09.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.09.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastiaan Thöenes, geb. Rotterdam 26.04.1874, journalist, overl. ’s-Gravenhage 15.12.1918, begr. (Alg.Bpl.) 18.12.1918, tr. Zwolle 18.06.1901 Machielda Wilhelmina Meijlink, ook Machilda, geb. Zwolle 21.03.1872, overl. ’s-Gravenhage 06.04.1930, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 09.04.1930, d.v. Jan Meijlink, koopman, en Akkelina Meeter.

2.                   Dirk Thöenes, geb. Rotterdam 11.05.1876; volgt [4].

3.                   Jacobus Antonie Thöenes, geb. Rotterdam 21.05.1878, mede-directeur N.V. Unitas, overl. Huddersfield (Engeland)|b| 08.03.1919, otr. Manchester/Utrecht 02.05.1900|a|, tr. Utrecht 19.05.1900 Treentje Adriana van Es, geb. Gouda ca. 1875/1876, overl. Breda 26.11.1942, crem. Velsen (Westerveld) 30.11.1942, d.v. Laurens Bernardus van Es en Imada Jacoba van Hobbel.

4.                   Marie Pieter Thöenes, Pieter, geb. Rotterdam 11.05.1880, agent van de Hollandsche Stoomvaartmij., directeur van de British & Foreign Maritime Agencies Ltd te Londen (1912-1937), overl. (‘toen hij in den trein van Hoek van Holland naar Rotterdam zat, plotseling overleden’) Maassluis 14.10.1937, crem. Velsen (Westerveld) 18.10.1937, tr. Rotterdam 19.04.1906 Clazina Maria van de Graaf, geb. Rotterdam 28.01.1882, overl. na 1969, d.v. Kornelis van de Graaf en Catrina Scholten.

5.                   Elizabeth Thöenes, geb. Rotterdam 23.11.1882, overl. Rotterdam 05.06.1884.

6.                   levenloze zoon, Rotterdam 25.01.1885.

7.                   Elizabeth Thöenes, geb. Rotterdam 02.08.1886, overl. ’s-Gravenhage 12.07.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.07.1924.

8.                   Hendrik Thöenes, Henk, geb. Rotterdam 30.08.1888, overl. Voorburg 26.08.1969, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 29.08.1969, tr. Weltevreden 04.04.1917|c| Wilhelmina Lamster, Mien, geb. Maastricht 25.05.1882, overl. na 1942, d.v. Frans Willem Lamster en Maria Wilhelmina van Schermbeek.

9.                   Johanna Thöenes, Jo, geb. Rotterdam 10.01.1890, onderwijzeres (1923), overl. na 1969, tr. ’s-Gravenhage 03.04.1923 Hendrik Hermanus Hogenhout, geb. Amsterdam 20.09.1880, spoorwegambtenaar, overl. Breda 15.04.1959, z.v. Hendrik Hermanus Hogenhout en Maria Johanna Stotijn.

 

Noten: |a| Trijntje (annonce collectie CBG); |b| in graafschap West Yorkshire; |c| RA 1918 p.9.

 

[10] Arie Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 21.11.1845, overl. Loosduinen 14.04.1918|b|, tr. Bergschenhoek 31.10.1872

[11] Leintje Sieling, geb. Bergschenhoek 18.07.1850, overl. Rotterdam 09.11.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 17.02.1874, overl. voor 1955, tr. Rotterdam 22.04.1908 Jantina Johanna Wilhelmina Tulp, geb. Meppel 11.04.1882, overl. Rotterdam 01.03.1955, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 05.03.1955, d.v. Hendrik Tulp en Femmigje Rook.

2.                   Leendert Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 27.08.1875, overl. Winterswijk 29.09.1960, tr. Dordrecht 25.06.1903 Sibilla Alida Groenenberg, geb. Dordrecht 23.01.1882, overl. Heerenveen 07.04.1969 (Tweede Paasdag), begr. Winterswijk (Alg.Bpl.) 11.04.1969, d.v. Cornelis Groenenberg en Cornelia van Dalen.

3.                   Adriana Dina Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 13.04.1877, overl. Rotterdam 08.10.1948.

4.                   Elizabertus Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 28.02.1879, overl. Rotterdam 27.09.1950, tr. 1e Rotterdam 09.09.1903 Neeltje van der Klooster, geb. Rotterdam 06.01.1884, overl. Rotterdam 20.01.1917, d.v. Dirk van der Klooster en Hendrika van der Graaf; tr. 2e Rotterdam 14.02.1918 Isabella Val, geb. Rotterdam 17.04.1881, overl. Rotterdam 14.04.1954, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Kralingen) 17.04.1954, d.v. Jan Val en Pieternella van Riemsbergen.
– ES krijgt als minderjarige zoon “handlichting tot de geheele ontvangst, de uitgave van en de beschikking over zijne inkomsten, het sluiten van verhuringen, het oprichten van of deelnemen in eene fabriek en het drijven van handel. (Beschikking d.d. 27.04.1899 van de kantonrechter van het Eerste Kanton te Rotterdam).|a|

5.                   Jan Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 01.05.1880, overl. Rotterdam 07.02.1945.

6.                   Hendrik Gerrit Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 20.05.1882, overl. Rotterdam 16.03.1962, tr. Rotterdam 06.06.1906 Anna Schireck, geb. Rotterdam 12.07.1882, overl. voor 1962, d.v. Pieter Schireck en Maria van Vliet.

7.                   Grietje Elizabeth Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 30.08.1883; volgt [5].

8.                   Paulina Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 28.01.1885, overl. Zevenhuizen 22.05.1885.

9.                   Paulina Schuddebeurs, geb. Rotterdam 10.12.1886, overl. Rotterdam 06.03.1888.

10.               Huibert Schuddebeurs, geb. Rotterdam 30.03.1892, overl. Rotterdam 09.07.1892.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| ook overl.akte Rotterdam 1918 no.281 reg.s1 fol.085v.

 

[12] Petrus Johannes Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 20.12.1848, overl. Rotterdam 15.08.1921; tr. 2e Rotterdam 02.11.1910 Helena Johanna Baars, geb. Rotterdam 11.05.1851, overl. Rotterdam 02.11.1913, d.v. Willem Baars en Francina Helena Hepp; tr. 1e Rotterdam 08.05.1872

[13] Theodora Catharina Albarta van de Poll, geb. Doesburg 02.03.1844, overl. Rotterdam 13.08.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Henrica Huberta Vermeulen, geb. Rotterdam 03.03.1873, tr. Rotterdam 03.06.1896 Johannes Cornelis Reichardt, geb. Princenhage 18.10.1869, overl. Dongen 02.03.1941, z.v. Willem Frederik Reichardt en Antonia van Rooij.

2.                   Theodora Catharina Petronella Vermeulen, geb. Rotterdam 12.07.1874, overl. Eindhoven 12.07.1949, tr. Rotterdam 07.05.1902 Bastiaan van Sprang, geb. Heusden ca. 1874, overl. Eindhoven 13.05.1956, z.v. Robertus Petrus van Sprang en Lamberta de Hart.

3.                   Theodorus Anthonius Cornelis Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 01.07.1877, overl. Princenhage 07.03.1913.

4.                   Catharina Wilhelmina Jacoba Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 23.06.1879, tr. Rotterdam 04.05.1910 Godefridus Petrus Keukens, geb. Wageningen 01.08.1878, overl. Rotterdam 22.02.1965, z.v. Mathijs Keukens, schipper, en Aleida Krachting.

5.                   Josephus Maria Hendricus Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 31.05.1881; volgt [6].

6.                   Cornelis Hendrikus Jacobus Vermeulen, geb. Rotterdam 14.07.1883, overl. Rotterdam 09.10.1883.

7.                   Johanna Maria Adriana Vermeulen, geb. Rotterdam 19.10.1884, tr. Rotterdam 21.02.1906 Willem van den Berg, geb. Rotterdam 11.01.1881, z.v. Pieter van den Berg en Johanna van Meeuwen.

 

[14] Johannes Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 26.06.1843, overl. Noordwijk 15.10.1922, tr. Rotterdam 29.06.1870

[15] Maria Helena van der Velden, geb. Rotterdam 25.09.1847, overl. Rotterdam 27.03.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 16.04.1871, boekhouder, overl. Rotterdam 12.07.1952, tr. Hilversum 18.04.1925 Geertruda Theodora Maria de Wit, geb. Hilversum 04.10.1879, overl. Hilversum 18.01.1950, d.v. Theodorus de Wit en Susanna Hendrica Calis.

2.                   Maria Elizabeth Mosheuvel, geb. Rotterdam 03.08.1873, tr. Rotterdam 17.08.1911 Ludovicus Josephus Leonardus Kies, geb. ’s-Hertogenbosch 19.11.1874, overl. Rotterdam 17.12.1920, z.v. Hermanus Kies en Elisabeth Perquin.

3.                   Elizabeth Petronella Mosheuvel, geb. Rotterdam 31.01.1876, overl. Gouda 10.10.1944, tr. Rotterdam 27.10.1897 Jacobus Johannes Wever, geb. Schiedam 10.09.1870, overl. Gouda 06.02.1952, z.v. Jacobus Wever en Maria Geeratz.

4.                   Antonius Franciscus Mosheuvel, geb. Rotterdam 31.05.1878, tr. Rotterdam 15.09.1915 Maria Johanna Waterreus, geb. Rotterdam 16.09.1884, d.v. Johannes Egidius Waterreus en Ida Cornelis Sips.

5.                   Theodora Johanna Mosheuvel, geb. Rotterdam 12.03.1881; volgt [7].

6.                   Johanna Maria Mosheuvel, geb. Rotterdam 13.11.1883, overl. Rotterdam 11.07.1884.

7.                   Johannes Hermanus Mosheuvel, geb. Rotterdam 10.06.1885, kantoorbediende, overl. Rotterdam 09.03.1949, tr. Deventer 06.11.1912 Johanna Maria Schotman, geb. Venlo 08.01.1885, d.v. Adrianus Jacobus Schotman, magazijnmeester, en Maria Hubertina Heuren.

 

[16] Bastiaan Thöenes, geb. Rotterdam 10.08.1818, milicien in het 9e Regiment Infanterie (1841), overl. Voorburg 02.12.1893, z.v. Jacob Thöenes en Johanna Mackleijn; tr. Rotterdam 29.12.1841

[17] Elisabeth de Bruijn, geb. Rotterdam 28.03.1817, overl. Voorburg 29.06.1887, d.v. Willem de Bruijn en Wijntje Kurpershoek.

Voorkind:

1.                   Johanna de Bruijn, later Thöenes, geb. Rotterdam 28.10.1841, overl. Rotterdam 25.04.1868.

Uit dit huwelijk:

2.                   Wilhelmina Pieternella Thöenes, geb. Rotterdam 27.08.1843, overl. Rotterdam 16.12.1906.

3.                   Jacobus Antonie Thöenes, geb. Rotterdam 28.05.1846; volgt [8].

4.                   Maria Thöenes, geb. Rotterdam 11.06.1848, overl. Rotterdam 16.09.1850.

5.                   Willem Thöenes, geb. Rotterdam 02.11.1850, fourier te Delft (1875), overl. Haarlem 06.04.1926, tr. Meppel 04.12.1875 Margje Pietronella Munnik,|a| geb. Meppel 07.02.1852, overl. Haarlem 29.11.1945, d.v. Andries Hendrik Munnik, schoenmaker, en Catharina Frederika Kreumer.

6.                   Bastiaan Thöenes, geb. Rotterdam 08.11.1852, overl. Zeist 09.08.1930, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 13.08.1930, tr. Rotterdam 19.06.1907 Anna van Rosse, geb. Rotterdam 09.01.1873, overl. Zeist 20.11.1950, d.v. Arie van Rosse en Elizabeth Jansen.

7.                   Maria Elisabeth Thöenes, geb. Rotterdam 30.09.1857, overl. Rotterdam 03.11.1941, tr. Voorburg 05.06.1884|b| Arie Kok, geb. Charlois 26.04.1857, kantoorbediende, overl. Rotterdam 03.12.1928, z.v. Aart Kok, zeeloods, en Pietertje Schoonrok.

 

Noten: |a| per abuis De Munnik in annonce overlijden schoonvader Thöenes in 1893 (annonce collectie CBG); |b| bruidegom per abuis oud 25 jaar (huw.akte Voorburg 1884 no.3).

 

[18] Dirk de Knijp, geb. Rotterdam 29.04.1820, overl. Rotterdam 08.08.1902, z.v. Jan de Knijp en Grietje Waalwijk; tr. Rotterdam 26.05.1847

[19] Maria van der Meer, geb. Rotterdam 15.11.1818, overl. Rotterdam 24.07.1902, d.v. Cornelis van der Meer en Pieternella Koning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje de Knijp, geb. Rotterdam 10.12.1847; volgt [9].

2.                   Pieternella de Knijp, geb. Rotterdam 02.04.1850, overl. Rotterdam 13.03.1851.

3.                   Dirk de Knijp, geb. Rotterdam 22.02.1852, overl. Rotterdam 06.11.1854.

4.                   Maria Pieternella de Knijp, geb. Rotterdam 07.02.1854, overl. Rotterdam 22.01.1855.

5.                   Maria Pieternella de Knijp, geb. Rotterdam 03.02.1856, overl. Rotterdam 17.04.1920, tr. Rotterdam 06.05.1886 Isaak Simon Cornelis Schoufour, geb. Delft 20.10.1853, overl. Rotterdam 23.10.1903, z.v. Isaak Simon Schoufour, varensgezel, en Johanna Maria Enchelmaijer.
     ISCS tr. 1e Rotterdam 25.10.1883 Lena Maria van Helden, geb. Rotterdam 07.09.1857, d.v. Leendert van Helden en Johanna Maria Stok.

6.                   Pieternella de Knijp, geb. Rotterdam 03.07.1858, overl. Rotterdam 31.12.1902.

7.                   Dirkje de Knijp, geb. Rotterdam 17.01.1861, overl. Rotterdam 19.01.1862.

 

[20] Pieter Schuddebeurs, geb. Bergschenhoek Bergschenhoek 02.12.1816, overl. Bleiswijk 18.03.1887, z.v. Arie Schuddebeurs (ca.1788-1877) en Grietje van Wijk; tr. Zevenhuizen 15.09.1843

[21] Ariaantje Strijdhorst, geb. Zevenhuizen 23.12.1819, overl. Bleiswijk 09.09.1912, d.v. Jan Strijdhorst en Dina de Leede.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 09.01.1844, korenmolenaar (1873,1879), overl. Bleiswijk 19.12.1911, tr. Bleiswijk 21.01.1866 Neeltje Noordhoek, geb. Bleiswijk 31.12.1846, ovewrl. Bleiswijk 19.01.1929, d.v. Fijs Noordhoek en Cornelia Treurniet.

2.                   Arie Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 21.11.1845; volgt [10].

3.                   Dina Schuddebeurs, geb. Zevenhuizen 10.11.1848, overl. Bleiswijk 17.11.1863.

4.                   Gerrit Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 09.01.1852, korenmolenaar (1913), overl. Bleiswijk 04.12.1922, tr. Bleiswijk 04.10.1877 Helena Treurniet, geb. Bleiswijk 08.03.1856, overl. Bleiswijk 04.01.1947, d.v. Leendert Treurniet en Clasina Broeder.

5.                   Huibert Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 17.01.1854, onderwijzer (1913), overl. Rotterdam 09.07.1922, tr. Rotterdam 16.05.1883 Hendrina Maria Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 26.03.1859, overl. Rotterdam 07.01.1929, d.v. Dirk Hendrik Tempelaar en Petronella de Waal.

6.                   Adrianus Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 22.10.1860, overl. Bleiswijk 24.11.1939, tr. Bleiswijk 20.11.1890 Geertrui Hoek, geb. Bleiswijk 27.11.1861, overl. Bleiswijk 12.07.1938, d.v. Cornelis Hoek en Jannigje de Jong.

7.                   Leendert Schuddebeurs, geb. Bleiswijk 08.11.1863, bouwkundig tekenaar, tr. Amsterdam 24.07.1913 Diederika Gijsbarta Klapmeijer, geb. Amsterdam 08.09.1869, d.v. Johan Philip Klapmeijer, werker van de handel (1913), en Frederika Henriëtta Ringk.

 

[22] Leendert Sieling, geb. Bergschenhoek 16.11.1819, bouwman/landbouwer, overl. Bergschenhoek 07.01.1892, z.v. Hendrik Sieling, bouwman, en Lijntje Overhand; tr. Bergschenhoek 02.04.1843

[23] Elizabeth Buijs, geb. Bergschenhoek 05.01.1821, bouwvrouw (1863,1890), overl. Berschenhoek 09.04.1898, d.v. Dirk Buijs en Dina Nooteboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Sieling, geb. Bergschenhoek 01.12.1843, bouwman/landbouwer, overl. Bergschenhoek 25.02.1930, tr. Abbenbroek 02.09.1869 Maartje Scheijgrond 15.02.1848 (no.3), overl. Bergschenhoek 16.10.1927, d.v. Leendert Scheijgrond en Dirkje Kwak.
Uit dit huwelijk: Elizabeth Sieling (1870-1959), tr. Hillegersberg 03.12.1890 Leendert Gerrit Sieling (1863-1946), z.v. Leendert Sieling en Elizabeth Buijs.

2.                   Dina Sieling, geb. Bergschenhoek 16.02.1845, overl. Bergschenhoek 17.01.1846.

3.                   Dina Sieling, geb. Bergschenhoek 30.07.1846.

4.                   Dirk Sieling, geb. Bergschenhoek 22.11.1847, overl. Melissant 14.12.1909, tr. Bleiswijk 13.02.1873 Lijdia Biemond, geb. Bleiswijk 09.02.1853, overl. Melissant 01.07.1932, d.v. Jacob Biemond en Lijdia Klapwijk.

5.                   Leintje Sieling, geb. Bergschenhoek 18.07.1850; volgt [11].

6.                   Paulina Sieling, geb. Bergschenhoek 19.06.1852, overl. Bergschenhoek 29.09.1852.

7.                   Paula Sieling, Paulina, geb. Bergschenhoek 28.11.1854, overl. Bergschenhoek 08.01.1855.

8.                   Paulina Sieling, geb. Bergschenhoek 27.03.1856, overl. Zeist 14.05.1930, tr. Bergschenhoek 03.05.1878 Daniël Hoogenboezem, geb. Kethel en Spaland 06.02.1858, overl. Utrecht 01.06.1920, z.v. Jacob Hoogenboezem en Aplonia Biemond.

9.                   Elizabeth Sieling, geb. Bergschenhoek 24.05.1857, overl. Bergschenhoek 16.05.1860.

10.               Leendert Sieling, geb. Bergschenhoek 21.04.1859, overl. Bergschenhoek 09.09.1863.

11.               Elizabeth Sieling, geb. Bergschenhoek 10.06.1861, overl. Bergschenhoek 12.09.1863.

12.               Leendert Gerrit Sieling, geb. Bergschenhoek 18.07.1863|a|, landbouwer, overl. Vleuten 17.01.1946, tr. Hillegersberg 03.12.1890|b| Elizabeth Sieling, geb. Hillegersberg 06.05.1870, overl. Vleuten-De Meern 05.08.1959, d.v. Hendrik Sieling (1843-na1890) en Maartje Scheijgrond.

 

Noten: |a| eerst Gerrit, later {geen datum vermeld} Leendert voorgevoegd (geb.akte Bergschenhoek 1863 no.29); |b| dispensatie van het verbod in art. 88 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bij KB d.d. 07.11.1890 no.62 (huw.akte Hillegersberg 1890 no.29).

 

[24] Cornelis Hendrikus Hubertus Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 13.08.1813, overl. Rotterdam 19.01.1871, z.v. Pieter Adriaan Vermeulen, tolbediende (1813), en Cornelia Maria van Agthoven; tr. Wijk bij Duurstede 22.11.1838

[25] Catharina Maria Beukers, geb. Schiedam 10.12.1819, overl. Rotterdam 08.06.1892, d.v. Johannes Beukers, brandersknecht (1819), en Bernardina Steens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Bernardina Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 26.07.1839, overl. Schiedam 10.05.1892, tr. Rotterdam 03.05.1865 Andreas Johannes Hagendoorn, geb. Schiedam 17.02.1841, kuiper, overl. Schiedam 04.03.1887, z.v. Johannes Hagendoorn, brandersknecht (1841), en Elisabeth  Stal.

2.                   Johanna Petronella Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 02.07.1841, overl. Sint-Joris Gasthuis te Delft 04.02.1925|b|, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk) 07.02.1925, tr. Rotterdam 26.06.1872 Antonius Wilhelm Braemer, geb. Gorinchem 30.06.1845, gedurende 50 jaar werkzaam op de zetterij van NV De Courant De Maasbode, overl. Rotterdam 18.04.1935, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk) 22.04.1935, z.v. Gerard Braemer en Maria Francisca Vos.

3.                   Bernardina Maria Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 17.03.1843, overl. Rotterdam 13.11.1914, tr. Rotterdam 11.07.1866 Gradus Hoogstraaten, geb. Nijmegen 03.11.1838, overl. Rotterdam 30.08.1919, z.v. Carolus Henricus Hoogstraten  en Maria Ernst.

4.                   Wilhelmina Maria Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 06.11.1844, overl. Rotterdam 27.12.1917, tr. Rotterdam 08.05.1872 Antonie van Dorst, geb. Breda 18.03.1842, slijter (1898), overl. Breda 25.11.1898, z.v. Arnoldus van Dorst, metselaar, en Petronella van Riel.

5.                   Cornelis Wilhelmus Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 02.10.1846, overl. Rotterdam 19.07.1905, tr. Rotterdam 10.04.1872 Johanna Catharina Adriana Visser, geb. Rotterdam 28.03.1850, overl. Rotterdam 16.04.1934, d.v. Hermanus Visser en Magdalena van Leeuwen.

6.                   Petrus Johannes Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 20.12.1848; volgt [12].

7.                   Maria Christina Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 12.11.1850, overl. Rotterdam 27.07.1922, tr. 1e Rotterdam 14.05.1873 Cornelis Dionisius Dominicus Bos, geb. Rotterdam 08.10.1838, overl. Hillegersberg 16.03.1897|a|, z.v. Dominicus Bos en Maria van Weerelt; tr. 2e Rotterdam 01.06.1899 Theodorus Bernardus Peeters, geb. Rotterdam 19.08.1872, overl. Rotterdam 02.01.1964, z.v. Johannes Hendrikus Peeters en Elizabeth Adriana van de Roer.
     TBP tr. 2e Rotterdam 11.08.1926 Catharina Trapman, geb. Arnhem 26.07.1894, d.v. August  Trapman, barbier, en Catharina Peelen.

8.                   Johannes Franciscus Vermeulen, geb. Rotterdam 18.06.1852, overl. Rotterdam 27.09.1901, tr. Rotterdam 06.10.1875 Helena Angenitha Fiering, geb. Rotterdam 18.01.1855, overl. Rotterdam 15.04.1901, d.v. Hendrik Johannes Fiering en Maria van der Kleij.

9.                   Antonius Adrianus Vermeulen, geb. Rotterdam 19.07.1854, overl. Rotterdam 14.11.1854.

10.               Wilhelmus Hendrikus Vermeulen,geb. Rotterdam 12.09.1856, overl. Rotterdam 18.12.1941, tr. Rotterdam 27.12.1879 Mijntje Hanswijk, geb. Rotterdam 20.06.1856, overl. Rotterdam 12.07.1920, d.v. Hermanus Hanswijk en Klaasje Twigt.

11.               Catharina Maria Hendrika Vermeulen, geb. Rotterdam 24.07.1858, overl. Rotterdam 19.10.1933, tr. Rotterdam 09.06.1880 Johannes Wilhelmus Engelen, geb. Meerssen 17.09.1851, overl. Rotterdam 16.05.1926, z.v. Joannes Engelen en Maria Helena Beenkens.

12.               Henricus Antonius Vermeulen, geb. Rotterdam 15.05.1860, overl. Rotterdam 02.06.1860.

13.               levenloze zoon, Rotterdam 29.12.1862.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1897 fol.s012v; |b| ook overl.akte Rotterdam 1925 fol.s007v.

 

[26] Theodorus van der Pol, ged. Doesburg (rk) 15.12.1798, dagloner (1838,1839), eigen werk doende (1842), tapper (1844), winkelier (1846), arbeider (1849,1851), overl. Doesburg 18.07.1876, z.v. Rudolphus van der Pol en Joanna Sanders; tr. Doesburg 17.11.1838|c|

[27] Catharina Volmer, ged. Wehl (rk) 12.05.1813|a|, overl. Rotterdam 18.11.1893|d|, d.v. Geurt Volmer en Johanna Boerboom.

Uit dit huwelijk (vader van de Poll, moeder Folmer):

1.                   Johanna van de Poll, geb. Doesburg 25.10.1839, overl. Rotterdam 14.12.1925, tr. Rotterdam 01.11.1871 Johannes Adrianus Bongers, geb. Rotterdam 05.05.1842, overl. Rotterdam 02.01.1915, z.v. Johannes Bongers en Hendrika Francisca Baplu/Baplui.

2.                   Alberdina Wilhelmina van de Poll, geb. Doesburg 20.01.1841, overl. Haarlem 23.04.1919, tr. Rotterdam 15.05.1867 Georgius Jurres, geb. Leeuwarden 15.02.1836, overl. Haarlem 07.05.1905, z.v. Johannes Hendricus Jurres, kantoorbediende, en Aleida Lankhorst.

3.                   Hendrica van de Poll, geb. Doesburg 13.04.1842, overl. Rotterdam 31.08.1878, tr. Rotterdam 02.05.1866 Jacobus Hendrik de Groot, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1841, huisschilder, overl. Rotterdam 07.02.1921, z.v. Huibert de Groot en Elisabeth Suurbeek.
     JHdG tr. 2e Rotterdam 01.10.1879 Elisabeth Maria van Meerwijk, geb. Schiedam 13.01.1834, overl. Rotterdam 03.03.1935, d.v. Hermanus van Meerwijk en AnnaMaria Elisabeth Nieuwewaard.

4.                   Theodora Catharina Albarta van de Poll, geb. Doesburg 02.03.1844; volgt [13].

5.                   Gradus Rudolf Arnoldus van de Poll, geb. Doesburg 19.07.1846, overl. Doesburg 03.12.1846.

6.                   Franciska Wilhelmina van de Poll, geb. Doesburg 09.03.1849, overl. Rotterdam 16.03.1925, tr. Rotterdam 07.05.1879 Hendrikus Christiaan Weber, geb. Rotterdam 15.02.1856, overl. Rotterdam 10.06.1926|b|, z.v. Josephus Weber en Maria Willemina Mettrup.

7.                   Wilhelmina van de Poll, geb. Doesburg 25.10.1851, overl. Den Helder 11.04.1919, tr. Rotterdam 20.02.1895 Gerardus Jozephus Feijen, geb. Alblasserdam 06.01.1857, blokmaker (1882,1885), overl. Limmen 11.11.1926, z.v. Jacobus Johannis Feijen en Anna Maria van der Hurk.
     GJF tr. 1e Harenkarspel 18.05.1882 Bregje Broersen, geb. Harenkarspel ca. 1860, dienstbode (1882), overl. Den Helder 07.05.1894, d.v. Jan  Broersen, landbouwer, en Maartje Stoop.

 

Noten: |a| vader Geurt Volmer, moeder Joanna Boerbooms (RBS 1705); |b| ook overl.akte Monster 1926 no.40; |c| moeder v/d bruid Johanna Boerboom (huw.akte Doesburg 1838 no.27); |d| overledene Folmer, vader Gerardus Rudolphus Arnoldus Folmer (overl.akte Rotterdam 1893 no.4258 fol.f075v).

 

[28] Wilhelmus Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 19.06.1817, overl. Rotterdam 25.11.1892, z.v. Johannes Mosheuvel en Johanna Maria Looman; tr. Rotterdam 29.06.1842

[29] Elizabeth de Visser, geb. Rotterdam 15.05.1819, overl. Rotterdam 26.10.1894, d.v. Willem de Visser en Pieternella de Zoet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 26.06.1843; volgt [14].

2.                   Pieternella Helena Wilhelmina Mosheuvel, geb. Rotterdam 14.03.1845, overl. Rotterdam 11.03.1932.

3.                   Wilhelmus Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 14.05.1847, overl. Rotterdam 25.02.1849.

4.                   Johanna Maria Mosheuvel, geb. Rotterdam 06.09.1849, overl. Rotterdam 04.08.1927, tr. Rotterdam 30.06.1875 Gerardus Hermanus Oltheten, geb. Deventer 09.02.1849, overl. Deventer 27.07.1942, z.v. Johannes Oltheten, timmerman, en Reiniera Huiskamp.

5.                   Wilhelmus Johannes Antonius Mosheuvel, geb. Rotterdam 24.05.1851, overl. Rotterdam 11.08.1851.

6.                   Antonius Franciscus Mosheuvel, geb. Rotterdam 16.08.1852, overl. Rotterdam 26.08.1867.

7.                   Theodorus Everardus Mosheuvel, geb. Rotterdam 08.02.1857, overl. Rotterdam 07.09.1859.

 

[30] Wilhelmus van der Velden, ged. Rotterdam (rk)10.06.1809|b|, overl. Rotterdam 23.10.1866, z.v. Pieter van der Velden en Elisabeth van Bergen; tr. Rotterdam 26.04.1834

[31] Maria van Gorcom, ged. Rotterdam (rk) 03.09.1809, mutsenmaakster (1831), overl. Rotterdam 03.09.1886, d.v. Petrus Joannes van Gorcom en Helena Wessing.

Kind van Maria (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Anna Elizabeth van Gorcom, later van der Velden, geb. Rotterdam 27.01.1831|a|, overl. Rotterdam 11.08.1893, tr. Rotterdam 10.02.1858 Henricus Huser, geb. Vlissingen 29.01.1830, overl. Rotterdam 26.06.1911, z.v. Henricus Huser, winkelier, en Catharina Kamp.
     HH tr. 2e Rotterdam 30.10.1895 Elizabeth Wilhelmina Ontrop, geb. Rotterdam 31.10.1832, overl. Rotterdam 03.09.1916, d.v. Hendrik Jakob Ontrop en Anna Elizabeth van de Velde.

Uit dit huwelijk:

2.                   Petrus Hendricus van der Velden, geb. Rotterdam 19.05.1834, overl. Rotterdam 29.06.1910, tr. Adriana Kramer, geb. Breukelen-Nijenrode 31.07.1824, overl. Charlois 09.07.1894, d.v. Jan Kramer en Maria Kastrop.

3.                   Franciscus Wilhelmus van der Velden, geb. Rotterdam 11.09.1836.

4.                   Wilhelmus Franciscus van der Velden, geb. Rotterdam 20.08.1839, overl. Rotterdam 09.07.1842.

5.                   Hendrikus Johannes van der Velden, geb. Rotterdam 27.12.1844, overl. Rotterdam 09.01.1847.

6.                   Maria Helena van der Velden, geb. Rotterdam 25.09.1847; volgt [15].

7.                   Wilhelmus Franciscus van der Velden, geb. Rotterdam 05.10.1850, overl. Voorburg 29.01.1942, tr. 1e Rotterdam 30.08.1876 Maria Cornelia van Driel, geb. Rotterdam 23.05.1853, overl. Rotterdam 29.03.1885, d.v. Wilhelmus Johannes van Driel en Maria Klasina Baarling; tr. 2e Rotterdam 15.05.1889 Johanna Christina Mulder, geb. Rotterdam 10.12.1857, overl. Voorburg 26.06.1947, d.v. Adrianus Mulder en Maria Johanna Pessal.

8.                   Cornelis Franciscus van der Velden, geb. Rotterdam 29.12.1854, tr. Rotterdam 09.08.1882 Anna Catharina van Luijn, geb. Rotterdam 20.09.1855, overl. Rotterdam 03.02.1933, d.v. Abraham van Luijn en Maria Wijntjes.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Cornelia de Keijzer, 37 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1831 no.191); |b| vader Piter van der Velde.

 


Bijlage A

 

Tegen de democratisering – Prof. Thoenes verlaat TH

     Enschede, 14, jan. – Prof.dr.ir. D. Thoenes, die in 1967 zijn ambt aanvaardde van hoogleraar in de afdeling scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool in Twente, heeft ontslag genomen.

     Prof. Thoenes heeft meegedeeld, dat door de democratisering in zijn afdeling de functie van hoogleraar zodanig beknot is, dat deze voor hem onvoldoende interessant is voor een volledige dagtaak. De ‘zogenaamde democratisering’ is onverenigbaar met de voorwaarden voor een moderne scheikundige opleiding, zegt hij.

 

De Tijd 14.01.1971


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren * terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren