Theodoor Philibert Tromp (1903-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Theodoor Philibert Tromp, Theo, geb. Voorburg 09.06.1903, ingenieur bouwkunde Delft 1926, lid (1946-1956), later vicepresident (1957-1968) van de raad van bestuur N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, lid college van curatoren TH Eindhoven (1956-1971)|b|, RNL 1946, ereburger van Eindhoven 1949, eredoctoraat Delft 1968|a|, overl. Eindhoven 01.06.1984, tr. Haarlem 10.05.1929 Gerdina Gerritsz, geb. Haarlem 06.05.1907, d.v. Jan Gerritsz (1875-1936) en Anne Jacoba Schagen (1879-1964).
– Levensberichten TPT: nl.wikipedia * Parlement&Politiek * Eindhoven-in-beeld * De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, §224, pp.531-535.
 
Noten: |a| wegens uitnemende verdiensten als technisch leider en organisator van een der grootste industrieën in ons land; toegekend 11.12.1967, uitgereikt 13.01.1968, erepromotor D.A.A. Koolen; |b| Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.
 
[2] Hermanus Adrianus Tromp, geb. Schoonhoven 27.05.1874, secretaris (1901), financieel deskundige (1929), overl. Eindhoven 17.02.1953|a|, tr. Sint-Michielsgestel 22.08.1901
[3] Caroline Henriette Berail, geb. Arnhem 15.07.1875, overl. Sint-Michielsgestel 02.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodoor Philibert Tromp, geb. Voorburg 09.06.1903; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte Sint-Michielsgestel 1953 no.14.

 

[4] Theodoor Henrij Adriaan Tromp, geb. Probolingo (Res. Besoeki) 01.05.1850, tweede luitenant bij het tweede regiment vestingartillerie (1873), eerste luitenant der artillerie (1880), oud-officier in het Nederlandsch Leger (1901), overl. tussen 1905 en 1928, tr. Utrecht 27.11.1873|a|

[5] Cornelia Maria Johanna Bosch, geb. Utrecht 27.09.1847, overl. Sint-Michielsgestel 29.04.1928. [Hoboken (New Jersey, USA) 1901; Rijswijk 1905]

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Adrianus Tromp, geb. Schoonhoven 27.05.1874; volgt [2].

2.                   Cornelis Marie Johan Tromp, geb. Vrijenban 06.11.1878, handelsgeëmployeerde, tr. Amsterdam 16.10.1905 Cateau Tromp, geb. ’s-Gravenhage ca. 1881, d.v. Maurits Tromp (1849-1918), en Alberdina Christina Henny.

 

Noten: |a| o.a. get. Ivo Willem Opstelten, oud 26 jaar, luitenant bij de vestingartillerie te Naarden (huw.akte Utrecht 1873 no.564).

 

[6] Philibert Lijphardt Berail, geb. Sint-Michielsgestel 03.08.1820, tweede luitenant (1856), kapitein der veldartillerie (1873,1875), oud-majoor (1891), fabrikant (1880), RMWO, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1896, otr. Arnhem 03.01.1873, tr. Arnhem 23.01.1873

[7] Wilhelmina Johanna Tromp, geb. Arnhem 12.03.1847, overl. (in het Diaconessenhuis) Utrecht 06.08.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Hippolite Berail, geb. Arnhem 08.03.1874, overl. Oudshoorn 12.05.1879.

2.                   Caroline Henriette Bérail, geb. Arnhem 15.07.1875; volgt [3].

3.                   Philibert Louis Berail, geb. Arnhem 19.09.1877. [Copper Center (Alaska, USA) 1918]

4.                   Henri Hippolite Berail, geb. Oudshoorn 27.08.1880, overl. Oudshoorn 18.02.1884.

 

[8] Hermanus Adrianus Tromp, geb. Zierikzee 07.03.1806, geëmployeerde bij de domeinen (1829), vrijwilliger bij Regiment Grenadiers en Jagers 14.10.1830, Metalen Kruis 28.03.1832, gepasporteerd wegens zwakke gezondheid 09.07.1831, resident van Japara, RNL, overl. Pati (Res. Japara) 26.08.1850|h|; tr. 1e Zierikzee 02.09.1829 Elizabeth Mathilde van der Palm, geb. Zierikzee ca. 1807, overl. Modjokerto (Res. Soerabaja) 11.08.1847, d.v. Christianus van der Palm (ca.1770-1814), med.doct., geneesheer, en Jacoba de Kater (ca.1776-1831);  tr. 2e Afdeling Ponorogo (Res. Madioen) 18.04.1848

[9] Henrietta Carolina Wilhelmina van Meeteren Brouwer, geb. Soerabaja ca. 1828|a|, overl. ’s-Gravenhage 29.08.1901; tr. 2e Pasoeroean 25.01.1852|c| Jacob Otto Fredric Struben, geb. Ankum (Dalfsen) 03.07.1820, suikercontractant op Java (1860), overl. Arnhem 02.11.1860|d|, z.v. Hendrik Willem Struben en Sara Wilhelmina van Oordt.

Uit het huwelijk Tromp-van Meeteren Brouwer:

1.                   Catharine Louise Klasine Tromp, geb. Probolingo (Res. Besoeki) 08.03.1849, overl. ’s-Gravenhage 21.06.1918.

2.                   Theodoor Henrij Adriaan Tromp, geb. Probolingo (Res. Besoeki) 01.05.1850; volgt [4].

Uit  het huwelijk Struben-van Meeteren Brouwer:

3.                   Hendrik Willem Frederik Struben, geb. Soerabaja 20.04.1853, mr., advocaat, overl. ’s-Gravenhage 23.04.1931, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 27.04.1931, tr. ’s-Gravenhage 11.11.1880|e| Hedwig Anna Cornelia Kroesen, geb. Pontianak (Res. Westerafdeling van Borneo) 05.03.1856, overl. ’s-Gravenhage 05.12.1929, crem. Velsen (Westerveld) 07.12.1929, d.v. Willem Egbert Kroesen en Maria Sara Tromp (1831-1888).

4.                   Suzanna Fanny Struben, geb. Pasoeroean 16.03.1855|f|, overl.’s-Gravenhage 27.10.1919, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.10.1919, tr. ’s-Gravenhage 18.06.1885 Willem Frederik Karel Bischoff van Heemskerck, geb. Palembang 29.03.1852|g|, eerste luitenant bij het regiment Grenadiers en Jagers (1885), gep. generaal-majoor (1915), RNL, overl. ’s-Gravenhage 01.06.1915, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 04.06.1915, z.v. Willem Frederik Karel Bischoff van Heemskerck en Maria Regina Antoinette Rambaldo.

5.                   Eduard Pierre Struben, geb. Semarang 29.08.1857, polytechnisch student (1880), overl. ’s-Gravenhage 20.06.1940, tr. ’s-Gravenhage 12.10.1882 Maria Augusta Frederika Kroesen, geb. Velp (Rheden) 14.07.1859, overl. ’s-Gravenhage 07.01.1938, d.v. Willem Egbert Kroesen en Maria Sara Tromp (1831-1888).

 

Noten: |a| RA 1829 p.168 & overl.akte ’s-Gravenhage 1901 no.2463; |b| RA 1849 (bruid Carolina Wilhelmina); |c| RA 1853 p.420; |d| geb.Zwolle, oud 39 jr en 4 mnd (>geb.xx.07.1821) (overl.akte Arnhem 1860 no.488); |e| bruid Hadwig, get. o.a. Theodoor Henri Adriaan Tromp, halve broeder van de bruidegom en neef van de bruid, en Eduard Pierre Struben, broer van de bruidegom en neef van de bruid (huw.akte ’s-Gravenhage 1880 no.928); |f| RA 1856 p.499 (Suzanna Fannij Strubbe); |g| RA 1853 p.454 (Heemskerk); |h| RA 1851 p.441 & annonce gedateerd Zierikzee 22.11.1850 (‘in den ouderdom van bijna 45 jaren’) (collectie CBG).

 

[10] Johannes Gerardus Albertus Bosch, geb. Utrecht 25.09.1819, mr., redacteur der Utrechtsche Provinciale en Stads Courant (1847), advocaat (1873), overl. Utrecht 10.11.1887, tr. Jutphaas 21.05.1847

[11] Anna Geertruida Schalij, geb. Jutphaas 22.11.1821, overl. Rotterdam 07.09.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maria Johanna Bosch, geb. Utrecht 27.09.1847; volgt [5].

2.                   Adriana Wilhelmina Petronella Bosch, geb. Utrecht 10.10.1848, overl. Utrecht 11.03.1849.

3.                   Cornelis Pieter Christoffel Bosch, geb. Utrecht 06.02.1850, tr. Rotterdam 02.07.1885 Adriana Lucretia Magdalena van Wijngaarden, geb. Rotterdam 08.05.1858, overl. Schagen 16.03.1932, d.v. Andries Cornelis Wijngaarden en Anna Catharina Antonia Slotemaker.

4.                   Leonora Henriette Wilhelmina Bosch, geb. Utrecht 17.03.1852, overl. Woubrugge 02.06.1932, tr. Utrecht 07.08.1879 Adolph Wilhelm Kattenbusch, geb. Gorinchem 07.10.1847, overl. Utrecht 03.05.1926, z.v. Johann Adolph Kattenbusch en Mathilda Susanna Wilhelmina Kehrer.

5.                   Anna Geertruida Jeanne Bosch, geb. Utrecht 26.06.1853, overl. Bussum 17.10.1915, tr. Utrecht 07.05.1880 Cornelis Witholt, geb. Sexbierum (Barradeel) 03.02.1854, overl. Bussum 22.08.1915, z.v. Albert Witholt, notaris, en Trijntje Cornelis Smith.

6.                   Jeanne Jaqueline Frederika Bosch, geb. Utrecht 02.09.1855, overl. Utrecht 07.06.1860.

7.                   Johanna Gerardina Alberta Bosch, geb. Utrecht 19.07.1858, overl. Rotterdam 05.02.1905, tr. Utrecht 02.12.1880 Joris Cornelis Smalt, geb. Rotterdam 09.10.1854, overl. Rotterdam 22.02.1918, z.v. Pieter Hendrik Smalt en Aletta Elisabeth Cornelia Sanderson.
     JCS tr. 2e Johanna Francisca Hoffmann.

8.                   Jaqueline Marianne Frederique Bosch, geb. Utrecht 28.01.1863, tr. Utrecht 03.12.1885 Jean Chretien Cramer, geb. Utrecht 21.04.1856, z.v. Charles Guillaume Cramer en Cornelia Scherff.

 

[12] Corneille Hipolite Berail, ook Hipolithe/Hypolite, geb. Montpellier 30.06.1795, ged. Chaam (ndg) 26.04.1801, bier- en azijnbrouwer (1822,1823), bierbrouwer (1825,1833), directeur der zijdeteelt in Noord-Brabant (1843), landbouwer (1860), fabrikant (1870), overl. Sint-Michielsgestel 06.02.1891, tr. Boxtel 06.01.1819|a|

[13] Henrica Struuck van der Steege, geb. Groningen ca. 1797/1798, eigenaresse van Kleine Ruwenberg, overl. Sint-Michielsgestel 04.02.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Sophie Berail, geb. Boxtel 05.06.1819, overl. Sint-Michielsgestel 08.09.1904, tr. 1e Sint-Michielsgestel 05.06.1843 Henri Frederic baron de Senarclens de Grancij, geb. Brussel 03.12.1812, overl. Sint-Michielsgestel 17.01.1868, z.v. Onno Adolphe Marc Willem baron de Senarclens de Grancij en Frederique Wilhelmine baronesse van der Duijn; tr. 2e Sint-Michielsgestel 14.02.1870 Theodoor Prins, geb. Echteld/Ochten 29.04.1810, kapitein der marechaussee, overl. voor 1904, z.v. Simon Gerard Prins en Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina Jordens.
     TP tr. 1e Oirschot 06.06.1839 Jacoba Wuijster, geb. Oirschot 24.07.1818, overl. Deventer 29.08.1846, d.v. Diderick Wuijster en Arentje van den Oever.

2.                   Philibert Lijphardt Berail, geb. Sint-Michielsgestel 03.08.1820; volgt [6].

3.                   Geertruida Gijsberta Berail, geb. Sint-Michielsgestel 07.04.1822, overl. Sint-Michielsgestel 23.07.1905.

4.                   Pierre Paul Berail, geb. Sint-Michielsgestel 14.05.1823, overl. Sint-Michielsgestel 18.10.1823.

5.                   Pierre Paul Berail, geb.Sint-Michielsgestel 23.01.1825, overl. Sint-Michielsgestel 12.04.1826.

6.                   Cornelie Henriette Berail, geb. Sint-Michielsgestel 20.08.1826, overl. Sint-Michielsgestel 20.09.1913.

7.                   levenloze zoon, Sint-Michielsgestel 08.06.1828.

8.                   Louis Berail, geb. Sint-Michielsgestel 12.08.1829, aspirant-betaalmeester|b|, officier van de Militaire Administratie bij het O.I. Leger|c|, overl. Sint-Michielsgestel 22.04.1860.

9.                   Wilhelmina Carolina Hendrika Berail, geb. Sint-Michielsgestel 13.08.1831, overl. Sint-Michielsgestel 07.02.1917.

10.               Rollina Anna Maria Berail, geb. Sint-Michielsgestel 27.07.1833, overl. Sint-Michielsgestel 05.05.1915.

11.               Corneille Hipolite/Hipolithe Berail, geb. Sint-Michielsgestel 21.07.1836, grondeigenaar, overl. Sint-Michielsgestel 10.09.1904.

12.               Henri Berail, geb. Sint-Michielsgestel 20.10.1838, overl. Voorburg 26.07.1902, tr. Amsterdam 23.04.1889 Elsje Martina Vermeer, geb. Haarlem 11.04.1855, overl. Utrecht 12.06.1929, d.v. Alexander Vermeer, schipper, en Jansje van Zijl.

 

Noten: |a| huw.akten noch huw.bijln Boxtel 1819 beschikbaar in FamilySearch (mei’20); |b| overl.akte Sint-Michielsgestel 1860 no.26; |c| annonce collectie CBG.

 

[14] Johannes Hendrik Tromp, geb. Amsterdam ca. 1818, koopman (1846,1848), grondeigenaar (1851), overl. Utrecht 24.11.1858, tr. Arnhem 03.06.1846

[15] Caroline Constantine Bleckmann, geb. Arnhem 20.11.1819, overl. Arnhem 29.02.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Johanna Tromp, geb. Arnhem 12.03.1847; volgt [7].

2.                   Willem Hendrik Tromp, geb. Arnhem 15.05.1848, luitenant ter zee tweede klasse, overl. aan boord van ZM stoomschip Deli op de rede van Passangan (Atjeh) 19.04.1878|a|.

3.                   Maurits Tromp, geb. Arnhem 04.10.1849, civiel ingenieur, directeur Deli Spoorweg Maatschappij (1905), overl. ’s-Gravenhage 29.12.1918, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 02.01.1919, tr. Arnhem 21.11.1878 Alberdina Christina Hennij, geb. 12.03.1854, d.v. Christiaan Pieter Hennij, president rechtbank, en Wesselina Alberdina Hennij.
Uit dit huwelijk: Cateau Tromp, geb. ’s-Gravenhage ca. 1881, tr. Amsterdam 16.10.1905 Cornelis Marie Johan Tromp (1878-), z.v. Theodoor Henrij Adriaan Tromp en Cornelia Maria Johanna Bosch.

4.                   Johannes Karel Tromp, geb. Arnhem 21.01.1851, overl. na 1861.

5.                   Reiniera Geertruida Tromp, geb. Vreeland 25.10.1854, overl. Utrecht 14.02.1923, tr. 1e Arnhem 24.04.1873 Julius Muller, geb. ca. 1844, fabrikant, overl. voor 1877, z.v. Bernhard Friedrich Muller, koopman, en Charlotte Carp; tr. 2e Arnhem 21.06.1877 Benjamin Constantin Bleckmann (1837-1894), z.v. Benjamin Bleckmann en Christine Wilhelmina Constantine Muller.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 05.07.1878 no.474 (niet gevonden in RA).

 

[16] Cornelis Tromp, geb. Zierikzee ca. 1771, koopman in wijnen (1815), lid van de gemeenteraad van Zierikzee (1817,1838), president van de centrale directie van Schouwen-Duiveland (1820,1851), overl. [Zierikzee] tussen 1851 en 1858; otr. Amsterdam 15.03.1793|a|

[17] Christina Frederica Sterling, geb. Colijnsplaat ca. 1774/1775, overl. Zierikzee 21.04.1821, d.v. Pieter Sterling en Anna Uilwerf.

Uit dit huwelijk (tien kinderen en behuwd-kinderen in 1821):

1.                   Cornelis Tromp, geb. Zierikzee 30.12.1793, controleur der directe belastingen (1815,1821), controleur van het kadaster (1827,1835), overl. Middelburg 24.12.1842, tr. 1e Axel 10.05.1815 Susanna Adriana Hoelands, geb. Axel ca. 1791, overl. Axel 30.03.1819, d.v. Jan Hoelands en Anna Maria Halfman; tr. 2e  Zierikzee 30.01.1821 Hadewig Anna van der Halen, ged. Nijmegen 21.12.1796, overl. Zierikzee 06.01.1838, d.v. Marinus van der Halen en Elisabeth Maria den Boer; tr. 3e Zierikzee 24.10.1838 Jacoba Dana Anthonia Johanna baronesse van Dopf, geb. Zierikzee 12.08.1798, overl. Zierikzee 01.06.1862, d.v. Alexander Jeronijmus Wolrad Hendrik van Dopf en Theodora Johanna Kempe.
Uit het huwelijk Tromp-van Halen: Maria Sara Tromp, geb. Zierikzee 27.04.1831, overl. ’s-Gravenhage 17.05.1888, tr. Pasoeroean 19.07.1852 Willem Egbert Kroesen, geb. Groningen 07.02.1817, luitenant-kolonel (1859), ambtenaar (1868), gepensioneerd luitenant-generaal, oud-commandant van het Indisch Leger (1873), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 22.06.1873, z.v. Frans Kroesen en Cornelia Valk.
     JDAJvD tr. 1e Zierikzee 22.01.1830 Jacob Christiaan van der Palm, geb. Middelburg ca. 1800, 1ste luitenant bij de 6de Afdeling Infanterie (1830), 1ste luitenant bij de 17de Afdeling Infanterie (1831), overl. Terneuzen 18.10.1831.

2.                   Anna Pieternella Tromp, ook Anna Petronella, geb. Zierikzee 21.05.1797, overl. Zierikzee 12.11.1860, tr. Zierikzee 31.10.1820 Cornelis Abraham van Dishoeck, geb. Vlissingen ca. 1790, overl. voor 1860, z.v. Anthonij Eewoud van Dishoeck en Sara Catharina Lammers.

3.                   zoon Tromp, geb. Zierikzee 15.09.1799.
= mogelijk Job Tromp, oud 6½ maand, overl.|d|

4.                   August Elisa Tromp, geb. Zierikzee 12.03.1801, ged. Zierikzee (Waals) 05.04.1801|b|, overl. Hilversum 10.06.1871, tr. Delft 12.03.1827 Maria Anna Elizabeth Hartogh Heijs, ged. Delft 14.04.1805, overl. ’s-Gravenhage 31.01.1890, d.v. Hermanus Hartogh Heijs en Neeltje van Graauwenhaan.

5.                   Helene Jobina Tromp, geb. Zierikzee 22.03.1803, ged. Zierikzee (Waals) 17.04.1803, overl. Axel 04.03.1851, tr. Zierikzee 12.08.1829 Staas Hubertus van Diggelen, geb. Amsterdam 10.04.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10.04.1803, griffier bij het vredegerecht (1829), notaris, burgemeester van Axel (1847-1852), overl. Axel 06.02.1858, z.v. Hendrik Hendriksz van Diggelen en Cornelia Wolff.
Uit dit huwelijk: Hendrik Cornelis van Diggelen (1830-), tr. Utrecht 25.10.1858 Henrietta Cornelia Bosch (1828-), d.v. Leonard Eduard Bosch en Neeltje Brandenburg.

6.                   Hermanus Adrianus Tromp, geb. Zierikzee 07.03.1806|e|; volgt [8].

7.                   Sara Johanna Tromp, geb. Zierikzee 24.12.1808, ged. Zierikzee (Waals) 12.02.1809|c|, overl. Axel 17.08.1858.

8.                   Geertruide Henriette Jaqueline Tromp, ook Henriette Gertrude Jaqueline, geb. Zierikzee 13.01.1812, overl. Vlissingen 04.02.1853, tr. Vlissingen 02.04.1840 Pieter Alexander Matthijsen, geb. Amsterdam ca. 1813, luitenant ter zee aan boord van de stoomboot Etna (1840), luitenant ter zee eerste klasse aan boord van ZM stoomschip Vesuvius (‘thans in de Oost-Indiën’) (1853), vice-admiraal, overl. Utrecht 24.02.1875, z.v. Johannes Matthijsen, onder-equipagemeester bij de marine, en Maria Elisabeth Willmans.
     PAM tr. 2e Utrecht 28.08.1862 Louise Johanna Cornelissen, geb. Medemblik ca. 1836, overl. ’s-Gravenhage 14.11.1910, d.v. Reijnert Cornelissen en Johanna Henderika Matthijsen.

9.                   Anna Jacoba Tromp, geb. Zierikzee 28.07.1814, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1905.

10.               levenloze zoon, Pieter, Zierikzee 02.05.1817.

 

Noten: |a| bruid in akte Christina Fredrika, tekent met Christina Fredrica; |b| dopeling Auguste Elisée; |c| dopeling Sara Jeanette; |d| ongedateerde annonce (collectie CBG); |e| Oprecht Haarlemse courant 13.03.1806 (‘een welschapen zoon’).

 

[18] Nicolaas van Meeteren Brouwer, geb. na 1796|f|, vendumeester te Soerabaja (1825), notaris en vendumeester te Soerabaja (1826; verlof 1829,1830), overl. Batavia 14á15.04.1831|c||d|, z.v. Petrus Maria Brouwer (ca.1774-1847), predikant te Nederhemert, en Susanna Wilhelmina van Meeteren (ca.1778-1864); tr. Grissee 09.04.1826|e|

[19] Catharina Louise Verhage, geb. ca. 1810, overl. Soerabaja 10.12.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Marius van Meeteren Brouwer, geb. Grissee 31.12.1826, surnumerair ambtenaar derde klasse bij de Landelijke Inkomsten en Kultures, geplaatst te Kediri (1847), tweede klasse (1848), eerste klasse (bevorderd 07.11.1847; vermeld 1849), controleur derde klasse (1850), idem te Pasoeroean (1851,1852), tweede klasse (1854,1856), ondernemer en administrateur bij de suikerkultuur Gaijam te Pasoeroean (1860,1861), bewoner van Pasoereoan (1866,1871), Europees verlof (1873)|b|, administrateur bij de suikeronderneming Gajam te Kebon Tjandi (1886), overl. Pasoeroean 16.09.1887, tr. Pasoeroean 12.03.1853 Leonora Christina Quartero, geb. Pasoeroean 22.08.1837|a|, overl. na 1898.

2.                   Henrietta Carolina Wilhelmina van Meeteren Brouwer, geb. Soerabaja ca. 1828; volgt [9].

 

Noten: |a| RA 1838 p.248 (Lionora Christina); |b| huw.getuige van neef Thedoor Henrij Adriaan Tromp (huw.akte Utrecht 1873 no.564); |c| RA 1835 p.203; |d| 15.04 (annonce collectie CBG); |e| annonce collectie CBG & RA 1827 p.158 (Soerabaja 1826) & RA 1827 p.159 (Grissee 1826); |f| er is een zoon, geb. Heusden 04.03.1797, en een zoon, geb. Groote Lindt 02.08.1798.

 

[20] Leonard Eduard Bosch, ged. Utrecht 02.05.1792|d|, commies (1815,1819), boekdrukker (1847), overl. Zeist 03.05.1865, z.v. Johannis Bosch, smid en slotenmaker, en Gerarda Catrina Poel; tr. Hoogkarspel 09.06.1815|a|

[21] Neeltje Brandenburg, geb. Lambertschaag ca. 1792, overl. Utrecht 25.10.1864|e|, d.v. Jan Brandenburg, onderwijzer, en Maartje Bregman (ca.1757-1822).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Bosch, geb. Utrecht 18.06.1816, overl. Utrecht 20.11.1849.

2.                   Johannes Gerardus Albertus Bosch, geb. Utrecht 25.09.1819|b|; volgt [10].

3.                   Gerarda Catharina Bosch, geb. Utrecht 30.08.1823, tr. Utrecht 22.10.1852 Cornelis van Leeuwen, geb. Utrecht 26.04.1821, z.v. Cornelis van Leeuwen en Everdina van Wijk.

4.                   Leonard Eduard Bosch, geb. Utrecht 22.01.1826, advocaat, overl. Algiers (Noord-Afrika) 15.11.1889|f|, tr. Deventer 23.05.1859 Joanna Marianne Scheevelenbos, ook Jeanne Marianne, geb. Haarlem 25.10.1830, d.v. Pieter Frederik Scheevelenbos en Cornelia Vervooren.

5.                   Anna Christina Bosch, geb. Utrecht 23.07.1827, overl. Maarssen 06.10.1874, tr. Utrecht 24.07.1846 Gozewienus Kroese, geb. Kampen 30.03.1813, z.v. Jan Kroese, schilder, en Grietje van Asselt.
     GK tr. 2e Amsterdam 05.12.1878 Barendina Jautze, geb. Dordrecht 17.01.1821|g|, d.v. Anthonie Jacob Jautze, vader in het Stadsbestedelinghuis (1850), en Johanna Elisabeth de Waal.
     BJ tr. 1e ’s-Gravenhage 17.04.1850 Johannes Jacobus Weber, geb. ’s-Gravenhage ca. 1824/1825, leerwerker (1850), koopman (1871), overl.’s-Gravenhage 09.12.1871, z.v. Johannes Jacobus Weber, leerwerker, en Catharina Gerardina Goetz.

6.                   Henrietta Cornelia Bosch, geb. Utrecht 09.10.1828, tr. Utrecht 25.10.1858 Hendrik Cornelis van Diggelen, geb. Axel 07.05.1830, z.v. Staas Huibertus van Diggelen en Helena Jobina Tromp (1803-1851).

7.                   Wilhelmina Elisabeth Bosch, geb. Utrecht 07.10.1831, overl. Utrecht 01.11.1915.

8.                   Coenraad Antonie Bosch, geb. Utrecht 10.11.1836, officier der marine (1873), luitenant ter zee 1e klasse (1874), overl. ’s-Gravenhage 22.12.1902, tr. Antwerpen 05.01.1874 Julie Posno, geb. Amsterdam 22.09.1847, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1932, d.v. Aser Joseph Posno, koopman, en Debora Valkenhuijzen.

 

Noten: |a| bruidegom Leonart Eduwart (huw.akte Hoogkarspel 1815 no.11); |b| per abuis moeder oud zeven en veertig jaren (geb.akte Utrecht 1819 no.862); |c| ingeschreven extract (huw.akte Hellevoetsluis 31.03.1874 no.9); |d| Leendert Eduwart; |e| moeder per abuis Neeltje (overl.akte Utrecht 1864 no.1579); |f| overl.akte Utrecht 03.12.1889 no.1832; |g| Joust.

 

[22] Cornelis Schalij, ged. Jutphaas 23.06.1799, koopman, overl. Jutphaas 01.07.1844, z.v. Isaak Schalij en Anna Geertruij Wunder, ook Anna Geertruida Wonder; tr. Oudewater 12.03.1820

[23] Adriana van Veen, ged. Oudewater 23.06.1799, over. Jutphaas 25.06.1874, d.v. Willem van Veen en Joanna Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Pieter van Veen Schalij, geb. Jutphaas 08.09.1820, overl. Oudewater 08.01.1840|a|.

2.                   Anna Geertruida Schalij, geb. Jutphaas 22.11.1821; volgt [11].

3.                   Izaac Cornelis Schalij, geb. Jutphaas 20.07.1823, overl. Oudewater 08.03.1840|b|.

4.                   Johanna Catharina Adriana Schalij, geb. Jutphaas 11.11.1824, overl. ’s-Gravenhage 05.11.1890, tr. Jutphaas 21.06.1848 Joan Adriaan van der Stok, geb. Nieuwpoort 26.04.1819, overl. ’s-Gravenhage 1.04.1897, z.v. Pieter van der Stok en Hendrina Bos.

5.                   Cornelis Schalij, geb. Jutphaas 18.08.1826, overl. Jutphaas 22.04.1844.

6.                   Frederika Johanna Schalij, geb. Jutphaas 09.08.1828, overl. Rotterdam 24.06.1884, tr. Jutphaas 12.05.1852 Hugo Smits, geb. Amsterdam 21.01.1831, overl. Rotterdam 28.04.1901, z.v. Jan Smits en Anthonia Verkerk.

7.                   Jan Jacob Schalij, geb. Jutphaas 22.01.1830, overl. Jutphaas 28.03.1831.

8.                   Adriana Cornelia Schalij, geb. Jutphaas 14.04.1832, overl. Jutphaas 24.03.1850.

9.                   Jan Jacob Schalij, geb. Jutphaas 12.04.1834, kandidaat-notaris (1873), overl. Breukelen-Nijenrode 29.12.1916, tr. Breukelen-Nijenrode 27.07.1876 Geertruida Vos, geb. Breukelen-Nijenrode 19.05.1845, overl. Breukelen-Nijenrode 30.12.1916, d.v. Floris Vos en Beertje Hendriksen.

10.               Elisabeth Maria Schalij, geb. Jutphaas 06.10.1835, overl. Jutphaas 23.10.1835.

11.               Frederik Dirk Schalij, geb. Jutphaas 04.01.1837, overl. Jutphaas 13.08.1891, tr. Jutphaas 18.08.1864 Neeltje de Kruif, geb. Jutphaas 03.08.1836, overl. Jutphaas 01.12.1900, d.v. Gijsbertus de Kruif en Willempje Herlaar.

12.               Maria Elisabeth Schalij, geb. Jutphaas 07.07.1838, overl. Jutphaas 18.08.1838.

 

Noten: |a| ook overl.akte Jutphaas 1840 no.3; |b| ook overl.akte Jutphaas 1840 no.10.

 

[24] Louis Berail, koopman, overl. voor 1827, tr.

[25] Marie Anne Sophie Bles, ook Marianna Sophia, geb. Tilburg ca. 1765, overl. Sint-Michielsgestel 28.03.1848, d.v. Cornelis Bles en Martha Catharina Peneux.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pierre Paul Berail, geb. Montpellier 18.11.1787, brouwer, overl.Sint-Michielsgestel 01.09.1850, tr. Sint-Michielsgestel 07.06.1827 Marianne Sophie de Bruin, ged. Tilburg 10.12.1783, overl. Sint-Michielsgestel 28.03.1849, d.v. Johan de Bruin en Arnolda Catharina Bles.

2.                   Corneille Hipolite Berail, geb. Montpellier|a| 30.06.1795, ged. Chaam (ndg) 26.04.1801; volgt [12].

 

Noten: |a| in département Hérault (34), Frankrijk.

 

[26] Philibert Lijphardt van der Steege, geb. Elburg, student Groningen 17.09.1790, promotie Groningen 14.12.1796|a| en 07.01.1797|b|, philosophia doctor et juris utriusque candidatus (1796), overl. voor 1808, otr. Groningen 31.12.1796, tr. Groningen 15.01.1797

[27] Geertruida Gijsberta van Randwijck, geb. Groningen ca. 1774, overl. Ubbergen 13.02.1840, d.v. Willem Carel Hendrik van Randwijck en Rolina Maria Trip; otr. 2e Groningen 24.09.1808 Johan Feuilletau de Bruijn, geb. Breda ca. 1772, gepensioneerd kolonel (1833), overl. Boxtel 29.10.1833, z.v. Johan Feuilletau de Bruijn en Adriana Waalwijk.

Uit het huwelijk ter Steege-van Randwijck:

1.                   Henderica Struuck van der Steege, ged. Groningen (Martinikerk) 26.11.1797; volgt [13].

2.                   Jacobus van der Steege, ged. Groningen (Martinikerk) 01.08.1800.

Uit het huwelijk Feuilletau de Bruijn-van Randwijck:

3.                   Adriana Rollina Feuilletau de Bruijn, geb. Amsterdam 10.01.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.02.1809, tr. Amersfoort 09.04.1828 Martinus Henricus Beeckman, geb. Utrecht ca. 1798, luitenant-kolonel der artillerie, overl. Rijswijk 08.07.1865|c|, z.v. Martinus Henricus Beeckman (ca.1765-1844) en Sara Hendrina de Bonvoust.

4.                   Rollina Anna Maria Feuilletau de Bruijn, ged. Groningen 25.02.1810.

 

Noten: |a| De memoria. Phil.; |b| Theses. Jur.; |c| ook overl.akte Arnhem 1865 no.519.

 

[28] Isak Tromp, ook Isaac, geb. Helmond ca. 1788, koopman (1815,1847), z.v. Hendrik Tromp, administrateur van de Comptabiliteit van ’s Lands Middelen te ’s-Gravenhage (1815), en Catharina Voorburg; tr. Amsterdam 23.08.1815

[29] Willemina Johanna Tromp, ged. Rotterdam 31.01.1793, overl. Arnhem 13.02.1867, d.v. Johannes Tromp, koopman, en Willemina van Rijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrik Tromp, geb. Amsterdam ca. 1818; volgt [14].

2.                   Hendrik Willem Tromp, geb. ca. 1819, overl. Arnhem 27.02.1885, tr. Arnhem 10.03.1847 Anna Henrietta Bleckmann (1818-1872), d.v. Benjamin Bleckmann en Constantine Wilhelmine Christine Muller.

 

[30] Benjamin Bleckmann, geb. Ronsdorf|e| xx.02.1791, koopman (1814), negotiante (1816), koopman (1817), negotiant (1818), koopman (1824), koopman en expediteur (1825), koopman (1826,1829), expediteur (1833), koopman en expediteur (1835,1837,1845,1846), expediteur (1847), koopman (1848,1849,1857,1863,1870), overl. Arnhem 30.04.1872, z.v. Johan Heinrich Bleckmann en Anna Schuller; tr.

[31] Christine Wilhelmine Constantine Muller, geb. Wesel ca. 1795/1796, overl. Arnhem 12.06.1877, d.v. Johann Muller, postdirecteur, en Anna Dickmann.

Uit dit huwelijk (vader soms Bleckman/Bleekman/Bleekmann):

1.                   Albert Eduard Bleckmann, geb. Wesel|c| ca. 1813/1814, overl. Arnhem 14.08.1885, tr. Amsterdam 11.05.1848 Sara Gerhardina Henriette Smeengh, geb. Amsterdam 07.06.1822, d.v. Harm Rudolf Oosterhuis Smeengh, koopman, en Sara Bierman.

2.                   Moritz Heinrich Bleckmann, geb. Arnhem 09.11.1814.

3.                   Karel Gustaav Bleckmann, ook Carel Gustaaf, geb. Arnhem 25.06.1816, overl. Arnhem 02.09.1817.

4.                   Anna Henrietta Bleckmann, geb. Arnhem 16.01.1818, overl. Arnhem 27.04.1872, tr. Arnhem 10.03.1847 Hendrik Willem Tromp (ca.1819-1885), z.v. Isaac Tromp en Willemina Johanna Tromp.

5.                   Caroline Constantine Bleckmann, geb. Arnhem 20.11.1819; volgt [15].

6.                   Gustaaf Moritz Bleckmann, ook Gustaaf Maurits, geb. Arnhem 26.04.1821, officier ter zee (1845), luitenant ter zee (1854), overl. Suriname 24.05.1854|d|, tr. Arnhem 29.10.1845 Margaret Pigou, geb. ca. 1824, d.v. Harrij Pigou, officier, en Margaret Gordon Macdonald.

7.                   Karel Johan Bleckmann, geb. Arnhem ca. 1822/1823, commissionair (1849). Expediteur (1883), overl. Oldenzaal 03.10.1883, tr. Amsterdam 10.05.1849 Julia Lingeman, geb. Amsterdam 23.04.1827, overl. OLdenzaal 30.05.1900, d.v. Johannes Lingeman, makelaar, en Suzanna le Clercq.

8.                   Wilhelmine Constantine Bleckmann, ook Constantine Wilhelmina, geb. Arnhem 07.01.1824, overl. Arnhem 28.03.1825.

9.                   Herman Bleckmann, geb. Arnhem 09.06.1825, overl. Arnhem 23.10.1860.

10.                Helena Wilhelmina Bleckmann, geb. 20.05.1826, overl. Arnhem 15.07.1865.

11.                Johan Everard Bleckmann, ook Johan Eberhard, geb. Arnhem 15.08.1827, adelborst eerste klasse op Z.M. fregat De Rijn, overl. Vlissingen 26.11.1845|a|.

12.                Bernhard Bleckmann, geb. Arnhem 11.12.1830.
= w.s. Benjamin Bleckmann, geb. ca. 1831, overl. Arnhem 22.12.1834.

13.                Lodewijk Wilhelm Bleckmann, ook Willem Lodewijk, geb. Arnhem 21.09.1828, expediteur, overl. Arnhem 25.03.1874.

14.                Theodoor Bleckman, geb. Arnhem 02.12.1829, ingenieur van Rijkswaterstaat, overl. Arnhem 29.11.1911, tr. Kattendijke 20.08.1863 Maria Clara van den Bosch, geb. Wilhelminadorp (Kattendijke) 23.10.1842, overl. Apeldoorn 26.10.1924, d.v. Iman Gualtherus Jacob van den Bosch, dijkgraaf (1842), grondeigenaar (1863), en Cornelia Adriana Kakebeeke.

15.                August Bleckmann, geb. Arnhem 21.10.1833, koopman (1870), expediteur (1888), overl. Arnhem 23.11.1888, tr. Arnhem 14.05.1870 Henriette Antoinette van der Poel, geb. Apeldoorn 26.10.1843, overl. Arnhem 05.07.1922, d.v. Dirk Hendrik van der Poel, ontvanger (1843), directeur (1870), en Margaretha Carolina Ernestina Timmerman.

16.                Helena Charlotta Bleckmann, geb. Arnhem 24.02.1835, tr. Arnhem 18.06.1857 David van der Sluijs, geb. ca. 1824, z.v. Jasper van der Sluijs, koopman (1813), tabakscontractant (1857), en Maria Cornelia Roghe.

17.                Benjamin Constantin Bleckmann, geb. Arnhem 19.01.1837, koopman, overl. Brummen 12.03.1894|f|, tr. Arnhem 21.06.1877 Reiniera Geertruida Tromp (1854-1923), d.v. Johannes Hendrik Tromp en Carolina Constantine Bleckmann.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1845 no.458; |c| destijds in Königreich Preußen, nu in Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| overl.akte Arnhem 01.12.1854 no.508; |e| nu een Stadtbezirk van Wuppertal, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| ook overl.akte Arnhem 1894 no.47.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren