Leonard Johan Tummers (1922-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Leonard Johan Tummers, Leo, geb. Leiden 22.08.1922, ingenieur technische natuurkunde Delft 1950, hoogleraar Eindhoven (1965-), overl. Geldrop 13.12.2008, tr. Chr.M. Stumpers, Tiny.

 

[2] Hermanus Jacobus Theodorus Tummers, geb. Venlo 08.09.1885, hoofdonderwijzer (1921), overl. Leiden 16.11.1967, tr. Venlo 08.08.1921
[3] Cornelia Maria Anna Tilmanns, geb. Venlo 15.08.1887, onderwijzeres (1921), overl. Leiden 15.03.1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonard Johan Tummers, geb. Leiden 22.08.1922; volgt [1].

2.                   Zoon J.H. Tummers, tr. A.M.C. Smits.

3.                   Zoon H.J. Tummers, tr. E. Rombout.

 

[4] Leonardus Tummers, geb. Helden 28.01.1840, pleisteraar, overl. Venlo 29.08.1916, tr. Kessel 06.05.1878

[5] Anna Maria Mechtildis Hermans, geb. Kessel 26.10.1847, dienstmeid (1878), overl. Venlo 29.11.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Sophia Willemina Tummers, geb. Helden 08.07.1879, overl. Breda 01.05.1960.

2.                   Josephina Johanna Willemina Tummers, geb. Helden 06.02.1881, overl. Breda 08.05.1967, tr. Venlo 17.09.1906 Johannes Wannemakers, geb. Mierlo 28.10.1875, kantoorbediende, overl. Breda 24.10.1963, z.v. Hendrik Wannemakers, wever, en Maria de Louw.

3.                   Frans Jozef Tummers, geb. Helden 14.02.1882, overl. Helden 11.04.1882.

4.                   Caspar Herman Joseph Tummers, geb. Venlo 29.07.1883, overl. Venlo 23.01.1884.

5.                   levenloze zoon, Venlo 24.08.1884.

6.                   Hermanus Jacobus Theodorus Tummers, geb. Venlo 08.09.1885; volgt [2].

7.                   Maria Hendrika Louisa Tummers, geb. Venlo 08.09.1885, overl. Venlo 25.07.1886.

8.                   Petrus Hubertus Josephus Tummers, geb. Venlo 18.02.1887, overl. Venlo 20.12.1903.

9.                   levenloze zoon, Venlo 20.04.1888.

10.               Maria Catharina Tummers, geb. Venlo 20.04.1889, overl. na 1943, tr. Venlo 10.05.1915 Cornelis Johannes Lucas, geb. Haarlem 21.02.1887, aannemer (115), gemeente-architect (1943), overl. Delft 26.03.1943|a|, z.v. Hermanus Christiaan Lucas, timmerman, en Catharina Margaretha van Zijl.

 

Noten: |a| ook overl.akte Naaldwijk 1943 no.34.

 

[6] Johan Hubert Tilmanns, geb. Venlo 18.02.1846, schoenmaker, overl. Venlo 18.09.1901, tr. Venlo 05.05.1874

[7] Anna Catharina Welker, geb. Tegelen 12.11.1853, overl. Echt 03.06.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Helena Adelaida Tilmanns, geb. Venlo 03.10.1874, tr. Venlo 13.05.1912|d| Michiel Rooskens, geb. Horst 15.10.1870, kantoorbediende, overl. Weert 06.03.1942, z.v. Pieter Jan Rooskens en Johanna Maria Driessen.

2.                   Helena Petronella Johanna Tilmanns, geb. Venlo 16.12.1875.

3.                   Jacoba Henrica Hubertina Tilmanns, geb. Venlo 19.07.1877, onderwijzeres, tr. Maasbree 01.08.1928|f| Jean Mathieu Ramackers, geb. ’s-Gravenvouren (België) 18.03.1880, onderwijzer (1909), hoofd bijzondere school (1928), z.v. Jacques Ramackers, schoenmaker, en Marie Jeanne Geurten.
     JMR tr. 1e Wittem 03.05.1909 Maria Francisca Knops, geb. Wittem 03.02.1875, overl. Kerkrade 26.05.1927, d.v. Jan Pieter Knops en Maria Isabella Mertens.

4.                   Bertha Maria Louise Tilmanns, geb. Venlo 15.08.1879, modenaaister (1909), overl. Weert 04.11.1948, tr. Venlo 23.08.1909|c| Cornelis Wilhelmus Persoon, geb. Weert 14.07.1883, banketbakker, z.v. Cornelis Franciscus Persoon, schoenmaker, en Maria Petronella Gerits.

5.                   Cecilia Cornelia Maria Tilmanns, geb. Venlo 21.11.1881, tr. Venlo 12.08.1918|e| Henricus Hubertus van Kempen, geb. Echt 24.01.1886, boomkweker, z.v. Henricus Hubertus van Kempen, administratuer, en Maria Agnes Welters.

6.                   Henri Mathieu Hubert Tilmanns, geb. Venlo 19.11.1883, kantoorbediende, overl. Venlo 02.06.1956, tr. Venlo 04.04.1921 Anna Theodora Wilhelmina Mans, geb. Venlo 07.06.1896, overl. Venlo 17.01.1949, d.v. Thomas Francis Hubert Mans, huisschilder, en Theodora Catharina Kelleners.

7.                   Elisa Maria Wilhelmina Tilmanns, geb. Venlo 26.10.1885.

8.                   Anna Maria Wilhelmina Tilmanns, geb. Venlo ca. 1886, overl. Venlo 19.10.1888.

9.                   Cornelia Maria Anna Tilmanns, geb. Venlo 15.08.1887; volgt [3].

10.               Jeanetta Maria Petronella Tilmanns, geb. Venlo 23.05.1889, tr. Venlo 10.10.1927 Peter Johannes van der Linden, geb. Nijmegen ca. 1900, kok, z.v. Petrus van der Linden en Antoinetta Christina Scheepens.

11.               Hubert Theodor Marie Tilmanns, geb. Venlo 28.02.1891, boekhouder, overl. Venlo 23.07.1956, tr. Venlo 17.04.1922 Sibilla Gertruda Wessel, geb. Tilburg 07.08.1896, onderwijzeres, overl. na 1956, d.v. Johann Wessel, concierge, en Cornelia Catharina van Amelsfort.

12.               Antonia Maria Anna Tilmanns, geb. Venlo 05.11.1892, tr. Grubbenvorst 25.06.1918 Cornelis Manders, geb. Deurne ca. 1892, boekhouder, z.v. Pieter Jan Manders, opzichter, en Arnoldina van Bakel.

13.               Hubertina Christina Maria Tilmanns, geb. Venlo 13.11.1894|a|, tr. Rotterdam 24.12.1919 Paul Welker, geb. Numansdorp ca. 1892, z.v. Peter Mathijs Hubert Welker en Cornelia Helena Seraphina Augustijn.

14.               Jean Henri Hubert Tilmanns, Jan, geb. Venlo 14.06.1897|b|, kantoorbediende, overl. Venlo 15.06.1957, tr. Venlo 13.11.1922|g| Helena Francisca Gertruda Deltrap, geb. Venlo ca. 1899, kantoorbediende, overl. na 1957, d.v. Johan Peter Dominicus Hubert Deltrap, aannemer, en Maria Elisabeth Paes.

 

Noten: |a||b| Tilmans; |c||d||e||f| bruid Tilmans; |g| bruidegom Tilmans.

 

[8] Josephus Tummers, geb. Oosterhout 25.01.1796, schoolmeester (1819), plakker (1831), pleisteraar (1835,1853), herbergier (1868), overl. Helden 06.06.1875, tr. 1e Limbricht 14.08.1819 Anna Elisabetha Dohmen, geb. Einighausen ca. 1797, overl. (kraambed) Limbricht 15.06.1827, d.v. Gerardus Dohman, Akkerman, en Amarentia Maes; tr. 2e Limbricht 05.10.1831 Elisabeth van Oijen, geb. Helden 29.01.1810, dienstmeid (1831), overl. Limbricht 24.04.1832, d.v. Hendrik van Oijen en Anna Jeucken; tr. 3e Helden 05.11.1835

[9] Willemina Joosten, geb. Helden ca. 1808, overl. Helden 13.01.1871.

Uit het huwelijk Tummers-Dohmen:

1.                   Christina Adriana Tummers, geb. Limbricht 25.12.1819, overl. Limbricht 09.01.1820.

2.                   Joannes Gerardus Tummers, geb. Limbricht 21.01.1821, overl. Limbricht 13.03.1823.

3.                   Catharina Sibilla Tummers, geb. Limbricht 24.11.1822, winkelierster (1853), overl. Helden 06.01.1869, tr. 1e Helden 26.01.1847 Johannes Ludovicus Hoogers, geb. Horst 11.12.1817, koperslager, overl. voor 1853, z.v. Jan Mathijs Hoogers, koperslager, en Margareta Désiré Grijgy/Grygy; tr. 2e Helden 10.01.1853 Frans Albert Hoogers, geb. Horst 07.04.1827, koperslager, jongere broer van Johannes Ludovicus.

4.                   Hubertus Tummers, geb. Limbricht 10.12.1824, overl. Helden 13.07.1837.

5.                   Maria Cornelia Tummers, geb. Limbricht 15.06.1827, overl. Limbricht 19.06.1827.

Uit het huwelijk Tummers-Joosten:

6.                   Johannes Arnoldus Tummers, geb. Helden 30.07.1836, gemeentesecretaris (1868), overl. Helden 17.09.1899, tr. Helden 05.05.1868 Johanna Hendrika Joosten, geb. Helden 31.10.1848, overl. Helden 03.09.1903, d.v. Leonardus Joosten en Engelina Geurts, logementhoudster.

7.                   Hubertus Antonius Tummers, geb. Helden 19.12.1837, hulponderwijzer (1875), overl. Helden 21.10.1883, tr. Helden 19.04.1875 Maria Catharina Smeets, geb. Maasbree 08.04.1844, vroedvrouw, d.v. Laurens Smeets, veldwachter, en Josephina Peeters.

8.                   Leonardus Tummers, geb. Helden 28.01.1840; volgt [4].

9.                   Sophia Elisabeth Tummers, geb. Helden 09.06.1842, overl. Helden 29.10.1842.

10.               Josephus Tummers, geb. Helden 30.08.1844, pleisteraar, tr. Helden 13.04.1874 Petronella Huberta Gielen, geb. Helden 23.05.1851, d.v. Peter Gielen, koopman, en Eleonora Petronella Korsten.

11.               Sophia Anna Elisabeth Tummers, geb. Helden 02.11.1846, overl. Rotterdam 28.12.1907, tr. Deurne en Liessel 08.04.1872 Johannis Goosens, geb. Deurne 30.05.1846, bakker, z.v. Pieter Goossens en Maria Josepha Truijen.

12.               Sophia Antonetta Tummers, geb. Helden 01.06.1850, overl. Aarle-Rixtel 10.06.1920, tr. Gemert 31.05.1876 Peter Antoon Biermans, geb. Gemert 26.12.1843, overl. Aarle-Rixtel 22.06.1922, z.v. Johannes Peter Biermans en Hendrica Wilhelmina van Brussel.

13.               Antonius Benedictus Tummers, geb. Helden 28.07.1853, overl. Helden 15.07.1854.

 

[10] Herman Hermans, geb. Kessel 30.07.1807, hoefsmid, overl. Kessel 13.02.1875, tr. Kessel 10.08.1845

[11] Anna Sophia Dercksen, ook Deriks/Derix/Deriksen/Derksen, geb. Kessel 08.05.1820, overl. Beesel 25.08.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Mechtildis Hermans, geb. Kessel 26.10.1847|a|; volgt [5].

2.                   Jakob Josef Hermans, geb. Kessel 19.03.1849, smid, tr. Maasbree 09.01.1875|c| Helena van den Berken, geb. Baarlo 13.01.1843, d.v. Jan van den Berken, landbouwer, en Joanna Sophia Engels.

3.                   Anna Elisabeth Hermans, geb. Kessel 21.12.1850, tr. Cuijk en Sint Agatha 02.11.1881|d| Theodorus Carolus Claassens, geb. Cuijk en Sint Agatha 11.09.1854, z.v. Nicolaas Claassens en Hermina Bekkers.

4.                   Allegonda Willemina Hermans, geb. Kessel 18.04.1852, tr. Beesel 10.07.1885 Wolterus Hubertus Bongaarts, geb. Beesel 26.09.1840, smid (1872), koster (1885), overl. Beesel 06.01.1903, z.v. Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten.
     WHB tr. 1e Beesel 23.08.1872 Petronella Mobers, geb. Tegelen 05.09.1839, overl. Beesel 14.10.1883, d.v. Johannes Mobers, landbouwer, en Maria Krijnen.

5.                   Anna Christina Hermans, geb. Kessel 24.07.1853, overl. Cuijk en Sint Agatha 08.11.1918, tr. Cuijk en Sint Agatha 11.05.1885|f| Adrianus Wilhelmus Johannes Claassens, geb. Cuijk en Sint Agatha 15.11.1856, z.v. Nicolaas Claassens en Hermina Bekkers.

6.                   Anna Maria Catharina Cecilia Hermans, geb. Kessel 22.11.1854, dienstmeid (1884), overl. Kessel 22.02.1913, tr. Beesel 02.05.1884|e| Pieter Joannes Bergmans, geb. Maasbree 26.09.1845, brievendrager, z.v. Pieter Bergmans en Joanna Joosten.

7.                   Leonard Jozef Hermans, geb. Kessel 24.07.1856.

8.                   Maria Sophia Louise Hermans, geb. Kessel 27.04.1858, overl. Nieuwenhagen 17.04.1925, tr. Gerard Hendrik Hermans.

9.                   Hubertina Sibilla Hermans, geb. Kessel 23.04.1860|b|, dienstmeid (1857), overl. Meerlo 07.03.1920, tr. 1e Meerlo 11.08.1887 Johannes Hubertus Reijnen, geb. Maashees (Maashees en Overloon) 11.12.1841, koopman, overl. Blitterswijck (Meerlo) 27.04.1897, z.v. Johannes Christianus Reijnen, bouwman, en Petronella Henckens; tr. 2e Meerlo 11.06.1898 Jan Verhaeg, geb. Horst 29.05.1866, kleermaker, overl. Horst 02.05.1920, z.v. Jakob Verhaeg, kleermaker, en Anna Geertrui Smulders.
     JV tr. 1e Meerlo 21.11.1896 Maria Johanna Hermans, geb. Blitterswijck (Meerlo) 15.06.1863, overl. Meerlo 26.03.1897, d.v. Johannes Gerardus Hermans, winkelier, en Theodora Mechtildis van den Vollenberg.
     MJH tr. 1e Meerlo 12.11.1892 Jacobus Fila, geb. Blitterswijck (Meerlo) 08.04.1854, kleermaker, overl. Blitterswijck (Meerlo) 25.01.1896, z.v. Jacobus Fila (1821-1878) en Antonetta Louiza Seuren (1824-).
     JF tr. 1e Meerlo 26.06.1880 Petronella Joachims, geb. Blitterswijck (Meerlo) 13.04.1849, dienstmeid (1880), overl. Blitterswijck (Meerlo) 11.03.1891, d.v. Antoon Joachims en Henrica Theunis.

 

Noeten: |a| moeder Deriksen (bij geboorte, huwelijk en overlijden); |b| moeder Sophia Deriks; |c| moeder v/d bruidegom Derix; |d| moeder v/d bruid Dirksen; |e||f| moeder v/d bruid Derix.

 

[12] Peter Mathias Tilmanns, geb. Kaldenkirchen ca. 1820, hovenier, overl. Venlo 26.08.1849, tr. Venlo 08.01.1846|b|

[13] Alijda Klijman, geb. Terborg 13.11.1810, dienstmeid (1810), dagloonster (1874,1876), overl. Venlo 12.10.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Hubert Tilmanns, geb. Venlo 18.02.1846; volgt [6].

2.                   Peter Hubert Tilmans, geb. Venlo 15.05.1848|a|, arbeider, overl. Venlo 14.01.1924, tr. Venlo 18.07.1876 Agnes Hendrika Hubertina Tilmanns, geb. Venlo 20.10.1849, dienstmeid (1876), overl. Venlo 22.01.1924, d.v. Peter Tilmanns, dagloner, en Anna Catharina Janssen, dagloonster.

 

Noten: |a| Tilmans (bij geboorte, huwelijk en overlijden); |b| moeder v/d bruidegom Molenix (huw.akte Venlo 1846 no.1).

 

[14] Hendrik Welker, geb. Venlo 01.04.1821, steenhouwer, overl. Venlo 05.04.1901, tr. Venlo 25.11.1845

[15] Helena van der Heijden, geb. Venlo 18.03.1820, dienstmeid (1845), overl. Venlo 21.06.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Mathijs Hubert Welker, geb. Venlo 05.10.1846, hoofdonderwijzer, overl. Rotterdam 18.01.1930, tr. Bergen op Zoom 02.09.1875 Cornelia Helena Seraphina Augustijn, geb. Bergen op Zoom 31.08.1855, overl. ’s-Gravenhage 06.04.1941, d.v. Johannes Govert Marinus Augustijn, apotheker, en Helena Cornelia Court.

2.                   levenloze zoon, Venlo 14.09.1848.

3.                   Johanna Mechtildis Welker, geb. Venlo 06.08.1850, overl. Tegelen 02.11.1851.

4.                   Anna Catharina Welker, geb. Tegelen 12.11.1853; volgt [7].

5.                   Philip Welker, geb. Tegelen 22.11.1855, overl. Tegelen 30.07.1856.

6.                   Joseph Welker, geb. Tegelen 25.06.1857, overl. Venlo 24.11.1861.

7.                   Johanna Christina Welker, geb. Tegelen 08.08.1859, overl. Venlo 04.12.1938, tr. Bergen(L) 06.10.1884 Theodorus Hubertus Zigenhorn, geb. Afferden (Bergen) 09.10.1858, reiziger, overl. Venlo 13.02.1942, z.v. Clement Stanislaus Alexander Maximiliaan Zigenhorn en Elizabeth Verheijen.

8.                   Cornelia Sophia Welker, geb. Venlo 31.10.1861, onderwijzeres, overl. ’s-Gravenhage 11.04.1940|a|, tr. Tegelen 18.04.1893 Hubertus Antonius Perrij/Perry, geb. Maastricht 17.06.1862, hoofdonderwijzer, overl. Venray 14.08.1928, z.v. Hendrik Perrij en Maria Anna Catharina Habets.

 

Noten: |a| overl.akte Wateringen 1940 no.9.

 

[16] Servaas Leonard Tummers, tr.

[17] Adriana Maria van Erven, geb. Tilburg ca. 1767, huishoudster (1819), overl. Limbricht 07.12.1827, d.v. Francis van Erven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephus Tummers, geb. Oosterhout 25.01.1796; volgt [8].

2.                   Frans Tummers, geb. Einighausen ca. 1799, dienstknecht, overl. Limbricht 24.12.1867, tr. Limbricht 01.03.1832 Maria Catharina Paes, geb. Einighausen ca. 1797, overl. Limbricht 06.01.1861, d.v. Jacob Paes en Maria Cornelias Keris.

3.                   Johan Lambertus Tummers, geb. Limbricht 23.08.1802, plafondwerker (1838), tr. Lieshout 13.10.1838 Anna Maria Raijmakers, geb. Beek en Donk 29.07.1814, d.v. Marten Raijmakers en Antonetta van der Putten.

4.                   Marie Catharine Tummers, geb. Limbricht 21.12.1806, overl. Limbricht 30.12.1806.

 

[18] Johannes Joosten, Jan, geb. Helden ca. 1773, koster (1835), overl. Helden 26.09.1839, z.v. Arnoldus Joosten en Mechtildis Brummans; tr.

[19] Sophia Verhaegh, geb. Neer ca. 1777, overl. Helden 29.05.1825, d.v. Leonardus Verhaegh en Johanna Geenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Joosten, geb. Helden ca. 1808; volgt [9].

 

[20] Martinus Hermans, Martin, geb. Neer ca. 1773, overl. Kessel 07.11.1831, z.v. Hermanus Hermans en Anna Maria Verhaegh; tr.

[21] Anna Maria Clemens, geb. Blerick ca. 1774, overl. Kessel 14.02.1842, d.v. Pieter Clemens en Wilhelmina Michiels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Pieternel/Petronella Hermans, geb. Kessel 08.04.1805, overl. Kessel 14.04.1845.

2.                   Herman Hermans, geb. Kessel 30.07.1807|b|; volgt [10].

3.                   Jacques Hermans, geb. Kessel 21.04.1809, overl. 20.07.1810|a|.

 

Noten: |a| vader Mathieu; |b| geb. 31.07 (huw.akte Kessel 1845 no.9).

 

[22] Gerard Dercksen, geb. Kessel ca. 1785, landbouwer, z.v. Theodore Dercksen, landbouwer, en Catharine Willemse, landbouwster; tr. Kessel 20.05.1819

[23] Mechtildis Naus, geb. Neer ca. 1791, dienstmeid (1819), landbouwster, d.v. Leonard Naus, landbouwer, en Sophie Clerx (ca.1753-1820), landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Sophia Dercksen, geb. Kessel 08.05.1820; volgt [11].

 

[24] Johan Tilmanns, geb. Maasbree xx.03.1778, hovenier, overl. Venlo (Gasthuis Sint Joseph in de Begijnengang) 06.08.1861, tr.

[25] Catharina Mechtildis Mollenix, Mechtildis, geb. Hinsbeck ca. 1784, overl. Venlo 28.02.1871, d.v. Mathijs Mollenix en Catharina Funcken.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Tilmans, geb. Maasbree ca. 1812, overl. Venlo 01.11.1826.

2.                   Peter Tilmans, geb. Kaldenkirchen ca. 1815, overl. Venlo 20.09.1889.

3.                   Peter Mathias Tilmanns, geb. Kaldenkirchen 25.10.1819; volgt [12].

4.                   Jacoba Tilmans, geb. Venlo 29.04.1822, overl. Venlo 23.11.1888.

5.                   Peter Jan Hubert Tilmans, geb. Venlo 11.05.1825.

 

[26] Jan Hendrik Klijman, geb. Silvolde ca. 1764/1765, dagloner, overl. Wisch 02.02.1830|c|, tr.

[27] Alijda Gibbink, geb. Werth (Pruissen)|b| ca. 1768/1770, dagloonster, overl. Silvolde (Wisch) 03.06.1826|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alijda Klijman, geb. Terborg 13.11.1810; volgt [13].

2.                   Evert Kleinman, geb. Silvolde (Terborg) 19.03.1813|d|, overl. Den Pol (Gendringen) 21.03.1885|e|.

 

Noten: |a| Aleida Gibbing (overl.akte Wisch 1826 no.31); |b| nu Stadtteil van Isselburg in Kreis Borken, Regierungsbezirk Münster, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| Kleijman, wedr Aleida Gebbing (overl.akte Wisch 1830 no.16); |d| vader Kleinman, moeder Gebbing (geb.akte Terborg 1813 no.15); |e| Kleiman (overl.akte Gendringen 1885 no.38).

 

[28] Johan Adam Welker, Adam, geb. Irrlich 01.10.1791|d| of Jülich 01.09.1791|e|, dagloner (1821), timmerman (1841), overl. Venlo 26.01.1845, z.v. Nicolaas Welker en Anna Maria; tr. 2e Venlo 09.09.1841 Maria Wilhelmina Vastbender, geb. Venlo 10.05.1810, overl. Venlo 10.10.1882, d.v. Michiel Frederik Vastbender en Maria Agnes Hutjes; tr. 1e Venlo 17.11.1821

[29] Johanna Maria Timmerman, Anna, geb. Venlo 23.03.1796, overl. Venlo 09.06.1838, d.v. Arnold Francis Timmerman en Aldegonda Altoinetta Muller.

Voorkinderen (Hendrik gewettigd bij het huwelijk|a|):

1.                   Leonard Welker, geb. Venlo 25.07.1819|b|, overl. Venlo 23.11.1820.

2.                   Hendrik Welker, geb. Venlo 01.04.1821; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

3.                   Philip Hubert Welker, geb. Venlo 31.03.1824, tuinier, tr. 1e Tegelen 08.04.1861|c| Cornelia Hubertina Smits, geb. Baarlo 03.05.1828, landbouwster, overl. voor 1872, d.v. Herman Smits en Petronella Janssen; tr. 2e Tegelen 15.04.1872 Anna Gertrudis Peeters, geb. Tegelen 23.12.1826, d.v. Antonius Peeters, landbouwer, en Petronella Joosten.

4.                   Willem Welker, geb. Venlo 21.09.1825, overl. Belfeld 22.03.1863, tr. Beatrix Beckers.

5.                   Maria Hubertina Welker, geb. Venlo 14.03.1827.

6.                   Maria Hendrika Welker, geb. Venlo 09.02.1829.

7.                   Catharina Welker, geb. Venlo ca. 1829, overl. Venlo 31.08.1830.

8.                   levenloze zoon, Venlo 26.07.1830.

9.                   Anna Catharina Welker, geb. Venlo 18.08.1831.

10.               Napoleon Remy Welker, geb. Venlo 16.07.1833.

11.               Antoon Welker, geb. Venlo 12.01.1836, spoorwegarbeider, overl. Rotterdam 09.01.1915, tr. Venlo 05.05.1874 Hendrika Johanna Boss, geb. Noordbroek 16.07.1833, dienstmeid (1874), overl. voor 1915, d.v. Gerhard Antoon Boss en Geesje Piccard.

 

Noten: |a| Hendrik, geb. 06.04 (huw.akte Venlo 1821 no.59); |b||c| moeder Timmermans; |d| huw.akte Venlo 1821 no.59; |e| huw.akte Venlo 1841 no.297.

 

[30] Peter van der Heijden, tr.

[31] Christina Schneiders, geb. Blerick ca. 1785, overl. Venlo 20.07.1871, d.v. Jan Schneiders en Helena Thissen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elisabeth van der Heijden, geb. Venlo ca. 1814, overl. Venlo 04.08.1815.

2.                   Mechtildis van der Heijden, geb. Venlo 24.12.1815, dienstmeid (1853), tr. 1e Venlo 09.08.1853 Willem Hendriks, geb. Zutphen 14.08.1814, dagloner, overl. voor 1857, z.v. Petronella Hendriks; tr. 2e Venlo 01.09.1857 Jan Mathijs Keeren, geb. Venlo 22.12.1806, fabrieksarbeider (1838), geelgietersknecht (1857), z.v. Willem Keeren en Johanna Sibilla Janssen.
     JMK tr. 1e Venlo 07.05.1838 Maria Elisabeth Hubertina Margaretha Müllenbroich, geb. Brüggen|a| 23.05.1797, dienstmeid (1838), overl. Venlo 05.11.1856, d.v. Abel Müllenbroich, kleermaker, en Aldegonda Ploënis.

3.                   Anna Petronella van der Heijden, geb. Venlo 23.06.1818.

4.                   Helena van der Heijden, geb. Venlo 18.03.1820; volgt [15].

 

Noten: |a| nu een Gemeinde in Kreis Viersen, Regierungsbezirk Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren